Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen)"

Transkript

1 Medlemsblad nr årgang Fotograf: Erik Rognaldsen Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen)

2 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Telefon: E-post: Internettadresse: Org.nr.: Redaksjonskomité: Lasse Rognaldsen Landåssvingen 40a 5096 Bergen E-post: E- post: Utgivelser: 3 ganger i året + årsberetn. Opplag: 350 stk. Trykk: Bodoni Hus Annonsepriser: Helside kr. 1000,- Halvside kr. 500,- Kvartside kr. 250,- (tillegg for farge) Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nestleder: Åge Milde Telefon privat: Telefon jobb: E-post: Sekretær: Inger Lise Milde Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Kasserer: Odd Haugland Telefon privat: E-post: 1.Styremedlem: Leder regattautvalget Kjell Totland Telefon privat: Telefon jobb: Telefon mobil: E-post: 2:Styremedlem: Leder nøst og havneutvalg Dag Olav Drange Telefon privat: Telefon mobil: E-post: E-post: 3.Styremedlem: Leder treningsutvalget Ottar Uthaug Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 4.Styremedlem Leder jentelaget Utleie lokaler 2.etasje nøst Berit Rasmussen Telefon privat: E-post: 1. Varamedlem: Rolf Smedal Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 2.Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Lasse Rognaldsen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 3.Varamedlem: Petter Strømme Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nøst og havneutvalg: Dag Olav Drange: Bjørn Rasmussen: Erik Birkeland: Frank Olsen: Ole Erik Drange: Treningsutvalget: Ottar Uthaug: Inger Lise Milde: Frode Njøs: Rolf Smedal: Gunnar Milde: Regattautvalg: Kjell Totland: Stein A Strømme: Ole Steinar Andersen: Per Erik Krantz: Revisor: Dag Steinslid: Vararevisor: Kjell Milde: Representanter HSK ting: Nils Ove Nipen: Kjell Totland: Representanter NSF ting: Nils Ove Nipen: Åge Milde: Valgkomite: Birger Bjerke (leder) : Nils Ove Nipen: Bjørn Rasmussen:

3 Leder har ordet. Godt nyttår til dere alle! Årsmøtet er gjennomført, og nok en gang ble jeg valgt til leder. Ellers ble det noen justeringer i styret, og jeg vil benytte anledningen til å takke de som mønstrer av, Stein Strømme, Grethe Milde og Birte Sture, for god innsats i styret gjennom flere år. Samtidig ønsker jeg Inger Lise Milde, Rolf Smedal og Kjell Totland velkommen i styret. Styret har allerede kommet godt i gang med planleggingen av kommende sesong. Årsmøtet vedtok å gjennomføre utbyggingen av nøstet som utbyggingskomiteen presenterte. Dette er et stort løft for MB, så jeg regner med at mange av medlemmene kommer til å måtte ta et tak for å få gjennomført planene. I juni skal vi sammen med Hjellestad Seilforening og Bergens Seilforening arrangere StorNM. Arrangementet skal gjennomføres på 4 regattabaner på Korsfjorden og Raunefjorden og tilsammen 7-8 båtklasser skal delta. Vi vil få mange hundre tilreisende seilere og ledsagere til Hjellestad-halvøyen, så det er mye å planlegge her. Jollegruppen er i stadig vekst under ledelse av Ottar Uthaug, og han har lagt store planer for sesongen allerede. Vi har nå 3 Zoom8 joller og 8 optimistjoller for utlån til de unge seilerne. Aktiviteten i jollegruppen er stor, noe som er veldig positivt for videre rekruttering til seilmiljøet vårt. Både tur&hav og oselvargruppen skal som i fjor arrangere treningsseilaser gjennom hele sesongen. Første kveld på fjorden blir som i fjor, forhåpentligvis med vind denne gangen, sammen med alle båter i foreningen, joller,oselvare og tur&hav, for å trene på starter og startprosedyrer. Mange vil nok ha stort utbytte av dette. Våre tradisjonelle regattaer skal avvikles i år som før, riktignok med sommerregattaen noe tidligere pga. StorNM. Denne skal vi arrangere sammen med Bergens Seilforening da det ikke er nok helger til alle regattaene som er ønsket avviklet. Kretsmesterskap for 10 kvm Oselvar og Knarr skal avvikles i august. Dette var litt om planene for kommende sesong, og jeg vil da til slutt ønske alle medlemmene en riktig god seilsesong. Nils-Ove Nipen Leder

4 Referat fra årsmøtet i Milde Båtlag Tirsdag 16 november 2004, møtet satt kl Dagsorden 1. Åpning og godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent. 2. Valg av dirigent, Stein Strømme Referent, Birte Sture Tellekorps, Gunnar Milde og Bjørn Rasmussen 3. Godkjenning av fremmøtte representanter, 25 tilstede, ok godkjent. 4. Godkjenning av saksliste. Enstemmig godkjent. Saksliste 1. Årsberetning, overskriftene ble lest av dirigent. Kommentar til klubbutvikling : er det noe nytt ang. møtet 20/10 Åge svarer : Hans Petter Fredriksen og Åge Milde var tilstedet, ønskelig å være flere i gruppen. De skal lage en folder også evt. elektronisk(trekke på ungdommene )der de prøver å få tak i sponsoravtaler og markedsføre dem. Salg av lodd, effekter osv.. Nytt møte er berammet til mars/april. ISF og NSF kommer tilbake, det er plukket ut 6 klubber på landsbasis til Klubbutviklingsprosjektet der MB er en av dem! Kommentar til Korsfjordtrimmen : Berit Rasmussen var også medhjelper! Kommentar til Pokalstatus 2004 : Høyre kolonne med poeng mangler, kan finnes på nettsiden vår 2. Regnskap, kasserer var dessverre ikke til stede. Det er ønskelig at store poster som Vedlikeholdsutgifter utearealer og Vedlikeholdsutgifter/reparasjoner el.anlegg blir spesifisert noe evt. at det blir laget note til poster med store beløp. Underskudd på kr ,- budsjettert underskudd kun kr ,- Revisors beretning skrevet av Dag Steinslid er ok Regnskapet enstemmig godkjent. 3. Orientering fra utbyggingskomiteen, holdt av Petter. Komiteen består av Petter Strømme, Åge Milde, Håkon Løland og Inge Dahlberg. Orientering ble vist på Overhead

5 Tomten vil koste kr ,- 64 kv meter + grunn under gml.nøstet Tilbygget vil kunne komme på kr ,-, det kommer da an på hvilken type fundamentering vi går for. Det er veldig mye evje under nøstene, Noteby anbefaler derfor pæling til fjell. Båtlaget må da måtte låne kr ,- til dekning av grunn + nøst på for eksempel 30 år, som da vil koste ca kr ,- årlig til en rente på 4 %. Eller i verste fall kr ,- kommer helt an på hvilken rente vi får. Komiteen har regnet med beste fall kr ,- Tilskudd båtlaget kan få er f.eks tippemidler og sponsorstøtte. Åge har satt opp forslag til finansieringsplan. 4. Forslag fra styret. Stemmer med simpelt flertall reviderte lover, enstemmig godkjent øke leie vinteropplag land, godkjent øke fra kr 2 000,- til kr 2 500,- for plass i Vågeelv-kaien, godkjent satsene på bryggene sommer og vinter økes med kr 100,- iflg. vedlagte tabell. Kommentar fra salen : det føles urettferdig for dem som har store båter. Godkjent, 21 for forslag for utbygging. Godkjent, 22 stemmer for utbygging. 5. Forslag fra medlemmene, ingen mottatt. 6. Vedta kontingent enstemmig godkjent. 7. Budsjett for 2005 Resultatet kr ,- er tiltenkt kjøp av følgebåt til jollegruppen. Godkjent. 8. Valg av nye representanter til styret og utvalg. Enstemmig godkjent. Valgkomiteen : Birger Bjerke, Bjørn Rasmussen og Nils Ove Nipen Leder Nils Ove Nipen Nest leder Åge Milde Kasserer Odd Haugland 1 styremedlem Kjell Totland 2 styremedlem Dag Olav Drange 3 styremedlem Ottar Uthaug

6 Sekretær Inger Lise Milde 1 varamedlem Rolf Smedal 4 styremedlem Berit Rasmussen 2 varamedlem Lasse Rognaldsen 3 varamedlem Petter Strømme UTVALGENE Treningsutvalg Leder : Ottar Uthaug Frode Njøs Gunnar Milde Inger Lise Milde Rolf Smedal Regattautvalg Leder : Kjell Totland Ole Steinar Andersen Stein Strømme Per Erik Krantz Nøst- og Havneutvalg Leder : Dag Olav Drange Frank Olsen Bjørn Rasmussen Erik Birkeland Ole Erik Drange Revisor 1 Dag Steinslid 2 Kjell Milde NSF ting Åge Milde og Nils Ove Nipen HSK ting Nils Ove Nipen Åge Milde Kjell Totland Redaksjonskomite Lasse Rognaldsen Valg komite 2005 Leder: Birger Bjerke Nils Ove Nipen Bjørn Rasmussen Årsmøtet hevet kl

7 Tillbygg i Mildevågen i regi Milde Båtlag. (Se også referat Årsmøtet pkt. 3)

8 Kurs og treningopplegg for sesongen 2005 v. Ottar Uthaug Treningsutvalget ønsker å stimulere til økt aktivitet, både blant små og store seilere i Milde Båtlag. Vi planlegger, i samarbeid med styre, å arrangere 2 temakvelder i løpet av vinteren/våren. Mer informasjon om temakveldene finner du et annet sted i bladet. Målet med disse kveldene er å inspirere medlemmene til å bruke båtene både på tur og i regattasammenheng! T & H. Tur og Hav følger samme opplegget som i fjor, siden tilbakemeldingene tyder på at det fungerte bra. På den første tirsdagsregattaen (3. mai) vil vi trene på starter, og avslutter med en regatta. Vi håper at Oselvarene og Jollegruppen også vil delta på denne treningen. Oselvar. Oselvarene trener/seiler på onsdagene, og følger samme opplegget som i 2004 sesongen. Resultatmessig håper vi at det blir minst like bra, og at så mange som mulig stiller til start i Stor-NM! Jollegruppen (se midlertidig plan). Målet for denne gruppen er å få flere til å seile. Vi vil arrangere nybegynnerkurs, med oppstart i 25. april! Vi ønsker også å stimulere flere jolleseilere til å delta på lokale regattaer, kretssamlinger, m.m. denne sesongen! Nytt av året er at vi vil prøve å få i gang en serieregatta for jolleseilerne i regi av MB. Mandag og torsdag vil være faste treningsdager, og serieregattaen vil bli lagt til torsdagene. Første torsdagsregatta blir 12. mai. Mellom skolevinterferien og påske vil det bli arrangert tre teorikvelder (mandag). På disse teorikveldene ønsker vi at alle deltar, også nybegynnere fra 2004 sesongen! NB. Treningsutvalget kommer til å bruke MB sin nettside for å nå de forskjellige gruppene med informasjon, det er derfor viktig at dere klikker dere inn på MB sin nettside med jevne mellomrom! Ikke minst er dette viktig for jolleseilerne! Etterlysning. Av forskjellige årsaker, har to av MB sine trenere meldt forfall for hele eller deler av sesongen. Jollegruppen ønsker derfor å komme i kontakt med noen som kunne tenke seg å være med i MB sitt barne- og ungdomsarbeid. Ta kontakt med Ottar Uthaug,

9 AKTIVITETSPLAN FOR JOLLEGRUPPEN I MILDE BÅTLAG Måned Aktivitet Ansvarlig Januar Ingen aktivitet Februar 28. Teori (nøste på Milde) Elin Mars April og 1.mai Mai 3. Juni Juli Teori (nøste på Milde) Teori (nøste på Milde) Uke 13: trening på torsdagen Uke 14: trening mandag og torsdag Kretssamling - Askøy Uke 15: trening mandag og torsdag Uke 16: trening mandag og torsdag Uke 17: trening mandag og torsdag NYBEGYNNERKURS Introduksjon for nybegynnere. Seiling/teori for nybegynnere Tirsdag, starttrening sammen med oselvarog t/h gruppen.uke 19: trening mandag og torsdagsregatta Pinsesamling - Ran Uke 20: torsdagsregatta Uke 21: trening mandag og torsdagsregatta Uke 22: trening mandag og torsdagsregatta Uke 23: trening mandag og torsdagsregatta Sommerregatta Uke 24: trening mandag og torsdagsregatta Uke 25: trening mandag StorNM Ingen aktivitet Elin Elin Ottar, Gunnar og Frode Ottar, Gunnar og Frode Gunnar, Frode og Anne-Mari Ottar og Kjell Ottar, Gunnar og Frode Ottar, Gunnar og Frode Ottar, Gunnar og Frode

10 August September 24. Uke 33: trening mandag og torsdagsregatta Uke 34: trening mandag og torsdagsregatta Uke 35: trening mandag og torsdagsregatta Uke 36: trening mandag og torsdagsregatta Uke 37: trening mandag og torsdagsregatta Uke 38: trening mandag og torsdagsregatta Klubbmesterskap Ottar, Gunnar og Frode Ottar, Gunnar og Frode Oktober Kretssamling - Stord November Desember Trening en lørdag? Trening to lørdager? Ingen aktivitet Temakvelder. Vi ønsker også i år å gjennomføre temakvelder for medlemmene. Alle som en oppfordres til å møte opp disse to kveldene for å få ta del i den kunnskapen som blir formidlet her. Onsdag 16. mars satser vi på å innvitere en seilmaker som kan gi oss tips om seil,duktyper,mast/seil-trim etc. Hvem som skal holde dette foredraget er ikke klart enda, men sett av dagen allerede nå, interessant blir det nok! Onsdag 20. april vil vi ta for oss nyhetene i det nye seilreglementet som kommer ut i disse dager. Mange seilere ser på protester som noe ukjent og farlig å begi seg ut på, så samme kveld vil vi ta for oss hva en protest innebærer. Det nye seilreglemetet har også endringer på dette området. Velkommen.

11 SØKNAD OM LEIE AV BÅTLAGSBÅT SESONGEN Til Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Søknaden må være ankommet båtlaget innen 1. mars Søkers Navn :... Adresse :... Postnr. :... Poststed :... Telefon priv :... Arbeid :... Jeg ønsker å leie en av båtlagets spriseilriggede oselvere (Bambi, Ulrik, Fant) for sesongen Båtenes navn er angitt i prioritert rekkefølge : Dato :... Underskrift :...

12 N Ø S T O G H A V N E U T V A L G E post: Melding om søknadsfrist for havneleie sommersesongen 2005 Vintersesongen er snart over og vi forbereder oss til sommersesongen. Et viktig skritt i den retning er å sikre båten en plass i havnen. Milde båtlag inviterer alle medlemmene til å søke plass i havneanlegget for sesongen Vi disponerer ca 60 plasser som skal fordeles mellom store og små båter, seilbåter og motorbåter. Ved tildeling av plass er det medlemsansienniteten som gjelder og ved lik ansiennitet går seilbåter foran motorbåter. Havnestyret kan fravike ansiennitetsreglene når et medlem ikke har gjort opp for seg fra tidligere sesonger, eller ved for seint innlevert søknad. Ved søknad om plass aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. Bekreftelse på plasstildeling, betraktes fra båtlaget som kontrakt for sesongen. Dugnad og orden Det skal her understrekes plikten til å ha båten skikkelig fortøyd med minst 2 strekkavlastere. Rydde og fjerne eget boss fra MB`s områder, og å delta på dugnader for å holde naust, havn og områder i god stand. Innkalling til dugnad vil vi i år gjøre med et eget skjema som vi sender ut sammen med giro på havneleien. På dette skjemaet vil det være satt opp en del datoer der det skal være dugnad i båtlaget. Det vil også inneholde rubrikker for de som vil ta mer forefallende arbeid, og de som vil kjøpe seg fri fra dugnad med kr pr. sesong Dugnadsplikten er for tiden, -5 - timer eller -1- fremmøter på datoplanen pr. båt pr. sesong. For de som setter seg opp på de forskjellige datoene vil det ikke bli gitt ytterlige påminnelser så det kan være en god ide å ta kopi av skjemaet. Dugnad blir avregnet etter hver sesong. Spesielt kan nevnes at dersom noen vil stille med følgebåt eller gjøre annet arbeid i tilknytning til regattaer, godskrives dette som dugnad etter bestemte regler. Søknadsfristen er satt til fredag 18. Februar Utsetting av båter blir Lørdag 9. April. Nøyaktig tid vil vi komme tilbake til ved tildeling av plasser. De som ikke får melding på denne måten må kontakte Nøst og Havneutvalget. Søknadsjema for plass i havnen finnes også på båtlagets hjemmeside, adresse.

13 Til: Milde Båtlag Nøst og Havneutvalget Skibenesveien Hjellestad Havneplass 2005 SØKNAD OM HAVNEPLASS SOMMER- SESONGEN 2005 Det søkes herved om plass i: Kryss av Plass Pris Flytebrygger Mildenøstet Flytebrygger Kommunenøstet Flytebrygger Vågeelven Ifølge sjema Ifølge sjema 2500,. Pr. år. Prisen for båter i flytebrygge, regnes senter/senter utliggere, normalt båtbredde pluss 70 cm. Jeg har følgende båt ( kryss / fyll ut ) : Seilbåt Motorbåt Jolle m/motor Robåt Fabrikat/båttype: Største lengde i meter: Båtens navn: Seilnummer: Reg. Nummer: Største bredde i meter: Dyptgående i meter: vekt kg: Regler for dugnad og orden i havneanlegget er beskrevet på påfølgende side og skal følges av de som får tildelt plass i anlegget i sesongen. Søknadsfrist:: 18. februar 2005 NB! Før tildeling av plass i nøst eller havn, må alle kontigenter, avgifter, leie etc. fra tidligere år være betalt. Alle som tildeles plass vil bli tilsendt innbetalingsgiro snarest etter tildeling. Navn Adresse Tlf privat Tlf jobb Tlf mobil Postnr Poststed Jeg aksepterer Milde båtlags regler ved søknaden og forplikter meg å følge disse. Underskrift Dato

14 Dugnadsdager for sommersesongen Det er opp til det enkelte medlem som har båten sin liggende i kaianlegget å komme med tilbakemelding til Milde Båtlag om når og hvilken dugnad de kan tenke seg å delta i. Ditt valg vil så langt råd er bli oppfylt. Din pålagte dugnadsplikt er for tiden 5- timer pr. sesong sommer som vinter. NM Dugnad Milde Båtlag skal sammen med Hjellestad seilforening og Bergen seilforening stå for Stor-NM i perioden 22. Juni til 25. Juni Det meste av dugnadsinnsatsen denne sommeren må vi derfor prøve å konsentrere til denne perioden. Milde båtlag skal drive en regattabane i Korsfjorden og trenger derfor personell til dette. Det trengs folk og båter til å legge og vedlikeholde denne banen i 4 dager. Regattaen vil foregå på dagtid så vi må trekke på folk som kan bruke en hel dag på sjøen. Båtlaget ønsker hjelp fra båteiere - pensjonister eller andre som kan tenke seg noen minnerike dager på sjøen Vær snill å kryss i tabellen bak de datoer som måtte passe. Returner så arket til Milde Båtlag sammen med søknad om havneplass. Legg søknaden gjerne i postkassen på utsiden av Mildenøstet når du likevel er der for å se etter båten din, så sparer du porto. Oppgaver: Dag Dato: Tidsrom: Kryss av Regattahjelp / Blir innkalt Sommersesongen Trening - følgebåt Vårdugnad Onsdag 13 April Stor N M Onsdag 22. Juni Stor N M Torsdag 23. Juni Stor N M Fredag 24. Juni Stor N M Lørdag 25. Juni Høstdugnad Onsdag 7 September Fritak for dugnad Kr Navn: (Skriv med blokkbokstaver) NB! Det vil ikke bli sendt ut ytterligere varsel om dugnadsinnkalling.

15 Nye betalingssatser for båter i flytekaiene Tariff 2005 Vågelvkaien: fast båsbredde 2,8m. kr pr.år Båtbredd Sommerleie: Kai , Ny grunnsats sommerleie, kr pr.m.båsbredde. Beregningsmåten er : Båtens bredde + 70 cm. Båter som er større enn 11m lengde og/eller 3,6m bredde, forholder seg til tabell. 6,80 6,00 5,20 4,40 3, Båtlengde 11,00 12,00 13,00 14,00 Vinterleie Kai : Ny grunnsats vinterleie kr pr.m.båsbredde. Landleie ink. Kran: Båter under 750kg, kr Støre båter kr Landleie eget opptak kr.800.-

16 Regattaarrangørkurs II Milde Båtlag trenger å få utvidet sin regattastab, både med hensyn til sommerens Stor-NM arrangement og fordi det generelt trengs nye og yngre krefter til å forestå Milde Båtlags fremtidige regattaarrangement. I samarbeid med Hordaland Seilkrets vil Milde Båtlag bidra til å arrangere et Regattaarrangørkurs II i begynnelsen av mars måned Kurset er delt inn i fire 4-timers økter, som kan gjennomføres over fire kvelder eller en helg. Avgjørelse om tid, sted og varighet for kurset er ikke tatt ennå. Deltakere på Arrangør II kurset skal ha relevant praksis fra de siste to årene. Når kurset gjennomføres etter NSFs kursmal vil deltagere som har gjennomført kurset og bestått Arrangør II prøven bli autorisert som Arrangør II - kretsarrangør. Medlemmer som har tatt dommer II kurs (kretsdommer) tidligere skulle helt klart være kvalifisert. Interesserte medlemmer kan ta kontakt med Milde Båtlags regattautvalg så snart som mulig. Vi vil også forsøke å headhunte aktuelle kurskandidater. Hilsen Regattautvalget v/leder Kjell Totland Tlf , , E-post

17 Milde Båtlag REGATTAER 2005 I 2005 skal Milde Båtlag, alene eller i samarbeid med andre seilforeninger, arrangere følgende regattaer: Regatta Klasser Dato Mildeskvetten Tur/Hav LYS Lørdag 7. mai, kl Sommerregatta i samarbeid med BS KM Bergens Seilforening Hjellestad Seilforening Milde Båtlag Klubbmesterskap Serieseilaser: Joller, Oselvar, Knarr, Tur/Hav, Kjølbåter Europajolle dame, herre Optimist gutt, jente 49 er, 29 er, Laser, 2.4 m, Yngling, Oselvar spriseil Knarr Oselvar, 10 m 2 klasse K Joller, Oselvar Tur/Hav LYS juni juni august Lørdag 24. sept. Søndag 25. sept. Korsfjordtrimmen i samarbeid med Os Seilfor. Tur/Hav LYS Tirsdager kl /5, 24/5, 7/6, 9/8, 23/8, 6/9 Mildetrimmen Tur/Hav LYS Tirsdager kl /5, 31/5, 14/6, 2/8, 16/8, 30/8, 13/9 Oselvartrimmen Oselvar Onsdager kl /5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 10/8,17/8,24/8, 31/8, 7/9 Nærmere informasjon om de enkelte regattaer vil bli gitt i neste medlemsblad.

18 Mildeskvetten Tur- og havseilere - Lørdag 7. mai 2005 Milde Båtlag inviterer tur- og havseilere til Mildeskvetten lørdag 7. mai kl Det seiles en seilas på faste merker med start og innkomst over utlagt start/mållinje i farvannet utenfor Herøyodden. Seilasen vil foregå i farvannet ytre Fanafjorden, Korsfjorden og Lysefjorden. Det inviteres til seilas i følgende fire hovedklasser: LYS uten spinnaker, LYS med spinnaker, LYS-tall t.o.m. 1.19, LYS med spinnaker, LYS-tall 1.20 og over. Startkontingent: kr. 250,-. Påmeldingsfrist: innen tirsdag 3. mai. Se forøvrig fullstendig innbydelse, som både legges ut i Mildenøstets 2. etg. og i nøstet ved Mildekaien, og som henges på oppslagstavle. Se også under regattaer på Milde Båtlags internettsider.

19 JUNI Bergens Seilforening Hjellestad Seilforening Milde Båtlag Stor-NM 2005 skal til sommeren avholdes i Bergen og Milde Båtlag, sammen med Bergens Seilforening og Hjellestad Seilforening, skal stå som arrangør. Norgesmesterskapet vil omfatte OL klasser, samt andre inviterte NM klasser, deriblant Oselvar. Opprinnelig sto Milde Båtlag for tur til å arrangere NM for Oselvar i Når så Stor-NM ble tildelt Bergen ble NM for Oselvar innlemmet i det totale arrangementet. Følgende klasser skal delta: Europajolle dame og herre klasse, Optimistjolle jente og gutte klasse, 49 er, 29 er, Laser, 2.4m, Yngling og Oselvar spriseil. Med så mange deltagende klasser er det nødvendig å fordele klassene på i alt fire baner på Raunefjorden, Mynteviken og Korsfjorden. Milde Båtlag er tildelt ansvar for avvikling av seilasene på en av banene. Denne skal legges til indre del av Korsfjorden (mot Fanafjorden) hvor Yngling og Oselvar skal seile. Parkeringsplassen ved Mildevågen skal benyttes til parkering av båthengere, samt til oppstillingsplass for tilreisende trenere/lederes gummibåter. VI TRENGER DEG! For å kunne gjennomføre arrangementet på en god måte trenger Milde Båtlag hjelp fra sine medlemmer. Som arrangementsdatoene antyder skal NM arrangeres over fire dager fra onsdag 22. juni t.o.m. lørdag 25. juni. Det betyr at de som skal hjelpe til må ha anledning til å ta seg fri fra arbeid i de aktuelle virkedager. Bare til det tekniske seilarrangement ute på sjøen trengs det minst 10 personer fordelt på startbåt, bøyebåter og sikringsbåter. I tillegg kommer personell til resultatservice på land, samt til funksjoner knyttet til administrering av parkeringsplassen i Mildevågen etc. Milde Båtlags medlemmer oppfordres til å melde seg til innsats under Stor-NM, enten de har dugnadsplikt p.g.a. båt i havnen eller ikke. Som det fremgår annet sted i medlemsbladet (se Nøst- og havneutvalgets informasjon vedrørende dugnadsdager sommeren 2005) kan dugnadsplikt utføres i form av dugnadsinnsats under Stor-NM, enten ved at man stiller med egen båt eller ved å være med som funksjonær. Vi trenger så mange som mulig til å hjelpe oss med arrangementet. Siden NM går på virkedager kan det meget vel være aktuelt å skifte store deler av arrangementsmannskapet fra dag til dag, slik at den enkelte bare trenger å ta seg fri en dag eller to. For å få en oversikt over mannskapet trenger vi å få tilbakemelding så raskt som mulig. Har du båt i havneanlegget fyller du ut dugnadsskjemaet som finnes i dette medlemsbladet og sender inn som angitt. Har du ikke båt i havnen, og således ikke har dugnadsplikt, men likevel ønsker å hjelpe til under Stor-NM, kan du kontakte Milde Båtlags regattautvalg. Frist for å melde fra er den samme som for innsendelse av dugnadsskjema. Skriftlig melding med angivelse av hvilke dag(er) du har anledning til å gi oss hjelp under Stor-NM, kan også legges i postkasse ved Mildenøstet. Husk at Milde Båtlag trenger deg til dette NM arrangementet, så ta kontakt. Hilsen Regattautvalget v/leder Kjell Totland Tlf , , E-post

20 Terminliste 2005 Hordaland Seilkrets Dag Dato Regatta Båttype Arrangør Fremmøte Arr. / bane lørdag 08. jan. Neglespretten Tur/Hav Åsane Sf. Våganeset Fast lørdag 19. febr. Snøføyken Tur/Hav lørdag 12. mars Isbjørnen Tur/Hav Bergens Sf. Raunefjorden Bane søndag 24. april Vårbløyta Tur/Hav Askøy Sf. Hauglandsosen Dist./Bane LYS onsdag 27. april Byfjordtrimmen Tur/Hav lørdag 30. april Byfjordseilas Tur/Hav Åsane Sf. lørdag 30. april Sandringham Cup Joller Bergens Sf. Mynteviken Lo/Le bane torsdag 05. mai Hufterøy Rundt Tur/Hav Os Sf. Strøneosen Fast lørdag 07. mai Mildeskvetten Tur/Hav Milde Båtlag Fanafjorden Fast lørdag 07. mai Vårregatta Joller RAN Lo/Le bane tirsdag 10. mai Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 10. mai Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden tirsdag 10. mai Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse onsdag 11. mai Byfjordtrimmen Tur/Hav onsdag 18. mai Byfjordtrimmen Tur/Hav lørdag 21. mai Vårregatta Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane lørdag 21. mai Øygarden Rundt Tur/Hav RAN Anglevik Fast sørdag 22. mai Vårregatta Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raune-/Korsfj. Lo/Le bane sørdag 22. mai Øygarden Rundt Tur/Hav RAN Fast tirsdag 24. mai Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 24. mai Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden tirsdag 24. mai Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse lørdag 28. mai Sommerregatta Joller / Kjølb. RAN Lo/Le bane lørdag 28. mai Aker Kværner Bedr.reg. Tur/Hav Askøy Byfjorden Fast tirsdag 31. mai Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane onsdag 01. juni Byfjordtrimmen Tur/Hav lørdag 04. juni Thorvalden HC I Joller Askøy Sf. Askøy Seilsp.sent. Lo/Le bane lørdag 04. juni Sommerregatta Tur/Hav RAN Anglevik Fast tirsdag 07. juni Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 07. juni Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden tirsdag 07. juni Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse lørdag 11. juni Sommerregatta HC II Joller BS / Milde Raunefjorden Lo/Le bane lørdag 11. juni Sommerregatta Kjølb./Oselvar BS / Milde Raune-/Korsfj. Lo/Le bane lørdag 11. juni Sommerregatta Tur/Hav BS / Milde Korsfjorden Lo/Le bane søndag 12. juni Sommerregatta Joller BS / Milde Raunefjorden Lo/Le bane søndag 12. juni Sommerregatta Kjølb./Oselvar BS / Milde Raune-/Korsfj. Lo/Le bane søndag 12. juni Sommerregatta Tur/Hav BS / Milde Korsfjorden Lo/Le bane tirsdag 14. juni Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 14. juni Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden fredag 17. juni Stord Rundt / Tur/Hav Bergens Sf. Korsfjorden Fast lørdag 17. juni Sunnhordland Race Tur/Hav Stord Sf. Leirvik Fast lørdag 17. juni Sommerregatta Oselvar / Joller Njord/Tysnes Våge Fast søndag 18. juni Sunnhordland Race Tur/Hav Stord Sf. Leirvik Fast søndag 18. juni Sommerregatta Oselvar / Joller Njord/Tysnes Våge Fast tirsdag 21. juni Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden onsdag 22. juni Shetland Race Tur/Hav HSK Korsfjorden Fast

21 Terminliste 2005 Hordaland Seilkrets Dag Dato Regatta Båttype Arrangør Fremmøte Arr. / bane onsdag 22. juni Stor-NM 2005 Europa, Opt., 2.4m, Yngling, 49'er, 29'er BS,HjS,MB Raune-/Korsfj. Lo/Le bane torsdag 23. juni Stor-NM 2005 Europa, Opt., 2.4m, Yngling, 49'er, 29'er, Oselvar BS,HjS,MB Raune-/Korsfj. Lo/Le bane fredag 24. juni Stor-NM " -- BS,HjS,MB Raune-/Korsfj. Lo/Le bane lørdag 25. juni Stor-NM " -- BS,HjS,MB Raune-/Korsfj. Lo/Le bane tirsdag 28. juni Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane lørdag 02. juli Singlehand Tur/Hav RAN Anglevik Fast lørdag 02. juli Austevoll Regatta Oselvar Austevoll Sf. Storebø Fast søndag 03. juli Austevoll Regatta Oselvar Austevoll Sf. Hundvågosen Lo/Le bane lørdag 06. aug. Sommerregatta HC III Joller Hjellestad Sf Hjellestad Fast lørdag 06. aug. Sommerregatta Kjølb./Oselvar Hjellestad Sf Hjellestad Fast lørdag 06. aug. Sommerregatta Tur/Hav Hjellestad Sf Hjellestad Fast søndag 07. aug. Sommerregatta Joller Hjellestad Sf Hjellestad Fast søndag 07. aug. Sommerregatta Kjølb./Oselvar Hjellestad Sf Hjellestad Fast søndag 07. aug. Sommerregatta Tur/Hav Hjellestad Sf Hjellestad Fast tirsdag 09. aug. Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 09. aug. Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden tirsdag 09. aug. Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse lørdag 13. aug. Høstregatta HC IV Joller Stord Sf. Eldøyane Lo/Le bane lørdag 13. aug. KM Knarr Milde Båtlag Fana-/Korsfj. Lo/Le bane lørdag 13. aug. KM Oselvar 10kvm Milde Båtlag Fana-/Korsfj. Lo/Le bane søndag 14. aug. Høstregatta Joller Stord Sf. Eldøyane Lo/Le bane søndag 14. aug. KM Knarr Milde Båtlag Fana-/Korsfj. Lo/Le bane søndag 14. aug. KM Oselvar 10kvm Milde Båtlag Fana-/Korsfj. Lo/Le bane tirsdag 16. aug. Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 16. aug. Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden onsdag 17. aug. Byfjordtrimmen Tur/Hav lørdag 20. aug. Frydenbø Askøy Rundt Tur/Hav Askøy Sf. Byfjorden Distanse LYS søndag 21. aug. Frydenbø Askøy Rundt Tur/Hav Askøy Sf. Herdla Distanse LYS tirsdag 23. aug. Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 23. aug. Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden tirsdag 23. aug. Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse onsdag 24. aug. Byfjordtrimmen Tur/Hav lørdag 27. aug. Høstregatta HC V Joller RAN Lo/Le bane søndag 28. aug Høstregatta Joller RAN Lo/Le bane tirsdag 30. aug. Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse onsdag 31. aug. Byfjordtrimmen Tur/Hav lørdag 03. sept September Cup Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raune-/Korsfj. Lo/Le bane lørdag 03. sept Os Mesterskap / KM Tur/Hav Os Sf. søndag 04. sept Os Mesterskap / KM Tur/Hav Os Sf. tirsdag 06. sept Serieseilas Joller / Kjølb. Bergens Sf. Raunefjorden Lo/Le bane tirsdag 06. sept Hjeltefjordtrimmen Tur/Hav Askøy/RAN Hjeltefjorden tirsdag 06. sept Korsfjordtrimmen Tur/Hav Os / Milde Korsfjorden Fast / Pølse onsdag 07. sept Byfjordtrimmen Tur/Hav

22 Terminliste 2005 Hordaland Seilkrets Dag Dato Regatta Båttype Arrangør Fremmøte Arr. / bane lørdag 10. sept KM HC VI Joller Bergens Sf. Raune-/Korsfj. Lo/Le bane lørdag 10. sept Dameseilas Tur/Hav Åsane Sf. søndag 11. sept KM HC VI Joller Bergens Sf. Raune-/Korsfj. Lo/Le bane søndag 11. sept Tre Broer Tur/Hav NHS søndag 11. sept Lerøy Rundt Oselvar Hjellestad Sf Hjellestad Fast onsdag 14. sept Byfjordtrimmen Tur/Hav Bergens Sf. Korsfjorden Fast lørdag 17. sept Høstregatta Joller / Kjølb. RAN Lo/Le bane lørdag 17. sept Høststormen Tur/Hav NHS Fast søndag 18. sept Høststormen Tur/Hav NHS Fast lørdag 24. sept Klubbmesterskap Alle søndag 25. sept Klubbmesterskap Alle lørdag 01. okt. Windjammer Tur/Hav Stord Sf. Leirvik Fast søndag 02. okt. Windjammer Tur/Hav Stord Sf. Leirvik Fast lørdag 26. nov. Juletreseilasen Optimist Bergens Sf. Vågen lørdag 26. nov. Nisseseilasen Tur/Hav Hjellestad Sf Hjellestad Fast lørdag 07.jan.06 Neglespretten Tur/Hav Åsane Sf. Våganeset Fast Denne terminliste er hentet fra Hordaland Seilkrets sin hjemmeside på internett Regattaer hvor Milde Båtlag er arrangør/medarrangør er uthevet. Julebasaren 2004 Nå er julebasaren over, og det var en fin kveld med mange flotte gevinster. Der var få som gikk hjem uten en gevinst. Det ble servert kake og kaffe. I år var det mange ledige stoler så det har nok kollidert med mange andre tilstellinger, men det ble et bra overskudd likevel. Vi vil takke alle som stilte opp og kjøpte lodder og lagde en fin basar. Og en stor takk til alle som gav gevinster til den årlige basaren. Deriblant: Os hagesenter Glass thomsen lagunen Fargehandelen lagunen Leketøysbutikken fanatorget Tottos gullsmie fanatorget Spar Blomsterdalen Motorsenteret Os Seilmaker Iversen Cookie Company milde Martens Sletten Elektriske, Nesttun Håvardstun Elektriske AS Og alle privatpersoner sitt bidrag. Med vennlig hilsen Jentelaget Vinnerene av loddbøkene: Tommas Nipen Gavekort Lagunen Elin Vistoff - Pinneside Andrine Dalland - Pinneside Jørn Skipenes - Pinneside Rolf Steinsvik - Juleduk Arna Løvstakken - Søndagsbuffe Anne Maren Rodhe - Dataspill Kjartan Tøn Gavekort Lagunen Cecilie Milde Hvit dame Linda Dalberg - Lakseside Knut Davanger - Lakseside Petter Strømme - Lakseside Kjell Totland Konfekt Trine Nesje - Konfekt Andreas Johansen - Kaffeservice Kåre Birkeland - Iskake Ann Helen Birkeland - Iskake Torill Rasmussen - Skalldyrbestikk Bjørn Ofte Skalldyrbestikk

23 O S E L V A R K L U B B E N: Bilder søkes til 60 års jubileumsbok I år er det 60 år siden Bergen og Hordaland Seilersamband ble stiftet for å ta seg av organiseringen av de regattaseilende oselverne. Etter at Norges Seilforbund ble dannet i 1970, og dermed tok over mye av seilsportens generelle organisering, fungerte Seilersambandet som en ren klasseklubb. Det var derfor naturlig at Seilersambandet i 1974 skiftet navn til Oselvarklubben. Som 60 åring vil Oselvarklubben komme ut med en 60 års jubileumsbok til høsten. Arbeidet med å samle stoff og skrive tekst er i full gang. Men det trengs også bilder til en slik bok. Det er sikkert mange blant Milde Båtlags medlemmer som har private bilder fra seilingen på Milde og gjerne andre steder også, ikke minst bilder av seilende oselvere. Oselvarklubben ønsker å komme i kontakt med alle som måtte ha bilder å bidra med. Dersom du har bilder kan du kontakte: Oselvarklubben ved Kjell Totland, Edv. Griegsvei 12, 5059 Bergen Tlf , , E-post: Boken vil vise den totale bruk av oselveren både som bruksbåt, fritidsbåt, kapproingsbåt og ikke minst kappseilingsbåt. Gå og se om du ikke har noen gode bilder i albumet ditt, kanskje også fra premieutdelinger og folkelivet ellers før og etter selve regattaen? Vi trenger å få oversikt over tilgjengelige bilder innen utgangen av mars måned. Hilsen OSELVARKLUBBEN

24 B Returadresse: Milde Båtlag Skipanesvegen Hjellestad Husk å melde adresseforandring til Milde Båtlag Regatta for jolleseilerne sensommer 2004 Foto: Lasse Rognaldsen

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095)

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Medlemsblad nr 1 2007 16. årgang Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Askøy Seilforening.

Detaljer

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008.

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Medlemsblad nr. 2 2008 17. årgang Foto: Ulf R. Nilsen Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR Milde Båtlag Medlemsblad nr.1 2003 12. årgang 1928-2003 75 ÅR Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net Nestleder: Åge Milde Telefon privat:

Detaljer

Årsplan Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG. Styremøte , kl Fastlegge dato for utgivelse av MB bladet 2.

Årsplan Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG. Styremøte , kl Fastlegge dato for utgivelse av MB bladet 2. Årsplan 2010 Endringer og tillegg i årsplanen vil bli lagt inn etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Siste oppdatering utført: 17.02.2010 (K.T.). Publisert på web: 17.02.2010 Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG

ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG ÅRSPLAN 2009 FOR MILDE BÅTLAG Endringer og tillegg i årsplanen vil bli lagt inn etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Siste oppdatering utført: 27.04.2009, K.T. Måned / Dato AKTIVITET / AKSJON

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Medlemsblad nr 1 2008 17. årgang Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlags styre 2004 Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net

Detaljer

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING

MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 14. mai, kl En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE. KURVFEST med PREMIEUTDELING MILDESKVETTEN 2011 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 14. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2011 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST med PREMIEUTDELING Lørdag kveld den 14. mai kl. 20.00 i 2. etg. i Mildenøstet.

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST

MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR. Lørdag 8. mai, kl En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Milde Båtlag MILDESKVETTEN 2010 TUR - HAVSEILERE KNARR Lørdag 8. mai, kl. 12.00 En regatta i HORDACUP 2010 for Tur/Hav INNBYDELSE KURVFEST Lørdag kveld den 8. mai kl. 19.00 i 2. etg. i Mildenøstet. Nærmere

Detaljer

Årsplan 2012 oppdatert

Årsplan 2012 oppdatert Årsplan 2012 oppdatert 06.02.2012 Måned / Dato AKTIVITET/AKSJON ANSVARLIG DESEMBER 2011 Tirsdag 13. JANUAR Styremøte 1-2012, kl 19.00 Statoil 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Gjennomgang av

Detaljer

Foto: Arvid Jørgensen

Foto: Arvid Jørgensen Medlemsblad nr 2 23. årgang Foto: Arvid Jørgensen Milde Båtlags Styre 201 4 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland.

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland. OSELVARKLUBBEN Stiftet som BHSS 27. august 1945 Bergen 10. februar 2017 OSELVARSEILING 2017 «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august 2016. Foto: Torbjørn Meland. Terminliste

Detaljer

Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen

Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen Medlemsblad nr 1 2006 15. årgang Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2006 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side.

Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side. Medlemsblad nr 3 2007 16. årgang Mildetrimmen 21.august 2007 Foto: Lasse Rognaldsen Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side. Milde Båtlags styre 2007 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

INNBYDELSE / KUNNGJØRING

INNBYDELSE / KUNNGJØRING Foto: Gry Hunstad INNBYDELSE / KUNNGJØRING Milde Båtlag har gleden av å invitere TUR- og HAVSEILERE til kappseilas på Fanafjorden, Korsfjorden og Lysefjorden Lørdag 13. mai, kl. 12.00 Klasser: NOR Rating

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet).

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Medlemsblad nr 3 2006 15. årgang To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Foto: Marius Døcker Milde Båtlags

Detaljer

Åsane Seilforening. Nye Sjøsprøyt. Innhold. Formannen har roret

Åsane Seilforening. Nye Sjøsprøyt. Innhold. Formannen har roret Åsane Seilforening Medlemsblad for Åsane Seilforening, 25 årgang, April 2005 - Redaksjon: Ulrik Bertelsen, Børre Z. Jensen og Georg Solvåg S j ø s p r ø y t Nye Sjøsprøyt Åsane Seilforening vil forsøke

Detaljer

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21.

JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar. Kunngjøring. Versjon av 21. Milde Båtlag JOLLE- og OSELVAR- TRIMMEN 2017 med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 2017 Snipe, RS Feva, Laser, Oselvar Kunngjøring Versjon av 21. april 2017 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags

Detaljer

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang Medlemsblad nr 2/201 3 Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang 22. årgang Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

Milde Båtlags Styre 201 5

Milde Båtlags Styre 201 5 Medlemsblad nr 2 / 201 5 24. årgang Milde Båtlags Styre 201 5 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag*Skibenesveien 1 2*5259 Hjellestad Org.nr: 985_399_875

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Medlemsblad nr 3 2005 14. årgang Ulrik Stor NM 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten.

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten. Kjære medlem Velkommen til blå dugnad. Vi vil med dette informasjonsbrevet få takke for at du stiller opp på blå dugnad for foreningen. Blå dugnad er absolutt nødvendig og ryggraden i foreningens aktiviteter

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap for: Andunge (Åpent), Finnjolle (Åpent) 29`er (Åpent) og Klassemesterskap for RS Feva 2. - 4. september 2016 for Andunge 3. 4. september

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Milde Båtlags styre 2006

Milde Båtlags styre 2006 Medlemsblad nr 2 2006 15. årgang Milde Båtlags styre 2006 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org Internettadresse:

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Medlemsblad nr 3 / 201 5 24. årgang Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Årsberetning 201 5 Milde

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Påmeldingsfrist: onsdag 26 august Asker Seilforening har gleden av å invitere til Åpent

Detaljer

Arrangementskomite for NM Snipe 2016:

Arrangementskomite for NM Snipe 2016: Møtereferat Subject NM Snipe 2016 Møte nr. 4 Møtet startet kl. 18:30 og ble avsluttet kl. 20:15. Møtedato 13.01.2016 20 January 2016 Location: Skipanesvegen 315 Referent: Totland Sign: Date: Tilstede Berit

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Tirsdag 8.mai er det sesongåpning.

Tirsdag 8.mai er det sesongåpning. Medlemsblad nr 2 2007 16. årgang Ivrige jolleseilere på trening 17. mars 2007 Tirsdag 8.mai er det sesongåpning. Dette er også Milde Båtlags 79. fødselsdag. Møt opp til start trening kl 18.30. Tur/hav,

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP. 23. september JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP. 23. september JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 23. september 2007 JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

KUNNGJØRING. Norgesmesterskap for BB juli 2011

KUNNGJØRING. Norgesmesterskap for BB juli 2011 KUNNGJØRING Norgesmesterskap for BB11 28. 31. juli 2011 Organiserende myndighet er Arendals Seilforening, Arendal 1 REGLER 1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 KLUBBMESTERSKAP JOLLER og OSELVAR Søndag 25. september 2016 KL. 11.00 og 14.30 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SØNDAG 20. SEPTEMBER - KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 27.08.2015 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2016 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 2/5,9/5,23/5,30/5,6/6,13/6,20/6

Detaljer

Kunngjøring og Seilingsbestemmelser for KLUBBMESTERSKAP for TUR & HAV lørdag 21. september 2013

Kunngjøring og Seilingsbestemmelser for KLUBBMESTERSKAP for TUR & HAV lørdag 21. september 2013 Kunngjøring og Seilingsbestemmelser for KLUBBMESTERSKAP for TUR & HAV lørdag 21. september 2013 Bergens Seilforening har gleden av å invitere til årets Klubbmesterskap, som pleier å være ett av sesongens

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN HJELLESTAD SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN HJELLESTAD SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN HJELLESTAD SEILFORENING Revisjons dato: 21. februar 2017. ORGANISASJONSPLAN FOR HJS INNLEDNING: Oppdatering av organisasjonsplan for HjS er et resultat av diskusjoner innad i styret i

Detaljer

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012 Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle 14. april 2012 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert som

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, 29`er, Optimist, Zoom 8, E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial på Fjærholmen, 21. 24. juni

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europa, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er, RS Feva og Brett Treningsregatta på indre bane for Optimist C 25. 26. august 2012 Påmeldingsfrist 22. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent)

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR KUNNGJØRING Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR RS Feva, BIC 293od, RS:X, 29`er Optimist, Zoom8 E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial i Moss 22. 25. juni 2012 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

NM OSELVAR m 2 spriseil august. Store Milde. Fanafjorden / Korsfjorden. Fra NM Oselvar Foto: Jan Erik Storebø (Fanaposten)

NM OSELVAR m 2 spriseil august. Store Milde. Fanafjorden / Korsfjorden. Fra NM Oselvar Foto: Jan Erik Storebø (Fanaposten) Milde Båtlag Siglarlaget Njord/Tysnes NM OSELVAR 2009 8 m 2 spriseil 7. - 9. august Store Milde Fanafjorden / Korsfjorden Fra NM Oselvar 2008. Foto: Jan Erik Storebø (Fanaposten) Innbydelse og kunngjøring

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag JOLLE- og OSELVARTRIMMEN med innlagt Åpent Klubbmesterskap Snipe, RS Feva, Oselvar etc. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 1. september Revisjon av seilingsbestemmelsene kan forekomme uten varsel

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer