DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E"

Transkript

1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. 1

2 Innhold 1. Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter Risikoer Berøringsvern Glykol Generelt Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Type varmeveksler Aggregatets deler Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse , med batterivarmeveksler Igangsetting Generelt Justering av kanalsystem og luftenhet Rekkefølge Arbeidsgang Justering av trykkbalanse Generelt Sikre lekkasjeretning Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering Håndterminal IQnavigator Generelt Bruk Knapper Indikatorsymboler Tastatur Visningshåndtering Valg av språk Instrumentpanel Generelt Endring av drift Alarmlogg Loggdiagram Flytskjema Bruker (local) Visningshåndtering Filterkalibrering Funksjoner Luftmengde Status Driftsnivå Luftinnstilling Temperatur Status Innstillinger Tid og skjema Tid/Dato Skjemainnstilling Dagskjema Unntaksskjema Kalender 1 og Forlenget drift Energiovervåking Filter Programvare Språk Installering Visningshåndtering Hovedinnstilling Filterkalibrering Funksjoner Luftmengde Status Driftsnivå Reguleringsmodus Optimize Børverdiforskyvning Enhet Luftinnstilling Uteluftskompensering Boosterventil Automatisk funksjon Temperatur Status Innstillinger Reguleringstype Børverdiforskyvning Nøytralsone Eksterne temperaturgivere Reguleringssekvens Min. avkast Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Intermittent nattvarme Sommernattkjøling Nedregulering (luftmengde/trykk) Tid og skjema Tid/Dato Skjemainnstilling Dagskjema Unntaksskjema Kalender 1 og Forlenget drift Energiovervåking Filter Programvare Språk Alarminnstillinger Brannalarm Eksterne alarmer Temperaturvakt Temperatur, alarmgrenser Serviceperiode Alarminnstilling Logg Kontinuerlig logg Log sender Luftbehandlingsaggregat Innstillinger Viftestatus Driftstid Automatiske funksjoner Varme Status Forvarme Ekstra reguleringssekvens Ettervarme Xzone Elektrisk luftvarmer Season Heat Automatiske funksjoner Kjøling Status Ekstra reguleringssekvens Kjøling Xzone COOL DX Forsinkelsestider Uteluft, grenser Luftmengde, grenser Kjølegjenvinning Status Carry over control Avfrosting Automatiske funksjoner SMART Link Luftfuktighet Status Fukting Avfukting Fukting, alarm ReCO All Year Comfort MIRU Control Innganger/utganger Kommunikasjon Ekstern port B Trådløst nettverk E-post EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Driftsmodus kommunikasjon Grunninnstilling Bruker Manuell test IQnavigator (håndterminal) Koble til IQlogic Lysstyrke Lyd Vedlikehold Filterbytte Demontere filter Montere nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner Vifter og vifterom Funksjonskontroll Alarmer og feilsøking Generelt A- og B-alarmer Tilbakestilling av alarm Endring av alarminnstillinger Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger Informasjonsmelding Tekniske data Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler ,2 Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler ,3 Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Målopplysninger, separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD Klemmetilkobling Elektriske data Aggregat Vifter Elskap Motor roterende varmeveksler Rotor Recosorptic Reguleringsnøyaktighet Vedlegg Erklæring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll Ecodesign-data Byggevaredeklarasjon Lisens Med forbehold om endringer.

3 1. Sikkerhetsinstruksjoner Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller aggregatets deler som skyldes feil håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien hvis disse instruksjonene ikke er fulgt. Advarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med el-installering av aggregatet eller tilkobling av eksterne funksjoner. 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter På enhetsaggregat GOLD med roterende (RX) eller platevarmeveksler (PX) størrelse 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 og 25/30, er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på koblingsdekselet. På enhetsaggregat GOLD med roterende varmeveksler (RX) størrelse 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på aggregatets midtseksjon. På enhetsaggregat GOLD med batterivarmeveksler (CX) størrelse 35/40 er sikkerhetsbryteren plassert på venstre side av elskapet på aggregatets midtseksjon. På størrelse 50/60 og 70/80 og 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling på aggregatets midtseksjon. På separate tillufts- og avtrekksaggregater GOLD SD størrelse er sikkerhetsbryteren plassert på inspeksjonssiden ved viftens inspeksjonsdør. På størrelse 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling på aggregatets inspeksjonsside. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid med mindre annet framgår av respektiv veiledning. 1.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul, drivhjul for eventuell roterende varmeveksler og bypass-/avstengingsspjeld for eventuell platevarmeveksler. De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for viftene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er fast koblet til vifteutløp, skal disse utstyres med fast berøringsvern (trådnett). Advarsel Inspeksjonsdørene på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. Stoppe aggregatet ved normal drift via håndterminalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå seg opp. Nøkkel skal oppbevares atskilt fra aggregatet. 1.3 Berøringsvern Elskapets dør, og i noen tilfeller koblingsdekselet, fungerer som berøringsvern på enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX), størrelse 04/05 og 08, samt alle øvrige varianter (PX/CX/SD). På enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX) størrelse 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 fungerer den låsbare døren over elskapet, og i noen tilfeller koblingsdekselet, som berøringsvern. Berøringsvernet skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. Advarsel Spenningen til aggregatet skal brytes med sikkerhetsbryteren før berøringsvernet fjernes. Ved drift skal alltid berøringsvernene være montert, samtlige inspeksjonsluker skal være stengt, og koblingsdekselet på aggregatets overside skal være montert. 1.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarmeveksler. Advarsel Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljøstasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kontakt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min.). Ved søl på hud, vask med såpe og vann. Med forbehold om endringer. 3

4 2. Generelt 2.1 Bruksområde GOLD er beregnet for komfortventilasjon. Avhengig av valgt variant kan GOLD brukes i lokaler som kontorer, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, boligblokker osv. GOLD med plate-/batterivarmeveksler (PX/CX) og separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) kan også brukes for ventilasjon i lokaler med moderat fuktighet, men ikke i lokaler der fuktigheten er høy hele tiden, som f.eks. i svømmehaller. GOLD som separate tillufts- og avtrekksaggregater (SD), er beregnet for områder der tilluft og avtrekksluft må være helt atskilt, eller der det av plasshensyn er nødvendig med separate enheter for tilluft og avtrekksluft. De kan også benyttes hver for seg hvis det bare er behov for den ene varianten. For å oppnå alle fordelene som GOLD-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. I basisutførelsen skal aggregatet plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBTA/TBTB brukes. Hvis kanaltilbehør monteres utendørs, skal dette være i isolert kabinett (type TCxx). OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 1 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder for ulike momenter. Produktskilt er plassert utvendig på aggregatets inspeksjonsside og innvendig på vifteveggen. Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon. 2.2 Mekanisk oppbygning GOLD finnes i 9 fysiske størrelser og 18 luftmengdeområder. Utvendig metall er lakkert i en beige nyanse, NCS-S2005- Y30R. Håndtak, dekorlister og øvre del av koblingsdeksel er mørkegrå, NCS S 8502-B. Nedre del av koblingsdeksel svart, NCS S 9000-N. Innvendig materiale i alusinkbehandlet stål. Miljøklasse C4. Mellomliggende isolering av 50 mm mineralull. GOLD med platevarmeveksler (PX) eller roterende varmeveksler (RX) størrelse med luftinntak ovenfra, separate tillufts- og avtrekksaggregater (SD) størrelse samt GOLD RX Top er utstyrt med pleatfilter i filterklasse F7. Øvrige varianter/størrelser har tillufts- og avtrekksfilter fremstilt av glassfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Platevarmeveksleren er som standard utstyrt med bypassog avstengingsventil for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens varmegjenvinningsgrad. Batterivarmeveksleren i enhetsaggregat GOLD CX størrelse leveres komplett fra fabrikk, inkludert montert rørkoblingsenhet med alle nødvendige komponenter. Systemet er normalt fylt med væske, luftet, justert og funksjonstestet ved levering, men kan også bestilles ufylt, f.eks. for ROT-objekter eller hvis man ønsker å fylle med annet enn 30 % etylenglykol. For enhetsaggregater GOLD CX størrelse 100/120 og separate tillufts- og avtrekksaggregater GOLD SD størrelse fås løs rørkoblingsenhet som tilbehør. Tillufts- og avtrekksvifter er av typen GOLD Wing+, en aksiradiell vifte med bakoverbøyde skovler. Viftene er direktedrevne og har motorstyring for trinnløs turtallsregulering. 2.3 Styresystem Styresystemet IQlogic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer. 2.4 Miljødokumentasjon For komplett byggevaredeklarasjon, se vår hjemmeside (bare Sverige). Aggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatets levetid er over, skal man bruke et godkjent gjenvinningsfirma. Den gjenvinnbare vekten for GOLD er ca 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt Swegon AB, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt. 2.5 Type varmeveksler Enhetsaggregatet GOLD leveres enten med roterende varmeveksler (RX), platevarmeveksler (PX) eller batterivarmeveksler (CX). For separate tillufts- og avtrekksaggregater (SD) fås batterivarmeveksler som alternativ. Hvis et avsnitt, en funksjon osv. bare gjelder en type varmeveksler, markeres dette med symboler som vist under: Roterende varmeveksler (RX) Platevarmeveksler (PX) Batterivarmeveksler (CX, ev. SD) 4 Med forbehold om endringer.

5 2.6 Aggregatets deler Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreutførelse Fig. 1a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast GOLD : Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse iht. Fig. 1a eller venstreutførelse iht. Fig. 1b. GOLD : Aggregatet iht. Fig. 1a viser vifteplassering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. På venstreutførelse (Fig. 1b) bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (ved venstreutførelse Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreutførelse Tilluft) 3 Avtrekksvifte* med motor og motorstyring 4 Trykkgiver avtrekksvifte* (stilling funksjonsomkobler = 1) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Trykkgiver varmegjenvinner (Stilling funksjonsomkobler = B) 8 Håndterminal IQnavigator 9 Avtrekksfilter* 10 Justeringsplate (ved venstreutførelse venstre filterdel) Fig. 1b Venstreutførelse 11 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) 12 AVTREKKSLUFT* (ved venstreutførelse Uteluft) 13 TILLUFT* (ved venstreutførelse Avkast) 14 Tilluftsfilter* 15 Giver uteluftstemperatur* 16 Varmegjenvinner 17 Drivmotor varmegjenvinner 18 Giver rotasjonsvakt 19 Styreenhet varmegjenvinner 20 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) 21 Trykkgiver avtrekksvifte* (stilling funksjonsomkobler = 4) 22 Giver avtrekkslufttemperatur* 23 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring Med forbehold om endringer. 5

6 2.6.2 Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreutførelse Fig. 2a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Fig. 2b Venstreutførelse Aggregatet leveres i høyre- eller venstreutførelse iht. Fig. 2a og 2b. Ved venstreutførelse (Fig. 2b) bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 AVKAST* (ved venstreutførelse Tilluft) 2 UTELUFT* (ved venstreutførelse Avtrekksluft) 3 Trykkgiver tilluftsfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 3) 4 Tilluftsfilter* 5 Giver uteluftstemperatur* 6 Elskap med styreenhet 7 Justeringsenhet, avstengings- og bypasspjeld 8 Håndterminal IQnavigator 9 Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 10 Avtrekksfilter* 11 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) 12 AVTREKKSLUFT* (ved venstreutførelse Uteluft) 13 TILLUFT* (ved venstreutførelse Avkast) 14 Avtrekksvifte* med motor og motorstyring 15 Trykkgiver avtrekksvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 1) 16 Giver frostbeskyttelse 17 Platevarmeveksler med bypass- og avstengingsspjeld 18 Trykkgiver tilluftsvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 2) 19 Trykkgiver avtrekksfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 4) 20 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring 21 Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 22 Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 23 Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. 6 Med forbehold om endringer.

7 2.6.3 Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreutførelse, vifteplassering 1 Fig. 3a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Aggregatet kan være bestilt i høyreversjon iht. Fig. 3a eller venstreversjon iht. Fig. 3b. Aggregatet iht. Fig. 3a viser vifteplassering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. 3b) bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (ved venstreutførelse Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreutførelse Tilluft) 3 Avtrekksvifte* med motor og motorstyring 4 Trykkgiver avtrekksvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 1) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal IQnavigator 8 Avtrekksfilter* 10 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) 11 AVTREKKSLUFT* (ved venstreutførelse Uteluft) 12 TILLUFT* (ved venstreutførelse Avkast) 13 Tilluftsfilter* Fig. 3b Venstreutførelse vifteplassering 1 14 Giver uteluftstemperatur* 15 Batterivarmeveksler med rørkoblingsenhet 16 Ventilmotor 17 Temperaturgiver for frostbeskyttelse 18 Sirkulasjonspumpe 19 Trykkgiver tilluftsvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 2) 20 Trykkgiver avtrekksfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 4) 21 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring 22 Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 23 Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 24 Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 25 Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. GOLD CX størrelse 100/120: Rørkoblingsenhet med styrekammer leveres umontert for gulv- eller veggmontasje (tilbehør). Med forbehold om endringer. 7

8 2.6.4 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 4a Uteluft Tilluft Aggregatet leveres i samme variant som fig. 4a. Denne varianten kan plasseres på ulike måter, som vist i fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Eventuell trykkgiver tilluftsfilter* (stilling funksjonsomkobler = 3) (vid avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksfilter) 3 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/densitetsmåler, avkast) 4 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksvifte) 5 Håndterminal IQnavigator Fig. 4b 6 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 7 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avkast) 8 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring (ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og motorstyring) 9 Elskap med styreenhet 10 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) 8 Med forbehold om endringer.

9 2.6.5 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 12 Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 5a Uteluft Tilluft Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse som vist i Fig. 5a, eller i venstreutførelse som vist i Fig. 5b. Aggregat kan også bestå av bare filter og vifte eller bare vifte. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/densitetsmåler, avkast) 3 Håndterminal IQnavigator 4 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 5 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avkast) 6 Eventuelt Batterivarmeveksler tilluft* (Ved avtrekksaggregat Batterivarmeveksler avtrekksluft) Fig. 5b 7 Giver uteluftstemperatur* (Bare for aggregat med batterivarmeveksler) (Ved avtrekksaggregat Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft) 8 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og motorstyring) 9 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksvifte) 10 Elskap med styreenhet 11 Eventuell trykkgiver tilluftsfilter* (stilling funksjonsomkobler = 3 (ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksfilter) 12 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) Med forbehold om endringer. 9

10 2.6.6 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse , med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 6a Uteluft Tilluft Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse som vist i Fig. 6a, eller i venstreutførelse som vist i Fig. 6b. Aggregat kan også bestå av bare filter og vifte eller bare vifte. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/densitetsmåler, avkast) 3 Håndterminal IQnavigator 4 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 5 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avkast) 6 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og motorstyring) Fig. 6b 7 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksvifte) 8 Elskap med styreenhet 9 Eventuelt Batterivarmeveksler tilluft* (Ved avtrekksaggregat Batterivarmeveksler avtrekksluft) 10 Giver uteluftstemperatur* (Bare for aggregat med batterivarmeveksler) (Ved avtrekksaggregat Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft) 11 Trykkgiver tilluftsfilter* (stilling funksjonsomkobler = 3) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksfilter) 12 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) 10 Med forbehold om endringer.

11 3. Igangsetting 3.1 Generelt Rekkefølge ved igangsetting: 1. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. 2. Kontroller at roterende varmeveksler (bare GOLD RX) roterer lett. På størrelse skal den roterende varmeveksleren helle litt mot filteret, se skisse nedenfor. Se egen instruksjon for justering av helling, roterende varmeveksler (04-80) eller installasjonsanvisningen GOLD (120) hvis hellingen må justeres. L 0,5xL 5. Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er klart for oppstart. Se avsnitt 11.2 Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres før den aktuelle installasjonen. Hvis nødvendig, skal vifteposisjon (inspeksjonsside) stilles inn, se avsnitt Programmer koblingsur, driftstilfelle, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel Velg om luftmengden skal være l/s, m 3 /s, m 3 /h eller cfm. Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. Ved eventuell pendling/treghet i varmereguleringen, kan det i noen tilfeller være nødvendig å justere P-bånd og I-tid. Dette krever en egen kode, kontakt din Swegon-representant. 6. Aktiver ved behov manuell eller autodrift (Instrumentpanel) eller lås viftenes turtall (visning LUFTINNSTIL- LING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til Avslutt med filterkalibrering i henhold til ,5xL L GOLD RX, størrelse : skissen viser fabrikkinnstilling av rotorens helling ved vifteplassering 1. Hellingen skal alltid være mot filteret, og hellingen for vifteplassering 2 går derfor den andre veien. 3. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I). 4. Velg ønsket språk, hvis det ikke er gjort allerede. Se avsnitt eller Med forbehold om endringer. 11

12 3.2 Justering av kanalsystem og luftenhet For å unngå unødvendig energiforbruk på viftene er det viktig at trykkfallet i systemet holdes på lavest mulig nivå. Det er også viktig at kanalsystem og luftenhet er riktig justert fra et komfortsynspunkt. Ved justering av enhet og kanalsystem til GOLD er det hensiktsmessig å følge proporsjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at forholdet mellom luftmengdene i grenkanalene forblir konstant selv om man endrer luftmengden i stamkanalene. Det samme forholdet gjelder for luftenhetene i installasjonen. Ved justering av kanalsystemet er det mulig å låse viftenes turtall på aggregatet ved en bestemt innstilt luftmengde, se avsnitt Rekkefølge Systemet justeres i denne rekkefølgen: 1. Justering av luftenhetene i hver grenkanal. 2. Justering av grenkanaler. 3. Justering av stamkanaler Arbeidsgang 1. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne. 2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luftmengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stamkanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld. Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent. 3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall, og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da trykker luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft. 4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen, slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERANSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet. 5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme forholdstall som referanseenheten. OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenheten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn. 6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall, og juster luftenheten der, osv. OBS! Alle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtlige luftenheter er justert. 7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall, til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall, gjør som punkt Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte. Se også Eksempel på justering under. Eksempel på justering Begynn med å justere kanalgren B, i og med at denne har høyest forholdstall. Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B1 og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholdstall. Juster luftenheten i grenkanal A. Her er luftenhet A3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet A4 (referanseenheten) til enhet A3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet A4. Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld A, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld A. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet. 12 qp = prosjektert luftmengde (l/s) qm = målt luftmengde (l/s) qm K (Kvot) = qp Med forbehold om endringer.

13 3.3 Justering av trykkbalanse Gjelder bare aggregat med roterende varmeveksler. Justeringsplater GOLD RX Luftinntak fra siden Størrelse 04-12, 1-2 plater Størrelse , 1-5 plater Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsingssektor skal fungere korrekt, skal det være et visst undertrykk i avtrekksluftsdelen. Dette sikrer at avtrekksluft ikke føres over i tilluften. Justering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert, og alle enheter er innregulert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftmengden som gjelder ved normal drift av aggregatet. Luftinntak ovenfra Størrelse 14-30, 2 plater Justeringsplater skrus fast i taket med selvborende skrue fra innsiden av aggregatet. STENG ÅPNE STENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater) ÅPNE (Ta ut justeringsplater) Trykkbalansen justeres ved å sette plastproppene som følger med, inn i hullene på justeringsplaten (før hånden og plastpluggen opp gjennom det rektangulære hullet i justeringsplaten). GOLD RX Top: Venstreutførelse Størrelse 04-12, 1 plate AVTREKKSLUFT Høyreutførelse Størrelse 04-08, 1 plate AVTREKKSLUFT Størrelse 11/12, 1 plate AVTREKKSLUFT Inspeksjonsside For tydelighets skyld viser skissen aggregatet uten gavl. Alt arbeid skjer imidlertid fra inspeksjonssiden. Justeringsplate Festeskrue(r) Festeskrue Justeringsplate Hekt fast justeringsplaten i aggregatets bakkant. Vipp opp justeringsplaten i fremre kant og lås den med festeskruen. Festeskrue(r) Justeringsplate Det følger med to justeringsplater til GOLD RX Top. Hvilken justeringsplate som skal monteres, er avhengig av om aggregatet har venstre- eller høyreutførelse. Riktig justeringsplate monteres på riktig plass i aggregatet, den andre kasseres. Se skisse ovenfor. Festeskrue(r) demonteres, og justeringsplaten plasseres i riktig spor. Festeskrue(r) skrus fast. Se skisse ovenfor. Trykkbalansen justeres ved å sette plastproppene som følger med, inn i hullene på justeringsplaten. Med forbehold om endringer. 13

14 Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justeringsplater som er montert i avtrekksluftinnløpet. Justeringsplatene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftkanalen er tilkoblet. Se skisser på forrige side. Koble en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. Aggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nærmest avtrekksluftkanalen, skal brukes. Den blå trykkmålenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen. Trykkmåleniplene finnes for størrelse i elskap/elsentral og for størrelse innvendig i aggregatets midtseksjon. Når GOLD RX Top kombineres med COOL DX Top, er trykkmåleniplene plassert innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre. Legg merke til at begge trykkmåleniplene måler undertrykk. MÅLTE VERDIER Undertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig. Avvik Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger: 1. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksfilteret. GOLD RX Top/GOLD RX med luftinntak ovenfra: Sett plastproppene som følger med, inn i et antall hull på justeringsplaten. GOLD RX med luftinntak fra siden: Skyv justeringsplatene litt frem i avtrekksluftsinntaket (lukk dem). Ved full face-tilkobling (kanaltilbehør i isolert kabinett): Hvis innjusteringsplate/innjusteringsplater er helt stengt og undertrykket i avtrekksdelen fremdeles er mindre enn i tilluftsdelen, kan du plugge til et antall hull i innjusteringsplaten med medfølgende plastplugg. 3. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet. 4. Mål trykkene. Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0 20 Pa). 5. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er større enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblåsingsluftmengden større enn nødvendig, og dette gir et økt energiforbruk for avtrekksviften. Trykkmålenipler lekkasjeretning (Aggregat i høyreutførelse) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (blå) + (hvit) (blå) (blå) + (hvit) + (hvit) AVTREKKSLUFT AVTREKK- SLUFT AVTREKKS- LUFT 14 Med forbehold om endringer.

15 4. Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering 4.1 Håndterminal IQnavigator Generelt Håndterminalen består av en 7" kapasitiv pekeskjerm med en 3 m lang kabel som kobles til aggregatets styrekort med hurtigkobling. Håndterminalen startes/slås av med on/off-knappen som er plassert på oversiden av håndterminalen. Hvis håndterminalen ikke har vært i bruk på 45 minutter, går den i hvilemodus. Se bilder nedenfor for tilkoblinger, knapper og LED. IQnavigator kan brukes ute, men skal oppbevares beskyt- tet mot vær. Data Driftstemperatur: Fallhøyde uten skade: C 1 meter Alarmindikering Blinker rødt ved alarm Driftsindikering Grønt fast lys ved drift Lyssensor On/off-knapp: Når pekeskjermen er i hvilemodus eller avslått: Kort trykk på On/Off-knappen = pekeskjermen på eller starter opp Når pekeskjermen er på: Kort trykk på On/Off-knappen = pekeskjermen i hvilemodus Langt trykk på On/Off-knappen = spørsmål, "Vil du slå av IQnavigator?" vises, trykk OK, pekeskjermen slås av OBS! Når kabel til IQnavigator skal fjernes, klem kontakten sammen slik at sperren i kontakten (skjult under beskyttelsesgummi) trykkes inn SD-kort for fremtidig funksjon USB-tilkobling for fremtidig funksjon RJ12-kontakt for fremtidig funksjon RJ45-tilkobling for kraft- og kommunikasjonskabel til IQnavigator (PoE) eller tilkobling til nettverk (krever tilbehør nettadapter TBLZ-1-70) Tilkobling for hodetelefoner. For fremtidig funksjon. Tilkobling for ekstern strømforsyning (tilbehør) Med forbehold om endringer. 15

16 4.1.2 Bruk Når en lysegrå overflate vises til høyre og/eller venstre på pekeskjermen og en visningsindikering vises i nedre kant, indikerer dette at det er mulig å bla til en eller begge sider. Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Alarmlogg Flytskjema Lysegrå overflate Visningsindikering (I dette tilfellet indikeres det at det er mulig å bla til begge sider) Når en rulleliste vises på pekeskjermen, kan skjermens innhold rulles opp eller ned. Luftmengde Status STATUS Driftsnivå Reguleringsmodus Forsering Enhet Luftinnstilling Uteluftkompensering Boosterventil Tilluft Avtrekksluft Tilluftskanal Tilluftskanal, børverdi Avtrekkskanal Avtrekkskanal, børverdi Rulleliste Trykk på objektet du vil åpne eller markere. Luftmengde Status FORSERING Driftsnivå Reguleringsmodus Tilluft Avtrekksluft Forsering Enhet Luftinnstilling Uteluftkompensering Boosterventil Enhet Nødvendig tid Gjenværende tid ENHET LUFTINNSTILLING h min Når On/Off-knapp vises på pekeskjermen, dra eller pek på denne slik at den viser ønsket modus. Luftmengde Status FORSERING Driftsnivå Reguleringsmodus Tilluft Avtrekksluft Forsering Enhet Luftinnstilling Uteluftkompensering Boosterventil Enhet ENHET LUFTINNSTILLING Nødvendig tid h Gjenværende tid min 16 Med forbehold om endringer.

17 4.1.3 Knapper Knapper i øvre kant av pekeskjermen har følgende funksjoner: Trykk på denne knappen for å logge ut: Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Trykk på denne knappen for å gå ett trinn oppover i visningstreet. Alarmlogg Trykk på denne knappen for å lukke vinduet og gå tilbake til tidligere vist objekt. Loggdiagram Flytskjema Trykk på denne knappen for å gå tilbake til instrumentpanelet. Hjelpetekster for aktuell visning Indikatorsymboler Instrumentpanel Håndterminal tilkoblet. Koblingsur, lavfart Håndterminal har ingen tilkobling. Stopp Ikke innlogget Alarmlogg Innlogget på bruker (local) Loggdiagram Flytskjema Innlogget på installasjon Indikerer at nettside er aktiv Indikerer at en kommunikasjonsprotokoll er aktivert I øvre kant av pekeskjermen vises også aktuell tid/ dato, type aggregat og anleggets navn, se også avsnitt Med forbehold om endringer. 17

18 4.1.5 Tastatur ene som kan endres, er gråmerket. Ved innlogging og innstilling av verdiene vises et tastatur i nedre kant av pekeskjermen. En verdi som skal endres, merkes ved å trykke på pekeskjermen. Den ønskede verdien skrives inn og lagres ved å trykke på klar-knappen. Knappenes funksjon: Brukervalg Angi PIN-kode Desimalkomma Fjerner forrige tegn Reduserer den merkede verdien Øker den merkede verdien Minustegn. Brukes til å skrive negative verdier. Uspesifisert verdi. Brukes til funksjonen tid og skjema. Avbryt Klar 18 Med forbehold om endringer.

19 4.2 Visningshåndtering Oppstartsvisning Velg ønsket språk (vises ved første start). Se avsnitt Profilvalg Velg ønsket rettighetsnivå. local (bruker). Se avsnitt 5. Kode kreves ikke. installasjon. Se avsnitt 6. Kode (=111) kreves for å få tilgang til denne visningsgruppen service. Kode og særskilt kompetanse kreves for å få tilgang til denne visningsgruppen. Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Instrumentpanel. Se avsnitt OBS! Visningenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. Alarmlogg Loggdiagram Flytskjema Med forbehold om endringer. 19

20 4.2.1 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgvisning. Velg ønsket språk og trykk på OK. Endring av språk senere, eller hvis man valgte feil språk, gjøres under funksjoner på håndterminalen. Se avsnitt Instrumentpanel Generelt Instrumentpanelet vises normalt hvis ingen annen visning er valgt. Pekeskjermen går i hvilemodus etter 45 minutter. Gå ut av hvilemodus ved å trykke på on/off-knappen på pekeskjermen. Innholdet i flytskjemaet veksler avhengig av valgt aggregattype og andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftstilfellet. Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Alarmlogg Loggdiagram Flytskjema Endring av drift Fra instrumentpanelet skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Viser aktuell driftsstatus Viser antall aktuelle alarmer Alarmlogg Under alarmlogg kan aktive alarmer, ventende alarmer og alarmhistorikk avleses (50 siste), se også avsnitt Med forbehold om endringer.

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Fra og med programversjon 1.08

Fra og med programversjon 1.08 Drifts- og vedlikeholdsanvisning GOLD RX/PX/CX/SD, generasjon E Fra og med programversjon 1.08 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.24 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Fra og med programversjon 6.06

Fra og med programversjon 6.06 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generasjon D Fra og med programversjon 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 5.08 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.16 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering...3 2. Hovedinnstilling...4 3. Filterkalibrering...4 4. Funksjoner...5 4.1 Luftmengde...

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. www.swegon.se 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt Side 1. Generelt...3

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22 MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger... 3 2. Informasjonsmelding... 19 Dokumentets

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F Innhold. Sikkerhetsinstruksjoner...3. Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter...3. Risikoer...3.3 Berøringsvern...3. Generelt...4. Håndtering av aggregat

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD O.TZ50.5099 Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt pparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 V/4 V) montert i en metallkapsling. Det finnes

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD Installering blandingsdel TBBD GOLD SD 1. Generelt sdel TBBD fås til GOLD SD størrelse 04-80. sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt lokale med omluft. Tilluftsaggregat

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk. 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk.  1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT NO.ELQZ504480.095 Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ--504 GOLD/COMPACT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Generelt Blandingsdelen TBBD fås til GOLD/SILVER C SD, størrelse 04-80. Blandingsdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

IQlogic + Installasjon IQlogic +, modul TBIQ-3 GOLD. 1. Generelt

IQlogic + Installasjon IQlogic +, modul TBIQ-3 GOLD. 1. Generelt 3456789ABDEF012 Installasjon, modul TBIQ3 OLD 1. enerelt brukes til ekstrafunksjoner der inn og utganger ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installering monteres på egnet sted, for eksempel

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F Innhold 1. Sikkerhetsinstruksjoner...3 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter... 3 1.2 Risikoer... 3 1.3 Berøringsvern... 3 2. Generelt...4 2.1 Håndtering

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I hvert sett

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVL er en styring til varmebatteri TBLA bestående av (3)-veisventil, styreenhet, tilkoblingskabel med hurtigkobling, frostvaktgiver (type

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD SD Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD SD Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD Generasjon F NO.GOLDSKF.70 Innhold. Sikkerhetsinstruksjoner...3. Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter...3. Risikoer...3.3 Berøringsvern...3.4 Glykol...3. Generelt...4.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Serienr.: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring Opptegnelser

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel stell, elektrisk

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer