Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet"

Transkript

1 Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM Utlendingsdirektoratet

2 INTRODUKSJONSPROGRAM Gir deg nye muligheter i Norge Jeg heter Sayed Salih Nasir og er kurder fra Mosel i Irak. Jeg er 33 år, gift og har to barn. Min bakgrunn er 6 år grunnskole og arbeid som forskalingsnekker i Irak. I tillegg hadde jeg en egen butikk i Mosel hvor jeg solgte grønnsaker. Jeg kom til Norge i 1999 og ble bosatt i Levanger kommune i november Jeg gikk på introduksjonsprogram i 9 måneder og hadde språkpraksis på Rema Det fungerte fint for meg med språkpraksis 3 ganger i uka og norskopplæring 2 dager i uka de siste fire månedene. Mitt mål var å få fast jobb så raskt som mulig. Allerede i august 2001 sluttet jeg i introduksjonsprogrammet fordi jeg nådde mitt mål og fikk fast jobb på Sundet gartneri i Frostad kommune. Jeg liker meg veldig godt på jobben og trives med å bo på et mindre sted. Her føler jeg at vi blir tatt godt vare på og folk er hyggelige. I juni i år kom kona og barna mine til Norge. Introduksjonsprogram har vært viktig for at jeg skulle få en fast jobb. Jeg er ung og frisk og hvorfor skal jeg ikke jobbe? Nå er det kona sin tur å begynne i introduksjonsprogram til høsten. Kommunene har ansvar for iverksetting av introduksjonsordningen, som består av et introduksjonsprogram og en introduksjonsstønad. Aetat er en viktig samarbeidspartner i arbeidet og Utlendingsdirektoratet følger opp arbeidet i kommunene. Jeg heter Hoda Safayan, er 21 år og er fra Iran hvor jeg har gått på videregående skole og studert matematikk i ett år på universitetet i Teheran. Jeg har gått på introduksjonsprogram på Introduksjonssenteret for utlendinger i Drammen i 8 måneder. Det har vært veldig bra for meg for der lærte jeg fort å snakke norsk. Nå har jeg kommet inn på forkurs til Ingeniørhøyskolen og skal begynne der til høsten. Jeg var veldig fornøyd med introduksjonsprogrammet fordi det ga meg en fi n start i Norge. Jeg fikk en plan for framtiden min. Når jeg har en plan, jobber jeg hardere for å nå målet mitt. Jeg tror det er veldig viktig å få en plan for livet i et nytt land. Jeg likte også veldig godt de ulike kurstilbudene på introduksjonssenteret. Jeg hadde både datakurs og aktivitetsnorsk som er et opplegg for å bli kjent i lokalsamfunnet. Det synes jeg var veldig fint for jeg møtte så mange mennesker og ble bedre kjent med Drammen. Jeg heter Zakariya Ahmed Abdi og kommer fra Mogadishu i Somalia. Jeg er 28 og gift, men min kone bor i Somalia. Jeg kom til Norge i juli 2000 og begynte på introduksjonsprogram på Mosaikk i Helsfyr- Sinsen bydel i Oslo i slutten av mars I begynnelsen hadde jeg norskopplæring hele dagen 5 dager i uka fra kl I juni fikk jeg tilbud om seks måneders arbeidspraksis på Ullevål sykehus. Avtalen var to dager praksis i kombinasjon med tre dager norskundervisning på Mosaikk. I tillegg til dette går jeg 3 dager i uka på kveldstid og tar grunnskoleopplæring i norsk, engelsk og matematikk på Smedstua voksenopplæringssenter. Fra Somalia har jeg fullført grunnskole og kurs i engelsk og matematikk, men jeg trenger et formelt bevis på dette i Norge. Jeg holder også på å ta førerkort for bil og har planer om også å ta førerkort for lastebil. Nå har jeg gradvis fått mer arbeidserfaring, fordi jeg har ekstravakter ved siden av min arbeidspraksis. Jeg liker veldig godt opplegget på Mosaikk. Jeg får tett oppfølging og lærer mye om hvordan det norske samfunnet fungerer. Mine framtidsplaner er å ta yrkesutdanning og bli enten elektriker, mekaniker eller snekker. Jeg er fortsatt ung og har mange muligheter foran meg. Jeg ser at man må jobbe hardt for å lykkes, og det er jeg villig til å gjøre. Jeg mener at introduksjonsordningen er en veldig bra mulighet for nyankomne og jeg tror det er viktig å komme så fort som mulig ut i praksis og snakke norsk med nordmenn. Det er viktig å bli god i norsk for å få en jobb i framtiden. 3

3 Et mål for deg Et sted å lage planer for ditt liv Hoda Safayan har vært deltaker i introduksjonsprogrammet i Drammen, Sayed Salih Nasir har vært deltaker i introduksjonsprogrammet i Levanger, og Zakariya Ahmed Abdi er deltaker på kvalifiseringssenteret på Mosaikk i Helsfyr Sinsen bydel i Oslo. De er fra forskjellige land og har ulik bakgrunn, men introduksjonsprogrammet har gitt dem alle muligheter til å nå sine mål. Et introduksjonsprogram har som mål at du skal komme raskere i arbeid eller Introduksjonsprogrammet gir deg en mulighet til å få en plan for ditt framtidige liv i Norge. Du vil få en kontaktperson eller en programrådgiver som det kalles noen steder. Denne kontaktpersonen vil ha mange samtaler med deg for at dere sammen kan utarbeide en individuell plan for din framtid. Du har hovedansvar for at det skal bli en god plan og du må være aktivt med i planleggingen. Planen danner grunnlaget for det som skal bli ditt introduksjonsprogram. ordinær utdanning og bli økonomisk selvstendig. Det første som blir krevd av deg er at du behersker norsk godt. Hvor gode dine norskkunnskaper må være, vil avhenge av hvilken type jobb du ønsker i framtiden. Et introduksjonsprogram er et program som er basert på individuelle planer. Du vil derfor oppleve at mange av deltagerne har ulike program og forskjellige opplegg. Slik må det være når programmet skal tilpasses hver enkelt for at hver enkelt skal nå sine mål. En som vil arbeide på en restaurant har ikke behov for samme program som en som skal studere på universitetet. Den første trenger praksis i arbeidslivet, mens den andre trenger å lære norsk veldig godt for å klare poengene som kreves på Bergenstesten, en test man må ha bestått for å studere på universitet og høyskoler. Et sted å lære I introduksjonsprogrammet vil du få kjennskap til hvordan arbeidslivet fungerer i Norge og lære om det norske samfunnet. Du vil også bli kjent med lokalsamfunnet der du bor og få vite om mulighetene for skole eller arbeid som finnes for deg i kommunen. Det er ikke sikkert du kan arbeide med det samme som du gjorde før. Kanskje du aldri har jobbet i hjemlandet og kjenner lite til hva som kreves av deg i en jobb. Kanskje ønsker du å utdanne deg fordi du hadde startet på en utdanning eller du ser at det er utdanning i Norge som du ikke hadde muligheter til i hjemlandet ditt. 4 5

4 Et sted å mestre Noen gode råd Vi vet ikke hva du har lyst til å gjøre i framtiden og kanskje vet du ikke det selv enda, men du trenger å lære mer om de mulighetene som finnes i Norge. Det vil du gjøre på et introduksjonsprogram. Introduksjonsprogram er innført som lov i Norge. Den gir deg rett og plikt til å følge programmet på heltid og følger de alminnelige reglene i arbeidslivet med 5 ukers ferie. Alle som deltar på et introduksjonsprogram har krav på en introduksjonsstønad. Som i arbeidslivet blir du trukket i introduksjonsstønad ( lønn ) ved ugyldig fravær. Regler for dette vil du få vite nærmere om i din kommune. Introduksjonsstønaden fungerer som en type lønn og er skattepliktig, men gir ikke pensjonspoeng. Det får du først når du får en ordinær jobb. Hvert familiemedlem over 18 år har en individuell rett og plikt til å delta i programmet og får utbetalt hver sin stønad. Beløpet er likt i hele Norge. Det er (pr. 1. mai 2004) kroner i året, men er du under 25 år får du en redusert stønad. Etter 1. september 2004 er det mulig å få bostøtte for de med behov gjennom Husbankens støtteordning. Det er mye nytt å sette seg inn i for deg som er nyankommen og det er kanskje ikke alt du forstår like godt i starten. Det kan derfor være nyttig for deg å snakke med andre som har deltatt på introduksjonsprogram. Introduksjonsordningen er ny, så det er mange flyktninger som ikke har fått et slikt tilbud og som bare har deltatt på norskopplæring noen timer per dag. Du vil få et deltakerbevis etter fullført program. Ta godt vare på deltagerbeviset. Det vil være et viktig dokument i din videre karriere i Norge. Du kan lese mer om introduksjonsordningen på internett Du kan også snakke med ansatte på mottaket eller med flyktningansvarlige i den kommunen du skal bosette deg i. Hvis du tar deg en liten ekstrajobb i helgene eller noen kvelder i uka, har du fortsatt rett til introduksjonsstønad og du blir ikke trukket selv om du tjener mer penger. Men kravet er at du møter opp på programmet slik du skal etter regleverket. Hvis du har barn, får du utbetalt barnetrygd i tillegg til introduksjons-stønaden. Er barna dine under skolealder og du trenger dagmamma eller barnehage, må du dekke disse utgiftene selv. Du har de samme rettighetene til kontantstøtte for småbarnsforeldre som andre. Din framtid tilhører deg Vi ønsker deg lykke til med framtiden i Norge i din nye kommune og lykke til som deltaker på introduksjonsprogram. Husk at den største jobben med å lære, må du gjøre selv. Når kan du starte? Fra 1. september 2004 ble loven obligatorisk for alle kommuner. En forutsetning for å ha rett til ordningen er at du bosetter deg i henhold til avtale mellom UDI og en kommune. Dersom du bosetter deg uten en slik avtale mister du retten til introduksjonsordning. Dette gjelder likevel ikke dersom du har en tillatelse på grunnlag av familiegjenforening med en som har asylstatus eller SOMALISK VISDOMSORD: er overføringsflyktning. Gir du meg en fisk, kan jeg overleve en dag. Lærer du meg å fiske, kan jeg klare meg hele livet. Et introduksjonsprogram vil lære deg å fiske. 6 7

5 Innholdet i et introduksjonsprogram Hvem har rett og plikt til introduksjonsprogram? Introduksjonsprogram tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet skal være helårlig og på full tid. Programmet skal minst inneholde: Norskopplæring Samfunnskunnskap Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidsliv Nyankommet utlending mellom 18 og 55 år med behov forgrunnleggende kvalifisering. Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen skal treffes. Kommunen skal så snart som mulig og innen 3 måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge introduksjonsprogram. Loven gjelder imidlertid kun personer som er bosatt etter Personer bosatt før denne datoen kan ikke gis introduksjonsprogram. Stortinget har bestemt at personene må være bosatt etter avtale med UDI og kommunene. De må ha status som: Programmets varighet Programmet kan vare inntil 2 år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Overføringsflyktninger Utlendinger med asylstatus Personer med opphold på humanitært grunnlag, etter asylsøknad Personer med kollektiv beskyttelse Flyktningguide et tilbud for deg? Noen kommuner har i samarbeid med Røde Kors eller en annen frivillig organisasjon tilbud om en flyktningguide til nyankomne. Det er en frivillig person som gjerne vil møte deg og introdusere deg til lokalsamfunnet. Personen blir din personlige guide og kan ha betydning for ditt sosiale nettverk i startfasen. Flyktningene og guidene blir knyttet sammen ut fra kvalifikasjoner, ønsker, behov og forventninger. Personer som blir familiegjenforent med overføringsflyktninger, personer med asylstatus eller personer kollektiv beskyttelse. De som har fått familiegjenforening med en som har opphold på humanitært grunnlag har ikke rett og plikt til introduksjonsprogram. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et vilkår at herboende person som søker familiegjenforening, ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem år. Du vil også kunne praktisere norsk og få kjennskap til hva som finnes av muligheter i kommunen. Du bør ta sjansen om du har muligheter for en guide! Det er mange som er veldig fornøyd med denne ordningen. 8 9

6 Klage på vedtak rettes til Fylkesmannen Fylkesmannen er den instans som kan overprøve kommunens beslutninger som gjelder introduksjonsordningen. Se lovens 17 og 18. Regler for dette vil du få vite nærmere om i din kommune. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å få mer informasjon, kontakt UDI regionalt eller sentralt på følgende adresser: Regionkontor Øst Fylkene Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo Postboks 8789, Youngstorget, 0028 OSLO telefon telefax Regionkontor Indre Østland Fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud Postboks 445, 2803 GJØVIK Telefon Telefax Regionkontor Sør Fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Postboks 647, 4666 KRISTIANSAND Telefon Telefax Regionkontor Vest Fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Postboks 4048 Dreggen, 5835 BERGEN Telefon Telefax Regionkontor Midt-Norge Fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord- Trøndelag 7005 TRONDHEIM Telefon Telefax Regionkontor Nord Fylkene Nordland, Troms og Finnmark Postboks 803, 8510 NARVIK Telefon Telefax

7 Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep N Oslo Kontoradresse: Hausmannsgate 21 Telefon: Fax: : E-post: L a y o u t o g I l l u s t r a s j o n : P a c h y R o d r i g u e z

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

En sosialliberal integreringspolitikk

En sosialliberal integreringspolitikk En sosialliberal integreringspolitikk INNHOLD: Et liberalt utgangspunkt...3 Venstres politikk...4 Norsk- og samfunnsopplæring for flere...5 Større fleksibilitet i norsk- og samfunnsundervisningen...5 Introduksjonskurs

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer