FESTIVALRAPPORT 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FESTIVALRAPPORT 2011."

Transkript

1 FESTIVALRAPPORT Utarbeidet høsten Festivalen gjennomført 11. til 14. august. 1

2 Innledning. Det ble i 2009 vedtatt på årsmøtet til Langesund Fiskefestival å starte et eget arbeidsutvalg som skulle se på muligheter for å utvikle en større og mer folkelig festival. Et mål var å få flere nye aktiviteter involvert inn i festivalkonseptet. Utvalgets mandat var blant annet: Konseptet skal rette seg mot et bredt publikum og fremstå som interessant for flere målgrupper. Festivalen skal danne et naturlig knutepunkt mellom: - Sportsfiskere - Sjømatprodusenter - Fiskerinæringen - Havforskningsmiljøene - Restaurantbransjen Utvalget utarbeidet et forslag til oppbygging av en ny organisasjon med 7 forskjellige sektorområder for Langesund Sjømat og fiskefestival (LSFF). ORGANISASJONEN: Den nye organisasjonsoppbyggingen viste seg å være et helt riktig valg av fundament når vi betrakter resultatene av den første gjennomførte Langesund Sjømat og Fiskefestivalen i Det er denne organisasjonen vi nå skal bygge videre på. Den skal både justeres og forsterkes i årene som kommer. På nåværende tidspunkt dekker organisasjonen likevel de riktige områdene for å skape en innholdsrik og mer publikumsvennlig festival. Alle elementer for videre utvikling og fornying ligger i de forskjellige sektorene, det er derfor viktig å berike disse med nye ressurser og ideer. Langesund Sjømat og Fiskefestival i 2011, som var den første med et slikt stort omfang, ble en folkefest og suksess. Rundt mennesker besøkte festivalen på de 4 festivaldagene. Det utviklingsprogrammet som ble utarbeidet av utviklingsutvalget hadde et prioritert satsningsområde: Sjømat. Satsning på sjømat er noe som vil kunne skape entusiasme og identitet for LSFF-festivalen. 1

3 Da LSFF ble stiftet og styret ble samlet så ble vår første utfordring å etablere en organisasjon etter utvalgets forslag. Organisasjonen var delt i sektorer, hvor sjømat var en av disse. Når diskusjonen om oppbyggingen av sjømatsektoren kom så var det ingen tvil om at dette ville koste mye ressurser og innsats. Skulle dette bli en suksess så måtte flere muligheter vurderes. Det fremsto som naturlig å kontakte fiskerinæringen, interesseorganisasjoner, bransjens aktører, forbrukere og foredlere av sjømat. Vårt mål er å se verdikjeden i sjømat gjennom forvaltning, fiskerier, tilberedning og forbrukernes interesser. Vårt slagord er å få smaken på sjømat. Vi skal ha som mål at folket skal få smaken på og se hvordan det enkelt, delikat, omstendelig, smakfullt og fristende kan gjøre at sjømat blir hverdagsmat. Vi mener at vi i 2011 hadde området sjømat godt dekket på festivalen. Vi hadde en forvaltningskonferanse, fiskekonkurranser for barn og sports/fritidsfiskere, sjømatkonsepter på matkurs, åpne serveringssteder i Langesund med mange tilbud og et rikt utvalg av sjømat. Alt fra den fineste restaurantmat til lett mat i hånda. Et område i Langesund sentrum var fylt med 15 telt, hvor både nasjonal og internasjonal sjømat ble servert. Her var det akvarier med sjøfisk, garnbinner, bokforlag med maritime bøker og forskjellige kulturinnslag. Vårt hovedmål nå er å forberede og gjennomføre en enda mer omfattende og interessant festival i Det er en utfordring som krever ressurser som ikke begrenser mulighetene, derfor vil alle planer for 2012 være klare på dette området. Denne planleggingen vil være bygget på erfaringer og evalueringen av LSFF-festivalen 2011 som var en suksess. Et viktig område å utvikle for fremtiden er engasjementet fra frivillige som vil gjøre en innsats for LSFFfestivalen. Tilgjengelige menneskelige ressurser gjennom frivillighet må ideelt sett utvides til det dobbelte av hva vi hadde til rådighet i De frivillige foreningene som bidro i 2011 gjorde en meget god jobb, men de ble for få i forhold til hva det var behov for. LSFF er et stort og omfattende apparat som må fungere godt både før og etter festivaldagene. Derfor trengs det mer hjelp fra frivillige til å opprettholde det nye festivalkonseptet som gradvis bør utvikles og utvides til å bli mer innholdsrikt. Dette er en meget viktig forutsetning for utviklingen av LSFF-festivalen i årene som kommer. Nå vil hver enkeltsektor komme med sine innlegg om hvordan erfaringer fra 2011 vil være med å forme festivalen i Her vil det komme fram hva som blir organisasjonens form og hva som blir ressursbehovet i Et mål er at sektorene blir mest mulig selvstendige på sine ansvarsområder og at samhandlingen mellom sektorene og styret blir konkretisert. Vi skal være en festival med tydelige felles mål, men vi skal samtidig være en effektiv organisasjon der hver sektor tar et selvstendig ansvar. Alle må finne sin plass, og forholde seg til den. En sikker ledelse er oppe i alt dette meget viktig. Det kreves en ledelse som tar ansvar og ser linjene i hva som må gjøres. Styreleder. Festivalsjef. Nils-Egel Nilsen 2

4 Kultur. Louis Jacoby To Vise menn Blu Viro. Ove Thorkildsen. Konferansier Jan Fredrik Nilsen. Torbjørn Isnes. Einar Bjordam. Kulturinnslag på Langesund Sjømat- og Fiskefestival må tilpasses den totale aktiviteten som festivalen har. Derfor er det viktig å finne de rette kulturinnslagene, som står nærmest det målet festivalen vil oppnå: Få smaken på sjømat. Viser og sang samt trivelig trekkspillmusikk er godt på linje med det maritime miljøet som vi ønsker å skape på festivalen. Derfor må vi finne våre aktører innenfor dette området. Under årets festival hadde vi en gutt som konferansier og han var et passende innslag med maritime klær fra perioden rundt Under LSFF 2012 ønsker vi oss en gutt og en jente. Festivalområdet er viktig å vurdere som arena for kurs, restauranter, servering og kulturscene. Vi må ha mer aktivitet i byen i form av forskjellige kulturinnslag men passe på at innslagene ikke fremstår som upassende eller forstyrrende i forhold til hverandre. Derfor er det viktig å starte et arbeid med kultursektoren for 2012 tidlig i prosessen. Det er også meget viktig å sette av midler i budsjett med klar beskjed om hva vi ønsker av innslag. Kultur krever mye økonomiske midler men spiller en meget viktig rolle for den totale festivalopplevelsen vi ønsker å gi alle besøkende festivalgjester. Vi er derfor klare på viktigheten av å ha et riktig kulturprogram for LSFF-festivalen i Det vil også være riktig at en ledelse og stab med kulturinteresser tar denne oppgaven for festivalen. Vi må prøve å oppnå det nivået at kultursektoren blir selvstendig og tar oppgavene fra A til Å. Her inngår økonomiansvar, markedsføring, kulturprogrammet og gjennomføring. 3

5 Messe. Messe var ikke et satsningsområde i 2011, men kom som en del av sjømatsektoren. Nå ser vi at flere aktiviteter burde ligge i en egen messesektor, som må bli en tydeligere del av festivalen. Sjømatsektoren må håndtere aktiviteter som festivalen selv arrangerer, så må alt av aktører utover de interne bli en del av messesektoren. Akvarier, boksalg, demonstrasjoner, salg av nasjonale og internasjonale sjømatprodukter, hav- og sjøprodukter samt fiskeutstyr. Alt dette utgjør messesektoren og må få større oppmerksomhet i festivalen. Derfor er det viktig å sette inn ressurser slik at denne sektoren kan bli større på mange områder. De aktørene som hadde standplass i dette messeområdet under årets festival opplevde stor tilstrømning av interesserte mennesker og var derfor meget fornøyde. Akvariet var en suksess, både for barn og voksne. Åtte akvarier og et basseng på 2 x 8 meter med masse sjøfisk gjorde inntrykk. Langesund Fisk med matdronning Bodil Nordjore hadde bortimot fullt telt under hele festivalen. Ellers var det servering av innlandsfisk, smaksprøver av berggylte, internasjonal sjømat fra Bhutan og Filippinene, salg av garnbinner og maritime bøker å finne på messeområdet. Vi var i år noe begrenset i forhold til tilgang til plass, men her finnes det løsninger. Organisasjonsmessig må dette være en sektor med en egen selvstendig ledelse og stab som kan dele aktivitetene opp etter de mulighetene som ligger i et messekonsept. Vi har i dag et akvarium som trenger særinteresser for å kunne driftes og utvikles. Vi har også behov for flere frivillige til å rigge vann og yte service overfor standsaktører. Uansett så er potensialet for å satse stort på messe til stede. Dette potensialet viste festivalen 2011 på en bra måte der flere av aktørene med standplass gjerne vil komme tilbake i Velkommen skal både de og nye aktører være! 4

6 Sjømat. Vårt slagord ble: Få smaken på sjømat, etter lange og positive diskusjoner. Vi har sett på en masse former for konsepter, og vi har diskutert med bransjen, både lokalt og nasjonalt. Og vi ser at kontakten med matfolket lokalt og nasjonalt ga oss god innsikt i sjømatens verden. Vårt lokalsamfunn har dyktige og engasjerte personer innen mat laging, og det er de som med stor iver har drevet frem 2011 konseptet. De hadde kontakt med mesterkokken Odd Ivar Solvold i Sandefjord, tidligere bambling. Og ved et samarbeid med han og dem ble mye skapt, også i forhold til andre som eksempel norgesmesteren Ørjan Johannessen. Så var selvfølgelig vår lokale gourmet - kokk Ken Andersen også en meget viktig bidragsyter, som trakk fulle hus til sitt kulinariske spisested fra havets spiskammer, med god hjelp fra familie og frivillige. Østersåpning med smaksprøver ble en suksess, med Morten Klever fra Kulenarisk akademi. Odd Ivar Solvold og norgesmestern Ørjan Johannessen hadde begge demostrasjoner fra scenen med retter av makrell, lysing og salmalaks. Bodil Nordjore var en viktig del av bredden i sjømat opplevelsen. Hun hadde foredrag fra scenen om fisk og ernæring, og i tre dager demonstrerte hun blant annet røyking av makrell i ABU røken, i samme telt som Langesundfisk hadde sin stand. I dette teltet ble det arrangert Havets skattekiste for de minste barna, og publikum kunne se hvordan fisk skal fileteres. 5

7 Det var egen susshi kokk på Torget, som serverte og forklarte. Dette viste viktigheten av omfanget, og å ha kjente og gode kokker med i konseptet. Festivalen ville ikke blitt hva den ble uten denne satsningen. Vi ville ha et mangfold representert. Det var 2011 en god begynnelse på, med sjømat fra Butan, Filippinene og Portugal. For LSFF var det også del av festivalplanen å involvere, som en del av tanken på å integrere våre nye landsmenn. Derfor hadde vi kontakt med kommunen og den internasjonale forening. Vi fikk til et samarbeid mellom kommunen og handelsstandforeningen slik at vi hadde flere aktører med sjømat fra Butan og Filippinene. Dette er et område vi ser langt flere muligheter innefor, og må bli et fokusområde for LSFF fremover. Vi arrangerte Barnas kokkeskole hvor det var inne mange barn som deltagere, ledet av Odd Ivar Solvold og Ørjan Johannessen. 6

8 Det var kokkekurs for voksende med vin smaking, ledet av Odd Ivar Solvold og Ørjan Johannessen med lokale frivillige som assistenter. Det ble servert mange typer sjømat som røkt, saltet, kokt, stekt, kaker og supper, fra en masse fiskeslag som makrell, berggylte, torsk, lysing, laks, øret, hyse, sild og flere. Saltkokte reker, sjøkreps, krabber og skjell var med som en viktig del av sjømatbordet. Vi kan si at alle hadde mulighet til å få smaken på sjømat, og det så vi at mange gjorde. I tillegg må det fremheves at mye av all innsats var frivillig. Våre lokale hjelpere gjorde dette med troen på det hele, og var selv meget fornøyd med resultatet. Når det gjelder tilbakemeldinger fra aktører og publikum så er den gjennom positiv, og mange var klare på at de vil komme tilbake til neste år. Noe som gir LSFF en utfordring; en like bra, om så bedre, festival i

9 Konferanse. Langesundkonferansen er integrert i Langesund Sjømat- og Fiskefestival som en viktig del av hele konseptet. Målet med Langesundkonferansen er at denne skal utvikle seg til å bli den viktigste møteplassen for aktører innen fiskeri, forvaltning og forskning på marine ressurser i Skagerrak. Konferansen skal arrangeres hvert år i tilknytning til festivalen. Konferansen skal ha en nøkkelrolle i innen marin forskning og forvaltning i KASK området (Skagerrak/Kattegat området). De marine ressursene skal sees i lys av Fiskeri- og foredling, akvakultur, kystkultur folkehelse og turisme og internasjonalt samarbeid. Konferansen skal være møteplass for aktører innen alle disse områdene på tvers av fag- og landegrenser rundt Skagerrak. Det kanskje viktigste elementet i Langesundkonferansen er at den skal være en fassilitator og pådriver for forskning, nettverkssamarbeid og formidlingstiltak i hele KASK området i tidsrommet mellom konferansene. I dette inngår bl.a. å arrangere møteplasser der deltakere i prosjekter kan utarbeide søknader og diskutere problemstillinger. Selve konferanse - dagene skal være stedet hvor resultater formidles og ideer til nye tiltak klekkes ut. Konferansen 2011 var en stor suksess. Deltakelse fra Sverige, Danmark og Norge, samt representasjon fra EU ved DG Mare. Faglig sett en betydningsfull konferanse og det foreligger allerede konkrete planer for forskingsprosjekter. Disse er igangsatt av bl.a. Havforskningsinstituttet basert på ideer klekket ut på årets konferanse. Arbeidet videre krever mye. Bio forum Telemark, la inn en betydelig egenandel og Langesund Sjømat- og Fiskefestival tok en stor og betydelig del av selve gjennomføringskostnadene. Skal arbeidet videreføres, må det ligge en økonomisk sikkerhet i bunnen. Langesundkonferansen har allerede deltatt på ulike møter, bl.a. i Edinburgh, hvor vi har promotert konferansen som en viktig møteplass. Mottakelsen har vært positiv alle steder. Langesundkonferansen har behov for økonomisk støtte til å kunne utvikles videre og forberede neste års konferanse. Midlene skal i første rekke gå til konseptutvikling, inkludert deltakelse og markedsføring i viktige fora. 8

10 Konkurranse. I konkurransesektoren ble det avholdt en hovedfiskekonkurranse over to dager og en barnefiskekonkurranse på lørdagen. Generelt. Konkurransesektoren gjennomførte hele sitt arrangement etter plan. Deltagelse i hovedkonkurransen ligger stabilt fra år til år, mens det i barnekonkurransen har vært en jevn økning. Værmesig var det bra på lørdag med gode vindforhold og klart vær. På søndag var det noe mer vind men opphold. Hovedkonkurransen Hovedkonkurransen baserer seg på artsfiske fra småbåt, hvor deltagerne selv stiller med båt. Det er utarbeidet en artsliste med grunnvekter som utgjør poengberegningen i konkurransen. Det ble konkurrert både individuelt og i lag/team. Deltagelse i Scandinavian Saltwater Cup foregår også i team. Konkurransen hadde utgangspunkt fra fiskemottaket (LangesundFisk), hvor sekretariat, innveiing, skippermøte og båtregistrering holdt sted. Trutta Sportsfiskeforening hadde hovedansvaret for gjennomføringen, mens Langesund Fiskerlag bisto under innveiing, Langesund motorbåtforening hadde ansvaret for agn salg lørdag & søndag morgen og Bamble Røde Kors assisterte med sikkerheten. I årets individuelle konkurranse deltok 181 deltagere, fordelt på 77 båter. Av disse var 138 deltagere også med i teamkonkurransen, fordelt på 58 team. Det ble fisket etter en artsliste med 68 arter, og veid inn 1052 kilo fisk, fordelt på 35 arter. Det ble satt 4 festivalrekorder (brungylt, kloskate, makrell og ulke). På lørdag ble det arrangert "After Fishing" i hovedteltet på Dampskipsbryggen med en liten premiesermoni, hvor beste deltager og mest poeng givende fisk etter første dag ble premiert, samt 5 premier ble loddet ut til deltagere som var til stede. Det møtte opp mange deltagere til dette. 9

11 Hovedpremieutdelingen startet søndag kl , også i hovedteltet, og huset mye mennesker. Det ble premiert for: 50 beste plasseringer 5 beste lag 35 største arter Beste junior Beste dame Trekning av "Gullsnella" Premiebordet hadde en veiledende verdi på ca. kr ,- Sektorsponsorer var ProNav (premier, båtelektronikk), Elbe Normark (premier, fiskeutstyr), Pure Fishing (premier, fiskeutstyr). Mellom- & delsponsorer var Bamble IT-senter (datautstyr til sekretariat), InterSport (premier, gullsnella), Mustad Krok (premier, gull-, sølv- & bronsje krok). Sponsorer ble profilert med bannere på veggene rundt fiskemottaket, på sponsorplakater, på webside, i festivalprogram, samt annonsering under premieutdelingen. Innregistrering og fangstregistrering gikk meget bra, og det har ikke tidligere vært lavere antall feilregistreringer under hovedkonkurransen. Dette er en klar forbedring. Barnefiskekonkurransen. Denne konkurransen ble arrangert på brygga til fiskermottaket. Registrering og innveiing foregikk i/ved mottakshallen. Langesund Motorbåtforening v/kvinnegruppen De frustrerte havfruene hadde hovedansvaret for dette arrangementet, og Bamble Røde Kors assisterte med sikkerheten. Det deltok 112 barn i konkurransen og alle fikk flott deltakerpremie (fiskeutstyr, badeparkbillett og diverse artikler). Det ble fisket i to klasser, med hjelp og uten hjelp. De tre beste i hver klasse ble premiert med ekstra premie i tillegg til deltakerpremie (fiskeutstyr). Hovedpremien i klassen uten hjelp var en badetube levert av Norbunkring. Premieutdeling foregikk på stedet, umiddelbart etter konkurransen. Sponsorer var Norbunkring (Halvor A. Salen Eft.) (premier, fiskeutstyr), Bamble Jeger- og fiskerlag (premier, div. artikler) og Quality Hotel Skjærgården (gratisbilletter til badeparken). Sponsorer ble profilert med bannere på veggene rundt fiskemottaket, på sponsorplakater, på webside, i festivalprogram, samt annonsering under premieutdelingen. 10

12 Logestikk, materiell. Denne sektoren hadde ansvar for å sette opp/rigge ned telt, strøm, vann, organisere parkering, omdirigere busser, vakthold, renovasjon, sekretariat, transport m.m. LSFF er en stor og krevende festival når det kommer til logestikk og materiell. Det kreves titals Kw strøm, et vannanlegg, og i år, 15 telter fra 18 x 15 m ned til 9x9 m. 25 store arbeidsbenker, bord og stoler. Vi monterte et akvarium med et basseng på 2 x 8 m pluss 8 akvarier av glass, med sjøfisk. Det største festivalområdet var på Dampskipsbrygga, Nordre Dampskipsbrygge og Torget, noe som gjorde festivalen sentral i sentrum. Langesund Idrettsforening var vår viktige støttespiller i å rigge- og rivearbeidet, vi er dem meget takknemlige for innsatsen. Videre var det meget god støtte fra flere frivillige, firmaer og Bamble kommune. Det skal være et logestikk som kan passe opp levering, råstoff tilgang, tilbehør og vakthold som alltid er tilstede. Vi ser at frivillighet må vi bygge videre på for at en slik festival skal være mulig å gjennomføre. Sekretariat. Sekretariatet i sentrum var plassert i 1.etg på losbygget. Dette ble bemannet av festivalledelsen sammen med medhjelpere. Sekretariatet fungerte også som matriellager. Transport. Transport ble ivaretatt av festivalledelsen sammen med medhjelpere. En bil med tilhenger var lånt gjennom sponsoravtale fra Stathelle Auto, samt en laste-/varebil. I tillegg ble det benyttet private kjøretøy til de ulike oppdragene. Det var til sammen ca. 7 kjøretøy i bruk under festivalhelgen. Telter. LSFF satt opp 14 telt. 2 stk 15x18m 3 stk 9x9m 1 stk 9x18m 5 stk 3x6m 3 stk 3x3m 3 stands ble satt opp av egen aktør. Teltoppsett startet på onsdag ettermiddag og pågikk til fredag ettermiddag. 11

13 Innredning: Storteltene på Dampskipsbryggen ble innredet med scene, skillevegger, stålbenker, stoler, bord, sittebenker m.m. Scenen var på 6x4m, og ble rigget med lydutstyr, projektor og lerret. Lydpult var plassert i andre enden av teltet ovenfor scenen. Dette ble levert og betjent av Optilux. Nordsiden av storteltet ble benyttet som service område, hvor en låsbar lagerkonteiner ble plassert. 3x6-telt på torget og et 9x9-telt på nordre Dampskipsbrygge ble innredet med stålbenker, bord og sittebenker. 9x9-telt på fiskemottaket ble innredet med bord og sittebenker. Samtlige telt ble benyttet under hele festivalen, i tillegg kom telt som utstillere hadde medbrakt. Disse satt de opp selv. To søppelkonteinere ble plasser i sentrum, og søppeldunker ble fordelt rundt i området hvor det var hensiktsmessig å plassere disse. En stor søppeldunk for papir ble plassert ved storteltet. Sør for storteltet ble det satt opp 5 toalett, to pissoar og en vask. Parkering. Det ble klargjort for parkering på Slåttnes grusbane og på havneterminalen. Disse plassene ble mye brukt. Trafikk. Busstrafikk til sentrum ble rutet om til vestsiden av rådhuset fra fredag kl.12. i fm dette ble det satt opp en del skilt og infoskriv. Minitoget (festivaltoget) gikk med to vogner mellom sentrum og Langesund Fisk. Det var meget godt belegg på dette tilbudet. Vakthold. Festivalområde hadde vakthold fra torsdags kveld til festivalslutt på søndag, med streifvakter. Disse sørget også for at søppeldunker ble tømt med jevne mellomrom. I storteltet på kveldene var det i tillegg ordensvakter. Det ble utarbeidet egne vaktinstrukser. Sponsorer Sponsorene i denne sektoren var: Ramirent (lift, konteiner) NicroStål (stålbenker) Langesund Fisk (truck) Oxum (søppelkontainere og tømming) Norsk Gjenvinning (tømming av toaletter) Kjeldal Elektro (oppkobling av strøm og utlån av materiell) Stathelle Auto (kjøretøy og tilhenger) Byggmakker Havna (diverse byggemateriell) 12

14 Markedsføring og sponsorarbeid. Markedsføringsplan ble satt tidlig, rundt årsskiftet Vi avtalte å utarbeide en logo og profil som skulle brukes, og hvilke virkemidler som skulle brukes. Logo, bilder og materiell har fungert, og vi ser i ettertid at vi gjorde noen riktige valg. En "flyer" ble utarbeidet på et tidlig tidspunkt, med informasjon i grove trekk hva festivalen skulle inneholde. Denne ble distribuert i hovedsak i nærmiljøet. Roll Ups og bannere ble utarbeidet, og satt opp på strategiske steder. En ny web - side ble etablert, som gjenspeilet den nye profilen. Senere ble programmer distribuert rundt i sør Norge og vi ble helt klart lagt merke til. Tilstrømmingen til festvalen viser at første forsøk ble en suksess. I tillegg var vi tidlig ute med materiell og oppslag i media. Vi har derfor konkludert med at markedsføring er meget viktig, og at det koster meget ressurser. Festivalen har utarbeidet en sponsormappe som regulerer de ulike sponsoravtalene. Dette er et viktig verktøy for å sikre at sponsorer blir profilert korrekt, og at det foreligger konkrete avtaler rundt begge parters bidrag. Sponsormappen vil bli regulert for hvert år, og skal gjenspeile arrangementets størrelse og potensialet. Tilbakemelding fra årets og mulige fremtidige sponsorer, er at festivalen har et meget godt potensial og stort nedslagsfelt, da den favner om mange grupper. Profilering av sponsorer/bidragsytere ble gjort gjennom festivalprogrammet, bannere i festivalområdet, sponsorplakater, egenreklame på materiell, annonsering ved "events" og på websider. I tillegg ble de største sponsorene/bidragsytere profilert på de fleste publikasjoner, i avisannonser m.m. LSFF vil i sitt fremtidige sponsorarbeide fokusere mot næring og aktører rettet mot festivalens nedslagsfelt. Disse feltene er i hovedsak kunnskap & forvaltning, næring & ernæring, fritid & helse og kystkultur. 13

15 Økonomi Gjennom sponsor- og stønadsavtaler hadde LSFF fått inn ca. kr ,- i økonomiske midler. I tillegg fikk festivalen en del materiell, råvarer og tjenester sponset, som representerte en betydelig verdi. Avtalene gitt gjennom Skagerak Festivalene er et solid fundament for å kunne arrangere en festival i denne størrelsen. Festivalen med konferansen hadde en omsetning på ca. kr ,- Det økonomiske sluttresultatet går i et mindre underskudd, slik at egenkapitalen har blitt berørt. Det er gjort en del investeringer, som vil gi fordeler ved fremtidige arrangement. Med de erfaringene og tilbakemeldingene festivalen sitter igjen med etter 2011, er det klart at dette har et økonomisk grunnlag for videre drift. Det er også på det rene at festivalen har økonomiske ringvirkninger i næring både lokalt og regionalt. Frivillige ressurser Totalt har det blitt nedlagt rundt 2000 dugnadstimer til forberedelser, planlegging, gjennomføring og avslutning av Langesund Sjømat- og Fiskefestival De fleste frivillige foreningene som bidro til festivalen, fikk kompensasjon for innsatsen. Dette viser viktigheten av et bredt kontaktnettverk mot frivillige organisasjoner og engasjerte personer, og dyrke dette samarbeidet, da den nedlagte arbeidsmengden representerer en betydelig verdi. 14

16 Oppsummert. Til å være et første gangs forsøk, må styret i Langesund Sjømat og Fiskefestival (LSFF) si seg meget godt fornøyd med vel gjennomført. Konseptet var vellykket, oppslutningen var over forventet, mennesker, og det er kun positive tilbakemeldinger. Alle aktører var meget godt fornøyd med hvordan dette ble gjennomført med de forutsetninger som lå til grunn. Det er en utfordring å ta et slikt stort arrangement inn i en by sentrum, og benytte områder som er avsatt til annet bruk. Gjennom godt samarbeid med Bamble kommune, næringsdrivende, naboer, trafikkanter, losvesen, politi, og foreninger ville dette ikke kunnet hatt et slikt omfang. Når vi så går inn på innsatsen for å få festivalen til å bli en suksess basert på ønsker og planer så er det uten tvil masser av frivillighet som er avgjørende. For å få på plass en storstue med sjømat, så er det viktig med en logistikk som fungerer optimalt. Kurs for barn og voksne, mat demonstrasjoner på scene og en kulinarisk restaurant, alt dette ble gjennomført til alles begeistring. Dette basert på alle de positive tilbakemeldinger som har kommet. Det er å gi honnør til Sjømat sektorens ledelse og frivillige. Med Odd Ivar Solvold og Ørjan Johannessen som mentorer ble dette meget godt gjennomført. Ken Andersens kulinariske fikk så stor pågang at det ble fullt og mange fikk ikke plass. Derfor, et meget godt utgangspunkt for

17 Den store utfordringen er logistikken til å rigge en festival. Det å bygge et festivalområde med telt, installere kjøkken med ovner, kjøler, strøm og vann, krever mange ressurser. Først og fremst er det menneskelige resurser som har kunnskap og vilje til å gjennomføre oppgavene. Her stilte frivillige fra LSFF medlemskap opp med en utrolig innsats. Uten denne frivilligheten ville ikke vi ha sett det festivalområdet som ble skapt. Border, stoler, utsmykking, blomster, bilder og ikke minst de smakfullt dekorerte bordene. LSFF hadde i 2011 avtale med Langesund idrettsforening, Kiwanis og Bamble kommunes bedriftslag innen rigging, vakthold og servering. L.I.F. hadde et stort ansvar ovenfor å få satt opp festivalområdet til en stor arena. Masse teltmontering, med hjelp fra Barnas Dag montører, montering av akvarier med hjelp fra frivillige og firma. Ikke minst var det avsperringer og skillting i hele området for å få trafikk og busser til å fungere. Stor utfordring som må ha en nøye gjennomgang for å finne forbedringer. Dette er stort og krever mer ressurser. I tillegg var det et profesjonelt firma som leverte lys og lyd. Det var også avtale på bilde, men dette fungerte ikke på grunn av for dårlig utstyr. Vi kan ikke for framtiden satse på projektor i telt, vi må over til storskjermer. Årets konferanse ble gjennomført i Kulturhuset Sentrumsgården i Langesund. Denne har fått et ettermele som er stort for vår festival. Den ble gjennomført med høy kompetanse på marineforskning. LSFF er et konsept som skal omfatte næring, kunnskap, fritid og kystkultur, derfor er styrets innstilling at det hvert år skal gjennomføres en konferanse med basis i hav forvaltning i Skagerrak og Nordsjøen. Årets konferanse er det beste utgangspunkt for å kunne bli en vesentlig havkonferanse for Norge. Tradisjonen gjennom 20 år, fiskekonkurransen, ble gjennomført som alltid strålende. Med barnefiskekonkurransen som et høydepunkt for barn, foreldre og besteforeldre, og muligens en tante og onkel til stede. Med over 100 deltagere på barnekonkurransen, og opp mot 200 på hovedkonkurranse, er den der den alltid har vært, og er en stor begivenhet for fritidsfiskeren. LSFF vil diskutere nye muligheter i denne sektoren, slik at flere skal få muligheter til å komme på sjøen og fiske. Dette er en utfordring som vil skape utvikling. 16

18 Vi skal også nevne markedsføringssektoren vår. Vi startet markedsføring tidlig på året 2011, og vi hadde jevne drypp helt frem til første dag av festivalen. Aviser, flyere, magasiner, plakater, TV, radio. Programmet ble det lagt ned mye arbeid og økonomi i, for å nå ut så langt som mulig. Vi vil påstå at vi gjorde det meste av sør Norge oppmerksom på at det var en sjømat og fiskefestival i Langesund den 12. til 14. august. Vi kjørte ut programmer i dette området, og fikk artikler i kyst magasiner. Markedsføring er av stor betydning, og må kreve en del av økonomien. Det er å avslutte denne gjennomgangen med å konkludere at dette konseptet fungerte slik våre ambisjoner var, gi folk smaken på sjømat, og gi kunnskap om viktigheten til forvaltning. Med mennesker inne i festivalen, hvor omsetningen av sjømat var så enorm at flere aktører gikk tomme for råstoff, er grunnlaget for å fortsette i år fremover, tydelige. LSFF styres utfordring er å få på plass en sikker økonomi, og å utvikle organisasjonen og konseptet. I tillegg til denne festivalrapporten, utarbeides en evalueringsrapport for internt bruk, slik at årets erfaringer bringes videre inn i fremtidig planlegging og gjennomføring. Planlegging og forberedelser til Langesund Sjømat- & Fiskefestival 2012 er allerede i gang, og dato for gjennomføring er satt til August

19 Festivalstyret. Nils-Egel Nilsen Hallgeir Kjeldal. Kai Thorsen Dalene. Ronny Nilsen. Gunn Rogn Hegge. Einar Krisiansen. Mannskap/bidragere. Gjermund Hagen. Nina Th. Nilsen. Øyvind Helland Olsen. Fredrik Mustad. Thomas Bjerkøen. Art Vegar Thorsen Dalene. Kine Bjerkeng Nilsen. Langesund Idrettsforening. Kiwanis. Bamble kommune bedriftsidrettslag. Trutta Sportsfiskeforening Langesund Motorbåtforening Langesund Fiskerlag Bamble Røde Kors Hjelpekorps Bio forum Aktører. Odd Ivar Solvold. Ørjan Johannessen. Bodil Nordjore Ken Andersen. Jan Fredrik Nilsen. Joana Duartes. Portugisiske kjøkken. Filippinske kjøkken. Butanske kjøkken. Leverandører. Barnas Dag Allegro og Kremt Det Skjer i Bamble Akvariekjelleren Kjeldal Elektro Bamble kommune Telemarksavisa Thure trykk Spar Bjerkøen NorEngros Optilux Buddy Brotorvet Union Bryggeri Sagawine Horeka LangesundFisk Victoria Gjestgiveri Bilder til rapporten er tatt av: Gunnar Moen, Hallgeir Kjeldal, Joana Duartes, Vigdis Eliassen Bamble Kommune 18

20 19

11. - 14. august 2011. www.lsff.no. Program

11. - 14. august 2011. www.lsff.no. Program 11. - 14. august 2011 www.lsff.no Program Ønsker du de ferskeste varene, kom til vår butikk UTESERVERING VED BUTIKKEN Ferdigretter Fiskesuppe Hvit/Gul Baccalao Laksewrap Fiskekaker Skalldyrfat (Fangstforbehold)

Detaljer

Program 2012. 2. - 5. aug. www.lsff.no FÅ SMAKEN PÅ SJØMAT FORVALTNINGS- KONFERANSE FISKEKONKURRANSE MARITIM MESSE KYSTKULTUR STORSKJERM

Program 2012. 2. - 5. aug. www.lsff.no FÅ SMAKEN PÅ SJØMAT FORVALTNINGS- KONFERANSE FISKEKONKURRANSE MARITIM MESSE KYSTKULTUR STORSKJERM Program 2012 2. - 5. aug. FÅ SMAKEN PÅ SJØMAT FORVALTNINGS- KONFERANSE FISKEKONKURRANSE MARITIM MESSE KYSTKULTUR STORSKJERM www.lsff.no VELKOMMEN TIL EN NY MATFEST FRA HAVET. Igjen ønsker vi velkommen

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012

GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012 SAK 20/11 GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012 Saksopplysning Gol Reisemål AS søkjer om kr. 150.000 i støtte pr. år, til Fårefestivalen i 2011 og 2012. Andre større bidragsytarar

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013

LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013 30.05.2013 mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Organisasjon... 5 3 Sammendrag erfaringer... 6 3.1 Erfaring og oppsummering til BØS... 6 3.2 Erfaring og oppsummering til DFS... 6 4 Administrasjonskomite...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer