MAREAN Os samarbeid med og bidrag til andre prosjekter. Lene Buhl-Mortensen Programleder for MAREANO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAREAN Os samarbeid med og bidrag til andre prosjekter. Lene Buhl-Mortensen Programleder for MAREANO"

Transkript

1 MAREAN Os samarbeid med og bidrag til andre prosjekter Lene Buhl-Mortensen Programleder for MAREANO

2 Prosjekter under oppstarting Effekter av tråling på habitater og bunnfauna Mastergrade-prosjekt i marinbiologi (HI, UiB) Benthic biodiversity and bottom trawling on the Norwegian shelf (BIOTRAWL) (NINA, HI, Niva, UiT ø, Univ of Auckland, NIWA) MESMA Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas EU- Project (large-scale integrating project) (HI) Seascape Ecology of Continental Shelf Incisions (SECSI) Søknad under utvikling (HI, NGU, UiTø) Effects of seepages on benthic fauna and nature types in the Barents Sea (HI, NGU) OPTREN - NFR/FHF-støttet prosjekt som ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk (NGU) "Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen Fase 2. Prosjekt under oppstart, finansiert av FHF. (NGU, SKS, HI, FDir, FFI) Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Tromsø, Inst. For geologi, i samarbeid med Fiskerihøyskolen/HI og NGU Miljøverdi- og sårbarhetsvurderinger for marine arter og leveområder. Prosjektet ledes av DN og MAREANO bidrar med data til prosjektet Naturtyper i Norge (NiN). Prosjektet ledes av Artsdatabanken og MAREANO bidrar med data til prosjektet. Artsprosjektet. Prosjektet, ledes av Artsdatabanken. Mareano kan bidra med verdifullt materiale og artslister fra de kartlagte områdene.

3 Mastergrad: Bunnpåvirkning fra fiskerier Utarbeide metodikk for klassifisering av trålpåvirkning på bunnsubstrat og fauna Kvantifisere fauna-forskjeller i områder med ulik påvirkning Karakterisere ulike bunntyper, bunndyrsamfunn, biologisk mangfold og utvalgte enkeltarter og grupper i forhold til sårbarhet for trålpåvirkning Resultatene diskuteres i relasjon til samfunnsøkologisk teori om betydning av perturbasjoner på biologisk mangfold, og med tanke på potensielle indikatorarter/grupper som kan være egnet som overvåkingsverktøy

4 Mastergrad: Bunnpåvirkning fra fiskerier

5 Main objective: Benthic biodiversity and bottom trawling on the N orwegian shelf (BIOT RAW L) Estimate the impact of bottom trawling on benthic biodiversity and functional diversity Sub-objectives: Explore the spatial patterns of benthic biodiversity (including functional diversity) along the Norwegian shelf in relation to environmental variables (such as depth, topography, sediment grain size, metals and hydrocarbons) and spatial scales Combine satellite tracking data of fishing vessels with data on benthic biodiversity to estimate the effects of bottom trawling on benthic biodiversity Use the knowledge obtained in the above sub-objectives to provide guidelines concerning the conservation and monitoring of benthic biodiversity

6 Benthic biodiversity and bottom trawling on the N orwegian shelf (BIOT RAW L) Video-observasjoner Infauna database VMS-data

7 Vad er biomangfold og hvordan dokumenterer og forvalter vi den?

8 EU-prosjektet MESMA (Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas). Prosjektet som skal gå over 4 år ( ) har fått klarsignal om en bevilging fra EU på 6,75 mill. euro (~54 mill. NOK). Prosjektets hovedmål er å utvikle strategier, retningslinjer, verktøy og et systematisk rammeverk for å underlette integrert overvåking, vurdering og implementering av arealforvaltede områder. HI er en av 18 europeiske partnere. Prosjektet vil bidra til å synliggjøre MAREANO internasjonalt og vise at Norge ligger i forkant i marin forvaltning. Det er i hovedsak MAREANOs erfaring med ulike vitenskapelige metoder for kartlegging og dokumentering av marine naturtyper og biomangfold, samt prosjektets samspill med forvaltningen som tas med inn i MESMA.

9 Principle aims of MESMA 1. provide an inventory of state-of-the-art spatial management approaches, strategies and processes world-wide for the marine environment. 2. collect and integrate information concerning the distribution and quality of seabed habitats, the health status of species and ecosystems, geological structures and anthropogenic activities. 3. develop a generic framework for monitoring and evaluation of Spatially Managed Areas (SMAs). 4. demonstrate the applicability of the framework through case studies in which different scenarios and strategic options for spatial management are tested. 5. develop a set of tools that can be used: (i) in support of an evaluation of the effectivenessof SMA (ii) to reduce or resolve conflict between different users, (iii) to combine information on and predict the response of indicators such as the presence of key species, biodiversity, representativeness, degree of fragmentation and connectivity, sediment and water quality against changes in drivers such as (multiple) human uses and geophysical conditions (climate change, geohazards). 6. organize a platform for discussion, in order to generate input from all relevant parties (stakeholders) to this process, substantiating the analysis and generating support to both the process and the Outcome. 7. disseminate the results of the project through stakeholder workshops, (scientific) publications, leaflets and a website.

10 Main objective: Bunnstrømmer, sedimenter og benthos understand how physical oceanographic and sedimentation processes associated with submarine canyons and incisions act as forcing functions for the regional biological production and ecosystem. Sub-objectives: Model fine-scaled near bottom currents Investigate the relationship between bottom currents, 3D dynamics induced by the terrain, resedimentation processes, and the distribution of sediments and fauna Investigate the relationship between bottom currents and the distribution of sessile suspension feeding organisms Document and quantify water mass exchange processes and their forcing agents.

11 Bunnstrømmer, sedimenter og benthos

12 Effekter av naturlige gasslekkasjer på bunnfauna og naturtyper i Barentshavet Tasks: Acoustic detection and mapping of active pockmarks Fluid flow in pockmarks Organic geochemistry: levels and composition of PAHs and biomarkers in sediments the effect of hydrocarbon seepages on benthic biota

13 Effekter av naturlige gasslekkasjer på bunnfauna og naturtyper i Barentshavet Pockmarks i Ingøydypet Autigene karbonater og bakteriematter i Hola

14 OPTREN - NFR/FHF-støttet prosjekt som ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk, rettet mot å optimalisere trålaktivitet bl.a. i forhold til havbunnstopografi og sedimenttyper. NGU deltar i prosjektet, som benytter seg av dybde- og geologidata fra MAREANO. "Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen Fase 2. Prosjekt under oppstart, finansiert av FHF. Målet for prosjektet er å tilgjengeliggjøre, tilpasse, produsere og demonstrere et vidt spekter av nye tilgjengelige sjøbunnsdata (detaljerte dybdeforhold, sediment, helningsgrad, hefter, marine naturtyper, bunnstrøm m.m.). Kartløsningene for nye funksjonelle elektroniske marine grunnkart skal kunne implementeres for bruk i aktuelle kartplottere, og ha et brukergrensesnitt tilpasset fiskere og andre næringsaktører. I dette prosjektet vil området fra Vestfjorden i Nordland til Altafjorden i Finnmark bli prioritert. Prosjektet vil sannsynligvis involvere NGU, SKS, HI, FDir, FFI og andre i ulike roller. Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Tromsø, Inst. For geologi, i samarbeid med Fiskerihøyskolen/HI og NGU, rettet mot mulige koblinger mellom bunnforhold (topografi, geologi) og gyte-, oppvekst- og leveområder for fisk.

15 Miljøverdi- og sårbarhetsvurderinger for marine arter og leveområder Prosjektet ledes av DN og MAREANO bidrar med data til prosjektet. Anne Langaas har presentert dette. Naturtyper i Norge (NiN) Prosjektet ledes av Artsdatabanken og MAREANO bidrar med data til prosjektet. Rune Halvorsen har pressedntert dette. Artsprosjektet Prosjektet, ledes av Artsdatabanken og starter i MAREANO vil gjennom sin grundige kartlegging av marint artsmangfold kunne bidra med verdifullt materiale til prosjektet. MAREANO har innledet samarbeide med museer for at sikre dette biologiskemateriale. Et slikt samarbeid vil bidra til at materiale lett blir tilgjengelig i artsprosjektet noe som vil øke verdien av MAREANOs kartlegging av biom\qangfold.

Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak

Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak Faglig grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak Utført på oppdrag fra faggruppen

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Gruveslambanken i Langfjorden ved Kirkenes, 2011 Naturvernforbundet 17.12.2014, Mads Løkeland 1 INNHALD Innleiing... 4 Konklusjon...

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

mareano HAVFORSKINGSTEMA MAREANO Marin AREaldatabase for NOrske havområder

mareano HAVFORSKINGSTEMA MAREANO Marin AREaldatabase for NOrske havområder 2-2008 HAVFORSKINGSTEMA MAREANO mareano s a m l e r k u n n s k a p o m h a v e t samler kunnskap om havet Marin AREaldatabase for NOrske havområder Av Pål Buhl-Mortensen, Beate Sunnset Hoddevik, Terje

Detaljer

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

MAREANO. Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. www.mareano.no

MAREANO. Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. www.mareano.no MAREANO Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder Samler kunnskap om havet MAREANO kartlegger havbunnen utenfor Norge og gir informasjon om: Bunntyper geologisk og biologisk sammensetning Naturtyper

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging

Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging 1094 Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling Jørn Thomassen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Helhetlig og detaljert kunnskap - Fiskernes behov. NGU-dagene 6. 7. februar 2012 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

Helhetlig og detaljert kunnskap - Fiskernes behov. NGU-dagene 6. 7. februar 2012 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Helhetlig og detaljert kunnskap - Fiskernes behov NGU-dagene 6. 7. februar 2012 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Norsk sjømatnæring (2011): 2,7 mill. tonn villfisk fisket 1 mill. tonn oppdrettsfisk

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

Økologiske forhold i vassdrag

Økologiske forhold i vassdrag Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En sammenstilling av dagens kunnskap Svein Jakob Saltveit (red.) Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt krav til beredskap mot akutt forurensning for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet drift av Aasta Hansteen-feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 1 av 39 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-05-31 Side 2 av 39 Table of Contents 1 Sammendrag...

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Urfolk i Arktis Noen politiske utfordringer

Urfolk i Arktis Noen politiske utfordringer Urfolk i Arktis Noen politiske utfordringer Bakgrunnsnotat for Nordområdeutvalget Rune Sverre Fjellheim Juni 2003 1 Bakgrunn Dette notatet er et bakgrunnsnotat til Nordområdeutvalget. Notatet er utarbeidet

Detaljer