Norsk kulturindeks Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013

2 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN: ISSN: X Pris: 150,- (Kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Bilparade under festivalen. Foto: Knut Utler. Prosjekt: Norsk kulturindeks 2013, regionrapporter Prosjektnr.: Prosjektleder: Bård Kleppe Oppdragsgiver(e): fylkeskommune Spørsmål om dette notatet kan rettes til: sforsking Postboks Bø i Tlf: Epost: Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av sforsking med finansiering fra interne midler. sforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har ca. 30 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. sforsking har sammen med Høgskolen i i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk forskning. Instituttet har i dag fem forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid, samt tre seniorforskere i bistillinger med lang internasjonal erfaring på området. Sammen med Høgskolen i arrangerer sforsking blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Prosjektleder for Norsk kulturindeks er forsker Bård Kleppe. Henvendelser kan rettes til ham på telefon eller epost 2 Norsk kulturindeks. Resultater for

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for og kommunene i fylket. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Vi takker alle som har vært behjelpelig med å sende oss data. Bø, 8. januar 2014 Bård Kleppe Prosjektleder Norsk kulturindeks. Resultater for 3

4 4 Norsk kulturindeks. Resultater for

5 Innhold 1. Innledning... 7 Norsk kulturindeks Plassering i Norsk kulturindeks Kunstnere Kunstnertetthet Tildelinger Statens kunstnerstipend (SKS) Kulturarbeidere Museum Kommunale midler til museum Museumsbesøk Konserter Antall TONO-registrerte arrangement TONO-avregning Kino Antall kinobesøk Bibliotek Bokbestand Tilvekst Bibliotekbesøk Utlån Scenekunst Teater-, opera- og danseforestillinger Antall teater- og operabesøk Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Elever i kulturskolen Årstimer i kulturskolen Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Norsk kulturindeks. Resultater for 5

6 Frifond Riksantikvaren Tildelinger over kulturbudsjettet samt fra tildelinger fra Norsk kulturråd Frivillighet Mva-refusjon Korps Kor Husflidslag Kommunale utgifter til kultur Tabeller Norsk kulturindeks. Resultater for

7 1. Innledning Hva er statusen for kulturlivet i sammenlignet med andre regioner, og hvordan er statusen for kulturlivet i de enkelte kommunene i fylket? I dette notatet presenterer vi resultater og detaljer fra Norsk kulturindeks 2013 som kan si noe om dette. Vi presenterer tall for sammenlignet med landsgjennomsnittet og fire utvalgte referansefylker. Deretter presenterer vi detaljer for kommunene i fylket. I rapporten er tallene presentert grafisk; bak i rapporten presenterer vi tallene i tabeller. I figurene inkluderer vi kun kommuner som er registrert med aktivitet i den respektive kategorien. I tabellene bak er alle kommuner inkludert. Norsk kulturindeks Norsk kulturindeks er en beskrivelse av kulturtilbudet og kulturaktiviteten i norske kommuner, regioner og fylker med utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Dataene indeksen er basert på er innhentet fra en rekke ulike kilder som kan belyse nivået på den lokale kulturen: KOSTRA 1 /SSB, medlemslister, offentlige registre og ulike kulturpolitiske ordninger. Kvaliteten på disse dataene er jevnt over god, men på enkelte områder er datatilfanget ikke tilstrekkelig til å fange opp alle kulturtiltak rundt om i kommunene. Når vi sammenligner kulturtilbud i denne rapporten, tar vi utgangpunkt i gjennomsnittstall. Dette kan være antall kunstnere pr. innbygger eller publikummere pr. innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulikt innbyggertall. I utvalget av indikatorer har vi primært valgt oversikter der enheten er personer, enten publikummere, medlemmer, deltakere i kulturskole etc. Vi har også etterstrebet indikatorer som ikke favoriserer små eller store kommuner systematisk. Vi presenterer ikke noen fullstendig oversikt over metode i denne rapporten, men henviser til Norsk kulturindeks 2013 (Kleppe 2013) der dette redegjøres for i detalj. Publikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider 2. I Norsk kulturindeks finnes også en rangering. Kommuner, regioner og fylker er rangert i ti kategorier med en samlet sum til slutt. Rangeringen i kategoriene skal fortelle noe om hvordan kulturnivået er i den gitte kommunen eller regionen er på dette området og totalrangeringen skal si noe om det totale kulturnivået. Kategoriene har blitt valgt ut med bakgrunn i tilgjengelige data og ut i fra en tanke om hvilke faktorer som spiller positivt inn på kulturtilbudet og kulturbruken i en kommune. Årets utgave av Norsk kulturindeks er styrket på en enkelte områder. Endringene i årets rapport er som følger: Kino: Tall fra Film og Kino har gitt oss mulighet til å inkludere en mangfoldsindikator som viser filmmangfold basert på opprinnelsesland. Frivillighet: Husflidslag er inkludert som ny aktivitet. Her finner man en rekke medlemmer i de fleste av landets kommuner. Historielag er tatt ut da data ikke var tilgjengelig dette året. 1 Kommune-Stat-Rapportering. 2 Norsk kulturindeks. Resultater for 7

8 Tabell 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner ,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend ,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) ,3 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) ,3 % 2c Sysselsatte i media SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) ,3 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum KOSTRA/SSB ,3 % 3b Totalt besøkstall for museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 3c: Betalende besøk museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 4 KONSERTER 4a Antall Tono-arrangement TONO % 4b Tono-avregning TONO + Norsk Rockforbund % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/Film og kino ,5 % 5b Antall kinobesøk totalt KOSTRA/Film og kino ,5 % 5c Mangfold filmfremvisninger KOSTRA/Film og kino ,5 % 5d Mangfold kinobesøk KOSTRA/Film og kino ,5 % 6 BIBLIOTEK Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB % Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre ,33 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre ,33 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen ,33 % 8 KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 7a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI ,25 % 7b Bredden i kulturskoletilbudet GSI ,25 % 7c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB ,5 % 7d Antall publikum Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys % 9 SENTRALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet ,33 % 9b Tildelinger Frifond Norsk musikkråd og Norsk teaterråd ,33 % 9c Tildelinger Riksantikvaren Riksantikvaren ,33 % 10 FRIVILLIGHET 10a MVA refusjon Lotteri- og stiftelsestilsynet ,00 % 10b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorps forbund og korpsnett ,67 % 10c Antall kormedlemmer 4 korforbund + KOSTRA (se metode) ,67 % 10d Antall husflidssmedlemmer Norges husflidslag ,67 % 8 Norsk kulturindeks. Resultater for

9 2. Plassering i Norsk kulturindeks Den totale plasseringen i Norsk kulturindeks er summen av rangeringer i de ti kategoriene kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole + DKS (Den kulturelle skolesekken), sentrale tildelinger og frivillighet. Kommunen med den laveste samlede summen blant rangeringene av disse, havner på toppen av Norsk kulturindeks. Tabell 2: Rangering av sammenlignet med utvalgte referansefylker. FYLKE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTURSKOLE + DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG- HET TOTALT Tabell 3: Kommunene i s rangering i Norsk kulturindeks. FYLKE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTURSKOLE + DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG- HET TOTALT Bø (Telem.) Kragerø Vinje Seljord Tinn Kviteseid Tokke Porsgrunn Notodden Nome Skien Nissedal Fyresdal Sauherad Bamble Hjartdal Siljan Drangedal Blant fylkene i Norge rangerer på syvende-plass i Norsk kulturindeks Fylket scorer godt eller middels i de fleste kategorier. Høyest rangeringer i kategoriene kunstnere, konserter og kulturskole + DKS, lavest scorer de i bibliotek, frivillighet og museum. Bø rangerer høyest i Norsk kulturindeks blant kommunene i med en 11- plass. I 2012 havnet Bø på 8. plass. Kommunen scorer svært godt på de fleste kategorier med unntak av kategoriene museum samt kulturskole + DKS. Kino er den kategorien Bø scorer høyest på. Også innenfor kunstnere og konserter scorer de høyt. På den neste plassen finner vi Kragerø og Vinje (27. plass i landet). Kragerø scorer særlig høyt på frivillighet og sentrale tildelinger, mens Vinje scorer høyt på kunstnere. Blant de store byene finner vi Porsgrunn på en 66. plass, Notodden på en 83. plass og Skien på en 111. plass Seljord, Tinn, Kviteseid, Tokke og Nome er også blant de 100 øverste kommunene i landet. Norsk kulturindeks. Resultater for 9

10 Dersom vi ser på de enkelte kategoriene, finner vi at Seljord (6) skårer høyest i kategorien kunstnere og i kategorien kulturarbeidere (19), Tokke (2) scorer høyest i kategorien i museum, Notodden (5) i konserter, Bø (3) i kino, Nome (3) i bibliotek, Skien (20) i scenekunst, Fyresdal (17) i kulturskole + DKS, Kragerø (20) i offentlige tildelinger og Bø (11) i frivillighet. 10 Norsk kulturindeks. Resultater for

11 3. Kunstnere Antallet kunstnere og deres kunstneriske aktivitet vil kunne påvirke kulturlivet i kommunen. Kunstnerne iverksetter ofte kulturtiltak lokalt og bidrar til å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet. Oversikten vi her presenterer tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet. Vi presenterer også oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend (SKS). Dette kan være en indikator på den kunstneriske kvaliteten til kunstnerne som er bosatt i kommunen. Kunstnertetthet Fyresdal 0,7 Tallene vi her viser til er medlemskap i de ti største kunstnerorganisasjonene i Norge. Dette utgjør om lag 78 % av alle norske kunstnere med medlemskap i en eller flere kunstnerorganisasjoner. Vi har ikke oversikt over kunstnere uten medlemskap. Drangedal Hjartdal Bamble 1,2 1,2 1,8 Totalt er det, i følge vår oversikt, 464 kunstnere bosatt i. Dette tilsvarer 2,7 kunstnere pr. tusen innbyggere, en kunstnertetthet som er 31 % under landsgjennomsnittet. Antallet kunstnere i har sunket med tre medlemmer de siste årene. På landsbasis har det vært en svak økning. Tinn Porsgrunn Tokke 1,8 2,0 2,2 Av de 464 kunstnerne er 294 musikere eller komponister, 28 scenekunstnere, 127 visuelle kunstnere og 15 forfattere. Sett i forhold til den totale kunstnerbefolkningen er visuelle kunstnere overrepresentert i, mens scenekunstnere er underrepresentert. Nome Skien Siljan Notodden 2,3 2,4 2,5 3,4 Seljord, Sauherad, Vinje og Kvitseid er de kommunene med største kunstnertetthet. Kragerø 3,7 Bø (Telem.) 4,0 1,9 2,5 Nissedal 4,2 2,5 Kviteseid 5,2 2,6 2,7 Vinje 5,6 4, Sauherad 6,6 Figur 1: Antall kunstnere pr. tusen innbyggere i, hele landet og utvalgte fylker i Seljord 6, Figur 2: Antall kunstnere pr. tusen innbyggere i kommunene i i Norsk kulturindeks. Resultater for 11

12 Fyresdal 15 Drangedal Hjartdal 127 Bamble Tinn Porsgrunn Tokke Nome Skien Siljan Figur 3: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer. Samlet for. Musikere og komponister (blå), scenekunstnere (grønn), visuelle kunstnere (grå) og forfattere (rød). Notodden Kragerø Bø (Telem.) Nissedal Kviteseid Vinje Sauherad Seljord Figur 4: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer. Musikere og komponister (blå), scenekunstnere (grønn), visuelle kunstnere (grå) og forfattere (rød) i kommuner i. -1,6 % -0,5 % 0,9 % 2,9 % 6,9 % 7,2 % -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Figur 5: Endring i andel kunstnere siste tre år for og utvalgte fylker. 12 Norsk kulturindeks. Resultater for

13 Tildelinger Statens kunstnerstipend (SKS) Statens kunstnerstipend er den viktigste ordningen for direkte støtte til kunstnere. Tildelingene gjøres på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den kunstneriske virksomheten. Kunstnere i fikk i 2012 tildelt nær 4,8 millioner i tilskudd fra Statens kunstnerstipend. Dette utgjør 28 kroner pr. tusen innbyggere og er 31 % under landsgjennomsnittet. Vi ser altså at tildelingene i likhet med kunstnertettheten ligger om lag 30 % under landsgjennomsnitt. Det er dermed ikke noe som tyder på skunstnerne anses å holde en høyere kvalitet på arbeidet enn kunstnere i landet for øvrig. Figur 6: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i, hele landet og utvalgte fylker i Kr. pr. innbygger kunstnere i fikk støtte fra Statens kunstnerstipend. 6 av disse var arbeidsstipend, 15 var diversestipend mens 16 var garantiinntekt. Åtte av kunstnerne var bosatt i Porsgrunn, syv i Skien, fem i Bø, tre i Seljord, tre i Nissedal, to i Nissedal og Vinje, og én i henholdsvis Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Sauherad, Tinn. Norsk kulturindeks. Resultater for 13

14 4. Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker kan fortelle noe om kulturlivet generelt i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. Flere steder jobbes det også målrettet for å styrke det kulturbaserte næringslivet. Tallene i denne oversikten er hentet fra SSBs sysselsettingsstatistikk og inkluderer både ansatte og selvstendige næringsdrivende, i både privat og offentlig sektor. Sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. I jobber 1195 personer innenfor ulike kulturyrker. 364 av disse jobber innen media, 313 jobber med kunstnerisk arbeid av ulik art og 518 personer jobber med kulturformidling, f.eks. museums- og bibliotekansatte, kulturskolelærere m.m. Andelen kulturarbeidere i er 7 ansatte pr. tusen innbyggere. Dette er 35 % lavere enn landsgjennomsnittet. Generelt finner man flest sysselsatte innen disse yrkene i de større byene, særlig i Oslo. Av kommunene i har tre kommuner flere kulturarbeidere sysselsatte pr innbygger enn landsgjennomsnittet (10,8). Dette er Tokke (21,5), Kviteseid (13,2) og Seljord (12,2). Seljord har også et stort mangfold av kulturarbeidere med mange kulturarbeidere sysselsatte i de ulike kategoriene. Seljord har flest sysselsatte innen kunstnerisk virksomhet, Tokke har flest sysselsatte innen kulturformidling og Kviteseid har flest innen media. Bamble Drangedal Fyresdal Siljan Hjartdal Nome Sauherad Porsgrunn Kragerø Notodden Vinje Kunstnerisk produksjon Kulturformidling Media 1,9 2,4 1,6 Nissedal 1,3 2,8 2,0 Bø (Telem.) 1,4 3,0 1,9 1,4 3,0 2,3 Skien 1,8 3,0 2,1 Tinn 2,7 3,7 4,4 Seljord Figur 7 og 8: Kulturarbeidere pr innbyggere i, hele landet, utvalgte fylker og kommunene i i Kviteseid Tokke Norsk kulturindeks. Resultater for

15 Antall sysselsatte i kulturyrkene har vært stabilt i de siste fem årene. Fylket hadde en svakt fallende tendens fra 2009 til 2011, men i 2012 viser tallene at denne tendensen har snudd. Det har vært jevn økning innenfor kulturformidling, og en jevn nedgang i personer som jobber med media. Andelen som jobber med kunstnerisk produksjon har variert noe, men her har det vært en vekst siden Antall sysselsatte i kulturyrker har også på landsbasis vært stabilt. Her finner vi også en liten økning av personer sysselsatt innen kunstnerisk produksjon, mens en nedgang innen media. Andelen som jobber med kulturformidling har på landsbasis vært nokså stabil. Siden 2008 har kultursektoren ikke vært noen utpreget vekstsektor hverken i eller i landet for øvrig. Av fylkene vi har sammenlignet med, er det som har opplevd sterkest vekst de siste årene. Ser vi på de ulike kommunene, finner vi at Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Porsgrunn, Siljan, Tinn og Vinje har hatt en vekst. Prosentvis var veksten størst i Fyresdal, der antallet vokste fra en til fire personer. De siste fire årene har nedgangen har vært størst i Bamble (Fra 52 til 40) og i Nome (fra 38 til 30). 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4, Figur 9: Endring i antall sysselsatte i kulturvirksomheter fra 2008 til 2012 for utvalgte fylker og hele landet. 3,5 3,0 2,5 - Kunstnerisk produksjon - Kulturformidling - Media 2,0 1,5 1, Figur 10: Endring i antall sysselsatte innen kunstnerisk produksjon (blå), kulturformidling (grønn) og media (grå) fra 2008 til 2012 i. Norsk kulturindeks. Resultater for 15

16 5. Museum Museene er en viktig del av kulturaktiviteten rundt i kommunene. De er ressurssentre for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de kan fungere som møtesteder for innbyggerne. Vi presenterer her kommunale tildelinger til museer samt totalt besøk og betalende besøk for alle museumsavdelinger som rapporterer tall til Norsk kulturråd. Kommunale midler til museum Totalt brukte kommunene i i fjor 16 millioner på museumsformål (netto driftsutgifter til muséer, funksjon 375). Dette tilsvarer omlag 94 kroner pr. innbygger og er 24 % høyere enn landsgjennomsnittet. Om vi følger tallene i denne utgiftsposten fra 2006 til 2012, finner vi at kommunene i i gjennomsnitt har mer enn doblet beløpet fra 46 kr. pr. innbygger i 2006 til 94 kroner pr. innbygger i 2012). Økingen på landsbasis har vært 27 % i samme periode. Ser man på de enkelte kommunene, finner vi at Tokke er den kommunen som desidert bruker mest penger på museumsformål. Her utgjør de kommunale tilskuddene over 700 kroner pr. innbygger. Vinje, Porsgrunn, Kviteseid og Sauherad bruker alle over 100 kroner pr. innbygger. Fyresdal Nissedal Siljan Notodden Drangedal Kragerø Bamble Seljord Skien Hjartdal Bø (Telem.) Nome Tinn Sauherad Kviteseid Porsgrunn 221 Figur 11: Netto driftsutgifter til muséer i, hele landet og utvalgte fylker i Kr. pr.innbygger. Vinje Tokke Figur 12: Netto driftsutgifter til muséer i kommunene i i Kr. pr. innbygger. 16 Norsk kulturindeks. Resultater for

17 Museumsbesøk Museene i hadde i 2012 et samlet besøk på Av disse var om lag betalende. Dette gir et totalbesøk på 1 personer pr. innbygger og et betalende besøk på 0,4 personer pr. innbygger. Det totale besøket er kun en fjerdedel av landsgjennomsnittet, det betalende besøket er om lag 66 % under landsgjennomsnittet. Vi har her kun inkludert tall for museer som rapporterer til Norsk kulturråd. Tokke har største besøk pr. innbygger (11,6) etterfulgt av Kviteseid (6,4) og Tinn (4,8). Det er kun disse tre kommunene som har et høyere besøk enn landsgjennomsnittet. Det er få museer i som har et høyt besøk. Brekkeparken hadde det største besøket med , men kun 3500 av disse var betalende. Norsk industriarbeidermuseum hadde et besøk på , hvorav var betalende. Vest-museum Eidsborg hadde besøk ( betalende), mens Norsk skieventyr i Morgedal hadde besøk (4525 betalende). Porsgrunn Bamble Kragerø Notodden Nome Bø (Telem.) Vinje Skien Fyresdal Tinn Kviteseid Tokke ,1 0,3 Figur 14: Museumsbesøk for kommunene i i (blå=ikke-betalende/ukjent, grønn=betalende). 0,3 0,4 0,4 0,6 1,1 0,8 0,2 0,7 1,2 0,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Figur 13: Museumsbesøk for, hele landet og utvalgte fylker i (blå=ikke-betalende/ukjent, grønn=betalende). Norsk kulturindeks. Resultater for 17

18 6. Konserter Kategorien konserter tar utgangpunkt i konserttall fra Tono. Tono er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO samler inn informasjon om de fleste konserter i Norge og deres database inneholdt omtrent konserter for Antall TONO-registrerte arrangement Siljan 0,0 Totalt har Tono registrert 597 konserter i i Dette utgjør 3,5 konserter pr innbyggere og 10 % høyere enn landsgjennomsnittet. Tono-tallene i årets kulturindeks er rensket på en annen måte enn det fjorårets tall var (se Norsk kulturindeks 2013). Tallene er derfor ikke sammenlignbare i tid. Fyresdal Drangedal Porsgrunn Tokke Bamble 0,0 1,4 1,6 2,2 2,3 Ser vi på de enkelte kommunene i, er det stor variasjon i antall konserter pr. innbygger. Seljord er den kommunen som har flest registrerte konserter pr. innbygger. Her er det registrert 33 konserter i løpet av 2012, 11,2 pr innbygger. Vinje, Notodden, Bø, Hjartdal, Tinn og Nissedal ligger alle over landsgjennomsnitt hva gjelder konserter pr. innbygger. Det skal her legges til at for små kommuner trenger ikke dette dreie seg om mange konserter. Sauherad Skien Kragerø Kviteseid Nome 2,3 2,3 2,5 3,6 3,6 De største konsertarenaene hva gjelder antall konserter i i 2012 var (antall i parentes): Parkbiografen kulturhus (32), Kroa i Bø (27), Ibsenhuset (26), Wrightegaarden (15) og Kafe K (14). Nissedal Tinn Hjartdal 5,6 6,5 8,7 Bø (Telem.) 9,0 2,4 Notodden 9,6 2,9 Vinje 9,9 3,0 3,2 Seljord 11,2 3, , Figur 16: Antall TONO-registrerte arrangement pr innbygger i kommunene i i Figur 15: Antall TONO-registrerte arrangement pr innbygger i, hele landet og utvalgte fylker i Norsk kulturindeks. Resultater for

19 TONO-avregning Konsertene som rapporteres inn til TONO kan være av svært ulik størrelse. I oversikten over antall konserter har vi ikke mulighet til å skille store fra små konserter. Dermed vil f.eks. større steder som kan trekke flere publikum pr. konsert, ikke få uttelling for dette. TONO-avregningen sier noe om hvor stor konserten er. Avregningen er basert på totale inngangspenger eller antall publikum. Dette er en komplisert utregning som gjøres av TONO, men det viktigste er at avregningen gir informasjon om størrelsen på de konsertene som har vært i de ulike kommunene. Totalt er avregningen for på om lag 2,1 millioner kroner. Dette utgjør 12,3 kroner pr. innbygger, 10 % over landsgjennomsnittet. Ser vi på de enkelte kommunene, finner vi at Seljord er desidert størst i Tono-avregninger pr. innbygger. Dette vitner om at det avholdes store konserter der. Her er avregningene på 144 kroner pr. innbygger, over det tidobbelte av landsgjennomsnittet. De mange festivalene bidrar trolig til de høye avregningene. Nissedal, Bø, Notodden, Kragerø og Kviteseid har en avregning som er større enn landsgjennomsnittet. Skien ligger 18 % under landsgjennomsnittet, mens Porsgrunn ligger 70 % under landsgjennomsnittet. Fyresdal Porsgrunn Drangedal Siljan Bamble Tokke Hjartdal Nome Sauherad Tinn Vinje Skien Kviteseid Kragerø Notodden Bø (Telem.) Nissedal 0,0 3,3 3,5 4,3 4,5 6,7 6,9 7,1 8,9 9,2 9,3 9,3 14,6 15,7 27,4 29,3 42,0 Seljord 144,3 5,0 5, ,6 9,0 Figur 18: Summen av TONO-avregninger pr. innbygger til arrangører i de kommunene i i ,3 12, Figur 17: Summen av TONO-avregninger pr. innbygger til arrangører i, hele landet og utvalgte fylker i Norsk kulturindeks. Resultater for 19

20 7. Kino Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av. I følge SSBs kulturbarometer, er kino også et tilbud som befolkningen benytter seg av på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. I kinokategorien presenterer vi tall fra KOSTRA. Antall filmer Totalt ble det vist kinoforestillinger i i av disse var fra USA, 2088 var norske, 1256 var britiske, 551 var fra andre nordiske land, 915 var fra andre europeiske land, mens 296 var fra land utenfor Europa og USA. Dette utgjør 83,8 forestillinger pr innbygger og er 22 % over landsgjennomsnittet. I løpet av 2012 ble det vist 219 ulike filmer fra 24 ulike land på kinoer i. Bø er den kommunen der det vises flest filmer pr. innbygger. Her ble det vist 1310 forestillinger fordelt på 138 filmer. Dette tilsvarer 226 forestillinger pr innbyggere og er mer enn det dobbelte av landsgjennomsnittet. I Porsgrunn ble det vist 5553 forestillinger fordelt på 166 filmer, 157 forestillinger pr innb. I Skien ble det vist 5472 forestillinger fordelt på 171 filmer, 103 pr innb. I Tinn ble det vist 476 forestillinger fordelt på 88 filmer, 79 pr innb. På Notodden ble det vist 872 forestillinger fordelt på 86 filmer, 46 forestillinger pr innb. I Kragerø ble det vist 583 forestillinger fordelt på 86 filmer, 54 filmer pr innb. Vinje Seljord Tokke Fyresdal Nissedal Nome Notodden Kragerø Tinn Skien Porsgrunn Bø (Telem.) Figur 19: Antall kinoforestillinger pr innbyggere i 2012 for kommunene i Norsk Amerikansk Britisk Nordisk Europeisk Andre Figur 20: Antall kinoforestillinger fordelt på opprinnelsesland pr innbyggere i 2012 for utvalgte fylker og hele landet. 20 Norsk kulturindeks. Resultater for

21 Antall kinobesøk Totalt ble kinoene i besøkt ganger i Dette gir et besøk på 2 pr. innbygger, noe som er 15 % lavere enn landsgjennomsnittet på 2,4 besøk pr. innbygger. Filmene med flest besøk i i 2012 var som følger (besøk i tusen i parentes): Kon-Tiki (28), James Bond: Skyfall (22), Istid 4: Kontinenter på avveie (norsk tale 3D): (21), Hobbiten: En uventet reise (3D) (16), Madagaskar 3: Full rulle i Europa (3D, norsk tale) (13), Reisen til julestjernen (13), The Dark Knight Rises (11), The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (11) og Pus med støvler (3D, norsk tale) (10). Vinje Seljord Nissedal Nome Tokke 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 63 % av besøket var på Amerikanske filmer, 20 % var på norske filmer, 10 % av besøket var på britiske filmer, 2 % av besøket var på filmer fra andre nordiske land, 4 % av besøket var på filmer fra andre europeiske land, mens 1 % av besøket var fra land utenfor Europa og USA. Fyresdal Kragerø 0,8 1,5 Ser man på de enkelte kommunene, finner man at Bø hadde det største besøket med besøkende, 7,1 besøk pr. innb. Dette er tre ganger så høyt som landsgjennomsnittet. Besøket i Porsgrunn var , 3,5 besøk pr. innb. I Tinn var det totalt besøk, 2,4 pr. innb. I Skien var det totalt besøk, 2,3 pr. innbygger. Bø, Porsgrunn og Tinn var de eneste kommunene som hadde et kinobesøk over landsgjennomsnittet. Notodden Skien Tinn Porsgrunn 1,7 2,3 2,4 3,5 1,5 Bø (Telem.) 7,1 1, ,0 2,0 2,4 Figur 22: Antall kinobesøk norske filmer (blå) og andre filmer (grønn) pr. innbygger i kommunene i i ,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Figur 21: Antall kinobesøk norske filmer (blå) og andre filmer (grønn) pr. innbyggere i, hele landet og utvalgte fylker i Norsk kulturindeks. Resultater for 21

22 Antall kinoforestillinger har vært stabil i de siste seks årene, mellom 80 og 84 forestillinger pr innbyggere. Fylket har også hele denne perioden ligget i øverste sjiktet sammenlignet med de andre fylkene. fikk imidlertid en sterk økning av forestillinger i 2010 da den nye Kilden kino i Tønsberg åpnet. Kinobesøket i har i stor grad fulgt de samme trendene som vi finner i landet for øvrig der antallet publikumssuksesser i stor grad bestemmer det totale besøket. Fra 2011 til 2012 har imidlertid besøket gått ned i, mens det gikk opp i landet for øvrig Figur 23: Antall kinoforestillinger pr innbyggere for, utvalgte fylker og hele landet i perioden ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figur 24: Antall kinobesøkende pr. innbyggere for, utvalgte fylker og hele landet i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for

23 8. Bibliotek Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og er en viktig del av både kunnskaps- og kulturpolitikken i Norge. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunene og fungerer som en viktig møteplass. Vi skal her presentere data om folkebibliotekene i. Alle data er hentet fra KOSTRA. Bokbestand Bøkene og mediene er kjernen i bibliotekets tilbud. Bokbestanden vil derfor være en viktig indikator på bibliotekets tilbud. Tidligere analyser har vist at det er en tydelig sammenheng mellom bokbestand og utlån. Utfordringen med bokbestanden som indikator er at den ikke kan deles på antall innbyggere for sammenligning på tvers av kommuner med ulik befolkningsstørrelse. Større kommuner har en større bokbestand totalt, men grunnet stordriftsfordeler trenger ikke bokbestanden pr. innbygger være så høy. Bokbestand er derfor ikke inkludert som en indikator i Norsk kulturindeks. I denne oversikten presenterer vi derfor kommunene sortert etter kommunestørrelse. Skien Porsgrunn Bamble Notodden Kragerø Nome 6625 Tinn 5973 Bø (Telem.) ,1 2,7 3,7 4,8 3,8 4,9 5,6 15,6 Folkebibliotekene i har pr en samlet bokbestand på bøker. Hvor mange titler, har vi ikke oversikt over. Bokbestanden ved disse bibliotekene tilsvarer 4,8 bøker pr. innbygger. Dette er 33 % over landsgjennomsnittet på 3,6. Sauherad 4369 Drangedal 4139 Vinje ,6 5,7 11,9 Seljord ,0 Kviteseid ,7 3,1 Siljan ,3 3,2 Tokke ,3 3,6 4,3 4,8 4,9 Hjartdal 1609 Nissedal 1430 Fyresdal ,0 8,6 14, Figur 25: Bokbestand pr. innbygger i, hele landet og utvalgte fylker pr Figur 26: Total bokbestand for kommunene i pr Sortert etter kommunestørrelse. Norsk kulturindeks. Resultater for 23

24 Tilvekst Skien ,2 Tilveksten i bibliotekene forteller mye om tilbudet ved det enkelte bibliotek. Alle biblioteker får hvert år nye medier gjennom innkjøpsordningen fra Norsk kulturråd. Utover disse kan bibliotekene med egne, kommunale midler, kjøpe inn ytterligere bøker og medier. Som allerede nevnt, viser tidligere studier at tilvekst er en svært vesentlig faktor som påvirker etterspørselen på bibliotekene. Porsgrunn Bamble Notodden ,2 0,2 0,2 I likhet med bokbestand er det også her problematisk å studere tilvekst på tvers av kommuner av ulik størrelse. Tilvekst er derfor ikke inkludert som indikator i Norsk kulturindeks, men er et relevant mål for tilbud dersom man sammenligner kommuner av omtrent samme størrelse. I denne oversikten presenterer vi derfor kommunene sortert etter kommunestørrelse. Den samlede tilveksten av alle medier ved folkebiblioteker i, var i Dette utgjør 0,27 medier pr. innbygger, 8 % over landsgjennomsnitt. Tilveksten utgjorde 5,7 % av samlet bokbestand. Dette er lavere enn tallet for hele landet (6,8 %). Kragerø Nome 6625 Tinn 5973 Bø (Telem.) 5791 Sauherad 4369 Drangedal ,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 Tilveksten i de ulike kommunene varierer også mye. Tokke hadde en sterk vekst med 1,1 medier pr. innbygger. Sett i forhold til kommunestørrelse, var tilveksten i Tinn med 0,6 medier pr. innbygger også høy. Vinje 3721 Seljord ,5 0,5 Kviteseid ,7 Siljan ,6 0,2 Tokke ,1 0,2 0,2 Hjartdal ,6 0,3 Nissedal ,8 0,3 0,3 Fyresdal ,9 0,0 0,1 0,2 0,3 0, Figur 27: Tilvekst siste år pr. innbygger for alle medier i, hele landet og utvalgte fylker. 24 Norsk kulturindeks. Resultater for Figur 28: Tilvekst siste år pr. innbygger for alle kommunene i. Kommunene er sortert etter innbyggertall

25 Bibliotekbesøk Samlet registrert besøk ved folkebibliotekene i var i Dette tilsvarer 4,6 besøk pr. innbygger og er om lag 14 % høyere enn landsgjennomsnittet. Dette tallet er noe usikkert da Skien bibliotek ikke hadde rapportert inn besøkstall for Vi har derfor anvendt 2011 tall i denne oversikten. Siljan Kviteseid Hjartdal Vinje 0,0 0,0 1,2 2,3 Ser vi på de enkelte kommunene, finner vi at Nome hadde det høyeste besøket sett i forhold til befolkningen. Det totale besøket var her , noe som tilsvarer 9,5 besøk pr. innbygger. Sauherad Seljord 2,7 2,9 9 av kommunene hadde et besøk over landsgjennomsnittet (besøk pr. innb. i parentes): Nome, Drangedal, Tokke, Kragerø, Fyresdal, Bø, Porsgrunn, Nissedal og Notodden. Tinn Bamble 3,3 3,4 Bibliotekbesøket i har vært svakt dalende de siste årene (jf. Fig. 33). En tilsvarende trend finner vi på landsbasis. Skien Notodden 4,2 4,3 Nissedal 4,3 Porsgrunn 4,5 Bø (Telem.) 4,7 4,0 Fyresdal 4,9 4,0 Kragerø 6,2 4,2 4,6 Tokke 6,6 4,6 Drangedal 7,3 4, Nome 9,5 Figur 29: Bibliotekbesøk pr. innbygger i, hele landet og utvalgte fylker i Figur 30: Bibliotekbesøk pr. innbygger i kommunene i i Norsk kulturindeks. Resultater for 25

26 Utlån Det totale utlånet for alle medier i var i i Av disse var bøker. Voksenlitteratur utgjorde utlån, mens barnelitteratur utgjorde utlån. De resterende utlånene var andre medier, som dvd-er, cd-er osv. Deler man dette på antall innbyggere, finner man at det ble lånt ut 5,3 eksemplarer pr. innbygger. Dette er 9 % over landsgjennomsnittet (4,9) Det samlede utlånet i hadde en jevn oppgang fra 5,3 utlån Pr. innbygger i 2006 til 5, 6 utlån pr. innbygger i De siste to årene har utlånet sunket tilbake til 5,3 igjen. For landet i sin helhet har det vært en svak nedgang i denne perioden. Ser vi på tallene for de enkelte kommunene, finner vi at Nome og Fyresdal hadde det største utlånet med henholdsvis 13,9 og 12,9 utlån pr. innbygger. 11 kommuner hadde et utlån over landsgjennomsnitt, men både Skien og Porsgrunn ligger under landsgjennomsnitt. I Skien var utlånet 13 % under landsgjennomsnitt, i Porsgrunn var det 9 % under landsgjennomsnitt. Størst endring i utlån fra 2011 finner vi i Hjartdal (13 %) Nome (7,1 %), Bø (6,6 %), Tinn (- 8,5 %), Kviteseid (-9 %) og Siljan (-21 %). Sauherad Nissedal Hjartdal Skien Porsgrunn Siljan Drangedal Kviteseid Notodden Vinje Bamble Kragerø Seljord 1,5 1,6 1,3 1,6 1,6 1,4 Tinn 1,6 1,7 1,5 1,7 1,9 1,4 Tokke 1,7 2,0 1,6 2,1 2,4 1,8 Bø (Telem.) Figur 31: Utlån av barnelitteratur (grønn), voksenlitteratur (grå) og andre medier (rød) pr. innbygger i folkebibliotekene i 2012 for utvalgte fylker og hele landet. Totalt utlån pr. innbygger til venstre. Fyresdal Nome Figur 32: Utlån av barnelitteratur (grønn), voksenlitteratur (grå) og andre medier (rød) pr. innbygger i folkebibliotekene i kommunene i i Norsk kulturindeks. Resultater for

27 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, Figur 33: Bibliotekbesøk pr. innbygger i, hele landet og utvalgte fylker i perioden ,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4, Figur 34: Utlån pr. innbygger i, hele landet og utvalgte fylker i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for 27

28 9. Scenekunst Scenekunst er i mange land primært et tilbud man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteateret og Regionteatrene hatt et utbygd, desentralisert scenekunsttilbud i mange år. Opplysningene om teater- og operaforestillinger og publikum er hentet fra medlemsteatrene i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Opplysningene om danseforestillinger er hentet fra Danseinformasjonen.no. Private teatre og frie scenekunstgrupper er ikke inkludert i oversikten, men flere av disse forestillingene er inkludert i oversikten over dks-forestillinger. Tallene inkluderer derfor primært teatertall fra Riksteateret og Teater Ibsen. Teater-, opera- og danseforestillinger Totalt ble det vist 230 forestillinger i 2012 i. I 17 av 18 kommuner ble det satt opp en eller flere teaterforestillinger. 214 av disse var teater- / opera-forestillinger, 16 av disse var danseforestillinger. Dersom man deler dette på antall innbyggere, finner man at det ble vist 1,3 teater- / operaforestillinger pr innbyggere. Dette er 21 % under landsgjennomsnittet. Videre ble det vist 0,13 danseforestillinger pr innbyggere. Dette er under halvparten av landsgjennomsnittet. Ser man kommunevis på disse tallene, finner man at Seljord er kommunen med flest teaterforestillinger pr innbygger (3,4), etterfulgt av Skien (2,3). Det var i 2012 kun registert danseforestillinger i Skien (9) og i Porsgrunn (8). Siljan Sauherad Drangedal Nome Kviteseid Tinn Kragerø Hjartdal Nissedal Bamble Porsgrunn Vinje Notodden 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 1,3 Fyresdal Bø (Telem.) Tokke Skien 1,5 1,6 1,8 2,3 0,2 1,6 Seljord 3, Figur 35: Antall teater og operaforestiilinger pr innbyggere (blått) og antall danseforestillinger pr innbyggere (grønt) i 2012 for utvalgte fylker og hele landet.. 28 Norsk kulturindeks. Resultater for Figur 36: Antall teater- og operaforestillinger pr innbyggere (blått) og antall danseforestillinger pr innbyggere (grønt) for kommunene i i 2012.

29 Antall teater- og operabesøk Det samlede besøket på teaterforestillinger i for 2012 var Dette utgjør 0,13 besøk pr. innbygger, noe som er 58 % under landsgjennomsnittet på 0,32 besøk pr. innbygger. Likevel, har det høyeste teaterbesøket blant de fylkene vi har plukket ut for sammenligning. Dersom man ser på teaterbesøket er det ingen kommuner i som har et teaterbesøk som ligger over landsgjennomsnittet. Seljord hadde det største besøket, etterfulgt av Skien og Bø. Siden det ikke finnes tilstrekkelig gode rapporteringsrutiner for de frie scenekunstgruppene, har vi ikke inkludert tall fra Grenland friteater og PiT.. Drangedal Nissedal Sauherad Kviteseid Nome Hjartdal Fyresdal 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05 Tinn 0,05 0,05 0,05 Kragerø 0,06 0,06 Bamble 0,06 0,08 0,13 Vinje 0,07 0,32 Porsgrunn 0,10 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Figur 37: Antall teater- og operapublikummere pr. innbyggere for, hele landet og utvalgte fylker i Notodden Tokke 0,11 0,14 Bø (Telem.) 0,24 Skien 0,25 Seljord 0,32 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Figur 38: Antall teater- og operapublikummere pr. innbyggere for kommunene i i Norsk kulturindeks. Resultater for 29

30 10. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er, ved siden av Ungdommens kulturmønstring (UKS), de viktigste statlige tiltak for kulturtilbud til barn og unge. Vi presenterer derfor disse tallene samlet under én kategori. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens DKS primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur. Elever i kulturskolen I går 4366 elever i kulturskolen. Dette utgjør 0,22 elever pr. barn i grunnskolealder (6-15 år). Dette er 13 % over landsgjennomsnittet på 0,18 elever pr. barn i grunnskolealder. Disse tallene er noe usikre, da Skien kulturskole sin rapportering er feil. Vi har derfor anvendt tall for 2011 for Skien. Utviklingen de siste seks årene (jf. Tabell 46) viser en svak nedgang det siste året. Av kommunene i er det flere som har en svært høy andel elever i kulturskolen. I Tokke er elevtallet over halvparten av antall barna i grunnskolealder. Fyresdal, Vinje, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Bø og Tinn har også mange elever i kulturskolen. Siljan Hjartdal Drangedal Bamble Notodden Kragerø Skien Porsgrunn Nome Sauherad 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 Tinn 0,30 0,12 Bø (Telem.) 0,30 0,14 Nissedal 0,33 0,14 0,18 Kviteseid 0,36 0,19 Seljord 0,36 0,22 Vinje 0,37 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Fyresdal 0,43 Figur 39: Totalt antall elever i kulturskolen som del av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i kommunen i 2012 for utvalgte fylker og hele landet. Tokke 0,51 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Figur 40: Totalt antall elever i kulturskolen som del av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i kommunen i i Norsk kulturindeks. Resultater for

31 Årstimer i kulturskolen 1,8 Kulturskoletilbud kan romme så mangt. Alt fra enkeltoppfølging av elever til store prosjektkor som samles over en kort periode. Ved siden av dekningsgrad vil derfor årstimer være en god indikator for kulturskoletilbudet i kommunene. Kulturskolene i tilbyr årstimer hvert år. Dette utgjør 2,6 timer pr. barn i grunnskolealder. Antallet årstimer pr. barn er 18 % over landsgjennomsnittet (2,2), men antall årstimer har sunket med 6 % siste året. Figur 42: Årstimer i kulturskolen pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) for, hele landet og utvalgte fylker for skoleåret ,9 1,9 2,1 2,2 2,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Mange av kommunene i har et solid kulturskoletilbud når det gjelder årstimer. Tokke og Fyresdal har et tilbud tilsvarende syv timer pr. barn i kommunen. Størrelsen på tilbudet varierer også mye. I Kragerø får hver elev 21,4 årstimer, i Skien får hver elev 11 årstimer. Skien Siljan Hjartdal Drangedal 1,4 1,6 1,6 1,9 Drangedal Musikk Bamble 2,2 Hjartdal Nissedal Kunstfag Teater Nome 2,4 Siljan Dans Porsgrunn 2,6 Vinje Skapende skriving Notodden 2,7 Seljord Andre sjangere Sauherad 3,1 Sauherad Bamble Kviteseid Tokke Nissedal Tinn Bø (Telem.) 3,6 3,8 4,1 Kragerø Kragerø 4,1 Notodden Bø (Telem.) Fyresdal Skien Kviteseid Seljord Vinje 5,6 5,7 5,7 Tinn Fyresdal 6,9 Porsgrunn Nome Tokke 7, Figur 41: Kunstformer det undervises i i kulturskolen i kommunene i for skoleåret Figur 43: Årstimer i kulturskolen pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) for kommunene i i for skoleåret 2012 til Norsk kulturindeks. Resultater for 31

32 Den kulturelle skolesekken Siden DKS-forestillinger er obligatoriske for elevene, kan man regne med at publikumsoppslutningen er direkte avledet av tilbudet. Kvaliteten på tilbudene kan imidlertid variere; rent kunstnerisk, men også i omfang. Noen tilbud kan gå over en hel dag, andre har kortere varighet. Slike variasjoner forteller imidlertid disse tallene ikke noe om. Det totale publikum for DKS-forestillinger i grunnskolen i var i Dette tilsvarer et besøk på 5,1 pr. barn i grunnskolealder (6-15). Dette er 16 % høyere enn landsgjennomsnittet på 4,4. I disse tallene inngår både kommunale og fylkeskommunale forestillinger. Antall forestillinger pr. barn har vært stabilt siden 2011 i, men også for landet forøvrig. DKS-tilbudet i varierer noe mellom de ulike kommunene. I Siljan var publikummet på DKS forestillinger 7,8 pr. barn i grunnskolealder. I Bø og Notodden var tallet under 3,5. 14 av 18 kommuner hadde et tilbud som var høyere enn landsgjennomsnittet. I oversikten over endringer fra fjoråret, finner vi at de fleste kommunene har vært relativt stabile. Den største økningen finner vi i Kviteseid (12 %), den største nedgangen finner vi i Fyresdal (-20 %). Notodden Bø (Telem.) Drangedal Nome Sauherad Tinn Kragerø Tokke Bamble Hjartdal Skien Seljord Nissedal Porsgrunn 3,3 3,5 3,6 4,2 4,4 4,5 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,5 5,6 5,6 4,4 Vinje 6,1 4,7 4,8 Fyresdal 6,2 5,1 Kviteseid 6,4 5,1 5,2 Siljan 7, Figur 44: Antall publikum på DKS-forestillinger pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) for skoleåret for utvalgte fylker og hele landet. Figur 45: Antall publikum på DKS-forestillinger pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) for skoleåret for kommunene i. 32 Norsk kulturindeks. Resultater for

33 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0, Figur 46: Totalt antall elever i kulturskolen som del av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i kommunen i perioden for utvalgte fylker og hele landet. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figur 47: Årstimer i kulturskolen pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i perioden for utvalgte fylker og hele landet. 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4, Figur 48: Antall publikum på DKS-forestillinger pr. barn. i perioden 2010 til 2012 for kommunene i, utvalgte fylker og hele landet. Norsk kulturindeks. Resultater for 33

34 11. Sentrale tildelinger Støtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tre støtteordninger med ulikt nedslagsfelt: Frifond, tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond samt tildelinger fra Norsk kulturråd og tildelinger over statsbudsjettet til stedbunden aktivitet. Frifond Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillig kulturaktivitet i lokalsamfunnet. Midlene tildeles etter søknad, beløpene er ofte små, men mange aktører får støtte. I denne oversikten er kun støtte til musikk og teater inkludert. Totalt ble det delt ut nær kroner i Frifondstøtte til aktører i i Dette utgjør 1,9 kroner pr. innbygger og er 40 % under landsgjennomsnittet. Nome Notodden Bamble Seljord Skien 0,5 0,6 0,6 1,0 1,1 I 10 av kommunene i ble det mottatt Frifondstøtte til musikk og teater. Kragerø mottok mest pr. innbygger (10,7) etterfulgt av Sauherad (7,3). I begge disse kommunene mottok aktører mer enn dobbelt så mye som landsgjennomsnitt. Vinje Porsgrunn 2,1 2,3 1,7 Kviteseid 2,8 1,9 2,6 Sauherad 7,3 3,0 3,2 3,2 Kragerø 10, Figur 49: Frifondtildelinger til aktører i, hele landet og utvalgte fylker i Kr. pr. innbygger. Figur 50: Frifondtildelinger til aktører i kommunene i i Kr. pr. innbygger. 34 Norsk kulturindeks. Resultater for

35 Riksantikvaren Fra Riksantikvaren ble det totalt delt ut 8,4 millioner til ulike tiltak i i Dette utgjør 50 kroner pr. innbygger, mer enn det dobbelte av landsgjennomsnittet. Tilskuddet til Rjukanbanen som teknisk / industrielt kulturminne stiller i en spesiell situasjon i denne oversikten. Følgende tildelinger fikk tilskudd i 2012 (summer i tusen i parentes): Skien Notodden Seljord Firkantlekter SF-21 (116), Enggrav, omtekking av stogebygning (95), og Eldhus, Norheim (211) i Nome kommune Tinfos Tresliperi, gavl beslag (182) i Notodden kommune. Stabbur (198) i Seljord Krutthuset - fossum Jernverk (150), bensinstasjon (117) og Tangkleiv (126) i Skien kommune. 2 etasjes bur på Hægard sud i Tinn (67), Birkelandsgt. 8 (335), Birkelandsgt. 2 Elveheimen (450) og Rjukanbanen (3550) i Tinn. Nome Tinn Figur 52: Tildelinger fra Riksantivaren til tiltak i kommunene i i Kr. pr. innbygger. 4,4 4,7 14,2 45,8 49,4 53, Figur 51: Tildelinger fra Riksantivaren til tiltak i, hele landet og utvalgte fylker i Kr. pr. innbygger. Norsk kulturindeks. Resultater for 35

36 Tildelinger over kulturbudsjettet samt fra tildelinger fra Norsk kulturråd Grenland Jazzforum (100) og Skien videregående skole (140) i Skien kommune. SMALT (50) i Tinn kommune. Litteraturdagane i Vinje (80) og Folkemusikkscena på Rauland (100) i Vinje kommune. Fra Statsbudsjettet til Kulturdepartementet i 2012 og fra tildelinger fra Norsk kulturråd i 2012 har vi plukket ut de tildelingene som gis til stedsspesifikke tiltak. Dette kan være festivaler, konserter, og ulike framsyninger som er lokalisert i en kommune. Produksjonsstøtte til forfattere og artister er også holdt utenfor, da det primært er forlag eller plateselskap som mottar slik støtte. Deres adresse er ofte et helt annet sted enn der utøveren virker. 22,5 28,7 29,5 38,6 72,4 153,1 Tilskudd til museer og teater er også utelukket da disse jobber regionalt og samtidig er skilt ut som egne kategorier. Disse er imidlertid inkludert i vedlegget bak i denne rapporten. I 2012 ble det delt ut nær 12,3 millioner i slike midler til. Dette utgjør 72,5 kroner pr. innbygger og er om lag 53 % under landsgjennomsnittet. Over statsbudsjettet har vi også inkludert Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (4,9 mill), Bok- & blueshus, Notodden (1,5 mill) og Notodden Blues Festival (2,4 mill). Fra Norsk kulturråd fikk følgende tiltak støtte i 2012 (tall i tusen, kun tilskudd over er inkludert): festivalen (900), Fri Musikkens Venner Nå! (50), Stiftelsen Studentkroa i Bø (150) og Bø Jazzklubb (150) i Bø kommune. Skåtøy Vise (100), På kanten (175) og Stiftelsen Skjærgårdsgospel (300) i Kragerø kommune. Viser ved Kanalen (150) i Nome kommune. Heddal sokneråd (50) i Notodden kommune. Grenland International Brass Festival (100), Scheen Jazzorkester (120), Grenland Jazzforum (170) og Grenland Dansekompani (200) i Porsgrunn. Kartfestivalen (100) i Sauherad Figur 53: Stedsspesifikke tildelinger fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd til aktører i, hele landet og utvalgte fylker i Kr. pr. innbygger. Skien Tinn Kviteseid Nome Sauherad Vinje Kragerø Porsgrunn Bø (Telem.) Notodden 5,8 15,1 19,1 22,6 22,9 51,1 56,1 156,8 215,9 327, Figur 54: Stedsspesifikke tildelinger fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd til aktører i kommunene i i Kr. pr. innbygger. 36 Norsk kulturindeks. Resultater for

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking Status for Bø Kommunehuset i Bø, den 8. februar 2010 telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 3,0 6 000 2,5 5 500 2,0 1,5 Det har

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars

Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene er utviklet i regi av VRI-Telemark.

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer