LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret"

Transkript

1 LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. FELT B13 - BYGNINGENS INNHOLD: Bygningene som skal oppføres på parseller av gårdsnummer 234 bruksnummer 80, benevnt som område B13 i reguleringsplanen, består av totalt 3 boligtårn (A, B og D), byhus, barnehage og kontorbygg. Stripe A består av et tårn på 20 etasjer og byhus på 3 etasjer. På taket av tårnet blir det etablert felles takterrasse og på taket av byhus blir det etablert private og felles takterrasser. Stripe B består av et tårn på 14 etasjer og barnehage i 1. etasje. På taket av tårnet blir det etablert felles takterrasse og på taket av barnehagen blir det etablert private takterrasser for byhus og leiligheter i stripe A. Stripe D består av et tårn på 15 etasjer. På taket av tårnet blir det etablert felles takterrasse. Selger forbeholder seg retten til å etablere et eller flere sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Eiendommen gnr. 234, bnr. 80 er og vil bli delt i flere parseller, bl.a. kan barnehagen bli fradelt som egen eiendom Det vil bl.a. bli tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, rettigheter og plikter i forbindelse med fradeling av arealer, etablering av realsameier (typisk felles utomhusområder og tekniske rom i realsameie mellom sameiets eiendom og en/flere andre eiendommer) og seksjonering. Under bakkenivå etableres det 3 kjelleretasjer i Plan K1, Plan K2 og Plan K3 som er utskilt som eget eiendomsvolum hvor Barcode Hjemmel 21 AS er hjemmelshaver og Barcode Basement AS er eier. Det vil bli foretatt en fradeling av arealer i kjellereiendommen, gnr. 534, bnr. 3, for sammenføying med parsell av gnr. 234 bnr. 80. Lagringsboder til leilighetene er planlagt å ligge i K1, K2 og/eller K3. Sykkelparkering for boligene er planlagt å ligge i K1, K2 og/eller K3. I eiendommens 1. etasje samt i K1 vil det bli etablert næringsvirksomhet. Det blir også etablert en barnehage i 1. etasje stripe B med uteområde liggende i stripe C og D. I stripe F etableres et kontorbygg med næringsvirksomhet i 1. etasje. 1

2 Byggene vil inneholde totalt ca 227 boliger fordelt på 3 boligtårn og byhus. Hvert av tårnene vil ha egen inngang. Hovedinngang for leiligheter i boligtårn A vender ut mot Trelastgata. Byhusene har egne innganger via portrom som vender ut mot Rostockgata. Hovedinngang for leiligheter i boligtårn B vender inn mot den offentlig tilgjengelige passasjen som går på tvers gjennom OperaKvarteret. Hovedinngang for leiligheter i boligtårn D vender ut mot fotgjengerpassasjen i stripe E. Prosjektet ble rammesøkt Rammetillatelse er gitt Endringsmelding for Tårn D er sendt til Plan- og bygningsetaten for behandling Det er prosjektert og bygges i henhold til: Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven 1997 med ajourførte endringer i 2007 (TEK07). Felt B13- UTOMHUS Offentlig vei: Eiendommen og bygningen grenser mot offentlige arealer, som fortau Dronning Eufemias gate mot syd og fortau Trelastgata mot nord, fortau Rostockgata mot vest og fortau mot Nordenga bru. Rundt og gjennom eiendommen er det på gateplan regulert gågater som skal være offentlig tilgjengelig. Kjøreadkomst til kjellerarealer skjer fra Trelastgata. Selger leverer utomhusarealer på bakken med ferdig belegg, snøsmeltingsanlegg, sykkelparkering og utvendig belysning i henhold til en helhetlig plan for hele OperaKvarteret. Sameiet/sameiene må dekke sin forholdsmessige andel av driftsutgifter på utomhusarealer. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger/endringer i forhold til det som er rammesøkt på utomhusarealene. Balkonger og fellesterrasser: Øverst i hvert av de tre boligtårnene i stripe A, B og D er det planlagt felles takterrasser for de enkelte boligtårn. Terrassene nås via heis/trappeheis/trappeoppgang i de respektive boligtårn. Tårnenes takterrasser er avgrenset med rekkverk. Taket på byhusene i stripe A består av en kombinasjon av felles takterrasser og private takterrasser for enkelte byhus, og tårnleiligheter med tilgrensende takflater. Som del av den felles takterrassen, strekker det seg en passasje som forbinder trappeoppgangene i tårn A og B. På taket av barnehagen i stripe B blir det private takterrasser for tilgrensende byhus og tårnleiligheter. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger/endringer i forhold til det som er rammesøkt på utomhusarealene. Prosjektet har tilstrekkelig med uteoppholdsarealer som ligger innenfor forskriftenes krav til støynivå. På grunn av eiendommens sentrale 2

3 beliggenhet vil ikke alle uteoppholdsarealer (balkonger og terrasser) tilfredsstille byggeforskriftenes krav til støygrenser (maks L den 55 dba). TÅRN D BYGNINGSKONSTRUKSJONER Grunn og fundamenter: Bygget fundamenteres til fjell med stålkjerne- og stålrørspeler. Bærekonstruksjoner: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Dekker og himlinger: Dekker i betong Yttervegger: Et gjennomgående prinsipp for fasadene, er at de består av et dobbelt sjikt. En indre klimavegg med vinduer og balkongdører, og et ytre semitransparent sjikt med åpninger foran vinduer og balkongsoner. I stripe D utføres yttersjiktet i frostet glass. Klimavegg kles med lyse fasadeplater utvendig. Innervegger: Balkonger: Innvendige vegger av stålstendere kledd med gipsplater. Skillevegger mot naboleiligheter/felles gang består av betongvegger og lydvegger i stål/gips/mineralull. Betongvegger mot heis/trappekjerne. Alle leiligheter får privat balkong, i etasje får leilighetene fransk balkong mot syd. Balkongdekket i betong. Rekkverket er en del av det semitransparente yttersjiktet og utføres i glass og metall. ROMBESKRIVELSE FELLESAREALER Generelt: Selger vil i samarbeid med arkitekt og rådgivere foreta en grundig prosess for å finne en stil for innvendige fellesarealer som harmoniserer med bygget og den særegne beliggenheten. 3

4 Boligtårnet har en (1) vertikalstamme for hhv. to trappeløp og to heiser. Leilighetene nås via felles midtkorridor tilknyttet denne på hver etasje. Gulv: Hovedinngangspartiene for boligdelen får flis på gulv med nedfelt entrématte og varmekabel innenfor inngangsdør. Heldekkende teppebelegg i boligkorridorer. Hovedtrapper: Trapper i betong. Rekkverk i stål. Overflate trappetrinn med belegg. Vegger: Himlinger: Innvendige vegger i inngangspartiene blir pusset eller malt. I hovedtrapperom blir det malte betongvegger. I felleskorridorer utenfor leilighetsinnganger blir det malte flater. Malt direkte på betong, eventuelt nedsenket himling. Post- og avfall: Innfelte postkasser på vegg i inngangspartiet. Avfalls- og papirnedkast via separate luker plassert i 1. etasje. Avfallsrom for bolig ligger i plan K2. Heis: Det er boligheis fra kjeller opp til 15. etasje. Overflater tilpasset fellesarealer for øvrig. Speil på en av veggene. Takplater med downlights. Det er 24 timers tilknytning til ekstern tal/hør vakttjeneste. LEILIGHETENE Generelt: Romhøyde: Gulv: Det er lagt vekt på at leilighetene skal fremstå som rene og stramme i utrykket med hensyn til listverk, dører og skapinnredninger slik at dette vil fremstå som helhetlig og stilfullt. Kjøpere vil få muligheten til å velge mellom to forskjellige fargekonsepter utarbeidet i samråd med rådgivere. Dette vil bli presentert i god tid før fristen for tilvalg utløper. Netto romhøyde er i hovedsak 2,65 m som er 25 cm høyere enn normal standard. Nedsenket glatt gipshimling der det er installasjoner som må skjules. Nedsenket himlinger i oppholdssoner gir fri høyde på ca. 2,40 m, mens bi-rom kan få fri høyde ned mot 2,20 m enkelte steder. Gulv leveres med én-stavs bred eikeparkett. Overflatebehandlet fra fabrikk med en gråhvit pigmentering. 4

5 Gulv i bad leveres med keramiske fliser. Termostatstyrte elektriske varmekabler i gulv. Vegger: Vegger i leiligheten sparkles og males. Ujevnheter ved slepelys i leiligheten vil kunne forekomme. På bad leveres veggene med keramisk flis. Speil på vegg over servant. Synlige dyser som ligger i flukt med veggen, for sprinkelanlegget (brannsikring) vil fremkomme. Tilluft og avtrekksventiler plasseres i vegg eller himling. Tak/ Himlinger: Malt betong i rom med full høyde. Der det er nedforet fast gipshimling, vil denne bli sparklet og malt. Sprinkelanlegg inne i leiligheten (brannsikring) leveres. Synlige dyser som ligger i flukt med himling vil fremkomme i alle rom. Tilluft- og avtrekksventiler plasseres i himling eller vegg. I leiligheter der ventilasjonsaggregatet er plassert over himling vil det være inspeksjonsluke i himling. Vinduer: Vinduer og balkongdører leveres i tre med aluminiumsbeslag på utside, eller i aluminium. Farge på vindusomramning er ikke besluttet. Det leveres skyvedør der dette er inntegnet på kontraktstegningen. Åpningsbare vinduer fremkommer på kontraktstegningene. På grunn av høy isolasjonsevne på glassene, vil det i perioder kunne oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette forekommer spesielt ved væromslag. Inngangsdør: Innerdører: Massiv laminert glatt dørblad med vrider og lås i stål. Farge på leilighetsside av dør i samme farge som mot fellesareal. Hvite glatte lettdører med vridere av stål. Skyvedører der det er inntegnet på kontraktstegning i samme farge som innvendige dører for øvrig. Spalte under dører. 5

6 Listverk: Det monteres glattkant gerikter rundt innvendige dører. Gerikter sparkles og males på stedet. Fotlister leveres glattkant, malt i samme farge som vegg. Alle gerikter og fotlister gjæres. For å fremheve stilen i leiligheten, leveres det ikke taklister. Dette vil kunne medføre synlige sprekker/riss over tid på grunn av svinn og krymping av materialer, som er vanlig i nye bygg. Garderobeskap: Garderobeskap leveres med innredning. Mengde skap i leiligheten er anvist på kontraktstegning. Baderomsinnredning: Skapinnredning type Sigdal Uno Hvit, eller tilsvarende. Servant i laminat benkeplate. Ett greps blandebatteri. Speil og lys over vask. Innfelt downlight i himling med dimmerfunksjon, antall tilpasses badets størrelse. Dusjvegger i glass som kan slås inn i hjørne når dusjen ikke er i bruk. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på veggmontert stang. Veggmontert WC. Opplegg for vaskemaskin (evt. kombimaskin vask/tørk), maskinen leveres ikke. Enkelte leiligheter har mulighet for etablering av både vaskemaskin og tørketrommel. Tørketrommel må ha kondensbeholder/samler. Det leveres elektriske varmekabler med termostatstyring. Baderommene blir plassbygd. Kjøkkeninnredning: Det leveres innredning type Sigdal Uno Hvit eller tilsvarende. Endelig omfang og utforming av leveransen for den enkelte leilighet kan fåes av megler når kjøkkenleverandør er valgt. Det gjøres oppmerksom på at volumet ovenfor overskap vil måtte bli benyttet til fremføring av ventilasjonskanaler og derfor ikke kan benyttes som skapplass. Lys og stikkontakt under overskap. Alle skuffer og dører har soft-lukk system, håndtak i stål. Hvit laminat benkeplate med vaskekum i rustfritt stål. Veggpanel mellom benk og overskap. Følgende hvitevarer fra Siemens eller tilsvarende leveres integrert og som en del av innredningen: Ovn, rustfritt stål modell HB23AB523S Koketopp (rammeløs) modell ET651HE17X Oppvaskmaskin (integrert) modell SN65M032SK Kjøl/fryseskap (integrert) modell KI38VV20 6

7 Det tas forbehold om bytte av leverandør/modell som i så fall skal ligge på samme kvalitet som her angitt. Ventilasjon: Leilighetene planlegges med balansert ventilasjon fra eget luftbehandlingsanlegg i hver enkelt leilighet. Behandlet friskluft tilføres i stue og soverom, avtrekk fra bad, boder og kjøkken. Oppvarming: Fjernvarmesentral i kjeller. Leilighetene blir utstyrt med et vannbårent varmeanlegg med hvite konvektorer og radiatorer som varmekilder. Konvektorer/radiatorer vil fortrinnsvis være montert på brystning under vindu, og på gulv ved vinduer uten brystning. Noe synlige rørføringer må påregnes. Radiatorer utstyres med direktevirkende termostatventiler. Kostnader for forbruk fordeles basert på leilighetsareal BRA. I bad blir det elektriske varmekabler med termostatstyring som komfortvarme. Det er ikke mulighet for peis/gasspeis. Kabel-/ Bredbånd/Telefon: Det legges opp til en løsning med en telesentral i hver leilighet hvor sentralutstyr og eventuelle rutere plasseres. Fra denne sentralen legges det opp TV-/ telefonpunkter i stue og hoved-soverom. Selger vil på vegne av sameiet tegne avtale med varighet inntil 3 år. Beboer bestiller selv tilknytning av telefonabonnement. Porttelefon: Elektro: Varmtvann: Det installeres komplett anlegg med felles tablå ved hovedinngang. Videocalling og mulighet for fjernåpning av hovedinngangsdør. Utenfor hver leilighet vil det i tillegg være en ringeknapp til leiligheten. Forskjellig signal fra ringeknapp ved dør og utvendig tablå. Hovedbryter og måler for hver leilighet samt kurssikringer for lys i fellesareal, installeres ute i byggets fellesareal i hver etasje. Sikringsskap for hver enkelt leilighet plasseres i leiligheten. Alle sikringer leveres som kombinert sikring og jordfeilbryter. Leilighetene forsynes med varmtvann fra tappevannsveksler tilkoblet fjernvarme. Kostnader for forbruk fordeles basert på leilighetsareal BRA. Brannsikring: Hele bygget skal tilfredsstille dagens strenge krav til brannsikring. Det innebærer blant annet heldekkende sprinkleranlegg i alle fellesarealer, samt i alle leilighetene. Sprinkelhoder vil være synlige i alle rom, noen 7

8 synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må også påregnes. Det leveres i tillegg ett brannslukningsapparat til hver leilighet. Røykdetektor og alarmgiver i hver leilighet er direkte tilknyttet sentralt brannalarmanlegg avstillingsmulighet ved feilutløsning i hver etasje. Energiattest: Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens energibehov er dimensjonert iht. TEK 07. Energimerkingen er beregnet til å ligge i kategori C/D. Det tas forbehold for at avvik kan forekomme spesielt i boliger med mye vindusflate. Inspeksjonsluker/-dører: Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør-i-rør system, fordelerskap fjernvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang, garderobeskap og bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom eller soverom. Garasje/Parkering: Leilighetene selges uten rett til bruk av parkeringsplass. Det vil ikke bli tilhørende gjesteparkering for denne eiendommen. Selger disponerer et begrenset antall parkeringsplasser i kjellereiendommen hvor bruksrettigheter kan selges etter nærmere avtale. Det vil være begrensninger på hva slags drivstoff biler som skal benytte garasjeanlegget kan ha, det vil f.eks. ikke være tillatt å parkere biler som går på gass/propan i anlegget. Sportsboder/boder: Sportsboder (à ca. 5 kvm. pr. stk.), sykkelparkering for boligene, samt avfallsrom vil ligge i kjeller (K1, K2 og K3). Avhengig av endelige eiendomsgrenser/sameieetableringer (jfr tekst tidligere) vil disse være plassert innenfor sameiet eller på annen manns eiendom (eid av Barcode Basement AS). Ved plassering på annen manns eiendom vil det bli etablert/sikret bruksrettigheter samt avtale om fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader mellom eiendommene for det arealet som ikke vil bli sammenføyd med hovedeiendommen. Fri takhøyde kan variere på grunn av tekniske føringer som kabelgater for elektro- og ventilasjonskanaler. Sportsbodene vil få nettingvegger av type Troax eller tilsvarende. De leiligheter som ikke har innvendig bod i leiligheten får ekstra skapplass i leiligheten eller ekstra bodareal i kjeller. Dette fremkommer på kontraktstegningen til den enkelte leilighet. Tilvalg Det vil bli gitt muligheter til å gjøre enkelte individuelle tilpasninger av boligen, innenfor gitte tidsfrister og mot tillegg i prisen. Kjøper gjøres 8

9 oppmerksom på at det på grunn av produksjon og fremdrift vil måtte legges begrensninger på omfanget av tilleggsbestillinger og tidsfrister, for å sikre rasjonell fremdrift samt oppfylle indikerte overleveringsdatoer ovenfor kjøpere. Selger vil utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning/bestilling vil fremkomme. Vi vil tilby følgende tilvalgsmuligheter: Kjøkkeninnredning innenfor leverandørens sortiment. Hvitevarer innenfor leverandørens sortiment. Baderomsinnredning innenfor leverandørens sortiment. Garderobeløsning innenfor leverandørens sortiment. Fargevalg på vegger Fliser på bad innenfor utvalgte alternativer for vegger og gulv. Tremmegulv på balkong Andre ønsker om endringer må kalkuleres spesielt, og her vil det komme et fast administrasjonsgebyr i tillegg til prosjektkostnader. Dette må betales uavhengig av om endringene bestilles eller ikke. Det utvises i noen grad fleksibilitet vedr. endring av boligenes planløsninger innenfor gjeldende krav, lover og forskrifter (må avklares i kjøpsfasen). Imidlertid åpnes det ikke for endringer som påvirker boligens fasader. I kjøkken og på baderom må tekniske installasjoner beholde sine opprinnelige plasseringer. Det er viktig at kjøper ved eventuelle tilvalg overholder de frister (valg og betaling) som selger setter for tilvalg. Oversittes fristen (valg og betaling) leveres leiligheten iht. basisstandard. I enkelte tilfeller kan tilvalg også bli håndtert av våre samarbeidspartnere, men skal uansett og alltid godkjennes av Barcode 131 AS. Forbehold Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i denne leveransebeskrivelse gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis på grunn av offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Plassering og endelig størrelse på radiatorer er ikke endelig bestemt. Også omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i den enkelte leilighet, som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget. 9

10 Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen /plasseringen av sportsboder/boder. For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med alle vedlegg være gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Selger Barcode 131 AS er opprettet for det formål å utvikle, bygge, selge og eventuelt leie ut boligeiendommene som oppføres på B13. Selskapet er eiet av Oslo S Utvikling AS som igjen er eiet med 1/3 hver av Rom Eiendom AS, Linstow AS og Entra Eiendom AS. Oslo S Utvikling AS står for utvikling av om lag kvadratmeter i Bjørvika. Oslo den Barcode 131 AS (Sign) 10

LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe A tårn A - OperaKvarteret

LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe A tårn A - OperaKvarteret LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe A tårn A - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret

LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i felt B13 stripe D Tårn D - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret

LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers

Detaljer

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova).

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova). LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og kontraktstegninger. I slike

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKTET B10 bolig

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKTET B10 bolig LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKTET B10 bolig Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse.

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger, og fnr Tlf

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i Eufemias Hage

LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i Eufemias Hage LEVERANSEBESKRIVELSE for boliger i Eufemias Hage Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt boligprosjekt Møllers Hage vil bestå av totalt ca. 165 leiligheter fordelt

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4 Generelt Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prospekt,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for B7 Vestbygget på Eufemias Plass

LEVERANSEBESKRIVELSE for B7 Vestbygget på Eufemias Plass LEVERANSEBESKRIVELSE for B7 Vestbygget på Eufemias Plass Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner, og hva som inngår i selgers

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for B7 på Eufemias Plass - Syd

LEVERANSEBESKRIVELSE for B7 på Eufemias Plass - Syd LEVERANSEBESKRIVELSE for B7 på Eufemias Plass - Syd Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner, og hva som inngår i selgers leveranse.

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Side 1 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT UNER OPPFØRING EIERSEKSJON enne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: arcode 131 AS Org nr: 993 453 803 ronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger, og fnr Tlf privat.:

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016

Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt "Utsiktskvartalet"

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for B2 Dronninglunden

LEVERANSEBESKRIVELSE for B2 Dronninglunden LEVERANSEBESKRIVELSE for B2 Dronninglunden Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner, og hva som inngår i selgers leveranse. Det

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus www.kjellergård.no 1. etasje Nr: A-1, B-1, C-1, D-1 BRA: 122 m 2 P-ROM: 117 m 2 Terrasse: 41, 10, Nr: A-2, B-2, C-2, D-2 BRA:

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 2 Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom este stopp: Råstølen Salgstart: Høsten 21 Planlagt byggestart: Våren 216 Planlagt overlevering: Ca. 4. kvartal 217 Ferdig

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion

Detaljer

Indre Vågen Atrium III (K7)

Indre Vågen Atrium III (K7) Romskjema Side 5 Indre Vågen Atrium III (K7) Forus 19.06.2012 Romskjema Standard leveranse Gang 14mm. Gulvlister i fiberduk og males akrylmaling. Nedsenket himling i hele eller deler, h = 2,2 m. Betongelementer

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Bodøsjøtoppen. Borettslag

Bodøsjøtoppen. Borettslag borettslag i Bodøsjøen med unik beliggen het og storslagen utsikt. Alle leilighetene har utsikt mot sør og sør-vest utover Saltenfjorden, Sandhornøy og Fugløya. Store og gode balkonger med størrelser fra

Detaljer

Moderne og barnevennlige tomannsboliger. leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige tomannsboliger. leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige tomannsboliger leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1 www.kjellergård.no nb! Samme enhet er vist med forskjellige løsninger for soverom. Man kan selv velge den løsningen som

Detaljer

Leveranse interiør 13.11.2015

Leveranse interiør 13.11.2015 Leveranse interiør 13.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert

Detaljer

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no G r a n d e G a r d e n Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no 1 Daglig leder har ordet Vi er stolte av å kunne presentere GrandeGarden, et høgstandard leilighetsprosjekt,

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

Det gode liv i sentrum!

Det gode liv i sentrum! Det gode liv i sentrum! - Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no 2 Daglig leder har ordet Vi er stolte av å kunne presentere GrandeGarden, et høgstandard leilighetsprosjekt,

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no G r a n d e G a r d e n Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no 1 Daglig leder har ordet Vi er stolte av å kunne presentere GrandeGarden, et høgstandard leilighetsprosjekt,

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

DEKLARASJON / LEVERANSEBESKRIVELSE

DEKLARASJON / LEVERANSEBESKRIVELSE LADE ALLE EXTRA DEKLARASJON / LEVERANSEBESKRIVELSE 74 LEILIGHETER LADE ALLE 71 SALG DNB EIENDOMSMEGLING AS mail: Byggherre Lade Alle Utvikling AS Prosjektansvarlig: Torleif Håheim ARKITEKT HUS Arkitekter

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm PROSJEKT TOPPETUA! 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur Prosjekt ToppeTua Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm Moderne sleveiende eneboliger

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Rammsmoen terrasse Tynset Prospekt selveierleiligheter

Rammsmoen terrasse Tynset Prospekt selveierleiligheter Rammsmoen terrasse Tynset Prospekt selveierleiligheter Rammsmogården Rammsmoen Terrasse Beliggenhet Svært sentralt i Tynset sentrum med umiddelbar nærhet til - Legekontor og sykehus - Skoler (Barne-

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >>

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >> ARAMIS VEDLEGG Bla fremover >> Byggebeskrivelse Eiendom Adresse: Cikcilli Kasabasi, Tashbasi Mevki Köyyolü, 07400 Alanya Tomt nr: 306 Parsel nr: 7 Byggherre og selger Agaoglu A.S.

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER Oslo 8. juni 2011 INNHOLD Etasjeplaner Leilighetsplaner: HUS A HUS B HUS C HUS D Teknisk beskrivelse HUS A 9 etasjer HUS D 9 etasjer HUS C 9 etasjer HUS B 7 etasjer HUS

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Oslo, 4 203 Innledning _ Maren Handlerkvartalet vil bestå av 52 boliger fordelt på 3 oppganger Videre er det ca 780 m2 næring i plan

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn IV

Salgsoppgave Boligtrinn IV Salgsoppgave Boligtrinn IV Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 21, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ELEKTRO 1 dobbel stildcontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontalct ved tak m/bryter.

revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ELEKTRO 1 dobbel stildcontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontalct ved tak m/bryter. Skanska Bolig AS Leveransebeskriveise Dato: 01.12.2011 revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR ENTRE (GANG) Lakkert 3 stavs tykkelse 14mm. m/staff

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Oslo, 24.04.2013 sist revidert 03.03.2015,13.10.15 Innledning Maren Handlerkvartalet består av 52 boliger fordelt på 3 oppganger. Videre er det ca 780 m2

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. , Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt prosjekt Råstølen Park vil bestå av

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015

LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015 LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015 1 Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Plan og bygningsloven 2008

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

ROMSKJEMA Solhøgda boliger - for følgende leiligheter: B1-H0101, B1-H0102, B1-H0201, B2-H0101, B2-H0102, B3-U0101, B3-U0102, B3-H0101, B3-H0102,

ROMSKJEMA Solhøgda boliger - for følgende leiligheter: B1-H0101, B1-H0102, B1-H0201, B2-H0101, B2-H0102, B3-U0101, B3-U0102, B3-H0101, B3-H0102, Gang/entré Nedsenket malt gipshimling i hele arealet 1 dobbel stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 6 m 2 Branndetektor Kjøkken og males, delvis nedforet fm. kanalføring ved kjøkkenskap Romhøyde = 255 cm 6

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes Utarb. dato: 29.08.2014 Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: /GO/MB ROMNR ROMNAVN AREAL ELEKTRO SIGN VVS SIGN FAST BYGGINREDNING SIGN INVENTAR

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE.

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE. BORETTSLAG NEDRE STORGATE No 9. 14 ER MED URBAN ATMOSFÆRE. No 9 er de 14 siste leilighetene i Drammens mest sentrale boligprosjekt. SJARMØR- ETAPPEN Bragernes Atrium nærmer seg mål. Helt siden vi lanserte

Detaljer

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23 MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter På bryggekanten - midt i Arendal sentrum Solrikt med spektakulær utsikt Heis, balkong og parkering i garasjeannlegg Langbrygga 23 Generell informasjon Mørlandgården restaureres

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

Salgsoppgave Cliffhanger

Salgsoppgave Cliffhanger Salgsoppgave Cliffhanger Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 27, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn V

Salgsoppgave Boligtrinn V Salgsoppgave Boligtrinn V Adresse og matrikkelnummer Rostockgate 24, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer