Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen"

Transkript

1 Telefon Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: Tid: Mandag 14. november kl Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy Til stede: Ved konstitueringa: Eli Skog Bardu: Liv Marit Bobakk, Terje Nyberget, Arne Nysted Berg: Roar Jakobsen, Hildegunn Simonsen, Guttorm Nergård Dyrøy: Knut Arne Johansen, Ellen Mikalsen Hals, Randi Lillegård Lenvik: Målselv: Sørreisa: Torsken: Tranøy: Louis Edvardsen, Martin Ness, Jorhill Andreassen, Grethe Sebulonsen, Geir-Inge Sivertsen Viggo Fossum, Rolf Austgard, Bengt-Magne Luneng, Liv Helland Olsen, Helene Rognli Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Rådmenn: Rolf Erik Søreide, Øystein Rørslett, Margrethe Hagerupsen Sekretariat: Herbjørg Valvåg Dessuten innledere til sakene 12/11 og 13/11, se det videre referatet. Til behandling forelå følgende saker: 09/11 KONSTITUERING AV MIDT-TROMSTINGET /11 UTFORDRINGER FOR MIDT-TROMS 11/11 BARNEHAGENE OG SKOLENE I MIDT-TROMS NETTVERKS- OG UTVIKLINGSARBEID - FOR Å SKAPE KVALITET OG GODE RESULTATER 12/11 INFORMASJON OM DET REGIONALE PROSJEKTET MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN 13/11 MØTEPLAN orienteringssak Ellen Mikalsen Hals, Dyrøy, innvilga permisjon fra kl til kl , d.v.s. under innledningene til sak 12/11. Paul Dahlø, Sørreisa, innvilga permisjon fra kl , d.v.s. at han ikke deltok under vedtakene av sakene 12/11 og 13/11.

2 Sak 09/11 KONSTITUERING AV MIDT-TROMSTINGET Vedlegg: Vedtekter for regionalt samarbeid i Midt-Troms Møtet ble under denne saka leda av avgående ordfører og varaordfører, Eli Skog og Liv Helland Olsen. Forslag på ordfører: Forslag på varaordfører: Viggo Fossum foreslo Liv Helland Olsen. Jorhill Andreassen foreslo Louis Edvardsen. Midt-Tromstingets vedtak: (enstemmig) 1. Liv Helland Olsen velges til ordfører for Midt-Tromstinget. 2. Louis Edvardsen velges til varaordfører. Regionrådets leder Paul Dahlø takket avgående ledelse Eli Skog og Liv Helland Olsen for innsatsen med en blomsterhilsen. Liv Helland Olsen og Louis Edvardsen overtok møteledelsen. Sak 10/11 UTFORDRINGER FOR MIDT-TROMS På regionrådets første møte i denne valgperioden ble to viktige saksområder tatt opp til behandling: Nasjonal transportplan ny infrastruktur i nord og aktuelle forsvarspolitiske saker, begge feltene med spesielt blikk på Midt-Troms. Vedtakene vedrørende de to sakene fra regionrådets møte var slik: Sak 50/11 NASJONAL TRANSPORTPLAN utredningsfasen. Ny infrastruktur i nord Del 2 Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen 1. Regionrådet viser til det positive innspillet fra Profilgruppa om Ny infrastruktur i nord og Midt- Troms. 2. Regionrådet vil ta aktivt del i arbeidet mot administrative og politiske nivå for å profilere Midt- Troms som vekstregion i Nasjonal Transportplan Arbeidet igangsettes nå i et nært samarbeid med næringslivet. Sak 51/11 AKTUELLE FORSVARSPOLITISKE SAKER I MIDT-TROMS 1. Regionrådet vil stå samlet og ta aktivt del i de politiske debatter som vil pågå etter at Forsvarssjefen legger fram sin utredning om Forsvarets langtidsplan. 2

3 2. Det er viktig å starte et strategiarbeid for argumentasjon og kommunikasjon. Regionrådets leder, Paul Dahlø, innleda om utfordringer regionen står framfor: (Stikkord fra innledninga) - Transportplanlegging; jfr. regionrådets vedtak vedr. Nasjonal transportplan Forsvaret - Satsinga i Finnfjord, et godt eksempel - Samarbeid med næringsorganisasjoner; Profilgruppa som eksempel - Planstrategi ihht Kommuneloven; påpeikinga fra fylkesmann Svein Ludvigsen om nytte av og behov for interkommunalt samarbeid i planarbeidet. Disse hadde ordet i debatten: (stikkord fra innleggene påført) Arne Nysted (tilslutning til Dahløs innlegg, dessuten om jernbane), Hans Peder Pedersen (funksjonell region, regionhavn og omvegen rundt Tromsø ut til markedene), Helene Rognli(støtte til de foregående, om flyplassen), Terje Nyberget (om planarbeidet, egen planstrategi for Midt-Troms og forsvarspolitikk), Geir-Inge Sivertsen (definere Midt-Troms som vekstregion, om koordinering av arbeidet mellom kommunene og i forhold til næringslivet, invitasjon til innspill til hans arbeid på fylkestinget), Odd Arne Andreassen (om oljepolitikk; Senja Petro). Paul Dahlø satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Midt-Tromstinget viser til regionrådets vedtak om Nasjonal transportplan (NTP) og aktuelle forsvarspolitiske saker. Midt-Tromstinget slutter seg til konklusjonen om viktigheten av å følge opp disse sakene. 2. Midt-Tromstinget vil også peke på betydningen av samarbeid i regionen når det gjelder feltene planstrategi, næringsstrategi og samferdsel, og ber regionrådet om å følge opp saker i disse feltene. 3. Midt-Tromstinget legger for øvrig til grunn at arbeidet fortsetter med de sakene som har vært behadlet separat, for eksempel samhandlingsreformen. Kort debatt rundt forslaget. Midt-Tromstingets vedtak: (Enstemmig) 1. Midt-Tromstinget viser til regionrådets vedtak om Nasjonal transportplan (NTP) og aktuelle forsvarspolitiske saker. Midt-Tromstinget slutter seg til konklusjonen om viktigheten av å følge opp disse sakene. 3

4 2. Midt-Tromstinget vil også peke på betydningen av samarbeid i regionen når det gjelder feltene planstrategi, næringsstrategi og samferdsel, og ber regionrådet om å følge opp saker i disse feltene. 3. Midt-Tromstinget legger for øvrig til grunn at arbeidet fortsetter med de sakene som har vært behadlet separat, for eksempel samhandlingsreformen. Sak 11/11 BARNEHAGENE OG SKOLENE I MIDT-TROMS NETTVERKS- OG UTVIKLINGSARBEID - FOR Å SKAPE KVALITET OG GODE RESULTATER Bengt Viken, leder for PPT Ytre Midt-Troms, innleda med utgangspunkt i begrepene tidlig innsats, tilrettelagt/tilpassa opplæring og spesialundervisning. Han viste en modell, et nyttig utgangspunkt for tilrettelegging for barns læring gjennom god dialog mellom barnehage, skole, foreldre og hjelpere utenfor den enkelte barnehage og skole. Spørsmål og kort diskusjon. Innstilling til vedtak: 1. Midt-Tromstinget tar informasjonen om det pågående utviklingsarbeidet retta inn mot barnehager og skoler i Midt-Troms til orientering. 2. Midt-Tromstinget oppfordrer den enkelte kommune til å ta perspektiver fra det regionale nettverks- og utviklingsarbeidet inn i utforming og behandling av kommunens årlige kvalitetsmelding/tilstandsrapport for grunnskolen. Midt-Tromstingets vedtak: (enstemmig) 1. Midt-Tromstinget tar informasjonen om det pågående utviklingsarbeidet retta inn mot barnehager og skoler i Midt-Troms til orientering. 2. Midt-Tromstinget oppfordrer den enkelte kommune til å ta perspektiver fra det regionale nettverks- og utviklingsarbeidet inn i utforming og behandling av kommunens årlige kvalitetsmelding/tilstandsrapport for grunnskolen. 4

5 Sak 12/11 Informasjon om det regionale prosjektet Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen Prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen har pågått siden medio februar 2010 og skal avsluttes til nyttår. Midt-Troms regionråd er eiere, Administrativt råd er styringsgruppe, mens LØKTA er prosjektansvarlig. LØKTA er en av regionrådets enheter og jobber med kvalitetsutvikling for helse- og sosialtjenestene, herunder prosjektansvarlig for dette prosjektet. Prosjektet har vært finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms, OU-midler fra KS og LØKTA, samt en stor egeninnsats fra kommunene i form av deltagelse. Prosjektansvarlig Heidi Gløtta Kristiansen, Løkta, og prosjektleder Linda Lien, Utviklingssenteret AS, redegjorde for prosjektarbeidet, spesielt om hvordan kommunene i Midt-Troms kommer ut i fht de finansielle virkemidlene og om veien videre i fht innføringen av samhandlingsreformen. I prosjektet er det laga fire viktige rapporter. De finnes på nettsidene til regionrådet, direktelink slik: Spørsmål og drøftinger undervegs. Innstilling til vedtak: Informasjonen vedrørende prosjektet Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen tas til orientering. Midt-Tromstingets vedtak: Informasjonen vedrørende prosjektet Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen tas til orientering. Sak 13/11 MØTEPLAN FOR 2012 Regionrådets vedtak : 1. Møteplanen for 2012 vedtas, se utskrevet plan i det følgende. 2. Kommunene oppfordres på det sterkeste til å planlegge sin møtevirksomhet slik at den ikke kolliderer med denne planen. Den bes derfor inkludert i den enkelte kommunes møteplan. 5

6 MIDT-TROMS REGIONRÅD - MØTEPLAN FOR 2012 Feb Mars Apr Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Midt- Tromst. Mandager Regionrådet (Sørreisa) Mandager Adm råd Onsdager (Målselv) Sted Lenvik Torsken Tranøy Berg Berg Bardu Bardu Dyrøy Sørreisa Målselv Midt-Tromstingets vedtak: Midt-Tromstinget tar vedtatte møteplan for 2012 til etterretning og støtter oppfordringa til kommunene i punkt 2 i regionrådets vedtak. Herbjørg Valvåg referent 6

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Møte regionalt partner rskap DATO STED REFERENT 14. mars 2012 Skagerakk Arena Anne Karin Andersen/Lene Sjølie Navn REGIONALT Kristian Bogen Jon Atle Holmberg

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer