Oppstart av Bondens marked i Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstart av Bondens marked i Drammen"

Transkript

1 Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, Bente Aksnes

2 Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke. Bondens marked er et torg der du som forbruker kan kjøpe mat direkte fra produsenten. Kravet til de som selger varene er at de selv skal ha høstet, avlet, fanget, syltet, bakt, røkt eller på annen måte foredlet maten. Fokus er på kvalitet og mangfold. er en sentrumsorganisasjon hvis formål er å bidra til en positiv utvikling av byens sentrum primært og byen for øvrig sekundært. Dette i troen på å få økt etterspørsel som bidrar til verdiskapning for selskapets aksjonærer. har avtale med Bondens marked sentralt om oppstart av og foreløpig drift av, Bondens Marked i Drammen. Mål for oppstart av Bondens marked Målet for Bondens marked generelt er å kunne tilby mat som du ikke så lett får tak i andre steder, og å gjenskape en fysisk møteplass mellom forbruker og produsent. Det er også et mål at flere gårdbrukere gjennom et direktesalg på Bondens marked kan styrke inntektsgrunnlaget på gården, samtidig som norske forbrukere får nye valgmuligheter. tok initiativ til oppstart av Bondens marked utfra en mening om at det ville bidra til å gjøre byen enda mer attraktiv og bidra til hverdagspulsen i sentrum. På den måten kan markedet også bidra til å styrke andre virksomheter i sentrum. Det har vært et bevisst ønske å bygge på tradisjonene for torghandel i Drammen, og gjennom markedet synliggjøre og styrke den eksisterende torghandelen. Vi har fokusert på å skape en vinn-vinn situasjon for produsenter og arrangør. Forankring og involvering Sentral forankring Oppstart av Bondens marked er mulig etter søknad til den sentrale organisasjonen. Viktige momenter er valg av markedsplass, ansvarlig gjennomfører etc. Bondens marked skal innrettes etter sentrale regler, som ligger ute på (Venstremeny, For deg som er deltaker). Det er en stor fordel å sette seg godt inn i disse. Før søknaden sendes er det et godt råd å kontakte den sentrale organisasjonen Vi har etter avtale om oppstart hatt en tett dialog med prosjektleder og rådgiver for Bondens marked sentralt, både gjennom møter, telefon og mail. Det har vært nyttig å samkjøre profil på markedet, få gode råd og eksempler på gjennomføring, få informasjon om kontaktpersoner 2

3 i egen region og å diskutere ideer for utvikling av og gjennomføring av markedet. En god sentral forankring har gjort forberedelser til og gjennomføring av arrangementet enklere. Forankring i egen virksomhet Oppstart av Bondens marked krever både økonomisk ressurs og tidsressurser. For å kunne gjennomføre en kvalitetsmessig god oppstart av markedet, må det prioriteres å bruke denne ressursen, noe som setter krav til forankring i egen virksomhet. Som nevnt i innledningen er Byen Vår Drammen sitt formål primært å bidra til en positiv utvikling av byens sentrum og verdiskapning for våre aksjonærer og medlemmer. Med dette som mål ble det utarbeidet en prosjektbeskrivelse og gjort en vurdering av Bondens marked oppstart i regi av selskapet. Prosjektet ble deretter vedtatt som innsatsområde av styret i Byen Vår Drammen AS, og nødvendig ressurs avsatt. Prosjektet ble siden forankret gjennom selskapets faggruppe bestående av handels- og serveringsaktører, før det ble igangsatt. Det er også gitt tett informasjon via web og elektroniske nyhetsbrev, og åpnet for innspill på hvordan man kan skape merverdi for flere gjennom en etablering av markedet. Forankring hos produsenter og aktuelle aktører innen samme område. Den viktigste og avgjørende aktøren på Bondens marked er produsenten med sine produkter. I utgangspunktet skal det være 15 produsenter tilstede på hver markedsdag. For å få til dette må man ha opp mot 30 produsenter i sitt nettverk. Dette er en avgjørende faktor for suksess. Det må vektlegges dialog, tilrettelegging, oppfølging og eierskap til markedet.. Det er også andre aktører med virksomhet innen samme område, og informasjonsflyt og dialog med disse er også av stor betydning. Under er en kortfattet oppsummering av forankringsarbeidet ut mot produsenter og aktører: 1. Kontakt en eller flere produsenter med erfaring fra markeder, liknende arrangementer etc. Bondens marked sentralt har god oversikt og kan hjelpe deg med å få tak i rett person. Avtal et møte, spør, lytt, lær og be om bistand 2. Informer og be andre aktører om råd og hjelp. De sitter gjerne på lister over produsenter, gode erfaringer, oversikt over muligheter til å søke midler. Inviter deg selv på møter. Mattilsynet er en viktig instans, kom i dialog raskest mulig. Få informasjon om liknende arrangementer, og unngå kollisjon i størst mulig grad. 3. Møt produsenter og aktører på deres egen arena. Delta på seminarer og møter, det bygger nettverk. Bli kjent med produsentene. Inviter deg selv ut på gårdsbesøk, vær sammen om å finne muligheter for markedsføring og synliggjøring for den enkelte verdien av deltakelse. 4. Direkte mail til alle aktuelle aktører, invitasjon og påmelding. Følges opp med en reminder, og deretter telefon hvis du ikke får svar. Til slutt telefon til utvalgte aktører, hvis det er produkter du mangler på markedet. 5. Gi deltakere ansvar for egne tillatelser, rigg og søppelhåndtering etc. Tilrettelegg mtp tilgjengelighet til telt, innkjøring på markedsområde, kartskisse for plassering, veiledning for parkering og lignende men hver og en må ta ansvar for sitt område 6. Vær til stede/vær tilgjengelig under markedsdagene, i alle fall de første. Få tilbakemeldinger, se på praktiske løsninger sammen med produsentene 7. Følg opp med mail i etterkant av hvert marked, og mail i forkant av neste marked. Å sende en kartskisse hvor alle boder er plassert i forkant, letter arbeidet på selve markedsdagen. 3

4 Finansiering Oppstart av Bondens marked i Drammen har i 2006 hatt et budsjett på ca kroner. Tildelt støtte og egeninnsats. Bondens marked i Drammen ble i 2006 gjennomført som et forprosjekt med intensjon om opprettelse og av egen organisering Forprosjektet er tildelt støtte fra Fylkesmannen, gjennom Bygdeutviklingsmidler til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette har bl.a. gjort det mulig å arrangere kurs for produsenter, ha restaurant bod på tre markeder og kjøpe inn telt til utleie for produsenter. Bondens marked sentralt har bidratt med banner til telt og forsikring av markedsplassen har selv bidratt med arbeidskraft, samt midler til utvikling av annonsemateriell. Selskapet er i dialog med Innovasjon Norge om støtte i 2007, da markedet er det første av sitt slag i Buskerud. Andre inntekter Prosjektet har hatt inntekter gjennom plass- og teltleie på markedsdagene, salg av småretter på markedene, kursavgift og teltutleie til andre arrangementer hvor er medarrangør. Avtaler Prosjektet har gjennom avtaler med samarbeidspartnere fått redusert sine utgifter. Drammen kommune har bidratt med fri parkering for tre lastebiler, fri bruk av Bragernes torg, fri strøm til bodene samt at de har betalt 50 % av utgiftene til toalett for produsentene. Kommunen stiller også med bistand fra torgbetjentene ved rigging av markedet. Drammens tidende har gitt oss 25 % på vår annonsering, i praksis tilsvarer dette to gratis annonser. Tre restaurant- og serveringssteder i Drammen har bidratt med å lage og selge mat på tre av markedene. Bondens marked i Drammen har betalt for råvarer og utstyr, mens arbeidet er utført kostnadsfritt. Inntjeningen har gått til markedet. Som motytelse har spisestedene fått sin logo i annonseringen. Noen tips til slutt Bondens marked har et konsept felles for alle sine arrangører. Dette skaper gjenkjennelse, bygger merkevaren og gjør det enklere for markedsleder å foreta valg i forholdt til produsenter, produkter og lignende. Samtidig er vi av den mening at det er viktig at hvert arrangørsted får sette sitt eget preg på markedet, og at det er rom for lokale variasjoner i henhold til gjennomføring. 4

5 Under følger noen momenter og eksempler vi ser som viktige og spennende innenfor Bondens marked: Markedsarena. Beliggenhet har mye å si. I Drammen er markedet på Bragernes torg, som i utgangspunktet er godt besøkt og svært sentralt. Dette medfører god synlighet, og vi når også grupper som i utgangspunktet ikke ville tenkt seg på markedet. Torget har også lett tilgjengelig strøm og vann, noe som er en forutsetning for deltakelse hos enkelte av produsentene Helhetlig tenking. Som sentrumsforening ser vi det som svært viktig at å arrangere Bondens marked er en del av en helhetlig satsing på sentrum, og at ulike aktiviteter er med på å styrke hverandre. o For Drammen har det vært naturlig å hente inn produsenter med varer som ikke tilbys på torget til vanlig, og også bevisst unngå å hente inn produkter som tilbys i faste boder. Dette har medvirket til at Bondens marked og torghandlerne utfyller hverandre i stedet for å konkurrere, og tilbakemeldingene fra faste torghandlere er gode. Samtidig er kundene allerede vant med at de kan handle på torget. En god situasjon for begge parter o Kobling til næringslivet. Det er flere aktører på markedet som også selger produkter i enkelte butikker i byen, eller som har begynt med det som et resultat av at markedet har startet opp. Vi har eksempler på at butikker benytter dette i sin markedsføring, noe som fremmer begge aktører positivt. Vi kobler også annonsekampanjer opp til tider hvor markedet kommer, slik at det er mulig å legge inn tilbudsannonser denne dagen, og gi kunden enda flere grunner til å besøke sentrum. Vi viser også til eksempelet beskrevet under overskriften Avtaler, og kommer også til å se nærmere på konkrete samarbeid med restauranter og aktuelle butikker om egne Bondens Markeds tilbud. Markedsføring. o Redaksjonell omtale og synlighet i media har skapt forventninger, besøk og fantastisk oppmerksomhet rundt Bondens marked i Drammen. Lokalaviser er generelt opptatt av det som skjer i byen, gjerne knyttet opp til annen lokal aktivitet - og en god dialog med pressen fra første stund, er viktig. Når skal det startes opp, hvorfor, hvilken nytte vil det gi, målgrupper alt dette er informasjon vi bør dele med media. Vi sender pressemeldinger, ringer, sender produktlister, følger opp med tilbakemelding på hvordan det har gått, henter inn produsenter m.m. Tilgjengelighet er en annen sak, er det sending klokken halv syv så stiller vi klokken halv syv o Finn det spesielle med akkurat deres marked. Er det nye varer, har produsentene spennende historier eller morsomme opplevelser. Vi har prøvesmaking av produkter i lokalradioen, på direkten i morgenradioen hver eneste markedsdag. Tenk kreativt, videreutvikle andres ideer. o Annonsering. Annonsering er nødvendig til tross for redaksjonell omtale, faktainformasjon om markedet. I Drammen har vi valgt å utvikle en annonsemal for Bondens marked i Drammen, som også kan gjøres om til plakater eller lignende om ønskelig. Det er brukt et profesjonelt byrå, som har ivaretatt elementer og farger fra Bondens markeds logo. Tenk også produktplassering i annonsene, for å skape størst mulig gjenkjennelighet for produktene. 5

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer