HEF Aktiviteter Humanistisk UKE Kaféer Seremonier Møter Seminar Konsert Festival Internasjonalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEF 1-2014 Aktiviteter Humanistisk UKE Kaféer Seremonier Møter Seminar Konsert Festival Internasjonalt"

Transkript

1 HEF Aktiviteter Humanistisk UKE Kaféer Seremonier Møter Seminar Konsert Festival Internasjonalt

2 leder VERDIER I NORGE OG VERDEN Knut Kaspersen, leder i Vestfold fylkeslag V erdier som livssynsfrihet, menneskerettigheter og demokrati er godt forankret i det norske samfunnet. Det har ikke kommet av seg selv. Endringene har ofte skjedd gradvis, noen ganger har det tatt tid, men vi har oppnådd svært mye. Derfor er det viktig at vi ikke slapper av og tenker at jobben er gjort. Både som enkeltmennesker og gjennom organisasjoner som HEF kan vi være med på å vokte disse verdiene. Ta til motmæle når noen ønsker å sette arbeidet for livssynsfrihet tilbake (ref KRLE), kjempe mot urett i behandlingen av asylbarna, være kritisk til voldsforherligelsen vi ser i visse miljø og alltid forsvare menneskerettighetene hjemme og ute. HEFtet informasjon til Human-Etisk Forbunds medlemmer i Vestfold, Telemark og Buskerud. Adresse: Human-Etisk Forbund, Postboks 482, 3101 Tønsberg Ansvarlig redaktør: Solveig Fløtten fylkesleder Buskerud Redaksjonssekretær: Reidar Thorsen Vestfold ISSN (trykt utg.) Opplag: eks ISSN (online) Foto forside: Audun Hasvik Heddalsvatnet Der ikke annet er oppgitt er tekst og foto ved Reidar Thorsen Det er ikke like enkelt og selvsagt med livssynsfrihet og menneskerettigheter i andre land. Gjennom internasjonalt arbeid for FN og Røde Kors i nærmere 15 år har jeg selv opplevd hvordan myndigheter og religiøse autoriteter konsekvent bryter menneskerettighetene. Dette gjelder ikke bare i Midt-Østen, men også i Afrika og Asia finner man grelle eksempler. I noen land settes humanister i fengsel og utsettes for systematisk tortur for sin overbevisning, i andre land kan en risikere tvangsinnleggelse på psykiatrisk institusjon! Hele 13 land har dødsstraff for apostasi (frafall). Her gjør vår internasjonale paraplyorganisasjon International Human and Ethical Union (IHEU) en viktig jobb med å støtte humanistiske organisasjoner i slike land og tale vår sak i internasjonale fora. På den humanistiske verdenskongressen i Oxford ( august) kunne vi høre rystende historier fra humanister i land hvor de risikerer forfølgelse og alvorlige straffereaksjoner. Bare fordi de ikke har en religiøs overbevisning. I et land som Uganda har evangeliske grupper vokst seg sterke med hjelp av pengesterke, evangeliske, grupperinger i USA. Et eksempel er The World Congress of Families (WCF), som sprer svært hatefulle meninger pakket inn som et forsvar for «tradisjonelle, kristne verdier». De påvirker politikere, noen ganger med pengegaver, andre ganger med trusler. Det har gjort arbeidet med menneskerettigheter og livssynsfrihet vanskeligere. Jeg har stor respekt og beundring for det arbeidet humanister og menneske- 2

3 rettighetsaktivister gjør i Uganda og andre land med lignende utfordringer. Vi må ikke la hat-grupper få innskrenke menneskers rett til å velge sitt livssyn! EN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE! Gjennom hele 2014 har Vestfold, Telemark og Buskerud hatt et høyt aktivitetsnivå. Frivillige, med god støtte fra en profesjonell stab, er med på å levere flotte seremonier og andre aktiviteter. Jeg er imponert over kvaliteten på seremoniene og hvor dedikerte våre frivillige er. Tusen takk til dere alle sammen! En konsekvens av det gode arbeidet som legges ned er en økende etterspørsel av seremonier. Det betyr igjen at lokallagene har behov for flere frivillige medarbeidere. For oss som organisasjon gir det noen utfordringer. Hvordan rekrutterer vi flere? Hvordan kan vi holde på de vi har? En grunnleggende betingelse er velfungerende lokalledd med skolerte og motiverte medlemmer. I høst startet HEF-skolen, et tilbud til de som er interessert i å lære mer om humanismen som livssyn, om Human-Etisk Forbund som organisasjon, om hvordan man kan jobbe med rekruttering, politisk påvirkning, eller hvordan man kan arrangere et arrangement i regi av HEF. Dette skal vi rulle ut i organisasjonen i løpet av innhold Et levende lokallag 4 Regionalt seminar i Drammen 6 Julekort til alle skoler 10 Verdenskongressen 12 Humanistiske uker 14 Nytt lokale 17 Korfestival i Larvik 18 Seremonier 19 Årsmøter 20 Våre ansatte, organisasjonssekretærene: f.v. Pia Holter, Vestfold - Bjørg Haaland, Buskerud - Main Stensholt Holte, Telemark - Anne Meklenborg, VeTeBu 3

4 ET LEVENDE LOKALLAG Alle som sitter i styret er veldig tydelige på at vi ønsker et levende lokallag, så dette har vært målet vi har jobbet for det siste året. Therese Lindstrøm Gedde vi ville anse det som suksess dersom vi klarte å få 20 til å komme, og så kom det stykker! Spesielt medlemsaktiviteter har vært et gjentagende tema på styremøtene. Dette er noe nytt for lokallaget, og det har vært langt større respons enn vi noen gang har turt å håpe på, forteller en ivrig leder i Eiker lokallag, Therese Lindstrøm Gedde. De starta i april da det nye styret invitert forfatteren Gunnar Tjomelid til foredrag. De inviterte til et åpent møte i Nedre Eiker samfunnshus i Mjøndalen. Først etterpå skjønte vi at forventningene til hvor mange som ville komme var forholdsvis lave. Vi har jo hørt hvor mange f. eks. Drammen klarer å få med seg på sine arrangement, og de har jo 1000 medlemmer mer i sitt lokallag enn det vi har i lille Eiker. Vi tenkte derfor at vi ville anse det som suksess dersom vi klarte å få 20 stykker til å komme. Overraskelsen var stor da mellom 50 og 60 personer fant veien til Nedre Eiker samfunnshus den kvelden i april! Både leder i HEF, Tom Hedalen og fylkesleder Solveig Fløtten møtte opp for å høre på Gunnar Tjomlid, og vi synes det var veldig stas at de fant tid i timeplanen sin til å komme. Vi fikk et flott tosiders oppslag i lokalavisen også, og følte at dette var vårt første skritt i riktig retning med synlighet i lokalsamfunnet. Noen uker etterpå hadde vi tre vellykka konfirmasjonsseremonier og vi la planer for høsten før vi tok velfortjent sommerferie. Elvefestivalen i Drammen i slutten av august er byens store folkefest og vi slo vi oss sammen med Drammen lokallag, og hadde tre hyggelige dager på stand sammen med deres styremedlemmer og styreleder. Vi bestemte oss for være med på Humanistisk uke og satsa på de store bokpakkene til de to bibliotekene. Vi ville også sette ut tenkebenker i begge kommunene som lokallaget dekker (Øvre Eiker og Nedre Eiker). Jeg tok kontakt med både biblioteksjefene og ordførerne for å høre om vi kunne samarbeide med Humanistisk uke. Alle fire var veldig positive, og også her ble det mer enn vi hadde turt håpe på, sier Therese. Øvre Eiker bibliotek ville gjerne at vi skulle ha et arrangement som de kunne huse for oss, i tillegg til bokutstillingen. Jeg ble satt i kontakt med Lars Gule via Bjørg Haaland, og avtalte at han skulle komme og snakke om «Respekt og toleranse i møte med ekstremisme». Her var vi også på hvor mange som ville komme, og nok en gang ble vi veldig positivt overras- 4

5 Lars Gule i Øvre Eiker bibliotek, foto : Therese Lindstrøm Gedde ket. Over 40 personer kom for å høre på Lars Gule, og vi fikk bare skryt fra de frammøtte. Denne gangen skal medlemmene rett og slett få et godt, gammeldags julekort fra oss. Jeg fikk i tillegg snakket litt om humanistisk uke, sier Therese, og kunne fortelle om oss som jobber i kulissene i Eiker lokallag, før Lars Gule fikk slippe til. Denne kvelden hadde vi også «fint» besøk i salen: ordføreren i Øvre Eiker, organisasjonssekretær i Buskerud Bjørg Haaland, fylkesleder Solveig Fløtten og leder for Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharakani. Det betyr så mye for oss at litt mer profilerte personer kommer på arrangementene våre da føler vi at vi gjør noe riktig. Tenkebenkene fikk plass på flotte steder med utsikt til Drammenselva, både i Mjøndalen og Hokksund. Ordføreren i Nedre Eiker ble invitert til prøvesitting av tenkebenken i Mjøndalen, og i samme slengen inviterte vi også pressen, sånn at vi kunne få blest om både benkene og Humanistisk uke. Det resulterte i en kjempefin reportasje i både Drammens Tidene og Eikernytt. Og ordføreren ville gjerne høre fra oss neste år også, for dette med benkene synes han var et flott stunt. Nå lakker det mot slutten av året, og vi ser frem til det vi tror er Eiker lokallags aller første solvervsfest. For at det ikke skal kollidere med Drammens markering har vi lagt det til søndag 21 desember (se side 11 om solverv). Vi er veldig spente på hvor mange som har lyst og mulighet til å komme så tett oppunder jul. Vi har leid lokaler og har planer om både undringsløype og sosialt samvær og noe godt å bite i. Vi kommer til å invitere til arrangementet på en litt annen måte enn vi har invitert til de andre arrangementene våre. Denne gangen skal medlemmene rett og slett få et godt, gammeldags julekort fra oss. Det er jo jul bare en gang i året! Det har vært et travelt og veldig morsomt år i Eiker lokallag, og neste år skal vi forsøke å få til noen litt mindre arrangementer i tillegg til et par store som allerede er under planlegging, avslutter Therese. Placebodefekten og andre bøker kan kjøpes fra Humanist forlag humanforlag.no 5

6 «Humanister i en verden av religioner» Regionalt seminar i Drammen Over åtti humanister samla oktober Geir Lippestad Viktigheten av verdibasert kommunikasjon, Geir Lippestad, advokat Fredag kveld startet Lippestad seminaret med en gripende fortelling om hans motforestillinger til å være forsvarer for Anders B. Breivik. I hele perioden som forsvarer, hadde han en gul postit-lapp i lomma. På den sto det: Verdig, rettferdig og ærlig. Dette var verdiene han ville huske på i møte med media og folk flest. Lippestad berømmet HEF for å utfordre på verdier og etikk i samfunnet. Didrik Søderlind I Norge ønsker ikke myndighetene at vi skal ta mot flyktninger fra Syria med hjelpebehov. Norge plukker ut de som ikke trenger spesiell behandling i Norge. Syke vil belaste vårt helsevesen. Dette er forkastelig sett fra et menneskerettsperspektiv. 6

7 Lillian Hjort Didrik Søderlind livssynsrådgiver i HEF, redaktør av tidsskriftet Humanist: «Humanist først religionskritiker så!» Et forsøk på å be til gud i tre uker, medførte ingen religiøs opplevelse eller tro - føltes bare helt feil. Likevel var det et interessant eksperiment. Didrik problematiserte våre fordommer til religiøse og motsatt. Når skal vi kritisere og når bør vi la det være? Religion er det utøverne av den religionen gjør det til. Religion er akkurat så bra som mennesket er. Hvis religion var bedre, vill jeg overveid å bli religiøs, sa Didrik. Religion er både undertrykking og frigjøring akkurat som mennesket selv. Vi må gå i oss selv og finne ut når det er aktuelt å kritisere eller å rose. Eksempler det er viktig å si fra om er f.eks. konspirasjonsteorier; at det ikke har vært folk på månen, eller om å si nei til vaksine - noe som katastrofalt vil påvirke folkehelsen globalt. Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter Menneskerettighetene + religion er et spenningsfylt samboerskap. Menneskerettslig basert utøvelse: - rett til å utøve religion og livssyn alene eller sammen med andre, offentlig og privat. 7

8 «Humanister i en verden av religioner» Regionalt seminar i Drammen Vertinnene: Anja Jergel Vestvold leder i seminarkomiteen Solveig Fløtten leder i Buskerud fylkeslag Amal Aden 8 Menneskerettigheter skal være et vern mot direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av religion, kjønn m.m. Må være saklig grunn f.eks. helse, miljø og sikkerhet. Eksempel: Skal muslimer få rope ut i minareter fem ganger daglig og hvor høyt? En situasjon i Oslo resulterte i at man fikk ut fra menneskerettslig perspektiv lov å rope ut hver fredag innenfor samme nivå på decibel som på kirkeklokker. Uheldig føring mellom kirke-/statreform i 2012 resulterte i at Stortinget bestemmer begrensningene for Den norske kirke. Stortinget ville ikke at Dnk skulle bli selvstendig, Mens HEF har vært forsvareren for Dnks frihet i grunnloven! 2: Hva mener staten med å lage ordlyden av verdigrunnlaget om «kristen og humanistisk arv» i grunnloven? Skal dette være statens verdier? Lillian Hjort Menneskerettighetsakademiet Hjort fortalte om erfaringer med å få ungdom fra Syria, Somalia, Eritrea til å tro på en bedre verden. Gode opplevelser med å få radikal ungdom til å snakke sammen og lære om bakgrunnen for menneskerettighetene. Vi er 7 milliarder mennesker i verden fødes hver dag. 150 pr. minutt. Det kan ikke gå knirkefritt for seg. Men verden har aldri vært så fredelig som i dag. Det er ikke så galt som vi tror. Amal Aden, forfatter Etter å ha vært gatebarn og foreldreløs i Somalia kom Amal Aden som 13-åring til Norge i Hun ble overlatt til seg sjøl og lærte seg norsk ved å se på TV. Hverdagen hennes er å leve i frykt. I fjor høst slått ned på gata. Hun har oppfordret unge til å løsrive seg fra undertrykkelse og må derfor være en modig rollemodell. Noen muslimer mener Aden ikke kan være muslim, men uansett hva som står i Koranen, så blir hun ikke heterofil av det, sa hun. Hun mener nordmenn er for naive. Flyktninger og asylsøkere må godta våre verdier

9 Farvel paneldebatt Istedenfor tradisjonell talerstol og panel har seminarkomiteen erfart at det blir bedre debatt når deltakerne er plassert i ei koselig sittegruppe, med Per Atle Einan som moderator. F.v.: Raino Malnes, Kjersti Løken Stavrum, Amal Aden og Per Atne Einan i Norge. Hvor går grensa for ytringsfrihet? For mange bruker rasismekortet. Norge bøyer seg for mye for ukultur og æreskultur. Menneskelighet har aldri vært viktigere enn nå. Vi må gripe inn ved overgrep og urett som vi ser. Noe alle kan gjøre: smile og si «Hei!» - det kan gjøre verden litt bedre! Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær Norsk Presseforbund Ekstremistiske holdninger og hatkommentarer kan kalles nett-troll, en sekk med ulike troll. Vi har ikke visst om disse før. Kommentarfeltet anses som menneskelige søppelbøtter og noen vil ha dem stengt. Stavrum tror det er feil. Det er av stor verdi å kjenne til de meningene som finnes. Raino Malnes, professsor Noen saker bør vi anse som ferdige med, eksempelvis - Jenter har rett til utdanning. Homofile skal få være homofile. Vi trenger ikke debattere det i offentligheten fordi det er rettigheter som er etablerte verdier vi har i Norge. Det burde være lovfestet at jenter ikke skal gifte seg før de er voksne. Ytringsfrihet skal være så total som mulig, unntatt oppfordring til lovbrudd. Vi kan hate holdninger, men ikke mennesker. Steinar Bryn, Nansen fredssenter Bryn fortalte om ulike og vellykkede dialogprosjekter med innbyggere fra tidligere Jugoslavia både i hjemlandet og på Nansenskolen. Hvis innvandrere ikke får samme muligheter som andre, så begås det urett. Makt brukes for å skille folk. Uheldig utvikling i Oslo som begynner å bli ganske kraftig segregert. Hvis folk får kontakt, så får de bedre kontakt! Kontakthypotesen! Det er forskjell på debatt og dialog. I en debatt er målet å vinne. I en dialog er målet å forstå. Dialog er mer enn ord, er en relasjon og bryter ned stereotyper. Tekst: Bjørg Haaland Ingvill Thorson Plesner Steinar Bryn 9

10 Julekort Vestfold fylkeslag har sendt dette julekortet til alle skoler i Vestfold Når nettene blir lange «Kommer venner, fryder eder!» Å feire jul appellerer til de fleste av oss. Ikke minst her i nord har vi ved vintersolverv behov for å søke sammen, tenne lys, spise god mat, synge sanger, feire året som gikk og holde humøret oppe for året som kommer. Dette er felles behov, religion eller ikke. Dette er en sangbok for alle som er glade i jula. humanistforlag.no kr 429,- (- medl rabatt) Humanist forlag 10

11 V intersolverv er tidspunktet én gang i året når jorda er i det punktet av sin bane rundt sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er den med kortest daglengde. Når sola står i sør midt på dagen, har den sin årlig laveste døgnmaksimumshøyde over horisonten (gjelder nord for ekvator og sør for polarsirkelen). Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon I år inntreffer vintersolverv mandag 22. desember kl altså tre minutter etter midnatt søndag 21. desember. HEF ønsker på vegne av fylkesstyrene i Vestfold, Buskerud og Telemark alle våre medlemmer: God jul og godt nytt år! 11

12 Verdenskongressen Fra Vestfold deltok fylkesleder Knut Kaspersen og leder i Humanistisk Ungdom i Vestfold, Lars Laurent på kongres- World Humanist Congress 2014 Den humanistiske verdenskongressen ble i år holdt i Oxford, England, august. Vertskap var British Humanist Association og tema for kongressen var «Freedom of Thought and Expression Forging a 21st Century Enlightenment». Med andre ord fungerte omgivelsene på ærverdige Oxford University med sine sagnomsuste «Colleges» på en helt utmerket måte! Med over 1000 deltakerne fra 40 land fikk vi servert et variert program, fra felles samlinger i Sheldonian Theatre til spennende foredrag og debatter i mindre grupper. Norge var med sine rundt 115 deltakere en av de største gruppene, spesielt ble det lagt merke til at vi stilte med vært mange ungdommer. I alt 40 forskjellige arrangementer med mer enn 70 foredragsholdere og debatttanter ga oss et bredt utvalg i tema, alt fra politikk, historie, filosofi til vitenskap. Etter en velkomst av Jim al-khalili, styreleder i British Humanist Association, fikk vi høre 12

13 Plenumssamlingene un-der kongressen fore-gikk i Sheldonian -teateret, Universitetet i Oxfords 350 år gamle seremonihall. I tillegg til universitetets egne seremonier, brukes de verneverdige lokalene også til konserter, møter, forelesninger og kongresser som denne. Foto: British Humanist Association et interessant foredrag av nestleder i styret, filosof A C Grayling som tok for seg ytringsfrihetens kår. Deretter fulgte en rekke, mindre foredrag og debatter. Jeg fulgte en interessant debatt mellom tidligere kjemiprofessor ved Oxford, Peter Atkins, og filosof Stephen Law. De debatterte hvorvidt vitenskap eller filosofi er den beste metode for fri forskning. Det ble en fantastisk, underholdende og engasjerende debatt av godt, gammelt erkebritisk merke. Gjennom helgen fulgte flere gode foredrag og debatter, noe for enhver smak egentlig. Avslutningsvis fikk vi høre fra professor Richard Dawkins i et intervju på scenen i Sheldonian Theatre. Han har i hvert fall klare meninger og er overhode ikke redd for å snakke rett fra levra. For mange ble det det en sterk avslutning på en innholdsrik og interessant helg. Våre britiske venner leverte en flott gjennomført kongress. Det er ingen tvil om at vi er en bevegelse i vekst, men møter også mange utfordringer. De skal vi fortsette å møte. Neste kongress holdes i Sao Paulo, Brasil, i Har du muligheten bør du absolutt vurdere å delta. Knut Kaspersen Har du fått dette bladet trykt på papir er det fordi vi ikke har din epostadresse sender du den sammen med ditt mobilnummer til fylkeslaget du tilhører, vil du få bedre medlemssørvis tilbake: 13

14 Humanistiske uker I Vestfold, Telemark og Buskerud har det vært arrangert humanistiske uker med varierte program. I Buskerud kunne du oppleve konsert, filosofikaféer, møter og bokutstilling. I Vestfold varta de opp med forfattermøter, seniortreff, foredrag, samtale med en vigsler eller en gravferdstaler, foredrag, kultursti; og Humanistisk Ungdom inviterte til ungdomskonsert. Alt fikk plass i uke 39, som nå begynner å bli tradisjon for «humanistisk uke» landet rundt. Telemarkingene bød på vitenshow, intimkonsert, filosofikonserter og kinoforestillinger for barn og unge. Ungdomskonsert Under humanistisk uke, arrangerte Humanistisk ungdom, Vestfold lokallag ungdomskonsert med lokale artister fra fylket. Andrea Skelton (15) Leon Bakunin (17) Gemini crew Konserten var på Støperiet i Tønsberg. Tre lovende artister fra fylket, gratis vafler, tankebenk med oase, tid til tanker og refleksjoner, frivillig arbeid bak kiosken, og et blidt publikum, var alt med på å gjøre dette til en vellykket kveld, melder HU i Vestfold. (Alle foto: HU) 14

15 I Buskerud kunne folk delta på disse aktivitetene: 20. september Humanistisk konsert The Monday People, Glasshytta Blaafarveværket 25. september Filosofikafe med filosofisk praktiker Jan-Fredrik Braseth, Kooperativen i Hønefoss 25. september Åpent møte med Lars Gule. «Respekt og toleranse i møte med ekstremisme» Øvre Eiker bibliotek, Hokksund 29. september Filosofikafé Drammen, Jonas B. Gundersen uke Bokutstilling med bøker fra Humanist forlag Vikersund bibliotek I Telemark Filosofikafé med Morten Fastvold: «Etikk og miljø angår det meg?» 23. september Sitt Ned Kunst og Kafé Skien 24. september Den Gode Nabo, Bø 24. september Vitenshow med Andreas Wahl, Du Verden vitensenter, Porsgrunn tre forestillinger. 24. september Filosofikafé med Arne Johan Vetlesen: «Blir verden verre for de unge?». Bok og Blueshuset, Juke Joint Studio, Notodden 25. september Gratis kino for ungdom: «Kule kidz gråter ikke», Skien kino Tenkebenker I fjor kom idéen om tenkebenker i hamanistukene. I år har Eiker lokallag satte ut tenkebenker i Øvre og Nedre Eiker. Benken har et skilt hvor det står: Monday People, foto: Bjørg Haaland Tenkebenk ved Drammenselva, foto: Bjørg Haaland 15

16 27. september Gratis kino for ungdom: «12 Years a Slave», Skien kino 27. september Intimkonsert med Håvard Rem & band, Bok og Blueshuset, Juke Joint Studio, Notodden. Film med samtale etterpå: «Still Life», Bok og Blueshuset, I Vestfold 22. september Forfattermøte, John Færseth «KonspiraNorge» Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Tønsberg 23. september Seniortreff, Fylkeskontoret, Tønsberg 24. september Foredrag «Uganda og homofiles situasjon.», Gunara Olafsen HAMU 24. september Kultursti med undringsløype, Tønsberg 25. september Forfattermøte: Mona Ringvej «Makten og ordene», Sande bibliotek 26. september Møt en av våre vigslere eller gravferdstaler, Fylkeskontoret, Tønsberg 27. september Foredrag: Henrik Heyer «Hva slags klode etterlater vi til barnebarna?» Kjedelig? Det kan se litt kjedelig ut med liste over alle aktivitetene nå etterpå, men vi ønsker å vise hvor mye arbeid som legges ned i å arrangere disse humanistiske ukene, og hvor stor spennvidde og kreativitet som ligger bak. Publikumsoppslutninga er svært variabel fra stappfulle hus til arrangementer der det ikke kommer noen i det hele tatt, eller bare noen få. I tillegg til de aktivitetene vi har fått plass til i dette HEFtet arrangeres mye annet rundt om i regionen, hele året dette har bare vært noen smakebiter. Kjenn din besøkelsestid og delta på et arrangement neste år! «Energisk» - et vitenshow med Andreas Wahl Grenland lokallag i Telemark hadde tre forestillinger med Andreas Wahl, sett av i alt 430 mennesker. Her sitter en frivillig som får oppleve hvordan badehette kan tas på ved hjelp av hydraulikk og den sitter perfekt! Foto: Helge Tverdal 16

17 Nytt lokale Alle fylkeskontorene i VeTeBu har kontorer med fin beliggenhet, sentralt på gateplan. I Vestfold ble det etter hvert for trangt. Det har de gjort noe med. Da kjolebutikken ved siden av ga opp og pakka sammen, svingte fylkesstyret seg rundt og sikra seg lokalet og finansiering. En huskomite så på hvordan de skulle utnytte plassen best mulig, satte opp et budsjett for hva som trengtes av nye møbler og utstyr. Nå i høst er alt på plass. De ansatte har fått bedre arbeidsplasser, det er plass til å ha ett lite og ett stort møte samtidig. Det store møterommet har plass til 30 personer og her skal konfirmantene fra Tønsberg ha sine kurs i vinter. Møterommet har godt AV-utstyr. Og det viktigste av alt, det har blitt mer lagerplass. Fasaden mot gata har også blitt mye mer synlig forbundet blir godt profilert! Nesten Humanismens hus. Vi får aldri nok av dere! Vigsler eller gravferdstaler? Vi trenger flere og for å bli vigsler eller gravferdstaler må du anbefales av fylkeslaget ditt og gjennomføre og bestå sentrale kurs og vurderinger. Etter godkjenning vil du få oppfølging lokalt. Oppdrag som vigsler og gravferdstaler honoreres. Ta kontakt med ditt fylkeskontor dersom dette er noe du kan tenke deg! Foto: Frode Bergsholm, Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå, Tønsberg 17

18 Humanistkoret i Larvik HumLa samla ei helg i september norges humanistkor til festival i Larvik. Annethvert år er det humanistkorfestival og i år var HumLa arrangør for nær to hundre humanistiske sangere. - Lørdag var det duket for konsert i storsalen i Bølgen, der alle korene fremførte to sanger hver. Som gjesteartist hadde HumLa invitert visesangeren Lars Martin Myhre, som fremførte tre av sine egne sanger, før det hele ble avsluttet med et fellesnummer der han og alle korene fremførte Myhres etterhvert så populære «Trøstesang», skrev Østlandsposten. Og på ØPs hjemmesider kan du se og høre HumLa. 18

19 Den største aktiviteten: Seremonier - fra vugge til grav De humanistiske seremoniene er Human- Etisk Forbunds desidert største aktivitet. Og de lokale ledd leverer. På landsbasis har deltakelse på våre seremonier ligget forholdsvis stabilt de siste år og det er anslått at om lag er til stede på en humanistisk seremoni hvert år. I våre fylker har den samme tendesen gjort seg gjeldende og tabellen gir en oversikt over antallet hittil i år. Det vil nok komme til noen gravferder, navnefester og vigsler i november og desember, men tabellen gir et godt bilde av situasjonen nå. Våre frivillige legger ned atskillige timer året gjennom for å få seremoniene gjennomført. Vi har alltid behov for flere hender. Den enkleste måten å prøve om dette er noe for deg, er å ta kontakt med ditt lokal eller fylkeslag og be om å få være med på en seremoni og se hva de trenger. Foto: HEF Konfirmasjon Ibsenhuset, Skien Foto: Helge Tverdal Navne -fest Konfirmasjon 2014 Konfirmasjon 2015 Vigsel Grav -ferd Vestfold Telemark Buskerud Påmelding til seremonier Ønsker du humanistisk seremoni finner du påmeldingsskjema på Human-Etisk Forbunds hjemmesider. Gå til «Seremonier» og velg type seremoni, så finner du riktig skjema. Her finner du også annen nyttig informasjon. Finner du ikke fram tar du kontakt med ditt fylkeskontor. 19

20 Returadresse: Human-Etisk Forbund Postboks 482, 3101 Tønsberg B Årsmøter i Vestfold 2015 Vestfold fylkeslag: 25. mars kl Kastellkaféen, Slottsfjellsmuseet, Tønsberg Tønsberg lokallag: 24. februar kl Fylkeskontoret i Tønsberg Nord-Jarlsberg lokallag: 24. februar kl Kafé Lille Holmestrand Larvik- og Sandefjord lokallag: 12. februar kl Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern Årsmøter Telemark 2015 Telemark fylkeslag 21. mars kl Brattrein Hotell, Notodden Kragerø lokallag 24. februar kl Stilnestangen, Kragerø Midt-Telemark lokallag 11. februar kl Pizzafjoset, Bø Grenland lokallag 21. februar kl La Bodega, Skien Tinn lokallag 25. februar kl Tinn Sparebank, Rjukan Notodden lokallag 24. februar kl Brattrein Hotell Vest-Telemark lokallag Ikke aktivt Årsmøter i Buskerud 2015 Buskerud fylkeslag 22. mars kl Quality Hotel Grand, Kongsberg Hurum og Røyken lokallag 12. februar kl Kornmagasinet i Røyken Hallingdal lokallag 5. februar kl Solstad hotell, Gol Modum og omegn lokallag 18. februar kl Lillesalen, Modum kulturhus Drammen og Lier lokallag 17. februar kl Fylkeskontoret i Drammen Ringerike og Hole lokallag 18. februar kl Ringerike gjestegård Eiker lokallag 12. februar kl Folkets hus, Krokstadelva Kongsberg og Numedal lokallag 13. februar kl Peckels restaurant, Kongsberg (merk tida) Vestold Telemark Buskerud

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning.

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. ÅRSBERETNING 2013 Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Fylkesstyrene i VeTeBu på regionalt møte i november 2013 i Telemark. 1 1.

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Rammeprogram for fylkesårsmøte

Rammeprogram for fylkesårsmøte Rammeprogram for fylkesårsmøte Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Lørdag 21. mars 2015 Quality Grand Hotel Kongsberg 1000-1030 Frammøte med kaffe og matbit 1030 Velkommen ved fylkesleder Solveig Fløtten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm

Detaljer

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

"Utfordringer i overgangen fra monoreligiøsttil multireligiøst. Spesialrådgiver Dag Nygård, Norges Kristne Råd

Utfordringer i overgangen fra monoreligiøsttil multireligiøst. Spesialrådgiver Dag Nygård, Norges Kristne Råd "Utfordringer i overgangen fra monoreligiøsttil multireligiøst samfunn i Norge" Spesialrådgiver Dag Nygård, Norges Kristne Råd Prosentvis oversikt over norske statsborgere som ikke er medlemmer av Den

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no Ara Irititja Wikipedia! Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06 Morten Holmqvist Skal du si noe i dag, bli din egen kringkastingssjef YouTube - raskest voksende nettsted 100 millioner videoklipp sett

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Amal Aden Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger

Amal Aden Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger Amal Aden Om håpet glipper, er alt tapt Homofile flyktninger 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35324-6 Bibliotekutgave

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

IGGY Ha det da, Tony. Jeg ringer. TONY Ja vel. Topp. Fint. Blomstene var fine. TONY Rosene du satt på Pauls grav.

IGGY Ha det da, Tony. Jeg ringer. TONY Ja vel. Topp. Fint. Blomstene var fine. TONY Rosene du satt på Pauls grav. OUT IN THE OPEN Av Joanathan Harvey Tony og Iggy har hatt natten sammen etter at de møtte hverandre på byen kvelden i forveien. Dagen etter i det Iggy skal dra, innleder Tony en vanskelig samtale om hans

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Dette skjedde i februar:

Dette skjedde i februar: Dette skjedde i februar: Vi fortsatte å jobbe med temaet; kunst, kultur og kreativitet. Vi har gitt ungene mange ulike erfaringer gjennom jobbing med dette temaet. De har selv vært med å utøvd kunst, vært

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka. MAL ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Vi i verden 7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Bli kjent i boka. 35 36

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Klimafestivalen 112 Dansestunt Grønn catwalk Geriljastrikking Konserter Suppesøndag Politikerskirenn Norsk klimanettverk initiativtakere inspiratorer Målet Plattform Identisk med Klimavalgalliansens plattform

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel Årsplan i KRLE Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 Tema: Etikk Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no INF5011 Wikipedia Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Verdier og verdighet. Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007

Verdier og verdighet. Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007 Verdier og verdighet Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007 Humanist forlag 2007 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Fotografi: Fabien Greenberg Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN-13: 978-82-82-82032-5

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Vi i verden UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kristendom: Lære hvem Jesus var. Vi i verden

Detaljer

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014.

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Anne Kristin Undlien Biblioteksjef i Kristiansand kommune

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer