ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår 2012

2 Årsrapport Landkreditt Bank 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.

3 Hilsen fra KonsernsjeFen Jubileumsåret med endringer i rammebetingelser Landkreditt nærmer seg 100 år som kredittforetak (2015). Vi har i 2012 feiret en jubilant. Det har gått 10 år siden Landkreditt Bank AS så dagens lys. Jubileumsåret har vært et endringens år hvor fremtidens strategi har vært diskutert grundig i min ledergruppe og i styret. Det daglige kundearbeidet har vært preget av et mer stabilt marked, tross fortsatt stor usikkerhet i det globale makrobildet. Boligmarkedet i Norge er positivt, og veksten innen personmarkedet er god. Vi opplever investeringslysten i landbruksmarkedet som noe mer avventende, og de totale rammene i markedet for driftskredittordningen er fallende. Kundeforholdene våre opprettholdes og vi øker vår markedsandel for driftskreditten fra 23 prosent til 27 prosent. De viktigste resultatmål for 2012 er nådd. Vi oppnår også en svært god innskuddsvekst, og har ved utgangen av året en innskuddsdekning på 96 prosent i banken. God tilgang på likviditet er strategisk viktig, spesielt i et år hvor obligasjonsmarkedet og tilgangen på innlån fortsatt har vært usikker og dyr. Landkreditt Boligkreditt ble etablert i 2010 og er et viktig verktøy for konsernet for å minimere Landkreditts innlånskostnader. Som følge av god innskuddsvekst har vi i 2012 ikke hatt behov for å utstede nye OMF (obligasjoner med fortrinnsrett) gjennom Landkreditt Boligkreditt. Fremtidig vekst i banken ønsker vi også videre å dekke likviditetsmessig gjennom god innskuddsutvikling. Gjenværende boliglånsmasse i banken representerer dermed gjennom OMF-markedet en likviditetskilde ved behov. Landkreditt Finans har etablert seg som en sentral aktør innen leasingfinansiering til landbruket. Salgsfinansieringssamarbeidet med Felleskjøpet Agri er svært vellykket. Majoriteten av Felleskjøpets kunder velger nå leasingfinansiering fra Landkreditt Finans. Selskapet har god lokal kompetanse og styrker vårt regionale samarbeid med landbruket gjennom vellykket etablering av 6 regionkontorer. Basel III og norske myndigheters appetitt på tidlig innføring av økte kapitalkrav har vært et sentralt tema for å legge bankens og konsernets fremtidige strategi. Det har gjennom året vært gode prosesser i ledelsen og styret slik at vi i 2013 kan implementere nødvendige endringer for å møte fremtidige økte krav til lønnsomhet og kapital. Vi vil være tydeligere på retning, prioritere investeringer for nettbaserte kundekanaler, og vi skal fortsatt være Norges viktigste bank i landbruksmarkedet. Våre landbrukskunder har alltid vært fornøyd med banken sin, men samtidig gitt tilbakemelding om at den er litt traust og treg. Dette ble i 2012 erklært som en myte. Vi skal oppfattes som fremoverlente med konkrete og raske tilbakemeldinger. Kundene sier samtidig at vi er en moderne bank både i landbruk og personmarkedet, og vi har en kundetilfredshet som allerede er høyere enn snittet av norske banker. Vi legger vekt på at kundene skal kunne betjene seg selv, men samtidig nå en kunderådgiver ved behov. Fremover skal også kundeopplevelsen oppfattes mer lokal. Fortsatt god drift og innsats skal gi oss vekst, økt lønnsomhet og enda mer fornøyde kunder. Vi implementerer i 2013 en fremtidsrettet strategi og er godt rustet til å gi gode kundeopplevelser samtidig som vi når våre økonomiske mål. «Vi er en bank for og av bønder, men også en bank for byfolk uten traktor» Vi lykkes gjennom å utøve «Sunt bankvett» Med ønske om et godt 2013 Ole Laurits Lønnum

4 nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 2,95 5,58 Årsresultat (mill. kr.) 73,6 52,5 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 12,50 12,25 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 46,5 40,2 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 12,97 12,73 Utlånsvekst (%) 2,30-3,40 Innskuddsvekst (%) 20,50 10,38 Innskuddsdekning (%) 95,78 81,42 Tapsprosent (%) 0,14 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,44 2,26 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 15,4 8,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 17,72 18,63 Utlånsvekst (%) 15,86 30,11 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 2,04 1,08 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 11,8 3,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 19,38 14,01 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 4 Landkreditt Bank

5 Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS, pr. 31. desember 2012 Konsernsjef Adm. sekretær Controller OrG. sjef Økonomi Marked og IKT salg og kunde Service og kvalitet regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Landbruk Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 5

6 Medarbeidere i landkreditt BAnk Administrasjon Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Rune Nordbye Anders Sigstad Organisasjonssjef Salg og kunde Emil Inversini Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Lars K. Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Pål Marcussen Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Leif Kristian Sten Jacobsen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Tone Anita Repseth Une Leirset Tysdal Linda Helgå Per Morten Lønn Banksjef Næring 6

7 Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Per Kristian Wæhler Nils Henrik Westberg Torbjørn Skjeppe Hans Christian Holmsen Bente Irene Skaug Jørgen Sandberg Banksjef Nysalg Økonomi Voung Lu Herman Eckbo Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson Siw H. Farstad Personalsjef 7

8 Service og kvalitet Lars Tore Myklatun Direktør Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Helen Solberg Line Maria Sandhaug Øystein Juliussen Ola Standish Charlotte Nguyen Nicolai W. Stensland Roy Reuterdal Hege Simonsen Henning Hansen Vivian O. Øverstad Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Christina Flikkeid Nedreberg Marked og IKT Camilla Gimse Petersen Fredrik Egner Einar Storsul Direktør Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Petter Bakke Katrine Maria Lehrmann 8

9 Øyvind Hestnes Ole Henrik Holst Marianne Rudlang Linda de Grijs Fjellstad Hanne Rischmann Jeanette Eriksen Skogrand Stian Torp Leder Plattform Bjørn Anders Gislerud Arooj Imran Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Anita Sohlman Lund 9

10 Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Anders Garberg, Skaun 2012/14 Arne Holan, Verdal 2011/13 Hilde Mari Bakken, Rena 2011/13 Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2012/14 Anne Kari Hedlund, Larvik 2012/14 Ove Aanestad, Hå 2012/14 Lars Ole Anderssen, Vågå 2012/14 Vararepresentanter Engebret Korvald, Nedre Eiker 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Hamar 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Oslo 2011/13 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2012/13 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 22. februar 2012 Inge Støve (styreleder) 2012/13 Eli Reistad (nestleder) 2012/13 Knut A. Nordmo 2011/13 Elin Schanche 2012/14 Anders Sigstad (ansatt) 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2012/14 Harald Lein (vara) 2012/13 Hanne Rischmann (ansatt - vara) 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2012/14 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Anne Kari Hedlund og Torbjørn Skjeppe Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 1. mars Vara for de ansatte Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 10 Landkreditt Bank

11 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Skaug Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal Hilde Mari Bakken, Rena Lars Ole Anderssen, Vågå Ove Aanestad, Hå Anne-Kari Hedlund, Larvik Anne Berit Haga, Nes Arne Holan, Verdal Varamedlemmer Engebret Korvald, Nedre Eiker Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad Valgt av ansatte: Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Vara for ansatte Mina Sofie Homstvedt Marianne Rudlang Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Kathrine K Karstensen Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt Bank. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Finans AS Representantskapet Representantskapet Anders Garberg, Skaun 2012/13 Endre Stakkerud, Sørum 2012/13 Inger Amb, Ringsaker 2012/13 Daniel Arne Hansen, Harstad 2011/13 Børre Børresen, Trøgstad 2011/13 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Vararepresentanter Finn Erik Blakstad, Rygge 2012/14 Per Jacobsen, Gjøvik 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Kristen Bartnes, Stange 2012/14 Styret Ole Laurits Lønnum Audun Ødegaard Terje Johansen Jon Martin Østby Elisabeth Gjems Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt Bank. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2012/14 Bjørn Dybvik, Oslo 2012/14 11

12

13 Landkreditt Bank As Årsberetning 2012

14 landkreditt bank as Styrets årsberetning for 2012 Landkreditt Bank AS er et heleid datterselskap i konsernet Landkreditt med Landkreditt SA som konsernspiss er Landkreditts Bank AS sitt 11. driftsår. Landkreditt Bank eier 56 prosent av aksjene i Landkreditt Finans AS og alle aksjene i Landkreditt Boligkreditt AS. Landkreditt Bank AS Landkreditt Bank retter sin virksomhet mot personmarkedet, norsk landbruk og øvrig næringsliv med lav risiko. Banken, med datterselskaper, har hatt en forsiktig volumvekst innen utlån i 2012 tilsvarende 3 prosent. Utlånsveksten i Landkreditt Bank må ses i sammenheng med overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Pr 31. desember 2012 var det netto overført millioner kroner til Landkreditt Boligkreditt, en marginal økning i løpet av kalenderåret. Med en vekst på ca 21 prosent har banken også i 2012 lykkes godt med satsingen på innskudd fra kunder. Innskuddsdekningen pr 31. desember 2012 utgjør i banken 96 prosent og i bankkonsernet 82 prosent. Misligholdsutviklingen fortsetter den gode trenden fra 2011 og viser også i 2012 en betydelig reduksjon. Tap på utlån er marginalt høyere enn i Kvaliteten på kundeporteføljene i alle selskapene i konsernet er høy. I Landkreditt Bank utgjør resultatet etter skatt i millioner kroner. I 2011 utgjorde resultatet 40 millioner kroner. Forvaltningskapitalen er økt med ca 4,4 prosent, fra millioner kroner ved utgangen av 2011 til millioner ved utgangen av Det er i 2012 netto overført 52 millioner kroner i boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Kapitaldekningen i banken er pr 31. desember 2012 beregnet til 12,97 prosent, sammenlignet med 12,73 prosent for ett år siden. Resultatet i konsernet i 2012 utgjør 74 millioner kroner. I 2011 utgjorde resultatet 53 millioner kroner. Resultatforbedringen kommer hovedsakelig som følge av høyere marginer i Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans. Resultatet i konsernet i 2011 er omarbeidet som følge av endring i regnskapsprinsipp i forbindelse med inntektsføring av salgsgevinster knyttet til leasingavtaler i Landkreditt Finans. Resultateffekten utgjør 3 millioner kroner. Konsernets forvaltningskapital utgjør millioner kroner, en økning på 4,4 prosent i forhold til 31. desember Kapitaldekningen i konsernet utgjør 12,50 prosent (12,25 prosent). Landkreditt Finans AS For Landkreditt Finans er 2012 selskapets fjerde hele driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Hovedkanalene for salg er Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt Bank AS og eget salg. Selskapet har lykkes med å øke sitt salg gjennom alle kanaler og spesielt som eneste salgsfinansieringstilbud hos Felleskjøpet Agri SA. Selskapet driver kostnadseffektivt og oppnår et godt resultat på 15 millioner kroner i 2012 (9 millioner kroner). Forvaltningskapitalen pr 31. desember 2012 utgjorde 698 millioner kroner (595 millioner kroner) Kapitaldekningen pr 31. desember 2012 utgjør 17,72 prosent (18,63 prosent). Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Boligkreditt AS ble etablert i fjerde kvartal Selskapet er etablert for å finansiere boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Som følge av god innskuddsvekst i banken har det i 2012 ikke vært behov for å utstede nye OMFer gjennom Landkreditt Boligkreditt. Selskapet har pr netto overtatt millioner kroner i boliglån fra Landkreditt Bank. Selskapet har en positiv resultatutvikling i 2012 som følge av at innlånsrentene gjennom året har vært fallende. Resultatet i 2012 utgjør 12 millioner kroner (4 millioner kroner). Forvaltningskapital pr 31. desember 2012 utgjør millioner kroner (1.437 millioner kroner). Tilsvarende er kapitaldekningen pr 31. desember ,38 prosent (14,01 prosent). Økonomisk utvikling 2012 norsk vekst, internasjonal uro Norge trosser internasjonal finanskrise og opplever i 2012 en god økonomisk vekst drevet av olje og boliginvesteringer. Norsk eksportindustri for øvrig rammes av vedvarende sterk krone og høye kostnader. Stigende boligpriser gjennom året drives av lav rente, synkende arbeidsledighet og et godt lønnsoppgjør. En anslått forbruksvekst for året på 3,1 prosent er likevel moderat. 14 Landkreditt Bank

15 Dette skyldes at en større andel av inntektene går til sparing. Vi forventer at andel sparing av husholdningenes inntekt fortsatt vil være høy, men justeres i forhold til å opprettholde dagens konsumnivå. Landbruket viser fortsatt investeringsvilje, men er noe mer avventende som følge av fortsatt krevende avlingsforhold og behov for økt inntjening. Manglende utvikling i inntjening for næringen kompenseres ved at en økende andel av landets gårdbrukere har deltidsjobb. Bankenes innlånskostnader er fortsatt høye og preges av sterk konkurranse i innskuddsmarkedet og et noe mer stabilt men dog høyt priset obligasjonsmarked. Som følge av finanskrisen innføres stadig strammere regulering av krav til likviditet og kapital (Basel- regelverket). Det er innført strammere retningslinjer for utlån til bolig. Økende krav til kapital og strengere krav til likviditetsstyring er under innføring. Økte kapitalkrav krever større mengde egenkapital enn før bak hver utlånskrone. Økt kapitaldekning medfører mer solide banker, men det vil også øke rentekostnadene for lånekundene. Landkreditt Bank AS har gjennom året gjennomført en omfattende og god prosess i ledelsen og styret slik at vi i 2013 kan implementere nødvendig endringer for å møte fremtidige økte krav til lønnsomhet og kapital. Landsdekkende totalleverandør av finansielle produkter Landkreditt Bank AS er landsdekkende gjennom vårt nettbankkonsept. Via Landkreditt Finans har vi også en regional salgs- og rådgivningskanal. I samarbeid med andre selskaper i konsernet og Landbruksforsikring, tilbyr vi i dag en full tjenesteog produktbredde fra lån, boligkreditt, leasing, brukskonto, sparekonto, bank- og kredittkort til fondssparing og forsikringsløsninger. Vi har en god nett- og mobilbank og investerer løpende for å kunne tilby gode og brukervennlige produkter og tjenester. Vi legger vekt på at kundene skal kunne betjene seg selv, men samtidig nå en kunderådgiver ved behov. Vi har en kundetilfredshet som allerede er høyere enn snittet av norske banker og jobber målbevist for å øke denne videre. De mest fornøyde kundene er de som benytter bredden av bankens produkter og tjenester. Dette er et fokus som også vil bidra til økt lønnsomhet og oppbygging av soliditet over tid. Finansiering I løpet av 2012 er innskuddsdekningen i banken økt fra 82 prosent til 96 prosent. Økningen er en følge av satsning mot innskuddssegmentet for å tiltrekke oss nye kunder. Disse kundeforholdene kan utvikles videre til å ha et bredere forhold til Landkreditt. God innskuddsdekning sikrer også god likviditet og er et meget godt alternativ til finansiering gjennom obligasjonsinnlån. Den gjennomsnittlige løpetid på verdipapirgjelden i banken utgjør pr 31. desember ,5 år (1,6 år). Endringen må ses i sammenheng med den gode innskuddsutviklingen. I konsernet utgjør den gjennomsnittlige løpetiden 1,9 år (2,1 år). DnB Markets opprettholder i sin rating av norske banker Landkreditt Bank til A- blant annet som følge av god forfallstruktur på gjelden. Landkreditt Boligkreditt har en tilsvarende rating på AAA. Lover og regler Bankens virksomhet er blant annet regulert gjennom Forretningsbankloven og Finansieringsvirksomhetsloven. Landkreditt Bank foretar løpende tilpassninger av virksomheten til de endringer i rammevilkår som følger av endringer i lover, forskrifter og fortolkninger gitt i offentlige rundskriv. Det er også i 2012 blitt introdusert og varslet en rekke endringer i de regulatoriske rammebetingelsene. Fellestrekket ved disse er at de stiller strengere krav til bankenes risikostyring og høyere krav til soliditet og likviditet. Landkreditt SA følger opp avgitt uttalelse til høring om banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning, NOU 2011: 8. 15

16 Vi fokuserer her på lik rettsutøvelse mellom aksjonær- og samvirkeeiet finansvirksomhet, samt at loven ivaretar eierstyring på en god måte. Virksomheten i Landkreditt Bank forurenser ikke det ytre miljø. Risikoforhold Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring, forvaltning og kontroll av risiko. God risikostyring skal være et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapningen i Landkreditt Bank. Intern kontroll skal bidra til å sikre en effektiv drift, kontrollere de mest vesentlige risikoer av betydning for oppnåelse av selskapets mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet samt bidra til at alle relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer overholdes. Bankens risiko tallfestes i form av et kapitalbehov knyttet til alle vesentlige risikoer. I Landkreditt Bank skal totalkapitaldekningen og kjernekapitaldekningen minimum utgjøre 11,5 prosent. Landkreditt Bank er ikke underlagt spesielle eksterne kapitalkrav ut over de generelle minimumskrav for kapitaldekning. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Landkreditt Bank. Det er etablert rammer innenfor ulike markedssegmenter banken primært skal betjene. Kredittrisiko er primært knyttet til utlån til kunder, sekundert til investeringer i rentebærende verdipapirer. Styret vurderer at virksomhetens samlede kredittrisiko er lav. Ved utgangen av 2012 utgjorde maksimal kreditteksponering til personmarkedet millioner kroner. Tilsvarende i Landkreditt Boligkreditt utgjorde millioner kroner. Av personmarkedsvolumet i Landkreditt Bank er 6,1 prosent innvilget uten sikkerhet. Lån uten sikkerhet er i hovedsak knyttet til kredittkort. På næringslivssiden i banken er den største produktgruppen lån til landbruket. Maksimal kreditteksponering utgjør pr 31. desember millioner kroner. Porteføljen inkluderer millioner kroner i ramme knyttet til Oppgjørs- og driftskredittordningen. Trukket beløp i ordningen utgjør 47 prosent av rammen, uendret fra Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket, baserer seg på en avtale mellom Norsk landbrukssamvirke og Finans Norge, og innebærer en garanti fra omsetningsleddene for dekning av 50 prosent av eventuelle tap. Driftskredittordningen ble etablert i 1967/68 og tapene i ordningen har over mange år vist et stabilt, ubetydelig nivå. Banken og bankkonsernet har ved utgangen av 2012 ingen utlån som kommer inn under regelverket for store engasjementer. Markedsrisiko er risiko for økonomiske tap som følge av endringer i markedsvariabler som for eksempel renter, valuta og finansielle instrumenter. Også på dette området er det etablert rammer i de ulike resultatenheter der dette er relevant. I all hovedsak er utlån til kunder gitt til flytende rente. Tilsvarende har finansieringen (innskudd fra allmennheten og verdipapirinnlån) i hovedsak flytende rente. Landkreditt Bank tar ikke valutarisiko. Banken har en betydelig portefølje av renterelaterte verdipapirer. Det er lagt vekt på at store deler av verdipapirporteføljen skal tilfredsstille krav til sikkerhet for lån i Norges Bank. Styret vurderer at den samlede markedsrisikoen er lav. Likviditetsstrategien skal sikre at banken kan innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at planlagt vekst kan finansieres til en fornuftig kostnad. Høy innskuddsvekst har sikret god likviditet gjennom Verdipapirinnlån med forfall i 2012 har i hovedsak blitt refinansiert gjennom innskuddsvekst. Det er lagt vekt på å oppnå en god forfallsstruktur på gjelden i den samlede virksomheten. Banken har som målsetting å ha en lav likviditetsrisiko. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er lav. Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og menneskelig feil eller svikt. Landkreditt Bank har hatt en lav risikoprofil innen operasjonell risiko siden oppstart i Det er investert i godt kjente og velprøvde banksystemer og satset på enkle produkter som krever lite spesialtilpasning. I all hovedsak er IKT-drift utkontraktert til eksterne leverandører. Landkreditt Bank befinner seg i et marked med høyt fokus på sikkerhet og hvor bedrageri kan oppstå. Det arbeides derfor kontinuerlig med opplæring og holdningsskapende arbeid både blant ansatte og kunder. Med hensyn til bedrageri internt, har banken blant annet rutiner for ansettelser, bestemmelser rundt håndtering av fullmakter, opplæringstiltak, innsynslogg og internkontroll. Landkreditt Bank følger også bransjestandarder og anbefalinger fra ulike sikkerhetsforum (for eksempel NORSIS, nasjonal sikkerhetsmyndighet) samt holder seg oppdatert via ROSanalyser (for eksempel Finanstilsynet og Finansnæringens Fellesorganisasjon). Det er styrets vurdering at den operasjonelle risikoen er lav. Det er styrets vurdering at risikoforholdene er behandlet på en betryggende måte. Medarbeidere, likestilling og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2012 har Landkreditt Bank arbeidsgiveransvar for 87 (83) ansatte i hel og deltidsstillinger. Det er ingen innleide vikarer. Det er en jevn kjønnssammensetning blant de ansatte med 44 (42) kvinner og 43 (41) menn. I bankkonsernet er det 98 (94) ansatte. Bankens ledergruppe består av 1 kvinne og 5 menn. På mellomledernivå er det 5 kvinner og 7 menn. Som arbeidsgiver er Landkreditt Bank opptatt av å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Det er spesielt fokus på å legge til rette for at begge kjønn gis like karrieremuligheter og betingelser. Det jobbes kontinuerlig for å sikre at vi har engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. I 2012 har det blant annet vært arrangert aktiviteter for alle ansatte for å styrke samholdet og holde fokus på kundeløftet og verdiene våre (solid, oppriktig og langsiktig). Banken ser det som viktig at de ansatte deltar på kompetansehevende tiltak både i ekstern og intern regi. I 2012 har det blant annet vært en systematisk 16 Landkreditt Bank

17 Styret i Landkreditt Bank, fra venstre: Anders Sigstad, Maj-Britt Kelle, Knut A. Nordmo, Ole Laurits Lønnum (konsernsjef), Elin Schanche, Inge Støve og Eli Reistad. intern hospiteringsordning for alle ansatte. Samtlige kunderådgivere i banken har fullført autorisasjon som forsikringsrådgiver og våre autoriserte finansielle rådgivere vedlikeholder kompetansen gjennom daglig arbeid, kundedialog og løpende oppdateringsmeldinger via webtjeneste. Det er medarbeidere i banken som tar tilleggsutdannelse ved forskjellig høyskoler og utdanningsinstitusjoner med økonomisk støtte fra arbeidsgiver. Det gjennomføres også samlinger for ledergruppen hvor det er fokus på lederutvikling. I 2011 ble Landkreditt Bank med i det nasjonale samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Det er satt egne mål for Landkreditt Bank på de områdene som samarbeidsavtalen har fokus på, og det er etablert interne rutiner for oppfølging av sykefravær i tråd med de nye lovbestemmelsene. Totalt sykefravær (egenmeldt og legemeldt fravær) for banken i 2012 var på 4 prosent (3,5 prosent). Det legemeldte sykefraværet utgjorde 2,3 prosent (1,9 prosent). Det arbeides aktivt med forebygging og oppfølging av sykefravær og tilrettelegging for enkelt medarbeidere ved behov. Banken har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten som veileder både generelt og individuelt for å forebygge belastningslidelser. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i Landkreditt Bank er godt. Resultatanvendelse Styret foreslår at årets resultat i sin helhet tillegges egenkapitalen som etter det utgjør millioner kroner (1.180 millioner kroner) i konsernet og (1.120 millioner kroner) i morbanken. All egenkapital er kjernekapital. Fremtidsutsikter Uroen i finansmarkedene sammen med nye fremtidige regulatoriske krav knyttet til egenkapital og likviditetsstyring medfører økt press på rentemargin og inntjening. Det forventes at tapene også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Vi vil opprettholde en god innskuddsdekning samtidig som det ved opptak av obligasjonsinnlån legges sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Styret forventer en positiv resultatutvikling. Banken styrer mot en moderat vekst tilpasset resultatutviklingen. Oslo, 31. desember februar 2013 inge Støve eli Reistad Knut A Nordmo Styreleder elin Schanche Anders Sigstad Maj-Britt Kelle 17

18 RESULTATREGNSKAP MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) NOTER Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kunder 10, Renter ol inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter ol inntekter Renter ol kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 10, Renter ol kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 10, Renter ol kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader ol kostnader Sum rentekostnader ol kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Gebyrer og provisjonsinntekter 11, Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter 12, Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 12, Sum lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader 12, 16, Tap på utlån Sum andre driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat DISPONERINGER OG OVERFØRINGER Overført til/-fra annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer Fordeling av periodens resultat Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Fordeling av totalresultatet Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Landkreditt Bank

19 balanse Eiendeler MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) NOTER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12, Netto utlån til og fordringer på kunder 5,6,7,8,9,12, Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi Finansielle derivater Aksjer og andeler Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbet. kost. og opptj. ikke mottatte inntekter Sum eiendeler 25,29,30, GJELD OG EGENKAPITAL MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) NOTER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 12, Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 12, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi 22, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost 22, Finansielle derivater Utsatt skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Minoritetsinteresser Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital 13, Sum gjeld og egenkapital 25,29, Poster utenom balansen Andre forpliktelser og betingede forpliktelser Oslo, 31. desember februar 2013 inge Støve eli Reistad Knut A Nordmo Styreleder elin Schanche Anders Sigstad Maj-Britt Kelle Ole Laurits Lønnum Konsernsjef 19

20 kontantstrømoppstilling MORBANK KONSERN Note (Hele tusen kroner) NOTER Resultat før skatt innbetaling av renter fra kunder Utbetaling av renter til kunder Urealisert verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi Avskrivninger ,8,9 Nedbetalingslån 7,8, Inn- og utbetalinger ved omsetning av rentebærende papirer inn- og utbetalinger av innskudd fra kunder inn- og utbetalinger av annen gjeld Tidsavgrensningsposter Betalte skatter netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak nye lån kredittinstitusjoner nedbetaling lån i kredittinstitusjoner Opptak av obligasjons- og sertifikatgjeld Nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter netto endring likvider i året likviditetsbeholdning likviditetsbeholdning Avstemming av beholdning: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Landkreditt Bank

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Landkreditt Bank As Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Årsrapport for konsernet 2008

Årsrapport for konsernet 2008 Årsrapport for konsernet 28 93. regnskapsår Innhold Styreleders hilsen.................................... 1 Konsern- og selskapsstruktur........................... 2 Personalet..........................................

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

6.driftsår. Årsrapport2014

6.driftsår. Årsrapport2014 6.driftsår Årsrapport2014 Innhold Nøkkeltall... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Endring egenkapital... 9 Noter til årsregnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer