OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram jf læreplanendring fra aug 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram jf læreplanendring fra aug 2010"

Transkript

1 OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram jf læreplanendring fra aug 2010 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Hovedområdet Forskerspiren er vesentlig for naturfag, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer og å kunne formulere spørsmål og hypoteser. Når det gjelder lesing, skal tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster alltid prøves. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 skal ha deler av læreplanen for videregående som omfatter følgende hovedområder og kompetansemål: o Forskerspiren - kompetansemålene 1 og 3 o Bærekraftig utvikling - kompetansemålene 4, 5, 6, 7 og 8 o Energi for framtiden - kompetansemålene 1, 2 og 5 o Ernæring og helse - hele hovedområdet Alle kandidater skal prøves i hovedområdet Forskerspiren. Hver kandidat prøves også mål fra to andre hovedområder. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Forskerspiren ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: det periodiske system. Selve eksamen er muntlig med praktisk innslag, og er på inntil 45 minutter, EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Det gis en ukjent, naturfaglig tekst, eventuelt diagrammer/tabeller. Eleven skal gjøre greie for emnet teksten dreier seg om, og ta stilling til / vurdere / argumentere i forhold til sider ved teksten. Teksten bør være aktuell og/eller verdt å diskutere. Del 2 inneholder gis under eksamen, og består av to oppgaver fra to ulike hovedområder. Én av de tre oppgavene skal dreie seg om hovedområdet Forskerspiren og ha et praktisk aspekt. Denne oppgaven bør kunne gi anledning til å vise kompetanse på flere nivåer.

2 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer er et viktig kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel gjenfortelling av tekstens innhold. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker, reflekterer og argumenterer i forhold til teksten. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper. Når det gjelder oppgaven med praktisk innslag, er det for eksempel kompetanse på lavt nivå å kunne beskrive et forsøk, en demonstrasjon eller ekskursjon, kompetanse på middels nivå å kunne beskrive hensikt/hypotese, tolkninger og konklusjon, og kompetanse på høyt nivå å kunne begrunne og diskutere.

3 OPPGAVERAMME NAT1002 Naturfag, Vg1 studieforberedende SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Hovedområdet Forskerspiren er vesentlig for naturfag, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer og å kunne formulere spørsmål og hypoteser. Når det gjelder lesing, skal tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster alltid prøves. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er seks hovedområder i faget: Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Ernæring og helse, Stråling og radioaktivitet, Energi for framtiden, Bioteknologi. Alle kandidater skal prøves i hovedområdet Forskerspiren. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle de fem øvrige hovedområder prøves. For å oppnå stor faglig bredde under eksamen, deles disse hovedområdene i to grupper, A og B. Hver kandidat skal prøves både i minst ett hovedområde fra gruppe A og minst ett fra gruppe B. A: Stråling og radioaktivitet, Energi for fremtiden B: Bærekraftig utvikling, Ernæring og helse, Bioteknologi REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Forskerspiren ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: det periodiske system. Selve eksamen er muntlig med praktisk innslag, og er på inntil 45 minutter, EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Det gis en ukjent, naturfaglig tekst, eventuelt diagrammer/tabeller. Eleven skal gjøre greie for emnet teksten dreier seg om, og ta stilling til / vurdere / argumentere i forhold til sider ved teksten. Teksten bør være aktuell og/eller verdt å diskutere. Del 2 gis under eksamen, og består av to oppgaver. Én av de tre oppgavene skal dreie seg om hovedområdet Forskerspiren og ha et praktisk aspekt. Det er valgfritt i hvilken del av eksamen Forskerspiren trekkes inn. Denne oppgaven bør kunne gi anledning til å vise kompetanse på flere nivåer.

4 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer er et viktig kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel gjenfortelling av tekstens innhold. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker, reflekterer og argumenterer i forhold til teksten. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper Når det gjelder oppgaven med praktisk innslag, er det for eksempel kompetanse på lavt nivå å kunne beskrive et forsøk, en demonstrasjon eller ekskursjon, kompetanse på middels nivå å kunne beskrive hensikt/hypotese, tolkninger og konklusjon, og kompetanse på høyt nivå å kunne begrunne og diskutere.

5 OPPGAVERAMME NAT1003 Naturfag, Vg1 påbygging til generell studiekompetanse NY jf læreplanendring fra aug 2010 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Hovedområdet Forskerspiren er vesentlig for naturfag, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer og å kunne formulere spørsmål og hypoteser. Når det gjelder lesing, skal tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster alltid prøves. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram påbyggingskurs skal ha deler av læreplanen for videregående som omfatter følgende hovedområder og kompetansemål: o Forskerspiren - kompetansemålene 2 og 4 o Bærekraftig utvikling - kompetansemålene 1 og 2 o Stråling og radioaktivitet - hele hovedområdet o Energi for framtiden - kompetansemålene 3, 4 og 6 o Bioteknologi - hele hovedområdet Alle kandidater skal prøves i hovedområdet Forskerspiren. Hver kandidat prøves også mål fra to andre hovedområder. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Forskerspiren ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: det periodiske system. Selve eksamen er muntlig med praktisk innslag, og er på inntil 45 minutter, EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Det gis en ukjent, naturfaglig tekst, eventuelt diagrammer/tabeller. Eleven skal gjøre greie for emnet teksten dreier seg om, og ta stilling til / vurdere / argumentere i forhold til sider ved teksten. Teksten bør være aktuell og/eller verdt å diskutere. Del 2 inneholder gis under eksamen, og består av to oppgaver fra to ulike hovedområder. Én av de tre oppgavene skal dreie seg om hovedområdet Forskerspiren og ha et praktisk aspekt. Denne oppgaven bør kunne gi anledning til å vise kompetanse på flere nivåer.

6 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer er et viktig kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel gjenfortelling av tekstens innhold. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker, reflekterer og argumenterer i forhold til teksten. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper. Når det gjelder oppgaven med praktisk innslag, er det for eksempel kompetanse på lavt nivå å kunne beskrive et forsøk, en demonstrasjon eller ekskursjon, kompetanse på middels nivå å kunne beskrive hensikt/hypotese, tolkninger og konklusjon, og kompetanse på høyt nivå å kunne begrunne og diskutere. Kandidater som har tatt faget NAT1001 Naturfag etter gammel ordning (Forskerspiren og to valgfrie hovedområder), kan med fordel eksamineres etter NAT1003 gammel ordning. Det innebærer at eksaminasjonen skal prøve kandidaten i de tre gjenværende hovedområdene. På denne måten blir sikres at kandidaten totalt sett blir vurdert i hele fagets bredde.

7 OPPGAVERAMME NAT1003 Naturfag, Vg1 påbygging til generell studiekompetanse ( Gammel læreplan) SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Hovedområdet Forskerspiren er vesentlig for naturfag. Elever som har NAT1003 er formelt sett ferdig med dette hovedområdet i NAT1001. Eksamen skal likevel ha et praktisk innslag. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer og å kunne formulere spørsmål og hypoteser. Når det gjelder lesing, skal tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster alltid prøves. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er seks hovedområder i faget: Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Ernæring og helse, Stråling og radioaktivitet, Energi for framtiden, Bioteknologi. For NAT1001 (Vg1) skal alle elever ha hovedområdet Forskerspiren. I tillegg skal skolen ha valgt to hovedområder som er faglig relevant for utdanningsprogrammet. I NAT1003 skal eleven følge resten av læreplanen. Alle kandidater skal prøves i de tre gjenværende hovedområdene i NAT1003. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Forskerspiren ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: det periodiske system. Selve eksamen er muntlig med praktisk innslag, og er på inntil 45 minutter, EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Det gis en ukjent, naturfaglig tekst, eventuelt diagrammer/tabeller. Eleven skal gjøre greie for emnet teksten dreier seg om, og ta stilling til / vurdere / argumentere i forhold til sider ved teksten. Teksten bør være aktuell og/eller verdt å diskutere. Del 2 inneholder gis under eksamen, og består av to oppgaver fra forskjellige hovedområder. En av de tre oppgavene skal inneholde et praktisk innslag, hvor eleven skal vise eksperimentell kompetanse. Denne oppgaven bør kunne gi anledning til å vise kompetanse på flere nivåer.

8 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer er et viktig kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel gjenfortelling av tekstens innhold. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker, reflekterer og argumenterer i forhold til teksten. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper Når det gjelder oppgaven med praktisk innslag, er det for eksempel kompetanse på lavt nivå å kunne beskrive et forsøk, en demonstrasjon eller ekskursjon, kompetanse på middels nivå å kunne beskrive hensikt/hypotese, tolkninger og konklusjon, og kompetanse på høyt nivå å kunne begrunne og diskutere. Kandidater som har tatt faget NAT1001 Naturfag etter gammel ordning (Forskerspiren og to valgfrie hovedområder), kan med fordel eksamineres etter NAT1003 gammel ordning. Det innebærer at eksaminasjonen skal prøve kandidaten i de tre gjenværende hovedområdene. På denne måten blir sikres at kandidaten totalt sett blir vurdert i hele fagets bredde.

9 OPPGAVERAMME REA3001 Biologi 1 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Biofaglige arbeidsmåter i felt og på laboratoriet, kjennskap til og drøfting av miljøutfordringer slik de presenteres i media, samt etiske problemstillinger knyttet til biokunnskap er alle viktige aspekter ved hovedområdet Den unge biologen er derfor vesentlig for biologifaget som helhet. Det skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. Dette hovedmomentet vil også gripe inn i de fleste/alle de andre hovedmomentene i læreplan. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å bruke biofaglige begreper og uttrykksformer og å kunne formulere spørsmål og hypoteser. Når det gjelder lesing, skal observasjon, diskusjon, kritisk vurdering og krav til grunngivinger alltid prøves. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fem hovedområder i faget: Den unge biologen, Cellebiologi, Fysiologien til mennesket, Funksjon og tilpassing, Biologisk mangfold, Alle kandidater skal prøves i hovedområdet Den Unge biologen og Funksjon og tilpassning. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Den unge Biologen ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemidler kan være systematisk litteratur, artsprøver, eksperimentelle data (egne eller eksterne) Selve eksamen er muntlig med praktisk innslag, og er på inntil 45 minutter, EKSAMENSSETTET Del 1 gis til forberedelsesdelen..det gis en ukjent, biofaglig tekst, eventuelt også/eller diagrammer/tabeller/illustrasjoner/modeller/levende materiale. Materialet skal være av en slik art og sammensetning, og formuleringen av eksamensoppgaven av en slik art, at eleven har gode muligheter til å få vist bredde og dybde innen hovedmomentet Funksjon og tilpassing. Del 2 inneholder gis under eksamen, og består av to oppgaver fra forskjellige hovedområder. Det er naturlig at hver av de to oppgavene innen et sett har en oppgave fra hovedmomentene Cellebiologi Fysiologien til mennesket eller Biologisk mangfold og den andre oppgaven fra Den unge Biologien, med et praktisk innslag. Dette kan inkludere enkel klassifisering. Denne delen av oppgaven bør kunne gi anledning til å vise kompetanse på flere nivåer.

10 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke biofaglige begreper og uttrykksformer er et viktig kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel gjenfortelling av tekstens innhold, enkel beskrivelse av annet materiale. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker, reflekterer og argumenterer i forhold til teksten og besvarer oppgaven på en slik måte at han/hun viser oversikt og forståelse i forhold til hovedmomentet Funksjon og tilpasning. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt, forståelse og evne til å se sammenhenger. Dette vektlegges i større grad ennå svært detaljerte faktakunnskaper. Når det gjelder oppgaven med praktisk innslag, er det for eksempel kompetanse på lavt nivå å kunne beskrive et forsøk, en demonstrasjon eller ekskursjon, kompetanse på middels nivå å kunne beskrive hensikt/hypotese, tolkninger og konklusjon, og kompetanse på høyt nivå å kunne begrunne og diskutere.

11 OPPGAVERAMME REA3003 Biologi 2 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Biofaglige arbeidsmåter i felt og på laboratoriet, kjennskap til og drøfting av miljøutfordringer slik de presenteres i media, samt etiske problemstillinger knyttet til biokunnskap, er alle viktige aspekter ved hovedmomentet Den unge biologen. Dette vil gripe inn i de fleste/alle de andre hovedmomentene i læreplan. Hovedområdet Den unge biologen er derfor vesentlig for biologifaget som helhet, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. Fordi tilfanget av kunnskap innen biofagene øker raskt er det viktig at elevene øves i å kunne bruke kjent fagkunnskap for å beskrive og forstå nye fenomener. Det å gjøre rede for, drøfte og ta stilling til en aktuell biofaglig tekst bør være del av eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å bruke biofaglige begreper og uttrykksformer og å kunne formulere spørsmål og hypoteser. Når det gjelder lesing, skal observasjon, diskusjon, kritisk vurdering og krav til grunngivinger alltid prøves. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fem hovedområder i faget: Den unge biologen, Energiomsetning, Genetikk, Bioteknologi, Økologi, Evolusjon. Alle kandidater skal prøves i hovedområdet Den Unge biologen. Det vil så være naturlig at oppgavesettet har en oppgave fra hovedområdene Energiomsetning, Genetikk, Bioteknologi og en fra hovedområdene Økologi, Evolusjon. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Den unge Biologen ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemidler kan være systematisk litteratur, artsprøver, eksperimentelle data (egne eller eksterne). Selve eksamen er muntlig med praktisk innslag, og er på inntil 45 minutter, EKSAMENSSETTET Del 1 gis til forberedelsesdelen. Det gis en ukjent, biofaglig tekst, eventuelt diagrammer/tabeller. Eleven skal gjøre greie for emnet teksten (diagrammer/tabeller) dreier seg om, og ta stilling til / vurdere / argumentere i forhold til sider ved teksten. Teksten bør være aktuell og/eller verdt å diskutere og ha et rimelig faglig nivå. Del 2 inneholder gis under eksamen, og består av to oppgaver fra forskjellige hovedområder. Her skal en oppgave være fra hovedmomentene Økologi og/eller

12 Evolusjon og en oppgave fra hovedmomentene Energiomsetning, Genetikk, Bioteknologi. En av de tre oppgavene skal dreie seg om hovedområdet Den unge Biologien og ha et praktisk aspekt. Denne oppgaven bør kunne gi anledning til å vise kompetanse på flere nivåer. VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke biofaglige begreper og uttrykksformer er et viktig kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel gjenfortelling og eller beskrivelse av tekstens/diagrammets innhold. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker, reflekterer og argumenterer i forhold til materialet. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og prinsipiell forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper. Når det gjelder oppgaven med praktisk innslag, er det for eksempel kompetanse på lavt nivå å kunne beskrive et forsøk, en demonstrasjon eller ekskursjon, kompetanse på middels nivå å kunne beskrive hensikt/hypotese, tolkninger og konklusjon, og kompetanse på høyt nivå å kunne begrunne, diskutere og reflektere rundt innslaget.

13 OPPGAVERAMME REA3004 Fysikk 1 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Beskrivelsen av hovedområdene påpeker at fysikk er et eksperimentelt fag, og at matematikk brukes i faget. Disse elementene er derfor alltid med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å beherske et presist og entydig språk, å bruke fysikkfaglige begreper og uttrykksformer og å skille mellom dagliglivets bruk av begreper og fysikkens bruk av de samme begrepene. Regneferdigheter prøves også: tolking/bearbeiding av data, bruk av metoder fra matematikkfaget. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fem hovedområder i faget: Klassisk fysikk, Moderne fysikk, Å beskrive naturen med matematikk, Den unge forskeren, Fysikk og teknologi. Hovedområdet Klassisk fysikk må anses å være svært innholdsrikt. Alle kandidater prøves i hovedområdene Å beskrive naturen med matematikk og/eller Den unge forskeren gjennom den praktisk-eksperimentelle delen. For hver kandidat skal eksamensoppgavens del 2 både ha en oppgave fra hovedområdet Klassisk fysikk og en oppgave fra hovedområdet Moderne fysikk eller Fysikk og teknologi. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til den praktiske delen kke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: fysiske tabeller, matematisk formelsamling. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Eksamenen foregår på laboratorium. Eventuelt bør også laboratorium brukes også i forberedelsesdelen. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Eleven forbereder seg på å demonstrere, beskrive og vurdere et praktisk forsøk og/eller tolke og vurdere oppgitte observasjonsdata og/eller lage matematiske modeller ut fra dem. Eksamen består av to deler. Først gjør eleven greie for den praktiske og eksperimentelle oppgaven fra del 1. I tillegg kan en ta opp faglige emner som er knyttet til den praktiske delen. Del 2 er en oppgave som gis under eksamen. Del 2 består av ett emne fra hovedområdet Klassisk fysikk og ett emne fra ett av hovedområdene Moderne fysikk eller Fysikk og teknologi.

14 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Bruk av presist og entydig språk, og bruk av fysikkfaglige begreper og uttrykksformer er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel beskrivelse av forsøkets gang og resultat. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker og vurderer forsøket og resultatene, hvor bruk av metoder fra matematikkfaget skjer på en reflektert måte. Kandidaten vurderer også i hvilken grad man kan sette forsøket i sammenheng med teorien. Til oppgavene i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

15 OPPGAVERAMME REA3006 Fysikk 2 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Beskrivelsen av hovedområdene påpeker at fysikk er et eksperimentelt fag, og at matematikk brukes i faget. Disse elementene er derfor alltid med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges å beherske et presist og entydig språk, å bruke fysikkfaglige begreper og uttrykksformer og å skille mellom dagliglivets bruk av begreper og fysikkens bruk av de samme begrepene. Regneferdigheter prøves også: tolking/bearbeiding av data, bruk av metoder fra matematikkfaget. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fem hovedområder i faget: Klassisk fysikk, Moderne fysikk, Å beskrive naturen med matematikk, Den unge forskeren, Fysikk og teknologi. Hovedområdet Klassisk fysikk må anses å være svært innholdsrikt. Alle kandidater prøves i hovedområdene Å beskrive naturen med matematikk og/eller Den unge forskeren gjennom den praktisk-eksperimentelle delen. For hver kandidat skal eksamensoppgavens del 2 ha en oppgave fra et annet hovedområde enn de som prøves i del 1. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til den praktiske delen ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: fysiske tabeller, matematisk formelsamling. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Eksamenen foregår på laboratorium. Eventuelt bør også laboratorium brukes også i forberedelsesdelen. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Eleven forbereder seg på å demonstrere, beskrive og vurdere et praktisk forsøk og/eller tolke og vurdere oppgitte observasjonsdata og/eller lage matematiske modeller ut fra dem. Eksamen består av to deler. Først gjør eleven greie for den praktiske og eksperimentelle oppgaven fra del 1. I tillegg tar en opp faglige emner som er knyttet til den praktiske delen. Del 2 er en oppgave som gis under eksamen. Del 2 skal dreie seg om ett emne fra et hovedområde som ikke er prøvd i del 1. Del 1 vil normalt være mer omfattende enn del 2.

16 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Bruk av presist og entydig språk, og bruk av fysikkfaglige begreper og uttrykksformer er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel beskrivelse av forsøkets gang og resultat. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker og vurderer forsøket og resultatene, hvor bruk av metoder fra matematikkfaget skjer på en reflektert måte. Kandidaten vurderer også i hvilken grad man kan sette forsøket i sammenheng med teorien. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

17 OPPGAVERAMME REA3008 Geofag 1 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Fordelingen og betydningen av geofaglige fenomener og ressurser er sentralt i faget. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Å uttrykke seg muntlig gjennom å bruke geofaglige begreper er viktig. Videre å forholde seg kritisk til geofaglig informasjon, og å kunne argumentere for løsninger. Å kunne lese dreier seg her om å trekke ut, tolke og reflektere over forskjellige faglige eller populære tekster om emnene, å forstå ulike kart og å vurdere kvaliteten på geofaglig informasjon. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fire hovedområder i faget: Geoforskning, Jorda i forandring, Naturkatastrofer og Geofaglig verktøykasse. Alle kandidatene prøves i hovedområdene Geofaglig verktøykasse og Geoforskning gjennom eksamensoppgavens del 1. Eksamensoppgavens del 2 hentes fra ett av de to øvrige hovedområdene. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemidler: utdelte kart og geofaglige tekster, atlas. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Oppgaven i forberedelsesdelen ivaretar prøvingen av praktisk kompetanse. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Kandidaten får utdelt ulike kart og geofaglig informasjon. Dette skal analyseres og tolkes lys av læreplanens kompetansemål i hovedområdet Geoforskning. Eksamen består av to deler. Først gjør kandidaten greie for analysen og tolkingen av materialet fra del 1. Del 2 består av en oppgave som gis under eksamen. Den skal hentes fra ett av de to øvrige hovedområdene: Jorda i forandring og Naturkatastrofer.

18 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å uttrykke seg muntlig gjennom å bruke geofaglige begreper er viktig ved eksamen. Videre å forholde seg kritisk til geofaglig informasjon, og å kunne argumentere for løsninger. Å kunne analysere og tolke kart og annen geofaglig informasjon blir også vektlagt. Bruk av presise formuleringer og fagterminologi er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved enkel beskrivelse av hva kart og materiale viser. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte analyserer, tolker og reflektere over informasjonen i materialet, finner sammenhenger i det og drøfter mulige årsakssammenhenger. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

19 OPPGAVERAMME REA3010 Geofag 2 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Fordelingen og betydningen av geofaglige fenomener og ressurser er sentralt i faget. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Å uttrykke seg muntlig gjennom å bruke geofaglige begreper er viktig. Videre å forholde seg kritisk til geofaglig informasjon, og å kunne argumentere for løsninger. Å kunne lese dreier seg her om å trekke ut, tolke og reflektere over forskjellige faglige eller populære tekster om emnene, å forstå ulike kart og å vurdere kvaliteten på geofaglig informasjon. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fire hovedområder i faget: Geoforskning, Jorda i forandring, Klimaendringer og Georessurser. Alle kandidatene prøves i spørsmål i forbindelse med klima, havstrømmer eller ozonlag gjennom eksamensoppgavens del 1. Eksamensoppgavens del 2 hentes fra ett annet fagfelt innen hovedområdene Georessurser eller Geoforskning. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemidler: utdelte kart og geofaglige tekster, atlas. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Oppgaven i forberedelsesdelen ivaretar prøvingen av praktisk kompetanse. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Kandidaten får utdelt ulike kart og geofaglig informasjon om klima, havstrømmer eller ozonlag. Dette skal analyseres og tolkes. Eksamen består av to deler. Først gjør kandidaten greie for analysen og tolkingen av materialet fra del 1. Det kan også stilles spørsmål i forbindelse med teori rundt disse fenomenene. Del 2 består av en oppgave som gis under eksamen. Den skal hentes fra et annet fagfelt innen hovedområdene Georessurser eller Geoforskning.

20 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å uttrykke seg muntlig gjennom å bruke geofaglige begreper er viktig ved eksamen. Videre å forholde seg kritisk til geofaglig informasjon, og å kunne argumentere for løsninger. Å kunne analysere og tolke kart og annen geofaglig informasjon blir også vektlagt. Bruk av presise formuleringer og fagterminologi er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved enkel beskrivelse av hva kart og materiale viser. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte analyserer, tolker og reflektere over informasjonen i materialet, finner sammenhenger i det og drøfter mulige årsakssammenhenger. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

21 OPPGAVERAMME REA3011 Kjemi 1 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Praktisk laboratoriearbeid er vesentlig for kjemi, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges planlegging og gjennomføring av forsøk, bruke kjemifaglige begreper og å kunne formulere spørsmål og hypoteser og presentere resultater. Regneferdigheter som beregninger, vurdering av svar og anvendelse av formler, modeller og data er også aktuelt til eksamen. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fem hovedområder i faget: Språk og modeller i kjemi, Metoder og forsøk, Vannkjemi, Syrer og baser, Organisk kjemi 1. Alle kandidater prøves i hovedområdet Metoder og forsøk gjennom den praktiske delen. Denne delen vil hente sitt fagstoff fra ett av de andre fire hovedområdene. Eksamensoppgavens del 2 skal hentes fra et annet hovedområde enn det som prøves i del 1. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til hovedområdet Metoder og forsøk ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: det periodiske system, kjemiske tabeller. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Eksamenen foregår på laboratorium. Eventuelt bør også laboratorium brukes også i forberedelsesdelen. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Eleven forbereder seg på å demonstrere, beskrive og vurdere et praktisk forsøk. En kan gjerne levere ut observasjonsdata som skal tolkes. Eksamen består av to deler. Først gjør eleven greie for den praktiske og eksperimentelle oppgaven fra del 1. I tillegg kan en ta opp faglige emner som er knyttet til den praktiske delen. Del 2 er en oppgave som gis under eksamen.

22 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke kjemifaglige begreper og å kunne vurdere og argumentere presist i faglige sammenhenger er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel beskrivelse av forsøkets gang og resultat. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker og vurderer forsøket og resultatene, inkludert relevante risikofaktorer og feilkilder. Kandidaten vurderer også i hvilken grad man kan sette forsøket i sammenheng med teorien. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

23 OPPGAVERAMME REA3013 Kjemi 2 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Praktisk laboratoriearbeid er vesentlig for kjemi, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven for hver kandidat. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Av muntlige ferdigheter vektlegges planlegging og gjennomføring av forsøk, bruke kjemifaglige begreper og å kunne formulere spørsmål og hypoteser og presentere resultater. Regneferdigheter som beregninger, vurdering av svar og anvendelse av formler, modeller og data er også aktuelt til eksamen. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fem hovedområder i faget: Forskning, Analyse, Organisk kjemi 2, Redoksreaksjoner, Materialer. Alle kandidater prøves i praktisk/eksperimentelle ferdigheter. Denne hentes fra ett av hovedområdene. Eksamensoppgavens del 2 skal hentes fra et annet hovedområde enn det som prøves i del 1. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til den praktiske delen ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemiddel: det periodiske system, kjemiske tabeller. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Eksamen foregår på laboratorium. Eventuelt bør også laboratorium brukes også i forberedelsesdelen. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Eleven forbereder seg på å demonstrere, beskrive og vurdere et praktisk forsøk. En kan gjerne levere ut observasjonsdata som skal tolkes. Eksamen består av to deler. Først gjør eleven greie for den praktiske og eksperimentelle oppgaven fra del 1. I tillegg kan en ta opp faglige emner som er knyttet til den praktiske delen. Del 2 er en oppgave som gis under eksamen.

24 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å kunne bruke kjemifaglige begreper og å kunne vurdere og argumentere presist i faglige sammenhenger er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel beskrivelse av forsøkets gang og resultat. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker og vurderer forsøket og resultatene, inkludert relevante risikofaktorer og feilkilder. Kandidaten vurderer også i hvilken grad man kan sette forsøket i sammenheng med teorien. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

25 OPPGAVERAMME REA3018 Teknologi og forskningslære 1 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Faget har en betydelig praktisk og utforskende side, som må gjenfinnes i eksamen. Det står også sentralt å vurdere teknologiens stilling i samfunnet. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Å uttrykke seg muntlig gjennom presise formuleringer, fagterminologi og uttrykksformer er viktig ved eksamen. Å kunne rapportere og formidle produkter og resultater dreier seg både om muntlige og digitale ferdigheter. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fire hovedområder i faget: Design og produktutvikling, Den unge ingeniøren, Den unge forskeren, Teknologi, naturvitenskap og samfunn. Alle kandidater prøves i hovedområdene Design og produktutvikling eller Den unge ingeniøren gjennom den praktisk-eksperimentelle delen. For hver kandidat skal eksamensoppgavens del 2 ha en oppgave fra hovedområdene Den unge forskeren og/eller Teknologi, naturvitenskap og samfunn. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. Man må være særlig oppmerksom på at oppgaven knyttet til den praktiske delen ikke blir for enkel og banal. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemidler: egne produkter, egne dokumentasjoner og egne presentasjoner fra oppgaver gjort i løpet av skoleåret. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Eksamenen foregår på laboratorium. Eventuelt bør også laboratorium brukes også i forberedelsesdelen. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Eleven forbereder seg på å demonstrere, beskrive og vurdere ett av produktene som er laget i løpet av skoleåret. Eksamen består av to deler. Først gjør eleven greie for den praktiske og eksperimentelle oppgaven fra del 1. I tillegg tar en opp faglige emner som er knyttet til den praktiske delen. Del 2 er en oppgave som gis under eksamen. Del 2 skal hentes fra hovedområdene Den unge forskeren og/eller Teknologi, naturvitenskap og samfunn.

26 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Eksamenssettets del 1 tar utgangspunkt i et produkt eleven har arbeidet med tidligere i skoleåret. Dette arbeidet er tidligere vurdert i standpunktkarakteren. Man må derfor være klar over at det ikke er arbeidet i seg selv som skal vurderes ved eksamen, men hvordan eleven gjør rede for det, reflekterer over det, vurderer og drøfter. Ved tvil om karakteren vektlegges del 2. Bruk av presise formuleringer, fagterminologi og matematiske uttrykksformer er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. Man skal legge mer vekt på et klart, godt innhold i presentasjonen enn en kreativ utforming. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved en enkel beskrivelse av prosessens gang og resultat. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte tolker og vurderer produktet og prosessen. Kandidaten vurderer også i hvilken grad man kan sette forsøket i sammenheng med teori. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

27 OPPGAVERAMME REA3020 Teknologi og forskningslære 2 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Faget har en betydelig teoretisk tilnærming til begrepet naturvitenskap, i tillegg til en praktisk side. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG EKSAMEN Å uttrykke seg muntlig gjennom presise formuleringer og fagterminologi er viktig ved eksamen. Å kunne trekke ut, tolke og reflektere over skriftlig informasjon i teknologiske og naturvitenskapelige tekster blir også vektlagt. UTVALG AV EMNER TIL EKSAMEN Det er fire hovedområder i faget: Naturvitenskapelige metoder, Forskning, teknologi og samfunn, Den unge forskeren, Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori. Alle kandidatene prøves i hovedområdet Naturvitenskapelige arbeidsmetoder gjennom eksamensoppgavens del 1. Eksamensoppgavens del 2 hentes fra de øvrige hovedområdene, og skal for hver kandidat både omfatte aktuelle og prinsipielle sider ved vitenskap og forskning. I et samlet eksamenssett for ett parti skal normalt alle hovedområdene prøves. REFLEKSJON OG FORDYPNING I FAGET Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgavene i eksamensoppgavens del 2. FORBEREDELSESDEL, HJELPEMIDLER, EKSAMENSFORM 45 minutters forberedelsestid. Hjelpemidler: læreplanen, alle skriftlige hjelpemidler. Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Oppgaven i forberedelsesdelen ivaretar prøvingen av eksperimentell kompetanse i oppgavens praktiske del. EKSAMENSSETTET Del 1 gis i forberedelsesdelen. Kandidaten får en naturvitenskapelig artikkel eller publikasjon. Denne skal drøftes i lys av læreplanens kompetansemål og være særlig knyttet til hovedområdet Naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Eksamen består av to deler. Først gjør kandidaten greie for den vitenskapelige teksten fra del 1. Del 2 består av to oppgaver som gis under eksamen. De skal hentes fra de øvrige hovedområdene, og skal omfatte både aktuelle og prinsipielle sider ved vitenskap og forskning.

28 VURDERINGSKRITERIER, KJENNETEGN Å uttrykke seg muntlig gjennom presise formuleringer og fagterminologi er viktig ved eksamen. Å kunne trekke ut, tolke og reflektere over skriftlig informasjon i teknologiske og naturvitenskapelige tekster blir også vektlagt. Bruk av presise formuleringer og fagterminologi er viktige kjennetegn. Dette kan variere fra en lav kompetanse med manglende, upresis og feilaktig bruk, til en høy kompetanse hvor begrepene brukes flytende med en naturlig selvfølgelighet. I oppgaven fra forberedelsesdelen vil lav kompetanse vise seg ved et enkelt referat av teksten. Høy kompetanse vil si at kandidaten på en selvstendig måte trekker ut, tolker og reflektere over informasjonen i teksten, og drøfterden i et samfunnsmessig og vitenskapsteoretisk perspektiv. Til oppgaven i del 2 vil det hovedsaklig forventes at kandidaten viser oversikt og forståelse i emnene. Det er her viktigere å legge vekt på oversikt og forståelse enn på svært detaljerte faktakunnskaper

OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram

OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Hovedområdet Forskerspiren er vesentlig for naturfag, og skal derfor alltid være med i eksamensoppgaven

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1,

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010,

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Fysikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Kjemi Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Naturfag Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI 0 Kjemi

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: GEO1001, SAF1001, REL1001, HIS1002, HIS1003, SAM3001, SAM3003, SAM3017, SAM3018, SAM3019, SAM3021, SAM3037,

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fagtilbud skoleåret 2018-2019 Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlige eksamener Lokalt gitt eksamen Matematikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en skala

Detaljer

Forskerspiren. ringsmål? nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

Forskerspiren. ringsmål? nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsml ringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Forskerspiren som Hovedområde de Naturvitenskapen framstår r påp to måter m

Detaljer

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram 2.12.2016 Læreplan i - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Formål Programmering er et emne som stadig blir viktigere i vår moderne tid. Det er en stor fordel å kunne forstå og bruke programmering

Detaljer

Forskerspiren. nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen. Forskerspiren som Hovedområde

Forskerspiren. nye læringsml. Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen. Forskerspiren som Hovedområde Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsml ringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Forskerspiren som Hovedområde de Naturvitenskapen framstår r påp to måter m

Detaljer

Læreplan i fysikk 1. Formål

Læreplan i fysikk 1. Formål Læreplan i fysikk 1 185 Læreplan i fysikk 1 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

Halvårsplan i naturfag for klasse 01 AB våren 2017

Halvårsplan i naturfag for klasse 01 AB våren 2017 Halvårsplan i naturfag for klasse 01 AB våren 2017 Vurdering i faget Kjennetegnene på måloppnåelse skal være til støtte for standpunkt, men skal også brukes underveis i opplæringen: - Kjennetegnene skal

Detaljer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer Fag: Naturfag Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 7 og 8 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Ingen læreverk Vurdering: Karakterane 5 og 6 Svært god kompetanse

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3025, SAM3027 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Program. og Eli. Ellen. Ellen Repetere og sammenligne Lærer Jane Inkl. pause

Program. og Eli. Ellen. Ellen Repetere og sammenligne Lærer Jane Inkl. pause Andre kursdag Program Tid Hva Rolle Ansvarlig 09.00-09.10 Endringer nettsider Lærer Jane 09.10-10.00 Erfaringsdeling Oppsummering 10.00-10.10 Pause Lærer 10.10-11.30 Partikkelmodellen Studen t 11.30-12.15

Detaljer

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Biologi Biologi 1 Biologi 2 Den unge biologen Cellebiologi Fysiologien til mennesket Funksjon og tilpasning Biologisk mangfold Den unge biologen Økologi Energiomsetning

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

PROGRAMFAG SOM TILBYS

PROGRAMFAG SOM TILBYS UTDANNINGSPROGRAM for Studiespesialisering PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMFAG SOM TILBYS ved Asker videregående skole Biologi 1 og 2 Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi

Detaljer

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMFAG SOM TILBYS VED ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Biologi 1 og 2 Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Naturfag årsplan 9.trinn Naturfag. Lærere: Berit Kongsvik og Ingvild Øverli Læreverk: Eureka! 9

Naturfag årsplan 9.trinn Naturfag. Lærere: Berit Kongsvik og Ingvild Øverli Læreverk: Eureka! 9 Naturfag Lærere: Berit Kongsvik og Ingvild Øverli Læreverk: Eureka! 9 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG EKSAMEN

LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG EKSAMEN LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG EKSAMEN Fagnavn: Matematikk MAT1105 Eksamensdato: Onsdag 15. juni 2017 Faglærer: Geir Granberg Informasjon om muntlig eksamen i matematikk (MAT1105) Forberedelsestid Tillatte

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

Årsplan i naturfag for 8. klasse

Årsplan i naturfag for 8. klasse Årsplan i naturfag for 8. klasse 2017-18. Bjørn Erling Waage Lærebok: Eureka 8, Gyldendal Norsk Forlag. Uke 34-37 Kapittel 1 Arbeid med stoff. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Årsplan, 8. trinn, 2012-2013

Årsplan, 8. trinn, 2012-2013 Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi og design Årsplan, 8. trinn, 2012-2013 Innenfor

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Naturfag 9.trinn 2013/2014 Naturfag. Lærere: Hans Dillekås, Berit Kongsvik, Ingvild Øverli 9A, 9B, 9C, 9D Læreverk: Eureka! 9

Naturfag 9.trinn 2013/2014 Naturfag. Lærere: Hans Dillekås, Berit Kongsvik, Ingvild Øverli 9A, 9B, 9C, 9D Læreverk: Eureka! 9 Naturfag 9.trinn 2013/2014 Naturfag Lærere: Hans Dillekås, Berit Kongsvik, Ingvild Øverli 9A, 9B, 9C, 9D Læreverk: Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

SKOLEÅR: 2016/2017. FAGLÆRERE: Jørgen Eide & Arne Christian Ringsbu Uke Tema og kompetansemål Arbeidsmåter og læringsresurser Eureka 8 TRINN: 8.

SKOLEÅR: 2016/2017. FAGLÆRERE: Jørgen Eide & Arne Christian Ringsbu Uke Tema og kompetansemål Arbeidsmåter og læringsresurser Eureka 8 TRINN: 8. SKOLEÅR: 2016/2017 FAG: Naturfag FAGLÆRERE: Jørgen Eide & Arne Christian Ringsbu Uke Tema og kompetansemål Grunnleggende ferdigheter læringsresurser Eureka 8 TRINN: 8. VFL og elevenes egenevaluering 35-38

Detaljer

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer 5. Vurderingsordning 6. Pensum

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i bruk og vern - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i bruk og vern - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i bruk og vern - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14.februar 2008 etter delegasjon i brev av 26.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Læreplanen: Ønsker vi oss forandringer og eventuelt hvilke? Innspill v/ Tor Jan Aarstad

Læreplanen: Ønsker vi oss forandringer og eventuelt hvilke? Innspill v/ Tor Jan Aarstad Læreplanen: Ønsker vi oss forandringer og eventuelt hvilke? Innspill v/ Tor Jan Aarstad ToF X, ToF 1, ToF 2 ToF X ToF 1 Hvor skal vi legge listen? ToF 2 Elevenes forventninger og lærerens ønsker Hvordan

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Nåtidens jeg og fremtidens mat

Nåtidens jeg og fremtidens mat Lærerveiledning Nåtidens jeg og fremtidens mat Passer for: Varighet: Vg1 80 minutter Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får «servert» nyeste forskning på fremtidens mat. De

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2016 er som følger: Dato

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fagkatalogen 2016-2017

Fagkatalogen 2016-2017 Fagkatalogen 2016-2017 Om programfag og fagvalg for elever på utdanningsprogram for studiespesialisering Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Vurderingsveiledning

Vurderingsveiledning Lokalt gitt skriftlig eksamen i MAT1001 Matematikk 1P-Y vår 017 Eksamensmodell Eksamen varer i 4 timer og består av to deler. Eksamensordning Eksamen har ingen forberedelsesdel. Del 1 og Del av eksamen

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier

Detaljer

Vedlegg: Høyringsbrev med svar og kommentarar frå Hordaland fylkeskommune, sjå kryss og tekst i kursiv:

Vedlegg: Høyringsbrev med svar og kommentarar frå Hordaland fylkeskommune, sjå kryss og tekst i kursiv: Vedlegg: Høyringsbrev med svar og kommentarar frå Hordaland fylkeskommune, sjå kryss og tekst i kursiv: 1. Innledning Utdanningsdirektoratet viser til Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2012-2013)

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 SAM3023 Historie og filosofi 2 For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SAM3002 Historie og filosofi 2 Eksamensveiledning til sentralt gitt

Detaljer

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 c RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Ca. 2 Mangfold i naturen

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2002, IDR2003 Felles programfag Årstrinn: Vg2, Vg3 Forberedelsestid:

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Enhetsleder Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2018 er som

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 Naturfagslab NO EN Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 NO EN Naturfagslab Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/geo2-01 Formål Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen Periode

Detaljer

AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen.

AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen. AKTUELLE ØVELSER (PRAKTISK INNSLAG) Øvelser som kan være aktuelle som praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen. Fag: NATURFAG Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogram NAT1001 1. Gjennomføre en

Detaljer