Årsrapport Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid"

Transkript

1 Årsrapport Innledning I 2011 har hovedfokus for Akupunkturforeningen vært Bli synlig kampanjen, med skifte av navn, logo og profil for øvrig. Den første annonsen med brannmannen ble rykket inn i Dagbladet april. Annonse nr to med Nico Widerberg ble utarbeidet av en utvidet annonsegruppe (John Erling Håndstad og Merete Åstrøm) og var ikke klar før til innrykk før 18. November. Innrykk 25. Nov. 6. og 13. Januar Bannerannonse i Dagbladet nett i 3 mnd fra medio november. Annonse utarbeidet for lokalt bruk. Ferdigstilling av diverse dokumenter: Krav til profesjonell akupunkturpraksis internkontroll HMS og internkontroll personopplysninger Retningslinjer for trygg akupunkturpraksis Rammekrav for akupunktører Retningslinjer for utdanning Yrkesetiske regler Våren var preget av sykmeldinger på to av sekretariatets tre ansatte. Generalsekretærens oppsigelse og ansettelse av ny generalsekretær har tatt mye tid og ressurser. 2. Medlemmer Pr. 31. desember 2011 var det 709 fullverdige medlemmer. I løpet av året fikk vi 65 nye medlemmer, hvorav 3 kandidatmedlemmer og 18 studentmedlemmer, og 31 utmeldinger. De fleste utmeldte oppga dårlig inntjening som akupunktør og at de avviklet akupunkturpraksisen sin som årsak. Kjønnsfordelingen går i fortsatt i retning av flere kvinner (524) og færre menn (188). 3. Styrets og sekretariatets arbeid Fra Landsmøtet 2011 har Akupunkturforbundet vært ledet av dette styret: Cecilie Brewer (leder), Anne Uleberg (nestleder), Arne Kausland, Erik Vinje Olbjørn, Lise Torp Hellum, Anette Sørensen og Nina Skoglund (vara). Anette Sørensen trakk seg 1. September da hun begynte i 100% stilling ved Akupunkturhøyskolen jf. foreningens vedtekter, Nina Skoglund rykket da opp som fast medlem. Sekretariatet

2 Sekretariatet bestod av konsulent Merete Lindén Dahle i 80% stilling fram til 1. juli, deretter i 60% stilling resten av året. Hanne Aanensen arbeidet i 40% stilling frem til 1. juli, deretter 60% stilling fra 1. juli fram til 1. desember da hun sluttet. Fra 1. desember startet Hege M. Damsgaard Helsing i 60% stilling. Generalsekretær Kari Bente Sørlie sa opp sin stilling 27. mai og arbeidet fram til 30. september. Ny generalsekretær Erik Nygaard begynte som ny generalsekretær 17. oktober. Han arbeider i 100% stilling. Styremøter Akupunkturforeningens styre har hatt 10 plenumsmøter i 2011 og behandlet 65 saker. De viktigste sakene: Autorisasjon Det har blitt purret diverse ganger på et svar på vår autorisasjonssøknad. Helsedirektoratet har svart at dette kommer snart, uten å spesifisere dette nærmere eller å antyde hvordan saken står. Det er pr. dag 7 som har søkt om autorisasjon. Saken har vært i ledermøtet i Helsedirektoratet flere ganger, men blitt sendt tilbake til fagavdelingen uten at vi vet årsaken. Synlighet og media Cecilie Brewer VOF (vitenskap og fornuft) 3/2011: Akupunktur Godkjenning nå!, 2 sider artikkel Helsebilag Dagbladet: 2 sider reportasje om akupunktur og sikkerhet, våren 2011 Alternativt nettverk: Å lure befolkningen, innlegg april 2011 VG.no: Pollenallergi mangel på informasjon!, debattinnlegg våren 2011 NIFAB: Stor økning i antall registrerte utøvere, innlegg juni 2011 NRK innspilling: Folkeopplysningen sept Medlem Jorunn Krokeide er også med i denne produksjonen. Blir forhåpentligvis sendt på NRK i løpet av 2012 NRK.no: Farlige nålestikk, intervju okt 2011 Alternativmessen: Fagkrav til behandlere, deltagelse i paneldebatt 19.nov 2011 Kari Bente Sørlie var intervjuet av Tønsberg Blad, Dagbladet og TV2 Nettnyheter i forbindelse med sak om lungepunktering. Videre var hun i kontakt med journalist fra NRK Møre og Romsdal, samt NRK Sogn og Fjordane. Tema autorisasjon og refusjon. Hun ble også kontaktet av Kristian Gundersen i forbindelse med et bokprosjekt han hadde. Videre bidro hun, sammen med Cecilie Brewer, i et bokprosjekt i NAFKAMs regi (eksepsjonelle sykdomsforløp). Akupunkturforeningen har hatt en helsides annonse i Dagbladets helsebilag i april. Samme annonse fikk sistesiden i festivalavisen til Oslo Live som var et vedlegg til gratisavisen Natt&Dag. Annonsen ble også brukt i et helsevedlegg til gratisavisen Follo rundt. Ny helsides annonse med Nico Wideberg i Dagbladet to fredager i november, samt bannerannonse i Dagbladet på nett Helsesidene. Akupunktur internasjonalt

3 2011 ble et år med mange ekstraordinære utgifter. Dette gjøres rede for tidligere i rapporten. For å holde kostnadene nede, ble foreningens reiseaktivitet svært begrenset. Vi sendte for eksempel ingen representanter til verken Rothenburg eller London konferanser vi pleier å delta på. 1. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Association (WFAS) I 2011 ble fire WFAS internasjonale akupunkturstandarder vedtatt: Akupunkturnåler, øreakupunktur, moksibusjon og skalleakupunktur. Arne Kausland var i Sao Paulo, 4. nov. 2011, på WFAS sitt årlige styremøte. Styret møtes en gang i året, i forbindelse med konferanser. Rapport fra WFAS sin internasjonale standardiseringskommite var et viktig punkt på agendaen. Det var også samarbeidet med WHO. WFAS har utnevnt 2 av sin stab til arbeid i WHO hovedkvarter, for sammen med WHO å utarbeide en global undersøkelse av akupunkturutviklingen i verden. WFAS vil styrke samarbeidet med WHO og ISO TC 249. WFAS begynte i 2011 å utarbeide et dokument på oppdrag fra WHO, fordi WHO skal oppgradere sin strategi på TM (Traditional Medicine). 2. European Traditional Medicine Association (ETCMA) Leder Cecilie Brewer og nestleder Helge Simonsen representerte Akupunkturforeningen på European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) sin generalforsamling og ETCMAs 4. symposium i Belgia i februar. Symposiet hadde samlet fire foredragsholdere med forskjellige vinklinger på temaet: Hvordan skal Tradisjonell Kinesisk Medisin posisjonere seg i den vestlige verden? Cecilie Brewer er kasserer for ETCMA. 3. Internasjonal standardisering (ISO) ISO/TC 249 TCM ble etablert i 2009 med det formålet å standardisere TKM. Komiteen fokuserer på kvalitet, sikkerhet og informatikk. Norge ved Akupunkturforeningen deltar i dette arbeidet. Arne Kausland har deltatt på plenumsmøtene og er medlem i 2 arbeidsgrupper. ISO/TC 249 har hatt 1 plenumsmøte i 2011, 2. til 4. mai i Haag, med 84 deltakere fra 14 deltagerland og 4 liasion organisasjoner (samarbeidsorganisasjoner). Der ble det etablert 5 arbeidsgrupper som skal utarbeide standarder innen kvalitet og sikkerhet samt informatikk/- nomenclatur i TKM. Etter møtet i Haag har vi vurdert og votert (via Standard Norge som er ISO sin norske organisasjon) 2 NWIP (nye arbeids tema forslag). Arne Kausland deltar som ekspert i 2 arbeidsgrupper : Quality and safety of acupuncture needles og Informatics of TCM. 2 av 5 arbeidsgrupper startet høsten Øvrig internasjonalt engasjement Videre representerte Cecilie Brewer Akupunkturforeningen i Danmark på den tredje skandinaviske TCM-kongressen i Slettestrand i september. Tema var: Chinese medicine and fertile spirit:

4 childhood, nourishment and long life. På kongressen ble det avholdt et møte mellom foreningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Det er viktig at det skandinaviske akupunkturmiljøet samarbeider og at informasjon flyter mellom landene. Forskningsgruppe Forskningsgruppen her i Norge har det ikke lykkes å få startet opp igjen i Imidlertid har det vært aktivitet i ETCMA sin forskningsgruppe. Vår representant her har vært Nina Skoglund. Det er utarbeidet en spørreundersøkelse som skal gå til ETCMAs medlemmer. Første utkast er sendt til flere personer som kommer med tilbakemeldinger på hvorvidt spørsmålene i undersøkelsen er gode jamført med hensikten. Hensikten med undersøkelsen er grovt skissert å finne ut hvilket utdannelsesnivå medlemmene har og hvilken holdning og innsikt de har når det gjelder forskning og faglig oppdatering. Studentmedlemmer Norges Helsehøgskole Campus-Kristiania avdeling akupunktur Vi har i møter med både studentutvalget (SU) og studentene kommet med forslag som kan bedre forholdet mellom studentene og foreningen. Styret har vedtatt at et studentmedlem, valgt av studentene, kan delta på våre styremøter i saker som er viktig for studentene. Studentene velger en representant blant SU medlemmer som må inneha et studentmedlemskap i foreningen. I dialog med studentrepresentanten ønsker vi å finne områder som er viktige samarbeidsområder i 2012 og forventninger til samarbeidet. Det er viktig for Akupunkturforeningen at denne ordningen blir synelig for våre medlemmer og for studentene. Det er viktig at studierepresentanten aktivt formidler saker tilbake til studentene på skolen og formidler saker av viktighet for studentene til foreningen. Vedtektene 6 hjemler studentmedlemskap. De har tale og forslagsrett på landsmøtet, men ikke stemmerett. Vervekampanje En person ble vervet. 4. Utvalgene Etter- og videreutdanningsutvalget EVU består av Mette Trolie, Kristin Evjen, Cathrine Nodberg. Raj Narula og Thuy Dalen er vara. Merete Lindén Dahle er EVUs koordinator i Akupunkturforeningens sekretariat. Kontakten mellom EVU og koordinator har vært pr mail, telefon eller på kursene. Varamedlemmene har fått tilsendt mail på lik linje med EVUs medlemmer, slik at de er oppdaterte og kan komme med tilbakemeldinger. EVU ønsker at de to varamedlemmene skal være mer aktive; svare på mailer osv. EVU ønsket at det skulle vært avhold et felles møte for EVU og koordinator i 2011, men pga sykdom, bli synlig kampanje og 2 oppsigelser i sekretariatet har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette. EVU ønsker et møte i året der man samles og planlegger kursene fremover.

5 Vi har sendt ut kursinvitasjon på mail for hvert enkelt kurs i tillegg til at informasjonen legges på hjemmesidene våre så snart vi har skrevet kontrakt med foreleser og annonse i DeQi. Vi har brukt Questback for evaluering av kursene. EVUs koordinator sender ut mail med evaluering en til to dager etter kurset med en påminnelse en uke etter. Det gir en veldig oversiktlig tilbakemelding fra kursene og letter arbeidet for EVU som ikke lengre trenger å gjøre dette manuelt. Som siste spørsmål har vi listet opp forslag på forelesere og temaer. På denne måten kan vi lodde stemningen blant medlemmene på hva slags type kurs og kursforelesere de ønsker. Kursene i 2011: IMS-kurs med Gunn, Hilland & Enerhaug Del 2, Januar i Bergen Kurset hadde 28 deltakere. Mange av våre medlemmer etterspør nye kurs i IMS. Kurs i forbindelse med Landsmøte: Journalforskrifter og regnskap, 13. Mars Kurset ble avlyst pga for få påmeldte. Del 1 Kurs i avansert øreakupunktur. Hvordan optimalisere bruk i klinikk. Per Slot Jensen, 2. og 3. April 38 påmeldte. 19 leverte evalueringskjema på Questback. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger etter dette kurset. 90% ønsker Del 2. Del 2 vil arrangeres i løpet av høsten Vi valgte et veldig rimelig kurslokale slik at vi kunne sette ned kursprisen til kr 2000 etter tilbakemeldinger om at medlemmene våre sliter økonomisk. Og en av hovedgrunnene til at de er medlemmer er for å få tilgang på kurs. De 7 emosjoner, indre årsaker til sykdom og deres effekt på Qi og Shen med Yair Maimon, 24. og 25. sept 68 påmeldte. 37 svarte på evalueringsskjema fra Questback. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på Yairs forelesning denne gangen også. Han var her i Faglig utvalg Faglig utvalg (FU) 2011 har bestått av: Merete Åstrøm, Katharina Nes og Arve Haugan. Oddrun Nedregård og Kurt Johannes Askim har vært varamedlemmer. FU har behandlet ulike saker via e-post i løpet av året, og hatt to felles møter i (23.06 og 24.11). I følge Akupunkturforeningens virksomhetsplan for 2011 var oppgavene for FU å fortløpende behandle søknader om medlemskap, behandle søknader om å holde kurs for Akupunkturforeningens medlemmer, utarbeide og gjennomføre praktisk test for eksterne søkere ved behov, utarbeide krav til profesjonell akupunkturpraksis internkontroll HMS og internkontroll personopplysninger sammen med sekretariatet, utarbeide krav og retningslinjer for Akupunkturforeningens urtegruppe sammen med sekretariatet og styret.

6 FU har i løpet av året behandlet seks søknader om medlemskap: Tre ble godkjent, en som søkte medlemskap i 2009 (fikk avslag den gang pga manglende kompetanse i akupunkturfag) søkte om studentmedlemskap under den tiden han følger innpasningsprogrammet ved AKHS. Han fikk avslag da studentmedlemskap ikke gis til de som følger innpasningsprogrammet ved AKHS, gis kun til de som følger grunnutdanningen/ bachelorprogrammet. To søknader ble bedt om å sende inn mer detaljert dokumentasjon på sin utdanning, men har ikke respondert innen årets utløp og ble derfor ikke behandlet ferdig i FU. FU har i løpet av året mottatt en søknad fra et medlem om å få holde kurs. Dette var følgende: Kurs for leger og sykepleiere ved Universitetssykehuset i Nord Norge, i behandling av kvalme ved cytostatikabehandling. Kurset skulle gå over en helg/tre dager og inneholde tre deler hvorav del tre var en eksamen. Kurset ville omhandle presentasjon av basalforskning med virkningsmekanismer, placebo, anti-stress effekter og klinisk forskning. Det ville være spesiell vekt på akupunkturbehandling innenfor onkologi og kvalmebehandling ved cytostatica, og det ville bli gitt informasjon om TKM med vektlegging på at det de lærer har sin begrensning. Faglig utvalg mente det er flott at akupunktur gis på sykehus, men mener at det er akupunktører som bør gi denne behandlingen. De mente at det kurset det her ble søkt godkjenning for å holde gikk ut over grensen for hva det kan gis unntak fra vedtekten ( 20) for. Faglig utvalg så derfor ingen grunn her til å innvilge unntak fra vedtekten ved denne søknaden, og søkeren fikk avslag. Styret har bedt FU om innspill og deres synspunkter på to saker. Den ene saken var om foreningen bør vektlegge realkompetanse i tillegg til formell utdanning når man vurderer søkere for medlemskap, og den andre saken gjaldt rutiner ved evaluering av skoler godkjent av Akupunkturforeningen. FU sendte styret sine innspill/anbefalinger. Krav til profesjonell akupunkturpraksis internkontroll HMS og internkontroll personopplysninger er ferdigstilt. Det er foreløpig ikke utarbeidet krav og retningslinjer for Akupunkturforeningens urtegruppe. Dette undersøkes om det er hensiktsmessig å ha en urtegruppe eller om restriksjonen på import av urter er for streng. Etisk råd Etisk Råd har bestått av følgende medlemmer og vara-medlemmer: Birgitte Lunde, Keitt Riseng, Lars-Olof Knutsen, Kristin Sanaker, Toril Olden (vara) og Per Arne Øyen (vara), Tove Lande (Migreneforbundet), som var valgt som eksternt medlem til etisk råd, trakk seg i september. Migreneforbundet utnevnte ny representant, Svenn Thørn i Landes sted. Etter siste landsmøte har Etisk Råd hatt (foreløpig) tre saker til behandling:

7 Rådet ble innkalt til møte i Akupunkturforeningen i september i år, der deltok Toril Olden, Lars-Olof Knutsen og Kristin Sanaker. Lars-Olof Knutsen ble valgt til rådets koordinator. Videre har de hatt et felles møte over SKYPE samt e-post kontakt og telefon. I de 3 sakene vi har hatt oppe er en sak resultert i suspensjon (IMS-saken), en har fått en kommentar og den siste uten at vi har kunnet anmerke brudd på etiske regler. Pasientskadeutvalget Utvalget i 2011 bestått av Arne Johan Norheim, Bernt Rognlien, Bjørn Rismyhr og Einar Borud. Pasientskadeutvalget har i 2011 hatt fire saker til behandling. Den første var et spørsmål om akupunktur kunne brukes på en pasient som hadde hatt gule stafylokokker. Andre og tredje sak omhandlet pasienter som mente seg feilbehandlet, den siste saken var en lungepunktering. Distriktskontaktene Distriktskontaktene i 2011 har vært som følger (antall utøvere i distriktet i parentes): Hordaland (50): Margrethe Joys Hedmark (23): Anna-Lena Petersson Møre og Romsdal (23): Kristin Meyer. Vara: Nina Bratli Nord-Trøndelag (16): Karianne Bø Oppland (21): Per Hovland Rogaland (32): Bjørn Rismyhr/ Fredrik Balchen Sogn og Fjordane (12): Bjørg Stokke Nordgulen Sør-Trøndelag (24): Eirin Løseth. Vara:Vigdis Blindheim Telemark (24): Egil Salthammar Troms (12): Hege Soubeyrat Gjerdrum Østfold (40): Gry Løining Øvrige fylker står ved utgangen av året uten distriktskontakt, men Akupunkturforeningen tar nye initiativ for å få på plass slike og øke aktivitetsnivået. Lokale aktiviteter/møtevirksomhet i 2011: Oppland: Tre møter, mellom 9 og 13 deltagere: Januar tema idrettsskader. April tema Lingering pathogenic factor November tema Dr.Tan&Crossover teknikk v/olav Kise. Østfold: To møter, 5 deltagere: Februar tema IMS/triggerpunkt September tema kosthold i TKM. Ingen aktivitet i øvrige fylker.

8 Valgkommiteen Valgkommiteen har bestått av følgende medlemmer: Cathe Bech, Hillbjørg Igeland og Katrine Bostrøm. John Erling Håndstad (vara) Valgkommiteen har i løpet av året arbeidet med å finne egnete kandidater til ledige verv i styret og foreningens utvalg 5. deqi deqi fortsetter som før, med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med tre numre og opplaget er på 850 eksemplarer for 1 og 2, og 900 for nummer 3. Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som har bidratt for Akupunkturforeningen i 2011 Godkjent av styret 21. februar 2012 Kari Bente Sørlie :34 Formatert: Skrift:Frutiger LT 65 Bold Kari Bente Sørlie :34 Formatert: Fargerik liste - uthevingsfarge 11, Nivå 1, Legg til avstand mellom avsnitt med samme stil Kari Bente Sørlie :35 Slettet: og vara-medlemmer Kari Bente Sørlie :35 Slettet: Kari Bente Sørlie :35 Slettet: Kari Bente Sørlie :37 Formatert: Skrift:Frutiger LT 65 Bold, 12 pt Kari Bente Sørlie :36 Formatert: Skrift:Fet Kari Bente Sørlie :36 Formatert: Skrift:Frutiger LT 65 Bold, 12 pt Kari Bente Sørlie :36 Formatert: Fargerik liste - uthevingsfarge 11, Innrykk: Venstre: 0 cm, Legg til avstand mellom avsnitt med samme stil Erik Nygaard generalsekretær

Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien.

Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien. 1 Årsrapport 2013 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2013 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden og kommunikasjonsstrategien. Medlemmer Pr. 31. desember 2013 var det 685

Detaljer

Årsrapport 2012. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Årsrapport 2012. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Årsrapport 2012 1. Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2012 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden med tilsvar til Helse- og omsorgsdepartementet etter en negativ innstilling

Detaljer

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2009

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2009 Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2009 1. Innledning I 2009 har hovedfokus for NAFO vært autorisasjon og media. Tiden for å sende inn ny søknad om autorisasjon var nå endelig inne og søknaden

Detaljer

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2010

Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2010 Årsrapport for NAFO Norsk akupunkturforening 2010 1. Innledning I 2010 har hovedfokus for NAFO vært autorisasjon, synlighet, moms, medlemsundersøkelse og internasjonalt engasjement. Autorisasjonssøknaden

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017

AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017 AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017 Hovedmål Delmål Tiltak Ansvar Prioritet Frist 1. Synlighet 1. Media 1. Være aktive i dagspressen Sek/styret 2. Bidra med artikler i fagtidsskrifter med mer. 3.

Detaljer

Vedtekter for Akupunkturforeningen

Vedtekter for Akupunkturforeningen Vedtekter for Akupunkturforeningen revidert 12. mars 2016 1 Navn Foreningens navn er Akupunkturforeningen. 2 Formål Foreningens formål er å - ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget

Detaljer

Studentrepresentant fra Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur

Studentrepresentant fra Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur Sak 2a ÅRSRAPPORT 2015 Innledning Nok et travelt år for Akupunkturforeningen i 2015 med endelig avslag på autorisasjonen og flytting til nye lokaler på Tveita. Medlemmer Pr. 31. desember 2015 var det totalt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Sak 4 INNKOMNE FORSLAG

Sak 4 INNKOMNE FORSLAG Sak 4 INNKOMNE FORSLAG 1. Nye Retningslinjer for Forsknings- og Faglig utviklingsgruppe (FFU) Fra styret Dagens retningslinjer for FU 1 Akupunkturforeningen skal i henhold til foreningens vedtekter ha

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter på Landsmøtet 2017 Disse sakene krever 2/3 flertall for å vedtas.

Forslag til endring av vedtekter på Landsmøtet 2017 Disse sakene krever 2/3 flertall for å vedtas. Forslag til endring av vedtekter på Landsmøtet 2017 Disse sakene krever 2/3 flertall for å vedtas. Vedtekten slik den er i dag står før hver sak. Forslag til strykninger fra vedtektene er overstreket Forslag

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

ÅRSRAPPORT Innledning. Året har vært preget av mye positivt, men dessverre også mye negativt.

ÅRSRAPPORT Innledning. Året har vært preget av mye positivt, men dessverre også mye negativt. ÅRSRAPPORT 2016 Innledning Året har vært preget av mye positivt, men dessverre også mye negativt. Det har vært en intern konflikt i sekretariatet som hele styret har vært involvert i og vært preget av.

Detaljer

Regionstyret NHF Sørvest. Protokoll 1-2015. 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 Skype, på regionkontoret. Christine Søiland på Skype.

Regionstyret NHF Sørvest. Protokoll 1-2015. 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 Skype, på regionkontoret. Christine Søiland på Skype. Regionstyret NHF Sørvest Protokoll 1-2015 Dato: Sted: 10. februar 2015, kl 16.00 til kl. 19.00 Skype, på regionkontoret Deltakere fra regionstyret: Meldt forfall: Christine Søiland på Skype. Kjell Inge

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask, Olav Kristiansen, Nils Martin Hynne, Peder J. Gjetmundsen og Per

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: Styret for Norsk legevaktforum 16/ 17 28.9.2017 Årsmøtet 4 / 17 29.9.2017 Forslag til vedtak: Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende.

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende. Vedlegg 5 Utdanning Innhold 1. Innledning 2. Akupunkturskoler i Norge 2.1 Nordisk akupunkturskole 2.2 Akupunkturhøyskolen as 2.3 Andre norske utdanningstilbud i akupunktur 2.4 Utdanning i såkalt medisinsk

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS)

Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) Dato: 2 mai 2016 Sted: Sykepleierenes hus, Tollbugata 22, Oslo Tid : 9-17 Til stede: Astrid Ingeborg Austrheim, Ingunn Åmodt, Gro

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer