Idé/tekst Torill Odden. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen. Design/layout Info/marketing. Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idé/tekst Torill Odden. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen. Design/layout Info/marketing. Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben"

Transkript

1 Balansert helhet

2 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: e-post: toodcowi.no COWI konsern er en ledende nord-europeisk rådgivervirksomhet med ca 5400 medarbeidere. Vi leverer tjenester over hele verden innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge er COWI AS et av de ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 700 medarbeidere i inn- og utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgiving, vann og avløpsteknikk. Vi satser spesielt på å videreutvikle vår sterke posisjon innen helsebygg. Idé/tekst Torill Odden Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen Design/layout Info/marketing Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben Trykkeri Spectra Offset AS Opplag Oslo, juni 2009.

3 Innhold Introduksjon 2-3 Oslo Lufthavn Gardermoen, ny terminal 4-5 Godstransporten fra veg til bane 6-7 Verdensledende innen brukonstruksjoner 8-9 På veg mot en miljøvennlig og attraktiv dal Fra Saudi Arabia til Lørenskog Energieffektivisering av norsk fiskeflåte SpareBank 1 Trondheim Helsebyggkompetanse Brannteknikk Vann forutsetningen for alt kjent liv Utviklingsplanlegging Resultatregnskap Omsetning og antall ansatte Organisasjon, regioner, kontorsteder 28 Markedsområder og kontaktpersoner 29

4 «Det som skiller oss fra mange rådgivere, er at vi i Norge er en integrert del av COWI konsern. Dette betyr at i underkant av medarbeidere samarbeider om å løse viktige samfunnsmessige oppgaver. De kan være volummessig krevende, banebrytende for teknologisk utvikling, eller en ny sammensetning av tradisjonelle og utradisjonelle fag.» Christian Nørgaard Madsen «Vi jobber knallhardt for å tilby en unik integrert rådgiving innen teknikk,» miljø og samfunnsplanlegging Terje Bygland Nikolaisen Direktør Forretningsutvikling COWI Norge «Det er mitt store ønske at denne brosjyren blir en appetittvekker for videre kontakt» og nært samarbeid med oss i COWI Christian Nørgaard Madsen Adm. direktør COWI Norge profil 09 2

5 «Våre kunder, andre samarbeidspartnere og medarbeidere skal oppleve COWI som attraktiv i forhold til kompetanse, tilgjengelighet og profesjonalitet. Vi tenker helhetlig, skaper langsiktige verdier og opptrer ansvarlig i forhold til miljø og samfunn.» Terje Bygland Nikolaisen Stor, nær, helhetsorientert COWI konserns kongstanke er å kombinere lokal tilstedeværelse med internasjonal styrke. De fem regionene Danmark, Norge, EU Øst, Afrika og Gulfen, utvikler kontinuerlig samarbeidet via fysiske og virtuelle nettverk. Dette sikrer god oversikt over kompetanse og kapasitet og gjør det mulig å sette sammen team tilpasset de ulike prosjekt. Ubeskjedent er det vårt mål å være best på nettopp dette. Stødig og strategisk I Norge er vi sterkt til stede i alle geografiske og markedsmessige tyngdepunkt. Vi har 21 store, mellomstore og små kontorsteder rundt om i vårt ganske land. Selv om det slett ikke skal bli færre, er det heller ikke et mål å bli stor natten over; vi orienterer oss hele tiden etter vår strategi. Den langsiktige veksten baserer vi på ansettelse av nye og motiverte medarbeidere. Vi er overbevist om at dette best sikrer forankring i vår firmakultur og en videreføring av våre verdier. I tillegg vil vi fortsette å kjøpe opp firmaer når det er riktig for å komplettere vår bredde og spisskompetanse. Dynamisk og nytenkende COWI skal være best i Norge på integrert rådgiving i skjæringspunktet mellom teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Dette betyr ikke manglende fokusering på spisskompetanse og dybde, tvert imot. Nøkkelen er å levere flerfaglige tjenester basert på oppdatert og tilgjengelig kompetanse. Vi satser stort på å dyrke frem bunnsolid faglig kompetanse hos våre medarbeidere via prestisjefylte og nyskapende prosjekt, intern skolering og videreutdannelse. Balansert helhet Når vi definerer teknikk, miljøog samfunnsplanlegging som våre hovedleveranser, er det fordi disse tre bør være hjørnesteinene i alle prosjekt. Våre kunder er ikke kun opptatt av tekniske løsninger, hensynet til miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger får stor oppmerksomhet. Vi er bevisst på ivareta denne helheten i våre prosjektløsninger; et godt eksempel er Alnabruterminalen, se side 6-7. Gode interne prosesser og verktøy I en så flerfaglig og geografisk spredd organisasjon som COWI, er velfungerende elektroniske verktøy en forutsetning. Lang erfaring i 3Dmodellering har inspirert til enda smartere prosjektering ved hjelp av BIM og og buildingsmart. Dette bidrar til rasjonelle rutiner og prosesser, som igjen frigjør tid til internt og eksternt samarbeid om prosjektløsningene. Resultatet er merverdi for alle parter. Markedsområder/kontaktpersoner, se side 29. Å komme sammen COWI er bevisst på at teknologi alene ikke er nok. Å benytte tid sammen med kunder og andre samarbeidspartnere er viktig for å drive utviklingen fremover. Det er i møte og samspill mellom mennesker at de nye idéene skapes. COWI er bevisst på å arrangere og delta i ulike arenaer for informasjonsdeling, diskusjon og høyttenking. Alle snakker om klimaet COWI gjør noe med det Diskusjonene rundt klimaet er mange. Hvordan skal vi redusere vårt eget og samfunnets klimagassutslipp, hvordan skal vi best møte klimaendringene? Dette er utfordringer vi i COWI jobber målrettet med, på kort og langt sikt. I mikroog makroperspektiv. Energieffektivisering, miljøriktig bygging, kollektivtransport, risikovurderinger, utslippsberegninger, klima- og energihandlingsplaner, er noen av områdene. I denne type rådgiving er det en opplagt fordel å integrere teknikk, miljø- og samfunnsplanlegging. Nytteverdien er stor og lett identifiserbar; for våre kunder, for samfunnet, og våre egne ansatte. Christian N. Madsen - cnmcowi.no Terje B. Nikolaisen - tbncowi.no I tillegg til smakebiter fra prosjektløsninger i inn- og utland, viser denne brosjyren enkelte nøkkeltall fra vår drift. Er du interessert i regnskapstall, viser vi til vår elektroniske Årsberetning for 2008, presentert på profil 09 3

6 Forslaget gir et anlegg med fremragende arkitektonisk utforming, meget god funksjonalitet, stort økonomisk potensial og ivaretar nye miljø- og energikrav på en fremtidsrettet måte. Slik lød juryens begrunnelse for valget av Team_T til å prosjektere den nye terminalen på Gardermoen. Stort oppdrag for COWI Frode Fjeldstad, som koordinerte tilbudet for COWI, forteller med stolthet at COWI er ansvarlig for konseptforslaget for de nye energi- og miljøløsningene. COWI er inne med mange fagdisipliner, primært innen energi og miljø, VVS, prosjektadministrasjon, brann, akustikk, IKT og renovasjon. Prosjektet ledes av COWIs Alvin Wehn. Oslo Lufthavn Gardermoen ny terminal profil 09 4

7 Fantastisk samspill på vinnerlaget Det har vært en stor glede sammen med Narud-Stokke- Wiig og andre rådgivere å utvikle den nye terminalen, sier Fjeldstad. Så vidt jeg vet, er dette ett av de største landbaserte rådgiverprosjekt i Norge som er utlyst og utviklet på denne måten. Både terminalbygget, fly- og landsiden er løst av én gruppering. Etter planen skal den nye terminalen være ferdig bygget i løpet av 5-6 år. Stor flyplasskompetanse i COWI En flyplass er en kompleks enhet, hvor perfekt samspill mellom utallige systemer og prosesser er en forutsetning for at flyene skal gå i rute og transportere mennesker og gods trygt til ønskede destinasjoner. COWI konsern har en egen spesialistgruppe for flyplasser, i Norge ledet av Fjeldstad. Det er svært nyttig med direkte tilgang til den spesialkompetansen COWI konsern innehar, sier Fjeldstad. COWI er engasjert i flyplassutbygging i blant annet India, Oman, Latvia, Bulgaria og på Filippinene. I en flyplassutbygging er det tidvis nødvendig med spesialkompetanse som sjelden etterspørres. Våre internasjonale nettverk bidrar til å ivareta og utveksle ulik kompetanse på tvers av de internasjonale regionene, samt bevisstgjøre organisasjonen på potensielle opp- dragsmuligheter hvor regionene kan gå sammen om å løse oppgaven, sier Fjeldstad. Frode Fjeldstad - ffcowi.no Alvin Wehn - weacowi.no Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere

8 Godstransporten fra veg til bane viktig for norsk samfunnsvikling Godstransporten innen EU-området vil vokse med ca. 50 % fram til Hvis ikke jernbane tar over transporten, vil 1,5 millioner nye lastebiler innta det europeiske vegnettet. I dag fraktes 60 % av godset innen EU med bil, 10 % med tog. I Norge er det et uttalt mål å flytte godstrafikken fra veg til jernbane. Alnabru navnet for norsk godstrafikk Godsterminalen på Alnabru skal utvides til å bli Norges største. Det er politisk bestemt at den i år 2012 skal behandle TEU (20-fots containervolum), 1 million i 2020, og 1,5 millioner i En kartlegging foretatt av TØI, bekrefter at Alnabrus beliggenhet er ideell i forhold til de kundene terminalen betjener, med god nærhet mellom transportør og transportkjøper. Får vi i tillegg spredd trafikken over 20 av døgnets timer, unngår vi å skape trafikkaos, samt bedrer logistikken for omlasting fra lastebil til trailer, eller omvendt, påpeker COWIs prosjektleder Anders Breistøl. COWI dekker alle fag innen transport, samferdselsteknikk og transportøkonomiske analyser COWI er ansvarlig for underbyggingsarbeidene for den nye terminalen. Med unntak av geoteknikk, dekker vi alle profil 09 6 Alnabru Jan Edvardsen

9 fag innen regulering, arealplanlegging, landskapsarkitektur, miljø, veg og bane, transport- og risikoanalyser, byggtekniske fag og akustikk. Nytt for Alnabruprosjektet, er at vi selv har kompetanse innen transportanalyse og jernbaneteknikk, det siste ved hjelp av vårt tyske søsterselskap ETC. Med god assistanse fra danske kollegaer, utførte vi kapasitetsberegninger og simuleringer for trafikksystem og jernbanedrift for den plan- lagte virksomheten. Samfunnsøkonomiske analyser av ulike moderniseringsalternativ for terminalen hørte også med. Det er en stor fordel med kompetanse og kapasitet i eget konsern. Her er mye å holde styr på, grensesnittene mot tilstøtende fag er mange, sier Breistøl. Webhotell, videokonferanser og gode interne IT- systemer bidrar til rask informasjonsutveksling kollegaer imellom, uavhengig av hvor i COWIsystemet de befinner seg. Positive ringvirkninger Å innfri målsettingen for terminalen på Alnabru, er en forutsetning for norsk samfunnsutvikling og samfunnsøkonomi. Ikke uten grunn at Jernbaneverket Utbygging betegner prosjektet som det viktigste innen norsk jernbaneutvikling. Å fjerne store deler av godstrafikken fra vegene, resulterer i vesentlig mindre slitasje på vegnettet, økt trafikksikkerhet og reduserte miljøbelastninger. For den enkelte trafikant betyr dette høynet livskvalitet via økt trygghet og kjørekomfort. Å være med å legge til rette for dette, gir oppdraget en ekstra dimensjon, sier Breistøl. Anders Breistøl - anbrcowi.no

10 COWI er i det internasjonale tetskiktet innen brukonstruksjoner. Prosjektene spenner fra noen av verdens største og mest utfordrende stål- og betongkonstruksjoner, til naturtilpassede og estetisk lekre trebruer. Måsørbrua Jan Edvardsen Bernt Jakobsen, ansvarlig for fagområdet i Norge, deltar i COWI konserns markeds- og kompetanseforum for bruer. Han forteller at en viktig del av det internasjonale samarbeidet er å skaffe oversikt over COWIs samlede kompetanse og kapasitet, samt identifisere fagområder som må styrkes. Dette gjør det mulig å sette sammen team tilpasset det enkelte prosjekt. Moderne samferdselsprosjekt krever kompetanse innen eksempelvis veg- og jernbaneplanlegging, trafikk, landskap, miljø og forurensning, økonomi og klimatiske påvirkninger. COWI dekker alle fagfelt, oppdragene spenner fra konsept- og idéutvikling, planlegging, prosjektering og tilstandskontroll, til drifts- og vedlikeholdsplanlegging. I vårt hjemmemarked har vi stor glede av danske kollegaers erfaring og spesialkompetanse innen store og utfordrende prosjekt, slik som henge- og klaffebruer. Fra Norge bidrar vi med spesialkompetanse basert på våre erfaringer offshore, eksempelvis marine konstruksjoner for krysning av våre dype og vakre fjorder, sier Jakobsen. Vi illustrerer det norske markedet med to svært ulike prosjekteringsoppdrag, Måsørbrua og Hålogalandsbrua. Måsørbrua en estetisk perle i Trøndelag Måsørbrua på E6 ved Steinkjer er den eneste trebrua i det norske Europavegnettet, og den trebrua i verden med størst årsdøgntrafikk. De overliggende buene spenner over Figgaelva, mens de to sidespennene går over land. I Måsørbrua er det benyttet en svært interessant kombinasjon av tre, stål og betong, hvor de enkelte materialenes fortrinn er utnyttet. Tradisjonen med trebruer er dypt forankret i skogrike Hedmark. Med utspring i dette miljøet, er Norge ledende i verden innen denne profil 09 8

11 Verdensledende innen brukonstruksjoner Hålogalandsbrua Dissing+Weitling type bruer. Det er naturlig å nevne at det langs utvidelsen av E6 kommer flere trebruer på strekningen Gardermoen Minnesund, hvor vi prosjekterer fem. Dette er helt spesielle konstruksjoner, som også er ment å ha en positiv effekt på trafikksikkerheten, sier Jakobsen. Hålogalandsbrua kjølig eleganse ved Narvik Hengebrua over Rombakkfjorden ved Narvik, vil få Norges nest lengste frie spenn. Prosjekteringen foregår i tett samarbeid mellom danske og norske kollegaer. Arbeidet er lagt opp for å sikre størst mulig kompetanseoverføring over landegrensene. Landskapets dramatikk reflekteres i brua De konstruktive prinsippene for hengebruer gjør at de lett kan bli ensartede og uten egen identitet. Så er ikke tilfelle for Hålogalandsbrua. De dramatiske naturomgivelsene ble både en utfordring og en mulighet for brudesignet; det ble raskt enighet om å la fjellomgivelsene bli en signatur for brua. Slanke A-formede tårn er valgt for å gi en enkel og harmonisk tilpasning til naturlandskapet, samt være robuste og effektive konstruktive elementer. Bernt Jakobsen - bjakcowi.no profil 09 9

12 profil Samfoto/Mimsy Møller

13 På ve g m o t e n m i l j ø ve n n l i g og at traktiv dal Groruddalen er en av Oslos første drabantbyer. Bebyggelsen er i hovedsak lagt til ytterkantene av området, med en kjerne av småindustri og næringsbygg. Det er et typisk slitent område, behovet for en skikkelig ansiktsløfting er stort. En oppgradering av Groruddalen er blitt til en politisk skryte- og fanesak. COWI er på ulike måter engasjert i å legge grunnlaget for en innfrielse av politikernes løfter. Flere av tiltakene er basert på ikketradisjonelle ingeniørdisipliner, med vekt på landskapsarkitektur, areal- og trafikkplanlegging. Blå-grønne strukturer for rekreasjon og byutvikling Elven Alna renner gjennom Groruddalen. I lange strekninger er den ført i rør i bakken, slik tradisjonen var for noen ti-år siden. Pendelen er slått tilbake; det var ikke så smart å lede vannet vekk fra det naturlige kretsløpet. Nå har vann-i-dagen prosjekt, eller blå-grønne strukturer, fått status som funksjonelle og estetiske tiltak. COWIs vannfaglige rådgiver, Svein Ole Åstebøl, forteller at kommunens langsiktige mål er å anlegge en sammenhengende turvei fra Marka til Oslofjorden. Elveløp og småbekker skal gjenåpnes, slik at det blir blå-grønne strukturer på langs og på tvers av dalen. Temaparker skal ligge som perler på en snor og gi publikum varierte rekreasjonsmuligheter knyttet til miljø, natur og kulturhistorie. Vi snakker om urban byutvikling basert på de mulighetene som aktivt bruk av vann gir, sier Åstebøl. Vårt hovedansvar er å implementere EUs Vannrammedirektiv i forvaltningen av vassdraget, slik at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Da må vi rådgivere finne fram til løsninger som sørger for det optimale møtet mellom vannteknikk, økologi, økonomi og estetikk. Svein Ole Åstebøl - svocowi.no I tillegg til trivelige omgivelser, er god tilgjengelighet viktig for et områdes attraktivitet Økt tilgjengelig og oppgradering av T-banestasjonene Vi holder oss i Groruddalen og et annet prosjekt i COWIregi. På vegne av Kollektiv Transportproduksjon, leder vi oppgraderingsarbeidet av T- banenettets stasjoner/stasjonsområder. Grorudbanen ble tatt i bruk i 1966, rehabiliteringsbehovet er stort og åpenbart. Utvikling av kollektivtilbudet, estetisk opprusting av stasjonene med universell utforming, samt bedret tilgjengelighet til holdeplassene, er utgangspunktet for prosjektet. Grunnlag for nye billett- og informasjonssystemer inngår i løsningene. COWIs Kjell Nykmark koordinerer forslagene fra sine kollegaer innen landskap, konstruksjon, veg, vann og avløp, elektroteknikk og kontrakts- rådgiving. Han poengterer det store miljø/klima-aspektet som ligger i prosjektet og den positive effekten det forventes å gi Groruddalen. Det satses stort på redusert biltrafikk via god tilgjengelighet til stasjoner og holdeplasser. Sammen med et trygt sykkelvegnett, skal det gi beboerne lett adkomst til bolig, arbeid, serviceog kulturtilbud. Kjell Nykmark - kjnycowi.no profil 09 11

14 Fra S a u d i A ra b i a til Lørenskog COWIs engasjement innen industri, energi, olje- og offshorerelatert virksomhet, fikk betydelig oppsving med kjøpet av OptiKon. Vår kompetanse innen Tekla og numeriske analyser gir store oppdrag innen blant annet internasjonal prosessindustri. Prosessanlegg for plastproduksjon Markedsansvarlig Henning Johansen gir noen smakebiter. For svenske Chematur Engineering har vi store oppdrag i Saudi Arabia, India og Kina. Det dreier seg om byggeteknisk prosjektering av prosessanlegg for produksjon av råstoff til plastproduksjon. Vi jobber tett mot kundens prosess- og maskiningeniører, oppgavene er i stor grad styrt mot totalløsninger for anleggene. Det betinger en meget dynamisk prosjekteringsprosess, hvor layout blir utarbeidet gjennom prosjektets gang. Bruk av lokale bygningsmaterialer og internasjonale standarder er stort sett et krav. Fabrikkanleggene består av ulike prosessbygg og anlegg. Det er utstrakt bruk av samvirkekonstruksjoner i stål/betong, samtlige anlegg er beregnet for jordskjelvbelastninger. For alle prosjektene er det levert 3D modeller bygget i Tekla Structures. Dynamisk responsberegning av krutteksplosjon For et annet svensk firma, Eurenco, konstruerte og dimensjonerte COWI en betongbunker for pressing av krutt. Den må motstå detonasjon av krutt, noe som gir en meget rask og høy belastning på konstruksjonen. For å løse oppgaven, bygget vi opp en numerisk modell basert på elementer som tar hensyn til armeringen og de ulike egenskapene på trykk og strekk som betongen har. Det er lett å forstå på Henning Johansen at her handler det om matte og fysikk for viderekommende. Posten effektivt fram over hele Norge Postens nye terminal på Lørenskog er ett av Norges største landbaserte prosjekt. Grunnflaten tilsvarer 6 fotballbaner Henning Johansen - hjohcowi.no Wilhelm Westhagen - wwecowi.no med internasjonale mål. Den store hallen er proppfull av avansert teknologi. Godtebutikk for store gutter Fagansvarlig elektro, Wilhelm Westhagen, virker å befinne seg i en godtebutikk for store gutter. Dette oppdraget er en tilnærmet våt drøm for teknikkfreaker som meg og mine kollegaer. Jeg nevner godbiter som fullautomatiserte sorteringsanlegg med høyt krav til oppetid for å overholde konsesjonskravene. Videre redundante strømforsynings- og dataløsninger og omfattende trådløse systemer. I tillegg til de generelle elektroinstallasjonene, har COWI ansvaret for å prosjektere alle elektrotekniske løsninger inn mot det post-tekniske produksjonsutstyret, samt en omfattende omlegging av kryssende høyspentlinjer. Postens nye terminal Jan Edvardsen profil 09 12

15 profil 09 13

16 Da Norges Fiskarlag i 2005 planla et FoU-prosjekt for å effektivisere energiforbruket i fiskeflåten, ble COWI bedt om å komme med løsningsforslag sammen med andre forskningsmiljøer i Norge. Vi leverte den beste løsningen, hvor metodikk og modell for prosjektgjennomføring bygget på våre erfaringer fra andre nettverksprosjekt for fiskeindustrien. Effektiviseringsprosjektet ledes fra COWIs kontor i Tromsø, holdt i tømme av Øystein Dale. Selv om det styres av oss i nord, samarbeider vi med kollegaer fra ulike kontorsteder i Norge. Vi bistår med råd innen mange ulike disipliner, eksempelvis kuldeteknikk, motorstyring, automatisering, ventilasjon og NOx-vurderinger. Økte priser og et ustabilt olje- og energimarked, samt nye avgifter (NOx), er en stor utfordring for fiskeflåtens lønnsomhet. Å arbeide i nettverk er effektivt og inspirerende, både når det gjelder identifisering og løsning av problemstillinger. Fram til 2010 vil medarbeidere fra COWI ha vært ombord i over 70 fiskefartøy fra hele Norge. Effekt, drift og utnyttelse av utstyr og prosesser blir kartlagt i samtlige fartøy, for deretter å danne grunnlag for vurdering og utarbeiding av nøkkeltall og verktøy for forbedringstiltak. Effekten av iverksatte tiltak blir fulgt opp med nye målinger. Slik avdekkes eventuelle behov for nye/ endrede tiltak. En kartlegging av 16 ringnotfartøy viste at oljeforbruket i gjennomsnitt var kuttet med 22,7 % etter tiltak initiert av COWI. NOx-utslippene var redusert med 13,5 tonn. Øystein Dale - odecowi.no Deltakelse i energinettverket ga oss et supplerende verktøy for å ta avgjørelser med hensyn til investeringer i nytt teknisk utstyr. Vi har spart store summer, ikke bare på redusert NOx-avgift, også på bunkersutgifter Teknisk inspektør Odd Fladmark, Aker Seafoods ASA Husmofoto/IBL Bildbyrå profil 09 14

17 E n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g norsk fiskeflåte profil 09 15

18 SpareBank 1 Trondheim vi bygger ikke, vi utvikler - til beste for byen, kundene og våre ansatte Slik omtaler SpareBank 1 SMN sitt omfattende prosjekt. Ved siden av å skape et attraktivt arbeidsmiljø, ønsker utbyggeren at det nye bygget skal revitalisere sentrumsområdet. COWI har prosjekteringsansvaret for de tekniske fagene, med hovedvekt på elektroteknikk, VVS, brann, akustikk, energiog miljørådgiving. Fagansvarlig for elektroteknikk hos COWI, Sverre Johan Gulstad, forteller at det er fire hovedknagger for utbyggingen; fleksibilitet, varighet/bestandighet, miljø/ energibruk og estetikk. Målsettingen er klar, det nye bygget til SpareBank 1 SMN skal knuse alle miljøstandarder og bli det mest energieffektive næringsbygget i Midt-Norge. Energiforbruket skal ligge på ca 50 % av dagens krav m 2 over fem etasjer, fordelt på fem blokker, skal gi arbeidsplass til ca 700 personer. Kaféer, restauranter, konferansefasiliteter, etc. hører med. Kulturhistorie og byutvikling La oss begynne fra bunnen av, bokstavelig talt. I kjelleren til det eksisterende bygget ligger en kirkeruin, sannsynligvis ble Olav den Helliges lik gjemt der natten etter at han ble drept på Stiklestad. Å ta vare på og gjøre ruinen mer tilgjengelig for publikum, samt etablere nye kunstutstillinger, ligger bak beslutningen om å bevare kjelleren. De fem nye blokkene skal ha glass-spalter mellom enhetene; for å slippe lyset inn i lokalene og sammen med ekstra passasje forene Nordre og Søndre gate. Spenstige løsninger utfordrer rådgivere og utbygger. Mye skal klaffe i fundamenteringen som står igjen etter de opprinnelige byggene. Milevis av tekniske kabler skal trekkes, og fungere. Første fysiske øvelse i regi av COWI var miljøriktig riving, hvor alt av verdi skal gjenbrukes. Med full trafikk i de tilstøtende gatene, og brannstasjonen som nabo, lager COWI profil 09 16

19 Illustrasjon Nina Holtan, Blekk Design «bygg ditt skip vakker t og godt mannskap vil følge deg» Håvamål/gjenbruk SpareBank 1 løpende reguleringsplaner for trafikken i samsvar med de ulike trinnene i byggeprosessen. Trivsel og fleksibilitet Å integrere avanserte tekniske og termiske løsninger med estetikk og funksjonalitet, krever bred flerfaglighet og erfaring, understreker Gulstad. Derfor vant COWI prosjekteringsoppdraget ut fra kompetanse, gjennomføringsevne, kapasitet og oppgaveforståelse, samt evne og holdning til samspill og gjennomføring av samspill. Alt skal på plass; sprinkler, brannalarm, belysning, akustikk, opplegg for sikkerhet og adgangskontroll, data og datasikkerhet, varme og ventilasjon. Gulstad får spalte- plass til å nevne én detalj: installasjonsgulvet. Varme og ventilasjon, samt all teknikk til arbeidsplassene føres via gulvet. Ikke kun til statiske arbeidsplasser i landskap, det skal også være mulig raskt å ommøblere, etablere cellekontor, stille rom etc. Sverre Johan Gulstad - sgcowi.no profil 09 17

20 Helsebyggkompetanse nummer én i Norge Planlegging og prosjektering av helsebygg, og sykehus spesielt, stiller store krav til rådgiverne og deres kompetanse. Kvalifisert rådgiving og prosjektering forutsetter innsikt i drift og særskilte forskrifts- og normkrav for ulike bruksområder, samt kompetanse og kapasitet til å se helheten i utfordringene. Nummer én i Norge COWI har en ledende rådgiverposisjon i det norske helsebyggmarkedet. I tillegg til mangeårige prosjekteringsoppdrag for store sykehus som Nye AHUS og St. Olavs Hospital, har vi de siste årene vunnet betydelige oppdrag ved Nye Molde Sykehus, Haukeland Sykehus, Ålesund Sykehus, Sykehuset i Buskerud, Universitetet i Tromsø, Øya Sykehjem og rammeavtale ved Radiumhospitalet. Tidlig 2009 vant vi prosjekteringsoppdraget for Nordlandssykehuset i Bodø. Også denne gangen vant COWI etter en totalvurdering av oppgaveforståelse, prosjektorganisering og pris, forteller Alvin Wehn, koordinator for COWIs helsebyggmarked i Norge. Kontrakten omhandler detaljprosjektering og oppfølging for totalt ca m 2 nybygg og rehabilitering. COWIs tjenester er knyttet til byggeteknikk, elektroteknikk og VVS, samt prosjekteringsledelse. Fra tidligere faser er COWI kontrahert som profil 09 18

21 Øya Sykehjem Jan Edvardsen rådgiver for akustikk og brann via Medplan as arkitekter. Kompetanse via erfaring Lang og bred erfaring innen alle typer helsebygg, samt stor flerfaglighet i egen organisasjon, har gjort det mulig for oss å bygge opp en helt unik kompetanse, fortsetter Wehn. Helsebygg generelt, og sykehus spesielt, inneholder svært kompliserte tekniske anlegg og installasjoner. Gjennom kontinuerlige engasjement for Helseforetakene i en årrekke, har vi sikret oss fersk og oppdatert kompetanse. Øvelse gjør alltid mester. Dessuten er vi åpne for gode samarbeids- og gjennomføringsmodeller; en typisk positiv effekt av å være trygg på eget ståsted. Skandinavisk samarbeid Helsebygg er et uttalt satsingsområde for COWI i Norge. Vår kompetanse har gjort det naturlig å videreutvikle samarbeidet med de internasjonale regionene i COWI, primært Danmark og deres avdeling for Hospitaler og Sundhed. Konkret betyr dette koordinering av prosjekter og tilbudskonkurranser i og utenfor Skandinavia. Ved inngangen til 2009 er COWI involvert i planlegging og utbygging av ca m 2 sykehus/helsebygg i Norge. Alvin Wehn - weacowi.no profil 09 19

22 Brannteknikk kompetanse til å stille riktige spørsmål Kompleksiteten i bygge- og anleggsprosjekt løper tidvis foran utviklingen av lover og regelverk. For å sikre at mennesker og verdier ikke går tapt i brann, er det viktig å se årsakssammenhenger, analysere og finne fram til de riktige brannforebyggende tiltakene. Dette kan COWI. I tillegg kan vi hindre at brann oppstår. Anders Tornes er brannteknisk rådgiver i COWI. Jeg bruker pyramiden til å beskrive vår branntekniske kompetanse. På toppen har vi noen få innovative ildsjeler. De samarbeider tett med et bredere lag av kollegaer for å omsette og videreutvikle ny kunnskap til praktisk anvendelse. Det nederste laget i pyramiden arbeider hovedsakelig med standardiserte løsninger. Alle lagene er like viktige og gjensidig avhengig av hverandre. COWI gir mer enn standard COWI har lang erfaring med brannsikring av eksempelvis bolighus, kontor-, nærings- og helsebygg. Behovet for spesialkompetanse dukker opp når standard løsninger ikke gir tilstrekkelig trygghet. Et glimrende eksempel er det nye Operahuset i Oslo, hvor COWI som brannteknisk ansvarlig fikk full uttelling for sin spesialkompetanse. Byggets egenart, med utfordrende geometri og infrastruktur, samt nytt materialbruk, var utgangspunktet for oppgaven. Én ting er sikkert, å være rådgiver for et bygg så proppfullt av teknologi som Operaen, utvikler en helt spesiell kompetanse. Fra by til fjell Et annet FoU-prosjekt å nevne, er Norges første hotell i massivtre, Preikestolen Fjellstue ved Lysefjorden. Tommy Lundegaard er ansvarlig for brannsikkerheten og bekrefter et krevende og nyskapende prosjekt. Alt bygningsmateriale er i heltre, isolasjonen i presset trefiber. Treplugger erstatter spiker. Stedet ligger kronglete til i forhold til brannvesen og vanntilførsel, definert i brannklasse på linje med et sentrumshotell. Lundegaard forteller at mange gode krefter har spilt på lag for å gjøre Preikestolen Fjellstue til et trygt sted å være. profil 09 20

23 Tor Inge Jøssang, Stavanger Aftenblad Fra nåtid til våre kulturskatter Trehusbebyggelsen på Røros, registrert på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv, er brannsikret av COWI. Det er også andre av vårt lands store kulturskatter, eksempelvis stavkirkene og Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Inert luft en kjemisk genistrek Tilbake til nåtiden og en sensasjonell nyvinning, inert luft. Hva er så det? Jo, ganske enkelt ren luft, det er kun forholdet mellom nitrogen og oksygen som er endret. Selv om det er umulig å tenne en flamme i et rom med inert luft, er det fullt mulig å puste normalt og oppholde seg der for en vanlig arbeidsdag. Geir Jensen i COWI er den store pådriveren bak utvikling og anvendelse av inert luft. Vi har nå løst et tusenårig ønske om en ideell brannsikringsmetode. I tillegg bremser meto- den oksydasjonsprosesser som over tid bryter ned materialer. Inert luft er tatt i bruk for å hindre brann og eksplosjoner i blant annet sykehus, rom for telekommunikasjon og data, vegtunneler og kraftverk. Videre er metoden tatt i bruk for vern av ulike kulturskatter, arkiver, muséer og bygninger verden over. Stas å nevne at Pentagon har tatt metoden i bruk, samt at Federal Aviation Administration stiller krav til at den skal benyttes i deler av store flykropper. Inert luftteknologi er et FoU-område i COWI, i samarbeid med norske og internasjonale instanser som Riksantikvaren og Historic Scotland. Anders Tornes - atcowi.no Tommy Lundegaard - tlucowi.no Geir Jensen - gjencowi.no profil 09 21

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN COWI AS en del av COWIgruppen Næringslivsdagen ved IPM onsdag 20. mars 2013 Benedikte Oliver 1 Disposisjon: Litt om COWIgruppen og COWI Norge Presentasjon av prosjekter 2 COWIgruppen en av Nord-Europas

Detaljer

COWI AS. en del av COWIgruppen 23. APRIL 2014 COWI PRESENTASJON KOMMUNIKASJON

COWI AS. en del av COWIgruppen 23. APRIL 2014 COWI PRESENTASJON KOMMUNIKASJON COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWIgruppen en av Nord-Europas ledende rådgivervirksomheter COWI har totalt ca 6.200 medarbeidere, hvorav ca. 1120 i Norge (2014) årlig omsetning 5,8 mrd NOK (2013) uavhengig

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Djevelen skuler seg i detaljene. Andreas Erichsen. Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen?

Djevelen skuler seg i detaljene. Andreas Erichsen. Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen? Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen? Andreas Erichsen 1 Djevelen skuler seg i detaljene 2 Forutsetning for en vellykket ferdigstillingsprosess

Detaljer

COWI AS. en del av COWIgruppen. www.cowi.no. COWI presentasjon

COWI AS. en del av COWIgruppen. www.cowi.no. COWI presentasjon COWI AS en del av COWIgruppen www.cowi.no 1 COWI 6000 medarbeidere globalt Hovedsete i Danmark - København Årlig omsetning DKK 4,0 mrd. Uavhengig rådgivervirksomhet Stiftelse 2 COWI Norge 860 ansatte i

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Norconsult. Frokostmøte Alexandra Hotel, Molde 2.februar 2012

Norconsult. Frokostmøte Alexandra Hotel, Molde 2.februar 2012 Norconsult Frokostmøte Alexandra Hotel, Molde 2.februar 2012 Om Norconsult Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering Selskapet bidrar til et bærekraftig

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Hvordan oppnå konkurransefordeler ved kobling av BIM-/IT-strategien med forretningsstrategien

Hvordan oppnå konkurransefordeler ved kobling av BIM-/IT-strategien med forretningsstrategien BIM University 2012 23.-24. april Hvordan oppnå konkurransefordeler ved kobling av BIM-/IT-strategien med forretningsstrategien Kirsti Engebretsen Larssen, Senior Vice President, COWI Norge COWIgruppen

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken.

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Innledning Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Bygge- og anleggsbransjen er en viktig bidragsyter for reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning Miljøvisjonen Transportetatenes

Detaljer

AREALBRUK I FLOM- OG SKREDUTSATTE OMRÅDER NVE - RETNINGSLINJER 2/2011 STABILITET I STRANDSONEN

AREALBRUK I FLOM- OG SKREDUTSATTE OMRÅDER NVE - RETNINGSLINJER 2/2011 STABILITET I STRANDSONEN NVE - RETNINGSLINJER 2/2011 STABILITET I STRANDSONEN Sivilingeniør Rolf H. Røsand Rambøll Norge AS, avd. Geo og Miljø HVEM ER RAMBØLL? Rambøll er Nordens ledende rådgiver innen plan, design og teknikk.

Detaljer

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt FIRMAINFO - Modulvegger-gruppen - Produksjon og produktutvikling - Prosjektering og prosjektgjennomføring - Miljø og kvalitet - Forhandleroversikt Modulvegger-gruppen en av de ledende aktørene i Norge

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn T2 Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn, Gardermoen i dag Hva er T2? Utvidelse av eksisterende Terminal for å øke kapasiteten fra dagens

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side?

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Leif Madsen Bærheim NCC Construction AS 28. februar Storefjell Høyfjellshotell, Gol Introduksjon NCC Construction

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE

HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE I Sweco samarbeider ingeniører og miljøeksperter for å bidra til et samfunn som utvikles i en sikrere og mer miljøvennlig retning. Vi hjelper våre kunder med å virkeliggjøre

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Det er noe spesielt med det nye hovedkvarteret til Norsk Medisinaldepot(NMD); passerer man langs Østre Aker vei er det akkurat som bygget skifter farge. Når man kommer inn

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

KURSDAGENE VED NTNU 2009 FEILFRIE BYGG KUNNSKAPER OM BYGGETEKNIKK ETTERUTDANNING

KURSDAGENE VED NTNU 2009 FEILFRIE BYGG KUNNSKAPER OM BYGGETEKNIKK ETTERUTDANNING KURSDAGENE VED NTNU 2009 FEILFRIE BYGG KUNNSKAPER OM BYGGETEKNIKK ETTERUTDANNING Sivilingeniør Bjørn G. Petersen INNHOLD Sett fra rådgiversiden Hvem påvirker kvaliteten? Hvordan påvirker de enkelte parter

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 -

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Oslo, 15. november 2013 UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Det vises til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sitt arbeid med nye energiregler i TEK basert på Rambølls rapport:

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

TURAO Rådgivende ingeniør Prosjektledelse/sekretariat Myndighetskontakt. Erfaring fra: Statens vegvesen 13 år Stavanger kommune 11 år

TURAO Rådgivende ingeniør Prosjektledelse/sekretariat Myndighetskontakt. Erfaring fra: Statens vegvesen 13 år Stavanger kommune 11 år Turid Åsen Olsgård Etablert november 2005 Rådgivende ingeniør Prosjektledelse/sekretariat Myndighetskontakt Byutvikling/Samferdsel Forvaltning drift og vedlikehold Kultur/Arrangement Helse miljø og sikkerhet

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Tavleforum rådgivers rolle. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon 28.10.2010 Tavleforum Rådgivers rolle

Tavleforum rådgivers rolle. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon 28.10.2010 Tavleforum Rådgivers rolle Tavleforum rådgivers rolle Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWIgruppen en av Nord-Europas ledende rådgivervirksomheter ca. 6000 medarbeidere årlig omsetning DKK 3,5 mrd uavhengig rådgivervirksomhet

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum BA 2015 8.januar 2013 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk

Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk 1 2 Situasjon Etterslepet øker Krav i befolkningen øker Trafikken

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning NOK 460 mill Tilbyr

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer