Medlemsblad nr 3/ årgang Årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad nr 3/2009 18. årgang Årsberetning 2009"

Transkript

1 Medlemsblad nr 3/29 Årsberetning årgang

2 Milde Båtlags Styre 29 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Org.nr: Telefon: E-postadresser: Internettadresse: Medlemsblad Redaksjonskomité: Ove Gram Nipen / Kjell Totland E-post: Utgivelser: 2-3 ganger i året + årsberetning. Opplag: ca. 45 stk. Trykk: Bodoni hus Satt i Linux Libertine 11 pt ved hjelp av Scribus Open Source Desktop Publishing Annonsepriser: Helside kr. 1,Halvside kr. 5,Kvartside kr. 25,(tillegg for farge) Leder: Reidar Helland Telefon mobil: E-post: Nestleder: Erik Lie-Nielsen Telefon mobil: E-post: Sekretær: Inger Lise Milde Telefon mobil: E-post: Kasserer: Odd Haugland Telefon privat: E-post: 1. Styremedlem: Leder regattautvalget Kjell Totland Telefon privat: Telefon jobb: Telefon mobil: E-post: E-post: 2. Styremedlem: Leder nøst- og havneutvalg Helge Woods Telefon mobil: E-post: E-post: 3. Styremedlem: Leder treningsutvalget Ottar Uthaug Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 4. Styremedlem: Repr. jentelaget Liv Isaksen Telefon privat: E-post: 1. Varamedlem: Utleie av 2. etg. i Mildenøstet Astrid Egeland Telefon mobil: E-post: 2. Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Ove Gram Nipen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 3. Varamedlem: Olav Vik Telefon mobil: E-post: Nøst- og havneutvalg: Helge Woods: Frode Rønning: Finn Harald Berg: Leif Hetleflåt: Michael Riisøen: Steinar Hopland: Treningsutvalget: Ottar Uthaug: Inger Lise Milde: Erling Nesse: Henrik Østervold: Hilmar Buvik: Peter Elvingdal: Regattautvalg: Kjell Totland: Dag Olav Drange: Terje Grøttum: Kjell Milde: Berit Rasmussen: Bjørn Rasmussen: Revisorer: Henrik Østervold: Kjell Milde: Repr. til NSF Seilting 3 rep. Repr. til HSK Seilkretsting 3 rep. Valgkomite: Stein Olav Drange: Ketil Krantz: Bjørn Ofte:

3 Årsmøte 29 Tirsdag 24. november, kl 19. i Mildenøstet Dagsorden Åpning av Årsmøte og godkjenning av innkalling Valg av dirigent, referent og tellekorps Godkjenning av fremmøtte medlemmer Godkjenning av saksliste Saksliste Årsberetning 29 Regnskap 29 Forslag fra styret Forslag fra medlemmene Vedta kontingent og avgifter Budsjett for 21 Valg av representanter til styre og utvalg Styret 3

4 1 Årsberetning 29 I året som har gått, har det vært avholdt elleve ordinære styremøter og ett ekstraordinært årsmøte. I tillegg har de øvrige komiteer og utvalg hatt sine møter. Regattamessig har 29 vært et meget aktivt år for Milde Båtlag. Hele 29 forskjellige dager har båtlagets regattastab vært i sving med regattatilbud for jolleseilere, oselvarseilere og turog havseilere. Da er alle de åpne regattaene inkludert, samt Mildetrimmen for tur/hav og Oselvartrimmen/Snipetrimmen. I alt har det vært startet 49 seilaser hvor til sammen 35 båter har deltatt. Med deltakelse fra enmannsjoller til store tur/havseilere med mannskap opp mot 8-1 personer om bord, har knappe 5 seilere vært i aktivitet. Årets største arrangement var utvilsomt -Jollen, Bergen Cup Snipe og Sommerregatta, lørdag 13. juni med 41 båter i sving, og NM Oselvar den 8. og 9. august med 21 deltakende båter. Begge arrangementene ble godt gjennomført og i NM Oselvar gikk sågar gullet til «Terna» fra Milde. Så langt vi erfarer, er det første gang i sin historie at vi har en seiler som er tatt opp i NSF sitt Toppseil (juniorlandslag) og som satser internasjonalt (3 verdenscuper i 29, rangert som nr. 145 på verdensrankingen for Laser Radial) absolutt noe å være stolt av. I forbindelse med Milde Båtlag sin bursdag arrangerte vi en sommerfest 8. mai. Bra oppmøte, godt forberedt og god stemning. Det var også stor stemning da vi sjøsatte de nyervervede Feva-jollene i vår. 5 stk. ble anskaffet ved hjelp av gode sponsorer og egeninnsats. Styret var representert på deputasjon med komité for Byutvikling og Miljø i Rådhuset med egen presentasjon vedrørende behandling av reguleringsplan hvor bl.a. Mildevågen er berørt. I tillegg stilte vi opp på befaring og fikk lagt inn argumentasjon for båtlagets interesser. Resultatet er meget tilfredsstillende og vil bli presentert på årsmøtet. Medlemsmassen høsten 29 Medlemsmassen har i inneværende år økt med 6 til 436 medlemmer. Fordelingen på kjønn og alder er vist i tabellen under. Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen: Gerd Berg (62), Kari Anne Birkeland (51), Pål Bjøvad (54), William Brochs-Haukedal (54), Jan Christophersen (64), Jan Erik Fester (58), Erik Føyn (43), Lars Grøteide (39), Erlend Marius Henriksen (57), Sigrid E. Moos Henriksen (57), Paal Andrew Hermansen (39), Thormod Hope (54), Anne Horn (4), Jan Jernes (54), Johan Fredrik Kartveit (13), Knut Jacob Kartveit (15), Leon Kolstad (34), Nils Lie-Nilsen (77), Kari Lindebrække (61), Ulrik Schuts (4), Arne Buen Sivertsen (44), Thor Johannes Sommerseth (9), Christian Svensson (), Lars Henrik Tveit (52) og Gunnar Wiig (65). Kvinner Menn Totalt 4 Alderstrinn Totalt Æresmedlemmer Tildelt Jacob Naustdal 1968 Møllerup Milde 1968 Ole M. Drange Gustav Milde Trygve Nielsen 1978 Kjell Totland Rasmus Skibenes Ola M. Drange Arvid Birkeland John Hordnes Leif Erichsen Magne M. Drange Bjørn Østervold Ernst Nipen 1998 Harald Milde Dag Olav Drange Gisle Didriksen Tore Kristian Vik Kjell Milde Berit Rasmussen 26 Bjørn Rasmussen 26 Seilere av den Tildelt gyldne rip Erling Nesse Olav Nipen Jan Hansen Harald Milde Johannes Møllerup Harald Nipen Magne Drange 23 Ola Drange 23 Kjell Totland 23 Birger Bjerke Eva E. Sandtorv 23 Bjarte Sandtorv 23 Stein Olav Drange Nils-Ove Nipen 25 Natcha Uthaug Elsa Mathilde Buvik 28 Hederstegn Bjørn Østervold Leif Erichsen Arvid Birkeland Kjell Totland Ole Milde Ola M. Drange Magne M. Drange Arne Thorstenson Ernst Nipen John Hordnes Jens F. Milde Margit Milde Ingjerd Nipen Laila Milde Kristine Drange Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen Birger Bjerke Nils-Ove Nipen Grethe Milde Inger Lise Milde Odd Haugland Ottar Uthaug Gunnar Milde Tildelt Æresmedlemmer av den gyldne rip Jacob Naustdal Ole M. Drange Nils Møllerup Jens M. Møllerup Møllerup Milde Henrik Østervold Tildelt

5 Nøst og havneutvalget v/helge Woods, leder N&H Det har vært et år med liten endring i havnen. En del små oppgraderinger er gjort, som å bytte wire på mastekranen og oppheng på Oselverkranen. Vi har også byttet ut en del fortøyningskjettinger i løpet av året. Nøstet har det vært gjort mer arbeid på. Hovedarbeidet har vært løftingen av det ene hjørnet på sjøsiden. Her må det rettes en stor takk til Dag Olav og Bjørn. Det har også vært gjort en del dugnadsarbeid i denne forbindelse. Vi er i skrivende stund ikke ferdig med å støpe ny grunnmur. Nøstet har også fått steinfanger på taket på siden mot det nye jolle området. Vi ser at materiellet begynner å bli eldre, og vi har hatt en del vedlikeholdsjobbing i den forbindelse. Vi har hatt noen bommer på kaianlegget som har brukket. Av mindre positive saker, har vi hatt en del tyverier og et innbruddsforsøk i havnen. Det er viktig at alle følger med; ikke bare egen båt, men også andres. Det kan også være smart å fjerne eller sikre de største fristelsene ekstra godt. Hvilke tiltak som skal settes i verk har vært diskutert. Vi har prøvd en ordning med å sette opp informasjon om båtplassering, strømkontakter og dugnadstider innenfor «kodedøren» på nøstet. Dette kommer vi til å utvide. Planen er å få opp en liste med navn og telefonnummer til båteierne slik at det er enklere å komme i kontakt ved mistanke om at noe er galt. Vi ønsker også at hver enkelt skal kunne se når de skal på dugnad. Vi håper at enda flere husker dugnadene sine på denne måten og dermed slipper å få regning, slik som en del vil få etter denne sommeren. Til slutt en påminnelse til dere som ligger på sjøen: husk å bruke rikelig med fortøyninger av riktig type. Treningsutvalget skurset ble holdt i begynnelsen av mai, og etter denne helgen fikk deltakerne tilbud om å trene en gang i uken. Nybegynnerkurset har vært ledet av Henrik Østervold, Erling Nesse og Arvid Jørgensen. Rekruttgruppen Rekruttgruppen har i år bestått av 1 seilere, i alderen 1-12 år. Denne gruppen begynte treningen i april. Fremmøte har variert noe i løpet av sesongen, og treningene har vært ledet av Peter Elvingdahl Regattagruppen Regattagruppen har i år bestått av 5 seilere, og gruppen har vært ledet av Trine Lise Hole Isager. Lokale, nasjonale og internasjonale regattaer og mesterskap Også i år har idrettslagets juniorseilere deltatt i HordaCupen for joller, hvor Mathilde Bruvik ble beste jente i Optimist gruppe B. I sesongens Norges Cuper har vært representert med 2 seiler, og en seiler som debuterte i i NC sammenheng i Bergen. I NM for Snipe var representert med to båter, og i StorNM med en seiler i Laser Radial og i NM Optimist med en seiler. I JoNM var representert med en seiler i Optimist jenter, og en seiler har representert i jr. og sr. EM i Laser Radial og i tre verdenscuper. Diverse Lørdag 28. og søndag 29. mars arrangerte kretssamling sammen med HjSF og BS. I tillegg til de trenerne som er nevnt over, har Bjørn Marius Østervold hjulpet til på treningene ved behov. Erling Nesse, m.fl. har fått i gang et samarbeid med Snipeseilerne i BS, som bl.a. består av felles trening i begge klubbene. På vegne av vil Treningsutvalget rette en stor takk til alle Regattautvalget som var med til å realisere innkjøp av RS Fevajollene. Jollene v/kjell Totland, leder Regattautvalget ble rigget og tatt i bruk 16. mai, og med den erfaringen vi har I sesongen 29 har Milde Båtlag arrangert regattaer som opparbeidet oss gjennom denne sesongen, ser treningsutval- vist i tabellen. I tillegg har det også vært avholdt treningsget mange muligheter for bruk av jollene i fremtiden. seilaser for tur- og havseilere, Mildetrimmen, og for ostreningsutvalget har i år hatt et variert tilbud til idrettslagets elvere, Oselvartrimmen, på h.h.v. tirsdager og onsdager juniormedlemmer, og samlet har vi lagt ned over 5 timer i kl vårt arbeid! I Milde Båtlags medlemsblad nr. 2-29, utgitt 12. sept., Jolleseilerne fra har i 29 deltatt på lokale, nasjonale og finnes omtale og referat fra regattaene Mildeskvetten, internasjonale regattaer og treningssamlinger, og de repres- -Jollen, Bergen Cup Snipe, Sommerregatta, NM enterer idrettslaget på en fin måte. Regattaaktivitet har vært Oselvar og Oselvar Kappseilas, Vedholmen, Os. Se også litt lavere enn de siste årene, men aktiviteten i klubben har (klikk på Regattaer). Referat fra s vært tilnærmet lik 28 sesongen. øvrige regattaarrangement i 29 følger nedenfor. Hovedtrekkene fra treningsutvalget i 29 er nybegynnerkurs, KM Tur/Hav rekruttgruppen, regattagruppen, deltagelse i nasjonale og inlørdag 29. august ternasjonale regattaer og mesterskap, samt litt diverse. Kretsmesterskap for Tur- og havseilere ble avholt på RauneNybegynnerkurs fjorden lørdag 29. august. og BS var felles arrangør og Nybegynnerkurset har i år hatt 1 deltakere. Introduksjon- BS stilte sin startbåt Blia, samt regattautstyr til disposis- v/ottar Uthaug, leder Treningsutvalget

6 jon. Opprinnelig skulle KM for tur/hav gå på Korsfjorden, men p.g.a. varsel om kulings vær fra VSV ble seilasene flyttet til Raunefjorden. I vind fra 8 til 16 m/s fikk de 15 startende båtene to friske seilaser på pølsebane. I tillegg seilte 1 knarrer på samme bane sine to første seilaser i KM Knarr, som ble seilt over 2 dager. Kretsmestre 29 for tur- og hav ble: LYS 1.25 og over: NOR Hyggen IX, Leif-Martin Drange, Fridtjov Bergmann, Mats Christensen, Bergens Seilforening. LYS t.o.m. 1.24: NOR 881 Ollie Royal, Svein Andre Hol, Silje Fløysand, Kristoffer Bruvik, Kristoffer Andersen, Bård Magne Karlsen, Cato Haugen, Eivind Mellingen, Askøy Seilforening. Regattasjef: Kjell Totland, assistert av Rune Søreide og Kjell Milde, samt båtfører fra BS. Askeladden Lørdag 5. og søndag 6. september Tur- og havseilerregattaen Askeladden ble avholdt i helgen den 6. og 7. september med Os Seilforening og Milde Båtlag som felles arrangør. Start kl. 12. i farvannet øst av Blia lørdag formiddag med seilas sydover til Godøysund på Tysnes. Søndag var det start kl. 11. og seilas nordover Bjørnefjorden med mål syd av Alholmen. 22 båter deltok i regattaen. Lørdag blåste det nordvestlig bris, 8-12 m/s. Løpet gikk fra start sydøver til merke ved Bleikja (Kolbeinshavn, Austevoll), videre mot NNØ til merke syd av Alholmen og derfra til mål. Raskeste båt, Scirocco III, seilte det 17.6 n.mil lange løpet på 2:9:45. Søndag blåste det vind mellom syd og vest, 2-8 m/s. Løpet gikk fra start til merke ved Gulholmfluen, videre til merke ved Bleikja og til mål ved Alholmen. Raskeste båt, Hyggen X, seilte det 12.3 n.mil lange løpet på 1:59:46. Klassevinnere lørdag: LYS med spinnaker t.o.m. 1.15: NOR 386 Godemine, Kåre Perry Solibakke, Os, 2:57:34. LYS med spinnaker : NOR 8823 Piano, Sverre Holm, Os, 2:49:8. LYS med spinnaker f.o.m. 1.25: NOR Scirocco III, Bernt Svendsen, Askøy, 2:57:45. LYS Doublehanded: NOR Gleden, Finn Espeseth, Askøy, 2:57:55. Klassevinnere søndag: LYS med spinnaker t.o.m. 1.15: NOR 239 Eileen, Truls Myrmehl, Åsane, 2:48:36. LYS med spinnaker : NOR 881 Ollie Royal, Svein Andre Hol, Askøy, 2:34:16. LYS med spinnaker f.o.m. 1.25: Ikke endelig fastlagt. Venter på appellavgjørelse fra NSF. LYS Doublehanded: NOR Gleden, Finn Espeseth, Askøy, 2:48:36. Klassevinnere sammenlagt: LYS med spinnaker t.o.m. 1.15: NOR 239 Eileen, Truls Myrmehl, Åsane, 3. poeng. LYS med spinnaker : NOR 881 Ollie Royal, Svein Andre Hol, Askøy, 3. poeng. LYS med spinnaker f.o.m. 1.25: Ikke endelig fastlagt. Venter på appellavgjørelse fra NSF. LYS Doublehanded: NOR Gleden, Finn Espeseth, Askøy, 2. poeng. Regattasjef: Dag Olav Drange, assistert av Berit Rasmussen, Bjørn Rasmussen og Rune Søreide, Milde, samt Kjetil S. Eriksen og Ingeleif Sørstrønen fra Os Seilforening. Korsfjordtrimmen Mai til september Korsfjordtrimmen for tur- & havseilere, som arrangeres i samarbeid med Os Seilforening, bestod i år av 7 seilaser på tirsdagskvelder fra mai til september, hvor de 2 dårligste resultatene kunne strykes i poengsammendraget. Det deltok i alt 34 båter, hvor av 11 fra. Regattaen ble seilt på faste merker i Korsfjorden med start og innkomst ved Blia. Milde Båtlag var teknisk arrangør på sjøen, mens resultatservice forøvrig ble ivaretatt av Os Seilforening. Klassevinnere sammenlagt: LYS t.o.m. 1.15: Exena, Carl Olav Wickmann, BS, 6. poeng. LYS f.o.m. 1.16: Madcap, Birger Bjerke,, 13. poeng. Turklasse: Flying Viking, Egil Bortne,, 11. poeng. I klasse LYS f.o.m tok Milde båter 1. Og 3. plass sammenlagt, ved båtene Madcap, og Miramis. Banesjef: Dag Olav Drange, assistert av Berit og Bjørn Rasmussen. «Bambi» på lens i frisk bris under klubbmesterskapet. Rormann Erling Nesse ble klubbmester både i Snipe og Oselvar spriseil. Foto: L. Rognaldsen

7 Klubbmesterskap joller og oselvar Lørdag 19. september Lørdag 19. september avholdt Milde Båtlag sitt klubbmesterskap for joller og oselvar i vekslende vær med regn og sol og frisk bris fra sydøstlig til sydlig retning, 4-9 m/s. Kl startet snipene i jollenes første seilas på pølsebane i Fanafjorden rett utenfor Mildevågen. 13 joller deltok fordelt på Snipe, Zoom8, RS Feva og Optimist. Snipeklassen, som hadde 6 deltakende båter, seilte åpent klubbmesterskap, slik at med 2 båter fra BS og en fra Hjellestad, fikk de 3 Milde båtene litt konkurranse å bryne seg på. I alt seilte snipene 3 seilaser, mens de øvrige jollene seilte 2 seilaser fra kl. 11. til kl P.g.a. sterk vind seilte de 5 deltakende båtene i Optimist C to seilaser inne i Mildevågen, hvor løpet gikk ut vågen, rundt Mildeskjæret og tilbake. Dermed fikk alle jolleseilerne være i aktivitet på et nivå som passet dem, og hvor sikkerheten var godt ivaretatt. I pausen mellom jolleseilasene og oselvar-seilasene ble det servert pizza til de unge seilerne, mens de voksne fikk deilig kjøttsuppe og rundstykker. Etter bespisningen ble interesserte jolleseilere fordelt i oselvere som eventuelt trengte mannskap. Fire oselvere deltok og første seilas startet presis kl. 14:35 på samme pølsebane som for jollene. Vind fra SSØ, 4-9 m/s. Andre seilas startet kl. 15:2. Premieutdeling for jollene ble foretatt i Mildenøstet under bespisningen. Alle seilerne i Optimist B og C fikk deltakerpremie. For oselvar ble premieutdeling avholdt umiddelbart etter at seilasene var avviklet. Klubbmestre joller og oselvar ble: Optimist A: Mathilde Handal Bruvik. Snipe: Erling Nesse og Helge Holmbek. Oselvar Spriseil: Erling Nesse, Birte Sture, Inger Lise Milde. Oselvar klasse K: Kjell Milde, Hans Jørgen Milde og Rolf Steinsvik. I klasse Optimist B, Zoom8 og RS Feva deltok det kun en båt i hver klasse, slik at det ikke ble kåret noen klubbmester i disse klassene. Banesjef joller: Berit Rasmussen, assistert av Dag Olav Drange, Bjørn Rasmussen, Rune Søreide og Kjell Totland. Banesjef oselvar: Berit Rasmussen, assistert av Dag Olav Drange og Rune Søreide. Sikringstjeneste: Erik Birkeland, Terje Grøttum, Elisabeth Lerøy. Klubbmesterskap tur og havseilere Søndag 2. september Klubbmester «Bulle» runder kryssmerket foran «Miramis». Foto: L. Rognaldsen for første seilas. Nok en gang var "Miramis" raskeste båt med utseilt tid på Etter avsluttet seiling kunne seilerne slappe av med deilig kjøttsuppe og rundstykker i Mildenøstet før det ble premieutdeling både for klubbmesterskapet og Mildetrimmen 29. Klubbmestre tur- og hav ble: LYS med spinnaker: NOR 1216 "Bulle", Stein Olav Drange, Gunnar Milde. LYS uten spinnaker: NOR 1274 "Millennium Falcon", Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen, Arne Kaland Sværen. Banesjef: Kjell Totland, assistert av Kjell Milde og Rune Søreide. Begge dager under klubbmesterskapene sørget Jentelaget for matservering i Mildenøstet. Sissel var kjøkkensjef, assistert av gode medhjelpere. Mildetrimmen Mildetrimmen, som er en treningsregatta og serieseilas for s tur- og havseilere, har i år bestått av 1 seilaser over 7 tirsdager. Hovedsakelig ble det seilt på faste merker (kortbane) i Fanafjorden med unntak av seilasene den 16. juni og 18. august, da det ble seilt langbaneseilas med start og innkomst ved Mildeskjæret og løp ut i Korsfjorden. Av de seilte seilaser kunne de 2 dårligste poeng for hver båt strykes i poengsammendraget. I alt 14 båter deltok i serien. Sammenlagt klassevinnere av Mildetrimmen 29 ble: LYS med spinnaker: NOR Adagio, Bjørn Ofte,, 31,5 poeng. LYS uten spinnaker: NOR 8186 Aurora, Berit Rasmussen,, 12. poeng. Banesjef: Kjell Totland, assistert av Kjell Milde og Rune Søreide. Søndag 2. september avholdt Milde Båtlag sitt klubbmester- Oselvartrimmen Oselvartrimmen er en treningsregatta for på onsdagskskap for tur- og havseilere i bris fra VSV 2-7 m/s. velder kl fra mai til september. 11 båter deltok, 5 i klasse LYS med spinnaker og 6 i klasse LYS uten spinnaker. Det ble gjennomført to seilaser, som begge I år har det deltatt 5 spriseilriggede oselvere og det har vært seilt på 2 onsdager. 4 seilaser ble gjennomført. var tellende i poengsammendraget. 1. seilas startet kl og ble seilt på pølsebane med start Vinner i spriseilklassen: nordøst for Selvågen i ytre Fanafjorden og med kryssmerket Bambi / Jo, Kjell Totland, 15. poeng opp mot nordøstre spissen av Bjelkarøy-Buarøy. Første båt i Regattasjef: Berit Rasmussen, assistert av Dag Olav Drange og Rune mål, "Miramis", seilte det 4. n.mil lange løpet på Søreide. 2. seilas startet kl og ble seilt på samme pølsebane som 7

8 Pokalstatus 29 MINNEPOKAL ARNE DRANGE" av 1994 "KNARRPOKALEN" av 27 Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal over 3 år ved s Sommerregatta. Ferdig seilt i 29. Seilnr. ON 142 ON 139 ON 33 ON 141 ON 15 ON 149 ON 29 ON 5 ON 131 ON 143 ON 129 ON 124 Båt/Rormann Poeng Plass Lucinia, Lars Jårvik, BS Joy III, Martin Bjelland/Carl Fr. Joys, BS Ving, Elling Bjelland, BS Lillian Edel, Martin Bjelland, BS 91 4 Kari, Tor Helge Valen, BS 9 5 Trods VI, Arvid Lerøy, BS 86 6 Jasmin, Finn Totland, BS 8 7 Elida, Urban Ringstad, 77 8 Viol, Arthur Kordt, BS 64 9 Carpe Diem, Johan Hvide, BS 61 1 Sport, Rasmus Titland, HjS Irina III, Georg von Erpecom, KNS : Vunnet til odel og eie av ON 142 Luscinia III, Lars Jårvik, BS 193 poeng. "KORSFJORDPOKALEN" av kvm oselvar klasse E. Poengpokal over 3 år. Seilnr. E 11 E 16 E4 E 29 Båtnavn Havfruen Japp Jason Oluf Rormann Kjell Dalland Øyvind Epland Finn Totland Stein Olav Drange Lag N/T N/T Ikke deltagelse i klassen Poeng Plass "MILDENESPOKALEN" av 23 1 kvm oselvar klasse K. Poengpokal over 3 år. Ett år igjen. Seilnr. K3 K25 K2 K 45 Båtnavn Sjanse Ola Dilt Kaatoo Jo Rormann Nils Ove Nipen Kjell M. Økland Gunnar Milde Kjell Totland Lag N/T Ikke deltakelse i klassen i Poeng Plass "MILDEVÅGPOKALEN" av 29 8 kvm oselvar klasse L. Poengpokal over 3 år. Seilnr. Båtnavn L 36 Pjalle L 49 Pjalle II Rormann Kjell Milde Tor Milde "SELØYPOKALEN" av 29 Lag totalt totalt kvm oselvar spriseil. Oppsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved s Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie. År 29 Vinnerbåt 2 "Terna" Lag Poeng 3, Alle oselvarklasser. Gitt av LERØY MAT. Vandrepokal som gjelder ved s Sommerregatta. Oselvarklubbens respittsystem benyttes for å rangere båtene etter korrigert tid i hver seilas. Beste båt sammenlagt får ett napp i pokalen. Ved 4 napp vinnes pokalen til odel og eie. År Vinnerbåt L 114 "Trods II" 13 "Carmencita" L 5 "Jo" L 36 "Pjalle" 43 "Sandmor" 43 "Sandmor" 13 "Carmencita" 52 "Birken" 41 "Seira" 64 "Rym" 41 "Seira" K 3 "Sjanse" 2 Terna 2 Terna L 36 Pjalle 2 Terna L 36 Pjalle Lag Hj.S Austevoll Hj.S Hj.S Austevoll Austevoll N/T Hj.S N/T "BLIA POKALEN" av napp 2. napp 2. napp 2. napp 2. napp 3. napp 3. napp Poeng 3, 3, 3, 3, 13,7 5,7, 8, 3, 3,, 9, 6, 3, 16,7 5, ORC-Club / LYS med spinnaker. Oppsatt av Milde Båtlag. Seiles om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". I 26 seilt om på Askeladden. Hvert års over all vinner i ORC-Club eller LYS m/spinnaker får et napp i pokalen. Ved 3 napp til samme båt vinnes pokalen til odel og eie. Seilt om ved følgende regattaer: 21 Mildeskvetten, ORC og Mildeskvetten, LYS m/spinn. Mildeskvetten LYS 26 Askeladden, LYS m/spinn. År Vinner N 6235 N 1133 N 81 N 641 N 772 N 7515 N 147 N N 147 Nikita, Øyvind Skogen, Askøy Lillefix, Pål Edvardsen, Askøy Nicoline, Leif G. Sandtorv, BS Flying Viking, Arnst. Birkeland, Sasha, Jon Lystrup, Askøy Anja, Bianc Samsonsen, Os Sf Madcap, Birger Bjerke, TEAERGEN, Håkon Jelstad, Askøy Madcap, Birger Bjerke, Korr. tid 2:29:2 1:53:45 3:35:29 3:1:24 3:21:22 4:41:4 3:53: :4:17 Regattautvalget Oktober 29 Meld adresseendring på nettet Du kan nå melde adresseendring på Milde Båtlags hjemmesider. Gå inn på og kontroller at opplysningene vi har om deg stemmer. Legg gjerne også inn epostadressen din her, så hjelper du til med å redusere portoutgiftene til Milde Båtlag, og du sparer miljøet. Du vil da få faktura for medlemskontingent, havneleie og meldinger fra styret på epost i stedet for på papir. Etter hvert vil vi også tilby medlemsbladet på epost til dem som ønsker det. Redaksjonen 8

9 seileres resultater ved deltakelse i andre foreningers regattaer 29 Joller WC Laser Radial, Mallorca WC Laser Radial, Kielerwoche Jr. EM, København Snr. EM, København WC Laser Radial, Weymouth StorNM Laser Radial NM-Optimist 29 NM Snipe 29, Vestfjorden Jr. NoM, Arendal KM Joller, RAN NC3 Optimist, BS Norges Cup Optimist Norges Cup Laser Thorvalden 29, Askøy Sommerregatta, Hjellestad Høstregatta, BS HordaCup Joller, HSK Laser Radia Damer: Natcha Uthaug 49. plass. 62 båter. Laser Radia Damer: Natcha Uthaug 43. plass. 79 båter. Laser Radia Damer: Natcha Uthaug 28. plass. 69 båter. Laser Radia Damer: Natcha Uthaug 55. plass. 95båter. Laser Radial Damer:Natcha Uthaug 45. plass. 58 båter. Laser Radial Damer: Natcha Uthaug 4. plass. 8 båter Optimist jenter: Elsa Mathilde Buvik 15. plass. 32 båter. Erling Nesse, Jannicke Knudsen 6. plass. 41 båter. Helge Holmbek 16. plass, Jan M. Hansen, Roald Rønnestad 32. plass. Optimist jenter: Elsa M. Buvik 32. plass. 35 båter. Optimist A: Elsa Mathilde Buvik 2. plass og sølvmedalje. 9 båter. Optimist B: Mathilde Handal Bruvik 4. plass. 9 båter. Malin Elvingdal 6. plass. Snipe: Erling Nesse 1. plass. 4 båter. Hilmar Buvik, Astrid Sørensen 4. plass. Optimist B: Mathilde H. Bruvik 19. plass. 26 båter. Optimist: Elsa Mathilde Buvik 64. plass. 125 båter. Laser Radial: Natcha Uthaug 5. plass. 28 båter. Optimist A: Elsa M. Buvik 3. plass. 12 båter. Cassandra Elvingdal 7. plass, Fiona Ø. Fredheim 1. plass. Laser Radial: Natcha Uthaug 1. plass. 2 båter. Optimist B: Mathilde H. Bruvik 2. plass. 2 båter. Optimist B: Mathilde H. Bruvik 1. plass. 5 båter. Optimist A: Cassandra Elvingdal 17. plass. 19 båter. Fiona Ø. Fredheim 18. plass. Optimist B: Mathilde H. Bruvik 2. plass. 19 båter. Malin Elvingdal 9. plass, Victoria Liseth 14. plass, Sofie Sandven 18. plass, Bettina Knudsen 19. plass. Laser Radial: Natcha Uthaug 1. plass. 2 båter. Snipe: Erling Nesse 1. plass. 7 båter. Hilmar Buvik, Astrid Sørensen 4. plass, Jan M. Hansen, Roald Rønnestad 5. plass, Leif Terje Fonnes 7. plass. RS Feva: Natcha Uthaug (), Maria Andenes(HjS) 1. plass. 5 båter. Cassandra Elvingdal, Fiona Ø. Fredheim 3. plass, Bjørn Marius Østervold, Andreas Helle Jensen 5. plass. Tur og havseilere Huftarøy Rundt, Os LYS m/sp. f.o.m LYS Doublehanded Stord Rundt, BS/Stord LYS m/sp Sydover LYS m/sp Nord. Askøy Rundt, Askøy LYS m/spinn LYS uten spinnaker Doublehanded Tur Oselvar Austevoll Regatta Sommerregatta, Njord/Tysnes Lerøy Rundt, Hjellestad Oselvar Kappseilas, Øyane,Os Ranking 29, Oselvarklubben 8 kvm oselvar klasse L: 1 kvm oselvar klasse K: Adagio, Bjørn Ofte 9. plass. 13 båter. Puffin, Leif Gleditsch 5. plass. 9 båter. Bulle, Stein Olav Drange 2. plass. 8 båter. Bulle, Stein Olav Drange 3. plass. 8 båter. Miramis, Rolf Smedal 5. plass. 24 båter. NN, Lars Einarsen 1. plass. MaCassis II Peter Elvingdal 6 plass. 17 båter. Chamsiin, Frode Myklebust 14. plass. Serenity Fridtjov Bergmann 5. plass. 15 båter. Bulle Stein Olav Drange 6. plass, Farvide Arvid Høgeli 15. plass. Dragen, Svein Arne Liseth 9. plass. 19 båter. Tomba, Oda Pedersen Taule 1. plass, Jippi e G. T. Hole 16. plass, Saga Blaat Stein Bendiksen 18. plass. 5 Jo, Kjell Totland 4. plass. 9 båter. K 45 Jo, Kjell Totland 3. plass. 3 båter. Plassering basert på Oselvarklubbens respittsystem: K 36 Pjalle, Kjell Milde 1. plass. 3 båter. K45 Jo Kjell Totland 2. plass, 22 Fant Henrik Østervold 3. plass. Spriseil: Jo, Kjell Totland 2. plass. 2 båter. Oselvar Spriseil: 2 Terna, Nils-Ove Nipen 2. plass. 23 båter. 5 Jo, Kjell Totland/Erling Nesse 4. plass, 16 Stegg, Stein Olav Drange 8. plass, 9 Jeppe, Leif M. Hetleflåt 1. plass, 22 Fant, Henrik Østervold 12. plass, 138 Sjur, Johan H. Mohr 21. Plass, 134 Topaz Jan Christophersen 22. plass. L 36 Pjalle, Kjell Milde 1. plass. 2 båter. L 49 Pjalle II, Tor Milde 2. plass. K 45 Jo, Kjell Totland 3. plass. 3 båter. Resultatene ovenfor er satt opp med forbehold om feil og eventuelt uteglemte resultat. 9

10 2 Regnskap 29 Milde Båtlag Årsregnskap 29 RESULTATREGNSKAP Inntekter Regnskap Budsjett Avvik Medlemskontigent Regattainntekter Askeladden Andre mesterskapsinntekter Kursinntekter Salg Seilreglement Betalt dugnad Leie båter i nøst Leieinntekter fra båtlagsbåter Utleie - nøst Leie flytebrygge 1 () Leie flytebrygger Leie vinter land Jolleleie land Strøm land/sjø Fastavgift strøm Annonseinntekter Salg av artikler Julebasaren Stønadsmidler Sum Inntekter Kostnader Aktivitetskostnader Regattautgifter Ungdomsstøtte Regattastøtte Kurs / utdanning Seilkursutgifter Diverse utgifter Premier Julebasaren Tilstellinger nøst Sum Aktivitetskostnader Administrasjonskostnader Deltagelse i andres møter Styremøter Porto Telefon Kontorrekvisita IT-Utgifter, servere etc. Innkjøp varer for videresalg Medlemsblad Årsberetning Gaver Forbruk nøst Sum administrasjonskostnader

11 Driftskostnader Leie Bergen kommune Kommunale avgifter Forsikringer Strøm Vedlikehold Nøst Vedlikehold kommunalt nøst Vedlikehold kai 2, 3, 4 Vedlikehold Elanlegget Vedlikehold Kai Utgifter kran Vedlikehold Oselvarar Vedlikehold Joller Vedlikehold følgebåter Drivstoffutgifter Felles vedlikeholdsmateriell Kontigent NSF Kontigent HSK Kontigent klasseklubber Sum Driftskostnader Sum kostnader Finansposter 85 Renteinntekter 815 Renteutgifter 817 Gebyrer Sum Finansposter Resultat Årsoppgjørs disposisjoner Investeringer i 29 Anskaffelse 5 FEVA joller Sum investeringer , , , , Forslag til avskrivinger kai (kai 1) Kommunenøstkai (kai 2 og 3) Optimistjoller ZOOM8 Sniper Elanlegg Dataanlegg Sum avskrivinger Avsetninger Ny kai 2 Til styrets dispsum avsetninger Sum årsoppgjørsdisposisjoner Overskudd etter disposisjoner

12 Milde båtlag Årsregnskap 29 Balanse 1. oktober september 29 Anleggsmidler 11 - Nøst 111 El. anlegg Flytebrygger 113 Flytebrygge kommunenøst 114 Arbeidsbrygge 1145 Slipp 1146 Containere 115 Tomt 12 Båter - Oselvarer 121 Båter - Optimistjoller 1215 Båter - ZOOM Sniper 1217 FEVA joller 122 R/B Mildevågen 123 Følgebåt 124 Tilhenger 125 Inventar 126 Regattautstyr 127 Dataanlegg Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 146 Beholdning av varer for videresalg 15 Kundefordringer 153 Forskudd Lasse Rognaldsen 155 Utestående kontigent 156 Andre fordringer 193 Bank Plasseringskonto Høyrentekonto Postgiro Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2 - Egenkapital 25 Avsetninger 299 Årsresultat (Opptjent egenkapital) Sum Egenkapital Langsiktig Gjeld 221 Lån for tomt 221 Lånebevis 2215 Depositum medlemmer Sum Langsiktig Gjeld Kortsiktig Gjeld 299 Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

13 Milde Båtlags Årsregnskap 29 Noter til regnskapet Forsikringssummen på Mildenøstet er Eiendeler som Milde Båtlag har før avskriving 8 flytebrygger ved Mildenøstet, 9 flytebrygger ved Kommunenøstet, 24 m flytebrygge ved Vågeelven. Bokført verdi NOK 1 arbeidsbrygge og 1 jollekai. Bokført verdi NOK Tomt er ført opp med Jolleslipp bokført med NOK 3 kontainere verdi NOK 3 stk Oselvarar bokført NOK 1 Optimistjoller bokført NOK 3 ZOOM8 joller bokført NOK Sniper bokført NOK 5 stk FEVA joller bokført NOK 1 stk start/boyebåt 3 følgebåter 1 dataanlegg Diverse inventar SUM EIENDELER Disponering av resultat/overskudd Resultat/Overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner Investeringer i 29 Anskaffelse 5 FEVA joller Sum investeringer Forslag til avskrivinger kai (kai 1) Kommunenøstkai (kai 2 og 3) Optimistjoller ZOOM8 Sniper Elanlegg Dataanlegg Sum avskrivinger Avsetninger Ny kai 2 Til styrets dispsum avsetninger Sum årsoppgjørsdisposisjoner Overskudd etter disposisjoner 13

14 3 Forslag fra styret 3.1 Endring av navn på Milde Båtlag Styret i Milde Båtlag har vedtatt å fremme forslag om å endre navn på vår organisasjon til: Idrettslaget Milde Båtlag Begrunnelsen for dette ligger i den erkjennelse av at navnet slik det uttrykkes i dag, ikke helt tilkjennegir all den aktivitet som Milde Båtlag står for. Det tenkes spesielt på den store og gode idrettslige aktiviteten, herunder barne- og ungdomsengasjementet. 3.2 Dele Nøst og havneutvalget i to utvalg Erfaringene fra de siste år har vist at nøst- og havneutvalget har en betydelig arbeidsmengde og at mange og tunge oppgaver faller på få personer. Det er vanskelig å få frivillige til å stille opp som formann for utvalget slik som det er organisert nå. Delingsforslaget går ut på at et vi skiller mellom havneanlegget og anleggene på land. Følgelig vil styret bli utvidet med ytterligere en representant og vara. 3.3 Sende ut medlemsblad til kun én i husstanden Som et ledd i bestrebelsen for å redusere administrasjonsbudsjettet foreslås det at når flere i husstanden er medlem, sendes kun ett medlemsblad til husstanden. 3.4 Beslutte øvre grense på 45 fot på maksimal båtlengde i kaianlegget Kaianleggene utsettes periodevis for stor slitasje. Som et avbøtende tiltak foreslår styret at det vedtas en øvre grense på båter som kan ligge i havnen. Forslag om maksimum 45 fot vil bli fremlagt for avstemning. 3.5 Utnevne egen komité for å utarbeide en plan for realisering av nytt nøst Komiteens mandat skal være å foreslå til styret en plan for å realisere nytt nøst, herunder finansiering, egeninnsats og gjennomføring. 4 Forslag fra medlemmene Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene. 5 Vedta kontingenter og avgifter Styret foreslår at medlemskontingenter økes med 5 NOK for alle medlemmer. Dette begrunnes i økt medlemsavgift til Norges Seilforbund. Leie for båtplass i sommersesongen foreslås oppjustert med 2,5% i takt med konsumprisindeksen. 14

15 6 Budsjett for 21 Milde Båtlag Budsjettforslag 21 INNTEKTER AKTIVITETSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER DRIFTS KOSTNADER FINANS KOSTNADER Resultat før avsetninger Medlemskontigent Regatta inntekter Kurs inntekter Dugnad Leie båter nøst Leie flytebrygge 1 (inkl vinter) Leie flytebrygge 2,3,4 Leie Vinter land Strøm land/sjø Fast strøm Salg artikler Julebasar Stønadsmidler Regattautgifter Ungdomsstøtte Regattastøtte Kurs/utdanning Seilkurs utgifter Premier Julebasar Tilstelninger Mb nøst Delta i andres møter Porto Telefon Kontorrekvisita IT utgifter Innkjøp for videre salg Medlemsblad Årsberetning Gaver Forbruk Nøst Leie Bergen Kommune Kommunale avgifter Forsikringer Strøm Vedlikehold nøst Vedlikehold komm. nøst Vedlikehold kai 2,3,4 Vedlikehold el. anlegg Vedlikehold kai 1 Utgifter kran Vedlikehold Oselvar Vedlikehold Joller Vedlikehold følgebåter Drivstoff Verktøy Kontingent NSF Kontingent HSK Kontingent andre klasser Renteinntekter 815 Renteutgifter 817 Gebyrer

16 Reisebrevav fra Natcha Natcha Uthaug Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer og gode minner. Selv om resultatene kunne vært bedre, er jeg fornøyd med sommerens seiling. Jeg er spesielt fornøyd med resultatet fra senior EM, hvor jeg ble nr. 5 i sølvfinalen og 53 sammenlagt av 97 seilere. Foran meg på resultatlisten er det 7 ikke europeiske seilere, så da ble jeg vel nr. 46! Mange av seilervenninnene mine, som lå foran meg på resultatlistene i fjor, traff jeg igjen både i Kiel og sr. EM, men i år ligger de bak meg. Dette bekrefter at vinterens trening på Østlandet og Mallorca har gitt resultater, og jeg ser at avstanden fram til de beste seilerne er blitt mindre. Det fikk jeg også en bekreftelse på under en av seilasene i Kiel, hvor jeg kom som båt nr. 2 på toppmerket og OL-vinneren Anna Tunnicliff kom som nr. 3. Problemet var at jeg var babord båt mens hun var styrbord! Anna ble nr. 2 i den seilasen, mens jeg ble nr. 25. I Kiel ble jeg nr. 43 av 75 seilere, noe jeg er fornøyd med når konkurrentene er verdens beste Laser Radial seilere. Det mesterskapet jeg er minst fornøyd med er jr. EM, hvor jeg til tider seilte som en jojo. Å begynne et mesterskap med en 5. pl. og avslutte med en 4. pl., viser at jeg er blant Europas beste juniorseilere når alt klaffer, men dessverre gjør det ikke det i alle seilasene. Jeg ble til slutt nr. 28 av 78 seilere, men når jeg har seilt bedre enn vinneren i to verdenscuper, burde jeg prestert bedre. Dessverre er marginene små i internasjonal seiling! Det er stor forskjellen på å delta i et senior- og junior mesterskap. I junior EM var seilerne mer åpne for å ha det sosialt og gøy, mens i senior mesterskapet handler det om å prestere. I løpet av juniormesterskapet møttes mange seilere etter regattaen for å grille, bade eller spille volleyball, mens i senior mesterskapet var det liten kommunikasjon mellom seilerne. De fleste er fokusert på å vise at de fortjener plassen de har fått gjennom nasjonale kvalifiseringsregattaer, som f. eks. NorgesCupen. Konklusjonen så langt i sesongen er at jeg må bli både sterkere og tyngre, og at jeg i større grad må jobbe med det mentale for å utvikle meg som seiler. Coachen min (pappa) har begynt å sette seg inn i temaet mental trening, og jeg må snakke med lærerne mine om vi kan ha noen timer om dette på skolen. Jeg går jo tross alt på idrettslinjen på Stend vgs.! Hvis man ønsker å satse som toppidrettsutøver holder det ikke bare å trene styrke, teknikk, taktikk, m.m., men det er viktig å ha de riktige tankene i hodet. Jeg må lære å tenke de positive tankene og fokusere på hva jeg er god på, selv når jeg ligger langt bak i feltet. Under NM prøvde jeg å fokusere på det som var positivt, og det jeg kunne gjøre noe med. Så under de skiftende forholdene, fokuserte jeg minst mulig på forholdene og mest mulig på å ha fart i båten. Dette fungerte bra, og kvelden før finalen lå jeg på tredje plass, ett poeng fra andre, fem til gull og jeg hadde en ledelse på tre poeng til hun som lå på tredje plass. Mao. tett, men alt var mulig. I finaleseilasen hadde jeg sølvmedaljen rundt halsen frem til ca. 1 meter fra mål, men da havnet jeg i Oslofjordens største vindhull og havnet til slutt på den lite populære fjerde plassen! Trøsten er at jeg ble beste juniorseiler, og at jeg seiler like bra som de som havnet på pallen under jevne forhold. Under sommerens mesterskap har jeg fått mange nye kontakter rundt omkring i Europa, som jeg vil prøve å holde kontakt med via Internett. Jeg er allerede blitt invitert til Europacuper i både Belgia, Portugal og Spania, men hvis alt går som planlagt skal jeg seile sesongens siste verdenscup i Weymouth (England) i september. Jeg setter stor pris på interessen og støtten som jeg får fra, og ikke minst er det rørende når jeg får høre at medlemmer som var på ferie i København tok turen ut til Charlottenlund, hvor vi seilte EM. Jeg regner med at synet av nesten 3 Lasere må har vært imponerende, enten de var på land eller på vannet! Neste gang må dere hilse på meg, og kanskje vi får tid til en liten prat.

17 av Ottar Uthaug, Leder treningsutvalget Lørdag 16. mai ble de fem nye RS Fevaene som båtlaget har gått til anskaffelse av rigget og sjøsatt. Båtene er kjøpt inn via NSF sitt tomannsjolleprosjekt til reduserte priser, og har vært så heldig at bl.a. av Trond Mohn, forskjellige bedrifter, og medlemmer har vært med å sponse kjøp av jollene. Jollene er såkalte skiffjoller, som vil si at de har et større seilareal enn størrelsen på båten skulle tilsi. De kan rigges og seiles med forskjellige seil, slik at seilarealet kan tilpasses til seilernes nivå. Dette gjør at jollene både kan brukes til opplæring og som en fartsfylt opplevelse for de som har seilt en stund. For å hjelpe til med rigging og gi tips om seiling av båtene hadde NSF sin representant, Frank Kirkeland, tatt turen over fjellet. Både seilere og trenere droppet både 17. mai forberedelser og Brannkamp, for å være med på prøveseilingen av de nye jollene. I de fine vårværet var det mange blide seilere (og trenere) å se ute på fjorden, og det tok ikke lang tid før den første båten kullseilte og mannskapet fikk sesongens første (kalde) bad. I mars fikk jeg også gleden av å være sin representant på Seiltinget i Stavanger. Seiltinget blir arrangert hvert annet år, og hadde muligheten til å sende tre representanter. Dessverre var det ingen andre som hadde anledning til å delta, så jeg måtte klare meg som godt jeg kunne alene. Heldigvis har jeg i løpet av de årene jeg har kjørt rundt i Norge med båt på taket, blitt kjent med mange representanter fra forskjellige seilforeninger, så det var ikke mye tid jeg tilbrakte alene i de to dagene seiltinget varte. Seiltinget kan på mange måter sammenlignes med årsmøte i en seilforening, og det er her man legger bl.a. de økonomiske rammebetingelsen for NSF de neste to årene. I forkant av tinget var det mange debatter på ulike arenaer, bl.a. om NSF sin øko- Takk, Trond Mohn! nomistyring, ikke ulikt hva vi har opplevd i. Forskjellene er at på seiltinget forhandler man om de ulike sakene, og kommer frem til akseptable og spiselige kompromisser. Det tar for mye plass å nevne alle sakene som ble tatt opp på seiltinget, men dessverre førte forhandlingene til at vi risikerer at både bredde- og toppidretten kan bli kraftig rammet i den neste toårsperioden. Hva konsekvensene av dette vil føre til er det for tidlig å si noe om, men det kan bl.a. medføre redusert støtte til regionale treningssamlinger i regi av kretsene. NSF jobber med mange spennende prosjekter, og et av dem Barne- og ungdomsvennlig seilforening. Dette er et prosjekt med klare likhetstrekk fra tilsvarende prosjekter i både Danmark og Sverige, og for å bli godkjent som barne- og ungdomsvennlig seilforeningene må foreningen tilfredsstille en rekke krav. Det vil nok dessverre ta noen år før kan få dette stempelet, siden seilforeningene bl.a. må ha garderober tilgjengelig for seilerne. Men kanskje vi kan bli den første foreningen i Bergen som kan få en ungdom inn i styret, som er et annet krav! 17

18 Seks år har gått siden jeg tok på meg vervet som Leder av treningsutvalget i båtlaget. I løpet av disse seks årene har det vært både oppturer og nedturer, men jeg har fått oppleve seilglede hos mange unge seilere. Vi i treningsutvalget føler at vi har fått til mye i løpet av denne perioden, ikke minst takket være det til en hver tid sittende styre som har vist vilje og handlekraft til å legge rammebetingelsene til rette for et aktivt jollemiljø i båtlaget. Ved årsmøtet senere i høst ønsker jeg at det skal bli valgt inn en ny leder for treningsutvalget. Jeg stortrives på Milde sammen med seilerne, foreldre og trenere, men jeg føler at jeg har gjort jobben min og at det kanskje er på tide at andre overtar rorkulten og peker ut kursen sammen med styret for de neste årene. I juni 21 skal arrangere NM i Snipe. Jeg har ved tidligere anledninger sakt at jeg håper at 1 % av de deltakende båtene skal komme fra. I praksis vil det si 5-6 båter, eller 1-12 seilere. Dette er ingen umulighet, men det krever litt vilje både blant eksisterende Snipeseilere og nye seilere til å stille til start. Det viktigste er ikke å komme på pallen, men å delta som Henrik og jeg sier når vi seiler NM i Oselvar og er kjempefornøyd hvis vi har en bra seilas i løpet av en lang NM-helg. For å ta på seg store eller små arrangement kreves det at man har noen som har vilje, tid og kunnskap til å arrangere en regatta. I har vi dessverre få personer som har de nødvendige papirene i orden for å være regattaarrangør eller dommere. Personlig synes jeg det er trist å se at en Oselverseiler må stå i startbåten under en Oselverregatta, når han eller hun egentlig burde seilt, fordi vi mangler folk med den nødvendige kompetansen og godkjenningen. Kanskje vi bør gjøre noe med det, som idrettslag må vi ha både seilere og ar18 rangører for å skape aktivitet. Og her ligger kanskje kjernen i hva jeg har prøvd å sette fokus på de siste årene, hvilke sportslige ambisjoner har? Jeg tenker ikke bare på nivået på seilerne i ulike klasser, men også på dommere og arrangører. Dette er viktige funksjoner i et idrettslag, og en nødvendighet for å arrangere både store og små regattaer. Jeg håper at flere av båtlagets medlemmer vil utdanne seg som regattaarrangører og/eller dommere, slik at vi i fremtiden kan påta oss store og små arrangement alene eller i samarbeid med våre naboklubber. I fjor solgte vi familiens seilbåt, og etter nesten 2 år som seilbåteiere valgte vi å gå i land. Å følge opp en ung seiler som satser på deltakelse i både nasjonale - og internasjonale regattaer krever mye tid, så seilbåten ble ofret til fordel for toppidretten. Heldigvis er jeg medlem i et idrettslag som har muligheten til å stille både Oselvere og Sniper til disposisjon for sine medlemmer. Det å få seile en båt som er en del av den norske kulturarven, med røtter tilbake til 15- tallet eller lengre, er noe alle i båtlaget burde prøve. Som medlem-

19 mer i er vi privilegerte som har denne muligheten, og jeg vil oppfordre alle (med eller uten erfaring) til å begynne å seile Oselver. Et aktivt miljø er trolig den eneste muligheten vi har til å opprettholde klassen, og jeg antar at det vil være i medlemmenes interesse å se Oselverne på Fanafjorden også i fremtiden! Som de fleste sikkert har fått med seg, har jolleseilerne tatt seg litt til rett på parkeringsplassen i løpet av de siste årene. Til glede for noen, og til forargelse for andre. Slik jollene er parkert i dag, fremstår området som ryddig og oversiktlig, ikke minst takket være grusen vi ble sponset med. Å ha det ryddig og trivelig rundt er noe både medlemmer og våre naboer trolig setter pris på. Men jeg vil minne om at parkeringsplassen for joller er ment for aktive jolleseilere/joller. Hvis jollen brukes en til to ganger i sesongen, bør du kanskje vurdere å parkere jollen din et annet sted slik at plassen kan benyttes av aktive seilere og vi ikke legger beslag på mer plass enn nødvendig. Rolv W. Mildes bortgang Lørdag 13. juni kom melding om at båtlagets mangeårige medlem, Rolv William Milde, var gått bort. Rolv Milde var tidligere en ivrig og aktiv oselvarseiler, som på 195, 6 og 7 tallet deltok flittig i kappseiling med sin båt L 2 "Falken" i klasse for 8 kvm oselvar med bermudaseil. I denne perioden var båten jevnlig å finne som deltaker ved regattaer på Milde, Tysnes, Hjellestad og i Hjeltefjorden. Rolv var også aktivt med da Mildenøstet ble bygget i slutten av 195 årene og innehadde flere verv i båtlaget i en årrekke. Vi takker for den innsats som er lagt ned for Milde Båtlag og for seilsporten, og lyser fred over Rolv W. Mildes minne. Styret 19

20 plass til adresselapp Milde Båtlag Velkommen til JULEBASAR. 29. november kl. 17 på Mildenøstet Dersom du har gevinster til basaren kan disse leveres til Astrid Egeland, Mildegeilen 8b, eller på Mildenøstet fredag mellom kl Solgte loddbøker med oppgjør samt evt. tomme loddbøker leveres på på Mildenøstet fredag kl 18 Takk for innsatsen, og velkommen til basar! Vennlig hilsen Jentelaget, Milde Båtlag Returadresse: Milde Båtlag Skipanesvegen Hjellestad Husk å melde fra om adresseforandring! Bruk

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008.

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2008 Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55 99 15

Detaljer

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008.

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Medlemsblad nr. 2 2008 17. årgang Foto: Ulf R. Nilsen Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

Foto: Arvid Jørgensen

Foto: Arvid Jørgensen Medlemsblad nr 2 23. årgang Foto: Arvid Jørgensen Milde Båtlags Styre 201 4 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095)

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Medlemsblad nr 1 2007 16. årgang Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Askøy Seilforening.

Detaljer

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Medlemsblad nr 3 / 201 5 24. årgang Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Årsberetning 201 5 Milde

Detaljer

Sommerregatta MB 2011. Foto: Dag Olav Drange

Sommerregatta MB 2011. Foto: Dag Olav Drange Medlemsblad nr 2/2011 Sommerregatta MB 2011. Foto: Dag Olav Drange 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Klubbmesterskap 2006 (K45 Jo Kjell Totland og Bjørn Rasmussen, K3 Sjanse Nils-Ove Nipen m/mannskap) Foto: Lasse Rognaldsen

Klubbmesterskap 2006 (K45 Jo Kjell Totland og Bjørn Rasmussen, K3 Sjanse Nils-Ove Nipen m/mannskap) Foto: Lasse Rognaldsen Klubbmesterskap 2006 (K45 Jo Kjell Totland og Bjørn Rasmussen, K3 Sjanse Nils-Ove Nipen m/mannskap) Foto: Lasse Rognaldsen Årsberetning 2006 Milde Båtlags styre 2006 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

RS Feva - ny jolle på Milde

RS Feva - ny jolle på Milde Medlemsblad nr 2/2009 18. årgang RS Feva - ny jolle på Milde Milde Båtlags Styre 2009 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

NM i Oselvar Austevoll 2011.

NM i Oselvar Austevoll 2011. Medlemsblad nr 3/2011 20. årgang NM i Oselvar Austevoll 2011. Årsberetning 2011 Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21.

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21. Milde Båtlag JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN 2017 med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 2017 Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar Kunngjøring Versjon av 21. april 2017 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlag Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlags styre 2004 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland.

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland. OSELVARKLUBBEN Stiftet som BHSS 27. august 1945 Bergen 10. februar 2017 OSELVARSEILING 2017 «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august 2016. Foto: Torbjørn Meland. Terminliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG

ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG Endringer og tillegg i årsplanen vil bli lagt inn etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Siste oppdatering utført: 27.04.2009, K.T. Måned / Dato AKTIVITET / AKSJON

Detaljer

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang Medlemsblad nr 2/201 3 Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang 22. årgang Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen)

Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen) Medlemsblad nr.1 2005 14. årgang Fotograf: Erik Rognaldsen Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen) Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet).

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Medlemsblad nr 3 2006 15. årgang To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Foto: Marius Døcker Milde Båtlags

Detaljer

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Milde Båtlag MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 8. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Lørdag kveld den 8. mai kl. 19.00 i 2. etg. i Mildenøstet. Nærmere

Detaljer

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Medlemsblad nr 1 2008 17. årgang Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

Milde Båtlags Styre 201 5

Milde Båtlags Styre 201 5 Medlemsblad nr 2 / 201 5 24. årgang Milde Båtlags Styre 201 5 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag*Skibenesveien 1 2*5259 Hjellestad Org.nr: 985_399_875

Detaljer

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlags styre 2004 Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Årsplan Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG. Styremøte , kl Fastlegge dato for utgivelse av MB bladet 2.

Årsplan Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG. Styremøte , kl Fastlegge dato for utgivelse av MB bladet 2. Årsplan 2010 Endringer og tillegg i årsplanen vil bli lagt inn etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Siste oppdatering utført: 17.02.2010 (K.T.). Publisert på web: 17.02.2010 Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON

Detaljer

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 14. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST med PREMIEUTDELING Lørdag kveld den 14. mai kl. 20.00 i 2. etg. i Mildenøstet.

Detaljer

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR Milde Båtlag Medlemsblad nr.1 2003 12. årgang 1928-2003 75 ÅR Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net Nestleder: Åge Milde Telefon privat:

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2014

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2014 OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2014 Oselvarklubben Årsberetning 2014 2 Innhold : side Årsberetning 2014 3 Årsregnskap 2014 11 Vedlegg: 1. Resultater NM Oselvar 2014 14 2. Resultater andre oselvar regattaer

Detaljer

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2009

OSELVARKLUBBEN  ÅRSBERETNING 2009 OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2009 Oselvarklubben Årsberetning 2009 2 Innhold : side Årsberetning 2009 2 Årsregnskap 2009 9 Vedlegg: 1. Resultater NM Oselvar 2009 12 2. Resultater andre oselvar regattaer

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

INNBYDELSE / KUNNGJØRING

INNBYDELSE / KUNNGJØRING Foto: Gry Hunstad INNBYDELSE / KUNNGJØRING Milde Båtlag har gleden av å invitere TUR- og HAVSEILERE til kappseilas på Fanafjorden, Korsfjorden og Lysefjorden Lørdag 13. mai, kl. 12.00 Klasser: NOR Rating

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010

Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010 Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010 Tur & Hav LYS til og med 1,24 seilas 1. Vind nordlig 2-0 m/s Pl. Seil Nr Båtnavn Skipper Båttype LYS Start Mål Utseilt Korrigert 1 210 NN Mats Mæland

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Medlemsblad nr 3 2005 14. årgang Ulrik Stor NM 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008.

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Medlemsblad nr. 4 2008 17. årgang Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2008 Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten.

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten. Kjære medlem Velkommen til blå dugnad. Vi vil med dette informasjonsbrevet få takke for at du stiller opp på blå dugnad for foreningen. Blå dugnad er absolutt nødvendig og ryggraden i foreningens aktiviteter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding 2008 for Siglarlaget Njord/ Tysnes

Årsmelding 2008 for Siglarlaget Njord/ Tysnes Årsmelding 2008 for Siglarlaget Njord/ Tysnes Glade sølvmedaljevinnarar frå NM Oselvar 2008. Foto: Kjell Magnus Økland 1 Styret for 2008 Formann: Lars Grøteide Nestformann: Jan Vee Styremedlem: Rita Teigland

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag JOLLE- og OSELVARTRIMMEN med innlagt Åpent Klubbmesterskap Snipe, RS Feva, Oselvar etc. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 1. september Revisjon av seilingsbestemmelsene kan forekomme uten varsel

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Milde Båtlag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Milde Båtlag Medlemsblad nr 1 / 201 6 25. årgang Fra NM Snipe 201 0 på Milde. Foto: Henrik Østervold N M S n i p e a rra n g e re s i å r p å M i l d e 29. j u n i 3. j u l i 201 6 Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2015, hovedtall DRIFT, VEDLIKEHOLD, ANSKAFFELSE REGNSKAP 2015 2014 2013 2012 Inntekter 805 456 651 174 605 946 516

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2012

OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2012 OSELVARKLUBBEN ÅRSBERETNING 2012 Oselvarklubben Årsberetning 2012 2 Innhold : side Årsberetning 2012 2 Årsregnskap 2012 10 Vedlegg: 1. Resultater NM Oselvar 2012 14 2. Resultater andre oselvar regattaer

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 KLUBBMESTERSKAP JOLLER og OSELVAR Søndag 25. september 2016 KL. 11.00 og 14.30 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Geir Lasse Taranger. Årsberetning 201 3

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Geir Lasse Taranger. Årsberetning 201 3 Medlemsblad nr 3 / 201 3 Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Geir Lasse Taranger Årsberetning 201 3 22. årgang Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund.

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer