Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80"

Transkript

1 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse Fra og med programversjon 5.08 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Med forbehold om endringer.

2 Innhold GENERELT Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Type varmeveksler Aggregatenes deler Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 4-80, med batterivarmeveksler SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsbryter/...9 hovedstrømbryter Risikoer Berøringsvern Glykol IGANGSETTING Generelt Justering av kanalsystem og luftenhet Rekkefølge Arbeidsgang Justering av trykkbalanse Generelt Sikre lekkasjeretning HÅNDTERMINAL OG MENYHÅNDTERING Håndterminal Generelt Knapper Display Forkortelser Menyoversikt HOVEDMENY Generelt Valg av språk Endring av drift Innstillinger BRUKERNIVÅ Temperatur Avlesing Innstilling Luftmengde/trykk Avlesing Innstilling Koplingsur Filter Avlesing Kalibrering filter Kalibrering roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLASJONSNIVÅ Menyoversikt FUNKSJONER Temperatur Temperaturregulering FRT-regulering Tilluftsregulering Avtrekksluftsregulering temperaturregulering X-sone Utekompensering Sommernattskjøling Intermittent nattvarme Morning BOOST Børverdiforskyvning Ekstra reguleringssekvens Eksterne temperaturgivere Luftmengde/trykk Vifteregulering Luftmengderegulering Trykkregulering Behovstyring Slavestyring Utekompensering Forsering nedregulering av luftmengde/trykk Justering av slaveviftens luftmengde Aktivering av filtervakt GOLD SD Drift Koplingsur Forlenget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Avfrosting, roterende varmeveksler Avkastregulering, roterende varmeveksler Ettervarme Heating BOOST Kjøling Drift Kjøleregulering Mosjonskjøring Reguleringshastighet Utetemperaturgrense Gjenstartstid Kjøl minflow Nøytralsone Cooling BOOST Fukt ReCO IQnomic Plus , All Year Comfort CONTROL Optimize AUTOMATISKE FUNKSJONER Generelt Startsekvens Kjølegjenvinning Nullpunktskalibrering Frostvaktfunksjon varmebatteri vann Etterkjøling varmebatteri el Effektreduksjon luftvarmer el Etterkjøring varmeveksler Densitetskorrigert luftmengde Renblåsingsfunksjon Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler Pumpestyring, batterivarmeveksler Frostvern plate-/ batterivarmeveksler AVLESING MANUELL TEST ALARMINNSTILLINGER Brannalarm Eksterne alarm Alarmgrenser Alarmprioritet Alarmutganger HÅNDTERMINAL Språk/Language Luftmengdeenhet Min-/Maks-innstilling Grunninnstilling KOMMUNIKASJON EIA EIA Ethernet SERVICENIVÅ VEDLIKEHOLD Filterbytte Demonter filter Monter nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner...48 Platevarmeveksler...48 Batterivarmeveksler Vifter og vifterom Funksjonskontroll Bytte av pumpe, rørkoblingsenhet, GOLD CX, størrelse ALARMER OG FEILSØKING Generelt A- og B-alarmer Tilbakestilling av alarmer Endring av alarminnstillinger Oppstart etter strømbrudd Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger INFORMASJONSMELDING TEKNISKE DATA Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Måleopplysninger, separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD Klemmetilkopling størrelse Elektriske data Aggregat Vifter Elskap Motor roterende varmeveksler Reguleringsnøyaktighet BILAG Forsikring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll...66 Med forbehold om endringer.

3 GENERELT. Bruksområde GOLD er beregnet for komfortventilasjon. Avhengig av valgt variant kan GOLD brukes i lokaler som kontorer, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, boligblokker osv. GOLD med plate-/batterivarmeveksler (PX/CX) og separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) kan også brukes for ventilasjon i lokaler med moderat fuktighet, men ikke i lokaler der fuktigheten er høy hele tiden, som f.eks. i svømmehaller. GOLD som separat tillufts- og avtrekksaggregat (SD) er beregnet for områder der tilluft og avtrekksluft må være helt atskilt, eller der det av plassgrunner er nødvendig med separate enheter for tilluft og avtrekksluft. De kan også anvendes hver for seg dersom det bare er behov for den ene varianten. For å oppnå alle fordelene som GOLD-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. Aggregatet skal i sin grunnversjon plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBTA brukes. OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 2 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder de respektive momentene. Produktskilt er plassert på aggregatets gavler (et på hver gavl). Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon..2 Mekanisk oppbygning GOLD finnes i 7 fysiske størrelser og 3 luftmengdeområder. Utvendig metall er lakkert i en beige nyanse, NCS- 2005Y30R. Håndtak og øvre del av koplingsdeksel lys grå, NCS S3502-B. Dekorlister og nedre del av koplingsdeksel mørk grå, NCS S600-R90B. Innvendig materiale er hovedsakelig varmforsinket stålplate med 50 mm mellomliggende isolasjon. GOLD med platevarmeveksler (PX) eller roterende varmeveksler (RX) størrelse 4-30 med luftinntak ovenfra samt separat tillufts- og avtrekksaggregat (SD) størrelse er utstyrt med kompaktfilter i filterklasse F7. Øvrige varianter/størrelser har tillufts- og avtrekksfilter fremstilt av glassfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Platevarmeveksleren er som standard utstyrt med bypassog avstengningsventil for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens varmegjenvinningsgrad. Batterivarmeveksleren i enhetsaggregatet (CX) leveres komplett fra fabrikk, inkludert montert rørkoblingsenhet med alle nødvendige komponenter. Systemet er normalt fylt med væske, luftet, justert og funksjonstestet ved levering, men kan også bestilles ufylt for f.eks. ROT-objekter (Renovering/Ombygging/Tilbygg), eller hvis man ønsker annen fylling enn 30 % etylenglykol. For separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) størrelse 4-80 finnes løse rørkoblingsenheter som tilbehør. Tillufts- og avtrekksluftsvifter er av typen GOLD Wing, en aksi-radiell vifte med bakoverbøyde skovler. Viftene er direktedrevne og har frekvensomformere for trinnløs turtallsregulering..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer..4 Miljødokumentasjon Miljødokumentasjon med demonteringsinstruksjon og miljøvaredeklarasjon inngår som bilag til denne instruksjonen. Aggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatet er uttjent, skal man bruke godkjent gjenvinningsfirma. Den gjenvinnbare vekten for GOLD er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt Swegon AB, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt..5 Type varmeveksler Enhetsaggregatet GOLD leveres enten med roterende varmeveksler, platevarmeveksler eller batterivarmeveksler. For separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) finnes batterivarmeveksler som alternativ. Hvis et avsnitt, en funksjon osv. bare gjelder en type varmeveksler, markeres dette med symboler som vist under: Roterende varmeveksler (RX) Platevarmeveksler (PX) Batterivarmeveksler (CX) Med forbehold om endringer. 3

4 .6 Aggregatenes deler.6. Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast GOLD 04 40: Aggregatet leveres i høyreversjon i.h.t. Fig. a. GOLD 50 80: Aggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. GOLD 4 80: Aggregatet i.h.t. Fig. a viser vifteplassering. Aggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 Avtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = ) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 Avtrekksluftsfilter* Fig. b Venstreversjon 9 Justeringsplate (ved venstreversjon venstre filterdel) 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) AVTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 2 TILLUFT* (ved venstreversjon Avkast) 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Varmegjenvinner 6 Drivmotor varmegjenvinner 7 Giver rotasjonsvakt 8 Styreenhet varmegjenvinner 9 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 4) 2 Giver avtrekksluftstemperatur* 22 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Med forbehold om endringer.

5 .6.2 Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. 2a Uteluft Tlluft Avtrekksluft Avkast Fig. 2b Venstreversjon Aggregatet leveres i høyre- eller venstreversjon iflg. Fig. 2a og 2b. Ved venstreversjon (Fig. 2b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse AVKAST* (ved venstreversjon Tilluft) 2 UTELUFT* (ved venstreversjon Avtrekksluft) 3 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) 4 Tilluftsfilter* 5 Giver utelufttemperatur* 6 Elskap med styreenhet 7 Justeringsenhet, avstengnings- og bypasspjeld 8 Håndterminal 9 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 0 Avtrekksluftsfilter* Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) 2 AVTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 3 TILLUFT* (ved venstreversjon Avkast) 4 Avtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 5 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = ) 6 Giver frostbeskyttelse 7 Platevarmeveksler med bypass- og avstengningsspjeld 8 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) 9 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 4) 20 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 2. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 22. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 23. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. Med forbehold om endringer. 5

6 .6.3 Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon, vifteplassering Fig. 3a Uteluft Tlluft Avtrekksluft Avkast Fig. 3b Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Aggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. 3a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. Aggregatet i.h.t. Fig. 3a viser vifteplassering. Aggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. 3b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 Avtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = ) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 Avtrekksluftsfilter* 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) AVTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) Fig. 3b Venstreversjon, vifteplassering 2 TILLUFT* (ved venstreversjon Avkast) 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Batterivarmeveksler med rørkoblingsenhet 6 Ventilregulator 7 Temperaturgiver for frostbeskyttelse 8 Sirkulasjonspumpe 9 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 4) 2 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 22 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 23. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 24. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 25. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. 6 Med forbehold om endringer.

7 .6.4 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 4a Uteluft Tlluft Aggregatet leveres i samme variant som fig.4a. Denne varianten kan plasseres på ulike måter som vist i fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Fig. 4b Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksluftfilter) 3 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksluftaggregat Trykkgiver avtrekksluftvifte) 4 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/ densitetsmåler, avkast) 5 Håndterminal 6 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 7 TILLUFT* (Ved avtrekksaggragat Avtrekksluft) 8 Elskap med styreenhet 9 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og frekvensomformer) 0 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggragat Avtrekksfilter) Med forbehold om endringer. 7

8 .6.5 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 4-80, med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 5a Uteluft Tlluft Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse som vist i Fig. 5a eller venstreutførelse som vist i Fig. 5b. Aggregat kan også bestå av bare filter og vifte eller kun vifte. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/ densitetsmåler, avkast) 3 Håndterminal 4 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 5 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 6 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og frekvensomformer) 8 Fig. 5b 7 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksluftvifte) 8 Elskap med styreenhet 9 Eventuelt Batterivarmeveksler tilluft* (Ved avtrekksaggregat Batterivarmeveksler avtrekksluft) 0 Giver uteluftstemperatur* (Bare for aggregat med batterivarmeveksler) (Ved avtrekksaggregat Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft) Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksluftfilter) 2 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) Med forbehold om endringer.

9 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller deler på grunn av feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien dersom disse instruksjonene ikke er blitt fulgt. Advarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med el-installering av aggregatet eller tilkopling av eksterne funksjoner. 2. Sikkerhetsbryter/ hovedstrømbryter På enhetsaggregat GOLD med roterende (RX), plate- (PX) eller batterivarmeveksler (CX) størrelse 04/05, 08, 4/20 og 25/30, er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på koblingsdekselet. På enhetsaggregat GOLD med roterende varmeveksler (RX) størrelse 35/40, 50/60 og 70/80 er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på døren på aggregatets midtseksjon. På enhetsaggregat GOLD med batterivarmeveksler (CX) størrelse 35/40 er sikkerhetsbryteren plassert på venstre side av elskapet på aggregatets midtseksjon. På størrelse 50/60 og 70/80 sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling under elskapet på aggregatets midtseksjon. På separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) er sikkerhetsbryteren plassert på inspeksjonssiden ved viftens inspeksjonsdør. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid, hvis det ikke er angitt annet i instruksjonene. 2.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må det kontrolleres at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul, drivhjul for eventuell roterende varmeveksler og bypass-/avstengningsspjeld for eventuell platevarmeveksler. De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for viftene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er koplet til vifteutløp, skal disse utstyres med berøringsvern (trådnett). Advarsel Inspeksjon på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. For å stoppe aggregatet ved normal drift brukes stoppknappen på håndterminalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå opp. 2.3 Berøringsvern Elskapets dør fungerer som berøringsvern på enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX), størrelse 04/05 og 08, samt alle øvrig varianter (PX/CX/SD). På enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX) størrelse 4/20, 25/30, 35/40, 50/60 og 70/80 fungerer den låsbare døren over elskapet som berøringsvern. Berøringsvern skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. Advarsel Spenningen til aggregatet skal brytes med sikkerhetsbryteren før berøringsvernet fjernes. Ved drift skal alltid berøringsvernene være montert, samtlige inspeksjonsluker skal være stengt, og koplingsdekselet på aggregatets overside skal være montert. 2.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarmeveksler. Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljøstasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta, og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kontakt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min). Ved søl på hud, vask med såpe og vann. Med forbehold om endringer. 9

10 3 IGANGSETTING 3. Generelt Rekkefølge ved igangsetting:. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. 2. Kontroller at roterende varmeveksler (kun GOLD RX) snurrer lett. På størrelse skal den roterende varmeveksleren helle noe mot filteret, se skisse under. Hvis det er behov for å justere helningen, se egen veiledning for justering av helning, roterende varmevekslere. L 0,5xL 0,5xL L GOLD RX, størrelse 50-80: Skissen viser fabrikkinnstilling av rotorens helning ved vifteplassering. Helningen skal alltid være mot filteret, noe som betyr at for vifteplassering 2 skal helningen være mot den andre siden. 3. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I). 4. Velg ønsket språk, hvis dette ikke er gjort allerede. Se 5.2 eller Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er kjøreklart. Se 9.2 Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres for den aktuelle installasjonen. Programmer koplingsur, driftsfall, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel 4 5. Velg om luftmengdeenheten skal være l/s, m 3 /t eller m 3 /s (INSTALLASJONSNIVÅ i menyen HÅNDTERMINAL). Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. 6. Aktiver ved behov manuell eller autodrift (HOVED- MENY) eller lås viftenes turtall (meny LUFTJUSTERING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til Avslutt med filterkalibrering i henhold til Med forbehold om endringer.

11 3.2 Justering av kanalsystem og luftenhet For å unngå unødvendig energiforbruk på viftene, er det viktig at trykkfallet i systemet holdes på lavest mulig nivå. Det er også viktig at kanalsystem og luftenhet er riktig justert fra et komfortsynspunkt. Ved justering av enhet og kanalsystem til GOLD er det hensiktsmessig å følge proporsjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at forholdet mellom luftmengdene i grenkanalene forblir konstant selv om man endrer luftmengden i stamkanalene. Det samme forholdet gjelder for luftenhetene i installasjonen. Ved justering av kanalsystemet er det mulig å låse viftenes turtall på aggregatet ved en bestemt innstilt luftmengde, se Rekkefølge Systemet justeres i denne rekkefølgen.. Justering av luftenhetene i hver grenkanal. 2. Justering av grenkanaler. 3. Justering av stamkanaler Arbeidsgang. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne. 2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luftmengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stamkanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld. Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent. 3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da trykker luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft. 4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERANSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall, og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet. 5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme forholdstall som referanseenheten. OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenheten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn. 6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall og juster luftenheten der, osv. OBS! Alle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtlige luftenheter er justert. 7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall, gjør som punkt Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte. Se også Eksempel på justering under. Eksempel på justering Begynn med å justere kanalgren B siden denne har høyest forholdstall. Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall, og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholdstall. Juster luftenheten i grenkanal A. Her er luftenhet A3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet A4 (referanseenheten) til enhet A3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet A4. Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld A, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld A. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet. q p = prosjektert luftmengde (l/s) q m = målt luftmengde (l/s) K (Kvot) = q m q p Med forbehold om endringer.

12 3.3 Justering av trykkbalanse (gjelder aggregat med rot. varmeveksler) 3.3. Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsingssektor skal fungere korrekt, skal det være et visst undertrykk i avtrekksluftsdelen. Derved sikrer man at avtrekksluft ikke føres over i tilluften. Justering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert og alle enheter er luftjustert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftsmengde som råder ved normal drift av aggregatet. Justeringsplater GOLD GOLD 4-80 plate -3 plåtar STENG ÅPNE STENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater) ÅPNE (Ta ut justeringsplater) 2 Med forbehold om endringer.

13 3.3.2 Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justeringsplater som er montert i avtrekksluftsinnløpet. Justeringsplatene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftskanalen er tilkoplet. Kople en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. Aggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nærmest avtrekksluftskanalen, skal brukes. Den blå trykkmålenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hhvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen. Trykkmåleniplene finnes for størrelse ved koplingsdekselet, og for størrelse 4 80 innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre. Legg merke til at begge trykkmåleniplene måler undertrykk. MÅLTE VERDIER Undertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig. Trykkmålenipler lekkasjeretning (Aggregat i høyreversjon) GOLD (blå) + (hvit) AVTREKKSLUFT AVVIK Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger:. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksluftsfilteret og skyv frem (steng) justeringsplatene litt i avtrekksluftsinntaket. 2. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet. 3. Mål trykkene. Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0 20 Pa). 4. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er stører enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblåsingsluftmengden større enn beregnet. Dette innebærer at den virkelige avtrekkslufsmengden vil avvike fra den innstilte avtrekksluftsmengden. Avviket øker med økende trykkforskjell. GOLD 4-80 (blå) + (hvit) AVTREKKS- LUFT Med forbehold om endringer. 3

14 4 HÅNDTERMINAL OG MENYHÅNDTERING 4. Håndterminal 4.. Generelt Håndterminalen består av en innkapslet styreboks med en 3 m lang kabel som koples til aggregatet med hurtigkopling. På håndterminalen fins det et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikeringslampe (lysdiode) for alarmer. GOLD TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? 4..2 Knapper Knappene har følgende funksjoner: ENTER bekrefter valg av markert funksjon og går til neste dypere menynivå. ESCAPE går tilbake til foregående meny. PIL OPP eller VENSTRE. PIL NED eller HØYRE. REDUSERER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter. ØKER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter Display Displayet har 4 rader. Mange menyer har flere rader, og disse vises rad for rad når man trykker på knappen PIL NED. Posisjonsviseren angir hvor i menyen man befinner seg. GOLD TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER Posisjonsviser 4..4 Forkortelser Følgende forkortelser brukes generelt i menyene: TL = Tilluft (f.eks: VIFTE TL = Vifte tilluft) AL = Avtrekksluft UTE = Uteluft ROM = Rom FV = Frostvakt VVX = Varmegjenvinner 4 Med forbehold om endringer.

15 4.2 Menyoversikt HOVED- MENY (Kapittel 5) GOLD RX TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? GOLD RX TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. TEMPERATUR BRUKERNIVÅ (Kapittel 6) ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING Xzone *ALL YEAR COMFORT* AVLESING INNSTILLING LUFTM./TRYKK *Xzone* AVLESING INNSTILLING KOPLINGSUR *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING FILTER *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK INSTALLASJONSNIVÅ (Kapittel 7-5) INSTALLERING Med forbehold om endringer. 5

16 5 HOVEDMENY 5. Generelt Hovedmenyen vises normalt hvis ingen annen meny er valgt. Programmet går automatisk tilbake til hovedmenyen etter 30 minutter. Innholdet i menyen varierer, avhengig av valgt driftstype, andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftsfallet, samt eventuelle utløste alarmer. 5.2 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgmeny. Velg ønsket språk. Endring av språk senere, eller hvis man kom til å velge feil språk, gjøres på INSTALLASJONSNIVÅ under HÅNDTERMINAL. Se Endring av drift Fra hovedmenyen skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. GOLD RX TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? GOLD RX TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER BRUKERNIVÅ INSTALLASJONSNIVÅ AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART Ved start av aggregatet vises menyer for de ulike forsinkelsene som inngår i startsekvensen. Se også 9.., Startsekvens. 5.4 Innstillinger Ved å velge INNSTILLINGER på hovedmenyen kommer man videre til Brukernivå og Installasjonsnivå. Se Kapittel Med forbehold om endringer.

17 6 BRUKERNIVÅ 6. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet stoppes før endringen utføres. Ved kun tilluftsaggregat, GOLD SD, kreves en ekstern romgiver ved FRT- og avtrekksluftregulering. 6.. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Trinn AL/TL-differanse -5 C* 3 C Knekkpunkt 5-23 C* 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Kurven har tre justerbare knekkpunkter. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Avtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TILLUFTSREGULERING Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi tilluftstemperatur 5-40 C* 2,5 C AVTREKKSLUFTSREGULERING Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi avtr.lufts-/romtemp C* 2,5 C Min tilluftstemperatur 3-25 C* 5 C Maks tilluftstemperatur 8-45 C* 28 C *) Innstillingsområde kan endres. Se 3.3, Min-/maks-innstilling. TEMPERATUR *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING Børverdi tilluftstemperatur C FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C FRT-REGULERING FRT-regulering FRT-REGULERING 2 AL-/TL-differanse Avtrekksluftstemperatur C OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. TILLUFT-REGULERING AL/ROM-REGULERING Knekkpunkt X = Avtrekksluftstemperatur C 2 Trinn 3 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Med forbehold om endringer. 7

18 6.2 Luftmengde/trykk Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.3, der funksjoner for luftmengde/-trykk er grundig beskrevet. LUFTM./TRYKK *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING 6.2. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner på INSTALLASJONSNIVÅ samt min- og maksluftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). Avhengig av valgt funksjon kan innstilling skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /t), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). LAVFART Skal alltid stilles inn. Verdien for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lav hastighet kan stilles inn som 0, det vil si at viften står stille. HØYFART Skal alltid stilles inn. Verdien eller trykket for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. MAKSFART Er bare aktuelt ved funksjonene trykkregulering, forsering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Verdien for maksfart kan ikke være lavere enn verdien for høyfart. *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING LAVFART HØYFART MAKSFART MIN/MAKSFART MIN/MAKSFART Er bare aktuelt ved funksjonen behovsstyring. Laveste og høyeste luftmengde stilles inn for de respektive viftene. Dette innebærer at viftene ikke arbeider utenfor disse grensene uansett behov. Min-/maks-luftmengder LUFTMENGDE MINIMUM LUFT- STRØM ALLE VARI- ANTER MAKSIMAL LUFT- STRØM ENHETS- AGGR. ROTERENDE VARMEVEKSLER (RX) MAKSIMAL LUFT- STRØM ENHETS- AGGR. PLATEVAR- MEVEKSLER (PX) MAKSIMAL LUFT- STRØM ENHETS- AGGR. BATTERIVAR- MEVEKSLER (CX) MAKSIMAL LUFT- STRØM TILLUFTS- OG AVTREKKSAG- GREGAT (SD)** LAVESTE TRINN STØRRELSE m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , ,0 5040, , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 * Ved innstilling avrundes verdien til nærmest innstillbare trinn. ** Aggregat inkl. batterivarmeveksler kan bety lavere maksimal luftstrøm. 8 Med forbehold om endringer.

19 6.3 Koplingsur Grunnfunksjoner for koplingsuret stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. TID/DATO Aktuell dato og tid kan stilles inn og ved behov justeres. Koplingsuret tar automatisk hensyn til skuddår. Automatisk veksling mellom sommertid/vintertid i henhold til EU-standard er forhåndsinnstilt. Denne vekslingen kan blokkeres på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/ DRIFT. TIDKANAL Tider og dager stilles inn når aggregatet skal gå på høyfart, lavfart eller være stoppet. Åtte ulike tidkanaler kan stilles inn. For samme driftstider hver dag i uken (man søn) holder det å programmere en tidkanal. Ulike driftstider for ulike ukedager programmeres i separate tidkanaler (man fre, lør søn eller man, tir, ons etc.). Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. ÅRSKANAL Med årskanaler kan man stille inn avvikende driftstider for deler av døgnet i deler av året. Åtte ulike årskanaler kan stilles inn. Årskanalen overstyrer tidskanalen i de timene på døgnet og de dagene årskanalen er aktiv. Datoene for årskanalen angir mellom hvilke datoer årskanalen skal gjelde, og klokkeslettene for årskanalen angir mellom hvilke tider på døgnet årskanalen skal gå med angitt fart. Utenfor de angitte tidspunktene gjelder fremdeles tidskanalen. Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. Funksjoner for sommernattkjøling, forlenget drift med flere fungerer også når årskanalen er aktiv. 6.4 Filter (og avfrostingsfunksjon roterende varmeveksler) 6.4. Avlesing Ved avlesing av filterstatus viser den første verdien aktuelt trykk og den andre verdien aktuell alarmgrense Kalibrering filter Kalibrering av filter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter ved hvert bytte av filter. Kalibrering skal aktiveres for både tilluft og avtrekksluft hvis begge filtrene er byttet, eller for bare en luftretning hvis bare ett filter er byttet. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på høy hastighet eller maks hastighet (avhengig av valgt funksjonalitet) i ca. 3 minutter. KOPLINGSUR *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL Innstillinger: Verdi innstillings- fabrikkområde innstilling TID/DATO Dag Man-Søn Automatisk Tid 00:00-23:59 Aktuell Dato Dag/Mnd/År Aktuell TIDKANAL -8 Drift Lavfart/Høyfart* Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Ikke aktiv Ikke aktiv Man, Tir, Ons etc Man-Fre Man-Søn Lør-Søn ÅRSKANAL -8 Drift Ikke aktiv Ikke aktiv Stopp/Lavfart/Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Fra Dag/Mnd/År 0/0/2005 Til Dag/Mnd/År 0/0/2005 *) Viser Stopp/Lavfart/Høyfart hvis denne funksjonen er valgt på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT. FILTER *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER FORFILTER VARMEVEKSLER Etter at filterkalibrering er utført, tillates en ny trykkøkning (=tetting av filtrene) på 00 Pa, hvoretter alarm ved tilsmusset filter avgis. Alarmgrensen kan endres på INSTAL- LASJONSNIVÅ under ALARMINNSTILLINGER. For at det skal være mulig å oppnå filterkalibrering og alarmfunksjon til og fra avtrekksaggregat GOLD SD, må filterfunksjonen aktiveres, se avsnitt 8.4 Filter Kalibrering roterende varmeveksler Hvis tilbehøret avfrostingsfunksjon for varmeveksler eller ReCO2 er installert (se 8.5..), skjer kalibrering i denne menyen. Når kalibrering VVX aktiveres, kjøres viftene opp til høy hastighet i ca. 3 minutter. Med forbehold om endringer. 9

20 6.5 Luftjustering Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer og enheter. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge STOPP på menyen eller ved å endre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h 6.6 Alarm Hvis alarm inntreffer, vises dette i håndterminalen, både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menyen gir en hurtigavlesing av alarmer. ALARM *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK AKTUELL ALARM Viser alarmer som er aktive, men ennå ikke har avgitt alarmsignal i displayet. Dette gjelder alarmer som har lang forsinkelsestid, for eksempel luftmengde- eller temperaturalarmer. ALARMHISTORIKK De 0 sist utløste alarmene vises. Innstillinger av alarmer gjøres på INSTALLASJONS- NIVÅ under ALARMINNSTILLINGER. For komplett beskrivelse av alarmer, se kapittel Med forbehold om endringer.

21 7 INSTALLASJONSNIVÅ 7. Menyoversikt OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. INSTALLERING *INSTALLERING* KODE:0000 Kode = FUNKSJONER AVLESING MANUELL TEST ALARMINNSTILLINGER HÅNDTERMINAL KOMMUNIKASJON SERVICENIVÅ Kapittel 9 Automatiske funksjoner *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize *AVLESING* TEMPERATUR VIFTER VARMEVEKSLER REGULERINGSSIGN. INN-/UTGANGER FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT DRIFTSTID PROGRAMVERSJONER *MANUELL TEST* TEMPERATUR VIFTER VARMEVEKSLER ETTERVARME EKSTRA REG. SEKV. KJØLING INN-/UTGANGER ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT *ALARM INNSTILLING* BRANNALARM EKSTERNE ALARM ALARMGRENSER Kapittel 8 Kapittel 0 Kapittel Kapittel 2 ALARMPRIORITET *HÅNDTERM. INNST* SPRÅK/LANGUAGE LUFTM. ENHET MIN/MAKS INNSTILL. Kapittel 3 GRUNNINNSTILLING. *KOMMUNIKASJON* EIA-232 EIA-485 ETHERNET *SERVICENIVÅ* KOD:0000 Kapittel 4 Kapittel 5 Med forbehold om endringer. 2

22 8 FUNKSJONER 8. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet stoppes før endringen utføres. Ved kun tilluftsaggregat, GOLD SD, kreves en ekstern romgiver ved FRT- og avtrekksluftregulering. 8.2 Temperaturregulering Velg FRT-regulering, Tilluftsregulering eller Avtrekksluftsregulering. Hvis FRT-regulering velges, velger man mellom og 2. Reguleringssekvens for FRT-regulering og Tilluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. (Ikke GOLD SD uten varmeveksler.) 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. 3. Hvis ettervarmingsbatteri ikke er installert, eller når heller ikke ettervarmebatteriets effekt er tilstrekkelig, nedreguleres aggregatets tilluftsmengde automatisk og trinnløst. (Ved GOLD SD uten varmeveksler kan funksjonen deaktiveres.) En nøytralsone kan stilles inn, som tillater en lavere børverdi for tilluftstemperaturen før nedregulering begynner. Se Når tilluftsmengden nedreguleres, får varmegjenvinneren overskudd på varm avtrekksluft, og klarer å holde ønsket tilluftstemperatur. Lokalene får ved denne nedreguleringen av tilluft et undertrykk, og uteluft tas i stedet inn gjennom utettheter ved for eksempel dører og vinduer. Denne uteluften varmes opp av lokalenes ordinære varmesystem. (Gjelder ikke ved kun tillufts- eller avtrekksaggregat, GOLD SD) Nedreguleringen skjer fra aktuell innstilt luftmengde (høyfart eller lavfart), ned til halvparten av denne luftmengden. Nedreguleringen begrenses også av aggregatets minste luftmengde. Når innstilt luftmengde for lavfart ligger nær minimum luftmengde, blir effekten av nedreguleringen liten. INSTALLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize * TEMPERATUR * TEMPERATUR REG. TEMP.REG. Xzone UTEKOMPENSERING SOMMERNATTKJØLING INT. NATTVARME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTRA REG. SEKVENS EKST. GIVER OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. Reguleringssekvens for Avtrekksluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. (Ikke GOLD SD uten varmeveksler.) 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. 22 Med forbehold om endringer.

23 8.2.. FRT-regulering Med FRT-regulering menes avtrekksluftsrelatert tilluftstemperaturregulering. Dette innebærer at tilluftens temperatur reguleres i forhold til avtrekksluftens temperatur. Tilluftstemperaturen reguleres normalt til å være noen grader lavere enn avtrekksluftstemperaturen. Dermed utnyttes varmegjenvinneren optimalt, noe som innebærer meget god driftsøkonomi. Det er fornuftig å bruke FRTregulering når lokalene har varmeoverskudd, for eksempel fra maskiner, belysning eller mennesker, og har tilluftsenheter som er egnet for undertemperert luft. FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. Kurvens trinn, knekkpunkt og AL/TL-differanse kan endres på BRUKERNIVÅ under TEMPERATURINNSTILLING. Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Trinn Knekkpunkt 5-23 C 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) AL/TL-Differanse -5 C 3 C FRT-regulering Børverdi tilluftstemperatur C 20 5 AL-/TL-differanse Knekkpunkt Trinn Avtrekksluftstemperatur C Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Fabrikkinnstilling innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (knekkpunkt) reguleres børverdien for tilluftstemperatur automatisk til å være 3 C (AL/TL-differanse) lavere. Ved avtrekksluftstemperatur over 22 C er børverdien for tilluftstemperatur konstant 9 C (trinn 2). Innstillingsområdet for Knekkpunkt og AL/TL-differanse begrenses av Min- og Maks-innstillinger på INSTALLA- SJONSNIVÅ under HÅNDTERMINAL. FRT-REGULERING 2 Brukes når spesielle behov og forhold gjør at den fabrikkinnstilte kurven i FRT-regulering ikke gir ønsket resultat. Avhengig av hvilke innstillinger som gjøres, kan det være nødvendig at ettervarmebatteri er installert. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. På BRUKERNIVÅ under TEMPERATUR/INNSTILLING finnes følgende innstillingsmuligheter: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Avtrekksluftstemperatur X 0-38 C 5 C X2-39 C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C Funksjonene børverdiforskyvning og sommernattkjøling kan også påvirke innstilte temperaturer. FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C X = Avtrekksluftstemperatur C Knekkpunkter i.h.t. fabrikkinnstilling innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 5 C (X) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 20 C (Y). Ved avtrekksluftstemperatur 20 C (X2) er børverdien for tilluftstemperatur 8 C (Y2). Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (X3) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 4 C (Y3). 2 3 Med forbehold om endringer. 23

24 Tilluftsregulering Med tilluftsregulering holdes en konstant tilluftstemperatur uten hensyn til belastning i lokalene. Denne reguleringen kan brukes når lokalenes belastning og temperaturer er forutsigbare. Det kreves oftest at ettervarmebatteri er installert, eventuelt også kjølebatteri. På BRUKERNIVÅ under TEMPERATUR/INNSTILLING finnes følgende innstillingsmuligheter: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi Tilluftstemperatur 5-40 C 2,5 C Innstillingsområdet for børverdien begrenses av Min- og Maks-innstillinger på INSTALLASJONSNIVÅ under HÅND- TERMINAL Avtrekksluftsregulering Med avtrekksluftsregulering holdes en konstant temperatur i avtrekksluftskanalen (lokalene) ved å regulere tilluftstemperaturen. Man oppnår en jevn temperatur i lokalene uansett belastning, og reguleringstypen krever at ettervarmebatteri er installert, eventuelt også kjølebatteri. Avtrekksluftstemperaturen måles av GOLD-aggregatets interne temperaturgiver. Hvis denne interne temperaturgiveren ikke gir tilstrekkelig representativ avtrekksluftstemperatur, kan ekstern giver for romtemperatur installeres og koples til styreenhetens klemmer På BRUKERNIVÅ under TEMPERATUR/INNSTILLING finnes følgende innstillingsmuligheter: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi avtr.lufts-/romtemp C 2,5 C Min Tilluftstemperatur 3-8 C 5 C Maks Tilluftstemperatur C 28 C Innstillingsområdet for de ulike verdiene begrenses av Min- og Maks-innstillinger på INSTALLASJONSNIVÅ under HÅNDTERMINAL temperaturregulering X-sone Temperaturreguleringen Xzone er beregnet til å styre maks. en ekstra temperatursone via ventilasjonsanlegget. Xzone kan brukes til alle typer GOLD-aggregat og både ettervarme og kjøling kan styres i ekstrasonen. Type temperaturregulering for ekstrasonen velges separat og kan være av en annen type enn reguleringen i hovedsonen. For innstillinger se 8. Temperaturregulering. INSTALLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize * TEMPERATUR * TEMPERATUR REG. TEMP.REG. Xzone UTEKOMPENSERING SOMMERNATTKJØLING INT. NATTVARME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTRA REG. SEKVENS EKST. GIVER 24 Med forbehold om endringer.

25 8.2.2 Utekompensering Temperatur Utekompensering kan aktiveres hvis lokalene påvirkes uvanlig mye av kulde og varme, for eksempel via store vinduer. Ved tilluftsregulering kompenseres børverdien for tilluftstemperatur og ved avtrekksluftsregulering kompenseres børverdien for avtrekksluftstemperatur. Ved FRT-regulering har funksjonen ingen innvirkning. Innstilt temperaturbørverdi påvirkes hvis utetemperaturen går under innstilt verdi for knekkpunkt X2 (vinterkompensering) og over innstilt verdi for knekkpunkt X3 (sommerkompensering). Innstillinger gjelder også for ev. ekstra temperatursone (X-sone). Se diagram til høyre. Det er mulig å stille inn negativ sommerkompensering. Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Vinterkompensering Temperaturforskyvning Y C +3 C Knekkpunkt X C -20 C Knekkpunkt X C +0 C Sommerkompensering Knekkpunkt X C +25 C Knekkpunkt X C +40 C Temperaturforskyvning Y C +2 C Y = Tempetaturforskyvning C INSTALLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize Utekompensering Y X * TEMPERATUR * TEMPERATUR REG. TEMP.REG. Xzone UTEKOMPENSERING SOMMERNATTKJØLING INT. NATTVARME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTRA REG. SEKVENS EKST. GIVER X2 X3 X4 Y2 X = Utetemperatur C Vinterkompensering i.h.t. fabrikkinnstilling innebærer: Utetemperatur +0 C (Knekkpunkt X2): Kompensering starter og skjer gradvis mellom 0 3 C ned til utetemperatur 20 C. Utetemperatur 20 C (Knekkpunkt X): Konstant kompensering skjer med 3 C (temperaturforskyvning Y). Sommerkompensering i.h.t. fabrikkinnstilling innebærer: Utetemperatur +25 C (Knekkpunkt X3): Kompensering starter og skjer gradvis mellom 0 2 C opp til utetemperatur +40 C. Utetemperatur +40 C (Knekkpunkt X4): Konstant kompensering skjer med 2 C (temperaturforskyvning Y2). Med forbehold om endringer. 25

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

111036N-03 2014-05 CS 60. Referansehåndbok CS 60

111036N-03 2014-05 CS 60. Referansehåndbok CS 60 111036N-03 2014-05 CS 60 Referansehåndbok CS 60 Innehåll 1. Beskrivelse CS60...5 1.1. Generelt...5 1.2. Funksjoner...5 1.3. Tilbehør...6 1.4. Sikkerhet...6 1.5. Miljøinformasjon...6 2. Installasjon...7

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231493 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer