Milde Båtlags styre 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Milde Båtlags styre 2005"

Transkript

1 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005

2 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Telefon: E-post: Internettadresse: Org.nr.: Redaksjonskomité: Lasse Rognaldsen Landåssvingen 40a 5096 Bergen E-post: E- post: Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nestleder: Åge Milde Telefon privat: Telefon jobb: E-post: Sekretær: Inger Lise Milde Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Utgivelser: 3 ganger i året + årsberetning. 3.Styremedlem: Opplag: 350 stk. Trykk: Bodoni hus Annonsepriser: Helside kr. 1000,- Halvside kr. 500,- Kvartside kr. 250,- (tillegg for farge) Kasserer: Odd Haugland Telefon privat: E-post: 1.Styremedlem: Leder regattautvalget Kjell Totland Telefon privat: Telefon jobb: Telefon mobil: E-post: 2:Styremedlem: Leder nøst og havneutvalg Dag Olav Drange Telefon privat: Telefon mobil: E-post: E-post: Leder treningsutvalget Ottar Uthaug Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 4.Styremedlem Leder jentelaget Utleie lokaler 2.etasje nøst Berit Rasmussen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 2.Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Lasse Rognaldsen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 3.Varamedlem: Petter Strømme Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nøst og havneutvalg: Dag Olav Drange: Bjørn Rasmussen: Erik Birkeland: Frank Olsen: Ole Erik Drange: Treningsutvalget: Ottar Uthaug: Inger Lise Milde: Frode Njøs: Rolf Smedal: Gunnar Milde: Regattautvalg: Kjell Totland: Stein A Strømme: Ole Steinar Andersen: Per Erik Krantz: Revisor: Dag Steinslid: Vararevisor: Kjell Milde: Representanter HSK ting: Nils Ove Nipen: Kjell Totland: Representanter NSF ting: Nils Ove Nipen: Åge Milde: Valgkomite: Birger Bjerke (leder) : Nils Ove Nipen: Bjørn Rasmussen: Varamedlem: Rolf Smedal Telefon privat: Telefon mobil: E-post:

3 Milde Båtlag stiftet 8. mai 1928 Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Milde Båtlag tirsdag 15 november 2005 kl på Mildenøstet. DAGSORDEN 1. Åpning og godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps 3. Godkjenning av fremmøtte representanter 4. Godkjenning av saksliste SAKSLISTE 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Orientering om nybygg 4. Forslag fra styret 4.1. Styret foreslår å øke leien på land om vinteren med følgende satser: Små båter(under 750 kg) : fra kr til kr Store båter: fra kr til kr Eget opptak: fra kr. 800 til kr Alle som får tildelt plass i flytebryggene må betale et depositum på kr ,-. Beløpet betales tilbake dersom plassen sies opp. (Bakgrunn for forslaget se for øvrig side 4 og 5.) 5. Forslag fra medlemmene 5.1. Følgende forslag er fremmet fra Gunnar Milde: (Bakgrunn for forslaget se for øvrig side 6.) 1) Nøst og havneleien økes til 2 x dagens satser. 2) Medlemmer som yter en vesentlig innsats for laget ut over dagens krav til dugnadsinnsats, innrømmes en rabatt i nøstleie og kaileie på 50%. 3) Som vesentlig innsats defineres minimum deltakelse på 4 regattaer / regattaserier eller en dokumentert innsats må minimum 50 timer i form av dugnad eller innsats i lagets forskjellige styrer og komiteer. 4) Det er det enkelte medlem som er ansvarlig for å dokumentere egen innsats. Dette gjøres i form av resultatlister eller dugnadslister signert av dugnadsleder / komité leder.

4 5.2 Følgende forslag er fremmet fra Lars Magne Drange, Stein Olav Drange, Christian Bjerke, Rolf Smedal og Birger Bjerke : Forslag 1. Øke kaileien med 50% for ikke regatta-aktive båter fom. År Forslag 2. Sette av 5 plasser til regatta-aktive seilere. Tildele 5 båtplasser til nye medlemmer. Forutsetter deltagelse i min. 4 dokumenterte HSK regattaer. Forslag 3. Øremerke kr på budsjettet til regattastøtte. Maks kr pr. båt. I sesongen Vedta kontingent. Styret foreslår å endre kontingenten fra kr 350 til 400 for seniormedlemmer, de andre medlemstyper forblir uendret. Disse er kr. 125 for juniormedlemmer, kr. 100 for pensjonister og kr. 75 for familiemedlemmer. 7. Budsjett for Valg av nye representanter til styret og utvalg

5 Årsmøtesak: 2005 brygger Utskifting av flytebrygger. Båtlaget står foran et kostbart utskiftingsprosjekt. Vi må spørre? Hvilke aktiviteter ønsker styret å opprettholde i laget? - Ungdomsarbeid, jolleseilere - Regattaseiling for alle interesserte - Tur og havseilermiljø - Båthavn for nærmiljøet Hvordan klarer vi dette i dag? - Laget får inntekter fra ulike aktiviteter som: - Medlemskontingent (årskontingent) - Havneleie i brygger ( sommer og vintersesong) - Opplag på land (vintersesong) Hva kreves for å holde dette gående? - At vi beholder og pleier medlemmene våre - At vi har et tilbud til de unge - At vi har båter i havnen Fremsynthet / behov! De som for år siden så at havnen måtte organiseres og utvides har fått rett. Behovet for havneplasser bare øker og øker. Båtlaget har stor pågang etter havneplasser, langt mer enn vi har kapasitet til i dag. Materiellet: Vårt havnemateriell drar på årene og slitasjen viser seg tydeligere og tydeligere for hver sesong. Vi står foran en kostbar utskiftning av bryggemateriell Det er bare spørsmål om tid før vi må ta den ytre bryggen ut av drift. Siste års sesong har satt sine tydelige spor. Hva foretar vi oss så? Nedenfor følger en oppstilling som viser to tenkte modeller av hvordan problemet kan løses. Alternativ A: Gir oss ny tidsmessig brygge 300 (den ytre) til kommende sesong Gir oss bryggeelementer til overs, som midlertidig kan gå inn i de andre bryggene ved behov. Gir oss en finansieringsplan som over ti år vil hjelpe laget til å skifte ut alt flytende bryggeutstyr. ( se modell) Alternativ B Gir oss et lappverk som blir dårligere og dårligere. Utsetter nyinvesteringer som er nødvendige alt i dag, Vi vil få et restbryggeutstyr som ikke lenger er brukende noe sted Investeringsbehovet vil øke på sikt.

6 Skisse, framdrift bryggeplaner 2005 /2006 Alternative løsninger Brygge for brygge fornyes En enhet hvert femte år Løpende min. vedlikehold Årlig Forventet levetid Forventet rest levetid kai år 3 5 år Investeringsbehov Vedlikeholdsbehov hvert 5. år hvert år Finansiering Depositum fra medlemmene Kr pr. havneplass øremerket fra havneinntektene hvert år til restinvestering for de siste bryggene. Resultat: Brygge 300 er herved fullfinansiert og kan byttes ut alt i 2006 Dette vil gi tidsmessige brygger til alle båtbrukerne innen ti tolv år Finansiering Fra båtlagets ordinære drift hvert år Resultat: Kaiene blir eldre og eldre og forfaller til det uansvarlige. Vi vil få et enda større investeringsbehov når vi må skifte ut. Forslag til årsmøtet: 2005 Finansiering av flytebrygger. Alle som søker og får plass i havneanleggene til Milde Båtlag skyter inn kr som et depositum pr. båtplass ved aksept av plasstildeling.. Ved avgivelse av plass, tilbakebetales depositum i sin helhet. Medlemsansiennitet opprettholdes som før. Havneleien blir som før, vedtatt på årsmøte. For kai 300 vil leien øke med kr pr. bås, grunnet større bredder på utriggerne. Lagets styre arbeider for å sette av minst kr pr. år til videre oppgradering.

7 Til styret i Milde Båtlag Forslag til behandling på årsmøtet 2005 For både å fremme deltagelsen i regattaer og prøve å stimulere flere medlemmer til å yte en større innsats for laget, ønsker jeg å fremme følgende forslag for årsmøtet: 5) Nøst og havneleien økes til 2 x dages satser. 6) Medlemmer som yter en vesentlig innsats for laget ut over dagens krav til dugnadsinnsats, innrømmes en rabatt i nøsteleie og kaileie på 50%. 7) Som vesentlig innsats defineres minimum deltakelse på 4 regattaer / regattaserier eller en dokumentert innsats må minimum 50 timer i form av dugnad eller innsats i lagets forskjellige styrer og komiteer. 8) Det er det enkelte medlemm som er ansvarlig for å dokumentere egen innsats. Dette gjøres i form av resultatlister eller dugnadslister signert av dugnadsleder / komité leder. Bakgrunn for forslaget: I Milde Båtlag er det en håndfull personer som legger ned en betydelig innsats for laget. Samtidig har laget i bort i mot 400 medlemmer som en sjelden eller aldri ser. (Jeg antar at mange av disse medlemmene sitter inne med mye kompetanse som båtlaget kan nyttiggjøre seg i årene fremover.) Videre ser en at deltakelsen på regattabanene er sterkt minkende og at Milde Båtlag utvikler seg mer og mer i retning av en motorbåt klubb og marina. Jeg håper at dette også vil kunne være med å fremme dugnadsinnsatsen i forbindelse med forestående utbygging av båtlagets anlegg. Videre vil jeg påpeke at dagens ordning med at Oselvarer som ligger i opplag i båtlagets nøst må betale dobbel leie dersom de ikke er aktive deltakere på regattaer føles dypt urettferdig. I den sammenheng vil jeg påpeke at jeg legger ned en betydelig andel gratis timer for båtlaget som trener og instruktør. Hvert av årene i de tre siste årene er det lagt ned i overkant av 100t per år. Denne innsatsen går sterkt ut over den mulighet som jeg har til å sette i stand og benytte min Oselvar som oppbevares i nøstet. Hittil har jeg valgt å prioritere innsatsen som trener og instruktør. Mvh GMi

8 Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til Milde Båtlag Navn Dato innmeldt Alder Husa John Karsten Hopland Steinar Irgens Gerd Helene Kyvik Inge Håkon Schanche Peik Drange Astrid Kvaale Torstein Sletten Andreas Mellingen, Kristine Varpe Øystein Breivik Anders Ystad Bjørnar Toresen Reidar Trones Ivar Woods William Larsen, Lars Erik Søderberg Johan Ole Irgens Arthur Kordt Elling Utne Gjæringen Arne Wøbbekind Per Kenneth Aase Elvingdahl Peter Medlemmer i Milde Båtlag pr Kjønn 0-12 år år 20 og eldre Summer Menn Kvinner Antall medlemmer til sammen: Tilgang 2004 Kjønn 0-12 år år 20 og eldre Summer Menn Kvinner Antall medlemmer til sammen: Utmeldt/støket 2004 Kjønn 0-12 år år 20 og eldre Summer Menn Kvinner Antall medlemmer til sammen: Antall Hovedmedlemmer 275 Antall Familiemedlemmer 80 Antall Juniormedlemmer 12 Antall Pensjonister 22 Antall Æresmedlemmer 8 Til sammen 397

9 Årsrapport fra treningsutvalget 2005 Hovedtrekkene fra treningsutvalget i 2005 er følgende: * Nybegynnerkurs for barn i Optimistjolle * Trening for barn og unge i Optimist og Zoom8 * Deltakelse fra MB i Norges Cup for Optimist * Deltakelse i internasjonale seilaser for Optimist og Zoom8 * Aktivitet mot Tur & Hav og Oselvar * Div. Nybegynnerkurs Introduksjonskurset for nybegynnere ble holdt helgen 30. april og 1. mai. Etter denne helgen fikk deltakerne tilbud om å trene en gang i uken frem til skoleferien, og fra midten av august til slutten av september. Vi hadde maks. deltakere på kurset, og noen få har falt fra i løpet av kurset. Nybegynnerkurset har vært ledet av Gunnar Milde, Frode Njøs, og Ann Mari Gleditsch. Trening barn og unge De viderekommende jolleseilerne har denne sesongen vært samlet i en gruppe. Seilerne begynte sesongen med temasamlinger i januar/februar, og var på vannet rundt påske tider! Noen før noen etter! Gruppen har bestått av Zoomseilere og Optimistseilere i alderen 9 13 år. Fremmøte på treningene har vært bra, og den ene treningskvelden har vært brukt til serieregatta. Nasjonale- og internasjonale mesterskap; Optimist og Zoom8 I Stor NM var MB representert med to seilere i Optimistklassen og en i Zoom8. Også denne sesongen har MB vært representert med seilere i Norges Cup for Optimist. Regattaene har vært arrangert i Drøbak, Arendal, Ålesund og Horten. Etter 3. NC var en av seilerne rangert som 5. beste jenteseiler i Optimistklassen, og dermed tatt ut til å representere Norge i NJoM. T & H og Oselvar I løpet av vinteren arrangerte vi såkalte temakvelder for T & H og Oselvar seilerne. Temaene som ble tatt opp var regler og seil/rigg. Div. Tirsdag 3. mai ble det arrangert felles starttrening for alle gruppene i MB. Jolleseilerne og T & H stilte til start. Helgen 15. og 16. oktober arrangerte treningsutvalget kretssamling, sammen med Hjellestad Seilforening og Bergens Seilforening. Leder av treningsutvalget Ottar Uthaug

10 ÅRSRAPPORT 2005 FRA UTBYGGINGSKOMITÉEN Med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak om kjøp av grunn under Båtly med tilleggsareal og oppføring av det valgte tilbygg har kommitéen bestående av Petter Strømme, Inge Dahlberg, Håkon Løland og Åge Milde arbeidet med fullføring av kjøp av tomt og prosjektering av tilbygget. I juli i år ble grunnen formelt overtatt fra Bergen kommune, totalt 279 kvm med salgssum kr ,- pluss omkostninger, lånefinansiert i Fana Sparebank med 10 års nedbetalingstid. Tegninger for tilbygget på 8 x 11 m grunnflate er utført av arkitekt, byggekommitéen har stått for teknisk beskrivelse og anbudspapirer, priser fra entrepenør, rørlegger og elektriker er innhentet, budsjett og framdriftsplan er utarbeidet. Byggemelding blir sendt i disse dager, byggekommitéens arbeide fortsetter med søknader om støtte og tilskudd, finansieringsplan, kontakt med entrepenører og håndverkere for tilbud på arbeidet. Det er gode tider i bransjen og dette gjenspeiler seg når det gjelder interesse, pris og leveringstid. Finansiering av tomt, grunnarbeid og tilbygg med en samlet prislapp på over 2 millioner kroner vil påføre båtlaget låneutgifter som gjør det nødvendig med ekstra tiltak for å øke båtlagets inntekter, selv om det forventes at tilskudd og støtte vil dekke noe av investeringen. TILSKUDD OG STØTTEMIDLER MOTTATT I 2005 Båtlaget har i år mottatt støtte fra følgende: Grendalaget med kr ,- til Optimistjolle. Fana Sparebank med kr ,- til almennyttige formål. Norges Seilforbund spillemidler til utstyr kr ,- til Optimistjoller. Hordaland Idrettskrets spillemidler til aktiviteter for barn og ungdom kr ,-. For midlene er det kjøpt inn 2 stk. Optimistjoller til kr ,- og en Rib følgebåt med motor til kr ,-. Vi retter en stor takk til våre støttespillere som gjør det mulig for oss å drive rekruttering og seilkurs for barn og unge med tilstrekkelig og sikkert utstyr. Samtidig bemerkes at flere av Optimistjollene er modne for utskifting og en kontinuerlig oppgradering av flåten er nødvendig for å holde en akseptabel og tidssvarende standard. Behovet for ytterligere tilskudd er derfor stort skal vi fortsette satsingen på rekruttering og tilby seilkurs til dem som vil noe annet enn fotball.

11 Årsrapport fra Nøst og Havneutvalget 2005 Utvalget har til dels fulgt den oppsatte årsplanen for Styrets beslutning om å bruke dugnadsplikten for å løse vårt engasjement i Stor NM har ført til at annet dugnadsarbeid har måttet vente. Tallene viser at akktiviteten likevel har vært stor i sommersesongen. Mange brukte en hel uke ferie for å avvikle sommerens aktivitet. Dugnadsoversikter Gruppemøter planlegging og gjennomføring Antall ganger Tidsrom Ant. timer Ant.pers. Tot.timer Oppgaver 1 Nov jobbfordeling 1 Jan sommersøknad og bladstoff 1 Feb dugnadsplaner 1 Feb havnefordeling 1 Feb havnefordeling 1 Feb havnedugnad 1 Feb havnedugnad 1 Mars dugnad og bladstoff 1 Mars havnedugnad 1 Mars havnedugnad 1 Apr plan sjøsett 1 Apr klargjøring sjøsett 1 Apr sjøsett 1 Apr vårdugnad 1 Mai sommerplaner 1 Juni Stor NM planer 1 Juni St Hans rigging 5 Juni Stor NM gjennomføring 1 Aug bladstoff, vintersøknad 1 Sept årsmøtesaker planer 1 Sept høstdugnad 1 Okt havneplass vinter 1 Okt havneplass vinter 1 Okt klargjør opptak 1 Okt båtopptak 1 Okt båtopptak 1 Okt havnedugnad 1 Okt havnedugnad Medlemsdugnader 2 Febr havnedugnad kaier 2 Mars havnedugnad kaier 1 April sjøsetting 4 Juni Stor NM 1 Sept Høstdugnad Båtbruk 1 April Bøyeutlegg 1 April Mildeskvetten 2 Juni Sommer reg Km kjøl 7 Sesongen K trim 8 Sesongen Mildetrim 6 Juni Stor NM Båtlagsbåter brukt ved treninger for joller er ikke tatt med i dette oppsettet.

12 ÅRSRAPPORT 2005 Regattautvalget I sesongen 2005 har Milde Båtlag arrangert følgende terminfestede regattaer: Mildeskvetten Tur- og havseilere Lørdag 7. mai. Sommerregatta Alle klasser (unntatt seilbrett) Lørdag 11. og søndag 12. juni. Stor-NM Yngling, 2.4mR, Oselvar spriseil Onsdag lørdag 25. juni. KM Kjølbåter Knarr, 10 kvm Oselvar Lørdag 13. og søndag 14. aug. Korsfjordtrimmen Tur- og havseilere Mai - september. Klubbmesterskap Joller, Oselvar, Tur- og havseilere Lørdag 24. og søndag 25. sept. I tillegg er det arrangert trenings seilaser for Tur & Havseilere, Mildetrimmen, og for oselvere, Oselvartrimmen, på h.h.v. tirsdags og ondags kvelder kl Mildeskvetten Årets Mildeskvetten ble avholdt lørdag 7. mai. Kun 16 båter stilte til start, hvilket er en nedgang på 30% i forhold til fjorårets deltakelse. Med en nedgang på 37% fra 2003 til 2004 har det over de to siste årene vært en dramatisk reduksjon i antall deltakende båter i Mildeskvetten. Blant årets deltakere var det 6 båter fra Milde. Referat fra regattaen finnes i MB s Medlemsblad nr Sommerregatta Sommerregattaen ble i år arrangert i fellesskap med Bergens Seilforening. Regattaen ble avviklet lørdag 11. og søndag 12. juni for å gå klar Stor-NM i siste del av juni. BS hadde ansvar for jolleklassene på bane i Raunefjorden, mens MB hadde ansvar for tur/havseilere, Knarr og Oselvar på Korsfjorden/Fanafjorden. I alt deltok 64 båter fordelt på 41 joller, 10 knarrer, 6 tur- og havseilere og 7 oselvere. Blant deltakerne kom 11 båter fra Milde. Referat fra regattaen finnes i MB s Medlemsblad nr Stor-NM 2005 Den store regattaen for Milde Båtlag i 2005 var utvilsomt Stor-NM 2005, som omfattet 11 NM-klasser, 259 båter og 310 seilere. Stor-NM 2005 ble avholdt som et fellesarrangement mellom Bergens Seilforening, Hjellestad Seilforening og Milde Båtlag, og det ble seilt på Raunefjorden, Korsfjorden og Mynteviken fra onsdag 22. juni t.o.m. lørdag 25. juni. Milde Båtlag hadde ansvar for avviklingen av seilasene for klassene Yngling (6 båter), Oselvar (14 båter) og 2.4mR (10 båter) på indre bane i Korsfjorden. Et mannskapskorps på 33 personer fra MB var i sving bare for å dekke Milde Båtlags del av det regattatekniske arrangementet til vanns og på resultatservice kontoret. I tillegg var godt og vel 20 personer fra MB engasjert med oppgaver på land, så som trafikkdirigering, deltakerregistrering og kiosk/bodsalg etc. Milde Båtlag vil få rette en stor og uforbeholden takk til alle lagets medlemmer som hjalp til med å få arrangementet vel i havn. Fra Milde stilte 6 båter i NM Oselvar og en båt i NM Optimist jenter. Norgesmester i Oselvar ble Carmencita, Olav H. Østervold, Christian Østervold, Ingmar Taranger, Austevoll. Sølvmedaljene gikk til Hyggen, Andreas M. Iversen, Christian Sogn Iversen, Morten-Johan S. Steene, Hjellestad. Bronsemedaljene gikk til Terna, Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen, Rune Nordtvedt, Milde. I klasse Optimist jenter tok Natcha Uthaug, Milde, en flott 8. premie blant 47 båter. Referat fra Stor-NM finnes i MB s Medlemsblad nr KM Kjølbåter 2005 Kretsmesterskap for kjølbåter ble arrangert av Milde Båtlag på Korsfjorden lørdag 13. og søndag 14. august. I knarr klassen deltok 10 båter, mens det bare stilte 4 båter til start i klasse K, 10 kvm oselvar. Dermed var det bare knarrene som kunne kåre en kretsmester, ettersom et gyldig KM krever minst 5 deltakende båter i en klasse. Kretsmester i knarr ble ON 141 Lillian Edel, Martin Bjelland, Elling Bjelland, BS. I 10 kvm oselvar vant K 3 Sjanse, Nils-Ove Nipen, MB. Referat fra KM kjølbåter 2005 finnes i MB s Medlemsblad nr

13 Korsfjordtrimmen Korsfjordtrimmen for tur- & havseilere, som arrangeres i samarbeid med Os Seilforening, bestod i år av 7 seilaser på tirsdagskvelder fra mai til september, hvor de 2 dårligste resultatene kunne strykes i poeng-sammendraget. Det deltok i alt 26 båter, hvor av 6 fra MB. Regattaen ble seilt på faste merker i Korsfjorden med start og innkomst ved Blia. Banesjef Dag Olav Drange ledet arrangementet på sjøen, assistert av Berit og Bjørn Rasmussen. Og disse har gjort en utmerket innsats, både i storm og stille, ved å sørge for merkeutlegging, start og innkomst. Resultatberegning og resultatservice forøvrig ble ivaretatt av Os Seilforening. I klasse LYS med spinnaker, LYS f.o.m. 1.16, vant Miramis, Erik Lie-Nielsen, MB. I Tur-klassen vant Ex. Statsraad Normann, Andreas Sletten, MB. Mildetrimmen Mildetrimmen, som er en treningsregatta og serieseilas for MBs tur- og havseilere, har i år bestått av 10 seilaser over 7 tirsdager for båter uten spinnaker, og 8 seilaser over 6 tirsdager for båter med spinnaker. Hovedsakelig ble det seilt på faste merker i Fanafjorden med unntak av seilasen den 2. august, som ble seilt som langbane seilas med start fra Mildeskjæret og løp ut i Korsfjorden. Første seilas i år ble ledet av Terje Skram, mens Kjell Totland, assistert av Kjell Milde, har ledet regattaavviklingen på de øvrige tirsdager. Av de seilte seilaser kunne de 2 dårligste oppnådde poeng for hver båt strykes i poengsammendraget. Sammenlagt vinner av Mildetrimmen 2005 i klasse LYS med spinnaker ble NOR 156 Eddapliks, Stein Olav Drange, MB, 0.0 poeng. I klasse LYS uten spinnaker gikk seieren til NOR 8186 Aurora, Berit Rasmussen, MB, 9.0 poeng. Oselvartrimmen Oselvartrimmen er en treningsregatta for MB på onsdagskvelder kl fra mai til september. I år har det deltatt 5 oselvere, alle i spriseilklassen. Men bare 2 onsdager har det vært deltakelse. Første onsdagen ble regattaene ledet av Berit Rasmussen, mens båtene selv administrerte seilasen. Vinner i spriseilklassen ble: 20 Terna, Nils Ove Nipen, 3.0 poeng. Klubbmesterskapet Under fine vær og føreforhold avholdt Milde Båtlag sitt klubbmesterskap 2005 for joller, oselvere og tur- og havseilere i helgen 24. og 25. september. Lørdag formiddag seilte jollene 2 seilaser i fint vær med solskinn og bris fra vest, 2-5 m/s. Første seilas startet kl på en pølsebane som bestod av 2 kryss og to lenselegg, hvor start og mål foregikk ved le merke. Banen ble lagt i Fanafjorden øst for Mildeskjæret og i alt deltok 4 Zoom8 joller og 14 optimistjoller, hvorav 9 i rekrutt klassen. Båtene i klasse Optimist Rekrutt seilte bare en seilas hvor løpet bestod av kun en kryss og en lens på pølsebanen. Andre seilas startet kl og ble avkortet ved lensemerket etter en runde. Seilasen ble avsluttet like før kl Premieutdeling ble avholdt i 2. etg. i Mildenøstet hvor alle fikk premie og diplom, før det hele ble avsluttet med hamburger og saft. Natcha Uthaug ble klubbmester 2005 i Zoom8, mens Helene Gjerde ble klubbmester i Optimist. Lørdag ettermiddag var det kun mulig å få avviklet en seilas for oselverne i lett og skiftende vind fra NØ til VSV, m/s. Start og innkomst foregikk mellom indre flustake og indre bøye ved Mildeskjæret. Seilasen startet kl og løp 1 ble seilt. Første legg ble en tålmodighetsprøve i lite vind, som stadig skiftet retning, slik at legget over til merke 4 ved Naustvika, Rød, inneholdt både slør, kryss og lens avhengig av hvor i fjorden båtene befant seg. Etter babord runding av merke 4 gikk løpet tilbake til mål, hvilket ga kryss hele veien. Alle de 7 oselverne rundet merket som perler på en snor, stevn i stevn, med "Stegg" først. Heldigvis kom vestavinden friskere tilbake idet krysslegget begynte, men mot slutten dabbet vinden av igjen, slik at båtene måtte kjempe seg i mål i stadig svakere vind. K 45 "Jo" ble klubbmester i 10 kvm klassen, L 36 "Pjalle" ble klubbmester i 8 kvm klassen, mens 16 "Stegg" ble klubbmester i klasse oselvar spriseil. Søndag ble det seilt 2 seilaser for tur- og havseilere i klasse LYS uten spinnaker med 12 båter på startstreken. Start og innkomst foregikk ved merke 7 utenfor Grønevika i Fanafjorden. I begge seilaser fikk båtene seile løp 3, som bestod av kryss til merke 3 ved Rød på østsiden av Fanafjorden, slør innover fjorden til merke 5 ved Haugsneset og så slør utover fjorden tilbake til merke 7. Deretter kryss til merke 3 før lenselegg til mål ved merke 7. Første seilas startet kl og ble seilt i bris fra SØ, 2-4 m/s. Andre seilas startet kl og ble seilt i laber bris fra SØ, 3-7 m/s. I oppholdsvær med gløtt av sol fikk seilerne fine forhold og en flott avslutning av seilsesongen 2005 på Milde. NOR 156 "Eddapliks" ble klubbmester. Jollenes seilaser ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av Bjørn Rasmussen. Gunnar Milde og Ottar Uthaug, med medhjelpere, administrerte jollene og passet på seilerne i optimist rekrutt. Oselvarseilasen ble ledet av regattasjef Berit Rasmussen, assistert av Rune Søreide og Dag Olav Drange. Seilasene for tur- og havseilere ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av Kjell Milde. Bespisning i Mildenøstet lørdag ble besørget av hamburgersjef Tore Kr. Vik med assistanse av Berit Rasmussen.

14 Følgende ble Klubbmestere 2005 i Milde Båtlag : Optimist: Helene Gjerde Zoom8: Natcha Uthaug Oselvar 10 kvm: K 45"Jo" Kjell Totland, Bjørn Rasmussen, Johnny Strømme, Øystein Rein Njøs Oselvar 8 kvm: L 36 "Pjalle" Kjell Milde, Per Milde, Rolf Steinsvik Oselvar spriseil: 16 "Stegg" Stein Olav Drange, Lene Visthof Drange, Selma Hopland Irgens Tur- & Hav, LYS uten spinnaker: NOR 156 "Eddapliks", Stein Olav Drange, Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadnes Resultater fra alle regattaer arrangert av Milde Båtlag i 2005 finnes på internett: ved å klikke på Regattaer i menyen til venstre. Leder regattautvalget Kjell Totland RESULTATER KLUBBMESTERSKAP TUR-/HAVSEILERE Søndag 25. september, kl , Fanafjorden. Plass Båt navn Båttype N Seilnr. Rormann Mannskap Klubb LYS S 1 S 2 Poeng LYS uten spinnaker Seilt: 2 Strøket: 0 1 Eddapliks Express NOR Aurora 3 Hugin Albin Cirrus B 25 Mark II NOR 8186 NOR Blues Genesi NOR My Miss Albin Delta NOR 5533 Stein Olav Drange Berit Rasmussen Odd Haugland Håkon Løland Narve Løvstakken Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadnes Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange, Kjersti Milde, Elsa M. Buvik MB MB MB MB Rune Søreide, Øystein Rein Njøs MB First 325 NOR 6833 Nils Hårklau MB Millennium Falcon 8 Dina 9 Flying Viking 10 Ajaja 11 Rullerikke Smiling 28 Contrast 33 Contrast 36 Albin Cumulus NOR 1274 NOR 8869 Ove Gram Nipen Frode Midtun Nils-Ove Nipen, Siv Midtun Hollup, Arne Kaland Sværen MB MB NOR 6410 Egil Bortne MB NOR 5034 Åge Milde MB Albin Cumulus NOR 4948 Vidar Wien Ricky Churchill, Norman Churchill, Mari Gotteberg, Kristian Ødegård 12 Maxi 999 NOR 5814 Gøte Jogerud MB 1.07 DSQ MB Resultatlisten viser oppnådd plassering etter korrigert tid, samt total poengsum. To seilaser ble seilt og begge var tellende. Bonuspoengsystemet (App. A) ble benyttet ved tildeling av poeng i hver av seilasene. NOR 4948 diskvalifisert for kollisjon med NOR 3191 ved merke 5 i første seilas. Regattasjef: Kjell Totland

15 Milde Båtlag POKALSTATUS 2005 SOMMERREGATTA POKALER "KNARRPOKALEN" av 2004 Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal over 3 år ved MBs Sommerregatta. Ett år igjen. Poeng Plass Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Totalt Totalt ON 33 Ving Martin Bjelland BS ON 144 Brava John Kjellevold BS 93 2 ON 133 Virak Jan Møller Nielsen BS 91 3 ON 96 Promille John Jensen BS 78 4 ON 142 Lucinia Lars Jårvik BS 62 5 ON 129 Luella III Finn J. Foldrup BS 40 6 ON 139 Joy III Carl-Fredrik Joys BS 39 7 ON 50 Elida Urban Ringstad MB 33 8 ON 141 Lillian Edel Martin Bjelland BS 32 9 ON 115 Janne Gunnar Johnson BS ON 29 Jasmin Finn Totland BS ON 124 Irina III Georg von Erpecom BS ON 143 Carpe Diem Jogeir Sv. Kyrkjebø Hvide BS ON 95 Langsomheten Leif Kahrs Jæger BS ON 96 oppnådde 78 poeng som beste båt i "SNIPEPOKALEN" av 2002 Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal over 3 år ved MBs Sommerregatta. Ferdigseilt. Poeng Plass Rormann Forening Totalt Totalt Fabian Bruvik BS 98 1 Torgeir Titland Hj.S 76 2 Peter Aardal BS 45 3 Erling Nesse Hj.S 40 4 Geir Myhre BS 30 5 Trond Aarø BS 19 6 Nils Petter Berg BS 10 7 Ole Chr. Lekven BS 7 8 Torvald Fossestøl BS : Pokalen vunnet til odel og eie av Fabian Bruvik, BS, 98 poeng "KORSFJORDPOKALEN" av kvm oselvar klasse E. Poengpokal over 3 år. Poeng Plass Seilnr. Båtnavn Rormann Forening totalt totalt E 11 Havfruen Kjell Dalland N/T 44 1 E 16 Japp Øyvind Epland N/T 40 2 E 4 Jason Finn Totland MB 23 3 E 29 Oluf Stein Olav Drange MB 12 4 Ikke deltagelse i klassen "MILDENESPOKALEN" av kvm oselvar klasse K. Poengpokal over 3 år. Ett år igjen. Poeng Plass Seilnr. Båtnavn Rormann Forening totalt totalt K 3 Sjanse Nils Ove Nipen MB 34 1 K25 Ola Dilt Kjell Magnus Økland N/T 12 2 K 2 Kaatoo Gunnar Milde MB 10 3 K 45 Jo Kjell Totland MB 1 4 Ikke deltakelse i klassen i "MILDEVÅGPOKALEN" av kvm oselvar klasse L. Poengpokal over 3 år. Ferdigseilt. Poeng Plass Seilnr. Båtnavn Rormann Forening totalt totalt L 36 Pjalle Kjell Milde MB 40 1 L 49 Pjalle II Tor Milde MB 21 2 Vunnet til odel og eie av L 36 "Pjalle II", Kjell Milde, MB, 40 poeng.

16 "SELØYPOKALEN" av kvm oselvar spriseil. Opsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie. År Vinnerbåt Forening Poeng "Stegg" MB 1 napp 3, "Terna" MB 1 napp 3,0 "MINNEPOKAL ARNE DRANGE" av 1994 Alle oselvarklasser. Gitt av LERØY MAT. Vandrepokal som gjelder ved MBs Sommerregatta. Oselvarklubbens respittsystem benyttes for å rangere båtene etter korrigert tid i enkelt-seilasene. Beste båt sammenlagt får ett napp i pokalen. Ved 4 napp vinnes pokalen til odel og eie. År Vinnerbåt Forening 1994 L 114 "Trods II" Hj.S 1 napp "Carmencita" Austevoll Sf. 1 napp 3,0 poeng 1996 L 5 "Jo" MB 1 napp 3,0 poeng 1996 L 36 "Pjalle" MB 1 napp 3,0 poeng "Sandmor" Hj.S 1 napp 3,0 poeng "Sandmor" Hj.S 1 napp 13,7 poeng "Carmencita" Austevoll Sf. 1 napp 5,7 poeng "Birken" Austevoll Sf. 1 napp 0.0 poeng "Seira" N/T 1 napp 8,0 poeng "Rym" Hj.S 1 napp 3,0 poeng "Seira" N/T 1 napp 3,0 poeng 2004 K 3 "Sjanse" MB 1 napp 0,0 poeng Terna MB 1 napp 9,0 poeng Henrik Østervolds "FANAFJORDSPOKAL" av 1999 Alle entypeklasser. Gitt av Bjørn Østervold. Største forsprang ved MBs Sommerregatta, søndag. Forsprang 1999 Olav H. Østervold, Au.S Spriseil 1 min 30 sek 2000 Calle Janssen, BS Optimist 9 min 08 sek 2001 Svein Økland, N/T Oselvar Spriseil 6 min 29 sek 2002 Finn Totland, BS Knarr 26 min 01 sek 2003 Nils-Ove Nipen, MB 10 kvm oselvar kl. K 11 min 33 sek 2004 Kjell Milde, MB 8 kvm oselvar kl. L 22 min 16 sek 2005 Kjell Milde, MB 8 kvm oselvar kl. L 2 min 09 sek Milde Båtlags "FORSPRANGSPOKAL" av 1990 Tur- & Havseiler klasser. Største forsprang etter korrigert tid ved MBs Sommerregatta, søndag Narve Løvstakken, MB LYS U.sp Øyvind Skogen, Askøy Sf. LYS M.sp Otto Hægland, Os Sf. LYS U.sp Atle G. Oestreich, MB LYS U.sp Ove Gullbrå, Hj.S LYS M.sp Ikke deltagelse i Tur/Hav Ulf Lie LYS M.sp Ola M. Johannessen jr., BS LYS M.sp Johan-Petter Raa, MB LYS U.sp. 32 min 20 sek 1999 Stig Vaular, Åsane Sf. LYS M.sp. 13 sek 2000 Andreas Haukaas, BS LYS M.sp. 5 min 01 sek 2001 Tomas Fiksdal, BS LYS M.sp. 1 min 45 sek 2002 Berit Rasmussen, MB LYS U.sp. 4 min 5 sek 2003 Kåre Christoffersen, Hj.S LYS M.sp. 8 min 52 sek 2004 Berit Rasmussen, MB LYS U.sp. 17 min 09 sek 2005 Arvid Høgelid LYS M.sp. 14 min 52 sek TUR- & HAVSEILER POKALER "BJØRNEPOKALEN" av 1994 LYS-båter UTEN spinnaker. Oppsatt av Milde Båtlag. Napp-pokal ved MBs "BJØRNESEILASEN" for Tur- % Havseilere. Fra og med 1999 seilt om på "Mildeskvetten" Båt med 3 napp vinner pokalen til odel og eie N 8274 FLAX Per Erik Krantz MB Seilasen annullert p.g.a. for lite vind Ingen deltakelse i klassen.

17 1997 N 1427 HELEN Johan-Petter Raa MB N 1427 HELEN Johan-Petter Raa MB N 3191 HUGIN Odd Haugland MB Mildeskvetten 2000 N 3191 HUGIN Odd Haugland MB Mildeskvetten 2001 N 7258 VITAMINA Frode Midtun MB 4:29:56 Mildeskvetten 2002 N 7258 VITAMINA Frode Midtun MB 2:25:42 Mildeskvetten 2003 N 9805 BRURA Jarle Tøkje RAN 2:59:42 Mildeskvetten 2004 N8186 AURORA Berit Rasmussen MB 3:11:23 Mildeskvetten 2005 N8186 AURORA Berit Rasmussen MB 3:14:22 Mildeskvetten "BLIA POKALEN" 2001 ORC-Club / LYS med spinnaker Oppsatt av Milde Båtlag. Seiles om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i ORC-Club får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie NOR 6235 Nikita Øyvind Skogen Askøy 02:29:02 ORC 2002 NOR Lillefix Pål Edvardsen Askøy 01:53:45 LYS 2003 NOR 81 Nicoline Leif Gunnar Sandtorv BS 03:35:29 LYS 2004 NOR 6410 Flying Viking Arnstein Birkeland MB 03:01:24 LYS 2005 NOR 7720 Sasha Jon Lystrup Askøy 03:21:22 LYS

18 Stor-NM 2005 NM OSELVAR juni Arrangør: Milde Båtlag, Bergens Seilforening, Hjellestad Seilforening Resultatliste Seilt: 7 Strøket: 1 Plass S.nr Båtnavn Rormann Mannskap Lag S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Poeng 1 13 Carmencita Olav H. Østervold Christian Østervold, Ingmar Taranger AuS Hyggen Andreas Martin Iversen Christian Sogn Iversen, Morten-Johan S. Steene HjS Terna Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen, Rune Nordtvedt MB Stegg Stein Olav Drange 5 41 Seira Svein Økland 6 87 Benito Terje van der Meeren Lene Visthoff Drange, Håvard Wathne Matthissen Åshild Økland, Aleksander Gjerstad Kleppe MB N/T Steinar van der Meeren, Svein Midtøy AuS Julotte Helge Sandtorv Jan Henrik Nordeide, Marius Sandtorv RAN Jeppe Leif M. Hetleflåt Øyvind Eide, Arve Tveit MB Berserk Jan Vee Morten Epland, Kristin G. Kleppe N/T Ulrik Kjell Milde Stein A. Strømme, Marius Østervold MB Fant Inger Lise Milde Grethe Milde, Birte Sture MB DNS DNC Jo Petter Strømme Eirik Wangen Alsaker, Marte Wangen Alsaker MB Lilland Anders Jelmert Øistein J. Skjolddal, Ingvar Huse AuS OCS Rym Kristian Holst Arne Holst, Iselin Holst, Inger Johanne Holst HjS DNC Resultatlisten viser oppnådde plasseringer i de 7 planlagte og fullførte seilasene, samt total poengsum. Bonuspoengsystemet appendiks A er benyttet og dårligste plassering er strøket. Forkortelser: AuS = Austevoll Seilforening DNC = Deltok ikke, HjS = Hjellestad Seilforening DNS = Startet ikke MB = Milde Båtlag OCS = På løpssiden av startlinjen før startsignalet, startet ikke korrekt. N/T = Båtlaget Njord/Tysnes Regattasjef: Kjell Totland

19 Milde Båtlag MILDESKVETTEN 2005 Lørdag 7. mai, kl Tur- og havseilere R E S U L T A T L I S T E Løp: 11 Start - 2b - 6s - 3s - Mål Vind: Skiftende - hovedsakelig mellom SSØ og vest. Lengde: 15.0 n.mil Andel kryss: 50 % Vindstyrke: 0-9 m/s LYS med spinnaker 1.21 og over 7 båter Start kl. : 11:05:00 Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Forening Måltall Målgang Anv. Tid Korr. Tid Plass NOR Endorfine Elan 333 Reidar Hagen Åsane Sf 1,22 14:02:57 02:57:57 03:37:06 1 NOR Madcap First 40.7 Birger Bjerke MB 1,34 13:55:35 02:50:35 03:48:35 2 NOR Challenger Bavaria Match 42 Rolf M. Breistein Åsane Sf 1,35 13:56:00 02:51:00 03:50:51 3 NOR Papillon IV Elan 40 Frode Haugland Åsane Sf 1,31 14:02:14 02:57:14 03:52:11 4 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen MB 1,22 14:16:58 03:11:58 03:54:12 5 NOR Ventus Bavaria Match 35 Kjell Ove Klungrehaug BS 1,30 14:18:16 03:13:16 04:11:15 6 NOR 9897 Amaryllis First 38 S5 Inge André Utåker Askøy Sf 1,23 DNF DNF LYS med spinnaker t.o.m båter Start kl. : 11:05:00 Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Forening Måltall Målgang Anv. Tid Korr. Tid Plass NOR 7720 Sasha Banner 28 Jon Lystrup Askøy Sf 1,19 13:54:13 02:49:13 03:21:22 1 NOR 6235 Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Askøy Sf 1,19 13:59:23 02:54:23 03:27:31 2 NOR 155 Batman Express Mats Mæland RAN 1,11 14:17:12 03:12:12 03:33:21 3 NOR 156 Eddapliks Express Stein Olav Drange MB 1,11 14:17:39 03:12:39 03:33:50 4 NOR 5046 Natasha Banner 28 Øystein Sæle Askøy Sf 1,18 14:17:45 03:12:45 03:47:27 5 NOR 5752 Tatyana Banner 28 Arvid Høgelid Askøy Sf 1,19 14:17:18 03:12:18 03:48:50 6 LYS uten spinnaker 3 båter Start kl. : 11:10:00 Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Forening Måltall Målgang Anv. Tid Korr. Tid Plass NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen MB 1,01 14:22:27 03:12:27 03:14:22 1 NOR 3191 Hugin B 25 Mark II Odd Haugland MB 0,99 14:43:03 03:33:03 03:30:55 2 NOR 4948 Rullerikke Albin Cumulus Vidar Wien MB 1,07 14:48:16 03:38:16 03:53:33 3 Regattasjef: Kjell Totland Milde Båtlag Oselvartrimmen 2005 Onsdager kl på Fanafjorden. Start og innkomst ved Mildeskjæret Poeng Rnk S.nr. Båtnavn Skipper Lag Po. Po. Po. sum Oselvar Spriseil, 8 m 2 1. juni 1. juni 8. Juni 1 20 Terna Nils-Ove Nipen MB , Stegg Stein Olav Drange MB 1 2 DNC 14, Fant Inger Lise Milde MB 4 3 DNC 25,4 4 5 Jo Kjell Totland MB 3 4 DNC 25, Ulrik Johnny Strømme MB DNC DNC 2 26,4 Resultatlisten viser oppnådde plasseringer, samt total poengsum. Bonuspoengsystemet er benyttet. Regattastyret

20 SOMMERREGATTA juni Arrangør: Milde Båtlag og Bergens Seilforening Resultatliste for klassene Tur-/havseiler, Knarr og Oselvar MB-banen på Korsfjorden lørdag, og fastbaneløp fra Milde søndag. Bonuspoengsystemet i Appendiks A er benyttet. Plass Båtnavn Båttype Seilnummer Rormann Klubb S 1 S 2 S 3 S jun 11. jun 11. jun 12. jun LYS med spinnaker LYS Seilt: 4 Strøket: 1 Poeng sum 1 Krabbelure First 45 F5 NOR Ove Lind BS Tatyana Banner 28 NOR 5752 Arvid Høgelid Askøy LYS uten spinnaker LYS Seilt: 4 Strøket: 1 1 Aurora Albin 78 Cirrus NOR 8186 Berit Rasmussen MB Bacalao III Hanse 341 NOR Torstein Hjellum Åsane Rullerikke Albin Cumulus NOR 4948 Vidar Wien MB Hugin B25 Mark II NOR 3191 Odd Haugland MB 0.99 DNF DNC DNC DNC 30.0 KNARR Seilt: 4 Strøket: 1 1 Promille ON 96 John Jensen BS Virak ON 133 Jan Møller-Nielsen BS Ving ON 33 Martin Bjelland BS Luscinia ON 142 Lars Jårvik BS Brava ON 144 John Kjellevold BS Luella III ON 129 Finn J. Foldrup BS Irina III ON 124 Georg von Erpecom BS 6 7 DNC Janne ON 115 Gunnar Johnson BS Elida ON 50 Urban Ringstad BS DNC Jasmin ON 29 Finn Totland BS DNC DNC DNC Oselvar Spriseil Seilt: 4 Strøket: 1 1 Stegg 16 Stein Olav Drange MB DNF Terna 20 Nils-Ove Nipen MB Hyggen 85 Andreas Martin Iversen HjS Jeppe 90 Leif M. Hetleflåt MB DNC Ulrik 21 Johnny Strømme MB 0.96 DNF Oselvar, klasse L, 8 kvm Seilt: 4 Strøket: 1 1 Pjalle L 36 Kjell Milde MB 1.00 DNC DNC DNC Pjalle II L 49 Tor Milde MB 1.00 DNC DNC DNC Resultatlisten viser oppnådd plassering, samt poengsum. Bonuspoengsystemet i Appendiks A er benyttet ved tildeling av poeng for hver seilas. For hver båt er dårligste oppnådde resultat strøket. Lørdag: 3 seilaser på bane i Korsfjorden. Søndag: 1 seilas på faste merker i Fanafjorden og Korsfjorden, med start fra Mildeskjæret. Regattasjef MB: Kjell Totland Resultatliste for klassene Snipe, Europa, Zoom8 og Optimist BS-banen på Raunefjprden Lavpoengsystemet, App. A, er benyttet. Plass Båtnavn Seil-nr. Rormann Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Po.sum Snipe Seilt: 4 Strøket: 1 1 NOR Fabian Bruvik BS NOR Torgeir Titland HjS 1 3 OCS NOR Geir Myhre BS NOR Trond Aarø BS DSQ 10.0

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde Årsmøte 8. mars 2012, Hansons Minde Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne sakliste og forretningsorden. 4. Velge: a. Dirigent b. Sekretær c. Representanter

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Mai 2009 21. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Gabbi på frisk seilas med SY Jeløen Foto: Arild de Lange Nilsen Sommeren og en ny seilsesong ligger foran oss Vi er godt forberedt etter

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2011

Årsmelding Bodø Seilforening 2011 Årsmelding Bodø Seilforening 2011 1 Styrets sammensetning Konstituert leder: Stig Tenggren Nestleder: Gunnar Jørgensen Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Per Saupstad Styremedlem: Hege Kvalnes Styremedlem:

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer