1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte den 26. februar 2015 Program den 26.februar: 1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD 2. Årsmøte Innhold i medlemsinfo: Lederen har ordet Innkalling til årsmøte Treningstilbud i Sandefjord og Tønsberg Positivt tilbakeblikk v/trygve Andersen En takk for minnegaver Grasrotandelen 1

2 Lederen har ordet: Så har enda ett år tatt slutt. Ett år med mange oppturer og nedturer, og på slutten av året ett kraftig fall i oljeprisene, noe som gjør de økonomiske utsiktene noe mer usikre. For vår forening føler jeg at det bare har vært oppturer og at våre økonomiske utsikter er tilfredsstillende. Dette takket være minnegaver, Unity Walk, bevilgninger av tilskudd og fornuftig pengebruk har etter mitt skjønn vært et positivt år som toppet seg med arrangementet av Unity Walk. Vi har hatt en fabelaktig deltakelse på våre foreningsmøter (med 85 frammøtte i oktobermøte), vi har fått utdannet 8 nye likemenn og får ett tilfredsstillende økonomisk resultat. Nå er det årsmøte, og årsmøte er viktig for oss medlemmer, veldig viktig, så møt opp! På årsmøte skal dere evaluere den jobben styret har gjort, dere skal velge nye tillitsmenn og kvinner og sist men ikke minst dere skal diskutere og fastlegge hva styret skal prioritere kommende år. Dere vet at hva hver enkelt får ut av foreningen bestemmes av medlemmene. Det er oss som er medlemmer, og bare oss, som bestemmer hva foreningen skal prioritere og tilby den enkelte medlem. Riktignok er det staten og rikspolitikerne som bestemmer de rammevilkårene vi skal jobbe innunder, og nettopp rammevilkårene er det som vår moderforening (Norges Parkinsonforbund) gjør en kjempejobb med for å få så bra som mulig. Så vær så snill og møt opp!!! Årsmøtedokumentene har vi lagt ut på vår hjemmeside, parkinson.no/vestfold. De blir også delt ut på papir på selve årsmøtet. I våre vedtekter står det at årsmøtedokumentene skal sendes ut til deltakerne 4 uker før selve møte. Vi har valgt å se bort fra dette da det å sende ut et 10 siders dokument til 280 medlemmer er kostbart. Håper det er ok for medlemmene. Så står det bare igjen nok en gang å ønske dere velkommen til årsmøte! Egil 2

3 Årsmøte: Det innkalles til årsmøte den 26. februar 2015 på Slottsfjellmuseet i Tønsberg kl Sakspapirer til møtet er lagt ut på vår hjemmeside, parkinson.no/vestfold. Sakspapirene blir delt ut på papir på årsmøtet. Før selve årsmøtet vil logoped Else Fuhre bli presentert. Else har nylig sertifisert seg i LSVT LOUD. Etter årsmøtet blir det som vanlig utlodning (ta med gevinster), kaffe, mat og hyggelig samvær. Egenandelen er kr. 50,00 for medlemmer og kr. 100,00 for ikke medlemmer. Påmelding innen 24. februar ved: Mail til Ringe/SMS Trygve Andersen Ringe/SMS Jorunn Rustan Dagsorden på årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 til å undertegne protokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap og revisors beretning 6. Budsjett for Valg 8. Arbeidsprogram for Eventuelt 3

4 Tilbud på treningsaktiviteter i foreningens regi: Fysisk trening i Sandefjord basert på Qi-gong Både balanse og bevegelse blir gradvis dårligere hos de fleste parkinsonrammede.. Qigong trening motvirker denne utviklingen og kan også ta tilbake tapt terreng. Qigong trening passer også for de som er relativt sterkt angrepet. Vi vil anbefale alle som har mulighet til det om å delta på denne form for trening. Alle som går der er svært fornøydde. Qigong treningen er ukentlig og arrangers torsdager kl Arrangementsted er Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 20, ved det gamle sykehuset. Oppstart I 2015 er torsdag 8. Januar. Treningen ledes av Karin Rød. Nye parkinsonrammede som ønsker å delta kan henvende seg til Karin Rød ( ) eller en av styremedlemmene. Treningen er også tilgjengelig for pårørende så lenge antall deltakere ikke overstiger 15. Qigong treningen betales av Vestfold Parkinsonforening. Det er derfor en egenandel for deltakerne på kr. 500,- pr. halvår. De to første ukene er gratis for nye som vil prøve denne form for trening. Fysisk trening i Tønsberg basert på Tai chi/qi-gong Både balanse og bevegelse blir gradvis dårligere hos de fleste parkinsonrammede. Tai chi/qigong trening motvirker denne utvikling og kan også ta tilbake tapt terreng.treningen passer også for de some r relativt sterkt angrepet. Vi vil anbefale alle som har mulighet til det om å delta på denne form for trening. Alle som går der er svært fornøydde. Tai chi/qigong trening er ukentlig og arrangeres hver tirsdag kl i Sven Foyns gate 19, Tønsberg. Treningen starter den 13. Januar Treningen ledes av Inger Johanne Vesje. Nye parkinsonrammede som ønsker å delta kan henvende seg til Inger Johanne ( ), eller en av styremedlemmene. Treningen er også tilgjengelig for pårørende så lenge antall deltakere ikke overstiger 15. Tai chi/qigong treningen finansieres av Vestfold Parkinsonforening. Det er derfor en egenandel for deltakerne på kr. 500,- pr. halvår. De to første ukene er gratis for nye som vil prøve denne form for trening. 4

5 Fysisk trening I Sandefjord basert på LSVT BIG:. LSVT BIG er et parkinsonspesifikt treningsprogram som tar sikte på å forebygge (eller reparere) nedsatt bevegelighet, kortere armslag, kortere skritt, balanse og til syvende og sist opprettholdelse av aktivitetsnivå og dermed livskvaliteten. Det anbefales av eksperter å forebygge en slik utvikling ved å å starte denne form for trening tidlig i sykdomsforløpet. Foreningen har samarbeid med fysioterapeut Veslemøy Heyn. Veslemøy har gjennomgått sertifiseringskurs på LSVT BIG. Vi vil så sterkt vi kan anbefale alle som har mulighet til de tom å delta på denne treningen. Alle som går der er svært fornøydde. Veslemøy leder en gruppe parkinsonpasienter (Parkinsongruppen) som trener basert på LSVT BIG. Treningen tilbys parkinsonrammede hver mandag kl på Fokus Helse og Trening, Aagaards Plass 5, Sandefjord. Parkinsonrammede som ønsker å delta bes kontakte Veslemøy ( ) eller et av styremedlemmene I foreningen. Til denne trening trengs en henvisning til fysioterapibehandling fra fastlegen. Treningen er dermed gratis for parkinsonpasienter. Fysisk trening I Tønsberg basert på LSVT BIG etterfulgt av Linedans: LSVT BIG er et parkinsonspesifikt treningsprogram som tar sikte på å forebygge (eller reparere) nedsatt bevegelighet, kortere armslag, kortere skritt, balanse og til syvende og sist opprettholdelse av aktivitetsnivå og dermed livskvaliteten. Foreningen har pr dato ingen LSVT BIG sertifisert fysioterapeut i Tønsberg. Vi arrangerer likevel LSVT BIG inspirert trening ledet av vårt medlem Bjørg Solberg. Bjørg har stor erfaring med LSVT BIG. Treningen tilbys parkinsonrammede hver mandag kl på Herstad Skole på Nøtterøy. Stedet dette arrangers er forsløpig Ikke endelig fastlagt så nye deltakere bør ringe Egil von Hafenbrädl ( ) eller Bjørg Solberg ( tlf ) for å sjekke tid og sted.. Dans er også sterkt anbefalt for parkinsonpasienter. Det forsøkes I disse dager og kombinere LSVT BIG trening med Linedans på vår LSVT BIG treninger på Herstad skole. Nye parkinsonrammede som ønsker å delta bes kontakte styreleder Egil von Hafenbrädl ( ) eller Bjørg Solberg (tlf ). Også pårørende kan delta så lenge det er plass. Treningen starter mandag den 12 januar i Treningen er gratis 5

6 POSITIVE TILBAKEBLIKK v/ Trygve Andersen Når man er så heldig å være medlem og jobbe i en forening som ledes av en dyktig, delegerende og samarbeidende person, gir det ekstra krefter og inspirasjon til å nå de mål vi blir enige om. Jeg tenker selvsagt på Egil som leder Vestfold Parkinsonforening. Det er derfor med glede jeg kan se tilbake på året som er gått. De mange personlige gode minner og møter med mennesker fra vårt eget fylke og nye bekjentskaper i Parkinson-Norge. Mange av dere som leser bladet vårt og årsberetningen vil sikkert kjenne seg igjen.håper jeg. La meg kort oppsummere de viktigste prosjektene oppgavene fellesmålene jeg /vi har arbeidet med i PARKINSON UNITY WALK Hvorfor skulle ikke vi klare å arrangere en slik felles marsj i Vestfold når de hadde klart det i København etter kopi fra New York. Styret var enig NPF i Oslo sa JA og derfor var det bare å skrive ned en prosjektskisse, utarbeide budsjett, skaffe sponsorer og frivillige til å være med på den store dagen Lørdag 26. april. Været kunne ikke vært bedre. Alt gikk vår vei 160 deltakere fra hele Østlandet deltok på den første Unity Walk i Norge. Mest positivt var nok for meg personlig alle de glade ansiktene, hilsener, mailer og telefoner som de med og uten parkinson gav uttrykk for. Et ord blir dekkende: FANTASTISK. Tusen takk til alle som deltok og til alle som frivillig hjalp til med arrangementet. Håper du har brukt den gule refleksvesten flittig på treningstur? LSVT BIG og LSVT LOUD pluss QIGONG Svært få fylker er så heldig som Vestfold. Vi har egne spesialister utdannede fagpersoner som ukentlig gir oss tilbud om trening. Selv har jeg gått hos fysioterapeut Veslemøy Heyn og logoped Jorunn Feness. I tillegg har jeg ukentlig gått på Qigong under ledelse av Karin Rød. Disse treningene pluss egeninnsats tror jeg er en viktig faktor for hvordan sykdommen utvikler seg. Man må ha den rette innstillingen, være positiv og helst litt drahjelp! 6

7 Jeg er meget nøye med å ta mine piller til faste tider, jfr. nevrologen. LIKEMANN Som en av 8 gikk jeg på likemannskurs i Oslo og fikk godkjent eksamen. Gjennom året og spesielt siste kvartal fikk jeg mange telefoner og henvendelser fra ukjente personer som hadde spørsmål om parkinson. Det er med glede jeg kan dele min erfaring og opplevelse samt utvikling gjennom 5 år. Ingen er like, men jeg tror det er viktig å snakke personlig, gi de råd og henvisninger som er mulig. Ta kontakt med din fastlege. Informasjonsfilm KRØLL I RULLETRAPPEN En overraskende henvendelse fra NPF og et møte med proffe filmgutter ble til en realitet. Jeg fikk tilliten og utfordringen til å være med i en av tre infofilmer om Parkinson sykdom. Ca.7300 klikk har det blitt på filmen som er tatt opp i Drammen. Det virker enkelt å stå i denne rulletrappa på Gullskogen kjøpesenter i 78 sek. Sannheten er at jeg rullet opp og ned 43 ganger i vel 4 timer - så det kreves å være skuespiller, men det var kjempegøy og en ny erfaring. Jeg ble kjent med masse mennesker som alle hadde stor forståelse for min/vår sykdom parkinson. Det manglet ikke på en hjelpende hånd. Neste gang kan kanskje også jeg hjelpe noen som har utfordringer i hverdagen! Vi sees i møt opp på våre felles arrangementer. Hilsen Trygve 7

8 Vestfold Parkinsonforening takker for minnegaver fra: Roar Ekenes Bjørg Smith Robertson og Erna Margrethe Thorstensen Ønsker du å støtte Vestfold Parkinsonforening ved at minnegaver fra begravelse/bisettelse skal gå til foreningen er det viktig at dette opplyses i kunngjøringen og at kontonummer oppgis. Dette kontionummer kan også nyttes ved andre gaver til foreningen. Grasrotandelen: Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 prosent av din spilleinnsats gå direkte til en grasrotmottaker, og best av alt, verken innsats, premie eller vinnersjanser reduseres. Vestfold Parkinsonforening er grasmottaker. Vil du at din grasrotandel skal gå til Vestfold Parkinsonforening så finn fram din mobiltelefon og send en SMS: til 2020 med tekst: Grasrotandelen Hvis du har meldt inn ditt mobiltelefonnummer til Norsk Tipping vil du få en returmelding. Hvis ikke du får en returmelding har du ikke meldt inn ditt mobilnummer til Norsk Tipping. Da må du ta med dette arket til kommisjonæren og si at din grasrotandel skal tilfalle Vestfold Parkinsonforening og at organisasjonsnummer et er Vil du gjøre en innsats for foreningen din så spør du venner, familie, naboer eller kollegaer om de kan tenke seg å gi sin grasrotandel til Vestfold Parkinsonforening. Hvis ja, så be dem sende en sms på sin mobiltelefon slik beskrevet foran eller melde fra til kommisjonæren. På forhånd takk. 8

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord Medlemsinfo fra 1/ 2014, januar Innhold To danseglade bursdagsbarn på julemøtet på Karlsvik gård: Karin Hansen og Oddvar Bonden hadde begge fødselsdag denne dagen! Hurra for dem og 30-årsjubileet!! Invitasjon

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Medlemsinfo fra 3/ 2008, mai Blåpute i kveldssol - vakkert! Innhold Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Fra medlemsmøtet i april Papaya-nytt Pårørendes side Anne-Maries side Seminaret

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober!

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober! Nummer 3/2010 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 3 sept 2010 årgang 4 Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet.

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Hvordan du skal få fler kunder, tjene mere penger og få mere frihet gjennom å bli kjent med kundenes største

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Nummer 1-2014 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8 18 Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side! støtter Hør på meg Av innholdet ellers: Rettighetshjørnet Side 4 Min Parkinson

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 1/2012 - årgang 28

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 1/2012 - årgang 28 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2012 - årgang 28 Norges Parkinsonforbund innhold Portrett: Tankens kraft side 8 Hyperseksualitet side 18 Med rytme mpt parkinson side 20 Lederen side 3 Nyheter

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Nummer 1-2015 «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer