Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar Sted: Rolvsrudhjemmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet"

Transkript

1 Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1

2 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent og to til å undertegne protokollen. 5. Årsberetning med godkjenning. 6. Regnskap for 2011 med godkjenning. 7. Budsjett for 2012 med godkjenning. 8. Arbeidsprogram for 2012 og 2013 med godkjenning. 9. Innkomne forslag. 10. Valg av leder, og 1 varamedlem. 11. Valg av revisor. 12. Valg av 2 repr. til fylkesforeningens årsmøte. 13. Valg av valgkomité for

3 Årsberetning fra styret for år Lørenskog Parkinsonforening avholdt sitt sjette ordinære årsmøte på Rolvsrudhjemmet den 27. januar Det møtte 11 stemmeberettigede, og valgkomiteens forslag på styresammensetning for 2011 ble enstemmig godkjent. Styrets sammensetning for 2011 ble: Lørenskog Parkinsonforening vil etter godkjent valg ha følgende styresammensetning for Leder Ella Akre Forberg 1 år Kasserer Bjørg Helander 2 år Nestleder Asveig Leiros 2 år Styremedlem Karsten Bergh 2 år Varamedlem Synnøve Kjulslund 2 år Varamedlem Reidar Haslum 1 år Kommentarer til valget: Styremedlem Tore Askilsrud hadde 1 år igjen, men ønsket å trekke seg ut av styret på grunn av sykdom. Som erstatter ble Karsten Bergh valgt som styremedlem. Lørenskog Parkinsonforening fikk etter valget følgende: Revisor: Bjørg Myrvold 1 år Festkomité: Åse Viljugrein 1 år Liv Andersen Svanhild Røiri 1 år 1 år Valgkomité for 2012: Trude Kjulslund 3

4 Mål for styrets arbeid var i 2011 følgende: Videreføre medlemsmøter med foredrag og sosialt samvær. Videreføre turer vår og høst, evt. med seminar med psykolog. Fortsette arbeidet for å nå nye pasienter og deres pårørende i Lørenskog. Fortsette arbeidet for å utvide den pårørendegruppen som ble startet i Få til en likemannsgruppe for parkinsonrammede med logoped som innleder og videre øving i en gruppe. Arbeide for å få flere medlemmer med på stav- og stokkegangsgruppen. Styret tar gjerne imot forslag til aktiviteter eller endringer. Styret vil arbeide videre for våre medlemmer i Enebakk, Aurskog-Høland, Nittedal og Rælingen. Hjertelig velkommen til våre møter. NB! Follo vil i fremtiden i vareta medlemmer i Enebakk. 4

5 Møter: Styret har i 2011 avholdt 7 styremøter. Styrets leder, som også er styremedlem i NPF, og 2 styremedlemmer deltok på årsmøtet i fylkesforeningen 15. mars. Styrets leder og kasserer deltok på Fylkets ledersamling 3. mai og 24.november. Styrets leder og kasserer deltok på landsmøte i regi av NPF mai. Som tidligere år arrangerte Norges Parkinsonforbund stand på Egertorget, denne gang 4. april for å markere Parkinsondagen. Markeringen er et viktig bidrag for å spre informasjon om parkinsons sykdom. Gledelig er det at så mange er interessert i å høre om sykdommen og å motta alt det fine materiellet som Norges Parkinsonforbund utarbeider. Som før deltok også i år medlemmer fra Lørenskog Parkinsonforening både på Egertorget og i Gamle Logen på ettermiddag/kveld. LPF markerte Parkinsondagen 11. april med egen stand på Metro senteret, hvor vi delte ut brosyrer og kort. Det var mange som stoppet opp og tok en prat, og vi fikk markedsført oss ytterligere med 3 nye medlemmer. Det ble nok en gang et vellykket arrangement. Styrets leder, nestleder og 1 varamedlem deltok på fylkets 30 års jubileum 1. oktober som ble avholdt på Sporten Frognerseteren. En av deltakerne i panelet var datter av et medlem hos oss. Nestleder hadde laget en hilsen til fylkesforeningen som hun fremførte. Ett styremedlem har representert Oslo/Akershus på FFO s arrangementer. Ett styremedlem deltok på FFO s årsmøte. AHus arrangerte igjen kurs for nydiagnostiserte parkinsonrammede og leder i LPF ble invitert til å informere om vårt tilbud til medlemmene. Foreningen har avholdt følgende medlemsmøter: På medlemsmøtet den 3. mars fikk vi besøk av tannlege Arild Vangstein, som holdt et innlegg om tannhelse ved kronisk sykdom. Det ble gitt en kort informasjon om hvordan styret skulle markere Parkinsondagen 11. april, og hva Forbundet skulle gjøre. Det ble også tid til sang og sosialt samvær. På medlemsmøtet den 5.mai holdt manuellterapeut Slåstad et meget interessant og viktig foredrag om livskvalitet. Det var flere spørsmål fra medlemmene og som vanlig var det velsmakende servering, populær utlodning og koselig samtaler. På medlemsmøte 6. oktober, hadde vi ingen foredragsholder. Det ble tatt en kort oppsummering av seminaret på Losby for å høre hva medlemmene syntes, før vi gikk over til sang og servering av bløtkake som ble spandert av en som hadde hatt bursdag. Møte fortsatte med sosialt samvær med bruk av «snakkekort» for å sette tankene i sving. Dette virket, det ble en engasjerende gjeng. Medlemsmøte 3. november ble avholdt eksternt. Foreningen takket ja til en innbydelse fra Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) til en temakveld i Deres lokaler i Solheimsveien 62 B, hvor tema var tankefeltteknikker ved Mats Uldal. I snitt har 20 medlemmer hvor av 11 parkinsonrammede og 9 pårørende/støttemedlemmer deltatt på foreningens forskjellige arrangementer og vi har plass til mange flere, hjertelig velkommen. I dag har Lørenskog Parkinsonforening 81 medlemmer. 5

6 Andre arrangementer: Sommerturen ble i år gjennomført 9. juni med buss til Årnes, for å ta en båttur på Vorma og Glomma med M/S Elvekongen. Om bord ble vi servert Elvekongens gryte m/ris og salat. Det ble en fin tur selv om det var fuktig vær med en del tåke og høy vannstand. Vannstanden økte kraftig i løpet av turen, og det var ikke stor margin mellom båten og brua når vi passerte den på vei tilbake til Årnes. På hjemturen ble det en kafferast på Meierigaarden Kro og Selskapslokaler på Lørenfallet før ferden gikk videre hjem til Lørenskog igjen. Årets høsttur ble i år erstattet med et seminar lørdag 10. september på Losby Gods. Temaet var angst ved parkinson sykdom. Seri Linn Erlandsen ledet seminaret, og hadde et inspirerende foredrag før deltagerne ble delt inn i grupper for gruppearbeid. Hver gruppe fremførte i plenum sitt resultat, og det var mye bra som kom frem. Det ble servert lunsj og seminaret ble avsluttet med en bedre middag ble avsluttet 1. desember med vårt tradisjonelle julebord på Røde Kors Huset på Fjellhamar. Nydelig julemat fra Mortens Kro, servert av flinke damer. Lystig dansemusikk av Martin Lorentzen fikk fart på dansefoten. Vår dyktige kasserer hadde fått flott fruktkurv fra Meny på Rasta. En stor takk til festkomitéen som på møter og andre engasjementer har stått for oppdekning og servering. Lørenskog Parkinsonforening vil rette en spesiell takk til alle våre foredragsholdere i 2011 Aktiviteter: På Rolvsrudhjemmet har vi hver tirsdag en times bassengtrening, en times pause med avslapping og kaffe, og en times trening i gymsal. Treningen ledes av fysioterapeut Lena Aune. Stav og stokkegangsgruppen med Bjørg Helander og Ella Akre Forberg i spissen har av forskjellige grunner ikke fått til så mange turer denne høsten. Aktiviteten starter opp igjen med ny energi i Avgang fra Rolvsrudhjemmet klokken 11:00 på fredager og avsluttes med hyggelig lunsj i kantinen. Pårørendegruppen med Ella Akre Forberg i spissen har hatt møter på Rolvsrudhjemmet første tirsdag i måneden fra kl til Her har det blitt servert kaffe og kaker, og det har vært gode samtaler mellom de fremmøtte. Foreningen har hatt 3 samlinger i høst med logoped Seri Linn. Tiltaket har vært meget populært også blant pårørende som ønsket å lære hvordan vi kan stimulere stemmebruken. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet i Det vil bli avholdt siste mandag i hver måned klokken 13:00 på Rolvsrudhjemmet. 6

7 Økonomi: Styret søkte 30. mars Lørenskog Kommune om driftstilskudd til foreningen og mottok NOK 1.500,-. Styret søkte NPF om Likemannsmidler og fikk NOK 7.000,- som ble brukt til seminaret som ble avholdt på Losby Gods Styret søkte NPF om aktivitetsmidler og fikk tildelt NOK 3.000,- som ble brukt på logopeditimer med logoped Seri Lind Erlandsen. Styret har registrert foreningen som Grasrotmottaker fra Norsk Tipping. For 2011 har vi mottatt NOK ,21, gjenværende opptjente beløp NOK 9.994,07 for 2011 er kontert Antall givere har økt med 25 personer i Ved årsskifte er 42 givere registrert, godt jobbet! Foreningen har mottatt gaver i forbindelse med Hans Jørgen Forberg og Eiliv Lingaas bortgang i Sum NOK ,-. Lørenskog Parkinsonforening takker hjertelig for gavene! 7

8 8

9 Forslag til budsjett for 2012 Inntekter 2012 Reelt 2011 Stønad Lørenskog Kommune 1 500, ,00 Stønad fra Fylkesforeningen 8 350, ,00 Stønad til likemannsarbeid 0, ,00 Egenandel / loddsalg møter 7 875, ,00 Egenandel julemøte 3 150, ,00 Egenandel turer , ,00 Donasjoner 0, ,00 Stønad aktivitetsmidler fra NPF 6 000, ,00 Grasrotandel fra Norsk Tipping , ,21 Gaver 0,00 0,00 Renteinntekter bank 100,00 95,88 Kompensasjon for MVA fra NPF 0,00 0,00 Sum inntekter , ,09 Utgifter 2012 Reelt ,00 0,00 Porto / kopiering / rekvisita 7 000, ,60 Diverse utgifter 3 000, ,50 Servering møter 5 000, ,00 Gevinster loddsalg 1 000,00 787,10 Honorar / gave foredragsholder 1 000, ,00 Leie lokaler / musikk 2 200, ,00 Servering julemøte 8 400, ,80 Servering turer , ,00 Servering Pårørende gruppen 700,00 0,00 Leie av buss / annen transport , ,00 Logopeditrening 6 000,00 Likemannsmidler 0, ,00 Deltakelse på kurs, seminar 6 000, ,00 Honorar styremedlemmer 2 000, ,00 Annonse 0,00 0,00 Gebyr bank 300,00 250,00 Sum utgifter , ,00 Reelt overskudd ,09 Budsjettert underskudd ,00 9

10 Arbeidsprogram Videreføre medlemsmøter med foredrag og sosialt samvær. Videreføre turer vår og høst. Fortsette arbeidet for videreføring og utvidelse av bassengtrening og gruppetrening med fysioterapeut og ergoterapeut, slik at flere kan delta i dette. Fortsette arbeidet for å nå nye parkinsonrammede og deres pårørende i Lørenskog. Fortsette arbeidet for å utvide den samtalegruppen for pårørende som ble startet i 2006, slik at flere kan oppleve at det er til nytte å utveksle erfaringer og synspunkter på det å være pårørende til en parkinsonrammet. Videreføre månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet, hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Opprettholde og helst øke deltagelsen på stavgangen/rullator som går hver fredag klokken 11:00 fra Rolvsrudhjemmet. Styret vil arbeide videre mot våre medlemmer Aurskog- Høland, Nittedal og Rælingen i håp om å trekke noen av disse til våre møter og andre arrangementer, eller, om ønskelig, hjelpe de med egne arrangementer. 10

11 VALG Medlemmer av styret som er på valg: Leder Ella Akre Forberg Varamedlem Reidar Haslum Andre på valg: Revisor Bjørg Myrvold Festkomite Åse Viljugrein Liv Andersen Svanhild Røiri Valg av to repr. til Oslo / Akershus Fylkesforenings årsmøte den 8.mars 2012 som avholdes på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Styret foreslår to av styrets medlemmer. Valg av medlemmer til valgkomité for

12 Møteplan for medlemsmøter og turer i Lørenskog Parkinsonforening Torsdag Årsmøte Rolvserudhjemmet Kl. 18:30 Torsdag Medlemsmøte Rolvserudhjemmet Kl. 18:30 Torsdag Medlemsmøte Rolvserudhjemmet Kl. 18:30 Torsdag Torsdag Sommertur Høsttur Torsdag Medlemsmøte Rolvserudhjemmet Kl. 18:30 Torsdag Medlemsmøte Rolvserudhjemmet Kl. 18:30 Torsdag Julemøte Røde Kors Huset Kl. 17:00 Møteplan for pårørende i Lørenskog Parkinsonforening Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Tirsdag Rolvserudhjemmet Kl. 15:00 Kl.16:30 Månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet, hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Stavgangen går hver fredag klokken 11:00 fra Rolvsrudhjemmet. Medlemsmøtene vil som tidligere ha et foredrag, med påfølgende sosialt samvær. Vi i styret håper å se flest mulig av dere på våre medlemsmøter og turer, så merk datoen allerede nå! 12

13 13

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte Torsdag 12. februar 2015 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

Årsmøte 2013. Foreningens mål:

Årsmøte 2013. Foreningens mål: Årsmøte 2013 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig

Detaljer

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker Årsmøte 2015 Onsdag 11. februar Årsmøte 2015 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr. 993 598 216 Årsmøte 2015 Tid:

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2013, august. Innhold. Lederen og styret. Nettsidene

Medlemsinfo fra. 2/ 2013, august. Innhold. Lederen og styret. Nettsidene Medlemsinfo fra 2/ 2013, august Innhold Lederen og styret Nettsidene Onsdag 28.august kl.18 er det medlemsmøte på Olsen Nauens Klokkestøperi rett ved E18 utenfor Tønsberg. Generalsekretær i Parkinsonforbundet,

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund.

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6 Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender side 38! Av innholdet ellers: Innkalling

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

25 års jubileumsberetning 1987 2012

25 års jubileumsberetning 1987 2012 Nord-Trøndelag Parkinsonforening 25 års jubileumsberetning 1987 2012 www.parkinson.no side 1 Innholdsfortegnelse Om beretningen... 2 Hilsen fra leder Gunnar Kvaal... 3 Slik startet det... 3 Historisk tilbakeblikk...

Detaljer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer

Medlemsinfo fra. 3/ 2008, mai. Innhold. Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Medlemsinfo fra 3/ 2008, mai Blåpute i kveldssol - vakkert! Innhold Sommerturen 28.mai!! Lederen og styret Kommende arrangementer Fra medlemsmøtet i april Papaya-nytt Pårørendes side Anne-Maries side Seminaret

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD

1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD Innkalling til årsmøte den 26. februar 2015 Program den 26.februar: 1. Presentasjon av logoped Else Fuhre som nylig har sertifisert seg i LSVT LOUD 2. Årsmøte Innhold i medlemsinfo: Lederen har ordet Innkalling

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson.

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson. Parkinson Nr. 4 des. 2009 årgang 9 bladet God jul MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 4 des. Innhold Roser til de pårørende. Hjertelig

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012 Kurs i data på lett norsk Leder side 2 Tror på Ahus-ja side 5 Lokallagsstoff side 6-16 Lokallagsoversikt side 18 Nytt fra studieutvalget side 19 1 Lederen Tom

Detaljer

Parkinson. bladet GOD SOMMER! Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 2 2015 årgang 15. www.parkinson.no

Parkinson. bladet GOD SOMMER! Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 2 2015 årgang 15. www.parkinson.no Parkinson Nr 2 2015 årgang 15 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD SOMMER! Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2 Redaktørenes hjørne. Leder i Nord-Trøndelag

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Fylkesforeningens årsmelding og. Parkinsonbrevet

Fylkesforeningens årsmelding og. Parkinsonbrevet Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2015 Fylkesforeningens årsmelding og Parkinsonbrevet Årsmøte / temamøte Tid torsdag 19. mars kl.

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Nummer 1-2015 «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson.

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson. Parkinson Nr 3 2014 årgang14 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 3 2014 Redaktørenes hjørne. Leder

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer