Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord"

Transkript

1 Medlemsinfo fra 1/ 2014, januar Innhold To danseglade bursdagsbarn på julemøtet på Karlsvik gård: Karin Hansen og Oddvar Bonden hadde begge fødselsdag denne dagen! Hurra for dem og 30-årsjubileet!! Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord Invitasjon til årsmøte 27. februar 2014 Unity Walk 26. april LSVT LOUD stemmetrening i Tønsberg i april/mai Likemenn likepersoner Har du kommentarer, spørsmål eller bidrag til innholdet i Medlemsinfo'en, tar du kontakt med leder Egil. Det er fint hvis bidragene kommer elektronisk, men det er ikke et krav. Frist for innsendelse til neste nummer er 15.mars Velkommen!

2 Lederen har ordet La meg først starte med å ønske dere et riktig godt, nytt år og takke for mange hyggelig møter i året som er gått. I dette nummer av vårt blad har vi noen viktige invitasjoner til dere: 1.Unity Walk i Sandefjord 26 april. 2.Deltakelse i Tai chi i Tønsberg eller Qigong i Sandefjord 3.Årsmøte den 27. februar 4.Stemmetrening med LSVT LOUD i april/mai 5.Utdannelse som likeperson (tidligere likemann) Styret har påtatt seg å arrangere Unity Walk den 26 april i Sandefjord. Arrange-mentets målsetting er å øke bevisstheten om Parkinson sykdom og viktigheten av bevegelse, mosjon og fysisk trening. Vær så snill å meld dere på, dette blir gøy og viktig. Vårt mål er at minimum 150 av våre medlemmer deltar. Vi har søkt EkstraStiftelsen om et prosjekt kalt Bevegelsestrening for parkinsonrammede. Vi har fått bevilget ,- til dette prosjektet i Jeg håper mange benytter anledningen til å delta. Prosjektets målsetting er ved hjelp av ukentlige treninger med treningsmetodene Tai chi og Qigong å motvirke parkinsonrammedes svekkelse av balanse- og bevegelsesevnen. Jeg håper mange har anledning til å måtes på vårt årsmøte i februar. Styret har arbeidet med et forslag til arbeidsprogram for kommende 3 til 4 år. Et arbeidsprogram som definerer mål, hva som bør gjøres for å nå målene og også et forslag til prioriteringer. Vi håper på god oppslutning og en viktig diskusjon om hva vi skal prioritere av arbeidsoppgaver kommende år. Legg merke til muligheten for stemmetrening med LSVT LOUD og utdannelse som likeperson blir et aktivt år styret håper på god deltakelse av våre arrangementer til beste for våre medlemmer!! Egil Vi ser her 4 tidligere ledere sammen med nåværende leder Egil von Hafenbrädl (t.v.). Videre mot høyre: Johanne Storm-Linnebo, Svein Hansen, Anne Dagmar Børresen og Harald Solheim samlet ved 30-årsjubileet. 2

3 Unity Walk, 26. april kl Den 26. April kl arrangerer Vestfold Parkinsonforening Unity Walk i Sandefjord. Vi regner med at samtlige medlemmer fra Vestfold Parkinsonforening vil delta. Hva er så Unity Walk Unity Walk er en marsj for parkinsonrammede, pårørende, støttemedlemmer og andre som vil vise sin støtte med å delta. En marsj med mål å vise ja, vi kan, viktigheten av bevegelse og mosjon samt unity ; å stå sammen om felles mål. Unity Walk er arrangert bl.a. i Amsterdam og København. Vi vil arrangere vårt Unity Walk i Sandefjord. Arrangementet har fått støtte fra Norges Parkinsonforbund og vi vil få omtale i første nummer av Parkinsonposten i Der vil også informasjon om påmelding stå. Unity Walk starter på Gokstadhaugen og slutter på utescenen ved Rica Park Hotel. Dette er en rute på ca. 2,6 km. Dere som synes dette er for langt kan møte på et annet oppstartsted slik at løypa forkortes til ca 1,2 km. Langs løypa i Sandefjord vil det bli historiske/kulturelle innslag ved 5 ulike stopp. Ved oppstart på Gokstadhaugen vil det bli åpning ved ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch og 10 minutters oppvarming med bruk av LSVT BIG. Ved avslutning på utscenen vil det bli appell ved generalsekretæren i Norges Parkinsonforbund samt en 10 minutters oppvisning av våre deltakere på Tai chi og Qigong. Det er grei parkeringsplass for biler ved frammøtestedene. Etter arrangementsslutt på utescenen ved Rika Park Hotel vil deltakerne bli fraktet tilbake til parkeringsstedene med buss. Ved oppstart får deltakerne utlevert vester med Unity Walk logo, vann, banan og noe å tygge på. Mer utførlig informasjon om arrangementet samt hvordan melde seg på vil stå i første nummer av Parkinsonposten i Deltakergebyret er satt til kr Vi regner med mediaomtale i Vestfoldavisene, lokalradio og lokal TV. Parkinsonrammede, deres pårørende, støttemedlemmer og andre interesserte fra hele Norge (for så vidt også fra andre land) inviteres til å delta. Vestfold Parkinsonforening regner med et sted mellom 150 og 250 deltakere. 3

4 Bevegelsestrening for pakinsonrammede Tai chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord Vestfold Parkinsonforening har for 2014 søkt EkstraStiftelsen om finansiering av et prosjekt kalt Bevegelsestrening for parkinsonrammede. Veldig, veldig gledelig; EkstraStiftelsen har bevilget oss kr ,- til dette prosjektet i Beløpet tilsvarer det budsjettet vi har satt opp for dette i Nå inviterer vi deg til å dra nytte av bevilgningen og delta i prosjektet!!! Hovedsymptonene ved Parkinson sykdom er,som dere vet, stivhet (rigiditet), skjelving (tremor) og langsomme bevegelser (akinisi). Stivhet medfører bl.a. at balanse- og bevegelsesevnen over tid blir svekket. Kroppen blir stiv og ubevegelig, noe som ofte fører til en lut framoverlent posisjon. En slik utvikling reduserer selvsagt de parkinsonrammedes aktivitetsnivå og livskvalitet. Det er denne utvikling prosjektet bevegelsestrening for parkinsonrammede tar sikte på å forsinke og/eller stoppe. Tai chi og Qigong er rolige treningsformer som passer for personer med nedsatt funksjonsevne, konsentrasjonsevne, balanseproblemer m.m. Forskning har vist at trening med bruk av Tai chi og/eller Qigong har en svært positiv virkning for parkinsonrammede. Vestfold Parkinsonforening har i 2013 hatt ukentlige treninger med Tai Chi og Qigong. Deltakerne på disse treningene er svært fornøyd. Prosjektet i 2014 gjennomføres med to grupper. Hver gruppe skal ha inntil 15 deltakere. Hver gruppe vil gjennomføre ukentlig trening 20 uker i vårsemesteret og 20 uker i høstsemesteret. I Tønsberg benyttes vesentlig Tai Chi og treningen ledes av Inger Johanne Vesje. I Sandefjord benyttes Qigong og treningen ledes av Karin Rød. Utover prosjektets mål om å opprettholde eller bedre deltakernes aktivitetsnivå og livskvalitet skal prosjektet måle deltakernes utvikling. Dette skal gjøres ved at deltakerne fyller ut et evalueringsskjema ved oppstart og slutt på vår- og høstsemesteret. I tillegg til dette vil det bli utarbeidet et kompendium for anbefaling på hvordan disse treningsmetoder best utnyttes for parkinsonpasienter. Treningen i Tønsberg starter tirsdag den 21. januar kl og holdes i Sven Foynsgate 19. Treningene fortsetter ukentlig på tirsdager kl Treningen i Sandefjord starter fredag den 10, januar kl og holdes i Sandefjord Helsepark. Treningen fortsetter ukentlig på fredager kl Utover de planlagte 20 ukentlige treninger vår og høst vil det i 2014 bli 4

5 gjennomført en week-end samling med trening både lørdag og søndag. Weekend samlingen vil bli gjennomført slik at deltakerne slipper overnatting på hotell. Den enkelte deltaker i prosjektet må betale en egenandel på kr. 350,00 for vårsemesteret og kr. 350,00 for høstsemesteret. I tillegg en egenandel for week-end samlingen på kr. 300,-. Denne egenandelen dekker lunsj lørdag og søndag. Styret i Vestfold Parkinsonforening er svært glade for å kunne tilby våre medlemmer en slik mulighet i 2014, og håper at våre medlemmer griper sjansen. Det er allerede 10 deltakere hvert sted som har sagt at de vil delta. De som ønsker å delta: Ring Trygve Andersen for dere som vil delta i Sandefjord Ring Egil von Hafenbrädl for dere som vil delta i Tønsberg Hvis det er noe dere lurer på om dette så ring Trygve eller Egil. Dere kan også ringe instruktørene Inger Johanne Vesje ( ) eller Karin Rød ( ). Husk meld dere på så fort som mulig!! Likemenn Likepersoner Før het det likemenn, nå (i likestillingens navn) heter det likepersoner. I løpet av april/mai i år vil Norges Parkionsonforbund arrangere likepersonkurs på et hotell på Gardemoenområdet. Et likepersonkurs tar 2 dager slik at inkludert i kurset er en overnatting. Vestfold Parkinsonforening har kun en likeperson i foreningen, Gerd Eriksen. Vi ønsker at 8-10 medlemmer tar likepersonkurs i Gjerne medlemmer som bor på ulike sentra i Vestfold. Hvorfor ønsker vi så mange likepersoner? Jo, av 3 gode grunner: 1.Vi ønsker tilbud om likepersonarbeid til andre pasienter, kanskje spesielt nydiagnostiserte, 2.Vestfold Parkinsonforening ønsker å opprette uformelle erfaringsgrupper for parkinsonrammede og erfaringsgrupper for pårørende på aktuelle sentra i Vestfold. Vi ønsker at likepersoner kan være behjelpelig med å starte opp og drive slike grupper. 5

6 3.Sykehuset i Vestfold ved Lærings- og Mestringssenteret har opprettet et brukerkontor i foajeen på Sykehuset.Vi ønsker å delta i bemanningen med medlemmer som er utdannet som likepersoner. Kostnadene for reise, mat og opphold for deltakerne betales av Norges Parkinsonforbund. Vestfold Parkinsonforbund betaler en egenandel (kr. 400) for deltakere fra vår forening. Vi håper flere kan tenke seg å ta denne «utdannelsen». Vi vil i neste nummer komme med mer utførlig informasjon. Interesserte bes ringe Egil, Innkalling til årsmøte for 2013 Årsmøte for 2013 vil bli holdt den 27. februar 2014 på Slottsfjellmuseet i Tønsberg kl Merk sted og tid. (De som ikke vet hvor dette er kan ringe Egil, Jorunn eller Inger). Følgende saker er til behandling: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Årsberetning for 2013 Regnskap for 2013 Revisors beretning Budsjett for 2014 Valg av styremedlemmer, varamenn og valgkomité Valg av revisor Behandling av saker som er innmeldt styret senest 4 fire uker før møtet. Arbeidsprogram for perioden Eventuelt. Vær oppmerksom på følgende: 1.Dette er innkalling til årsmøtet, det blir ikke sendt ut en egen innkalling senere. Møtet er et nytt sted (Slottsfjellmuseet tidligere Vestfold Fylkesmuseum) og til ny tid kl Dersom det er saker dere ønsker tatt opp på årsmøtet skal ifølge våre vedtekter dette vær innmeldt skriftlig til styret senest 4 fire uker før møtet. Saker dere ønsker tatt opp kan sendes Egil von Hafenbrädl, Rambergveien 15 b 3115 Tønsberg eller via til 6

7 3.Av kostnadsmessige hensyn vil saksdokumenter til årsmøtet bli lagt ut på vår hjemmeside og ikke sendt på papir til den enkelte medlem. Det som blir lagt ut på vår hjemmeside er: * årsmelding for 2013 * regnskap for 2013 * forslag til budsjett for 2014 * forslag til arbeidsprogram for Foranstående vil bli lagt ut på vår hjemmeside innen 10. februar Vår hjemmeside finner dere på parkinson.no/vestfold eller på Google; søk etter Vestfold Parkinsonforening. Vi håper på godt oppmøte på årsmøtet. Styret har lagt ned mye arbeid i å utarbeide forslag til arbeidsprogram for de neste årene, og vi ser fram til gode drøftinger om dette. Det er jo svært viktig at vi får gjennomdrøftet hva medlemmene ønsker foreningen skal prioritere. Møtet vil bli avholdt i vanlige former med avslutning med loddsalg, noe å spise, kaffe og hyggelig prat. Vennligst ta med gevinster til utlodding. Egenandelen på møtet er satt til kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikkemedlemmer. Noter dere datoen, 27. februar kl 18.30, og meld dere på enten med mail til eller ring en av de nedenstående: Trygve Andersen Wenche Ø. Tobru Jorunn Rustan Slottsfjellmuseet, et kjent syn ved innkjøringen til Tønsberg, nær både buss og tog (ca. 300m fra stasjonen, nærmeste busstopp i Farmannsveien, før museet). 7

8 B-post Returadresse: Egil von Hafenbrädl, Rambergveien 15 b, 3115 Tønsberg Husk nå på å: melde dere på Tai-chi trening i Tønsberg eller Qiqong trening i Sandefjord snarest!! notere dere når Unity Walk arrangeres og følge med i ParkinsonPosten for påmelding. notere når det er årsmøte og melde dere på!! melde dere på for kursing som likepersoner. ringe Egil eller sende mail om dere ønsker å delta på LSVT LOUD trening i våres Busstoppet i Farmannsveien HER ER DET! Årsmøtet Her er Tønsberg Jernbanestasjon Vi gleder oss til å høre fra dere og se deres påmeldinger. 8

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Medlemsinfo fra 3/ 2008, mai Blåpute i kveldssol - vakkert! Innhold Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Fra medlemsmøtet i april Papaya-nytt Pårørendes side Anne-Maries side Seminaret

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Nummer 1-2014 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8 18 Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side! støtter Hør på meg Av innholdet ellers: Rettighetshjørnet Side 4 Min Parkinson

Detaljer

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Nummer 1-2015 «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober!

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober! Nummer 3/2010 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 3 sept 2010 årgang 4 Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

Hør på meg. Se side! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender. Rettighetshjørnet

Hør på meg. Se side! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender. Rettighetshjørnet Nummer 2-2014 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 mai 2014 årgang 8 Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side! støtter Hør på meg Rettighetshjørnet Side 4 Min Parkinson

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1 2008 11. årgang

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1 2008 11. årgang Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1 2008 11. årgang Friluftsklubben i Oslo Leder n Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt sosialt

Detaljer

Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1. Hør på meg. Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober

Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1. Hør på meg. Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 4 Des 2008 Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober Nordmøre Parkinsonforenings samling på Saga Trollheimen hotell i Rindal ble ei trivelig helg for alle

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer