easy starter for instabus EIB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "easy starter for instabus EIB"

Transkript

1 easy starter for instabus EIB Electrical Installation Technology instabus EIB

2 Forord easy starter for instabus EIB Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forvarsel, og er ikke forpliktende fra Siemens AS sin side. Programvaren beskrevet i dette dokumentet er lisensbeskyttet. Programvaren kan kun brukes og kopieres i henhold til lisensavtalen. Med unntak av kopiering tillatt i lisens og taushetsplikt avtalen, er kopiering til andre medier forbudt. Kjøperen kan lage en backup kopi. Denne manualen og/eller programmvaren skal ikke reproduseres, lagres i et gjennfinningssystem, eller spres på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, til andre formål enn eget bruk uten spesiell skriftlig tillatelse fra Siemens AS. Copyright 2000 Siemens AS. Alle rettigheter reservert. MGX-Lib, lisens holdt av Micrografx INC. Copyright Micrografx INC. Alle rettigheter reservert. Microsoft er et registrert varemerke, Windows er et varemerke tilhørende Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Type Manager er registrerte varemerker av Adobe Systems INC. Micrografx er et registrert varemerke, og Micrografx Draw Plus og Micrografx Designer er registrerte varemerker av Micrografx, INC. PaintBrush er et registrert varemerke av Z-soft Corporation. er et registrert varemerke av European Installation Bus Association, Brussel. instabus er et registrert varemerke av Siemens AS, som medlemmene av "Insta-gruppen" deler. Easy starter for instabus EIB manual Siemens instabus EIB Versjon 1.1 Februar Sikkerhetsnote Programmet easy starter for instabus EIB er utviklet som en rask introduksjon til instabus EIB teknologi, og er av denne grunn utstyrt med et begrenset antall funksjoner og komponenter. Det skal derfor ikke brukes i eksisterende EIB systemer lagd med ETS. Siemens AS påtar seg intet juridisk eller annet ansvar for konsekvensene av bruken av dette programmet. Siemens instabus EIB 1

3 Forord easy starter for instabus EIB Forord Velkommen til easy starter for instabus EIB Med easy starter ønsker vi å gjøre ditt første møte med European Installation Bus (EIB) og EIB Tool Software (ETS) så enkelt som mulig. Enkle forbindelser kan læres og utøves ved bruk av utvalgte produkter for lys- og persiennekontroll. Programvaren er enkel å bruke, og kan kjøres fra nesten hvilken som helst PC. Du trenger ikke delta på noe ETS kurs på forhånd. Du vil også finne ETS Demo light på denne CD'en som gjør deg i stand til å bruke den profesjonelle EIB programvaren. Prosjekter som er startet med easy starter kan bli utvidet ved hjelp av ETS for å ta i bruk den komplette EIB teknologien. Du vil i denne manualen finne instruksjoner for steg for stegoverføring av data. Installasjonsbus-systemet instabus EIB Ønsket om større komfort og flere tekniske muligheter krever en stadig større elektroinstallasjoner. De tradisjonelle elektroinstallasjonene har her kommet til en grense. Med instabus EIB lar disse omfattende fordringene seg løse på en oversiktlig og økonomisk måte. Ved tradisjonell elektroinstallasjon trenger hver funksjon en egen kabel og hvert styringssystem et separat nettverk. I motsetning til dette, er det med instabus EIB mulig å styre, overvåke og melde alle driftstekniske funksjoner via en felles kabel. Derved kan energitilførselen føres direkte til forbrukerne uten omveger. Foruten innsparingen av kabler gir systemet andre fordeler: Installasjonen i et bygg kan gjennomføres mye enklere og senere utvidelser og modifikasjoner kan foretas uten problemer. Ved bruksendringer eller forandring av romoppdelingen, skjer en rask og uproblematisk tilpassing av instabus EIB - systemet v.h.a. enkel omprogrammering av busdeltakerne, uten at kabler må forlegges på nytt. Siemens instabus EIB 2

4 Innholdsfortegnelse easy starter for instabus EIB 1 Teknisk beskrivelse av instabus EIB Overføringsteknikk...4 Adressering... 4 Topologi.4 Teknologi...5 Installering...6 Bus-produkter Installering av easy starter for instabus EIB 7 Systemkrav... 7 Avinstallering av easy starter.8 3 Grunnprinsipper...10 Oppstart av easy starter for instabus EIB..10 Prosjektering-vinduet til easy starter Tittelfelt. 11 Menyfelt...12 Utstyrsfelt Statuslinjen Komponentlisten Komponentsymbol Romvisning Komponentkatalog Informasjonsvinduet...14 Oversikt over kommandoer.. 14 Hjelpemenyen Snartips Utskrift av prosjektdokumentasjon.. 15 Utskrift...15 Innstilling av skriver Forhåndsvisning av utskrift...16 Innstilling av programmets egenskaper Prosjektdesign..18 Prosjektet. 18 Oversikt over nødvendige produkter. 18 Anvisning av funksjoner 19 Opprettelse av nye prosjekter. 19 Åpne et prosjekt. 19 Importering av delprosjekt Lagre et prosjekt 20 Definering av prosjektets egenskaper 21 Innsetting av rom...21 Innsetting av komponent.22 Innsetting av komponent ved hjelp av produktkatalogen.23 Utvelging og innsetting av Komponent...23 Innlemming av komponent fra bussen...24 Definering av komponent egenskaper Forbinde komponent 26 Forbindelsesveiviseren.. 26 De tilgjengelige forbindelsestyper Forbindelse ved hjelp av veiviseren Visning av forbindelser..28 Sletting av forbindelser. 29 Overføring til ETS Funksjonstest Krav for utføring av test..30 Nedlastning Laste ned fysisk adresse Feilsøking..33 Utføring av prosjektkontroll Kontroll av en komponent.. 33 Diagnostisering Menyene til easy starter for instabus EIB...36 Siemens instabus EIB 3

5 Teknisk beskrivelse easy starter for instabus EIB 1 Teknisk beskrivelse av instabus EIB Overføringsteknikk Installasjonsbusen er et desentralisert bussystem, og krever ingen sentral kontroller. Hver komponent har sin egen mikroprosessor. Alle tilknyttede bus-komponent kan utveksle informasjon via et felles overføringsvei, dvs. bussen. Informasjonen som skal sendes er pakket til et telegram, og sendt via busen fra en sensor (komponent som gir kommandoer, f.eks. trykknapp, bevegelsessensor) til en eller flere aktorer (komponent som mottar kommandoer f.eks. dimmer, lastbryter). Ved instabus EIB er ikke overføringen skilt galvanisk, da forsyningsspenningen (DC 24V) for bussdeltakerne også står til disposisjon på samme lederparet. Telegrammene er modulert ovenpå denne likespenningen. Adressering Under prosjektdesignen får hver enkelt bus-komponent sin egne unike fysiske adresse, som gjør at den lett blir identifisert. Når instabus EIB er i bruk, bruker systemet gruppeadresser for internkommunikasjon. Komponent som jobber sammen om å utføre en enkelt oppgave, er logisk koblet via gruppeadresser. Under konfigureringen av instabus EIB systemet ved bruk av easy starter, blir det definert for hver enkelt bus-komponent hvilken gruppeadresse den tilhører. Hvis en bus-komponent oppdager et telegram på busen, vil det bare motta det hvis det har dens gruppeadresse (hvis overføringen var vellykket). Komponent vil ikke motta og utføre beskjeder som ikke har deres gruppeadresse. Topologi Maksimalt 64 komponent med bus-egenskaper kan være tilknyttet en linje, den minste enheten i instabus EIB systemet. Opp til 15 linjer kan bli kombinert til et område ved hjelp av linjekoblinger som er tilkoblet hovedlinjen. Ved bruk av easy starter er det bare mulig og konfigurere en linje, dvs. at 64 komponent kan innsettes i ditt prosjekt. 15 områder kan kombineres til en større enhet via områdekoblinger som er tilknyttet områdeslinjen. På områdelinjen blir grensesnittene (Gateways) til fremmede systemer (SICLIMAT X, ISDN osv.) eller til andre EIB systemer tilkoplet Selv om over deltakere kan sammenkoples til et enhetlig system, opprettholdes den klare logikken. Telegram overskrider bare grensesnittene til andre linjer og funksjonsområder når det er deltakere der som blir kalt opp via gruppeadresser. Linje/ryggradkoblingene tar seg av de nødvendige filter funksjonene. Siemens instabus EIB 4

6 Teknisk beskrivelse easy starter for instabus EIB Den fysiske adressen orienterer seg til denne topologiske oppbyggingen: Ved å angi sitt område-, linje- og deltakernummer, kan hver deltaker identifiseres. For tilordning av deltakerne til forskjellige driftstekniske funksjoner blir funksjonsnr. inndelt i hoved- mellom og undergrupper.. Under prosjektdesignen kan gruppeadressene bli delt i maksimum 15 hovedgrupper for forskjellige funksjoner, f.eks. for: Belysningsstyring Persiennekontroll Oppvarming, air condition og ventilasjon i rommene. Til andre systemer Linjekobler Områdekobler 1... Busdeltakere Funksjonsområde1 Alt etter brukernes ønsker, kan hver hovedgruppe inneholde inntil 8 mellomgrupper med intill 256 undergrupper. Gruppeadressene tilordnes deltakerne uavhengig av den fysiske adressen. Hver enkelt bus-komponent kan derfor kommunisere med hvilken som helst annen komponent. Teknologi Hver linje trenger sin egen strømforsyning for deltakerne. På den måten er en garantert at det øvrige instabus EIB - systemet fungerer selv om en linje faller ut. Strømforsyningen forsyner de enkelte deltakerne på linjen med SELV (SELV = Safe Electrical Low Voltage, svakstrøm dobbelisolert) DC 24 V, og avhengig av utførelse kan den belastes med 320 ma eller 640 ma. Den har både spennings- og strømbegrensning og er dermed kortslutningssikker. Korte strømbrudd blir overbygget med 100 ms buffertid.bussbelastningen av henger av hvilken type deltakere som er tilkoplet. Deltakerne er driftsklare ved inntil minimum DC 21 V og trekker typisk 150 mw fra bussen. Ved ekstra strømbehov i brukerdelen (f.eks. LEDs) inntil 200 mw. Blir det bygd inn mer enn 30 deltakere over korte kabelavstander (f.eks. i et fordelingsskap), må strømforsyningen plasseres i nærheten av dette. I en linje er det max. tillatt med 2 strømforsyninger. Mellom de to strømforsyningene må det være en minsteavstand på 200 m (kabellengde). Ved økt strømbehov kan også 2 strømforsyninger koples parallelt via en felles drossel til instabus EIB. Den tillatte strømbelastningen på linjen blir dermed økt til 500 ma. Kabellengden til en linje inklusive alle avgreninger skal ikke overskride 1000 m. Avstanden mellom en strømforsyning og en deltaker skal ikke være større enn 350 m. For å kunne oppløse telegram-kollisjoner entydig, er avstanden mellom to deltakere begrenset til max. 700 m. Siemens instabus EIB 5

7 Teknisk beskrivelse easy starter for instabus EIB Installering Installeringen er meget enkel. Bus-kabelen kan legges parallelt med hovedkabelen. Den kan legges i sløyfer og forgreninger. En ende-motstand er derfor ikke nødvendig. Komponentene er koblet til busen enten via trykkontakt, eller busklemmer. Når komponentene er koblet via trykkontakt, blir bus-komponentene som skal benyttes i fordelingstavlen festet på montasjeskinne, DIN EN x7.5 som har en egen dataskinne. Overføringen fra dataskinne til bus-kabelen er utført av en forbinder. Overføringen fra bus-kabelen til komponentene for utvendige, innvendige, vegg, tak installasjoner blir utført ved hjelp av busklemmen. Bus-komponenter Hver bus-komponent består av en universell bus-koblingsenhet (BCU), og en funksjonsrelatert bruksenhet (AU) som utveksler informasjon med BCU`en via det fysiske eksterne grensesnittet (PEI). BCU`en mottar telegrammer fra busen, dekoder dem, og kontrollerer AU`en. AU`en gir BCU`en informasjon som blir kodet og sendt til busen som telegrammer. Under prosjektering og programmering med easy starter mottar BCU`en dataene for den funksjon som skal utføres. BCU`en inneholder en mikroprosessor (µp) til dette formålet. Mikroprosessoren har ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), og et elektrisk overskrivbart minne EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). ROM`en inneholder system programvaren som ikke kan modifiseres av brukeren. Dataene for den gjennomførbare funksjonen til BCU`en ligger i EEPROM`en. De aktuelle dataene til µp ligger i RAM`en. Siemens instabus EIB 6

8 Installering easy starter for instabus EIB 2 Installering av easy starter for instabus EIB Dette kapittelet beskriver både hardware- og softwarekrav, og installasjon av easy starter for instabus EIB. Systemkrav Din maskin må tilfredsstille følgene krav for å kunne installere og bruke easy starter for instabus EIB: IBM eller 100% kompatibel maskin Microsoft Windows 95/98 med Internet Explorer 4.0 eller Windows NT 4.0* eller senere med Internet Explorer 4.0 CD-rom spiller Hard disk med minst 15 MB ledig plass Mus eller annen pekekomponent * Det er foreløpig ikke mulig å koble seg til busen med Windows NT Installering av Programvaren Installeringen av easy starter er som følger: 1.Sett in CD-romen i CD-rom spilleren. Velg Kjør på startmenyen. Kjør-dialogboksen blir da åpnet 2. Skriv inn installasjonsprogrammets bane: [CD-spiller]:/setup.exe, og bekreft med OK 3. Setup-veiviseren for installeringen settes igang, og installeringsskjermen kommer opp. Siemens instabus EIB 7

9 Installering easy starter for instabus EIB 4. Skriv inn mappen du vil installere easy starter i. Hvis du ikke skriver inn noe, blir programmet installert under C:/programfiler/easy starter, men du kan velge en annen mappe. Bekreft installasjonsgaten ved å klikke Neste. 5. Bekreft hvilken programgruppe easy starter skal tilhøre. Hvis du ikke skriver inn noe vil det legge seg inn under easy starter, men du kan selv velge en annen programgruppe. Klikk på Neste for å fortsette. 6. Programmet blir nå installert på din maskin. Setup-veiviseren kopierer Filene inn på ønsket plassering. Avinstallering av easy starter Hvis du vil fjerne easy starter, bør du bruke følgende metode for avinstallering fra Windows 95/98, og Windows NT Gå inn på windows startmeny. Velg Innstillinger, deretter Kontrollpanel Siemens instabus EIB 8

10 Installering easy starter for instabus EIB 2. Kontrollpanelets dialogboks kommer opp på skjermen. Dobbelklikk på Legg til/fjern programmer 3. I dialogboksen som kommer opp, velg easy starter for instabus EIB. Bekreft ved å klikke på Legg til/fjern muligheten. 4. Uninstall shield blir nå åpnet. Veiviseren fjerner nå alle easy starter filer fra hard disken. Når avinstalleringen er vellykket, klikk OK for å slette fra maskinen. Siemens instabus EIB 9

11 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB 3 Grunnprinsipper I dette kapittelet vil du lære de grunnleggende trinn for å skape prosjekter med easy starter for instabus EIB. Du vil lære oppstart av easy starter, programvinduenes struktur, og bruk av menykommandoene. Hvis du er fortrolig med Windows-programmer fra før, vil du lett beherske easy starter for instabus EIB. Oppstart av easy starter for instabus EIB Når du har installert programmet, vil det være en link under Programmer på startmenyen som du klikker på for oppstart av programmet. 1. Beveg musepekeren over programikonet. 2. Klikk på ikonet med venstre musknapp. Startvinduet til easy starter kommer opp på skjermen. Som du ser inneholder menyfeltet kun tre muligheter. Fil, Vis og Hjelp(?) med følgene undermenyer. Fil Ny Du oppretter nye prosjekter her Åpne Åpner allerede eksisterende prosjekter Skriver instillinger Åpner dialogboksen for utvelging og konfigurering av skriver. Avslutt Klikk her for å forlate programmet. Vis Hjelp Du kan sette inn eller fjerne statuslinjen eller utstyrsfeltet med denne kommandoen. Hvis du klikker her, vil infoboksen til easy starter komme opp på skjermen. Siemens instabus EIB 10

12 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Hvis du klikker på Ny på menyfeltet, eller trykker på ikonet til venstre, vil startvinduet til easy starter endres til et prosjekt vindu. Prosjekterings vinduet til easy starter Prosjekterings vinduet er ditt arbeidsområde. Det inneholder alle nødvendige verktøy for å opprette et prosjekt med easy starter for instabus EIB, modifisere det, eller ta prosjektet i bruk. Prosjekt vinduet består av forskjellige seksjoner. Toppseksjonen likner den du finner i andre Windows-programmer. Den har et tittelfelt, et menyfelt og et utstyrsfelt. Hovedområdet av vinduet inneholder prosjekteringsområdet til høyre, romvisning og komponentliste og informasjonsvindu på venstre side. Nederst er statuslinjen som fremskaffer informasjon om det aktuelle prosjekts programoperasjoner. Linjen viser også hjelpe tekster dataene. Diagrammet nedenfor viser de viktigste elementene i prosjekteringsvinduet Tittelfelt Rom Prosjekteringsvindu Menylinje Verktøylinje Komponentliste Informasjonsvindu Statuslinje Komponentsymbol Hjelpemeny Produktkatalog Tittelfelt Tittelfeltet inneholder programikonet, og standard windows ikoner for lukking, minimering og maksimering av vinduet. Det inneholder også navnet på det prosjektet som er under behandling. Hvis du har opprettet et nytt prosjekt uten å lagre det, vil det her stå "prosjekt". Minimere: Forstørre: Gjennopprette: Lukke: Reduserer vinduet til et ikon på windows oppgavelinje. Forstørrer vinduet til å dekke den tilgjengelige plassen (full screen). Gjenoppretter vinduet til størrelsen definert av brukeren. Lukker vinduet og programmet. Siemens instabus EIB 11

13 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Menyfelt Menyfeltet gir deg adgang til easy starters kommandoer via de respektive menytittlene. Hver meny gir deg en rad av beslektede kommandoer som utfører spesielle funksjoner i programmet. For å åpne menyen, klikk med musen på menyteksten, eller hold Alt nede og trykk ned den bokstaven som er understreket på menyfeltet. Menyfeltet åpner seg, og du kan trykke på en av de tilgjengelige kommandoene. Verktøylinje Verktøylinjen består av flere ikoner som kan velges individuelt. Du kan bruke disse ikonene for å utføre de mest brukte funksjonene uten å gå inn på menyen. Kommandoer som ikke er tilgjengelige, får et gråskjær i seg. Knapper kan legges til eller fjernes. Utstyrsfeltet kan vises eller skjules. Ny Åpne Lagre Skrive ut Komponentliste Komponentkatalog Zoom Informasjonsvindu Romoversikt Laste ned endrede komponenter Fri forbindelse Av på funksjon Endevender funksjon Kronevender funksjon Impulsrele funksjon Gruppefunksjon på Gruppefunksjon av Sentral av Panikk på funksjon Informasjon Les ut komponent Statuslinjen Statuslinjen som ligger på bunnen av vinduet, viser utførelsen av en omstendelig operasjon, eller den nåværende status av operasjonen (f.eks. ved lagring eller utskrift av et prosjekt). Den hjelper deg også å finne ut hvilket trinn som skal utføres i større operasjoner (f.eks. når du forbinder komponenter). Statuslinjen kan du vise eller skjule. Siemens instabus EIB 12

14 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Komponentlisten Denne listen viser komponentene i det pågående prosjektet. Komponentlisten kan lages under prosjektering, eller importeres. Når et prosjekt blir gjenopptatt, blir komponentlisten vist på venstre side av skjermen. Listen kan også vises i eget vindu, og flyttes hvor som helst på skjermen. Du kan vise eller skjule vinduet ved å gå inn på Vis -menyen, eller ved å trykke på ikonet som vist på venstre side. Hver anførsel på listen korresponderer med en komponent, hvorved den følgende struktur er brukt: <Status visning> <Symbol > < Etterfølgende nummer> <Type> <Navn> <Installasjonssted> Hver komponent har et antall kanaler som er listet opp som undergrupper. Hver av disse består av: <Symbol> < etterfølgende nummer og bokstav> <Kanalens navn> Hvis et funksjonelt område har blitt anvist til en kanal, vil alle anførsler på denne kanalen bli vist på en liste med fete typer. Fargen på statusdisplayet indikerer om komponenten allerede har fått fysisk adresse (P, grønn), eller ikke (P, rød), og om komponenten har blitt lastet ned (D, grønn), eller ikke (D, rød). Komponentsymbol Hver enkelt komponent er representert i romvisningen med et komponentsymbol. Du kan flytte dette symbolet som du vil i romvisningen. Øverst i venstre hjørne er brytersymbolet, komponenttypen er i midten, mens det etterfølgende nummeret er i nedre høyre hjørne. Komponentens navn står i midten av symbolet. Kanalene er vist på bunnen. Et skille er gjort mellom kanalene, innganger (gule), utganger (grønne). En komponent er alltid vist med alle kanaler, hvorved kanalene som ikke har eller har et annet funksjonelt område er gråtonet. Romvisning Romvisningen er i sentrum av programmet. Der kan du sette inn komponent, eller forbindedem med hverandre.romvisningen er vist på høyre side av skjermen når du henter et prosjekt. Du kan velge mellom to forskjellige visningsmodeller. Siemens instabus EIB 13

15 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB I den normale rombeskrivelsen, er alle rommene listet opp individuelt, som indekskort - det ene etter det andre. Den andre visningsmuligheten er en multi-romsvisning som kalles det totale prosjektvinduet. Du kan vise eller skjule dette ved å klikke på ikonet som vist til venstre. De individuelle busene blir kombinert, og vist som en bus. Rommene er vist ved siden av hverandre med et tittelfelt som viser navnet på rommet. Det totale prosjektvinduet brukes kun til visning. Visningen av de enkelte forbindelsers funksjoner fungerer på samme måte som i den normale romvisningen. Rekkefølgen på rommene i det totale prosjektvinduet er avhengig av rekkefølgen på rommene i standardvisningen. Produktkatalogen De tilgjengelige komponentene står oppført i produktkatalogen. De nødvendige komponent for ditt prosjekt kan hentes herfra, og flyttes til ønsket rom eller komponent ved hjelp av drag & drop. Katalogen vises i eget vindu, som du kan flytte hvor du vil i romoversiktsnvinduet. Du kan vise eller skjule vinduet via Vis på menyfeltet, eller ved klikk på ikonet som vist på venstre side. Katalogen er delt inn i tre deler: Aktorer, sensorer og blandete komponent. Når du velger en komponent, vil informasjon om denne, inkludert et lite foto, bli vist i den nedre delen av vinduet. Produktkatalogen gjør det mulig å opprette og konfigurere et prosjekt "offline". Det betyr att komponentene ikke behøver å være fysisk tilstede mens du programmerer. Informasjonsvinduet Informasjonsvinduet viser alle komponentens eller kanalens (velges med musepekeren) egenskaper. Som statuslinjen, hjelper informasjonsvinduet deg med hvilken rekkefølge du skal utføre deloperasjoner i. Vinduet er vist nederst i venstre hjørne av skjermen. Vinduet kan flyttes hvor du vil i romoversiktsnvinduet. Det kan vises eller skjules via Vis på menyfeltet, eller ved å klikke på ikonet som vist på venstre side. Oversikt over kommandoer De enkelte menygjenstandene er listet opp og forklart bak i manualen (kap. 7). Der finner du en oversikt over begrepene. De forskjellige kommandoene blir forklart ved bruk i neste kapittel. Statuslinjen gir en kort beskrivelse av menygjenstandene ved hjelp av nøkkelord. Når du velger eller merker en gjenstand, dukker relevant informasjon opp på denne linjen som en beskjed. Siemens instabus EIB 14

16 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Hjelpemenyen Utskrift Du kan, hvis du lurer på noe i forbindelse med menykommandoene eller øvrige funksjoner i easy starter, få hjelp via online hjelpesystemet mens du jobber. Hjelpemenyen hentes frem ved å trykke på F1, eller via menyfeltet. Snartips Hvis du lurer på hva et ikon står for, før musepekeren over ikonet. Et felt åpnes, hvor det står hva ikonet står for. En kort beskrivelse av funksjonen vises på statuslinjen. Utskrift av prosjektdokumentasjon Dokumentasjon av prosjektet kan skrives ut på tre forskjellige måter: Via Skriv ut - kommandoen på Fil-menyen Via symbolet vist på venstre side på utstyrsfeltet Via Skriv ut -knappen i forhåndsvisningsdialogboksen Når du har valgt en av disse tre vil dialogboksen for utskrift komme opp på skjermen. I dette dialogvinduet, definerer du formatet, utskriftskvaliteten og utskriftsområdet av det som skrives ut. Du definerer hvorvidt informasjonen som skrives ut skal vises som tabell, grafisk, eller som komponentspesifisert data (se forhåndsvisning). Når informasjonen skrives ut som tabell, blir hver enkelt komponent vist med sine egenskaper (installasjonssted, funksjonelt område) på en liste. Når informasjonen blir skrevet ut grafisk, blir de individuelle rommene vist som i romvisningsvinduet. Når du velger komponentspesifisert utskrift, velger du en komponent. ETS-dataene skrives da ut med komponenten. En standard windows-skriver kan brukes til utskrift. Ønsker du å bruke en annen skriver, velger og konfigurerer du skriver ved å klikke på knappen innstillinger. Har du spørsmål angående oppsettet av skriveren, kikk i din windows- eller skrivermanual. Siemens instabus EIB 15

17 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Innstilling av skriver Dialogboksen for innstilling av skriveren kommer opp når denne funksjonen velges på menyen. I denne dialogboksen velger og konfigurerer du skriveren. Du bestemmer også papirformatet her. Forhåndsvisning av utskrift Denne funksjonen gir deg mulighet til å se hvordan utskriften vil se ut. Som på utskriftsmenyen kan du velge ett av tre formater. I forhåndsvisningsvinduet kan du bruke kommandoene på toppen av vinduet til å bla gjennom dokumentet, forstørre det og skrive det ut. Siemens instabus EIB 16

18 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Innstilling av programmets egenskaper Innstillingsmenyen gjør deg i stand til å utføre de grunnleggende innstillingene i programmet. I mange sammenhenger må programmet startes på nytt for at de nye innstillingene skal tre i kraft. Enlinje : Denne innstillingsmuligheten bestemmer hvordan bus-forbindelsene vises i romvisningen. Når denne muligheten er deaktivert, blir forbindelsene representert som individuelle forbindelser. Forbindelser som krysser flere rom, blir indikert med en rometikett på venstre eller høyre side av vinduet. Når denne muligheten blir valgt, blir de forskjellige bus-forbindelsens slått sammen, og vises som en bus på bunnen av vinduet. Rometikettene blir gråtonet. Vis sentral av/ / panikk på: Disse kretsene er begge vist i romvisningen for en multi-bus visning som en separat bus. Når denne muligheten blir deaktivert, vil disse forbindelsene ikke lenger være synlige. Kommunikasjonsport for bus-tilgang: Her kan du stille inn den serielle PC grensesnittet som du vil bruke til tilkobling til busen. For å endre innstillingene, klikk på høyre pil ved siden av innmatingsfeltet, og velg en ny innstilling. Filkatalog: Du kan definere hvilken stasjon du vil lagre på eller hente prosjekter fra. Når åpne eller lagre er valgt etter programstart, vill valgt mappe være standard arbeids mappe. Den nylige filkatalogen: Her bestemmer du hvor mange av de foregående åpene prosjekter som skal vises på filmenyen. Antallet listeanførsler blir ikke nødvendigvis utvidet etter den nye oppstarten. Hvis din gamle liste er stilt inn på å vise de fire siste anførsler, og du endrer dette til åtte, vil listen begynne med å fortsatt vise fire anførsler. Utvidelsen skjer i takt med åpning av nye prosjekter. Gruppeadresseformat: Denne muligheten gjør at du kan spesifisere hvordan gruppeadressene vises i prosjektdokumentasjonen. Klikk på en avkryssingsrute for å bytte mellom 2-nivås gruppeadresser, og den klarere 3-nivås gruppeadresser. Romoversikt: Statisk: Når du bytter mellom normalvisning, og romoversiktsvisning, er komponentlisten skjult. Informasjonsvinduet endres til et vindu som kan flyttes til hvilken som helst posisjon. Dynamisk: Med denne innstillingen, blir bare visningsmåten på høyre side av vinduet endret. Informasjonsvinduet, og komponentlisten oppfører seg som normalt. Siemens instabus EIB 17

19 Prosjektering easy starter for instabus EIB 4 Prosjektering Prosjektet I dette kapittelet vil du lære hvor enkelt det er å lage et prosjekt med easy starter for instabus EIB. Kapittelet er utformat slik at du steg for steg vil lære å designe et frittstående hus ved bruk av easy starter for instabus EIB. Første etasje i et frittstående hus bør konfigureres enkelt og greit med easy starter, og funksjonene burde sjekkes. Til å begynne med skal vi bare tilpasse første etasje med installasjonsbussystemet instabus EIB.. Følgende installasjonsplan, såvel som oppgavelisten, fungerer som et eksempel på prosjektering. R1 M R2 M S9 S4 L2 L3 Kjøkken L4 S6 S8 S10 S7 Spisestue L5 L1 S15 S1 S5 L1 S2 L1 Gang Fordeling WC L10 L9 Kontor Arbeiten L8 S14 S3 S12 S13 Salong L6 S11 M R3 Oversikt over nødvendige komponenter A2 M R4 L7 WC S15 Enkel bryter UP 116 Kontor S14 Dobbel bryter UP 116 Gang S1 Dobbel bryter UP 116 S2 Enkel bryter UP 116 S3 Enkel bryter UP 116 S5 Enkel bryter UP 116 Siemens instabus EIB 18 Sensorer Aktorer Sammensatte komponenter A1Persienneaktor UP 520 A1Lastutgang N 510 Kjøkken S8 Enkel bryter UP 116 S6 Binæritgang + Dobbel bryter UP 562 S7 Persienneaktor + Enkel bryter UP 520 Salong S10 Dobbel bryter UP 116 S13 Dobbel bryter UP 116 Inngang S4 Enkel bryter UP 116 S9 Persienneaktor + Enkel bryter UP 520 S11 Persienneaktor + Enkel bryter UP 520 S12 Dimmer + Enkel bryterup 525 S13 Binærutgang + Enkel bryter UP 562

20 Prosjektering easy starter for instabus EIB Beskrivelse av funksjoner Lyset på WC blir slått av/på ved klikk på S15 bryteren. Lastutgangens (N 510) kanal C på fordelingstavlen i første etasje, bør brukes som en utløser for L10 lampen. Her blir lampene L9 og L8 (A1 Lastutgang, kanal D), byttet med S14 høyre vippebryter. S14 venstre vippebryter kontrollerer persienneaktoren A2, som blir brukt til å heve og senke persienne R4. Det skal være mulig å slå av/på de tre lampene i hallen L1 (A1 Lastutgang, kanal A) fra tre steder (ved bruk av høyre vippebryter S1 og trykknappene S2 og S3).Utelyset (A1 Lastutgang, kanal B med fem minutters timerfunksjon) slås av/på med S1 venstre vippebryter, og trykknapp S4. Venstre knapp på trykknapp S5 har en " Panikk på " funksjon, mens høyre vippebryter brukes som "Sentral av" så alle lamper kan bli slått av eller på. På kjøkkenet bør persienne R1 være kontrollert av trykknappen S7. Lampen L3 bør skrus av/på med venstre vippebryterne til trykknappen S6 (sammensatt komponent), og S8 med en toveis krets. På samme måte, lampe L4 bør bli slått av/på ved bruk av høyre vippebryter på trykknappen. I stuen, skal du kunne slå lampe L6 av/på med høyre vippebryter S13, og venstre vippebryter S10. Den indirekte belysningen L7, skal slås av/på og dimmes med trykknappen S12, og høyre vippebryter S10. Lampe L5 slås av/på med de venstre vippebryterne S10 og S13. Rullegardinene R2 og R3 har hver sin trykknapp ved vinduet. Den Sammensatte komponenteren UP 562, er brukt som av/på aktor for lampene L6 og L5. Opprettelse av nye prosjekter Start programmet som beskrevet i kapittel 3. Klikk på Fil på menyfeltet, og velg kommandoen Ny. Du kan også klikke på ikonet som vist til venstre. NB! Allerede åpne prosjekter lukkes når du oppretter et nytt prosjekt. Du kan aldri ha mer enn ett åpent prosjekt av gangen. Åpne et prosjekt Du åpner et allerede eksisterende prosjekt ved å klikke på Fil på menyfeltet for så å velge Åpne, eller ved å klikke på ikonet som vist til venstre. Åpne -dialogboksen hvor du velger hvilket prosjekt som du vil åpne, kommer opp på skjermen. Først velger du riktig mappe, så skriver du navnet på prosjektet på Filnavn tekstfeltet, eller klikk på prosjektet. Prosjektet åpnes ved dobbeltklikk eller ved å trykke på Åpne. NB! Allerede åpne prosjekter lukkes når du åpner et nytt prosjekt. Du kan aldri ha mer enn ett åpent prosjekt av gangen. Siemens instabus EIB 19

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Eaton RF System 2.42 Manual

Eaton RF System 2.42 Manual Eaton RF System 2.42 Manual 2 Eaton RF-System - Hjelp Innhold 1 Oversikt Eaton... RF System 6 2 Hva er nytt... i denne versjonen? 6 3 Hvordan begynne... 9 4 Menyen... 10 Fil-menyen... 10 Kommandoer...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.0, 2008. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Innhold TINA. Design Suite v7. Den Komplette Elektronikklab for Windows HURTIGSTARTSMANUAL. DesignSoft. www.designsoftware.com. TINA hurtigstart i-1

Innhold TINA. Design Suite v7. Den Komplette Elektronikklab for Windows HURTIGSTARTSMANUAL. DesignSoft. www.designsoftware.com. TINA hurtigstart i-1 Innhold TINA Design Suite v7 Den Komplette Elektronikklab for Windows HURTIGSTARTSMANUAL DesignSoft www.designsoftware.com TINA hurtigstart i-1 Innhold COPYRIGHTS Copyright 1990-2008 DesignSoft, Inc. All

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer