Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset"

Transkript

1 Medlemsblad nr årgang Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Foto: Lasse Rognaldsen

2 Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Telefon: E-post: Internettadresse: Org.nr.: Redaksjonskomité: Lasse Rognaldsen Landåssvingen 40a 5096 Bergen E-post: Utgivelser: 3 ganger i året + årsberetning. Opplag: 350 stk. Trykk: Bodoni hus Annonsepriser: Helside kr. 1000,- Halvside kr. 500,- Kvartside kr. 250,- (tillegg for farge) Leder: Tore Kristian Vik Telefon mobil: E-post: Nestleder: Karsten Oma Telefon privat: E-post: Sekretær: Inger Lise Milde Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Kasserer: Odd Haugland Telefon privat: E-post: 1. Styremedlem: Leder regattautvalget Kjell Totland Telefon privat: Telefon jobb: Telefon mobil: E-post: E-post: 2. Styremedlem: Leder nøst og havneutvalg Dag Olav Drange Telefon privat: Telefon mobil: E-post: E-post: 3. Styremedlem: Leder treningsutvalget Ottar Uthaug Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 4. Styremedlem: Leder jentelaget Utleie lokaler 2. etasje nøst Berit Rasmussen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 1. Varamedlem: Bjørn Rasmussen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 2. Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Lasse Rognaldsen Telefon privat: Telefon mobil: E-post: 3. Varamedlem: Marit Hafstad Gleditsch Telefon privat: Telefon mobil: E-post: Nøst og havneutvalg: Dag Olav Drange: Bjørn Rasmussen: Helge Woods: Ole Erik Drange: Rune Søreide: Treningsutvalget: Ottar Uthaug: Inger Lise Milde: Erling Nesse: Gunnar Milde: Henrik Østervold: Hilmar Buvik: Regattautvalg: Kjell Totland: Stein A Strømme: Per Erik Krantz: Anne-Marie H. Gleditsch: Terje Grøttum: Kjell Milde: Ketil Krantz: Revisor: Dag Steinslid: Vararevisor: Kjell Milde: Representanter HSK ting: Karsten Oma Kjell Totland Valgkomite: Stein Olav Drange: Tore Kristian Vik: Ketil Krantz:

3 Leder Hallo alle sammen, vi er begynt på et nytt arbeidsår. På et meget livat Årsmøte fikk styret utvidede fullmakter, som vi må streve etter å gjøre oss fortjent til. Det ble på Årsmøte en noe opphetet debatt om nye prinsipper for takster for å ligge i havnen. Med beskyldninger om at det var båtene i havnen som betalte for den idrettslige satsingen i Båtlaget og de følte seg som melkekyr. Slik stemningen var ville ikke leder svare på anklagene, men det vil være grunn til å minne om at Båtlaget er et idrettslag, som har bygget opp en marina for å skaffe båtplasser til medlemmene og finansiere driften av idrettslaget. Det koster penger å satse slik som vi gjør. Vi har valgt dette. Andre har basarer og spilleautomater. Så ble det liksom mer enn antydet at Båtlaget ikke gjorde noe for båtene i havnen. Der er de siste årene investert rundt kr ,00 for å skaffe strøm og vann ut på kaiene og på land, pluss at det siste året er brukt ca. kr ,00 på opprusting av kaiene, så noe er der gjort. Det var en alvorlig feil at ikke revisjonsrapporten forelå til Årsmøte. Her ble styret tatt på sengen. Vi trodde at den var for hånden (hvilket man ikke skal tro, men vite). Når så i tillegg trykkeriet ikke hadde fått med balansen til regnskapet, syntes vi det ble pinlig. De som var på møte fikk den utlevert, for andre ligger den på våre nettsider. Dessuten blir regnskapet med revisorrapport og budsjett lagt ut i dette bladet. Båtstørrelsene har tatt av de siste årene, vi har fått mange båter over 11 meters lengde og styret er redd vi har nådd grensen for hva kaiene kan tåle, og har plass til rent manøvreringsmessig. Dessuten har vi ikke hatt en riktig storm fra sørøst ette r at vi har fått så mange store båter. Men styret vil sette grensen ved den belastningen vi har i dag og se. Ved innledningen til invitasjonen til å søke om plass i kaiene til sommeren vil man kunne se hvilke begrensinger styret har satt, og som Nøst&Havn må følge i tildeling av plasser. HUSK Å SØKE INNEN TIDSFRISTEN SOM STÅR I INVITASJONEN. Så håper jeg vi alle får en deilig sommer på fjorden uten regntøy. Hilsen Tore Kristian Vik Leder

4 Milde Båtlag Skipanesvegen Hjellestad E- mail: Kontonr: Org.nr : Referat fra ÅRSMØTE / Sted : Mildenøstet Fremmøtte : 66 medlemmer, alle stemmeberettige. Møte satt kl Dagsorden 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling. Godkjent 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps. Dirigent : Tore Kristian Vik. Referent: Inger Lise Milde. Tellekorps: Stein Olav Drange og Leif M. Hetleflåt. 3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer. Godkjent 4. Godkjenning av saksliste. Forslag fra styret om endring av saksliste, slik at etter punkt 2 skulle man først behandle punkt 3.3 og punkt 5, for så å gå til bake til punkt 3. Det ble stemt over forslaget ved håndsopprekking. 63 stemte for og 3 mot. Godkjent. Saksliste 1. Årsberetning Kommentar nøst og havn: Hva kostet jolleslippen? Kr ,-. Er det kjøpt nye utriggere metere. Nei, men det er investert ca kr ,- i kaiene i år. Årsberetning 2007 godkjent.

5 2. Regnskap Kommentar: Hvor er revisoren sin signatur? Svar: revisor har ikke levert tilbake regnskapet, hadde tatt feil av årsmøtedatoen. Er det styret som har bestemt at jolleslippen skulle bygges? Ja. Har vi årsmøte vedtak på det? Det er vel med i utbyggingsplanen. Har vi tillatelse fra Bergen Kommune til å bygge slipp? Kun muntlig. Det ble stemt over godkjenning av regnskapet, under forutsetning av at revisor godkjenner. Enstemmig godkjent ved håndsopprekking. 3. Forslag fra styret Sak 3.3 Tilføyelse i Vedtekter for Milde Båtlags anlegg og drift. 4. Styret foreslår at medlemmer som deltar i styret og utvalg får 3 års ekstra ansiennitet ved tildeling av plasser, så lenge vervet varer. Enstemmig godkjent ved håndsopprekking. 5. Vedta kontingent og avgifter Sak 5.1 Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten holdes uforandret neste år. Når det gjelder avgifter holder vi den uforandret for å ligge i nøstet. Avgifter for å ligge i kaiene vil vi forandre slik at lengden på båten kommer til uttrykk. Styret foreslo å gå over til kvm-pris for å ligge i kaiene. Kvm regnet som båsbredde gange båtens største lengde. Stor diskusjon. Ingen av de store båtene ville ha høyere leie. Er forslaget så radikalt at det må ha 2/3 flertall? Nei. Årsmøtet ville ikke stemme over dette separat, så da gjalt avstemningen hele punkt 5 under ett. For Vågelven setter vi leien til kr ,- per år. Sommerleie settes til en kvm-pris på kroner 160, minimum kroner 3.000,- per bås. Vinterleien settes til en kvm-pris på kroner 150, minimum kroner 2.000,- per bås. Opplag på land regnes etter kvadratmeterpris (båtens største lenge x største bredde). Kvm pris settes til kroner 150. For seniorer med joller settes en leie på kr. 500,- for å ligge på land per år. Avstemming over forslaget. Hele forslaget under ett. Skriftlig avstemming. 41 stemmer for 24 stemmer mot 1 stemme blank Totalt avgitt 66 stemmesedler. Forslaget til kontingent og avgifter godkjent. 15 personer forlot deretter årsmøtet, som fortsatte med 51 tilstedeværende medlemmer.

6 3. Forslag fra styret (forts.) Sak 3.1 Endringer og tilføyelser i Vedtekter for Milde Båtlags anlegg og drift. 4. Medlemmer som ikke betaler til oppsatte frister og må purres mer enn én gang, stiller bakerst ved neste tildeling. Avstemming ved håndsopprekking. Vedtatt mot 2 stemmer. Styret skal i god til før sommersesongen instruere nøst og havneutvalget om hvilke belastninger som kan godtas i kaiene. Dette skal gjøres kjent for medlemmene når de inviteres til å søke om plass. Avstemming ved håndsopprekking. 34 stemte for og 2 mot, 15 stemte ikke. Vedtatt med 2/3 flertall. Frikjøp av dugnadsplikt skjer etter takster fastsatt av styret. Avstemming ved håndsopprekking. 50 stemte for og 1 mot. Vedtatt. Sak 3.2 Styret foreslår at avsnittet med forslag som ble vedtatt på årsmøtet i 2005, om 5 plasser til aktive seilere fjernes, da det er en ordning som er umulig å administrere. Det ble foreslått at styret kom med et bedre forslag. Dette ble avslått av Årsmøtet, men medlemmene står fritt til å komme med et forslag til neste Årsmøte. Avstemming ved håndsopprekking. Vedtatt mot 3 stemmer. 4. Forslag fra medlemmene Ingen forslag forelå til behandling. 6. Budsjett 2008 Godkjent 7. Valg av representanter til styret og utvalg Styret Leder: Tore Kristian Vik. Gjenvalgt Nestleder: Karsten Oma. Ny Sekretær: Inger Lise Milde. Ikke på valg Kasserer: Odd Haugland. Gjenvalgt 1. Styremedlem, leder regattautvalg: Kjell Totland. Ikke på valg 2. Styremedlem, leder nøst og havn: Dag Olav Drange. Ikke på valg 3. Styremedlem, leder i treningsutvalg: Ottar Uthaug. Gjenvalgt 4. Styremedlem, leder jentelager: Berit Rasmussen. Gjenvalgt 1. Varamedlem: Bjørn Rasmussen. Gjenvalgt 2. Varamedlem, leder redaksjonskomiteen: Lasse Rognaldsen. Gjenvalgt 3. Varamedlem: Marit H. Gleditch. Ny

7 Nøst og havneutvalg Dag Olav Drange Bjørn Rasmussen Ole Erik Drange Helge Woods Rune Søreide Treningsutvalg Ottar Uthaug Inger Lise Milde Erling Nesse Gunnar Milde Henrik Østervold Hilmar Buvik Regattautvalg Kjell Totland Stein Strømme Per Erik Krantz Anne Marie H. Gleditsch Kjell Milde Terje Grøttum Ketil Krantz Revisor Dag Steinslid Vara: Kjell Milde Representanter til HSK Seilkretsting Karsten Oma Kjell Totland Valgkomite Stein Olav Drange Tore Kristian Vik Ketil Krantz Årsmøtet hevet kl Inger Lise Milde Referent/sekretær (sign.) Tore Kr. Vik Leder (sign.) Karsten Oma Nestleder (sign.)

8 Milde Båtlag ÅRSREGNSKAP 2007 Periode: KtoNr KontoNavn 2007 Budsjett 2006 RESULTATREGNSKAP Inntekter 3050 Medlemskontigent Regattainntekter Andre mesterskapsinntekter Kursinntekter Salg Seilreglement Betalt dugnad Leie båter i nøst Leieinntekter fra båtlagsbåter Utleie MB - nøst Leie flytebrygge 100 (MB) Leie flytebrygger Leie vinter land Strøm land/sjø Fastavgift strøm Utført dugnad for havneanlegget Annonseinntekter Salg av artikler Julebasaren Stønadsmidler Sum Driftsinntekter Utgifter 4010 Regattautgifter Ungdomsstøtte Regattastøtte Kurs / utdanning Seilkursutgifter Diverse utgifter Premier Julebasaren Tilstellinger MB nøst Sum aktivitets kostnader Deltagelse i andres møter Styremøter Porto Telefon Kontorrekvisita Service kopimaskin Service regnskapsprogram Kontigent internett Innkjøp varer for videresalg Medlemsblad Årsberetning Gaver Forbruk nøst Sum administrasjonskostnader

9 KtoNr KontoNavn 2007 Budsjett Leie Bergen kommune Kommunale avgifter Forsikringer Strøm Vedlikehold MB Nøst Vedlikehold kai 200, 300, Vedlikehold Elanlegget Vedlikehold MB Kai Utgifter kran Vedlikehold Oselvarar Vedlikehold Joller Vedlikehold følgebåter Drivstoffutgifter Kontingent NSF Kontingent HSK Kontingent klasseklubber Sum driftskostnader Sum Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Finansposter 8050 Renteinntekter Renteutgifter Gebyrer Sum Finansposter RESULTAT FØR SKATTER Milde Odd Haugland Kasserer

10 Milde Båtlag ÅRSREGNSKAP 2007 BALANSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2007 Kontonavn Eiendeler ANLEGGSMIDLER MB - nøst Elanlegg MB - flytebrygger Flytebrygger Komm. nøst Arbeidsflytebrygge Slipp Containere Tomt Oselvere Optimistjoller Zoom Sniper R/B Mildevågen Følgebåt Tilhenger Inventar Regattautstyr Dataanlegg Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Beholdning varer for salg Andre fordringer Kasse Bank Plaseringskonto Høyrentekonto Postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Kontonavn Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL MB - egenkapital Avsetninger Overskudd Sum egenkapital GJELD Lån Fana Sparebank Lånebevis Depositum medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Noter til regnskapet Forsikringssummen på Mildenøstet er NOK ,-. Eiendeler som Milde Båtlag har: 8 flytebrygger ved Mildenøstet, 8 flytebrygger ved Kommunenøstet og 24 meter flytebrygge Våge elven. Bokført verdi er NOK ,-. 1 areidsbrygge og jollekai som er bokført til NOK ,-. Tomten er ført med kjøpesum NOK ,-. Det er investert i en jolleslipp bokført med NOK ,- Det er satt opp 2 konteinere verdi NOK 1.828,- 3 oselvar som er bokført til NOK 3,-. 10 optimistjoller som er bokført til NOK ,-. 3 Zoom 8 joller som er bokført til NOK ,75,-. Innkjøpt 2 sniper NOK ,- 1 bøyebåt som er bokført til NOK 1,-. 2 følgebåter som er bokført til NOK ,-. 1 dataanlegg som er bokført til NOK 8.787,- Div. inventar og regattautstyr som er bokført til NOK 2,-. Disponering av overskudd for 2007: Overskudd Avskrivninger 2007: Zoom8 joller Optimistjoller Kai ved Kommunenøstet Kai ved Mildenøstet Sum avskrivninger Investeringer i 2007: Jolleslipp Resultat Styret foreslår at resten av overskuddet benyttes slik: Avskriving flytebrygge, som settes inn på høyrentekontoen Resterende beløp settes av til fornyelser etter styrets vurdering Milde Odd Haugland Kasserer

12 Til årsmøtet i Milde Båtlag Revisjonsberetning for til Jeg har gjennomgått regnskapet for Milde Båtlag for 2006/2007. Regnskapet er gjort opp med et resultat på kr ,14. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og opplysninger til regnskapet. Revisjonen er foretatt i samsvar med vanlig praksis og jeg har gjennomgått transaksjoner og bilag for perioden. Den løpende regnskapsføring, kassadagbok og bilagsmappe er kontrollert. Bankkonti er avstemt og i overensstemmelse med kontoutskrifter fra banken. Bergen, 13. november 2007 Dag Steinslid sign

13 Milde Båtlag BUDSJETT 2007/2008 KtoNr KontoNavn 2008 Inntekter 3050 Medlemskontigent Regattainntekter Kursinntekter Betalt dugnad Leie båter i nøst Leieinntekter fra båtlagsbåter 3420 Utleie MB - nøst 3425 Leie flytebrygge 100 (MB) Leie flytebrygger 200, 300, Leie vinter land Jolleleie land Strøm land, sjø Fastavgift strøm Annonseinntekter 3610 Salg artikler Julebasar Stønadsmidler Sum Driftsinntekter Utgifter 4010 Regattautgifter Ungdomsstøtte Regattastøtte Kurs / utdanning Seilkursutgifter Diverse utgifter 4410 Premier Julebasar Tilstellinger MB nøst Sum aktivitets kostnader Deltagelse i andres møter 5190 Styremøter Porto Telefon Kontorrekvisita Service kopimaskin 5240 IT-utgifter, server etc Innkjøp varer for videresalg Medlemsblad Årsberetning Gaver Forbruk nøst Sum Administrasjonskostnader

14 KtoNr KontoNavn Leie Bergen kommune Kommunale avgifter Forsikringer Strøm Vedlikehold MB Nøst Vedlikehold kommunalt nøst Vedlikehold kai 200, 300, Vedlikehold El.anlegget Vedlikehold MB Kai Utgifter kran Vedlikehold Oselvere Vedlikehold Joller Vedlikehold følgebåter Drivstoffutgifter Kontigent NSF Kontigent HSK Kontigent klasseklubber Sum driftskostnader Sum Driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Finansposter 8050 Renteinntekter Renteutgifter Gebyrer 600 Sum Finansposter RESULTAT Avsetning kai Rest Depositum (Står i bank) Investeringer: 1. 2 nye påhengsmotorer, 9.9 hk El.anlegg

15 Åpent brev til medlemmer i Milde Båtlag. Som de fleste sikkert har fått med seg, var årsmøtet 2007 svært turbulent og konfliktfylt. Mange har sikkert også fått med seg at det på vegne av tur- og havseilermiljøet har blitt dannet en aksjonsgruppe. Aksjonsgruppen mener styret under avviklingen av årsmøtet handlet uetisk og for ikke å risikere å bli beskyldt for det samme, ønsker vi med dette å redegjøre for hva vi står for og hva vi ønsker å utrette. Vi har 3 klare målsetninger: 1. Søke å få omgjort årsmøtets 2 kontroversielle vedtak. 2. At tur og havseilermiljøet blir sterkere representert i idrettslagets styrende organer. 3. Bygge broer over de kløftene som har oppstått i forbindelse med årsmøtet og dets vedtak. Grunnen til at vi ønsker vedtakene omgjort er at vi tror de vil gjøre ubotelig skade på foreningen. I møte mellom styret og aksjonsgruppen 17. desember, innrømmet formannen at de hadde mobilisert medlemmer til årsmøtet i den hensikt å få vedtatt styrets 2 kontroversielle forslag! En slik fremgangsmåte kan i beste fall kalles uetisk og viser at vedtakene ikke nødvendigvis representerer foreningens holdning. For å få endret vedtakene må det slik vi forstår regelverket, avholdes et nytt årsmøte. Vi har oppfordret styret til å innkalle på nytt men møter en stengt dør. Vi har derfor bedt Hordaland idrettskrets gi sin vurdering av forholdene omkring årsmøtet. I korte trekk har vi bedt idrettskretsen vurdere følgende: Måten årsmøtet ble planlagt og gjennomført på, mangler i innkallingen, mangler i og manglende revidering av regnskapet, manglende kontroll med stemmeberettigede og til slutt, vedtak av forslag som etter vår mening ikke samsvarer med foreningens og idrettsforbundets regelverk. Det ene vedtaket vi søker å få endret er prismodellen som vi mener vil gi en svært skjev og urettferdig fordeling av havneleien. Det andre vedtaket vi søker å få endret er de utvidete fullmaktene til styret som vi mener både nå og i fremtiden vil være grobunn for konflikter. Blir vedtaket om ny prismodell stående og videreført i årene som kommer vil etter vår oppfatning tur- og havseilermiljøet i foreningen forsvinne. For å illustrere hvor galt det slår ut, har vi tillatt oss å bruke Birger Bjerke og hans 40-fots båt Madcap som eksempel: Birger har vært aktiv medlem gjennom styrer og utvalg gjennom mange år. Han er aktiv regattaseiler, innehar æresbevisningen Den gyldne rip og er utad i seilkretsen en av foreningens mest profilerte medlemmer. Madcap er en av foreningens mest skarpskodde regattabåter. Hun gjorde i 2007 rent bord på Mildetrimmen, Korsfjordtrimmen, Askøy Rundt mm. Madcap vil med den nye prismodellen få en økning i havneleien (sommer) på ca 50 prosent, eller en kaileie på kr pr. meter båtbredde.* For å illustrere hva denne prisen betyr kan vi gjøre 2 sammenligninger: 1) En typisk 25 fot båt vil med den nye prismodellen få en kaileie på kr pr. meter båtbredde. De fleste båter i denne størrelsen er motorbåter. 2) Dersom disse båtene flyttes til Bergens Seilforening vil begge få en kaileie på kr pr. meter båtbredde. Størstedelen av tur- og havseilerflåten i Milde båtlag vil få prisøkning på mellom 40 og 60 prosent. 2 av båtene vil få prisøkning på mer enn 70 prosent. Tallene er hentet fra nøst- og havneutvalgets egne beregninger. Alle disse båtene vil få vesentlig høyere havneleie enn hva de ville fått i Bergens Seilforening, som frem til nå har vært områdets dyreste seilforening. Å begrunne den nye prismodellen som i følge nøst- og havneutvalgets egne tall, vil gi en inntektsøkning på 30 prosent med at inntektene er nødvendige for driften av havnen, faller på sin egen urimelighet. Hvert av de 2 siste års regnskap har vist driftsoverskudd på omkring kr ,-

16 Med godt miljø og bedre tilbud og fasiliteter i andre seilforeninger, sier det seg selv at tur- og havseilermiljøet i Milde båtlag går en dyster fremtid i møte dersom foreningen ikke går tilbake til sin gamle kurs og dersom prismodellen blir stående. Alle som til nå har engasjert seg bekrefter denne påstanden. Endring 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Endring 20 % 10 % 0 % -10 % % Prisendring fra 2007 til Venstre del av diagrammet domineres av mellomstore motorbåter. Tur og havseilerflåten utgjør i all vesentlighet, høyre del av diagrammet. Oversikten er utarbeidet av nøst- og havneutvalget. Lovendringen der styret får utvidete fullmakter til å bestemme båtsammensetningen ser vi også som uheldig. Loven er en invitasjon til å kuppe fremtidige årsmøter på samme måte som årsmøtet 2007 ble kuppet. Modellen som burde vært valgt og som medlemmer tidligere har bedt nøst- og havneutvalget om å vurdere er at det i våre vedtekter nedfelles hvor store båter, og hvilken sammensetning flåten vår kan ha. Som vi skriver i innledningen ønsker vi tur og havseilermiljøet sterkere representert i idrettslagets styrende organer. Vi erfarer at der er medlemmer i styret som ikke opptrer samlende og som utviser holdninger som ikke er forenlig med vervet de har. For å illustrere hva vi mener viser vi til formannens etter vår mening, lite samlende ledelse av årsmøtet og til holdninger og uttalelser i møte mellom styret og aksjonsgruppen 17. desember. I sin innledningstale til møtet 17. desember uttalte han at tur- og havseilerne i havnen kun har verdi som foreningens merkantile del. Merk; å la en del av idrettslaget finansiere en annen er ikke i overensstemmelse med reglementet til Norges Idrettsforbund og det er heller ikke i tråd med vår formålsparagraf. Formannens kommentar til vår frykt for utmeldelser var denne: Sitat: Flott, bare meld dere inn i andre foreninger, dere. Vi lever i et fritt land. Formannens kommentar til vår frykt for at lovendringen kan føre til at også fremtidige årsmøter blir preget av mobilisering, kamp og konflikt: Vær så god, det er bare å forsøke seg. Formannen gikk så langt at et av styremedlemmene til slutt grep ordet og erklærte at han ikke kunne stille seg bak formannens uttalelser. Milde båtlag er ikke tjent med at mange av dem som i årevis har vært lojale og trofaste medlemmer i praksis presses ut. Båtlaget står foran flere utfordrende oppgaver med nøst og havneutbygging. I en slik tid er det helt nødvendig at alle er med og trekker i samme retning. Å fryse ut aktive regattabåter og samtidig erklære at de båtene som blir værende kun er den merkantile delen av båtlaget, er neppe veien å gå.

17 I erkjennelse av at flere av styrets medlemmer i en årrekke har vært flotte representanter for foreningen og nedlagt vesenlig arbeid for foreningens beste, er vi svært lei oss for at vi har havnet i denne situasjonen. Vi håper derfor at alle tillitsvalgte i båtlaget skiller sak og person og dersom vi lykkes med å gjøre om årsmøtets vedtak håper vi flest mulig ønsker å drive et samlet båtlag videre. Vi er overbevist om at alle deler av båtlaget er tjent med at vi står sammen! Til slutt vil vi utfordre alle dere som stilte på årsmøtet og stemte gjennom styrets forslag: Mener dere det er rettferdig og i båtlagets ånd at aktive regattabåter skal betale opptil 75 prosent mer for den kaiplassen de disponerer enn en 25 fots motorbåt? Mener dere at Milde båtlag har et så spesielt godt anlegg at det kan forsvares å ta havneleie fra disse båtene som er opptil 54 prosent høyere enn havneleien i Bergens Seilforening og hele 3 ganger så høy som havneleien i Ran seilforening? ** Har noen av dere en skjult agenda for stemmegivningen? Dere som har kommentarer og innspill til vårt initiativ, oppfordres om å ta kontakt. Vennlig hilsen: Aksjonsgruppen for tur- og havseilere i Milde båtlag Bjarne Pedersen Petter Strømme Fridtjov Bergmann Leif Gleditsch Bjørn Ofte Birger Bjerke Kjell-Erik Lorentzen Rolf Smedal *Beregning av kaileie (pris pr. meter båtbredde) er for sammenligningens skyld utført etter samme modell som for Bergens Seilforening og Ran Seilforening. **I prissammenligningen er det benyttet 2008-priser for MB mens det er benyttet 2007-priser for BS og Ran. I Ran er prisen årsleie. Innskuddet for BS er noe lavere enn vårt mens innskuddet i Ran er ,-.

18 Instruks fra styret til Nøst- & havneutvalget vedrørende kapasitet og belastning i kaiene for 2008 MB havneanlegg Kjensgjerninger Ansiennietetsprinsippet gjelder for hele havnen. Årsmøtevedtak av 2007 slår fast at avgiftene i havneanlegget skal betales i forhold til kvadratmeterpris pr. sesong. All fortøyning til utriggere og bommer skal foregå uten bruk av sjakler og kauser (bare tau som knytes i feste øret). Båter over 11 meter (definert lengre nedenfor) kan til sammen disponere inntil 75 meter kai lengde i havnen. Oppgis båtlengden i fot, omregnes dette til meter med antall fot ganget med 0,33. Alle nye båter som får plass i kaiene må betale depositum på kr ,-, som betales tilbake når man ikke lenger ønsker plass i kaiene. Minstepris for havneplass uansett størrelse på båt er bestemt til kr 3000,-. Maksimum lengde på båt i kaianleggene er satt til 14 meter. Maksimum tyngde pr båt i kaianleggene er satt til 10 tonn. Beregningsmodeller: Havneleie er bestemt til kr 160,- pr. kvm. Beregningsmodellen for havneanlegget ser slik ut: Båtens største bredde + 0,8 m, ganger båtens største lengde. Totalbredden av båsen regnes fra senter utrigger til senter bom. Forlanges det større "klaring" i båsen enn det båtens normale bredde tilsier, beregnes det kvadratmeterpris for tilleggsarealet. Landleie er bestemt til kr pr. kvm. Beregningsmodellen for båt på land ser slik ut: Båtens største bredde, ganger båtens største lengde. Vågelv-kaien For Vågelv-kaien fravikes reglene om bredde i båsen inntil videre. Leien i denne kaien er årsleie inntil kaien byttes ut. For tiden er denne leien satt til kr.3000,-.

19 Havnens begrensninger. Båtlengder defineres eksempelvis som: Inntil 11 meter; = alle mål opp til og med 11,00 m. Over 11 meter; = alle mål fra og med 11,01 m. Kai meter Innside Dybder fra 1,5 m til 0,9 m - bare 6 meter lange utriggere og bommer. Området forbeholdes mindre båter med lite dyptgående. Kaifronten utgjør 48 løpemeter. Utside Dybder fra 2,8 m til 1,6m - blanding av 8 og 10 meter materiell. Området forbeholdes større båter med inntil 2,5m dyptgående. Kaifronten utgjør 48 løpemeter. Begrensing av båtstørrelse i begge ender av kaien (passasjehensyn). Ingen båter over 14,00 meter. Kai meter Innside Dybder fra 4 m til 2 meter, Blandingsmateriell av 6 og 8 m utstyr. Ytre ende forbeholdes båter med stort dyptgående og over 11 m lengde. Indre del av kaifronten, min 12 m, forbeholdes kortere båter med lite dyptgående. Kaifront 36 meter. Kai 300 Utside Dybder fra 4m til 2 meter. Bare 6 meters utriggermateriell. Ytre side av kaien forbeholdes mindre seilbåter inntil 11 m lengde. Kaifronten utgjør 36 løpemeter. 36 meter Innside Dybder fra 4,5m til 2 meter. Blandingsmateriell av 6 og 8 m utstyr. Ytre ende forbeholdes båter med stort dyptgående og lengde inntil 12,00 meter. Kaifronten utgjør 36 løpemeter. Utside Dybder fra 4,5m til 2 meter. Blanding av 8 og 6 meters materiell. Utsiden av kaien forbeholdes seilbåter inntil 11 m lengde. Kaifronten utgjør 36 løpemeter. Vågelv- Ensidig Dybder omkring 2 meter. Ikke regulerbare båser. kaien Kaien forbeholdes små båter som kan komme inn i båsene. Styret

20 NØST OG HAVNEUTVALG Melding om søknadsfrist for havneleie sommersesongen 2008 Vintersesongen er snart over og vi må forberede oss til sommersesongen. Et viktig skritt i den retning er å sikre båten en plass i havnen. Milde båtlag inviterer alle medlemmene til å søke plass i havneanlegget for sesongen Vi disponerer ca 60 plasser som skal fordeles mellom store og små båter, seilbåter og motorbåter. Ved tildeling av plass er det medlemsansienniteten som gjelder og ved lik ansiennitet går seilbåter foran motorbåter. Havnestyret kan fravike ansiennitetsreglene når et medlem ikke har gjort opp for seg fra tidligere sesonger, eller ved for seint innlevert søknad. Husk søknadsfrist Søknadsfristen er satt til Lørdag 16. februar Ved søknad om plass aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. Ved tildeling av plass aksepteres avtalen som nærmere presiserer de retter og plikter som følger plassen. Dugnad og orden Det skal her understrekes plikten til å ha båten forsvarlig fortøyd, med minst 2 strekkavlastere. Rydde og fjerne eget boss fra MB`s områder og å delta på dugnader for å holde naust, havn og områder i god stand. Innkalling til dugnad vil vi i år gjøre med et eget skjema i bladet. På dette skjemaet vil det være satt opp en del datoer der det skal være dugnad i båtlaget. Det vil også inneholde rubrikker for de som vil kjøpe seg fri fra dugnad med kr , pr. sesong. Dugnadsplikten er for tiden inntil 10 timer, se datoplanen. Den som ønsker å bruke dugnadstiden på sjøen, (regattahjelp/følgebåt ) blir kontaktet så snart behov for mannskap foreligger. For de som setter seg opp på faste datoer vil det ikke bli gitt ytterlige påminnelser så det kan være en god ide å ta kopi av skjemaet. Dugnad blir avregnet etter hver sesong. Utsetting av båter blir Lørdag 19. april - kl NB! Utsettet er en fellesoppgave og det er et krav at alle aktuelle båteiere, eller annen representant for båten, er tilstede og hjelper til i hele perioden.

21

22 Datoplan Dugnadsdager for sommersesongen Det er opp til det enkelte medlem som har båten sin liggende i kaianlegget å komme med tilbakemelding til Milde Båtlag om når og hvilken dugnad de kan tenke seg å delta i. Ditt valg vil så langt råd er bli oppfylt. Din pålagte dugnadstid er for tiden inntil 10 timer pr. sesong, sommer som vinter. Vi presiserer følgende: Vi har valgt å frita pensjonister, styremedlemmer og de som sitter i de enkelte utvalg i den perioden de er aktiv. De som ikke er unntatt her får bare brette opp ermene og stille for fellesskapet. Vær snill å krysse ut i tabellen under med de datoer som måtte passe. Returner så arket til Milde Båtlag sammen med søknad om havneplass. Legg det gjerne i postkassen på utsiden av Mildenøstet når du er på Milde for å se etter båten din, så sparer du porto. Vi oppfordrer flest mulig til å velge å utføre dugnaden på sjøen i år som regattahjelpere, vi har mange arrangement i sommer. For de som velger vanlig dugnad må det krysses av for 2 dugnadsøkter. Oppgaver: Dag Dato: Tidsrom: Kryss av Regattahjelp Blir innkalt Seilsesong Trening/ følgebåt Blir innkalt Trening vår / høst Dugnad Lørdag 26. april Dugnad Søndag 27. april Dugnad Onsdag 21. mai Dugnad Onsdag 11. juni Dugnad Onsdag 13. august Dugnad Lørdag 13. september Fritak for dugnad Kr Dato: Navn: (Skriv med blokkbokstaver)

23 Regler for strømforsyning Strømforsyning for båter i nøst, på land, eller i flytebrygge / havn. Milde båtlag er helt ferdig med den planlagte utbyggingen av strømforsyning til landområder og flytebrygger. På flytebryggene har vi fått søyler med fire låsbare strømuttak uttak på hver post. Det er også egen måler for hvert uttak, samt at to og to uttak har felles jordfeilbryter. Skulle noe hende med ditt elektriske anlegg, vil jordfeilbryteren koble ut, og alle de andre vil beholde sin strømtilførsel. På land er det også måler for hvert uttak i hus og på søyler. Jordfeilbrytere finnes også her. På alle utendørs søyler er det standardiserte to polte runde kontakter med jording. Tilsvarende støpsler kan kjøpes hos nøst og havneutvalget. kr. 90 pr. stk. I skurene er det normale jordete kontakter.10 amp. m/jord Kabler som skal brukes utendørs må være av godkjent type, og helst i en lengde fra forsyning og til brukerpunkt. Se norm for el-anlegg annet sted i bladet. 1. Kontakt for strømuttak, bestilles hos nøst og havneutvalget. 2. Kostnader: Vi opererer med to sesonger, sommer og vinter. Tilkoblingsavgift er kr pr sesong. Forbruksavgiften er pr. dato kr. 1.- pr. kwh. (denne kan endres om leverandøren setter opp prisen i løpet av sesongen.) 3. Måleravlesning: Hver måler avleses ved sesongstart, midt i sesongen og eventuelt ved store endringer i kilowatt avgiften. Måleren avleses igjen dersom bruker avslutter leieforholdet, eller ved sesongslutt. (før utsett / før opptak). 4. Bruker må selv låse sitt uttak når dette er tildelt av nøst og havneutvalget. Måleren viser hvor nye som er tappet fra din kontakt. 5. Kabler fra båt til båt er helt forbudt. Fare for jordfeil, galvanisk strøm og tæring. 6. Alle lagets medlemmer får fri tilgang til strøm, første uke etter båtopptak, og de to siste ukene før sjøsetting. (Avlesningsperioden startet og stopper på tilsvarende tidspunkt) Ved å forholde seg til disse enkle punkter, bør vi få til en rettferdig ordning der den enkelte ikke betaler mer enn for det som er brukt gjennom sesongen. N & H.jan 08

24

25 SØKNAD OM LEIE AV BÅTLAGSBÅT SESONGEN Til Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Søknaden må være ankommet båtlaget innen 1. mars Søkers Navn :... Adresse :... Postnr. :... Poststed :... Telefon priv :... Arbeid :... Jeg ønsker å leie en av båtlagets spriseilriggede oselvere (Bambi, Ulrik, Fant) for sesongen Båtenes navn er angitt i prioritert rekkefølge: Dato :... Underskrift :... Det ligger også søknadsjema på web NM Oselvar 2008 skal arrangeres av Milde Båtlag lørdag 9. og søndag 10. august. Lån en båt og kom og bli med på NM seilas på Fanafjorden!!!

26 VELKOMMEN TIL JOLLESEILING I 2008 Milde Båtlag ønsker nye og gamle jolleseilere velkommen til en ny sesong! Vi tilbyr opplæring i tre båtklasser; Optimist, Zoom8 og Snipe. Optimist er den minste båten, og beregnet for barn i alderen 8 12/13 år. Zoom8 er en litt mer krevende båt, og kursdeltakerne bør være mellom 12 og 15 år. Vi har plass til ca. 15 kursdeltakere. Snipe er en tyngre båt, beregnet på to personer fra 16 år og oppover. Vi vil ta inn 8 kursdeltakere i denne klassen. Her er det bl.a. muligheter for foreldre som har barn på jollekurs til å delta! Nybegynnerkurset vil bestå av en kveld med introduksjon til kurset og en helgesamling. Torsdag 24. april fra kl er avsatt til introduksjon, mens det i helgen 26. og 27. april vil være praksis kombinert med teori. Alle aktivitetene vil foregå på MB sitt område i Mildevågen. Vi vil begynne kl begge dager og kommer til å avslutte ca. kl Deltakerne må ha med seg matpakke, frukt og drikke begge dager! Vi anbefaler at deltakerne bruker våtdrakt! Kursdeltakerne må være 8 år eller eldre, og må kunne svømme! Antall deltakere på kurset vil være begrenset til ca. 15 deltakere. Etter helgesamlingen vil gruppen bli delt i to, og få tilbud om å trene enten mandag eller torsdag. Frist for påmelding 10. april. Kurs i Snipeseiling begynner mandag 21. april kl med teori, mens det søndag 27. april, fra kl til ca. kl , blir teori og praksis. Etter denne samlingen vil deltakerne bli delt i to grupper, og få tilbud om å seile enten mandag eller torsdag. Frist for påmelding 10. april. Sesongens første trening på Milde for rekruttene og viderekommende er helgen 29. og 30. mars. Treningen begynner kl begge dagene og avsluttes ca. kl Deltakerne må ta med matpakke, noe å skrive på, varme klær og tørrdrakt/våtdrakt! Ytterligere informasjon finner dere i Aktivitetsplanen for jollegruppen, på MB sin hjemmeside (se under jollegruppen). Kurs- og treningsavgiften for 2008 sesongen er kr.800,- for alle gruppene. Medlemskontingent til MB for 2008 betales separat (gjelder ikke nybegynnere). Påmelding til kursene via MB sin hjemmeside, eller direkte til Til foreldre! Vi forventer og håper at dere tar del i aktivitetene og miljøet rundt jolleseilingen. Vi trenger både bollebakere, folk i følgebåter, hjelp til å få båtene ut og inn av nøstet, etc. Ytterligere informasjon vil dere få når kursene starter. Med seilerhilsen Ottar Uthaug Leder av Treningsutvalget

27 TEMAKVELDER i regi av treningsutvalget Erling Nesse vil utover vinteren og våren 2008 arrangere 5 temakvelder, hvor han bl.a. vil ta opp temaer som seiltrim, kappseilsregler, m.m. Temakveldene er åpne for alle i Milde Båtlag, enten du seiler liten jolle eller stor havseiler. Så seiler du jolle, oselvar, liten kjølbåt eller tur/havseiler så kom og vær med og snapp opp tanker, ideer og kunnskap om seiling, seiltrim og kappseiling. Temakveldene avholdes i Mildenøstet på onsdager og datoene er: 16. og 30. januar, 13. og 27. februar og 12. mars. Begynner kl og avsluttes ca. kl Ta med regelboken, noe å skrive på, en varm genser og termos med kaffe eller noe annet varmt å drikke! Kappseilingsreglene kan også kjøpes på Mildenøstet (kr. 200,-). Livredningskurs i Mildenøstet 22. april, kl Det avholdes livredningskurs på Mildenøstet tirsdag 22. april, ledet av profesjonell instruktør. Kursavgift kr. 200,- betales ved fremmøte. For seilere og andre som ferdes mye på og ved sjøen, er det kanskje ikke så dumt å ha kunnskap om livredning. En kunnskap som uansett kan være god å ha i mange senere situasjoner. Nå har du anledning til å tilegne deg slik kunnskap, så grip sjansen. Påmelding til: Marit Hafstad Gleditsch e-post: eller tlf Påmelding innen 1. mars 2008 Hilsen Marit

28 Milde Båtlags REGATTAER 2008 Terminlisten for Milde Båtlags regattaer i 2008 ser slik ut: Regatta Klasse(r) Sted Dato. Starttrening Joller, Tur/Hav etc. Fanafjorden 6/5 Mildetrimmen Tur/Hav Fanafjorden 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 5/8, 19/8, 2/9 Korsfjordtrimmen Tur/Hav Blia 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 12/8, 26/8, 9/9 Oselvartrimmen Oselvar Mildeskjæret 21/5, 4/6, 18/6, 6/8, 20/8, 3/9 Mildeskvetten Tur/Hav Fanafj.-Korsfjorden 24. mai Bergen Cup Snipe Snipe Fanafj.-Korsfjorden 31. mai 1. juni (Uttak til EM) MB Jollen Joller Fanafj. Korsfj. 7. juni Sommerregatta Kjølbåter Fanafj. Korsfj juni Oselvar, Knarr etc. NM OSELVAR Oselvar Fanafj. Korsfj august Askeladden Tur/Hav Korsfjorden, september Bjørnefjorden Klubbmesterskap Joller, Oselvar Fanafjorden 20. september Tur/Hav Fanafjorden 21. september Nærmere informasjon om den enkelte regatta og tilhørende arrangement vil du etter hvert finne på Milde Båtlags internettsider (klikk på Regattaer). Følg med på internettsidene hold deg oppdatert. Milde Båtlags regattautvalg vil ta seg av arrangementene og vi håper at riktig mange av båtlagets båteiere og seilere vil støtte opp om de forskjellige regattaene ved å delta så mye som mulig. Men vi trenger også hjelp av medlemmene til å få gjennomført de tekniske arrangementene, ikke minst i forbindelse med Bergen Cup Snipe, MB Jollen/Sommerregatta og NM Oselvar. Ta kontakt og still opp, slik at vi kan få gjennomført arrangementene på en god måte. Husk at dugnadsplikt i forbindelse med båtplass i MB s flytebrygger kan gjøres som blå dugnad, enten ved å stille med arrangementsbåt eller hjelpe til ellers under båtlagets regattaer. Vi ønsker Milde Båtlag og lagets medlemmer en riktig god seilsesong. Hilsen Regattautvalget

29

30 Hordaland Seilkrets TERMINLISTE FOR 2008 (Hentet fra HSK) Dato Regatta Klasse HC Arr. Merknad 05.jan Neglespretten T/H 16.feb Snøføyka T/H 29.mar Isbjørnen T/H BS Raunefjorden 12 apr. Thorvalden HC Joller 1 Askøy 23.apr Byfjordtrimmen T/H Askøy 26.apr Vårbløyta T/H Askøy 26.apr Sandringham cup Joller BS Mynteviken 30.apr Byfjordtrimmen T/H Askøy 01.mai Huftarøy rundt T/H Os 03.mai Byfjordseilasen T/H Åsane 06.mai Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy mai Seilmakeren DH T/H Askøy mai Pinseleir Joller Ran 11.mai Gnuen T/H Stord Leirvik 13.mai Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 13.mai Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os 14.mai Byfjordtrimmen T/H Askøy 20.mai Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 21.mai Byfjordtrimmen T/H Askøy mai Vår regatta Joller/Kjøl BS 24.mai Nr.19 Rundt T/H Stord Leirvik 24.mai Mildeskvetten T/H Milde 27.mai Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 27.mai Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os 28.mai Byfjordtrimmen T/H Askøy 31.mai Øygarden Rundt T/H Ran 31. mai - 1. juni Bergen Cup Snipe (2) Milde HC-Snipe 03.jun Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 04.jun Byfjordtrimmen T/H Askøy 07.jun Sjøslaget Svett & Blid T/H Askøy 07.jun MB-Jollen Joller 2 Milde Ikke HC-Snipe jun Sommer regatta Kjøl/Knarr, Oselvar Milde 10.jun Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 10.jun Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os 11.jun Byfjordtrimmen T/H Askøy juni Stord Rundt T/H BS 14.jun Open Jolle Jolle 3 Stord 15.jun Sunnhordland Race Stord 17.jun Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy jun Shetland Race T/H 21.jun Sommer regatta Kjøl Ran Felles Stord rundt juni Sommer regatta Jolle/kjøl 4 BS Ikke T/H juni Austevoll Regatta Oselvar Austevoll

31 Dato Regatta Klasse HC Arr. Merknad 24.jun Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os juni Sommer regatta Oselvar, Joller Njord/Tysnes Våge 01.aug Hidle seilasen 1 Stord Leirvik aug Int. Knarr Championship Knarr BS 03.aug Hidle seilasen 2 Stord Fjellbergsund 05.aug Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 06.aug Byfjordtrimmen T/H Askøy aug NM Oselvar Oselvar Milde aug Sommer regatta Joller/kjøl 6 Hjellestad Ikke T/H 12.aug Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 12.aug Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os 13.aug Byfjordtrimmen T/H Askøy 13.aug Høst regatta T/H 5 Ran aug Askøy rundt Svett og Blid T/H Askøy 19.aug Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 20.aug Byfjordtrimmen T/H Askøy aug Håkonar-seilasen 1 Joller Stord Leirvik aug Kretsmesterskap Joller 7 Hjellestad 26.aug Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 26.aug Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os 27.aug Byfjordtrimmen T/H Askøy 30.aug Høst regatta Joller BS 02.sep Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 03.sep Byfjordtrimmen T/H Askøy sep Askeladden T/H Milde/Os 09.sep Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy 09.sep Korsfjordtrimmen T/H Milde/Os 13.sep Høstregatta Joller 8 BS 13.sep Dameseilasen T/H 13.sep Sept. Cup Knarr BS 14.sep Lerøy Rundt Oselvar Hjellestad 14.sep Fjellberg Rundt T/H Stord Leirvik 16.sep Hjeltefjordtrimmen T/H Ran/Askøy sep Høststormen T/H NH 27.sep 28.sep Klubbmesterskap Klubbmesterskap 04.okt Windjammer T/H Stord 18.okt Klasen Kjøl Stord Leirvik 18.okt KM tur og hav T/H BSI\SKSK 29.nov Juletreseilasen T/H BS 06.des Nisseseilasen T/H Hjellestad

32 SOLEN HAR SNUDD OG DET GÅR MOT LYSERE TIDER Håper bildene kan gi inspirasjon og pågangsmot til å ta fatt på forberedelsene frem mot den kommende seilsesong. Vel møtt på Fanafjorden Returadresse Milde Båtlag Skipanesvegen Hjellestad Husk å melde fra om adresseforandring!

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095)

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Medlemsblad nr 1 2007 16. årgang Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Askøy Seilforening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen)

Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen) Medlemsblad nr.1 2005 14. årgang Fotograf: Erik Rognaldsen Frisk seilas Høststormen 2004 (Fedje i bakgrunnen) Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008.

Foto: Ulf R. Nilsen. Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Medlemsblad nr. 2 2008 17. årgang Foto: Ulf R. Nilsen Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR

Milde Båtlag 1928-2003 75 ÅR Milde Båtlag Medlemsblad nr.1 2003 12. årgang 1928-2003 75 ÅR Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net Nestleder: Åge Milde Telefon privat:

Detaljer

Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side.

Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side. Medlemsblad nr 3 2007 16. årgang Mildetrimmen 21.august 2007 Foto: Lasse Rognaldsen Årsmøte 13. november kl 1900. Se nest siste side. Milde Båtlags styre 2007 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang Medlemsblad nr 2/201 3 Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang 22. årgang Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Medlemsblad nr 3 / 201 5 24. årgang Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen, Harald Nipen og Nils-Ove Nipen. Foto: Petter Birkeland Årsberetning 201 5 Milde

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Foto: Arvid Jørgensen

Foto: Arvid Jørgensen Medlemsblad nr 2 23. årgang Foto: Arvid Jørgensen Milde Båtlags Styre 201 4 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet).

To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Medlemsblad nr 3 2006 15. årgang To unge MB-seilere, Natcha og Bjørn Marius, fikk en fantastisk seileropplevelse i Academy med Frostad og co. (Les Natchas innlegg i bladet). Foto: Marius Døcker Milde Båtlags

Detaljer

Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen

Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen Medlemsblad nr 1 2006 15. årgang Neglespretten 2006, lite vind, men en fantastisk januar dag på sjøen. Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2006 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Milde Båtlags Styre 201 5

Milde Båtlags Styre 201 5 Medlemsblad nr 2 / 201 5 24. årgang Milde Båtlags Styre 201 5 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag*Skibenesveien 1 2*5259 Hjellestad Org.nr: 985_399_875

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Med innkalling til ekstraordinært årsmøte

Med innkalling til ekstraordinært årsmøte Medlemsblad nr 1/2009 18. årgang Med innkalling til ekstraordinært årsmøte 2 Leder Det er med ydmykhet og stor respekt for det som Milde Båtlag står for og har fått til, jeg tar fatt på rollen som leder

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Åsane Seilforening. Nye Sjøsprøyt. Innhold. Formannen har roret

Åsane Seilforening. Nye Sjøsprøyt. Innhold. Formannen har roret Åsane Seilforening Medlemsblad for Åsane Seilforening, 25 årgang, April 2005 - Redaksjon: Ulrik Bertelsen, Børre Z. Jensen og Georg Solvåg S j ø s p r ø y t Nye Sjøsprøyt Åsane Seilforening vil forsøke

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Saker til ekstraordinært årsmøte 26. april m/vedlegg

Saker til ekstraordinært årsmøte 26. april m/vedlegg Saker til ekstraordinært årsmøte 26. april m/vedlegg Sak 1 Havneleie sommer / vinter. Bakgrunn: Styret fremmet forslag om å innføre lik havneleie for sommer og vinter på årsmøtet i november 2015. Dette

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004

Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlag Medlemsblad nr.3 2004 13. årgang Mildetrimmen 31.august 2004 Milde Båtlags styre 2004 Leder: Nils Ove Nipen Telefon privat: 55 22 74 08 Telefon mobil: 957 40 011 E-post: nils-ove.nipen@dnb.net

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Medlemsblad nr 3/2009 18. årgang Årsberetning 2009

Medlemsblad nr 3/2009 18. årgang Årsberetning 2009 Medlemsblad nr 3/29 Årsberetning 29 18. årgang Milde Båtlags Styre 29 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Org.nr: 985

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Geir Lasse Taranger. Årsberetning 201 3

Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Geir Lasse Taranger. Årsberetning 201 3 Medlemsblad nr 3 / 201 3 Korsfjordtrimmen 1 8.juni 201 3 Foto: Geir Lasse Taranger Årsberetning 201 3 22. årgang Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund.

Detaljer

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter.

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter. Tid: 3. jun kl 1900 Sted: Klubbhuset EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 19. MAI 2010 I ordinært årsmøte ble det foreslått å utsette de fleste forslag, siden forslagene var omfattende, og få hadde fått satt seg inn

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer