Årsberetning Regnskap Budsjett Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING HOVEDLAGET ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING TURNGRUPPA ÅRSMELDING TRIMGRUPPA ÅRSMELDING FOR SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA ÅRSMELDING BLINKEN rekneskap OG BUDSJETT Resultatrapport med budsjett Hovedlaget... Feil! Bokmerke er ikke definert.6 Resultatrapport med budsjett Fotball Resultatrapport med budsjett Turn Resultatrapport med budsjett Ski og skiskyting Resultatrapport med budsjett Blinken Resultatrapport Trimgruppa

3 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2012 Arbeidsutvalg Fotballgruppa Turngruppa Trimgruppa Ski- og skiskyttergruppa Blinken Leder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Leder: Ungd.repr. Leder: Ungd.repr: Leder: Leder: Ungd.repr: Redaktør: Tilknyttet red. Hans Grøt Eva Grønli Wenke Melien Øystein Talsnes Guri Kvernmo Aune Christoffer Håbjørg Anna Oftedal Gry Olsson Liv Elin Aftret Kari Talsnes Inga Marie Ranøien Anita Lykkja Kristin Løhre Øyvind Lillevold Hjørdis Stuedal Hallstein Gundersen Eivind Langseth Nils Peder Ler Helge Sivertsvoll Bjørn Rønning Per Erik Heksem Bjørnar Gjemble Ivar Volden Randi Bakken Hans Jørgen Rønning Marie Volden Gerd Bjørgård Jorunn Heksem Geir Gifstad Ny 1 år Gjenstår 1 år Ny 2 år Gjenstår 1 år Ny 1 år Gjenvalg 1 år Gjenstår 1 år Ny 1 år Ny 2 år Ny 2 år Gjenvalg 1 år Gjenstår 1 år Ny 2 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenvalg 1 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Ikke valgt Barneidretten Leder: Liv Grete Heksem Gjenstår 1 år Repr. Haltdalen Jan Bjørnar Ranøien Gjenstår 1 år Samfunnshus Pers.vara: Tove Volden Evensen Gjenstår 1 år Anita Fodor Talsnes Gjenstår 1 år Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Bjørn Rønning Christer Erlandsson Asbjørn Flatberg Ivar Volden Ann Helen Aune Anders Grøtt Eva Fodor Gjenstår 1 år Valgkomite Leder: Æresmedlemskomite Leder: Repr. Holtålen Turforening Revisorer Vara: Morten Ivar Brennås Petter Svardal Aagoth J Svendsen Marit Kristine Kirkhus Tove Volden Evensen Arnt Heksem Legges til ski- og skiskyttergruppa Jan Bjørnar Ranøien Jan Håvard Refsethås Kåre Dypdalsbakk Gjenstår 1 år Gjenstår 2 år Ny 3 år Gjenstår 2 år Gjenstår 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år 3

4 ÅRSMELDING HOVEDLAGET Styrets sammensetning Styret i Haltdalen idrettslag har bestått av: Leder: Hans Grøt Sekretær: Eva Grønli Kasserer: Wenche Melien Fotball: Øystein Talsnes Ski/Skiskyting: Helge Sivertsvoll Turn: Liv Elin Aftret Blinken: Jorunn Heksem/ Ivar Volden Trim: Øyvind Lillevold 2. Medlemsantall pr Haltdalen idrettslag har 284 betalende medlemmer. 3. Styrets arbeid Møtevirksomhet Det er avholdt 8 styremøter hvor 45 saker er behandlet. Det har vært avholdt ett ekstraordinært årsmøte hvor det ble forsøkt å velge ny leder i skigruppa, uten at dette lyktes. Saker i styret Møteplan Revidering av handlingsplan Kjøp av ny gressklipper, salg av gammel. Oppfølging av politiattester Idrettsskolen Økonomi Gruppenes arbeid Rehabilitering av underetasjen i klubbhuset Arrangement Grendaturnering i fotball og re-åpning av garderobeanlegget Hjertestarter kurs Høringsuttalelse ifb med planlagt motorsportsenter. Haltdalen idrettslag har en handlingsplan som vi evaluerer årlig. Planen er forholdsvis detaljert, er retningsgivende for lagets arbeid og en god huskeliste for hva som skal gjøres hver måned. Denne planen er endret noe i løpet av året, som skal gjøre den enklere å følge for nye styremedlemmer. Idrettslagetes hjemmeside oppdateres gjevnlig, og det er Olav Tronsaune som har vært ansvarlig for dette. I alt fem personer har tilgang til å legge inn stoff på hjemmesiden, og det ble lagt inn ca 50 forskjellige artikler i På våre nettsider finnes det informasjon fra alle gruppene, generell informasjon og nyheter fra laget samt nyttige linker. Klubbens medlemmer 4

5 oppfordres til å følge med på hjemmesiden jevnlig. Stoff til sidene, ris, ros og meninger kan sendes til: Våre nettsider finnes på: Idrettsrådet er idrettens organ inn mot kommunen. Hans Grøt har vært lagets representant i idrettsrådet. Idrettslaget er medlem av Norges idrettsforbund og plikter derfor å innhente politiattester for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Laget har egne politiattestansvarlige, og dette arbeidet blir jevnlig oppdatert. Politiattest finnes på lagets hjemmeside, slik at den ligger lett tilgjengelig for de som trenger den. Haltdalen IL er grasrotmottaker. Dette er en ordning vi har sluttet oss til gjennom Norsk Tipping. Ved å la seg registrere som grasrotgiver vil spill hos Norsk Tipping medføre at 5 % av innsatsen går direkte til HIL uten at det på noen måte går ut over innsatsen eller premien. Det trengs Norsk Tipping Spillekort for å knytte seg til Grasrotandelen. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til HIL. I hele 2012 har det foregått renovering av sokkeletasjen i klubbhuset. Det planlagte utstyrsrommet er fortsatt ikke klart, men garderobene er nå i det store og hele ferdige. Så langt i arbeidet ser det ut til at prosjektet har gått bra økonomisk, men at det til slutt kommer til å havne godt over det beregnete antall dugnadstimer. 4. Arrangement Idrettslaget arrangerte grendaturnering i fotball 22/06. Det er flere år siden det er arrangert lignende turneringer, og det var registrert en del interesse for dette på forhånd. Arrangementet sammenfalt med reåpning av garderobeanlegget, og nøkkelpersoner ble takket for innsatsen. Fotballgruppa sto for det praktiske rundt arrangementet, og det ble lagt til rette for grilling og det ble servert brus, kaffe og kaker. Seks lag var med på selve turneringen, og det ble gjort noen erfaringer rundt regler for sammensetting av lag og lignende. Arrangementet hadde noe over 100 besøkende, som må sies å være brukbar oppsluttning. 5. Anlegg Våre anlegg har driftsplaner og vedlikeholdsinstrukser. Dette gjelder klubbhuset, gressbanen, rulleskiløypa/lysløypene og skyteanlegget. Alle gruppene har også oppdaterte utstyrslister. Planarbeidet evalueres årlig. Høsten 2011 ble det startet en omfattende rehabilitering av klubbhusets garderobeanlegg, og det meste av anlegget ble ferdigstilt i Idrettslaget har fortsatt inne søknad om spillemidler, men denne ble heller ikke i 2012 prioritert. Det har i utgangspunktet ingen praktisk betydning for idrettslaget da pengene er utbetalt fra kommunen i form av et rente- og avdragsfritt lån, som først forfaller når spillemidlene utbetales. Mange dugnadstimer har gått med, og noen vil også gå med i 2013 for å få ferdig utstyrsrommet i nordenden av sokkelen. Det ble i 2011 besluttet å bygge kunstgressbane ved Haltdalen Stadion. Holtålen kommune har vedtatt å sørge for bygging av et slikt anlegg, så lenge idrettslaget kunne fremlegge planer for vedlikehold, og finansiering av dette. På grunn av at den nye banen i Ålen ble tatt av flommen i august 2011, ble byggingen i første omgang utsatt til I ettertid har det blitt 5

6 klart at kommunen har fått økonomiske problemer, og anlegget er derfor strøket av investeringsbudsjettet for Både fra politisk og administrativt hold i kommunen er det imidlertid klart at anlegget skal bygges så snart det er økonomi til det. Hovedsponsor Haltdalen Sparebank, som har inngått en avtale om finansiering av drift og vedlikehold er informert om saken, og har signalisert at dette er helt i orden. 6. Økonomi Haltdalen idrettslag regnskap for 2012 viser ett overskudd på kr ,01. Det ble også i år søkt om momsrefusjon, som gav idrettslaget kr tilbake. Grasrotandelen ga oss i år ca. kr ,-, som er ca 4.000,- mer enn i I tillegg fikk laget tilbud om å forestå byggevask ved det nye oppvekstsenteret, som gav en inntekt på ,-. Haltdalen sparebank er idrettslagets hovedsponsor, og det ble inngått en ny to- årsavtale i Sportshuset Melhus AS er Haltdalen IL` offisielle butikk og utstyrsleverandør, og avtalen er fornyet i Som medlem i Haltdalen idrettslag får du gode rabatter. Idrettslaget har sponsoravtale med Gauldal Energi og FIAS, vi takker våre sponsorer for et godt samarbeid i Sluttord For hovedstyret ble det i 2012 mye fokus på rehabilitering av garderobeanlegget i klubbhuset. En slik oppgradering er et prosjekt som har krevd mye ressurser av laget. Økonomisk ser det ut til å ha gått veldig bra, den totale kostnaden ligger an til å havne akkurat innenfor budsjett når utstyrsrommet er ferdig. I antall dugnadstimer har det gått med noe mer enn det som totalt var beregnet, og det ble en krevende oppgave å få nok arbeidskraft til tider. Svært mye arbeid ble lagt ned av arbeidslederne, Kjetil Langmo og Nils Peder Ler. Mange dugnadstimer ble lagt ned utover våren og sommeren, både av arbeidsledere og annen dugnadshjelp. Styret retter en stor takk til alle. Det ble i 2011 søkt Mikkofondet om støtte til hjertestarer, og dette ble innvilget. I april fikk vi overlevert hjertestarter, og det ble avholdt kurs for en gruppe på 16 personer som hovedsakelig besto av trenere og andre aktive i idrettslaget. Hjertestarteren er stasjonert i gangen i klubbhusets sokkel. Dette er et apparat som er laget for å kunne bli fraktet rundt, og styret oppfordrer både idrettslagets medlemmer og andre til å ta denne med på arrangementer rundt i lokalsamfunnet. Ved hjertestans teller hvert sekund, og det kan derfor være godt å ha i nærheten der mange mennesker samles. Vaktmesteren i klubbhuset administrerer utlån av hjertestarteren. Vi er et lite idrettslag, og alle metoder for å rasjonalisere drift og aktiviteter er veldig positivt. Samarbeid med andre idrettslag er en fin metode for å minske ressursbruk, og i tillegg oppnå resultater som ville vært vanskelig for laget alene. Fotballgruppa har hatt to samarbeidslag med Ålen IL i 2012, og dette har som kjent gitt svært gode resultater. I det siste året har det vært debatt rundt planene om nytt motorsportsenter i området rundt HV-Senteret. Idrettslaget har et løypenett i området som vil bli kraftig berørt av et mortorsportsenter slik planene er nå. Styret så det derfor nødvendig å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med planprogrammet der det ble redegjort for vårt anlegg, og 6

7 mulige konsekvenser for idrettslaget ved en slik etablering. Høringsuttalelsen vil bli gjennomgått på idrettslagets årsmøte. Idrettslaget har også dette året hatt stor sportslig aktivitet, og det har i tillegg vært behov for mye dugnadsarbeid blant annet ved klubbhuset og oppvekstsenteret, i tillegg til de vanlige dugnadene. For at vi skal kunne gi et godt aktivitetstilbud til lagets unge og gamle medlemmer er vi avhengige av mange dugnadstimer gjennom hele året. Takk til alle som har stilt opp med humør og arbeidslyst. Vi ønsker også å takke våre sponsorer, og spesielt til hovedsponsor, Haltdalen Sparebank. Hans Grøt Eva Grønli Wenche Melien Leder Sekretær Kasserer 7

8 Styret i fotballgruppa Styret har bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA Øystein Talsnes Anna Oftedal Gry Olsson Guri Aune Christoffer Håbjørg Møter og kurs Det har i 2012 blitt avholdt 4 styremøter i fotballgruppa. Fotballgruppa var representert med flere på hjertestarterkurs som ble gjennomført i klubbhuset 16.april. Leder i fotballgruppa har vært med på kurs i ledelse og økonomi i regi av idrettsrådet. Treninger, aktiviteter, arrangementer Året 2012 har vært et aktivt fotballår, med egne Haltdalslag og samarbeidslag med Ålen. Haltdalen har hatt eget microlag og miniputtlag. Microlaget har ikke spilt i seriespill denne sesongen, men har hatt organiserte treninger gjennom året. De deltok på microturnering i Ålen med to lag i høst, noe som var spennende og opplevelsesrikt for de små. Microspillerene har blitt organisert og trent av Helge Sivertsvold og Guri Aune. Minilaget har deltatt i seriespill som mix-lag, og har bestått av i alt 11 jenter og gutter. Laget har nå spilt sammen i tre sesonger, og de spiller godt sammen både på trening og kamp. Godt samhold og trivsel i laget gjør dette til en flott gjeng. De har hatt mange gode kamper i sesongen og har også i år deltatt på Os cup. Trener for laget har vært Øystein Talsnes, med hjelp av flere, oppmannsjobben ordnet Olav Tronsaune. Vi har også i år hatt et 7 er damelag som er et samarbeidslag med Ålen. Laget har vært organisert av fotballgruppa i Haltdalen. Lagets trener har vært Lillian Kildal, og Hilde Langmo var lagets oppmann. Vi har sammen med Ålen også samarbeidslag i jenter 13 og 14 årsklassen, og gutter 14 år. Disse lagene ble organisert av fotballgruppa i Ålen. Lagene kan vise til svært gode resultater. Både jenter og gutter 14 år, gikk av med seieren i kretsspillet og vant kretsens pokal. Gratulerer med flott innsats! 22. juni arrangerte fotballgruppa igjen grendaturnering. Etter mange år uten, var det et stort ønske fra mange haltdalinger om å blåse liv i den tradisjonsrike turneringen igjen. Grendaturneringen startet med en offisiell åpning av den nyrenoverte underetasjen i klubbhuset, til stor applaus for de rundt 100 fremmøtte. Deretter var det tid for fotballturnering for seks påmeldte lag. Mange supportere møtte også opp. Med godt vær, kiosksalg og grilling ble dette en artig og trivelig kveld på Haltdalen stadion. Midtbygda gikk seirende ut av årets turnering, gratulerer. 8

9 Dugnad Før jul i 2011 startet fotballgruppa med ukentlig vask av arbeidsbrakker til Børset og Bjerkset ved Haltdalen oppvekstsenter. Dette fortsatte vi også med i 2012, til bygget sto ferdig i april. Før påske solgte vi påskekalendere. Vi legger vekt på å holde grasbanen i god stand og har derfor foretatt vedlikehold av den gjennom hele året. Idrettslaget har i 2012 gått til innkjøp av ny traktorklipper, noe som har gjort det lettere å holde banen i god stand i sesongen. Vi har også fått hjelp av noen ivrige unge gutter til å klippe banen innimellom. Takk til Hans Erlandsson, Bendik Haukås og Iver Ranøyen for en god dugnadsinnsats. Økonomi/sponsing til vår gruppe Fotballgruppas årsresultat for 2012 viser et overskudd på kroner. Vi har mottatt sponsing av Haltdalen Sparebank i Sluttord Det gror nå godt i fotballmiljøet i Haltdalen. Vi har mange ivrige unge spillere på micro- og minilagene. Neste sesong har vi planer om å melde på to microlag i seriespill i tillegg til miniputtlaget. Forventer også damelaget stiller med et lag til neste år. Fotballgruppa synes nå at vi har fått til et godt samarbeid med Ålen, slik at haltdalsspillere kan være med på samarbeidslag i årsbestemte klasser, når vi er for få til å stille lag selv. Neste sesong er det planer om samarbeidslag både for jenter/gutter år. Planene om bygging av 7`er kunstgressbane i Haltdalen er satt på vent, på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Men fotballgruppa ønsker og håper at kommunen snart kan følge opp sitt vedtak om å bygge bane. Dette vil være bra for fotballen og rekruttering til fotballen i Haltdalen fremover. For fotballgruppa Øystein Talsnes 9

10 ÅRSMELDING TURNGRUPPA 2012 Styret Styret i turngruppa har dette året bestått av følgende: Liv Elin Aftret leder, Inga Marie Ranøien sekretær, Anne Gøril Aftret kasserer, Kari Talsnes styremedlem og Kristin Løhre ungdomsrepresentant Møter og kurs Vi har i 2011 avholdt 4 styremøter, 2 trenermøter og orienteringsmøte med foreldre og ledsagere i forbindelse med barnekretsturnstevnet. I tillegg er det sendt ut en del skriftlig informasjon til turnerne og foreldre/foresatte. En representant fra turngruppa deltok i mars på kretsting i Orkanger. I januar var 3 trenere på sikringskurs på Stjørdal. I februar var turngruppa representert med 5 stk. på Convention i Trondheim, og i august var 5 hjelpetrenere på sikringskurs på Os. Treninger, aktiviteter og arrangementer Treningene startet også i år opp i januar. Alle treninger foregikk i Haltdalen samfunnshus. Treninga i vårhalvåret var inndelt i tre ulike partier. I tillegg har det eldste partiet hatt treninger i høst. Foreldre/foresatte har vært utkommandert til å sitte vakt i samfunnshuset under treningene. Nytt av året var oppstart med knøtteturn for barn 2-5 år. Dette har vært et populært tiltak både på våren og høsten. I mai arrangerte vi den tradisjonelle hyggekvelden. Her var det turnoppvisninger, høydehoppkonkurranse, loddsalg og trekning, blomster- og gaveoverrekkelser. Vil med dette benytte anledningen til å takke alle som ga oss gevinster. I forbindelse med hyggekvelden fikk Hanne Kirsti A. Bergan, Trine Aune, Tonje Strømsvik og Kristin Løhre utdelt pokal for 10 års deltakelse på turn i Haltdalen. I juni gikk det årlige barnekretsturnstevnet av stabelen i Rissa. Her var HIL turngruppa godt representert med turnere fra 6 til 12 år. I november deltok åtte turnere fra partiet 13+ på ungdomsstevnet på Røros. Siste knøtteturn-trening før jul ble avsluttet med pepperkaker, mandariner, saft og diplomutdeling til de ivrige turnerne som har vært med gjennom hele året. Økonomi Årets inntekter har vi fått fra blomstersalg i forbindelse med mors- og farsdag og utkjøring av søppelsekker for FIAS. I tillegg har vi hatt loddsalg i forbindelse med hyggekvelden. Alle turnere må betale treningsavgift. Vi har også fått spillemidler for innkjøp av utstyr i Vi har i 2012 kjøpt ny mattetralle og en del annet nytt utstyr. I tillegg har turngruppa sponset en del av utgiftene til turnerne, trenerne og ledsagerne som har deltatt på de ulike arrangementene og kursene vi har deltatt på. Sluttord 10

11 I 2013 starter vi turnåret med en aktivitetsdag på Røros. Her har vi fått låne den nye turnhallen i 3 timer. Dagen vil etter dette avsluttes med pizzakos for alle som deltar. Tilbudet gis til alle turnerne fra 6 år og oppover. En stor takk rettes til alle for den store dugnadsinnsatsen som har blitt lagt ned i løpet av året. Retter også en stor takk til alle trenerne som bruker av sin tid og stiller opp for oss uke etter uke. Vi vil også få takke Haltdalen samfunnshus for godt samarbeid i året som har gått. 20. januar 2013 For HIL turngruppa Liv Elin Aftret 11

12 Årsmelding Trimgruppa 2012 Styret Trimgruppa har bestått av: Øyvind Lillevold ( form.) Hallstein Gundersen ( kass) Hjørdis Stuedal ( styrem.) Møter Det har vært avholdt 2 styremøter, begge disse gangene i forbindelse med opptelling av vintertrimmen den , og opptelling av sommertrim den Arrangementer og aktivitet For sommertrimmen 2012 ble det solgt 26 kort, mens 21 ble med i sammendraget, og totalt ble det 1498 besøk på postene, og dette var over 300 flere enn forrige sommer. For vintertrimmen 2011/12 ble det totalt solgt 23 kort, og 21 av disse ble med i tellinga og totalt ble det 3704 besøk på postene, og dette ble en økning på nesten 40 besøk. Ellers så ble det avholdt 1 idrettsmerkeprøve i September, ved klubbhuset. Premieutdeling for Sommertrimmen 2011, ble avholdt på HIL,s årsmøte den , der det også var en 40-års markering for Trimgruppa,og premieutdeling for Vintertrimmen 11/12, ble ikke avholdt, men det var, leder selv som tok og kjørte rundt og delte ut diplomer og premier til trimerne. De som skulle ha utmerkelser fikk disse på Årsmøtet, da de hadde avlagt minst 20 besøk før den Trimgruppa har vel fremdeles grunn til å være fornøyd med besøkene på postene, og kan bare konstatere at, vær og temperaturforhold, i aller høyeste grad er en avgjørende faktor, for alle de som trimmer. Men kanskje er det også slik, at størsteparten av de som besøker trimposten blir stadig eldre, og opptil flere faller i fra, og blant den yngre garde blir det også mindre rekruttering. Dette er kanskje et varsku, i tiden som kommer. Ellers så må vi bare takke de ihuga trimerne, for at de stiller opp i all slags vær og føre. Økonomi Innestående på konto pr , Kr.5.000,- Sponsorer/støttespillere Trimgruppa vil med dette få takke Haltdalen Sparebank for de 5 trimpremiene som gis til premieutdelinga i For trimgruppa, Haltdalen Øyvind Lillevold 12

13 ÅRSMELDING FOR SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA 2012 Styret Leder: Kasserer: Nils Peder Ler. Styremedlemmer: Bjørn Rønning, Helge Sivertsvold, Per Erik-Heksem. Ungdomsrepresentant: Bjørnar Gjemble. Møter og kurs Det har i 2012 blitt avholdt 3 styremøter i Haltdalen ski- og skiskyttergruppa. Treninger, aktiviteter og arrangement Løpere fra Haltdalen IL har i år deltatt på en rekke ski- og skiskytterrenn, hovedsaklig i kretsen, men også i NorgesCup og Midt-Norsk mesterskap. Det har blitt oppnådd flere gode resultater av våre løpere. På starten av januar arrangerte skigruppa smørekurs med Kjell Ove Oftedal. Turrennet Aunegrenda Rundt ble arrangert søndag deltakere stilte til start totalt, hvorav 31 stykker stilte i konkurranseklassen. Lysløypeserien 2012 bestod av åtte renn, fire i Aunegrenda og fire i Haltdalen. Etter to av lysløyeprennene i vinter ble det servert kveldsmat til alle sammen. Det ble også arrangert to kvelder med skilek. I tillegg har det blitt arrangert skiskyttertreninger èn til to ganger i uka fra januar til april, med stor suksess september deltok løpere fra Haltdalen IL på treningssamling sammen med løpere fra Ålen IL i Aunegrenda Grendahus. Dette er et årlig arrangement som er svært populært, hvor deltakerne sykler, løper i fjellet, trener spenst, hurtighet og styrke. Utover høsten arrangerte Ski- og skiskyttergruppa styrketreninger for store og små i gymsalen ved Haltdalen oppvekstsenter. I tillegg har de årlige høsttreningene med Ålen IL blitt gjennomført, annenhver gang i Ålen og Haltdalen. Siste helga i november dro ivrige skiløpere m/familier på skisamling til Ramundberget. Dette er et treningssamarbeid med skigruppa i Ålen, som har vært svært populært og vellykket. Vi var så heldige å få gode skispor i Aunegrenda allerede på oktober i 2012, så alt lå til rette for en god skisesong. Snøen forsvant dessverre etter kort tid, så snømangel i hele Trøndelag har gjort første del av skisesongen 2012/2013 til en utfordring. Følgende har vært engasjert som trenere og standplassansvarlige på treningene 2012: Lars Axel Nygård Stein Botan Kjell Ove Oftedal Olav Tronsaune Vidar Aune Roald Haukås 13

14 Nils Peder Ler Helge Sivertsvold Guri Aune Anna Oftedal Dugnad Ski- og skiskyttergruppa har i 2012 solgt Nea Radio adventskalendere til jul og hatt utkjøring av årsmelding for Fjellstyret. Sponsorer og støttespillere Vi vil takke Haltdalen sparebank, Sportshuset Melhus, Kjell Ove Oftedal (løypekjøring) og Coop Haltdalen for sponsorsamarbeidet. Vi vil også takke Holtålen Turforening for samarbeidet med løypekjøring for våre arrangementer. Oppsummering 2012 har uten tvil vært et utfordrende år for Ski- og skiskyttergruppa. Dette ut i fra at gruppa har stått uten leder gjennom hele året, noe som er uholdbart. For at gruppa skal overleve er man helt avhengig av at lederproblemet løses i Styret har forsøkt å fordele noen av arbeidsoppgavene mellom seg, men erkjenner at gruppa har fungert på et minimumsnivå i året som har gått. Dette er beklagelig. Styret håper på et fortsatt stort aktivitetsnivå både blant barn og voksne. Ski- og skiskyttergruppa takker for godt samarbeid i året som har gått, og vil spesielt takke alle som har stilt opp på dugnad både på turrenn og lysløyperenn. For ski- og skiskyttergruppa Bjørn Rønning Bjørnar Gjemble Helge Sivertsvold Nils Peder Ler Per-Erik Heksem 14

15 ÅRSMELDING BLINKEN Innledning har for Blinken vært et år på det jevne. Det vil for oss i redaksjonen si at det har gått bra. Vi har brukbart tilsig av stoff utenfra, noe som gjør bladet mer spennende. Ikke minst må vi rette en stor takk til Gjesteskribentene. Her er det skrive- og fortellerglede som formidles til våre lesere. Fotogjestene skal ikke glømmes. De er med og gir leserne spennende opplevelser. Redaksjonen siste år har bestått av: Randi Bakken, Geir Gifstad, Gerd Bjørgård, Hans Jørgen Rønning, Jorunn Heksem, Marie Volden, Ivar Volden. Jorunn Heksem har permisjon kommende år, men vi håper å få glede av hennes penn senere. Ella Olsson er forespurt og har sagt ja til å assistere Randi. Hun vil bli valgt på årsmøtet i Hil. Gode støttespillere Redaksjonen kontakter flere faste bidragsytere til ulike oppgaver. Georg Melien og Gudbrand har vært blant disse lenge, Synnøve Lillevold er en annen. Siste året har vi engasjert Magne Idar Evenås til fotooppdrag. Vi takker alle for deres bidrag. Nila Grafiske AS på Røros står for trykkinga av bladet. Blinken er meget godt fornøyd med samarbeidet. Noen tall fra siste år Abonnementstall: Stabilt på mellom Flere abonnerer fast, både i Haltdalen og Ålen. Løssalg: Litt under 200. Økonomi Økning av annonseprisene gav et lite overskudd på kr Men trykkeriutgiftene økte med kr siste år. Mer bruk av fargetrykk er en årsak til økningen her. Fargeleggingen av kongebesøket gav oss en merutgift på ca kr. Det var det verdt! Framtidsutsikter Blinken går inn i sin 48. årgang. Ganske imponerende at bladet er blitt gitt leserne sammenhengende alle disse årene! Det er heller ikke noen grunn til at det skal stoppe nå. Men det er det dere lesere som avgjør, og sjølsagt er stabens innsats avgjørende. Tusen takk til alle som støtter opp om Blinken! Januar 2013 For Blinkenstaben Ivar Volden 15

16 REGNSKAP HALTDALEN IDRETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskapsår 2012 FOR HOVEDLAGET Kontonr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3100 Tilstelning/arrangement 3.475, , , , Salg matriell/drakter 7.884,00 0,00 0,00 0, Sponsorinntekter , , , , Kulturmidler , , , , Påløpt tippemidler ,00 0,00 0,00 0, Utleie av anlegg 1.120, , , , Medlemskontingenter , , , , Grasrotandel ,13 0,00 0, , Diverse inntekter , ,82 0, , Momskompensasjon ,00 0,00 0, , Dugnad ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Varekjøp 4000 Kjøp av drakter til salg ,60 0,00 0,00 0,00 Sum varekjøp ,60 0,00 0,00 0,00 Driftskostnader 6100 Tilstelninger/arrangement 2.414,00 0,00 0,00 0, Husleie , , , , Kommunale avgifter 5.433, , , , Strøm , , , , Renhold 243,50 0,00 0,00 250, Leie av løypekjøring , , , , Kjøp av utstyr ,50 0,00 0,00 0, Vedlikehold anlegg , , , , Brøyting og snørydding 8.562, , , , Oppgradering av klubbhus , ,00 0,00 0, Regnskapshonorar 9.776,00 0,00 0, , Kontorhold 119, , , , Møte/kurs/utdanning 1.100,00 0,00 0,00 0, Telefon og porto 203, , ,00 0, Drift av snøscooter 455,00 400,00 400,00 500, Drift av annet utstyr 449, , , , Annonseutgifter 893,50 0,00 0,00 0, Kontingenter 1.410, , , , Gaver og premier 1.450, , , , Sponsorutgifter ,00 0,00 0,00 0, Forsikringer , , , , Diverse utgifter 3.986, ,85 0, ,00 Sum driftskostnader , , , ,00 16

17 Driftsresultat , , ,00 0, Renteinntekter 2.554, ,83 Årsresultat , ,00 Overført annen egenkapital 8800 Årets overskudd , Årets underskudd ,00 17

18 Resultatrapport Fotball HALTDALEN IDRETTSLAG Regnskapsår 2012 RESULTATREGNSKAP FOR FOTBALL Kontonr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3100 Tilstelning/arrangement 2.800, , , , Salg matriell/drakter 0, ,00 0,00 0, Salg av kalendere 7500,00 0, , , Sponsorinntekter 0, , , , Treningsavgift , , , , Diverse inntekter 2.000,00 0,00 0, , Dugnad 9.300,00 0, ,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Driftskostnader 6100 Tilstelninger/arrangement 2.645, , , , Kjøp av utstyr 6.711, , , Telefon og porto 20,00 240,00 200,00 0, Kontingenter 5.950, , , , Forsikringer 4.500, , , , Diverse utgifter 160,00 420,00 500,00 0,00 Sum driftskostnader , , , ,00 Driftsresultat , , ,00 0, Renteinntekter 27,69 24,69 Årsresultat , ,41 Overført annen egenkapital 8800 Årets overskudd , Årets underskudd 3.013,41 18

19 Resultatrapport Turn HALTDALEN IDRETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskapsår 2012 FOR TURN Kontonr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter 3100 Tilstelning/arrangement 6.260, , , , Inntekter voksenturnstevne 0, ,62 0, Salg matriell/drakter 500, , , , Inntekter turnstevne , , , , Tippemidler utstyr ,00 0,00 0, , Tilskudd fra Hovedlaget 0, ,00 0,00 0, Treningsavgift , , , , Diverse inntekter 0, ,00 0,00 0, Lotteri/blomstersalg , , , , Dugnad 3.885,00 100, , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Varekjøp 4000 Kjøp av drakter til salg 629,25 0,00 0, , Varekjøp til lotteri/blomstersalg , , , ,00 Sum varekjøp , , , ,00 Godtgjørelser 5000 Godtgjørelse til trenere 6.000,00 0,00 0, ,00 Sum godtgjørelser 6.000,00 0,00 0, ,00 Driftskostnader 6100 Tilstelninger/arrangement 2.923, , , , Utgifter voksenturnstevne 0, ,66 0,00 0, Utgifter turnstevne , , , , Kjøp av utstyr , , , , Kjøp av drakter til eget 500, , , ,00 bruk 6860 Møte/kurs/utdanning , , , , Telefon og porto 0,00 74,00 100,00 500, Reiseutgifter 3.880, , , , Kontingenter 5.065, , , , Gaver og premier 6.227, , , , Forsikringer 0, , , , Diverse utgifter 1.509, , , ,00 Sum driftskostnader , , , ,00 Driftsresultat 6, ,54 0,00 0, Renteinntekter 211,32 56,60 Årsresultat 217, ,14 Overført annen egenkapital 19

20 8800 Årets overskudd 217, , Årets underskudd 20

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsberetning 2010. Regnskap 2010. Budsjett 2011

Årsberetning 2010. Regnskap 2010. Budsjett 2011 Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Tillitsverv Haltdalen Idrettslag 2010 Arbeidsutvalg: Leder: Sekretær:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmelding for Holtålen Turforening 2016

Årsmelding for Holtålen Turforening 2016 Årsmelding for Holtålen Turforening 2016 Styret har i 2016 bestått av: Leder: Vidar Støvne Varamedlem: Anita Fodor Talsnes Nestleder: Stein Ingulf Ranøien Sekretær: Hildegunn Prytz Djupdal Kasserer: Jan

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 1. 2013 har vært første år som såkalt frivillig lag og forening. Registrering i Brønnøysundregistrene/frivillighetsregisteret er på plass. Dette innbærer at foreningen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Februar 2017 VELKOMMEN!

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Februar 2017 VELKOMMEN! ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Februar 2017 VELKOMMEN! Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2016: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord 2) Gjennomgang

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

mat: aw.. -,_ (. D;.) 9(47 e mm. Ras: za mama-w;- Mmm L. % Ris am. llllll KUMMUNEi Årsmelding 2016 fra Hasselvika idrettslag.

mat: aw.. -,_ (. D;.) 9(47 e mm. Ras: za mama-w;- Mmm L. % Ris am. llllll KUMMUNEi Årsmelding 2016 fra Hasselvika idrettslag. mat: aw.. -,_ g '; m 5.3 i _ TW. (. D;.) 9(47 e..-...-...-- mm. Ras: za mama-w;- Mmm L. % Ris am. llllll KUMMUNEi Årsmelding 2016 fra Hasselvika idrettslag. ! Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset Lauvåsen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE i TURNGRUPPA 2017 MANDAG 20. FEBRUAR KL. 19:00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE i TURNGRUPPA 2017 MANDAG 20. FEBRUAR KL. 19:00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE i TURNGRUPPA 2017 MANDAG 20. FEBRUAR KL. 19:00 PÅ STEIMOEGGA SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Åpning Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 stk. til å underskrive

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. Bane: Styremedl. Info: Styremedl. Sponsor: Styremedl. Utdanning: Vibeke Molvik Eriksen Gina Blomberg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 2.mars 2015 VELKOMMEN!

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 2.mars 2015 VELKOMMEN! ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 2.mars 2015 VELKOMMEN! Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2015: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Regnskap og budsjett for Stadsbygd

Regnskap og budsjett for Stadsbygd Regnskap og budsjett for Stadsbygd Hovedlag Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 Medlemskontigent 75 000 81 550 80 000 81 301 90 000 89 700 90 000 Sponsorinntekter 150

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl Protokoll Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.00 Saker: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Hovedlag 1 1. Styrets arbeid Styremøter Hovedstyret har i perioden mars 2016 til mars 2017 avholdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet og ett ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013 Sammendrag Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. Innhold Sammendrag...

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer