LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret"

Transkript

1 LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. BYGNINGENS INNHOLD: Bygningen som skal oppføres på gårdsnummer 234 bruksnummer 117, benevnt som område B11d i reguleringsplanen, er på totalt 15 etasjer over terreng. Under bakkenivå kommer 3 kjelleretasjer i Plan K1, Plan K2 og Plan K3 som er utskilt som eget eiendomsvolum hvor Barcode Hjemmel 21 AS er hjemmelshaver og Barcode Basement AS er eier. Det vil bli foretatt en fradeling av arealer i kjeller-eiendommen, gnr. 534, bnr. 3, for sammenføying med gnr. 234 bnr Lagringsboder til leilighetene er planlagt å ligge i K3. Sykkelparkering for boligene er planlagt å ligge i K2. Det tas forbehold om at plassering og utforming av sykkelparkering og boder kan endres i forbindelse med den videre detaljprosjektering. I eiendommens 1. og 2. etasje samt i K1 vil det bli etablert n?ringsvirksomhet. Det blir bl.a. et stort og moderne treningssenter i K1 og deler av 1. etasje. Mot Dronning Eufemias gate er det planlagt en restaurant over to plan med uteservering i 2. etasje. For øvrig kontorer, forretninger og /eller kulturaktiviteter etasje vil inneholde 76 boliger fordelt på 3 oppganger. Kun 2 leiligheter pr etasje i hver oppgang. Hver av boligoppgangene vil ha egen inngang fra byggets østside. Prosjektet er prosjektert og bygges i henhold til Teknisk forskrift av 1997, med veiledning til forskriften revidert i 2007 (4. revisjon). UTOMHUS Offentlig vei: Eiendommen og bygningen grenser mot offentlige arealer, som fortau Dronning Eufemias gate mot syd og fortau Trelastgata mot nord. Rundt og gjennom bygget er det på gateplan regulert gågater som skal vlre offentlig tilgjengelig. Kjøreadkomst til eiendommens kjellerarealer skjer felles for hele OperaKvarteret fra Trelastgata. 1

2 Selger leverer uteomhusarealer på bakken med ferdig belegg, med snøsmelteanlegg, sykkelparkering og utvendig belysning i henhold til en helhetlig plan for hele OperaKvarteret. Sameiet må dekke sin forholdsmessige andel av driftsutgifter på utomhusarealer. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger / endringer i forhold til det som er rammesøkt på utomhusarealene. Fellesterrasser: Boligene får felles takterrasser utenfor hver oppgang i 3. etasje, deler av 14. etasje mot nord, og på deler av taket over 15. etasje. Trappeadkomst fra 15. etasje og opp til takterrasse. Heisadkomst til takterrasse i 14. etasje fra oppgang C. Utenfor opparbeidet takterrasse i 15. etasje legges sedumtak (= grønne tak). Leiligheter i plan 3 vil få bruksrett til takterrasse utenfor sin leilighet. Prosjektet har tilstrekkelig med uteoppholdsareale som ligger innenfor forskriftenes krav til støynivå. På grunn av eiendommens sentrale beliggenhet vil ikke alle uteoppholdsarealer (balkonger og terrasser) tilfredsstille byggeforskriftenes krav til støygrenser (max 55 db). BYGNINGSKONSTRUKSJONER Grunn og fundamenter: Byggene fundamenteres til fjell med stålpeler. B?rekonstruksjoner: Bygningen utføres med b rekonstruksjon i betong og stål. Dekker og himlinger: Dekker i betong. Himlingene (innvendig tak i leiligheten) sparkles og males direkte på betongoverflate. Fri romhøyde på ca 2,65 m. Nedsenket gipshimling der det er installasjoner som må skjules. Fri romhøyde i disse områder ned mot 2,30 m. Yttervegger: Innervegger: Klimavegger i ytterfasaden vil bestå av stendervegger med isolasjon, gips og fasadeplater. Betongvegger i heis / trappekjerner. Innvendige vegger av stålstendere kledd med gipsplater. Alle vegger av gips blir isolert. Skillevegger mot naboleiligheter / felles gang består av lydvegger i stål/gips/mineralull. Betongvegger mot heis/trappekjerne. Balkonger Alle leiligheter får privat balkong eller terrasse. Det legges terrassebord i tre på gulv, rekkverket utføres som spilerekkverk i stål eller aluminium. Skyveelementene, som fremstår som byggets ytre sjikt, består av perforerte naturelokserte aluminiumsplater eller tilsvarende. Skyvelementene kan flyttes for hånd og kan låses. For leilighetstype 3.3T og 3.3 vil det bli frittstående brresøyle ute på balkong mot nord. 2

3 ROMBESKRIVELSE FELLESAREALER Generelt: Selger vil i samarbeid med arkitekt og rådgivere foreta en grundig prosess for å finne en stil for innvendige fellesarealer som harmonerer med bygget og den s?regne beliggenheten. 3 stk. vestibyler / inngangspartier med tilhørende trapper, reposer og felles etasjeganger fra 1. etasje og opp: Gulv: Hovedinngangspartiene for boligdelen får flis på gulv med nedfelt entrèmatte og varmekabel innenfor inngangsdør. Teppe i boligkorridorer. Hovedtrapper: Trappeløp leveres ubehandlet (støvbundet). Rekkverk i lakkert stål. Vegger: Deler av innvendige vegger i inngangspartiene kles med samme platekledning som fasader, for øvrig malt. Heis/trappekjerner blir levert med malt betong på veggene. I felleskorridorer utenfor leilighetsinnganger malte flater. Det vil bli valgt farger som bidrar til å gi fellesarealene s rpreg og atmosfgre. Himlinger: Malt direkte på betong eller ubehandlet, eventuelt nedsenket himling. Post- og avfall: Innfelte postkasser på vegg i inngangspartiet til den enkelte oppgang. Nedkast via luke plassert i 1. etasje i hver oppgang. Avfallsrom for hver boligoppgang er plassert ved trappekjernen i plan K2. Papiravfall må bringes ned til eget rom med papirbeholdere på plan K2. Heis: Det er boligheis i alle oppganger fra kjeller og opp til 15. etasje. LEILIGHETENE Generelt Overflater tilpasset fellesarealer for øvrig. Speil på en av veggene. Takplater med innfelt belysning. Det er 24 timers tilknytning til ekstern tal/hør vakttjeneste. Det er lagt vekt på at leilighetene skal fremstå som rene og stramme i utrykket med hensyn til listverk, dører og skapinnredninger slik at dette vil fremstå som helhetlig og stilfullt. Romhøyde: Netto romhøyde er i hovedsak 2.65 m som er 25 cm høyere enn normal standard. Nedsenket gipshimling der det er installasjoner som må 3

4 skjules, fri romhøyde i disse områder ned mot 2,30 m. Hvilke områder dette gjelder vises på kontraktstegningene, men det tas spesielt forbehold om at dette kan endres som et resultat av at dette ikke er detaljprosjektert ennå. Gulv: Gulv leveres med ènstavs bred eikeparkett. Overflatebehandlet fra fabrikk med en gråhvit pigmentering og deretter lakkert. Gulv i bad leveres med keramiske fliser type 20 x 20 cm feel castanho. Termostatstyrte elektriske varmekabler i gulv. Vegger: Vegger i leiligheten sparkles og males. Hovedfargen i leilighetene er hvit type s 0502 Y. Enkelte vegger vil bli malt i gråtoner type s 2005 Y20R og S 3502 Y. Ujevnheter ved slepelys i leiligheten vil kunne forekomme. På bad leveres veggene med keramisk flis type 30 x 60 cm Zeus perola. Speil på vegg over servant. Synlige dyser som ligger i flukt med veggen, for sprinkelanlegget (brannsikring) vil fremkomme. Tilluft og avtrekksventiler plasseres i vegg eller himling. Tak/ Himlinger: Malt betong i rom med full høyde. Der det er nedforet fast gipshimling, vil denne bli sparklet og malt. Sprinkelanlegg inne i leiligheten (brannsikring) leveres. Synlige dyser som ligger i flukt med himling vil fremkomme i alle rom. Tilluft- og avtrekksventiler plasseres i himling eller vegg. I leiligheter der ventilasjonsagregatet er plassert over himling vil det v?re inspeksjonsluke i himling. Vinduer: Vinduer og balkongdører leveres i tre med aluminiumsbeslag på utside. Farge mørk grå på inn- og utside. Det leveres skyvedør der dette er inntegnet på kontraktstegningen. For leilighet nr. H301 type 3.2T leveres balkongdør kun fra kjøkken. Noen leiligheter får i tillegg vinduer med dreie- / vippefunksjon. Hvilke leiligheter dette er fremkommer av kontraktstegningene. På grunn av høy isolasjonsevne på glassene vil det i perioder kunne oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette forekommer spesielt ved v?romslag. Inngangsdør: Massiv laminert glatt dørblad med vrider og lås i børstet stål. Innerdører: Hvit malte glatte lettdører med vridere av børstet stål. Skyvedører der det er inntegnet på kontraktstegning i samme farge som innvendige dører for øvrig. 4

5 Listverk: Det monteres glattkant gerikter rundt innvendige dører. Gerikter sparkles og males på stedet. Fotlister leveres glattkant, sparklet og malt i hvit.alle gerikter og fotlister gjerdes. For å fremheve stilen i leiligheten leveres det ikke taklister. Dette vil kunne medføre synlige sprekker / riss over tid pga svinn og krymping av materialer, som er vanlig i nye bygg. Garderobeskap: Garderobeskap i entrè / gang leveres som skyvedørsgarderobe med en hylle samt stang der dette er vist på kontraktstegning. Øvrig innredning i skapene leveres ikke. Mengde skap i leiligheten er anvist på kontraktstegning. Baderomsinnredning: Skapinnredning fra HTH av type KP Glatt Hvit og håndtak i stål. Servant i laminat benkeplate. Ett greps blandebatteri. Speil og lys over vask. Innfelt downlight i himling med dimmerfunksjon, antall tilpasses badets størrelse. Rette dusjvegger i glass som kan slås inn i hjørne når dusjen ikke er i bruk. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på veggmontert stang i tillegg til hånddusj. Veggmontert WC av type Duravit eller tilsvarende. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, maskinene leveres ikke. Tørketrommel må ha kondensbeholder/samler. I enkelte leiligheter er det lagt opp til at man må benytte kombinert vaskemaskin og tørketrommel i ett da denne er plassert under benk i baderomsinnredningen. Det leveres elektriske varmekabler med termostatstyring. Baderommene blir enten plassbygd eller levert som ferdigproduserte kabiner. Kjøkkeninnredning: Det leveres innredning fra HTH av type KP Glatt Hvit i omfang som fremgår av egen kontraktstegning. Det gjøres oppmerksom på at volumet i topp overskap vil måtte bli benyttet til fremføring av ventilasjonskanaler og derfor ikke kan benyttes som skapplass. Lys og stikkontakt under overskap. Alle skuffer og dører har soft-lukk system og er av lux kvalitet med dempere. Hvit laminat benkeplate med vaskekum i rustfritt stål. Veggpanel mellom benk og overskap. Følgende hvitevarer fra Siemens leveres integrert og som en del av innredningen: Ovn, rustfritt stål - modell HB23AB510S Koketopp (rammeløs) modell ET651EE11X Oppvaskmaskin (integrert) modell SN65M001SK Kjøl / fryseskap (integrert) modell KI38VV01 Det tas forbehold om bytte av leverandør / modell som i så fall skal ligge på samme kvalitet som her angitt. 5

6 Ventilasjon: Leilighetene planlegges med balansert ventilasjon fra eget luftbehandlingsanlegg i hver enkelt leilighet. Behandlet friskluft tilføres i stue og soverom, avtrekk fra bad, boder og kjøkken. Oppvarming: Fjernvarmesentral i kjeller. Leilighetene blir utstyrt med et vannbårent varmeanlegg med radiatorer som varmekilder. Radiatorer i mørk grå farge tilsvarende vindusomramninger vil vrre montert på brystning under vindu, eventuelt på gulv ved vinduer uten brystning. Noe synlige rørføringer må påregnes. Radiatorer utstyres med direktevirkende termostatventiler. Kostnader for forbruk fordeles basert på leilighetsareal BRA. I bad blir det elektriske varmekabler med termostatstyring som komfortvarme. Det er ikke mulighet for peis/gasspeis. Kabel-/ Bredbånd/ Telefon: Det legges opp en løsning med Altibox (eller tilsvarende løsning) med en telesentral i hver leilighet hvor sentralutstyr og eventuelle rutere plasseres. Fra denne sentralen legges det opp TV-/ telefonpunkter i stue og soverom. Selger vil på vegne av sameiet tegne avtale med varighet inntil 3 år. Beboer bestiller selv tilknytning av telefonabonnement. Porttelefon: Det installeres komplett anlegg med felles tablå ved hovedinngang. Videocalling og mulighet for fjernåpning av hovedinngangsdør. Utenfor hver leilighet vil det i tillegg våre en ringeknapp til leiligheten. Forskjellig signal fra ringeknapp ved dør og utvendig tablå. Elektro: Hovedbryter og måler for hver leilighet samt kurssikringer for lys i fellesareal, installeres ute i byggets fellesareal i hver etasje. I den samme fordelingen vil sikringer for leilighetene bli plassert. Alle sikringer leveres som kombinerte sikringer og jordfeilbrytere. Varmtvann: Leilighetene forsynes med varmtvann fra tappevannsveksler tilkoblet fjernvarme. Kostnader for forbruk fordeles basert på leilighetsareal BRA. Brannsikring: Hele bygget skal tilfredsstille dagens strenge krav til brannsikring. Det innbirer fullt overrislingsanlegg i alle fellesarealer samt i alle leilighetene. Det leveres i tillegg ett brannslukningsapparat til hver leilighet. Røykvarslere i hver leilighet direkte tilknyttet sentralt anlegg kan avstilles i hver etasje. I henhold til byggets generelle brannsikringsstrategi vil alle leiligheter bli fullsprinklet. Sprinkelhoder vil v re synlige i alle rom, noen synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må også påregnes. 6

7 Energiattest: Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert iht. Teknisk forskrift av 1997, med veiledning til forskriften revidert i 2007 (4. revisjon). Energimerkingen er beregnet til å ligge i kategori C. Det tas forbehold for at avvik kan forekomme spesielt i boliger med mye vindusflate. Inspeksjonsluker/-dører: Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør-i-rør system, fordelerskap fjernvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang, garderobeskap og bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom. Garasje/Parkering Leilighetene selges uten rett til bruk av parkeringsplass.. Det vil ikke bli tilhørende gjesteparkering for denne eiendommen. Selger disponerer et begrenset antall parkeringsplasser i kjellereiendommen hvor bruksrettigheter kan selges etter nermere avtale. Det vil v benytte garasjeanlegget kan ha, det vil f.eks. ikke vtre tillatt å parkere biler som går på gass / propan i anlegget. Sportsboder/boder: Sportsboder (sportsboder à ca. 5 kvm. pr. stk.), sykkelparkering for boligene, samt avfallsrom vil ligge i kjeller (K2 og K3). Dette er et eget eiendomsvolum med Barcode Basement AS som eier. Det vil bli etablert/sikret bruksrettigheter samt avtale om fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader mellom eiendommene for det arealet som ikke vil bli sammenføyd med hovedeiendommen. Fri takhøyde kan variere p.g.a. tekniske føringer som kabelgater for elektro- og ventilasjonskanaler. Leilighetsbodene vil få nettingvegger av type Troax eller tilsvarende (sikrer god gjennomluftning). De leiligheter som ikke har innvendig bod i leiligheten får utvidet bodareal til ca 8 kvm i kjeller. Tilvalg Da byggearbeidene er kommet svtrt langt vil det vnre begrenset mulighet for tilleggsbestillinger/endringer. Konferer megler. 7

8 Forbehold Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i denne leveransebeskrivelse gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis pga offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Plassering og endelig størrelse på radiatorer er ikke endelig bestemt. Også omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/solavskjeming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen / plasseringen av sportsboder. For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med alle vedlegg v?re gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Selger: Barcode 114 AS er opprettet for det formål å utvikle, bygge, selge og eventuelt leie ut eiendommen som oppføres på B11d. Selskapet er eiet av Oslo S Utvikling AS som igjen er eiet med 1/3 hver av ROM Eiendom AS, Linstow AS og Entra Eiendom AS. Oslo S Utvikling AS står for utvikling av om lag kvadratmeter i Bjørvika. Oslo den Barcode 114 AS (Sign) 8

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle leiligheter har sjøfrontstandard.

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER Oslo 1. februar 2012 HUS D 9 etasjer INNHOLD HUS C 9 etasjer Etasjeplaner Leilighetsplaner: HUS C HUS D HUS E HUS F Teknisk beskrivelse HUS E 7 etasjer HUS F 3 etasjer

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr. 2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015

LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015 LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015 1 Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Plan og bygningsloven 2008

Detaljer

Prospekt SELVEIERLEILIGHETER. RAMMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt SELVEIERLEILIGHETER. RAMMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt SELVEIERLEILIGHETER RAMMSMOEN TERRASSE Tynset Unikt med Rammsmoen Terrasse Beliggenhet Svært sentralt i Tynset sentrum med umiddelbar nærhet til; Helsesenter og sykehus Skoler og barnehager Idrettshaller/treningssenter

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3 BYGGETRI 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIADER B3 09. MARS 2015 KORIADER B3 / SIDE 2 KORIADER B3 / SIDE 3 IHOLDFORTEGELSE Side 7 Side 13 Side 27 Side 61 Side 69 Side 75 Krydderhagen grøntplan /uteområde

Detaljer

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no 2 Salg ved Tor André Vedvik Telefon: 97 95 95 57-33 30 94 75 E-post: tor.andre.vedvik@obos.no Trykk Alllkopi Design Lemon Foto Kai Myhre Bjørn Kjærra 3D Spir/Blår innhold

Detaljer