Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter"

Transkript

1 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember 2014 var det totalt 741 medlemmer hvor av 657 fullverdige, 60 kandidat medlemmer og 36 student medlemmer. 48 har meldt seg ut eller har ikke betalt kontingenten. De fleste som melder seg ut oppgir dårlig inntjening og/eller avvikling av praksisen som årsak. Kjønnsfordelingen går fortsatt i retning av flere kvinner (568) og noen flere menn (195). Styrets og sekretariatets arbeid Fra Landsmøtet 2014 har Akupunkturforeningen vært ledet av dette styret: Cecilie Brewer (leder), John Erling Håndstad (nestleder), Lise Torp Hellum, Nina C. Skoglund, Arne Kausland og Anne Uleberg. Varamedlemmer Mai-Liss Molund og Andrew Fritsch. Sekretariatet Sekretariatet har bestått av Generalsekretær Erik Nygaard i 100 % stilling, konsulentene Merete Lindén Dahle i 60 % og Heidi Ek i 50 %. Heidi Ek sluttet Laila Berg begynte som konsulent i 60 % stilling. Styremøter Akupunkturforeningens styre har hatt 10 møter, inkludert 2 telefonmøter i 2014, og behandlet 46 saker. Antall saker kan se ut til å gå ned, men skyldes at vi registrerer sakene annerledes. Saken om autorisasjon f.eks er registrert en gang, selv om den har vært oppe på alle møtene. Studentmedlemmer Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur Studentrepresentanten i 2013/2014, Sabine Rosenhart ble uteksaminert i våren 2014, og det tok tid før ny var på plass. Studentrepresentanten for 2014/2015 er Teresa Wintherbo. Hun deltar i styret på saker av interesse for studentene, og skal være en koordinator og formidler av saker mellom studentene og styret.

2 2 De viktigste sakene: Autorisasjon Arbeidet med autorisasjonssøknaden har hatt topp prioritet inntil vi fikk avslaget i sommer. Alle 13 søknader ble avslått. I april ba vi om et møte med politisk ledelse, men møtet ble først innvilget 18. august, og da var avslaget allerede et faktum. Cecilie Brewer, John Erling Håndstad og Erik Nygaard møtte da statssekretær Anne Grethe Erlandsen og tre byråkrater fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Departementet la i sine avslag vekt på at det er så mange som 29 helsepersonellgrupper som per i dag er autorisert. HOD mener at flere autorisasjoner vil fragmentere helsetjenesten og ønsker derfor å være meget restriktive med å ta inn flere grupper. Det er derfor en prinsipiell vurdering som ligger som begrunnelse for avslaget til Akupunkturforeningen. HOD opplyste om at et tidligere møte ikke ville ha endret avgjørelsen, men vi var velkommen til å søke på nytt. Vi vet at det var et stort flertall på Stortinget for autorisasjon. Saken kom ikke opp på Stortinget på grunn av motstand fra partiet Høyre/helseministeren. HOD understreket også at det ikke fantes nok dokumentasjon på forskning innen akupunktur. Vi foreslo at Kunnskapssenteret til helsevesenet kunne gjøre et nytt søk på nyere forskning da forrige søk var i oktober Dette mente HOD vi måtte ta opp direkte med Helsedirektoratet (Hdir). Det gjorde Akupunkturforeningen umiddelbart etter møte med HOD. Til tross for avslaget har foreningen arbeidet videre med å møte helsefraksjonene til Kristelig Folkeparti og Venstre. Brønnøysundregisteret Vi gjorde en jobb i januar 2014 for å innhente fødselsnummer til samtlige medlemmer i FOSMA. Dette medførte stort merarbeid for sekretariatet. Nå kan vi direkte innberette alle medlemmene i FOSMA som vi har fødselsnummer og ansvarsforsikring på. Alle andre må gjøre dette manuelt. Smertekonferanse Fra foreningen deltok Cecilie Brewer, John Erling Håndstad, Anne Uleberg og Merete Lindén Dahle på smertekonferansen På oppfordring fra Norsk Smerteforening (NOSF) i 2014 spurte vi Hugh MacPherson, York University, og Frauke Musial, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), som begge sa seg villige til å delta på konferansen i 2015 med innlegg om sin forskning. Annet Vi har hatt jevnlige møter med Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) og Osteopatene, samt Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG). Bedriftsforbundet er fremdeles meget interessert i å få oss som medlemmer. De kan tilby våre medlemmer hjelp i lobbyvirksomhet og juridisk bistand. Det vil koste oss ca kroner pr. år. På grunn av økonomien er samarbeidet lagt på is. Forskning Det er gitt tilskudd på til forskning på brystkreft og hetetokter, Jill Hervik sitt PhD arbeid.

3 Erik Nygaard tok kontakt med Trygve Skonnord, leder av AKUback studien, med målsetning om et samarbeid. Dette for å unngå det vi opplevde da legene fremla sin kolikkstudie der problemstilling og konklusjon ikke hang sammen. Lise Torp Hellum, Nina C. Skoglund og Merete Lindén Dahle deltok på seminar i regi av NAFKAM om forskningstilgjengelig journal. 3 Sosiale medier Vi opprettet i 2014 en Facebookgruppe kun for foreningens medlemmer. Der har det vært stor aktivitet og stort engasjement. Styrets medlemmer og sekretariatet har deltatt med faktaopplysninger når det har vært etterlyst. Enkelte har etterlyst en danning av en forening/undergruppe «Yngre akupunktørers forening». Medlemmene kan selv danne egne interessegrupper. Disse må gjerne invitere seg selv til styremøtene for å snakke om saker som opptar dem, men de representerer ikke foreningen utad. Kommunikasjonsstrategien Vår nye kommunikasjonsstrategi inneholder visjon, løfter og verdier. Den ble ferdigstilt og sendt ut høsten Enkelte styremedlemmer deltok på distriktsmøter for å informere om strategien. Diverse Synlighet og media Cecilie Brewer, leder NRK Trøndelag, intervjuet 23. desember uttalelse om blodforskriften. Vil trolig bli publisert på nyåret i Vi over 60, desember Uttalelse om kompetansekrav for akupunktører. Alternativ.no, oktober Uttalelse om avslaget om autorisasjon av akupunktører som en ny gruppe helsepersonell. Elvebakken Videregåendeskole i Oslo - Intervjuet i forbindelse med en eksamensoppgave juli 2014 om Akupunktører kjemper for offentlig godkjenning. RIKS - Aftenposten, Bergens Tidene, Fedrelandsvennen, Aftenbladet og Adressa, mai 2014 Intervjuet om diverse fakta spørsmål vedrørende akupunktur og medlemskap i Akupunkturforeningen. Norsk Ukeblad nr 18 akupunktur og snorking. Aftenposten, februar Vedrørende akupunktur og offentlig godkjenning - tryggere for pasientene Landsforeningen for nakkeskadde, avdeling Akershus, foredrag 20. september - Om akupunktur og nakkeskader. De ga oss en støtteerklæring i autorisasjonssaken. Debatt studentsamfunnet i Bergen, 10. september - Tema: lov, orden og alternativ medisin. John Erling Håndstad, nestleder TV2 God morgen Norge, Åpen dag oktober 2014 Klassekampen, januar 2014, svar til skeptiker Gunnar Tjomlid

4 Annonsering Bli synlig kampanjen skulle bidra til flere pasienter, samt gjøre Akupunkturforeningen og akupunktur synlig for helsemyndighetene. Vårt budskap var primært å informere om vår utdannelse og viktigheten av pasientsikkerhet, i tillegg å opplyse folk (pasienter) på hva/hvilke lidelser de kan bruke akupunktur for. I tre uker fra slutten av september, hadde vi annonsekampanjer hos to helseportaler Norsk Helseinformatikk (som består av NHI.no, NHI.pro og Forskning.no), samt hos Google og Kvasir. Budskapet var Åpen dag. De som klikket på annonsene ble ledet til vår egen nettside om åpen dag. Alle kampanjene leverte en klikkprosent som var høyere enn gjennomsnitt for disse sidene. 4 Åpen dag Hovedmålet var å vise hva akupunktur står for. Delmålet var økt trafikk hos den enkelte akupunktør, samt å formidle kommunikasjonsstrategien moderne behandling med lange tradisjoner. Internt ble dagen markedsført gjennom e-post, hjemmesider, Facebook, infoskriv, medlemsmøter og deqi. Det ble laget eget materiell med ulike tekster til bruk i pressemeldinger. Vi hadde plakater, buttons og brosjyrer som ble godt mottatt. Mange fikk oppslag om seg og sin klinikk i lokale media. Antall pasienter som tok kontakt med våre medlemmer varierte fra har fått behandling,46 akupunktører hadde 0 pasienter, antall svar 81. I en spørreundersøkelse etter Åpen dag blant medlemmene var 84% positiv og 16% negativ. På bakgrunn av tilbakemeldingene mener styret at dette bør bli en fast tradisjon hvert år. Heretter kalt Akupunkturens dag, fortrinnsvis på samme dato. Arbeidet med dagen starter etter sommerferien. Møter/Kongresser/Debatter Akupunkturforeningen og Norsk forening for medisinsk akupunktur (NFMA) 21. august inviterte Cecilie Brewer, John Erling Håndstad, Nina C. Skoglund og Erik Nygaard til møte med Holgeir Skjeie og Trygve Skonnord fra NFMA. Møte gjaldt konklusjonen på kolikkstudien. Det ble et godt og konstruktivt møte. NFMA forklarte at siden barn i følge Legeforeningens etiske retningslinjer ikke har samtykkekompetanse, kan ikke denne type behandling gis. Derfor ble konklusjonen på kolikk studiet slik den ble. AKUback studien ble også diskutert. Vi signaliserte at vi kunne tenke oss å samarbeide om akupunkturstudier i fremtiden. Nordisk Medisinsk Akupunktur Kongress Oslo, september Tema: smerte muskel/skjelett. En interessant kongress hvor John Erling Håndstad og Cecilie Brewer deltok. Referat i deqi. Landsforeningen for nakkeskadde, avdeling Oslo/Akershus Cecilie Brewer holdt foredrag om akupunktur og nakkeskader. De ga oss en støtteerklæring i autorisasjonssaken. Debatt studentsamfunnet i Bergen 10. september. Tema: lov, orden og alternativ medisin. Tilstede Cecilie Brewer, Terje Alræk fra NAFKAM og lege Pernille Nylehn, medlem og styremedlem i Skepsis. God debatt, men Akupunkturforeningen ble kritisert for å bryte Markedsføringsforskriften.

5 Blodforskrift Både Helsehøgskolen og Akupunkturforeningen sendte inn høringssvar. Begge er lagt ut på medlemssidene våre. Styret stilte seg uforstående til skolens høringssvar og har bedt om en utdyping av deres konklusjon, denne har vi ikke mottatt. Foreningen har også sendt inn høringssvar på blodgiverskjemaet. 5 Forskning/dokumentasjon Det er sendt en søknad til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) der vi ønsker en gjennomgang av nyere forskning/dokumentasjon på virkning av akupunktur ved smertetilstander. I arbeidet med søknaden har vi hentet inn innspill fra Frauke Musial og Hugh MacPherson. Akupunktur internasjonalt European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) ETCMA er en paraplyorganisasjon for yrkesorganisasjoner som representerer ulike fagfelt innen tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Leder Cecilie Brewer er Akupunkturforeningens representant i internasjonalt arbeid i Europa. Cecilie Brewer og generalsekretær Erik Nygaard deltok i år på ETCMAs generalforsamling i Nice, Frankrike. 14 land og 18 medlemsorganisasjoner var representert. En virksomhetsplan ( ) ble vedtatt på bakgrunn av vedtektsendringer og en større omorganisering i organisasjonen. Albert de Vos (Nederland) ble valgt til ny president etter Jasmine Udding (England). Områder det skal fokuseres på er: lobby- og politisk virksomhet innen EU (Den europeiske union) og WHO (Verdens helseorganisasjon), kommunikasjon, forskning, utdanning, finans, symposium, webside og sosiale medier. ETCMA samarbeider med WHO. En av de viktigste oppgavene de samarbeider om, er innspill til definisjoner og klassifikasjoner av tradisjonell - og komplementær medisin (T&CM). Det overordnede målet er at T&CM blir anerkjent og at den blir en integrert og naturlig del av alle verdens helsevesener. Disse planene ble presentert på Rothenburg kongressen i Tyskland hvor leder Cecilie Brewer deltok. ETCMA ønsker kun å tilknytte seg foreninger som utøver TKM-akupunktur. Det ble uttrykt engstelse for den økende andel av dry-needling som nå pågår i hele Europa. Akupunkturforeningen søkte ETCMA om økonomisk støtte for å kunne opprettholde ISO-arbeidet (Internasjonalt Standardiseringsarbeid), noe som ble avslått. Dette på tross av at de er meget interessert i å følge utviklingen, og at Norge (Akupunkturforeningen) er det eneste landet som aktivt er med fra ETCMA. Det ble informert om generell nedgang av søkere til akupunkturutdanningene i Europa. Flere av organisasjonene har økt kompetansekravet for medlemskap etter oppfordring fra ETCMA og flere organisasjoner ønsker medlemskap i ETCMA.

6 Det 2. Nordiske møte Leder Cecilie Brewer inviterte og arrangerte nok en gang et møte under Rothenburg kongressen mellom akupunkturforeningene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Dette for både å opprettholde og knytte gode relasjoner, og for å bli oppdatert på hva som skjer politisk i de forskjellige landene. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Association (WFAS) Landsmøtet 2014 vedtok at posten internasjonalt arbeid måtte reduseres fra kroner til kr på grunn av den økonomiske situasjonen i Akupunkturforeningen. Noe av årsaken til dette var et etterslep på utbetalinger fra 2013, som brukte mye av de midlene som var avsatt til internasjonalt arbeid. For å kunne holde oss innenfor budsjettet ble det i styret vedtatt at ingen skulle sendes til årets WFAS møter. 6 Internasjonal standardisering (ISO) Standard Norge, som styrer ISO arbeidet i Norge, signaliserte at de vil ta seg betalt for at Akupunkturforeningen deltar i ISO arbeidet. Vi søkte derfor ETCMA om et bidrag, noe de ikke kunne gi oss. Det ble derfor ikke rom for videre deltagelse i prosjektet. Vi kan om vi ønsker det være høringsorgan for det ISO kommer med av forslag. Utvalgene Etter- og videreutdanningsutvalget (EVU) EVU har siden Landsmøtet i mars 2014 bestått av Hege Soubeyrat Gjerdrum, Mette Trolie og Anja Gravdal. Elisabeth Melgaard og Birgitte S. Lunde er vara. Merete Lindén Dahle er EVUs koordinator i Akupunkturforeningens sekretariat. Styrerepresentant Anne Uleberg. Varamedlemmene deltar aktivt i korrespondanse og er ansvarlig ved kurs. EVU skal arrangere minimum tre kurs i året i følge reglementet. Vi har avholdt seks kurs i IMS-kursene har hatt begrenset antall deltakere, så selv med stor aktivitet i 2014 gir dette ikke et stort økonomisk overskudd. Etterspørselen etter disse kursene har vært stor blant medlemmene. Koordinator har sendt ut kursinvitasjon på mail i tillegg til at informasjonen legges ut på hjemmesidene våre og Facebook så snart vi har skrevet kontrakt med foreleser. Kursene er også annonsert i DeQi. Kursene legges inn på deltager.no, der påmelding og betaling registreres. Koordinator sender ut mail med en nettbasert undersøkelse for evaluering av hvert kurs. Dette gir en oversiktlig tilbakemelding og letter arbeidet for EVU. Som siste spørsmål i undersøkelsen listes forslag på forelesere og temaer. I 2014 har vi avholdt disse kursene: Modul 2 Kurs i behandling av smerter 26. og 28. september 2014 i Bergen Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte. Modul 2 Kurs i behandling av smerter 24. og 26. oktober 2014 i Bergen Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte. Modul 1 Kurs i behandling av smerter 5. og 6. april 2014 Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte hvorav 2 studenter.

7 Modul 1 Kurs i behandling av smerter, 1. og 2. februar 2014 Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte. Modul 1 Kurs i behandling av smerter, 11. og 12. januar 2014, Kursansvarlig: Anja Gravdal. 25 påmeldte. Landsmøtekurs 7. mars 2014: The Art of Diagnosis. A master class in how to diagnose with Chinese medicine med Nigel Tonto Ching Kursansvarlig: Mette Trolie. 48 påmeldte hvorav 12 studenter. 7 Faglig utvalg (FU) Faglig utvalg (FU) 2014 har bestått av: Merete Åstrøm, Katharina Nes og Arve Haugan. Varamedlemmer Lars Aastebøl Frøjd og Berte Holstad Engen. Styrerepresentant John Erling Håndstad Avholdte møter FU behandlet saker via e-post og har hatt fem fellesmøter i Kongensgate 12. Berte Holstad Engen har deltatt via Skype ved en anledning, noe som fungerte fint og bør opprettholdes. Fellesmøtene ble koordinert av Heidi Ek, som også har vært referent på de fire første møtene. Møtet i desember ble koordinert av Laila S. Berg, Arve Haugan var referent. Medlemssøknader Akupunkturforeningen mottok 80 aksepterte medlemssøknader (38 student-medlemmer, 25 kandidatmedlemmer og 18 fullverdige medlemmer), det samme som året før. Godkjenning av studier/kurs Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Det er kommet søknad om forhåndsgodkjennelse av kurs i tverrfaglig smertebehandling ved HBV, med 30 godkjente studiepoeng fra NOKUT. Studiet ble godkjent av FU. Det er kommet søknad om gjennomføring av Triggerpunktkurs fra NHCK, godkjent av FU med 15 studiepoeng. Bio Medicus Akademiet FU har vurdert akupunkturutdanningen til skolen, som har søkt NOKUT om fagskole-godkjenning. Akupunkturprogrammet vurderes til ikke å tilfredsstille Akupunkturforeningens krav til studiepoeng. FU har gitt avslag på søknad fra BioMedicus om å godkjenne deres studenter. Søknad fra medlemmer om å få holde akupunkturkurs Medlem har søkt om å holde NADA kurs og FU sin innstilling er at det ikke gjøres unntak for bruk av NADA protokoll. Tillegg Ajourføring pr Sju søknader ligger inne til behandling.

8 Etisk råd (ER) ER har bestått av: Ove Hummelsund, Anne Kaas-Iversen, Ann Kristin Gulsrud, Anne Gro Døving og Svenn Thørn (eksternt medlem fra Migreneforbundet). Huang Dang er varamedlem. Styrerepresentant er Lise Torp Hellum. 8 Det har vært behandlet en sak i ER i Et medlem opplevde at en pasient ønsket gratis behandlinger av akupunktøren fordi hun hadde opplevd bivirkninger etter en behandling. Medlemmet ønsket en vurdering av ER om hun hadde krav på dette. ER mente at pasienten bør godta behandlingen som angikk bivirkningen, og at hun ikke har krav på gratisbehandling generelt. Pasientskadeutvalget Pasientskadeutvalget i 2014 har bestått av: Arne Johan Norheim, Bjørn Rismyhr, Einar Borud (til mai 2014) og Sissel Ringnes. Pasientskadeutvalget har i 2014 ikke hatt noen saker. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av: Hillbjørg Igland, Magnhild Bugge og Liv Ellingsen. Varamedlemmer: Margrethe Joys og Ann Jeanette Sandven Valgkomiteen har i løpet av året arbeidet med å finne egnete kandidater til ledige verv i styret og foreningens utvalg. Distriktskontakter (DK) Akupunkturforeningens DK i 2014 har vært som følger (antall utøvere i distriktet i parentes) Hordaland: Margrethe Joys (44) Hedmark: Anna-Lena Petersson (18) Møre og Romsdal: Ann Charlotte Franke (24) Nord-Trøndelag: Einar Stamnes (14) Oppland: Trond Enge, Anne Døvre (22) Rogaland: Bjørn Rismyhr/Fredrik Balchen (31) Sogn og Fjordane: Bjørg Stokke Nordgulen (7) Sør-Trøndelag: Vigdis Blindheim Vara: Steinar Holden (22) Telemark: Anne Kristin Gulsrud (22) Troms/Finnmark: Hege Soubeyrat Gjerdrum (11) Østfold: Vivianne Cantin (41) Nordland: (5) Oslo/ Akershus Sør/Vest: Magnhild Bugge (176) Akershus Nord/Øst: Ingvild Espejord (123) Vestfold: Inger Norunn Buvarp (38) Agderfylkene: Kristina Skeie (27) Buskerud: (32) Buskerud og Nordland står ved utgangen av året uten DK, men Akupunkturforeningen tar nye initiativ for å få på plass slike og øke aktivitetsnivået.

9 Lokale aktiviteter/møtevirksomhet i 2014: 9 Vestfold: Høy aktivitet. Mai; innledende kurs i Dr Tans balanserende metoder, med Jon Erling Håndstad. Flere påmeldinger til Dr Tran da han besøkte Oslo på forsommeren. Flere kurs på Greveskogen med cellebiolog Lynn Wagner. Kollokvier og workshop i Tønsberg, tema fordypning i Dr Tans balanserende metode og Auriculoterapi. Felles middag i høst på brygga for å bli bedre kjent. Planer fremover er å ha foredrag og sammenkomster for alle medlemmene. Sør Trøndelag Tre møter i Akupunkturforeningen i året som gikk. Januar; Tema ISO arbeid med Arne Kausland (seks deltakere). Mai; innledende kurs i Dr Tans balanserende metoder, med Jon Erling Håndstad. (seks deltakere på kurset) Mai; Tema Allergi. Litt inne og ut på kafe (fem deltakere) Oktober: Tema; Internasjonale møter med bilder fra Kina med Arne Kausland. (åtte deltok) Oktober; Åpen dag, (åtte deltok) Østfold Har opprettet egen facebook for Østfold. Foredragskveld om irritabel tarm, og app food map (10 deltakere). Oslo /Akershus Et aktivt år i Januar, temamøte om revmatoid artitt med Mona Nygård Februar, medlemsmøte før årsmøtet Mars, temamøte om epikondylitt med Kathrine Bostrøm Juni, hyttetur til Hvaler November, temamøte med Ann Christine Hågensen om boka «De tre skatter» Troms Ett møte i 2014, nærmere bestemt i februar. Diskuterte kommunikasjons strategi sammen med representant fra foreningen, og saker til Landsmøtet. Ellers uformell kontakt via mail i forkant av åpen dag - arrangementet i oktober deqi deqi fortsetter som før, med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med tre numre og opplaget er på 950 eksemplar. Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som har bidratt for Akupunkturforeningen i 2014 Godkjent av styret. Februar 2015 Erik Nygaard generalsekretær

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Museene i Sør-Trøndelag 2014/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ISBN-10 82-90348-44-4 ISBN-13 978-82-90348-44-6 EAN 9788290348446 FOTO

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer