COMPACT Air & COMPACT HEAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPACT Air & COMPACT HEAT"

Transkript

1 INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer.

2 Innhold GENERELT Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Aggregatets deler COMPACT Air COMPACT Heat SIKKERHETSINSTRUKSJONER Start/stopp av aggregat Risikoer INSTALLASJON Generelt Inntransport/deling Deling av aggregat i separate deler for forenklet inntransport Demontering av dør og frontrist Plassering Montering av sokkel Montering av resirkulasjonsdel/sjalusispjeld (Bare COMPACT Heat) Kanaltilkopling Ytterveggsdeksel Eksisterende ventilasjon Betjening av flere rom Avtrekksluftsinntak Overluft Elektrisk krafttilkopling Tilkopling av eksterne kabler Innstilling av dyser IGANGSETTING Generelt... 5 STYREDISPLAY OG MENYHÅNDTERING Styredisplay Generelt Display Forkortelser HOVEDMENY Menyoversikt Generelt Valg av språk Normaldrift Overtidsdrift Lufting Oppvarming (Bare COMPACT Heat) Oppvarming + Resirkulasjon (Bare COMPACT Heat) Hovedmeny HOVED-MENY Menyoversikt Endring av drift Innstillinger BRUKERNIVÅ Temperatur Avlesing Innstilling Luftmengde/trykk Avlesing Innstilling Koplingsur Filter Avlesing Kalibrering av filter Kalibrering roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLASJONSNIVÅ Menyoversikt FUNKSJONER Temperatur Temperaturregulering FRT-regulering Luftingsfunksjon Automatisk lufting Manuell lufting Sommernattskjøling Intermittent nattvarme (Bare COMPACT Heat) Morning BOOST (Bare COMPACT Heat) Oppvarming (Bare COMPACT Heat) Eksterne temperaturgivere Luftmengde/trykk Vifteregulering Luftmengderegulering Behovsstyring Slavestyring Clean Air Control Utekompensering nedregulering av luftmengde Aktivering av filtervakt Drift Koplingsur Forlenget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Avfrosting, roterende varmeveksler Heating BOOST (Bare COMPACT Heat) Kjøling(Bare ved luftkjøler som er installert i uteluftskanal) Drift Kjøleregulering Mosjonskjøring Reguleringshastighet Utetemperaturgrense Gjenstartstid Kjøl minflow Nøytralsone Cooling BOOST Inn-/Utganger IQnomic Plus...39 AUTOMATISKE FUNKSJONER.40. Generelt Startsekvens Kjølegjenvinning Nullpunktskalibrering Etterkjøling varmebatteri el Etterkjøring varmeveksler Densitetskorrigert luftmengde BOOSTER-funksjon (Bare COMPACT Heat) AVLESING MANUELL TEST ALARMINNSTILLINGER Brannalarm Eksterne alarmer Alarmgrenser Alarmprioritet MANÖVERPANEL Språk/Language Luftmengdeenhet Min-/Maks-innstilling Grunninnstilling KOMMUNIKASJON EIA Ethernet SERVICENIVÅ VEDLIKEHOLD Filterbytte Demonter filter Monter nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner Funksjonskontroll Styreenhet for vekslingsspjeld ALARMER OG FEILSØKING Generelt A- og B-alarmer Tilbakestilling av alarmer Endring av alarminnstillinger Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger INFORMASJONSMELDING TEKNISKE DATA Målopplysninger, COMPACT Air Målopplysninger, COMPACT Heat Elskap Interne tilkoplinger, COMPACT Air Interne tilkoplinger, COMPACT Heat Klemmetilkopling Elektriske data Aggregat Vifter Elskap Motor varmeveksler Reguleringsnøyaktighet BILAG Forsikring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll Med forbehold om endringer.

3 GENERELT. Bruksområde COMPACT Air og COMPACT Heat er komplette luftbehandlingsaggregater som installeres direkte i det rommet som skal ventileres. Kanaler for uteluft og avkast koples direkte på aggregatets overside og føres ut gjennom vegg. Utover det trengs det bare strømtilkopling. Installasjonen er rask og enkel, og dersom hulltaking gjennom vegg ikke er komplisert, kan aggregatet være klart til bruk i løpet av noen timer. Det er også enkelt å flytte aggregatet i tilfelle endring i bruken av lokalet. Ventilasjonen er svært effektiv gjennom det deplasserende ventilasjonsprinsippet. Det innebygde styreutstyret har flere funksjoner for økonomisk drift. COMPACT Air og COMPACT Heat er beregnet for komfortventilasjon og kan brukes til forelesningssaler, barnehager, konferanselokaler, mindre kontorer, arbeidslokaler, butikker, restauranter og liknende offentlige steder. Forskjellen mellom COMPACT Air og COMPACT Heat er at COMPACT Heat også kan brukes til oppvarming. For å oppnå alle fordelene som COMPACT-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. Aggregatet skal plasseres innendørs. OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 2 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder de ulike momentene. Produktskilt er plassert i aggregatet samt på baksiden av aggregatet, se hhv..5. og.5.2. Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon..2 Mekanisk oppbygning COMPACT leveres i én fysisk størrelse og to luftmengdeområder. Utvendig plate er lakkert i hvit farge, NCS S 0502-G. Dekorlister og dekkplate rundt styredisplayer er mørkegrå, NCS S600-R90B. Innvendig materiale er hovedsaklig produsert i alusinkbelagt stålplate. Kabinettet har 30 mm mellomliggende isolering av mineralull, inspeksjonsdørene har 50 mm. COMPACT Air og COMPACT Heat har kompaktfilter i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic, er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Tillufts- og avtrekksvifter er direktedrevne kammervifter. Viftene er utstyrt med EC-motorer som gir høy virkningsgrad over hele arbeidsområdet..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer..4 Miljødokumentasjon Miljødokumentasjon med demonteringsinstruksjon og miljøvaredeklarasjon kan lastes ned fra vår hjemmeside Aggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatets levetid er over, skal man bruke et godkjent gjenvinningsfirma. Den resirkulerbare vekten for COMPACT er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt Swegon AB, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt. Med forbehold om endringer. 3

4 .5 Aggregatets deler.5. COMPACT Air Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Delenes plassering og benevnelse Avtrekksvifte med motor og innebygd styring 2 Styredisplay (på inspeksjonsdør) 3 Produktskilt 4 Trykkgiver avtrekksvifte 5 Elskap med styreenhet 6 VOC-giver 7 Giver avtrekksluftstemperatur 8 Avtrekksluftsfilter 9 Giver tilluftstemperatur (plassert i den nedre delen) 0 Tilluftsvifte med motor og innebygd styring Varmegjenvinner 2 Trykkgiver tilluftsvifte 3 Giver rotasjonsvakt 4 Drivmotor varmegjenvinner 5 Giver uteluftstemperatur 6 Tilluftsfilter 0 9 Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast 4 Med forbehold om endringer.

5 .5.2 COMPACT Heat Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Delenes plassering og benevnelse Avtrekksvifte med motor og innebygd styring 2 Styredisplay (på inspeksjonsdør) 3 Produktskilt 4 Trykkgiver avtrekksvifte 5 Elskap med styreenhet 6 VOC-giver 7 Giver avtrekksluftstemperatur 8 Avtrekksluftsfilter 9 Luftvarmer, elektrisk (plassert i den nedre delen) 0 Giver tilluftstemperatur (plassert i den nedre delen) Vekslingsspjeld med styreenhet (plassert i den nedre delen) 2 Tilluftsvifte med motor og innebygd styring 3 Varmegjenvinner 4 Trykkgiver tilluftsvifte 5 Giver rotasjonsvakt 6 Drivmotor varmegjenvinner 7 Giver uteluftstemperatur 8 Tilluftsfilter 9 Resirkulasjonsdel med motor 20 Sjalusispjeld 0 Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Med forbehold om endringer. 5

6 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller aggregatets deler som er grunnet feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien dersom disse instruksjonene ikke er fulgt. Advarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med strøminstallering av aggregatet eller tilkopling av eksterne funksjoner. 2. Start/stopp av aggregat Aggregatet skal normalt startes og stoppes via styredisplayet. Vær oppmerksom på at aggregatets styreutstyr fortsatt er strømførende når det er stoppet via styredisplayet. Dersom ikke noe annet er oppgitt i instruksjonen eller i nødstilfeller, skal stikkontakten dras ut ved servicearbeid. 2.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler De bevegelige delene er viftehjul og drivhjul for roterende varmevekslere. Foran disse er det berøringsvern. Hvis kanaler ikke er koplet til vifteutløp, skal disse utstyres med berøringsvern (trådnett). Berøringsvernet skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. 6 Med forbehold om endringer.

7 3. Generelt Aggregatet leveres pakket, stående på trepall. Sokkelen leveres som monteringssats liggende i esken plassert i aggregatets avtrekksluftskanal. Eventuell resirkuleringsdel og sjalusispjeld leveres umontert. Se 3.5 for montering. Eventuelt bestilt tilbehør leveres umontert. 3.2 Inntransport/deling Compact Air leveres alltid som en enhet. Dersom inntransporten er vanskelig, kan aggregatets deles som nedenfor: 3.2. Deling av aggregat i separate deler for forenklet inntransport 3 INSTALLASJON 5. Demonter isolering og berøringsvern foran tilluftsviften. 6. Kabler til tilluftsviften løsnes ved å dra hurtigkoplingene fra hverandre. 7. Demonter tilluftsviften ved å løsne to skruer i bakre del av tilluftsviftens opphengningsprofil, skruene skal ikke skrus helt ut. Løsne skruer helt i fremre del av opphengningsprofilen. Trekk ut hele viftepakken, opphengningsprofilen løsner da fra de bakre skruene. 8. Vri viftepakken litt og trekk den ut av aggregatet. 9. Dersom man vil senke overdelens vekt ytterligere, gjentas punkt 5 8 for avtrekksluftsviften. 0. Demonter kabelbeskyttelsen på vifterommets bunn.. Dersom aggregatet har montert elektrisk luftvarmer, skal skruene til denne løsnes. Løft opp luftvarmeren og plasser den løst i aggregatet. 2. Løsne skruer til tilluftsgiverens festeprofil. Løft opp festeprofil og tilluftsgiver, og plasser dem løst i aggregatet. 3. Løsne de fire skruene (M8) i bunnen av overdelen. Disse holder de to delene sammen. 4. Løft av overdelen. 5. Nå kan hver del inntransporteres hver for seg. 6 Montering gjøres i motsatt rekkefølge.. Åpne inspeksjonsdøren med nøkkelen som følger med. 2. Demonter berøringsvernet foran varmeveksler. Demonter styredisplayets kommunikasjonskabel ved å løsne hurtigkopling på styreenhetens tilkopling (merket HMI) og buntbånd. Dra kommunikasjonskabelen helt ut til inspeksjonsdøren. 3. Løsne skruene til det øvre hengslet, og løft bort inspeksjonsdøren. 4. Skru fast løftehåndtakene (følger med, under avtrekksfilter), se skisse Demontering av dør og frontrist. Demonter berøringsvernet foran varmeveksleren. 2. Demonter styredisplayets kommunikasjonskabel ved å løsne hurtigkopling på styreenhetens tilkopling (merket HMI) og buntbånd. Dra kommunikasjonskabelen helt ut til inspeksjonsdøren. 3. Løsne skruene til det øvre hengslet, og løft bort inspeksjonsdøren. 4. Løsne de fire skruene som holder underdelens frontrist med en 6 mm unbrakonøkkel. Skruene er plassert innenfor de ytterste hullene i hjørnene. 5. Montering gjøres i motsatt rekkefølge. Løftehåndtak, (4 stk.) Med forbehold om endringer. 7

8 3.3 Plassering For å oppnå best mulig driftsøkonomi er det viktig at kanalsystemet lages med så lavt trykkfall som mulig. Lag kanalene så korte som mulig, og med så få bend som mulig. Kanaltilkoplingene på Compact Air/Heat er plassert slik at de kan trekkes i hvilken retning som helst uten å blokkere hverandre. Utformingen av deksel, rister osv. for uteluft/avkast er også viktige. Det spesialkonstruerte ytterveggsdekselet til Compact Air/Heat er utformet for å minimere trykkfall. Nedenfor vises noen eksempler på alternative plasseringer av Compact Air/Heat i et rom. OBS! For å unngå lydproblemer skal aggregatets sider være minst 400 mm fra vegg eller andre gjenstander. Se skisse nedenfor. Nærmeste arbeidsplass bør av komfortmessige grunner være ca. m fra aggregatet. Vær også oppmerksom på at det kreves minst 200 mm plass for å åpne aggregatets inspeksjonsdør. På COMPACT Heat er det viktig å passe på at luften har fri vei foran aggregatet slik at lange kastelengder kan oppnås ved BOOSTER-drift. Min. 400 mm 3.5 Montering av resirkulasjonsdel/ sjalusispjeld (Bare COMPACT Heat) Medfølgende romtemperaturgiver skal monteres. Se egen instruksjon for romgiver TBLZ Resirkulasjonsdel og sjalusispjeld leveres løse. Styreenheten for spjeld til resirkulasjonsdelen leveres liggende på avtrekksluftsinntakets nett oppå aggregatet. Denne skal monteres på resirkulasjonsdelens spjeldaksel på denne måten:. Løsne styreenheten for spjeld fra avtrekksluftsinntakets nett. Det enkleste er å montere spjeldmotoren på gulvnivå før resirkulasjonsdelen monteres. 2. Løsne den elektriske hurtigtilkoplingen på spjeldmotoren. 3. Monter festeskinnen ved hjelp av medfølgende skruer i forborede hull på resirkulasjonsdelen. Se skisse. 3. Spjeldmotoren skal monteres med spjeldblad i uteluftsposisjon, dvs. at spjeldbladet skal plasseres mot risten. Se skisse. 4. Fest spjeldmotoren med klemme på spjeldaksel. Gangretning stilles inn med pil mot 0. Se skisse. 5. Monter resirkulasjonsdelen på aggregatets overside for uteluft, og kople til den elektriske hurtigtilkoplingen. 6. Monter sjalusispjeld på aggregatets overside for avkast. Klemme til spjeldaksel skal stå i denne endeposisjonen Gangretning i posisjon 0 Festeskinne Eksempler på alternative plasseringer av Compact Air i et rom. Kanaltrekkingen blir enklest og kortest hvis aggregatet kan plasseres mot yttervegg. Forborede hull 3.4 Montering av sokkel Skru inn de seks medfølgende skruene halvveis inn i de gjengede hullene på aggregatets bunnbjelke. Monter deretter sokkelens sideplater (de to korte platene) ved å skyve nøkkelhullsfestene over skruene. Nå skal sideplatene henge løst på skruene. Monter sokkelens framside (den lange platen) på de to skruene foran. Nå skal framsiden henge løst på skruene. Juster platenes posisjon og skru til skruene. Monter de medfølgende dekkpluggene i hullene over skruene. OBS! Dersom aggregatet skal stå med høyre- eller venstresiden nær (min. 400 mm) vegg, kan sokkelen mot denne veggen monteres før aggregatet settes på plass. Resirkulasjonsdel Spjeldbladet skal stå i uteluftsposisjon (gråmarkert) 3.6 Kanaltilkopling Spirokanaler diameter 250 mm koples til utelufts- og avtrekksluftstilkoplinger på aggregatets overside. Kanalene føres gjennom yttervegg og avsluttes kant i kant med fasaden dersom man anvender Swegons ytterveggsdeksel. Kanaler kan også dras gjennom tak (kanaler til COMPACT Heat kan ikke dras rett opp fra aggregatet). Dette medfører et mer komplisert inngrep, og det stilles blant annet større krav til tetting. Kanalene skal isoleres med minst 30 mm isolering og med diffusjonstett yttersjikt. 8 Med forbehold om endringer.

9 3.7 Ytterveggsdeksel Tilbehøret ytterveggsdeksel CACZ--03 er spesielt konstruert for små trykkfall og for å forhindre lekkasje mellom uteluft og avkast. Den er som standard malt i gråsvart farge, NCS 8502-B. Se egen anvisning. 3.8 Eksisterende ventilasjon Rommets eksisterende ventilasjon for tilluft og avtrekksluft skal stenges eller tettes. Dette er en viktig forutsetning for fullgod ventilasjon og varmegjenvinning. 3.9 Betjening av flere rom Compact Air er konstruert for installasjon og tilkopling ifølge anvisningene i 3.3, 3.6 og 3.7. Swegon anbefaler denne prosedyren. Det er også mulig å helt eller delvis ta avtrekksluft fra tilgrensende rom eller å ventilere et annet rom enn det aggregatet er plassert i. Nedenfor forklares eventuelle problemer man må være oppmerksom på. Det bør alltid brukes fagpersoner Avtrekksluftsinntak Dersom avtrekksluften helt eller delvis tas fra naborom, må man passe på at kanaltrykket ikke overstiger disponibelt trykk. Pass også på at tilluftstemperaturen reguleres i forhold til avtrekksluftstemperaturen. Hvis avtrekksluften kommer fra et annet rom med annen temperatur, kan tilluftens temperatur forårsake kortslutning eller gi problemer med trekk. Pass på hvor avtrekksluftsgiveren sitter Overluft Overstrømningsenheten til tilgrensende rom har stor innvirkning på systemets funksjon. Overstrømningsenheten fungerer slik at ubrukt luft føres over til tilgrensende rom og ventilasjonen blir dårligere i det rommet som aggregatet er plassert. Enheter som er plassert høyt medfører en risiko for at brukt luft føres over til tilgrensende rom. Ventilasjonen blir likevel ikke dårligere i det rommet aggregatet er plassert i. OBS! Dersom dører står åpne, ventileres også tilgrensende rom gjennom den deplasserende lufttilførselen. 3.0 Elektrisk krafttilkopling COMPACT-aggregatene leveres fra fabrikk med kabel med stikkontakt. COMPACT Air Kabel, 3 x,5 mm 2. Stikkontakt, 0 AT, -faset 230 V. COMPACT Heat Kabel, 5 x 2,5 mm 2. Stikkontakt, 5-pol Perilex, 6 AT, 3- faset 400 V. OBS! Strømtilkoplingen til COMPACT Heat er ikke barnesikret. Det anbefales å plassere det over 2 meters høyde, for eksempel over aggregatet ved kanaltilkoplingene. Hvis aggregatet skal koples med fast plassering, må det monteres ekstern hovedbryter. 3. Tilkopling av eksterne kabler Elskapet i COMPACT Air og COMPACT Heat er plassert ved varmeveksleren i aggregatet. For at styreenheten skal bli tilgjengelig må berøringsvernet foran varmeveksleren demonteres. For at kraftenheten skal bli tilgjengelig må dekkplaten i aggregatets avtrekksluftskanal demonteres. Eksterne kabler føres inn i aggregatet gjennom gummimembranen ved avtrekksluftsinntaket som er plassert på oversiden av aggregatet. Eksterne kabler legges i eksisterende kabelbeskyttelse sammen med kabel for kraftmating i aggregatets avtrekksluftskanal. Før kabelen inn i åpningen i kabelbeskyttelsens ende eller press den inn mellom kabelbeskyttelsen og isoleringen. Kablene trekkes inn til elskapet gjennom egnede hull i gummimembranen. OBS! Utenfor aggregatet skal eksterne kommunikasjonskabler legges med en minimumsavstand på 00 mm fra strømførende kabler. Kabelbeskyttelse Aggregatets avtrekksluftskanal Avtrekksluftsinntak Dekkplate Elskap Med forbehold om endringer. 9

10 3.2 Innstilling av dyser Innstilling av dyser gjøres ved å demontere underdelens frontrist ved hjelp av en 6 mm umbrakonøkkel. Skruene er plassert innenfor de ytterste hullene i hjørnene. Når frontristen er demontert, kan frontdysene stilles inn fra frontristens bakside ved å vri på dysene med håndkraft. Sidedysene kan nå også stilles inn uten videre demontering. Dysene er tilgjengelige ved å stikke hånden inn i aggregatet. Nedenfor vises fabrikkinnstilt spredningsbilde av tilluften, samt noen eksempler på muligheter til å endre spredningsbildet. Ettersom hver dyse kan stilles inn indiviuelt, er det praktiskt talt en uendelig mengde muligheter for hvordan spredningsbildet skal se ut. Aggregat sett ovenfra. Frontdyser og sidedyser vises fra denne vinkelen nedenfor. Spredningsbilde Frontdyser og sidedyser Dyser i fabrikkinnstilt posisjon Eksempel Eksempel 2 Pilene over tilsvarer posisjon for dysen som er vist her. 0 Med forbehold om endringer.

11 4 IGANGSETTING 4. Generelt Rekkefølge ved igangsetting:. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. COMPACT Heat: resirkulaskjonsdel, sjalusispjeld og romtemperaturgiver skal være montert. Se Kople til stikkontakt. Pass på at aggregatet starter direkte og går på normaldrift. 3. Velg ønsket språk, hvis det ikke er gjort allerede. Se Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er kjøreklart. Se 22.2 Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres før den aktuelle installasjonen. Programmer koplingsur, driftsfall, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel 6 7. Velg om luftmengden skal være l/s, m 3 /s eller m 3 /h (INSTALLASJONSNIVÅ i menyen STYREDISPLAY). Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. 5. Aktiver ved behov manuell drift eller autodrift (HOVED- MENY) eller lås viftenes turtall (meny LUFTJUSTERING). 6. Avslutt med filterkalibrering i henhold til Med forbehold om endringer.

12 5 STYREDISPLAY OG MENYHÅNDTERING 5. Styredisplay 5.. Generelt På styredisplayet er det et belyst display, seks trykknapper og en rød indikeringslampe (lysdiode) for alarmer. NORMALDRIFT OVERTIDSDRIFT LUFTING >> 5..2 Knapper Knappene har følgende funksjoner: ENTER bekrefter valg av markert funksjon og går til neste dypere menynivå. ESCAPE går tilbake til foregående meny. For menyer med REST.TID-visning, går bildet automatisk tilbake til forrige meny etter cirka 0 sekunder. PIL OPP eller VENSTRE. PIL NED eller HØYRE. REDUSERER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter. Styredisplayet er montert på aggregatets inspeksjonsdør. ØKER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter Display Displayet har 4 rader. Mange menyer har flere rader, og disse vises rad for rad når man trykker på knappen PIL NED. Posisjonsviseren angir hvor i menyen man befinner seg. NORMALDRIFT OVERTIDSDRIFT LUFTING >> 5..4 Forkortelser Følgende forkortelser brukes generelt i menyene: TL = Tilluft (f.eks: VIFTE TL = Vifte tilluft) AL = Avtrekksluft UTE = Uteluft ROM = Rom FV = Frostvakt VVX = Varmegjenvinner COMPACT-A TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? MAN./AUTO. DRIFT INNSTILLINGER Posisjonsviser 2 Med forbehold om endringer.

13 6 HOVEDMENY 6. Menyoversikt NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT VARME VARME + RESIRK. >> NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT VARME NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT VARME FORLENGET HØY HASTIGHET REST. TID OPPVARMING LUFT Bare COMPACT Heat NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT VARME OPPVARMING VARME REST. TID Bare COMPACT Heat FORLENGET DRIFT LUFT VARME VARME + RESIRK. OPPVARMING VARME + RESIRK. REST. TID OPPVARMING REST. TID LUFT VARME VARME + RESIRK. >> KODE: 0000 Kode = 0* Til hovedmeny 2 * Det er mulig å endre koden under servicenivå. Med forbehold om endringer. 3

14 6.2 Generelt Hovedmeny vises normalt hvis ingen annen meny er valgt. Programmet går automatisk tilbake til hovedmeny etter 30 minutter. Innholdet i menyen varierer, avhengig av valgt driftstype, andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftsfallet, samt eventuelle utløste alarmer. 6.3 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgmeny. Velg ønsket språk. Endring av språk senere, eller hvis man valgte feil språk, gjøres på INSTALLASJONSNIVÅ under STYREDISPLAY. Se Normaldrift NORMALDRIFT vises i displayet når aggregatet kjøres på den valgte driftsinnstillingen under hovedmeny 2. Alternativ for drift er stopp (vises vekselvis i menyen når valgt), autodrift, manuell lav hastighet eller manuell høy hastighet. Se 7.2. Valgt driftstype kan kontrolleres under hovedmeny 2. Normaldrift indikerer at aggregatet ikke kjører på noen av de tidsbegrensede, manuelt aktiverte funksjonene. Se 6.5, 6.6, 6.7 og Overtidsdrift Når OVERTIDSDRIFT er aktivert, går aggregatet på den innstilte luftmengden i høy hastighet under brukernivå. Se 8.2. Se for innstilling av tider for overtidsdrift. Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.6 Lufting Når LUFTING er aktivert, går aggregatet på det innstilte maks. hastighet på luftmengde under brukernivå. Se 8.2. Se avsnitt for innstilling av ønsket tilluftstemperatur og tid for lufting. Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.7 Oppvarming (Bare COMPACT Heat) COMPACT Heat kan benyttes til oppvarming av lokaler. Når OPPVARMING er aktivert, varmer den elektriske luftvarmeren (7,5 kw) opp luften. Et vekslingsspjeld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt plasserte luftutslipp. Luften kastes ut med høy hastighet og fester seg mot gulvet gjennom coanda-effekten. Dermed oppnår man lange kastelengder som gir rask oppvarming av hele lokalet. Funksjonen kan også aktiveres manuelt under OPPVAR- MING. Da går aggregatet på innstilte vilkår og tid. Se avsnitt Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.8 Oppvarming + Resirkulasjon (Bare COMPACT Heat) COMPACT Heat kan benyttes til oppvarming av lokaler. Når OPPVARMING + RESIRK. er aktivert, slås avtrekksluftskanalen og varmeveksleren av. Spjeldet i resikulasjonsdelen stilles om, og romluften sirkuleres. Sjalusispjeld for avkast stenges for å hindre kaldras. Den elektriske luftvarmeren (7,5 kw) varmer opp luften. Et vekslingsspjeld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt plasserte luftutslipp. Luften kastes ut med høy hastighet og fester seg mot gulvet gjennom coanda-effekten. Dermed oppnår man lange kastelengder som gir rask oppvarming av hele lokalet. Når OPPVARMING + RESIRK. er aktivert, går aggregatet på innstilte vilkår og tid. Se Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.9 Hovedmeny 2 Man får tilgang til hovedmeny 2 ved å markere >> på den nederste raden og trykke enter. Angi kode, fabrikkinnstilt til 0. Koden kan endres under servicenivå. 4 Med forbehold om endringer.

15 7 HOVED- MENY 2 7. Menyoversikt COMPACT-A TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. BRUKERNIVÅ (Kapittel 8) TEMPERATUR LUFTM./TRYKK *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING KOPLINGSUR *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING FILTER *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK INSTALLASJONSNIVÅ (Kapittel 9-7) INSTALLERING Med forbehold om endringer. 5

16 7.2 Endring av drift Fra hovedmenyen 2 skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Ved start av aggregatet vises menyer for de ulike forsinkelsene som inngår i startsekvensen. Se også.., Startsekvens. 7.3 Innstillinger Ved å velge INNSTILLINGER på hovedmenyen kommer man videre til Brukernivå og Installasjonsnivå. Se Kapittel 8. COMPACT-A TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? COMPACT-A T TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER BRUKERNIVÅ AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART INSTALLASJONSNIVÅ 6 Med forbehold om endringer.

17 8 BRUKERNIVÅ 8. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 0.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet stoppes før endringen utføres. 8.. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi Innstillings- Fabrikkområde innstilling Trinn - 3 AL/TL-differanse -5 C* 2 C Knekkpunkt 5-23 C* 20 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) *) Innstillingsområde kan endres. Se 5.3, Min.-/Maksinnstilling FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Kurven har tre justerbare knekkpunkter. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi Innstillings- Fabrikkområde innstilling Avtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TEMPERATUR *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING FRT-REGULERING Børverdi tilluftstemperatur C FRT-regulering FRT-REGULERING 2 OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner Steg 3 FRT-regulering 2 Steg 2 Steg Avtrekksluftstemperatur C Y = Børverdi tilluftstemperatur C X = Avtrekksluftstemperatur C 2 3 Med forbehold om endringer. 7

18 8.2 Luftmengde/trykk Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 0.3, der funksjoner for luftmengde/-trykk er grundig beskrevet. LUFTM./TRYKK *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING 8.2. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner på INSTALLASJONSNIVÅ samt min- og maksluftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). Avhengig av valgt funksjon kan innstilling skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /t), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). LAVFART Skal alltid stilles inn. Verdien for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lavfart kan stilles til 0, noe som innebærer at aggregatet stoppes.. HØYFART Skal alltid stilles inn. Verdien for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING LAVFART HØYFART MAKSFART MAKS. HASTIGHET Er bare aktuelt ved funksjonen lufting. Verdien for maks. hastighet kan ikke være lavere enn verdien for høy hastighet. Min./maks. luftmengde Luftmengde min. luftmengde COMPACT Air og COMPACT heat maks. luftmengde COMPACT Air og COMPACT heat størrelse m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s , , , ,36 * Ved innstilling rundes verdien av til nærmeste innstillbare trinn. 8 Med forbehold om endringer.

19 8.3 Koplingsur Grunnfunksjoner for koplingsuret stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. TID/DATO Aktuell dato og tid kan stilles inn og ved behov justeres. Koplingsuret tar automatisk hensyn til skuddår. Automatisk veksling mellom sommertid/vintertid i henhold til EU-standard er forhåndsinnstilt. Denne vekslingen kan blokkeres på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/ DRIFT. TIDKANAL Tider og dager stilles inn når aggregatet skal gå på høyfart, lavfart eller være stoppet. Åtte ulike tidkanaler kan stilles inn. For samme driftstider hver dag i uken (man søn) holder det å programmere en tidkanal. Ulike driftstider for ulike ukedager programmeres i separate tidkanaler (man fre, lør søn eller man, tir, ons etc.). Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. ÅRSKANAL Med årskanaler kan man stille inn avvikende driftstider for deler av døgnet i deler av året. Åtte ulike årskanaler kan stilles inn. Årskanalen overstyrer tidskanalen i de timene på døgnet og de dagene årskanalen er aktiv. Datoene for årskanalen angir mellom hvilke datoer årskanalen skal gjelde, og klokkeslettene for årskanalen angir mellom hvilke tider på døgnet årskanalen skal gå med angitt fart. Utenfor de angitte tidspunktene gjelder fremdeles tidskanalen. Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. Funksjoner for sommernattkjøling, forlenget drift med flere fungerer også når årskanalen er aktiv. 8.4 Filter (og avfrostingsfunksjon roterende varmeveksler) Det finnes to ulike typer filterovervåkning. Beregnet filtervakt (fabrikkinnstilling) overvåker viftens turtallsøkning avhengig av filterets tilskitningsgrad. Ved kalibrering avleses mengde og turtall. Når turtallet har økt til 0 % over innstilt alarmgrense, utløses alarmen. Filtervakt med trykkgiver (tilbehør) måler trykkfall over filter. Alarmgrensen er angitt i Pa Avlesing Ved avlesing av filterstatus viser den første verdien aktuell verdi og den andre verdien aktuell alarmgrense Kalibrering av filter Kalibrering av filter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem er montert og justert. Deretter hver gang filteret byttes. KOPLINGSUR *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL Innstillinger: Verdi Innstillings- Fabrikkområde innstilling TID/DATO Dag Man-Søn Automatisk Tid 00:00-23:59 Aktuell Dato Dag/Mnd/År Aktuell TIDKANAL -8 Drift Lavfart/Høyfart* Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Ikke aktiv Ikke aktiv Man, Tir, Ons etc Man-Fre Man-Søn Lør-Søn ÅRSKANAL -8 Drift Ikke aktiv Ikke aktiv Stopp/Lavfart/Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Fra Dag/Mnd/År 0/0/2005 Til Dag/Mnd/År 0/0/2005 *) Viser Stopp/Lavfart/Høyfart hvis denne funksjonen er valgt på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT. Kalibrering skal aktiveres for både tilluft og avtrekksluft hvis begge filtrene er byttet, eller for bare en luftretning hvis bare ett filter er byttet. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på høyfart i ca. 3 minutter. Etter at filterkalibrering er utført, tillates en turtallsøkning på 0 %, eller en trykkøkning (=tetting av filtrene) på 00 Pa, hvoretter alarm ved tilsmusset filter avgis. Alarmgrensen kan endres på INSTALLASJONSNIVÅ under ALARMINNSTILLINGER Kalibrering roterende varmeveksler Hvis tilbehøret avfrostingsfunksjon for varmeveksler er installert (se0.6..), skjer kalibrering i denne menyen. Når kalibrering VVX aktiveres, kjøres viftene opp til høy hastighet i ca. 3 minutter. Med forbehold om endringer. 9 FILTER *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER VARMEVEKSLER

20 8.5 Luftjustering Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge STOPP på menyen eller ved å endre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h 8.6 Alarm Hvis alarm inntreffer, vises dette i håndterminalen, både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menyen gir en hurtigavlesing av alarmer. AKTUELL ALARM Viser alarmer som er aktive, men ennå ikke har avgitt alarmsignal i displayet. Dette gjelder alarmer som har lang forsinkelsestid, for eksempel luftmengde- eller temperaturalarmer. ALARM *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK ALARMHISTORIKK De 0 sist utløste alarmene vises. Innstillinger av alarmer gjøres på INSTALLASJONS- NIVÅ under ALARMINNSTILLINGER. For komplett beskrivelse av alarmer, se kapittel Med forbehold om endringer.

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 5.08 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

Fra og med programversjon 6.06

Fra og med programversjon 6.06 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generasjon D Fra og med programversjon 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. www.swegon.se 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt Side 1. Generelt...3

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk. 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk.  1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.24 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

Fra og med programversjon 1.08

Fra og med programversjon 1.08 Drifts- og vedlikeholdsanvisning GOLD RX/PX/CX/SD, generasjon E Fra og med programversjon 1.08 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD Installering blandingsdel TBBD GOLD SD 1. Generelt sdel TBBD fås til GOLD SD størrelse 04-80. sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt lokale med omluft. Tilluftsaggregat

Detaljer

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD Gratulerer med valget av Compact Air! For at dere skal trives sammen, er det viktig at denne teksten om installasjon og vedlikehold leses grundig. 1. GENERELT Romaggregatet

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT NO.ELQZ504480.095 Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ--504 GOLD/COMPACT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Generelt Blandingsdelen TBBD fås til GOLD/SILVER C SD, størrelse 04-80. Blandingsdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT .ELQZ0440.090 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde Hurtigfakta Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer alle typer av lokaler Enkel montasje Rensbar Ingen synlige skruer Leveres i alternative

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I hvert sett

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering...3 2. Hovedinnstilling...4 3. Filterkalibrering...4 4. Funksjoner...5 4.1 Luftmengde...

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

COLIBRITM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg

COLIBRITM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg COLIBRITM Wall Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibel spredning Samtidig horisontal/vertikal spredning Rensbar Regulerbar for økt kapasitet Enkel

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel stell, elektrisk

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

EAGLETM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg

EAGLETM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg EAGLETM Wall Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering EAGLE W Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibel spredning Rensbar Regulerbar for økt kapasitet Enkel innregulering Brukes med anslutningskammer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer