Årsberetning Regnskap Budsjett Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING HOVEDLAGET ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING TURNGRUPPA ÅRSMELDING TRIMGRUPPA ÅRSMELDING IDRETTSKOLEN ÅRSMELDING FOR SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA ÅRSMELDING BLINKEN REGNSKAP Resultatrapport Hovedlaget (Trimgruppa inkludert) Resultatrapport Fotball Resultatrapport Turn Resultatrapport Ski og skiskyting Resultatrapport Blinken BUDSJETT HOVEDLAGET BUDSJETT TRIMGRUPPA BUDSJETT TURNGRUPPA BUDSJETT FOTBALLBRUPPA BUDSJETT BLINKEN BUDSJETT SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA

3 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011 Tillitsverv Haltdalen Idrettslag 2011 Arbeidsutvalg: Fotballgruppa Turngruppa Trimgruppa Ski- og skiskyttergruppa Blinken Leder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Leder: Ungd.repr: Leder: Ungd.repr: Leder: Leder: Ungd.repr: Redaktør: Tilknyttet red. Anita Fodor Talsnes Eva Grønli Christer Erlandsson Øystein Talsnes Guri Kvernmo Aune Christoffer Håbjørg Brede Hoel Gry Olsson Liv Elin Aftret Oddny Anita Kulbotten Lise Jacobsen Ann Helen Aune Kristin Løhre Øyvind Lillevold Hjørdis Stuedal Hallstein Gundersen Olav Tronsaune Nils Peder Ler Helge Sivertsvoll Bjørn Rønning Per Erik Heksem Bjørnar Gjemble Ivar Volden Randi Bakken Hans Jørgen Rønning Marie Volden Gerd Bjørgård Jorunn Heksem Geir Gifstad Gjenvalg 1 år Ny 2 år Ny 1 år Ny 1 år Ny 2 år Ny 2 år Ny 1 år Ny 2 år Ny 2 år Gjenstår 1år Ny 1 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Ny 1 år Gjensår 1 år Gjenvalg 2 år Ny 2 år Ikke valgt Barneidretten Leder: Liv Grete Heksem Ny 2 år Repr. Haltdalen Samfunnshus Valgkomite Æresmedlemskomite Repr. Holtålen Turforening Revisorer: Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Pers.vara: Leder: Leder: Vara: Jan Bjørnar Ranøien Tove Volden Evensen Anita Fodor Talsnes Bjørn Rønning Christer Erlandsson Asbjørn Flatberg Ivar Volden Ann Helen Aune Anders Grøt Eva Fodor Anne Kari Engan Morten Ivar Brennås Petter Svardal Marit Kristine Kirkhus Tove Volden Evensen Arnt Heksem Legges til ski- og skiskyttergruppa Jan Bjørnar Ranøien Jan Håvard Refsethås Kåre Dypdalsbakk Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Ny 2 år Gjenvalg 2 år Ny 1 år Gjenstår 2 år Ny 3 år Gjenvalg 3 år Gjenstår 2 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år 3

4 ÅRSMELDING HOVEDLAGET Styrets sammensetning Styret i Haltdalen idrettslag har bestått av: Leder: Anita Fodor Talsnes Sekretær: Eva Grønli Kasserer: Christer Erlandsson Fotball: Øystein Talsnes Ski/Skiskyting: Olav Tronsaune Turn: Liv Elin Aftret Blinken: Jorunn Heksem Trim: Øyvind Lillevold 2. Medlemsantall pr Haltdalen idrettslag har 283 betalende medlemmer. 3. Styrets arbeid Møtevirksomhet Det er avholdt 7 styremøter hvor 57 saker er behandlet. Det har vært avholdt ett ekstraordinært årsmøte hvor sak om kunstgressbane ble behandlet. Saker i styret Møteplan Lagsdrakt Revidering av handlingsplan Revidering av drift og vedlikeholdsinstrukser Revidering av utstyrslister Oppfølging av politiattester Kunstgrasprosjektet Samarbeid med hovedsponsor/ sponsoravtaler Idrettsskolen Hjemmesiden Dugnad/rundvask av klubbhuset Økonomi Gruppenes arbeid Rehabilitering av underetasjen i klubbhuset MOT skolering/ samarbeidsavtale med MOT Arrangement - hederskveld for Andreas Volden Evensen Arrangement - sparkkonkurranse Hjertestarter 4

5 Haltdalen idrettslag har en handlingsplan som vi evaluerer årlig. Planen er forholdsvis detaljert, er retningsgivende for lagets arbeid og en god huskeliste for hva som skal gjøres hver måned. Idrettslaget har en oppdatert hjemmeside, og det er Olav Tronsaune som har vært ansvarlig for dette. I år har flere fra hovedstyret fått opplæring i hvordan de legger stoff inn på hjemmesiden. På våre nettsider finnes det informasjon fra alle gruppene, generell informasjon og nyheter fra laget samt nyttige linker. Klubbens medlemmer oppfordres til å følge med på hjemmesiden jevnlig. Stoff til sidene, ris, ros og meninger kan sendes til: Våre nettsider finnes på: Idrettsrådet er idrettens organ inn mot kommunen. Anita Fodor Talsnes har vært lagets representant i idrettsrådet. Idrettslaget er medlem av Norges idrettsforbund og plikter derfor å innhente politiattester for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Laget har egne politiattestansvarlige, og dette arbeidet blir jevnlig oppdatert. Politiattest finnes på lagets hjemmeside, slik at den ligger lett tilgjengelig for de som trenger den. Haltdalen IL er grasrotmottaker. Dette er en ordning vi har sluttet oss til gjennom Norsk Tipping. Ved å la seg registrere som grasrotgiver vil spill hos Norsk Tipping medføre at 5 % av innsatsen går direkte til HIL uten at det på noen måte går ut over innsatsen eller premien. Det trengs Norsk Tipping Spillekort for å knytte seg til Grasrotandelen. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til HIL. Den 24. mai var det stor dugnad på idrettsplassen. Uteområdet ble ryddet og fotballbanen ble raket. Øveretasjen i klubbhuset ble rundvasket, og skap og skuffer ble ryddet. Vi gjennomgikk hvilket utstyr vi har på kjøkkenet og i ettertid ble det supplert med nytt utstyr som vi mente manglet. Mange stilte velvillig opp på dugnad denne kvelden. 4. Arrangement I oktober arrangerte Haltdalen IL i samarbeid med Holtålen kommune og Haltdalen Sparebank en Familiekveld med Ringens herre. Her hedret vi haltdalingen og bokseren Andreas Volden Evensen. Han har gjennom flere år hevdet seg i amatørboksing og også de senere årene som proffbokser. Andreas ble tildelt lagets diplom og statuett for deltakelse i individuell idrett for Det ble en trivelig sammenkomst med stort oppmøte. Flere gjorde en flott innsats slik at arrangementet ble vellykket. Den 10.desember arrangerte Haltdalen IL sparkkonkurranse i Aunegrenda. Dette var et nytt arrangement av året i forbindelse med Jul i Haltdalen, og vi var derfor spente på om dette var noe som interesserte folk. Det viste seg å bli et svært vellykket arrangement, med god oppslutning. Seks lag med seks utøvere på hvert lag sparket Ønrundingen. Rundingen var inndelt i seks etapper, og deltakerne var fra 5 år til 60 år. Vi ønsket at dette skulle være en uhøytidelig og artig sammenkomst for folk før jul. Det ble delt ut premier for beste tid, beste utkledning og juryens pris. Mange stilte også opp som heiagjeng, og Haltdalen musikkorps gjorde at vi kom i ekstra julestemning. Etter at alle var kommer i mål, ble det servert julegrøt inne i grendahuset. Dette er et arrangement som vi ser for oss kan gjentas. Takker komiteen for en flott innsats. 5

6 5. Anlegg Våre anlegg har driftsplaner og vedlikeholdsinstrukser. Dette gjelder klubbhuset, gressbanen, rulleskiløypa/lysløypene og skyteanlegget. Alle gruppene har også oppdaterte utstyrslister. Planarbeidet evalueres årlig. I høst startet vi arbeidet med å rehabilitere underetasjen i klubbhuset. Laget har søkt om spillemidler for fjerde året på rad til dette anlegget. Søknaden ble heller ikke i år prioritet og vi søkte derfor Holtålen kommune om rente og avdragsfritt lån på beløpet som tilsvarer spillemidlene. Kommunen innvilget et lån på kr , og lånet er rente og avdragsfritt inntil Haltdalen IL får utbetalt spillemidler. Vi takker Holtålen kommune for at de innvilget vår søknad. Det gjorde at det var mulig for oss å sette i gang med rehabiliteringen. Kjetil Langmo og Nils Peder Ler er arbeidsledere. Mange dugnadstimer kreves for å få garderobeanlegget ferdig. Målet er å få det ferdigstilt til fotballsesongen starter til våren. Den 29. september ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å avgjøre om Haltdalen IL skulle gå inn for at Holtålen kommune bygger 7`er kunstgrasbane i Haltdalen. Holtålen kommune ønsker å bygge en slik bane i Haltdalen, for å dekke det totale banebehovet for fotball i kommunen. På HIL`s årsmøte i februar ble det vedtatt at man stilte seg positiv til denne anleggsutbyggingen, men at man måtte se på hvordan idrettslaget skulle finansiere driften av en slik bane. En arbeidsgruppe har jobbet med kartlegging av driftsutgifter og finansiering. Vår hovedsponsor Haltdalen Sparebank har stilt velvillig opp denne gangen også, og vi har fått på plass en avtale om økonomisk støtte øremerket drift av banen i 10 år fremover. Med dette som bakgrunn stilte styret seg positiv til bygging av kunstgrasbane. På det ekstraordinære årsmøtet gikk man enstemmig inn for at Holtålen kommune bygger 7 er kunstgrasbane på Haltdalen stadion. 6. Økonomi Haltdalen idrettslag regnskap for 2011 viser ett overskudd på kr ,88. Det ble også i år søkt om momsrefusjon, som gav idrettslaget kr tilbake. NM-uka i orientering gav oss ytterligere kr ,- til idrettslaget. Grasrotandelen ga oss i år ca. kr ,-, dette er inntekter som kommer godt med til idrettslaget. Haltdalen sparebank er idrettslagets hovedsponsor, og det er inngått en ny to- årsavtale i Sportshuset Melhus AS er Haltdalen IL` offisielle butikk og utstyrsleverandør. Som medlem i Haltdalen idrettslag får du gode rabatter. Idrettslaget har sponsoravtale med Gauldal Energi og FIAS, vi takker våre sponsorer for et godt samarbeid i Sluttord Hovedstyret har jobbet med nye lagsdrakter for Haltdalen IL. Ettersom vi har Sportshuset Melhus som vår utstyrsleverandør, samarbeidet vi med dem om dette. Gjennom produsenten Swix fikk vi anledning til å designe vår egen lagsdrakt. I høst sluttførte vi dette arbeidet, og ga i oktober medlemmene våre mulighet for å ta opp bestilling. Nytt i denne omgangen var at vi i tillegg til lagsdrakt og lue, også ga tilbud om vest. Dette viste seg å bli populært, spesielt hos de yngre. Sportshuset Melhus ga oss 20 % rabatt på klærne og i tillegg til at Haltdalen Sparebank gikk inn med sponsing, ble det en gunstig pris for klærne. Vi er svært fornøyd med våre nye lagsdrakter og ønsker at flest mulig skal bruke dem. Det skaper fellesskap og 6

7 tilhørighet å ha en lagsdrakt. For de som ikke fikk bestilt i første runde, kommer det flere muligheter for dette. Målet vårt er at barn og unge skal synes det er artig å drive med idrett. Da er det viktig at de føler de blir ivaretatt og får utfordringer tilpasset sitt nivå. Haltdalen IL har denne høsten hatt ekstra fokus på dette, da vi har underskrevet en Aktiv Medspiller avtale med organisasjonen MOT. MOT er en ideell landsdekkende stiftelse som driver holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter i skoler og fritidsarenaer. Vi har forpliktet oss til å prioritere arbeidet med ungdom høyt, og aktivt jobbe for å skape et godt oppvekstmiljø. Hele 15 trenere fra idrettslaget deltok på skolering, og kan nå kalle seg MOTivatører. Vi er stolte av å være et MOT idrettslag. Haltdalen IL har søkt Mikkofondet om hjertestarter, og fikk innvilget søknaden. Vi vil motta 1stk hjertestarter, ett motivasjonskurs for inntil 20 personer, serviceavtale på hjertestarteren i et år, beredskapsavtale på Blostrupmoen LIFE i et år, oppfølging av kurs, samt oppfølging for kurs i årene fremover. Dette helt gratis. Slik kan vi være bedre rustet hvis noen kommer opp i en situasjon der de trenger livsnødvendig hjelp. Førstehjelpsopplæringen vil foregå til våren. Som i fjor så vil det også i år bli ekstra stor aktivitet på Haltdalen stadion. På grunn av at Ålen IL er i en situasjon der de ikke har egen fotballbane, skal de bruke Haltdalen stadion som sin hjemmebane for fotball. Det krever mye dugnadsarbeid for å holde en fotballbane i en bra standard en hel sesong, og det krever god logistikk for at alle lag skal få trent og spilt sine kamper. I den anledning ønsker vi å trekke frem Brede Hoel som har vært vår baneansvarlig. Han har gjort en formidabel innsats, og vi ønsker å takke han for dette. Arbeidet har nå startet med å finne en arvtaker etter Brede. Holtålen kommune har signalisert at de ønsker å bygge kunstgrasbane, men har informert idrettslaget at de har utsatt dette til Det viktige arbeidet gjøres i gruppene. Gruppene nedlegger mye arbeid og legger vekt på å gi barn og unge et godt aktivitetstilbud. I tillegg har Haltdalen idrettslag gode anlegg og oppdatert utstyr som gir gode muligheter for aktivitet for bygdas barn og unge. Kvaliteten på idrettslagets aktiviteter er helt avhengig at folk ønsker å engasjere seg og gjøre en innsats. Som nevnt mange ganger før så stiller haltdalingene velvillig opp på dugnader, og styret ønsker å frembringe en stor takk til dere alle. Vi ønsker fortsatt å tilby barn i Haltdalen et godt idrettsmiljø. Idrettslaget spiller en viktig rolle i lokalmiljøet idet å gi barn og unge gode opplevelser, mestring og identitet. Også i år ønsker vi å rette en spesielt stor takk til vår hovedsponsor Haltdalen Sparebank. Anita Fodor Talsnes Eva Grønli Christer Erlandsson Leder Sekretær Kasserer 7

8 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2011 Styret i fotballgruppa. Styret har bestått av: Leder: Øystein Talsnes Kasserer: Brede Hoel Sekretær: Gry Olsson Styremedlemmer: Guri Aune Christoffer Håbjørg Fotballgruppas arbeid Møtevirksomhet Det har i 2011 blitt avholdt 5 styremøter i fotballgruppa. I tillegg har vi hatt 4 samarbeidsmøter med fotballgruppa i Ålen. Oppgaver vi har jobbet med. Vi i fotballgruppa har jobbet med fremtidsplaner for fotballen i Haltdalen. Vi mener det er viktig at vi jobber aktivt for å legge til rette for tilbud fremover. Har ikke idrettslaget et fotballtilbud, har vi ingen ting å tilby i sommerperioden for barn og unge i Haltdalen. Gruppa må tilrettelegge for aktivitet som inkluderer alle, og ha fokus på at alle kan delta ut fra sine forutsetninger. Dette må skje i trygge rammer med kontinuitet og forutsigbarhet. Derfor var et av våre mål og få på plass en samarbeidsavtale med fotballgruppa i Ålen. Det arbeidet startet vi med i mars og har jobbet mye hele året med saken. Mye tid og energi har blitt brukt på dette arbeidet. Målsettingen for en slik avtale har vært at medlemmer i Haltdalen IL kunne stå som medlemmer i egen klubb og kunne spille fotball. Avtalen ble underskrevet av klubbene Den ble utlagt på hjemmesida slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med innholdet i avtalen. Et forsøk ble gjort for å få til et eget 12 års lag i Haltdalen. Det ble dessverre mangel på 1-2 spillere for at det kunne bli en realitet. Vi fikk forespørsel fra Singsås også for disse spillerne, men det var liten interesse blant de aktuelle. Noen av de som var ivrig på å spille fotball ble med Ålen på noen lag i De lagene ble på høsten samarbeidslag Ålen/Haltdalen. Miniputtlaget til Haltdalen hadde en god sesong på fotballbanen. Det har vært stor fremgang for alle spillere som deltok denne sesongen. Besøk på Lerkendal og møte med Rosenborg spillere på våren var et av høydepunktene. Flommen greide ikke å stoppe oss fra deltagelse i Os-cupen i år heller. Selv med tøff motstand av eldre spillere greide Haltdalen å spille på seg masse selvtillit under turneringen. Det har i sommer blitt holdt flere treninger for micro- lag i Haltdalen. Ungene har kost seg med fotball og andre sosiale aktiviteter på og utenfor banen. Microlaget er det første møte med fotballen for de små. Vi har lagt vekt på at de skal få leke seg med ball og vi mener at dette kan bidra positivt til rekrutteringen fremover. Positivt er det at vi har et damelag i Haltdalen bestående av mange haltdalinger. Laget er et samarbeidslag med Ålen, med hovedtyngden av haltdalsdamer fra år. Det ble vel ikke den store poengsankingen, men samhold og idrettsgleden er på topp. Laget skal ha honnør for 8

9 å vise at det er det går å spille fotball, å glede seg over det uten store krav til seg selv. Laget har spilt i 7 er serien sesongen Dugnad Fotballgruppa sto for kiosksalg under offroad treff i HKØ i vinter. Før påske solgte vi Nea radios påskekalendere. Før jul startet vi med ukentlig vask av arbeidsbrakker til Børset og Bjerkset ved Haltdalen oppvekstsenter. Møter/ kurs For fotballgruppa deltok Helge Sivertsvoll og Øystein Talsnes på MOT- skolering den 2.november. Kurset hadde fokus på å bevisstgjøre trenere og ledere i sin rolle ovenfor barn og unge. Økonomi/sponsing til vår gruppe Vi har mottatt sponsing av Haltdalen Sparebank og Ing. Per Kværnmo til fotballgruppa i sesongen Sluttord Det er ingen tvil om at fotball er en positiv del av idrettslaget for de aktive. Med et godt tilbud og strukturerte rammer vil dette være sommeraktiviteten i laget. Det må arbeides godt med rekruttering av spillere og det skal være et tilbud til alle. Vi har planer om å fordele oppgaver om oppfølging innad i fotballgruppa, slik at alle aktive skal føle at de blir ivaretatt. Vi vil bidra til at alle som har lyst skal få spille fotball, enten på lag i regi av Hil eller på samarbeidslag med Ålen. Kanskje blåser vi også liv igjen i grendaturneringen. For fotballgruppa Øystein Talsnes 9

10 ÅRSMELDING TURNGRUPPA 2011 Styret Styret i turngruppa har dette året bestått av følgende: Liv Elin Aftret leder, Lise Jacobsen sekretær, Oddny Anita Kulbotten kasserer, Ann Helen Aune styremedlem Kristin Løhre ungdomsrepresentant Møter og kurs Vi har i 2011 avholdt 5 styremøter, 3 trenermøter og orienteringsmøte med foreldre og ledsagere i forbindelse med barnekretsturnstevnet. I tillegg er det sendt ut en del skriftlig informasjon til turnerne og foreldre/foresatte. To representanter fra styret var også på et fellesmøte med Ålen for å diskutere og planlegge høstens samarbeid. To representanter fra turngruppa deltok i mars på kretsting i Orkanger. I høst har tre trenere gjennomført sikringskurs som ble arrangert på Stjørdal. I tillegg var turngruppa godt representert med 9 trenere på MOTivatør-kurset som ble arrangert i forbindelse med at Haltdalen IL ble et MOT-idrettslag. Treninger, aktiviteter og arrangementer Treningene startet også i år opp i januar. Alle treninger foregikk i Haltdalen samfunnshus. Treninga i vårhalvåret var fordelt på to kvelder og inndelt i tre ulike partier. I tillegg har det eldste partiet hatt treninger i høst. Disse treningene har vært sammen med Ålen, som har måttet flytte sine treninger til Haltdalen pga. byggingen av flerbrukshall. Foreldre/foresatte har vært utkommandert til å sitte vakt i samfunnshuset under alle treningene. I tillegg har vi arrangert idrettsskole to ganger i høst. Fra oktober har vi også arrangert dametrim sammen med Ålen. Turngruppa feiret i årsjubileum. Dette ble markert med en fornøyelsestur til Trondheim i januar. Her fikk vi leie turnhallen til Trondhjems turnforening en halv lørdag. Etterpå spanderte turngruppa pizza på hele gjengen. Mange små og store turnere satte pris på dette arrangementet. Jubileumet ble også markert på den tradisjonelle hyggekvelden i mai. Her var det turnoppvisninger, høydehoppkonkurranse, loddsalg og trekning, blomster- og gaveoverrekkelser. Vil med dette benytte anledningen til å takke alle som ga oss gevinster. I forbindelse med hyggekvelden fikk Marit Johanne A. Bergan utdelt pokal for 10 års deltakelse på turn i Haltdalen. I juni gikk det årlige barnekretsturnstevnet av stabelen på Røros. Her var HIL turngruppa også godt representert. I år hadde vi i tillegg spesialtroppoppvisning for første gang på mange år. På grunn av kort avstand til stevnet i år, var det mange som valgte å reise hjem istedenfor å overnatte. I november deltok fire turnere og en ledsager på ungdomsstevnet i Lensvika. Fra 2012 blir det permanent deling på stevnene. Ett stevne for turnere opp t.o.m. 12 år i juni og ett stevne for turnere fra 13 år og oppover i november. 10

11 I slutten av juni deltok fire av de eldste turnerne og en ledsager på SALTO-uka i Malvik. I løpet av fem dager fikk de her trent mye, lært mange nye øvelser og tok med mye ny inspirasjon tilbake til laget. Økonomi Årets inntekter har vi fått fra blomstersalg i forbindelse med mors- og farsdag og utkjøring av søppelsekker for FIAS. I tillegg har vi hatt loddsalg i forbindelse med hyggekvelden. Alle turnere må betale treningsavgift. Vi har i 2011 kjøpt ny airtrack og en del annet nytt utstyr. I tillegg har turngruppa sponset en del av utgiftene til turnerne, trenerne og ledsagerne som har deltatt på de ulike arrangementene og kursene vi har deltatt på. Sluttord I 2012 vil vi starte opp med et nytt turntilbud; knøtteturn for barn fra 2 år og opp til skolealder. Vi håper dette tilbudet blir like godt mottatt som alle de andre tilbudene våre er blitt. Håper mange også dette året vil støtte opp om oss og delta på våre tilbud, både treninger og arrangementer. En stor takk rettes til alle for den store dugnadsinnsatsen som har blitt lagt ned i løpet av året. Retter også en stor takk til alle trenerne som bruker av sin tid og stiller opp for oss uke etter uke. Vi vil også få takke Haltdalen samfunnshus for godt samarbeid i året som har gått. For turngruppa Liv Elin Aftret 11

12 ÅRSMELDING TRIMGRUPPA 2011 Styret Trimgruppa har bestått av: Øyvind Lillevold ( form.) Hallstein Gundersen ( kass) Hjørdis Stuedal ( styrem.) Møter og kurs Det har vært avholdt 2 styremøter, begge disse gangene i forbindelse med opptelling av vintertrimmen den , og opptelling av sommertrim den Arrangement Ellers så ble det avholdt 1 idrettsmerkeprøve i oktober, ved klubbhuset, for Vidar Aunøien, og han fikk også tildelt Hedersprisen for Idrettsmerket under ett arrangement i Olavshallen på fredag den Premieutdeling for Sommertrimmen 2010, ble avholdt på HIL s årsmøte den , og premieutdeling for vintertrimmen 10/11 ble avholdt borti Samfunnshuset lørdag den 18.06, i forbindelse med, Liv laga arrangementet der. Økonomi Innestående på konto pr , Kr.5.270,- For sommertrimmen 2011 ble det solgt 21 kort, mens 17 ble med i sammendraget, og totalt ble det 1498 besøk på postene, og dette var en nedgang på nesten 120 besøk i forhold til forrige sommer. For vintertrimmen 2010/11 ble det totalt solgt 25 kort, 12 av disse solgt i 2010,og det ble også en nedgang i salg av trimkort på i alt 14 kort i forhold til forrige sesong. 21 av disse ble med i tellinga og totalt ble det 3629 besøk på postene, og dette ble en nedgang på over 500 besøk. For vintersesongen 2011/ 2012 var det pr solgt 12 kort. Håper på en gledelig bedring, for denne vinteren. Sponsorer/støttespillere I løpet av trimsesongen 2011, så ble alle sommer- og vintertrimposter + samtlige trimbøker påsatt logoen til Haltdalen Sparebank. Som en flott motytelse så besluttet banken å sponse 10 trimpremier pr år, 5 til vintertrim og 5 til sommertrim. Trimgruppa vil med dette få takke Haltdalen Sparebank for 5 trimpremier, gitt i 2011,og for de 5 trimpremiene som gis til premieutdelinga i

13 Sluttord Trimgruppa har vel fremdeles grunn til å være fornøyd med besøkene på postene, og kan bare konstatere at, vær og temperaturforhold, i aller høyeste grad er en avgjørende faktor, for alle de som trimmer. Men kanskje den aller viktigste faktoren, og en kjensgjerning, er at størsteparten av de som besøker trimposten blir stadig eldre, og opptil flere faller i fra, og blant den yngre garde blir det også mindre rekruttering. Dette er kanskje et varsku, i tiden som kommer. Ellers så må vi bare takke de ihuga trimerne, for at de stiller opp i all slags vær og føre. For trimgruppa Øyvind Lillevoll 13

14 ÅRSMELDING IDRETTSKOLEN 2011 Denne sesongen med idrettskole har bestått av ulike aktiviteter som barn i alderen 5 til 8 år har kunne deltatt på. Det er ca. 20 barn som har vært med på dette aktivitetstilbudet gjennom Haltdalen idrettslag. Vi har satt som et krav at barn må ha med seg en voksen og stå som medlem i idrettslaget. Idrettskolen startet opp i slutten av august, og aktivitetene var på tirsdager fra tidsrommet kl Aktivitetene som vi hadde i høst var: fisking, orientering, fotball, friidrett, turn og skyting. Svømmingen i år gikk ut pga. av at bassengene var stengt både i Ålen og Singsås. Det har vært stor oppslutning på disse aktivitetene. Ny aktivitet av åre var fisking. Her hadde vi et samarbeid med Haltdalen jeger og fisk. Terje Prytz sto for arrangementet med grilling av pølse og brød, alle barn fikk også ei fiskestang hver. Dette ble gøy for store og små. Idrettskolen ønsker å takke alle som var villig til å stille opp, slik at barna fikk en variert høst med forskjellige aktiviteter. Det har ikke vært noen utgifter i år på idrettskolen. Idrettskolen er et viktig tilbud for de aller yngste da de får muligheten til å prøve seg på ulike aktiviteter. Her kan de finne ut hvilke aktiviteter de kan være med på når de blir eldre og hva som passer best for hver enkelt. Takker for sesongen som har vært!! Leder for idrettskolen Liv Grete Heksem 14

15 ÅRSMELDING FOR SKI- OG SKISKYTTERGRUPPA 2011 Styret Styret har bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: Ungdomsrepresentant: Olav Tronsaune Nils Peder Ler Per Erik Heksem Bjørn Rønning Helge Sivertsvoll Bjørnar Gjemble Møter og kurs Det har i 2011 blitt avholdt 4 styremøter i Haltdalen ski- og skiskyttergruppe. 3 trenere har deltatt på motivatørkurs i forbindelse med at Haltdalen IL har blitt et MOT-idrettslag. Treninger, aktiviteter og arrangement Vi har hatt et aktivt år, der mange unge skiløpere og skiskyttere har vært representert i en rekke konkurranser denne sesong. Dette er stort sett renn i kretsen, men vi har også vært representert på Hovedlandsrenn, Midt Norsk Mesterskap, Ungdomsstafetten i langrenn i Holmenkollen og YoungStar i Holmenkollen (Skiskyting). En opptelling etter sesongen viser at vi har våre utøvere har vunnet 19 medaljer i sesongen Haltdalen IL er en liten klubb, men vi gjør oss bemerket med våre gode resultater i langrenn og skiskyting. Ingeborg Anna og Ragnhild markerte seg med gode resultater båre i ungdomsstafetten og Youngstar i Holemenkollen. Turrennet Aunegrenda Rundt ble arrangert søndag Det var 29 konkurransedeltakere og om lag 110 trimere som startet. På grunn av lite snø måtte årets renn gå i alternativ trase langs Øyvegen. Arrangementet var vellykket med mange blide og positive skiløpere. Det er arrangert 8 lysløyperenn i siste sesong. 4 stk på stadion i Haltdalen og 4 stk i lysløypa i Aunegrenda. Totalt har det deltatt 45 barn og 22 voksne på lysløyperenn. Etter 2 av lysløyeprennene i vinter ble det servert kveldsmat til alle sammen og på klubbmesterskapet ble det pølser, saft, kaffe og kaker. Vi har også arrangert 2 kvelder med skilek, en i Aunegrenda og en på Haltdalen Stadion. Det viser seg at dette er et veldig populært tiltak som engasjerer både barn og foreldre. Aktivitetene på slike arrangement er stor og det er ingen av barna som klager på et det er tungt og gå opp bakken igjen for å ta et nytt hopp. I sommer ble det arrangert trimturer i fjell og mark for å holde formen ved like. Den andre helga i september arrangerte vi treningssamling i Aunegrenda. Dette ble arrangert sammen med Ålen IL og var for løpere fra 13 år og oppover. Dette er et årlig arrangement som er svært populært, der de sykler, løper i fjellet, trener spenst, hurtighet og styrke. 15

16 Fra oktober har vi hatt fellestreninger sammen med skigruppa i Ålen. Treningene har vært ved stadion i Haltdalen, for aldersgruppen 9 år og oppover. På det meste deltok det 55 stk på disse treningskveldene. I Haltdalen har det vært skiskyttertreninger hver mandag på vinteren og hver torsdag på høsten. Siste helga i november dro ivrige skiløpere m/familier på skisamling til Ramundberget. Dette er et treningssamarbeid med skigruppa i Ålen, som har vært svært populært og vellykket. I år var det lite snø på samlinga, men det var laget kunstsnø slik at vi fikk gjennomført de planlagte treningsøktene på ski. Følgende har vært engasjert som trenere for ski- og skiskyttergruppa i 2011: Lars Axel Nygård Stein Botan Kjell Ove Oftedal Olav Tronsaune Dugnad Ski- og skiskyttergruppa har solgt Nea Radio adventskalendere til jul, skarpelodd for ski kretsen, hatt utkjøring av årsmelding for Fjellstyret, gått sautilsyn og deltatt på dugnad v/haltdalen stadion. Sponsorer og støttespillere Vi takker også for sponsing i fra Haltdalen Sparebank, Sportshuset Melhus, Kjell Ove Oftedal (løypekjøring) og Coop Haltdalen. Vi vil også takke Holtålen Turforening for samarbeidet med løypekjøring for våre arrangementer. Oppsummering Styret håper på et fortsatt stort aktivitetsnivå både blant barn og voksne. Ski- og skiskyttergruppa takker for godt samarbeid i året som har gått, og vil spesielt takke alle som har stilt opp på dugnad både på turrenn og lysløyperenn. Vi er fortsatt bekymret for lite rekruttering til skisporten. Vi vil også det kommende året jobbe med aktiviteter for å øke rekrutteringen. Vi vil spesielt satse på skilek for å engasjere de yngste. Ski- og skiskyttergruppa bruker hjemmesida til idrettslaget, som vil bli oppdatert med informasjon, resultater og reportasjer. Vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesida. For ski- og skiskyttergruppa Olav Tronsaune 16

17 ÅRSMELDING BLINKEN 2011 Innledning Redaktøren skriver denne gangen Blinkens årsmelding for sjette gang. Da er det kanskje på tide med en ny kost? Vi hyret inn et nytt, yngre, redaksjonsmedlem i fjor, og det utgjorde mer enn foryngelse i år. Som tidligere år har vi portrettert eldre folk i bygda siste året også. De har gode historier og spennende stoff om levd liv. Blinken blir alltid møtte med åpne dører når vi ber om å få intervjue. Det samme gjelder også andre som vi ber om tjenester. Etter reaksjoner staben får, settes det stor pris på disse portrettene. Derfor er det absolutt på sin plass å rette en stor takk til for all velvillighet! Nytt av året er yngre som skriver om opplevde ting fra 1980-og tallet. Her er det meningen at de skal ta for seg ei hendelse som huskes spesielt godt. Redaksjonen Redaksjonen har bestått av: Randi Bakken, Marie Volden, Hans Jørgen Rønning, Jorunn Heksem, Gerd Bjørgård, Geir Gifstad og Ivar Volden. I samme åndedrag må vi nevne våre faste medarbeidere Gudbrand Grøt, Synnøve Lillevold og Georg Melien. Eneste takken de får, er å bli invitert til en hyggelig sammenkomst ved nytt års planlegging. Gjesteskribenter og fotogjester er stadig velvillige. Redaksjonen er svært takknemlig for den positive innstillingen Blinken blir møtt med. Økonomi Abonnementstallet holder seg bra og er nå på ca 440. Det samme kan sies om løssalget, rundt 225 eks. Vi forsøker å holde sidetallet på 44. Paradoksalt har vi hatt størst problemer når stoffmengden kan fylle 46 sider! Det er faktisk verre å ta ut enn å fylle opp en ekstra side eller to. Økonomien må sies å være god. Riktignok kommer vi ut med et lite underskudd på ca 5.000,- dette året. Det tilsvarer 4 % av omsetningen og skriver seg fra innkjøp av nytt faktureringsprogram samt økte trykkeriutgifter. Annonsørene er fortsatt velvillige, og det er helt nødvendig for bladets økonomi. Sluttord Mange bilder er artig for leserne. Men blir de for mange og for små, er det en utfordring for redaksjonen. Vi har ikke vært flinke nok i valg av bilder og teksting av bildene. Reaksjoner fra leserne har vi ikke fått, men la oss gjerne få din. Det trengs ytterligere foryngelse i redaksjonen. Samtidig er det fint med erfaring og bygdatilhørighet. Nye ideer til stoff og innfallsvinkler er nødvendig hele tiden. Men det aller viktigste for abonnentene er vel at Blinken er gjenkjennelig. For Blinkenstaben Ivar Volden, redaktør 17

18 REGNSKAP Resultatrapport Hovedlaget (Trimgruppa inkludert) 18

19 Resultatrapport Fotball 19

20 Resultatrapport Turn 20

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 4 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul www.nlinett.no 2 3 NLI-POSTEN Stoff-frister, NLI-Posten: Svein Furuseth

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer