Medlemsmøte Gjør bonden bedre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre"

Transkript

1 Medlemsmøte 2013

2 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter fra Romerike Landbruksrådgiving

3 Effektiv og god dyrkingsplan

4 Effektiv og god dyrkingsplan Fremtiden for norsk kornproduksjon (Stor)driftsutfordringer Jordarbeiding Jordpakking Valg av arter og sorter Vekstskifte Gjødselplanlegging Elektronisk skiftenotering

5 Økt norsk kornproduksjon Sikre tilstrekkelige arealer Bærekraftig intensivering (større avlinger) Kunnskap og driftsledelse

6 (Stor)driftsutfordringer Utviklingen går mot: Større skifter Enheter slås sammen «håndterbar» enhet endres 435 daa Gjennomsnittlig areal for medlemmer i Romerike Landbruksrådgiving Hva med de små arealene?

7 Andel av kornareal fordelt på teigstørrelse 20 % av kornarealet i Akershus dyrkes på skifter på mindre en 20 daa Kilde: Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak

8 (Stor)driftsutfordringer Utviklingen går mot: Større skifter Enheter slås sammen «håndterbar» enhet endres Utviklingen går også mot: Økte problemer med jordpakking Stagnerte avlinger

9 Avlingsutvikling Kilde: Hoel, B. et al. Bioforsk Rapport vol. 8 nr

10 Hva kan vi ta tak i? Hvor kan vi begynne?

11 Jordarbeiding Tilpass vekstplanen Forenkle jordarbeidinga der det er mulig Jordart er avgjørende Bruk høsten der det er forsvarlig Ikke fokuser på begrensingene Hva med jordpakking?

12 Jordpakking Du velger selv! Ved investering Nivået på pakkingen Tyngden Hjuldimensjon Ved kjøring Selve pakkingen Lufttrykk Tidspunkt/jordfuktighet

13 Spre risiko Valg av arter og sorter Høstkorn når det er mulig Varier mellom både tidlige og sene sorter Unngå legde Hva med vekstskifte?

14 Vekstskifte Netto avlingsverdi kr/daa Hvete etter ulike forgrøder Sammendrag for 10 felt FG Hvete FG Havre FG Oljevekster FG Erter/Å.bønne

15 Gjødslingsplanlegging Beregne korrekt gjødselbehov Økonomi og miljø Utfordring: Store arealer med stor jordvariasjon (ph, fosfor, kalium og jordtype)

16 Jordvariasjon (1500 daa) P-Al (3 21) K-Al (5 23)

17 ph (5,2 7,5) Jordvariasjon Jordart (silt Stiv leire)

18 Gjødslingsplanlegging Planlegger vil ha ulike gjødselslag Bonden vil bare ha ett slag, og det skal være billig! Gjødsla er bestilt før planen og vekster er valgt

19 Gjødselplanlegging Forrådsgjødsle med fosfor Varier mellom gjødselslag med høyt og lavt innhold av fosfor Grunngjødsling med nitrogen Delgjødsling med N etter behov N-tester / Yara N-sensor

20 Planlegging og dokumentasjon Hva gjorde jeg i fjor? Når gjorde jeg det? Hvor mye tid brukte jeg? Hvor mange lass ble det Hva sprøyta jeg med? Når? Hvor mye?

21 Mobile løsninger Skifteplan Mobil Skiftenotering KSL dokumentasjon Jordplan Touch Kart Jordprøver

22 Platformuavhengige I lomma På kontoret PC/Mac Mobile løsninger

23 Skifteplan Mobil Skifteoversikt Skifter fra Skifteplan Synkronisert med RL, eller egen Skifteplan

24 Skifteplan Mobil Tiltaksoversikt på skiftenivå Godkjenn planlagte tiltak Endre planlagte Legg til nye

25 Skifteplan Mobil Eksempel: Gjødsling Godta planlagt Legg til ny eller endre Enkelt og raskt

26 Skifteplan Mobil Eksempel: Gjødsling Godta planlagt Legg til ny eller endre Enkelt og raskt

27 Skifteplan Mobil Skiftenotering Kopier fra i år Legg til ny Synkroniser med rådgiver Få endringer med en gang

28 Gjødslingsplan og skiftenotering Gjødslingsplan: Gratis Vi laster opp gjødslingsplan som du kan lese på PC eller mobil Skiftenotering: Krever lisens fra Agrodata Du sender skiftenoteringsskjema til oss

29 Bestill data fra oss Be oss om Skifteplan Mobil Vi laster opp data og sender deg kode Åpne adressen Fyll inn kode og les planen Bestille lisens for skiftenotering i appen

30 Oppsummering Kunnskap om driftsenheten Jordprøver Avlingsregistreringer Gjennomføringsevne og timing

31 Oppsummering Hold fokus på resultatet Både økonomisk og produsert enhet «Ikke la målet om mer effektiv drift til avgrense evnen til å ta individuelle hensyn»

32 Rett tid «Evnen til å gjennomføre et tiltak til rett tid»

33

34 Tørkeøkonomi

35 Hva skal tørketrekket dekke Trekk pr prosentenhet vann ca. 3 øre/kg Variable kostnader ved varmluft (diesel) Utgjør ca. 50 % av tørketrekket Diesel (90-95%) Strøm (5-10%) Faste kostnader Renter Avskrivninger Vedlikehold Forsikring Arbeid

36 Betaling for 10 tonn på tørka Spart tørketrekk kg 20% (15,4 øre/kg) 1540 kr Variable kostnader (diesel og strøm) Risiko for ikke treffe 15,0 % For tørt 14,0% (ekstra diesel) For mathvete (ev. fôrkorn) tapte kg (1,2%) For rått ved levering (15,5% = 3,5 øre/kg) Til arbeid og kapital -770 kr -160 kr -310 kr (350 kr) 300 kr Bruker du en time i eget arbeid på å et lass blir det lite til kapital Leveranse etter nyttår på 16,5% øker trekk med 144% til 13,7 øre/kg

37 Hva kan du investere for pr tonn Fortjenesten skal dekke: Eget arbeid tørking (250 kr/time) Eget arbeid vedlikehold Innkjøpte reparasjoner/vedlikehold Verditap (avskrivninger 30 år) Renter for bundet kapital (4%) Forsikring av anlegget og avling Risiko for tap på lager (noe går galt) Lagersvinn (0,1% pr mnd)

38 Hva kan du investere for i eget anlegg Eksemplet: Gjennomsnittlig vann% ved høsting på 20 % 500 tonn anlegg Hvilke fordeler gir eget anlegg? 1,5 millioner Får ikke nytt anlegg for det Søk råd

39 Hva gjør jeg Hvordan får jeg god logistikk under innhøsting Egen tresker eller leietresker Strategi for lav vannprosent ved høsting Fordele treskesesongen Jordarbeiding Art og sortsvalg Kan jeg få leietørket samarbeidsløsninger Ved lav vannprosent direkte til mottak Plantørke? Mobiltørke? Container?

40 Kostnad for rått korn Avling 450 kg/daa Kostnad rått korn tresket på: 25% kontra 20% = 75 kr/daa På 400 daa kr Kostnad rått korn tresket på: 20% kontra 18% = 27 kr/daa På 400 daa kr 25% til 18% 102 kr/daa Leietreskerpris 125 kr/daa

41 Hva koster rått korn i avling Avling 450 kg/daa tresket på 25% vann kontra 18% vann Kornverdi 2,25 kr/kg (bygg) Økt tørketrekk med 102 kr/daa For å ta igjen det må du ha en økt avling på 58 kg/daa = 13 % avlingsøkning Seine sorter modner når muligheten for god naturlig tørk blir dårlige

42 Bygg eller hvete i 2012 Resultater fra 6 felt arter og sorter Østlandet 2012: Bygg Hvete (mat) Avling kg/daa 463 kg/daa Vannprosent 18,0 % 31,0 % Dekningsbidrag 1048 kr/daa 775 kr/daa Differanse kr/daa Differanse uten tørkkostnader -108 kr/daa Differanse hvis fôr og tørking -426 kr/daa

43 Risiko i vårhveteproduksjon Flere farer for ikke å få matkvalitet Protein Falltall Hektolitervekt DON Dårlig vær på høsten Høye tørkekostnader Mer plantevern Ekstra gjødsling Bør ikke sås i arealer i stubb på Romerike (sein våronn)? Mathvete kontra fôrhvete 30 øre/kg Fôrhvete gir 8 øre/kg høyere kornpris enn bygg

44 Lønnsomheten i kornproduksjonen NILFs Driftsgranskinger Vederlag til arbeid og EK for korngård på Østlandet på 400 daa for 2009 til 2011 i snitt kroner ,-

45 Havre NM

46 Havre-NM Såtidspunkt: 25. mai årets varmeste dag - 29,1 o C

47 Sortsvalg Sort Avling, kg/daa Vann % DON Belinda (4 lag) , Ringsaker (2) , Haga (3) ,8 2702

48 Gjødsling Næringsrik jord på Hvam Startgjødsel 2 lag OPTI-KAS eller fullgjødsel? Delgjødsling m/opti-kas 2 lag 8 12,5 kg N/daa ikke legde i feltet! N-tap og dårlig næringsopptak i vannmetta jord

49 Vekstregulering Natur vdg. 150 ml CCC 6 lag med ml Moddus i slutten av juni 2 lag uten vekstregulering Lite avgjørende - Ble ikke legde i feltet

50 Betydelig med havrebladlus - FK eneste lag som Sprøytet mot lus (15 ml Sumi-Alfa) - fikk størst avling av alle lag Havrebladlus

51 Soppsprøyting 4 lag soppsprøytet med Proline Alle disse 4 oppnådde matkvalitet ingen av de andre laga oppnådde matkvalitet. Soppsprøyting DON Ingen 2542 Proline 1200

52 Sein modning: 7. august

53 Sein modning: 19.sept

54 Store tørkekostnader Treskedatoer: 21. September for Ringsaker og Haga 28. September for Belinda - fortsatt dårlig moden

55 Resultat Lag nr. Sort Gjødsling Sprøyting Avling kg/daa Kornverdi Leiekjøring Såkorn Tørketrekk Transport DONtrekk Dekningsbidrag 3 Belinda Belinda Ringsaker

56 Kvalitetskrav til mathavre Fiskå Mølle Analyse/Kvalitetsinndeling Kvalitet K Normal NA Normal NB Ikke godkjent IG Marvutbytte 72 % 72% - 69% 69% -67% < 67 % Grønne korn < 2 % 2-3,5 % 2 3,5 % >3,5 % Vannprosent 15,0% 15,0% 15,5% >15,5% Innblanding av andre arter <2 % <2 % <2 % >2 % Værskade <2 % <2 % <2 % >2 % DON (μg/kg, ppb) <1.750 <1.750 <1.750 >1.750 ZEA (μg/kg, ppb) <100 <100 <100 >100 T-2 (μg/kg, ppb) Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt HT-2 (μg/kg, ppb) Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt Pristillegg øre/kg

57 Mathavre-analyse Fiskå Mølle Lag nr Sort Ringsaker Haga Belinda Belinda Belinda Soppspr. JA NEI NEI NEI JA Marvutbytte 72,6 60, ,6 72,6 Værskadd, % 1,1 3 1,9 >3,5 1,9 Farge, NIT 0,9 1 1,3 1,2 1,3 Fremmed korn, % Grønne korn, % 0,3 1,2 0,9 1 0,9 Avrens, % 0,9 1,2 0,8 0,9 0,8 DON-innhold Pristillegg øre/kg Godkjent JA NEI NEI NEI JA

58 Strategi for havredyrking 2013 Hurdal, Ringsaker, Odal gir lavere DON-innhold enn Haga Belinda gir høy avling, store korn Frodig havre bør stråkortes med Moddus el. Cycocel Soppsprøyting i frodige åkre : Mathavre Såkorn Også til fôr? Behandling Hvam vgs, Romerike Kg korn/daag Vann % v/høsting Ubehandlet ,7 40 ml Proline ,0 60 ml Proline ,1 20 ml Proline + 30 ml Comet* ,3

59 Grøftetilskudd 2013 Hvordan forholde seg til tilskudd? På tide å grøfte?

60 Nytt tilskudd fra 2013 RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Tilskudd på inntil kr 1000,- pr daa. Akershus tildelt 11,8 mill, dvs ca daa. Vilkår for tilskudd: Omsøkt område skal være grøftet Vilkår for - tilskudd: Må høstes tidligere. Egen pott gjennom SMIL-ordningen. - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Søknad via kommunens - Minst landbrukskontor 3 års varighet

61 Krav til søknad RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Søknad skal inneholde kart, beskrivelse av tiltak og kostnadsoverslag og søker skal ha miljøplan trinn 2. Tilskudd gis til systematisk og «usystematisk» grøfting. Avskjæringsgrøfter uavklart. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm Søknad må være innvilget - Gjødsle - Minst maks før 370% grøfting års varighet av norm starter. - Minst 3 års varighet

62 Ikke så lettvint, nei! RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Tilskuddet forsinket, forskrift ferdig før sommerferien? Miljøverndepartementet viser til kulturminneloven, kan bli krav om Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: arkeologiske undersøkelser Må høstes for å få - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm tilskudd. - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Grøfting før forskrift er klar er uten tilskudd. - Minst 3 års varighet

63 På tide å grøfte uansett? RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Grøfting er et av flere tiltak for å bedre dreneringsforholda i jorda. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Forskjellige grunner til å tenke Vilkår på for å tilskudd: grøfte: - Jordpakking, vann når Vilkår ikke for - tilskudd: Må ned høstes til grøfter - Gammelt grøftesystem ødelagt - Manglende vedlikehold - Mer nedbør i vekstsesongen - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

64 Behov for grøfting RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

65 RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Mye nedbør - Minst tett 3 års varighet jord

66 Bra åker over grøftene RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

67 Hva gjør det lønnsomt å grøfte Lengre vekstsesong Sikrere såing og innhøsting Mindre jordpakking Jevnere opptørking Mindre ugras (tunrapp) Mer fleksibel jordarbeiding RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Høyere avling bedre rotutvikling - Minst 3 års varighet Redusert risiko i produksjonen

68 SMIL-midler i dag kan omfatte RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Opprusting av eksisterende hydrotekniske anlegg. Utbedring / erosjonssikring av utløp. Enkelte kommuner har gitt til: Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Avskjæringsgrøfter Vilkår for - tilskudd: Må høstes Erosjonssikring av jordekanter mot vassdrag. Kantrydding/bekkerens (vær obs på kantsone - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm mot vassdrag, vannressursloven) - Minst 3 års varighet Grøftespyling - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm

69 Kum og utløp har kollapset RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

70 Kum og utløp har Rør har sklidd fra hverandre vannet finner veien ut og graver. SMIL- midler til legging av nye rør. RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

71 Utrasing i bekkekant RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

72 RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet Rydding av bekkekant

73 Sikring av grøfteutløp RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

74 Kum med motfylling bak RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

75 Vi hjelper deg med SMIL-søknad Miljøplan trinn 2 Befaring på eiendommen Hydroteknisk plan og/eller RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: grøfteplan med kostnadsoverslag. Vilkår for - tilskudd: Må høstes Vår timepris til medlemmer er kr 500,-. - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Planleggingskostnadene inngår i kostnadsoverslaget - Minst 3 års varighet

76 Nytt Regionalt miljøprogram

77 Hva er nytt? RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Endringer i miljøkrav for Leira og Haldenvassdraget. Miljøavtaler? Endringer i tilskuddsordninger, tilpasning til nasjonal mal Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Elektronisk søknad Vilkår for - tilskudd: Må høstes Grunnvilkår om miljøplan trinn 1 - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm NB! Regelverket er ikke endelig vedtatt, vi - Minst 3 års varighet tar forbehold om endringer.

78 Ingen/utsatt jordarbeiding RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. gjelder kun kornareal, Redusert ellers ingen gjødsling endringer gir litt lavere avling. Utsatt omlegging av eng «Stubb-tilskudd» gjelder siste engår/frøår (blitt egen ordning, ellers ingen endring) Direktesådd høstkorn Vilkår for tilskudd: tilskudd i tillegg til tilskudd for Vilkår ingen/utsatt for - tilskudd: Må høstes jordarbeiding. Lett Høstharving - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm tilskudd kun i e-klasse 1 og 2 - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

79 «Gras-tilskudd» RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Fangvekster sådd sammen med vekster sådd etter høsting Grasdekte vannveier gjelder gras i dråg på åkerareal, ekstra tilskudd for 10% kløver (stimulerer humler) Vegetasjonssoner Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes buffersoner og grassoner rundt potet/grønnsaksareal, samt striper på tvers av fallet. Ingen endringer i vilkår. Andre grasdekte arealer - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm gras på erosjonsutsatt og flomutsatt areal. Vilkår nesten som før - kan sprøyte graset om høsten ved fornying. - Minst 3 års varighet

80 «Redusert bruk RMP-tilskudd av 100 plantevern» eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Ugrasharving Flamming Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

81 «Resten av RMP» RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Vilkår for tilskudd: Tilskudd til bevaring av kulturmiljøer og Vilkår for - tilskudd: Må høstes kulturminner Tilskudd til friluftsliv og tilgjengelighet. - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

82 Miljøkrav Haldenvassdraget RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. 1. Dråg skal ikke jordarbeides Redusert om gjødsling høsten. gir På litt lavere arealer avling. som har mer omfattende jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent grasdekke. 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten Vilkår for tilskudd: 3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal Vilkår for - tilskudd: Må høstes 4. Arealer med stor eller svært -stor Må erosjonsrisiko høstes - Gjødsle maks ( 70% e-kl av 3 norm og 4) skal ikke jordarbeides -om Gjødsle høsten. - Minst maks Lett 370% års høstharving varighet av norm tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er omtalt i - Minst 3 års varighet miljøkrav punkt 1,2 og 3

83 Miljøkrav Leira RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. 1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. På arealer som har mer omfattende jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent grasdekke. Vilkår for tilskudd: 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om Vilkår for - tilskudd: Må høstes høsten 3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm som mottar avrenning fra jordbruksareal - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Minst 3 års varighet

84 Miljøavtaler? RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Større ansvar på den enkelte gårdbruker for å gjennomføre miljøtiltak på sin gård. Bedre tilpassa løsninger, større effekt? Tilbud om individuell rådgiving Vilkår for tilskudd: evt. rådgiving i grupper for Vilkår å for -få tilskudd: Må på høstes plass tiltaksplaner for det enkelte bruk - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm Ordning med forpliktende - Gjødsle - Minst miljøavtaler maks 370% års varighet norm fra 2014???? - Minst 3 års varighet

85 Miljøråd RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Trenger du hjelp til miljøplan, SMIL eller RMP-søknaden? - eller en miljøvennlig dyrkingsplan? Vi hjelper deg! Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Besøk på gården eller Vilkår på for - tilskudd: Må kontoret høstes vårt Leira: Gratis miljøråd på gården individuelt eller i grupper - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet Dyrkingsveiledning BAMSE - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm

86 Nyheter

87 Grønt Fagsenter Hvam på Udnes skole

88 Hvorfor et Grønt Fagsenter? Dra nytte av hverandres kompetanse til å bli dyktigere rådgivere utnytte synergier Felles resepsjon kantine - møtefasiliteter Attraktiv arbeidsplass for nye medarbeidere Nær knyttet til miljøet på Hvam vgs. Målet er å styrke landbruksmiljøet i Akershus

89 Posisjonsbestemte jordprøver Kart over CaO-behovet Informasjon om kalk og jordprøveanalysene GPS-filer for kalkspredning

90 Differensiertkalking Optimal ph Lik ph og næringsopptak på hele skifte Næringskart Kartfeste grøfter, kummer og skiftegrenser

91 Pris Oppmøte: 1200 kr Pr. prøve: 220 kr Inkluderer analysekostnaden 1 prøve per 8 daa 27 kr/daa Bestilling Fyll ut bestillingsskjemaet under Jordkart på romerike.lr.no

92 Grupperådgiving: NLR Bamse for korndyrkere om agronomi og driftsregnskap B EDRE A GRONOMI M ÅLRETTET S OSIALT E IERSTYRT

93 Mål for NLR- BAMSE Øke gjennomsnittsavlingene på gården med minst 5 % Forbedre lønnsomheten i kornproduksjon med minst 50 kr/daa Økt interesse, motivasjon og yrkesstolthet

94 Opplegg for NLR Bamse 4 samlinger gjennom året Markvandringer Lager driftsregnskap Identifisere sterke og svake sider av drifta Hvilke tiltak er aktuelle? Tilbud om individuell rådgiving rundt dette Planer for kommende sesong Deltagerne styrer gruppene Skal være hyggelig!

95 Forstå fôranalysen Næringskvalitet Mineralinnhold Gjæringskvalitet Surfôrtolken Forbedre fôrproduksjonen

96 Grovfôrpakke Uttak av fôrprøve med rundballebor Innsending av fôrprøve Tolking av resultatene Tilbakemelding Pris Grovfôrpakken: 1000 kr Kun tolking: 300 kr

97 Takk for i kveld

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE. Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune. (og bonde)

RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE. Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune. (og bonde) RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune (og bonde) Ingen/utsatt jordarbeiding Foreløpige satser: Erosjonsklass e Akershus Østfold

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv 1. Miljøtiltak i landbruket historien 2. RMP hva er det? 3. Oppslutning om miljøtiltakene 4. Tilpasning til EU

Detaljer

Redusert jordarbeiding i Danmark og Østfold/Akershus. Jan Stabbetorp Forsøksringen Romerike

Redusert jordarbeiding i Danmark og Østfold/Akershus. Jan Stabbetorp Forsøksringen Romerike Redusert jordarbeiding i Danmark og Østfold/Akershus Jan Stabbetorp Landbruk i Østfold/Akershus og Danmark Hva er likt - og hva er forskjellig? Danmark Norge/ Akershus Bruksstørrelse Ha Daa Jord Moldholdig,

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

MÅL: Tjene 100 kr mer pr daa

MÅL: Tjene 100 kr mer pr daa MÅL: Tjene 100 kr mer pr daa Kvalitet Arbeidskraft Avlingsnivå Miljøtiltak Maskiner Korn økonomi Andre kostnader Gjødsling Plantevern Økologisk drift Forsøksringen Romerike Produksjonsinntekter: Bygg Produkt

Detaljer

Vanskelig vær trenger vi korntørke? Gjennestad 2016 Lars Kjuus NLR Øst

Vanskelig vær trenger vi korntørke? Gjennestad 2016 Lars Kjuus NLR Øst Vanskelig vær trenger vi korntørke? Gjennestad 2016 Lars Kjuus NLR Øst Takk for oppmerksomheten! Vår he rre tørker gratis dersom han er i godlune!! Vår Herre tørker gratis dersom han er i godlune!! Hva

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

FOSFOR som plantenæring og forurenser

FOSFOR som plantenæring og forurenser FOSFOR som plantenæring og forurenser Prosjekt «Jorda på jordet» i Hof og Holmestrand. 2 FOSFOR OG ALGEVEKST Fosfor (P) er det næringsstoffet som begrenser algevekst i ferskvann. Mindre bruk av fosfor

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Status for fusarium og mykotoksiner

Status for fusarium og mykotoksiner Status for fusarium og mykotoksiner Norgesfôr, Scandic Hamar 5. februar 2013 Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Fagforum Korn

Detaljer

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo Landbruket i Follo Antall bønder og jordbruksareal i Follo Sum Follo 130 329 314 129423 313 130796 324 131015 338 Hva dyrker bøndene i Follo? Sum Follo 15194 95 112396 264 351 9 1374 14 513 15 % av areal

Detaljer

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene.

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. Temagruppe landbruk jobber med tiltak for å redusere erosjon og avrenning

Detaljer

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015. Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?

Detaljer

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge 114 N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Sammendrag Delt gjødsling i bygg ved begynnende stråstrekking

Detaljer

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge 282 A. K. Bergjord / Grønn kunnskap 9 (2) Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede nå! Akershus

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Statistikk grøfting i Vestfold 1920-2006 Gartnerdagene,GjennestadGjennestad 28.10.2010 2010 Innlegg av Jon Randby, Fylkesmannen

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Kost effektvurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Kost effektvurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer Kost effektvurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer Valborg Kvakkestad (NILF) Karen Refsgaard (NILF) Seminar om jordarbeiding 27. november 2014, Ski Bakgrunn Krav om bedre vannkvalitet

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Jordstrukturfelt på Steinssletta

Jordstrukturfelt på Steinssletta Rapport Jordstrukturfelt på Steinssletta 2013 2014 Eirik Kolsrud Sammendrag I et jordforbedringsår er hensikten å gjennomføre tiltak som kan bedre jorda (jordstrukturen og jordlivet) for å gi bedre forhold

Detaljer

Hvordan øke kornproduksjonen?

Hvordan øke kornproduksjonen? Hvordan øke kornproduksjonen? Temakveld i Varteig 14. mars 2016 Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Totalavling i norsk kornproduksjon 1961-2013 glidende gjennomsnitt. Kilde: SSB 2013 er prognose

Detaljer

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@lr.no l Hva kan vi gjøre noe med? Vekstskifte Arter og sorter med god økonomi Faste kostnader

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 85 Avlingspotensialet i bygg Tove Sundgren, Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll tove.sundgren@bioforsk.no Innledning Bygg dyrkes på om lag halvparten

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 30 Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 8 () Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen, Oleif Elen 2 & Guro Brodal 2 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse Ås

Detaljer

Norsk planteproduksjon og produksjonssystemer under varierende rammevilkår: Politiske, økologiske og klimatiske

Norsk planteproduksjon og produksjonssystemer under varierende rammevilkår: Politiske, økologiske og klimatiske Innspill til arbeidet med ny Stortingsmelding, onsdag 6. juni 2010 Norsk planteproduksjon og produksjonssystemer under varierende rammevilkår: Politiske, økologiske og klimatiske Audun Korsæth Forskningsleder

Detaljer

Gjødslingskonsepter i hvete

Gjødslingskonsepter i hvete Gjødslingskonsepter i hvete Tiltak og virkemidler for økt norsk kornproduksjon En 20% produksjonsøkning innen 2030 betyr om lag 265000 tonn økt kornproduksjon sammenlignet med en normalårsavling i 2012

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng 189 Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng Trygve S. Aamlid 1, Trond Gunnarstorp 2, Åge Susort 3 og Anne A. Steensohn 3 1 Bioforsk Miljø, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 3

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet Autorisasjonsbevis

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Innspill til jordbruksforhandlingene 2013

Innspill til jordbruksforhandlingene 2013 Mars 2013 Innspill til jordbruksforhandlingene 2013 Økt produksjon krever økt inntjening Ambisjonen til regjering og storting er en økning i norsk jordbruksproduksjon på 20 % de neste 20 årene. Dersom

Detaljer

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Per Ove Leistad 25.10.2010 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Metode...5 2.1 Kartlegging...5 2.2 Utvalg...5 2.3 Sortering av korn...5 2.4 Laboratorie utstyr...5

Detaljer

Skiftenoteringsskjema for ny gjødslingsplan

Skiftenoteringsskjema for ny gjødslingsplan Hvamsvegen 696, 2165 Hvam Bankgiro: 1822 51 76 562 Skiftenoteringsskjema for ny gjødslingsplan Vedlagt er skjema som vi ber deg fylle ut og returnere til oss. Legg også ved kopi av resultat av jordprøver

Detaljer

NYHETSBREVNr. 2 mars 2015

NYHETSBREVNr. 2 mars 2015 NYHETSBREVNr. 2 mars 2015 Informasjon fra Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim Adresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, tlf. 69 68 20 00 landbruk@spydeberg.kommune.no www.landbrukhsa.no : Landbrukskontoret

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus 1 av 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdeling Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Ståhle Bakstad 25.04.2013 13/00562-1 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse

Detaljer

Høsting / tørking / lagring av korn. Landbrukshelga 2016 Lars Kjuus NLR Øst

Høsting / tørking / lagring av korn. Landbrukshelga 2016 Lars Kjuus NLR Øst Høsting / tørking / lagring av korn Landbrukshelga 2016 Lars Kjuus NLR Øst nd Langeland Totalavling korn 1989-2016 Utvikling i antall bruk som levere korn 2001: 20.500 kornbruk 2013: 11.745 kornbruk 2014:

Detaljer

Miljøråd i Haldenvassdraget 2014. Rapport fra prosjektet

Miljøråd i Haldenvassdraget 2014. Rapport fra prosjektet Miljøråd i Haldenvassdraget 2014 Rapport fra prosjektet 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføring og bruk av kunnskapsbasert praksis... 4 Planlegging av miljøråd i Haldenvassdraget 2014... 4 Formål med miljøråd...

Detaljer

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksplan for vannkvalitetsforbedring i et bærekraftig skog- og landbruk. del av Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2012-2021 HENSIKT MED TILTAKSDEL Tiltaksdel

Detaljer

Muligheter for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i Norsk landbruksrådgiving. Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør, NLR

Muligheter for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i Norsk landbruksrådgiving. Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør, NLR Muligheter for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i Norsk landbruksrådgiving. Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør, NLR Typer dataverktøy Nettbaserte verktøy der både bonde og rådgiver har tilgang

Detaljer

Hvordan oppnå økt kornavling og økt lønnsomhet i kornproduksjonen?

Hvordan oppnå økt kornavling og økt lønnsomhet i kornproduksjonen? Hvordan oppnå økt kornavling og økt lønnsomhet i kornproduksjonen? Kornmøte Jønsberg 16. mars 2016 Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Totalavling i norsk kornproduksjon 1961-2013 glidende gjennomsnitt.

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 10 (1) mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er

Detaljer

Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011-

Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011- Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011- Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Mauritz Åssveen & Hans Stabbetorp Bioforsk Øst Apelsvoll Prosjekt: Økt norsk kornproduksjon Oppdragsgivere:

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge?

Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge? Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge? Kornmøte Vitenparken Ås 3/12-2015 Jan Stabbetorp Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge? Kornmøte Vitenparken Ås 3/12-2015 Jan Stabbetorp Øst Bondelaget: «Målet

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Blæstaddagen 2016, 18. august 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet www.nlrinnlandet.no 2 Klimagasser i landbruket

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon hva må til?

Økt norsk kornproduksjon hva må til? Økt norsk kornproduksjon hva må til? Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Fagforum Korn Totalavling i norsk kornproduksjon 1961 glidende gjennomsnitt. Kilde: SSB 2013 er prognose

Detaljer

Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira Nitelva, 2014

Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira Nitelva, 2014 Sluttrapport fra prosjektet: Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira Nitelva, 2014 Stine Marie Vandsemb, Romerike Landbruksrådgivning Heidi A. Grønsten og Anne-Grete Buseth Blankenberg, Bioforsk Jord

Detaljer

Miløråd Enebakk - oppsummeringsmøte Jordarbeiding til korn. Jan Stabbetorp Norsk Landbruksrådgiving Øst

Miløråd Enebakk - oppsummeringsmøte Jordarbeiding til korn. Jan Stabbetorp Norsk Landbruksrådgiving Øst Miløråd Enebakk - oppsummeringsmøte Jordarbeiding til korn Jan Stabbetorp Kveldens program Hva er jord? Jordpakking stjeler avling Hva er riktig jordarbeiding for meg Navn på jordarter Hva er riktig betegnelse

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Miljøråd i Smalelva 2015 Sluttrapport

Miljøråd i Smalelva 2015 Sluttrapport Miljøråd i Smalelva 2015 Sluttrapport Kartet viser omfang av bakkeplanert areal i Smalelva. (NIBIO) 1 Innledning: På oppdrag fra vannområde Øyeren og med finansiering av Fylkesmannen i Østfold ble det

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige bladflekksjukdommene i hvete, hveteaksprikk, hvetebladprikk

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL

Detaljer

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Foreløpig versjon med forbehold om mindre endringer etter høring av følgende forskrifter: Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak

Detaljer

Landbrukshelg november 2016 MATKVALITET. Anne G. Kraggerud Produktsjef plantevern

Landbrukshelg november 2016 MATKVALITET. Anne G. Kraggerud Produktsjef plantevern Landbrukshelg 19.- 20. november 2016 MATKVALITET Anne G. Kraggerud Produktsjef plantevern Norske bakere har høye krav til melets bakeevne Baketradisjon med mye grovt mel Baker brød uten form (rundstekte)

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Oslo, 09.06.2015. Notat om høringsinnspill til forskrift om RMP- tilskudd. Sammenstilling av innspill fra høringspartene

Oslo, 09.06.2015. Notat om høringsinnspill til forskrift om RMP- tilskudd. Sammenstilling av innspill fra høringspartene Oslo, 09.06.2015 Notat om høringsinnspill til forskrift om RMP- tilskudd. Sammenstilling av innspill fra høringspartene Fylkesmannen har hatt forskrift om Regionale miljøtilskudd på høring for å gi rom

Detaljer

Fagdag i grøfting 14.10.2015. Atle Hauge NIBIO

Fagdag i grøfting 14.10.2015. Atle Hauge NIBIO Fagdag i grøfting 14.10.2015 Atle Hauge NIBIO Når skal en grøfte? Langsiktig økonomisk vurdering Bæreevne Driftsopplegg Maskinpark Pakkeskader Erosjon Plantenes behov, god rotutvikling surstoff til røttene

Detaljer

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Åsmund Langeland Felles ledermøte Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag 17 november 2015 Klimatiltak

Detaljer

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING Korn 2016 18. februar 2016 Annbjørg Øverli Kristoffersen, Avdeling for Korn og Frøvekster, Apelsvoll BIOREST, BIOGJØDSEL, RÅTNEREST Energien i matavfall

Detaljer

Korn. Foto: Unni Abrahamsen

Korn. Foto: Unni Abrahamsen Korn Foto: Unni Abrahamsen Mikkel Bakkegard / Bioforsk FOKUS 3 (2) 15 Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen 2 MIKKEL BAKKEGARD Bioforsk Øst Apelsvoll mikkel.bakkegard@planteforsk.no I dette kapitlet

Detaljer

Veileder HUSDYRGJØDSEL. - egenskaper og bruksområder. Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen

Veileder HUSDYRGJØDSEL. - egenskaper og bruksområder. Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen Veileder HUSDYRGJØDSEL - egenskaper og bruksområder Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen Husdyrgjødsel og næringsinnhold Bioforsk har sammen med Norsk Landbruksrådgiving i 2006-11 gjennomført prosjektet «Næringsinnhold

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Vi bør etablere planteveksten raskt for å innskrenke perioden med bar jord. Dette gjelder både for vårsådde og høstsådde vekster.

Vi bør etablere planteveksten raskt for å innskrenke perioden med bar jord. Dette gjelder både for vårsådde og høstsådde vekster. Landbrukskontoret i Follo www.follolandbruk.no Tekst: Trond Børresen og Svein Skøien Foto: Svein Skøien 5. august 2008 Jordarbeiding og jorderosjon Tiltaksanalysene for våre vassdrag viser at redusert

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan. Helga Hellesø, 23. juni Kompetanse og innovasjon i landbruket

Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan. Helga Hellesø, 23. juni Kompetanse og innovasjon i landbruket Kunnskap må til! Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan Helga Hellesø, 23. juni 2015 Kompetanse og innovasjon i landbruket Dialogkonferanse 4.november 2010 Helga Hellesø Gjødslingsplanlegging Kort om

Detaljer

Medlemsmøter 2015. Norsk Landbruksrådgiving Øst

Medlemsmøter 2015. Norsk Landbruksrådgiving Øst Medlemsmøter 2015 Onsdag 2.mars: Aaras gård, Slattum Torsdag 3.mars: Blaker Samfunnshus, Bruvollen Mandag 7.mars: Minne gårdskafé, Minnesund Tirsdag 8.mars:Bøndernes Hus, Fenstad Onsdag 9.mars: Kringler

Detaljer

N-prognoser og utvikling av verktøy for riktig N-gjødsling i høsthvete

N-prognoser og utvikling av verktøy for riktig N-gjødsling i høsthvete N-prognoser og utvikling av verktøy for riktig N-gjødsling i høsthvete BERNT HOEL, AVD. KORN OG FRØVEKSTER NIBIO, NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 27.01.2016 29.01.2016 NIBIO 2 TRE BLE ETT: = NIBIO Etablert

Detaljer

Fosforgjødsling til vårkorn

Fosforgjødsling til vårkorn 131 Fosforgjødsling til vårkorn Annbjørg Øverli Kristoffersen Bioforsk Øst Apelsvoll annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no I 27 ble det innført ny fosfornorm til korn og i 20 ble korreksjonslinja for justering

Detaljer

Tiltak mot avrenning fra jordbruket

Tiltak mot avrenning fra jordbruket Tiltak mot avrenning fra jordbruket Manus Svein Skøien Tore Krogstad Bilder Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo www.follolandbruk.no Postboks 183 1430 Ås Landbrukskontoret i Follo arbeider aktivt for

Detaljer

KLIMAENDRINGER OG KORNDYRKING

KLIMAENDRINGER OG KORNDYRKING KLIMAENDRINGER OG KORNDYRKING Korn 2016, 17.02.16 Wendy Waalen Avdeling for korn og frøvekster, Apelsvoll NIBIO 20 50 % AVLINGSØKNING FRA 2000 TIL 2050 I NORGE? AVLINGSENDRING (%) FRA 2000 TIL 2050-50

Detaljer

Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA

Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA Grøfting eller drenering Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA Hva skal jeg prate om? Vann i jord Hvorfor grøfte Ulike

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

N-GJØDSLINGSNORMEN OG N-BALANSE I KORN. Hugh Riley, Apelsvoll Korn 2016, Skjetten

N-GJØDSLINGSNORMEN OG N-BALANSE I KORN. Hugh Riley, Apelsvoll Korn 2016, Skjetten N-GJØDSLINGSNORMEN OG N-BALANSE I KORN Hugh Riley, Apelsvoll Korn 216, Skjetten 18.2.216 Noen stikkord om N-gjødsel: Avgjørende for avling - Billig men energikrevende - Miljøskadelig ved overforbruk N-gjødselmengden

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold Regionalt miljøprogram Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 1. oktober Foto: Svein Skøien 1 Rett miljøtiltak på rett sted! I dette

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. mars 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Mengde og sammensetninger av proteiner i korn, kan vi påvirke det i vekstsesongen

Mengde og sammensetninger av proteiner i korn, kan vi påvirke det i vekstsesongen Mengde og sammensetninger av proteiner i korn, kan vi påvirke det i vekstsesongen Anne Kjersti Uhlen (UMB/Nofima), Bernt Hoel (BIOFORSK) og Anette Moldestad (Nofima) Utfordringer med proteinegeskaper i

Detaljer

Jordarbeiding og glyfosatbruk

Jordarbeiding og glyfosatbruk Tørresen, K.S. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 141 Jordarbeiding og glyfosatbruk Kirsten Semb Tørresen, Marianne Stenrød & Ingerd Skow Hofgaard Bioforsk Plantehelse Ås kirsten.torresen@bioforsk.no Innledning

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 123 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer