Årsmelding for Holtålen Turforening 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Holtålen Turforening 2013"

Transkript

1 Årsmelding for Holtålen Turforening har vært første år som såkalt frivillig lag og forening. Registrering i Brønnøysundregistrene/frivillighetsregisteret er på plass. Dette innbærer at foreningen mottar grasrotmidler (avhengig av at medlemmer og andre registrerer foreningen som grasrotmottaker på spillekortet sitt) og kan søke om refusjon på betalt merverdiavgift. Grunnlaget for beregning av mvarefusjonen er kostnader vi har hatt i 2013 og vil komme til utbetaling i desember Styret har i 2013 bestått av: Leder: Jon Anders Grytbakk Varamedlemmer: Jon A Hov Nestleder: Stein Ingulf Ranøien Anita Fodor Talsnes Sekretær: Jorunn Thorsvoll Kasserer: Harald Moen Styremedlem: Øyvind Lillevold Styremedlem: Per Olav Lian Styremedlem: Gunnar Bjørgård Revisorer: Valgkomite: Jan Bjørnar Ranøyen Hans Grøt JonLars Hofstad Hans Jørgen Rønning Lusie Hilmo Det nye styret har avholdt 2 møter og behandlet 13 saker. 2. Medlemmer i de respektive arbeidsgruppene har vært: Haltdalen: Stein Ranøien leder. Øivind Lillevold nestleder. Harald Moen kasserer. Ann Iren Heksem sekretær/ turutvalg. Jon Martin Brørs turutvalg/kalenderansvarlig. Gunnar Bjørgård. Helge Sivertsvold prepareringsansvarlig/hil.

2 Olav Tronsaune, kalender Arbeidsgruppa har avholdt 5 møter. Av saker som avdelingen har jobbet med kan nevnes: Haltdalskalenderen utarbeidelse og salg, hittil solgt ca. 320 stk. Salg av Haltdalskalenderen gir ca.kr , i overskudd. Bidrag til Haltdalskalender: Bygdaliv ved Rita Rønning og Jon Martin har bidratt med bilder. Jann Rønning Øivind og Stein har bidratt med tilbakeblikk etter at Gudbrand gikk bort. Olav ansvarlig for Hva skjer. Georg Melien er ansvarlig for dialektord. Løypeplan og kjøreplaner. Det har vert vanskelige forhold for preparering og det er preparert mindre løyper enn planlagt grunnet snøforholdene. Samarbeid med andre løypekjørere. Barmarkspreparering av Aunegrenda Rundt. Merking av løyper i Aunegrenda. Løype maskina har fungert meget bra, med små reparasjoner. Skifter hjullager med oppheng venstre side foran, skiftet noen slanger, skiftet dieselmåler og årlig servise og vedlikehold. Litjnålsjøbekken er perfekt preparert, løypemaskina blir kjørt når det er behov for å jevne traseen etter mye vind og snø. En stor takk til Terje, John Kåre og Atle. Kjell Ove Oftedal har preparert mye spor for turforeninga i Aunegrenda, ett veldig bra samarbeid som gjør at vi kan preparere mer spor og holde fine spor i lysløypene. Det er preparert gratis spor for Haltdalen Oppvekstsenter. Rolf Rønning er turforeningas faste reparatør som alltid stiller opp når maskinene trenger vedlikehold. Rolf gjør en verdifull jobb for turforeninga, han kjenner maskinene og bor i bygden, noe som gjør at vedlikeholde blir billigere enn om vi måtte ha reparatør fra Støren. Rolf sørger også for sommergarasje til maskinen i Haltdalen. 3. Ålen: Jon Anders Grytbakk Jorunn Thorsvoll Per Olav Lian Stein Kåre Holden Marit Hov Oppgaver: løypeplaner etc sekretær/skiguideansvarlig kontaktperson mot Ålen il og maskinkjørerne, ansvar for løypemeldinger løypemeldinger til Arbeidetes Rett turansvarlig

3 John A Hov planlegging av og kontakt mot løypekjørerne på Østsiden Det er avholdt 2 møter i 2013 etter at det nye styret overtok, pluss ett møte med maskinkjørerne. Personalet ellers: Erland Melien og Per Erik Løberg er faste kjørere av løypemaskinen. I tillegg har 19 personer kjørt løyper med scooter i Kneppenløypa, på Østsida og Benndalen. Jens Helge Bakås har organisert løypekjøringen i Kneppenløypa, og Jon A Hov på Østsiden. Rolf Sivertsvoll har sørget for oppdatering av hjemmesiden med løypemeldinger etc. Løypekjøringen/løypene/maskinen Medlemmene av styret som har hatt ansvar for løypekjøringen i Ålen har kun fungert og har oversikt over aktiviteten vinteren 2013/2014. Antall maskintimer i november desember er 40. Preparering og løypekjøring startet opp 25/11. Holla, Bør Børson og lysløypa ble grunnpreparert og det tegnet til å kunne bli en bra sesong. Videre ble også Flya Vassledningen Målåseteret grunnpreparert og den ble også sporkjørt med scooter inntil snøforholdene satte en stopper for det. Oppsatt kjøreplan er i hovedsak fulgt. Løypene, som har vært kjørt, har vært i bra stand, selv med lite snø i desember. Snøfattige vintre minner oss på at det er behov for mer sommerpreparering (planering) i løypetraseene våre. Kneppenløypa har ikke vært oppkjørt på førjulsvinteren(og heller ikke senere) p.g.a. snøforholdene. Maskinen har fungert greit, det ble utført service før vintersesongen (høsten 2013). Vi er heldige som har to faste og svært solide maskinkjørere, men noe sårbar i forhold til sykdom, arbeid el.. 4. Medlemmer Antall medlemmer som har betalt kontingent for 2013 er 285. Vi ser at nye tilkommer og tidligere medlemmer faller fra. Det er totalt registrert 337 medlemmer i medlemsregisteret.( For 2014 har det per dato blitt innbetalt kontingent fra ca 275 medlemmer, og det er utsendt purring slik at vi antar at vi kan komme på samme antall som i 2013.) Vi oppfordrer alle til å ha fokus på verving av nye medlemmer. Saker utover den daglige driften: Skiltprosjekt/turløypemerking: I sommer utlyste fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen prosjektmidler til turløypemerking. Vi søkte og fikk tildelt midler til to prosjekter, ett i Ålen (området Holden, Benndalen,Skisenteret) og ett i Aunegrenda. I tillegg er Ålen I.l tildelt midler til skilting på Østsida. Dette er et nasjonalt prosjekt der man har som formål å legge til rette for naturopplevelser for alle og skal komme både lokalbefolkningen og turister til gode. Det er krav om at skiltingen følger en nasjonal standard for hvordan skiltene skal se ut. Dette er et arbeid vi så vidt er i gang med og vil, hvis det går etter planen, være ferdigstilt høsten Vi kommer i hovedsak til å kunne dekke betalbare kostnader med tildelte midler, men det vil også selvfølgelig måtte påregnes betydelig dugnadsinnsats. Vi oppfatter at dette er viktig å få til, vi kjenner til at det har vært etterlyst merking av løypenettet vårt.

4 Hessdalen Nå er det slik at Turforeningen ikke dekker hele kommunen. Hessdalen idrettslag sørger for løypekjøring i Hessdalen/Øyongen/Hersjøen. Vi ble av formannskapet, i forbindelse med sak om tildeling av kommunale midler, bedt om å kontakte Hessdalen I.l med sikte på å undersøke om det er interesse for at Hessdalen også inngår i Turforeningen. Det høres jo fornuftig ut at også dette område av kommunen burde inngå i Holtålen Turforening. Idrettslaget i Hessdalen anskaffet for en tid siden løypemaskin. Idrettslaget har ikke inntekter til dette utover idrettslagets medlemsinntekter. En kan se for seg at det er et inntektspotensial ut fra omfanget av hytter og setrer i området. En avdeling av Turforeningen i Hessdalen vil kunne organiseres som de to avdelingene vi har per i dag. Det innbærer at det etableres en arbeidsgruppe som har ansvar for planlegging og gjennomføring av løypekjøringen, og at det sikres et inntektsgrunnlag med utgangspunkt i medlemskontingent fra hytte /setereiere. Slik det ser ut per i dag vil det være vanskelig å etablere avdeling i Hessdalen uten at det sikres økte inntekter i form av flere medlemmer. Leder og nestleder har hatt et uformelt møte med leder i Hessdalen il der vi diskuterte dette. Vi signaliserte en positiv holdning til at turforeningen også kunne omfatte Hessdalen. Konklusjonen var at Hessdalen il skulle ta opp dette og at vi skulle komme tilbake til det etter årets sesong. Regnskap/Økonomi Som nevnt ovenfor er 2013 Turforeningens første år som frivillig lag og forening. Det betyr at andelsinnskuddene har blitt omgjort til en del av egenkapitalen og framgår selvfølgelig ikke spesifikt i lenger av balansen. Det er tidligere vært ført separate regnskaper for de to avdelingene. Dette var antakeligvis fornuftig i en periode. Styret har drøftet dette og vi har bestemt av vi fra og med 2013 presenterer ett felles resultatregnskap og balanse, men lagt opp slik at det, ved behov, kan tas ut separate avdelingsrapporter. Ny regnskapsfører er engasjert, Bjørkan Regnskap v/ Johan Heksem. For å ta med noe av historikken viser balansen per hvor mye av egenkapital som kan henføres til de to avdelingene. Total EK per er kr , som da omfatter likvide midler pluss verdien av maskinene. I tilegg til EK er våre eiendeler finansiert av lån gitt av Holtålen kommune, kr ,. Vi anser ståa til å være tilfredsstillende. Målsettingen må være å sikre en forsvarlig EK som setter oss i stand til å gjenskaffe maskiner når det er økonomisk og praktisk/teknisk fornuftig å gjøre det. Resultat 2013: Det bør være et mål for oss å sikre et resultat som går i balanse etter avskriving på maskinene, kr Det betyr at vi går med et likviditetsoverskudd på kr Resultatet for 2013 viser er overskudd på kr ,, noe som innbærer et likviditetsoverskudd på over kr ,. Det betyr at vi i 2013 oppnår målsettingen om å sikre midler til å gjenskaffe maskiner når den tid kommer. Ellers vises det til regnskapsrapportene. Vi takker alle som på en eller annen måte har bidratt med innsats for Turforeningen i Uten frivillig innsats stopper Norge.

5

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen:

Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen: Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen: Leder Kasserer Sekretær Løypeansvarlig Grunneierkontakt Tore Heldrup Rasmussen, gjenvalg, for ett år Jarle Sundelin,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805).

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805). Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer