Årsmelding for Holtålen Turforening 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Holtålen Turforening 2014"

Transkript

1 Årsmelding for Holtålen Turforening 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Anders Grytbakk Varamedlemmer: Jon A Hov Nestleder: Stein Ingulf Ranøien Anita Fodor Talsnes Sekretær: Jorunn Thorsvoll Kasserer: Harald Moen Styremedlem: Øyvind Lillevold Styremedlem: Per Olav Lian Styremedlem: Gunnar Bjørgård Revisorer: Valgkomite: Jan Bjørnar Ranøyen Hans Grøt Hans Jørgen Rønning Lusie Hilmo Jan Ove Nesvold Styret har i 2014 avholdt 4 styremøter og behandlet 11 saker. I tillegg har arbeidsgruppene hatt egne møter. Kommer tilbake til dette. Litt om saker, utover arbeidet med hovedformålet, som styret i Turforeningen har jobbet med i Krav om tilbakebetaling av lån i kommunens Risikokapitalfond. Som man kjenner til ble det i sin tid ved anskaffelse av løypemaskin gitt et kommunalt lån til Turforeningen på kr , (2011). På ettersommeren kom det krav om tilbakebetaling av lånet. De tilbakebetalingsalternativene som ble skissert ble av styret oppfatter ganske harde, vi ble enige primært om å søke om ettergivelse av lånet (det gikk selvfølgelig ikke), sekundært å få bedre tilbakebetalingsvilkår enn først skissert. Etter en del fram og tilbake ble vi enig om vilkårene, vi betaler kr i feb og deretter kr , per år i 5 år. Rentebetingelsene er svært gode. 2. Deltakelse i Stor helg/presentasjonshelg i Hovet oktober. Kommunen inviterte aktuelle deltakere med ønske om å presentere og synliggjøre mye av det kommunen har å by på. Vi deltok på dette med egen stand. Masse folk og vi benyttet anledningen til å verve nye medlemmer, noe som bidro til ca 30 nye medlemmer. Veldig positivt tiltak.

2 3. Turløypemerking/Skiltprosjektene: Ålen Vest og Aunegrenda. I årsmeldingen fra 2014 gjorde vi rede for tildeling av midler fra Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen og plan om gjennomføring av dette. Begge prosjektene er nå ferdigstilt og vi har kostnadsmessig holdt oss innenfor tildelte midler. Det er i løypenettet vårt på vestsiden i Ålen satt opp 40 steds og retningskilt og to infotavler. I Aunegrenda er det satt opp 18 steds og retningsskilt og 3 infotavler. Det er i prosjektet i Ålen brukt ca 150 dugnadstimer, i Aunegrenda 88 dugnadstimer. I Ålen er det i hovedsak styreleder med god hjelp av Per Olav Lian, Marius Jermstad som har stått for gjennomføringen av prosjektet, i Aunegrenda Stein Ingulf Ranøien, Harald Moen og Øyvind Lillevold. De merkede løypene legges nå inn på nettstedet Ut.no (et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK). Medlemmer Antall medlemmer som har betalt kontingent for 2014 er 305. Det er en øking på 20 fra Kassereren har gjort en stor jobb med å ajourføre medlemsregisteret. Det gir oss nå oversikt over hvem som har betalt de 3 siste årene. Det gir oss mulighet til å fjerne tidligere medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste årene, dermed vil medlemsregisteret vårt være reelt. Vi oppfordrer alle til å ha fokus på verving av nye medlemmer. Regnskap/Økonomi Det bør være et mål for Turforeningen å sikre et årlig resultat som går i balanse. Det betyr at vi må dekke de årlige avskrivingene på maskinene. Årets resultat viser et lite underskudd, kr ,. I 2014 hadde vi to større reparasjoner på maskinene, reparasjonen på maskinen i Haltdalen kom på ca , i Ålen ca (skifte av radiator). Ellers ligger kostnadene noe lavere enn i et år med gode vær og føreforhold. Det har i perioder av året vært lav aktivitet på løypekjøringen. Vi har en sunn økonomi, EK er på kr og likvidinnskudd i banken på kr Dog er vi som nevnt ovenfor i gang med å nedbetale lånet vi har i kommunenes Risikokapitalfond (kr ), dette skal skje over 6 år. Den økonomiske situasjonen for Turforeningen er etter vår mening slik at vi kan være i stand til på relativt kort sikt å kunne skifte ut en av maskinene (hvis dette blir nødvendig eller viser seg å være økonomisk gunstig). Den daglige driften: Haltdalen Medlemmer i de respektive arbeidsgruppene har vært: Haltdalen: Stein Ranøien leder. Øyvind Lillevold nestleder. Harald Moen kasserer. Ann Iren Heksem sekretær/ turutvalg. Jon Martin Brørs turutvalg/kalenderansvarlig. Gunnar Bjørgård.

3 Helge Sivertsvold prepareringsansvarlig/hil. Olav Tronsaune, kalender. Arbeidsgruppa har avholdt 5 møter. Kjørere: Inge Martin Ranøien. Geir Gifstad. Rolf Rønning. Stein Ingulf Ranøien. Stor takk til kjørerne som gjør en utmerket jobb ( gratis.) Det er mye skryt av flotte løyper. Av saker som avdelingen har jobbet med kan nevnes: Haltdalskalenderen utarbeidelse og salg, hittil solgt ca. 320 stk. Salg av Haltdalskalenderen gir ca.kr , i overskudd. Bidrag til Haltdalskalender: Ann Iren Heksem og Helge Sivertsvoll har bidratt med bilder. Jann Rønning, Øyvind Lillevold og Stein I Ranøien har bidratt med tilbakeblikk. Olav ansvarlig for hva skjer. Georg Melien er ansvarlig for dialektord for 15 året. Løypeplan og kjøreplaner. Det har vært vanskelige forhold for preparering og det er preparert mindre løyper enn planlagt grunnet snøforholdene. Det er Aunegrenda Rundt som har reddet vinteren med stort sett fine forhold i løypa. Samarbeid med andre løypekjørere. Grønseth til Litjnålsjøbekken. Barmarkspreparering av Aunegrenda Rundt. Holtålen Turforening fikk kr ,00 til barmarkspreparering av Aunegrenda Rundt. Løypa er planert med gravemaskin fra Råvollen til Nordpå, slik at vi kan kjøre spor i løypa med mye mindre snø. Vi har sprengt vekk stener og merket løypa, slik at det er enkelt å holde samme trasse. Merking av løyper i Aunegrenda. Merkinga er så godt som fullført, det gjenstår å montere to skilt som er etterbestilt. Det er montert 3 stk. orienteringstavler og 18 skilt. Utvidelse av parkeringsplasser Det har blitt utvidet parkering ved Holdbrua. Turforeningen fikk massene fra den midlertidige brua ved Brobakken. Morten Ivar Brennås eier og brøyter parkeringsplassen. I tillegg er parkeringsplassen ved Meenget utvidet med 25 plasser, dette i samarbeid med Haltdalen Utviklingslag. Utviklingslaget har betalt utgiftene, mens Turforeningen fikk massene fra Holdbrua og har foretatt mye dugnad. Det er også inngått nye avtaler om brøyting slik at parkeringsplassene og vegen fram er brøytet til en hver tid.

4 Løypemaskina: Det er skiftet turbo til kr ,00. Det er skiftet hydrauliske kjøremotorer, det viser seg at dette er den eneste spormaskina i landet som har såkalt 2 speed motorer. Dettet er andre gangen motorene ryker. Vi ble anbefalt å skifte motorene til ordinære motorer, slike som sitter i de øvrige maskinene i landet. Forhandleren av maskina Trygve Owren opplyser at det er ikke er røket noen av de ordinære motorene. Motorene kostet kr ,00 Årlig servise og vedlikehold. En stor takk til Terje Rognes, John Kåre Flatberg og Atle Melien, som sørger for at løypa fra Grønseth til Litjnålsjøbekken er perfekt preparert, løypemaskina blir kjørt når det er behov for å jevne traseen etter mye vind og snø. En stor takk også til Kjell Ove Oftedal, som har preparert mye spor for turforeninga i Aunegrenda, et veldig bra samarbeid som gjør at vi kan preparere mer spor og holde fine spor i lysløypene. Det er preparert gratis spor for Haltdalen Oppvekstsenter. Rolf Rønning er turforeningas faste reparatør som alltid stiller opp når maskinene trenger vedlikehold. Rolf gjør en verdifull jobb for turforeninga, han kjenner maskinene og bor i bygda, noe som gjør at vedlikeholdet blir billigere enn om vi måtte ha reparatør fra Støren. Rolf sørger også for sommergarasje til maskinen i Haltdalen. Stor takk til Rolf. Fellesturer: Det er arrangert 2 fellesturer, en til Bellingbrua og en til Holdsjøen, hele 35 deltok. Der er populære turer. Ålen Følgende personer har hatt disse oppgavene: Jon Anders Grytbakk overordnet ansvar Jorunn Thorsvoll sekretær/skiguideansvarlig Per Olav Lian kontaktperson mot Ålen il og maskinkjørerne, ansvar for løypemeldinger og prerareringsplanlegging Stein Kåre Holden løypemeldinger til Arbeidetes Rett Rolf Sivertsvoll oppdatering av hjemmesiden Marit Hov/Eva Eggen Angen turansvarlig John A Hov planlegging av løypekjøring og kontakt mot løypekjørerne på Østsiden Jens Helge Bakås planlegging av løypekjøring og kontakt mot løypekjørerne på Kneppen

5 Det er avholdt ett møte i Per Erik Løberg og Erland Melien har også i 2014 utført løypekjøringen på en utmerket måte. Vi er heldige som har to faste og svært solide maskinførere, men noe sårbar i forhold til sykdom arbeid etc.. Følgende har bidratt med løypekjøring med scooter: Østsida: Jan Langeng, Per Langeng, Einar Ingmar Hov, Jan Nyrønning, Leif Atle Gjære, Stig Østby, Jon Erik Brattås Kneppen: Bård Ove Bakås, Bjørn Magne Jensås, Trond Geving, Oddnar Dragmyrhaug, Anders Bakås, Jens Helge Bakås, Jim Andre Morken, Tor Gundersen, Ola Dragmyrhaug, Anders Morken. Benndalen: Marius Jermstad Trønderbilene sponser fortsatt garasjeplass for maskinen i Ålen. Vi takker alle som har bidratt slik at vi kan tilby medlemmer og andre et godt skiløypenett i kommunen. Parkeringsplassen på Holla: Parkeringsplassen på Holla er utvidet. Det er Turforeningen som har sørget for oppfylling av de nye plassene med gratis masser fra Jernbaneverket. Omlegging av Bør Børsonløypa ved Gøkvollen/Ellingsvollen: Grunneier har krevd at løypa legges utenom innmarka på Ellingsvollen fra og med sesongen 2015/2016. Det vil bety at Ålen il og Turforeningen starter et arbeid med gjennomføring av dette til våren. Sluttord Vi opplever stadig (særlig de to siste årene) at vær og føreforhold har gjort det vanskelig for oss å sikre at det til enhver tid er mulig å kjøre opp skispor. Vinteren 2014 var det bl.a. ikke nok snø i Haltdalen og på Kneppen at det var mulig å få kjørt spor. Kun i de høyere deler av løypenettet, på Holla og Aunegrenda, var det bare periodevis brukbare forhold sist vinter. Det er svært frustrerende med vekslende snø og temperaturforhold som gjør at det tidvis blir veldig isete i sporene. Men vi gjør så godt vi kan ut fra rådende forhold. De vanskelige snøforholdene minner oss stadig på at det er behov for mer sommerpreparering (planering)av løypetraseene våre. Skulle vi ønske oss noe, så er det mye snø og kuldegrader gjennom hele vinteren, hvem det nå er som styrer dette. Jon Anders Grytbakk styreleder Stein Ingulf Ranøien nestleder Jorunn Thorsvoll sekretær Per Olav Lian styremedl

6 Harald Moen kasserer Øyvind Lillevold styremedl Gunnar Bjørgård styremedl

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013

Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 Årsmelding for Holtålen Turforening 2013 1. 2013 har vært første år som såkalt frivillig lag og forening. Registrering i Brønnøysundregistrene/frivillighetsregisteret er på plass. Dette innbærer at foreningen

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SJETNE IL Skiavdelinga

SJETNE IL Skiavdelinga SJETNE IL Skiavdelinga Kort om de første 20 åra Helt fra den spede start for Sjetne Idrettslag høsten 1970 var det selvsagt at ski skulle være en av de aktiviteter laget skulle drive med. Ski hadde på

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer