Møteinnkalling Planutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Planutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA 16, KL. 13:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Spørsmål i tilknytning til meldinger eller innmeldte saker som ønskes besvart i møtet, må meldes til sekretær dagen før møtet. Forslag til vedtak som ønskes fremmet i møtet, fremsettes skriftlig. Sekretærs telefonnr , faxnr Fredrikstad, Arvid Vestvik (s) Leder

2 Planutvalgets møte Sakliste PS 50/08 PS 51/08 PS 52/08 PS 53/08 PS 54/08 PS 55/08 PS 56/08 PS 57/08 PS 58/08 PS 59/08 Referatsaker Delegerte saker Avgjøres av bystyret Forslag til reguleringsendring for Del av Engelsviken 1 - Onsøy Forslagstiller: L.ark. Per André Hansen Prestelandet 25 B/Spinneriet - Østsiden Nytt boligprosjekt med 59 leiligheter i boligblokk Søker: Jones Arkitekter AS tilth: Spinn AS og Solid Prosjekt Saltnesstranda 2 - gnr 125, bnr 5 - Onsøy Søknad om deling av grunneiendom i to parseller Søker: Esmar Martinsen Utsatt - befaring Dypeklo - gnr 63, bnr Onsøy Klage på godkjenningsvedtak av Klager: Nora Holm v/irja Sandvig Hestehagen 10 - gnr 214, bnr 94 - Sentrum Ny klagebehandling - søknad om deling av boligeiendom Søker: Ingerid T. Johansen og Trond Johansen Torgauten - gnr 60, bnr 1 - Onsøy Klage over vedtak i sak 2114/07 - fradeling av tilleggstomt til fritidsbolig Klager: adv. Anders Schjøllert Fredheim på vegne av Rolf Hauge Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 1895/07 Klager: Arild Karlsen Årsrapport 2007 for Plan- og miljøseksjonen Side PS 60/08 Øyenkilveien gnr 62, bnr 20, fnr 121 Onsøy Søknad om tiltak for oppføring av rekkehus med fire leiligheter - dispensasjon Tilth: Øistein Hartig og Jøran Smørsgård

3 PS 50/08 Referatsaker RS 15/08 Langeteigveien 3 - gnr 58, bnr 4 - Onsøy Klage på delegert vedtak av , sak 940/07 Klager: Adv. Joachim Stang pva Rudi Hansen RS 16/08 Lervikveien 17 B - gnr 115, bnr 51 - Onsøy Klage på endringstillatelse i sak 90/06 av Klager: Tordis Marie Manstad RS 17/08 Dyrefaret 10 - gnr 213, bnr Sentrum Klage på vedtak i sak 68/07 av Klager: Kari-Anne Nygaard og Halvard Grini RS 18/08 Vestengata 56 - gnr 625, bnr 4, fnr 32 - Borge Klage på vedtak i sak 850/07 av Klager: Øystein Mikkelsen

4 PS 51/08 Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: Planutvalget - delegerte, Journaldato: , Status: F,j,a Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 22720/ /08 DS Dikeveien 33 - gnr 734 bnr 77 - Rolvsøy Godkjent søknad om endring av tillatelse - fasadeendring Th: Dikeveien 33 Eiendom as BYG 31385/ /08 DS Godkjent søknad om støyskjerm langs Hauglifeltet gnr 644 bnr 3 m.fl., Borge Th: Statens Vegvesen BYG 32853/ /08 DS Skogveien 29 A - gnr 439 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg/endring bolighus Th: Glenn R. og Liue Møller Andresen BYG 33178/ /08 DS Holteåsen 26 - gnr 426 bnr Kråkerøy Godkjent rammetillatelse for bolighus og garasje Th: Thomas Arnesen BYG 34060/ /08 DS Husløsveien 56 - gnr 119 bnr 84 - Onsøy Avslått søknad om bruksendring fra hytte til bolig - dispensasjon Th: Jan Brænde BYG 35730/ /08 DS Krabberødsvingen 8 - gnr 238, bnr 20 - Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg bolig ag garasje Søker: Hus og Eiendom AS BYG 35735/ /08 DS Veumveien 41 - gnr 209, bnr Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg boliger Søker: AS Betong Bygg BYG 35769/ /08 DS Traneveien 19 - gnr 727 bnr Rolvsøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Dzenan Feizic BYG 35908/ /08 DS Åsebråtveien 2 - gnr 208 bnr Sentrum Godkjent melding om oppføring av takoverbygg over inngangsparti Th: Thore Bjølstad BYG 35912/ /08 DS Nytt parkeringsanlegg Apenesfjellet- gnr 300, bnr 27- Sentrum J Per-Bjørn Homstvedt Godkjent igangsettingstillatelse Th: Fredrikstad kommune, TD - bygg og eiendom BYG 35953/ /08 DS P. A. Gloslisvei 6 - gnr 610 bnr Borge Godkjent melding om utvidelse av veranda Th: Edgar Johannessen BYG 36041/ /08 DS Haakons gate 7 - gnr 300, bnr Sentrum Godkjent søknad om oppføring av tilbygg - dispensasjon Th: Jon Olsen Side: 1 av 13

5 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 36083/ /08 DS Langøyåsen 5 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av garasje - 49,8 kvm Th: Oddmund Sletten BYG 36270/ /08 DS Oksrødkilen - gnr 63, bnr 9 - Onsøy Godkjent igangsettingstillatelse - riving av del av hytte og tilbygg Th: Anne B. Olson BYG 36351/ /08 DS Rytterveien 18 - gnr 213 bnr Fredrikstad Godkjent melding om utvidelse av veranda, samt platting og levegg på terreng Th: Arnfinn Andreassen BYG 36382/ /08 DS Rikulfsvei 36 - gnr 725 bnr 84 - Rolvsøy Godkjent søknad om fasadeendring og bruksendring av garasje Th.: Armand Åsheim BYG 36506/ /08 DS Øyenkilveien 16 - gnr 62 bnr 80 - Onsøy Godkjent igangsetting for del av tiltak, riving av gammelt hus Th: Tone og Atle Svinndal BYG 36635/ /08 DS Narntegata 25 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent søknad om igangsettingstillatelse nr 3 - tekniske arbeider - Fluid bed prosjektet Th: Unger Fabrikker as BYG 36827/ /08 DS Godkjent ansvarsrett - Storgata 3 ARKIteam AS BYG 36955/ /08 DS Tomteveien - gnr 203 Bnr 13 - Sentrum Godkjent søknad om fradeling av eiendom i Lisleby industriområde Hjh: LEA Invest AS BYG 37072/ /08 DS Søndre Kråkerøy Godkjent søknad om etablering av privat vann- og avløpsanlegg Søker: Veidekke Entreprenør AS BYG 37201/ /08 DS Habornveien 48 B - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent revidert søknad om ignagsettingstillatelse - deler av tiltaket - kontor og næringsbygg Th: Prediktor as BYG 37398/ /08 DS Intern delegering - bygnings- og reguleringsavdelingen BYG 37402/ /08 DS Godkjent ferdigattest - kulturskole - K.G. Meldahls vei 9 BYG 37507/ /08 DS Knollen - gnr 303, bnr Sentrum Godkjent søknad om deling av grunneiendom Hjh: Fredrikstad kommune BYG 37953/ /08 DS Fornyet behandling av søknad om midlertidig dispensasjon - fornyelse av tidligere tillatelse til J Voica D. Imrik plassering av plasthall - Fetsningsveien 2. Kråkerøy BYG 37996/ /08 DS Dikeveien 7 - gnr 736 bnr 212, Rolvsøy Godkjent søknad om bruksendring og fasadeendring Th: G-Sport - Seljeveien 5 AS BYG 38063/ /08 DS Skjellumfjellet - gnr 66, bnr 15, fnr 41 - Onsøy Godkjent søknad om innvendige sanitærarbeider Side: 2 av 13

6 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Th: Frode Kjos BYG 38084/ /08 DS Krossveien 5 - gnr 210 bnr Sentrum Godkjent melding om tiltak for fasadeendring av bolig Th: Therese From og Sissel Halvorsen BYG 38146/ /08 DS Kaholmen - gnr 429, bnr 1, fnr Kråkerøy Innvilget dispensasjon Godkjent søknad om gjenoppføring av brygge Th: Bente Jerkø BYG 38970/ /08 DS Kvartsveien 34 - gnr 601 bnr Borge Godkjent ferdigattest for nybygg bolig Th: Anita og Tore Ottosen BYG 39044/ /08 DS Kvartsveien 31 - gnr 601 bnr Borge Godkjent søknad om oppføring av bolig Th: Linda Syversen og John Olsen BYG 39073/ /08 DS Langøykroken 8 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om oppføring av ny bolig Th: Jørgen Kristoffersen BYG 39156/ /08 DS Krabberødsvingen 14 - gnr 238, bnr 26 - Sentrum Godkjent søknad om endring av tillatelse Søker: Hus og Eiendom as BYG 39179/ /08 DS Krokusveien bnr 1 fnr 30 - Borge Godkjent melding om oppføring av garasje/carport Th: Linda Marie Sundås BYG 39307/ /08 DS Godkjent søknad om innvendige og utvendige sanitærarbeider A Stine Lerhol Stenebråten, gnr 112, bnr 289, Onsøy BYG 39510/ /08 DS Moumgata 1 - gnr 619 bnr 5 m/fl - Borge Godkjent søknad nr 2 om igangsettingstillaetlse - sandtørke og siloanlegg Th: Maxit Leca Borge BYG 39517/ /08 DS Agentgata 1 - gnr 300 bnr 36 - Sentrum Godkjent søknad om fasadeendring/innredning av leiligheter i 2. etg. og loft Th: Jensen Eiendom BYG 39598/ /08 DS Hytte nr 1141, Oksrødkilen - gnr 63 bnr Onsøy Godkjent søknad om riving- og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig. Innvilgelse av dispensasjon Th: Brit og Bernd Gutbier BYG 39692/ /08 DS Øraveien 2 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent søknad nr 2 om endring av tillatelse - ny romløsning i tapperiet og ny port i fasade - tankanlegg, Arcus Kjemi Th: Øraveien Industripark as BYG 39705/ /08 DS Engelsviken - gnr 112 bnr 19 - Onsøy Godkjent søknad om fradeling av 2 parseller som tilleggsareal til gnr 112 bnr 90 Side: 3 av 13

7 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Hjh: Jon Petter Nordgahen BYG 39737/ /08 DS Friggs vei gnr 609 bnr Borge Godkjent søknad om oppføring av tre eneboliger i rekke Th: Rolvsøy Byggservice A/S BYG 39891/ /08 DS Hubukta - gnr 60 bnr Onsøy Godkjent søknad om oppføring av hytte Th: Halvor Floden BYG 39908/ /08 DS Persillesletta 13 - gnr 53 bnr Onsøy Godkjent søknad om enkelt tiltak for oppføring av ny enebolig samt garasje Th: Byggkompaniet Østfold BYG 40203/ /08 DS O.J. Moums vei 20 B - gnr 621 bnr 70 - Borge Godkjent ferdigattest - nybygg bolig og garasje Th: Arild Andersen BYG 40204/ /08 DS Nylende skole - gnr 706 bnr 3 - Rolvsøy Innvilgelse av dispensasjon fra pbl s $ 20-6, 2 ledd Godkjent søknad om oppføring av lavvo Th: Nylende skole v/steinar Herzeth Olsen BYG 40216/ /08 DS Blekedamsveien 5 - gnr 440, bnr 1 -Kråkerøy Godkjent søknad om deling av eiendom Hjh: Fredrikstad kommune BYG 40280/ /08 DS Toresmyr 38 - gnr 685 bnr 84 - Borge Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig Th: Per Åge Hallstensen BYG 40310/ /08 DS Hytte nr 18, Skjellumfjellet - gnr 66, bnr 225/283 - Onsøy Tillatelse til tiltak - vannforsyning til hytte fra fjellbrønn Th: Hege Laasby BYG 40352/ /08 DS Gnr 300, bnr 36 - Sentrum Godkjent søknad om deling av eiendom Hjh: Jensen Eiendom AS BYG 40355/ /08 DS Søknad om bruksendring - Kinogata 16, Borge - Varsel om pålegg J Lise Chr. Rasmussen Winther BYG 40601/ /08 DS Hytte nr 600, Fotenveien - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent søknad om innglassing av veranda under tak og innvendige sanitærarbeider Th: Per Samset BYG 40697/ /08 DS Hunnbakken 51 - gnr 670 bnr 3 - Borge Søknad om deling av grunneiendom - tilleggsareal til gnr 670 bnr 3 fnr 9 Hjh: Ingjerd og Thor Karstensen BYG 40879/ /08 DS Hytte nr 1148, Oksrød - gnr 63, bnr Onsøy Godjent melding om tilbygg til hytte samt nytt anneks Th: Catharina Bjerke BYG 40991/ /08 DS Seutveien 38 - gnr 210, bnr 15 - Sentrum Godkjent ferdigattest - riving/oppføring av tilbygg Side: 4 av 13

8 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Søker: Cowi AS BYG 41021/ /08 DS Kjenneveien 19 - gnr 77 bnr 1 - Onsøy Godkjent søknad om tilbygg til våningshus samt terrasse Th: Arne Kjenne BYG 41093/ /08 DS Svaneveien 2 - Gnr 736 bnr Rolvsøy Godkjent søknad om fasadeendring Th: Svaneveien 2 ANS BYG 41112/ /08 DS Kleva 6 - gnr 50 bnr 70 - Onsøy Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for ny bolig - del av tiltaket Th: Per Thorvald Larsen BYG 41319/ /08 DS Vikaneveien gnr 58 bnr 51 - Onsøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Hans Robert Skaarud BYG 41451/ /08 DS Reduksjon av saksbehandlingsgebyr - ombygging av bolig - Krabberødveien 7 - gnr 239 bnr 26 A Lise Chr. Rasmussen Winther Tilth:Karl Jørgen Sikkeland BYG 41480/ /08 DS Kongleveien 1 - gnr 727 bnr 484 og Rolvsøy Ferdigattest for bruksendring av helsestasjon/barnehage til bolig med tre boenheter, samt garasje Th.: Mestereiendom AS BYG 41664/ /08 DS Rosenborgveien 15F - Gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent søknad om endring av tillatelse Th: JBC Eiendom BYG 41699/ /08 DS Brochs gate 2 - gnr 300 bnr Sentrum Godkjent søknad om oppsetting av skilt Th: Focus Neon A/S BYG 41740/ /08 DS Vikaneveien - gnr 63 bnr 125, gnr 63 bnr 4 og gnr 64 bnr 66 - Onsøy J Marit Torp Hansen Søknad om deling av grunneiendom - tilleggsareal til gnr 63 bnr 61 Hjh: Ranveig E.K. Misund Olsen, John Kristian Oksrød, Terje Edgar Tvete BYG 41759/ /08 DS Gelertsens gate 5 - gnr 300, bnr Sentrum Godkjent søknad om fradeling av eiendom Søker: Fredrikstad kommune v/teknisk drift, Bygg og eiendom BYG 41856/ /08 DS Torvgaten 66 - gnr 302 bnr 71 - Sentrum Ø Godkjent søknad om utvendig trapp og endret inngang til uthus Th: Inger Hvidsten BYG 41931/ /08 DS Hytte nr 565, Tyttebærtangen - gnr 431 bnr 1 fnr 84 - Kråkerøy A Trine Lise Johnsen Godkjent ferdigattest - riving av uthus samt ombygging og oppføring av tilbygg til fritidsbolig Th: Turid Hagen BYG 33187/ /08 DS Ålestrandveien 7 - gnr 51 bnr 42 fnr 52 - Onsøy Godkjent søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene Godkjent søknad om utvidelse av uthus, samt oppføring av garasje Th: Jonas Arntzen BYG 42047/ /08 DS Kaholmen - gnr 429, bnr 1, fnr Kråkerøy Side: 5 av 13

9 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Innvilget dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser Godkjent søknad om rammetillatelse for riving og oppføring av ny hytte og anneks Th: Anne Bjørnebye Vik BYG 42081/ /08 DS Haldenveien gnr 658 bnr 13 - Borge Godkjent søknad om bruksendring/fasadeendring samt oppføring av uthus Th: Jan E. Karlsen BYG 42234/ /08 DS Bregneveien 35 - gnr 728 bnr 131 fnr 49 - Rolvsøy Godkjent søknad om tiltak for påbygg av eksisterende garasje Th.: Tor Øivind A. Barth BYG 42307/ /08 DS Sturødveien 17 - gnr 55 bnr Onsøy Godkjent melding om restaurering, ombygging, samt tilbygg til uthus Th: Arild Gjølstad BYG 42369/ /08 DS Habornveien 61 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent søknad - Oppføring av ekstra trafo for elektrisitetsproduksjon Th: Bio-El Fredrikstad as BYG 42425/ /08 DS Hubukta - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - ny hytte Th: Børre Krogstad og Benedicte Wille BYG 42487/ /08 DS Hytte nr 484, Torgauten - gnr 60, bnr Onsøy Delvis riving og gjenoppbygging av hytte Th: Heddy Anne og Erik Lund BYG 42517/ /08 DS Stensvik/Basteviken - gnr 59 bnr 56 - Onsøy Godkjent søknad om innvendige sanitærabeider samt anleggelse av stikkledning og pumpestasjon for avløp i tilknytning til fritidsbolig Th: Oddbjørn Mølsæther BYG 42293/ /08 DS Lervikveien 43 - gnr 116 bnr 57 - Onsøy Godkjent melding om oppføring av veranda Th: Cathrine Johannessen BYG 42218/ /08 DS Åledalsveien 26 - gnr 50 bnr 137 fnr Onsøy Godkjent melding om oppføring av tilbygg til bolig Retur av melding om veranda Th: Lars Varheim BYG 42775/ /08 DS Storgata gnr 300, bnr Sentrum Avslått søknad om oppsetting av reklameskilt Th: DnBNor Bank ASA BYG 42781/ /08 DS Roald Amundsens vei - gnr 610 bnr 67 - Borge Godkjent søknad om opparbeidelse av fortau m.m. Th: Fredrikstad kommune, TD prosjektadministrasjonen BYG 42893/ /08 DS Rådalsholtet 1 - gnr 726 bnr Rolvsøy Midlertidig brukstillatelse for boligen 1. etasje Th.: Jan Elgil Sahlin Side: 6 av 13

10 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 42933/ /08 DS Golfsvingen 16 - gnr 100 bnr 13 fnr 32 - Onsøy Godkjent melding om oppføring av tilbygg til fritidsbolig Th: Lise M. Søby BYG 42987/ /08 DS Produksjonsveien 24 - gnr 203 bnr 484, Sentrum Godkjent rammesøknad for tilbygg av kjølerom Th: Multifood AS BYG 42997/ /08 DS Seppoveien 70 - gnr 704 bnr 2 - Rolvsøy Godkjent søknad om bruksendring fra låve til barnehage Th: Ramsjø Barnehage AS BYG 43066/ /08 DS Elingårdveien 4 - gnr 85 bnr 7 - Onsøy Godkjent søknad om oppføring av kårboøig TH. Ragnar Sollihaug BYG 43073/ /08 DS Hassingveien 39 - gnr 208 bnr Sentrum Godkjent melding om innbygging av eksisterende terrasse Th: Sanja Hasecic BYG 43219/ /08 DS Hans Eriksensvei 8 - gnr 48 bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - fasadeendring og garasje Th: Terje Skjønnhaug BYG 40567/ /08 DS Moreneveien 39 - gnr 201 bnr Sentrum Godkjent melding om oppføring av uthus, 20 kvm Th: Terje Spydevold BYG 43238/ /08 DS Krittfjellet - Avløpsanlegg - gnr 62, bnr 36, 344, Onsøy Godkjent tankplassering Th: Jenaett Arnesen BYG 43249/ /08 DS Øraveien 2 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent anmodning om igangsettingstillatelse nr 3 - ny biodieselfabrikk Th: Unisol as BYG 43268/ /08 DS Alshusbuen 3 - gnr 437 bnr Kråkerøy. Deilvis godkjent søknad om oppføring av ny bolig og garasje Th: Eva Pettersen og Lars Jacobsen BYG 43309/ /08 DS Torgautøya - gnr 60 bnr 87 - Onsøy Godkjent igansettingstillatelse for gjenoppføring av brygge Th: Ivar Spydevold BYG 43317/ /08 DS Holmsdalen 4 - gnr 685 bnr 9 fnr 17 - Borge Godkjent søknad om tilbygg til bolig Th: Egil Andreassen BYG 43321/ /08 DS Lervikveien 29 - Gnr 115 bnr 59 - Onsøy Søknad om deling av grunneiendom - fradeling av boligtomt Hjh: Merete og Martin Henriksen BYG 43326/ /08 DS Rødstoppen 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, - gnr 110 bnr 64 - Onsøy A Svein A. Lind Godkjent melding om oppføring av 7 uthus til 7 hytter Side: 7 av 13

11 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Th: Onsøy Vest borettslag BYG 43386/ /08 DS Veumveien 18 - gnr 210 bnr Sentrum Godkjent melding om to nye rømningsveier ved Fredrik II vgs, avd. Frydenberg Th: Østfold fylkeskommune BYG 43412/ /08 DS Hovslagerveien 10 - gnr 213, bnr Sentrum Godkjent søknad om deling Hjh: Pernille Thorsteinsen og Ole Patrick Johansen BYG 43466/ /08 DS Gaustadveien 8 - gnr 111 bnr 16 - Onsøy Godkjent melding om riving av gammelt uthus, garasje, samt oppføring av ny garasje Th: Øystein Granat Løveseter BYG 43536/ /08 DS Fjellveien 30 - gnr 424 bnr 1 fnr Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av tilbygg til bolig, samt fasadeendring Th: Nils-Einar Engebregtsen BYG 43765/ /08 DS Godkjent søknad om deling - Nygaardsgaten 46 - Gnr 300, bnr 27, Sentrum J Inger Kolseth BYG 43771/ /08 DS Hytte nr 545, Foten - gnr 60 bnr 56 - Onsøy Godkjent ferdigattest - utvendig sanitærarbeid Th: Geir Storeng BYG 43902/ /08 DS Lerkeveien 2 - gnr 45 bnr 83 - Onsøy Godkjent søknad om rammetillatelse for oppføring av garasje og kjølerom og riving av bod Th: Storm Eiendom AS BYG 43915/ /08 DS Pålegg om retting av ulovlig utført tiltak på eiendommen Ymersvei 2, Borge F Voica D. Imrik BYG 43966/ /08 DS Evjeveien 1 - gnr 204 bnr 50 - Sentrum Godkjent søknad om rammetillatelse for ny bolig, dispensasjon Th: Nina Jensen BYG 43972/ /08 DS Ødegårdsveien 4 D - gnr 432 bnr 76 - Kråkerøy Godkjent ferdigattest - oppføring av skolebrakke Th: Fredrikstad kommune - TD - bygg og eiendom BYG 43982/ /08 DS Fagerliveien 29 - gnr 208 bnr Sentrum Godkjent søknad om riving av ammel garasje Foreløpig svar på medling om oppføring av ny garasje Th: Karl A. Grundvig BYG 44103/ /08 DS Krabberødsvingen 14 - gnr 238, bnr 26 - Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig og garasje Søker: Hus & Eiendom as BYG 44114/ /08 DS Krabberødsvingen 18 - gnr 238, bnr 28 - Sentrum Godkejent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Søker: Hus & Eiendom as BYG 44125/ /08 DS K.G. Meldahls vei 9 - gnr 423 bnr 2 - Kråkerøy Godkjent igangsettingstillatelse nr 1 - rivearbeider - HIØ i Smia Th: Værste AS Side: 8 av 13

12 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 44237/ /08 DS Barveien 6 - gnr 726 bnr 74 - Rolvsøy Godkjent søknad om riving av ammel garasje/godkjent melding om oppføring av ny garasje Th: Grete Aalling og Kenneth Ljosnes BYG 44487/ /08 DS Stenebråten - gnr 112 bnr 12 - Onsøy Godkjent søknad om fradeling av grunneiendom - parsell til fritidsbebyggelse Hjh: Nils Stenebråten BYG 44556/ /08 DS Skjellumfjellet - gnr 66 bnr Onsøy Godkjent ferdigattest: Utvendige stikkledninger/innvendige sanitærarbeider Th: Sigurd Falck-Ytter BYG 44800/ /08 DS Kvikselveien 10 A - gnr 670 bnr 65 - Borge Godkjent melding om tiltak for flytting av skyveglassdører Th.: Odd M. Nicolaisen BYG 44810/ /08 DS Pålegg om opphør av ulovlig bruk med umiddelbar virkning - Vestengata 32 - gnr 625, bnr 12, fnr 45 J Voica D. Imrik - Torp BYG 44827/ /08 DS Grevlingstien 28 - gnr 213 bnr Sentrum Godkjent søknad om oppføring av ark Th: Jon Olav Hunderi BYG 44948/ /08 DS Hytte nr 418, Kaholmen - gnr 429 bnr 1 fnr 29 - Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av tilbygg samt utskifting av vindu Th: Kjell Baltzersen BYG 45033/ /08 DS Helneveien 1 A - gnr 603 bnr 16 fnr 83 - Borge Godkjent søknad om endring av rammetillatelse samt godkjent søknad om igangsettingstillatelse for ombygging og bruksendring til barnehage Th: Brick AS BYG 45036/ /08 DS Avslag på søknad om midlertidig dispensasjon fr LNFformålet for omlasting av nærsingsavfall - J Voica D. Imrik Evenrødveien 108 BYG 45096/ /08 DS Ramsjøveien 3 - gnr 710 bnr 11 - Rolvsøy Godkjent søknad om tillatelse til mini-renseanlegg Th: Erik Waaler BYG 45120/ /08 DS Stabburvn. 1 - Gnr 201 bnr Sentrum Godkjent søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av skilt Th: Kia Bil Norge BYG 45247/ /08 DS Ekebergveien 2 A - gnr 601 bnr Borge Godkjent fedigattest - nybygg bolig Th: Birgitte Thoresen BYG 45311/ /08 DS Lislebyveien 76 - gnr 208 bnr Sentrum Godkjent melding om oppføring av hagestue på terrasse Th: Anne Britt Golden og Erik J. Johansen BYG 45325/ /08 DS Mikkelsens vei 7 - gnr 112 bnr Onsøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Jens Robert Grønli Side: 9 av 13

13 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 45340/ /08 DS Hytte nr 477, Eidet - Kaholmen - gnr 429 bnr 14 - Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av veranda Th: Merete Vanebro Andersen BYG 45452/ /08 DS Hytte nr 2153, Engelsviken - gnr 112, bnr 51, fnr 70 - Onsøy A Svein A. Lind Godkjent søknad om tilbygg til hytte/riving av uthus Th: Per Einar Jahr BYG 45474/ /08 DS Husløsveien 56 - gnr 119 bnr Onsøy Godkjent søknad om endring av tillatelse til oppføring av garasje Th: Trond Paulsen BYG 45593/ /08 DS Enghaugen 35 - gnr 64 bnr Onsøy Innvilgelse av dispensasjon for regulert byggegrense Godkjnet melding om oppføring av garasje samt carport som tilbygg til bolig Th: Jim Hasfjord BYG 45664/ /08 DS Faratangen - gnr 55 bnr 6 fnr 11 - Onsøy Godkjent søknad om anleggelse av stikkledning for vannog avløp Th: Frelsesarmeens Eiendommer AS BYG 45668/ /08 DS Nattlysveien 3 - gnr 55 bnr Onsøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Geir og Charlotte Olavesen BYG 45704/ /08 DS Hubukta - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - nybygg hytte Th: Asmund og Ingunn G. Krohn BYG 45730/ /08 DS Sønningveien 11 - gnr 119 bnr Onsøy Godkjent melding om oppføring av garasje samt takoverbygg over uteplass og innglassing av veranda Th: Nils Petter Andersen BYG 45763/ /08 DS Faratangen - gnr 55 bnr 6 fnr 30 - Onsøy Godkjent søknad om anleggelse av stikkledning for vannog avløp Th: Astrid Brynhildsen BYG 45798/ /08 DS Mosseveien 7b - gnr 300, bnr Sentrum Godkjent ferdigattest - oppsetting (endring) av reklameskilt - tiltaket er godkjent inntil videre Søker: Nyprofil AS BYG 45802/ /08 DS Vebergveien 28 - gnr 632 bnr 8 - Borge Innvilget søknad om dispensasjon Godkjent melding om terrengoppfylling Th: Jan Petter Haugen BYG 45806/ /08 DS Langøykroken 8 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent melding omoppføring av garasje Th: Jørgen Kristoffersen BYG 45816/ /08 DS Faratangen - gnr 55 bnr 6 fnr 41 - Onsøy Godkjent søknad om anleggelse av stikkledninger for vannog avløp Th: Jernbanepersonalets Sparebank Side: 10 av 13

14 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 46029/ /08 DS Pålegg om retting av ulovlige byggearbeider Sletteveien 12, Sentrum J Voica D. Imrik BYG 46116/ /08 DS Dikeveien gnr 731 bnr 61 - Rolvsøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - bruksendring - oppdeling i egne forretningsarealer Søker: Siviling. Arvid Lågstad AS BYG 46339/ /08 DS Råbekksvingen - gnr 202 bnr 49 - Sentrum Godkjent søknad om oppsetting av informasjonstavle Th: Norprofil AS BYG 46340/ /08 DS Delvis innvilgelse av søknad om nedesettelse av gebyr - Stenhammerveien - gnr 208, bnr 1689 J Voica D. Imrik BYG 46395/ /08 DS Kollen/Grundvig, - gnr 108, bnr 24, 42 - Onsøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - riving, tilbygg hytte og tilbakeføring av brygge Th: Tor B. Berntsen BYG 46784/ /08 DS Anmodning om redegjørelse for antall boenheter på eiendommen Berggata 1A og 1B, Sentrum J Anne Cathrine Strekerud Gjøs BYG 47135/ /08 DS Evjebekkveien - gnr 203 bnr Sentrum Godkjent søknad om oppsetting av informasjonstavle Th: Norprofil AS BYG 47236/ /08 DS Kileløkka 6 - gnr 693 bnr 4 - Borge Innvilgelse av dispensasjon, samt godkjent melding om oppføring av garasje Th.: Morten Svindal BYG 47516/ /08 DS Haugetangveien 6 - gnr 49 bnr 1 fnr Onsøy Foreløpig svar på melding om oppføring av tilbygg til bolig Godkjent søkand om riving av garsje Godkjent melding om oppføring av ny garasje Th: Tore Andersen BYG 47678/ /08 DS Tenaljegata 8 - gnr 303 bnr Sentrum Godkjent søknad om tillatelse til tilbygg/fasadeendring Th.: Robert Dalan BYG 47788/ /08 DS Hytte nr 279, Basteviken - gnr 59, bnr 66 - Onsøy Godkjent melding om oppføring av bod 12 kvm Th: Brit Renngård BYG 47886/ /08 DS Gnr 55, bnr 6 - Onsøy Godkjent søknad om deling av eiendom Hjh: Bjørg Christensen BYG 48001/ /08 DS Hytte 545, Foten - gnr 60 bnr 56 - Onsøy Godkjent ferdigattest - innvendige sanitærarbeider Th: Geir Storeng BYG 48117/ /08 DS Aspelundveien 2 - gnr 45 bnr Onsøy Godkjent melsing om oppføring av garasje og forstøtm\ningsmur - dispenasasjon Th: Sigmund Andersen BYG 48163/ /08 DS Godkjent søknad om sammenføyning av boenheter Ringveien 7, Borge Side: 11 av 13

15 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 48183/ /08 DS Vennelystveien 11 - gnr 422 bnr 93 - Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Tore N. Andersen BYG 48317/ /08 DS Hytte nr 2178, Risholmen - gnr 112, bnr 602, hnr Onsøy J Stine Lerhol Godkjent melding om tilbygg til hytte samt riving av deler av uthus Th: Inger E. Norum BYG 48318/ /08 DS Bjørnengveien 7 - gnr 732 bnr 55 - Rolvsøy Godkjent igangsettingstillatelse for riving av rampe Th: Shell Gas LPG Nordic BYG 48324/ /08 DS Stangerholmveien 90 - gnr 118 bnr Onsøy Godkjent søknad om anleggelse av stikkledning for vannog avløp mellom fritidsbolig og anneks samt etablering av bad/toalett i anneks Th: Didrik Thrane Nilsen BYG 48341/ /08 DS Bossumveien 10 - gnr 97 bnr 1 - Onsøy Godkjent melding om tilbygg til driftsbygning Th: Birger Bossum BYG 48343/ /08 DS Haslerudveien 4 - gnr 45 bnr Onsøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Terje Grimstas Johansen BYG 48392/ /08 DS Engelsvikenveien 38 - gnr 112 bnr 94 - Onsøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - ny bolig Th: Linda og Ken David Arntzen BYG 48421/ /08 DS Pepperkroken 10 - gnr 53 bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - ny bolig Th: Marius Andre Jacobsen BYG 48436/ /08 DS Engelsvikøya - gnr 112, bnr Onsøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig Th: Dag Hjørnerud BYG 48449/ /08 DS Sundløkkaveien 79 - Gnr 641 bnr 51 - Borge Godkjent melding om oppføring av midlertidig plathall/kaldtlager Th: Nettpartner AS BYG 48541/ /08 DS Øraveien 2 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent ferdigattest - montering av ny lossekran Th: Denofa AS BYG 48572/ /08 DS Humleveien 16 - gnr 204 bnr Sentrum Godkjent søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt mellombygg Th: Tom Garshol BYG 48591/ /08 DS Trosvikgata 12 - gnr 300 bnr Sentrum Innvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om tilltatelse til tiltak for riving, tilbygg, samt fasadeendring Th.: Mette Røymstad Side: 12 av 13

16 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 48603/ /08 DS Øraveien 15 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent ferdigattest - utvidelse på eksisterende brannalarmanlegg Th: Jotun AS BYG 48681/ /08 DS Narntegata 25 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent meidlertidig brukstillatelse - "Fluid Bed" Nytt tørkeanlegg/støvavtrekk Th: Unger Fabrikker AS BYG 48753/ /08 DS Roald Amundsensvei 70 - gnr 611 bnr 28 - Borge Godkjent søknad om rammetillatelse - ny pellets silo ved Borge Sykehjem Th: Fredrikstad kommune BYG 48954/ /08 DS Olav Torpbuen 28 - gnr 614 bnr Borge Godkjent melding om oppføring av ny garasje Th: Berit og Tommy Fredh BYG 48977/ /08 DS Veelsmyra - Borge Godkjent søknad om fradeling av tilleggsareal Hjh: Jens Erik Berg Side: 13 av 13

17 Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: Helse- og miljøutvalg, Journaldato: , Status: F,j,a Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel HMU 32642/ /08 DS Godkjenning av familiebarnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehger og skoler mv. - J Gansrød 5 HMU 36039/ /08 DS AD Mercedes-Benz, pålegg om fjerning av hensatt kassert bil ved Trosviktoppen/Liaveien J Kjell Arne Skagemo HMU 36096/ /08 DS DE Mercedes-Benz, pålegg om fjerning av hensatt kassert bil ved Trosviktoppen/Liaveien J Kjell Arne Skagemo HMU 36885/ /08 DS Pålegg om opprydding i Kjølberggaten 54 HMU 37248/ /08 DS Godkjenning av erstatningslokaler til midlertidig drift - avdeling Paviljongen J Christine Rosenvinge HMU 38471/ /08 DS Godkjenning av av utvidelse og rehabilitering av Gressvik barnehage J Christine Rosenvinge HMU 38948/ /08 DS Godkjenning av videre bruk av brakke etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler J m.v. - Leie barnehage HMU 41109/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse ved riving (flytting) av industribygg i J Kjell Arne Skagemo Måkeveien 12 - gnr 425, bnr 178 HMU 41627/ /08 DS Krittberget, Djupekloveien - gnr 62, bnr hyttenr Onsøy Utslippstillatelse for sanitært A Ola Larsen avløpsvann HMU 42370/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan i forbindelse av bygging av vognskjul i Elindveien 64, gnr 798 bnr 1 J Kjell Arne Skagemo HMU 42809/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan for oppføring av industribygg (tilbygg) i Titangata 14, 303, bnr 1094 J Kjell Arne Skagemo HMU 43144/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan ved riving av deler av Smia, Gamle Beddingvei - gnr 423 bnr 2 J Kjell Arne Skagemo HMU 43600/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan for innkledning av eksisterende lager i Titangata 9 A - gnr 303 bnr 1490 J Kjell Arne Skagemo HMU 45263/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan for bygging av garasje og kontor i Engelsvikveien 15, gnr 114 bnr 63 J Kjell Arne Skagemo HMU 45264/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan for etabelering av ny biodieselfabrikk i Øraveien 2, gnr 303, bnr 1186 J HMU 46038/ /08 DS Tillatelse til brenning av halmrester på Omberg gård, gnr 733 bnr 1 J Kjell Arne Skagemo HMU 47220/ /08 DS Godkjenning av avfallsplan for riving av lasterampe i Bjørnengveien 7, gnr 432 bnr 41 fnr 3 J Kjell Arne Skagemo Side: 1 av 1

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/10879 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 43292/2008 Klassering: ENGELSVIKEN Saksbehandler: Erik Thøgersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /08 Bystyret Forslag til endring av reguleringsplan for Del av Engelsviken 1 - Onsøy Forslagstiller: L.ark. Per André Hansen AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til Bystyret: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til endring av del av reguleringsplan for Engelsviken 1, plankart datert , og reguleringsbestemmelser datert Fredrikstad, Sammendrag Per André Hansen Landskapsarkitekter AS fremmer på vegne av Engelsviken Slipp AS og Engelsviken Fryserier ANS endring av reguleringsplanen for Engelsviken 1. Formålet med reguleringsendringen er å harmonisere reguleringsplanen Engelsviken 1 med nylig bygget flåteverksted på eiendommen til Engelsviken Slipp AS. Planutvalget ga dispensasjon for oppføring av et næringsbygg med mønehøyde 11,5 m. Gjeldende reguleringsplan har ikke høydebestemmelser og det ble gitt dispensasjon fra høydebestemmelsene på 9 m i plan- og bygningslovens 70 nr. 1. Vedtaket ble av nabo påklaget til Fylkesmannen som omgjorde dispensasjonsvedtaket på grunn av rettsanvendelsesfeil. Fylkesmannen anså på denne bakgrunn at bygningen enten må bringes i samsvar med lovens høydebegrensning eller at reguleringsplanen søkes endret når det gjelder høydeangivelser. For øvrig ligger deler av flåteverkstedet og nybygget kai utenfor areal avsatt til byggeområde for industri i gjeldende plan fra Dette endres nå til byggeområde. Rådmannen anbefaler at planforslaget godkjennes. Vedlegg 1. Oversiktskart 2. Plankart datert Reguleringsbestemmelser datert Planbeskrivelse datert

19 5. Brev av fra Fylkesmannen i Østfold, områdene kommunal, justis og samfunnssikkerhet 6. Brev av fra Carl Terje Strømberg Vedlegg til bystyret: 1. Oversiktskart 2. Plankart datert Reguleringsbestemmelser datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Øvrige dokumenter i følge dokumentoversikt. Saksopplysninger Per André Hansen Landskapsarkitekter AS fremmer på vegne av Engelsviken Slipp AS og Engelsviken Fryserier ANS endring av reguleringsplanen for Engelsviken 1. Formålet med reguleringsendringen er å harmonisere reguleringsplanen Engelsviken 1 med nylig bygget flåteverksted på eiendommen til Engelsviken Slipp AS. Planutvalget ga dispensasjon for oppføring av et næringsbygg med mønehøyde 11,5 m. Gjeldende reguleringsplan har ikke høydebestemmelser og det ble gitt dispensasjon fra høydebestemmelsene på 9 m i plan- og bygningslovens 70 nr. 1. Bygget var på dette tidspunket allerede oppført. Vedtaket ble blant annet begrunnet med at det må påregnes av naboer til områder som er regulert til næringsformål at det bygges næringsbygg som i en viss utstrekning blant annet kan begrense naboers utsyn eller andre tilsvarende forringelser av nærmiljøet. Vedtaket ble av nabo Carl Terje Strømberg påklaget til Fylkesmannen. Bakgrunn var høyden på bygget i forhold til lovens høydebegrensning, og at dette har medført tap av utsikt og forringelse av Strømbergs eiendom. Fylkesmannen tok klagen til følge og omgjorde planutvalgets vedtak på grunn av rettsanvendelsesfeil. Fylkesmannen er enig i at bakenforliggende naboer til Engelsviken Slipp AS må påregne utbygging på eiendommen som er i tråd med reguleringsformål, øvrige reguleringsbestemmelser og øvrig lovverk. Det kan imidlertid ikke anses for påregnelig for naboene at det gis dispensasjon fra de samme bestemmelser. Fylkesmannen anså på denne bakgrunn at bygningen enten må bringes i samsvar med lovens høydebegrensning eller at reguleringsplanen søkes endret når det gjelder høydeangivelser. For øvrig ligger deler av flåteverkstedet og nybygget kai utenfor areal avsatt til byggeområde for industri i gjeldende plan fra Dette endres nå til byggeområde. Vurdering Planforslaget har lagt ute til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser er referert og kommentert nedenfor. Telenor Nettwork Engineering: Har ingen bemerkninger. Kystverket: Har ingen bemerkninger, men det gjøres oppmerksom på at tiltak som utfylling i sjø og etablering av kai krever tillatelse fra Kystverket Sørøst.

20 Kommentar: Det legges ikke opp til ytterligere utfylling eller etablering av ny kai innenfor området. Statens vegvesen: Har ingen bemerkninger. Fredrikstad kommune, brann og feiervesenet: Har ingen bemerkninger. Fredrikstad kommune TD Prosjektadministrasjonen: Har ingen bemerkninger. Carl Terje Strømberg: Strømbergs bemerker en del punkter av privatrettslig art. Det rettes kritikk mot kommunen for behandling av byggesaken og mot tiltakshaver og ansvarshavende for ulovlig oppføring av det nye flåteverkstedet. Kommentar: Uttalelsen er mer å betrakte som en protest mot tidligere byggesaksbehandling og går ikke direkte på innholdet i planforslaget. Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen, planseksjonen: Har ingen bemerkninger. Saken har vært forelagt fylkeskonservatoren som heller ikke har bemerkninger. Fortum: Har ingen bemerkninger til planforslaget, men gjør oppmerksom på at det ved utbygging vil være behov for å bygge ut el-forsyningen i området. Kommunens barnetalsperson: Har ingen bemerkninger. Fiskeridirektoratet: Har ingen bemerkninger. Fylkesmannen i Østfold, områdene miljøvern og landbruk: Har ingen bemerkninger. Rådmannens vurdering: Denne reguleringsendringen har en lang forhistorie som byggesak og rådmannen ser ingen grunn til å gå nærmere inn på denne prosessen da den anses å være kjent for alle parter. Rådmannen er av den oppfatning at planutvalget gjennom de vedtak som er fattet tidligere er positive til bygget slik det fremstår, og gjennom dette positive til reguleringsendringen. Rådmannen kan ikke se at Strømberg anførsler innehar momenter som ikke er gjort kjent tidligere og som derigjennom har betydning for denne reguleringsendringen. Med den bakgrunn anbefaler Rådmannen at planforslaget med bestemmelser godkjennes.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer