FOR TOLGA TURLAG Ingeborg Kirkbakk Organisasjon, markedsføring, rekruttering, medlemsinfo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR TOLGA TURLAG 2010. Ingeborg Kirkbakk Organisasjon, markedsføring, rekruttering, medlemsinfo."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR TOLGA TURLAG 2010 Leder: Ingeborg Kirkbakk Organisasjon, markedsføring, rekruttering, medlemsinfo. Sekretær: Tove Erlien Ruud Protokoll, infomateriell, medlemsregister, kontingent Kasserer: Jan Pallin Regnskap. Styremedlem: Siri Tobro Løyper, løypeplan. Styremedlem: Ingrid Fossum Brennmoen Aktivitet sommer og vinter. Styremedlem: Bjørn Åsen Medansvarlig løyper. Vara: Oddvar Erlien Nettsider, fjelltur.no, foto, kart.

2 Vara: Arild Løvik Medansvarlig aktivitet, stoff til info/nett. Revisorer: Pål Sverre Flatgård, Anne Berit Nordvang. Valgkomite: Sindre Bakken, Stein Kaasin, Tove Rønningen. Det er i meldingsåret avholdt 5 styremøter, og 1 planleggingsmøte med løypekjørere og løypekontakter ang vinterens løypekjøring. Det ble også avholdt ekstraordinært årsmøte på mars for å få godkjent låneopptak til ny løypemaskin. I tillegg har vært bruk av telefon og e-post. Styret arbeider etter en modell der hvert styremedlem/vara er ansvarlig for sitt ansvarsområde. Tolga Løypemaskin ble avviklet 21.jan 2010 og Tolga Turlag har vederlagsfritt overtatt deres eiendeler, all egenkapital og gjeld. MEDLEMSVERVING. Medlemsverving må fortsatt prioriteres i Turlaget. Etter 3 år med fullt trykk på medlemsverving har vi 2010 hatt en litt lavere profil på dette. Nå er det imidlertid tid for å sette inn nytt trykk på det. Våre medlemslister ligger på hjemmesiden vår, til årsmøte vil oppdatert medlemsliste være tilgjengelig. Tanken er at det er lettere for våre medlemmer med målrettet verving når de vet hvem som ikke er med. Vi håper alle gode krefter hjelper oss i verveprosessen. I tillegg er flere bedrifter, samt utmarkslag/grunneierlag med som bedriftsmedlemmer. Innmeldingsbrosjyrer er tilgjengelig i alle skihyttene i kommunen, samt på vår hjemmeside, Videre er det produsert informasjon om turlaget til Tolgaposten, Hattil og Tøllånøta. MEDLEMSTALLET ER VED ÅRSSKIFTET: 100 FAMILIEMEDLEMSSKAP- 74 ENKELTMEDLEMSSKAP- 42 HYTTER LØYPEKJØRING. Våre dyktige løypekjørere er fortsatt Trond Magne Aasheim og Reidar Brennmoen. De gjør en flott jobb med kjøring og vedlikehold av løypemaskina. Avtalen med Tynset Turlag om at de kjører løype på Åsen i Vingelen videreføres. Dette er en innsparing, da vi slipper å frakte to maskiner dit for

3 kjøring. INFORMASJON. En betydelig del av informasjonen mellom mennesker går i dag via internett, og vi bruker også dette verktøyet. Oddvar Erlien drifter vår hjemmeside, Her informeres det om laget og aktivitetene. Informasjon til medlemmene blir også distribuert via epost, og legges samtidig ut på hjemmesiden til Turlaget. Det henges også opp infoplakater i alle bygdene. Løypeplan er produsert og sendt alle husstander. Løypetelefonen har vist seg uhyre populær, og denne gratistjenesten vil bli videreført. Tlf Vi har i år med støtte fra DNT NØ investert i GPS i løypemaskina, dermed kan du ved å gå inn på og søke opp Tolga, få oversikt over når løypemaskina har kjørt de respektive traseer. På vår hjemmeside og på hjemmesiden til ligger det også direkte linker til Det er i skrivende stund helt i starten på denne informasjonen fra turlaget og alle traseer er ennå ikke kjørt. Dersom det er medlemmer som savner informasjon over epost, send korrekt epostadresse til eller via SMS til en i styret. LØYPETRASEER. Vi har inngått avtale med alle idrettslagene om løypenettet og kjøring der. I korte trekk går avtalen ut på at idrettslagene tar ansvar for nyanlegg, vedlikehold og økonomi rundt traseene. Det er satt standarder for traseene, samt ansvarsforhold rundt eventuell skade på materiell. Denne avtalen gir oss mulighet til å droppe kjøring dersom det er fare for skade på materiell. Nettsiden med oversikt over turmuligheter i Nord Østerdalen ble opprettet i turstier, 10 skiløyper, 10 fjelltopper, 10 ridestier, 10 sykkelstier i kommunen ble kartlagt, beskrevet og fotografert. DNT avd Nord Østerdalen har overtatt operatøransvaret for nettsiden, med Jon Ole Hokstad som redaktør. Turlaget er fortsatt ansvarlig for å oppdatere informasjonen fra Tolga kommune.

4 SAMARBEID MED ANDRE LAG. Idrettslagene: Turlaget stiller løypemaskina til disposisjon for idrettslagene for kjøring i lysløype og under arrangementer. Videre har hvert idrettslag egen løypekontakt som er med og avgjør hvor og når og hvordan vi skal kjøre. Idrettslagene foreslår vinterens traseer. Samarbeidet med idrettslagene har fungert godt. Den Norske Turistforening avd Nord-Østerdal. Vinteren 2007 ble Den Norske Turistforening, avdeling Nord Østerdal stiftet. Det viste seg at mange nordøsterdøler var DNT medlemmer, men store deler av kontingenten havnet i Oslo og omegn DNT. Ved å etablere lag her fikk vi beholde pengene i regionen. En effekt av dette samarbeidet er at dersom du er medlem i ett turlag, kan du fritt og med god samvittighet benytte tjenestene i de andre. Og ved bruk av det tidligere omtalte nettsted, kan du finne god og oppdatert informasjon rundt andre lags tilbud. Leder er styremedlem i DNT avd. NØ. ØKONOMI. Kontingent har vært kr for familier, kr for enkeltmedlemmer og kr 400 for hytter. Økonomi er et stadig tilbakevendene tema. Det er dyrt å drifte løypemaskina, og vi har også ett ønske om å sette av årlige midler til ny maskin i fremtiden. Mange bedrifter og grunneierlag har inngått sponsoravtale med oss. Flere med imponerende summer som innbetales årlig. Ved årsskiftet har vi igjen et lån på kr I år, 2011, får vi de siste kr fra Tolga kommune, som kommunen bevilget i forbindelse med kjøp av ny maskin i Dette beløpet betaler vi ned på lånet, og etter det vil vi stå igjen med et lån på ca kr , og vi har da ei helt ny maskin. Målet er da å få nedbetalt dette lånet i løpet av et til to år, og så begynne avsetninger til ny maskin. I følge regnskapet kommer det fram ett overskudd på kr ,- men det reelle er , da tidligere bevilget tilskudd fra kommunen er ført som inntekt, og brukt til å nedbetale lånet.

5 Turlaget registrerte seg for Grasrotandelen våren Dette er ingen gullgruve for oss, men innbringer kr 2491,- for Vi må alle sammen huske på å gi vårt bidrag av spilleinnsatsen, det er viktig at det kommer tilbake til regionen. Regnskapet føres elektronisk av VEKSTRA regnskapsbyrå, starta med det i LØYPEMASKINA Forut for skisesongen 2009/10 var det flere usikkerhetsmomenter rundt vår løypemaskin Prinoth, det var mye vedlikehold på maskina og den ga ikke gode nok spor til NM-løypene. Da vi fikk innvilget støtte på kr ,- fra Sparebanken Hedmark til innkjøp av ny løypemaskin, ble det mulig å vurdere innbytte. Årsmøte vedtok å kjøpe ny maskin, en Kassbohrer Pisten Bully 100. Ny løypemaskin var på plass til midten av mars, vi fikk også en låne en back up maskin under NM. Denne nye investeringen er alle veldig godt fornøyd med. LASTEBILEN. Lastebilen som er brukt til å frakte løypemaskina rundt, ble ved overgangen fra Tolga Løypemaskin til Tolga Turlag overdratt til oss. Vi måtte imidlertid betale en omregistreringsavgift på ca kr ,- I tillegg måtte det til ombygging av lastebilen for at den kunne frakte den nye løypemaskina. Disse kostnadene kombinert med ett tilbud fra Trangvik Maskin om leie av lastebil, gjorde at vi bestemte oss for å selge lastebilen. Vi har hatt noen interesserte men salget er ikke i orden ennå. GARASJE. Løypemaskina har vært oppstallet i hall ved sagbruk i Tolgensli, den er ikke oppvarmet, og det har vært ett savn. Vi ble i sommer oppsagt der, og var dermed igjen ute på garasje-markedet. Det er ikke mange store bygg tilgjengelig, men TOTAL BA ble igjen vår redning fra desember PÅ TOPP. Vi prøvde i år å slå sammen noen av toppene på 6 på topp og barnas 5 på topp. 6 på topp var i sommer plassert i Heggerådalen, på Letjønnberget, Letningshøgda, Gjersjøhøgda, Gråvola og Blåkletten. Barnas 5 på topp var plassert på Letjønnberget, Bakk-kletten, Erlienget, Gråvola

6 og Mannstenen. TRIMKASSER. Tolga og Vingelen har mange trimkasser stående ute året rundt for å stimulere til turgåing. Tidligere har idrettslagene hatt ansvar for å vedlikeholde kassene og bytte ut bøker. Etter avtale med Tolga- og Vingelen idrettslag overtar turlaget ansvaret for disse. SKIJEGER`N. Dette tilbudet er for lite brukt. Vi må sammen gjøre en innsats for å øke deltagelsen her. Postene i vinter var plassert i området Tolga øst og Vingelen. TURER. Vi hadde planlagt topptur i Trollheimen 1.mai, men pga dårlig vær ble den avlyst. På juni hadde vi vår tradisjonelle fugletittertur med Liv Hilmarsen, i år hadde vi også med ekstern guide i oppsynsmann Erik Ydse, for turen den gikk til det nye fugletårnet i Sørsjøen Naturreservat på Nytrøa (mot Kvikne). Deltagerne fra Tolga Turlag fikk plass i en bil, og de som var med fikk se mye interessant fugleliv. På juni arrangerte vi Sommer-slepp på Pålsola-øvollen, sammen med O- gruppa. O-gruppa har tur-orientering med bla GPS-koordinater til flere ø-voller som er beskrevet i Seterboka til Trygve Nesset. Først tok Ivar Riise oss med på tur til 3 av disse ø-vollene, Hammer-vollen, Veslhaug-vollen og Mo-vollen. Disse ligger tett sammen nedenfor Letjønnberget, med en 50 meters avstand mellom hustuftene. Deretter satte vi ut turposten på toppen før vi gikk innom Nybergbakken. Turen ble avsluttet med kaffe-servering på Pålsola-øvollen. Om lag 50 små og store var med oss på en trivelig tur. I september var vi på bær-tur/5 på topp-tur i området rundt Mannstenen. I slutten av september ble 6 på topp avsluttet med topptur til Blåkletten, der vi tok ned igjen posten, en flott tur med en fantastisk utsikt.

7 AVSLUTNING. Nok et år har passert, og styret føler at turlaget er en innarbeidet institusjon i vår kommune. Etter vår oppfatning er dette signaler om at alle mener alvor med turlaget vårt. Vi har innbyggerne, næringslivet, idrettslagene og kommunen med på laget. For å komme hit har det vært mange runder med verving, sponsorer og strategi. Noen har nok vært misfornøyd med kvaliteten på skisporene, vi håper det er forståelse for at vi til enhver tid må sloss for å senke kostnadene og heve inntektene. Vi vil gjerne ha konstruktive tilbakemeldinger på hva dere som medlemmer ønsker av tilbud. Vi levere turløyper i fire grender, det blir mye transport av løypemaskina og mange kilometer som skal kjøres. Vi har for skisesongen 2010/11 forsøkt å sette opp ei løype pr helg som prioritert, som ved dårlig vær vil bli kjørt opp igjen på lørdag/søndag. Vårt mål er å levere gode turløyper; topp treningsforhold i til enhver tid er for dyrt. Styret vil takke alle for et godt samarbeid i meldingsåret, og vi håper det blir mange flotte skiturer i månedene framover.

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Vekstra NØ avd. Alvdal v/ Stian Sandli.

Vekstra NØ avd. Alvdal v/ Stian Sandli. Årsmelding for Alvdal Turforening 2012. 1. oktober 2011-30. september 2012 Styret i perioden har bestått av: Johan Ragnar Eggen -leder (på valg 2012) Arne Helge Dahlen -nestleder (på valg 2013) Solvår

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel m e d l e m s b l a d 2 0 13 o p p l a g 110 0 å r g a n g 24 Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel Løtenfjellet Hy t teeierforening Lederen har ordet Skrevet av

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin 10.04.2009 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.03.2008-10.04.2009 Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin

Detaljer

Årsmelding for Holtålen Turforening 2014

Årsmelding for Holtålen Turforening 2014 Årsmelding for Holtålen Turforening 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Anders Grytbakk Varamedlemmer: Jon A Hov Nestleder: Stein Ingulf Ranøien Anita Fodor Talsnes Sekretær: Jorunn Thorsvoll

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste Årsmøte BIL Fotball Onsdag 5. mars 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden/innkalling 3. Valg av møteleder/referent 4. Gjennomgang årsmelding 2013 5. Gjennomgang Regnskap 2013. 6. Budsjett 2014.03.11

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL LØRDAG 11. AUGUST 2012 KL 1600 PÅ SLETTA ÅRSMØTESAKER Godkjenning av innkalling Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer