easy starter for instabus EIB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "easy starter for instabus EIB"

Transkript

1 easy starter for instabus EIB Electrical Installation Technology instabus EIB

2 Forord easy starter for instabus EIB Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forvarsel, og er ikke forpliktende fra Siemens AS sin side. Programvaren beskrevet i dette dokumentet er lisensbeskyttet. Programvaren kan kun brukes og kopieres i henhold til lisensavtalen. Med unntak av kopiering tillatt i lisens og taushetsplikt avtalen, er kopiering til andre medier forbudt. Kjøperen kan lage en backup kopi. Denne manualen og/eller programmvaren skal ikke reproduseres, lagres i et gjennfinningssystem, eller spres på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, til andre formål enn eget bruk uten spesiell skriftlig tillatelse fra Siemens AS. Copyright 2000 Siemens AS. Alle rettigheter reservert. MGX-Lib, lisens holdt av Micrografx INC. Copyright Micrografx INC. Alle rettigheter reservert. Microsoft er et registrert varemerke, Windows er et varemerke tilhørende Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Type Manager er registrerte varemerker av Adobe Systems INC. Micrografx er et registrert varemerke, og Micrografx Draw Plus og Micrografx Designer er registrerte varemerker av Micrografx, INC. PaintBrush er et registrert varemerke av Z-soft Corporation. er et registrert varemerke av European Installation Bus Association, Brussel. instabus er et registrert varemerke av Siemens AS, som medlemmene av "Insta-gruppen" deler. Easy starter for instabus EIB manual Siemens instabus EIB Versjon 1.1 Februar Sikkerhetsnote Programmet easy starter for instabus EIB er utviklet som en rask introduksjon til instabus EIB teknologi, og er av denne grunn utstyrt med et begrenset antall funksjoner og komponenter. Det skal derfor ikke brukes i eksisterende EIB systemer lagd med ETS. Siemens AS påtar seg intet juridisk eller annet ansvar for konsekvensene av bruken av dette programmet. Siemens instabus EIB 1

3 Forord easy starter for instabus EIB Forord Velkommen til easy starter for instabus EIB Med easy starter ønsker vi å gjøre ditt første møte med European Installation Bus (EIB) og EIB Tool Software (ETS) så enkelt som mulig. Enkle forbindelser kan læres og utøves ved bruk av utvalgte produkter for lys- og persiennekontroll. Programvaren er enkel å bruke, og kan kjøres fra nesten hvilken som helst PC. Du trenger ikke delta på noe ETS kurs på forhånd. Du vil også finne ETS Demo light på denne CD'en som gjør deg i stand til å bruke den profesjonelle EIB programvaren. Prosjekter som er startet med easy starter kan bli utvidet ved hjelp av ETS for å ta i bruk den komplette EIB teknologien. Du vil i denne manualen finne instruksjoner for steg for stegoverføring av data. Installasjonsbus-systemet instabus EIB Ønsket om større komfort og flere tekniske muligheter krever en stadig større elektroinstallasjoner. De tradisjonelle elektroinstallasjonene har her kommet til en grense. Med instabus EIB lar disse omfattende fordringene seg løse på en oversiktlig og økonomisk måte. Ved tradisjonell elektroinstallasjon trenger hver funksjon en egen kabel og hvert styringssystem et separat nettverk. I motsetning til dette, er det med instabus EIB mulig å styre, overvåke og melde alle driftstekniske funksjoner via en felles kabel. Derved kan energitilførselen føres direkte til forbrukerne uten omveger. Foruten innsparingen av kabler gir systemet andre fordeler: Installasjonen i et bygg kan gjennomføres mye enklere og senere utvidelser og modifikasjoner kan foretas uten problemer. Ved bruksendringer eller forandring av romoppdelingen, skjer en rask og uproblematisk tilpassing av instabus EIB - systemet v.h.a. enkel omprogrammering av busdeltakerne, uten at kabler må forlegges på nytt. Siemens instabus EIB 2

4 Innholdsfortegnelse easy starter for instabus EIB 1 Teknisk beskrivelse av instabus EIB Overføringsteknikk...4 Adressering... 4 Topologi.4 Teknologi...5 Installering...6 Bus-produkter Installering av easy starter for instabus EIB 7 Systemkrav... 7 Avinstallering av easy starter.8 3 Grunnprinsipper...10 Oppstart av easy starter for instabus EIB..10 Prosjektering-vinduet til easy starter Tittelfelt. 11 Menyfelt...12 Utstyrsfelt Statuslinjen Komponentlisten Komponentsymbol Romvisning Komponentkatalog Informasjonsvinduet...14 Oversikt over kommandoer.. 14 Hjelpemenyen Snartips Utskrift av prosjektdokumentasjon.. 15 Utskrift...15 Innstilling av skriver Forhåndsvisning av utskrift...16 Innstilling av programmets egenskaper Prosjektdesign..18 Prosjektet. 18 Oversikt over nødvendige produkter. 18 Anvisning av funksjoner 19 Opprettelse av nye prosjekter. 19 Åpne et prosjekt. 19 Importering av delprosjekt Lagre et prosjekt 20 Definering av prosjektets egenskaper 21 Innsetting av rom...21 Innsetting av komponent.22 Innsetting av komponent ved hjelp av produktkatalogen.23 Utvelging og innsetting av Komponent...23 Innlemming av komponent fra bussen...24 Definering av komponent egenskaper Forbinde komponent 26 Forbindelsesveiviseren.. 26 De tilgjengelige forbindelsestyper Forbindelse ved hjelp av veiviseren Visning av forbindelser..28 Sletting av forbindelser. 29 Overføring til ETS Funksjonstest Krav for utføring av test..30 Nedlastning Laste ned fysisk adresse Feilsøking..33 Utføring av prosjektkontroll Kontroll av en komponent.. 33 Diagnostisering Menyene til easy starter for instabus EIB...36 Siemens instabus EIB 3

5 Teknisk beskrivelse easy starter for instabus EIB 1 Teknisk beskrivelse av instabus EIB Overføringsteknikk Installasjonsbusen er et desentralisert bussystem, og krever ingen sentral kontroller. Hver komponent har sin egen mikroprosessor. Alle tilknyttede bus-komponent kan utveksle informasjon via et felles overføringsvei, dvs. bussen. Informasjonen som skal sendes er pakket til et telegram, og sendt via busen fra en sensor (komponent som gir kommandoer, f.eks. trykknapp, bevegelsessensor) til en eller flere aktorer (komponent som mottar kommandoer f.eks. dimmer, lastbryter). Ved instabus EIB er ikke overføringen skilt galvanisk, da forsyningsspenningen (DC 24V) for bussdeltakerne også står til disposisjon på samme lederparet. Telegrammene er modulert ovenpå denne likespenningen. Adressering Under prosjektdesignen får hver enkelt bus-komponent sin egne unike fysiske adresse, som gjør at den lett blir identifisert. Når instabus EIB er i bruk, bruker systemet gruppeadresser for internkommunikasjon. Komponent som jobber sammen om å utføre en enkelt oppgave, er logisk koblet via gruppeadresser. Under konfigureringen av instabus EIB systemet ved bruk av easy starter, blir det definert for hver enkelt bus-komponent hvilken gruppeadresse den tilhører. Hvis en bus-komponent oppdager et telegram på busen, vil det bare motta det hvis det har dens gruppeadresse (hvis overføringen var vellykket). Komponent vil ikke motta og utføre beskjeder som ikke har deres gruppeadresse. Topologi Maksimalt 64 komponent med bus-egenskaper kan være tilknyttet en linje, den minste enheten i instabus EIB systemet. Opp til 15 linjer kan bli kombinert til et område ved hjelp av linjekoblinger som er tilkoblet hovedlinjen. Ved bruk av easy starter er det bare mulig og konfigurere en linje, dvs. at 64 komponent kan innsettes i ditt prosjekt. 15 områder kan kombineres til en større enhet via områdekoblinger som er tilknyttet områdeslinjen. På områdelinjen blir grensesnittene (Gateways) til fremmede systemer (SICLIMAT X, ISDN osv.) eller til andre EIB systemer tilkoplet Selv om over deltakere kan sammenkoples til et enhetlig system, opprettholdes den klare logikken. Telegram overskrider bare grensesnittene til andre linjer og funksjonsområder når det er deltakere der som blir kalt opp via gruppeadresser. Linje/ryggradkoblingene tar seg av de nødvendige filter funksjonene. Siemens instabus EIB 4

6 Teknisk beskrivelse easy starter for instabus EIB Den fysiske adressen orienterer seg til denne topologiske oppbyggingen: Ved å angi sitt område-, linje- og deltakernummer, kan hver deltaker identifiseres. For tilordning av deltakerne til forskjellige driftstekniske funksjoner blir funksjonsnr. inndelt i hoved- mellom og undergrupper.. Under prosjektdesignen kan gruppeadressene bli delt i maksimum 15 hovedgrupper for forskjellige funksjoner, f.eks. for: Belysningsstyring Persiennekontroll Oppvarming, air condition og ventilasjon i rommene. Til andre systemer Linjekobler Områdekobler 1... Busdeltakere Funksjonsområde1 Alt etter brukernes ønsker, kan hver hovedgruppe inneholde inntil 8 mellomgrupper med intill 256 undergrupper. Gruppeadressene tilordnes deltakerne uavhengig av den fysiske adressen. Hver enkelt bus-komponent kan derfor kommunisere med hvilken som helst annen komponent. Teknologi Hver linje trenger sin egen strømforsyning for deltakerne. På den måten er en garantert at det øvrige instabus EIB - systemet fungerer selv om en linje faller ut. Strømforsyningen forsyner de enkelte deltakerne på linjen med SELV (SELV = Safe Electrical Low Voltage, svakstrøm dobbelisolert) DC 24 V, og avhengig av utførelse kan den belastes med 320 ma eller 640 ma. Den har både spennings- og strømbegrensning og er dermed kortslutningssikker. Korte strømbrudd blir overbygget med 100 ms buffertid.bussbelastningen av henger av hvilken type deltakere som er tilkoplet. Deltakerne er driftsklare ved inntil minimum DC 21 V og trekker typisk 150 mw fra bussen. Ved ekstra strømbehov i brukerdelen (f.eks. LEDs) inntil 200 mw. Blir det bygd inn mer enn 30 deltakere over korte kabelavstander (f.eks. i et fordelingsskap), må strømforsyningen plasseres i nærheten av dette. I en linje er det max. tillatt med 2 strømforsyninger. Mellom de to strømforsyningene må det være en minsteavstand på 200 m (kabellengde). Ved økt strømbehov kan også 2 strømforsyninger koples parallelt via en felles drossel til instabus EIB. Den tillatte strømbelastningen på linjen blir dermed økt til 500 ma. Kabellengden til en linje inklusive alle avgreninger skal ikke overskride 1000 m. Avstanden mellom en strømforsyning og en deltaker skal ikke være større enn 350 m. For å kunne oppløse telegram-kollisjoner entydig, er avstanden mellom to deltakere begrenset til max. 700 m. Siemens instabus EIB 5

7 Teknisk beskrivelse easy starter for instabus EIB Installering Installeringen er meget enkel. Bus-kabelen kan legges parallelt med hovedkabelen. Den kan legges i sløyfer og forgreninger. En ende-motstand er derfor ikke nødvendig. Komponentene er koblet til busen enten via trykkontakt, eller busklemmer. Når komponentene er koblet via trykkontakt, blir bus-komponentene som skal benyttes i fordelingstavlen festet på montasjeskinne, DIN EN x7.5 som har en egen dataskinne. Overføringen fra dataskinne til bus-kabelen er utført av en forbinder. Overføringen fra bus-kabelen til komponentene for utvendige, innvendige, vegg, tak installasjoner blir utført ved hjelp av busklemmen. Bus-komponenter Hver bus-komponent består av en universell bus-koblingsenhet (BCU), og en funksjonsrelatert bruksenhet (AU) som utveksler informasjon med BCU`en via det fysiske eksterne grensesnittet (PEI). BCU`en mottar telegrammer fra busen, dekoder dem, og kontrollerer AU`en. AU`en gir BCU`en informasjon som blir kodet og sendt til busen som telegrammer. Under prosjektering og programmering med easy starter mottar BCU`en dataene for den funksjon som skal utføres. BCU`en inneholder en mikroprosessor (µp) til dette formålet. Mikroprosessoren har ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), og et elektrisk overskrivbart minne EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). ROM`en inneholder system programvaren som ikke kan modifiseres av brukeren. Dataene for den gjennomførbare funksjonen til BCU`en ligger i EEPROM`en. De aktuelle dataene til µp ligger i RAM`en. Siemens instabus EIB 6

8 Installering easy starter for instabus EIB 2 Installering av easy starter for instabus EIB Dette kapittelet beskriver både hardware- og softwarekrav, og installasjon av easy starter for instabus EIB. Systemkrav Din maskin må tilfredsstille følgene krav for å kunne installere og bruke easy starter for instabus EIB: IBM eller 100% kompatibel maskin Microsoft Windows 95/98 med Internet Explorer 4.0 eller Windows NT 4.0* eller senere med Internet Explorer 4.0 CD-rom spiller Hard disk med minst 15 MB ledig plass Mus eller annen pekekomponent * Det er foreløpig ikke mulig å koble seg til busen med Windows NT Installering av Programvaren Installeringen av easy starter er som følger: 1.Sett in CD-romen i CD-rom spilleren. Velg Kjør på startmenyen. Kjør-dialogboksen blir da åpnet 2. Skriv inn installasjonsprogrammets bane: [CD-spiller]:/setup.exe, og bekreft med OK 3. Setup-veiviseren for installeringen settes igang, og installeringsskjermen kommer opp. Siemens instabus EIB 7

9 Installering easy starter for instabus EIB 4. Skriv inn mappen du vil installere easy starter i. Hvis du ikke skriver inn noe, blir programmet installert under C:/programfiler/easy starter, men du kan velge en annen mappe. Bekreft installasjonsgaten ved å klikke Neste. 5. Bekreft hvilken programgruppe easy starter skal tilhøre. Hvis du ikke skriver inn noe vil det legge seg inn under easy starter, men du kan selv velge en annen programgruppe. Klikk på Neste for å fortsette. 6. Programmet blir nå installert på din maskin. Setup-veiviseren kopierer Filene inn på ønsket plassering. Avinstallering av easy starter Hvis du vil fjerne easy starter, bør du bruke følgende metode for avinstallering fra Windows 95/98, og Windows NT Gå inn på windows startmeny. Velg Innstillinger, deretter Kontrollpanel Siemens instabus EIB 8

10 Installering easy starter for instabus EIB 2. Kontrollpanelets dialogboks kommer opp på skjermen. Dobbelklikk på Legg til/fjern programmer 3. I dialogboksen som kommer opp, velg easy starter for instabus EIB. Bekreft ved å klikke på Legg til/fjern muligheten. 4. Uninstall shield blir nå åpnet. Veiviseren fjerner nå alle easy starter filer fra hard disken. Når avinstalleringen er vellykket, klikk OK for å slette fra maskinen. Siemens instabus EIB 9

11 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB 3 Grunnprinsipper I dette kapittelet vil du lære de grunnleggende trinn for å skape prosjekter med easy starter for instabus EIB. Du vil lære oppstart av easy starter, programvinduenes struktur, og bruk av menykommandoene. Hvis du er fortrolig med Windows-programmer fra før, vil du lett beherske easy starter for instabus EIB. Oppstart av easy starter for instabus EIB Når du har installert programmet, vil det være en link under Programmer på startmenyen som du klikker på for oppstart av programmet. 1. Beveg musepekeren over programikonet. 2. Klikk på ikonet med venstre musknapp. Startvinduet til easy starter kommer opp på skjermen. Som du ser inneholder menyfeltet kun tre muligheter. Fil, Vis og Hjelp(?) med følgene undermenyer. Fil Ny Du oppretter nye prosjekter her Åpne Åpner allerede eksisterende prosjekter Skriver instillinger Åpner dialogboksen for utvelging og konfigurering av skriver. Avslutt Klikk her for å forlate programmet. Vis Hjelp Du kan sette inn eller fjerne statuslinjen eller utstyrsfeltet med denne kommandoen. Hvis du klikker her, vil infoboksen til easy starter komme opp på skjermen. Siemens instabus EIB 10

12 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Hvis du klikker på Ny på menyfeltet, eller trykker på ikonet til venstre, vil startvinduet til easy starter endres til et prosjekt vindu. Prosjekterings vinduet til easy starter Prosjekterings vinduet er ditt arbeidsområde. Det inneholder alle nødvendige verktøy for å opprette et prosjekt med easy starter for instabus EIB, modifisere det, eller ta prosjektet i bruk. Prosjekt vinduet består av forskjellige seksjoner. Toppseksjonen likner den du finner i andre Windows-programmer. Den har et tittelfelt, et menyfelt og et utstyrsfelt. Hovedområdet av vinduet inneholder prosjekteringsområdet til høyre, romvisning og komponentliste og informasjonsvindu på venstre side. Nederst er statuslinjen som fremskaffer informasjon om det aktuelle prosjekts programoperasjoner. Linjen viser også hjelpe tekster dataene. Diagrammet nedenfor viser de viktigste elementene i prosjekteringsvinduet Tittelfelt Rom Prosjekteringsvindu Menylinje Verktøylinje Komponentliste Informasjonsvindu Statuslinje Komponentsymbol Hjelpemeny Produktkatalog Tittelfelt Tittelfeltet inneholder programikonet, og standard windows ikoner for lukking, minimering og maksimering av vinduet. Det inneholder også navnet på det prosjektet som er under behandling. Hvis du har opprettet et nytt prosjekt uten å lagre det, vil det her stå "prosjekt". Minimere: Forstørre: Gjennopprette: Lukke: Reduserer vinduet til et ikon på windows oppgavelinje. Forstørrer vinduet til å dekke den tilgjengelige plassen (full screen). Gjenoppretter vinduet til størrelsen definert av brukeren. Lukker vinduet og programmet. Siemens instabus EIB 11

13 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Menyfelt Menyfeltet gir deg adgang til easy starters kommandoer via de respektive menytittlene. Hver meny gir deg en rad av beslektede kommandoer som utfører spesielle funksjoner i programmet. For å åpne menyen, klikk med musen på menyteksten, eller hold Alt nede og trykk ned den bokstaven som er understreket på menyfeltet. Menyfeltet åpner seg, og du kan trykke på en av de tilgjengelige kommandoene. Verktøylinje Verktøylinjen består av flere ikoner som kan velges individuelt. Du kan bruke disse ikonene for å utføre de mest brukte funksjonene uten å gå inn på menyen. Kommandoer som ikke er tilgjengelige, får et gråskjær i seg. Knapper kan legges til eller fjernes. Utstyrsfeltet kan vises eller skjules. Ny Åpne Lagre Skrive ut Komponentliste Komponentkatalog Zoom Informasjonsvindu Romoversikt Laste ned endrede komponenter Fri forbindelse Av på funksjon Endevender funksjon Kronevender funksjon Impulsrele funksjon Gruppefunksjon på Gruppefunksjon av Sentral av Panikk på funksjon Informasjon Les ut komponent Statuslinjen Statuslinjen som ligger på bunnen av vinduet, viser utførelsen av en omstendelig operasjon, eller den nåværende status av operasjonen (f.eks. ved lagring eller utskrift av et prosjekt). Den hjelper deg også å finne ut hvilket trinn som skal utføres i større operasjoner (f.eks. når du forbinder komponenter). Statuslinjen kan du vise eller skjule. Siemens instabus EIB 12

14 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Komponentlisten Denne listen viser komponentene i det pågående prosjektet. Komponentlisten kan lages under prosjektering, eller importeres. Når et prosjekt blir gjenopptatt, blir komponentlisten vist på venstre side av skjermen. Listen kan også vises i eget vindu, og flyttes hvor som helst på skjermen. Du kan vise eller skjule vinduet ved å gå inn på Vis -menyen, eller ved å trykke på ikonet som vist på venstre side. Hver anførsel på listen korresponderer med en komponent, hvorved den følgende struktur er brukt: <Status visning> <Symbol > < Etterfølgende nummer> <Type> <Navn> <Installasjonssted> Hver komponent har et antall kanaler som er listet opp som undergrupper. Hver av disse består av: <Symbol> < etterfølgende nummer og bokstav> <Kanalens navn> Hvis et funksjonelt område har blitt anvist til en kanal, vil alle anførsler på denne kanalen bli vist på en liste med fete typer. Fargen på statusdisplayet indikerer om komponenten allerede har fått fysisk adresse (P, grønn), eller ikke (P, rød), og om komponenten har blitt lastet ned (D, grønn), eller ikke (D, rød). Komponentsymbol Hver enkelt komponent er representert i romvisningen med et komponentsymbol. Du kan flytte dette symbolet som du vil i romvisningen. Øverst i venstre hjørne er brytersymbolet, komponenttypen er i midten, mens det etterfølgende nummeret er i nedre høyre hjørne. Komponentens navn står i midten av symbolet. Kanalene er vist på bunnen. Et skille er gjort mellom kanalene, innganger (gule), utganger (grønne). En komponent er alltid vist med alle kanaler, hvorved kanalene som ikke har eller har et annet funksjonelt område er gråtonet. Romvisning Romvisningen er i sentrum av programmet. Der kan du sette inn komponent, eller forbindedem med hverandre.romvisningen er vist på høyre side av skjermen når du henter et prosjekt. Du kan velge mellom to forskjellige visningsmodeller. Siemens instabus EIB 13

15 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB I den normale rombeskrivelsen, er alle rommene listet opp individuelt, som indekskort - det ene etter det andre. Den andre visningsmuligheten er en multi-romsvisning som kalles det totale prosjektvinduet. Du kan vise eller skjule dette ved å klikke på ikonet som vist til venstre. De individuelle busene blir kombinert, og vist som en bus. Rommene er vist ved siden av hverandre med et tittelfelt som viser navnet på rommet. Det totale prosjektvinduet brukes kun til visning. Visningen av de enkelte forbindelsers funksjoner fungerer på samme måte som i den normale romvisningen. Rekkefølgen på rommene i det totale prosjektvinduet er avhengig av rekkefølgen på rommene i standardvisningen. Produktkatalogen De tilgjengelige komponentene står oppført i produktkatalogen. De nødvendige komponent for ditt prosjekt kan hentes herfra, og flyttes til ønsket rom eller komponent ved hjelp av drag & drop. Katalogen vises i eget vindu, som du kan flytte hvor du vil i romoversiktsnvinduet. Du kan vise eller skjule vinduet via Vis på menyfeltet, eller ved klikk på ikonet som vist på venstre side. Katalogen er delt inn i tre deler: Aktorer, sensorer og blandete komponent. Når du velger en komponent, vil informasjon om denne, inkludert et lite foto, bli vist i den nedre delen av vinduet. Produktkatalogen gjør det mulig å opprette og konfigurere et prosjekt "offline". Det betyr att komponentene ikke behøver å være fysisk tilstede mens du programmerer. Informasjonsvinduet Informasjonsvinduet viser alle komponentens eller kanalens (velges med musepekeren) egenskaper. Som statuslinjen, hjelper informasjonsvinduet deg med hvilken rekkefølge du skal utføre deloperasjoner i. Vinduet er vist nederst i venstre hjørne av skjermen. Vinduet kan flyttes hvor du vil i romoversiktsnvinduet. Det kan vises eller skjules via Vis på menyfeltet, eller ved å klikke på ikonet som vist på venstre side. Oversikt over kommandoer De enkelte menygjenstandene er listet opp og forklart bak i manualen (kap. 7). Der finner du en oversikt over begrepene. De forskjellige kommandoene blir forklart ved bruk i neste kapittel. Statuslinjen gir en kort beskrivelse av menygjenstandene ved hjelp av nøkkelord. Når du velger eller merker en gjenstand, dukker relevant informasjon opp på denne linjen som en beskjed. Siemens instabus EIB 14

16 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Hjelpemenyen Utskrift Du kan, hvis du lurer på noe i forbindelse med menykommandoene eller øvrige funksjoner i easy starter, få hjelp via online hjelpesystemet mens du jobber. Hjelpemenyen hentes frem ved å trykke på F1, eller via menyfeltet. Snartips Hvis du lurer på hva et ikon står for, før musepekeren over ikonet. Et felt åpnes, hvor det står hva ikonet står for. En kort beskrivelse av funksjonen vises på statuslinjen. Utskrift av prosjektdokumentasjon Dokumentasjon av prosjektet kan skrives ut på tre forskjellige måter: Via Skriv ut - kommandoen på Fil-menyen Via symbolet vist på venstre side på utstyrsfeltet Via Skriv ut -knappen i forhåndsvisningsdialogboksen Når du har valgt en av disse tre vil dialogboksen for utskrift komme opp på skjermen. I dette dialogvinduet, definerer du formatet, utskriftskvaliteten og utskriftsområdet av det som skrives ut. Du definerer hvorvidt informasjonen som skrives ut skal vises som tabell, grafisk, eller som komponentspesifisert data (se forhåndsvisning). Når informasjonen skrives ut som tabell, blir hver enkelt komponent vist med sine egenskaper (installasjonssted, funksjonelt område) på en liste. Når informasjonen blir skrevet ut grafisk, blir de individuelle rommene vist som i romvisningsvinduet. Når du velger komponentspesifisert utskrift, velger du en komponent. ETS-dataene skrives da ut med komponenten. En standard windows-skriver kan brukes til utskrift. Ønsker du å bruke en annen skriver, velger og konfigurerer du skriver ved å klikke på knappen innstillinger. Har du spørsmål angående oppsettet av skriveren, kikk i din windows- eller skrivermanual. Siemens instabus EIB 15

17 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Innstilling av skriver Dialogboksen for innstilling av skriveren kommer opp når denne funksjonen velges på menyen. I denne dialogboksen velger og konfigurerer du skriveren. Du bestemmer også papirformatet her. Forhåndsvisning av utskrift Denne funksjonen gir deg mulighet til å se hvordan utskriften vil se ut. Som på utskriftsmenyen kan du velge ett av tre formater. I forhåndsvisningsvinduet kan du bruke kommandoene på toppen av vinduet til å bla gjennom dokumentet, forstørre det og skrive det ut. Siemens instabus EIB 16

18 Grunnprinsipper easy starter for instabus EIB Innstilling av programmets egenskaper Innstillingsmenyen gjør deg i stand til å utføre de grunnleggende innstillingene i programmet. I mange sammenhenger må programmet startes på nytt for at de nye innstillingene skal tre i kraft. Enlinje : Denne innstillingsmuligheten bestemmer hvordan bus-forbindelsene vises i romvisningen. Når denne muligheten er deaktivert, blir forbindelsene representert som individuelle forbindelser. Forbindelser som krysser flere rom, blir indikert med en rometikett på venstre eller høyre side av vinduet. Når denne muligheten blir valgt, blir de forskjellige bus-forbindelsens slått sammen, og vises som en bus på bunnen av vinduet. Rometikettene blir gråtonet. Vis sentral av/ / panikk på: Disse kretsene er begge vist i romvisningen for en multi-bus visning som en separat bus. Når denne muligheten blir deaktivert, vil disse forbindelsene ikke lenger være synlige. Kommunikasjonsport for bus-tilgang: Her kan du stille inn den serielle PC grensesnittet som du vil bruke til tilkobling til busen. For å endre innstillingene, klikk på høyre pil ved siden av innmatingsfeltet, og velg en ny innstilling. Filkatalog: Du kan definere hvilken stasjon du vil lagre på eller hente prosjekter fra. Når åpne eller lagre er valgt etter programstart, vill valgt mappe være standard arbeids mappe. Den nylige filkatalogen: Her bestemmer du hvor mange av de foregående åpene prosjekter som skal vises på filmenyen. Antallet listeanførsler blir ikke nødvendigvis utvidet etter den nye oppstarten. Hvis din gamle liste er stilt inn på å vise de fire siste anførsler, og du endrer dette til åtte, vil listen begynne med å fortsatt vise fire anførsler. Utvidelsen skjer i takt med åpning av nye prosjekter. Gruppeadresseformat: Denne muligheten gjør at du kan spesifisere hvordan gruppeadressene vises i prosjektdokumentasjonen. Klikk på en avkryssingsrute for å bytte mellom 2-nivås gruppeadresser, og den klarere 3-nivås gruppeadresser. Romoversikt: Statisk: Når du bytter mellom normalvisning, og romoversiktsvisning, er komponentlisten skjult. Informasjonsvinduet endres til et vindu som kan flyttes til hvilken som helst posisjon. Dynamisk: Med denne innstillingen, blir bare visningsmåten på høyre side av vinduet endret. Informasjonsvinduet, og komponentlisten oppfører seg som normalt. Siemens instabus EIB 17

19 Prosjektering easy starter for instabus EIB 4 Prosjektering Prosjektet I dette kapittelet vil du lære hvor enkelt det er å lage et prosjekt med easy starter for instabus EIB. Kapittelet er utformat slik at du steg for steg vil lære å designe et frittstående hus ved bruk av easy starter for instabus EIB. Første etasje i et frittstående hus bør konfigureres enkelt og greit med easy starter, og funksjonene burde sjekkes. Til å begynne med skal vi bare tilpasse første etasje med installasjonsbussystemet instabus EIB.. Følgende installasjonsplan, såvel som oppgavelisten, fungerer som et eksempel på prosjektering. R1 M R2 M S9 S4 L2 L3 Kjøkken L4 S6 S8 S10 S7 Spisestue L5 L1 S15 S1 S5 L1 S2 L1 Gang Fordeling WC L10 L9 Kontor Arbeiten L8 S14 S3 S12 S13 Salong L6 S11 M R3 Oversikt over nødvendige komponenter A2 M R4 L7 WC S15 Enkel bryter UP 116 Kontor S14 Dobbel bryter UP 116 Gang S1 Dobbel bryter UP 116 S2 Enkel bryter UP 116 S3 Enkel bryter UP 116 S5 Enkel bryter UP 116 Siemens instabus EIB 18 Sensorer Aktorer Sammensatte komponenter A1Persienneaktor UP 520 A1Lastutgang N 510 Kjøkken S8 Enkel bryter UP 116 S6 Binæritgang + Dobbel bryter UP 562 S7 Persienneaktor + Enkel bryter UP 520 Salong S10 Dobbel bryter UP 116 S13 Dobbel bryter UP 116 Inngang S4 Enkel bryter UP 116 S9 Persienneaktor + Enkel bryter UP 520 S11 Persienneaktor + Enkel bryter UP 520 S12 Dimmer + Enkel bryterup 525 S13 Binærutgang + Enkel bryter UP 562

20 Prosjektering easy starter for instabus EIB Beskrivelse av funksjoner Lyset på WC blir slått av/på ved klikk på S15 bryteren. Lastutgangens (N 510) kanal C på fordelingstavlen i første etasje, bør brukes som en utløser for L10 lampen. Her blir lampene L9 og L8 (A1 Lastutgang, kanal D), byttet med S14 høyre vippebryter. S14 venstre vippebryter kontrollerer persienneaktoren A2, som blir brukt til å heve og senke persienne R4. Det skal være mulig å slå av/på de tre lampene i hallen L1 (A1 Lastutgang, kanal A) fra tre steder (ved bruk av høyre vippebryter S1 og trykknappene S2 og S3).Utelyset (A1 Lastutgang, kanal B med fem minutters timerfunksjon) slås av/på med S1 venstre vippebryter, og trykknapp S4. Venstre knapp på trykknapp S5 har en " Panikk på " funksjon, mens høyre vippebryter brukes som "Sentral av" så alle lamper kan bli slått av eller på. På kjøkkenet bør persienne R1 være kontrollert av trykknappen S7. Lampen L3 bør skrus av/på med venstre vippebryterne til trykknappen S6 (sammensatt komponent), og S8 med en toveis krets. På samme måte, lampe L4 bør bli slått av/på ved bruk av høyre vippebryter på trykknappen. I stuen, skal du kunne slå lampe L6 av/på med høyre vippebryter S13, og venstre vippebryter S10. Den indirekte belysningen L7, skal slås av/på og dimmes med trykknappen S12, og høyre vippebryter S10. Lampe L5 slås av/på med de venstre vippebryterne S10 og S13. Rullegardinene R2 og R3 har hver sin trykknapp ved vinduet. Den Sammensatte komponenteren UP 562, er brukt som av/på aktor for lampene L6 og L5. Opprettelse av nye prosjekter Start programmet som beskrevet i kapittel 3. Klikk på Fil på menyfeltet, og velg kommandoen Ny. Du kan også klikke på ikonet som vist til venstre. NB! Allerede åpne prosjekter lukkes når du oppretter et nytt prosjekt. Du kan aldri ha mer enn ett åpent prosjekt av gangen. Åpne et prosjekt Du åpner et allerede eksisterende prosjekt ved å klikke på Fil på menyfeltet for så å velge Åpne, eller ved å klikke på ikonet som vist til venstre. Åpne -dialogboksen hvor du velger hvilket prosjekt som du vil åpne, kommer opp på skjermen. Først velger du riktig mappe, så skriver du navnet på prosjektet på Filnavn tekstfeltet, eller klikk på prosjektet. Prosjektet åpnes ved dobbeltklikk eller ved å trykke på Åpne. NB! Allerede åpne prosjekter lukkes når du åpner et nytt prosjekt. Du kan aldri ha mer enn ett åpent prosjekt av gangen. Siemens instabus EIB 19

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Guard Tour System Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Introduksjon. Dokumentasjon av utførte vakt-, kontroll-, og brannrunder

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer