STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS

2 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten s. 2 Formål s. 2 Samfunnsoppdrag s. 2 Visjon s. 2 Virksomhetside s. 2 Verdier s. 2 Målgrupper s Hovedmål s. 2 Faglig virksomhet s. 2/3 Organisasjon s. 3 Lokaler s. 3 Markedsføring/informasjon s. 3 Økonomi/administrasjon s. 3/4 3. Dramatikkens hus s. 4 1

3 1. KORT OM VIRKSOMHETEN Dramatikkens hus (Drh) er et kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk/scenetekst, og er lokalisert i Tøyenbekken 34, på Grønland i Oslo. Dramatikkens hus ble offisielt åpnet 4.mars FORMÅL Utvikle ny dramatikk og scenetekster. Medvirke til å frembringe og fremføre ny norsk og samisk dramatikk og scenetekster. SAMFUNNSOPPDRAG Øke kvaliteten og bredden på samtidens dramatikk/scenetekst. Bygge opp nasjonal kompetanse innen tekstutvikling for scene. Øke publikumsinteressen for ny norsk og samisk dramatikk/scenetekst. Bidra til utvikling av ny dramatikk og scenetekst med utspring i det flerkulturelle miljøet. Bidra til å utvikle og forvalte dramatisk skrivetalent. VISJON Dramatikkens hus skal være en sentral aktør nasjonalt og internasjonalt i utvikling av ny dramatikk/scenetekst. VIRKSOMHETSIDE Dramatikkens hus skal tilby utviklingsmuligheter for ny dramatikk/ny scenetekst. VERDIER Kvalitet. Åpenhet. Tydelighet. Tilgjengelighet. MÅLGRUPPER Ha hovedfokus på forfattere, dramatikere og andre kunstnergrupper som skaper ny dramatikk/scenetekst. Bidra til at ny dramatikk/scenetekst blir produsert/iscenesatt i produksjonsmiljøer for teater og scenekunst nasjonalt. Bidra til en pågående dialog/debatt om viktige problemstillinger knyttet til utvikling av dramatikk og scenekunst, og være et sted hvor fagmiljøene kan hente inspirasjon. Bidra til å utvikle tekster som når ut til et bredt publikum. 2. HOVEDMÅL FAGLIG VIRKSOMHET Dramatikkens hus skal styrke sin posisjon som et kompetanse- og utviklingssenter for hele norsk teater. Arbeide for og opp mot et bredt spekter av produsenter og utviklingsmiljøer, både blant uavhengige miljøer og institusjonsteatre. Dokumentere og videreformidle utviklingsarbeidet. Tilby et godt faglig miljø for det praktisk rettede utviklingsarbeidet. Være en konstruktiv pådriver i diskusjoner om scenekunst og tekstutvikling i Norge. 2

4 Skape en moderne og fleksibel laboratoriescene, der et bredt spekter av brukere kan finne skreddersydde tilbud. Initiere utviklingsprosjekter. Bygge opp Dramatikkens hus identitet som en møteplass for scenekunstmiljøene. ORGANISASJON Dramatikkens hus skal være preget av medarbeidermedvirkning, tydelig ledelse, god kommunikasjon og lagånd. Derfor skal ledelsen: Sørge for til at Dramatikkens hus er en trygg, interessant, dynamisk og god arbeidsplass. Etablere en langsiktig personalpolitikk som tiltrekker medarbeidere med riktig kompetanse, ferdigheter og kvalifikasjoner. Inspirere arbeidsmiljøet med faglige og sosiale tiltak Effektivisere alle ledd i virksomheten med tanke på best mulig ressursutnyttelse. Jevnlig vurdere omfanget av virksomheten opp mot antallet ansatte. Opprettholde en fleksibel og lite byråkratisk virksomhet. Utarbeide Personalhåndbok, som jevnlig oppdateres. Sikre gode rutiner for opplæring av nyansatte. LOKALER Lokalene i Tøyenbekken skal optimaliseres. Sørge for en helhetlig opprustning og modernisering av Dramatikkens hus lokaler. Utvikle to moderne og fleksible laboratoriescener med høy teknisk standard og kompetanse. Sikre solid fagkompetanse i alle prosesser mht. vedlikehold og videreutvikling av huset. Sørge for jevnlig og god dialog med Kulturdepartementet, Byantikvaren m.fl. om betydningen av å ruste opp huset og å gjøre lokalene best mulig tilpasset til virksomheten. Jobbe systematisk opp mot flere finansieringskilder for å sikre den nødvendige oppgraderingen av huset. MARKEDSFØRING/INFORMASJON Hele virksomheten skal få større oppmerksomhet i presse/media, sosiale medier og i fagmiljøene. Øke kompetanse og bemanning i informasjons- og markedsføringsarbeidet. Synliggjøre utviklingsprosessene. Delta på arenaer av betydning for utvikling av ny dramatikk og scenetekst. Kommunisere resultatene av og prosessene bak det faglig/kunstneriske arbeidet. ØKONOMI/ADMINISTRASJON Virksomhetens økonomiske og administrative plattform skal styrkes. Sørge for samsvar mellom mål, oppgaver og bevilgninger. Identifisere og søke nye finansieringskilder. Sikre gode interne kontrollrutiner mht økonomi. Definere og implementere budsjettansvar og myndighet. Sørge for gode og tilgjengelige budsjettoversikter i alle ledd av virksomheten. Sikre gode interne kontrollrutiner mht prosjektadministrasjon. Definere administrative strukturer og rutiner, samt implementere dem hos alle 3

5 ansatte. Sikre velfungerende interne møtestrukturer. Utarbeide tydelige myndighets- og ansvarsområder/stillingsinstrukser. Opprette digitalt søkesystem. Sørge for velfungerende og ryddig internkommunikasjon. 3.DRAMATIKKENS HUS I 2020 Dramatikkens hus er et ledende nasjonalt miljø for utvikling av ny dramatikk og scenetekst. Dramatikkens hus har bidratt til utvikling og iscenesettelse av 150 nye tekster for scenen for et bredt publikum innenfor en stor sjangerbredde, og hvorav en betydelig andel for barn og unge. Dramatikkens hus har dyrket kunstnerisk og kulturelt mangfold, og dette har åpnet for flere og ulike forfatterstemmer og utøvere, samt et bredere og mer sammensatt publikum. Dramatikkens hus har fått frem nye, unike forfatterstemmer fra hele landet og fra et bredt miljø. Spesielt har satsingen på samisk dramatikk og tekstutviklingsarbeid i innvandrermiljøene vært viktige. Dramatikkens hus har gjennom sitt samarbeid med ulike forskningsmiljøer bidratt til utvikling av feltet. Dramatikkens hus har bidratt til utvikling av dramaturgisk kompetanse og samarbeidsmetode innen teaterfeltet på landsbasis. Dramatikkens hus har bygget opp et arkiv som er en unik kilde til informasjon om og dokumentasjon av et stort antall utviklingsprosesser for dramatikk/scenetekst. Dramatikkens hus har innledet forpliktende og flerårig samarbeid med nærstående miljøer og produksjonsmiljøer i hele landet som satser på utvikling av ny dramatikk og scenetekst. Dramatikkens hus har til tross for betydelig vekst, vernet om vår identitet som en ubyråkratisk og fleksibel organisasjon som kan fatte beslutninger og iverksette dem med kort responstid. Dramatikkens hus er et ledende miljø mht. formidling av kunnskap om spørsmål som angår utvikling ny dramatikk og er godt synlig i samfunnsdebatten. Dramatikkens hus har et sunt og stimulerende arbeidsmiljø med fokus på trivsel, trygghet og positivt engasjement. Huset i Tøyenbekken er blitt en arkitektonisk perle, pusset opp for 30 mill. kr. Huset har vært gjennom en omfattende ombygging og er tilpasset virksomheten på en effektiv, praktisk og god måte, og er blitt et helt sentralt kulturbygg på Grønland i Oslo. Dramatikkens hus har en økonomisk plattform som gjør virksomheten slagkraftig og profilert. 4

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer