Medlemsmøte Gjør bonden bedre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre"

Transkript

1 Medlemsmøte 2013

2 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter fra Romerike Landbruksrådgiving

3 Effektiv og god dyrkingsplan

4 Effektiv og god dyrkingsplan Fremtiden for norsk kornproduksjon (Stor)driftsutfordringer Jordarbeiding Jordpakking Valg av arter og sorter Vekstskifte Gjødselplanlegging Elektronisk skiftenotering

5 Økt norsk kornproduksjon Sikre tilstrekkelige arealer Bærekraftig intensivering (større avlinger) Kunnskap og driftsledelse

6 (Stor)driftsutfordringer Utviklingen går mot: Større skifter Enheter slås sammen «håndterbar» enhet endres 435 daa Gjennomsnittlig areal for medlemmer i Romerike Landbruksrådgiving Hva med de små arealene?

7 Andel av kornareal fordelt på teigstørrelse 20 % av kornarealet i Akershus dyrkes på skifter på mindre en 20 daa Kilde: Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak

8 (Stor)driftsutfordringer Utviklingen går mot: Større skifter Enheter slås sammen «håndterbar» enhet endres Utviklingen går også mot: Økte problemer med jordpakking Stagnerte avlinger

9 Avlingsutvikling Kilde: Hoel, B. et al. Bioforsk Rapport vol. 8 nr

10 Hva kan vi ta tak i? Hvor kan vi begynne?

11 Jordarbeiding Tilpass vekstplanen Forenkle jordarbeidinga der det er mulig Jordart er avgjørende Bruk høsten der det er forsvarlig Ikke fokuser på begrensingene Hva med jordpakking?

12 Jordpakking Du velger selv! Ved investering Nivået på pakkingen Tyngden Hjuldimensjon Ved kjøring Selve pakkingen Lufttrykk Tidspunkt/jordfuktighet

13 Spre risiko Valg av arter og sorter Høstkorn når det er mulig Varier mellom både tidlige og sene sorter Unngå legde Hva med vekstskifte?

14 Vekstskifte Netto avlingsverdi kr/daa Hvete etter ulike forgrøder Sammendrag for 10 felt FG Hvete FG Havre FG Oljevekster FG Erter/Å.bønne

15 Gjødslingsplanlegging Beregne korrekt gjødselbehov Økonomi og miljø Utfordring: Store arealer med stor jordvariasjon (ph, fosfor, kalium og jordtype)

16 Jordvariasjon (1500 daa) P-Al (3 21) K-Al (5 23)

17 ph (5,2 7,5) Jordvariasjon Jordart (silt Stiv leire)

18 Gjødslingsplanlegging Planlegger vil ha ulike gjødselslag Bonden vil bare ha ett slag, og det skal være billig! Gjødsla er bestilt før planen og vekster er valgt

19 Gjødselplanlegging Forrådsgjødsle med fosfor Varier mellom gjødselslag med høyt og lavt innhold av fosfor Grunngjødsling med nitrogen Delgjødsling med N etter behov N-tester / Yara N-sensor

20 Planlegging og dokumentasjon Hva gjorde jeg i fjor? Når gjorde jeg det? Hvor mye tid brukte jeg? Hvor mange lass ble det Hva sprøyta jeg med? Når? Hvor mye?

21 Mobile løsninger Skifteplan Mobil Skiftenotering KSL dokumentasjon Jordplan Touch Kart Jordprøver

22 Platformuavhengige I lomma På kontoret PC/Mac Mobile løsninger

23 Skifteplan Mobil Skifteoversikt Skifter fra Skifteplan Synkronisert med RL, eller egen Skifteplan

24 Skifteplan Mobil Tiltaksoversikt på skiftenivå Godkjenn planlagte tiltak Endre planlagte Legg til nye

25 Skifteplan Mobil Eksempel: Gjødsling Godta planlagt Legg til ny eller endre Enkelt og raskt

26 Skifteplan Mobil Eksempel: Gjødsling Godta planlagt Legg til ny eller endre Enkelt og raskt

27 Skifteplan Mobil Skiftenotering Kopier fra i år Legg til ny Synkroniser med rådgiver Få endringer med en gang

28 Gjødslingsplan og skiftenotering Gjødslingsplan: Gratis Vi laster opp gjødslingsplan som du kan lese på PC eller mobil Skiftenotering: Krever lisens fra Agrodata Du sender skiftenoteringsskjema til oss

29 Bestill data fra oss Be oss om Skifteplan Mobil Vi laster opp data og sender deg kode Åpne adressen Fyll inn kode og les planen Bestille lisens for skiftenotering i appen

30 Oppsummering Kunnskap om driftsenheten Jordprøver Avlingsregistreringer Gjennomføringsevne og timing

31 Oppsummering Hold fokus på resultatet Både økonomisk og produsert enhet «Ikke la målet om mer effektiv drift til avgrense evnen til å ta individuelle hensyn»

32 Rett tid «Evnen til å gjennomføre et tiltak til rett tid»

33

34 Tørkeøkonomi

35 Hva skal tørketrekket dekke Trekk pr prosentenhet vann ca. 3 øre/kg Variable kostnader ved varmluft (diesel) Utgjør ca. 50 % av tørketrekket Diesel (90-95%) Strøm (5-10%) Faste kostnader Renter Avskrivninger Vedlikehold Forsikring Arbeid

36 Betaling for 10 tonn på tørka Spart tørketrekk kg 20% (15,4 øre/kg) 1540 kr Variable kostnader (diesel og strøm) Risiko for ikke treffe 15,0 % For tørt 14,0% (ekstra diesel) For mathvete (ev. fôrkorn) tapte kg (1,2%) For rått ved levering (15,5% = 3,5 øre/kg) Til arbeid og kapital -770 kr -160 kr -310 kr (350 kr) 300 kr Bruker du en time i eget arbeid på å et lass blir det lite til kapital Leveranse etter nyttår på 16,5% øker trekk med 144% til 13,7 øre/kg

37 Hva kan du investere for pr tonn Fortjenesten skal dekke: Eget arbeid tørking (250 kr/time) Eget arbeid vedlikehold Innkjøpte reparasjoner/vedlikehold Verditap (avskrivninger 30 år) Renter for bundet kapital (4%) Forsikring av anlegget og avling Risiko for tap på lager (noe går galt) Lagersvinn (0,1% pr mnd)

38 Hva kan du investere for i eget anlegg Eksemplet: Gjennomsnittlig vann% ved høsting på 20 % 500 tonn anlegg Hvilke fordeler gir eget anlegg? 1,5 millioner Får ikke nytt anlegg for det Søk råd

39 Hva gjør jeg Hvordan får jeg god logistikk under innhøsting Egen tresker eller leietresker Strategi for lav vannprosent ved høsting Fordele treskesesongen Jordarbeiding Art og sortsvalg Kan jeg få leietørket samarbeidsløsninger Ved lav vannprosent direkte til mottak Plantørke? Mobiltørke? Container?

40 Kostnad for rått korn Avling 450 kg/daa Kostnad rått korn tresket på: 25% kontra 20% = 75 kr/daa På 400 daa kr Kostnad rått korn tresket på: 20% kontra 18% = 27 kr/daa På 400 daa kr 25% til 18% 102 kr/daa Leietreskerpris 125 kr/daa

41 Hva koster rått korn i avling Avling 450 kg/daa tresket på 25% vann kontra 18% vann Kornverdi 2,25 kr/kg (bygg) Økt tørketrekk med 102 kr/daa For å ta igjen det må du ha en økt avling på 58 kg/daa = 13 % avlingsøkning Seine sorter modner når muligheten for god naturlig tørk blir dårlige

42 Bygg eller hvete i 2012 Resultater fra 6 felt arter og sorter Østlandet 2012: Bygg Hvete (mat) Avling kg/daa 463 kg/daa Vannprosent 18,0 % 31,0 % Dekningsbidrag 1048 kr/daa 775 kr/daa Differanse kr/daa Differanse uten tørkkostnader -108 kr/daa Differanse hvis fôr og tørking -426 kr/daa

43 Risiko i vårhveteproduksjon Flere farer for ikke å få matkvalitet Protein Falltall Hektolitervekt DON Dårlig vær på høsten Høye tørkekostnader Mer plantevern Ekstra gjødsling Bør ikke sås i arealer i stubb på Romerike (sein våronn)? Mathvete kontra fôrhvete 30 øre/kg Fôrhvete gir 8 øre/kg høyere kornpris enn bygg

44 Lønnsomheten i kornproduksjonen NILFs Driftsgranskinger Vederlag til arbeid og EK for korngård på Østlandet på 400 daa for 2009 til 2011 i snitt kroner ,-

45 Havre NM

46 Havre-NM Såtidspunkt: 25. mai årets varmeste dag - 29,1 o C

47 Sortsvalg Sort Avling, kg/daa Vann % DON Belinda (4 lag) , Ringsaker (2) , Haga (3) ,8 2702

48 Gjødsling Næringsrik jord på Hvam Startgjødsel 2 lag OPTI-KAS eller fullgjødsel? Delgjødsling m/opti-kas 2 lag 8 12,5 kg N/daa ikke legde i feltet! N-tap og dårlig næringsopptak i vannmetta jord

49 Vekstregulering Natur vdg. 150 ml CCC 6 lag med ml Moddus i slutten av juni 2 lag uten vekstregulering Lite avgjørende - Ble ikke legde i feltet

50 Betydelig med havrebladlus - FK eneste lag som Sprøytet mot lus (15 ml Sumi-Alfa) - fikk størst avling av alle lag Havrebladlus

51 Soppsprøyting 4 lag soppsprøytet med Proline Alle disse 4 oppnådde matkvalitet ingen av de andre laga oppnådde matkvalitet. Soppsprøyting DON Ingen 2542 Proline 1200

52 Sein modning: 7. august

53 Sein modning: 19.sept

54 Store tørkekostnader Treskedatoer: 21. September for Ringsaker og Haga 28. September for Belinda - fortsatt dårlig moden

55 Resultat Lag nr. Sort Gjødsling Sprøyting Avling kg/daa Kornverdi Leiekjøring Såkorn Tørketrekk Transport DONtrekk Dekningsbidrag 3 Belinda Belinda Ringsaker

56 Kvalitetskrav til mathavre Fiskå Mølle Analyse/Kvalitetsinndeling Kvalitet K Normal NA Normal NB Ikke godkjent IG Marvutbytte 72 % 72% - 69% 69% -67% < 67 % Grønne korn < 2 % 2-3,5 % 2 3,5 % >3,5 % Vannprosent 15,0% 15,0% 15,5% >15,5% Innblanding av andre arter <2 % <2 % <2 % >2 % Værskade <2 % <2 % <2 % >2 % DON (μg/kg, ppb) <1.750 <1.750 <1.750 >1.750 ZEA (μg/kg, ppb) <100 <100 <100 >100 T-2 (μg/kg, ppb) Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt HT-2 (μg/kg, ppb) Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt Pristillegg øre/kg

57 Mathavre-analyse Fiskå Mølle Lag nr Sort Ringsaker Haga Belinda Belinda Belinda Soppspr. JA NEI NEI NEI JA Marvutbytte 72,6 60, ,6 72,6 Værskadd, % 1,1 3 1,9 >3,5 1,9 Farge, NIT 0,9 1 1,3 1,2 1,3 Fremmed korn, % Grønne korn, % 0,3 1,2 0,9 1 0,9 Avrens, % 0,9 1,2 0,8 0,9 0,8 DON-innhold Pristillegg øre/kg Godkjent JA NEI NEI NEI JA

58 Strategi for havredyrking 2013 Hurdal, Ringsaker, Odal gir lavere DON-innhold enn Haga Belinda gir høy avling, store korn Frodig havre bør stråkortes med Moddus el. Cycocel Soppsprøyting i frodige åkre : Mathavre Såkorn Også til fôr? Behandling Hvam vgs, Romerike Kg korn/daag Vann % v/høsting Ubehandlet ,7 40 ml Proline ,0 60 ml Proline ,1 20 ml Proline + 30 ml Comet* ,3

59 Grøftetilskudd 2013 Hvordan forholde seg til tilskudd? På tide å grøfte?

60 Nytt tilskudd fra 2013 RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Tilskudd på inntil kr 1000,- pr daa. Akershus tildelt 11,8 mill, dvs ca daa. Vilkår for tilskudd: Omsøkt område skal være grøftet Vilkår for - tilskudd: Må høstes tidligere. Egen pott gjennom SMIL-ordningen. - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Søknad via kommunens - Minst landbrukskontor 3 års varighet

61 Krav til søknad RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Søknad skal inneholde kart, beskrivelse av tiltak og kostnadsoverslag og søker skal ha miljøplan trinn 2. Tilskudd gis til systematisk og «usystematisk» grøfting. Avskjæringsgrøfter uavklart. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm Søknad må være innvilget - Gjødsle - Minst maks før 370% grøfting års varighet av norm starter. - Minst 3 års varighet

62 Ikke så lettvint, nei! RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Tilskuddet forsinket, forskrift ferdig før sommerferien? Miljøverndepartementet viser til kulturminneloven, kan bli krav om Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: arkeologiske undersøkelser Må høstes for å få - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm tilskudd. - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Grøfting før forskrift er klar er uten tilskudd. - Minst 3 års varighet

63 På tide å grøfte uansett? RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Grøfting er et av flere tiltak for å bedre dreneringsforholda i jorda. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Forskjellige grunner til å tenke Vilkår på for å tilskudd: grøfte: - Jordpakking, vann når Vilkår ikke for - tilskudd: Må ned høstes til grøfter - Gammelt grøftesystem ødelagt - Manglende vedlikehold - Mer nedbør i vekstsesongen - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

64 Behov for grøfting RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

65 RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Mye nedbør - Minst tett 3 års varighet jord

66 Bra åker over grøftene RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

67 Hva gjør det lønnsomt å grøfte Lengre vekstsesong Sikrere såing og innhøsting Mindre jordpakking Jevnere opptørking Mindre ugras (tunrapp) Mer fleksibel jordarbeiding RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Høyere avling bedre rotutvikling - Minst 3 års varighet Redusert risiko i produksjonen

68 SMIL-midler i dag kan omfatte RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Opprusting av eksisterende hydrotekniske anlegg. Utbedring / erosjonssikring av utløp. Enkelte kommuner har gitt til: Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Avskjæringsgrøfter Vilkår for - tilskudd: Må høstes Erosjonssikring av jordekanter mot vassdrag. Kantrydding/bekkerens (vær obs på kantsone - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm mot vassdrag, vannressursloven) - Minst 3 års varighet Grøftespyling - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm

69 Kum og utløp har kollapset RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

70 Kum og utløp har Rør har sklidd fra hverandre vannet finner veien ut og graver. SMIL- midler til legging av nye rør. RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

71 Utrasing i bekkekant RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

72 RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet Rydding av bekkekant

73 Sikring av grøfteutløp RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

74 Kum med motfylling bak RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

75 Vi hjelper deg med SMIL-søknad Miljøplan trinn 2 Befaring på eiendommen Hydroteknisk plan og/eller RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: grøfteplan med kostnadsoverslag. Vilkår for - tilskudd: Må høstes Vår timepris til medlemmer er kr 500,-. - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm Planleggingskostnadene inngår i kostnadsoverslaget - Minst 3 års varighet

76 Nytt Regionalt miljøprogram

77 Hva er nytt? RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Endringer i miljøkrav for Leira og Haldenvassdraget. Miljøavtaler? Endringer i tilskuddsordninger, tilpasning til nasjonal mal Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Elektronisk søknad Vilkår for - tilskudd: Må høstes Grunnvilkår om miljøplan trinn 1 - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm NB! Regelverket er ikke endelig vedtatt, vi - Minst 3 års varighet tar forbehold om endringer.

78 Ingen/utsatt jordarbeiding RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. gjelder kun kornareal, Redusert ellers ingen gjødsling endringer gir litt lavere avling. Utsatt omlegging av eng «Stubb-tilskudd» gjelder siste engår/frøår (blitt egen ordning, ellers ingen endring) Direktesådd høstkorn Vilkår for tilskudd: tilskudd i tillegg til tilskudd for Vilkår ingen/utsatt for - tilskudd: Må høstes jordarbeiding. Lett Høstharving - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm tilskudd kun i e-klasse 1 og 2 - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

79 «Gras-tilskudd» RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Fangvekster sådd sammen med vekster sådd etter høsting Grasdekte vannveier gjelder gras i dråg på åkerareal, ekstra tilskudd for 10% kløver (stimulerer humler) Vegetasjonssoner Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes buffersoner og grassoner rundt potet/grønnsaksareal, samt striper på tvers av fallet. Ingen endringer i vilkår. Andre grasdekte arealer - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm gras på erosjonsutsatt og flomutsatt areal. Vilkår nesten som før - kan sprøyte graset om høsten ved fornying. - Minst 3 års varighet

80 «Redusert bruk RMP-tilskudd av 100 plantevern» eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Ugrasharving Flamming Vilkår for tilskudd: Vilkår for - tilskudd: Må høstes - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

81 «Resten av RMP» RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Vilkår for tilskudd: Tilskudd til bevaring av kulturmiljøer og Vilkår for - tilskudd: Må høstes kulturminner Tilskudd til friluftsliv og tilgjengelighet. - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet

82 Miljøkrav Haldenvassdraget RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. 1. Dråg skal ikke jordarbeides Redusert om gjødsling høsten. gir På litt lavere arealer avling. som har mer omfattende jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent grasdekke. 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten Vilkår for tilskudd: 3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal Vilkår for - tilskudd: Må høstes 4. Arealer med stor eller svært -stor Må erosjonsrisiko høstes - Gjødsle maks ( 70% e-kl av 3 norm og 4) skal ikke jordarbeides -om Gjødsle høsten. - Minst maks Lett 370% års høstharving varighet av norm tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er omtalt i - Minst 3 års varighet miljøkrav punkt 1,2 og 3

83 Miljøkrav Leira RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. 1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. På arealer som har mer omfattende jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent grasdekke. Vilkår for tilskudd: 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om Vilkår for - tilskudd: Må høstes høsten 3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm som mottar avrenning fra jordbruksareal - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm - Minst 3 års varighet

84 Miljøavtaler? RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Større ansvar på den enkelte gårdbruker for å gjennomføre miljøtiltak på sin gård. Bedre tilpassa løsninger, større effekt? Tilbud om individuell rådgiving Vilkår for tilskudd: evt. rådgiving i grupper for Vilkår å for -få tilskudd: Må på høstes plass tiltaksplaner for det enkelte bruk - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm Ordning med forpliktende - Gjødsle - Minst miljøavtaler maks 370% års varighet norm fra 2014???? - Minst 3 års varighet

85 Miljøråd RMP-tilskudd 100 eller 250kr pr daa. Trenger du hjelp til miljøplan, SMIL eller RMP-søknaden? - eller en miljøvennlig dyrkingsplan? Vi hjelper deg! Redusert gjødsling gir litt lavere avling. Vilkår for tilskudd: Besøk på gården eller Vilkår på for - tilskudd: Må kontoret høstes vårt Leira: Gratis miljøråd på gården individuelt eller i grupper - Gjødsle - Minst maks 370% års varighet av norm - Minst 3 års varighet Dyrkingsveiledning BAMSE - Må høstes - Gjødsle maks 70% av norm

86 Nyheter

87 Grønt Fagsenter Hvam på Udnes skole

88 Hvorfor et Grønt Fagsenter? Dra nytte av hverandres kompetanse til å bli dyktigere rådgivere utnytte synergier Felles resepsjon kantine - møtefasiliteter Attraktiv arbeidsplass for nye medarbeidere Nær knyttet til miljøet på Hvam vgs. Målet er å styrke landbruksmiljøet i Akershus

89 Posisjonsbestemte jordprøver Kart over CaO-behovet Informasjon om kalk og jordprøveanalysene GPS-filer for kalkspredning

90 Differensiertkalking Optimal ph Lik ph og næringsopptak på hele skifte Næringskart Kartfeste grøfter, kummer og skiftegrenser

91 Pris Oppmøte: 1200 kr Pr. prøve: 220 kr Inkluderer analysekostnaden 1 prøve per 8 daa 27 kr/daa Bestilling Fyll ut bestillingsskjemaet under Jordkart på romerike.lr.no

92 Grupperådgiving: NLR Bamse for korndyrkere om agronomi og driftsregnskap B EDRE A GRONOMI M ÅLRETTET S OSIALT E IERSTYRT

93 Mål for NLR- BAMSE Øke gjennomsnittsavlingene på gården med minst 5 % Forbedre lønnsomheten i kornproduksjon med minst 50 kr/daa Økt interesse, motivasjon og yrkesstolthet

94 Opplegg for NLR Bamse 4 samlinger gjennom året Markvandringer Lager driftsregnskap Identifisere sterke og svake sider av drifta Hvilke tiltak er aktuelle? Tilbud om individuell rådgiving rundt dette Planer for kommende sesong Deltagerne styrer gruppene Skal være hyggelig!

95 Forstå fôranalysen Næringskvalitet Mineralinnhold Gjæringskvalitet Surfôrtolken Forbedre fôrproduksjonen

96 Grovfôrpakke Uttak av fôrprøve med rundballebor Innsending av fôrprøve Tolking av resultatene Tilbakemelding Pris Grovfôrpakken: 1000 kr Kun tolking: 300 kr

97 Takk for i kveld

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS

ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS ØKOLOGISK HANDBOK Jordkultur og næringstilgang NORSØK og GAN Forlag AS GAN Forlag AS, Oslo 2003 1. utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Omslagsfoto:

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011-

Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011- Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011- Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Mauritz Åssveen & Hans Stabbetorp Bioforsk Øst Apelsvoll Prosjekt: Økt norsk kornproduksjon Oppdragsgivere:

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering Foto: Ievina Sturite Jordarbeiding, næringstap og mineralisering 20 H. Riley et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter: Resultater fra 1998 2004, sammenlignet med

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

Kornguiden Sesongen 2011/12

Kornguiden Sesongen 2011/12 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer