Årsberetning Regnskap Budsjett Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING HOVEDLAGET ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING TURNGRUPPA ÅRSMELDING TRIMGRUPPA ÅRSMELDING FOR SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA ÅRSMELDING BLINKEN rekneskap OG BUDSJETT Resultatrapport med budsjett Hovedlaget... Feil! Bokmerke er ikke definert.6 Resultatrapport med budsjett Fotball Resultatrapport med budsjett Turn Resultatrapport med budsjett Ski og skiskyting Resultatrapport med budsjett Blinken Resultatrapport Trimgruppa

3 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2012 Arbeidsutvalg Fotballgruppa Turngruppa Trimgruppa Ski- og skiskyttergruppa Blinken Leder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Leder: Ungd.repr. Leder: Ungd.repr: Leder: Leder: Ungd.repr: Redaktør: Tilknyttet red. Hans Grøt Eva Grønli Wenke Melien Øystein Talsnes Guri Kvernmo Aune Christoffer Håbjørg Anna Oftedal Gry Olsson Liv Elin Aftret Kari Talsnes Inga Marie Ranøien Anita Lykkja Kristin Løhre Øyvind Lillevold Hjørdis Stuedal Hallstein Gundersen Eivind Langseth Nils Peder Ler Helge Sivertsvoll Bjørn Rønning Per Erik Heksem Bjørnar Gjemble Ivar Volden Randi Bakken Hans Jørgen Rønning Marie Volden Gerd Bjørgård Jorunn Heksem Geir Gifstad Ny 1 år Gjenstår 1 år Ny 2 år Gjenstår 1 år Ny 1 år Gjenvalg 1 år Gjenstår 1 år Ny 1 år Ny 2 år Ny 2 år Gjenvalg 1 år Gjenstår 1 år Ny 2 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenvalg 1 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Ikke valgt Barneidretten Leder: Liv Grete Heksem Gjenstår 1 år Repr. Haltdalen Jan Bjørnar Ranøien Gjenstår 1 år Samfunnshus Pers.vara: Tove Volden Evensen Gjenstår 1 år Anita Fodor Talsnes Gjenstår 1 år Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Bjørn Rønning Christer Erlandsson Asbjørn Flatberg Ivar Volden Ann Helen Aune Anders Grøtt Eva Fodor Gjenstår 1 år Valgkomite Leder: Æresmedlemskomite Leder: Repr. Holtålen Turforening Revisorer Vara: Morten Ivar Brennås Petter Svardal Aagoth J Svendsen Marit Kristine Kirkhus Tove Volden Evensen Arnt Heksem Legges til ski- og skiskyttergruppa Jan Bjørnar Ranøien Jan Håvard Refsethås Kåre Dypdalsbakk Gjenstår 1 år Gjenstår 2 år Ny 3 år Gjenstår 2 år Gjenstår 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år 3

4 ÅRSMELDING HOVEDLAGET Styrets sammensetning Styret i Haltdalen idrettslag har bestått av: Leder: Hans Grøt Sekretær: Eva Grønli Kasserer: Wenche Melien Fotball: Øystein Talsnes Ski/Skiskyting: Helge Sivertsvoll Turn: Liv Elin Aftret Blinken: Jorunn Heksem/ Ivar Volden Trim: Øyvind Lillevold 2. Medlemsantall pr Haltdalen idrettslag har 284 betalende medlemmer. 3. Styrets arbeid Møtevirksomhet Det er avholdt 8 styremøter hvor 45 saker er behandlet. Det har vært avholdt ett ekstraordinært årsmøte hvor det ble forsøkt å velge ny leder i skigruppa, uten at dette lyktes. Saker i styret Møteplan Revidering av handlingsplan Kjøp av ny gressklipper, salg av gammel. Oppfølging av politiattester Idrettsskolen Økonomi Gruppenes arbeid Rehabilitering av underetasjen i klubbhuset Arrangement Grendaturnering i fotball og re-åpning av garderobeanlegget Hjertestarter kurs Høringsuttalelse ifb med planlagt motorsportsenter. Haltdalen idrettslag har en handlingsplan som vi evaluerer årlig. Planen er forholdsvis detaljert, er retningsgivende for lagets arbeid og en god huskeliste for hva som skal gjøres hver måned. Denne planen er endret noe i løpet av året, som skal gjøre den enklere å følge for nye styremedlemmer. Idrettslagetes hjemmeside oppdateres gjevnlig, og det er Olav Tronsaune som har vært ansvarlig for dette. I alt fem personer har tilgang til å legge inn stoff på hjemmesiden, og det ble lagt inn ca 50 forskjellige artikler i På våre nettsider finnes det informasjon fra alle gruppene, generell informasjon og nyheter fra laget samt nyttige linker. Klubbens medlemmer 4

5 oppfordres til å følge med på hjemmesiden jevnlig. Stoff til sidene, ris, ros og meninger kan sendes til: Våre nettsider finnes på: Idrettsrådet er idrettens organ inn mot kommunen. Hans Grøt har vært lagets representant i idrettsrådet. Idrettslaget er medlem av Norges idrettsforbund og plikter derfor å innhente politiattester for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Laget har egne politiattestansvarlige, og dette arbeidet blir jevnlig oppdatert. Politiattest finnes på lagets hjemmeside, slik at den ligger lett tilgjengelig for de som trenger den. Haltdalen IL er grasrotmottaker. Dette er en ordning vi har sluttet oss til gjennom Norsk Tipping. Ved å la seg registrere som grasrotgiver vil spill hos Norsk Tipping medføre at 5 % av innsatsen går direkte til HIL uten at det på noen måte går ut over innsatsen eller premien. Det trengs Norsk Tipping Spillekort for å knytte seg til Grasrotandelen. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til HIL. I hele 2012 har det foregått renovering av sokkeletasjen i klubbhuset. Det planlagte utstyrsrommet er fortsatt ikke klart, men garderobene er nå i det store og hele ferdige. Så langt i arbeidet ser det ut til at prosjektet har gått bra økonomisk, men at det til slutt kommer til å havne godt over det beregnete antall dugnadstimer. 4. Arrangement Idrettslaget arrangerte grendaturnering i fotball 22/06. Det er flere år siden det er arrangert lignende turneringer, og det var registrert en del interesse for dette på forhånd. Arrangementet sammenfalt med reåpning av garderobeanlegget, og nøkkelpersoner ble takket for innsatsen. Fotballgruppa sto for det praktiske rundt arrangementet, og det ble lagt til rette for grilling og det ble servert brus, kaffe og kaker. Seks lag var med på selve turneringen, og det ble gjort noen erfaringer rundt regler for sammensetting av lag og lignende. Arrangementet hadde noe over 100 besøkende, som må sies å være brukbar oppsluttning. 5. Anlegg Våre anlegg har driftsplaner og vedlikeholdsinstrukser. Dette gjelder klubbhuset, gressbanen, rulleskiløypa/lysløypene og skyteanlegget. Alle gruppene har også oppdaterte utstyrslister. Planarbeidet evalueres årlig. Høsten 2011 ble det startet en omfattende rehabilitering av klubbhusets garderobeanlegg, og det meste av anlegget ble ferdigstilt i Idrettslaget har fortsatt inne søknad om spillemidler, men denne ble heller ikke i 2012 prioritert. Det har i utgangspunktet ingen praktisk betydning for idrettslaget da pengene er utbetalt fra kommunen i form av et rente- og avdragsfritt lån, som først forfaller når spillemidlene utbetales. Mange dugnadstimer har gått med, og noen vil også gå med i 2013 for å få ferdig utstyrsrommet i nordenden av sokkelen. Det ble i 2011 besluttet å bygge kunstgressbane ved Haltdalen Stadion. Holtålen kommune har vedtatt å sørge for bygging av et slikt anlegg, så lenge idrettslaget kunne fremlegge planer for vedlikehold, og finansiering av dette. På grunn av at den nye banen i Ålen ble tatt av flommen i august 2011, ble byggingen i første omgang utsatt til I ettertid har det blitt 5

6 klart at kommunen har fått økonomiske problemer, og anlegget er derfor strøket av investeringsbudsjettet for Både fra politisk og administrativt hold i kommunen er det imidlertid klart at anlegget skal bygges så snart det er økonomi til det. Hovedsponsor Haltdalen Sparebank, som har inngått en avtale om finansiering av drift og vedlikehold er informert om saken, og har signalisert at dette er helt i orden. 6. Økonomi Haltdalen idrettslag regnskap for 2012 viser ett overskudd på kr ,01. Det ble også i år søkt om momsrefusjon, som gav idrettslaget kr tilbake. Grasrotandelen ga oss i år ca. kr ,-, som er ca 4.000,- mer enn i I tillegg fikk laget tilbud om å forestå byggevask ved det nye oppvekstsenteret, som gav en inntekt på ,-. Haltdalen sparebank er idrettslagets hovedsponsor, og det ble inngått en ny to- årsavtale i Sportshuset Melhus AS er Haltdalen IL` offisielle butikk og utstyrsleverandør, og avtalen er fornyet i Som medlem i Haltdalen idrettslag får du gode rabatter. Idrettslaget har sponsoravtale med Gauldal Energi og FIAS, vi takker våre sponsorer for et godt samarbeid i Sluttord For hovedstyret ble det i 2012 mye fokus på rehabilitering av garderobeanlegget i klubbhuset. En slik oppgradering er et prosjekt som har krevd mye ressurser av laget. Økonomisk ser det ut til å ha gått veldig bra, den totale kostnaden ligger an til å havne akkurat innenfor budsjett når utstyrsrommet er ferdig. I antall dugnadstimer har det gått med noe mer enn det som totalt var beregnet, og det ble en krevende oppgave å få nok arbeidskraft til tider. Svært mye arbeid ble lagt ned av arbeidslederne, Kjetil Langmo og Nils Peder Ler. Mange dugnadstimer ble lagt ned utover våren og sommeren, både av arbeidsledere og annen dugnadshjelp. Styret retter en stor takk til alle. Det ble i 2011 søkt Mikkofondet om støtte til hjertestarer, og dette ble innvilget. I april fikk vi overlevert hjertestarter, og det ble avholdt kurs for en gruppe på 16 personer som hovedsakelig besto av trenere og andre aktive i idrettslaget. Hjertestarteren er stasjonert i gangen i klubbhusets sokkel. Dette er et apparat som er laget for å kunne bli fraktet rundt, og styret oppfordrer både idrettslagets medlemmer og andre til å ta denne med på arrangementer rundt i lokalsamfunnet. Ved hjertestans teller hvert sekund, og det kan derfor være godt å ha i nærheten der mange mennesker samles. Vaktmesteren i klubbhuset administrerer utlån av hjertestarteren. Vi er et lite idrettslag, og alle metoder for å rasjonalisere drift og aktiviteter er veldig positivt. Samarbeid med andre idrettslag er en fin metode for å minske ressursbruk, og i tillegg oppnå resultater som ville vært vanskelig for laget alene. Fotballgruppa har hatt to samarbeidslag med Ålen IL i 2012, og dette har som kjent gitt svært gode resultater. I det siste året har det vært debatt rundt planene om nytt motorsportsenter i området rundt HV-Senteret. Idrettslaget har et løypenett i området som vil bli kraftig berørt av et mortorsportsenter slik planene er nå. Styret så det derfor nødvendig å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med planprogrammet der det ble redegjort for vårt anlegg, og 6

7 mulige konsekvenser for idrettslaget ved en slik etablering. Høringsuttalelsen vil bli gjennomgått på idrettslagets årsmøte. Idrettslaget har også dette året hatt stor sportslig aktivitet, og det har i tillegg vært behov for mye dugnadsarbeid blant annet ved klubbhuset og oppvekstsenteret, i tillegg til de vanlige dugnadene. For at vi skal kunne gi et godt aktivitetstilbud til lagets unge og gamle medlemmer er vi avhengige av mange dugnadstimer gjennom hele året. Takk til alle som har stilt opp med humør og arbeidslyst. Vi ønsker også å takke våre sponsorer, og spesielt til hovedsponsor, Haltdalen Sparebank. Hans Grøt Eva Grønli Wenche Melien Leder Sekretær Kasserer 7

8 Styret i fotballgruppa Styret har bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA Øystein Talsnes Anna Oftedal Gry Olsson Guri Aune Christoffer Håbjørg Møter og kurs Det har i 2012 blitt avholdt 4 styremøter i fotballgruppa. Fotballgruppa var representert med flere på hjertestarterkurs som ble gjennomført i klubbhuset 16.april. Leder i fotballgruppa har vært med på kurs i ledelse og økonomi i regi av idrettsrådet. Treninger, aktiviteter, arrangementer Året 2012 har vært et aktivt fotballår, med egne Haltdalslag og samarbeidslag med Ålen. Haltdalen har hatt eget microlag og miniputtlag. Microlaget har ikke spilt i seriespill denne sesongen, men har hatt organiserte treninger gjennom året. De deltok på microturnering i Ålen med to lag i høst, noe som var spennende og opplevelsesrikt for de små. Microspillerene har blitt organisert og trent av Helge Sivertsvold og Guri Aune. Minilaget har deltatt i seriespill som mix-lag, og har bestått av i alt 11 jenter og gutter. Laget har nå spilt sammen i tre sesonger, og de spiller godt sammen både på trening og kamp. Godt samhold og trivsel i laget gjør dette til en flott gjeng. De har hatt mange gode kamper i sesongen og har også i år deltatt på Os cup. Trener for laget har vært Øystein Talsnes, med hjelp av flere, oppmannsjobben ordnet Olav Tronsaune. Vi har også i år hatt et 7 er damelag som er et samarbeidslag med Ålen. Laget har vært organisert av fotballgruppa i Haltdalen. Lagets trener har vært Lillian Kildal, og Hilde Langmo var lagets oppmann. Vi har sammen med Ålen også samarbeidslag i jenter 13 og 14 årsklassen, og gutter 14 år. Disse lagene ble organisert av fotballgruppa i Ålen. Lagene kan vise til svært gode resultater. Både jenter og gutter 14 år, gikk av med seieren i kretsspillet og vant kretsens pokal. Gratulerer med flott innsats! 22. juni arrangerte fotballgruppa igjen grendaturnering. Etter mange år uten, var det et stort ønske fra mange haltdalinger om å blåse liv i den tradisjonsrike turneringen igjen. Grendaturneringen startet med en offisiell åpning av den nyrenoverte underetasjen i klubbhuset, til stor applaus for de rundt 100 fremmøtte. Deretter var det tid for fotballturnering for seks påmeldte lag. Mange supportere møtte også opp. Med godt vær, kiosksalg og grilling ble dette en artig og trivelig kveld på Haltdalen stadion. Midtbygda gikk seirende ut av årets turnering, gratulerer. 8

9 Dugnad Før jul i 2011 startet fotballgruppa med ukentlig vask av arbeidsbrakker til Børset og Bjerkset ved Haltdalen oppvekstsenter. Dette fortsatte vi også med i 2012, til bygget sto ferdig i april. Før påske solgte vi påskekalendere. Vi legger vekt på å holde grasbanen i god stand og har derfor foretatt vedlikehold av den gjennom hele året. Idrettslaget har i 2012 gått til innkjøp av ny traktorklipper, noe som har gjort det lettere å holde banen i god stand i sesongen. Vi har også fått hjelp av noen ivrige unge gutter til å klippe banen innimellom. Takk til Hans Erlandsson, Bendik Haukås og Iver Ranøyen for en god dugnadsinnsats. Økonomi/sponsing til vår gruppe Fotballgruppas årsresultat for 2012 viser et overskudd på kroner. Vi har mottatt sponsing av Haltdalen Sparebank i Sluttord Det gror nå godt i fotballmiljøet i Haltdalen. Vi har mange ivrige unge spillere på micro- og minilagene. Neste sesong har vi planer om å melde på to microlag i seriespill i tillegg til miniputtlaget. Forventer også damelaget stiller med et lag til neste år. Fotballgruppa synes nå at vi har fått til et godt samarbeid med Ålen, slik at haltdalsspillere kan være med på samarbeidslag i årsbestemte klasser, når vi er for få til å stille lag selv. Neste sesong er det planer om samarbeidslag både for jenter/gutter år. Planene om bygging av 7`er kunstgressbane i Haltdalen er satt på vent, på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Men fotballgruppa ønsker og håper at kommunen snart kan følge opp sitt vedtak om å bygge bane. Dette vil være bra for fotballen og rekruttering til fotballen i Haltdalen fremover. For fotballgruppa Øystein Talsnes 9

10 ÅRSMELDING TURNGRUPPA 2012 Styret Styret i turngruppa har dette året bestått av følgende: Liv Elin Aftret leder, Inga Marie Ranøien sekretær, Anne Gøril Aftret kasserer, Kari Talsnes styremedlem og Kristin Løhre ungdomsrepresentant Møter og kurs Vi har i 2011 avholdt 4 styremøter, 2 trenermøter og orienteringsmøte med foreldre og ledsagere i forbindelse med barnekretsturnstevnet. I tillegg er det sendt ut en del skriftlig informasjon til turnerne og foreldre/foresatte. En representant fra turngruppa deltok i mars på kretsting i Orkanger. I januar var 3 trenere på sikringskurs på Stjørdal. I februar var turngruppa representert med 5 stk. på Convention i Trondheim, og i august var 5 hjelpetrenere på sikringskurs på Os. Treninger, aktiviteter og arrangementer Treningene startet også i år opp i januar. Alle treninger foregikk i Haltdalen samfunnshus. Treninga i vårhalvåret var inndelt i tre ulike partier. I tillegg har det eldste partiet hatt treninger i høst. Foreldre/foresatte har vært utkommandert til å sitte vakt i samfunnshuset under treningene. Nytt av året var oppstart med knøtteturn for barn 2-5 år. Dette har vært et populært tiltak både på våren og høsten. I mai arrangerte vi den tradisjonelle hyggekvelden. Her var det turnoppvisninger, høydehoppkonkurranse, loddsalg og trekning, blomster- og gaveoverrekkelser. Vil med dette benytte anledningen til å takke alle som ga oss gevinster. I forbindelse med hyggekvelden fikk Hanne Kirsti A. Bergan, Trine Aune, Tonje Strømsvik og Kristin Løhre utdelt pokal for 10 års deltakelse på turn i Haltdalen. I juni gikk det årlige barnekretsturnstevnet av stabelen i Rissa. Her var HIL turngruppa godt representert med turnere fra 6 til 12 år. I november deltok åtte turnere fra partiet 13+ på ungdomsstevnet på Røros. Siste knøtteturn-trening før jul ble avsluttet med pepperkaker, mandariner, saft og diplomutdeling til de ivrige turnerne som har vært med gjennom hele året. Økonomi Årets inntekter har vi fått fra blomstersalg i forbindelse med mors- og farsdag og utkjøring av søppelsekker for FIAS. I tillegg har vi hatt loddsalg i forbindelse med hyggekvelden. Alle turnere må betale treningsavgift. Vi har også fått spillemidler for innkjøp av utstyr i Vi har i 2012 kjøpt ny mattetralle og en del annet nytt utstyr. I tillegg har turngruppa sponset en del av utgiftene til turnerne, trenerne og ledsagerne som har deltatt på de ulike arrangementene og kursene vi har deltatt på. Sluttord 10

11 I 2013 starter vi turnåret med en aktivitetsdag på Røros. Her har vi fått låne den nye turnhallen i 3 timer. Dagen vil etter dette avsluttes med pizzakos for alle som deltar. Tilbudet gis til alle turnerne fra 6 år og oppover. En stor takk rettes til alle for den store dugnadsinnsatsen som har blitt lagt ned i løpet av året. Retter også en stor takk til alle trenerne som bruker av sin tid og stiller opp for oss uke etter uke. Vi vil også få takke Haltdalen samfunnshus for godt samarbeid i året som har gått. 20. januar 2013 For HIL turngruppa Liv Elin Aftret 11

12 Årsmelding Trimgruppa 2012 Styret Trimgruppa har bestått av: Øyvind Lillevold ( form.) Hallstein Gundersen ( kass) Hjørdis Stuedal ( styrem.) Møter Det har vært avholdt 2 styremøter, begge disse gangene i forbindelse med opptelling av vintertrimmen den , og opptelling av sommertrim den Arrangementer og aktivitet For sommertrimmen 2012 ble det solgt 26 kort, mens 21 ble med i sammendraget, og totalt ble det 1498 besøk på postene, og dette var over 300 flere enn forrige sommer. For vintertrimmen 2011/12 ble det totalt solgt 23 kort, og 21 av disse ble med i tellinga og totalt ble det 3704 besøk på postene, og dette ble en økning på nesten 40 besøk. Ellers så ble det avholdt 1 idrettsmerkeprøve i September, ved klubbhuset. Premieutdeling for Sommertrimmen 2011, ble avholdt på HIL,s årsmøte den , der det også var en 40-års markering for Trimgruppa,og premieutdeling for Vintertrimmen 11/12, ble ikke avholdt, men det var, leder selv som tok og kjørte rundt og delte ut diplomer og premier til trimerne. De som skulle ha utmerkelser fikk disse på Årsmøtet, da de hadde avlagt minst 20 besøk før den Trimgruppa har vel fremdeles grunn til å være fornøyd med besøkene på postene, og kan bare konstatere at, vær og temperaturforhold, i aller høyeste grad er en avgjørende faktor, for alle de som trimmer. Men kanskje er det også slik, at størsteparten av de som besøker trimposten blir stadig eldre, og opptil flere faller i fra, og blant den yngre garde blir det også mindre rekruttering. Dette er kanskje et varsku, i tiden som kommer. Ellers så må vi bare takke de ihuga trimerne, for at de stiller opp i all slags vær og føre. Økonomi Innestående på konto pr , Kr.5.000,- Sponsorer/støttespillere Trimgruppa vil med dette få takke Haltdalen Sparebank for de 5 trimpremiene som gis til premieutdelinga i For trimgruppa, Haltdalen Øyvind Lillevold 12

13 ÅRSMELDING FOR SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA 2012 Styret Leder: Kasserer: Nils Peder Ler. Styremedlemmer: Bjørn Rønning, Helge Sivertsvold, Per Erik-Heksem. Ungdomsrepresentant: Bjørnar Gjemble. Møter og kurs Det har i 2012 blitt avholdt 3 styremøter i Haltdalen ski- og skiskyttergruppa. Treninger, aktiviteter og arrangement Løpere fra Haltdalen IL har i år deltatt på en rekke ski- og skiskytterrenn, hovedsaklig i kretsen, men også i NorgesCup og Midt-Norsk mesterskap. Det har blitt oppnådd flere gode resultater av våre løpere. På starten av januar arrangerte skigruppa smørekurs med Kjell Ove Oftedal. Turrennet Aunegrenda Rundt ble arrangert søndag deltakere stilte til start totalt, hvorav 31 stykker stilte i konkurranseklassen. Lysløypeserien 2012 bestod av åtte renn, fire i Aunegrenda og fire i Haltdalen. Etter to av lysløyeprennene i vinter ble det servert kveldsmat til alle sammen. Det ble også arrangert to kvelder med skilek. I tillegg har det blitt arrangert skiskyttertreninger èn til to ganger i uka fra januar til april, med stor suksess september deltok løpere fra Haltdalen IL på treningssamling sammen med løpere fra Ålen IL i Aunegrenda Grendahus. Dette er et årlig arrangement som er svært populært, hvor deltakerne sykler, løper i fjellet, trener spenst, hurtighet og styrke. Utover høsten arrangerte Ski- og skiskyttergruppa styrketreninger for store og små i gymsalen ved Haltdalen oppvekstsenter. I tillegg har de årlige høsttreningene med Ålen IL blitt gjennomført, annenhver gang i Ålen og Haltdalen. Siste helga i november dro ivrige skiløpere m/familier på skisamling til Ramundberget. Dette er et treningssamarbeid med skigruppa i Ålen, som har vært svært populært og vellykket. Vi var så heldige å få gode skispor i Aunegrenda allerede på oktober i 2012, så alt lå til rette for en god skisesong. Snøen forsvant dessverre etter kort tid, så snømangel i hele Trøndelag har gjort første del av skisesongen 2012/2013 til en utfordring. Følgende har vært engasjert som trenere og standplassansvarlige på treningene 2012: Lars Axel Nygård Stein Botan Kjell Ove Oftedal Olav Tronsaune Vidar Aune Roald Haukås 13

14 Nils Peder Ler Helge Sivertsvold Guri Aune Anna Oftedal Dugnad Ski- og skiskyttergruppa har i 2012 solgt Nea Radio adventskalendere til jul og hatt utkjøring av årsmelding for Fjellstyret. Sponsorer og støttespillere Vi vil takke Haltdalen sparebank, Sportshuset Melhus, Kjell Ove Oftedal (løypekjøring) og Coop Haltdalen for sponsorsamarbeidet. Vi vil også takke Holtålen Turforening for samarbeidet med løypekjøring for våre arrangementer. Oppsummering 2012 har uten tvil vært et utfordrende år for Ski- og skiskyttergruppa. Dette ut i fra at gruppa har stått uten leder gjennom hele året, noe som er uholdbart. For at gruppa skal overleve er man helt avhengig av at lederproblemet løses i Styret har forsøkt å fordele noen av arbeidsoppgavene mellom seg, men erkjenner at gruppa har fungert på et minimumsnivå i året som har gått. Dette er beklagelig. Styret håper på et fortsatt stort aktivitetsnivå både blant barn og voksne. Ski- og skiskyttergruppa takker for godt samarbeid i året som har gått, og vil spesielt takke alle som har stilt opp på dugnad både på turrenn og lysløyperenn. For ski- og skiskyttergruppa Bjørn Rønning Bjørnar Gjemble Helge Sivertsvold Nils Peder Ler Per-Erik Heksem 14

15 ÅRSMELDING BLINKEN Innledning har for Blinken vært et år på det jevne. Det vil for oss i redaksjonen si at det har gått bra. Vi har brukbart tilsig av stoff utenfra, noe som gjør bladet mer spennende. Ikke minst må vi rette en stor takk til Gjesteskribentene. Her er det skrive- og fortellerglede som formidles til våre lesere. Fotogjestene skal ikke glømmes. De er med og gir leserne spennende opplevelser. Redaksjonen siste år har bestått av: Randi Bakken, Geir Gifstad, Gerd Bjørgård, Hans Jørgen Rønning, Jorunn Heksem, Marie Volden, Ivar Volden. Jorunn Heksem har permisjon kommende år, men vi håper å få glede av hennes penn senere. Ella Olsson er forespurt og har sagt ja til å assistere Randi. Hun vil bli valgt på årsmøtet i Hil. Gode støttespillere Redaksjonen kontakter flere faste bidragsytere til ulike oppgaver. Georg Melien og Gudbrand har vært blant disse lenge, Synnøve Lillevold er en annen. Siste året har vi engasjert Magne Idar Evenås til fotooppdrag. Vi takker alle for deres bidrag. Nila Grafiske AS på Røros står for trykkinga av bladet. Blinken er meget godt fornøyd med samarbeidet. Noen tall fra siste år Abonnementstall: Stabilt på mellom Flere abonnerer fast, både i Haltdalen og Ålen. Løssalg: Litt under 200. Økonomi Økning av annonseprisene gav et lite overskudd på kr Men trykkeriutgiftene økte med kr siste år. Mer bruk av fargetrykk er en årsak til økningen her. Fargeleggingen av kongebesøket gav oss en merutgift på ca kr. Det var det verdt! Framtidsutsikter Blinken går inn i sin 48. årgang. Ganske imponerende at bladet er blitt gitt leserne sammenhengende alle disse årene! Det er heller ikke noen grunn til at det skal stoppe nå. Men det er det dere lesere som avgjør, og sjølsagt er stabens innsats avgjørende. Tusen takk til alle som støtter opp om Blinken! Januar 2013 For Blinkenstaben Ivar Volden 15

16 REGNSKAP HALTDALEN IDRETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskapsår 2012 FOR HOVEDLAGET Kontonr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3100 Tilstelning/arrangement 3.475, , , , Salg matriell/drakter 7.884,00 0,00 0,00 0, Sponsorinntekter , , , , Kulturmidler , , , , Påløpt tippemidler ,00 0,00 0,00 0, Utleie av anlegg 1.120, , , , Medlemskontingenter , , , , Grasrotandel ,13 0,00 0, , Diverse inntekter , ,82 0, , Momskompensasjon ,00 0,00 0, , Dugnad ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Varekjøp 4000 Kjøp av drakter til salg ,60 0,00 0,00 0,00 Sum varekjøp ,60 0,00 0,00 0,00 Driftskostnader 6100 Tilstelninger/arrangement 2.414,00 0,00 0,00 0, Husleie , , , , Kommunale avgifter 5.433, , , , Strøm , , , , Renhold 243,50 0,00 0,00 250, Leie av løypekjøring , , , , Kjøp av utstyr ,50 0,00 0,00 0, Vedlikehold anlegg , , , , Brøyting og snørydding 8.562, , , , Oppgradering av klubbhus , ,00 0,00 0, Regnskapshonorar 9.776,00 0,00 0, , Kontorhold 119, , , , Møte/kurs/utdanning 1.100,00 0,00 0,00 0, Telefon og porto 203, , ,00 0, Drift av snøscooter 455,00 400,00 400,00 500, Drift av annet utstyr 449, , , , Annonseutgifter 893,50 0,00 0,00 0, Kontingenter 1.410, , , , Gaver og premier 1.450, , , , Sponsorutgifter ,00 0,00 0,00 0, Forsikringer , , , , Diverse utgifter 3.986, ,85 0, ,00 Sum driftskostnader , , , ,00 16

17 Driftsresultat , , ,00 0, Renteinntekter 2.554, ,83 Årsresultat , ,00 Overført annen egenkapital 8800 Årets overskudd , Årets underskudd ,00 17

18 Resultatrapport Fotball HALTDALEN IDRETTSLAG Regnskapsår 2012 RESULTATREGNSKAP FOR FOTBALL Kontonr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3100 Tilstelning/arrangement 2.800, , , , Salg matriell/drakter 0, ,00 0,00 0, Salg av kalendere 7500,00 0, , , Sponsorinntekter 0, , , , Treningsavgift , , , , Diverse inntekter 2.000,00 0,00 0, , Dugnad 9.300,00 0, ,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Driftskostnader 6100 Tilstelninger/arrangement 2.645, , , , Kjøp av utstyr 6.711, , , Telefon og porto 20,00 240,00 200,00 0, Kontingenter 5.950, , , , Forsikringer 4.500, , , , Diverse utgifter 160,00 420,00 500,00 0,00 Sum driftskostnader , , , ,00 Driftsresultat , , ,00 0, Renteinntekter 27,69 24,69 Årsresultat , ,41 Overført annen egenkapital 8800 Årets overskudd , Årets underskudd 3.013,41 18

19 Resultatrapport Turn HALTDALEN IDRETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskapsår 2012 FOR TURN Kontonr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3100 Tilstelning/arrangement 6.260, , , , Inntekter voksenturnstevne 0, ,62 0, Salg matriell/drakter 500, , , , Inntekter turnstevne , , , , Tippemidler utstyr ,00 0,00 0, , Tilskudd fra Hovedlaget 0, ,00 0,00 0, Treningsavgift , , , , Diverse inntekter 0, ,00 0,00 0, Lotteri/blomstersalg , , , , Dugnad 3.885,00 100, , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Varekjøp 4000 Kjøp av drakter til salg 629,25 0,00 0, , Varekjøp til lotteri/blomstersalg , , , ,00 Sum varekjøp , , , ,00 Godtgjørelser 5000 Godtgjørelse til trenere 6.000,00 0,00 0, ,00 Sum godtgjørelser 6.000,00 0,00 0, ,00 Driftskostnader 6100 Tilstelninger/arrangement 2.923, , , , Utgifter voksenturnstevne 0, ,66 0,00 0, Utgifter turnstevne , , , , Kjøp av utstyr , , , , Kjøp av drakter til eget 500, , , ,00 bruk 6860 Møte/kurs/utdanning , , , , Telefon og porto 0,00 74,00 100,00 500, Reiseutgifter 3.880, , , , Kontingenter 5.065, , , , Gaver og premier 6.227, , , , Forsikringer 0, , , , Diverse utgifter 1.509, , , ,00 Sum driftskostnader , , , ,00 Driftsresultat 6, ,54 0,00 0, Renteinntekter 211,32 56,60 Årsresultat 217, ,14 Overført annen egenkapital 19

20 8800 Årets overskudd 217, , Årets underskudd 20

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

RINDØL N 2010 30. årg.

RINDØL N 2010 30. årg. MEDLEMSAVIS FOR I.L RINDØL RINDØL N 2010 30. årg. Hovedsponsor 2 Fra redaksjonen Da er omsider Rindøl n for 2010 klar. Som leseren vil forstå er det gjort en del endringer i forhold til tidligere år. Den

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Valg

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer