Automasjon. - gir deg drømmejobben! Austrheim vidaregåande skule. Automatiseringsfaget Vg3. Automatisering Vg2. Elektrofag Vg1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automasjon. - gir deg drømmejobben! Austrheim vidaregåande skule. Automatiseringsfaget Vg3. Automatisering Vg2. Elektrofag Vg1."

Transkript

1 Automasjon Midt i blinken - gir deg drømmejobben! Austrheim vidaregåande skule Elektrofag Vg1 Automatisering Vg2 Automatiseringsfaget Vg3

2 Hvor vil du være om fem til ti år? Automatikeryrket gir muligheter for interessante oppgaver, turnus med lange friperioder og høye inntekter. Automatikeren har oppgaver med å konstruere, planlegge, idriftsette og vedlikeholde automatiserte system. Automatiserte system er for eksempel raffinerier, robotsystemer, pakkemaskiner, tapperimaskiner, produksjonsutstyr o.s.v. Driftsoperatør på plattform eller i raffineri Driftsoperatøroppgaven stiller store krav til orden, nøyaktighet og høy bevissthet rundt sikkerhet. Krever en proaktiv holdning tar ansvar ved større og mindre avvik. Driftsoperatører på plattform jobber ofte i turnus - to uker på jobb og fire uker fri med svært gode lønninger. ROV operatør (fjernstyrte undervanns-farkoster) Nesten alle oljeinstallasjoner offshore har en eller flere ROV. Operatøren både vedlikeholder farkosten og styrer ROV-en med joysticks når den arbeider nede i sjøen. Turnus 2/4 er vanlig for ROV-operatørene. Svært gode lønnsvilkår og mulighet for å jobbe internasjonalt. Drifts-operatør i industrien Driftsoperatører i industrien jobber f.eks. i næringsmiddelindustri med produksjons og pakkesystemer. Bedrifter som produserer automatiserte systemer som motorer, høytrykkspumper er også avhengig av sine automatikere. Njo rdpla ttf oe n på Ha lte nb an ke n Fo to: Atl e Kå rst ad / No rsk Hy dr o Tavlemontør Tavlemontørene monterer skap med styre og reguleringssystemer i bedrift. Dette krever systematisk evne slik at alle ledninger kommer på rett plass og alle tilkoplinger er riktig terminert (tilkoplet). Tavlemontøren tester det ferdige produktet og verifiserer at systemet virker som det skal. Dette er noen av de jobbene du kan få ved å ta elektro og automasjon på Austrheim vidaregåande Skule 2

3 Å velge På vilbli.no under utdanningsprogram elektrofag / Automatiker finnes det informasjon om utdanningsveiene, læreplanene o.s.v. Veien til Vg2 Automatisering En kommer inn på Vg2 automatisering fra Vg1 Elektrofag eller i kryssløp fra TIP (Mekaniske fag). Det som gir det beste grunnlaget av de to alternativene er å gå Vg1 elektrofag. Det vi lærer på Vg2 Automatisering På Vg2 Automatisering er det to programfag, automatiserte systemer og elenergi som tilsammen har 17 timer / uke. De to fagene overlapper delvis hverandre. Det undervises bl.a. i hvordan automatiserte systemer virker og en får øving i å kople opp systemer som styrer elektromotorer eller pneumatiske (luft) sylindere. Dimensjonering og sikring av elektriske anlegg er et annet hovedtema. Etter Vg2 Automatisering Etter fullført Vg2 automasjon velger de fleste å gå Vg3 Automatiserings-faget. En kan imidlertid velge å begynne i lære som tavlemontør eller ROV-operatør (fjernstyrte undervannsoperasjoner) etter Vg2 automatisering. Automasjon er et av få fag som har 3 år i skole og en kortere læretid i bedrift. Vg3 Automatiseringsfaget Vg3 er stort sett samme tema som på Vg2, men med mer praksis og utplassering i bedrift (i den grad bedriftene er villige). Etter Vg3 Automatiseringsfaget Etter fullført Vg3 er det ett og et halvt år læretid for fagbrev. Det er for tiden (2010) konkurranse om læreplassene, men tilgangen varierer fra år til år bl.a. avhengig av oljeaktiviteten. Andre opplysninger Vg2 automatisering rekrutterer elever fra et ganske stort geografisk område som omfatter nordhordlandskommunene og Solund og Gulen i Sogn og Fjordane. Det er også vanlig at vi har elever fra Bergen og andre steder i Hordaland. I 2010 hadde vi ca. 30 søkere til 15 plasser som ga en klasse med godt motiverte elever. Av de 15 var 5 jenter og dette er et nytt trinn i en ønsket utvikling. Rekrutteringspolitikken til firmaene gjør at jenter har relativt lett for å få lærlingeplass. Vi kan tilby interesserte å hospitere på skolen etter avtale. De siste årene har skolen annethvert år reist med elever på Vg2 og Vg3 til Tyskland for å besøke Hannovermessen, verdens største industrimesse som har et omfattende program rundt automatisering. Vi besøker også Autostadt, Volkswagenwerk og blir kjørt igjennom produksjonen med roboter og enorme presser. Vg1 Vg2 Vg3 Bedrift Elektrofag Automatisering Automatisering Læretid 1,5 år eller Teknikk og industriell produksjon Eller i bedrift : Læretid ROV-operatør Tavlemontør 3

4 Austrheim Vidaregåande skule ligger ved sjøen i Mastrevik i Austrheim. Skolen har 260 elever (2010). Skolen er landets vestligste videregående skole. Skolen samarbeider med Statoil Mongstad og annen industri i området om kompetansebygging og utplassering.. Skolen har følgende utdanningsprogram : Studiespesialisering Helse og sosialfag Resturant og matfag Elektrofag - Automatisering Teknikk og industriell produksjon Bygg og anleggsteknikk TAF - Teknikk og industriell produksjon Alternative utdanningsprogram (4-gruppe) Midt i blinken 4

5 Hvorfor velge? ligger i en utkant og vi kan ikke skryte på oss at skolen er ny eller spesielt fin. Allikevel vil vi hevde at skolen har kvaliteter som gjør den til en god skole. En god skole er en skole som gir god undervisning. har en erfaren stab av lærere, og noen nye og alle setter eleven i fokus. Vi stiller krav og vi bryr oss Skolens visjon : Vi stiller krav og vi bryr oss uttrykker en vilje til innsats kombinert med omsorg. På en mindre skole kjenner lærerne elevene og kan i større grad ta hensyn til hele mennesket. Elevene som kommer fra andre skoler kan bekrefte at de trives godt på. Skolen arbeider aktivt for å knytte elevene sammen med arrangement som aktivitetsuke, fjellturer eller tur til Rongevær. Hele lærerstaben var igjennom Olweus-kurs mot mobbing for et par år siden. Havsport Skolen har havsport som programfag på studiespesialiserende linje. Dette tiltaket kommer hele skolen tilgod ved at skolen disponerer kajakker, våtdrakter og annet utstyr som elevene får anledning til på å bruke. Utdanningsvalg Utdanningsvalg er et program der elever fra 9. og 10. klasse i ungdomsskolen besøker vidergående skoler. tar et par ganger i året imot mellom 100 og 200 elever som er hos oss noen dager. 5

6 Noen av våre tidligere elever om hvorfor de valgte automasjon, om skolen Daniel Var elev ved Elektro/Automasjon, Austrheim VGS Jobber som serviceingeniør hos Incontrol i Bergen som ekspert på ankerhåndteringssytemer på oljeplattformer. Daniel forteller : Jeg var skolelei etter grunnskolen og ble mer motivert for skole etter noen år i arbeid. Med interesse for tekniske fag var et naturlig for meg å velg elektrofag. Automasjon ble jeg oppmerksom på etter jeg begynte på elektro grunnkurs. Automasjon ga meg teknologiske utfordringer som appellerte til meg. På videregående lærte jeg de grunnleggende prinsippene innenfor faget og fikk et godt grunnlag for å ta i mot kunnskap når jeg kom ut i lære. Jeg satte veldig pris på at elevene fikk velge interessefelt, og jeg fikk jobbe litt ekstra med PLS (Programmerbare Logiske Styringer). Jeg trivdes veldig godt på, hvor det var godt læringsmiljø og god mulighet for egen utvikling. Det var og veldig kjekt at kompetanse nivået og viljen til å lære fra seg hos lærerne var høyt. Etter å ha vært i arbeid en stund kan jeg og si at har gode og oppdaterte læringsverktøy. Det er viktig at skolen har grunnlag for å gi opplæring på samme teknologiske nivå som i arbeidslivet. Dette er en utfordring i fag som er i stadig utvikling. Etter endt videregående fikk jeg læreplass hos Incontrol, hvor jeg fikk fast stilling etter endt læretid. I dag jobber jeg både på kontor med å planlegge nye prosjekt og gi kunde support og ute i felt. Jeg må også passe på egen opplæring som er en kontinuerlig prosess. Når jeg er ute i felt reiser jeg mye rundt i verden på forskjellige oljeinstallasjoner Jobben kan være montering eller kalibrering og justering av anker og posisjoneringssystemer på plattformer. En ekstra utfordring er å rykke ut og fikse et kontrollsystem som ikke virker og som må fikses der og da. Det kan være systemer jeg møter for første gang ute i felten. Da må en ta to steg tilbake og få oversikt. Jeg har ennå reist fra en slik jobb uten å ha løst problemet. Når det kommer til saken er det grunnleggende i alle kontroll og overvåkingssystemer ganske likt når en klarer å dele store systemer opp i mindre deler. En automatiker må kunne jobbe selvstendig, ha interesse for teknikk og kunne tenke logisk være i stand til å dele opp store system i små deler. En kan ikke alltid vite alt, men må være i stand til å vite hvordan en finner svaret. Jeg er veldig godt fornøyd med mitt yrkesvalg og synes det har gitt meg mye igjen. I dag har jeg en god, stabil jobb og god lønn. Jeg har en jobb som alltid byr på nye utfordringer og som krever at jeg utvikler meg hele tiden 6 Lena Var elev ved automasjon, Jobber som lærling med vedlikehold hos Farnk Mohn, Flatøy Lena forteller : Jeg valgte automasjon fordi eg ønsket noe som var spennende og litt uvanlig, spesielt for oss jenter. Det at det er en blanding av elektro og mekanisk gjør det utrolig variert. Derfor syntes jeg det var interessant. På skolen får en lære seg å koble, og å se hvordan ting virker og se sammenhengen mellom de små komponentene som utgjør de store systemene. Det er styring, regulering, logikk og mekanisk. er en trivelig skole med godt miljø, alle kjenner alle. Det er en viktig faktor for skolen. Det sosiale miljøet er en god grunn til å velje Austrheim. Innenfor automasjon er det en fordel at klassen ikkje er så stor, fordi det gjør at en lærer mer og har et bedre miljø i klassen. Etter skolen fikk jeg læreplass hos Frank Mohn Flatøy AS (Olje og gass). Jeg jobber innenfor vedlikehold. Det dreier seg stort sett om feilsøking og forbedringer. Rett og slett å fikse ting, som for eksempel store dreiemaskiner. To arbeidsdager hos oss er aldri like. Dagen styres av hvilke problemer som oppstår. Vi jobber mest med store maskiner, som dreiemaskiner, verktøy- vekslere osv. Men vi gjør også småting som kan være så enkelt som å sette opp et nytt lys, eller å fikse en vinkelsliper. Det er stort sett å finne ut kva som er problemet, hva som forårsaker det, og hvordan kan det fikses. Spennende, og aldri det samme! En automatiker må ha tålmodighet og en interesse for faget. En god positiv innstilling er viktig, og å være serviceinnstilt. Kommer det en inn på kontoret mitt er det ikkje særlig bra om eg sier at nei det får du fikse sjøl ;) Man må tåle å bli skitten og å tenke selvstendig. Liker du utfordringer og en variert arbeidsdag er automatikerfaget å anbefale! Er automatikerfaget noe for jenter? Svaret er JA! I Vg2 automasjon har vi 5 jenter av 15, og de står ikkje noe tilbake for guttene. Når bedriftene rekrutterer lærlingar har jentene fordelen av at bedriftene ønsker 50% jenter og 50% gutter. Når det er færre jenter å velge mellom har jentene lettere for å få seg lærlingeplass.

7 og yrket og hvordan de opplever yrket i dag Martin Njål Midt i blinken Var elev ved elektro/automasjon, Jobber offshore som lærling i Teekay Petrojarl Productions Martin forteller: Jeg bestemte meg for å utdanne meg til automatiker da jeg var på besøk på og så det de holdt på med der. Jeg synst det så veldig spennende ut. Hvis en sitter seg ned å tenker litt på hva du kunne før du begynte på videregående, så kan en tenke seg til at en har lært mye mer enn en faktisk tror. Læring kommer heller ikke av seg selv. En er nødt å ville lære for å lære noe. Jeg har lært mange grunnprinsipper for reguleringssystemer på skolen, noe jeg har dradd veldig nytte av på min læreplass. er en liten skole, og har kanskje ikke så mye utstyr, men en kan jo håpe at det vil bedre seg. Trivselen på er det ingenting å si på. Siden det er en liten skole, blir en også godt kjent med de som en går i klasse med, og andre på skolen. Det vil jeg si at er en stor fordel. Etter skolen fikk jeg læreplass i Teekay Petrojarl Productions. Jeg jobber på en FPSO som ligger i Vargfeltet i nordsjøen. Båten heter Petrojarl Varg, og den kan du jo lese mer om på nettet, hvordan den virker og hvordan båten er oppbyggd med dreieskive og brønnhodeplattform. Siden første dagen jeg kom ombord på instalasjonen har jeg fått deltatt aktivt i de operasjoner som har foregått ombord. Det går i forebyggende og korrektivt vedlikehold. Eg har også fått jobbe med programmering av båtens styresystem og Safety and automation system (SAS). En vanlig arbeidsdag begynner kl 0700 og holder på frem til I løpet av disse timene jobber vi flittig med alle mulige jobber innen automasjon, instrumentering, elektriske anlegg opp til 1000V. Store deler av dagen går også med til papirarbeid på dokumentasjon samt arbeidstillatelser, og kvittering av ferdig-utført arbeid. Jeg trivst veldig godt i automatikeryrket, veldig variert arbeid, hvor en hver dag står ovenfor nye og spennende utfordringer. Og det er jo en fordel siden det er lange dager her ute. De går jo mye kjappere når en hele tiden har noe å gjøre. Automatikeryrket hittil har gitt meg mye ny kunnskap om reguleringssystemer og mye annet spennende knas som hele tiden utføres her ute. Var elev ved elektro og automasjon, Han jobber offshore som selvstendig konsulent innen måleteknikk og som bedriftstablerer innen datateknologi Njål forteller : Jeg valgte automasjon fordi det var et yrkesrettet studium med gode utsikter til jobb. Arbeidet innen faget gir mulighet for reising og Nordjø-rotasjon (2 uker på 4 uker av) og sammen med god lønn var det fristende når jeg skulle velge videregående utdanning. Den videregående utdanningen ga først og fremst en teoretisk introduksjon til faget. Jeg hadde særlig interesse for data og digitalteknikk og fikk anledning til å fordype meg i data-prosjekter. Jeg trivdes godt på AVS. Det er en ganske liten skole som gjør at kontakten mellom lærere og elever var god og man ble ble godt kjent med elever også fra de andre studieretningene. Jeg har jobbet på oljeplattformer i Nordsjøen, på engelsk sektor, i Italia, Brasil og USA. Den siste perioden har jeg jobbet mot norske installasjoner. Læretiden hadde jeg også offshore. I den første perioden etter at jeg tok fagbrev jobbet jeg på serviceavdelingen i Kongsberg Simrad hvor jeg arbeidet med kontrollsystemer. Deretter hadde jeg to år for FMC Subsea hvor jeg reiste mye og jobbet med subsea kontroll-systemer. Den siste tiden har jeg spesialisert meg på målesystemer. Når jeg jobber for oljeselskapene nå, så er det som konsulent gjennom mitt eget selskap. I tillegg til arbeidet i oljebransjen har jeg vært med å starte opp et kompetansemiljø innen media og IT på Mjømna. Nå for tiden jobber jeg på et prosjekt som heter Yme. Yme plattformen utrustes i Stavanger og skal produsere olje i første kvartal 2011 etter planen. Jeg jobber med å klargjøre målesystemene. Målet er at alt skal fungere før vi reiser fra Stavanger, og det innebærer mye testing og skriving av prosedyrer. I prosjektarbeid blir det alltid en innspurt inn mot produksjonsstart. Automatikere skal ha en god teoretisk forståelse av faget. Det innebærer å skaffe seg kompetanse innen både matematikk, fysikk og IT. Det er også en praktisk side i faget hvor evnen til å arbeide systematisk for å finne og rette feil er viktig. Jeg synes yrket er utfordrende og gir en rekke muligheter for fordypning. Jeg setter også pris på muligheten for å arbeide i offshore-rotasjon. Det har gjort det mulig for meg å jobbe på egne prosjekter i friperiodene. 7

8 Alle veier fører til Austrheim Midt i blinken De fleste elevene kommer til med buss. Frå Solund og Gulen går det båt, frå Fedje ferje og buss. Rutene er lagt opp slik at elevene ankommer skolen fem minutter før skolen starter og returtransport går fem minutter etter skolen er slutt. Med minimal ventetid blir transporten overraskende effektiv selv over lengre distanser. Ta gjerne kontakt med oss : Austrheim Vidaregåande skule Mastrevik 5943 Austrheim Tel Mail : Nettside : 8

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

JENTER. i olje og gassindustrien

JENTER. i olje og gassindustrien JENTER i olje og gassindustrien Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAVIS OM VIDEREGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5

Utdanning i Åsane I N F OAVIS OM VIDEREGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5 Utdanning i Åsane I N F OAVIS OM VIDEREGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole Lønborg videregående skole side 3-5 Tertnes videregående skole

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015

Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015 Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015 Innledning: Noen bedrifter har i lengre tid lurt på hvordan det egentlig går med TAF elevene som vi invester så mye tid i. Er det hensiktsmessig å ha en

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka matbransjen Jobb i Et smart valg Se alle mulighetene dine! Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka Lyst på et morsomt studiemiljø? Bli med til

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 NR. 4 - desember 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 Entusiastisk laborant side 17 Rescon Mapei side 36 Dimensjonskontrollør side 44 Innhold Forsidefoto:

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer

NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57. Omstridt eksamensform 16. farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52

NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57. Omstridt eksamensform 16. farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52 NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Omstridt eksamensform 16 TILBYR NESTEN ALT 4 farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52 innhold Leder...

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet Arbeidshefte for elever i ungdomsskolen Tilhører: REISELIVSNÆRINGEN Velkommen til reiselivsnæringen! Utdanningsvalg Mat, drikke,

Detaljer