FESTIVALRAPPORT 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FESTIVALRAPPORT 2011."

Transkript

1 FESTIVALRAPPORT Utarbeidet høsten Festivalen gjennomført 11. til 14. august. 1

2 Innledning. Det ble i 2009 vedtatt på årsmøtet til Langesund Fiskefestival å starte et eget arbeidsutvalg som skulle se på muligheter for å utvikle en større og mer folkelig festival. Et mål var å få flere nye aktiviteter involvert inn i festivalkonseptet. Utvalgets mandat var blant annet: Konseptet skal rette seg mot et bredt publikum og fremstå som interessant for flere målgrupper. Festivalen skal danne et naturlig knutepunkt mellom: - Sportsfiskere - Sjømatprodusenter - Fiskerinæringen - Havforskningsmiljøene - Restaurantbransjen Utvalget utarbeidet et forslag til oppbygging av en ny organisasjon med 7 forskjellige sektorområder for Langesund Sjømat og fiskefestival (LSFF). ORGANISASJONEN: Den nye organisasjonsoppbyggingen viste seg å være et helt riktig valg av fundament når vi betrakter resultatene av den første gjennomførte Langesund Sjømat og Fiskefestivalen i Det er denne organisasjonen vi nå skal bygge videre på. Den skal både justeres og forsterkes i årene som kommer. På nåværende tidspunkt dekker organisasjonen likevel de riktige områdene for å skape en innholdsrik og mer publikumsvennlig festival. Alle elementer for videre utvikling og fornying ligger i de forskjellige sektorene, det er derfor viktig å berike disse med nye ressurser og ideer. Langesund Sjømat og Fiskefestival i 2011, som var den første med et slikt stort omfang, ble en folkefest og suksess. Rundt mennesker besøkte festivalen på de 4 festivaldagene. Det utviklingsprogrammet som ble utarbeidet av utviklingsutvalget hadde et prioritert satsningsområde: Sjømat. Satsning på sjømat er noe som vil kunne skape entusiasme og identitet for LSFF-festivalen. 1

3 Da LSFF ble stiftet og styret ble samlet så ble vår første utfordring å etablere en organisasjon etter utvalgets forslag. Organisasjonen var delt i sektorer, hvor sjømat var en av disse. Når diskusjonen om oppbyggingen av sjømatsektoren kom så var det ingen tvil om at dette ville koste mye ressurser og innsats. Skulle dette bli en suksess så måtte flere muligheter vurderes. Det fremsto som naturlig å kontakte fiskerinæringen, interesseorganisasjoner, bransjens aktører, forbrukere og foredlere av sjømat. Vårt mål er å se verdikjeden i sjømat gjennom forvaltning, fiskerier, tilberedning og forbrukernes interesser. Vårt slagord er å få smaken på sjømat. Vi skal ha som mål at folket skal få smaken på og se hvordan det enkelt, delikat, omstendelig, smakfullt og fristende kan gjøre at sjømat blir hverdagsmat. Vi mener at vi i 2011 hadde området sjømat godt dekket på festivalen. Vi hadde en forvaltningskonferanse, fiskekonkurranser for barn og sports/fritidsfiskere, sjømatkonsepter på matkurs, åpne serveringssteder i Langesund med mange tilbud og et rikt utvalg av sjømat. Alt fra den fineste restaurantmat til lett mat i hånda. Et område i Langesund sentrum var fylt med 15 telt, hvor både nasjonal og internasjonal sjømat ble servert. Her var det akvarier med sjøfisk, garnbinner, bokforlag med maritime bøker og forskjellige kulturinnslag. Vårt hovedmål nå er å forberede og gjennomføre en enda mer omfattende og interessant festival i Det er en utfordring som krever ressurser som ikke begrenser mulighetene, derfor vil alle planer for 2012 være klare på dette området. Denne planleggingen vil være bygget på erfaringer og evalueringen av LSFF-festivalen 2011 som var en suksess. Et viktig område å utvikle for fremtiden er engasjementet fra frivillige som vil gjøre en innsats for LSFFfestivalen. Tilgjengelige menneskelige ressurser gjennom frivillighet må ideelt sett utvides til det dobbelte av hva vi hadde til rådighet i De frivillige foreningene som bidro i 2011 gjorde en meget god jobb, men de ble for få i forhold til hva det var behov for. LSFF er et stort og omfattende apparat som må fungere godt både før og etter festivaldagene. Derfor trengs det mer hjelp fra frivillige til å opprettholde det nye festivalkonseptet som gradvis bør utvikles og utvides til å bli mer innholdsrikt. Dette er en meget viktig forutsetning for utviklingen av LSFF-festivalen i årene som kommer. Nå vil hver enkeltsektor komme med sine innlegg om hvordan erfaringer fra 2011 vil være med å forme festivalen i Her vil det komme fram hva som blir organisasjonens form og hva som blir ressursbehovet i Et mål er at sektorene blir mest mulig selvstendige på sine ansvarsområder og at samhandlingen mellom sektorene og styret blir konkretisert. Vi skal være en festival med tydelige felles mål, men vi skal samtidig være en effektiv organisasjon der hver sektor tar et selvstendig ansvar. Alle må finne sin plass, og forholde seg til den. En sikker ledelse er oppe i alt dette meget viktig. Det kreves en ledelse som tar ansvar og ser linjene i hva som må gjøres. Styreleder. Festivalsjef. Nils-Egel Nilsen 2

4 Kultur. Louis Jacoby To Vise menn Blu Viro. Ove Thorkildsen. Konferansier Jan Fredrik Nilsen. Torbjørn Isnes. Einar Bjordam. Kulturinnslag på Langesund Sjømat- og Fiskefestival må tilpasses den totale aktiviteten som festivalen har. Derfor er det viktig å finne de rette kulturinnslagene, som står nærmest det målet festivalen vil oppnå: Få smaken på sjømat. Viser og sang samt trivelig trekkspillmusikk er godt på linje med det maritime miljøet som vi ønsker å skape på festivalen. Derfor må vi finne våre aktører innenfor dette området. Under årets festival hadde vi en gutt som konferansier og han var et passende innslag med maritime klær fra perioden rundt Under LSFF 2012 ønsker vi oss en gutt og en jente. Festivalområdet er viktig å vurdere som arena for kurs, restauranter, servering og kulturscene. Vi må ha mer aktivitet i byen i form av forskjellige kulturinnslag men passe på at innslagene ikke fremstår som upassende eller forstyrrende i forhold til hverandre. Derfor er det viktig å starte et arbeid med kultursektoren for 2012 tidlig i prosessen. Det er også meget viktig å sette av midler i budsjett med klar beskjed om hva vi ønsker av innslag. Kultur krever mye økonomiske midler men spiller en meget viktig rolle for den totale festivalopplevelsen vi ønsker å gi alle besøkende festivalgjester. Vi er derfor klare på viktigheten av å ha et riktig kulturprogram for LSFF-festivalen i Det vil også være riktig at en ledelse og stab med kulturinteresser tar denne oppgaven for festivalen. Vi må prøve å oppnå det nivået at kultursektoren blir selvstendig og tar oppgavene fra A til Å. Her inngår økonomiansvar, markedsføring, kulturprogrammet og gjennomføring. 3

5 Messe. Messe var ikke et satsningsområde i 2011, men kom som en del av sjømatsektoren. Nå ser vi at flere aktiviteter burde ligge i en egen messesektor, som må bli en tydeligere del av festivalen. Sjømatsektoren må håndtere aktiviteter som festivalen selv arrangerer, så må alt av aktører utover de interne bli en del av messesektoren. Akvarier, boksalg, demonstrasjoner, salg av nasjonale og internasjonale sjømatprodukter, hav- og sjøprodukter samt fiskeutstyr. Alt dette utgjør messesektoren og må få større oppmerksomhet i festivalen. Derfor er det viktig å sette inn ressurser slik at denne sektoren kan bli større på mange områder. De aktørene som hadde standplass i dette messeområdet under årets festival opplevde stor tilstrømning av interesserte mennesker og var derfor meget fornøyde. Akvariet var en suksess, både for barn og voksne. Åtte akvarier og et basseng på 2 x 8 meter med masse sjøfisk gjorde inntrykk. Langesund Fisk med matdronning Bodil Nordjore hadde bortimot fullt telt under hele festivalen. Ellers var det servering av innlandsfisk, smaksprøver av berggylte, internasjonal sjømat fra Bhutan og Filippinene, salg av garnbinner og maritime bøker å finne på messeområdet. Vi var i år noe begrenset i forhold til tilgang til plass, men her finnes det løsninger. Organisasjonsmessig må dette være en sektor med en egen selvstendig ledelse og stab som kan dele aktivitetene opp etter de mulighetene som ligger i et messekonsept. Vi har i dag et akvarium som trenger særinteresser for å kunne driftes og utvikles. Vi har også behov for flere frivillige til å rigge vann og yte service overfor standsaktører. Uansett så er potensialet for å satse stort på messe til stede. Dette potensialet viste festivalen 2011 på en bra måte der flere av aktørene med standplass gjerne vil komme tilbake i Velkommen skal både de og nye aktører være! 4

6 Sjømat. Vårt slagord ble: Få smaken på sjømat, etter lange og positive diskusjoner. Vi har sett på en masse former for konsepter, og vi har diskutert med bransjen, både lokalt og nasjonalt. Og vi ser at kontakten med matfolket lokalt og nasjonalt ga oss god innsikt i sjømatens verden. Vårt lokalsamfunn har dyktige og engasjerte personer innen mat laging, og det er de som med stor iver har drevet frem 2011 konseptet. De hadde kontakt med mesterkokken Odd Ivar Solvold i Sandefjord, tidligere bambling. Og ved et samarbeid med han og dem ble mye skapt, også i forhold til andre som eksempel norgesmesteren Ørjan Johannessen. Så var selvfølgelig vår lokale gourmet - kokk Ken Andersen også en meget viktig bidragsyter, som trakk fulle hus til sitt kulinariske spisested fra havets spiskammer, med god hjelp fra familie og frivillige. Østersåpning med smaksprøver ble en suksess, med Morten Klever fra Kulenarisk akademi. Odd Ivar Solvold og norgesmestern Ørjan Johannessen hadde begge demostrasjoner fra scenen med retter av makrell, lysing og salmalaks. Bodil Nordjore var en viktig del av bredden i sjømat opplevelsen. Hun hadde foredrag fra scenen om fisk og ernæring, og i tre dager demonstrerte hun blant annet røyking av makrell i ABU røken, i samme telt som Langesundfisk hadde sin stand. I dette teltet ble det arrangert Havets skattekiste for de minste barna, og publikum kunne se hvordan fisk skal fileteres. 5

7 Det var egen susshi kokk på Torget, som serverte og forklarte. Dette viste viktigheten av omfanget, og å ha kjente og gode kokker med i konseptet. Festivalen ville ikke blitt hva den ble uten denne satsningen. Vi ville ha et mangfold representert. Det var 2011 en god begynnelse på, med sjømat fra Butan, Filippinene og Portugal. For LSFF var det også del av festivalplanen å involvere, som en del av tanken på å integrere våre nye landsmenn. Derfor hadde vi kontakt med kommunen og den internasjonale forening. Vi fikk til et samarbeid mellom kommunen og handelsstandforeningen slik at vi hadde flere aktører med sjømat fra Butan og Filippinene. Dette er et område vi ser langt flere muligheter innefor, og må bli et fokusområde for LSFF fremover. Vi arrangerte Barnas kokkeskole hvor det var inne mange barn som deltagere, ledet av Odd Ivar Solvold og Ørjan Johannessen. 6

8 Det var kokkekurs for voksende med vin smaking, ledet av Odd Ivar Solvold og Ørjan Johannessen med lokale frivillige som assistenter. Det ble servert mange typer sjømat som røkt, saltet, kokt, stekt, kaker og supper, fra en masse fiskeslag som makrell, berggylte, torsk, lysing, laks, øret, hyse, sild og flere. Saltkokte reker, sjøkreps, krabber og skjell var med som en viktig del av sjømatbordet. Vi kan si at alle hadde mulighet til å få smaken på sjømat, og det så vi at mange gjorde. I tillegg må det fremheves at mye av all innsats var frivillig. Våre lokale hjelpere gjorde dette med troen på det hele, og var selv meget fornøyd med resultatet. Når det gjelder tilbakemeldinger fra aktører og publikum så er den gjennom positiv, og mange var klare på at de vil komme tilbake til neste år. Noe som gir LSFF en utfordring; en like bra, om så bedre, festival i

9 Konferanse. Langesundkonferansen er integrert i Langesund Sjømat- og Fiskefestival som en viktig del av hele konseptet. Målet med Langesundkonferansen er at denne skal utvikle seg til å bli den viktigste møteplassen for aktører innen fiskeri, forvaltning og forskning på marine ressurser i Skagerrak. Konferansen skal arrangeres hvert år i tilknytning til festivalen. Konferansen skal ha en nøkkelrolle i innen marin forskning og forvaltning i KASK området (Skagerrak/Kattegat området). De marine ressursene skal sees i lys av Fiskeri- og foredling, akvakultur, kystkultur folkehelse og turisme og internasjonalt samarbeid. Konferansen skal være møteplass for aktører innen alle disse områdene på tvers av fag- og landegrenser rundt Skagerrak. Det kanskje viktigste elementet i Langesundkonferansen er at den skal være en fassilitator og pådriver for forskning, nettverkssamarbeid og formidlingstiltak i hele KASK området i tidsrommet mellom konferansene. I dette inngår bl.a. å arrangere møteplasser der deltakere i prosjekter kan utarbeide søknader og diskutere problemstillinger. Selve konferanse - dagene skal være stedet hvor resultater formidles og ideer til nye tiltak klekkes ut. Konferansen 2011 var en stor suksess. Deltakelse fra Sverige, Danmark og Norge, samt representasjon fra EU ved DG Mare. Faglig sett en betydningsfull konferanse og det foreligger allerede konkrete planer for forskingsprosjekter. Disse er igangsatt av bl.a. Havforskningsinstituttet basert på ideer klekket ut på årets konferanse. Arbeidet videre krever mye. Bio forum Telemark, la inn en betydelig egenandel og Langesund Sjømat- og Fiskefestival tok en stor og betydelig del av selve gjennomføringskostnadene. Skal arbeidet videreføres, må det ligge en økonomisk sikkerhet i bunnen. Langesundkonferansen har allerede deltatt på ulike møter, bl.a. i Edinburgh, hvor vi har promotert konferansen som en viktig møteplass. Mottakelsen har vært positiv alle steder. Langesundkonferansen har behov for økonomisk støtte til å kunne utvikles videre og forberede neste års konferanse. Midlene skal i første rekke gå til konseptutvikling, inkludert deltakelse og markedsføring i viktige fora. 8

10 Konkurranse. I konkurransesektoren ble det avholdt en hovedfiskekonkurranse over to dager og en barnefiskekonkurranse på lørdagen. Generelt. Konkurransesektoren gjennomførte hele sitt arrangement etter plan. Deltagelse i hovedkonkurransen ligger stabilt fra år til år, mens det i barnekonkurransen har vært en jevn økning. Værmesig var det bra på lørdag med gode vindforhold og klart vær. På søndag var det noe mer vind men opphold. Hovedkonkurransen Hovedkonkurransen baserer seg på artsfiske fra småbåt, hvor deltagerne selv stiller med båt. Det er utarbeidet en artsliste med grunnvekter som utgjør poengberegningen i konkurransen. Det ble konkurrert både individuelt og i lag/team. Deltagelse i Scandinavian Saltwater Cup foregår også i team. Konkurransen hadde utgangspunkt fra fiskemottaket (LangesundFisk), hvor sekretariat, innveiing, skippermøte og båtregistrering holdt sted. Trutta Sportsfiskeforening hadde hovedansvaret for gjennomføringen, mens Langesund Fiskerlag bisto under innveiing, Langesund motorbåtforening hadde ansvaret for agn salg lørdag & søndag morgen og Bamble Røde Kors assisterte med sikkerheten. I årets individuelle konkurranse deltok 181 deltagere, fordelt på 77 båter. Av disse var 138 deltagere også med i teamkonkurransen, fordelt på 58 team. Det ble fisket etter en artsliste med 68 arter, og veid inn 1052 kilo fisk, fordelt på 35 arter. Det ble satt 4 festivalrekorder (brungylt, kloskate, makrell og ulke). På lørdag ble det arrangert "After Fishing" i hovedteltet på Dampskipsbryggen med en liten premiesermoni, hvor beste deltager og mest poeng givende fisk etter første dag ble premiert, samt 5 premier ble loddet ut til deltagere som var til stede. Det møtte opp mange deltagere til dette. 9

11 Hovedpremieutdelingen startet søndag kl , også i hovedteltet, og huset mye mennesker. Det ble premiert for: 50 beste plasseringer 5 beste lag 35 største arter Beste junior Beste dame Trekning av "Gullsnella" Premiebordet hadde en veiledende verdi på ca. kr ,- Sektorsponsorer var ProNav (premier, båtelektronikk), Elbe Normark (premier, fiskeutstyr), Pure Fishing (premier, fiskeutstyr). Mellom- & delsponsorer var Bamble IT-senter (datautstyr til sekretariat), InterSport (premier, gullsnella), Mustad Krok (premier, gull-, sølv- & bronsje krok). Sponsorer ble profilert med bannere på veggene rundt fiskemottaket, på sponsorplakater, på webside, i festivalprogram, samt annonsering under premieutdelingen. Innregistrering og fangstregistrering gikk meget bra, og det har ikke tidligere vært lavere antall feilregistreringer under hovedkonkurransen. Dette er en klar forbedring. Barnefiskekonkurransen. Denne konkurransen ble arrangert på brygga til fiskermottaket. Registrering og innveiing foregikk i/ved mottakshallen. Langesund Motorbåtforening v/kvinnegruppen De frustrerte havfruene hadde hovedansvaret for dette arrangementet, og Bamble Røde Kors assisterte med sikkerheten. Det deltok 112 barn i konkurransen og alle fikk flott deltakerpremie (fiskeutstyr, badeparkbillett og diverse artikler). Det ble fisket i to klasser, med hjelp og uten hjelp. De tre beste i hver klasse ble premiert med ekstra premie i tillegg til deltakerpremie (fiskeutstyr). Hovedpremien i klassen uten hjelp var en badetube levert av Norbunkring. Premieutdeling foregikk på stedet, umiddelbart etter konkurransen. Sponsorer var Norbunkring (Halvor A. Salen Eft.) (premier, fiskeutstyr), Bamble Jeger- og fiskerlag (premier, div. artikler) og Quality Hotel Skjærgården (gratisbilletter til badeparken). Sponsorer ble profilert med bannere på veggene rundt fiskemottaket, på sponsorplakater, på webside, i festivalprogram, samt annonsering under premieutdelingen. 10

12 Logestikk, materiell. Denne sektoren hadde ansvar for å sette opp/rigge ned telt, strøm, vann, organisere parkering, omdirigere busser, vakthold, renovasjon, sekretariat, transport m.m. LSFF er en stor og krevende festival når det kommer til logestikk og materiell. Det kreves titals Kw strøm, et vannanlegg, og i år, 15 telter fra 18 x 15 m ned til 9x9 m. 25 store arbeidsbenker, bord og stoler. Vi monterte et akvarium med et basseng på 2 x 8 m pluss 8 akvarier av glass, med sjøfisk. Det største festivalområdet var på Dampskipsbrygga, Nordre Dampskipsbrygge og Torget, noe som gjorde festivalen sentral i sentrum. Langesund Idrettsforening var vår viktige støttespiller i å rigge- og rivearbeidet, vi er dem meget takknemlige for innsatsen. Videre var det meget god støtte fra flere frivillige, firmaer og Bamble kommune. Det skal være et logestikk som kan passe opp levering, råstoff tilgang, tilbehør og vakthold som alltid er tilstede. Vi ser at frivillighet må vi bygge videre på for at en slik festival skal være mulig å gjennomføre. Sekretariat. Sekretariatet i sentrum var plassert i 1.etg på losbygget. Dette ble bemannet av festivalledelsen sammen med medhjelpere. Sekretariatet fungerte også som matriellager. Transport. Transport ble ivaretatt av festivalledelsen sammen med medhjelpere. En bil med tilhenger var lånt gjennom sponsoravtale fra Stathelle Auto, samt en laste-/varebil. I tillegg ble det benyttet private kjøretøy til de ulike oppdragene. Det var til sammen ca. 7 kjøretøy i bruk under festivalhelgen. Telter. LSFF satt opp 14 telt. 2 stk 15x18m 3 stk 9x9m 1 stk 9x18m 5 stk 3x6m 3 stk 3x3m 3 stands ble satt opp av egen aktør. Teltoppsett startet på onsdag ettermiddag og pågikk til fredag ettermiddag. 11

13 Innredning: Storteltene på Dampskipsbryggen ble innredet med scene, skillevegger, stålbenker, stoler, bord, sittebenker m.m. Scenen var på 6x4m, og ble rigget med lydutstyr, projektor og lerret. Lydpult var plassert i andre enden av teltet ovenfor scenen. Dette ble levert og betjent av Optilux. Nordsiden av storteltet ble benyttet som service område, hvor en låsbar lagerkonteiner ble plassert. 3x6-telt på torget og et 9x9-telt på nordre Dampskipsbrygge ble innredet med stålbenker, bord og sittebenker. 9x9-telt på fiskemottaket ble innredet med bord og sittebenker. Samtlige telt ble benyttet under hele festivalen, i tillegg kom telt som utstillere hadde medbrakt. Disse satt de opp selv. To søppelkonteinere ble plasser i sentrum, og søppeldunker ble fordelt rundt i området hvor det var hensiktsmessig å plassere disse. En stor søppeldunk for papir ble plassert ved storteltet. Sør for storteltet ble det satt opp 5 toalett, to pissoar og en vask. Parkering. Det ble klargjort for parkering på Slåttnes grusbane og på havneterminalen. Disse plassene ble mye brukt. Trafikk. Busstrafikk til sentrum ble rutet om til vestsiden av rådhuset fra fredag kl.12. i fm dette ble det satt opp en del skilt og infoskriv. Minitoget (festivaltoget) gikk med to vogner mellom sentrum og Langesund Fisk. Det var meget godt belegg på dette tilbudet. Vakthold. Festivalområde hadde vakthold fra torsdags kveld til festivalslutt på søndag, med streifvakter. Disse sørget også for at søppeldunker ble tømt med jevne mellomrom. I storteltet på kveldene var det i tillegg ordensvakter. Det ble utarbeidet egne vaktinstrukser. Sponsorer Sponsorene i denne sektoren var: Ramirent (lift, konteiner) NicroStål (stålbenker) Langesund Fisk (truck) Oxum (søppelkontainere og tømming) Norsk Gjenvinning (tømming av toaletter) Kjeldal Elektro (oppkobling av strøm og utlån av materiell) Stathelle Auto (kjøretøy og tilhenger) Byggmakker Havna (diverse byggemateriell) 12

14 Markedsføring og sponsorarbeid. Markedsføringsplan ble satt tidlig, rundt årsskiftet Vi avtalte å utarbeide en logo og profil som skulle brukes, og hvilke virkemidler som skulle brukes. Logo, bilder og materiell har fungert, og vi ser i ettertid at vi gjorde noen riktige valg. En "flyer" ble utarbeidet på et tidlig tidspunkt, med informasjon i grove trekk hva festivalen skulle inneholde. Denne ble distribuert i hovedsak i nærmiljøet. Roll Ups og bannere ble utarbeidet, og satt opp på strategiske steder. En ny web - side ble etablert, som gjenspeilet den nye profilen. Senere ble programmer distribuert rundt i sør Norge og vi ble helt klart lagt merke til. Tilstrømmingen til festvalen viser at første forsøk ble en suksess. I tillegg var vi tidlig ute med materiell og oppslag i media. Vi har derfor konkludert med at markedsføring er meget viktig, og at det koster meget ressurser. Festivalen har utarbeidet en sponsormappe som regulerer de ulike sponsoravtalene. Dette er et viktig verktøy for å sikre at sponsorer blir profilert korrekt, og at det foreligger konkrete avtaler rundt begge parters bidrag. Sponsormappen vil bli regulert for hvert år, og skal gjenspeile arrangementets størrelse og potensialet. Tilbakemelding fra årets og mulige fremtidige sponsorer, er at festivalen har et meget godt potensial og stort nedslagsfelt, da den favner om mange grupper. Profilering av sponsorer/bidragsytere ble gjort gjennom festivalprogrammet, bannere i festivalområdet, sponsorplakater, egenreklame på materiell, annonsering ved "events" og på websider. I tillegg ble de største sponsorene/bidragsytere profilert på de fleste publikasjoner, i avisannonser m.m. LSFF vil i sitt fremtidige sponsorarbeide fokusere mot næring og aktører rettet mot festivalens nedslagsfelt. Disse feltene er i hovedsak kunnskap & forvaltning, næring & ernæring, fritid & helse og kystkultur. 13

15 Økonomi Gjennom sponsor- og stønadsavtaler hadde LSFF fått inn ca. kr ,- i økonomiske midler. I tillegg fikk festivalen en del materiell, råvarer og tjenester sponset, som representerte en betydelig verdi. Avtalene gitt gjennom Skagerak Festivalene er et solid fundament for å kunne arrangere en festival i denne størrelsen. Festivalen med konferansen hadde en omsetning på ca. kr ,- Det økonomiske sluttresultatet går i et mindre underskudd, slik at egenkapitalen har blitt berørt. Det er gjort en del investeringer, som vil gi fordeler ved fremtidige arrangement. Med de erfaringene og tilbakemeldingene festivalen sitter igjen med etter 2011, er det klart at dette har et økonomisk grunnlag for videre drift. Det er også på det rene at festivalen har økonomiske ringvirkninger i næring både lokalt og regionalt. Frivillige ressurser Totalt har det blitt nedlagt rundt 2000 dugnadstimer til forberedelser, planlegging, gjennomføring og avslutning av Langesund Sjømat- og Fiskefestival De fleste frivillige foreningene som bidro til festivalen, fikk kompensasjon for innsatsen. Dette viser viktigheten av et bredt kontaktnettverk mot frivillige organisasjoner og engasjerte personer, og dyrke dette samarbeidet, da den nedlagte arbeidsmengden representerer en betydelig verdi. 14

16 Oppsummert. Til å være et første gangs forsøk, må styret i Langesund Sjømat og Fiskefestival (LSFF) si seg meget godt fornøyd med vel gjennomført. Konseptet var vellykket, oppslutningen var over forventet, mennesker, og det er kun positive tilbakemeldinger. Alle aktører var meget godt fornøyd med hvordan dette ble gjennomført med de forutsetninger som lå til grunn. Det er en utfordring å ta et slikt stort arrangement inn i en by sentrum, og benytte områder som er avsatt til annet bruk. Gjennom godt samarbeid med Bamble kommune, næringsdrivende, naboer, trafikkanter, losvesen, politi, og foreninger ville dette ikke kunnet hatt et slikt omfang. Når vi så går inn på innsatsen for å få festivalen til å bli en suksess basert på ønsker og planer så er det uten tvil masser av frivillighet som er avgjørende. For å få på plass en storstue med sjømat, så er det viktig med en logistikk som fungerer optimalt. Kurs for barn og voksne, mat demonstrasjoner på scene og en kulinarisk restaurant, alt dette ble gjennomført til alles begeistring. Dette basert på alle de positive tilbakemeldinger som har kommet. Det er å gi honnør til Sjømat sektorens ledelse og frivillige. Med Odd Ivar Solvold og Ørjan Johannessen som mentorer ble dette meget godt gjennomført. Ken Andersens kulinariske fikk så stor pågang at det ble fullt og mange fikk ikke plass. Derfor, et meget godt utgangspunkt for

17 Den store utfordringen er logistikken til å rigge en festival. Det å bygge et festivalområde med telt, installere kjøkken med ovner, kjøler, strøm og vann, krever mange ressurser. Først og fremst er det menneskelige resurser som har kunnskap og vilje til å gjennomføre oppgavene. Her stilte frivillige fra LSFF medlemskap opp med en utrolig innsats. Uten denne frivilligheten ville ikke vi ha sett det festivalområdet som ble skapt. Border, stoler, utsmykking, blomster, bilder og ikke minst de smakfullt dekorerte bordene. LSFF hadde i 2011 avtale med Langesund idrettsforening, Kiwanis og Bamble kommunes bedriftslag innen rigging, vakthold og servering. L.I.F. hadde et stort ansvar ovenfor å få satt opp festivalområdet til en stor arena. Masse teltmontering, med hjelp fra Barnas Dag montører, montering av akvarier med hjelp fra frivillige og firma. Ikke minst var det avsperringer og skillting i hele området for å få trafikk og busser til å fungere. Stor utfordring som må ha en nøye gjennomgang for å finne forbedringer. Dette er stort og krever mer ressurser. I tillegg var det et profesjonelt firma som leverte lys og lyd. Det var også avtale på bilde, men dette fungerte ikke på grunn av for dårlig utstyr. Vi kan ikke for framtiden satse på projektor i telt, vi må over til storskjermer. Årets konferanse ble gjennomført i Kulturhuset Sentrumsgården i Langesund. Denne har fått et ettermele som er stort for vår festival. Den ble gjennomført med høy kompetanse på marineforskning. LSFF er et konsept som skal omfatte næring, kunnskap, fritid og kystkultur, derfor er styrets innstilling at det hvert år skal gjennomføres en konferanse med basis i hav forvaltning i Skagerrak og Nordsjøen. Årets konferanse er det beste utgangspunkt for å kunne bli en vesentlig havkonferanse for Norge. Tradisjonen gjennom 20 år, fiskekonkurransen, ble gjennomført som alltid strålende. Med barnefiskekonkurransen som et høydepunkt for barn, foreldre og besteforeldre, og muligens en tante og onkel til stede. Med over 100 deltagere på barnekonkurransen, og opp mot 200 på hovedkonkurranse, er den der den alltid har vært, og er en stor begivenhet for fritidsfiskeren. LSFF vil diskutere nye muligheter i denne sektoren, slik at flere skal få muligheter til å komme på sjøen og fiske. Dette er en utfordring som vil skape utvikling. 16

18 Vi skal også nevne markedsføringssektoren vår. Vi startet markedsføring tidlig på året 2011, og vi hadde jevne drypp helt frem til første dag av festivalen. Aviser, flyere, magasiner, plakater, TV, radio. Programmet ble det lagt ned mye arbeid og økonomi i, for å nå ut så langt som mulig. Vi vil påstå at vi gjorde det meste av sør Norge oppmerksom på at det var en sjømat og fiskefestival i Langesund den 12. til 14. august. Vi kjørte ut programmer i dette området, og fikk artikler i kyst magasiner. Markedsføring er av stor betydning, og må kreve en del av økonomien. Det er å avslutte denne gjennomgangen med å konkludere at dette konseptet fungerte slik våre ambisjoner var, gi folk smaken på sjømat, og gi kunnskap om viktigheten til forvaltning. Med mennesker inne i festivalen, hvor omsetningen av sjømat var så enorm at flere aktører gikk tomme for råstoff, er grunnlaget for å fortsette i år fremover, tydelige. LSFF styres utfordring er å få på plass en sikker økonomi, og å utvikle organisasjonen og konseptet. I tillegg til denne festivalrapporten, utarbeides en evalueringsrapport for internt bruk, slik at årets erfaringer bringes videre inn i fremtidig planlegging og gjennomføring. Planlegging og forberedelser til Langesund Sjømat- & Fiskefestival 2012 er allerede i gang, og dato for gjennomføring er satt til August

19 Festivalstyret. Nils-Egel Nilsen Hallgeir Kjeldal. Kai Thorsen Dalene. Ronny Nilsen. Gunn Rogn Hegge. Einar Krisiansen. Mannskap/bidragere. Gjermund Hagen. Nina Th. Nilsen. Øyvind Helland Olsen. Fredrik Mustad. Thomas Bjerkøen. Art Vegar Thorsen Dalene. Kine Bjerkeng Nilsen. Langesund Idrettsforening. Kiwanis. Bamble kommune bedriftsidrettslag. Trutta Sportsfiskeforening Langesund Motorbåtforening Langesund Fiskerlag Bamble Røde Kors Hjelpekorps Bio forum Aktører. Odd Ivar Solvold. Ørjan Johannessen. Bodil Nordjore Ken Andersen. Jan Fredrik Nilsen. Joana Duartes. Portugisiske kjøkken. Filippinske kjøkken. Butanske kjøkken. Leverandører. Barnas Dag Allegro og Kremt Det Skjer i Bamble Akvariekjelleren Kjeldal Elektro Bamble kommune Telemarksavisa Thure trykk Spar Bjerkøen NorEngros Optilux Buddy Brotorvet Union Bryggeri Sagawine Horeka LangesundFisk Victoria Gjestgiveri Bilder til rapporten er tatt av: Gunnar Moen, Hallgeir Kjeldal, Joana Duartes, Vigdis Eliassen Bamble Kommune 18

20 19

2. - 5. AUGUST 2012 SPONSORMAPPE 2012

2. - 5. AUGUST 2012 SPONSORMAPPE 2012 2. - 5. AUGUST 2012 SPONSORMAPPE 2012 DIN BEDRIFT/VIRKSOMHET KAN PROFILERES I LANGESUND SJØMAT- & FISKEFESTIVAL Langesund Fiskefestival ble avholdt første gang i 1989, i Langesund. I 2011 endret festivalen

Detaljer

FESTIVALRAPPORT 2012.

FESTIVALRAPPORT 2012. FESTIVALRAPPORT 2012. Utarbeidet høsten 2012. Festivalen gjennomført 2. til 5. august. 1 Innhold. 1. Innledning. s. 3 2. Konferansen. s. 5 3. Sjømat, få smaken på. s. 6 4. Fiskekonkurransen. s. 8 5. Maritim

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

www.osloopenwater.no

www.osloopenwater.no www.osloopenwater.no Bakgrunn Svanger med ideen lenge Tradisjon i gamle dager Vannkvalitet tilrettelagt På tide i Oslo Folkefest Badestrand mitt i byen «Turistattraksjon» Plass til mye publikum Parkeringsplasser

Detaljer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer Velkommen til Norges største lokalmatfestival For mer info: www.matfest.no Bergen Matfest er en av Norges største matfestivaler, og har som mål å fremme lokal mat og lokale mattradisjoner gjennom å synliggjøre

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 Hovedsponsor 2013 Pakken inneholder: Markedsføring Presenteres som Hovedsponsor i all markedsføring og presentasjoner av VM i Skreifiske. VM-Avisen 1/1-side annonse (4

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Norsk Sjømatsenter - kunnskapsutvikling for sjømatnæringen Vår rolle: Vi utvikler og formidler kunnskap om sjømat nasjonalt Vår visjon: Vi skal gjøre

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

KYSTKULTURUKA I LANGESUND 12. - 18. juni 2016

KYSTKULTURUKA I LANGESUND 12. - 18. juni 2016 KYSTKULTURUKA I LANGESUND 12. - 18. juni 2016 Søndag 12. juni.: Tirsdag 14. juni: Torsdag 16. juni: Lørdag 18. juni: Fyrets dag på Langøya. Kystkulturkveld på Halen gård. Vise- og allsangkveld på Langøya

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø under Varanger Arctic Kite Enduro 24.-28. mars 2015?

Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø under Varanger Arctic Kite Enduro 24.-28. mars 2015? Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø under Varanger Arctic Kite Enduro 24.-28. mars 2015? Program VAKE i Berlevåg 21.-24. mars Berlevåg er vertskap for VAKE-starten og her kommer

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Oppstart av festivalen var et lokalt initiativ av grunder Torill Bakken i 2004. I 2009 overtok Alta Næringsforening festivalen.

Oppstart av festivalen var et lokalt initiativ av grunder Torill Bakken i 2004. I 2009 overtok Alta Næringsforening festivalen. VIDEREUTVIKLING BOREALIS MATFESTIVAL 2015-2016-2017 Mål og Rammer BAKGRUNN FOR SØKNADEN Borealis Matfestival skal arrangeres i Alta for 10. gang i 2015. I 2015 vil tidsrommet være 5-7 mars 2015. Startdagen

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Tilskuddet utgjør 14 % av prosjektets samlede kostnader på kr

Tilskuddet utgjør 14 % av prosjektets samlede kostnader på kr Saksnr. 4634/08 Løpenr.12853/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad INNOBYGD 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

11. - 14. august 2011. www.lsff.no. Program

11. - 14. august 2011. www.lsff.no. Program 11. - 14. august 2011 www.lsff.no Program Ønsker du de ferskeste varene, kom til vår butikk UTESERVERING VED BUTIKKEN Ferdigretter Fiskesuppe Hvit/Gul Baccalao Laksewrap Fiskekaker Skalldyrfat (Fangstforbehold)

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning 2013. Revisor Årsmøte Valgkomite: Ola Magne Noren, Arne Hatløy og Terje Finnvik

Årsberetning 2013. Revisor Årsmøte Valgkomite: Ola Magne Noren, Arne Hatløy og Terje Finnvik Årsberetning 2013 Styret har i 2013 bestått av: Oldermann: Anita Løyning (på valg i 2014) Viseoldermann: Frode Selvaag (på valg 2014) Skattmester: Turid Jensen (på valg i 2014) Styremedlem: Elisabeth Bryne

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB

Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB INNHOLD Om HRK Sponsorpakker ORGANISERING Styret Sportskomite Daglig leder Sponsorkomite Anleggskomite Sprang Rideskolen Dressur Daglig drift Terapiridning Kafe OM HAUGESUND

Detaljer

STAVANGER OILERS CUP

STAVANGER OILERS CUP STAVANGER OILERS CUP U13 SPONSOR 13. - 15. J A N U A R 2017 www.stavangerhockeygames.no Stavanger hockey bygger videre på foregående års Millennium Cup suksess for 2000, 2001, 2002 g 2003 årgangene, og

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

PROFILERING AV HAMAR GAME COLLECTIVE & NORSK SPILLINDUSTRI

PROFILERING AV HAMAR GAME COLLECTIVE & NORSK SPILLINDUSTRI Prosjektbeskrivelse PROFILERING AV HAMAR GAME COLLECTIVE & NORSK SPILLINDUSTRI Nordic Game Conference, 17. - 19. mai 2017 Norske spillutviklere på Nordic Game Conference 2015 Oppsummering Hamar Game Collective

Detaljer

Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde. Det var ikke noe alternativ.

Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde. Det var ikke noe alternativ. Evalueringsmøte Fakkelnatta 2014.9.4.2014 kl 08.30-10.00 Tilstede: Augusta, Trond, Roger og Grete. Synspunktene fra bypatriotene. Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde.

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Informasjon til elever som skal delta på NM UEs hovedsamarbeidspartnere: 1 Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter 2009

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Sluttrapport fra HBF Camp 2015 finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnummer 2015/RB4586

Sluttrapport fra HBF Camp 2015 finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnummer 2015/RB4586 1 Sluttrapport fra HBF Camp 2015 finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnummer 2015/RB4586 Organisasjonens navn: Adresse: Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Postboks 9217

Detaljer

Få smaken på sjømat. Program. 1. - 4. aug.2013

Få smaken på sjømat. Program. 1. - 4. aug.2013 1. - 4. aug.2013 Program FISKE OG SJØMAT KONFERANSE KOKKEKURS SERVERING FISKEKONKURRANSER MARITIM MESSE KYSTKULTUR PROGRAM UNDERHOLDNING Få smaken på sjømat VELKOMMEN TIL SJØMAT, FISKE, KULTUR OG UNDER-

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

20:00 Kirkekonsert (inngang kr. 150,-) Torstein Fagerli - Leonard Cohen på engelsk

20:00 Kirkekonsert (inngang kr. 150,-) Torstein Fagerli - Leonard Cohen på engelsk Program 2012 Program Mandag 25. juni 15:00 Malerkurs med Igor Filippov på Galleri Christensen. Tirsdag 26. juni. 15.00 Malerkurs med Igor Filippov på Galleri Christensen. 20:00 Ungdomskonsert på Hotel

Detaljer

Byen Vår Drammen. 10. februar 2015

Byen Vår Drammen. 10. februar 2015 Byen Vår Drammen 10. februar 2015 Forretningsidé og formål Byen Vår Drammen AS skal være det selskapet som best kan være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD BOLIG2018-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 4 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2018 Når dere deltar

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

23-25 Mai. Jubileum 15 år med succé 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 BIKES, RACEWEAR & COMPONENTS

23-25 Mai. Jubileum 15 år med succé 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 BIKES, RACEWEAR & COMPONENTS Digital Printshop 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 BIKES, RACEWEAR & COMPONENTS 2015 23-25 Mai Jubileum 15 år med succé Vi har gleden av å invitere til Succé

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 31. august Forskningstorget 23. og 24. september

INFORMASJONSMØTE. 31. august Forskningstorget 23. og 24. september INFORMASJONSMØTE 31. august 2016 Forskningstorget 23. og 24. september Agenda 1. Deltakere og kart over torget 2. Praktisk informasjon 3. Informasjonsboden 4. Brosjyre 5. Nettsider 6. Presse/PR Deltakere

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

SPONSORINVITASJON FEBRUAR 2018 NORGES VAREMESSE LILLESTRØM FREMTIDENS FYSIOTERAPI - ER DU KLAR?

SPONSORINVITASJON FEBRUAR 2018 NORGES VAREMESSE LILLESTRØM FREMTIDENS FYSIOTERAPI - ER DU KLAR? SPONSORINVITASJON FREMTIDENS FYSIOTERAPI - ER DU KLAR? 12.-14. FEBRUAR 2018 NORGES VAREMESSE LILLESTRØM www.fysioterapikongressen.no SPONSORINVITASJON Vi ønsker med dette å invitere dere til å delta som

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

JKA Norgesmesterskapet 2008

JKA Norgesmesterskapet 2008 JKA Norgesmesterskapet 2008 Nordås karateklubb stod som arrangør av det syvende offisielle Norgesmesterskapet i JKA karate lørdag 8. mars i Fyllingsdalshallen, Bergen. Det var påmeldt 96 utøvere med til

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Ladies Tour of Norway

Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway 2016 video Visjon LToN skal skape BEGEISTRING, positive OPPLEVELSER og VARIGE VERDIER for: Team og øvrige deltagere Samarbeidspartnere Publikum Lokal samfunn

Detaljer

Jubilerende Sandviksdager

Jubilerende Sandviksdager Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 3-2012 24. september Jubilerende Sandviksdager En opplevelse for livet for engelskmannen James Heasman som fikk være med Tore Solberg og Arild Berge

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING DEN NORSKE VETERINÆRFORENING Utstillere Veterinærdagene 2015 Veterinærdagene 2015 Jnr. 1249/13/EB/Ark.6.430/Oslo 25.11.2013 Den norske veterinærforening arrangerer Veterinærdagene hver vår. Her møtes veterinærer

Detaljer

World Gym for Life Challenge 2017

World Gym for Life Challenge 2017 Frivillighetsmanual World Gym for Life Challenge 2017 Innhold Innhold... 2 3 rd World Gym for Life Challenge 2017... 3 Tidsplan World Gym for Life Challenge 2017... 4 Oslofjord Convention Center... 5 Frivillighetsarbeid...

Detaljer

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere.

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. I Oslofjorden finnes det ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Dere tilbys derfor å være med å forandre dette! Båten er endelig ferdig! Dette er den første egnede båten for funksjonshemmede

Detaljer

Commercial. Norwegian Pavilion! Delegat. Program

Commercial. Norwegian Pavilion! Delegat. Program Delegat Program Deltakelse på Commercial Norwegian Pavilion på Offshore Europe 2017 Suksessen med paviljongene i vårt velkjente konsept fortsetter i Aberdeen 2017. Messer & Display AS vil for 7. gang organisere

Detaljer

Jeg kjører grønt. Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst!

Jeg kjører grønt. Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst! Jeg kjører grønt Du parkerer bilen vi gir deg garantert gevinst! Hvorfor Ville det, tenke det, ønske det men gjøre det??? Målgruppe: Du som bruker bil til jobben! Hvem kan delta?... Du som - vanligvis

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 3. september 2015. Utstillere Forskningstorget 18. og 19. september

INFORMASJONSMØTE. 3. september 2015. Utstillere Forskningstorget 18. og 19. september INFORMASJONSMØTE 3. september 2015 Utstillere Forskningstorget 18. og 19. september Agenda 1. Deltakere og kart over torget 2. Praktisk informasjon 3. Informasjonsboden 4. Brosjyre 5. Nettsider 6. Presse/PR

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:.

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Case: UKM Krasjtest for unge arrangører Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Denne casen er delt inn i 4 bolker: Høst (november og desember) hvor dere

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Arbeidsutvalgets Årsmelding

Arbeidsutvalgets Årsmelding 2009 Arbeidsutvalgets Årsmelding WarpCrew post@warpcrew.com 1/1/2009 Leder Årsmeldingen er satt sammen av arbeidsutvalget i WarpCrew. Rapporten bygger på tilbakemeldinger fra medlemmer, ledere og sjef

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2013

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2013 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2013 For 13. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Arctic Equestrian Games AEG -AEG ble startet opp i 2006 og har vært arrangert hvert år i februar siden dette.

Detaljer

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet Sjekklister Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet 15 Arbeidsfordeling Produksjon Sted Dato Ansvarlige Navn Telefon E-post Hovedansvarlig *) Produksjonsleder

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer