Årsrapport Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid"

Transkript

1 Årsrapport Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2012 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden med tilsvar til Helse- og omsorgsdepartementet etter en negativ innstilling fra Helsedirektoratet. Vi har også i år fortsatt med reklame for å videreføre bli synlig kampanjen. Ferdigstilling av diverse dokumenter: Tilsvar Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2. Medlemmer Pr. 31. desember 2012 var det 720 fullverdige medlemmer. I løpet av året fikk vi 74 nye medlemmer, hvorav 15 kandidatmedlemmer og 28 studentmedlemmer. Vi hadde 37 utmeldinger. De fleste utmeldte oppga dårlig inntjening som akupunktør og at de avviklet akupunkturpraksisen sin som årsak. Kjønnsfordelingen går i fortsatt i retning av flere kvinner (575) og noen flere menn (195) men kvinnene øker mest i antall.. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Fra Landsmøtet 2012 har Akupunkturforeningen vært ledet av dette styret: Cecilie Brewer (leder), Arne Kausland (nestleder),, Erik Vinje Olbjørn, Lise Torp Hellum, Ole Jørgen Frydenlund og John Erling Håndstad. Nina Skoglund (vara) og Mai-Liss Molund (vara). Sekretariatet Sekretariatet bestod av konsulentene Merete Lindén Dahle og Hege M. Damsgaard Helsing begge i 60% stilling. Generalsekretær Erik Nygaard i 100% stilling. Styremøter Akupunkturforeningens styre har hatt 12 møter i 2012 og behandlet 81 saker. Studentmedlemmer Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur Studentrepresentant Sabine Rosenhart har deltatt i styret på saker av interesse for studentene og har hatt eget møte med studentene på NHCK institutt for akupunktur. Hun er en koordinator og formidler av saker som er av felles interesse. De viktigste sakene: Autorisasjon Vår autorisasjonssøknad om å bli helsepersonell ble sendt til Helsedirektoratet (Hdir) høsten De besvarte denne søknaden med en negativ innstilling til HOD 27. mars Den ble offentlig for oss 26. juni. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni som gjorde en stor innsats for å få tilsvaret på plass

2 innen fristen. HOD gav oss en frist til 12. september med å komme med et tilsvar til innstillingen til Helsedirektoratet. Etter HOD fikk vårt svar sendte de saken tilbake til Hdir med en frist for Hdir. med å kommentere våre svar med en svarfrist til 17. november. Muntlig svar fra HOD sier at Hdir opprettholder sin innstilling. Akupunkturforeningen har avholdt møter med politisk ledelse i HOD ved statssekretærene Robin Martin Kåss og Nina Tangnæs Grønvold. Tilstede var også byråkratene Kjetil Jonsbu og Jon Espelid. Hensikten med møte var for å kommentere og utdype vårt tilsvar. Vi fikk gode tilbakemelding på vår grundighet og faglig svar, men fikk ikke noen lovnader. Vi har også hatt møter med stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og de viste større grad av forståelse for behovet for at akupunktørene skulle få autorisasjon. Flere møter ble planlagt og utsatt fra de politiske partiene da uforutsette ting dukket opp. Vi har brukt eksterne rådgivere i denne saken. Nålbehandling på fysioterapeuters takstplakat Helsedirektoratet har tidligere slått fast at bruk av nåler i fysioterapi ikke utløser refusjon. Det var derfor overaskende for foreningen at Hdir plutselig endret syn i Foreningen har tidligere ovenfor Hdir. klart gitt uttrykk for sin misnøye gjennom brev og samtaler. Vi mener dette er en stor sak og det er viktig med strategi videre. Nålebehandling av andre yrkesgrupper Akupunkturforeningen er klar over at også andre yrkesgrupper ( naprapater, kiropraktorer, etc) benytter nåler og markedsfører dette. Våre medlemmer har kanskje mistet en del inntekter pga nål behandling av andre yrkesgrupper. Vi må bli tydeligere i å fremme vår kompetanse. Synlighet og media Cecilie har bidratt: Bergens Tidene: Helsetilsynet i Hordaland etterlyser kontrollmuligheter for å redusere pasientrisikoen innen alternativ behandling Medium Magasin: Akupunktur og forskning NRK 1: Folkeopplysningen NRK Ytring: Kronikk Vest Telemark Blad: Hugo Nielsens parallellakupunktur, Fyresdal kommune Annonsering Bli synlig skal bidra til flere pasienter til de med god utdanning i akupunktur, samt gjøre Akupunkturforeningen og akupunktur synlig for helsemyndighetene. Vårt budskap var primært at våre medlemmer er de med god utdannelse og at dèt er viktig for pasientsikkerheten. Sekundært å minne folk (pasienter) på hva /hvilke lidelser de kan bruke akupunktur mot. I perioden 1.november til 15.desember 2012 hadde vi følgende annonsekampanje :

3 På tre helseportaler Helsenett.no, Doktoronline /Klikk Helse sykdom, samt Norsk Helseinformatikk (som består av NHI.no og NHI.pro og Forskning.no). Annonsene utarbeidet vi selv sammen med mediene, i to ulike formater- skyskrapere (smale høydeformater) og faste knapper. Budskapene var Kan akupunktur hjelpe meg og Jeg ville valgt en skikkelig akupunktør. De som klikket på annonsene ble ledet til vår egen nettside. Alle kampanjene leverte en klikk% (antall klikk/antall visninger) som var høyere enn gjennomsnitt for disse sidene. Facebook med små annonser med samme tekst som nettannonsene, for å lede trafikk til vår egen nettside. Før kampanjen hadde vi 868 venner, etter kampanjen over De som klikket på annonsene ble ledet til vår egen nettside. Bedre helse er et populærmedisinsk magasin som passer bra mht målgruppe og redaksjonell stil og innhold. Vi laget en ¼-sides annonse over samme lest som nettannonsene og som lignet lokalannonsen vi tidligere har utarbeidet. Innrykning i uke 48. Særlig i starten av denne kampanjeperioden økte trafikken inn til vår nettside. Folkeopplysningen I kjølvannet av dette programmet har foreningen fått blandete tilbakemeldinger, og enkelte av medlemmene har vist bekymring. Deltagelse i dette programmet ble omtalt i årsrapporten Akupunktur internasjonalt 1. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Association (WFAS) I løpet av 2012 har Arne Kausland hatt 3 mindre møter med WFAS leder og sekretariat i Beijing. WFAS avholdt sitt årlige styremøte i Bandung i Indonesia 16. nov. 2012, Arne ble dessverre forhindret i å dra på møtet, men fikk rapport og referat når han hadde møte med WFAS leder og sekretariat i Beijing måneden etter. Styret møtes en gang i året, i forbindelse med konferanser. WFAS ble etablert i 1987, og siden 1998 har WFAS hatt en offisiell relasjon til WHO. WFAS er også en liasion A organisasjon til ISO/TC 249 komiteen. WFAS har 149 medlemsforeninger fra 51 land og representerer ca akupunktører. I årsrapporten ble det sagt at en ny samarbeidsplanen med WHO for er snart klar, etter at den forrige for var fullført. WHO har uttrykt tilfredshet med standardiseringsarbeidet. Forberedelser til generalforsamlingen i Australia i 2013 og WFAS sitt 25 års jubileum som feires i Australia, blir viktige oppgaver for sekretariatet. Neste styremøte blir 31. oktober 2013 i Australia, dagen før generalforsamlingen 1. nov., samt nytt styremøte iløpet av konferansen nov. 2. European Traditional Medicine Association (ETCMA) Leder Cecilie Brewer er Akupunkturforeningens representant i internasjonalt arbeid I Europa. Cecilie Brewer og generalsekretær Erik Nygaard deltok på ETCMAs arbeidsmøte og generalforsamling i Dublin i februar.

4 Det er to nye medlemsorganisasjoner: Dutch Association of Chinese Traditional Medicine (ZHONG) og Belgian Acupunctors Federation (BAF) i Det er pr i dag 18 foreninger som har fullverdig medlemskap fordelt på 14 forskjellige land. I tillegg én forening som har assosiert medlemskap (Israel). ETCMA representerer ca akupunktører fordelt på de respektive land. To dager før generalforsamlingen ble avsatt til et arbeidsmøte hvor fokus var å drøfte styrker, svakheter, muligheter og trusler for ETCMA. Det ble pekt ut noen satsningsområder som: informasjonsutveksling, å fremme kinesisk medisin, å høyne standarden på akupunkturutdannelsen, å støtte utviklingen av forskning og støtte til medlemsorganisasjonene. Saker under generalforsamlingen 2012: Årsrapport, regnskap, budsjett. Ideene fra arbeidsmøte de to foregående dagene ble implementert i virksomhetsplanen med oppnevning av ansvarlige for fremdriften. Medlemsavgiften ble beholdt bortsett fra at man reduserte maksimumsavgiften. Cecilie Brewer er fortsatt kasserer for ETCMA. ETCMA har gjennomført en medlems spørreundersøkelse vedrørende interessen for- og forståelsen av forskning innen akupunktur, hvor av 332 fra Norge svarte. ETCMA arrangerer symposium annet hvert år. Neste symposium blir i 2013 i Krakow, Polen sammen med generalforsamlingen. I 2014 holdes generalforsamlingen i Nice, Frankrike. 3. Internasjonal standardisering (ISO) 20. til 24. mai i 2012 avholdt ISO/TC 249 sitt 3. plenumsmøte samt arbeidsgruppemøter i Daejeon i Korea med 166 deltakere fra 14 land og 2 liaison organisasjoner (samarbeidsorganisasjoner) WFAS og WFCMS. ISO/TC 249 TCM ble etablert i 2009 med det formålet å standardisere TKM. Komiteen bestemte seg for å fokusere på kvalitet og sikkerhet, samt informatikk, i første omgang. Norge ved Akupunkturforeningen ønsket å delta i dette arbeidet, og siden 2010 har Arne Kausland deltatt på plenumsmøtene (en gang pr. år) og er via Standard Norge (SN) meldt inn som ekspert i 2 arbeidsgrupper. I 2011 ble 5 arbeidsgrupper etablert og alle har hatt 2 arbeidsmøter siden de ble startet. Arbeidsgruppe 3 som har kvalitet og sikkerhet av akupunkturnåler. De oppnådde på sitt andre møte konsensus om en internasjonal standard på engangs akupunkturnåler, som er formelt registrert som Committe Draft. Denne skal videre i ISO systemet gjennom Draft International Standard og Final Draft International Standard før det blir en International Standard. Arbeidsgruppe 5, TKM informatikk, ble enige om at arbeidsfeltet skal være standardisering av TKM nomenklatur, terminologi, klassifisering og ontologi. Det skal gjøres et utvalg på 1000 vanlig brukte TKM begrep som skal gjennomgås av ekspertene i WG 5. ISN dokumentet (International Standard Nomenclature for Chinese Medicine som WFCMS har publisert) brukes som en basis standard med formål om å harmonisere nomenklaturen med liasion organisasjoner som WHO.

5 I denne arbeidsgruppen arbeides det også med å lage et rammeverk for klinisk akupunktur og kinesisk medisinsk (TKM) terminologi og klassifisering av de, slik at de kan tilpasses SNOMED (Standardized nomenclature of medicine), noe som vil være svært nyttig for klinikere, forskere og undervisere. Neste plenumsmøte med arbeidsgruppemøter blir i mai 2013 i Durban. 4. Øvrig internasjonalt engasjement Forskning Nina Cathrine Skoglund har representert Akupunkturforeningen I forskningsgruppen til ETCMA De utarbeidet en spørreundersøkelse som mange av Akupunkturforeningenes medlemmer har svart på. Det er etablert kontakt som studenter og andre kan bruke hvis de behøver hjelp med å finne frem til forskning. Akupunkturforeningen med Nina Cathrine Skoglund og Merete Linden Dahle er med i et prosjekt med NAFKAM. 4. Utvalgene Etter- og videreutdanningsutvalget Medlemmer: Hege Soubeyrat Gjerdrum, Mette Trolie, Cathrine Nodberg og Anja Gravdal. Varamedlem Thuy Dalen. Merete Lindén Dahle er EVUs koordinator i Akupunkturforeningens sekretariat. Kontakten mellom EVU og koordinator har vært pr mail, telefon eller på kursene. Varamedlemmene har fått tilsendt mail på lik linje med EVUs medlemmer, slik at de er oppdaterte og kan delta i arbeidet. Alle fikk utdelt eller tilsendt en mappe med nyttige dokumenter koordinator har utarbeidet for å lette og kvalitetssikre våre kurs. Koordinator og EVU ønsker et møte i året der man samles og planlegger kursene fremover. Dette møtet legges i forbindelse med Landsmøtet. Koordinator har sendt ut kursinvitasjon på mail for hvert enkelt kurs i tillegg til at informasjonen legges på hjemmesidene våre og Facebook, så snart vi har skrevet kontrakt med foreleser. Kursene har også blitt annonsert i DeQi. Koordinator sender ut mail med evaluering i form av en undersøkelse i Questback en til to dager etter kurset med en påminnelse en uke etter. Dette gir en veldig oversiktlig tilbakemelding og letter arbeidet for EVU som ikke lengre trenger å gjøre dette manuelt. Som siste spørsmål i questen listes forslag på forelesere og temaer opp. Kurs som har vært ønsket her har vi satt opp i 2012 og jobber med å få på plass i I 2012 har vi avholdt disse fire kursene: The Fertile Fizz med Jani White, 21. og 22. Januar påmeldte. Akupunktur og ADHD med Nigel Ching, 9. Mars påmeldte hvorav ca 20 studenter. Del 2 Kurs i avansert øreakupunktur. Hvordan optimalisere bruk i klinikk med Per Sloth Jensen, 12. og 13. mai 2012 med 28 deltagere. Planlagt i september, men ble flyttet til mai da Alex Tiberi måtte avlyse pga sykdom. TKM ernæring i praksis med Daverick Leggert 6. og 7. oktober 2012

6 Disse styregodkjente kursene ble avlyst i 2012 Pediatrics in TCM med Alex Tiberi, 12. Og 13. Mai 2012 kurset avlyst pga sykdom En introduksjon til Shan Han Lun med Craig Mitchell, Ph.D, oktober Ikke avholdt da Craig Mitchell mente det var vanskelig å forelese i 2 dager om dette emnet når man ikke kan benytte seg av urter. Akupunktur og mage-tarm sykdommer med Will MacLean ikke avholdt da kostnadene blir for store Faglig utvalg Faglig utvalg (FU) 2012 har bestått av: Merete Åstrøm, Katharina Nes og Arve Haugan Varamedlemmer: Oddrun Nedregård (frem til oktober 2012) og Lars Aastebøl Frøjd Møter: I 2012 har FU behandlet saker via e-post og hatt flere interne arbeidsmøter, ett samarbeidsmøte på NHCK (9/1-12), samt fem fellesmøter i Kongensgate 12 ( 8/2, 29/3, 18/6, 18/10 og 26/11). Sistnevnte møter ble koordinert av Hege Damsgaard Helsing fra foreningens sekretariat, som også har vært referent Medlemssøknader: Foreningens sekretariat mottok 155 medlemssøknader. Dette var både nye og oppgraderinger fra studentmedlem til kandidatmedlem eller direkte til fullverdig, og fra kandidatmedlem til fullverdig medlem. Antallet for 2011 var 102. FU vurderer og behandler de vanskelige søknadene, og dette har vært spesielt tidkrevende for FU i år, siden det tidligere overgangsvinduet for å akseptere søkere som manglet studiepoeng i medisinfag gikk ut ved årsskiftet. Studenter med ren bachelorgrad i akupunktur fra NHCK innehar 180 studiepoeng, mot foreningens krav om 240. Det har vært et utstrakt samarbeide med skolen om hvilke muligheter og tilbud studentene har for påbygging i medisinfag for å møte dette kravet og hva foreningen kan akseptere. Realkompetanse: I kjølvannet av dette kom også en debatt om i hvilken grad annen relevant utdannelse/yrkeserfaring skulle gi fritak fra noe av studiepoengkravet innen medisinfag. Dette fikk vi vedtektsendring ( 4) på landsmøtet i mars 2012, men det manglet styringsverktøy for å vurdere de konkrete søknadene. Utredning av nettopp realkompetansebegrepet har fordret mye av FU, både mht hva slags realkompetanse som kan aksepteres som relevant, og hvordan den evt skal kvantifiseres. Relevant utdannelse/yrkeserfaring innen helse kan pr i dag gi fritak for inntil 10 stp. Søknadsskjemaet ble revidert og tydeligere informasjon til søkerne om krav til medlemskap og dokumentasjon av kompetanse ble lagt ut på nettsidene våre. - Helsepersonell med dobbelt bachelorgrad : FU har gjort en større utredning av kompetansen til hhv fysioterapeuter, sykepleiere, kiropraktorer, radiografer og ergoterapeuter med bachelorgrad i akupunktur. Styret tok en beslutning om å innvilge medlemskap til disse gruppene, men etter at FU gjorde oppmerksom på at 3 av 5 av disse i realiteten manglet studiepoeng for å kvalifisere, gikk styret tilbake på vedtaket. Sammen med FU ble beslutningen omgjort til følgende:

7 Kiropraktorer og fysioterapeuter med fire års utdannelse og bac.aku. innvilges fullverdig medlemskap. Radiografer, ergoterapeuter og sykepleiere (unntatt helsesøstre, jordmødre og spesialsykepleiere) må ta 60 stp. - Søknad fra medlemmer om å få holde kurs: Ingen slike søknader er innkommet, men det er registrert minst ett slikt avholdt kurs man har reagert på. - Nettkurset Klinikkdrift for terapeuter : Et slikt kurs har lenge vært etterspurt, og foreningens sekretariat sammen med FU har hatt dette tilbudet fra Tunsbergs Medisinske Skole til vurdering. Dette kursalternativet ble ansett som omfattende og kvalitativt godt. Kurset ble markedsført gjennom våre egne kanaler (e-post, Facebook, deqi) og er fra 1.7. til gjennomført av 6 medlemmer, med gode tilbakemeldinger. Kurset vil opprettholdes som et løpende tilbud. Det burde være et langt større deltagerpotensiale i foreningen, men det må fortsatt markedsføres. Etisk råd Etisk Råd har bestått av: Birgitte Lunde, Kristin Sanaker, Ove Hummelsund og Svenn Thørn (eksternt medlem fra Migreneforbundet). Vara er Per Arne Øien og Åshild Viste. Etter siste landsmøte har Etisk Råd hatt to saker til behandling: Sak 1 Feil utbetaling. Etisk vedtok at det urettmessige måte betales tilbake. Sak 2 Uetisk praksis som førte til eksklusjon Det har vært et fysisk møte i Kongensgate 12 og resten av møtene har vært på skype. Pasientskadeutvalget Utvalget i 2012 bestått av Arne Johan Norheim, Bernt Rognlien, Bjørn Rismyhr og Einar Borud. Pasientskadeutvalget har i 2012 hatt tre saker til behandling. Den første var en forverring av Tinnitus etter akupunkturbehandling. Utvalget mener det er en sammenheng mellom behandling og forverring av tinnitusen. Utvalget mener at akupunktøren kunne etter at symptomene inntraff ha behandlet pasienten med distale punkter og redusert disse, slik at pasienten da forhåpentligvis ville blitt bedre, mer avslappet og mindre engstelig. Deretter kunne akupunktøren begynt forsiktig å sette lokale punkter i muskulaturen som reduseres så forsiktig som mulig, uten å utløse smerter. Nålene taes ut etter reduksjonen de skal ikke stå i fordi lokale nåler i ansikt ofte vil utløse smerter når pasienten beveger muskulaturen i kjeve og da kan ytterligere stagnasjon utløses. Den andre mente å ha fått synsforstyrrelser etter akupunkturbehandlingen. Utvalget mener at det ikke kunne være noe årsakssammenheng mellom behandling og skade. Tredje sak pasient fått akupunktur i Pericardium 6 og fått smerter i underarm. Det kan inntreffe da dette er umiddelbar nærhet av nervus medianus.

8 Distriktskontaktene Akupunkturforeningens distriktskontakter i 2012 har vært som følger (antall medlemmer/utøvere i hvert lokallag i parentes): Østfold : Gry Løining, frem til sommeren 12. (43) Akershus -Nord: Ingvild Espejord. (137) Oslo / Akershus-S : Magnhild Bugge. (196) Hedmark: Anna-Lena Petersson. (19) Oppland: Per Hovland. Fra april : Trond Enge. (21) Telemark: Egil Salthammar. (23) Aust-/Vest-Agder : Kristina Skeie. (27) Rogaland: Bjørn Rismyhr /Fredrik Balchen. (37) Hordaland: Margrethe Joys. (51) Sogn og Fjordane: Bjørg Stokke Nordgulen. (13) Møre og Romsdal: Kristin Meyer. Vara: Nina Bratli. (24) Sør-Trøndelag: Eirin Løseth. Fra juni: Vigdis Blindheim. Vara: Steinar Holden. (26) Nord-Trøndelag: Karianne Bø. (16) Troms: Hege Soubeyrat Gjerdrum. (11) Øvrige fylker - Østfold (43), Vestfold (38), Buskerud (40), Nordland (10), Finnmark (2) - står ved utgangen av året uten distriktskontakt, men Akupunkturforeningen tar stadig nye initiativ for å få på plass slike og øke aktivitetsnivået, bl.a. gjennom deqi. Foreningens koordinator for lokallagene er Hege Damsgaard Helsing Lokale aktiviteter/møtevirksomhet i 2012: Oppland: To møter, 6-9 deltagere: 3.mai, tunge- og pulsdiagnostikk, med pasienter. 27.oktober, deltagere også fra Hedmark, Oslo og Bergen. Kurs med Minh Khai Mai-Thi i tungediagnostikk. Lokallag Oppland har fortsatt ambisjoner om 2-4 møter i året, gjerne sammen med Hedmark Oslo/Akershus: Tre møter, 8-18 deltagere: Mai, sosial treff på kinarestaurant September, tema nåleteknikk. November, tema moxabehandling. Ambisjoner om jevnlige møter for både faglig påfyll og sosial omgang med kolleger. Vest- og Aust-Agder: Fire møter, 2-7 deltagere. Har sammen sett film om de syv emosjoner (Yair Maimon). Ambisjoner om å utarbeide en møteplan, med forhåndsvarslede møter ca annenhver måned, for å skape felleskap og nettverk Sør-Trøndelag : Tre møter, 7 deltagere hver gang. 2.februar, Arne Kausland forteller fra Kina, samt om ISO-sertifisering og WHO-standarder. 12.juni, minikurs i øreakupunktur, samt valg av ny leder/nestleder i laget.

9 25.november, visning av filmen 9000 needles med diskusjon, samt diskusjon omkring NRK s Folkeopplysningen-programmer. Også drøfting av fysioterapeutenes takstsystem. Ambisjoner om 3-4 møter i året, med vekt på faglig utvikling (kurs etc) Ingen lokal aktivitet rapportert fra øvrige lokallag. I oktober sendte foreningen ut ett eksemplar av dvd-filmen 9000 needles til hver distriktskontakt med oppfordring om å benytte denne som anledning for å samles og diskutere i lokallagene. Kun Sør-Trøndelag har benyttet seg av denne. Det planlegges et workshop-basert kurs i pulsdiagnostikk som arrangeres i flere aktuelle byer sammen med lokallagene. Tillitsvalgtsamling 11. mars på Hotell Park Inn Oslo inviterte deltagere var Styret, Etisk utvalg, Faglig Utvalg, Valgkomiteen, Etter- og videreutdanningskomiteen og Distriktskontraktene. Ca halvparten av de tillitsvalgte deltok. Anniken Fjelberg var leid inn for lede oss igjennom dagen. Temaer var merkevaren Akupunkturforeningen, løfter, visjon, verdier og posisjon. Hvordan skal vi nå målgrupper og skille oss fra andre yrkesgrupper som benytter nåler. Andre viktige stikkord var tillit, lojalitet, respekt, redelighet, stolthet, mot, dristighet, bygge kompetanse, engasjement. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Hillbjørg Igland, Katrine Bostrøm og Liv Ellingsen. Varamedlemmer: Margrethe Joyce og Per Sloth Jensen. Valgkomiteen har i løpet av året arbeidet med å finne egnete kandidater til ledige verv i styret og foreningens utvalg. 5. deqi deqi fortsetter som før, med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med tre numre og opplaget er på 950 eksemplar. Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som har bidratt for Akupunkturforeningen i 2012 Godkjent av styret 26. februar 2013 Erik Nygaard generalsekretær

Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien.

Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien. 1 Årsrapport 2013 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien. Medlemmer Pr. 31. desember 2013 var det 685

Detaljer

Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Årsrapport 2011 1. Innledning I 2011 har hovedfokus for Akupunkturforeningen vært Bli synlig kampanjen, med skifte av navn, logo og profil for øvrig. Den første annonsen med brannmannen ble rykket inn

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017

AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017 AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017 Hovedmål Delmål Tiltak Ansvar Prioritet Frist 1. Synlighet 1. Media 1. Være aktive i dagspressen Sek/styret 2. Bidra med artikler i fagtidsskrifter med mer. 3.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2010

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2010 Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2010 1. Innledning I 2010 har hovedfokus for NAFO vært autorisasjon, synlighet, moms, medlemsundersøkelse og internasjonalt engasjement. Autorisasjonssøknaden

Detaljer

Studentrepresentant fra Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur

Studentrepresentant fra Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur Sak 2a ÅRSRAPPORT 2015 Innledning Nok et travelt år for Akupunkturforeningen i 2015 med endelig avslag på autorisasjonen og flytting til nye lokaler på Tveita. Medlemmer Pr. 31. desember 2015 var det totalt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2009

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2009 Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2009 1. Innledning I 2009 har hovedfokus for NAFO vært autorisasjon og media. Tiden for å sende inn ny søknad om autorisasjon var nå endelig inne og søknaden

Detaljer

Vedtekter for Akupunkturforeningen

Vedtekter for Akupunkturforeningen Vedtekter for Akupunkturforeningen revidert 12. mars 2016 1 Navn Foreningens navn er Akupunkturforeningen. 2 Formål Foreningens formål er å - ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter på Landsmøtet 2017 Disse sakene krever 2/3 flertall for å vedtas.

Forslag til endring av vedtekter på Landsmøtet 2017 Disse sakene krever 2/3 flertall for å vedtas. Forslag til endring av vedtekter på Landsmøtet 2017 Disse sakene krever 2/3 flertall for å vedtas. Vedtekten slik den er i dag står før hver sak. Forslag til strykninger fra vedtektene er overstreket Forslag

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 17 ca 20 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 "Hvordan spiser

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Innledning. Året har vært preget av mye positivt, men dessverre også mye negativt.

ÅRSRAPPORT Innledning. Året har vært preget av mye positivt, men dessverre også mye negativt. ÅRSRAPPORT 2016 Innledning Året har vært preget av mye positivt, men dessverre også mye negativt. Det har vært en intern konflikt i sekretariatet som hele styret har vært involvert i og vært preget av.

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer