Klubbmesterskap 2006 (K45 Jo Kjell Totland og Bjørn Rasmussen, K3 Sjanse Nils-Ove Nipen m/mannskap) Foto: Lasse Rognaldsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbmesterskap 2006 (K45 Jo Kjell Totland og Bjørn Rasmussen, K3 Sjanse Nils-Ove Nipen m/mannskap) Foto: Lasse Rognaldsen"

Transkript

1 Klubbmesterskap 2006 (K45 Jo Kjell Totland og Bjørn Rasmussen, K3 Sjanse Nils-Ove Nipen m/mannskap) Foto: Lasse Rognaldsen Årsberetning 2006

2 Milde Båtlags styre 2006 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Telefon: E-post: Internettadresse: Org.nr.: Redaksjonskomité: Lasse Rognaldsen Landåssvingen 40a 5096 Bergen E-post: E- post: Utgivelser: 3 ganger i året + årsberetning. Opplag: 350 stk. Trykk: Bodoni hus Annonsepriser: Helside kr. 1000,- Halvside kr. 500,- Kvartside kr. 250,- (tillegg for farge) Leder: Tore Kristian Vik Telefon mobil: E-post: Nestleder: Åge Milde Telefon privat: Telefon jobb: E-post: Sekretær: Inger Lise Milde Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Kasserer: Odd Haugland Telefon privat: E-post: 1.Styremedlem: Leder regattautvalget Kjell Totland Telefon privat: Telefon jobb: Telefon mobil: E-post: 2:Styremedlem: Leder nøst og havneutvalg Dag Olav Drange Telefon privat: Telefon mobil: E-post: E-post: 3.Styremedlem: Leder treningsutvalget Ottar Uthaug Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 4.Styremedlem Leder jentelaget Utleie lokaler 2.etasje nøst Berit Rasmussen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 2.Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Lasse Rognaldsen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 3.Varamedlem: Karsten Oma Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nøst og havneutvalg: Dag Olav Drange: Bjørn Rasmussen: Helge Woods: Frank Olsen: Ole Erik Drange: Treningsutvalget: Ottar Uthaug: Inger Lise Milde: Frode Njøs: Rolf Smedal: Gunnar Milde: Erik Birkeland: Regattautvalg: Kjell Totland: Stein A Strømme: Per Erik Krantz: Revisor: Dag Steinslid: Vararevisor: Kjell Milde: Representanter HSK ting: Åge Milde: Kjell Totland: Atle Marøen: Valgkomite: Stein Olav Drange: Tore Kristian Vik: Ketil Krantz: Varamedlem: Rolf Smedal Telefon privat: Telefon mobil: E-post:

3 Milde Båtlag stiftet 8. mai 1928 ÅRSMØTE Det innkalles herved til årsmøte i Milde Båtlag tirsdag 14. november 2006, kl i Mildenøstet. DAGSORDEN 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps 3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 4. Godkjenning av saksliste SAKSLISTE 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Forslag fra styret: Endre MB vedtekter 4 4. Forslag fra medlemmene 5. Vedta kontingent: Styret har ikke forslag om å høyne kontingenten for neste år. 6. Budsjett for Valg av nye representanter til styret og utvalg Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest onsdag 18. oktober STYRET

4 Årsoppsumering fra Nøst og Havneutvalget. Periode: Oktober 2005 til Oktober 2006 Høsten var over oss for fullt og båtene var så vidt kommet på land 2005 før vi startet dugnadsinnsatsen. Alle som har båt i havnen har i utgangspunktet dugnadsplikt. Det være seg praktiske oppgaver som skal løses, eller det å delta i styrearbeid eller regatta / treningsoppgaver. Alle har muligheten til selv å sette av de nødvendige dager i forhold til en oppsatt dugnadsplan. Dugnaden i vintersesongen 2005 / 2006 var lagt opp til å løse flere oppgaver. Det skulle foretas omfattende arbeider på flytebryggene. Hver høst etter båtopptak plukker vi på land alle utriggerne på den ytre flytekaien. Dette for å spare slitasje gjennom vinteren, og for at bryggen skal få leve sitt eget liv gjennom diverse ruskeværsperioder og 30 Oktober ble brukt til såkalt havnedugnad og det ble klargjort for vinteren. Årsmøtet 15. November var svært viktig for N & H. Årsmøtet bestemte at vi kunne starte på opprustingen av kaianlegget vårt. De nye bryggene ble umiddelbart bestilt, med levering i April Jul og Nyttår ble passert og bare noen dager ut i det nye året hadde Nøst og Havneutvalget sitt første møte. Vårens aktiviteter skulle planlegges. Vi tok sikte på å ha samling i gruppen senest en uke før hvert styremøte i MB. Det ble laget en egen kalender for aktivitetene framover. Dugnadsøkter ble tilpasset vårens båtutsett og aktiviteter fram til sommerferien. Stoff til bladet skal på plass. Melding om søknadsfrister og båtutsett må nå ut til medlemmene i god tid før fristen for havnetildeling. Havnefordelingen er et stort puslespill. Kai-metrene skal utnyttes best mulig, slik at vi får plass til flest mulig i sommersesongen. Vi må ta hensyn til dybder og bredder og ikke minst lengder på båtene. Og kabalen går nesten opp hver gang. Noen blir dessverre skuffet, men slik er det bare. Deler til de nye bryggene kom til Bergen i månedskifte Februar / Mars. De første dagene av Mars ble det en del transport fra Hegreneset til Milde av deler.vi måtte ha alt klart før sjøsetting av båtene. Og alt var ikke på plass enda. 18. og 19 Mars Hadde vi havnedugnad igjen,. Fortøyninger skulle ordnes og strekkes opp. Alle utriggere skulle monteres og kaiene skulle tilpasses de enkelte båtene som hadde søkt om plass i havnen. Endelig klargjøring av de ulike motorbåter i laget skulle også ordnes, så det var nok av oppgaver den helgen også. Kaiene kom til Milde 31. Mars, og alt 1. April var vi i gang igjen. 11. April var slepebåten her og la ut ileloddene, og den 19. og 20. monterte vi alle bommer og utriggere på kaien. I dag ligger der tre tolvmeters element og det er plass til 16 båter.

5 Sjøsettingen gikk fint enda det var lite vann, og alle kom ut på en dag. Det blir en lang dag for vår iherdige kranfører som hjelper oss hver gang. Takket være god dugnadsinnsats fra dere alle lot dette seg løse på en grei måte. En vårdugnad er nødvendig. Det ligger alltid noe rusk tilbake etter båtutsett og vinterens ruskevær. Vi ønsker at det skal være trivelig rundt havnen når båtene er ute i sjøen. Det er blitt Mai. Datoene er 3. og 10. Det er kveldsdugnader. Strømforsyning til ytre kaianlegg er omlagt og det er mye grøft som skal graves på. Det blir en del treblører i hendene for dem som ikke er vant med å bruke treskaft til dagen., men grøften ble omsider lagt igjen. Fordelingstavlen er kommet opp der ute, og etter hvert kom det også lys på kaiene. Når mørket senker seg over vågen nå om høsten glitrer det så fint i vannet rundt båtene. Nøst og havn og jentelaget lager bål og tilstelling til St. Hans Møteaktiviteten vår har vært laber det siste halve året, men vi har holdt kontakten via telefon og e- post, og bladstoffet til MB bladet ble hentet fram fra fjoråret og redigert i tide. Så har vi den vanlige havnefordelings økten, som ofte blir et maraton over to dager. Mange oppgaver skal løses og telefoner taes. Noen må minnes på at det er tid for søknad, og andre regner med at det er automatikk fra forrige år. Men det ordner seg det meste. Når dette skrives har vi akkurat fått båtene på land. En vellykket helg med opptak over to dager. Nesten femti båter blir stående på plassen gjennom vinteren. Vi er med på å løse et opplagsproblem for noen båter i den store fritidsflåten. Denne dugnadsoversikten gir ikke et fullverdig bilde av dugnadstimer som er lagt ned i laget i sesongen. Det praktiske arbeidet har vi god kontroll med, men alle som har utført sin dugnad som regatta /, eller treningshjelp er ikke tatt med her. Takk for innsatsen.

6 Timefordeling N & H 2006 Fordeling mellom: Dato Aktiviteter Ant.pers. Timer Adm.Bygn 100 / / 300 Landareal Merknader 28.nov Konst. Møte jan bladstoff MB bladet jan Utsending blad jan Driftsplaner feb Havnefordeling feb Havnefordeling feb havn dataarbeid feb Regningsutsendselse feb Dugnadsmøte mar Transport av utriggere mar Transport av deler til kai mar Kaiarbeid demontering mar Kaiarbeid demontering mar Havnedugnad mar Havnedugnad mar Kaitransport kaier semitrailer apr Kaidugnad apr Ileutlegg for ny kai apr Dugnad apr Dugnad apr Ågotnes Containerkjøp apr. Båtutsett apr Asfaltkutting For kabelgrøft 27.apr Vårdugnad Diverse rydding 03.mai Dugnad grøftearbeid Sanding av kabelgrøft 10.mai Dugnad kabel og kaijustering Pågraving av grøft 21.jun St Hansdugnad aug Dugnad aug MB bladstoff sep Opplagsfordeling sep Opplagsfordeling sep Regninger og utsending okt Klargjøring for opptak okt Båtopptak okt Båtopptak Summerte timer fra N & H aktivitet Totalt 696timer

7 Årsrapport fra treningsutvalget 2006 Også i år føler jeg at treningsutvalget har holdt et høyt aktivitetsnivå, og jeg vil rette en takk til trenerne og foreldre som har hjulpet til på treningene. Uten dere hadde ikke MB hatt en jollegruppe! Etter flere ukers planlegging, begynte vi sesongen med skidag på Voss i mars! Helgen etter var regattagruppen på vannet, mens t&h seilerne fremdeles sto på land i vinterkulden! Jolleseilerne fra MB har deltatt på lokale-, nasjonale- og internasjonale treningssamlinger og regattaer, og de representerer klubben på en forbilledlig måte. Seilerne fra MB er begynt å klatre på resultatlistene, og i sesongens HordaCup for joller vant Elsa Buvik, Bjørn Marius Østerold og Natcha Uthaug førsteplass i sine respektive klasser. I sesongens siste HC var MB representert med 10 jolleseilere!. Hovedtrekkene fra treningsutvalget i 2006 er følgende: * Nybegynnerkurs * Rekruttgruppen * Regattagruppen * Deltakelse i nasjonale - og internasjonale regattaer og mesterskap * Div. Nybegynnerkurs Vi valgte i år å arrangere nybegynnerkurs med et noe redusert antall deltakere, bl.a. pga. kapasitetproblemer. Introduksjonskurset for nybegynnere ble holdt helgen 6. og 7. mai. Etter denne helgen fikk deltakerne tilbud om å trene en gang i uken, enten mandag eller torsdag. Tilsammen har 10 barn og unge deltatt på nybegynnerkurs i regi av MB. Nybegynnerkurset har vært ledet av Henrik Østervold og Peter Elvingdahl. Rekruttgruppen Vi valgte i år å lage en egen rekruttgruppe, basert på de seilerne som deltok på nybegynnerkurset i Ved oppstart bestod gruppen av 13 seilere, men dessverre har flere sluttet i løpet av sesongen. Denne gruppen begynte treningen 22. april, og har hatt fast treningsdag på mandagene. Flere av seilerne har også trent om torsdagene, og treningene har vært ledet av Gunnar Milde. Regattagruppen Regattagruppen var på vannet i mars, og har bestått av Zoom8- og Optimistseilere. Dessverre har gruppen blitt redusert i løpet av sesongen, men resultatmessig har det vært en forbedring siden 2005 sesongen. Denne gruppen har vært ledet av Elin Gjerde. Nasjonale- og internasjonale regattaer og mesterskap I StorNM var MB representert med en seiler i Zoom8. Natcha ble nr. fire og beste jente. I sesongens Norges Cup har MB vært representert med to seilere i Zoom8 og en i Optimist. Sammenlagt ble Natcha også her nr. fire og beste jente! Regattaene har vært arrangert i Florø, Kr.sand, Brevik og Asker. I VM for Zoom8 representerte Natcha MB og Norge, og hun ble der nr. 13. Div. Tirsdag 9. mai ble det arrangert felles starttrening for alle gruppene i MB. Jolleseilerne og t&h stilte til start, mens Oselvarene ikke var ferdig med vårpussen! Helgen 14. og 15. oktober arrangerte treningsutvalget kretssamling, sammen med Hjellestad Seilforening og Bergens Seilforening. Ottar Uthaug Leder av treningsutvalget

8 Innmeldt 2006 Navn Dato innmeldt Arnesen Arild Kronheim Frank Thomassen Pål Nygård Hans Titlestad Atle Berg Arve S Uv Julie Johanne Tvinnereim Tolv Liseth Svein Arne Uv Jannike Mjelde Heen Frank Stensønes Nils Andreas Martinussen Ivar Monrad Nordvik Marcus Drange Benedicte Oestreich Tore Andre Kroken Bente Graves Jeffrey Tjøtta Bjørn Inge Gillebo Torhild Kongsgården Andreas Navn Dato innmeldt Kongsgården Johannes Kongsgården Pål Søfteland Linn Møkster Harald Egeland Svein Reinertsen Per Lasse Prytz Sven Thore Risøen Michael L. Dale Fonnes Erlend Helland Svein Helland Vigdis Fredheim Fiona Øijordsbakken Øijordsbakken Eli Fredheim Dag Ketil Midtun Asta Barstad Frode Martin Alsterberg Kjetil Lervik Torstein Lervik Kristoffer Pedersen Jonny R Møllerup Nils Møllerup Ann Kristin Medlemmer i Milde Båtlag pr. 30/ Kjønn 1 12 år år 20 år og eldre Totalt M K Samlet Utmeldte eller strøkne medlemmer Kjønn 1 12 år år 20 år og eldre Totalt M K Samlet

9 Stiftet 1928 Æresmedlemmer: Tildelt år: Jacob Naustdal 1968 Møllerup Milde 1968 Ole M. Drange 1968 Gustav Milde 1968 Trygve Nielsen 1978 Kjell Totland 1988 Rasmus Skibenes 1988 Ola M. Drange 1988 Arvid Birkeland 1988 John Hordnes 1988 Leif Erichsen 1988 Magne M.Drange 1988 Bjørn Østervold 1988 Ernst Nipen 1988 Harald Milde 1998 Dag Olav Drange 2003 Gisle Didriksen 2003 Tore Kristian Vik 2003 Æresmedlemmer av den Tildelt år: gyldne rip Jacob Naustdal 1953 Ole.M. Drange 1953 Nils Møllerup 1953 Jens Meidell Møllerup 1953 Møllerup Milde 1953 Henrik Østervold 1953 Hederstegn: Tildelt år: Bjørn Østervold 1978 Leif Erichsen 1978 Arvid Birkeland 1978 Kjell Totland 1978 Ole Milde 1978 Ola M. Drange 1979 Magne M. Drange 1979 Arne Thorstenson 1983 Ernst Nipen 1983 John Hordnes 1984 Jens F. Milde 1984 Margit Milde 1988 Ingjerd Nipen 1988 Laila Milde 1988 Kristine Drange 1988 Berit Rasmussen 2003 Bjørn Rasmussen 2003 Birger Bjerke 2005 Nils-Ove Nipen 2005 Seilere av den gyldne Tildelt år: rip Erling Nesse 1988 Olav Nipen 1988 Jan Hansen 1988 Harald Milde 1988 Johannes Møllerup 1988 Harald Nipen 1988 Magne Drange 1988 Ola Drange 2003 Kjell Totland 2003 Birger Bjerke 2003 Eva Sandtorv 2003 Bjarte Sandtorv 2003 Stein Olav Drange 2003 Nils-Ove Nipen 2003 Natcha Uthaug 2005

10 ÅRSRAPPORT 2006 Regattautvalget I sesongen 2006 har Milde Båtlag arrangert følgende terminfestede regattaer: Sommerregatta Alle klasser (unntatt seilbrett) Lørdag 24. og søndag 25. juni. Askeladden Tur- og havseilere Lørdag 2. og søndag 3. sept. Korsfjordtrimmen Tur- og havseilere Mai - september. Klubbmesterskap Joller, Oselvar, Tur- og havseilere Lørdag 23. og søndag 24. sept. I tillegg er det arrangert treningsseilaser for Tur & Havseilere, Mildetrimmen, og for oselvere, Oselvartrimmen, på h.h.v. tirsdager og onsdager kl SOMMERREGATTA Også i år ble det arrangert felles sommerregatta med Bergens Seilforening. Regattaen ble avviklet lørdag 24. og søndag 25. juni. BS hadde ansvar for jolleklassene på bane i Raunefjorden, mens MB hadde ansvar for tur/havseilere, Knarr og Oselvar på Korsfjorden/Fanafjorden. I alt deltok 47 båter fordelt på 33 joller, 7 knarrer, 2 tur- og havseilere og 5 oselvere. Blant deltakerne kom 9 båter fra Milde. Referat fra regattaen finnes i MB s Medlemsblad nr Regattasjef MB var Kjell Totland, assistert av Stein A. Strømme, Laila Strømme, Eivind Kvist, Per Erik Krantz og Leif Gleditch. Regattasjef BS var Gunnar Grevstad. ASKELADDEN Nytt av året var tur- og havseiler regattaen ASKELADDEN, som Os Seilforening og Milde Båtlag har valgt å arrangere i fellesskap. Arrangementet er en sammenslåing av Os Seilforenings Os Mesterskap og Milde Båtlags Bjørneseilasen. Regattaen ble avholdt første helg i september. Start ved Blia lørdag formiddag med seilas sydover til Godøysund på Tysnes, hvor det var fest på lørdagskvelden med premieutdeling for lørdagens seilas. Søndag var det seilas nordover Bjørnefjorden med mål ved Alholmen. 31 båter deltok. Regattasjef Kjell Totland ble assistert av Rune Søreide, Narve Løvstakken, Hans Jørgen Milde, Hans Martin Milde og Terje Grøttum fra MB, samt Ingeleif Strønen med frue fra Os Seilforening. Referat fra Askeladden 2006 finnes annet sted i dette Medlemsbladet. KORSFJORDTRIMMEN Korsfjordtrimmen for tur- & havseilere, som arrangeres i samarbeid med Os Seilforening, bestod i år av 8 seilaser på tirsdagskvelder fra mai til september, hvor de 2 dårligste resultatene kunne strykes i poeng-sammendraget. Den åttende og siste Korsfjordtrim seilasen kunne imidlertid ikke avholdes p.g.a. kuling fra sydvest, som gjorde at MBs start- og bøyebåt Mildevågen, da den var på vei ut til Blia for å starte seilasen, bare stampet mot været og ikke kom av flekken, slik at den måtte gjøre vendereis ved Rettarbenken. Det deltok i alt 26 båter, hvor av 9 fra MB. Regattaen ble seilt på faste merker i Korsfjorden med start og innkomst ved Blia. Banesjef Dag Olav Drange ledet arrangementet på sjøen, assistert av Berit og Bjørn Rasmussen. Og disse har gjort en utmerket innsats, både i storm og stille, ved å sørge for merkeutlegging, start og innkomst. Resultatberegning og resultatservice forøvrig ble ivaretatt av Os Seilforening. I klasse LYS med spinnaker, LYS opp t.o.m vant Akina, Leif M. Hetleflåt, Os. I klasse LYS 1.16 og over, vant Madcap, Birger Bjerke, MB. I LYS Doublehanded vant Pollyanna, Odd Haugland, MB. KLUBBMESTERSKAPET Lørdag formiddag den 23. september ble seilasene for jollene utsatt fra kl til kl p.g.a. frisk vind fra syd, med kast opp i 13 m/s. Men vinden spaknet slik at første jolleseilas kunne startes kl i overskyet vær og med vekslende bris fra syd og sydvest, 2-4 m/s. Det ble seilt 2 seilaser på pølebane, som bestod av 2 kryss legg og to lenselegg, og hvor start og mål foregikk ved le merke. Banen ble lagt i Fanafjorden øst for Mildeskjæret og i alt deltok 15 joller, fordelt på en snipe, 3 Zoom8-

11 joller og 11 optimistjoller, hvorav 7 i rekrutt klassen. Andre seilas startet kl og ble avsluttet kl Premieutdeling ble avholdt i 2. etg. i Mildenøstet hvor alle fikk premie og diplom. Jolleseilerne ble bespist med pizza, boller og brus. Bjørn Marius Østervold ble klubbmester 2006 i Zoom8, mens Elsa M. Buvik ble klubbmester i Optimist. Klubbmestre i snipe ble Natcha Uthaug og Benjamin Oma. Lørdag ettermiddag, umiddelbart etter at jollene var ferdig med sine seilaser, seilte oselverne 2 seilaser i vind fra syd og sydvest, 1-4 m/s. Seilasene ble seilt på samme pølsebane som jollene, kun med det unntak at kryssmerket var lagt noe lengre til lo enn for jollene. Startene gikk h.h.v. kl og kl Første seilas gikk unna på 36 til 50 minutter, men i andre seilas døde vinden ut på andre runde av pølsebanen, slik at det tok fra 53 til 78 minutter å seile løpet. "Jo" ble klubbmester i 10 kvm klassen, "Pjalle" ble klubbmester i 8 kvm klassen, mens "Terna" ble klubbmester i klasse oselvar spriseil. Søndag 24. september skulle Tur- og Havseilerne seile sitt klubbmesterskap, bestående av to seilaser i Fanafjorden. Første seilas skulle etter planen komme i gang kl , men fjorden lå blank og seilasen måtte utsettes. De 11 fremmøtte båtene ble sendt til lands i Mildevågen i påvente av vind. Litt før kl kom det et lite vindgrel fra sydvest, så da ble det forsøkt å få gjennomført en seilas. Kl gikk første start i meget lett vind som dreide mot SSØ. Båtene seg avgårde på blank fjord. Men farten var for dårlig og til slutt ble seilasen annullert p.g.a. utgått maksimaltid. Med null vind var det ikke mulig å få avviklet noen seilaser. I stedet ble båtene sendt til lands for premieutdeling for Mildeskvetten Både jolle- og oselvarseilasene lørdag ble ledet av Dag Olav Drange, assistert av Berit Rasmussen. Ottar Uthaug med medhjelpere administrerte jollene og passet på seilerne i optimist rekrutt. Tur-Hav seilasen ble ledet av Kjell Totland, assistert av Kjell Milde. Følgende ble klubbmestre 2006 i Milde Båtlag : Optimist: Zoom8: Snipe: Oselvar 10 kvm: Oselvar 8 kvm: Oselvar spriseil: LYS med spinnaker: LYS uten spinnaker: Elsa M. Buvik Bjørn Marius Østerold Natcha Uthaug og Benjamin Oma K 45"Jo" Kjell Totland, Bjørn Rasmussen L 36 "Pjalle" Kjell Milde, Hans Martin Milde, Rolf Steinsvik 20 "Terna" Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann, Arne Sværen Seilasen annulert p.g.a. overskredet maksimaltid. Seilasen annulert p.g.a. overskredet maksimaltid. Mildetrimmen Mildetrimmen, som er en treningsregatta og serieseilas for MBs tur- og havseilere, har i år bestått av 10 seilaser over 7 tirsdager. Seilasen på den første tirsdagen ble annullert p.g.a. for lite vind. Hovedsakelig ble det seilt på faste merker (kortbane) i Fanafjorden med unntak av seilasene den 20. juni og 5. august, som ble seilt som langbaneseilas med start og innkomst Mildeskjæret og løp ut i Korsfjorden. Seilasene ble ledet av Kjell Totland, assistert av Kjell Milde. Av de seilte seilaser kunne de 2 dårligste oppnådde poeng for hver båt strykes i poengsammendraget. Sammenlagt vinner av Mildetrimmen 2006 i klasse LYS med spinnaker ble NOR Madcap, Birger Bjerke, MB, 20.4 poeng. I klasse LYS uten spinnaker gikk seieren til NOR 8186 Aurora, Berit Rasmussen, MB, 6.0 poeng. Oselvartrimmen Oselvartrimmen er en treningsregatta for MB på onsdagskvelder kl fra mai til september. I år har det deltatt 4 oselvere, alle i spriseilklassen. Men bare 3 onsdager har det vært deltakelse. Vinner i spriseilklassen ble: 20 Terna, Nils-Ove Nipen, 0.0 poeng. Resultater fra alle regattaer arrangert av Milde Båtlag i 2006 finnes på internett: klikk på Regattaer i menyen til venstre. Leder regattautvalget Kjell Totland

12 Milde Båtlag POKALSTATUS 2006 SOMMERREGATTA POKALER "KNARRPOKALEN" av 2004 Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal over 3 år ved MBs Sommerregatta. Ferdig seilt i Seilnr. Båt/Rormann Poeng Plass ON 33 Ving, Elling Bjelland, BS ON 142 Lucinia, Lars Jårvik, BS ON 144 Brava, John Kjellevold, BS 93 3 ON 133 Virak, Jan Møller Nielsen, BS 91 4 ON 141 Lillian Edel, Martin Bjelland, BS 89 5 ON 96 Promille, John Jensen, BS 78 6 ON 50 Elida, Urban Ringstad, MB 71 7 ON 143 Carpe Diem, Jogeir S. K. Hvide, BS 57 8 ON 29 Jasmin, Finn Totland, BS 47 9 ON 131 Fiol, Arthur Kordt, BS ON 129 Luella III, Finn J. Foldrup, BS ON 139 Joy III, Carl-Fredrik Joys, BS ON 115 Janne, Gunnar Johnson, BS ON 124 Irina III, Georg v. Erpecom, BS ON 95 Langsomheten, Leif Kahrs Jæger, BS ON 142 oppnådde 67 poeng som beste båt i Vunnet til odel og eie i 2006 av ON 33 Ving, Elling Bjelland, BS, 137 poeng. "KORSFJORDPOKALEN" av kvm oselvar klasse E. Poengpokal over 3 år. Seilnr. Båtnavn Rormann Lag Poeng Plass E 11 Havfruen Kjell Dalland N/T 44 1 E 16 Japp Øyvind Epland N/T 40 2 E 4 Jason Finn Totland MB 23 3 E 29 Oluf Stein Olav Drange MB 12 4 Ikke deltagelse i klassen "MILDENESPOKALEN" av kvm oselvar klasse K. Poengpokal over 3 år. Ett år igjen. Seilnr. Båtnavn Rormann Lag Poeng Plass K 3 Sjanse Nils Ove Nipen MB 34 1 K25 Ola Dilt Kjell M. Økland N/T 12 2 K 2 Kaatoo Gunnar Milde MB 10 3 K 45 Jo Kjell Totland MB 1 4 Ikke deltakelse i klassen i 2005, "MILDEVÅGPOKALEN" av kvm oselvar klasse L. Poengpokal over 3 år. Seilnr. Båtnavn Rormann Lag totalt totalt L 36 Pjalle Kjell Milde MB 16 1 L 49 Pjalle II Tor Milde MB 10 2 "SELØYPOKALEN" av kvm oselvar spriseil. Opsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie. År Vinnerbåt Lag Poeng "Stegg" MB 1 napp 3, "Terna" MB 1 napp 3, "Terna" MB 1 napp 3,0 "MINNEPOKAL ARNE DRANGE" av 1994 Alle oselvarklasser. Gitt av LERØY MAT. Vandrepokal som gjelder ved MBs Sommerregatta. Oselvarklubbens respittsystem benyttes for å rangere båtene etter korrigert tid i hver seilas. Beste båt sammenlagt får ett napp i pokalen. Ved 4 napp vinnes pokalen til odel og eie. År Vinnerbåt Lag Poeng 1994 L 114 "Trods II" Hj.S 1. napp "Carmencita" Austevoll 1. napp 3, L 5 "Jo" MB 1. napp 3, L 36 "Pjalle" MB 1. napp 3, "Sandmor" Hj.S 1. napp 3, "Sandmor" Hj.S 2. napp 13, "Carmencita" Austevoll 2. napp 5, "Birken" Austevoll 1. napp "Seira" N/T 1. napp 8, "Rym" Hj.S 1. napp 3, "Seira" N/T 2. napp 3, K 3 "Sjanse" MB 1. napp 0, Terna MB 1. napp 9, Terna MB 2. napp 6,0 Henrik Østervolds "FANAFJORDSPOKAL" av 1999 Alle entypeklasser. Gitt av Bjørn Østervold. Største forsprang ved MBs Sommerregatta, søndag. År Rormann Båttype Forsprang 1999 Olav H. Østervold, AuS Spriseil 1 min 30 sek 2000 Calle Janssen, BS Optimist 9 min 08 sek 2001 Svein Økland, N/T Spriseil 6 min 29 sek 2002 Finn Totland, BS Knarr 26 min 01 sek 2003 Nils-Ove Nipen, MB 10 kvm oselv. 11 min 33 sek 2004 Kjell Milde, MB 8 kvm oselvar 22 min 16 sek 2005 Kjell Milde, MB 8 kvm oselvar 2 min 09 sek 2006 Kjell Milde, MB 8 kvm oselvar 18 min 53 sek Vunnet til odel og eie av Kjell Milde, MB. 3 napp i pokalen med L 36 Pjalle. Milde Båtlags "FORSPRANGSPOKAL" av 1990 Tur- & Havseiler klasser. Største forsprang etter korrigert tid ved MBs Sommerregatta, søndag Narve Løvstakken, MB LYS U.sp Øyvind Skogen, Askøy Sf. LYS M.sp Otto Hægland, Os Sf. LYS U.sp Atle G. Oestreich, MB LYS U.sp Ove Gullbrå, Hj.S LYS M.sp Ikke deltagelse i Tur/Hav Ulf Lie LYS M.sp Ola M. Johannessen jr., BS LYS M.sp Johan-Petter Raa, MB LYS U.sp. 32 min 20 s 1999 Stig Vaular, Åsane Sf. LYS M.sp. 0 min 13 s 2000 Andreas Haukaas, BS LYS M.sp. 5 min 00 s 2001 Tomas Fiksdal, BS LYS M.sp. 1 min 45 s 2002 Berit Rasmussen, MB LYS U.sp. 4 min 05 s 2003 Kåre Christoffersen, Hj.S LYS M.sp. 8 min 52 s 2004 Berit Rasmussen, MB LYS U.sp. 17 min 09 s 2005 Arvid Høgelid LYS M.sp. 14 min 52 s 2006 Berit Rasmussen, MB LYS U.sp. 8 min 52 s Vunnet til odel og eie av Berit Rasmussen, MB. 3 napp i pokalen med NOR 8186 Aurora.

13 TUR- & HAVSEILER POKALER "BJØRNEPOKALEN" av 1994 LYS UTEN spinnaker. Oppsatt av Milde Båtlag. Napp-pokal ved MBs "BJØRNESEILASEN" for Tur-Havseilere seilt om på "Mildeskvetten", 2006 seilt om på Askeladden. Båt med 3 napp vinner pokalen til odel og eie N 8274 FLAX Per Erik Krantz MB Seilasen annullert p.g.a. for lite vind Ingen deltakelse i klassen N 1427 HELEN Johan-Petter Raa MB N 1427 HELEN Johan-Petter Raa MB N 3191 HUGIN Odd Haugland MB N 3191 HUGIN Odd Haugland MB N 7258 VITAMINA Frode Midtun MB 4:29: N 7258 VITAMINA Frode Midtun MB 2:25: N 9805 BRURA Jarle Tøkje RAN 2:59: N 8186 AURORA Berit Rasmussen MB 3:11: N 8186 AURORA Berit Rasmussen MB 3:14: N 2062 POLLYANNA Odd Haugland MB 5:16:15 "BLIA POKALEN" av 2001 ORC-Club / LYS med spinnaker Oppsatt av Milde Båtlag. Seiles om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i ORC-Club eller LYS m/spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp til samme båt vinnes pokalen til odel og eie. Seilt om ved følgende regattaer: 2001 Mildeskvetten ORC Mildeskvetten LYS 2006 Askeladden LYS 2001 N 6235 Nikita, Øyvind Skogen, Askøy 02:29: N Lillefix, Pål Edvardsen, Askøy 01:53: N 81 Nicoline, Leif G. Sandtorv, BS 03:35: N 6410 Flying Viking, Arnst. Birkeland, MB 03:01: N 7720 Sasha, Jon Lystrup, Askøy 03:21: N 7515 Anja, Bianc Samsonsen, Os Sf 04:41:40 SOMMERREGATTA juni Felles sommerregatta for Milde Båtlag og Bergens Seilforening Milde Båtlag: Baneseilas i ytre Fanafjorden/Korsfjorden lørdag, og fastbane seilas fra Milde søndag. Lørdag 24. juni ble det seilt 3 seilaser på trekantbane i Korsfjorden. Vind: SØ, dreiende til SYD, m/s. Søndag 25. juni ble det seilt på fast utlagte merker i Fanafjorden og Korsfjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret. Vind: SV m/s Sammenlagt resultat etter 4 av 4 seilaser: KNARR Seilte seilaser: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Antall deltagende båter: 7, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendiks A4 Plass Klasse Seilnr Båtnavn Rormann Klubb S1 S2 S3 S4 Poengsum 24. juni 24. juni 24. juni 25. juni 1 ON 142 Lucinia Lars Jårvik BS (2) ON 141 Lillian Edel Martin Bjelland BS 2 2 (4) ON 131 Fiol Arthur Kordt BS 3 3 (6) ON 143 Carpe Diem Johan G. Hvide BS (DNC) ON 50 Elida Urban Ringstad BS (6) ON 33 Ving Elling Bjelland BS 4 (6) ON 29 Jasmin Finn Totland BS (7) Resultatlisten viser oppnådd plassering i enkeltseilasene, samt sammenlagt poengsum.

14 Tur/Havseilere og Oselvar Lavpoengsystemet, Appendiks A4. Dårligste poeng er strøket. Plassering og poeng i enkeltseilasene Seilas nr. : lørdag lørdag lørdag søndag Poeng Rnk Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klubb LYS Pl. Po. Pl. Po. Pl. Po. Pl. Po. sum LYS uten spinnaker 2 båter 1 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen MB 1,01 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0 2 NOR 5034 Ajaja Albin Cumulus Åge Milde MB 1,06 dnc 3,0 dnc 3,0 dnc 3,0 2 2,0 8,0 8 kvm oselvar, L 2 båter 1 L 36 Pjalle Kjell Milde MB 1 1,0 dnc 3,0 dnc 3,0 1 1,0 5,0 2 L 49 Pjalle II Tor Milde MB 2 2,0 dnc 3,0 dnc 3,0 2 2,0 7,0 Oselvar Spriseil 3 båter 1 20 Terna Nils Ove Nipen MB 1 1,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 3, Seira Svein Økland N/T 2 2,0 2 2,0 2 2,0 dnc 4,0 6, (58) Malene Dalland Jorun Skår AuS 3 3,0 dnf 4,0 dnc 4,0 1 1,0 8,0 Resultatlisten viser oppnådd plassering i enkeltseilasene, samt sammenlagt poengsum. Regattasjef MB: Kjell Totland Bergens Seilforening: Baneseilas for joller på Raunefjorden begge dager. Sammenlagt resultat: Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendiks A. Seilas nr. Po. Plass Seilnr Rormann Klubb sum Laser Seilt: 2 Strøket: 0 1 NOR Jon Lystrup Askøy NOR Halvard Øystese Askøy Europajolle Seilt: 7 Strøket: 1 1 NOR 401 Trine-Lise Hole Isager BS NOR 703 Lene Wallem Berge BS NOR 859 Emilie Brackman BS NOR 789 Benjamin Oma RAN NOR 805 Clementine Hole Isager BS Zoom 8 Seilt: 6 Strøket: 1 1 NOR 70 Petter Lomsøy HjS OCS 1 2 DNC NOR 79 Anders Hystad HjS OCS 2 1 DNC

15 Optimist eldste Seilt: 6 Strøket: 1 1 NOR 3333 Maxime Shjøtt Brackman BS RAF NOR 3377 Karianne Fonn Jårvik BS NOR 3335 Marius Hole Isager BS NOR 2893 Elisabeth B. Smith-Strøm BS NOR 2991 Carl Emil Schjøtt Staubo BS NOR 3422 Marthe Ø. Gaasø BS NOR 3156 Lene Hjellestad HjS DNC DNC DNC NOR 3095 Anne Sophie Hansen Askøy DNC DNC DNC NOR 3446 Daniel B. Westervik RAN DNC DNC DNC NOR 3204 Jens Henrik Johnsen HjS DNC DNC DNC NOR 3127 Julie Høyvik HjS DNC DNC DNC 56.0 Optimist yngste Seilt: 6 Strøket: 1 1 NOR 3158 Elsa M. Buvik MB DNC DNC DNC NOR 3445 Torstein Blø RAN DNC DNC DNC NOR 3144 Andreas Helland BS DNC DNC DNC NOR 501 Maren Nygaard BS 7 DNF DNC 1 1 DSQ NOR 3126 Kjersti Milde MB DNC DNC DNC NOR 3333A Marius Brackman BS DNC DNC DNC NOR 2848 David B. Westervik RAN DNC DNC DNC 32.0 Optimist rekrutt Seilt: 6 NOR 1 Amalie Haukeland MB Deltatt NOR 2554 Andrea Høyvik HjS Deltatt NOR 2821 Thorbjørn T. Hansen Askøy Deltatt NOR 2833 Andreas Nygaard BS Deltatt NOR 2982 Amalie Hjellestad Hella BS Deltatt NOR 3244 Margrethe Helle Østervold MB Deltatt Forkortelser: DNF = Fullførte ikke DNC = Kom ikke til start RAF = Trakk seg fra seilasen etter å ha fullført DSQ = Diskvalifisert OCS = På løpssiden av startlinjen ved startsignal. Vendte ikke tilbake for å starte korrekt. Resultatlisten viser oppnådd plassering i enkeltseilasene, samt sammenlagt poengsum. Regattasjef BS: Gunnar Greve

16 ASKELADDEN 2006 Den første ASKELADDEN ble vel gjennomført! Sammenslåing av de to tradisjonelle tur- og havseilerregattaene Bjørneseilasen og Os Mesterskapet ga det ønskede resultat! 33 båter, fra Stord i syd til Askøy i nord, meldte seg på og 31 båter stilte til start. Dette er en dobling fra OM i fjor. God sponsor og markedsføring ga resultatene vi håpet på! Regattaen, som er et samarbeid mellom Os Seilforening og Milde Båtlag, ble avholdt lørdag 2. og søndag 3. september, begge dager med start kl Seilasene ble en variert utgave av strøm og skiftende vind, både i styrke og retning, men til slutt frisk vind i perioder på søndagen, hvor båtene bl.a. fikk full kryss i flott vind på strekket fra Tysnes til Alholmen. Lørdag gikk starten ved Blia utenfor Korsneset, med planlagt målgang ved Fluøyene vest av Godøysund på Tysnes. Imidlertid måtte seilasen avkortes ved Bleikja øst av Kolbeinshavn i Austevoll p.g.a. lette og skiftende vindforhold. Men alle båter kom i havn i god tid før festmiddagen. Med fest på Godøysund, som stilte med musikk og god grillmat og tak over hodet for deltakerne, ble dette et fint sosialt samvær med premieutdeling for første dag, som MB stod for. Søndag ble det startet ved Fluøyene og seilasen gikk nordover mot vestsiden av Strøno. Det ble seilt fullt løp med mål ved Alholmen, dog med avkorting her ved første gangs passering for båtene i tur-klassen. Premieutdeling for både Korsfjordtrimmen og sammenlagt resultat for Askeladden ble avholdt fredag 29. september med Korsfjordfest/korgafest i Mildenøstet. Med Askeladden, Henrik Askvik og Sønner AS, som sponsor har vi stor tro på å kunne utvikle dette videre til neste år. Godøysund vil stille opp og gjøre dette fullkomment. Det var bare godord å høre fra deltakerne i år og alle ville stille til neste år også. Håper vi på båter???!!! Vi takker alle seilerne og funksjonærene for en trivelig første Askeladden og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake neste år. Hilsen arrangementskomiteen: Kjetil S. Eriksen, Svein Skoglund, Espen Samsonsen, Os Seilforening, Kjell Totland (regattasjef), Berit Rasmussen, Bjørn Rasmussen, Milde Båtlag. Resultater lørdag: LYS uten spinnaker LYS Doublehanded LYS med spinn., t.o.m 1,15 LYS med spinn., 1,16-1,24 LYS med spinn., 1,25 og over Turklasse Klassevinnere: Pollyana, Odd Haugland, Milde Båtlag Keiko, Helge Abrahamsen, Bergen Seilforening Anja, Bianc Samsonsen, Os Seilforening Insanity, Torkild Kaland, Bergens Seilforening Easy One, Ingrid Lepsøy, Os Seilforening Oceania, Kjetil Eriksen, Os, og Ella, Eirik Berglund, MB, fikk premie etter loddtrekning. MBs Bjørnepokalen av 1994, LYS uten spinnaker: 2006 : NOR 2062 Pollyanna, Odd Haugland, MB MBs Blia pokalen av 2001, LYS med spinnaker: 2006 : NOR 7515 Anja, Bianc Samsonsen, Os Sammenlagt resultat, 2 av 2 seilaser: Klasse : LYS t.o.m 1.15 Startsignal : Klasseflagg F, 2. start 8 båter Rnk Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Lø Sø Poeng 1 NOR 7515 Anja First 325 Bianc Samsonsen OS 1, NOR 156 Eddapliks Albin Express Stein Olav Drange MB 1, NOR 9289 Vår Sun Od 36.2 HR Kjetil Krantz MB 1, NOR 62 My Albin Express Frode Rønning MB 1, NOR 5624 Fryd FENIX Sverre Faugstad RAN 1, NOR 6612 Happy Skvett Fenix Lie Sverre Urheim BS 1, NOR 5772 Temero Omega 30 Erling Gangdal STORD 1,14 4 DNC NOR Piano Bavaria 33 CR 05- Bjørn Ofte MB 1,14 DNC DNC 31.0

17 Klasse : LYS f.o.m 1.16 t.o.m 1.24 Startsignal : Klasseflagg G, 3. start 12 båter Rnk Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Lø Sø Poeng 1 NOR 8823 Piano MAXI 38 Sverre Holm OS 1, NOR 8724 Marlin DEHLER 33 CR Hermod Opstvedt OS 1, NOR Catharina Sun Fast 37 Arne Hjardeng OS 1, NOR 9764 Tayo SUN SHINE 38 Otto Hægland OS 1, NOR 4454 Insanity 1/2 TON ONE OFF Torkild Kaland BS 1, NOR Gleden Maxi 1050 Håvard Espeseth ASKØY 1, NOR 8801 Ollie Royal FINNGULF 38 Svein Andre Hol ASKØY 1, NOR 7298 Ina Kristine NESSY 94 SPESIAL Janet Lepsøy OS 1, NOR 5484 Tina for II Mixer Cr Svein Skoglund OS 1, NOR 3763 Westwind Banner 28 RC Øyvind Storebø RAN 1,19 10 DNC NOR Siv Oceanis 343 Clipper Arne Inge Kleiven OS 1,18 11 DNC NOR 6579 Lillefot Maestro 35 Gunn-Sylvia Holko ASKØY 1,17 DNF DNC 38.0 Klasse : LYS f.o.m 1.25 Startsignal : Klasseflagg J, 3. start 3 båter Rnk Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Lø Sø Poeng 1 NOR Apex First 44.7 Ole-J. Midttun HJS 1, NOR EasyOne Diva 36 E Ingrid Lepsøy OS 1, US Finesse Sirena 38 Magne Vea KARMØY 1, Klasse : LYS Uten spinnaker Startsignal : Klasseflagg D, 1. start 3 båter Rnk Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Lø Sø Poeng 1 NOR Tina Bavaria 42 Cruiser Helge Bruvik ASKØY 1, NOR 2062 Pollyanna GRANADA 31 MH Odd Haugland MB 1, NOR 8186 Aurora ALBIN 78 CIRRUS Berit Rasmussen MB 1, Klasse : Tur Startsignal : Klasseflagg O, 1. start 4 båter Rnk Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Lø Sø NOR 1499 Ella SONATA 7 Eirik Berglund MB 1,02 NOR 7564 Nefertiti Malø 50 Sjur Hopland OS 1,04 NOR 3284 Aurora First 32 Eivind Vinnes ASKØY 1,11 NOR 243 Oseania TRT 1200 GT Kjetil Eriksen OS 1,46 Klasse : LYS Doublehanded Startsignal : Klasseflagg E, 2. start 3 båter Rnk Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Lø Sø Poeng 1 NOR 9434 Keiko CB 365 Helge Abrahamsen BS 1, NOR Deltora First 32s5 Leif Terje Fonnes MB 1, NOR 660 Cutting Crew J/80 Arne Hansen OS 1,22 DNC DNC 16.0 Resultatlisten viser båtenes plassering basert på korrigert tid for hver seilas, samt sammenlagt poengsum. Bonuspoengsystemet, App. A, er benyttet. I klasse LYS t.o.m gikk NOR 156 Eddapliks foran NOR 9289 Vår på mindre sammenlagt korrigert tid. I klasse LYS 1.25 og over gikk NOR Apex foran NOR Easy One på mindre sammenlagt korrigert tid. For mer detaljerte resultatlister se under Regatta fanen.

18 Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP september JOLLER Lørdag 23. september 1. seilas kl. 13:35 Vind: SV-S 2-4 m/s 2. seilas kl. 14:21 Vind: SSV-SSØ 2-4 m/s RESULTATLISTE Poengsystem: Lavpoengsystemet App. A 1. seilas 2. seilas Poeng Plass Seilnr Båtnavn Seiler Klubb Pl Po Pl Po sum Optimist Rekrutt Optimist 1. Start Klasseflagg D N 1 Jolly Good Malin Elvingdahl MB NOR 2738 Johannes Kongsgården MB NOR 2750 impuls Mikael Riisøen MB NOR 3244 Margrethe Helle Østervold MB NOR 646 Erlend Fonnes MB Julie Johanne Uv Mathilde H. Bruvik 1. Start Klasseflagg D 1 NOR 3158 Elsa M. Buvik MB 1 1,0 1 1,0 2,0 2 NOR 3202 Cassandra Elvingdahl MB 2 2,0 2 2,0 4,0 3 NOR 2859 Kjersti Milde MB 4 4,0 3 3,0 7,0 4 Fiona Ø. Fredheim MB 3 3,0 4 4,0 7,0 Zoom 8 Snipe 2. Start Klasseflagg E 1 NOR 28 Bjørn Marius Østervold MB 1 1,0 1 1,0 2,0 2 NOR 39 Hanne Arnesen MB 3 3,0 2 2,0 5,0 3 NOR 11 Christiane Rød MB 2 2,0 3 3,0 5,0 2. Start Klasseflagg G 1 NOR NN Natcha Uthaug, Benjamin Oma MB 1 1,0 1 1,0 2,0 MB MB OSELVAR Lørdag 23. september 1. seilas : Vind : SV 3-4 m/s RESULTATLISTE 2. seilas : Vind : SV 1-3 m/s 1. seilas 2. seilas Po. Total Rnk S.nr Båtnavn Rormann For. R Anv. tid Korr. tid Pl Po Anv. tid Korr. tid Pl Po sum anv. tid 10 kvm oselvar, klasse K Start : 15:07:00 Start : 16:07:00 1 K 45 Jo Kjell Totland MB 1,10 00:36:54 00:40:35 1 0,0 00:54:10 00:59:35 2 3,0 3,0 01:31:04 2 K 3 Sjanse Nils-Ove Nipen MB 1,10 00:38:30 00:42:21 2 3,0 00:53:29 00:58:50 1 0,0 3,0 01:31:59 8 kvm oselvar, klasse L 1 L 36 Pjalle Kjell Milde MB 1,00 00:43:00 00:43:00 1 0,0 01:06:38 01:06:38 1 0,0 0,0 01:49:38 2 L 49 Pjalle II Hans Jørgen Milde MB 1,00 00:47:52 00:47:52 2 3,0 01:13:44 01:13:44 2 3,0 6,0 02:01:36 Oselvar Spriseil 1 20 Terna Ove Gram Nipen MB 0,96 00:50:52 00:48:50 1 0,0 01:18:40 01:15:31 1 0,0 0,0 02:09:32

19 Mildeseileres resultater ved deltakelse i andre regattaer. Joller NM Zoom8: Norges Cup Zoom8: KM Optimist Yngste jenter: HC Optimist Yngste jenter: HC Zoom8 jenter: HC Zoom8 gutter: Natcha Uthaug 4. plass og beste jente. 40 båter. Natcha Uthaug 4. plass og beste jente. 60 båter. Bjørn Marius Østervold 42. plass. Elsa Buvik sølvmedalje. Elsa Buvik 1. plass, Kjersti Milde 3. plass. Natcha Uthaug 1. plass. Bjørn Marius Østervold 1. plass. Natcha med pokal for beste jente under NM Zoom8. Tur- og havseilere Korsfjordtrimmen LYS m/spinn t.o.m 1.15 LYS m/spinn Doublehanded Askøy Rundt LYS m/spinn LYS m/spinn LYS m/spinn t.o.m 1.15 LYS uten spinnaker TUR-klasse Shetland Race LYS m/spinn t.o.m Oselvar Nasjonalt Klassemesterskap Eddapliks, Stein Olav Drange 4. plass. 10 båter. My, Frode Rønning 5. plass Vår, Kjetil Krantz 6. plass Trixi, Lasse Rognaldsen 9. plass Madcap, Birger Bjerke 1. plass. 13 båter. Miramis, Erik Lie-Nielsen 4. plass Flying Viking, Arnstein Birkeland 11. plass Pollyanna, Odd Haugland 1. plass. Blues, Håkon Løland 7. plass. 9 båter. Miramis, Rolf Smedal 10. plass. 29 båter. Vår, Kjetil Krantz 7. plass. 19 båter. Trixi, Lasse Rognaldsen 7. plass. 17 båter. MaCassis II, Peter Elvingdal 8. plass. Deltora, Leif Terje Fonnes 16. plass. Bæver, Synnøve Bæverfjord. Saga Blaatt, Stein Bendiksen. Vår, Kjetil Krantz 11. plass. 20 båter. Jeppe, Leif M. Hetleflåt 8. plass. 27 båter. Terna, Nils-Ove Nipen 11. plass. Stegg, Stein Olav Drange 12. plass. Topaz, Jan Fossberg 17. plass. Fant, Bjørn Rasmussen 26. plass.

20 TILSKUDD OG STØTTEMIDLER MOTTATT I 2006 Båtlaget har i år mottatt følgende støtte: Norges Seilforbund spillemidler aktiviter for barn og ungdom 10962,- Bergen Kommune dugnadsmidler anlegg 30000,- Grendalaget til innkjøp av optimistjoller 15000,- Norges Seilforbund rekrutteringstilskudd for barn og ungdom 6295,- Fana Sparebank almennyttige formål 10000,- Bergen Kommune ungdomsmidler 5106,- I år har vi mottatt mer støtte enn forventet og retter en stor takk til våre støttespillere som gjør det mulig for oss å ha tilstrekkelig og tidssvarende utstyr som skal til for å drive rekruttering med seilkurs for barn og unge og holde de viderekomne i klubben. Midlene er brukt til innkjøp av Zoom8 seiljoller, Optimistjoller og følgebåt type hurtiggående RIB med tilhenger. Neste år er målet også å kjøpe 2 stk tomannsjoller. Vi skal også bemerke at en kontinuerlig oppgradering av flåten er nødvendig for å holde en akseptabel og sikker standard og videre tilskudd er nødvendig for å kunne fortsette satsingen på rekruttering og sikre et attraktivt tilbud til de videregående. ÅRSRAPPORT 2006 FRA UTBYGGINGSKOMITÉEN Med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak om oppføring av tilbygg med lagerplass for seiljoller, dusj og garderobeanlegg, har kommitéen bestående av Inge Dahlberg, Håkon Løland og Åge Milde arbeidet med prosjektering av tilbygget, kaianlegg, offentlig godkjenning og søknader om støtte. På grunn av båtlagets store investeringsbehov i ny flytebrygge og elektrisk anlegg samt planlegging av kaianlegg foran Båtly og tilbygg i tillegg til avklaring med hensyn til avløp er byggestart utsatt, men arbeidet med ny kai, slipp og grunnmur til tilbygget vil bli igangsatt i tråd med prosjektering, anbud, tillatelser og godkjenning.

21 Milde Båtlag Driftsregnskap 1. oktober september 2006 Budsjett Regnskap Regnskap Kontoplan Medl.kontingent Sommerregatta Mildeskvetten Andre mesterskapsinntekter Kursinntekter Salg Seilreglement Betalt dugnad Leie båter nøst Leieinntekter Båtlagsbåter 380 Utleie MB nøst Leie flytebrygger Leie kommunenøst og Vågeelv Leie vinterland Strøm salg Fast strøm salg Annonseinntekter Salg av artikler Julebasar Stønadsmidler Andre inntekter Driftsinntekter Regattautgifter Ungdomsstøtte Regattastøtte Utgifter mesterskapsarrang Kurs/utdanning Seilkursutgifter Diverse utgifter Seilreglement Premier Julebasar Tilstelling MB nøst Sum aktivitetskostnader Delt. Andres møter/konferanser Styremøter Porto Telefon Kontorrekvisita Service kopimaskin Service regnskapsprogram Kontingent internett

22 Budsjett Regnskap Regnskap Kontoplan Medlemsblad Årsberetninger Gaver Diverse Sum adm.kostnader Regattautstyr Leie Bergen Kommune Kommunale avgifter Forsikringer Strøm Vedlikehold nøst Vedl. / rep. flytebrygge Vedl./rep El anlegg Vedlikehold av brygge ved MB nøst Vedlikehold utearealer Utgifter kran Vedlikehold Oselvare Vedlikehold Optimistjoller Vedlikehold MB Mildevågen Drivstoff Vedlikehold følgebåt NSF-kontingent HSK kontingent Kontingent klubber Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat før avskrivinger Avskrivning bygninger 100 Avskrivning maskiner og lignende Driftsresultat etter avskrivinger Renteinntekter Rentekostnader Gebyrer Sum finanskostnader Resultat Milde 30. september 2006 Odd Haugland Kasserer

23 Milde Båtlag BALANSE 1.OKTOBER SEPTEMBER 2006 Kontonavn Eiendeler ANLEGGSMIDLER MB - nøst Elanlegg MB - flytebrygger Flytebrygger Komm. nøst Arbeidsflytebrygge Tomt Oselvere Optimistjoller Zoom R/B Mildevågen Følgebåt Tilhenger Inventar Regattautstyr Dataanlegg Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Beholdning varer for salg Andre fordringer Kasse Bank plaseringskonto Høyrentekonto Postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL MB-egenkapital Avsetninger Overskudd Sum egenkapital GJELD Lån Fana Sparebank Lånebevis Depositum medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Milde Odd Haugland Kasserer

24 Note til regnskapet Forsikringssummen på Mildenøstet er NOK ,-. Eiendeler som Milde Båtlag har: 8 flytebrygger Milde nøst, 8 flytebrygger Kommune nøst og 24 meter flytebrygge Vågeelven. Bokført verdi er NOK ,-. 1 areidsbrygge og jollekai som er bokført til NOK ,-. Tomten er ført med kjøpesum NOK ,-. 3 oselvar som er bokført til NOK 3,-. 10 optimistjoller som er bokført til NOK ,-. 3 Zoom 8 som er bokført til NOK ,75,-. 1 boyebåt som er bokført til NOK 1,-. 2 følgebåter som er bokført til NOK ,-. 1 dataanlegg som er bokført til NOK 0- Div. inventar og regattautstyr som er bokført til NOK 2,-. Det er foretatt følgend avskrivninger av Milde Båtlags anleggsmidler. Zoomer NOK ,-. Optimistjoller NOK ,-. Kai Kommunenøstet NOK ,-. Kai Mildenøstet NOK ,-.. Disponering av overskudd for 2006 Overskudd ,00 Investeringer i 2006: 2 Optimister Kr ,00 1 Båthenger 8.000,00 1 Følgebåt ,00 El.opplegg , ,00 Resultat Kr ,00 Styret foreslår at overskuddet benyttes slik: Avskriving flytebrygge Kr ,00, som settes inn på høyrentekontoen. Det resterende kr ,00 settes av til kjøp av to sniper, og det overskytende går til innvesteringsbudsjett for 2007.

25 Forslag fra styret: Endre Milde Båtlags 4 Nøst & Havneutvalget avgjør hvem som skal få plass i flytebryggene om sommeren og i flytebryggene og på land om vinteren, etter følgende retningslinjer: Tillegg: Maksimalgrense lengde/vekt for båter i flytekaiene settes til 36" og en båtvekt på 6000 kg. Nøst & havn kan dispensere for båters lengde/vekt i en flytebrygge dersom samlet bruksbelastning på denne kaien ikke overskrides. I Milde Båtlags anlegg gjelder medlemsansiennitet som hovedregel. Ved lik ansiennitet går seilbåter foran andre båter. Tillegg: Ansiennitet for havneplass kan bare gjøres gjeldene for en båt pr. eier. Motorbåter kan tildeles inntil 30% av antall breddemeter bryggeplass. Dersom det ved tildeling skulle bli ledige plasser, kan denne prosentsatsen fravikes. Utleie av båtplasser skal skje på oppsatt kontrakt. Tildelte båtplasser som i kortere eller lengre tid ikke benyttes, disponeres av Nøst- & Havneutvalget. Nøst & Havneutvalget tildeler plass for båter i 1.etg. i Båtlagets nøst Utleie av båtplasser skal skje på oppsatt kontrakt. "Båtly". Her går seilbåter foran andre båter. Medlemsansiennitet gjelder innenfor de to nevnte båtgrupper. Plass for seilbåt i nøst kan tildeles for et kalender år. Plass for andre båter tildeles kun som vinteropplagsplass fra 30 sept. til 1. mai Båter som veier mer enn 500 kg. kan ikke få plass i nøst. Nøstleien for båtene bestemmes i samråd med leder og kasserer etter regler vedtatt av Årsmøte. Tillegg: Dugnadsinnsats Tillegg: Året deles i to sesonger, sommer og vintersesong. Krav: inntil 10 timer sommer, og 10 timer vinter, for båteiere med båt i havnen. Frikjøp fra dugnad kr. 1000,- pr. sesong. Dugnadsfritak for pensjonister over 67 år, og tillitsvalgte. Dersom en eier, eller sameiegrupper, har flere båter i havnen, følger det en dugnadsplikt pr. båt. Dersom tillitsvalgt har flere båter i havnen, gjelder dugnadsfritaket bare en av båtene.

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlag Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlags styre 2004 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008.

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Medlemsblad nr. 2 2008 17. årgang Foto: Ulf R. Nilsen Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Foto: Arvid Jørgensen

Foto: Arvid Jørgensen Medlemsblad nr 2 23. årgang Foto: Arvid Jørgensen Milde Båtlags Styre 201 4 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095)

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Medlemsblad nr 1 2007 16. årgang Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Askøy Seilforening.

Detaljer

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

Medlemsblad nr 3/2009 18. årgang Årsberetning 2009

Medlemsblad nr 3/2009 18. årgang Årsberetning 2009 Medlemsblad nr 3/29 Årsberetning 29 18. årgang Milde Båtlags Styre 29 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Org.nr: 985

Detaljer

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet).

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Medlemsblad nr 3 2006 15. årgang To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Foto: Marius Døcker Milde Båtlags

Detaljer

Årsplan Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG. Styremøte , kl Fastlegge dato for utgivelse av MB bladet 2.

Årsplan Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG. Styremøte , kl Fastlegge dato for utgivelse av MB bladet 2. Årsplan 2010 Endringer og tillegg i årsplanen vil bli lagt inn etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Siste oppdatering utført: 17.02.2010 (K.T.). Publisert på web: 17.02.2010 Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON

Detaljer

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008.

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2008 Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55 99 15

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Medlemsblad nr 3 / 201 5 24. årgang Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Årsberetning 201 5 Milde

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG

ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG Endringer og tillegg i årsplanen vil bli lagt inn etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Siste oppdatering utført: 27.04.2009, K.T. Måned / Dato AKTIVITET / AKSJON

Detaljer

Sommerregatta MB 2011. Foto: Dag Olav Drange

Sommerregatta MB 2011. Foto: Dag Olav Drange Medlemsblad nr 2/2011 Sommerregatta MB 2011. Foto: Dag Olav Drange 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21.

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21. Milde Båtlag JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN 2017 med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 2017 Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar Kunngjøring Versjon av 21. april 2017 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

NM i Oselvar Austevoll 2011.

NM i Oselvar Austevoll 2011. Medlemsblad nr 3/2011 20. årgang NM i Oselvar Austevoll 2011. Årsberetning 2011 Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 KLUBBMESTERSKAP JOLLER og OSELVAR Søndag 25. september 2016 KL. 11.00 og 14.30 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang Medlemsblad nr 2/201 3 Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang 22. årgang Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP. 23. september JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP. 23. september JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 23. september 2007 JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen)

Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen) Medlemsblad nr.1 2005 14. årgang Fotograf: Erik Rognaldsen Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen) Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2016 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 2/5,9/5,23/5,30/5,6/6,13/6,20/6

Detaljer

Årsmelding 2008 for Siglarlaget Njord/ Tysnes

Årsmelding 2008 for Siglarlaget Njord/ Tysnes Årsmelding 2008 for Siglarlaget Njord/ Tysnes Glade sølvmedaljevinnarar frå NM Oselvar 2008. Foto: Kjell Magnus Økland 1 Styret for 2008 Formann: Lars Grøteide Nestformann: Jan Vee Styremedlem: Rita Teigland

Detaljer

Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010

Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010 Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010 Tur & Hav LYS til og med 1,24 seilas 1. Vind nordlig 2-0 m/s Pl. Seil Nr Båtnavn Skipper Båttype LYS Start Mål Utseilt Korrigert 1 210 NN Mats Mæland

Detaljer

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår.

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår. Vinterseiling Snipe 2 0 1 5-2 0 1 6 Treningsseilaser for sniper på lørdager kl. 11.30. Seilasene vil finne sted på følgende lørdager (fortrinnsvis første lørdag i måneden): 2015: 10/10, 7/11, 5/12. 2016:

Detaljer

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Medlemsblad nr 1 2008 17. årgang Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlags styre 2004 Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Medlemsblad nr 3 2005 14. årgang Ulrik Stor NM 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

RS Feva - ny jolle på Milde

RS Feva - ny jolle på Milde Medlemsblad nr 2/2009 18. årgang RS Feva - ny jolle på Milde Milde Båtlags Styre 2009 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2009

OSELVARKLUBBEN  ÅRSBERETNING 2009 OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2009 Oselvarklubben Årsberetning 2009 2 Innhold : side Årsberetning 2009 2 Årsregnskap 2009 9 Vedlegg: 1. Resultater NM Oselvar 2009 12 2. Resultater andre oselvar regattaer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag JOLLE- og OSELVARTRIMMEN med innlagt Åpent Klubbmesterskap Snipe, RS Feva, Oselvar etc. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 1. september Revisjon av seilingsbestemmelsene kan forekomme uten varsel

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

MB-Jollen 2016. Lørdag 11. juni, kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER. Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016.

MB-Jollen 2016. Lørdag 11. juni, kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER. Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016. MB-Jollen 2016 Lørdag, kl. 12.00 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde ved Fanafjorden, Bergen Fanafjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016. Endringer

Detaljer

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2014

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2014 OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2014 Oselvarklubben Årsberetning 2014 2 Innhold : side Årsberetning 2014 3 Årsregnskap 2014 11 Vedlegg: 1. Resultater NM Oselvar 2014 14 2. Resultater andre oselvar regattaer

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

Milde Båtlags Styre 201 5

Milde Båtlags Styre 201 5 Medlemsblad nr 2 / 201 5 24. årgang Milde Båtlags Styre 201 5 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag*Skibenesveien 1 2*5259 Hjellestad Org.nr: 985_399_875

Detaljer

Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2007

Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2007 Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2007 Milde Båtlags styre 2007 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org Internettadresse:

Detaljer

Resultatliste kunngjøres på oppslagstavle og legges ut på MBs hjemmesider.

Resultatliste kunngjøres på oppslagstavle og legges ut på MBs hjemmesider. Milde Båtlag OSELVAR / JOLLE - TRIMMEN 2012 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags oselvere og sniper på onsdagskvelder kl. 18.30. Seilasene vil finne sted på følgende dager: 9/5,16/5,23/5,30/5,6/6,13/6,20/6,27/6,1/8,8/8,15/8,22/8,29/8,5/9,12/9,19/9.

Detaljer

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2012

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2012 OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2012 Oselvarklubben Årsberetning 2012 2 Innhold : side Årsberetning 2012 2 Årsregnskap 2012 10 Vedlegg: 1. Resultater NM Oselvar 2012 14 2. Resultater andre oselvar regattaer

Detaljer

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 Seilingsbestemmelser 2011 Seilingsbestemmelser Regattaserien 2011 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler

Detaljer

Årsplan 2012 oppdatert

Årsplan 2012 oppdatert Årsplan 2012 oppdatert 06.02.2012 Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG DESEMBER 2011 Tirsdag 13. JANUAR Styremøte 1-2012, kl 19.00 Statoil 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Gjennomgang av

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SØNDAG 20. SEPTEMBER - KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 27.08.2015 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen

Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen Medlemsblad nr 1 2006 15. årgang Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2006 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Årsmelding 2007 For Båtlaget Njord Tysnes

Årsmelding 2007 For Båtlaget Njord Tysnes Årsmelding 2007 For Båtlaget Njord Tysnes Styret for 2007: Formann: Morten Epland Nestformann: Jan Vee Kasserar: Olav Andersen Skrivar: Ingrid Haaland Styremedlem: Rita Teigland 1.varamedlem: Tore Vee

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP 2010 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP 2010 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 2010 TUR / HAVSEILERE SØNDAG 26. SEPTEMBER - KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side.

Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side. Medlemsblad nr 3 2007 16. årgang Mildetrimmen 21.august 2007 Foto: Lasse Rognaldsen Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side. Milde Båtlags styre 2007 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ASKELADDEN 6. 7. SEPTEMBER 2008. Lørdag - kl. 12.00 Søndag - kl. 11.00. Seilingsbestemmelser. Arrangør: Os Seilforening og Milde Båtlag

ASKELADDEN 6. 7. SEPTEMBER 2008. Lørdag - kl. 12.00 Søndag - kl. 11.00. Seilingsbestemmelser. Arrangør: Os Seilforening og Milde Båtlag ASKELADDEN 6. 7. SEPTEMBER 2008 Lørdag - kl. 12.00 Søndag - kl. 11.00 Seilingsbestemmelser Arrangør: og Arrangerende foreninger, eller noen av deres regattafunksjonærer, kan ikke gjøres ansvarlig for noe,

Detaljer

KNS og OS Onsdagsseilaser for Tur og havseilere (NOR-rating uten spinnaker)

KNS og OS Onsdagsseilaser for Tur og havseilere (NOR-rating uten spinnaker) KNS og OS Onsdagsseilaser for Tur og havseilere (NOR-rating uten spinnaker) Onsdagsseilasen erstatter KNS tradisjonelle turseilercup, men forsøker å ta opp i seg det beste fra den. De forandringene fra

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

5. BANESEILAS LØP OG MERKER 5.1 LØP VED BANESEILAS Det seiles på pølsebane med start og innkomst ved merke 2 (le merke). Ved unntak av målgang ved ful

5. BANESEILAS LØP OG MERKER 5.1 LØP VED BANESEILAS Det seiles på pølsebane med start og innkomst ved merke 2 (le merke). Ved unntak av målgang ved ful JOLLE- / OSELVAR - TRIMMEN 2011 Treningsseilaser, serieseilas, for s oselvere og joller på mandagskvelder kl. 18.30. Seilasene vil finne sted på følgende dager: JOLLER: 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 20/6,

Detaljer

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012 Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle 14. april 2012 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert som

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR Milde Båtlag Medlemsblad nr.1 2003 12. årgang 1928-2003 75 ÅR Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net Nestleder: Åge Milde Telefon privat:

Detaljer

Bergen Cup 2009 Snipe

Bergen Cup 2009 Snipe Bergen Cup 2009 13. - 14. juni 2009 Innlagt i MB s Sommerregatta for Knarr og Oselvar SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 30. mai 2009 Endringer i seilingsbestemmelsene kan bli gjort uten varsel helt frem

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Milde Båtlag MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 8. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Lørdag kveld den 8. mai kl. 19.00 i 2. etg. i Mildenøstet. Nærmere

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

SEILINGBESTEMMELSER. Haugesund Seilforening ønsker velkommen til. KRETSMESTERSKAP i Rogaland Seilkrets for Optimist, 2-Krona og Laser 4.

SEILINGBESTEMMELSER. Haugesund Seilforening ønsker velkommen til. KRETSMESTERSKAP i Rogaland Seilkrets for Optimist, 2-Krona og Laser 4. SEILINGBESTEMMELSER Haugesund Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP i Rogaland Seilkrets for Optimist, 2-Krona og Laser 4.7 01.-02. oktober 2016 Seilstasjon på Lindøy (Fosen) Versjon 1 1. Regler

Detaljer

Bergen Cup Snipe 2015

Bergen Cup Snipe 2015 Bergen Cup Snipe 2015 13. og 14. juni 2015 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde ved Fanafjorden, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Revidert versjon av 25. mai

Detaljer

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland.

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland. OSELVARKLUBBEN Stiftet som BHSS 27. august 1945 Bergen 10. februar 2017 OSELVARSEILING 2017 «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august 2016. Foto: Torbjørn Meland. Terminliste

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 14. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST med PREMIEUTDELING Lørdag kveld den 14. mai kl. 20.00 i 2. etg. i Mildenøstet.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

INNBYDELSE / KUNNGJØRING

INNBYDELSE / KUNNGJØRING Foto: Gry Hunstad INNBYDELSE / KUNNGJØRING Milde Båtlag har gleden av å invitere TUR- og HAVSEILERE til kappseilas på Fanafjorden, Korsfjorden og Lysefjorden Lørdag 13. mai, kl. 12.00 Klasser: NOR Rating

Detaljer

SOMMEREGATTA Knarr juni 2016 SEILINGSBESTEMMELSER. Versjon av 18. mai 2016

SOMMEREGATTA Knarr juni 2016 SEILINGSBESTEMMELSER. Versjon av 18. mai 2016 Milde Båtlag SOMMEREGATTA 2016 Knarr 11. - 12. juni 2016 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde Båtlag Milde Fanafjorden / Korsfjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 18. mai 2016 Endringer

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Arrangementskomite for NM Snipe 2016:

Arrangementskomite for NM Snipe 2016: Møtereferat Subject NM Snipe 2016 Møte nr. 4 Møtet startet kl. 18:30 og ble avsluttet kl. 20:15. Møtedato 13.01.2016 20 January 2016 Location: Skipanesvegen 315 Referent: Totland Sign: Date: Tilstede Berit

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Seilingsbestemmelser Banks Hjeltefjordtrim 2015 Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Banks Hjeltefjordtrim 2015 Side 1 av 10 15/05/2015 Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsberetning 2013. Halden Seilforening

Årsberetning 2013. Halden Seilforening Halden Seilforening Postboks 93, 1751 Halden E-mail: post@haldenseilforening.net Internett: www.haldenseilforening.net Årsberetning 2013 Halden Seilforening Årsmøte 29. mars 2014 Fra startlinjen på Iddefjordsregatta

Detaljer

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser 6. - 7. juni Stord Rundt 2015 Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SOMMERREGATTA. 24. og 25. juni Felles arrangement for Bergens Seilforening og Milde Båtlag SEILINGSBESTEMMELSER

SOMMERREGATTA. 24. og 25. juni Felles arrangement for Bergens Seilforening og Milde Båtlag SEILINGSBESTEMMELSER Bergens Seilforening Milde Båtlag SOMMERREGATTA 24. og 25. juni 2006 Felles arrangement for Bergens Seilforening og Milde Båtlag SEILINGSBESTEMMELSER Regattasjef: Gunnar Grevstad Banesjefer: BS-banen:

Detaljer