LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret"

Transkript

1 LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. FELT B13 - BYGNINGENS INNHOLD: Bygningene som skal oppføres på parseller av gårdsnummer 234 bruksnummer 80, benevnt som område B13 i reguleringsplanen, består av totalt 3 boligtårn (A, B og D), byhus, barnehage og kontorbygg. Stripe A består av et tårn på 20 etasjer og byhus på 3 etasjer. På taket av tårnet blir det etablert felles takterrasse og på taket av byhus blir det etablert private og felles takterrasser. Stripe B består av et tårn på 14 etasjer og barnehage i 1. etasje. På taket av tårnet blir det etablert felles takterrasse og på taket av barnehagen blir det etablert private takterrasser for byhus og leiligheter i stripe A. Stripe D består av et tårn på 15 etasjer. På taket av tårnet blir det etablert felles takterrasse. Selger forbeholder seg retten til å etablere et eller flere sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Eiendommen gnr. 234, bnr. 80 er og vil bli delt i flere parseller, bl.a. kan barnehagen bli fradelt som egen eiendom Det vil bl.a. bli tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, rettigheter og plikter i forbindelse med fradeling av arealer, etablering av realsameier (typisk felles utomhusområder og tekniske rom i realsameie mellom sameiets eiendom og en/flere andre eiendommer) og seksjonering. Under bakkenivå etableres det 3 kjelleretasjer i Plan K1, Plan K2 og Plan K3 som er utskilt som eget eiendomsvolum hvor Barcode Hjemmel 21 AS er hjemmelshaver og Barcode Basement AS er eier. Det vil bli foretatt en fradeling av arealer i kjellereiendommen, gnr. 534, bnr. 3, for sammenføying med parsell av gnr. 234 bnr. 80. Lagringsboder til leilighetene er planlagt å ligge i K1, K2 og/eller K3. Sykkelparkering for boligene er planlagt å ligge i K1, K2 og/eller K3. I eiendommens 1. etasje samt i K1 vil det bli etablert næringsvirksomhet. Det blir også etablert en barnehage i 1. etasje stripe B med uteområde liggende i stripe C og D. I stripe F etableres et kontorbygg med næringsvirksomhet i 1. etasje. 1

2 Byggene vil inneholde totalt ca 227 boliger fordelt på 3 boligtårn og byhus. Hvert av tårnene vil ha egen inngang. Hovedinngang for leiligheter i boligtårn A vender ut mot Trelastgata. Byhusene har egne innganger via portrom som vender ut mot Rostockgata. Hovedinngang for leiligheter i boligtårn B vender inn mot den offentlig tilgjengelige passasjen som går på tvers gjennom OperaKvarteret. Hovedinngang for leiligheter i boligtårn D vender ut mot fotgjengerpassasjen i stripe E. Prosjektet ble rammesøkt Rammetillatelse er gitt Endringsmelding for Tårn D er sendt til Plan- og bygningsetaten for behandling Det er prosjektert og bygges i henhold til: Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven 1997 med ajourførte endringer i 2007 (TEK07). Felt B13- UTOMHUS Offentlig vei: Eiendommen og bygningen grenser mot offentlige arealer, som fortau Dronning Eufemias gate mot syd og fortau Trelastgata mot nord, fortau Rostockgata mot vest og fortau mot Nordenga bru. Rundt og gjennom eiendommen er det på gateplan regulert gågater som skal være offentlig tilgjengelig. Kjøreadkomst til kjellerarealer skjer fra Trelastgata. Selger leverer utomhusarealer på bakken med ferdig belegg, snøsmeltingsanlegg, sykkelparkering og utvendig belysning i henhold til en helhetlig plan for hele OperaKvarteret. Sameiet/sameiene må dekke sin forholdsmessige andel av driftsutgifter på utomhusarealer. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger/endringer i forhold til det som er rammesøkt på utomhusarealene. Balkonger og fellesterrasser: Øverst i hvert av de tre boligtårnene i stripe A, B og D er det planlagt felles takterrasser for de enkelte boligtårn. Terrassene nås via heis/trappeheis/trappeoppgang i de respektive boligtårn. Tårnenes takterrasser er avgrenset med rekkverk. Taket på byhusene i stripe A består av en kombinasjon av felles takterrasser og private takterrasser for enkelte byhus, og tårnleiligheter med tilgrensende takflater. Som del av den felles takterrassen, strekker det seg en passasje som forbinder trappeoppgangene i tårn A og B. På taket av barnehagen i stripe B blir det private takterrasser for tilgrensende byhus og tårnleiligheter. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger/endringer i forhold til det som er rammesøkt på utomhusarealene. Prosjektet har tilstrekkelig med uteoppholdsarealer som ligger innenfor forskriftenes krav til støynivå. På grunn av eiendommens sentrale 2

3 beliggenhet vil ikke alle uteoppholdsarealer (balkonger og terrasser) tilfredsstille byggeforskriftenes krav til støygrenser (maks L den 55 dba). TÅRN D BYGNINGSKONSTRUKSJONER Grunn og fundamenter: Bygget fundamenteres til fjell med stålkjerne- og stålrørspeler. Bærekonstruksjoner: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Dekker og himlinger: Dekker i betong Yttervegger: Et gjennomgående prinsipp for fasadene, er at de består av et dobbelt sjikt. En indre klimavegg med vinduer og balkongdører, og et ytre semitransparent sjikt med åpninger foran vinduer og balkongsoner. I stripe D utføres yttersjiktet i frostet glass. Klimavegg kles med lyse fasadeplater utvendig. Innervegger: Balkonger: Innvendige vegger av stålstendere kledd med gipsplater. Skillevegger mot naboleiligheter/felles gang består av betongvegger og lydvegger i stål/gips/mineralull. Betongvegger mot heis/trappekjerne. Alle leiligheter får privat balkong, i etasje får leilighetene fransk balkong mot syd. Balkongdekket i betong. Rekkverket er en del av det semitransparente yttersjiktet og utføres i glass og metall. ROMBESKRIVELSE FELLESAREALER Generelt: Selger vil i samarbeid med arkitekt og rådgivere foreta en grundig prosess for å finne en stil for innvendige fellesarealer som harmoniserer med bygget og den særegne beliggenheten. 3

4 Boligtårnet har en (1) vertikalstamme for hhv. to trappeløp og to heiser. Leilighetene nås via felles midtkorridor tilknyttet denne på hver etasje. Gulv: Hovedinngangspartiene for boligdelen får flis på gulv med nedfelt entrématte og varmekabel innenfor inngangsdør. Heldekkende teppebelegg i boligkorridorer. Hovedtrapper: Trapper i betong. Rekkverk i stål. Overflate trappetrinn med belegg. Vegger: Himlinger: Innvendige vegger i inngangspartiene blir pusset eller malt. I hovedtrapperom blir det malte betongvegger. I felleskorridorer utenfor leilighetsinnganger blir det malte flater. Malt direkte på betong, eventuelt nedsenket himling. Post- og avfall: Innfelte postkasser på vegg i inngangspartiet. Avfalls- og papirnedkast via separate luker plassert i 1. etasje. Avfallsrom for bolig ligger i plan K2. Heis: Det er boligheis fra kjeller opp til 15. etasje. Overflater tilpasset fellesarealer for øvrig. Speil på en av veggene. Takplater med downlights. Det er 24 timers tilknytning til ekstern tal/hør vakttjeneste. LEILIGHETENE Generelt: Romhøyde: Gulv: Det er lagt vekt på at leilighetene skal fremstå som rene og stramme i utrykket med hensyn til listverk, dører og skapinnredninger slik at dette vil fremstå som helhetlig og stilfullt. Kjøpere vil få muligheten til å velge mellom to forskjellige fargekonsepter utarbeidet i samråd med rådgivere. Dette vil bli presentert i god tid før fristen for tilvalg utløper. Netto romhøyde er i hovedsak 2,65 m som er 25 cm høyere enn normal standard. Nedsenket glatt gipshimling der det er installasjoner som må skjules. Nedsenket himlinger i oppholdssoner gir fri høyde på ca. 2,40 m, mens bi-rom kan få fri høyde ned mot 2,20 m enkelte steder. Gulv leveres med én-stavs bred eikeparkett. Overflatebehandlet fra fabrikk med en gråhvit pigmentering. 4

5 Gulv i bad leveres med keramiske fliser. Termostatstyrte elektriske varmekabler i gulv. Vegger: Vegger i leiligheten sparkles og males. Ujevnheter ved slepelys i leiligheten vil kunne forekomme. På bad leveres veggene med keramisk flis. Speil på vegg over servant. Synlige dyser som ligger i flukt med veggen, for sprinkelanlegget (brannsikring) vil fremkomme. Tilluft og avtrekksventiler plasseres i vegg eller himling. Tak/ Himlinger: Malt betong i rom med full høyde. Der det er nedforet fast gipshimling, vil denne bli sparklet og malt. Sprinkelanlegg inne i leiligheten (brannsikring) leveres. Synlige dyser som ligger i flukt med himling vil fremkomme i alle rom. Tilluft- og avtrekksventiler plasseres i himling eller vegg. I leiligheter der ventilasjonsaggregatet er plassert over himling vil det være inspeksjonsluke i himling. Vinduer: Vinduer og balkongdører leveres i tre med aluminiumsbeslag på utside, eller i aluminium. Farge på vindusomramning er ikke besluttet. Det leveres skyvedør der dette er inntegnet på kontraktstegningen. Åpningsbare vinduer fremkommer på kontraktstegningene. På grunn av høy isolasjonsevne på glassene, vil det i perioder kunne oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette forekommer spesielt ved væromslag. Inngangsdør: Innerdører: Massiv laminert glatt dørblad med vrider og lås i stål. Farge på leilighetsside av dør i samme farge som mot fellesareal. Hvite glatte lettdører med vridere av stål. Skyvedører der det er inntegnet på kontraktstegning i samme farge som innvendige dører for øvrig. Spalte under dører. 5

6 Listverk: Det monteres glattkant gerikter rundt innvendige dører. Gerikter sparkles og males på stedet. Fotlister leveres glattkant, malt i samme farge som vegg. Alle gerikter og fotlister gjæres. For å fremheve stilen i leiligheten, leveres det ikke taklister. Dette vil kunne medføre synlige sprekker/riss over tid på grunn av svinn og krymping av materialer, som er vanlig i nye bygg. Garderobeskap: Garderobeskap leveres med innredning. Mengde skap i leiligheten er anvist på kontraktstegning. Baderomsinnredning: Skapinnredning type Sigdal Uno Hvit, eller tilsvarende. Servant i laminat benkeplate. Ett greps blandebatteri. Speil og lys over vask. Innfelt downlight i himling med dimmerfunksjon, antall tilpasses badets størrelse. Dusjvegger i glass som kan slås inn i hjørne når dusjen ikke er i bruk. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på veggmontert stang. Veggmontert WC. Opplegg for vaskemaskin (evt. kombimaskin vask/tørk), maskinen leveres ikke. Enkelte leiligheter har mulighet for etablering av både vaskemaskin og tørketrommel. Tørketrommel må ha kondensbeholder/samler. Det leveres elektriske varmekabler med termostatstyring. Baderommene blir plassbygd. Kjøkkeninnredning: Det leveres innredning type Sigdal Uno Hvit eller tilsvarende. Endelig omfang og utforming av leveransen for den enkelte leilighet kan fåes av megler når kjøkkenleverandør er valgt. Det gjøres oppmerksom på at volumet ovenfor overskap vil måtte bli benyttet til fremføring av ventilasjonskanaler og derfor ikke kan benyttes som skapplass. Lys og stikkontakt under overskap. Alle skuffer og dører har soft-lukk system, håndtak i stål. Hvit laminat benkeplate med vaskekum i rustfritt stål. Veggpanel mellom benk og overskap. Følgende hvitevarer fra Siemens eller tilsvarende leveres integrert og som en del av innredningen: Ovn, rustfritt stål modell HB23AB523S Koketopp (rammeløs) modell ET651HE17X Oppvaskmaskin (integrert) modell SN65M032SK Kjøl/fryseskap (integrert) modell KI38VV20 6

7 Det tas forbehold om bytte av leverandør/modell som i så fall skal ligge på samme kvalitet som her angitt. Ventilasjon: Leilighetene planlegges med balansert ventilasjon fra eget luftbehandlingsanlegg i hver enkelt leilighet. Behandlet friskluft tilføres i stue og soverom, avtrekk fra bad, boder og kjøkken. Oppvarming: Fjernvarmesentral i kjeller. Leilighetene blir utstyrt med et vannbårent varmeanlegg med hvite konvektorer og radiatorer som varmekilder. Konvektorer/radiatorer vil fortrinnsvis være montert på brystning under vindu, og på gulv ved vinduer uten brystning. Noe synlige rørføringer må påregnes. Radiatorer utstyres med direktevirkende termostatventiler. Kostnader for forbruk fordeles basert på leilighetsareal BRA. I bad blir det elektriske varmekabler med termostatstyring som komfortvarme. Det er ikke mulighet for peis/gasspeis. Kabel-/ Bredbånd/Telefon: Det legges opp til en løsning med en telesentral i hver leilighet hvor sentralutstyr og eventuelle rutere plasseres. Fra denne sentralen legges det opp TV-/ telefonpunkter i stue og hoved-soverom. Selger vil på vegne av sameiet tegne avtale med varighet inntil 3 år. Beboer bestiller selv tilknytning av telefonabonnement. Porttelefon: Elektro: Varmtvann: Det installeres komplett anlegg med felles tablå ved hovedinngang. Videocalling og mulighet for fjernåpning av hovedinngangsdør. Utenfor hver leilighet vil det i tillegg være en ringeknapp til leiligheten. Forskjellig signal fra ringeknapp ved dør og utvendig tablå. Hovedbryter og måler for hver leilighet samt kurssikringer for lys i fellesareal, installeres ute i byggets fellesareal i hver etasje. Sikringsskap for hver enkelt leilighet plasseres i leiligheten. Alle sikringer leveres som kombinert sikring og jordfeilbryter. Leilighetene forsynes med varmtvann fra tappevannsveksler tilkoblet fjernvarme. Kostnader for forbruk fordeles basert på leilighetsareal BRA. Brannsikring: Hele bygget skal tilfredsstille dagens strenge krav til brannsikring. Det innebærer blant annet heldekkende sprinkleranlegg i alle fellesarealer, samt i alle leilighetene. Sprinkelhoder vil være synlige i alle rom, noen 7

8 synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må også påregnes. Det leveres i tillegg ett brannslukningsapparat til hver leilighet. Røykdetektor og alarmgiver i hver leilighet er direkte tilknyttet sentralt brannalarmanlegg avstillingsmulighet ved feilutløsning i hver etasje. Energiattest: Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens energibehov er dimensjonert iht. TEK 07. Energimerkingen er beregnet til å ligge i kategori C/D. Det tas forbehold for at avvik kan forekomme spesielt i boliger med mye vindusflate. Inspeksjonsluker/-dører: Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør-i-rør system, fordelerskap fjernvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang, garderobeskap og bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom eller soverom. Garasje/Parkering: Leilighetene selges uten rett til bruk av parkeringsplass. Det vil ikke bli tilhørende gjesteparkering for denne eiendommen. Selger disponerer et begrenset antall parkeringsplasser i kjellereiendommen hvor bruksrettigheter kan selges etter nærmere avtale. Det vil være begrensninger på hva slags drivstoff biler som skal benytte garasjeanlegget kan ha, det vil f.eks. ikke være tillatt å parkere biler som går på gass/propan i anlegget. Sportsboder/boder: Sportsboder (à ca. 5 kvm. pr. stk.), sykkelparkering for boligene, samt avfallsrom vil ligge i kjeller (K1, K2 og K3). Avhengig av endelige eiendomsgrenser/sameieetableringer (jfr tekst tidligere) vil disse være plassert innenfor sameiet eller på annen manns eiendom (eid av Barcode Basement AS). Ved plassering på annen manns eiendom vil det bli etablert/sikret bruksrettigheter samt avtale om fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader mellom eiendommene for det arealet som ikke vil bli sammenføyd med hovedeiendommen. Fri takhøyde kan variere på grunn av tekniske føringer som kabelgater for elektro- og ventilasjonskanaler. Sportsbodene vil få nettingvegger av type Troax eller tilsvarende. De leiligheter som ikke har innvendig bod i leiligheten får ekstra skapplass i leiligheten eller ekstra bodareal i kjeller. Dette fremkommer på kontraktstegningen til den enkelte leilighet. Tilvalg Det vil bli gitt muligheter til å gjøre enkelte individuelle tilpasninger av boligen, innenfor gitte tidsfrister og mot tillegg i prisen. Kjøper gjøres 8

9 oppmerksom på at det på grunn av produksjon og fremdrift vil måtte legges begrensninger på omfanget av tilleggsbestillinger og tidsfrister, for å sikre rasjonell fremdrift samt oppfylle indikerte overleveringsdatoer ovenfor kjøpere. Selger vil utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning/bestilling vil fremkomme. Vi vil tilby følgende tilvalgsmuligheter: Kjøkkeninnredning innenfor leverandørens sortiment. Hvitevarer innenfor leverandørens sortiment. Baderomsinnredning innenfor leverandørens sortiment. Garderobeløsning innenfor leverandørens sortiment. Fargevalg på vegger Fliser på bad innenfor utvalgte alternativer for vegger og gulv. Tremmegulv på balkong Andre ønsker om endringer må kalkuleres spesielt, og her vil det komme et fast administrasjonsgebyr i tillegg til prosjektkostnader. Dette må betales uavhengig av om endringene bestilles eller ikke. Det utvises i noen grad fleksibilitet vedr. endring av boligenes planløsninger innenfor gjeldende krav, lover og forskrifter (må avklares i kjøpsfasen). Imidlertid åpnes det ikke for endringer som påvirker boligens fasader. I kjøkken og på baderom må tekniske installasjoner beholde sine opprinnelige plasseringer. Det er viktig at kjøper ved eventuelle tilvalg overholder de frister (valg og betaling) som selger setter for tilvalg. Oversittes fristen (valg og betaling) leveres leiligheten iht. basisstandard. I enkelte tilfeller kan tilvalg også bli håndtert av våre samarbeidspartnere, men skal uansett og alltid godkjennes av Barcode 131 AS. Forbehold Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i denne leveransebeskrivelse gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis på grunn av offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Plassering og endelig størrelse på radiatorer er ikke endelig bestemt. Også omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i den enkelte leilighet, som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget. 9

10 Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen /plasseringen av sportsboder/boder. For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med alle vedlegg være gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Selger Barcode 131 AS er opprettet for det formål å utvikle, bygge, selge og eventuelt leie ut boligeiendommene som oppføres på B13. Selskapet er eiet av Oslo S Utvikling AS som igjen er eiet med 1/3 hver av Rom Eiendom AS, Linstow AS og Entra Eiendom AS. Oslo S Utvikling AS står for utvikling av om lag kvadratmeter i Bjørvika. Oslo den Barcode 131 AS (Sign) 10

LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret

LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers

Detaljer

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova).

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova). LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og kontraktstegninger. I slike

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3.

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b- 6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas tredje byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Cliffhanger

Salgsoppgave Cliffhanger Salgsoppgave Cliffhanger Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 27, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Salgsoppgave. Stedet du lengter hjem til

Salgsoppgave. Stedet du lengter hjem til Salgsoppgave Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid vil lengte

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER Oslo 1. februar 2012 HUS D 9 etasjer INNHOLD HUS C 9 etasjer Etasjeplaner Leilighetsplaner: HUS C HUS D HUS E HUS F Teknisk beskrivelse HUS E 7 etasjer HUS F 3 etasjer

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle leiligheter har sjøfrontstandard.

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr. 2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer