Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter"

Transkript

1 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember 2014 var det totalt 741 medlemmer hvor av 657 fullverdige, 60 kandidat medlemmer og 36 student medlemmer. 48 har meldt seg ut eller har ikke betalt kontingenten. De fleste som melder seg ut oppgir dårlig inntjening og/eller avvikling av praksisen som årsak. Kjønnsfordelingen går fortsatt i retning av flere kvinner (568) og noen flere menn (195). Styrets og sekretariatets arbeid Fra Landsmøtet 2014 har Akupunkturforeningen vært ledet av dette styret: Cecilie Brewer (leder), John Erling Håndstad (nestleder), Lise Torp Hellum, Nina C. Skoglund, Arne Kausland og Anne Uleberg. Varamedlemmer Mai-Liss Molund og Andrew Fritsch. Sekretariatet Sekretariatet har bestått av Generalsekretær Erik Nygaard i 100 % stilling, konsulentene Merete Lindén Dahle i 60 % og Heidi Ek i 50 %. Heidi Ek sluttet Laila Berg begynte som konsulent i 60 % stilling. Styremøter Akupunkturforeningens styre har hatt 10 møter, inkludert 2 telefonmøter i 2014, og behandlet 46 saker. Antall saker kan se ut til å gå ned, men skyldes at vi registrerer sakene annerledes. Saken om autorisasjon f.eks er registrert en gang, selv om den har vært oppe på alle møtene. Studentmedlemmer Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur Studentrepresentanten i 2013/2014, Sabine Rosenhart ble uteksaminert i våren 2014, og det tok tid før ny var på plass. Studentrepresentanten for 2014/2015 er Teresa Wintherbo. Hun deltar i styret på saker av interesse for studentene, og skal være en koordinator og formidler av saker mellom studentene og styret.

2 2 De viktigste sakene: Autorisasjon Arbeidet med autorisasjonssøknaden har hatt topp prioritet inntil vi fikk avslaget i sommer. Alle 13 søknader ble avslått. I april ba vi om et møte med politisk ledelse, men møtet ble først innvilget 18. august, og da var avslaget allerede et faktum. Cecilie Brewer, John Erling Håndstad og Erik Nygaard møtte da statssekretær Anne Grethe Erlandsen og tre byråkrater fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Departementet la i sine avslag vekt på at det er så mange som 29 helsepersonellgrupper som per i dag er autorisert. HOD mener at flere autorisasjoner vil fragmentere helsetjenesten og ønsker derfor å være meget restriktive med å ta inn flere grupper. Det er derfor en prinsipiell vurdering som ligger som begrunnelse for avslaget til Akupunkturforeningen. HOD opplyste om at et tidligere møte ikke ville ha endret avgjørelsen, men vi var velkommen til å søke på nytt. Vi vet at det var et stort flertall på Stortinget for autorisasjon. Saken kom ikke opp på Stortinget på grunn av motstand fra partiet Høyre/helseministeren. HOD understreket også at det ikke fantes nok dokumentasjon på forskning innen akupunktur. Vi foreslo at Kunnskapssenteret til helsevesenet kunne gjøre et nytt søk på nyere forskning da forrige søk var i oktober Dette mente HOD vi måtte ta opp direkte med Helsedirektoratet (Hdir). Det gjorde Akupunkturforeningen umiddelbart etter møte med HOD. Til tross for avslaget har foreningen arbeidet videre med å møte helsefraksjonene til Kristelig Folkeparti og Venstre. Brønnøysundregisteret Vi gjorde en jobb i januar 2014 for å innhente fødselsnummer til samtlige medlemmer i FOSMA. Dette medførte stort merarbeid for sekretariatet. Nå kan vi direkte innberette alle medlemmene i FOSMA som vi har fødselsnummer og ansvarsforsikring på. Alle andre må gjøre dette manuelt. Smertekonferanse Fra foreningen deltok Cecilie Brewer, John Erling Håndstad, Anne Uleberg og Merete Lindén Dahle på smertekonferansen På oppfordring fra Norsk Smerteforening (NOSF) i 2014 spurte vi Hugh MacPherson, York University, og Frauke Musial, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), som begge sa seg villige til å delta på konferansen i 2015 med innlegg om sin forskning. Annet Vi har hatt jevnlige møter med Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) og Osteopatene, samt Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG). Bedriftsforbundet er fremdeles meget interessert i å få oss som medlemmer. De kan tilby våre medlemmer hjelp i lobbyvirksomhet og juridisk bistand. Det vil koste oss ca kroner pr. år. På grunn av økonomien er samarbeidet lagt på is. Forskning Det er gitt tilskudd på til forskning på brystkreft og hetetokter, Jill Hervik sitt PhD arbeid.

3 Erik Nygaard tok kontakt med Trygve Skonnord, leder av AKUback studien, med målsetning om et samarbeid. Dette for å unngå det vi opplevde da legene fremla sin kolikkstudie der problemstilling og konklusjon ikke hang sammen. Lise Torp Hellum, Nina C. Skoglund og Merete Lindén Dahle deltok på seminar i regi av NAFKAM om forskningstilgjengelig journal. 3 Sosiale medier Vi opprettet i 2014 en Facebookgruppe kun for foreningens medlemmer. Der har det vært stor aktivitet og stort engasjement. Styrets medlemmer og sekretariatet har deltatt med faktaopplysninger når det har vært etterlyst. Enkelte har etterlyst en danning av en forening/undergruppe «Yngre akupunktørers forening». Medlemmene kan selv danne egne interessegrupper. Disse må gjerne invitere seg selv til styremøtene for å snakke om saker som opptar dem, men de representerer ikke foreningen utad. Kommunikasjonsstrategien Vår nye kommunikasjonsstrategi inneholder visjon, løfter og verdier. Den ble ferdigstilt og sendt ut høsten Enkelte styremedlemmer deltok på distriktsmøter for å informere om strategien. Diverse Synlighet og media Cecilie Brewer, leder NRK Trøndelag, intervjuet 23. desember uttalelse om blodforskriften. Vil trolig bli publisert på nyåret i Vi over 60, desember Uttalelse om kompetansekrav for akupunktører. Alternativ.no, oktober Uttalelse om avslaget om autorisasjon av akupunktører som en ny gruppe helsepersonell. Elvebakken Videregåendeskole i Oslo - Intervjuet i forbindelse med en eksamensoppgave juli 2014 om Akupunktører kjemper for offentlig godkjenning. RIKS - Aftenposten, Bergens Tidene, Fedrelandsvennen, Aftenbladet og Adressa, mai 2014 Intervjuet om diverse fakta spørsmål vedrørende akupunktur og medlemskap i Akupunkturforeningen. Norsk Ukeblad nr 18 akupunktur og snorking. Aftenposten, februar Vedrørende akupunktur og offentlig godkjenning - tryggere for pasientene Landsforeningen for nakkeskadde, avdeling Akershus, foredrag 20. september - Om akupunktur og nakkeskader. De ga oss en støtteerklæring i autorisasjonssaken. Debatt studentsamfunnet i Bergen, 10. september - Tema: lov, orden og alternativ medisin. John Erling Håndstad, nestleder TV2 God morgen Norge, Åpen dag oktober 2014 Klassekampen, januar 2014, svar til skeptiker Gunnar Tjomlid

4 Annonsering Bli synlig kampanjen skulle bidra til flere pasienter, samt gjøre Akupunkturforeningen og akupunktur synlig for helsemyndighetene. Vårt budskap var primært å informere om vår utdannelse og viktigheten av pasientsikkerhet, i tillegg å opplyse folk (pasienter) på hva/hvilke lidelser de kan bruke akupunktur for. I tre uker fra slutten av september, hadde vi annonsekampanjer hos to helseportaler Norsk Helseinformatikk (som består av NHI.no, NHI.pro og Forskning.no), samt hos Google og Kvasir. Budskapet var Åpen dag. De som klikket på annonsene ble ledet til vår egen nettside om åpen dag. Alle kampanjene leverte en klikkprosent som var høyere enn gjennomsnitt for disse sidene. 4 Åpen dag Hovedmålet var å vise hva akupunktur står for. Delmålet var økt trafikk hos den enkelte akupunktør, samt å formidle kommunikasjonsstrategien moderne behandling med lange tradisjoner. Internt ble dagen markedsført gjennom e-post, hjemmesider, Facebook, infoskriv, medlemsmøter og deqi. Det ble laget eget materiell med ulike tekster til bruk i pressemeldinger. Vi hadde plakater, buttons og brosjyrer som ble godt mottatt. Mange fikk oppslag om seg og sin klinikk i lokale media. Antall pasienter som tok kontakt med våre medlemmer varierte fra har fått behandling,46 akupunktører hadde 0 pasienter, antall svar 81. I en spørreundersøkelse etter Åpen dag blant medlemmene var 84% positiv og 16% negativ. På bakgrunn av tilbakemeldingene mener styret at dette bør bli en fast tradisjon hvert år. Heretter kalt Akupunkturens dag, fortrinnsvis på samme dato. Arbeidet med dagen starter etter sommerferien. Møter/Kongresser/Debatter Akupunkturforeningen og Norsk forening for medisinsk akupunktur (NFMA) 21. august inviterte Cecilie Brewer, John Erling Håndstad, Nina C. Skoglund og Erik Nygaard til møte med Holgeir Skjeie og Trygve Skonnord fra NFMA. Møte gjaldt konklusjonen på kolikkstudien. Det ble et godt og konstruktivt møte. NFMA forklarte at siden barn i følge Legeforeningens etiske retningslinjer ikke har samtykkekompetanse, kan ikke denne type behandling gis. Derfor ble konklusjonen på kolikk studiet slik den ble. AKUback studien ble også diskutert. Vi signaliserte at vi kunne tenke oss å samarbeide om akupunkturstudier i fremtiden. Nordisk Medisinsk Akupunktur Kongress Oslo, september Tema: smerte muskel/skjelett. En interessant kongress hvor John Erling Håndstad og Cecilie Brewer deltok. Referat i deqi. Landsforeningen for nakkeskadde, avdeling Oslo/Akershus Cecilie Brewer holdt foredrag om akupunktur og nakkeskader. De ga oss en støtteerklæring i autorisasjonssaken. Debatt studentsamfunnet i Bergen 10. september. Tema: lov, orden og alternativ medisin. Tilstede Cecilie Brewer, Terje Alræk fra NAFKAM og lege Pernille Nylehn, medlem og styremedlem i Skepsis. God debatt, men Akupunkturforeningen ble kritisert for å bryte Markedsføringsforskriften.

5 Blodforskrift Både Helsehøgskolen og Akupunkturforeningen sendte inn høringssvar. Begge er lagt ut på medlemssidene våre. Styret stilte seg uforstående til skolens høringssvar og har bedt om en utdyping av deres konklusjon, denne har vi ikke mottatt. Foreningen har også sendt inn høringssvar på blodgiverskjemaet. 5 Forskning/dokumentasjon Det er sendt en søknad til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) der vi ønsker en gjennomgang av nyere forskning/dokumentasjon på virkning av akupunktur ved smertetilstander. I arbeidet med søknaden har vi hentet inn innspill fra Frauke Musial og Hugh MacPherson. Akupunktur internasjonalt European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) ETCMA er en paraplyorganisasjon for yrkesorganisasjoner som representerer ulike fagfelt innen tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Leder Cecilie Brewer er Akupunkturforeningens representant i internasjonalt arbeid i Europa. Cecilie Brewer og generalsekretær Erik Nygaard deltok i år på ETCMAs generalforsamling i Nice, Frankrike. 14 land og 18 medlemsorganisasjoner var representert. En virksomhetsplan ( ) ble vedtatt på bakgrunn av vedtektsendringer og en større omorganisering i organisasjonen. Albert de Vos (Nederland) ble valgt til ny president etter Jasmine Udding (England). Områder det skal fokuseres på er: lobby- og politisk virksomhet innen EU (Den europeiske union) og WHO (Verdens helseorganisasjon), kommunikasjon, forskning, utdanning, finans, symposium, webside og sosiale medier. ETCMA samarbeider med WHO. En av de viktigste oppgavene de samarbeider om, er innspill til definisjoner og klassifikasjoner av tradisjonell - og komplementær medisin (T&CM). Det overordnede målet er at T&CM blir anerkjent og at den blir en integrert og naturlig del av alle verdens helsevesener. Disse planene ble presentert på Rothenburg kongressen i Tyskland hvor leder Cecilie Brewer deltok. ETCMA ønsker kun å tilknytte seg foreninger som utøver TKM-akupunktur. Det ble uttrykt engstelse for den økende andel av dry-needling som nå pågår i hele Europa. Akupunkturforeningen søkte ETCMA om økonomisk støtte for å kunne opprettholde ISO-arbeidet (Internasjonalt Standardiseringsarbeid), noe som ble avslått. Dette på tross av at de er meget interessert i å følge utviklingen, og at Norge (Akupunkturforeningen) er det eneste landet som aktivt er med fra ETCMA. Det ble informert om generell nedgang av søkere til akupunkturutdanningene i Europa. Flere av organisasjonene har økt kompetansekravet for medlemskap etter oppfordring fra ETCMA og flere organisasjoner ønsker medlemskap i ETCMA.

6 Det 2. Nordiske møte Leder Cecilie Brewer inviterte og arrangerte nok en gang et møte under Rothenburg kongressen mellom akupunkturforeningene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Dette for både å opprettholde og knytte gode relasjoner, og for å bli oppdatert på hva som skjer politisk i de forskjellige landene. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Association (WFAS) Landsmøtet 2014 vedtok at posten internasjonalt arbeid måtte reduseres fra kroner til kr på grunn av den økonomiske situasjonen i Akupunkturforeningen. Noe av årsaken til dette var et etterslep på utbetalinger fra 2013, som brukte mye av de midlene som var avsatt til internasjonalt arbeid. For å kunne holde oss innenfor budsjettet ble det i styret vedtatt at ingen skulle sendes til årets WFAS møter. 6 Internasjonal standardisering (ISO) Standard Norge, som styrer ISO arbeidet i Norge, signaliserte at de vil ta seg betalt for at Akupunkturforeningen deltar i ISO arbeidet. Vi søkte derfor ETCMA om et bidrag, noe de ikke kunne gi oss. Det ble derfor ikke rom for videre deltagelse i prosjektet. Vi kan om vi ønsker det være høringsorgan for det ISO kommer med av forslag. Utvalgene Etter- og videreutdanningsutvalget (EVU) EVU har siden Landsmøtet i mars 2014 bestått av Hege Soubeyrat Gjerdrum, Mette Trolie og Anja Gravdal. Elisabeth Melgaard og Birgitte S. Lunde er vara. Merete Lindén Dahle er EVUs koordinator i Akupunkturforeningens sekretariat. Styrerepresentant Anne Uleberg. Varamedlemmene deltar aktivt i korrespondanse og er ansvarlig ved kurs. EVU skal arrangere minimum tre kurs i året i følge reglementet. Vi har avholdt seks kurs i IMS-kursene har hatt begrenset antall deltakere, så selv med stor aktivitet i 2014 gir dette ikke et stort økonomisk overskudd. Etterspørselen etter disse kursene har vært stor blant medlemmene. Koordinator har sendt ut kursinvitasjon på mail i tillegg til at informasjonen legges ut på hjemmesidene våre og Facebook så snart vi har skrevet kontrakt med foreleser. Kursene er også annonsert i DeQi. Kursene legges inn på deltager.no, der påmelding og betaling registreres. Koordinator sender ut mail med en nettbasert undersøkelse for evaluering av hvert kurs. Dette gir en oversiktlig tilbakemelding og letter arbeidet for EVU. Som siste spørsmål i undersøkelsen listes forslag på forelesere og temaer. I 2014 har vi avholdt disse kursene: Modul 2 Kurs i behandling av smerter 26. og 28. september 2014 i Bergen Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte. Modul 2 Kurs i behandling av smerter 24. og 26. oktober 2014 i Bergen Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte. Modul 1 Kurs i behandling av smerter 5. og 6. april 2014 Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte hvorav 2 studenter.

7 Modul 1 Kurs i behandling av smerter, 1. og 2. februar 2014 Kursansvarlig: Anja Gravdal. 24 påmeldte. Modul 1 Kurs i behandling av smerter, 11. og 12. januar 2014, Kursansvarlig: Anja Gravdal. 25 påmeldte. Landsmøtekurs 7. mars 2014: The Art of Diagnosis. A master class in how to diagnose with Chinese medicine med Nigel Tonto Ching Kursansvarlig: Mette Trolie. 48 påmeldte hvorav 12 studenter. 7 Faglig utvalg (FU) Faglig utvalg (FU) 2014 har bestått av: Merete Åstrøm, Katharina Nes og Arve Haugan. Varamedlemmer Lars Aastebøl Frøjd og Berte Holstad Engen. Styrerepresentant John Erling Håndstad Avholdte møter FU behandlet saker via e-post og har hatt fem fellesmøter i Kongensgate 12. Berte Holstad Engen har deltatt via Skype ved en anledning, noe som fungerte fint og bør opprettholdes. Fellesmøtene ble koordinert av Heidi Ek, som også har vært referent på de fire første møtene. Møtet i desember ble koordinert av Laila S. Berg, Arve Haugan var referent. Medlemssøknader Akupunkturforeningen mottok 80 aksepterte medlemssøknader (38 student-medlemmer, 25 kandidatmedlemmer og 18 fullverdige medlemmer), det samme som året før. Godkjenning av studier/kurs Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Det er kommet søknad om forhåndsgodkjennelse av kurs i tverrfaglig smertebehandling ved HBV, med 30 godkjente studiepoeng fra NOKUT. Studiet ble godkjent av FU. Det er kommet søknad om gjennomføring av Triggerpunktkurs fra NHCK, godkjent av FU med 15 studiepoeng. Bio Medicus Akademiet FU har vurdert akupunkturutdanningen til skolen, som har søkt NOKUT om fagskole-godkjenning. Akupunkturprogrammet vurderes til ikke å tilfredsstille Akupunkturforeningens krav til studiepoeng. FU har gitt avslag på søknad fra BioMedicus om å godkjenne deres studenter. Søknad fra medlemmer om å få holde akupunkturkurs Medlem har søkt om å holde NADA kurs og FU sin innstilling er at det ikke gjøres unntak for bruk av NADA protokoll. Tillegg Ajourføring pr Sju søknader ligger inne til behandling.

8 Etisk råd (ER) ER har bestått av: Ove Hummelsund, Anne Kaas-Iversen, Ann Kristin Gulsrud, Anne Gro Døving og Svenn Thørn (eksternt medlem fra Migreneforbundet). Huang Dang er varamedlem. Styrerepresentant er Lise Torp Hellum. 8 Det har vært behandlet en sak i ER i Et medlem opplevde at en pasient ønsket gratis behandlinger av akupunktøren fordi hun hadde opplevd bivirkninger etter en behandling. Medlemmet ønsket en vurdering av ER om hun hadde krav på dette. ER mente at pasienten bør godta behandlingen som angikk bivirkningen, og at hun ikke har krav på gratisbehandling generelt. Pasientskadeutvalget Pasientskadeutvalget i 2014 har bestått av: Arne Johan Norheim, Bjørn Rismyhr, Einar Borud (til mai 2014) og Sissel Ringnes. Pasientskadeutvalget har i 2014 ikke hatt noen saker. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av: Hillbjørg Igland, Magnhild Bugge og Liv Ellingsen. Varamedlemmer: Margrethe Joys og Ann Jeanette Sandven Valgkomiteen har i løpet av året arbeidet med å finne egnete kandidater til ledige verv i styret og foreningens utvalg. Distriktskontakter (DK) Akupunkturforeningens DK i 2014 har vært som følger (antall utøvere i distriktet i parentes) Hordaland: Margrethe Joys (44) Hedmark: Anna-Lena Petersson (18) Møre og Romsdal: Ann Charlotte Franke (24) Nord-Trøndelag: Einar Stamnes (14) Oppland: Trond Enge, Anne Døvre (22) Rogaland: Bjørn Rismyhr/Fredrik Balchen (31) Sogn og Fjordane: Bjørg Stokke Nordgulen (7) Sør-Trøndelag: Vigdis Blindheim Vara: Steinar Holden (22) Telemark: Anne Kristin Gulsrud (22) Troms/Finnmark: Hege Soubeyrat Gjerdrum (11) Østfold: Vivianne Cantin (41) Nordland: (5) Oslo/ Akershus Sør/Vest: Magnhild Bugge (176) Akershus Nord/Øst: Ingvild Espejord (123) Vestfold: Inger Norunn Buvarp (38) Agderfylkene: Kristina Skeie (27) Buskerud: (32) Buskerud og Nordland står ved utgangen av året uten DK, men Akupunkturforeningen tar nye initiativ for å få på plass slike og øke aktivitetsnivået.

9 Lokale aktiviteter/møtevirksomhet i 2014: 9 Vestfold: Høy aktivitet. Mai; innledende kurs i Dr Tans balanserende metoder, med Jon Erling Håndstad. Flere påmeldinger til Dr Tran da han besøkte Oslo på forsommeren. Flere kurs på Greveskogen med cellebiolog Lynn Wagner. Kollokvier og workshop i Tønsberg, tema fordypning i Dr Tans balanserende metode og Auriculoterapi. Felles middag i høst på brygga for å bli bedre kjent. Planer fremover er å ha foredrag og sammenkomster for alle medlemmene. Sør Trøndelag Tre møter i Akupunkturforeningen i året som gikk. Januar; Tema ISO arbeid med Arne Kausland (seks deltakere). Mai; innledende kurs i Dr Tans balanserende metoder, med Jon Erling Håndstad. (seks deltakere på kurset) Mai; Tema Allergi. Litt inne og ut på kafe (fem deltakere) Oktober: Tema; Internasjonale møter med bilder fra Kina med Arne Kausland. (åtte deltok) Oktober; Åpen dag, (åtte deltok) Østfold Har opprettet egen facebook for Østfold. Foredragskveld om irritabel tarm, og app food map (10 deltakere). Oslo /Akershus Et aktivt år i Januar, temamøte om revmatoid artitt med Mona Nygård Februar, medlemsmøte før årsmøtet Mars, temamøte om epikondylitt med Kathrine Bostrøm Juni, hyttetur til Hvaler November, temamøte med Ann Christine Hågensen om boka «De tre skatter» Troms Ett møte i 2014, nærmere bestemt i februar. Diskuterte kommunikasjons strategi sammen med representant fra foreningen, og saker til Landsmøtet. Ellers uformell kontakt via mail i forkant av åpen dag - arrangementet i oktober deqi deqi fortsetter som før, med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med tre numre og opplaget er på 950 eksemplar. Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som har bidratt for Akupunkturforeningen i 2014 Godkjent av styret. Februar 2015 Erik Nygaard generalsekretær

Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien.

Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien. 1 Årsrapport 2013 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien. Medlemmer Pr. 31. desember 2013 var det 685

Detaljer

Årsrapport 2012. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Årsrapport 2012. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Årsrapport 2012 1. Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2012 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden med tilsvar til Helse- og omsorgsdepartementet etter en negativ innstilling

Detaljer

Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Årsrapport 2011 1. Innledning I 2011 har hovedfokus for Akupunkturforeningen vært Bli synlig kampanjen, med skifte av navn, logo og profil for øvrig. Den første annonsen med brannmannen ble rykket inn

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 17 ca 20 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 "Hvordan spiser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 Bakgrunnen for vårt arbeid og denne orienteringen er fylkestingssak 41/08. Internasjonale samarbeidsfora Engasjement 2008-2010 og

Detaljer

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende.

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende. Vedlegg 5 Utdanning Innhold 1. Innledning 2. Akupunkturskoler i Norge 2.1 Nordisk akupunkturskole 2.2 Akupunkturhøyskolen as 2.3 Andre norske utdanningstilbud i akupunktur 2.4 Utdanning i såkalt medisinsk

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00

Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00 Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00 Innkalling til årsmøte i Norsk Pløying 2014 Til personlige medlemmer og hovedstøttemedlemmer Årsmøte 2015 avholdes fredag 30. oktober kl.20.00

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Saksliste Generalforsamling 2009

Saksliste Generalforsamling 2009 Saksliste Generalforsamling 2009 Sak 1. Regnskap. Sak 2. Årsberetning. Sak 3. Innstilling til nytt styre Hjertelig velkommen til Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand torsdag 4. og fredag 5. Februar.

Detaljer

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå.

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå. Norsk ergoterapeutforbund avd. Sør- Trøndelag Handlingsplan Revidert juli Norsk ergoterapeutforbunds visjon for landsmøteperioden: Aktivitet og deltagelse for alle. Satsningsområde for : Hverdagsrehabilitering.

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker Referat fra STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG ( SIS) Dato: 25 og 26 November 2015. Sted: Sykepleierenes hus, Tollbugata 22, Oslo Tid : 13-17 og 09-17. Til stede: Astrid I Austrheim,Vibeke

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer