Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT"

Transkript

1 Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel stell, elektrisk tilkobling, rørtrekking osv., se veiledning for hvert enkelt kanaltilbehør. Ved montering av kanaltilbehør skal tilgjengelighet for inspeksjon og eventuell utskifting sikres. Kanaltilbehør monteres i kanal. Når kanaltilbehørets tilkoblingsmål stemmer overens med aggregatets, kan kanaltilbehøret også monteres direkte mot aggregatet (gjelder ikke TBLE størrelse med koblingsboks fremover, og TBSA størrelse 05-12, se respektive avsnitt i denne veiledningen). Hvis kanaltilbehørets tilkoblingsmål ikke stemmer overens med aggregatets, må en overgang plasseres mellom aggregat og kanaltilbehør. Kanalsystemet med kanaltilbehør skal ikke belaste aggregatet med sin vekt. Kanaltilbehør med uisolert kabinett skal isoleres i henhold til gjeldende bestemmelser for ventilasjonskanaler. Tilkoblede rør skal i slike tilfeller isoleres iht. bransjenormer. Eventuelle elektriske tilkoblinger skal utføres av autorisert elektriker i henhold til gjeldende forskrifter. 1.2 Kanaltilbehør uten isolert kabinett Sirkulær tilkobling Kanaltilbehøret er tilpasset direkte montering mot spirokanal. Kanaltilbehøret er utstyrt med pakning. Festing til kanalen bør gjøres med popnagler. GOL LP: Hvis kanaltilbehør skal monteres direkte mot aggregat, skjer dette via en tilkoblingsgavl TBRB (tilbehør), for montering av tilkoblingsgavl, se Rektangulær tilkobling Rektangulær tilkobling GOL/SILVER C RX/PX/CX/S: Tilkobling tettes med tetningslist. Festing av kanaltilbehøret gjøres med geid. GOL LP: For å få tilstrekkelig plass til å montere kanaltilbehøret skal monteringen skje før aggregatet festes. Medfølgende tetningslist monteres. Festing av kanaltilbehøret til aggregatet skjer med skruer (forborede hull). For videre tilkobling til sirkulære kanaler/kanaltilbehør brukes tilkoblingsgavl TBRB (tilbehør). Med forbehold om endringer. 1

2 1.3 Kanaltilbehør i isolert kabinett GOL LP Medfølgende tetningslist monteres. Kanaltilbehøret kobles direkte til aggregat ved hjelp av styreplater og to ekspanderlåser, se figur. Tilhørende låsehaker finnes montert i aggregatet. Kanaltilbehøret låses til aggregatet fra kanaltilbehørets/ aggregatets inspeksjonsluker. Noe demontering kan være påkrevd, se hvert enkelt tilbehør på følgende sider. Kanaltilbehøret skrus fast i tak, vegg eller gulv med medfølgende feste. Underlagets konstruksjon (ikke Swegon) bestemmer hvilke beslag som egner seg for festing. NB! Swegon er ikke ansvarlig for feilaktig beregnet eller utført festing. Beslag (fire stk.) skrues fast i tak, vegg eller gulv. Styreplater (4 stk.) Ekspanderlås, tilhørende låsehaker finnes montert i aggregatet. Til ønsket inngang/utgang på aggregatet. 2 Med forbehold om endringer.

3 1.3.2 GOL/SILVER C RX/PX/CX/S, størrelse Tetningslister er montert fra fabrikk. For størrelse 12 leveres alltid bunnbjelke montert på kanaltilbehøret. Ved installasjon av kanaltilbehør i øvre kanal, oppå kanaltilbehør i nedre kanal, skal bunnbjelken demonteres i nødvendig omfang på byggestedet. Kanaltilbehøret kobles direkte til aggregatet eller annet kanaltilbehør i isolert kabinett med hjelp av medfølgende skrue + mutter (gjelder tilbehøret TCSA/TCSAS, TCA/ TCAS og TCGA/TCGAS) eller skrue + forhåndsmontert blindmutter (gjelder øvrige) og 1 stk. ekspansjonslås, se figur. Kanaltilbehøret låses til aggregatet fra aggregatets inspeksjonsluke. et kan bli nødvendig å demontere vifteinnsats, eller filterkassetter kan kreves for tilgang til ekspansjonslås. I enkelte tilfeller er det tilstrekkelig å løsne vifteinnsatsen, dukstussen samt kablene og trykke vifteinnsatsen noe innover i aggregatet. Ved flere kanaltilbehørenheter etter hverandre låses disse til hverandre iht. samme prinsipp. Avhengig av kombinasjonen av kanaltilbehør kan det være nødvendig å demontere for eksempel toppdeksler og lyddemperbafler for å få tilgang til ekspansjonslåsen. Kanaltilbehørets vekt må støttes av en form for stativ/ støtte/fundament (inngår ikke i leveransen) Tilkoblingsgavl til kanal inngår i kanaltilbehør lengst ut mot kanal. Ekspansjonslås Her skjer fikseringen ved hjelp av skrue og mutter i forhåndsborede hull eller skrue og forhåndsmontert blindmutter. Med forbehold om endringer. 3

4 1.3.3 GOL/SILVER C RX/PX/CX/S, størrelse 14-40, Tetningslister er montert fra fabrikk. Kanaltilbehøret kobles direkte til aggregat eller annet kanaltilbehør i isolert deksel ved hjelp av medfølgende skruer + forhåndsmontert blindmutter. Hvis kanaltilbehøret plasseres på øvre kanal uten støtte fra kanaltilbehøret i nedre kanal, må vekten støttes opp med en form for stativ/støtteanordning (inngår ikke i leveransen). Tilkoblingsgavl til kanal inngår i kanaltilbehør lengst ut mot kanal. Størrelse 14-40, Bunnbjelke leveres alltid montert på kanaltilbehøret. Ved installasjon av kanaltilbehør i øvre kanal, oppå kanaltilbehør i nedre kanal, skal bunnbjelken demonteres i nødvendig omfang på byggestedet. Størrelse Bunnbjelke leveres alltid montert på kanaltilbehøret. Bunnbjelke skal ikke demonteres, uavhengig av om monteringen gjøres i nedre eller øvre kanal. Låsing i bakkant Montering på vifteutløp, alt. 1 Skisse 1 Aggregatets bakside Montering på vifteutløp, alternativ 1 Hvis det er plass til å jobbe fra aggregatets bakside, er det enklest å låse kanaltilbehøret i bakkant ved utvendig montering, se skisse 1. I fremkant låses kanaltilbehøret fra aggregatets inspeksjonsluke. For størrelse 70/80 skal kanaltilbehøret også låses i midten, mellom bakkant og fremkant. et kan være nødvendig å demontere vifteinnsats/filterkassetter. Se skisse 3. Ved flere kanaltilbehørenheter etter hverandre låses disse til hverandre iht. samme prinsipp. Avhengig av kombinasjonen av kanaltilbehør kan det være nødvendig å demontere for eksempel toppdeksler og lyddemperbafler. Montering på vifteutløp, alternativ 2, og montering på innløp (til filter) Kanaltilbehøret låses i bakkant ved innvendig montering, se skisse 2. emontering av vifteinnsats/filterkassetter kan være påkrevd. I fremkant låses kanaltilbehøret fra aggregatets inspeksjonsluke. For størrelse 70/80 skal kanaltilbehøret også låses i midten, mellom bakkant og fremkant. Se skisse 3. Ved flere kanaltilbehørenheter etter hverandre låses disse til hverandre iht. samme prinsipp. Avhengig av kombinasjonen av kanaltilbehør kan det være nødvendig å demontere for eksempel toppdeksler og lyddemperbafler. ekselet og isoleringen demonteres, og kanaltilbehøret låses til aggregatet ved hjelp av medfølgende skrue og forhåndsmontert blindmutter. ekselet og isoleringen settes tilbake på plass. Montering på vifteutløp, alt. 2 og montering på innløp (til filter) Skisse 2 Her skjer fikseringen ved hjelp av medfølgende skrue og forhåndsmontert blindmutter i forhåndsborede hull. Låsing i fremkant Skisse 3 Her skjer fikseringen ved hjelp av medfølgende skrue og forhåndsmontert blindmutter i forborede hull (alle størrelser). For størrelse skal fikseringen også skje i midten, mellom bakkant og fremkant, ved hjelp av medfølgende skrue og forhåndsmontert blindmutter i forborede hull. 4 Med forbehold om endringer.

5 1.3.4 GOL/SILVER C RX/PX/CX/S, størrelse Tetningslister er montert fra fabrikk. Bunnbjelke leveres alltid montert på kanaltilbehøret. Ved installasjon av kanaltilbehør i øvre kanal, oppå kanaltilbehør i nedre kanal, skal bunnbjelken demonteres i nødvendig omfang på byggestedet. Kanaltilbehøret kobles direkte til aggregatet eller annet isolert kanaltilbehør med de 4 skruene og skivene som følger med, se figur. Kanaltilbehøret skrus fast fra vifte- eller filterrommet i aggregatet. et kan være nødvendig å demontere filterkassetter. Ved flere kanaltilbehørenheter etter hverandre skrus disse til hverandre iht. samme prinsipp. Avhengig av kombinasjonen av kanaltilbehør kan det være nødvendig å demontere for eksempel toppdeksler og lyddemperbafler. Hvis kanaltilbehøret plasseres på øvre kanal uten støtte fra kanaltilbehør i nedre kanal, må vekten støttes opp med en form for stativ/støtteanordning (inngår ikke i leveransen). Tilkoblingsgavl til kanal inngår i kanaltilbehør lengst ut mot kanal. Hjørnebeslag Kanaltilbehøret kobles til aggregatet ved å skru fast de medfølgende skruene og skivene (4 stk.) fra aggregatets vifte- eller filterrom gjennom hjørnebeslaget. Spjeld TCSA/TCSAS Kortside tilkoblingsramme Plastplugger Hvis spjeld ikke er tilgjengelig fra nærliggende isolert kanaltilbehør (f.eks. COOL X, luftkjøler) skal kortsiden på spjeldets tilkoblingsramme demonteres og plastplugger fjernes, se skisse. a blir spjeldets hjørnebeslag tilgjengelige ved hjelp av et forlenget verktøy. Med forbehold om endringer. 5

6 2. Luftvarmer TBLA/TCLA/TCLAS uten Thermo Guard Luftvarmeren kan monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm. 1) Tilkobling for frostvaktgiver 1) For at luftvarmeren skal gi optimal effekt monteres alltid luftvarmeren for motstrøms funksjon, se figur. 1) Kontroller at eventuell frostvakttilkobling alltid er nærmest returtilkobling. Se også veiledning TBLA/TCLA/TCLAS. 3. Luftvarmer TBLA med Thermo Guard Luftvarmeren kan monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm. Luftvarmeren skal monteres med tilkobling merket Thermo Guard vendt oppover, se fig. Vanntilkoblingssiden skal ikke vendes opp- eller nedover, luftvarmeren skal alltid kobles til fra siden. Bjelkelag Alt. 1 (Horisontal kanal) Swegon Thermo Guard Alt. 2 (Vertikal kanal) Kapasiteten på luftvarmeren er uavhengig av luftretningen, se fig. Aggregat Thermo Guard Swegon Se også veiledning TBLAMT. Opp Opp Thermo Guard Swegon Swegon Thermo Guard Alt. 3 (Vertikal kanal) Vanntilkoblingen merket Thermo Guard skal vende oppover. Vanntilkoblingssiden skal ikke vendes opp- eller nedover, luftvarmeren skal tilkobles fra siden. Tilkoblinger TBLA med Thermo Guard 6 Med forbehold om endringer.

7 4. Luftvarmer TBLE/TCLE Luftretningen gjennom luftvarmeren skal følge pilen som er plassert på luftvarmerens side. TBLE: Luftvarmeren kan monteres rett på aggregatets vifteutløp, eller rett foran eller rett bak de fleste øvrige kanaltilbehør, som luftvarmer, luftkjøler og filter. Avstanden fra eller til kanalkurve, spjeld, lyddemper eller annen kanaldel / annet kanaltilbehør som kan forårsake en ujevn luftstrøm over luftvarmeren, bør imidlertid være minst avstanden tilsvarende dobbel kanaldiameter (sirkulær tilkobling) eller luftvarmerens diagonalmål (rektangulær tilkobling) dvs. fra hjørne til hjørne i luftvarmerens kanaldel. Hvis ikke, er det fare for at luftstrømmen gjennom luftvarmeren blir ujevn, med fare for at overopphetingsvernet løser seg ut. Se figur. Hvis TBLE anvendes som forvarmingsbatteri, skal avstanden til aggregatet eller annet kanaltilbehør være minst 1,5 meter, se funksjonsveiledningen for forvarming. TCLE: Luftvarmeren kan monteres direkte på aggregatets vifteutløp eller rett foran eller rett etter alt av øvrig isolert kanaltilbehør (TCxx). Ved kombinasjon av TCLE og uisolert kanaltilbehør (TBxx) eller kanalkurve gjelder regler for TBLE (se over). Se også veiledning TBLE/TCLE. TBLE, sirkulær tilkobling Spjeld 2 x 2 x Luftvarmer TBLE, rektangulær tilkobling Spjeld Luftvarmer 4.1 Luftvarmer uten isolert kabinett Luftvarmeren kan monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm, med koblingsboksen vendt oppover og med 90 dreining til siden. Montering med koblingsboksen vendt nedover er ikke tillatt. Ved installasjon i fuktige miljøer skal det tas hensyn til at luftvarmerens koblingsboks har kapslingsklasse IP 43. Isolering må utføres med ikke-brennbart og temperaturbestandig isolasjonsmateriale. Isoleringen skal ikke dekke lokket, da typeskilt må være synlig og lokket må kunne fjernes. Avstanden fra luftvarmerens metallkabinett til tre eller annet brennbart materiale må ikke være under 30 mm. Sirkulær tilkobling (ikke GOL LP) Hvis luftvarmeren monteres med koblingsboksen fremover (aggregatets inspeksjonsside), må det være en avstand på minst 25 mm mellom aggregatet og luftvarmeren. ette for å sikre at inspeksjonsdøren kan åpnes minst 90. Se figur. Inspeksjonsside luftbehandlingsaggregat Luftvarmer med koblingsboks fremover Min 25 mm Med forbehold om endringer. 7

8 5. Luftkjøler TBKA/TCKA/TCKAS Luftkjøleren skal monteres for horisontal luftstrøm. TBKA: Luftkjøleren kan monteres rett på aggregatets vifteutløp, eller rett foran eller rett bak de fleste øvrige kanaltilbehør, som luftvarmer, luftkjøler og filter. Hvis kanalkurve, spjeld, lyddemper eller annen kanaldel / annet kanaltilbehør, som kan forårsake ujevn luftstrøm over luftkjøleren, monteres før luftkjøleren (sett i luftretning), bør avstanden mellom disse være minst lik avstanden tilsvarende tre ganger kanaldiameteren (sirkulær tilkobling) eller luftkjølerens diagonalmål x 1,5 (rektangulær tilkobling), dvs. fra hjørne til hjørne i luftkjølerens kanaldel. Hvis ikke, er det fare for at luftstrømmen gjennom luftkjøleren blir ujevn og kjøleeffekten reduseres. Se figur. For at luftkjøleren skal gi optimal effekt, monteres alltid luftkjøleren for motstrøms funksjon, se figur. Se også veiledning TBKA/TCKA/TCKAS. 6. Luftkjøler TBKC/TCKC/TCKCS Luftkjøler/-varmer TCCC Luftkjøleren/-varmeren skal monteres for horisontal luftstrøm. Luftkjøleren skal monteres for horisontal luftstrøm. TBKC: Luftkjøleren kan monteres rett på aggregatets vifteutløp, eller rett foran eller rett bak de fleste øvrige kanaltilbehør, som luftvarmer, luftkjøler og filter. Hvis kanalkurve, spjeld, lyddemper eller annen kanaldel / annet kanaltilbehør, som kan forårsake ujevn luftstrøm over luftkjøleren, monteres før luftkjøleren (sett i luftretning), bør avstanden mellom disse være minst lik avstanden tilsvarende tre ganger kanaldiameteren (sirkulær tilkobling) eller luftkjølerens diagonalmål x 1,5 (rektangulær tilkobling), dvs. fra hjørne til hjørne i luftkjølerens kanaldel. Hvis ikke, er det fare for at luftstrømmen gjennom luftkjøleren blir ujevn og kjøleeffekten reduseres. Se figur.luftkjølerens kapasitet er uavhengig av luftretningen, se figur. Se også veiledning TBKC/TCKC/TCKCS/TCCC. Tilkoblinger TBKA/TCKA/TCKAS Tilkoblinger TBKC/TCKC/TCKCS/TCCC Høyre Venstre TBKA/TBKC, sirkulær tilkobling Spjeld Luftkjøler 3 x TBKA/TBKC, rektangulær tilkobling Spjeld Luftkjøler 1,5 x 8 Med forbehold om endringer.

9 7. Lyddemper TBA/TBB/TCA/ TCAS Luftretningen gjennom lyddemperen skal følge pilen som er plassert på lyddemperens side. Lyddemper TBA/TBB monteres med bafler stående vertikalt, for horisontal eller vertikal luftstrøm. Se også veiledning TBA/TBB/TCA/TCAS. 8. Spjeld TBSA/TBSB/TCSA/TCSAS Spjeldet monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm. GOL/SILVER C Modulerende spjeld skiller seg fysisk fra de øvrige typene. e er merket med UTELUFT/OUTOOR AIR. TBSA: Når spjeldet monteres på en GOL/SILVER C størrelse (ikke GOL LP), skal det monteres en distanse på minst A mm mellom aggregatet og spjeldet, se figur. ette for å unngå at spjeldmotorovergangen berører aggregatet, og at spjeldbladet berører vifteinnsats eller justeringsplater. GOL LP: Rektangulære spjeld TBSB monteres, på grunn av plasshensyn, før festing av aggregatet. Se også veiledning TBSA/TBSB/TCSA/TCSAS. 9. Forfilter TBFA Filterdeler monteres i utelufts- og/eller fraluftskanal, for horisontal eller vertikal luftstrøm. Filterdel med kompaktfilter Filterkassetten skal plasseres slik at siden med nettet vender mot aggregatet, se figur. emonter, snu og sett filterkassetten tilbake på plass om nødvendig. Se også veiledning TBFA. GOL/SILVER C 04-08: A = 25 mm GOL/SILVER C 12: A = 75 mm Uteluft Nett (kun kompaktfilter) Min A mm 16 mm Fraluft 10. Luftvarmer, forvarme TBLF/TCLF Luftvarmer forvarme TBLF monteres i uteluftskanal, for horisontal eller vertikal luftstrøm. Temperaturgiveren bør monteres i kanal minst 1,5 m etter luftvarmeren eller i aggregatet etter filter. For at luftvarmeren skal gi optimal effekt, kobles alltid vannkretsen for motstrøms funksjon, se figur. 1) Tilkobling for frostvaktgiver (gjelder for luftvarmer med rektangulær tilkobling). 1) 1) Kontroller at eventuell frostvakttilkobling alltid er nærmest returtilkobling. Se også veiledning TBLF/TCLF. 11. Sluttfilterdel TCFB/TCFBS Sluttfilterdelen monteres i tilluften etter aggregatet, for horisontal luftstrøm. Med forbehold om endringer. 9

10 10 Med forbehold om endringer.

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel stell, elektrisk

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installasjon elektrisk luftvarmer TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/ COMPACT/SILVER C

Installasjon elektrisk luftvarmer TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/ COMPACT/SILVER C Installasjon elektrisk luftvarmer TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/ COMPACT/SILVER C 1. Generelt Luftvarmer TBCE/TBRE brukes til ettervarming av tilluften eller ved visse behov for forvarming av uteluften. Luftvarmer

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT .ELQZ0440.090 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD Installering blandingsdel TBBD GOLD SD 1. Generelt sdel TBBD fås til GOLD SD størrelse 04-80. sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt lokale med omluft. Tilluftsaggregat

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Generelt Blandingsdelen TBBD fås til GOLD/SILVER C SD, størrelse 04-80. Blandingsdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

COLIBRITM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg

COLIBRITM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg COLIBRITM Wall Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibel spredning Samtidig horisontal/vertikal spredning Rensbar Regulerbar for økt kapasitet Enkel

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

PS kanalen. www.ps-products.fi

PS kanalen. www.ps-products.fi PS kanalen Den nye generasjonen for skjuling av rørinstallasjoner er her! Med PS-kanalen blir kapsling av rør og kabler både penere og enklere å montere for alle yrkesgrupper. www.ps-products.fi PS-kanalen

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVL er en styring til varmebatteri TBLA bestående av (3)-veisventil, styreenhet, tilkoblingskabel med hurtigkobling, frostvaktgiver (type

Detaljer

EAGLETM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg

EAGLETM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg EAGLETM Wall Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering EAGLE W Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibel spredning Rensbar Regulerbar for økt kapasitet Enkel innregulering Brukes med anslutningskammer

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 OVERSIKT OVER DELER DELELISTE Nr Beskrivelse Antall 1 Sete 1 2 Setebolt 1 3 Plastikk deksel for vertikal setejustering 1 4 Firkantdeksel for vertikal

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD O.TZ50.5099 Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt pparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 V/4 V) montert i en metallkapsling. Det finnes

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Installering spjeld TBSA/TBSB/TCSA/TCSAS GOLD/SILVER C/COMPACT

Installering spjeld TBSA/TBSB/TCSA/TCSAS GOLD/SILVER C/COMPACT Installering spjeld TBSA/TBSB/TSA/TSAS GOLD/SILVER /OMPAT 1. Generelt Spjeld TBSA/TBSB/TSA/TSAS kan brukes som avstengings eller forseringsspjeld. De større spjeldene med modulerende spjeldmotor (GOLD/SILVER

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Montering av gjerde port generell veiledning

Montering av gjerde port generell veiledning Montering av gjerde port generell veiledning For å montere en port så skal gjerdestolpene ha stått noen dager for at sementen får tørket skikkelig før en begynner å arbeide med stolpene. Det forutsettes

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m UF00 Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører For dører opptil (H x B): x m Vertikal montering Bruksområde UF00 skaper en svært effektiv luftsperre når luft med høy

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Avalon. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 OVERSIKTSBILDE 2010-03

Avalon. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 OVERSIKTSBILDE 2010-03 MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 2010-03 OVERSIKTSBILDE INNHOLD Produktet består av 4 kolli: Kolli 1: Dørramme / frontparti; 1 x toppbøyle,1 x bunnbøyle, 2 x glassfelt, 2 x sidefelt profiler, 2 x

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Gol Stål AS Prisliste 2014

Gol Stål AS Prisliste 2014 Gol Stål AS Prisliste 2014 FIRMAPRESENTASJON Bedriften ble startet våren 1992 med utspring i den tidligere klimaentreprenøren Gol Industrier A/S. En del av de tidligere produksjonsansatte i Gol Industrier

Detaljer

Relivent Monteringsveiledning. Tekniske data:

Relivent Monteringsveiledning. Tekniske data: Relivent 1400 Monteringsveiledning Viften monteres i tak for å utjevne temperaturforskjeller mellom gulv og tak. Det vil øke temperaturen i oppholdssonen og redusere varmetap fra lokalet. Kan redusere

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m.

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Glasstak Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Denne anvisningen skal følges for å oppfylle garantivilkårene. Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Generell innformasjon

Generell innformasjon Monteringsanvisning Generell innformasjon Frictionboard er enkelt og sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system

JRG Sanipex rør-i-rør-system rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Armaturjonsson tappevannsskap Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. Hullene på siden av skapet lukkes ved bruk av gjennomsiktige

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210 Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym Art No. 722 210 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forholdsregler Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet bør kun brukes av en person av gangen. Dersom

Detaljer