Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested:, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested:, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested:, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune Kjersti Nythe Nilsen Medlem Marker kommune Elin Johanne Tvete Observatør Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fellesliste H, FrP, V Håvard Wennevold Osflaten Medlem Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Ellen Solbrække Nestleder Rakkestad kommune Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer May Elisabeth Hansen Håvard Wennevold Osflaten Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Linda Engsmyr Ellen Solbrække Sarpsborg kommune René Rafshol Jon-Ivar Nygård Råde kommune Fra administrasjonen møtte: Navn Hilde Brandsrud Knut-Johan Rognlien Caroline Østvold Stilling Fylkesdirektør Seksjonssjef, folkehelseseksjonen Sekretær

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side PS 21/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting PS 22/2018 Regional transportplan for Østfold PS 23/2018 Regional plan for kultur fastsettelse av plan PS 24/2018 Status på Inkluderende Østfold sitt delprosjekt om ung frivillighet og demokratiutvikling PS 25/2018 Høgskolen i Østfold sin årsmelding for samarbeidet i Østfoldhelsa i 2017 PS 26/2018 Årsrapport Østfoldhelsa 2017 PS 27/2018 Årsrapport Aktiv på Dagtid PS 28/2018 Status videregående skole som nærmiljøarena PS 29/2018 Tildeling av midler i Mestring og mening 2. søknadsrunde PS 30/2018 Folkehelseprofil 2018 PS 31/2018 Utredning av program for vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) PS 32/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til prosjekt UngrØst PS 33/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet fastsettelse av plan PS 34/2018 Tredje tildeling av midler i prosjekt RØRE 6-19 PS 35/2018 Kommunikasjonsplan RØRE 6-19 PS 36/2018 Kompetanseprogrammet RØRE-ambassadører PS 37/2018 Godkjenning som helsefremmende barnehage - Klokkergården barnehage

3 PS 21/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Fylkesordførerens forslag til innstilling 1. Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som fremkommer av saken. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til fylkestingets vedtak. 3. Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i saken. 4. Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken. Espen Nedland Hansen fra samfunnsplanavdelingen møtte og orienterte om saken. Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som fremkommer av saken. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til fylkestingets vedtak. 3. Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i saken. 4. Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken. PS 22/2018 Regional transportplan for Østfold Komitélederens forslag til innstilling Høringsutgaven av Regional transportplan vedtas med de endringer som fremgår av saken med følgende tillegg: 1. Det bes om en utviklingsplan for FV 21 i samarbeid med Akershus og Hedmark. RTPinnspill fra berørte kommuner tas med i dette arbeidet. 2. Muligheten for overføring av fylkesveier til kommunalt eierskap beskrives, herunder aktuelle kompensasjonsordninger. 3. Reetablering og avsetning til jordfond beskrives i planen.

4 Komitélederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Høringsutgaven av Regional transportplan vedtas med de endringer som fremgår av saken med følgende tillegg: 1. Det bes om en utviklingsplan for FV 21 i samarbeid med Akershus og Hedmark. RTPinnspill fra berørte kommuner tas med i dette arbeidet. 2. Muligheten for overføring av fylkesveier til kommunalt eierskap beskrives, herunder aktuelle kompensasjonsordninger. 3. Reetablering og avsetning til jordfond beskrives i planen. PS 23/2018 Regional plan for kultur fastsettelse av plan Fylkesordførerens forslag til innstilling 1. Regionalplan kultur vedtas med de foreslåtte endringene. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide foreslåtte endringer i plandokumentet. Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Regionalplan kultur vedtas med de foreslåtte endringene. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide foreslåtte endringer i plandokumentet. PS 24/2018 Status på Inkluderende Østfold sitt delprosjekt om ung frivillighet og demokratiutvikling Komitélederens forslag til vedtak

5 Arbeidet med Ung frivillighet og demokratiutvikling tas til orientering. Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidet med Ung frivillighet og demokratiutvikling tas til orientering. PS 25/2018 Høgskolen i Østfold sin årsmelding for samarbeidet i Østfoldhelsa i 2017 Komitélederens forslag til vedtak Høgskolen i Østfold sin årsmelding vedrørende samarbeidet om Østfoldhelsa for 2017 tas til orientering. Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolen i Østfold sin årsmelding vedrørende samarbeidet om Østfoldhelsa for 2017 tas til orientering.

6 PS 26/2018 Årsrapport Østfoldhelsa 2017 Komitélederens forslag til innstilling Årsrapporten for Østfoldhelsa 2017 tas til orientering. Komitélederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsrapporten for Østfoldhelsa 2017 tas til orientering. PS 27/2018 Årsrapport Aktiv på Dagtid Komitélederens forslag til vedtak Årsrapport for Aktiv på dagtid 2017 tas til orientering. Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Årsrapport for Aktiv på dagtid 2017 tas til orientering. PS 28/2018 Status videregående skole som nærmiljøarena Komitélederens forslag til vedtak 1. Arbeidet med frivillighetskoordinatorer og skoler som nærmiljøarena tas til orientering. 2. Østfoldhelsas foreløpige strategi for å stimulere flere skoler til å virke som nærmiljøarenaer, , tas til orientering. Følgende tilleggsforslag ble framsatt:

7 Nytt punk 3: Styret i Østfoldhelsa påpeker viktigheten at transport for de med lengre reiseavstand ikke stopper mulighetene. Komitélederens forslag til vedtak med det framsatte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Arbeidet med frivillighetskoordinatorer og skoler som nærmiljøarena tas til orientering. 2. Østfoldhelsas foreløpige strategi for å stimulere flere skoler til å virke som nærmiljøarenaer, , tas til orientering. 3. Styret i Østfoldhelsa påpeker viktigheten at transport for de med lengre reiseavstand ikke stopper mulighetene. PS 29/2018 Tildeling av midler i Mestring og mening 2. søknadsrunde Komitélederens forslag til vedtak 1. Prosjektmidler tildeles som følger for prosjektperioden, med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger fra 2018 til 2022: Prosjekt: Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode hjemstedet Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby skole Tildelingssum i kroner Moss kommune: Fellesskapet Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse: Tilskuddsordning ungdommens nærmiljøarena Østfold fylkeskommune, opplæringsavdelingen: Mestringskurs for ungdom

8 Til sammen: Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Prosjektmidler tildeles som følger for prosjektperioden, med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger fra 2018 til 2022: Prosjekt: Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode hjemstedet Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby skole Tildelingssum i kroner Moss kommune: Fellesskapet Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse: Tilskuddsordning ungdommens nærmiljøarena Østfold fylkeskommune, opplæringsavdelingen: Mestringskurs for ungdom Til sammen:

9 PS 30/2018 Folkehelseprofil 2018 Komitélederens forslag til vedtak Folkehelseprofilen for Østfold 2018 tas til orientering. Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Folkehelseprofilen for Østfold 2018 tas til orientering. PS 31/2018 Utredning av program for vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Komitélederens forslag til innstilling Tilbud om vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) er en anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Denne anbefalingen anses som den enkeltes ansvar og overlates derfor til eleven å vurdere og bekoste. Dagens praksis der skolehelsetjenesten bidrar med bestilling og administrering vurderes som god nok. Komitélederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilbud om vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) er en anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Denne anbefalingen anses som den enkeltes ansvar og overlates derfor til eleven å vurdere og bekoste. Dagens praksis der skolehelsetjenesten bidrar med bestilling og administrering vurderes som god nok.

10 PS 32/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til prosjekt UngrØst Fylkesordførerens forslag til innstilling Søknad fra INSPIRIA science center om støtte til prosjekt UngrØst avslås. Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Søknad fra INSPIRIA science center om støtte til prosjekt UngrØst avslås. PS 33/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet fastsettelse av plan Fylkesordførerens forslag til innstilling «Østfold i bevegelse», Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas med den endringer som er foreslått i saken. Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. «Østfold i bevegelse», Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas med den endringer som er foreslått i saken. PS 34/2018 Tredje tildeling av midler i prosjekt RØRE 6-19 Fylkesrådmannens forslag til vedtak Følgende skoler og tiltak støttes som vist nedenfor: Skole Kommune Navn på tiltaket Forslag

11 Alvimhaugen b Sarpsborg ambassadør Alvimhaugen b Sarpsborg utekjøkken og aktiv læring Aremark k Aremark ambassadør Aremark k Aremark Et levende elevtorg Aremark k Aremark Utekjøkken Askim v Askim helsefremmende tiltak Askim u u Askim Kantina for alle, gratis frokost, lunsj og frukt og grønt 0 Askim u u Askim ambassadør ny Askim u u Askim Kantine for alle (oversendt fra mestring og mening) Askimbyen b Askim ambassadør ny Berg b Halden Sportsbod 0 Berg b Halden Foreldreskole 1 trinn Berg b Halden Aktiv læring på Berg skole Berg b Halden Ambassadør ny Borge b Fredrikstad ambassadør ny Borge b Fredrikstad Fysisk aktivitet for multifunksjonshemmende elever Buen k Moss Kantinebedrift 0 Buen k Moss Gratis frokost Buen k Moss ambassadør ny Cicignon k Fredrikstad kantine, fysisk aktivitet, RØRE power Cicignon k Fredrikstad ambassadør ny Eidsberg u Eidsberg ambassadør Eidsberg u Eidsberg Røre på Eidsberg u Ekholt b Rygge Ambassadør Enhet kompetanse b Sarpsborg kompetanseheving Floren b Hvaler Mat i magen gir god start på dagen Floren b Hvaler ambassadør Folkvang b Halden ambassadør Frederik II v Fredrikstad skolehund 0 Gimle b Halden Aktiv skolegård-apejungel Gimle b Halden Drikkekopper m logo 0 Gimle b Halden ambassadør Glemmen v Fredrikstad støpt gummidekke akropark Greåker v Sarpsborg Frisbeeløype Grålum b+u Sarpsborg hinderløype, for begge skoler Grålum b Sarpsborg Ambassadør ny Hafslund b b Sarpsborg Ambassadør ny Hafslund b+u b+u Sarpsborg bevegelse, inkludering, læring, mestring Hafslund u u Sarpsborg ambassadør ny Hafslundsøy b Sarpsborg ambassadør Halden v Halden svømmeopplæring Halmstad b Rygge ambassadør Halmstad b Rygge Bevegelse+bespisning = Begeistring+begavelse Hannestad b Sarpsborg Lavvo i skolegården 0 Hannestad b Sarpsborg ambassadør

12 Hannestad b Sarpsborg effektiv bruk utekjøkken Haugeåsen u Fredrikstad attraktiv og aktiv skolegård Haugeåsen u Fredrikstad ambassadør ny Havnås b Trøgstad RØRE-SAK (søvn, aktivitet, kosthold) Havnås b Trøgstad Ambassadør Hjortsberg b Halden Ambassadør Hjortsberg b Halden Prosjekt nærmiljøanlegg Hornnes b Sarpsborg Gamme Hornnes b Sarpsborg Ambassadør Hornnes og Ullerøy b Sarpsborg A-ball kurs Hornnes og Ullerøy b Sarpsborg Livredningskurs Hornnes og Ullerøy b Sarpsborg Gleding Hurrød b Fredrikstad Utedo 0 Hurrød b Fredrikstad Ambassadør Hurrød b Fredrikstad Parkour Hvaler u Hvaler Ambassadør Hvaler u Hvaler Hippocampus Hvaler u Hvaler Utekjøkken Jelsnes b Sarpsborg Elever i bevegelse Jelsnes b Sarpsborg ambassadør ny Kalnes v Sarpsborg utekjøkken Karlshus b Råde God start, videreføring 0 Karlshus b Råde Ambassadør ny Kirkelund b Skiptvet ambassadør ny Kirkelund k Skiptvet liv og røre, frokost og aktivitet Kirkeng b Rakkestad ambassadør Kongeveien b Halden Aktivitetsløype Kvernhuset u Fredrikstad Ambassadør Kvernhuset u Fredrikstad Uterom med kjøkkenmulighet Larkollen b Rygge ambassadør ny Låby b Halden team Låby 0 Låby b Halden ambassadør Malakoff v Moss Friluftsliv og aktivitetsdager Marker b Marker ambassadør Marker u Marker ambassadør ny Marker k Marker SkoleGlad Moss kommune b Moss SFO-kurs kosthold (oversendt fra Mestring og mening) Mysen v Eidsberg fysisk aktivitet, kompetanseheving vg2 0 Nøkkeland b Moss Matmentorer Nøkkeland b Moss ambassadør ny Os b Halden Kortreist del Os b Halden ambassadør Rakkestad u Rakkestad bevegelsesglede, matglede og læring Rakkestad u Rakkestad ambassadør

13 Reier b Moss Sunn mat-glad dag Reier b Moss ambassadør ny Risum u Halden tre tiltak Risum u Halden ambassadør Rygge u Rygge Kjøkken i solen Rygge u Rygge ambassadør Rygge u Rygge mobilhotell og foredrag nettvett og søvn Rygge kommune b Rygge Vaskeberget friluftspark, tre skoler Rød Onsøy b Fredrikstad ambassadør ny Rødsberg u Halden ambassadør Sandesundsveien b Sarpsborg Gratis skolefrokost 0 Sandesundsveien b Sarpsborg ambassadør Sandesundsveien b Sarpsborg utekjøkken Skjønhaug b Trøgstad løp&spis Skjønhaug b Trøgstad ambassadør St. Olav v Sarpsborg Sammen er vi sterke, tre tiltak Strupe u Halden ambassadør, tildelt tidligere, satt på fond 0 Strupe u Halden attraktiv og aktiv skolegård, videreføring Strupe u Halden Læring i bevegelse Strupe u Halden uteskole Svinndal b Våler Skolefrokost 0 Svinndal b Våler Aktivitets og trivselsledere Svinndal b Våler ambassadør Tenor b Eidsberg Utstyrskasse til UT-prosjektet Tenor b Eidsberg Ambassadør Tenor b Eidsberg UT-prosjektet utekjøkken Tindlund u Sarpsborg ambassadør ny Tindlund u Sarpsborg Skolefrokost 0 Tindlund u Sarpsborg Sykkelstativ Tistedal b Halden Ambassadør ny Tistedal b Halden Turnbasseng Tomter b Hobøl ambassadør Tomter b Hobøl matte i farta Trara b Fredrikstad ambassadør, tildelt tidligere, satt på fond 0 Trara b Fredrikstad Grillhytte Trømborg b Eidsberg ambassadør ny Trømborg b Eidsberg Røre i kropp og kjele Ullerøy b Sarpsborg Ambassadør Vang b Rygge aktiv læring for helse og hode Vang b Rygge ambassadør Våk b Våler frokostgrøt, 2 d/u 0 Våk b Våler ambassadør Våk b Våler Varm skolelunsj Øreåsen b Rygge ambassadør Østfold fk v Østfold Tankekraft Åttekanten b Hvaler ambassadør 0

14 Åvangen b Moss mer å gjøre, matkurs Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret i Østfoldhelsas vedtak : Følgende skoler og tiltak støttes som vist nedenfor: Skole Kommune Navn på tiltaket Forslag Alvimhaugen b Sarpsborg ambassadør Alvimhaugen b Sarpsborg utekjøkken og aktiv læring Aremark k Aremark ambassadør Aremark k Aremark Et levende elevtorg Aremark k Aremark Utekjøkken Askim v Askim helsefremmende tiltak Askim u u Askim Kantina for alle, gratis frokost, lunsj og frukt og grønt 0 Askim u u Askim ambassadør ny Askim u u Askim Kantine for alle (oversendt fra mestring og mening) Askimbyen b Askim ambassadør ny Berg b Halden Sportsbod 0 Berg b Halden Foreldreskole 1 trinn Berg b Halden Aktiv læring på Berg skole Berg b Halden Ambassadør ny Borge b Fredrikstad ambassadør ny Borge b Fredrikstad Fysisk aktivitet for multifunksjonshemmende elever Buen k Moss Kantinebedrift 0 Buen k Moss Gratis frokost Buen k Moss ambassadør ny Cicignon k Fredrikstad kantine, fysisk aktivitet, RØRE power Cicignon k Fredrikstad ambassadør ny Eidsberg u Eidsberg ambassadør Eidsberg u Eidsberg Røre på Eidsberg u Ekholt b Rygge Ambassadør Enhet kompetanse b Sarpsborg kompetanseheving Floren b Hvaler Mat i magen gir god start på dagen Floren b Hvaler ambassadør Folkvang b Halden ambassadør Frederik II v Fredrikstad skolehund 0 Gimle b Halden Aktiv skolegård-apejungel Gimle b Halden Drikkekopper m logo 0 Gimle b Halden ambassadør

15 Glemmen v Fredrikstad støpt gummidekke akropark Greåker v Sarpsborg Frisbeeløype Grålum b+u Sarpsborg hinderløype, for begge skoler Grålum b Sarpsborg Ambassadør ny Hafslund b b Sarpsborg Ambassadør ny Hafslund b+u b+u Sarpsborg bevegelse, inkludering, læring, mestring Hafslund u u Sarpsborg ambassadør ny Hafslundsøy b Sarpsborg ambassadør Halden v Halden svømmeopplæring Halmstad b Rygge ambassadør Halmstad b Rygge Bevegelse+bespisning = Begeistring+begavelse Hannestad b Sarpsborg Lavvo i skolegården 0 Hannestad b Sarpsborg ambassadør Hannestad b Sarpsborg effektiv bruk utekjøkken Haugeåsen u Fredrikstad attraktiv og aktiv skolegård Haugeåsen u Fredrikstad ambassadør ny Havnås b Trøgstad RØRE-SAK (søvn, aktivitet, kosthold) Havnås b Trøgstad Ambassadør Hjortsberg b Halden Ambassadør Hjortsberg b Halden Prosjekt nærmiljøanlegg Hornnes b Sarpsborg Gamme Hornnes b Sarpsborg Ambassadør Hornnes og Ullerøy b Sarpsborg A-ball kurs Hornnes og Ullerøy b Sarpsborg Livredningskurs Hornnes og Ullerøy b Sarpsborg Gleding Hurrød b Fredrikstad Utedo 0 Hurrød b Fredrikstad Ambassadør Hurrød b Fredrikstad Parkour Hvaler u Hvaler Ambassadør Hvaler u Hvaler Hippocampus Hvaler u Hvaler Utekjøkken Jelsnes b Sarpsborg Elever i bevegelse Jelsnes b Sarpsborg ambassadør ny Kalnes v Sarpsborg utekjøkken Karlshus b Råde God start, videreføring 0 Karlshus b Råde Ambassadør ny Kirkelund b Skiptvet ambassadør ny Kirkelund k Skiptvet liv og røre, frokost og aktivitet Kirkeng b Rakkestad ambassadør Kongeveien b Halden Aktivitetsløype Kvernhuset u Fredrikstad Ambassadør Kvernhuset u Fredrikstad Uterom med kjøkkenmulighet Larkollen b Rygge ambassadør ny Låby b Halden team Låby 0

16 Låby b Halden ambassadør Malakoff v Moss Friluftsliv og aktivitetsdager Marker b Marker ambassadør Marker u Marker ambassadør ny Marker k Marker SkoleGlad Moss kommune b Moss SFO-kurs kosthold (oversendt fra Mestring og mening) Mysen v Eidsberg fysisk aktivitet, kompetanseheving vg2 0 Nøkkeland b Moss Matmentorer Nøkkeland b Moss ambassadør ny Os b Halden Kortreist del Os b Halden ambassadør Rakkestad u Rakkestad bevegelsesglede, matglede og læring Rakkestad u Rakkestad ambassadør Reier b Moss Sunn mat-glad dag Reier b Moss ambassadør ny Risum u Halden tre tiltak Risum u Halden ambassadør Rygge u Rygge Kjøkken i solen Rygge u Rygge ambassadør Rygge u Rygge mobilhotell og foredrag nettvett og søvn Rygge kommune b Rygge Vaskeberget friluftspark, tre skoler Rød Onsøy b Fredrikstad ambassadør ny Rødsberg u Halden ambassadør Sandesundsveien b Sarpsborg Gratis skolefrokost 0 Sandesundsveien b Sarpsborg ambassadør Sandesundsveien b Sarpsborg utekjøkken Skjønhaug b Trøgstad løp&spis Skjønhaug b Trøgstad ambassadør St. Olav v Sarpsborg Sammen er vi sterke, tre tiltak Strupe u Halden ambassadør, tildelt tidligere, satt på fond 0 Strupe u Halden attraktiv og aktiv skolegård, videreføring Strupe u Halden Læring i bevegelse Strupe u Halden uteskole Svinndal b Våler Skolefrokost 0 Svinndal b Våler Aktivitets og trivselsledere Svinndal b Våler ambassadør Tenor b Eidsberg Utstyrskasse til UT-prosjektet Tenor b Eidsberg Ambassadør Tenor b Eidsberg UT-prosjektet utekjøkken Tindlund u Sarpsborg ambassadør ny Tindlund u Sarpsborg Skolefrokost 0 Tindlund u Sarpsborg Sykkelstativ Tistedal b Halden Ambassadør ny Tistedal b Halden Turnbasseng Tomter b Hobøl ambassadør Tomter b Hobøl matte i farta

17 Trara b Fredrikstad ambassadør, tildelt tidligere, satt på fond 0 Trara b Fredrikstad Grillhytte Trømborg b Eidsberg ambassadør ny Trømborg b Eidsberg Røre i kropp og kjele Ullerøy b Sarpsborg Ambassadør Vang b Rygge aktiv læring for helse og hode Vang b Rygge ambassadør Våk b Våler frokostgrøt, 2 d/u 0 Våk b Våler ambassadør Våk b Våler Varm skolelunsj Øreåsen b Rygge ambassadør Østfold fk v Østfold Tankekraft Åttekanten b Hvaler ambassadør 0 Åvangen b Moss mer å gjøre, matkurs PS 35/2018 Kommunikasjonsplan RØRE 6-19 Fylkesrådmannens forslag til vedtak Kommunikasjonsplanen for RØRE 6-19 tas til orientering. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret i Østfoldhelsas vedtak : Kommunikasjonsplanen for RØRE 6-19 tas til orientering. PS 36/2018 Kompetanseprogrammet RØRE-ambassadører Fylkesrådmannens forslag til vedtak Sak om kompetanseprogrammet RØRE-ambassadører tas til orientering. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

18 Styret i Østfoldhelsas vedtak : Sak om kompetanseprogrammet RØRE-ambassadører tas til orientering. PS 37/2018 Godkjenning som helsefremmende barnehage - Klokkergården barnehage Fylkesrådmannens forslag til vedtak Klokkergården barnehage godkjennes som helsefremmende barnehage. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret i Østfoldhelsas vedtak : Klokkergården barnehage godkjennes som helsefremmende barnehage. Møtet hevet. Forhandlingene avsluttet. Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Inger-Christin Torp leder Kjersti Nythe Nilsen medunderskriver Caroline Østvold sekretær

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 31.05.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 18.04.2017 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Rauer, Fylkeshuset Dato: (møtedato flyttet opprinnelig møtedato var ).

Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Rauer, Fylkeshuset Dato: (møtedato flyttet opprinnelig møtedato var ). Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Rauer, Fylkeshuset Dato: 12.04.2016 (møtedato flyttet opprinnelig møtedato var 07.04.2016). Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fellesliste H, FrP, V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fellesliste H, FrP, V Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 01.06.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Møll Frengstad Medlem Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer May Elisabeth Hansen Håvard Wennevold Osflaten

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer May Elisabeth Hansen Håvard Wennevold Osflaten Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 15.11.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Bjørn Ring Opjordsmoen Håvard Wennevold Osflaten

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Bjørn Ring Opjordsmoen Håvard Wennevold Osflaten Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 07.09.2016 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håvard Wennevold Osflaten. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håvard Wennevold Osflaten. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 01.06.2016 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 13.03.2019 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Håvard Wennevold Osflaten May Elisabeth Hansen Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Håvard Wennevold Osflaten May Elisabeth Hansen Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Rauer, Fylkeshuset Dato: 04.02.2016 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 26.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Navn Funksjon Representerer. Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV

Navn Funksjon Representerer. Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Styret i Østfoldhelsa Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 01.02.2017 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Fellesliste Ap,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marthe Key Meyer Medlem Fellesliste H, FrP, V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marthe Key Meyer Medlem Fellesliste H, FrP, V Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Fagskolen i Østfold Dato: 05.06.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp, KrF, MDG,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kirkeparken videregående skole Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kirkeparken videregående skole Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kirkeparken videregående skole Dato: 10.04.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 12.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Østfold fylkeskommune

Detaljer

Til sakslisten ble det enighet om å behandle sak 53/2016 som første sak. Sakene ble deretter behandlet i rekkefølge.

Til sakslisten ble det enighet om å behandle sak 53/2016 som første sak. Sakene ble deretter behandlet i rekkefølge. Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Mysen videregående skole Dato: 13.09.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp, KrF,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ragnhild Skovly Hartviksen Elin Johanne Tvete Arbeiderpartiet

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ragnhild Skovly Hartviksen Elin Johanne Tvete Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 17.10.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Nestleder Arbeiderpartiet

Detaljer

Navn Funksjon Representerer. Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp, KrF, MDG, SV. Anwar Poya Medlem Arbeiderpartiet

Navn Funksjon Representerer. Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp, KrF, MDG, SV. Anwar Poya Medlem Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Opplæringskomiteen Borg videregående skole Dato: 07.02.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp, KrF,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Caroline Andres Medlem Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Caroline Andres Medlem Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 11.09.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Møll Frengstad Medlem Sosialistisk Venstreparti

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Møll Frengstad Medlem Sosialistisk Venstreparti Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 03.02.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet May-Ann Fagerheim

Detaljer

Linjenummer i Østfold

Linjenummer i Østfold Linjenummer i Østfold Linjenr Område Beskrivelse 1 Nedre Glomma Fredrikstad - Greåker - Sarpsborg 2 Nedre Glomma Sarpsborg - Moum - Fredrikstad 4 Fredrikstad Fredrikstad - Kalnes 5 Fredrikstad Langøya

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 10.09.2018 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Siv Henriette

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Roar Høisveen Vegar Fjell Arbeiderpartiet Alexander Karlsen El Younoussi

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Roar Høisveen Vegar Fjell Arbeiderpartiet Alexander Karlsen El Younoussi Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Halden videregående skole, avd. Porsnes Dato: 11.09.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Prøitz Medlem Fellesliste H og V Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 12.09.2017 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Behandling av søknader til tilskuddsordningen Ung nærmiljøarena

Behandling av søknader til tilskuddsordningen Ung nærmiljøarena Saksnr.: 2017/5012 Løpenr.: 152707/2018 Klassering: F03 Saksbehandler: Ylva Karine Lohne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 10.10.2018 Opplæringskomiteen 16.10.2018

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 24.10.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Siv Henriette

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Greåker videregående skole Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Greåker videregående skole Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Greåker videregående skole Dato: 12.04.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.03.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Birk Blekken Medlem Elevrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Birk Blekken Medlem Elevrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Askim videregående skole Dato: 06.02.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste Sp, KrF,

Detaljer

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM Nord Adresse Navn Kultur-/ samfunnshus Sykehjem Videregående skole Barne- og ungdomsskole Ungdomsskole Barneskole Kommunehus / rådhus Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Glemmen videregående skole, Fredrikstad Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Glemmen videregående skole, Fredrikstad Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Glemmen videregående skole, Fredrikstad Dato: 21.11.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019

Møtebok Saksframlegg. Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019 Saksnr.: 2018/8334 Løpenr.: 172380/2018 Klassering: F03 Saksbehandler: Jan Thyrhaug Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 13.11.2018 Styret i Østfoldhelsa

Detaljer

Tildeling av midler i folkehelseprogrammet med fokus på psykisk helse og forebygging av rus blant barn og unge i Østfold

Tildeling av midler i folkehelseprogrammet med fokus på psykisk helse og forebygging av rus blant barn og unge i Østfold Saksnr.: 2017/5012 Løpenr.: 158607/2017 Klassering: F03 Saksbehandler: Ylva Karine Lohne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 09.10.2017 Styret for Ungdommens

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Kompetansepakken: Oppfølgingen av NOU 2015:2 Arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing Regjeringens arbeid er bygget opp rundt følgene mål

Detaljer

Fjerde tildeling av midler i RØRE-prosjektet, skoleåret

Fjerde tildeling av midler i RØRE-prosjektet, skoleåret Saksnr.: 2016/14192 Løpenr.: 114508/2019 Klassering: G10 Saksbehanler: Elsie Brenne Møtebok Saksframlegg Behanlet av Møteato Utvalgssaksnr. Styret i Østfolhelsa 29.05.2019 Fjere tileling av miler i RØRE-prosjektet,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested:, Litteraturhuset i Fredrikstad Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested:, Litteraturhuset i Fredrikstad Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested:, Litteraturhuset i Fredrikstad Dato: 15.11.2018 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roald Gulbrandsen Leder Næringslivets

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gretha Kant Medlem Fellesliste H og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gretha Kant Medlem Fellesliste H og V Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 07.12.2017 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 30.10.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Siv Henriette

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Scandic Brennemoen, Brennemoveien 20, Mysen Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Scandic Brennemoen, Brennemoveien 20, Mysen Dato: Møteprotokoll Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Scandic Brennemoen, Brennemoveien 20, Mysen Dato: 20.11.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 06.06.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Simen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hege Aatangen Observatør NAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hege Aatangen Observatør NAV Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset, møterom Basmo Dato: 14.03.2019 Tid: 08:30 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roald Gulbrandsen Leder Næringslivets

Detaljer

Observatører vara som møtte: Navn Møtte for Representerer Carina Nordén Hege Aatangen NAV

Observatører vara som møtte: Navn Møtte for Representerer Carina Nordén Hege Aatangen NAV Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Kongsten, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 24.04.2017 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ulf Lervik Leder LO, privat sektor

Detaljer

Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn

Østfold - oversikt over idrettsanlegg (sommer) - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn eier Halden stadion Halden stadion-friidrettsbane Halden stadion - tidtakerbu, sekretariat

Detaljer

Turnéplan: Jeg er best

Turnéplan: Jeg er best 4 Ma 23.01.2017 09:45 St. Olav vg. skole Sarpsborg St. Olav vg. skole 60 60 Utøver kommer til skolen. 4 Ma 23.01.2017 11:00 St. Olav vg. skole Sarpsborg St. Olav vg. skole 60 60 Utøver kommer til skolen.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Amelia Kristine Aune Medlem Fellesliste FrP og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Amelia Kristine Aune Medlem Fellesliste FrP og V Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset Dato: 02.05.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Tidspunkt: 21.04.2016 kl. 12:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anwar Poya Medlem Arbeiderpartiet Niklas Eriksen Medlem Fellesliste H, FrP, V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anwar Poya Medlem Arbeiderpartiet Niklas Eriksen Medlem Fellesliste H, FrP, V Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Halden videregående skole, Tosterødberget Dato: 22.11.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Norske Skog Saugbrugs AS, Halden Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Norske Skog Saugbrugs AS, Halden Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Norske Skog Saugbrugs AS, Halden Dato: 10.09.2015 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Medlem Senterpartiet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid:

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Kalnes videregående skole Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Kalnes videregående skole Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 07.04.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Medlem Østfold fylkeskommune

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møtereferat. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:30

Møtereferat. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:30 Møtereferat Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: 15.09.2017 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sindre Martinsen-Evje Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Borgarsyssel, Wegnerbrakka Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Borgarsyssel, Wegnerbrakka Dato: Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Borgarsyssel, Wegnerbrakka Dato: 01.06.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Høisveen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 13.10.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet May-Ann Fagerheim

Detaljer

Turnéplan: Myke Øyne. Østfold kulturutvikling Dokka 3A, 1671 KRÅKERØY

Turnéplan: Myke Øyne. Østfold kulturutvikling  Dokka 3A, 1671 KRÅKERØY 37 Ma 12.09.2016 09:00 Glemmen vg skole Glemmen vg skole 28 28 Forestillingen foregår i lastebil i skolegården 37 Ma 12.09.2016 09:45 Glemmen vg skole Glemmen vg skole 28 28 Forestillingen foregår i lastebil

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Møll Frengstad Medlem Sosialistisk Venstreparti

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Møll Frengstad Medlem Sosialistisk Venstreparti Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.02.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet May-Ann Fagerheim

Detaljer

Komiteen startet behandlingen av saker med sak 69 som første sak deretter sak 65 så 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72.

Komiteen startet behandlingen av saker med sak 69 som første sak deretter sak 65 så 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72. Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Halden videregående skole, avd. Porsnes Dato: 20.11.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

Møterom formannskapssalen, Sarpsborg rådhus. Svein Larsen, Linda Marie Engsmyr Jon-Ivar Nygård, Kari Agerup, Truls Velgaard Kim-Erik Ballovarre

Møterom formannskapssalen, Sarpsborg rådhus. Svein Larsen, Linda Marie Engsmyr Jon-Ivar Nygård, Kari Agerup, Truls Velgaard Kim-Erik Ballovarre MØTEPROTOKOLL Nedre Glomma Regionråd 2015-2019 Dato: 12.05.2017 kl. 13:30 Sted: Møterom formannskapssalen, Sarpsborg rådhus Tilstede: Fra Sarpsborg: Fra Fredrikstad: Fra Hvaler: Svein Larsen, Linda Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 22.11.2016 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon Møtedato: 05.05.2017, Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 10.00 Møtested: Marker rådhus, møterom Fra til saksnr.: 1/17 6/17 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 05.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 05.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 05.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer May-Ann Fagerheim Leder Høyre Helge Kolstad Medlem Brukerrepresentant

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Linda Marie Engsmyr (Ap) Truls Velgaard (H) Mona Vauger (Ap - ikke møtt) Karoline Fjelstad (Sp), Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf)

Linda Marie Engsmyr (Ap) Truls Velgaard (H) Mona Vauger (Ap - ikke møtt) Karoline Fjelstad (Sp), Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf) MØTEPROTOKOLL Nedre Glomma Regionråd 2015-2019 Dato: 09.03.2018 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen, Sarpsborg rådhus Arkivsak: 16/00063 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Sindre Martinsen-Evje (Ap),

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. september 2015 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: 15.03.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune

Detaljer

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon Møtedato: 27.04.2018 Tidspunkt: fra kl. 12:30 til kl. 13.00 Møtested: Hobøl kommunehus, Elvestad, møterom kommunestyresalen Fra til saksnr.:

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 27.04.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Nestleder Arbeiderpartiet

Detaljer

FRIVILLIGHETSKONFERANSE. Østfold, mangfold og frivillighet Sarpsborg,

FRIVILLIGHETSKONFERANSE. Østfold, mangfold og frivillighet Sarpsborg, FRIVILLIGHETSKONFERANSE Østfold, mangfold og frivillighet Sarpsborg, 15.12.16 Konferansens innhold 3 Formålet med konferanserekken er tredelt: På den ene siden skal den stimulere til økt samarbeid mellom

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Else-Kathrine Hveding Linda Johnsen Regionrådet for Haldenregionen

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Else-Kathrine Hveding Linda Johnsen Regionrådet for Haldenregionen Møteprotokoll Utvalg: Kompetanseoffensiven Møtested: Fylkeshuset, møterom Kongsten Dato: Fredag, 4. september 2015 Tid: Kl. 09.00 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30-19:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Erik M. Unaas (Eidsberg -

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Alexander Leirstein Niklas Eriksen Fellesliste H, FrP, V

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Alexander Leirstein Niklas Eriksen Fellesliste H, FrP, V Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Malakoff videregående skole, Moss Dato: 06.06.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild N. Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Frederik II videregående skole, avd. Christianslund, Fredrikstad Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Frederik II videregående skole, avd. Christianslund, Fredrikstad Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Frederik II videregående skole, avd. Christianslund, Fredrikstad Dato: 17.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Fylkesopplæringssjef Einar Wium orienterte om evalueringen av den sammenslåtte Halden videregående skole.

Fylkesopplæringssjef Einar Wium orienterte om evalueringen av den sammenslåtte Halden videregående skole. 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav videregående skole Dato: 17.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Arbeidsnotat 2019:11. Det andre året. Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold Delrapport 2. Eifred Markussen

Arbeidsnotat 2019:11. Det andre året. Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold Delrapport 2. Eifred Markussen Arbeidsnotat 2019:11 Det andre året Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2019 Delrapport 2 Eifred Markussen Arbeidsnotat 2019:11 Det andre året Gjennomføring av videregående opplæring

Detaljer

Turnéplan: Myke Øyne. Østfold kulturutvikling http://ostfold.ksys.no Dokka 3A, 1671 KRÅKERØY

Turnéplan: Myke Øyne. Østfold kulturutvikling http://ostfold.ksys.no Dokka 3A, 1671 KRÅKERØY 37 Ma 12.09.2016 09:00 Glemmen vg skole Glemmen vg skole 28 28 Forestillingen foregår i lastebil i skolegården 37 Ma 12.09.2016 09:45 Glemmen vg skole Glemmen vg skole 28 28 Forestillingen foregår i lastebil

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Bystyresalen, Sarpsborg rådhus Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Bystyresalen, Sarpsborg rådhus Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Bystyresalen, Sarpsborg rådhus Dato: 07.03.2019 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sindre Martinsen-Evje

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder AP Hallstein Flesland Nestleder H Ingunn Ulfsten Medlem KRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder AP Hallstein Flesland Nestleder H Ingunn Ulfsten Medlem KRF Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 19.09.2017 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 07.06.2016 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Venke Anny Nes Leder AP Peter

Detaljer

Lisbeth Kristiansen Medlem LO Østfold Bjørn Tore Aasvold Medlem LO Østfold

Lisbeth Kristiansen Medlem LO Østfold Bjørn Tore Aasvold Medlem LO Østfold Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset Dato: 02.09.2010 Tid: 08.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Grethe Karin

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon Møtedato: 27.10.2017, Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 10:00 Møtested: Askim rådhus, møterom bystyresalen Fra til saksnr.: 7/17 13/17 MEDLEMMER

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen 1 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: 29.10.2015 Tid: 09:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Siv Henriette Jacobsen Andreas

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid:

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: Næringsriket Østfold Møtereferat Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: 14.00 15.00 Faste medlemmer til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer