VEDLEGG 1. Oversikt over deltagende bedrifter og virksomheter i Arena Profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. Oversikt over deltagende bedrifter og virksomheter i Arena Profil"

Transkript

1 VEDLEGG 1. Oversikt over deltagende bedrifter og virksomheter i Arena Profil virksomhetens navn bransje/sektor kontaktperson ansatte virksomhetens kjernekompetanse 1 Brødrene Karlsen AS sjømat daglig leder Rita Karlsen 150 Fiskemottak, bearbeiding og salg/eksport av sjømatprodukter (saltfisk/tørrfisk/ferskfisk/biprodukter), tlf havbruk med smolt, matfisk, slakting og foredling, også økologisk produksjon 2 Nord Senja Fisk AS sjømat daglig leder Egil Johansen 11 Fiskemottak og fiskeforedling/ bearbeiding og salg av sjømatprodukter tlf (saltfisk/ferskfisk/biprodukt) 3 Wilsgård Fiskeoppdrett sjømat daglig leder Fredd Wilsgård 35 Havbruk. Produksjon og foredling av settefisk, matfisk. Slakteri. tlf Senja AS sjømat daglig leder Jimmy Tøllefsen 5 Fiske og fangst. tlf Segla Fiskebåtrederi AS sjømat daglig leder Sigvald Berntsen 11 Fiske og fangst, hav og kystfiske. Hvitfisk og pelagisk. Trål, snurravad og garn. tlf Salmar Nord AS sjømat daglig leder Ørjan Jensen 78 Havbruk. Produksjon og foredling av settefisk, matfisk. tlf Nergård Senja AS sjømat daglig leder Tommy Torvanger 150 Fiskemottak og fiskeforedling/ bearbeiding og salg av sjømatprodukter tlf (saltfisk/ferskfisk/pelagisk/biprodukt) 8 Stella Polaris sjømat daglig leder Hans-Ove Semmingsen 55 Kjøp, bearbeiding og salg av reker. tlf A3 Arkitektkontor AS bygg/eiendom daglig leder Viggo Ditlevsen 8 Arkitekttjenester vedr byggverk. tlf Bygg I Nord gruppen AS bygg/eiendom daglig leder Ørjan Johnsgård 40 Eiendsoms - og prosjektutvikling, elementproduksjon tlf Ferdighus AS bygg/eiendom daglig leder Ole Ovesen 34 Prosjektering, utvikling av boligområder, bygg og eiendom. tlf Produksjon av monteringsferdige hus 12 Nor-Team Entreprenørforetning bygg/eiendom daglig leder Stig Rune Marthinsen 20 Tyngre byggevirksomhet tlf Finnsnes Hotell AS transport/reiseliv daglig leder Karina Grønvoll 22 Hotelldrift, kurs konferanse, kjøkken tlf Hamn i Senja transport/reiseliv daglig leder Ole Henning Fredriksen 14 Utvikling og drift av reiselivstjenester/opplevelser. Ca 30 ansatte i sesongen tlf Bernh. Lund AS transport/reiseliv daglig leder Per Lund 15 Transport - - tjenester til skipsanløp Finnsnes. tlf Boligbygging og eiendomsutvikling

2 16 Cominor AS transport/reiseliv daglig leder Hege Pedersen 218 Logistikk, transport - drift tlf Bennet Nord-Norge avd transport/reiseliv daglig leder Indra Westre 3 Reiseliv. Organisering av turer, billettsalg Finnsnes tlf Senjastua AS transport/reiseliv daglig leder Geir Tony Andreassen 11 Mat med lokal forankring. Kvalitet!!!!! Produksjon, lage mat, foredling tlf AMFI Finnsnes handel/sevice daglig leder Stig Bergheim 224 Kjøpesenterdrift/utleie eiendom tlf Finnsnes Forum handel/sevice daglig leder Anders Berntsen 1 Aktør på vegne av medlemmmene for å ta en rolle/posisjon i forhold til utvikling av sentrum. Være ballspiller tlf og samarbeidspartner med kommune i f t byplanlegging, reguleringsplaner, arealplanlegging med mer. 21 Bilsenteret Finnsnes handel/sevice daglig leder Raymond Harland 12 Bilbransjen - nye og brukte biler tlf Botnhamn Sveis leverandør daglig leder Marius Berntsen 9 Skipsverft. Mekanisk versted. Reparasjon og ombygging av båter tlf Myre Holding AS leverandør daglig leder Per-Otto Myre 80 Elektroingeniør hvor størst fagkompetanse ligger. Samt detaljhandel og butikkdrift, tlf samt eiendomsforvaltning og -utvikling. 24 Finnsnes Mekaniske AS leverandør adm leder Jack Trulssen 23 Utleie av personell, sveisere og mekanikere. Lift og kranutleie tlf Danske Bank finans/rådgiving daglig leder Odd-Inge Larssen 12 Banktjenester. Økonomisk analyse og rådgivning tlf Sparebank1 Nord-Norge finans/rådgiving daglig leder Siri Lund 42 Bank tjenester tlf KPMG finans/rådgiving daglig leder John-Tore Berntsen 9 Revisjon, rådgiving og advokat. Tjenester innen for de tre forretningsområdene tlf Finnfjord AS industri/energi daglig leder Geir-Henning Wintervoll 120 Metallurgiske prosesser. Produksjon og utnyttelse av energi tlf Demas AS industri/energi daglig leder Ann-Britt Jensen 40 Elektro - og ingeniørkompetanse, tavlemontør tlf Produksjon av tavler. Elektro og automasjon. Internasjonal kompetanse. 30 Senja Avfall IKS industri/energi daglig leder Tor-Helge Sørensen 55 Avfallshandtering, avfallsfaglig kompetanse tlf Forbrenningsteknikk 31 Nicopan AS industri/energi daglig leder Jan Fredrik Jenssen 14 Produksjon av glass, isolerglass/bygningsglass. tlf Spesielle krav i regelverket - må kunne dette. Rådgivingsfunksjon 32 Skaland Graphite AS industri/energi daglig leder Trond Abelsen 33 Utvinning og foredling av grafitt tlf Troms Kraft Entreprenør industri/energi Markedsansvarlig Solvar Norheim 195 Elektroentreprenør, infrastruktur, kraft og fiber, litt veilys. Montører og ingeniører. tlf

3 34 Troms Folkeblad media daglig leder Steinulf Henriksen 36 Grafisk, design, journalistikk, kundesenter, marked tlf Studiesenteret Finnsnes kunnskap/utvikling daglig leder Vidar Gunnberg 7,5 Regional utvikling. Forhandlingskompetanse ioverfor Fou/kunnskapsinstitusjoner. Kartleggingskompetanse, tlf utredningskompetanse, prosjektkompetanse. TILBYR UTDANNING I REGIONEN PÅ HØYERE NIVÅ 36 Senja Næringshage kunnskap/utvikling daglig leder Gro Lamark 5 Veileding og forretningsutvikling tlf Utviklingssenteret AS kunnskap/utvikling daglig leder Hege Vigstad 4 Rådgiving og konsulenttjeneste. Regional utvikling. tlf Hovda Lien Rådgiving kunnskap/utvikling daglig leder Børre Lien 1 Rådgiving og konsulenttjeneste tlf UiT Senter for Karriere og kunnskap/utvikling seniorrådgiver Lars Buseth 12 Universitetets samfunnskontakt og næringslivskontakt, karriereveileding Arbeidsliv tlf Senja VGS kunnskap/utvikling daglig leder Stein Erik Svendesen 155 Avd. Finnfjordbotn studiespesialisering og International Baccelurate. tlf Gibostad naturbruk, blå og grønn sektor. Avd Sørreisa transport/logistikk. 41 Kunnskapsparken Finnsnes kunnskap/utvikling prosjektleder Arve Vaage 2 Prosjekt - og prosessledelse (; de to som er ansatt for å etablere/koordinere/skape samhandling mellom tlf aktørene som skal inn i parken) 42 CRC Sørreisa statlig oberstl. Finn Folke-Olsen 130 kontroll, overvåkning, varsling og koordinering på adm nivå av luftrommet i og utenfor Nord-Norge tlf Drift av komplekse datasystemer 43 Hæren OPSSTØ statlig oberstl. Stig-Magne Hagen 350 Kompetanse og lederskap tlf Statskog statlig daglig leder Kåre Rasmussen 17 Grunneier, skogbruk/eiendom. Eiendom, skog og energikompetane tlf Midt-Troms regionråd kommune daglig leder Herbjørg Valvåg 1 Samfunnsplanlegging. Følge opp kommunenes samarbeid, være utviklingsaktør på vegne av kommunene. tlf Lenvik Kommune kommune rådmann Margrethe Hagerupsen 1120 Kommunal tjenesteyting tlf Sørreisa kommune kommune rådmann Wigdis Andersen 390 Kommunal tjenesteyting tlf Bardu kommune kommune ordfører Arne Nysted 557 Kommunal tjenesteyting tlf Berg kommune kommune ordfører Guttorm Nergård 121 Kommunal tjenesteyting tlf Målselv kommune kommune rådmann Rita Johnsen 700 Kommunal tjenesteytring tlf Dyrøy kommune kommune rådmann Ørjan Higraff 130 Kommunal tjenesteyting tlf

4 VEDLEGG 2. Profilgruppas Årsprogram 2013 og 2014 Hovedtema: Næringsklynger og vekst i Midt-Troms Bedriftsbesøk Finnfjord AS. Månelandingen som ble realisert! En fortelling om planer, visjoner og gjennomføringskraft. Vi krymper SIVAbygget og får en presentasjon av energigjenvinningsanlegget, ved Geir Henning Wintervoll, Finnfjord AS. Fjernvarmeprosjektet ved Tor-Helge Sørensen, Senja Avfall Workshop Arena søknad ( ) Arbeidsmøte med utvalgte sektorer, FoUaktører, Fylkesråd, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Distriktssenteret Forestilling i kulturhuset (samarbeid med regionsenterprosjektet) Vi trenger ildsjeler, individualister og initiativtakere! Berserkkaptein Jarle Andhøy, Døgnvill entusiast Jon Eirik Jakobsen, og Innovasjonsdirektør Stein Gunnar Bondevik Bedriftsbesøk Troms Kraft, Silsand Troms Kraft - framtid i et nordnorsk perspektiv! Ved konsernsjef Semming Semmingsen Profilgruppens Årsgruppemøte. Presentasjon av framtidig strategi for Profilgruppen; kunnskapsbasert næringsutvikling, internasjonalisering og rekruttering (Arena-satsing, Traineeprogrammet) Studietur: vi besøker Sunnmøringen! Imponerende næringsklyngeutvikling sysselsatte og 50 mrd i omsetning. Ulsteinvik 2012: Statens pris for mest Attraktive Sted + Cupfinaleseier! Profilgruppa Besøker Ålesund, Ulsteinvik og Fosnavåg Temamøte Miljø og industri, og Arctic Race of Norway Bellona går inn i en ny epoke etter 25 år og hevder å ha tatt industriperspektivet med seg inn i miljøpolitikken. Samspill mellom næringsliv/industri og miljøorganisasjoner; en forutsetning for kommersialisering av miljøløsninger i stor skala. Med Bellonaleder Frederic Hauge. Sykkelrittet Arctic Race of Norway ble en knallsuksess med enorm internasjonal TV-appell. Neste år skal nye Nordnorske områder inkluderes i etappene. Hva kan vi i Midt-Troms gjøre for at Arctic Race of Norway skal bli enda bedre? Med Adm. dir Knut-Eirik Dybdal Næringsseminar ifbm åpning av Kunnskapsparken Kunnskapsaktører og samarbeid om regional utvikling Samferdsel og kommunikasjon = næringsutvikling Med Sigrid Stangnes, Irene lange Nordahl, Toril Ringholm, Sveinung Eikeland, Per Sandberg, Torbjørn Naimak, Kurt Bones og Fredd Wilsgård Lunsjmøte om Statsbudsjettet Profilgruppa gjennomfører årlige samarbeidsmøter med Tromsbenken, hvor tema er statsbudsjettet i et Midt-Troms perspektiv Bedriftsbesøk Demas AS og juleavslutning. Fra Brøstadbotn til Beijing! Om innovativ internasjonalisering fra ei lita bygd i Midt- Troms. Med Per, Ann- Brith og Levi Jensen. Kveldsbesøk med julemiddag og underholdning i Nordavindshagen. 4

5 Temamøte Kraft og energi Kraft og energi i industriregion nr. 1 i Troms; hva vil framtida by på av utfordringer og muligheter for Midt-Troms. Med Tord Lien, Olje og energiminister, Bjørn Fredriksen, Berg kommune og Bjørn Laksforsmo, Troms Kraft Entreprenør Temamøte Global økonomi Global økonomi med nasjonal og regional påvirkningskraft; hva kan vi vente oss framover? Hvor internasjonalisert er egentlig næringslivet i Nord-Norge og i Midt-Troms? Globale økonomiske krefter hva når opp til oss? Med Siv Jensen, Finansminister og Jan Frode Janson, Sparebank 1 Nord-Norge. Finansministeren besøkte også flere eksportretta Profilbedrifter og hadde sektormøtert med tema Bedriftsbesøk Skaland Graphite AS og temamøte Mineralnæringa i nord - store muligheter også for Senja, Midt- Troms og Troms. Gevinster av klyngesamarbeid, Mineralklynge Nord. Med Trond Abelsen, Skaland Graphite AS, Jan Sverre Sandstad, NGU Kåre Rasmussen og Tom Rune Eliseussen, Statskog, Malvin Nilsen, Leonard Nilsen & Sønner, Øystein Rusfeldt, gruveselskapet Nussir Årsmøte Profilgruppa, Hamn i Senja, middag og overnatting Under planlegging: Bedriftsbesøk SalMar Nord AS og sommeravslutning Leverandørseminar Sjømatnæringa Husøydagan Samarbeid med FHL, Norsk Industri, Husøydagan og Profilgruppa Studietur Lofoten Tema: reiseliv og merkevarebygging, handel og service, transport og industri Lunsjmøte om Statsbudsjettet Profilgruppa gjennomfører årlige samarbeidsmøter med Tromsbenken, hvor tema er statsbudsjettet i et Midt-Troms perspektiv Bedriftsbesøk Gumpen og temamøte Forsvaret i Midt- Troms. Hva er status for forsvarsaktiviteter og forsvarets tilstedeværelse i vår region og i hvilken retning går utviklinga? Fokus på Luftforsvaret CRC i Sørreisa, Hæren Styrker og Helikopterbasen på Bardufoss. Juleavslutning for Profilgruppa 5

6 VEDLEGG 3. Kartlegging FoUoI og Internasjonalisering 2013 Profilgruppen har i forprosjektet gjennomført en større undersøkelse blant medlemmene, for å kartlegge status, potensial og barrierer knytta til FoUoI og internasjonalisering. Av Profilgruppens 52 medlemmer er 46 kartlagt i 2013, 5 er kartlagt i 2014 og 1 bedrift har gitt uttrykk for at Arenasatsingen av ulike grunner ikke er aktuelt for de å delta i. Undersøkelsen er gjennomført som dybdeintervju, med utgangspunkt i vedlagte spørreskjema. SPØRRESKJEMA PROFILGRUPPENS ARENASØKNAD 1 BASISOPPLYSNINGER bedriftens navn lokalisering (sted og kommune) ca. omsetning 2011 (driftsinntekter) ansatte offentlig eller privat virksomhet type virksomhet (bransje, sektor) bedriftens kjernekompetanse 2 SAMARBEID FOU/KUNNSKAPSINSTITUSJONER Har bedriften samarbeidet med FoU/kunnskapsinstitusjoner de siste tre år? Hvis ja, spesifiser hvilke institusjoner og hvilken type samarbeid Har bedriften konkrete planer om samarbeid med FoU/kunnskapsinstitusjoner? Hvis ja, spesifiser hvilke institusjoner og hvilken type samarb Har bedriften ønsker om å innlede slikt samarbeid? Hvis ja, spesifiser litt Hvilke barrierer/problemer/utfordringer ser bedriften for eget samarbeid med FoU/kunnskapsinstitusjoner? 3 INTERNASJONALISERING OG INTERNASJONAL ORIENTERING Har bedr. ansatte fra utlandet? Rekrutterer bedr. aktivt i utlandet? Benytter bedr utenlandsk kompetanse på annen måte? Hvis ja, beskriv (human kompetanse, teknologi, etc.) Opererer bedriften på et internasjonalt marked? hvis ja, beskriv nåværende marked, land/område: hvis ja, beskriv framtidige og mulige markeder: hvis ja, beskriv bedr. markedsposisjon (størrelse, andel av total eksport, konkurrenter, nisjer/spesfelt mv): hvis ja, beskriv bedr.markedskompetanse (egen komp, andres komp som bedr.bruker, hvem): hvis ja, beskriv bedr. behov for økt markedskompetanse Hvis nei, og for øvrig: er det andre områder hvor bedr. har behov for økt internasjonal kontakt, samarbeid, kunnskap, kompetanse, ressurser mv? hvilken type kunnskap/kompetanse kan det være snakk om? ønsker/planer om å komme på et internasjonalt marked? eks studiereiser - hvor og hvorfor? Hvilke barrierer/utfordringer/problemer ser bedr. ift økt internasjonalisering, samarbeid, kontakt (for seg sjøl, for regionen, for næringen osv)? 6

7 Undersøkelsen har vært med på å danne grunnlaget for oppsettet av delmål, strategier og aktiviteter i Arena Profil, og vil også være et godt redskap i den mer detaljerte planleggingen av hver enkelt aktivitet. Undersøkelsen gjør det også enklere å måle konkrete resultater fra Arenasatsingen. Framstillingen som er tatt med i dette vedlegget, er bare et utdrag av resultater fra undersøkelsen. Om bedriftene Samla omsetning og antall ansatte for bedriftene i Profilgruppa, fordelt på næringsområder. Her er ikke offentlige virksomheter eller offentlige eide virksomheter tatt med. Figur 1 og 2 viser at Sjømatnæringa samt bedriftene innafor industri/energi/teknologi har 70% av omsetninga, mens de har 50 % av antall ansatte. Dette synliggjør den tyngden som disse næringsgruppene har i Midt-Troms. Omsetning (mill kr) Industri/ener gi/ teknologi; 1202 Sjømat; 1609,5 Finans/ rådgivning; 135 Transport/ reiseliv; 288,3 Handel/ service; 500 Bygg/ eiendom; 250 Figur 1. Oversikt over omsetning i private Profilbedrifter fordelt på ulike sektorer. Antall ansatte Energi/ teknologi; 420 Sjømat; 419 Finans/ rådgivning; 71 Handel/ service; 317 Transport/ reiseliv; 280 Bygg/ eiendom; 139 Figur 2. Oversikt over antall ansatte i private Profilbedrifter fordelt på sektor. 7

8 FoUoI samarbeid og utvikling Av de som har oppgitt at de har hatt samarbeid med FoUoI aktører de siste tre år, viser figur 3 fordelinga ift hvilke aktører bedriftene har samarbeidet med. Her er også kunnskapsaktører som videregående skole tatt med. Samarbeid med FoU/kunnskapsinstitusjoner siste 3 år (i %) samarb universitet/høyskole/forskingsinstitusjon 52,9 samarbeid fagskole/ videregående skole/grunnskole 43,1 samarb andre (forvaltning, virkemiddelaktører mfl) 45,1 ikke hatt samarb FoU-aktører eller kunnskapsinstitusjoner 25,5 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Områder hvor Profilgruppas virksomheter ønsker mer FoU-samarbeid generell utvikling av bransjen, virksomheten, stedet, regionen produktutvikling og kvalitetsutvikling innovasjon, teknologisk utvikling, energi og miljø markedskompetanse rekruttering forskning samarbeid, samhandling, klynge kompetanseheving ønsker mer samarbeid med FoU/Kunnskapsinstitusjoner

9 Internasjonalisering 50 Internasjonal orientering hos Profilgruppas virksomheter liten eller ingen internasjonal orientering annen internasjonal orientering, import, underleverandør til eksportbedrifter mv opererer på et internasjonalt marked, eksport, reiseliv, internasjonale selskaper mv Internasjonale kontaktflater hos Profilgruppas virksomheter ( i prosent ) innhenter bransjespesifikk kompetanse i utlandet ved behov 21,6 anvender internasjonal kompetanse i språk og kulturforståelse anvender internasjonal kompetanse til salg og markedsføring 11,8 13,7 samarbeider internasjonalt, bransje/organisasjon, nettverk og prosjekter 29,4 importerer varer og tjenester/benytter underleverandører fra utlandet 37,3 rekrutterer aktivt i utlandet 17,6 har ansatte fra utlandet 56,9 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 9

10 Afrika Sør-Amerika USA Kina Asia øvrig Russland Europa Norden Internasjonal orientering hos Profilgruppas virksomheter, geografisk fordeling ( i prosent ) 5,9 7,8 7,8 11,8 11,8 19,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 33,3 47,1 Områder hvor virksomhetene oppgir behov for mer internasjonal kontakt språk og kulturforståelse vurderer å levere varer tjenester utenlands mineral og gruvedrift rekruttering ny teknologi kunnskap om regional utvikling bransje- og fagspesifikk kompetanse og energi og varmegjenvinning etablere konkrete kontakter, relasjoner, global økonomi og valuta produktutvikling, nisjer kunnskap om internasjonale konkurrenter, trender og samfunnsutvikling, internasjonal politikk kunnskap om eksisterende og nye markeder, kompetanseheving og læring av de gode (og 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 10

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer