Reklame for alvor 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reklame for alvor 2012"

Transkript

1 Reklame for alvor 2012

2 Reklame for Alvor 2012 Reklame for Alvor er i år tildelt Holder de ord. Reklame for Alvor er reklamebransjens dugnad for en ideell sak, og arrangeres av Kreativt Forum annet hvert år. Mediebransjen slutter opp om dette ved å by på medieeksponering. Kampanjen skal være kostnadsfri for organisasjonen. Målet er, sett fra Kreativt Forum sin side, å vise at god kreativitet kan påvirke holdninger og handlinger på en positiv måte, og å få oppmerksomhet om reklame som et positivt, samfunnsnyttig instrument. For styringsgruppens vedkommende er det derfor et mål at årets kampanje skal kunne vinne både kreative priser og effektpriser. Konkurransen er kun åpen for medlemmer av Kreativt Forum, inkludert studentmedlemmer. Dersom du ikke er medlem så rekker du å melde deg inn før innleveringsfristen! Arbeidet med kampanjen vil ikke honoreres. Innleveringsfristen er satt til kl i henhold til vedlagte spesifikasjoner. En jury under ledelse av Carina Laurhammer Lindberg, tekstforfatter i McCann, vil ha ansvar for vurdering av arbeidene og valg av vinnerkampanje. Offentliggjøring og prisutdeling vil finne sted Mer informasjon om dette arrangementet kommer. I tillegg til prisutdelingen, vil det bli en markering av vinneren under neste års Gullblyant. Studenter juryeres i egen elevklasse der det vil bli kåret en vinner. Vinneren av elevklassen vil ikke komme ut i media, men vil bli vist på prisutdelingen, Gullblyanten og KF.no. Vi har lagt vekt på å gjøre den kreative briefen så enkel som mulig. Vedlagt finner du forhåpentligvis all den informasjonen du trenger. Vi håper at det blir stor oppslutning om årets Reklame for Alvor og ønsker alle lykke til! Medier I år har styringsgruppen på forhånd involvert et utvalgt mediehus innenfor hver mediekanal. Disse får eksklusivitet innenfor sin kanal. De utvalgte mediehusene har forpliktet seg til samarbeid og til å gi plassering slik at det blir en integrert kampanje med stor synlighet og trøkk i en definert kampanjeperiode. Man kan dermed utnytte mulighetene til hver enkelt mediekanal til det ytterste, samt planlegge et godt samspill på tvers av kanaler. Følgende mediehus har inngått samarbeid med Reklame for Alvor: Aftenposten (papir og nett) VG (papir, nett, VG TV) Microsoft P4 Tv3 JCDecaux Bonnier Media goviral Det vil gjennomføres både nullpunktsanalyse og posttest av kampanjen i regi av TNS Gallup. Dette vil gi både vinnerbyrået og mediekanalene tall som kan benyttes til å utarbeide gode cases på kampanjen.

3 Bakgrunn for årets kampanje Stortinget er kjernen i vårt politiske system. Alt det våre folkevalgte sier og stemmer i spørsmål som bestemmer vår hverdag, er i teorien offentlig informasjon. Men - den er ikke tilgjengelig på internett. Det er i praksis ikke mulig for folk flest å enkelt finne ut om representantene de har stemt inn på Stortinget, holder ord når de kommer til makten. At den faktiske politikken i praksis er lukket for folk flest, står i skarp kontrast til våre idealer om et åpent demokrati. Holder de ord er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som ble dannet 2010 med et ønske om å gjøre det lettere å følge med på hva som egentlig skjer i norsk politikk. Holderdeord.no er en nettside der data om hvordan partier og Stortingsrepresentanter stemmer i saker, sjekkes opp mot partiprogram og valgflesk i media. Dermed kan du enkelt se om f.eks SV stemmer i favør av miljøet så ofte som de sier at de gjør. Hvor mye av partiprogrammet gjennomføres - egentlig? På Holderdeord.no kan du sjekke om politikerne som snakker mest på tv, utretter mest når det kommer til stykket. Du vil se hvilke politikere som er ivrigst i ulike spørsmål, og hvilke som ikke engang stiller opp på møter. Kanskje er det politikerne som tar minst plass i media, som faktisk utretter mest? Da vet du hvem som virkelig fortjener din stemme i høstens valg! Holder de ord vil bruke internett til å gjøre politikk til noe morsomt alle kan ha en forutsetning for å skjønne og være en del av. Dermed kan flere bli inkludert i utviklingen av vårt samfunn. Holder de ord et verktøy som gjør deg i stand til å ta mer informerte valg ikke minst i Stortingsvalget Mange føler at deres stemme bare en dråpe i havet. Men en stemme til en som faktisk holder ord, er aldri bortkastet! Fra politikernes ståsted er Holderdeord.no en god mulighet for den enkelte til å vise at man stemmer i tråd med sin overbevisning, og skape interesse rundt sitt arbeid og sine hjertesaker. For ildsjeler og interesseorganisasjoner viser nettsiden hvem som jobber for det du brenner for og hvem du bør kontakte. På sikt ønsker Holder de ord å bidra til et mer faktabasert ordskifte i den offentlige debatten i media, hvor det er vanskeligere å komme seg unna med tåkeprat. I det kommende valget vil Holder de ord være et viktig verktøy som gir deg den objektive sannheten, først og fremst for deg som skal stemme, men også for politikere og redaksjoner. Holder de ord er en trussel for alle som tror de kan flyte på valgflesket, men en støtte for alle som faktisk holder ord. Om Holder de ord Visjon: Holder de ord er Norges politiske vaktbikkje. Vårt engasjement er for mer gjennomsiktige politiske beslutningsprosesser. Vi arbeider for å minske avstanden mellom de folkevalgte og folket. Verdier: Holder de ord er en åpen, inkluderende og samfunnsengasjert organisasjon. I arbeidet for mer gjennomsiktige politiske beslutninger vil vi gå foran med et godt eksempel gjennom åpenhet og etterprøvbarhet. Til våre grunnprinsipper hører inkludering og samarbeid. Vi er opptatt av samfunnsutviklingen og arbeider for at flere skal ha bedre innsikt i politiske beslutninger. Mål: Holder de ord skal gjøre det enkelt for folk å sjekke hva politikerne har lovet og gjort i saker de er opptatt av, og vi vil bli den foretrukne kilden for informasjon om hva som skjer i norsk politikk.

4 Fakta En NTNU-studie fra 2012 viser at 35 % av den norske befolkningen ikke vet at Liv Signe Navarsete tilhører Senterpartiet. 6 av 10 velgere mente ved Stortingsvalget 2009 at politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke kan sette seg inn i hva den dreier seg om. I en undersøkelse over folks tillit til samfunnsinstitusjonene er tilliten til politiske partier og politikere lavere enn for eksempel tilliten til Stortinget, regjeringen eller landets kommunestyrer. Bare 26 prosent av befolkningen sier seg enige i påstanden om at «de vi velger til Stortingsrepresentanter forsøker å holde valgløftene sine.» Norske valgkamper har blitt beskyldt for å være informasjonsfattige hendelser. Partiene fokuserer på et par kjernesaker, mens media fokuserer på partiledere og noen få andre politikere som har kommet i medias søkelys. Det betyr i følge forskere at velgere går til stemmeurnene på sviktende informasjonsgrunnlag. Kun 2% av befolkningen mener at politikerne holder det de lover i klimaspørsmål. Holderdeord.no viser blant annet hvor aktive de parlamentariske lederne er i møter. For eksempel: Siv Jensen stemte i bare fem prosent av de mer enn 600 voteringene på Stortinget i fjor. For Erna Solberg var tallet 10 prosent og for Helga Pedersen 12 prosent. Jens Stoltenberg var ikke på ett eneste møte i utenrikskomiteen hverken våren 2004, høsten 2004 eller våren Kilder: Aardal, Bernt (red.) (2005): Norske velgere: en studie av stortingsvalget Damm. Aardal, Bernt, Berglund, Frode & Reymert, Ingvild (2009): Valgundersøkelsen Dokumentasjonsrapport SSB: Todal Jenssen, Anders & Jamtøy, Ann Iren (2005): Valg på sviktende grunnlag? Et begrunnet spørsmål om fornuften i moderne valgkamper. «Tidsskrift for samfunnsforskning» TNS Gallups Klimabarometer 2010:2. For meg er et overordnet mål å inkludere flest mulig i beslutningene. Reell deltakelse er demokratibygging. I pakt med våre beste tradisjoner er jeg trygg på at Stortinget tar ansvar for å utvikle mer deltakelse og mer demokrati i Norge Statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget 27. oktober 2011

5 Kreativ brief Hvem er målgruppen? Majoriteten av den voksne befolkningen, som i dag er litt eller middels interessert i politikk, men som bryr seg om hvordan samfunnet utvikler seg. De vet litt lite, synes det er vanskelig å orientere seg om politikere og partier, og hva de faktisk gjør. De liker følelsen av å kunne påvirke, men har ikke tid/ ressurser nok til å følge med i detaljene. Hva mener de i dag? Min stemme er en dråpe i havet. Jeg kan ikke påvirke så mye, politikerne gjør som de vil uansett. Politikk er for politikere, kjedelig og vanskelig å forstå. Det er ofte på et nivå som ikke angår meg, langt fra min hverdag. Usikker på om politikerne holder løftene fra valgkampen, det er mye prat og lite handling. Jeg engasjerer meg mest i temaene som angår meg direkte, avhengig av hvor jeg er i livet. Hva er problemet: Politikerne velges på fagre valgløfter, men hvordan kan vi vite at de holder ord når de kommer til makten? Folk flest har liten mulighet til å vite hva som faktisk skjer i norsk politikk, og har lav kunnskap om hvem som representerer deres interesser på Stortinget utenom partilederne. Politikk er for de aller fleste det som presenteres i media, ofte i form av sensasjonsoppslag som svekker tilliten til politikerne. Mange etterlyser en fakta- og kunnskapsbasert debatt som gjør det enklere å ta informerte valg. Det er dette HDO skal gjøre noe med men ingen vet at HDO finnes.

6 Målet med kampanjen: Gjøre HDO kjent som hele Norges politiske vaktbikkje og få folk til å oppsøke nettsiden, ved at kampanjen: Gjør deg nysgjerrig på å sjekke hvem som faktisk holder ord, slik at din stemme kan gå til noen som skaper resultater. Bidrar til mer handling og mindre prat, gjennom interaksjon mellom nettside og publikum. Senker terskelen for å engasjere seg i politikk Fokuserer på at du kan delta og påvirke beslutningene som styrer din hverdag. Drømmen er: Å være den foretrukne kilden til faktabasert, uavhengig informasjon om norsk politikk i valgåret og ikke minst når valget er over og løftene skal holdes. Større nærhet mellom folket og folkevalgte politikere som utretter mer av det de har sagt de skal gjøre. Nøkkelord for kampanjen: Aktiviserende, folkelig, inkluderende, kompetent, overraskende, leken. Et friskt og ærlig innslag i offentligheten som bidrar til mindre prat og mer handling i valgåret. NB: Holder de ord vil ivareta en god dialog med det politiske miljøet, og vil ikke benytte seg av et negativt personfokus som virkemiddel. Rammebetingelser: Kampanjen skal signeres Holder de ord og nettadressen holderdeord.no. Pay offen bringer politikken til folket kan benyttes, men byrået står fritt til å komme opp med et kampanjeslagord. Det oppfordres til å tenke utradisjonelt. En kampanje kan bestå av alt fra et stort event til å registrere valgløfter folk flest synes er viktig på holderdeord.no. Sosiale medier vil være viktig i en slik kampanje, spesielt med tanke på potensialet for redaksjonell omtale. Siden Reklame for Alvor er så heldig at ulike medier stiller reklameplasser til disposisjon, er det viktig at løsningene utnytter disse på best mulig måte og i et godt samspill på tvers av kanaler. En kampanje bør inneholde manus til tv-film(er), radio, annonser, utendørs og nettannonser. Følgende mediehus har inngått samarbeid med Reklame for Alvor: Aftenposten (papir og nett) VG (papir, nett, VG TV) Microsoft P4 Tv3 JCDecaux Bonnier Media goviral* * Til goviral er det viktig at det blir produsert innhold som er lengre enn 30 sek, optimalt sek, mht click to play distribusjon av videoen.

7 Vinnerkampanjen skal på lufta mai/juni 2013 (konkret kampanjeperiode spesifiseres senere). Byrået som vinner er ansvarlige for produksjon og gjennomføring av kampanjen innenfor tidsfristen, og for å skaffe samarbeidspartnere for produksjon. Holder de ord har ingen økonomiske forpliktelser mht gjennomføring av kampanjen, med unntak av ved filmproduksjon. Dersom Holder de ord ønsker å produsere filmer, må organisasjonen selv stille midler til rene innkjøp, estimert til ca kr NTB scanpix leverer bildene du trenger til Reklame for Alvor. Som deltager i konkurransen får du fri tilgang til skissebilder uten vannmerke og høyoppløselige bilder etter behov. NTB scanpix sponser også vinnerkampanjen. Skulle ditt byrå gå av med seieren kan bildene fra NTB scanpix brukes videre, vederlagsfritt. For mer info, ta kontakt med: Martin Berntzen tlf: mob: NTB scanpix er landets største leverandør av visuelt innhold. I tillegg til egen bildeproduksjon selfger vi bilder fra flere norske mediehus. Dessuten representerer vi over 150 frilansere og drøyt 50 bildebyråer fra hele verden. I vårt digitale arkiv finnes over 15 millioner bilder og videoer. Kreativt Forum er ansvarlig arrangør av konkurransen og stiller med prosjektleder som et bindeledd mellom organisasjon og byrå når kampanjen skal produseres. Innlevering Elementene monteres på kartong i tillegg til at de leveres på CD / minnepinne i Acrobat pdf-format samt at filene leveres som jpg-filer for webvisning. Hvert element må nummereres på baksiden: 1:3, 2:3 osv. Byråets navn, adresse, telefonnummer, utførende team og headingen på arbeidet skrives på eget ark og legges i en ANONYM konvolutt som festes på baksiden av det første elementet i kampanjen. Strategi skrives på eget ark og festes på baksiden av det første elementet. Hvis det sendes inn flere arbeider fra samme team / byrå, må disse buntes for seg og følge retningslinjene som nevnt ovenfor. Sendingen skal merkes «Reklame for Alvor». Mer informasjon? Kontakt Holder de ord eller styringsgruppen. Vi henviser forøvrig til Holder de ords hjemmeside: På reklameforalvor.no finner du medienes presentasjoner og kontaktpersoner. Her får du også Reklame for alvor brief og Holder de ord sin logo til nedlasting Kontaktpersoner hos Holder de ord: Daniel Rees, tlf.: , Tiina Ruohonen, Mob: , Årets styringgruppe består av: Leder: Christin Elvegård, Dinamo Juryleder: Carina Laurhammer Lindberg, McCann Kommunikasjon/PR: Bjørn Brennskag, Burson Marsteller Medier: Tanja Westhagen, Web Traffic, May Lene Glomsrud, Maxus Global Prosjektleder: Victoria Asmerom Bratli, Kreativt Forum Takk til: Arbeidene må leveres Kreativt Forum, Fredensborgveien 24 M, 0177 Oslo innen 17. september kl

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning. Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011

Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning. Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011 Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011 Abstract This thesis concerns an important relationship between different actors of the mediated political

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer