EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE"

Transkript

1 DEN DIGITALE SKOLEN

2 EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers av funksjoner og fagmiljøer. Eleven som helt menneske skal være i fokus for all vår virksomhet. Skolen skal ha et lærings- og arbeidsmiljø som fremmer ansvar, nytenkning, læring og utvikling av faglig, personlig og sosial kompetanse. Malakoff videregående skole arbeider for å skape: Høy faglig kvalitet Et utfordrende og trygt læringsmiljø Tilpasset opplæring for alle elever Egen bærbar PC de årene du går her All informasjon gis digitalt og er derfor alltid tilgjengelig Flotte spesialrom hvor elevene utfører vitenskapelige forsøk Verksteder med moderne og digitale maskiner Utstrakt bruk av moderne programvare i undervisningen på alle programområder Du kan velge kinesisk hos oss som fremmedspråk på studiespesialiserende Skolen deltar i mange internasjonale prosjekter, og de fleste utdanningsprogram får derfor tilbud om en eller flere studiereiser Verden endrer seg raskt både kulturelt, sosialt og politisk. Internasjonalisering er derfor et viktig skolepolitisk mål nasjonalt, i Østfold fylkeskommune og for Malakoff vgs. Hvert år reiser mange elever og lærere på studietur til England/ Skottland, Tyskland, Frankrike og Spania. Studieturer er en viktig metode for å anvende språkfag, skaffe seg kulturkunnskap og internasjonal handlingskompetanse. I tillegg har vi partnerskoler i USA og Sør- Afrika. For å opprettholde samarbeidet med utenlandske skoler, brukes etwinning, sosiale medier og annen nettkontakt. I forbindelse med besøk/gjenbesøk lager elever egne presentasjoner rundt forskjellige tema. Mer informasjon finner du på Du får tilbud om bilingval undervisning (dvs. i enkelte fag foregår undervisningen på engelsk) og aktiv elevdeltagelse i Operasjon Dagsverk. 2 Malakoff videregående skole En digital og internasjonal skole 3

3 STUDIESPESIALISERING Studiespesialisering er et treårig utdanningsprogram. Du bør velge studiespesialisering dersom du liker å arbeide med teoretiske fag. Ved å satse på dette utdanningsprogrammet, legger du grunnlaget for å kunne studere videre ved høgskoler eller universitet i Norge eller i utlandet. Det første året har du bare fellesfag. De to påfølgende årene fordyper du deg innenfor ett av disse programområdene; realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Innen hvert programområde får du mulighet til å velge fag som interesserer deg og som kan peke fram mot videre studier og et framtidig yrkesvalg. Etter å ha bestått det treårige løpet innenfor studiespesialisering, får du enten generell eller spesiell studiekompetanse. Dette avhenger av valg av programfag. Mange elever innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram deltar hvert år på en språkreise. En slik reise gir deg mulighet til å bli kjent med elever i andre land og vil gi deg minner for livet. På denne måten lærer du et annet lands kultur å kjenne, og du vil bruke fremmedspråket ditt på en aktiv måte. Vi håper du vil trives og ha stort utbytte av de tre årene på studiespesialisering. Fag- og timefordeling programområde studiespesialiserende Vg1 Vg2 Vg3 Engelsk Fremmedspråk Geografi Historie Kroppsøving Studiespesialisering Les mer på vår hjemmeside: ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Vg1 - felles Vg2 - Valg på Malakoff Vg3 - Valg Malakoff Studiespesialisering Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Matematikk Naturfag Norsk Religion Samfunnsfag * Programfag Sum antall timer * Elevene velger programfag innenfor realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Malakoff legger vekt på å gi et bredt tilbud til elevene. 4 Malakoff videregående skole Studiespesialisering 5

4 REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Vi tilbyr disse fagene innenfor programområdet realfag: Biologi Fysikk Informasjonsteknologi Kjemi Matematikk S og R Vi tilbyr disse fagene innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi: Engelsk (internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk) Tysk Kommunikasjon og kultur Historie og filosofi Markedsføring og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Næringslivsøkonomi (Økonomistyring og Økonomi og ledelse) Politikk, individ og samfunn (Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap og Politikk og menneskerettigheter) Rettslære 6 Malakoff videregående skole Studiespesialisering 7

5 KINESISK INTERNASJONAL KLASSE Kinesisk er verdens største språk, og Kina er et ambisiøst land som har verdens nest største økonomi. Malakoff er en av svært få videregående skoler i Norge som tilbyr kinesisk (mandarin). Hos oss kan du ta kinesisk som fremmedspråk. Dette er et spennende fag som åpner nye dører når det gjelder handel og industrietablering i både Norge og Kina. Fellesfaget går over 2 år for de elevene som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen. Faget går over 3 år for de elevene som ikke har lest et fremmedspråk på ungdomsskolen. Elever på Vg2 har fått venner ved en skole i Beijing. De kommuniserer ukentlig, via e-post og/eller Skype, om skolearbeid, interesser og kultur. Kunnskap om andre land og kulturer fremmer toleranse og forståelse. Dette blir stadig viktigere i en globalisert verden. Vi ønsker å gi motiverte elever en ekstra utfordring og dimensjon i opplæringen. På Malakoff kan du aktivt søke deg til en internasjonal klasse på Vg1 studiespesialisering. Det internasjonale aspektet kommer inn ved at klassen benytter digital kommunikasjon via plattformen e-twinning. Elevene deltar også i EU-relaterte prosjekter. Det er fokus på internasjonale og europeiske temaer i undervisningen. Elevene får også mulighet til utveksling i løpet av skoleåret. Elevene forbedrer engelskkunnskapene sine samtidig som de får kjennskap til hvordan det er å være ung i andre deler av Europa. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk, men i enkelte fag kreves det at elevene leverer oppgaver og holder presentasjoner på engelsk. 8 Malakoff videregående skole Studiespesialisering 9

6 HELSE- OG SOSIALFAG Ønsker du å arbeide med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner? Enten du er ungdom eller voksen utdanningssøkende byr helse - og sosialfag på mange spennende muligheter. Med helse og sosialfag kan du skaffe deg et yrke i løpet av videregående opplæring. Du kan velge mellom 9 ulike yrker. Her på Malakoff videregående skole har du i dag følgende valg på Vg2: Ambulansefag Barn- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag på Vg3: Tannhelsesekretær Du som velger helse- og sosialfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker Du må være positiv og åpen overfor andre mennesker Du må kunne vise vilje til å yte service og omsorg Du må kunne samarbeide og kommunisere med andre Ved å velge helse- og sosialfag kan du oppnå yrkeskompetanse etter 3 eller 4 år. Du har også mulighet for påbygning til generell studiekompetanse. Dette vil gi deg anledning til å søke høyskole og universitet. Helse- og sosialfag Les mer på vår hjemmeside: ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3+4 Vg1 - felles Vg2 - Valg på Malakoff Vg3 og Vg4 i bedrift Helse og sosialfag Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Lærling innenfor valgt yrke (ev. påbygning til studiekompetanse) Vg3 skole - tannhelsesekretær på Malakoff 10 Malakoff videregående skole Helse- og sosialfag 11

7 ELEKTROFAG Velger du et yrke i elektrofag, vil du alltid møte nye, spennende utfordringer. Elektrofagene er i sterk vekst i det moderne samfunn. Vi trenger strøm og elektrisk energi til lys og varme, automatisering av maskiner og systemer for data, lyd og bilde, samt kulde- og varmepumpesystemer. Dine interesser bør være det viktigste for ditt yrkesvalg. Du som velger elektrofag, må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig for å løse oppgaver og utvikle nye produkter. Du bør være serviceinnstilt og kunne samarbeide med andre mennesker. Det er viktig at du liker matematikk. Elektroelevene på Malakoff vil møte høyt utdannede lærere (ingeniører) som vil gi deg spennende utfordringer i moderne verksteder. Hver elev disponerer PC på sin egen arbeidsplass. Moderne utstyr står til din disposisjon. Elektrofag Les mer på vår hjemmeside: ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3+4 Vg1 - felles Vg2 - Valg på Malakoff Vg3 og Vg4 i bedrift Kulde- og varmepumpeteknikk Lærling innenfor valgt yrke (ev. påbygning til studiekompetanse) Elenergi Elever fra data- og elektronikk kan velge Vg3 i skole, eksamen på våren og fagprøve på høsten. Elektrofag Data og elektronikk 12 Malakoff videregående skole Prosjekt til fordypning Malakoffmodellen En dag i uka er avsatt til fordypning i et framtidig yrke. Her kan du få oppgaver på skolen, eller du kan gjøre avtale med en bedrift. Du skal bli kjent med ditt framtidige yrke, slik at du kan ta et riktig valg. Du har også mulighet til å ta mer fellesfag for å få en raskere vei til høyskoler og universitet. Mange elever på elektro går veien videre til høyskole og ingeniør. Undervisningen følger den såkalte Malakoffmodellen med hele fagdager og åpne verksteder. Med egen elev-pc og faste arbeidsplasser kan lærerne tilpasse en undervisning som passer for deg. Elektrofag 13

8 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Praktisk sans, godt håndlag og nøyaktighet er viktige egenskaper for en som velger teknikk og industriell produksjon. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også en fordel. Dette utdanningsprogrammet fører fram til mange ulike yrkesvalg. Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) er for deg som: liker å jobbe praktisk er kreativ har interesse for data liker teknikk, maskiner og biler ønsker muligheter for en spennende yrkeskarriere På Malakoff vgs har vi følgende tilbud på Vg2: Kjøretøy Industriteknologi Kulde- og varmepumpeteknikk Velger du TIP, kan du få jobb på land og offshore i: teknisk industri skipsindustri bilindustri kjemisk prosessindustri og i oljebransjen Teknikk og industriell produksjon Les mer på vår hjemmeside: ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3+4 Vg1 - felles Vg2 - Valg på Malakoff Vg3 og Vg4 i bedrift Industriteknologi Teknikk og industriell produksjon Kjøretøy X-kryssløp til Elektrofag Kulde- og varmepumpeteknikk Lærling innenfor valgt yrke (ev. påbygning til studiekompetanse) Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger samt med registrering og dokumentasjon er svært viktig. 14 Malakoff videregående skole Teknikk og industriell produksjon 15

9 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Bygg- og anleggsteknikk passer for deg som har praktisk sans, er nøyaktig, liker å jobbe ute og har kreative evner. Vg1 bygg- og anleggsteknikk gir utgangspunkt for elever som skal fortsette sin opplæring innen et av ca. 20 ulike håndverksfag som for eksempel: Tømrer Murer Betongfag Anlegg og bergverk Anleggsmaskinfører Steinfag Rørlegger Maler Kobber- og blikkenslager Kurset gir innføring i bruk av materialer og verktøy, bygningskonstruksjoner og i utførelse av de viktigste arbeidsoppgavene som disse fagene har felles. Elevene får på denne måten et godt grunnlag for et bevisst valg av programområde på Vg2 og for videre opplæring til sitt framtidige yrke. To dager i uka i ca. 10 uker er avsatt til fordypning i et framtidig yrke. Her kan du få oppgaver på skolen eller du kan gjøre en avtale med en bedrift. Du skal bli kjent med ditt framtidige yrke slik at du kan ta et riktig valg. På Vg2 gjennomføres hele PFOfaget i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen. Her på Malakoff har du i dag følgende valg på Vg2: Byggteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Bygg- og anleggsteknikk Les mer på vår hjemmeside: ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3+4 Vg1 - felles Vg2 - Valg på Malakoff Vg3 og Vg4 i bedrift Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Klima-, energiog miljøteknikk Lærling innenfor valgt yrke (ev. påbygning til studiekompetanse) 16 Malakoff videregående skole Bygg- og anleggsteknikk 17

10 FAG- OG TIMEFORDELING YRKESFAG ALTERNATIV OPPLÆRING TILRETTELAGT (AOTIL) Tabellen nedenfor viser fag og timefordelig for alle yrkesfagene på Malakoff: Helse- og sosialfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon og byggfag. Fellesfagene følger de samme læreplanene, mens programfagene har læreplaner knyttet til programområdet. Vg1 Engelsk 3 2 Kroppsøving 2 2 Matematikk 1P-Y 3 0 Naturfag 2 0 Norsk 2 2 Samfunnsfag 0 3 *Prosjekt til fordypning 6 9 **Programfag Sum antall timer Vg2 Alternativ opplæring tilrettelagt er en egen gruppe på Malakoff videregående skole. I samarbeid med PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste) får elevene tilrettelagt opplæring/spesialundervisning. Skolen har fokus på at elevene skal mestre sine liv etter endt skolegang. Det betyr at vi vektlegger ferdigheter som kreves for jobbdeltakelse, kunne klare seg i egen bolig, bevissthet om egen helse og økt sosial kompetanse. Elevene har vanlige teorifag, som i størst mulig grad knyttes opp mot dagliglivets behov. Vi gir også opplæring i egen treningsleilighet. Elevene får tilbud om deltagelse i ungdomsbedrift knyttet til vedproduksjon. Mange elever deltar i undervisning i henhold til valgt utdanningsprogram. Ingen elever kan søke direkte til Alternativ opplæring tilrettelagt. Elevene kommer fra samtlige utdanningsprogram som skolen har. *Prosjekt til fordypning - eleven velger et lærefag/yrke **Programfag - elevene jobber teoretisk og praktisk med yrkesfagene *Privat bilde tatt av lærere ved AOTIL 18 Malakoff videregående skole Alternativ opplæring tilrettelagt 19

11 DEN DIGITALE SKOLEN Besøksadresse: Dyreveien Moss Postadresse: Postboks Moss Telefon: Telefax: E-post: Grafisk design: ELD Communication - Foto: Martin Andersen

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer