HEF Aktiviteter Humanistisk UKE Kaféer Seremonier Møter Seminar Konsert Festival Internasjonalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEF 1-2014 Aktiviteter Humanistisk UKE Kaféer Seremonier Møter Seminar Konsert Festival Internasjonalt"

Transkript

1 HEF Aktiviteter Humanistisk UKE Kaféer Seremonier Møter Seminar Konsert Festival Internasjonalt

2 leder VERDIER I NORGE OG VERDEN Knut Kaspersen, leder i Vestfold fylkeslag V erdier som livssynsfrihet, menneskerettigheter og demokrati er godt forankret i det norske samfunnet. Det har ikke kommet av seg selv. Endringene har ofte skjedd gradvis, noen ganger har det tatt tid, men vi har oppnådd svært mye. Derfor er det viktig at vi ikke slapper av og tenker at jobben er gjort. Både som enkeltmennesker og gjennom organisasjoner som HEF kan vi være med på å vokte disse verdiene. Ta til motmæle når noen ønsker å sette arbeidet for livssynsfrihet tilbake (ref KRLE), kjempe mot urett i behandlingen av asylbarna, være kritisk til voldsforherligelsen vi ser i visse miljø og alltid forsvare menneskerettighetene hjemme og ute. HEFtet informasjon til Human-Etisk Forbunds medlemmer i Vestfold, Telemark og Buskerud. Adresse: Human-Etisk Forbund, Postboks 482, 3101 Tønsberg Ansvarlig redaktør: Solveig Fløtten fylkesleder Buskerud Redaksjonssekretær: Reidar Thorsen Vestfold ISSN (trykt utg.) Opplag: eks ISSN (online) Foto forside: Audun Hasvik Heddalsvatnet Der ikke annet er oppgitt er tekst og foto ved Reidar Thorsen Det er ikke like enkelt og selvsagt med livssynsfrihet og menneskerettigheter i andre land. Gjennom internasjonalt arbeid for FN og Røde Kors i nærmere 15 år har jeg selv opplevd hvordan myndigheter og religiøse autoriteter konsekvent bryter menneskerettighetene. Dette gjelder ikke bare i Midt-Østen, men også i Afrika og Asia finner man grelle eksempler. I noen land settes humanister i fengsel og utsettes for systematisk tortur for sin overbevisning, i andre land kan en risikere tvangsinnleggelse på psykiatrisk institusjon! Hele 13 land har dødsstraff for apostasi (frafall). Her gjør vår internasjonale paraplyorganisasjon International Human and Ethical Union (IHEU) en viktig jobb med å støtte humanistiske organisasjoner i slike land og tale vår sak i internasjonale fora. På den humanistiske verdenskongressen i Oxford ( august) kunne vi høre rystende historier fra humanister i land hvor de risikerer forfølgelse og alvorlige straffereaksjoner. Bare fordi de ikke har en religiøs overbevisning. I et land som Uganda har evangeliske grupper vokst seg sterke med hjelp av pengesterke, evangeliske, grupperinger i USA. Et eksempel er The World Congress of Families (WCF), som sprer svært hatefulle meninger pakket inn som et forsvar for «tradisjonelle, kristne verdier». De påvirker politikere, noen ganger med pengegaver, andre ganger med trusler. Det har gjort arbeidet med menneskerettigheter og livssynsfrihet vanskeligere. Jeg har stor respekt og beundring for det arbeidet humanister og menneske- 2

3 rettighetsaktivister gjør i Uganda og andre land med lignende utfordringer. Vi må ikke la hat-grupper få innskrenke menneskers rett til å velge sitt livssyn! EN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE! Gjennom hele 2014 har Vestfold, Telemark og Buskerud hatt et høyt aktivitetsnivå. Frivillige, med god støtte fra en profesjonell stab, er med på å levere flotte seremonier og andre aktiviteter. Jeg er imponert over kvaliteten på seremoniene og hvor dedikerte våre frivillige er. Tusen takk til dere alle sammen! En konsekvens av det gode arbeidet som legges ned er en økende etterspørsel av seremonier. Det betyr igjen at lokallagene har behov for flere frivillige medarbeidere. For oss som organisasjon gir det noen utfordringer. Hvordan rekrutterer vi flere? Hvordan kan vi holde på de vi har? En grunnleggende betingelse er velfungerende lokalledd med skolerte og motiverte medlemmer. I høst startet HEF-skolen, et tilbud til de som er interessert i å lære mer om humanismen som livssyn, om Human-Etisk Forbund som organisasjon, om hvordan man kan jobbe med rekruttering, politisk påvirkning, eller hvordan man kan arrangere et arrangement i regi av HEF. Dette skal vi rulle ut i organisasjonen i løpet av innhold Et levende lokallag 4 Regionalt seminar i Drammen 6 Julekort til alle skoler 10 Verdenskongressen 12 Humanistiske uker 14 Nytt lokale 17 Korfestival i Larvik 18 Seremonier 19 Årsmøter 20 Våre ansatte, organisasjonssekretærene: f.v. Pia Holter, Vestfold - Bjørg Haaland, Buskerud - Main Stensholt Holte, Telemark - Anne Meklenborg, VeTeBu 3

4 ET LEVENDE LOKALLAG Alle som sitter i styret er veldig tydelige på at vi ønsker et levende lokallag, så dette har vært målet vi har jobbet for det siste året. Therese Lindstrøm Gedde vi ville anse det som suksess dersom vi klarte å få 20 til å komme, og så kom det stykker! Spesielt medlemsaktiviteter har vært et gjentagende tema på styremøtene. Dette er noe nytt for lokallaget, og det har vært langt større respons enn vi noen gang har turt å håpe på, forteller en ivrig leder i Eiker lokallag, Therese Lindstrøm Gedde. De starta i april da det nye styret invitert forfatteren Gunnar Tjomelid til foredrag. De inviterte til et åpent møte i Nedre Eiker samfunnshus i Mjøndalen. Først etterpå skjønte vi at forventningene til hvor mange som ville komme var forholdsvis lave. Vi har jo hørt hvor mange f. eks. Drammen klarer å få med seg på sine arrangement, og de har jo 1000 medlemmer mer i sitt lokallag enn det vi har i lille Eiker. Vi tenkte derfor at vi ville anse det som suksess dersom vi klarte å få 20 stykker til å komme. Overraskelsen var stor da mellom 50 og 60 personer fant veien til Nedre Eiker samfunnshus den kvelden i april! Både leder i HEF, Tom Hedalen og fylkesleder Solveig Fløtten møtte opp for å høre på Gunnar Tjomlid, og vi synes det var veldig stas at de fant tid i timeplanen sin til å komme. Vi fikk et flott tosiders oppslag i lokalavisen også, og følte at dette var vårt første skritt i riktig retning med synlighet i lokalsamfunnet. Noen uker etterpå hadde vi tre vellykka konfirmasjonsseremonier og vi la planer for høsten før vi tok velfortjent sommerferie. Elvefestivalen i Drammen i slutten av august er byens store folkefest og vi slo vi oss sammen med Drammen lokallag, og hadde tre hyggelige dager på stand sammen med deres styremedlemmer og styreleder. Vi bestemte oss for være med på Humanistisk uke og satsa på de store bokpakkene til de to bibliotekene. Vi ville også sette ut tenkebenker i begge kommunene som lokallaget dekker (Øvre Eiker og Nedre Eiker). Jeg tok kontakt med både biblioteksjefene og ordførerne for å høre om vi kunne samarbeide med Humanistisk uke. Alle fire var veldig positive, og også her ble det mer enn vi hadde turt håpe på, sier Therese. Øvre Eiker bibliotek ville gjerne at vi skulle ha et arrangement som de kunne huse for oss, i tillegg til bokutstillingen. Jeg ble satt i kontakt med Lars Gule via Bjørg Haaland, og avtalte at han skulle komme og snakke om «Respekt og toleranse i møte med ekstremisme». Her var vi også på hvor mange som ville komme, og nok en gang ble vi veldig positivt overras- 4

5 Lars Gule i Øvre Eiker bibliotek, foto : Therese Lindstrøm Gedde ket. Over 40 personer kom for å høre på Lars Gule, og vi fikk bare skryt fra de frammøtte. Denne gangen skal medlemmene rett og slett få et godt, gammeldags julekort fra oss. Jeg fikk i tillegg snakket litt om humanistisk uke, sier Therese, og kunne fortelle om oss som jobber i kulissene i Eiker lokallag, før Lars Gule fikk slippe til. Denne kvelden hadde vi også «fint» besøk i salen: ordføreren i Øvre Eiker, organisasjonssekretær i Buskerud Bjørg Haaland, fylkesleder Solveig Fløtten og leder for Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharakani. Det betyr så mye for oss at litt mer profilerte personer kommer på arrangementene våre da føler vi at vi gjør noe riktig. Tenkebenkene fikk plass på flotte steder med utsikt til Drammenselva, både i Mjøndalen og Hokksund. Ordføreren i Nedre Eiker ble invitert til prøvesitting av tenkebenken i Mjøndalen, og i samme slengen inviterte vi også pressen, sånn at vi kunne få blest om både benkene og Humanistisk uke. Det resulterte i en kjempefin reportasje i både Drammens Tidene og Eikernytt. Og ordføreren ville gjerne høre fra oss neste år også, for dette med benkene synes han var et flott stunt. Nå lakker det mot slutten av året, og vi ser frem til det vi tror er Eiker lokallags aller første solvervsfest. For at det ikke skal kollidere med Drammens markering har vi lagt det til søndag 21 desember (se side 11 om solverv). Vi er veldig spente på hvor mange som har lyst og mulighet til å komme så tett oppunder jul. Vi har leid lokaler og har planer om både undringsløype og sosialt samvær og noe godt å bite i. Vi kommer til å invitere til arrangementet på en litt annen måte enn vi har invitert til de andre arrangementene våre. Denne gangen skal medlemmene rett og slett få et godt, gammeldags julekort fra oss. Det er jo jul bare en gang i året! Det har vært et travelt og veldig morsomt år i Eiker lokallag, og neste år skal vi forsøke å få til noen litt mindre arrangementer i tillegg til et par store som allerede er under planlegging, avslutter Therese. Placebodefekten og andre bøker kan kjøpes fra Humanist forlag humanforlag.no 5

6 «Humanister i en verden av religioner» Regionalt seminar i Drammen Over åtti humanister samla oktober Geir Lippestad Viktigheten av verdibasert kommunikasjon, Geir Lippestad, advokat Fredag kveld startet Lippestad seminaret med en gripende fortelling om hans motforestillinger til å være forsvarer for Anders B. Breivik. I hele perioden som forsvarer, hadde han en gul postit-lapp i lomma. På den sto det: Verdig, rettferdig og ærlig. Dette var verdiene han ville huske på i møte med media og folk flest. Lippestad berømmet HEF for å utfordre på verdier og etikk i samfunnet. Didrik Søderlind I Norge ønsker ikke myndighetene at vi skal ta mot flyktninger fra Syria med hjelpebehov. Norge plukker ut de som ikke trenger spesiell behandling i Norge. Syke vil belaste vårt helsevesen. Dette er forkastelig sett fra et menneskerettsperspektiv. 6

7 Lillian Hjort Didrik Søderlind livssynsrådgiver i HEF, redaktør av tidsskriftet Humanist: «Humanist først religionskritiker så!» Et forsøk på å be til gud i tre uker, medførte ingen religiøs opplevelse eller tro - føltes bare helt feil. Likevel var det et interessant eksperiment. Didrik problematiserte våre fordommer til religiøse og motsatt. Når skal vi kritisere og når bør vi la det være? Religion er det utøverne av den religionen gjør det til. Religion er akkurat så bra som mennesket er. Hvis religion var bedre, vill jeg overveid å bli religiøs, sa Didrik. Religion er både undertrykking og frigjøring akkurat som mennesket selv. Vi må gå i oss selv og finne ut når det er aktuelt å kritisere eller å rose. Eksempler det er viktig å si fra om er f.eks. konspirasjonsteorier; at det ikke har vært folk på månen, eller om å si nei til vaksine - noe som katastrofalt vil påvirke folkehelsen globalt. Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter Menneskerettighetene + religion er et spenningsfylt samboerskap. Menneskerettslig basert utøvelse: - rett til å utøve religion og livssyn alene eller sammen med andre, offentlig og privat. 7

8 «Humanister i en verden av religioner» Regionalt seminar i Drammen Vertinnene: Anja Jergel Vestvold leder i seminarkomiteen Solveig Fløtten leder i Buskerud fylkeslag Amal Aden 8 Menneskerettigheter skal være et vern mot direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av religion, kjønn m.m. Må være saklig grunn f.eks. helse, miljø og sikkerhet. Eksempel: Skal muslimer få rope ut i minareter fem ganger daglig og hvor høyt? En situasjon i Oslo resulterte i at man fikk ut fra menneskerettslig perspektiv lov å rope ut hver fredag innenfor samme nivå på decibel som på kirkeklokker. Uheldig føring mellom kirke-/statreform i 2012 resulterte i at Stortinget bestemmer begrensningene for Den norske kirke. Stortinget ville ikke at Dnk skulle bli selvstendig, Mens HEF har vært forsvareren for Dnks frihet i grunnloven! 2: Hva mener staten med å lage ordlyden av verdigrunnlaget om «kristen og humanistisk arv» i grunnloven? Skal dette være statens verdier? Lillian Hjort Menneskerettighetsakademiet Hjort fortalte om erfaringer med å få ungdom fra Syria, Somalia, Eritrea til å tro på en bedre verden. Gode opplevelser med å få radikal ungdom til å snakke sammen og lære om bakgrunnen for menneskerettighetene. Vi er 7 milliarder mennesker i verden fødes hver dag. 150 pr. minutt. Det kan ikke gå knirkefritt for seg. Men verden har aldri vært så fredelig som i dag. Det er ikke så galt som vi tror. Amal Aden, forfatter Etter å ha vært gatebarn og foreldreløs i Somalia kom Amal Aden som 13-åring til Norge i Hun ble overlatt til seg sjøl og lærte seg norsk ved å se på TV. Hverdagen hennes er å leve i frykt. I fjor høst slått ned på gata. Hun har oppfordret unge til å løsrive seg fra undertrykkelse og må derfor være en modig rollemodell. Noen muslimer mener Aden ikke kan være muslim, men uansett hva som står i Koranen, så blir hun ikke heterofil av det, sa hun. Hun mener nordmenn er for naive. Flyktninger og asylsøkere må godta våre verdier

9 Farvel paneldebatt Istedenfor tradisjonell talerstol og panel har seminarkomiteen erfart at det blir bedre debatt når deltakerne er plassert i ei koselig sittegruppe, med Per Atle Einan som moderator. F.v.: Raino Malnes, Kjersti Løken Stavrum, Amal Aden og Per Atne Einan i Norge. Hvor går grensa for ytringsfrihet? For mange bruker rasismekortet. Norge bøyer seg for mye for ukultur og æreskultur. Menneskelighet har aldri vært viktigere enn nå. Vi må gripe inn ved overgrep og urett som vi ser. Noe alle kan gjøre: smile og si «Hei!» - det kan gjøre verden litt bedre! Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær Norsk Presseforbund Ekstremistiske holdninger og hatkommentarer kan kalles nett-troll, en sekk med ulike troll. Vi har ikke visst om disse før. Kommentarfeltet anses som menneskelige søppelbøtter og noen vil ha dem stengt. Stavrum tror det er feil. Det er av stor verdi å kjenne til de meningene som finnes. Raino Malnes, professsor Noen saker bør vi anse som ferdige med, eksempelvis - Jenter har rett til utdanning. Homofile skal få være homofile. Vi trenger ikke debattere det i offentligheten fordi det er rettigheter som er etablerte verdier vi har i Norge. Det burde være lovfestet at jenter ikke skal gifte seg før de er voksne. Ytringsfrihet skal være så total som mulig, unntatt oppfordring til lovbrudd. Vi kan hate holdninger, men ikke mennesker. Steinar Bryn, Nansen fredssenter Bryn fortalte om ulike og vellykkede dialogprosjekter med innbyggere fra tidligere Jugoslavia både i hjemlandet og på Nansenskolen. Hvis innvandrere ikke får samme muligheter som andre, så begås det urett. Makt brukes for å skille folk. Uheldig utvikling i Oslo som begynner å bli ganske kraftig segregert. Hvis folk får kontakt, så får de bedre kontakt! Kontakthypotesen! Det er forskjell på debatt og dialog. I en debatt er målet å vinne. I en dialog er målet å forstå. Dialog er mer enn ord, er en relasjon og bryter ned stereotyper. Tekst: Bjørg Haaland Ingvill Thorson Plesner Steinar Bryn 9

10 Julekort Vestfold fylkeslag har sendt dette julekortet til alle skoler i Vestfold Når nettene blir lange «Kommer venner, fryder eder!» Å feire jul appellerer til de fleste av oss. Ikke minst her i nord har vi ved vintersolverv behov for å søke sammen, tenne lys, spise god mat, synge sanger, feire året som gikk og holde humøret oppe for året som kommer. Dette er felles behov, religion eller ikke. Dette er en sangbok for alle som er glade i jula. humanistforlag.no kr 429,- (- medl rabatt) Humanist forlag 10

11 V intersolverv er tidspunktet én gang i året når jorda er i det punktet av sin bane rundt sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er den med kortest daglengde. Når sola står i sør midt på dagen, har den sin årlig laveste døgnmaksimumshøyde over horisonten (gjelder nord for ekvator og sør for polarsirkelen). Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon I år inntreffer vintersolverv mandag 22. desember kl altså tre minutter etter midnatt søndag 21. desember. HEF ønsker på vegne av fylkesstyrene i Vestfold, Buskerud og Telemark alle våre medlemmer: God jul og godt nytt år! 11

12 Verdenskongressen Fra Vestfold deltok fylkesleder Knut Kaspersen og leder i Humanistisk Ungdom i Vestfold, Lars Laurent på kongres- World Humanist Congress 2014 Den humanistiske verdenskongressen ble i år holdt i Oxford, England, august. Vertskap var British Humanist Association og tema for kongressen var «Freedom of Thought and Expression Forging a 21st Century Enlightenment». Med andre ord fungerte omgivelsene på ærverdige Oxford University med sine sagnomsuste «Colleges» på en helt utmerket måte! Med over 1000 deltakerne fra 40 land fikk vi servert et variert program, fra felles samlinger i Sheldonian Theatre til spennende foredrag og debatter i mindre grupper. Norge var med sine rundt 115 deltakere en av de største gruppene, spesielt ble det lagt merke til at vi stilte med vært mange ungdommer. I alt 40 forskjellige arrangementer med mer enn 70 foredragsholdere og debatttanter ga oss et bredt utvalg i tema, alt fra politikk, historie, filosofi til vitenskap. Etter en velkomst av Jim al-khalili, styreleder i British Humanist Association, fikk vi høre 12

13 Plenumssamlingene un-der kongressen fore-gikk i Sheldonian -teateret, Universitetet i Oxfords 350 år gamle seremonihall. I tillegg til universitetets egne seremonier, brukes de verneverdige lokalene også til konserter, møter, forelesninger og kongresser som denne. Foto: British Humanist Association et interessant foredrag av nestleder i styret, filosof A C Grayling som tok for seg ytringsfrihetens kår. Deretter fulgte en rekke, mindre foredrag og debatter. Jeg fulgte en interessant debatt mellom tidligere kjemiprofessor ved Oxford, Peter Atkins, og filosof Stephen Law. De debatterte hvorvidt vitenskap eller filosofi er den beste metode for fri forskning. Det ble en fantastisk, underholdende og engasjerende debatt av godt, gammelt erkebritisk merke. Gjennom helgen fulgte flere gode foredrag og debatter, noe for enhver smak egentlig. Avslutningsvis fikk vi høre fra professor Richard Dawkins i et intervju på scenen i Sheldonian Theatre. Han har i hvert fall klare meninger og er overhode ikke redd for å snakke rett fra levra. For mange ble det det en sterk avslutning på en innholdsrik og interessant helg. Våre britiske venner leverte en flott gjennomført kongress. Det er ingen tvil om at vi er en bevegelse i vekst, men møter også mange utfordringer. De skal vi fortsette å møte. Neste kongress holdes i Sao Paulo, Brasil, i Har du muligheten bør du absolutt vurdere å delta. Knut Kaspersen Har du fått dette bladet trykt på papir er det fordi vi ikke har din epostadresse sender du den sammen med ditt mobilnummer til fylkeslaget du tilhører, vil du få bedre medlemssørvis tilbake: 13

14 Humanistiske uker I Vestfold, Telemark og Buskerud har det vært arrangert humanistiske uker med varierte program. I Buskerud kunne du oppleve konsert, filosofikaféer, møter og bokutstilling. I Vestfold varta de opp med forfattermøter, seniortreff, foredrag, samtale med en vigsler eller en gravferdstaler, foredrag, kultursti; og Humanistisk Ungdom inviterte til ungdomskonsert. Alt fikk plass i uke 39, som nå begynner å bli tradisjon for «humanistisk uke» landet rundt. Telemarkingene bød på vitenshow, intimkonsert, filosofikonserter og kinoforestillinger for barn og unge. Ungdomskonsert Under humanistisk uke, arrangerte Humanistisk ungdom, Vestfold lokallag ungdomskonsert med lokale artister fra fylket. Andrea Skelton (15) Leon Bakunin (17) Gemini crew Konserten var på Støperiet i Tønsberg. Tre lovende artister fra fylket, gratis vafler, tankebenk med oase, tid til tanker og refleksjoner, frivillig arbeid bak kiosken, og et blidt publikum, var alt med på å gjøre dette til en vellykket kveld, melder HU i Vestfold. (Alle foto: HU) 14

15 I Buskerud kunne folk delta på disse aktivitetene: 20. september Humanistisk konsert The Monday People, Glasshytta Blaafarveværket 25. september Filosofikafe med filosofisk praktiker Jan-Fredrik Braseth, Kooperativen i Hønefoss 25. september Åpent møte med Lars Gule. «Respekt og toleranse i møte med ekstremisme» Øvre Eiker bibliotek, Hokksund 29. september Filosofikafé Drammen, Jonas B. Gundersen uke Bokutstilling med bøker fra Humanist forlag Vikersund bibliotek I Telemark Filosofikafé med Morten Fastvold: «Etikk og miljø angår det meg?» 23. september Sitt Ned Kunst og Kafé Skien 24. september Den Gode Nabo, Bø 24. september Vitenshow med Andreas Wahl, Du Verden vitensenter, Porsgrunn tre forestillinger. 24. september Filosofikafé med Arne Johan Vetlesen: «Blir verden verre for de unge?». Bok og Blueshuset, Juke Joint Studio, Notodden 25. september Gratis kino for ungdom: «Kule kidz gråter ikke», Skien kino Tenkebenker I fjor kom idéen om tenkebenker i hamanistukene. I år har Eiker lokallag satte ut tenkebenker i Øvre og Nedre Eiker. Benken har et skilt hvor det står: Monday People, foto: Bjørg Haaland Tenkebenk ved Drammenselva, foto: Bjørg Haaland 15

16 27. september Gratis kino for ungdom: «12 Years a Slave», Skien kino 27. september Intimkonsert med Håvard Rem & band, Bok og Blueshuset, Juke Joint Studio, Notodden. Film med samtale etterpå: «Still Life», Bok og Blueshuset, I Vestfold 22. september Forfattermøte, John Færseth «KonspiraNorge» Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Tønsberg 23. september Seniortreff, Fylkeskontoret, Tønsberg 24. september Foredrag «Uganda og homofiles situasjon.», Gunara Olafsen HAMU 24. september Kultursti med undringsløype, Tønsberg 25. september Forfattermøte: Mona Ringvej «Makten og ordene», Sande bibliotek 26. september Møt en av våre vigslere eller gravferdstaler, Fylkeskontoret, Tønsberg 27. september Foredrag: Henrik Heyer «Hva slags klode etterlater vi til barnebarna?» Kjedelig? Det kan se litt kjedelig ut med liste over alle aktivitetene nå etterpå, men vi ønsker å vise hvor mye arbeid som legges ned i å arrangere disse humanistiske ukene, og hvor stor spennvidde og kreativitet som ligger bak. Publikumsoppslutninga er svært variabel fra stappfulle hus til arrangementer der det ikke kommer noen i det hele tatt, eller bare noen få. I tillegg til de aktivitetene vi har fått plass til i dette HEFtet arrangeres mye annet rundt om i regionen, hele året dette har bare vært noen smakebiter. Kjenn din besøkelsestid og delta på et arrangement neste år! «Energisk» - et vitenshow med Andreas Wahl Grenland lokallag i Telemark hadde tre forestillinger med Andreas Wahl, sett av i alt 430 mennesker. Her sitter en frivillig som får oppleve hvordan badehette kan tas på ved hjelp av hydraulikk og den sitter perfekt! Foto: Helge Tverdal 16

17 Nytt lokale Alle fylkeskontorene i VeTeBu har kontorer med fin beliggenhet, sentralt på gateplan. I Vestfold ble det etter hvert for trangt. Det har de gjort noe med. Da kjolebutikken ved siden av ga opp og pakka sammen, svingte fylkesstyret seg rundt og sikra seg lokalet og finansiering. En huskomite så på hvordan de skulle utnytte plassen best mulig, satte opp et budsjett for hva som trengtes av nye møbler og utstyr. Nå i høst er alt på plass. De ansatte har fått bedre arbeidsplasser, det er plass til å ha ett lite og ett stort møte samtidig. Det store møterommet har plass til 30 personer og her skal konfirmantene fra Tønsberg ha sine kurs i vinter. Møterommet har godt AV-utstyr. Og det viktigste av alt, det har blitt mer lagerplass. Fasaden mot gata har også blitt mye mer synlig forbundet blir godt profilert! Nesten Humanismens hus. Vi får aldri nok av dere! Vigsler eller gravferdstaler? Vi trenger flere og for å bli vigsler eller gravferdstaler må du anbefales av fylkeslaget ditt og gjennomføre og bestå sentrale kurs og vurderinger. Etter godkjenning vil du få oppfølging lokalt. Oppdrag som vigsler og gravferdstaler honoreres. Ta kontakt med ditt fylkeskontor dersom dette er noe du kan tenke deg! Foto: Frode Bergsholm, Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå, Tønsberg 17

18 Humanistkoret i Larvik HumLa samla ei helg i september norges humanistkor til festival i Larvik. Annethvert år er det humanistkorfestival og i år var HumLa arrangør for nær to hundre humanistiske sangere. - Lørdag var det duket for konsert i storsalen i Bølgen, der alle korene fremførte to sanger hver. Som gjesteartist hadde HumLa invitert visesangeren Lars Martin Myhre, som fremførte tre av sine egne sanger, før det hele ble avsluttet med et fellesnummer der han og alle korene fremførte Myhres etterhvert så populære «Trøstesang», skrev Østlandsposten. Og på ØPs hjemmesider kan du se og høre HumLa. 18

19 Den største aktiviteten: Seremonier - fra vugge til grav De humanistiske seremoniene er Human- Etisk Forbunds desidert største aktivitet. Og de lokale ledd leverer. På landsbasis har deltakelse på våre seremonier ligget forholdsvis stabilt de siste år og det er anslått at om lag er til stede på en humanistisk seremoni hvert år. I våre fylker har den samme tendesen gjort seg gjeldende og tabellen gir en oversikt over antallet hittil i år. Det vil nok komme til noen gravferder, navnefester og vigsler i november og desember, men tabellen gir et godt bilde av situasjonen nå. Våre frivillige legger ned atskillige timer året gjennom for å få seremoniene gjennomført. Vi har alltid behov for flere hender. Den enkleste måten å prøve om dette er noe for deg, er å ta kontakt med ditt lokal eller fylkeslag og be om å få være med på en seremoni og se hva de trenger. Foto: HEF Konfirmasjon Ibsenhuset, Skien Foto: Helge Tverdal Navne -fest Konfirmasjon 2014 Konfirmasjon 2015 Vigsel Grav -ferd Vestfold Telemark Buskerud Påmelding til seremonier Ønsker du humanistisk seremoni finner du påmeldingsskjema på Human-Etisk Forbunds hjemmesider. Gå til «Seremonier» og velg type seremoni, så finner du riktig skjema. Her finner du også annen nyttig informasjon. Finner du ikke fram tar du kontakt med ditt fylkeskontor. 19

20 Returadresse: Human-Etisk Forbund Postboks 482, 3101 Tønsberg B Årsmøter i Vestfold 2015 Vestfold fylkeslag: 25. mars kl Kastellkaféen, Slottsfjellsmuseet, Tønsberg Tønsberg lokallag: 24. februar kl Fylkeskontoret i Tønsberg Nord-Jarlsberg lokallag: 24. februar kl Kafé Lille Holmestrand Larvik- og Sandefjord lokallag: 12. februar kl Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern Årsmøter Telemark 2015 Telemark fylkeslag 21. mars kl Brattrein Hotell, Notodden Kragerø lokallag 24. februar kl Stilnestangen, Kragerø Midt-Telemark lokallag 11. februar kl Pizzafjoset, Bø Grenland lokallag 21. februar kl La Bodega, Skien Tinn lokallag 25. februar kl Tinn Sparebank, Rjukan Notodden lokallag 24. februar kl Brattrein Hotell Vest-Telemark lokallag Ikke aktivt Årsmøter i Buskerud 2015 Buskerud fylkeslag 22. mars kl Quality Hotel Grand, Kongsberg Hurum og Røyken lokallag 12. februar kl Kornmagasinet i Røyken Hallingdal lokallag 5. februar kl Solstad hotell, Gol Modum og omegn lokallag 18. februar kl Lillesalen, Modum kulturhus Drammen og Lier lokallag 17. februar kl Fylkeskontoret i Drammen Ringerike og Hole lokallag 18. februar kl Ringerike gjestegård Eiker lokallag 12. februar kl Folkets hus, Krokstadelva Kongsberg og Numedal lokallag 13. februar kl Peckels restaurant, Kongsberg (merk tida) Vestold Telemark Buskerud

heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund

heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund heftet Medlemsblad for Human-Etisk Forbund Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Telemark med i HEFtet se leder Etikkseminar i Sandefjord side 4-6 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING. Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 NR. 2 /2011

Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING. Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 NR. 2 /2011 M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 2 /2011 Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING fforleden

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt?

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? #4 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve sammen i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? Side 40 NORDIC ECOLABEL

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Med egen fane i 17. mai-toget side 4

Med egen fane i 17. mai-toget side 4 juni 2011 Med egen fane i 17. mai-toget side 4 Les også om blant annet Overraskelse i Os side 8 Ikke la deg lure side 12 Modige undommar i Sogn & Fjordane side 14 Vi er mange Jeg kom nylig over en oversikt

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

#4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund. ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? )

#4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund. ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? ) #4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? ) MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 4 November/Desember 2012 F Corbis / NTB Scanpix Fri tanke Medlemsmagasin

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Motoffensiv etter 22. juli

Motoffensiv etter 22. juli Nr 4 2011 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Motoffensiv etter 22. juli Humanistisk uke i Akershus Side 6 Fornuft og følelser etikkseminaret 2011 Side 8 Medlemsprofilen: Wenke Moe

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2014 Tore Granum, målvakt, Hamar Leif Foss, målvakt, Oslo Side 6 VI PRESENTERER DØVES TIDSSKRIFTS DRØMMELAG I

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer