Notater foredrag Jenny Skagestad Zero

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater foredrag Jenny Skagestad Zero"

Transkript

1 Notater foredrag Jenny Skagestad Zero Slide 1 ZERO er en miljøstiftelse med 30 ansatte som jobber for det grønne skiftet fra fossilsamfunnet til nullutslippssamfunnet! I stedet for å si mye om hvem ZERO er og hvordan vi jobber, vil jeg snakke om hva vi brenner for: KLIMA! Slide 2 Hva handler klimaendringene om? Mennesket brenner fossil energi klimagasser hoper seg opp i atmosfæren jorda blir varmere verdenshavene tar opp varme polene smelter havet stiger - været blir mer ekstremt: varmere- våtere- villere og oftere ekstrem vind/flom/ras/tørke. Når klimaet endres så raskt skjer dette: avlinger slår feil og mennesker, dyr og planter sliter med å tilpasse seg. Foto: 2grader.no Slide 3 Vise film, nyhetsklipp fra CNN (1:14 min): Alternativ 1: drone- camera- penhaul.cnn.html (klikk på HD og high quality, hopp over evt reklame) Alternativ 2: Har brukt Windows Azure Media Services til å lage en html- 5 vennlig utgave, vil virke i de fleste moderne nettlesere: https://testgateway.blob.core.windows.net/asset- 35e6be83-3cfa- 46f2- a720- cc3c04d6ff49/a%20bird's%20eye%20view%20of%20haiyan%20devastation_h264_4 500kbps_AAC_und_ch2_128kbps.mp4?sv= &st= T20%3A32%3A22Z&se= T20%3A32%3A22Z&sr=c&si=4dec40b8- cd88-4a5c- 9ed2-71ba53c31a3c&sig=nIodlgRrFqVJsE%2B1BHeQnFPscVOqJr%2BBxDaBXP7QBUM%3D Alternativ 3: Slide 4 Kirkens Nødhjelp holdt appell etter fakkeltoget for Filippinene 24. november 2013: «Verden hjelper nå Tacloban å rydde opp etter tyfonen og bygge opp igjen byen. Men klimaendringene gjør at ekstremvær vil ødelegge stadig nye byer. Vil vi rekke å bygge opp igjen før neste by rammes? Vi må kutte klimagassutslippene våre nå» (Kom.sjef Håkon Haugsbø) Hvem blir neste dugnad og fakkeltog for? Hvor ofte må vi bygge opp igjen? Hyppigere ekstremvær vil skape mer kaos og uro i verden. Det utfordrer på sikt sivilisasjonen. Slide 5 Verden leter etter en løsning på klimakrisen. Nå har det vært 19 klimatoppmøter siden Kyoto i Men verdens land strever med å bli enig om en ny klimaavtale. Slide 6

2 Men heldigvis er det mange som ikke venter på en global klimaavtale: Vi er travelt opptatt med å bygge nullutslippssamfunnet nedenfra: Byer, bygder, bedrifter, barnehager Slide 7 Norge bruker bare ren, fornybar energi vannkraft Foto: Braskereidfoss kraftverk, Wikimedia commons Slide 8 Vi har ren energi i Norge vannkraft! Kilde SSB, nyeste tall: 2012: Totalt 324,5. Fossilt: 174,6. Fornybart: 149,8 Hvorfor skal vi produsere mer fornybar strøm i Norge? Vi har jo nok? Vi mener vi må produsere mer fornybar strøm for å erstatte mye av den fossile energibruken, spesielt i transport! Og levere grønn energi til Europa. Slide 9 Fossil energi er skitten og vil bli verre i tiårene framover når den blir mer utilgjengelig Slide 11 Vi må erstatte fossilt drivstoff! Totalt 53 mill tonn co2- ekv utslipp i Norge. Kilde: Klimakur 2020, 2010 Slide 12 Basert på scenariet og resultatene av arbeidspakkene bio, hydrogen og batteri/strøm, skal vi diskutere hvordan hydrogen, biodrivstoff og batteri/strøm best kan erstatte fossilt drivstoff i ulike segmenter av persontransport i 2030, herunder hvilke typer fornybart drivstoff som bør prioriteres brukt hvor. Slide 14 Hovedspor: Elektrisk transport, hvorfor? - Elektromotor bruker % av energien som tilføres til framdrift, forbrenningsmotor 20-30% 60 W * 24 h = 1,44 kwh Nissan Leaf kan kjøre ca. 9 km på den samme energien. En bensinbil, for eksempel en Nissan Qashqai har et forbruk på 0,67 L bensin på samme tur. I en liter bensin er det 9,1 kwh energi. 0,67 L blir da det samme som 6 kwh, eller ca. 4 ganger mer. Nissan Leaf 24 kwh batteri km rekkevidde Ca. 0,2 kwh per km (20 øre) Alternativt 0,05 L/km (75 øre) Slide 15 De 13 vindmøllene i Mehuken vindpark lager årlig 70 GWh, nok strøm til alle Norges elbiler! (eller 3000 husstander i Vågsøy) Tilsvarer ca. 14 millioner liter diesel!

3 Elektrisk transport, hvorfor? - Elektromotor bruker % av energien som tilføres til framdrift, forbrenningsmotor 20-30% - Gjør det mulig å putte vindkraft på tanken. Vindkraftparken på Smøla kan produsere nok strøm til nesten elbiler. - Bilder: Alfred Bjørlo, Ungenergi Slide 16 Viktig at mange bytter fra bil til kollektivtransport der det er mulig og attraktivt. Men satt på spissen: Nye biler slipper ut mindre (og bruker mindre energi) per personkilometer enn gamle dieselbusser med gjennomsnittlig godt belegg. Derfor må kollektivtrafikken bli fossilfri også! fk.no/webview/index/no/statistikkserver/statistikk- Akershus.c.StatistikkServer/Klima- og- miljoe.d.8/utslipp- fra- kollektivtrafikk/fcube/afkutslippkollektivtrafikk12_c1: Trikken er det mest energieffektive transportmiddelet, med et energiforbruk på 0,15 kwh pr personkilometer. Nye metrovogner har redusert energiforbruket de senere årene, og energiforbruket var på 0,16 kwh per personkilometer i Energiforbruket i bussen varierer fra 0,23 kwh til 0,34 kwh per personkilometer. Til sammenligning har en ny personbil et forbruk på 0,25-0,35 kwh per personkilometer, med et gjennomsnittlig belegg på ca 1,7 personer i bilen. Båtene og hurtigbåtene er svært energikrevende, og bruker over 1 kwh regnet per personkilometer. Sammenligningen med landbasert transport er imidlertid ikke "rett frem" ettersom Nesoddbåtens rute fra Nesoddtangen til Aker brygge kan erstatte en mye lenger tur med bil eller buss - rundt Bunnefjorden. Regnet i gram per personkilometer er utslippet av fossil CO2 for buss blitt redusert i 2012 i forhold til 2007 med 36 prosent. Reduksjonen varierer noe mellom de ulike transportmidlene. til- utslipp- av- klimagasser/transport/veitrafikk/ Slide 17 Ruter er kollektivselskapet for Oslo og Akershus: Mål om å fase ut all fossilt drivstoff innen 2020 om 6 år! De leder an i Norge. Kilde: Ruters adm dir- foredrag på ZERO13: skal- hele- trafikkveksten- i- oslo- og- akershus- tas- med- utslippsfri- kollektivtransport- innen- 2020/at_download/file Nå skal jeg vise eksempler fra Norge og andre land. Slide 18-5 hydrogenbusser i Oslo fra VanHool, EU- prosjekt - Mercedes og Hyundai kan også levere hydrogenbusser Ruter leder et forskningsprosjekt i regi av EU hvor hydrogen testes ut som drivstoff. Nøkkelen er brenselcelleteknologi som omformer hydrogen og oksygen til elektrisitet,

4 som deretter brukes til å drive bussens elektromotorer. Hydrogengassen som fylles på bussene produseres lokalt på Rosenholm bussanlegg ved elektrolyse av vann. Strømmen til denne prosessen hentes fra sertifisert vannkraft og oksygenet henter bussene direkte fra luften rundt oss. Vanndampen går ut gjennom eksosrøret, og varmen brukes blant annet til oppvarming inne i bussene. Bremseenergien gjenvinnes til "ny" strøm som igjen kan brukes av elektromotorene. Bussene er atskillig mer stillegående enn dieselbusser. Bussene kjører i dag mellom Oppegård og Oslo. - Lengre rekkevidde enn elbuss https://ruter.no/verdt- a- vite/miljo/hydrogenbusser/ Slide 19 Biogass: ikke co2- utslipp, lavere utslipp av NOX og sot, enn dieselbusser Krever lokal produksjon av biogass fra matavfall, kloakk, husdyrgjødsel, avfall fra slakteri/fiskeri etc Være obs på fossilgass- fella! Eks: Ruter: 135 stk Østfold kollektivtrafikk: 100 stk: norsk- pioner- pa- biogassbusser Slide 20 Bioetanol fra trevirke Bioetanolen er laget av trevirke fra Borregaard, hvor sukkeret fra tømmeret benyttes i produksjonen. Kun 5 prosent er fossil energi, og de øvrige 95 prosentene er fornybar bioetanol. Bioetanol vs fossil diesel: Bioetanolen gir 20 prosent lavere utslipp av NOX, 40 prosent lavere utslipp av partikler, og 70 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2. Dyrere i innkjøp. https://ruter.no/verdt- a- vite/miljo/bioetanolbusser- i- oslo/ Slide 21 Biodrivstoff fra raps eller lignende https://ruter.no/verdt- a- vite/miljo/busser- pa- biodiesel/ Slide 22 Elektrisk: Her skjer utviklingen raskt! Bane og tog på vannkraft nå kommer elbussene som gjør det mulig å kjøre buss på vannkraft og vindkraft også! Slide 23 (2 min filmsnutt fra Adresseavisa) Elektrisk buss: Ebusco, nederlandsk. Ca. 3,2 millioner kroner.

5 Ebusco er en fullskala elektrisk buss på 12m x 2,5 meter. Bussen har en oppgitt rekkevidde på 25 mil. (242 kwh 200 km.) Det tar 2,5 timer å fullade. I 2013 var Ebusco på europaturné Slide 24 En ultramodern busslinje i Göteborg med start Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. se/_layouts/cwp.internet.volvocom/newsitem.aspx?news.itemid=143386&news.lan guage=sv- se Slide 25 Et svensk magasin om elbusser! https://www.dropbox.com/s/ugo4whswjru2j1g/ebuss% pdf Slide 26 London: Kinesiske BYD- busser. Build your dream. 2 elbusser i dag, plan om opptrapping Slide 27 BYD: Nu är det snart premiär för de första fullstora elbussarna i Köpenhamn. På fredag visas de två bussar från kinesiska BYD som under två år ska gå i provtrafik den danska huvudstaden. Syftet med satsningen är att ge praktiska erfarenheter av för- och nackdelar med batteribussar i reguljär trafik. Mindre föroreningar, buller och koldioxid är vad trafikhuvudmannen i Köpenhamnsområdet, Movia, räknar med. Kinesiske BYD- busser. Build your dream. for- kopenhamns- fullstora- elbussar/ Slide 28 Aust- Agder fk- prosjekt med ZERO busser- i- arendal- fra- 2015_ Slide 29 ut- superbusser- i- Bergen html#.Ut5NJxDsTIV Van Hol - Bussene er de eneste i verden av sitt slag, sier Ove Lunde, leder i HOG Energi. - Bussene har en teknisk løsning der hjulene drives av en elektromotor, som i sin tur får energi fra biogass og fra bremsesystemet. Bergen er den første byen i verden som forsøker en slik løsning i kollektivtrafikken. Om resultatene er gode, kan dette bli fremtidens busser.

6 Slide 30 Hybridbuss elektrisitet og diesel. Bremseenergien gjenvinnes, og drivstofforbruket reduseres med ca. 30 prosent sammenliknet med en vanlig dieselbuss. Utslippet reduseres tilsvarende. Hybridteknologien fungerer slik at dieselmotoren slås av når bussen står ved en holdeplass eller venter på grønt lys. Ved igangsetting og kjøring i lave hastigheter benyttes elektromotoren. Ved behov for mer motorkraft settes dieselmotoren inn. Støynivået er også redusert i forhold til en dieselbuss. https://ruter.no/verdt- a- vite/miljo/hybridbusser- utproves/ Slide 31 Markaporten ski- og elbuss- tunell: stille og uten eksos! Annet elbussprosjekt: - Stavanger, Bombardier, Transnovastøtte: far- sin- forste- el- buss html#.UuEPrRDsTIV Slide 32 Lademuligheter: busser- nye- lademuligheter/ Fransk elbuss, OREO: - Lading med kontakt - Pris 2,7 millioner NOK - 22 plasser (13 sitteplasser, 8 ståplasser, 1 rullestolplass) - Rekkevidde: 12 mil per lading - Max fart: 90 km/timen, 70 km/timen i bykjøring Slide 33 Geneve: ABB, TOSA: 15 sekunders lading på holdeplass Fg94A2Vko Slide 34 Umeå Hybricon (dessverre konkurs nå) Lades med pantograf fra taket hurtigladet- el- buss- i- umea Slide 35 - Siemens elektriske highway gjør det mulig å tenke litt annerledes. - wjs - Trolley- buss i sentrum, og batteri utenfor? (Bergen) Slide 36 - Induktiv lading på holdeplassene testes ut - Kan bli mulig i framtiden, egner seg til faste ruter - «Klatt- lading» underveis, trenger da ikke like stort batteri

7 Slide 37 Svenske Solelia Greentech lager slike parkeringsplasser med ladestasjon. Hva med buss- skur med sol- lading for elbuss? Slide 39 ZERO skrev rapport i Geiranger: et av landets mest besøkte turistmål med over besøkende hvert år! Geiranger har årlig besøk av cruiseskip, noe som gjør bygda til Norges tredje største cruisehavn (bare Oslo og Bergen er større). Antall busser innom? Utstillingsvindu av Norge! Elscootere Verdensarv! Nullutslippsfjorden! Lokalsamfunn er en viktig klimaaktør: det er her vi bor og jobber. 1/3 av målene for klimagasskuttene til Norge må tas i kommunesektoren Slide 43 Hva annet gjør ZERO med batteridrevet transport? - Vi har sammen med Statens Vegvesen sørget for at verdens første bilferge på batteri holder på å bygges, «ZEROCAT», Lavik- Oppedal fra , E Fjellstrand verft -

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Privat biltransport, en fremtid?

Privat biltransport, en fremtid? MORTEN AMUNDSEN Privat biltransport, en fremtid? Høgskolen i Østfold Innledning Dagens samfunn har en infrastruktur bygd rundt transport av personer og gods via personlig og offentlig transport. Er dette

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Grønn vekst Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 01 DEL 1: INNLEDNING De neste 1 årene må verden, Norge og norske lokalsamfunn

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Tre innlegg fra debatt i Samfunnsøkonomen om Elbilpolitikk som klimapolitikk. - Samfunnsøkonomen nr 5 2012: Elbilpolitikken virker den etter hensikten? BJART

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Hvordan møter vi klima- og miljøutfordringene?

Hvordan møter vi klima- og miljøutfordringene? Hvordan møter vi klima- og miljøutfordringene? Foredrag ved kurset Klima- og miljøforvaltning for landbruksforvaltningen i Vikenfylkene Arrangør: Senter for etter- og videreutdanning, UMB Quality Hotel

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Citea Electric. VDL med: Kontantfrie busser? Scania Winter Tourismo K. Oslobuss med Touring Euro 6. Busseventyret i Vanvikan

Citea Electric. VDL med: Kontantfrie busser? Scania Winter Tourismo K. Oslobuss med Touring Euro 6. Busseventyret i Vanvikan 2/2014 Kr:79,- Nr: 77 Jurymember Bus & Coach of the Year VDL med: Citea Electric Kontantfrie busser? Scania Winter Tourismo K RETURUKE 16 INTERPRESS NORGE Oslobuss med Touring Euro 6 Busseventyret i Vanvikan

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

ElEv olen ersk 1 ak Regnm

ElEv olen ersk 1 ak Regnm Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer