Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04"

Transkript

1 Milde Båtlag Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04

2 Milde Båtlags styre 2004 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Telefon: E-post: Internettadresse: Redaksjonskomité: Lasse Rognaldsen Landåssvingen 40a 5096 Bergen E-post: E- post: Utgivelser: 3 ganger i året + årsberetning. Opplag: 350 stk. Trykk: Bodoni hus Annonsepriser: Helside kr. 1000,- Halvside kr. 500,- Kvartside kr. 250,- (tillegg for farge) Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nestleder: Åge Milde Telefon privat: Telefon jobb: E-post: Sekretær: Birte Sture Telefon privat: E-post: Kasserer: Grethe Milde Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 1.Styremedlem: Leder regattautvalget Stein A Strømme Telefon privat: Telefon jobb: E-post: 2:Styremedlem: Leder nøst og havneutvalg Dag Olav Drange Telefon privat: Telefon mobil: E-post: E-post: 3.Styremedlem: Leder treningsutvalget Ottar Uthaug Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 4.Styremedlem Leder jentelaget Berit Rasmussen Telefon privat: E-post: 1. Varamedlem: Odd Haugland Telefon privat: E-post: 2.Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Lasse Rognaldsen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 3.Varamedlem: Petter Strømme Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nøst og havneutvalg: Dag Olav Drange: Bjørn Rasmussen: Mobil: Erik Birkeland: Leif Hetleflåt: Helge Woods: Treningsutvalget: Ottar Uthaug: Birte Sture: Odd Haugland: Petter Strømme: Frode Njøs: Morten Erdal: Regattautvalg: Stein A Strømme: Ole Steinar Andersen: Per Erik Krantz: Kjell Totland: Gisle Didriksen: Revisor: Dag Steinslid: Vararevisor: Kjell Milde: Representanter HSK ting: Nils Ove Nipen: Åge Milde: Representanter NSF ting: Nils Ove Nipen: Åge Milde: Valgkomite: Nils Ove Nipen: Bjørn Rasmussen:

3 Milde Båtlag stiftet 8. mai 1928 Årsmøte tirsdag 16.november 2004 kl på Mildenøstet. DAGSORDEN 1. Åpning og godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps 3. Godkjenning av fremmøtte representanter 4. Godkjenning av saksliste SAKSLISTE 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Orientering fra utbyggingskomiteen. 4. Forslag fra styret 4.1. Det foreslåes å gjennomføre utbygging av anlegget slik det er presentert i orientering fra utbyggingskomiteen På forrige årsmøte ble det vedtatt å legge til en ny paragraf ang. signaturrett til lovene. Lovene ble sendt til godkjenning av Hordaland Idrettskrets, men ble returnert med pålegg om å tilpasse de til NIF sine normer for idrettslag. Den omtalte paragraf pluss noen andre ble foreslått flyttet til Milde Båtlags Vedtekter. Lovene ble så endret og sendt til godkjenning igjen. Hordaland Idrettskrets godkjente lovene den 24. mars Styret foreslår at årsmøte vedtar de reviderte lovene Øke leie vinteropplag på land fra kr.1800 til kr.2000 for store båter, fra kr.1600 til kr for båter under 750 kg og fra kr.700 til kr.800 for eget opptak Øke fra kr.2000 til kr.2500 for plass i Vågeelv-kaien Satsene på bryggene sommer og vinter økes med kr. 100 etter vedlagte tabell. 5. Forslag fra medlemmene Ingen forslag mottatt fra medlemmene. 6. Vedta kontingent Styret foreslår at kontingenten økes fra kr. 300 til kr. 350 for hovedmedlemmer, de andre medlemstyper forblir uendret. Disse er kr. 125 for juniormedlemmer, kr. 100 for pensjonister og kr. 75 for familiemedlemmer. 7. Budsjett for Valg av nye representanter til styret og utvalg.

4 Nye medlemmer. Milde Båtlag har også i år fått mange nye medlemmer. Vi ønsker alle disse velkommen og at de blir å se i diverse seilbåter i tiden fremover. Navn Dato innmeldt Hansen Erik Tufteland Karsten Claussen Geir Ove Folgerø Kjetil Dobrovolny Martin Digranes Gunnar Endresen Even Jebsen Elisabeth Drange Dag Martin Drange Kari Helland Ledahl Roger Rogne Raymond Endresen Even Laukeland William F Nesse Øyvind Alsaker Reidar Bjelland Magnus Arntzen Lise Kvingedal Dahlberg Andreas Østervold Bjørn Marius

5 Medlemmer i Milde Båtlag pr Kjønn 0-12 år år 20 og eldre Summer Menn Kvinner Antall medlemmer til sammen: Tilgang 2004 Kjønn 0-12 år år 20 og eldre Summer Menn Kvinner Antall medlemmer til sammen: Utmeldt/støket 2004 Kjønn 0-12 år år 20 og eldre Summer Menn Kvinner Antall medlemmer til sammen: Antall Hovedmedlemmer 249 Antall Familiemedlemmer 77 Antall Juniormedlemmer 11 Antall Pensjonister 23 Antall Æresmedlemmer 8 Til sammen 368 Jentelaget Vi har arrangert Julebasar som hadde ett stort overskudd, vi hadde full sal og mange flotte gevinster. Vi økte prisen på årene til kr. 10,- så vi var sikker på att alle skulle få, men alle årene ble solgt og stort sett gikk alle hjem med gevinst i handen dette var like gøy for store og små. Vi har arrangert sankthans og der var der mange tilstede, det var flott vær og ett stort bål. Noe av bålet ble tatt ned av noen gutter som brukte pallene til å sykle på, det så ut som alle hadde det kjekt. Så jeg vil takke alle i jentelaget som har hvert med å laget det så kjekt. Hilsen leder i jentelaget

6 Hederstegn Hederstegn: Tildelt år: Bjørn Østervold 1978 Leif Erichsen 1978 Arvid Birkeland 1978 Kjell Totland 1978 Ole Milde 1978 Ola M. Drange 1979 Magne M. Drange 1979 Arne Thorstenson 1983 Ernst Nipen 1983 John Hordnes 1984 Jens F. Milde 1984 Margit Milde 1988 Ingjerd Nipen 1988 Laila Milde 1988 Kristine Drange 1988 Berit Rasmussen 2003 Bjørn Rasmussen 2003 Seiler av den gyldne rip Tildelt år: Erling Nesse 1988 Olav Nipen 1988 Jan Hansen 1988 Harald Milde 1988 Johannes 1988 Møllerup Harald Nipen 1988 Magne Drange 1988 Ola Drange 2003 Kjell Totland 2003 Birger Bjerke 2003 Eva Sandtorv 2003 Bjarte Sandtorv 2003 Stein Olav 2003 Drange Nils-Ove Nipen 2003 Æresmedlemmer: Tildel t år: Jacob Naustdal 1968 Møllerup Milde 1968 Ole M. Drange 1968 Gustav Milde 1968 Trygve Nielsen 1978 Kjell Totland 1988 Rasmus Skibenes 1988 Ola M. Drange 1988 Arvid Birkeland 1988 John Hordnes 1988 Leif Erichsen 1988 Magne M.Drange 1988 Bjørn Østervold 1988 Ernst Nipen 1988 Harald Milde 1998 Dag Olav Drange 2003 Gisle Didriksen 2003 Tore Kristian Vik 2003 Æresmedlemmer av den gyldne rip Tildel t år: Jacob Naustdal 1953 Ole.M. Drange 1953 Nils Møllerup 1953 Jens Meidell Møllerup 1953 Møllerup Milde 1953 Henrik Østervold 1953

7 Årsrapport fra treningsutvalget 2004 Hovedtrekkene fra treningsutvalget i 2004 er følgende: * Nybegynnerkurs for barn i Optimistjolle * Trening for barn og unge i Optimist og Zoom8 * Deltakelse fra MB i Norges Cup for Optimist * Deltakelse i internasjonale seilaser for Optimist og Zoom8 * Aktivitet mot Tur & Hav og Oselvar Nybegynnerkurs Introduksjonskurset for nybegynnere ble holdt helgen 8. og 9. mai. Etter denne helgen fikk deltakerne tilbud om å trene en gang i uken frem til skoleferien, og fra midten av august til slutten av september. Vi hadde satt et tak på maks. 14 deltakere, vi fikk 12 påmeldte. Noen har falt fra i løpet av kurset. Nybegynnerkurset har vært ledet av Frode Njøs, Gunnar Milde og Terje Skram. Etter vår oppfatning var det riktig å sette så mange trenere på kurset, for å skape trygghet blant barna, men også for å ivareta sikkerheten. Trening barn og unge De viderekommende jolleseilerne har denne sesongen vært delt i to grupper. VK1, seilere med ett til to års erfaring og VK2 hvor seilerne har mer enn to års erfaring. De eldste seilerne begynte sesongen med temasamlinger i januar/februar, og var på vannet etter påske! Gruppen har bestått av fem til syv Zoomseilere og en Optimistseiler. Vi har i løpet av sesongen invitert Zoomseilere fra naboklubbene til treningene, bl.a. for å hjelpe til med å etablere denne klassen. Fremmøte på treningene har vært bra, men seilerne sin innsats på treningene har vært litt varierende. Deltakelsen på regattaer blant MB sine jolleseilere har vært noe mindre enn i 2003 sesongen. Nasjonale- og internasjonale mesterskap; Optimist og Zoom8 MB har denne sesongen vært representert med en seiler i Norges Cup for Optimist. Regattaene har vært arrangert i Tønsberg, Asker, Florø og Moss. Etter 3. NC var seileren rangert som 15. beste jenteseiler i Optimistklassen, og dermed tatt ut til å representere Norge i NJoM. MB var også representert i NM for Optmist ved samme seiler. En seiler har representert MB både i NJoM og VM i Zoom8. T & H og Oselvar I løpet av vinteren arrangerte vi tre temakvelder, i hovedsak mot T & H og Oselvar gruppene. Temaene som ble tatt opp var langturseiling, metrologi og seilregler/startprosedyre. Tirsdag 4. mai var det planlagt starttrening for alle gruppene i MB. Både jolleseilere, T & H og Oselvare stilte til start, men Fanafjorden var som et speil. Starttreningen måtte derfor avlyses. Leder av treningsutvalget Ottar Uthaug

8 Klubbutvikling. Milde Båtlag fikk forsommeren 2004 invitasjon fra NSF til å være med i et LOS og klubbutviklingsprosjekt. Seks seilforeninger fra tre seilkretser ble invitert, deriblandt Milde Båtlag. Styret takket ja, og et forberedende møte ble avholdt 2. juni med Tonje Hopstock og hadde følgende agenda: 1) hvordan seilforeningen er organisert i forhold til styret, jollegruppe, trenere, foreldre og seilere 2) hvordan kommunikasjonen og samhandlingen mellom disse gruppene er 3) foreningens tanker og ideer i forhold til barn og unge i klubben, eventuelt om foreningen har et mål for arbeidet med barn og unge (herunder rekruttering i ulike aldersgrupper og båtklasser) 4) foreningens tanker og ideer i forhold til bredde- og toppseiling i klubben, eventuelt om foreningen har et mål for hva det skal satses på Tonje presenterte også LOS- og Klubbutviklingsprosjektet. Nytt møte ble berammet til 16.august 2004 der vi inviterte alle jolleseilere, foreldre, trenere, styret og alle andre i foreningen som ville komme. På dette møtet møtte det opp ca. 25 medlemmer. Møtet ble ledet av Tonje Hopstock fra NSF (Norges Seilforbund) og Arne Njøten fra ISF (Idrettens Studieforbund ). Det ble et meget interessant møte der alle fikk si sin mening om hva som er bra og mindre med båtlaget. Ut fra dette ble 4 'arbeidsområder' definert som det må jobbes videre med. For å være veldig konkret i arbeidet ble det også utpekt ansvarlige for disse områdene. De ansvarlige skal for all del ikke gjøre dette alene, men har ansvaret for at det blir dannet en gruppe som kan arbeide med saken. 1. Økonomi. Stikkord her er å finne sponsorer der en må lage et 'produkt' som kan la seg selge til firma etc. Det kom også frem at kjøp av Bua kan være en løsning på våre utfordringer ang. nøstplass/garderober. Ansvarlig Åge Milde. 2. Satse på tenåringene. Stikkord: sosiale samlinger, aktiviteter i vinterhalvåret, invitere venner med på seilaktiviteter. Ansvarlig Paal Andreas Myking 3. Lære opp yngre trenere. Stikkord: satse på interne krefter med tidligere erfaring i klubben, rekrutere x-aktive, samarbeid med andre foreninger, lære opp personer fra 'miljø gruppen' til å bli 'fag-gruppe'. Ansvarlig Ottar Uthaug 4. Utskifting av optimistjoller. Stikkord: Være mer aktiv i budsjett-runden, skaffe midler ved å lage en Seilskole. Ansvarlig Morten Erdal. Nytt møte ble avtalt til 20. oktober kl , og til da skulle man ha forslag til tiltak i de 4 satsningsområdene. Fremmøte ble noe mindre denne dagen, men det var en engasjert forsamling som sammen med Arne Njøten ISF, Tonje Hopstock og Gwen Bruun fra NSF fant frem til en rekke tiltak til satsningsområdene. Det skal jobbes videre med tiltakene i hver enkelt gruppe, og til våren skal vi ha siste møte med ISF og NSF. Referat fra siste møte vil bli lagt ut på web når det foreligger.

9 StorNM Milde Båtlag har i samarbeid med Bergens Seilforening og Hjellestad Seilforening blitt enige om å arrangere StorNM i Dette konseptet har vært prøvd de to siste årene med Arendal Seilforening som arrangør i 2003, og KNS i Det går ut på å arrangere NM for flere klasser samtidig på forskjellige baner, men å ha et felles samlingssted på land som binder det hele sammen. Det vil bli seilt vanlige fleet-race 3 dager, og så finaler siste dagen der kun de 3 beste sammenlagt i hver klasse etter de innledende seilasene får delta. Det vil da bli seilt fleet-race fra onsdag 22.juni til fredag 24.juni med finaler lørdag 25.juni. Mesterskapet avsluttes lørdag med fest og felles premieutdeling. Følgende klasser er tenkt å delta: Optimist-joller, Zoom8, Europajolle, Laser, 29 er, 49 er, Yngling, 2,4R og Oselvar. Oselvarkluben har ønsket å ikke ha finaleseilaser, bare vanlig fleet-race over dagene torsdag, fredag og lørdag. Søndag blir det ingen seiling da dette er ment til å være hjemreise dag for alle de langveisfarende. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom foreningene der BS tar 50%, MB 25% og HJS 25% av utgifter/inntekter og arbeid som dette måtte medføre. Samlingssted vil bli Bergens Seilforening sitt anlegg i Kviturdspollen, men Mildevågen, Hjellestad Marina og kanskje Dalen vil bli brukt til båter, traller, bobiler etc. Håper dette kan bli et vellykket arrangement, og at all deltagerne får en følelse av å være med på noe stort som man kan vise frem til publikum enten via presse og media, eller å være tilstede på fjorden. TILSKUDD OG SPONSORSTØTTE Båtlaget har i år mottatt midler fra følgende: Grendalaget med kr til prosjekter i nærmiljøet for barn og ungdom, brukes til optimistjolle. Fana Sparebank med kr ,- til rekruttering og opplæring av barn og ungdom, brukes til optimistjolle. Norges Idrettsforbund, spillemidler til lokale aktiviteter kr ,- samt Bergen Kommune med kr ,-. Vi takker våre sponsorer og støttespillere. For å synliggjøre våre sponsorer vil joller som fra nå av anskaffes merkes med navnet på sponsoren, først ut er Grendalaget og Fana Sparebank. Med båtlagets utbyggingsplaner og satsing på rekruttering og opplæring gjennom Klubbutviklingsprosjektet trenger vi all den økonomiske støtte vi kan få og oppfordrer medlemmer med kontakter eller idéer til å henvende seg til styret.

10 Årsrapport fra utbyggingskomitéen: Det ble på styremøte besluttet å nedsette en komitè for å utrede mulig utvidelse av eksisterende nøst Båtly med et tilbygg mot vest. Komitéen har bestått av: Inge Dahlberg Håkon Løland Åge Milde Petter Strømme Komitéens mandat ble beskrevet i et eget dokument og kan kort sammenfattes som følger: Avklare behov m.h.p. arealer, rominndeling, etc. Fremskaffe alternative utbyggingsforslag og utrede disse. Fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon på grunnens beskaffenhet og vektlegge dette ved utredning av utbyggingsforslagene. På bakgrunn av ovenstående skal 1 av alternativene anbefales og fremlegges for årsmøtet med; o Arrangementstegninger o Fremdriftsplan o Budsjett Forestå utarbeidelse av spesifikasjoner og fremforhandle kontrakter med entreprenør og andre leverandører. Med dette som utgangspunkt har komitéen delt arbeidet i 3 faser: I fase 1 har det blitt utredet 4 forskjellige forslag til utvidelse. Forslagene har stor spennvidde både med hensyn på areal og kostnader. Forslagene har blitt dokumentert med tegninger, kostnadsoverslag og fremdriftsplan. På styremøte ble det besluttet å arbeide videre med 1 av de 4 forslagene for en endelig presentasjon for årsmøtet. I fase 2 som nå pågår utarbeides det et forslag til utbygging som etter planen skal anbefales av styret og fremlegges for årsmøtet. Fase 3 som er selve utbyggingen vil starte umiddelbart etter årsmøtet 2004 dersom årsmøtet godkjenner styrets forslag til utbygging. GRUNNKJØP. Siste nytt i kjøpet av grunnen under nøstet og 8x8 meter vest for nøstet, er at alt er nå godkjent av planavdelingen og grønn avdeling i kommunen. Det er rekvirert kartforretning i sommer med beskjed om at vi ikke kom inn under reglene om at behandlingstiden ikke skal ta mer enn 12 uker. Kartforrentingen er ikke avholdt enda, men det burde være realistisk at det skjer i løpet av dette året.

11 Årsrapport fra Nøst & Havneutvalget. Utvalget har fulgt sin årsoppsatte kalender. Styreleder er varslet om alle møter og sakslisten for disse. N & H er blitt pålagt en del ikke budsjeterte oppgaver i inneværende år, og har dermed overskredet budsjettet. Regnskapet viser tallene. Her følger tabelloppsett for de aktiviteter gruppen har har deltatt i: Dugnadsoversikter Gruppemøter planlegging / gj.føring Antall Tidsrom Ant.tim Antall pers. Total timer Materiell / oppgaver 1 24.nov jobbfordeling 1 5.jan søknad om sommerplass 1 25.febr Fordeling havneplass 1 26.febr Fordeling og utsending av sommerplasser 1 22 mars Dugnadsdrift 1 16.april klargjøre for utsett 1 17.april båtutsett 1 24.mai Oppfølging dugnad 1 17.juni St.Hansforberedelser 1 16.aug Høstplaner og budsjettforslag 1 20.sept Forslag til årsmøætet 1 4.okt Vinterplaner Medlemsdugnader 1 27.mars mars april april mai juni juni august Bruk av følgebåter, trening og regatta 2 Mildeskvetten Sommerregatta K M Oselvartrim Klubbmesterskap Korsfjordtrim 5 3 x MOB båt 5 1 x Jollegr. handic Jolllegr. Private

12 Båtbredd Forslag til nye betalingssatser for båter i flytekaiene Sommerleie: Kai , Forslag ny grunnsats sommerleie, kr pr.m.båsbredde. Båter som er større enn 11m lengde og 3,6m bredde, forholder seg til tabell. 6,80 6,00 5,20 4,40 3, Båtlengde 11,00 12,00 13,00 14,00 Vinterleie Kai : Forslag ny grunnsats vinterleie kr pr.m.båsbredde.

13 ÅRSRAPPORT 2004 FRA REGATTAUTVALGET. Det har vært en nedgang av deltagerne i de fleste regattaene som Milde Båtlag har arrangert i 2004 sammenlignet med de siste årene. Med noen få unntak har dette også vært trenden i mange av regattaene i Hordaland Seilkrets. I 2003 har Milde Båtlag arrangert de faste regattaene. I tillegg har Milde Båtlag etter egen initiativ arrangert KM for Oselvar 10kvm. Følgende terminlistede regattaer er arrangert av Milde Båtlag i år: - Mildeskvetten for Tur & Hav - Sommerregatta for alle klasser unntatt seilbrett - Korsfjordtrimmen for Tur & Hav i samarbeid med Os Seilforening - Kretsmesterskapet for Oselvar klasse K, 10kvm - Klubbmesterskapet for joller, Oselvar og Tur & Hav. I tillegg er det arrangert Mildetrimmen for Tur & Hav på tirsdager når det ikke har vært Korsfjordtrim, og Oselvar trim på onsdager. Mildeskvetten Årets Mildeskvett gikk under fine forhold både for arrangør og deltagere. Ved at regattaen er lagt til Fanafjorden og Korsfjorden og at Raunefjorden ikke er en del av reggatta banen, er forholdene blitt mer rettferdig uansatt vær og vind. I år ble det også for første gang for Mildeskvetten benyttet mannskaps premiering som et av tiltakene for å opprettholde eller øke antall deltagere. Det lykkes vi ikke helt med i år, men jobber videre med å gjøre denne regattaen mest mulig attraktiv. Imidlertid er det positiv å se så mange Milde Båtlags båter med i denne regattaen. Det er kun noen få år siden at kun 2-3 båter fra MB stilte til start. Framdeles er det mulig å få med 15 båter fra MB til Mildeskvetten, så vi prøver igjen til neste år med innpisking av flere deltagere. Resultatliste for MILDESKVETTEN 8. MAI Løp: Løp 13, Start-Børnestangen-babord startmerke-børnestangen-mål Lengde nm Vind: NØ-Ø, 2-10 m/s Andel kryss: 50% Klasse: D LYS med spinnaker, 1.20 og over Start kl.11:05:00 Respitt: LYS-Tid på tid Rank Seilnr Båtnavn Båttype Måltall Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng 1 NOR NOR NOR NOR NOR NOR Flying Viking II Contrast X-tase X Arnstein Birkeland Jan-Eirik Bergesen MB 02:31:10 03:01:24 0 BS 02:27:59 03:04:58 3 Lillefix IMX Pål Edvardsen ASKØY 02:14:17 03:05:18 5,70 Miramis Elan Keiko Cb Bacalao III Hanse Erik Lie- Nielsen Helge Kønig Abrahamsen Torstein Hjellum MB 02:38:04 03:12:50 8 BS 02:35:04 03:21:35 10 ÅSANE 02:46:33 03:23:11 11,70

14 7 NOR NOR 6495 Odrik II Silje Marie Contrast Odd Korsnes ÅSANE 02:58:30 03:34:12 13 Diva Magne Lepsøy OS DNF 15 Klasse: E LYS med spinnaker, under 1.20 Start kl.11:05:00 Respitt: LYS-Tid på tid Rank Seilnr Båtnavn Båttype Måltall Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng 1 NOR NOR NOR NOR 60 5 NOR NOR NOR NOR 5848 Nikita Whiplash Batman Sweaty Betty Eddapliks Banner 28 Spesial Albin Express Albin Express Albin Express Albin Express 1.19 Øyvind Skogen ASKØY 02:34:43 03:04: Yngve Thuen ASKØY 02:53:21 03:12: Rolf Hermansen RAN 02:56:17 03:15:40 5, Ole Hjardeng BS 02:57:00 03:16: Bacchus First 31, Tatyana Alfred Banner 28 Spesial First 30e Mh Stein Olav Drange Torbjørn Halvorsen Arvid Høgelid Strømme, Petter Klasse: F LYS uten spinnaker Start kl.11:10:00 Respitt: LYS-Tid på tid MB 02:58:32 03:18:10 10 ASKØY 02:48:36 03:18:56 11,70 ASKØY 02:48:31 03:20:32 13 MB 03:02:50 03:24:46 14 Rank Seilnr Båtnavn Båttype Måltall Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng 1 NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR 4948 Aurora Hugin Helena Albin 78 Cirrus B25 Mark II Albin Nova Lise Gecco Vår Alos II Rullerikke Sun Odyssey 36.2 Bowman 40 Albin Cumulus Siden er generert fra Seil' Berit Rasmussen Odd Haugland Trygve Krokeide Norvald Vikne MB 03:11:23 03:11:23 0 MB 03:15:42 03:13: :56:42 03:17:54 5,70 BS 02:50:33 03:19: Ketil Krantz MB 03:00:49 03:22: Jan H. Vik MB 03:03:51 03:35:06 11, Vidar Wien MB DNC 14

15 Sommerregatta Milde Båtlags tradisjonelle SOMMERREGATTA ble avviklet lørdag 26. og søndag 27. juni 2004 på Fanafjorden og Korsfjorden. Lørdag 26. seilte jolleklassene HordaCup 2004 for joller over 2 seilaser, mens de øvrige sommerregatta-klasser seilte en seilas hver dag. Søndag hadde joller, som ønsket det, anledning til å delta i den vanlige sommerregattaseilasen. Seilasene startet begge dager kl og i alt deltok 41 båter fordelt på 11 klasser. Alle seilaser ble seilt på faste merker, med start og innkomst ved Mildeskjæret. HordaCup seilasene fikk følgende vinnere: Zoom 8 Anne Sofie Fredriksen, MB, med 3 poeng sammenlagt, Optimist Eldste Jon Arne Opstvedt, Os Sf., 5.7 poeng, Optimist Yngste Lene Hjellestad, HjS, 0 poeng. I Snipe klassen deltok bare en båt. Startpremie lørdag for alle klasser ble vunnet av oselveren K3 "Sjanse", Nils-Ove Nipen, MB med en start på 0.5 sek. Startpremie søndag ble vunnet av optimistjolle NOR 3364, Jon Arne Opstvedt, Os Seilf. med en start på 1.5 sek. RESULTATLISTE HORDA CUP JOLLER LØRDAG 26. JUNI 2004 Vind: NV 3-5 m/s Seilas nr. 1 Seilas nr. 2 Poeng Seilnr. Båtnavn Skipper, mannskap For. Plass Poeng Plass Poeng sum Plass Snipe Løp 15, 4.4 n.mil NOR Go Erling Nesse, Thomas Bognø BS 1 0,0 1 0,0 0,0 1 Zoom 8 Løp 13, 2.6 n.mil NOR 24 Anne Sofie Fredriksen MB 2 3,0 1 0,0 3,0 1 NOR 38 Monica Erdal MB 1 0,0 2 3,0 3,0 2 NOR 28 Linn Erdal MB 3 5,7 3 5,7 11,4 3 NOR 27 Anders Hystad HjS 4 8,0 4 8,0 16,0 4 Optimist Eldste klasse Løp 13, 2.6 n.mil NOR 3364 Jon Arne Opstvedt Os 3 5,7 1 0,0 5,7 1 NOR 3290 Benjamin Oma Trigler RAN 2 3,0 2 3,0 6,0 2 NOR 3158 Natcha Uthaug MB 1 0,0 DSQ 13,0 13,0 3 NOR 2554 Mari Høyvik BS 4 8,0 3 5,7 13,7 4 Optimist Yngste klasse Løp 13, 2.6 n.mil NOR 3156 Lene Hjellestad HjS 1 0,0 1 0,0 0,0 1 NOR 3127 Il Vento Julie Høyvik HjS 2 3,0 2 3,0 6,0 2 NOR 3107 Øystein Malt HjS 4 8,0 3 5,7 13,7 3 NOR 3144 Petter Lomsøy HjS 3 5,7 4 8,0 13,7 4

16 Optimist Rekrutt klasse Løp 14, 1.4 n.mil NOR 2750 Elsa Mathilde Buvik MB NOR 3062 Helene Mjelde Gjerde MB NOR 306 Marit Mjelde Gjerde MB NOR 2859 Kjersti Milde MB NOR 3244 Bjørn Marius Østervold MB Milde Båtlag Sommerregatta juni 2004 RESULTATLISTE Sommerregatta joller SØNDAG 27. JUNI 2004 Vind: SV 0-2 m/s Seilnr. Båtnavn Skipper, mannskap For. Plass Poeng Snipe Løp 26, 10.8 n.mil NOR Go Erling Nesse, Thomas Bognø BS 1 0,0 Zoom 8 Løp 3, 2.1 n.mil NOR 27 Anders Hystad HjS 1 0,0 NOR 24 Anne Sofie Fredriksen MB 2 3,0 NOR 28 Linn Erdal MB 3 5,7 NOR 30 Ingrid Kvåle Nordaas HjS 4 8,0 Optimist Eldste klasse Løp 3, 2.1 n.mil NOR 3158 Natcha Uthaug MB 1 0,0 NOR 3290 Benjamin Oma Trigler RAN 2 3,0 NOR 3364 Jon Arne Opstvedt Os 3 5,7 Optimist Yngste klasse Løp 3, 2.1 n.mil NOR 3156 Lene Hjellestad HjS 1 0,0 NOR 3127 Julie Høyvik HjS 2 3,0 NOR 3155 Maria Andenes HjS 3 5,7 NOR 3144 Petter Lomsøy HjS 4 8,0 NOR 3107 Øystein Malt HjS 5 10,0 Optimist Rekrutt klasse Løp 3, 2.1 n.mil NOR 306 Marit Mjelde Gjerde MB NOR 2859 Kjersti Milde MB NOR 3062 Helene Mjelde Gjerde MB NOR 2015 Jakob Holst

17 Korsfjordtrimmen Korsfjordtrimmen for Tur & Hav er et samarbeid med Os Seilforening. MB har ansvaret for det tekniske arrangementet, mens Os Seilforening har ansvaret for program og resultat service. Det ble gjennomført 7 regattaer hvor 6 er tellende i sammenlagt resultatene. Av totalt 36 deltagende båter var det 6 båter fra MB. Også i år må vi berømme Dag Olav Drange for sin innsats for den tekniske gjennomføringen av regattaen. Som medhjelper har Bjørn Rasmussen vært med. Resultatene for Milde Båtlags båter ble: Klasse lys opp t.o.m 1,15 Nr 4 NOR 5848 Alfred First 30E Stein A Strømme Klasse lys 1,16 og over Nr 1 NOR 5212 Martella Contrast 36 Birger Bjerke Nr 3 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen Nr 8 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Arnstein Birkeland Nr 17 NOR Bæver Hanse 311 Lars J Einarsen Klasse lys u/spinnaker Nr 1 NOR 3191 Hugin B25 Mark II Odd Haugland Kretsmesterskapet for Oselvar klasse K, 10 kvm Det er noen år siden forrige KM for Oselvar klasse K, 10 kvm ble arrangert. Etter en rundspørring tidlige på året var det så stor interesse for KM Oselvar 10kvm at MB tok initiativ til å arrangere KM. Undersøkelsen viste at der var et potensial til deltager, men det dessverre ble en del færre båter som stilte til start. Arrangementet ble allikevel så pass positivt at MB har også planer om å arrangere KM for Oselvar 10 kvm neste år. KM Oselvar klasse K, 10 kvm august 2004 Resultatliste Endelig resultat, sammenlagt etter 2 av 2 seilaser. Lørd. 28. august Søndag 29. august S 1 S 2 S 3 S 4 Sammenlagt Rnk Seilnr Båt Rormann Mannskap Lag Pl. Po. Pl. Po. Pl. Po. Pl. Po. Pl. Po. 1 K 3 Sjanse Nils-Ove Nipen Rune Nordtvedt, Bjørn Rasmussen MB 1 0,0 1 0,0 1 0,0 2 K 45 Jo Petter Strømme Erik Wangen Alsaker, Eirik Lindebjerg MB 2 3,0 2 3,0 2 6,0 3 K 36 Pjalle Kjell Milde Hans Jørgen Milde, Rolf Steinsvik MB 3 5,7 3 5,7 3 11,4 4 K 2 Kaatoo Gunnar Milde Johnny Strømme, Tineke Jacobsen MB 4 8,0 4 8,0 4 16,0 5 K / L 5 Pjalle II Kjell Totland Hans Christian Smith, Leif Harald Amundsen MB 5 10,0 DNF 11,7 5 21,7 Seilas data Banetype Pølse Pølse Ingen seilas p.g.a. Banelengde 3.6 n.mil 3.6 n.mil for mye vind. Vindretning VSV VSV SØ Vindstyrke 7-10 m/s 6-10 m/s Liten kuling Antall båter ved start 5 5 Antall båter i mål 5 4

18 Klubbmesterskapet I grått og overskyet vær med regnbyger avholdt Milde Båtlag sitt klubbmesterskap 2004 for joller, oselvere og Tur & Havseilere i helgen 25. og 26. september. Lørdag formiddag seilte jollene 2 seilaser på bane øst for Mildeskjæret i skiftende bris, SV - SØ 1-4 m/s. Første seilas startet kl på en pølebane som bestod av 2 kryss og to lenselegg, med start og mål ved le merke. I alt deltok 10 optimistjoller og 4 Zoom 8 joller. Helene Mjelde Gjerde ble klubbmester 2004 i Optimist, mens Natcha Uthaug ble klubbmester 2004 i Zoom 8. Halvparten av optimistjollene seilte i klasse Optimist Rekrutt. De seilte løp med bare en kryss og en lens på pølsebanen og deltok bare i første seilas. Lørdag ettermiddag kl seilte oselverne 2 seilaser i laber bris fra SSØ, 3-7 m/s. Start og innkomst foregikk ved Mildeskjæret og det ble seilt løp som ved Oselvartrimmen på onsdager ellers i sesongen. Løp 2, ca. 2 n.mil, ble seilt i begge seilaser. Løpet gikk fra start to ganger frem og tilbake til merke 1 øst av Herøyodden. 8 oselvere deltok, hvor av halvparten i 10 kvm. "Sjanse", Nils-Ove Nipen, ble klubbmester i 10 kvm klasse K, "Pjalle II", Tor Milde, ble klubbmester i 8 kvm klasse L, mens "Jeppe", Petter Strømme, ble klubbmester i klasse oselvar spriseil. Søndag ble det seilt 2 seilaser for Tur & Havseilere i klassene LYS med og uten spinnaker. Start og innkomst foregikk ved merke 6 syd for Grimseidholmen i Fanafjorden. Kryssmerket var merke 2 ved Vårholmen utenfor Breivik. I begge seilaser ble løp 3 seilt. Dette hadde kryss til merke 2, slør til merke 4 (nordre Rød), slør/lens til merke 6, kryss til merke 2 og lens i mål. Total distanse var på ca. 4.5 n.mil. Første seilas startet kl i fin bris fra SSØ, 3-5 m/s, men med regnvær. Andre seilas ble seilt i oppholdsvær og i begynnelsen med vind opp i 7-8 m/s. Dermed fikk seilerne fine seilforhold og en flott avslutning av seilsesongen 2004 på Milde. I klasse LYS med spinnaker ble NOR 156 "Eddapliks", Stein Olav Drange, klubbmester, mens NOR 3191 "Hugin", Odd Haugland, ble klubbmester i klasse LYS uten spinnaker. Regattasjef Kjell Totland ledet avviklingen av seilasene, assistert av Bjørn Rasmussen, Ottar Uthaug, Gunnar Milde, Berit Rasmussen og Inger Lise Milde. Nedenfor følger sammenlagt resultater for alle klasser. Store Milde 26. september 2004 Regattastyret

19 Resultater : JOLLER Lørdag 25. september 1. seilas kl. 11:50 Vind: SV-S 1-3 m/s 2. seilas kl. 12:45 Vind: S-SSØ 2-4 m/s RESULTATLISTE 1. seilas 2. seilas Poeng Rnk Seilnr Seiler For. Pl Po Pl Po sum Optimist Rekrutt Vilde Bjelland Kari Renslo Instefjord Kristiane Melingen Johan Midtun Øystein Rein Njøs MB MB MB MB MB Optimist 1 NOR 306 Helene Mjelde Gjerde MB NOR 2750 Elsa Buvik MB 3 5, ,7 3 NOR 3244 Bjørn Marius Østervold MB NOR 3062 Marit Mjelde Gjerde MB ,7 15,7 5 NOR 2859 Kjersti Milde MB 4 8 DNC 11,7 19,7 Zoom 8 1 NOR 11 Natcha Uthaug MB NOR 38 Monica Erdal MB NOR 28 Linn Erdal MB 3 5,7 3 5,7 11,4 4 NOR 39 Are Rein Njøs MB OSELVAR Lørdag 25. september 1. seilas Vind : S-SØ 3-5 m/s Løp 2 2 n.mil Start og innkomst ved Mildeskjæret 2. seilas Vind : S-SØ 4-7 m/s Løp 2 2 n.mil Start og innkomst ved Mildeskjæret RESULTATLISTE 1. seilas 2. seilas Po. Total Anv. Rnk Seilnr Båtnavn Rormann For R Målgang Anv. tid Korr. tid Pl Po Målgang Tid Korr. Tid. Pl Po sum anv. tid Start : 15:04:00 Start : 15:50:00 10 kvm oselvar, klasse K 1 K 3 Sjanse Nils-Ove Nipen MB 1,10 15:28:45 00:24:45 00:27:14 2 3,0 16:12:27 00:22:27 00:24:42 1 0,0 3,0 00:47:12 2 K 45 Jo Kjell Totland MB 1,10 15:28:08 00:24:08 00:26:33 1 0,0 16:13:29 00:23:29 00:25:50 2 3,0 3,0 00:47:37 3 K 96 Ulabrand Alf MB 1,10 15:37:06 00:33:06 00:36:25 3 5,7 16:22:50 00:32:50 00:36:07 3 5,7 11,4 01:05:56 4 K 44 Mouse Trygve Kordt MB 1,10 15:39:36 00:35:36 00:39:10 4 8,0 16:31:46 00:41:46 00:45:57 4 8,0 16,0 01:17:22 8 kvm oselvar, klasse L 1 L 36 Pjalle II Tor Milde MB 1,00 15:34:28 00:30:28 00:30:28 2 3,0 16:15:20 00:25:20 00:25:20 1 0,0 3,0 00:55:48 2 L 49 Pjalle Kjell Milde MB 1,00 15:31:52 00:27:52 00:27:52 1 0,0 DNF 5,7 5,7 Oselvar Spriseil 1 90 Jeppe Petter Strømme MB 0,96 15:37:50 00:33:50 00:32:29 1 0,0 16:17:18 00:27:18 00:26:12 1 0,0 0,0 01:01: Fant Johnny Strømm MB 0,96 15:39:57 00:35:57 00:34:31 2 3,0 16:22:54 00:32:54 00:31:35 2 3,0 6,0 01:06:06

20 Mildetrimmen for Tur & Hav. Banen som ble lagt i Fanafjorden ble en kopi av fjordårets Mildetrim da det fungerte veldig bra. Regattaene gikk over 8 tirsdager med muligheter for to seilaser samme dag hvis forholdene lå til rette. Det ble kun to tirsdager hvor to seilaser ble gjennomført samme dag, mens en tirsdag ble uten seilaser pga at det ikke var vind. Det ble gjennomført 9 seilaser hvor 7 var tellende for sammenlagt resultatet. Totalt var det 16 båter påmeldt det samme som i i klassen med spinnaker og 8 i klassen uten spinnaker. Resultatene fra årets Mildetrim ble som følger: Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Poeng LYS LYS med spinnaker 8 båter N 9823 Miiramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen 27, N 5212 Martella Contrast 36 Birger Bjerke 45, N 156 Eddapliks Albin Express Stein Olav Drange 63, N 8869 Dina Contrast 33 Frode Midttun 66, N 5848 Alfred First 30 E Petter Strømme 67, N 6410 Flying Viking Contrast 36 Arnstein Birkeland 78, N Bæver Hanse 311 Geir Einarsen 93, N 969 Blues Genisi 43 Håkon Løland 95,7 LYS u LYS uten spinnaker 8 båter N 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen 9, N 3191 Hugin B25 Mark II Odd Haugland 9, N 5034 Ajaja Cumulus Åge Milde 29, N 4948 Rullerikke Cumulus Vidar Wien 49,1 82 g 5 N 8223 Hiatus Hunter 28.5 Terje Tollefsen 81, N 9289 Vår Sun Odyssey 36 Ketil Krantz 92, N Trixi Najad 320 Lars J. Rognaldsen 95, N 8969 Blues Genisi 43 Håkon Løland 101,7 Oselvartrim Endelig sammenlagt resultat Etter avsluttet oselvartrim 2004 Totalt 3 seilaser ble seilt i spriseilklassen, mens 6 seilaser ble seilt i 10 kvm. Bonuspoengsystemet er benyttet. Dårligste resultat er strøket. Poeng i de enkelte seilaser Poeng Rnk S.nr. Båtnavn Skipper Lag Po. Po. Po. Po. Po. Po. sum Oselvar Spriseil, 8 m mai 26. mai 1. sept Terna Nils-Ove Nipen MB 0,0 0,0 10,0 0,0 2 5 Jo Kjell Totland MB 3,0 3,0 10,0 6, Fant Johnny Strømme MB 10,0 10,0 10,0 20,0

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger Medlemsblad nr 1-201 2 Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger 21. årgang Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen

MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen Medlemsblad nr 1 23. årgang MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen Milde Båtlags Styre 201 4 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Åsgårdstrand Seilforening Klubbkalender 2013

Åsgårdstrand Seilforening Klubbkalender 2013 Åsgårdstrand Seilforening Klubbkalender 2013 Annonsører 2013 Firma Telefon side webb alt. E-mail adresse Aker Seil 33310210 10 seil@akerseil.no Alfa kompetanse 22622122 15 www.nmks.no Amelie Dameklær 33045700

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer