Hvordan velge lov eller forskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan velge lov eller forskrift"

Transkript

1 Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene som du finner i innholdsfortegnelsene. Klikk på teksten til den loven eller forskriften som ønskes vist på skjermen.

2 Hvordan bruke bokmerker Bokmerker og side I hver lov eller forskrift er det definert bokmerker. Ved å klikke på disse merkene flyttes du til angitt plass i dokumentet. Bokmerkene er definert som nivåer. Klikk på symbolene foran bokmerkene. Dette symbolet indikerer at nivået har undernivåer, og at disse nivåene er skjult. (Klikk for å vise nivåene) Undernivåer vises. (Klikk for å skjule undernivåene)

3 Hvordan flytte eller bla i et dokument Hånd-knappen lar deg flytte innenfor en dokumentside når denne siden ikke vises i sin helhet på skjermen. Når markøren ser ut som en hånd, kan du ved å klikke flytte deg opp og ned på siden som vises på skjermen. Knappene Forrige side og Neste side blar deg én side bakover eller forover i dokumentet. Knappene Første side og Siste side går til første og siste side av dokumentet. Knappene Gå tilbake og Gå framover går til alle steder du har vært i dokumentet (fungerer nærmest som en logg). Gå tilbake-knappen vil også gå tilbake til det opprinnelige dokumentet når flere dokumenter er koplet sammen.

4 Endre sidevisning Zoom-knappen forstørrer den viste dokumentsiden. Velg knapp og klikk på teksten. Forminsk ved hjelp av Tools, Zoom out. Knappen Faktisk størrelse viser siden i sann størrelse. Knappen Tilpass siden justerer størrelsen på siden slik at hele siden vises i vinduet. Knappen Sidebredde justerer siden slik at bredden på dokumentsiden tilpasses vindusstørrelsen. Dersom du holder nede CTRL-tasten mens du klikker på knappen, vil siden justereres slik at den synlige teksten/grafikken tilpasses bredden av vinduet.

5 Andre visninger Vis bare siden Viser bare dokumentsiden i vinduet. Miniatyrer Viser dokumentet med miniatyrer av hver side og selve dokumentvinduet. Klikk på en miniatyrside for å gå til den siden.

6 Utskrift Utskrift av lovene og forskriftene blir identisk med skjermvisning og trykt utgave av regelverksamlingen. Velg Print fra File-menyen. I feltet Print Range spesifiserer du hva du vil skrive ut. Klikk på OK for å starte utskriften. All - alle sider i loven eller forskriften. Current page - skriver ut siden du befinner deg på i loven eller forskriften. Pages - spesifiser i feltene From og To hvilke sider som skal skrives ut. Copies - spesifiser antall kopier som skal skrives ut. Setup-knappen - innstillinger for selve skriveren (papirstørrelse, stående/liggende format, osv). NB! Noen av feltene kan variere alt etter hvilken skriver du har.

7 Verktøy og knapper Knapperaden innholder forskjellige verktøy for å merke, velge, søke, osv. Du velger verktøy ved å klikke på knappene. For å skjule eller vise knapperaden, velger du Hide Toolbar (skjul) eller Show Toolbar (vis) fra Window-menyen. Kommandoen skifter mellom disse to alternativene. De mest brukte knappene er forklart nedenfor: Knappen Vis bare siden viser bare dokumentsiden i vinduet. Knappen Bokmerker og side viser dokumentet med bokmerker og selve dokumentvinduet. Klikk på et bokmerkenavn i venstre del av skjermbildet for å gå til det definerte området. Knappen Miniatyrer og side viser dokumentet med miniatyrer av hver side og selve dokumentvinduet. Klikk på en miniatyrside for å gå til den siden.

8 Hånd-knappen lar deg flytte innenfor en dokumentside når denne siden ikke vises i sin helhet på skjermen. Når markøren ser ut som en hånd, kan du ved å klikke flytte deg opp og ned på siden som vises på skjermen. Zoom-knappen forstørrer den viste dokumentsiden. Knappene Forrige side og Neste side blar deg én side bakover eller forover i dokumentet. Knappene Første side og Siste side går til første og siste side av dokumentet. Knappene Gå tilbake og Gå framover går til alle steder du har vært i dokumentet, (fungerer nærmest som en logg). Gå tilbake-knappen vil også gå tilbake til det opprinnelige dokumentet når flere dokumenter er koplet sammen.

9 Knappen Faktisk størrelse viser siden i sann størrelse. Knappen Tilpass siden justerer størrelsen på siden slik at hele siden vises i vinduet. Knappen Sidebredde justerer siden slik at bredden på dokumentsiden tilpasses vindusstørrelsen. Dersom du holder nede CTRL-tasten mens du klikker på knappen, vil siden justereres slik at den synlige teksten/grafikken tilpasses bredden av vinduet. Knappen Finn søker etter deler av ord, hele ord eller flere ord i ett dokument. Knappen Søk søker i indekserte dokumenter etter enkle ord, ordmønster eller kombinasjoner av ord. Knappen Søkeresultat viser resultatet av søket i de indekserte dokumentene.

10 Knappen Søk neste finner neste forekomst av søkeordet du spesifiserte. Knappen Søk forrige finner forrige forekomst av søkeordet du spesifiserte.

11 Søke etter ord Søk i dokumentet du arbeider med Du kan fritt søke etter hvilket som helst ord/ordmønster i dokumentet du arbeider med. Klikk på knappen Finn. Oppgi søkeordet i feltet Find What. Klikk på knappen Find. For å gjenta søket etter samme ordet, trykk F3. I dokumentet vil søkeordet bli vist som merket. Match Whole Word Only finner hele ord som samsvarer med søkeordet. I eksemplet ovenfor vil søket ikke finne ord som «environmental» Match Case finner ord som er skrevet på nøyaktig samme måte som søkeordet. Find Backwards søker fra siden du er på og bakover i dokumentet. Se neste side for hvordan du søker i flere dokumenter.

12 Søke etter ord Søk i flere dokumenter Med denne søkemetoden kan du søke etter et eller flere ord i mange dokumenter samtidig. Klikk på knappen Søk. Oppgi søkeordet i tekstfeltet. Klikk på knappen Search. Dersom bare ett dokument innholder dine søkeord, vil dette dokumentet bli åpnet. Stedene der søkeordet samsvarer med teksten, vil være merket. Dersom flere dokumenter inneholder dine søkeord, vil du få opp en liste over disse dokumentene. (... fortsetter neste side) Word Stemming finner ord som har samme stamme som søkeordet. Thesaurus finner ord som har samme betydning som søkeordet (gjelder bare engelsk). Sounds Like finner ord som har fonetisk likhet med søkeordet. Match Case finner ord som er skrevet på nøyaktig samme måte som søkeordet. Proximity endrer AND søk slik at ord må finnes på de tre eller fire nærmeste sidene. (Se Avanserte søk.)

13 Søke etter ord Liste over dokumenter som samsvarer med søkeordet Når du har utført søket, får du opp en liste over de dokumentene som inneholder søkeordet. Klikk på dokumentet du vil lese. Klikk på knappen View. Dokumentet vil bli åpnet og stedene der søkebeordet samsvarer med teksten, vil være merket. Knappen Søkeresultat viser resultatet av søket (som boksen ovenfor). Knappen Søk neste går til neste forekomst av søkeordet. Knappen Søk forrige går til forrige forekomst av søkeordet.

14 Avanserte søk Søking ved bruk av AND, OR og NOT (logiske operatorer) Du kan bruke AND-, OR-, og NOT-operatorene for å lage logiske uttrykk som spesifisererer kombinasjoner av ord som et dokument må inneholde for at søket skal finne det. MERK: Bokstaven Æ må skrives som AE. AND-søk AND brukes for å angi to eller flere søkeord som dokumentet MÅ inneholde for for at søket skal finne det. Eksempel: installasjon AND innretning finner bare dokumentene som innholder både installasjon og innretning. Du kan også bruke et-tegnet [&], f eks installasjon & innretning. OR-søk OR brukes for å angi to eller flere søkeord som dokumentet KAN inneholde for for at søket skal finne det. (... fortsetter neste side)

15 Eksempel: oljedirektoratet OR od finner alle dokumenter som inneholder enten oljedirektoratet eller od. Du kan også bruke et komma [,] eller en vertikal strek [ ] for å skille begreper i et OR-søk, f eks oljedirektoratet, od eller oljedirektoratet od. NOT-søk NOT brukes for å utelate dokumenter som inneholder søkeordet. Eksempel: not ekofisk finner alle dokumenter som IKKE inneholder ordet ekofisk. Du kan også bruke utropstegn [!] for å angi et NOT-søk, f eks! ekofisk. NB! Husk at det må være et mellomrom mellom utropstegnet og søkeordet. (... fortsetter neste side)

16 Kombinasjon av logiske operatorer Du kan kombinere logiske operatorer i et søk på følgende måter: Kombinasjon av AND og OR Når du kombinerer AND og OR i samme uttrykk, vil AND utføres før OR. Eksempel: miljø OR sikkerhet AND helse finner alle dokumenter som innholder ordet miljø eller ordene sikkerhet og helse. Kombinasjon av AND, OR, og NOT Når NOT brukes sammen med begge operatorene (både AND og OR) eller bare den ene, vil NOT utføres først. Eksempel: miljø AND not sikkerhet finner alle dokumenter som innholder ordet miljø, men utelater de med ordet sikkerhet. (... fortsetter neste side)

17 Bruk av parenteser for å endre utførelsesrekkefølgen Du kan bruke parenteser for å endre standardrekkefølgen for utførelse av logiske uttrykk. Eksempel: (miljø or sikkerhet) AND helse finner alle dokumenter som inneholder enten miljø og helse eller sikkerhet og helse. Bruk av parenteser gir mange kombinasjonsmuligheter.

18 Avslutte Avslutte lesing av en lov eller forskrift Når du er ferdig med en lov eller forskrift, lukkes den slik: Velg Close fra File-menyen. Avslutte programmet Når du er ferdig med regelverksamlingen, avsluttes programmet slik: Velg Exit fra File-menyen.

19 Mer hjelp For videre hjelp vises det til Acrobat Readers eget hjelpesystem. Hjelpeteksten der er på engelsk. Velg Acrobat Reader Help fra Help-menyen.

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

PRINTER DRIVER USER GUIDE

PRINTER DRIVER USER GUIDE PRINTER DRIVER 1 (12) PRINTER DRIVER USER GUIDE OpusCapita forbeholder seg retten til å endre produktets funksjoner, produktspesifikasjonen og relaterte Printer Driver Guides. Oppdaterte versjoner er tilgjengelige

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Generell del og Kalkulator Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner. Denne

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene!

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! Versjon 1.0 versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! En veiledning i hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Høglund Marine Automasjon AS

Høglund Marine Automasjon AS Document type Document name Page 1 of 12 Brukermanual GU-001-G Bruker manual Høglund Marine Automasjon AS GMR100 Grafisk Manøver Logger Rev Reason for issue Date Issued Checked Approved 0 Delivery 22.01.2002

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer