Finnmark.qxp_Layout Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark.qxp_Layout 1 17.06.15 10.17 Side 1"

Transkript

1 Finnmark.qxp_Layout Side 1

2 Finnmark.qxp_Layout Side 2 Ja til trygg og lokal mat Landbruket i Finnmark har stor betydning for bosettingen i Finnmark og er en del av fylkets næringsliv. Fornybare ressurser på land gjøres om til lokal verdiskaping, og gir arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunene. Den sikrer produksjon av sunn og kortreist mat. Finnmark Senterparti vil arbeide for: At den norske jordbruksmodellen, der de 4 stolpene jordbruksavtale, markedsregulering, sterkt importvern og særskilte lover for jordbruksproduksjon og jordbrukseiendommer ikke svekkes. Etablering av et eget prosjekt for styrking, produktutvikling og nytenkning i landbruket i Finnmark. Å utvikle gode støtteordninger for investeringer og planlegging av landbruksbygg og generasjonsskifte, gjennom å gi støtte til modernisering og investering i jordbruket til unge bønder. Merkevarebygging av Finnmarks landbruksprodukter At utøverne i landbruket må gis inntektsvekst på lik linje som arbeidstakere i næringslivet Å beholde Bioforsk Svanhovd som det unike forskningssenteret på arktisk landbruk, rovdyr og miljø. Videreutvikle landbruksutdanningen innenfor arktisk landbruk i Finnmark. Å nå rovdyrsbestandsmålene som til enhver tid er satt. Senterpartiet vil arbeide for: Å sikre at kraftlinjeutbyggingen av 420 Kv linjen fra Balsfjord til Varangerbotn gjennomføres. Å sikre at linjenettet i Finnmark har kapasitet nok for en vindkraftutbygging. At oljen fra Johan Castbergfeltet og annen olje som finnes på Finnmarkskysten ilandføres.

3 Finnmark.qxp_Layout Side 3 At kommuner som frigir areal for gruvedrift/oppdrett får en arealavgift for dette. Staten må ta et større/sterkere ansvar for utviklingen av oljeberedskapen på finnmarkskysten. Gode nærmiljø en strategi for hele landet Norge er et langstrakt, variert og mangfoldig land med flere minoriteter og urfolk. I store deler av landet bor folk spredt, og det er store avstander. Andre steder bor folk tett, og det er lite plass. I denne situasjonen trengs en politikk som tror på men nesker og lokalsamfunns evne til selv å skape sin egen fram tid basert på nærhetsprinsip pet og lokalkunnskap. Norge og Finnmark behøver et sterkt Senterparti som vil ta hele landet i bruk og bygge samfunnet nedenfra. 2. kandidat Anne Toril E. Balto Senterpartiet mener at: Finnmark er et flerkulturelt fylke, der vi vil jobbe for at dette skal avspeiles i all virksomhet. Finnmark fylkeskommune skal styrke sitt arbeid med å danne sterkere nettverk og partnerskap med kommunene, Sametinget, næringslivet, organisasjoner og våre naboland for å skape økt optimisme og bosetting i fylket vårt.

4 Finnmark.qxp_Layout Side 4 Finnmark fylkeskommune skal bestå som egen fylkeskommune og være en sterk regional utvikler. Kommunene skal være hovedpilaren og fortsatt utgjøre fundamentet i det lokale folkestyret. En finmaska kommunestruktur med en god tjenesteproduksjon skal opprettholdes. Ingen kommuner skal slås sammen med tvang. Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og kommunene må sammen jobbe for at primærnæringene i Finnmark blir mer likestilte. Dette gjelder avgift på driftsmidler. Tilrettelegge for bedre infrastruktur for slakting av rein. Utredning av ørnebestanden i Finnmark for eventuell redusering. Reintallsreduksjon må gjøres i forhold til reintallet pr Sørge for at reindriftsutøvere som har fulgt reintallsreduksjon blir tilgodesett gjennom reindriftsavtalen. Reindriftsloven må endres.

5 Finnmark.qxp_Layout Side 5 Styrke innovasjon og gründerskap Skal vi bringe Norge videre, kreves det pågangsmot og evne til å se nye muligheter. Senterpartiet vil føre en politikk som utløser potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser, gjerne med utgangspunkt i skjæringspunktet mellom akademia og praktisk forståelse. Det er viktig å understreke at vi i dag ikke kjenner hva som blir framtidens vekstnæringer. Det vi imidlertid kan slå fast er at landets naturressurser, kunnskap og finanskapital gir oss store muligheter til å trygge Norge og skape nye arbeidsplasser i Finnmark fremover. At offentlig eierskap må være risikovennlig og bidra til å utløse privat kompetanse og kapital. Sikre konkurransekraften i distriktene gjennom distriktspolitiske virkemidler og ordninger. Sikre at entreprenørskap er et gjennomgående tema i utdanningsløpet. Styrke Innovasjon Norge som en Regional utviklingsaktør. Opprettholde dagens tilbud når det gjelder fly, ferger og båt. Å få til en større satsning på vedlikehold og oppgradering av fylkesveiene. At alle fylkeseide skoler i hele fylket må bestå. Losa må videreføres. 3. kandidat Kurt Wikan

6 Finnmark.qxp_Layout Side 6 4. kandidat Carina Prytz Wallmann Fisk og oppdrett er næringer flere må få ta del i Om man forvalter fiskeressursene med klokskap, vil man ha en verdifull og forhåpentligvis evigvarende ressurs for Norge. Oppdrett av fisk har den siste generasjonen blitt en av landets største og mest lønnsomme eksport næringer. Senterpartiets utgangspunkt er at reguleringene av fiskenæringen skal bygge på en forståelse av at det er fellesskapets ressurser som høstes, og går mot evigvarende privat eierskap til norske fiskeriressurser. Reguleringer er nødvendige for å sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene og ivareta miljø og fiskehelse. Fiskeressursene eies av det norske folk og det lokale eierskapet må styrkes. Nærhet til fiskeressurser må gi kvotegevinst til kystflåten. Staten nå gjennom RUP midler være med å bidra til etablering av fiske mottak i kommuner som ikke har fiskemottak At det gis tilskudd via Innovasjon Norge til fartøy for unge som vil inn i næringa. Fritt fiske for båter under 11 meter. At nye oppdrettskonsesjoner skal i lukket anlegg. Flytte fiskeridirekto ratet til Finnmark. Regelverket for turistfiske må overholdes, aktørene må ansvarliggjøres. Magnus Bjerkeengen Siri Rødevand Aass

7 Finnmark.qxp_Layout Side 7 Gode nærmiljø Senterpartiet mener det er felleskapets oppgave å legge til rette for gode kvaliteter i alle nærmiljø, både i by og bygd. Da må vi arbeide for en balansert folketallsutvikling i hele landet. Vi må også legge til rette for at skaperkraften og frivilligheten i nærmiljøene får blomstre, slik at det skapes felleskap for god livskvalitet. Opprettelse en fødeavdeling i Alta. At Kirkenes og Alta blir styrket som flyplassnav. 5. andidat Småflyplass struktur en i Finnmark må Jan Martin Rishaug opprettholdes med full bemanning. Opprettholde alle statlige tilbud/ arbeidsplasser i alle kommuner. Flytte kompetansearbeidsplasser til Finnmark. Styrke desentralisert sykepleierutdanning. Forlenge Nord Norgesbanen til Finnmark. Lensmannskontor i alle kommuner. Konsekvensutredning før nytt sykehus bygges i Vest Finnmark.

8 Finnmark.qxp_Layout Side 8 Liste Fylkestingsvalget 2015 Navn Kommune 1.Fred Johnsen Tana 2. Anne Toril Eriksen Balto Karasjok 3. Kurt Wikan Sør Varanger 4. Carina Prytz Wallmann Hasvik 5. Jan Martin Rishaug Alta 6. Nancy Porsanger Anti Tana 7. Rolf Arne Nikolaisen Nordkapp 8. Lise Skreddernes Lebesby 9. Geir Adelsten Iversen Hasvik 10. Turid Grønbeck Loppa 11. Bjørn Tore Søfting Vadsø 12. Ronja Garden Loppa 13. Gudleif Kristiansen Måsøy 14. Viktoria Nilsen Tana 15. Jan Ole Buljo Kautokeino 16. Hanne Kalliainen Kyrrø Sør Varanger 17. Jørn Suhr Alta 18. Torgunn Olsen Måsøy 19. Kyrre Johannesen Hammerfest 20. Randine Wisløff Alta 21. Ole K. Josefsen Sør Varanger 22. Edvin Wallmann Hasvik 23. Gunn Anita Skoglund Sara Karasjok 24. Erlend Guvåg Sør Varanger 25. Geir Svestøl Karasjok 26. Einar Johansen Tana 27. Bjarne Rikardsen Karasjok 28. Cecilie Hansen Sør Varanger

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 Som uavhengig liste har Nordmørslista den nødvendige frihet til å motvirke skjevfordelingen av statlige og fylkeskommunale ressurser. Vi er klare for endring,

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti Forsidefoto: Colourbox.com Troms Arbeiderparti Fylkesvalgprogram 2011-2015 Det Norske Arbeiderparti Innhold Innledning Innledning... 3 Utdanning... 4 Samferdsel... 6 Kultur... 7 Næring... 9 Kollektivtrafikk...

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Program for. Alta Venstre. for perioden 2011-2015. Mennesker er viktigere enn byråkrati og systemer. Trine Noodt Venstres ordførerkandidat i Alta

Program for. Alta Venstre. for perioden 2011-2015. Mennesker er viktigere enn byråkrati og systemer. Trine Noodt Venstres ordførerkandidat i Alta Program for Alta Venstre for perioden 2011-2015 Mennesker er viktigere enn byråkrati og systemer. Trine Noodt Venstres ordførerkandidat i Alta Vi kan ikke organisere oss bort fra dårlig økonomi, men vi

Detaljer

Debatt - muligheter i omstilling

Debatt - muligheter i omstilling Skapad: 20150418 11:49 Debatt - muligheter i omstilling Monica Nielsen, Finnmark 20150416 20:46 #68 Høyere yrkesfaglig utdanning: synliggjøre og styrke fagskolen som karrierevei Tillegg linje 1304:, sikres

Detaljer

Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark

Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark Årsrapport 2007 Rapport fra styret Styret har avholdt åtte møter (hvorav to telefonmøter) og behandlet/protokollert 52 saker i 2007. Det har vært avviklet møter med Grieg Seafood AS, ProBarents AS, Lebesby

Detaljer

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål Veien videre for økt matproduksjon Næringspolitisk program Bokmål for Norges Bondelag 2013-2016 Forsidefoto: Fylkesleder Sogn og Fjordane, Per Hilleren. Foto: Endre Hilleren Bilde side 2: Fra Hadeland:

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer