Norsk kulturindeks Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011

2 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering: Åpen Antall sider: 15 Framsidefoto: Istock.com ISBN: ISSN: X Pris: 100,- Kan lastes ned gratis som pdf fra telemarksforsking.no Prosjekt: Norsk kulturindeks 2011 Prosjektnr.: Prosjektleder: Oppdragsgiver(e): Bård Kleppe Telemarksforsking (internt prosjekt) Telemarksforsking, Boks 4, 3833 Bø i Telemark. Org. nr MVA 2 Telemarksforsking telemarksforsking.no

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi årets resultater og detaljer for Bø kommune. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Vi takker alle som har vært behjelpelig med å sende oss data. Bø, 27.oktober 2011 Bård Kleppe Prosjektleder Telemarksforsking telemarksforsking.no 3

4 Innhold 1. Innledning Kort om metode Resultater Total rangering Rangering fordelt på kategorier, kommunenivå Kunstnere Kulturarbeidere Museum Musikk Kino Bibliotek Scenekunst Kulturskole og Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet Kommunale utgifter til kultur Konklusjon Telemarksforsking telemarksforsking.no

5 1. Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Bø i Telemark sammenlignet med andre kommuner og regioner? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 2011 som kan si noe om dette. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturbruk i alle norske kommuner. Målsetningen til Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk området. Målsetningen er dermed ikke å si noe om kommunens kulturpolitikk eller kommunens evne og vilje til å tilrettelegge for kultur. I dette notatet vil vi presentere tall og utregninger for Bø kommune, fra andre sammenlignbare kommuner, samt for Midt-Telemark og Telemark fylke. Tallene i tabellene vi presenterer i dette notatet er totale summer, summer delt på antall innbyggere, samt summer delt på antall innbyggere prosentvis i forhold til landsgjennomsnittet. 1.1 Kort om metode Beskrivelsen av kulturtilbudet og kulturaktivitet tar utgangspunkt i ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Alle kategorier er vektet likt, men delindikatorer innen hver kategori er vektet ulikt. Indeksen er basert på data innsamlet fra KOSTRA/SSB, medlemslister, offentlige registre og ulike kulturpolitiske ordninger. Kvaliteten på disse dataene er for det meste svært gode, men noen av dataseriene inneholder svakheter som kan slå enten positivt eller negativt ut for den enkelte kommune. Resultatene som presenteres i dette notatet må derfor ses i lys av dette. Styrker og svakheter ved dataene, samt en utfyllende metodebeskrivelse er presentert i Norsk kulturindeks 2011 (Kleppe 2010). Publikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider 1. Utvalget av kategorier samt vektingen av innholdet i disse, er gjort på bakgrunn av en faglig vurdering. Vi har her dratt nytte av Telemarksforskings kompetanse innen kulturpolitikk, kommunalpolitikk og regional utvikling. En generell målsetning har vært å velge og vekte data slik at strukturelle størrelser som for eksempel befolkningstall påvirker resultatet i minst mulig grad. Videre har vi valgt data som beskriver både kulturtilbud og kulturbruk. Som en hovedregel har disse blitt vektlagt like mye. En oversikt over kilder og vekting finnes på neste side. 1 Telemarksforsking telemarksforsking.no 5

6 Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Tabell 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks. Kategori KUNSTNERE Kunstnermangfold Kunstnertetthet Tildelinger fra Statens kunstnerstipend KULTURARBEIDERE Sysselsatte i kulturnæringer MUSEUM Statlige midler til museum Kommunale midler til museum Besøkstall for museum MUSIKK Antall Tono-arrangement KINO Antall kinofilmer Antall kinobesøk totalt Antall kinobesøk norske filmer BIBLIOTEK Tilvekst alle medier i folkebibliotek (total) Tilvekst alle medier i folkebibliotek ( ) Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) Antall besøk i folkebibliotek SCENEKUNST Antall teaterforestillinger Teaterpublikum Antall danseforestillinger KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Antall elever fra kommunen i kulturskole Antall publikum Den kulturelle skolesekken OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER Tildelinger Frifond teater Tildelinger Frifond musikk Tildelinger KOMP Kulturrådstildelinger + knutepunktfestivaler FRIVILLIGHET MVA refusjon Antall korpsmedlemmer Antall historielagsmedlemmer Kilde Kilde: Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner Kilde: Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner Kilde: Statens kunstnerstipend Kilde: SSB sin sysselsettingsstatistikk på fem-siffernivå (SN2007) 6/ ,00 % Kilde: Norsk kulturråd Kilde: Norsk kulturråd Kilde: TONO Kilde: Statsbudsjettet 2011, Riksteateret, regionsteatre Kilde: Statsbudsjettet 2011, Riksteateret, regionsteatre Kilde: Danseinformasjonen Kilde: DKS-sekretariatet / Ksys Kilde: Norsk teaterråd Kilde: Norsk musikkråd Kilde: Norsk musikkråd aler Kilde: Norsk kulturråd og Statsbudsjettet 2011 Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet Kilde: Norges musikkorps forbund og korpsnett Kilde: Landslaget for historielag (Mnd)/År Vekting 6/2011 2,50 % 6/2011 5,00 % 6/2011 2,50 % ,50 % ,50 % ,00 % ,00 % ,00 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,33 % ,33 % ,33 % ,00 % ,00 % ,66 % ,66 % ,66 % ,00 % ,00 % 6/2011 2,50 % 6/2011 2,50 % 6 Telemarksforsking telemarksforsking.no

7 2. Resultater 2.1 Total rangering Bø i Telemark havner totalt sett på en 2. plass blant 430 kommuner i Norsk kulturindeks Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Bø i Telemark en score på 10. Bø i Telemark scorer høyt på de fleste indikatorer, men middels på museum, bibliotek og Kulturskole / DKS. Tabell 2: Kommunens rangering (av 430) sammenlignet med andre, relevante kommuner samt politisk region og fylke. KOMMUNE/REGION/FYLKE KUNSTNERE KULTURARB MUSEUM MUSIKK KINO BIBLIOTEK SCENEK. KULTURSK. + DKS SENTR. TILD. FRIV. RANG Bø (Tel) Nome Sauherad Seljord Skien Notodden Porsgrunn Midt-Telemark FRIV. KUNSTNERE KULTURARB SENTR. TILD MUSEUM KULTURSK. + DKS MUSIKK SCENEK. KINO BIBLIOTEK Figur 2: Bø i Telemark sin score i de ulike kategoriene. De beste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra Telemarksforsking telemarksforsking.no 7

8 2.2 Rangering fordelt på kategorier, kommunenivå Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og kvalitet vil etter vår mening påvirke kulturlivet i kommunen. Tabell 3 presenterer antall kunstnere i de ulike kunstnerorganisasjonene i Norge og deres bosted. Tabell 3: Totalt antall kunstnere fordelt på ulike medlemsorganisasjoner. KUNSTNERE Norsk filmforbund Musikernes fellesorganisasjon Antall kunstnere i ulike sjangere Den norske forfatterforening Norske billedkunstnere Kommune /region/fylke Grafill Norske dansekunstnere Gramart Norske kunsthåndverkere Norsk skuespillerforening NOP A Bø (Tel) Nome Sauherad Seljord Skien Notodden Porsgrunn Midt-Telemark Telemark I tabell 4 presenterer vi antall kunstnere og tildelinger fra Statens kunstnerstipend totalt og pr. innbygger. Tildelinger fra Statens kunstnerstipend vil kunne være en indikator på den kunstneriske kvaliteten på kunstnerne. Vi har også presentert kommunens rangering hva gjelder kunstnermangfold, dvs. relativt antall kunstnere innen ulike sjangere. Tabell 4: Detaljoversikt, antall kunstnere, tildelinger Statens kunstnerstipend og kunstnermangfold for kommunen. Kilde: Medlemstall fra kunstnerorganisasjonene samt tall fra Statens kunstnerstipend. KUNSTNERE Antall kunstnere Tildelinger Statens kunstnerstipend Kunstnermangf. Total Kommune Totalt pr landsgj.sn. Kroner totalt Kr. pr. landsgj.sn. Rangering Rangering Bø (Tel) 25 4, % , % Nome 14 2,13 54 % 0 0,00 0 % Sauherad 31 7, % ,88 55 % 9 7 Seljord 20 6, % , % 49 6 Skien 130 2,50 64 % ,72 62 % Notodden 43 3,47 89 % ,24 42 % Porsgrunn 72 2,05 52 % ,28 10 % Midt-Telemark 70 4, % , % 7 6 Telemark 467 2,76 70 % ,07 49 % 6 5 Hele landet , % , % Telemarksforsking telemarksforsking.no

9 2.2.2 Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker er en god indikator på kulturlivet i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. I denne kategorien finner vi personer som driver kunstnerisk virksomhet, personer som jobber på museum, i bibliotek, i media og personer som jobber med ulike former for kulturformidling. Tabell 5: Kulturarbeidere. Kilde: SSB sin sysselsettingsstatistikk på fem-siffernivå (SN2007). KULTURARBEIDERE Sysselsatte i kulturyrker Total Kommune/region/fylke Antall totalt 1000 inb. landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) 60 10, % 40 Nome 38 5,79 55 % 143 Sauherad 17 3,90 37 % 225 Seljord 26 8,80 83 % 65 Skien 419 8,05 76 % 78 Notodden 87 7,02 66 % 105 Porsgrunn 188 5,36 51 % 161 Midt-Telemark 115 6,94 65 % 31 Telemark ,89 65 % 11 Hele landet , % Museum Museumsstatistikk på kommunenivå er vanskelig tilgjengelig. Statlige midler til museum, samt museumsbesøk er her hentet fra Norsk Kulturråd sin statistikk. Denne inkluderer dermed kun museer som får støtte fra Norsk kulturråd. Dette er kompensert for ved å inkludere kommunale museumsmidler. Det finnes ikke tilgjengelig besøksstatistikk brukket ned på kommunenivå. Vi har derfor fordelt museumsbesøket på de kommunene hvor det konsoliderte museet har avdelinger. Tabell 6: Museum: Statlige og kommunale midler til museene, og museumsbesøk i kommunene. Kilde: Norsk kulturråd og KOSTRA/SSB. MUSEUM Statlige overføringer 2009 Kommunale overføringer 2010 Besøkstall 2009 Total Kr. pr. Antall Kr. pr. Antall Kommune Antall totalt 1000 landsgj.sn. totalt 1000 landsgj.sn. totalt landsgj.sn. Rang Bø (Tel) ,50 51 % ,31 91 % ,90 83 % 172 Nome ,50 51 % ,63 87 % ,90 83 % 173 Sauherad 0 0,00 0 % , % 0 0,00 0 % 261 Seljord , % ,92 61 % , % 39 Skien ,50 51 % ,33 77 % ,90 83 % 181 Notodden , % 9 0,73 1 % , % 113 Porsgrunn ,50 51 % , % ,90 83 % 160 Midt-Telemark ,55 38 % , % ,66 61 % 53 Telemark ,99 87 % ,71 93 % , % 10 Hele landet , % , % , % 0 Telemarksforsking telemarksforsking.no 9

10 2.2.4 Musikk Kategorien musikk tar i sin helhet utgangpunkt i konserttall fra Tono. Tono er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Dette er en stor database med omtrent konserter, der alt fra klassiske konserter til danseorkester er inkludert. Dataene tar imidlertid ikke hensyn til størrelsen på konsertene. Dette anses som en svakhet. Tabell 7: Musikk. Antall Tono-registrerte konserter i kommunene. Kilde: TONO. MUSIKK Antall Tonoregistrerte arrangementer Total Kommune/region/fylke Antall totalt 1000 landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) 61 10, % 47 Nome 35 5, % 145 Sauherad 15 3,44 70 % 251 Seljord 34 11, % 43 Skien 394 7, % 79 Notodden 89 7, % 90 Porsgrunn 145 4,14 84 % 208 Midt-Telemark 111 6, % 18 Telemark , % 3 Hele landet , % Kino Oversikten over kinotilbud og kinobesøk tar utgangspunkt i tre delindikatorer: Antall kinoforestillinger, antall kinobesøk og antall besøk på norske filmer. Antall kinoforestillinger er en god indikator på det faktiske tilbudet. Årsaken til at vi har valgt å inkludere besøk på norske filmer, er at det anses som en kulturpolitisk målsetning å øke dette besøket. Tabell 8: Kino. Antall kinoforestillinger og kinobesøk i kommunene.. KINO Antall forestillinger Kinobesøk Besøk på norske filmer Total Antall 1000 Kommune totalt inb. landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) , % , % , % 172 Nome 70 10,67 17 % ,36 16 % 798 0,12 24 % 173 Sauherad 0 0,00 0 % 0 0,00 0 % 0 0,00 0 % 261 Seljord 35 11,84 18 % ,48 21 % 0 0,00 0 % 39 Skien , % , % , % 181 Notodden ,39 72 % ,42 63 % ,45 88 % 113 Porsgrunn , % , % , % 160 Midt-Telemark , % ,14 96 % , % 53 Telemark , % ,91 85 % , % 10 Hele landet , % , % , % 0 10 Telemarksforsking telemarksforsking.no

11 2.2.6 Bibliotek I biblioteksindikatoren har vi kun inkludert data fra folkebibliotek (høgskole- og universitetsbibliotek er holdt utenom). Vi har inkludert data som sier noe om tilbud og bruk. Tilbudet har vi definert som tilvekst for alle medier. For å minske betydningen av kommunestørrelse, har vi valgt både å inkludere tilvekst totalt samt tilvekst pr. innbygger. Forholdet til landsgjennomsnittet er vist som et gjennomsnitt av disse. For å måle bruken av biblioteket har vi valgt ut totalt utlån fra biblioteket, samt besøkstall. Tabell 9: Bibliotek. Tilvekst, utlån og biblioteksbesøk i kommunene.. BIBLIOTEK Tilvekst alle medier Utlån alle medier Biblioteksbesøk Total Antall langsgjennomsnitt Antall Antall Kommune/region/fylke totalt totalt landsgj.sn. totalt landsgj.sn. Rang Bø (Tel) , % , % ,71 85 % 146 Nome , % , % , % 37 Sauherad ,16 53 % ,65 52 % 0 0,00 0 % 402 Seljord 872 0, % , % ,23 74 % 181 Skien 685 0,16 73 % ,52 89 % , % 203 Notodden 943 0,67 98 % , % ,19 96 % 167 Porsgrunn ,61 79 % , % , % 175 Midt-Telemark , % , % , % 28 Telemark , % , % , % 11 Hele landet , % , % , % Scenekunst I kategorien for scenekunst har vi valgt ut antall forestillinger og antall publikum for teater tilknyttet Norsk teater- og orkesterforening. Fra Riksteateret har vi fått tall for deres turnévirksomhet, for regionteatrene har vi manuelt forsøkt å fordele forestillinger og besøk ut i fra deres turnévirksomhet. Her er informasjonen noe mangelfull, slik at enkeltkommuner som har hatt teaterbesøk, kan ha blitt utelatt. På grunn av manglende datatilgang er det frie teaterfeltet og andre lokale teater i liten grad inkludert. Antall danseforestillinger tar utgangspunkt i forestillinger registrert i databasen Danseinformasjonen (dance.no) Tabell 10: Scenekunst. Scenekunstforestillinger, og besøk på disse, i kommunene. Kilde: Riksteatret, NTO, Årsrapporter fra regionteatrene. SCENEKUNST Teater og operaforestillinger Teater og operapublikum Danseforestillinger Total Kommune Antall 1000 totalt landsgj.sn. Antall totalt 1000 landsgj.sn. Antall totalt 1000 landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) 9 1,59 87 % ,70 80 % 1 0, % 14 Nome 2 0,30 17 % ,29 9 % 0 0,00 0 % 118 Sauherad 1 0,23 13 % 80 18,36 5 % 0 0,00 0 % 132 Seljord 8 2, % ,33 95 % 1 0, % 5 Skien 119 2, % ,18 93 % 4 0,08 48 % 22 Notodden 15 1,21 66 % ,03 48 % 0 0,00 0 % 37 Porsgrunn 18 0,51 28 % ,48 8 % 2 0,06 35 % 91 Midt-Telemark 12 0,72 40 % ,70 32 % 1 0,06 37 % 25 Telemark 202 1,19 65 % ,48 42 % 9 0,05 33 % 12 Hele landet , % , % 794 0, % 0 Telemarksforsking telemarksforsking.no 11

12 2.2.8 Kulturskole og Den kulturelle skolesekken Tall fra kulturskolen tar utgangspunkt i antall elever fra kommunen som går i kulturskolen. Dette tallet inkluderer også kommuner hvor kulturskolen er et interkommunalt samarbeid. For den kulturelle skolesekken har vi tatt ut publikum på DKS-forestillinger i kommunal og fylkeskommunal regi. Siden dette er en obligatorisk ordning for elevene, vil det i stor grad være samsvar mellom publikumstallet og tilbudet. Tabell 11: Kulturskole og Den kulturelle skolesekken. Tilbud og deltakelse. Kilde: DKS og KOSTRA/SSB. DKS + KULTURSKOLE Antall elever fra kommunen i kulturskole DKS-publikum i kommunen Total Kommune/region/fylke Antall totalt 1000 barn landsgj.sn. Antall totalt barn landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) , % ,22 91 % 185 Nome , % , % 219 Sauherad , % , % 144 Seljord , % , % 62 Skien ,39 99 % , % 243 Notodden , % , % 240 Porsgrunn , % , % 160 Midt-Telemark , % ,68 99 % 25 Telemark , % , % 4 Hele landet , % , % Sentrale tildelinger Prosjektstøtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tre støtteordninger med noe ulikt nedslagsfelt. Frifond er en lavterskelordning som støtter kunst- og kulturprosjekter etter søknad. KOMP er en støtteordning for kurs og opplæringsprosjekter. Norsk kulturråd er landets viktigste aktør når det gjelder støtte til kunst og kultur. Fra Norsk kulturråd har vi valgt å ta med festival- og arrangørstøtte. Vi har også valgt å inkludere festivaler som får såkalt knutepunktstøtte over statsbudsjettet. Tabell 12: Sentrale tildelinger til kultur. Kilde: Norsk teaterråd, Norsk musikkråd, Norsk kulturråd og statsbudsjettet. SENTRALE TILDELINGER Frifond teater Frifond musikk KOMP Norsk kulturråd + knutepunktfestivaler Total Kommune Kr. pr. landsgj.sn. Kr. pr. landsgj.sn. Kr. pr. landsgj.sn. Kr. pr. Totalbeløp landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) 0,00 0 % 0,00 0 % 1, % , % 33 Nome 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % , % 82 Sauherad 8, % 8, % 0,00 0 % 0 0,00 0 % 68 Seljord 0,00 0 % 1,69 89 % 0,00 0 % 0 0,00 0 % 230 Skien 0,38 27 % 0,36 19 % 0,00 0 % ,92 7 % 293 Notodden 3, % 2, % 4, % , % 1 Porsgrunn 0,57 40 % 0,40 21 % 0, % ,26 64 % 95 Midt-Telemark 2, % 2, % 0, % , % 4 Telemark 0,90 62 % 0,95 50 % 0, % , % 7 Hele landet 1, % 1, % 0, % , % 0 12 Telemarksforsking telemarksforsking.no

13 Frivillighet Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet. I denne oversikten har vi vektlagt lokale foreninger som har søkt mva-kompensasjon. Fra denne ordningen har vi hentet ut antall kroner refundert mva. Dette tallet er direkte utledet av virksomhetens driftsutgifter. Driftsutgiftene mener vi kan si mye om nivået på aktiviteten i de frivillige organisasjonene. Vi har kun trukket ut organisasjoner som jobber lokalt og organisasjoner som jobber med kultur (ICNPO-kode 1100). Siden ikke alle frivillige lag og organisasjoner søker slik kompensasjon, har vi som to andre delindikatorer valgt å inkludere medlemstall for to organisasjoner som jobber lokalt, men som har en svært høy samlet medlemsmasse: Korps og historielag. Tabell 13: Frivillighet. Mva-kompensasjon samt medlemstall. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norges musikkorpsforbund, Korpsnett og Landslaget for historielag. FRIVILLIGHET Mva-kompensasjon Medlemmer i korps Medlemmer i historielag Total 1000 Kommune/region/fylke Kr. pr. Antall totalt landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Rangering Bø (Tel) , % 90 15, % , % 16 Nome , % 94 14, % , % 40 Sauherad ,87 51 % 43 9,87 74 % 30 6,88 47 % 290 Seljord ,78 85 % 53 17, % 0 0,00 0 % 164 Skien ,73 48 % ,54 86 % 0 0,00 0 % 305 Notodden ,23 40 % 87 7,02 53 % , % 284 Porsgrunn ,37 60 % , % 100 2,85 20 % 242 Midt-Telemark , % , % , % 3 Telemark ,30 94 % , % , % 6 Hele landet , % , % , % Telemarksforsking telemarksforsking.no 13

14 3. Kommunale utgifter til kultur I Norsk kulturindeks har vi valgt å holde kommunale utgifter til kultur utenfor. I dette notatet tar vi likevel med noen tall fra Kostra som kan være interessante og relevante for kommunene. Vi presenterer her tall i kroner pr. innbygger samt prosentvis forhold til landsgjennomsnittet. Tabell 14: Kommunale utgifter til ulike kulturtiltak i kommunen. innbygger samt prosentvis i forhold til landsgjennomsnitt. Kommunale utgifter til kultur Kategori Gjsn. Gjsn. Gjsn. Gjsn. Gjsn. Gjsn. Gjsn. Netto driftsutgifter for kultursektoren % % % 1727,0 118 % % % % Netto driftsutgifter til folkebibliotek % % % 244,0 102 % % % % Netto driftsutgifter til kino % % % 148,0 925 % 120 % 170 % 235 % Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler % % % 281,0 141 % % % % Netto driftsutgifter til muséer % 0 0 % % 1,0 1 % % % % Netto driftsutgifter til kunstformidling 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0,0 0 % % % % Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter % % % 141,0 50 % % % % Som vi ser av figur fire, bruker Bø kommune flere kroner på kultur pr. innbygger enn gjennomsnitt for resten av landet. Samtidig ser vi at dette forholdet har vært synkende de senere årene. Fra å bruke 51 prosentpoeng over landsgjennomsnittet på kultur i 2004, bruker de i dag 15 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Figur 4: Netto driftsutgifter til kultur i perioden 2004 til Sum pr. innbygger i % i forhold til landsgjennomsnitt. 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Netto driftsutgifter for kultursektoren (% ift. landsgjennomsnitt) Telemarksforsking telemarksforsking.no

15 4. Konklusjon Bø kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet i utstrekt grad. Musikklivet i kommunen er svært godt. I Bø er det mer enn dobbelt så mange konserter pr. innbygger som i landet generelt. Kommunen er også blant dem som mottar mest arrangementsstøtte pr. innbygger fra Norsk kulturråd. Dette skyldes i stor grad tilskuddet til Telemarksfestivalen, Bø jazzklubb og Kroa i Bø. Slike tilskudd viser at kvaliteten på arrangementene anses som svært gode. Kinotilbudet i Bø er også blant landets beste. Kinoen viser mer enn 3 ganger så mange forestillinger pr. publikum som i landet generelt, og besøkstallet er mer enn det dobbelte. På norske filmer er besøkstallet nær det firedobbelte av landsgjennomsnittet. Av tall fra nabokommunene kan vi lese at disse innbyggerne i stor grad benytter seg av kinotilbudet i Bø. Kulturskolen i Bø er også svært godt benyttet. Nesten dobbelt så mange barn går i kulturskole i Bø som i resten av landet. Frivilligheten står også sterkt i Bø. Tar man utgangspunkt i mva-kompensasjon, har det frivillige kulturlivet i Bø mottatt mer enn fire ganger mer kompensasjon enn landsgjennomsnittet. Dette vitner om en stor og aktiv frivillig kultursektor. Svakest er Bø på bibliotek og museum, selv om de også i disse kategoriene rangerer godt over midten. På museumsområdet er våre data på kommunenivå for svake til å gå i detalj med. Dette fordi vi ikke har detaljerte besøkstall på avdelingsnivå. Vi kan imidlertid fastslå at det konsoliderte museet Bø ligger innunder mottar færre statlige midler pr. innbygger enn hva som er tilfellet for landet i sin helhet. Biblioteket i Bø har en tilvekst av alle medier som ligger over landsgjennomsnittet gitt kommunens størrelse. Utlånet pr. innbygger ligger også over landsgjennomsnittet, mens besøket ligger under landsgjennomsnittet. Dette kan være et tegn på at biblioteket ikke er godt nok tilgjengelig og at besøk først og fremst er knyttet til utlån. Telemarksforsking telemarksforsking.no 15

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark 10.2.2016 Trond Erik Lunder

Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark 10.2.2016 Trond Erik Lunder Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark 10.2.2016 Trond Erik Lunder 1 Foreløpige innspill om strukturkriteriet Strukturkriteriet

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE Næringsanalyse for E39-regionen Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE TF-notat nr. 34/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for E39-regionen TF-notat nr: 34 /2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 10/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta. Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta. Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 7/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015 1 Innledning Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Sauherad kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse om kommunestruktur. Undersøkelsen

Detaljer

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll.

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll. BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 For sjette året på rad presenterer Telemarksforsking Norsk kulturindeks. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder NORGES MUSIKKOMMUNE Eline Moe Melgalvis, juryleder BAKGRUNN Siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Sette fokus på hvilke ambisjoner

Detaljer

Plan for den kulturelle skolesekken

Plan for den kulturelle skolesekken Plan for den kulturelle skolesekken Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2016/17 2019/20 Vedtatt i formannskapet 15.3.2016 sak 28/16 1 HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken er

Detaljer

Personalkostnader pr. plass i barnehagene,2013

Personalkostnader pr. plass i barnehagene,2013 '.;;; T elemarksforsking :::::- Personalkostnader pr. plass i barnehagene,2013 Nasjonale tall for kontroll i henhold til barnehageloven 14 a TROND ERII< LUNDER TF-notat nr. 37/2014 Tittel: Personalkostnader

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 (Revidert versjon) BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 2 Norsk kulturindeks 2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 TF-notat nr.: 48/2016 Forfatter(e):

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2015

Strategi for Norsk kulturråd fra 2015 Strategi for Norsk kulturråd fra 2015 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. INNLEDNING Kunst- og kulturlivet

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne

Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne Menn og kvinner i alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra. De seinere åra har besøk på klassiske konserter, på kino og på teater økt, med kvinner som

Detaljer

Ås som direktekommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken. Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 15/04057-1

Ås som direktekommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken. Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 15/04057-1 Ås kommune Ås som direktekommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 15/04057-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.01.2016

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks.

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks. Kultur «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/4496-1 C00 HK/KNL/RKL 23.11.2016 NORSK KULTURINDEKS Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer