Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80"

Transkript

1 NO.GOLDSK Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer.

2 NO.GOLDSK Innhold GENERELT Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Type varmeveksler ggregatenes deler GOLD RX med roterende varmeveksler GOLD PX med platevarmeveksler GOLD CX med batterivarmeveksler SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsbryter/...7 hovedstrømbryter Risikoer Berøringsvern Glykol IGNGSETTING Generelt Justering av kanalsystem og luftenhet Rekkefølge rbeidsgang Justering av trykkbalanse Generelt Sikre lekkasjeretning Sikre renblåsingsluftmengde HÅNDTERMINL OG MENYHÅNDTERING Håndterminal Generelt Knapper Display Forkortelser Menyoversikt HOVEDMENY Generelt Valg av språk Endring av drift Innstillinger BRUKERNIVÅ Temperatur vlesing Innstilling Luftmengde/trykk vlesing Innstilling Koplingsur Filter vlesing Kalibrering filter Kalibrering roterende varmeveksler Luftjustering larm INSTLLSJONSNIVÅ Menyoversikt FUNKSJONER Temperatur Temperaturregulering FRT-regulering Tilluftsregulering vtrekksluftsregulering Utekompensering Sommernattskjøling Intermittent nattvarme Morning BOOST Børverdiforskyvning Ekstra reguleringssekvens Eksterne temperaturgivere Luftmengde/trykk Vifteregulering Luftmengderegulering Trykkregulering Behovstyring Slavestyring Utekompensering Forsering Nedregulering av tilluftsmengden Justering av slaveviftens luftmengde Drift Koplingsur Forlenget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler vfrosting, roterende varmeveksler Ettervarme Heating BOOST Kjøling Drift Kjøleregulering Mosjonskjøring Reguleringshastighet Utetemperaturgrense Gjenstartstid Kjøl minflow Nøytralsone Cooling BOOST Fukt IQnomic Plus UTOMTISKE FUNKSJONER Generelt Startsekvens Kjølegjenvinning Nullpunktskalibrering Frostvaktfunksjon varmebatteri vann Etterkjøling varmebatteri el Etterkjøring varmeveksler Densitetskorrigert luftmengde Renblåsingsfunksjon Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler Pumpestyring, batterivarmeveksler Frostvern plate-/ batterivarmeveksler VLESING MNUELL TEST LRMINNSTILLINGER Brannalarm Eksterne alarm larmgrenser larmprioritet HÅNDTERMINL Språk/Language Luftmengdeenhet Min-/Maks Grunn KOMMUNIKSJON EI EI Ethernet SERVICENIVÅ VEDLIKEHOLD Filterbytte Demonter filter Monter nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner Vifter og vifterom Funksjonskontroll Bytte av pumpe, rørkoblingsenhet, GOLD CX, størrelse LRMER OG FEILSØKING Generelt og B-alarmer Tilbakestilling av alarmer Endring av alarmer larmbeskrivelse med fabrikker TEKNISKE DT Målopplysninger, GOLD med roterende varmeveksler Målopplysninger, GOLD med platevarmeveksler Målopplysninger, GOLD med batterivarmeveksler Klemmetilkopling størrelse Elektriske data ggregat Vifter Elskap Reguleringsnøyaktighet BILG Forsikring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll Med forbehold om endringer.

3 NO.GOLDSK GENERELT. Bruksområde GOLD er tiltenkt for komfortventilasjon. vhengig av valgt type varmeveksler kan GOLD brukes i lokaler som kontorer, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, boligbygg etc. GOLD med plate-/batterivarmeveksler kan også brukes for ventilasjon av relativt fuktige lokaler, men ikke der fuktigheten kontinuerlig er høy, for eksempel svømmehaller. For å oppnå alle fordelene som GOLD-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. ggregatet skal i sin grunnversjon plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBT brukes. OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 2 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder de respektive momentene. Det finnes produktskilt på aggregatets overside for GOLD størrelse 04 08, og på aggregatets kortside for øvrige størrelser. Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon..2 Mekanisk oppbygning GOLD finnes i 7 fysiske størrelser og 3 luftmengdeområder. Utvendig metall er lakkert i en beige nyanse, NCS- 2005Y20R. Håndtak og øvre del av koplingsdeksel lys grå, NCS S3502-B. Dekorlister og nedre del av koplingsdeksel mørk grå, NCS S600-R90B. Innvendig materiale er hovedsakelig varmforsinket stålplate med 50 mm mellomliggende isolasjon. ggregatene har tillufts- og avtrekksluftsvifter av glassfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Platevarmeveksleren er som standard utstyrt med bypassog avstengningsventil for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens varmegjenvinningsgrad. Batterivarmeveksleren leveres komplett fra fabrikk, inkludert montert rørkoplingsenhet med alle nødvendige komponenter. Systemet er normalt fylt med væske, luftet, justert og funksjonstestet ved levering, men kan også bestilles ufylt for f.eks. ROT-objekter (Renovering/Ombygging/Tilbygg), eller hvis man ønsker annen fylling enn 30 % etylenglykol. Tillufts- og avtrekksluftsvifter er av typen GOLD Wing, en aksi-radiell vifte med bakoverbøyde skovler. Viftene er direktedrevne og har frekvensomformere for trinnløs turtallsregulering..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer..4 Miljødokumentasjon Miljødokumentasjon med demonteringsinstruksjon og miljøvaredeklarasjon inngår som bilag til denne instruksjonen. ggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatet er uttjent, skal man bruke godkjent gjenvinningsfirma. Den gjenvinnbare vekten for GOLD er ca. 94 %. Swegon B er tilsluttet REP-registeret, nr Kontakt Swegon B, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt..5 Type varmeveksler GOLD leveres med enten roterende varmeveksler, platevarmeveksler eller batterivarmeveksler. Hvis et avsnitt, en funksjon osv. bare gjelder en type varmeveksler, markeres dette med symboler som vist under: Roterende varmeveksler Platevarmeveksler Batterivarmeveksler Med forbehold om endringer. 3

4 NO.GOLDSK ggregatenes deler.6. GOLD RX med roterende varmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. a Uteluft Tilluft vtrekksluft vkast GOLD 04 40: ggregatet leveres i høyreversjon i.h.t. Fig. a. GOLD 50 80: ggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. GOLD 4 80: ggregatet i.h.t. Fig. a viser vifteplassering. ggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon vtrekksluft) 2 VKST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 vtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* 5 Trykkgiver tilluftsfilter* 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 vtrekksluftsfilter* 9 Justeringsplate (ved venstreversjon venstre filterdel) 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) 4 Fig. b Venstreversjon VTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 2 TILLUFT* (ved venstreversjon vkast) 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Varmegjenvinner 6 Drivmotor varmegjenvinner 7 Giver rotasjonsvakt 8 Styreenhet varmegjenvinner 9 Trykkgiver tilluftsvifte* 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* 2 Giver avtrekksluftstemperatur* 22 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer Med forbehold om endringer.

5 NO.GOLDSK GOLD PX med platevarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. 2a Uteluft Tlluft vtrekksluft vkast Fig. 2b Venstreversjon ggregatet leveres i høyre- eller venstreversjon iflg. Fig. 2a og 2b. Ved venstreversjon (Fig. 2b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse VKST* (ved venstreversjon Tilluft) 2 UTELUFT* (ved venstreversjon vtrekksluft) 3 Trykkgiver tilluftsfilter* 4 Tilluftsfilter* 5 Giver utelufttemperatur* 6 Elskap med styreenhet 7 Justeringsenhet, avstengnings- og bypasspjeld 8 Håndterminal 9 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 0 vtrekksluftsfilter* Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) 2 VTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 3 TILLUFT* (ved venstreversjon vkast) 4 vtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 5 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* 6 Giver frostbeskyttelse 7 Platevarmeveksler med bypass- og avstengningsspjeld 8 Trykkgiver tilluftsvifte* 9 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* 20 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 2. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 22. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 23. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. Med forbehold om endringer. 5

6 NO.GOLDSK GOLD CX med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon, vifteplassering Fig. 3a Uteluft Tlluft vtrekksluft vkast Fig. 3b Uteluft Tilluft vtrekksluft vkast ggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. 3a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. ggregatet i.h.t. Fig. 3a viser vifteplassering. ggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. 3b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon vtrekksluft) 2 VKST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 vtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* 5 Trykkgiver tilluftsfilter* 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 vtrekksluftsfilter* 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) VTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 2 TILLUFT* (ved venstreversjon vkast) Fig. 3b Venstreversjon, vifteplassering 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Batterivarmeveksler med rørkoblingsenhet 6 Ventilregulator 7 Temperaturgiver for frostbeskyttelse 8 Sirkulasjonspumpe 9 Trykkgiver tilluftsvifte* 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* 2 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 22 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 23. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 24. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 25. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. 6 Med forbehold om endringer.

7 NO.GOLDSK SIKKERHETSINSTRUKSJONER Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller deler på grunn av feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien dersom disse instruksjonene ikke er blitt fulgt. dvarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med el-installering av aggregatet eller tilkopling av eksterne funksjoner. 2. Sikkerhetsbryter/ hovedstrømbryter På størrelse 04/05, 08, 4/20 og 25/30 er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på koplingsdekselet. På størrelse 35/40, 50/60 og 70/80 med roterende varmeveksler er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på døren på aggregatets midtseksjon. På størrelse 35/40 med batterivarmeveksler er sikkerhetsbryteren plassert på venstre side av elskapet på aggregatets midtseksjon. På størrelse 50/60 og 70/80 med batterivarmeveksler er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling under elskapet på aggregatets midtseksjon. ggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid, hvis det ikke er angitt annet i instruksjonene. 2.2 Risikoer dvarsel Ved inngrep må det kontrolleres at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul, drivhjul for eventuell roterende varmeveksler og bypass-/avstengningsspjeld for eventuell platevarmeveksler. De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for viftene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er koplet til vifteutløp, skal disse utstyres med berøringsvern (trådnett). dvarsel Inspeksjon på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. For å stoppe aggregatet ved normal drift brukes stoppknappen på håndterminalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå opp. 2.3 Berøringsvern Elskapets lokk fungerer som berøringsvern på størrelse 04/05 og 08 med roterende varmeveksler samt på alle størrelser med plate- eller batterivarmeveksler. På størrelse 4/20, 25/30, 35/40, 50/60 og 70/80 med roterende varmeveksler fungerer den låsbare døren over elskapet som berøringsvern. Berøringsvern skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. dvarsel Spenningen til aggregatet skal brytes med sikkerhetsbryteren før berøringsvernet fjernes. Ved drift skal alltid berøringsvernene være montert, samtlige inspeksjonsluker skal være stengt, og koplingsdekselet på aggregatets overside skal være montert. 2.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarmeveksler. Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljøstasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta, og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kontakt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min). Ved søl på hud, vask med såpe og vann. 3 IGNGSETTING 3. Generelt Rekkefølge ved igangsetting:. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. 2. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I). 3. Velg ønsket språk, hvis dette ikke er gjort allerede. Se 5.2 eller ggregatet har en fabrikk som gjør at det er kjøreklart. Se 9.2 Igangsettingsprotokoll. Disse ene må imidlertid ofte justeres for den aktuelle installasjonen. Programmer koplingsur, driftsfall, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel 4 5. Velg om luftmengdeenheten skal være l/s, m 3 /t eller m 3 /s (INSTLLSJONSNIVÅ i menyen HÅNDTERMINL). Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. 5. ktiver ved behov manuell eller autodrift (HOVED- MENY) eller lås viftenes turtall (meny LUFTJUSTERING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til vslutt med filterkalibrering i henhold til Med forbehold om endringer. 7

8 NO.GOLDSK Justering av kanalsystem og luftenhet For å unngå unødvendig energiforbruk på viftene, er det viktig at trykkfallet i systemet holdes på lavest mulig nivå. Det er også viktig at kanalsystem og luftenhet er riktig justert fra et komfortsynspunkt. Ved justering av enhet og kanalsystem til GOLD er det hensiktsmessig å følge proporsjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at forholdet mellom luftmengdene i grenkanalene forblir konstant selv om man endrer luftmengden i stamkanalene. Det samme forholdet gjelder for luftenhetene i installasjonen. Ved justering av kanalsystemet er det mulig å låse viftenes turtall på aggregatet ved en bestemt innstilt luftmengde, se Rekkefølge Systemet justeres i denne rekkefølgen.. Justering av luftenhetene i hver grenkanal. 2. Justering av grenkanaler. 3. Justering av stamkanaler rbeidsgang. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne. 2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luftmengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stamkanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld. Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent. 3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da trykker luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft. 4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERNSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall, og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet. 5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme forholdstall som referanseenheten. OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenheten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn. 6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall og juster luftenheten der, osv. OBS! lle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtlige luftenheter er justert. 7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall, gjør som punkt Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte. Se også Eksempel på justering under. Eksempel på justering Begynn med å justere kanalgren B siden denne har høyest forholdstall. Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall, og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholdstall. Juster luftenheten i grenkanal. Her er luftenhet 3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet 4 (referanseenheten) til enhet 3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet 4. Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet. 8 q p = prosjektert luftmengde (l/s) q m = målt luftmengde (l/s) K (Kvot) = q m q p Med forbehold om endringer.

9 NO.GOLDSK Justering av trykkbalanse (gjelder aggregat med rot. varmeveksler) 3.3. Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsingssektor skal fungere korrekt, skal det være et visst undertrykk i avtrekksluftsdelen. Derved sikrer man at avtrekksluft ikke føres over i tilluften. Justering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert og alle enheter er luftjustert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftsmengde som råder ved normal drift av aggregatet Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justeringsplater som er montert i avtrekksluftsinnløpet. Justeringsplatene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftskanalen er tilkoplet. Kople en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. ggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nærmest avtrekksluftskanalen, skal brukes. Den blå trykkmålenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hhvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen. Trykkmåleniplene finnes for størrelse ved koplingsdekselet, og for størrelse 4 80 innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre. Legg merke til at begge trykkmåleniplene måler undertrykk. MÅLTE VERDIER Undertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig. Justeringsplater GOLD GOLD 4-80 plate -3 plåtar STENG ÅPNE Trykkmålenipler lekkasjeretning (ggregat i høyreversjon) GOLD (blå) + (hvit) STENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater) ÅPNE (Ta ut justeringsplater) VTREKKSLUFT VVIK Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger:. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksluftsfilteret og skyv frem (steng) justeringsplatene litt i avtrekksluftsinntaket. 2. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet. 3. Mål trykkene. Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0 20 Pa). 4. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er stører enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblåsingsluftmengden større enn beregnet. Dette innebærer at den virkelige avtrekkslufsmengden vil avvike fra den innstilte avtrekksluftsmengden. vviket øker med økende trykkforskjell. vviket kan kompenseres ved å øke avtrekksluftsmengden. Trykkforskjell under 00 Pa behøver normalt ikke å kompenseres. GOLD 4-80 (blå) + (hvit) VTREKKS- LUFT Med forbehold om endringer. 9

10 NO.GOLDSK Sikre renblåsingsluftmengde Hvis aggregatets normale tilluftsmengde er mindre enn verdien i tabellen nedenfor, kan det være nødvendig å øke undertrykket i avtrekksluftsdelen for å sikre riktig renblåsingsluftmengde. Kople trykkmålere til de ytre blå niplene på hver side av varmeveksleren, og kontroller dermed trykkforskjellen mellom uteluftssiden og avtrekksluftssiden ved varmeveksleren. Se illustrasjon til høyre. vtrekksluftssiden skal ha en trykkforskjell som er lik eller høyere enn anbefalt minimum trykkforskjell i tabellen under. Hvis trykkforskjellen er lavere, juster ved hjelp av justeringsplatene i avtrekksluftsinntaket i.h.t. punkt 4 i avsnitt Trykkmålenipler renblåsingsmengde (ggregat i høyreversjon) blå blå GOLD VTREKKSLUFT GOLD Min. nbefalt størrelse tilluftsmengde min. trykkforskjell m 3 /s Pa 04/05 0, , /20, /30, /40 2,5 5 50/60 2, /80 2,75 65 blå blå VTREKKS- LUFT GOLD Med forbehold om endringer.

11 NO.GOLDSK HÅNDTERMINL OG MENYHÅNDTERING 4. Håndterminal 4.. Generelt Håndterminalen består av en innkapslet styreboks med en 3 m lang kabel som koples til aggregatet med hurtigkopling. På håndterminalen fins det et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikeringslampe (lysdiode) for alarmer. *GOLD* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? 4..2 Knapper Knappene har følgende funksjoner: ENTER bekrefter valg av markert funksjon og går til neste dypere menynivå. ESCPE går tilbake til foregående meny. PIL OPP eller VENSTRE. PIL NED eller HØYRE. REDUSERER verdien for den markerte en. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter. ØKER verdien for den markerte en. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter Display Displayet har 4 rader. Mange menyer har flere rader, og disse vises rad for rad når man trykker på knappen PIL NED. Posisjonsviseren angir hvor i menyen man befinner seg. *GOLD* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? MN/UTO. DRIFT INNSTILLINGER Posisjonsviser 4..4 Forkortelser Følgende forkortelser brukes generelt i menyene: TL = Tilluft (f.eks: VIFTE TL = Vifte tilluft) L = vtrekksluft UTE = Uteluft ROM = Rom FV = Frostvakt VVX = Varmegjenvinner Med forbehold om endringer.

12 NO.GOLDSK Menyoversikt HOVED- MENY (Kapittel 5) *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? *GOLD RX* TIR 4:40 MNUELL DRIFT STOPP? MN/UTO. DRIFT *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP? MN/UTO. DRIFT INNSTILLINGER UTODRIFT MNUELL LVFRT MNUELL HØYFRT BRUKERNIVÅ (Kapittel 6) TEMPERTUR LUFTM./TRYKK *TEMPERTUR* VLESING INNSTILLING KOPLINGSUR *LUFTM./TRYKK* VLESING INNSTILLING FILTER *KOPLINGSUR* TID/DTO TIDSKNL ÅRSKNL LUFTJUSTERING *FILTER* VLESING KLIBRERING LRM *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTLL TID: 0 h *LRM* KTUELL LRM LRMHISTORIKK INSTLLSJONSNIVÅ (Kapittel 7-5) INSTLLERING 2 Med forbehold om endringer.

13 NO.GOLDSK HOVEDMENY 5. Generelt Hovedmenyen vises normalt hvis ingen annen meny er valgt. Programmet går automatisk tilbake til hovedmenyen etter 30 minutter. Innholdet i menyen varierer, avhengig av valgt driftstype, andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftsfallet, samt eventuelle utløste alarmer. 5.2 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgmeny. Velg ønsket språk. Endring av språk senere, eller hvis man kom til å velge feil språk, gjøres på INSTLLSJONSNIVÅ under HÅNDTERMINL. Se Endring av drift Fra hovedmenyen skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. ggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? *GOLD RX* TIR 4:40 MNUELL DRIFT STOPP? MN/UTO. DRIFT *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP? MN/UTO. DRIFT INNSTILLINGER BRUKERNIVÅ INSTLLSJONSNIVÅ UTODRIFT MNUELL LVFRT MNUELL HØYFRT Ved start av aggregatet vises menyer for de ulike forsinkelsene som inngår i startsekvensen. Se også 9.., Startsekvens. 5.4 Innstillinger Ved å velge INNSTILLINGER på hovedmenyen kommer man videre til Brukernivå og Installasjonsnivå. Se Kapittel 6. Med forbehold om endringer. 3

14 NO.GOLDSK BRUKERNIVÅ 6. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturer bør aggregatet stoppes før endringen utføres. 6.. vlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi s- Fabrikkområde Trinn Knekkpunkt 5-23 C* 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) L/TL-differanse -5 C* 3 C FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Kurven har tre justerbare knekkpunkter. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi s- Fabrikkområde vtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X 0-40 C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y 0-40 C 8 C Y C 4 C TILLUFTSREGULERING Verdi s- Fabrikkområde Børverdi tilluftstemperatur 5-40 C* 2,5 C VTREKKSLUFTSREGULERING Verdi s- Fabrikkområde Børverdi avtr.lufts-/romtemp C* 2,5 C Min tilluftstemperatur 3-25 C* 5 C Maks tilluftstemperatur 8-45 C* 28 C *) Innstillingsområde kan endres. Se 3.3, Min-/maks-. TEMPERTUR *TEMPERTUR* VLESING INNSTILLING *TEMPERTUR* VLESING INNSTILLING FRT-REGULERING FRT-regulering Børverdi tilluftstemperatur C FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C Trinn FRT-REGULERING 2 vtrekksluftstemperatur C TILLUFT-REGULERING L-/TL-differanse L/ROM-REGULERING Knekkpunkt X = vtrekksluftstemperatur C 2 3 Trinn Trinn 2 Trinn 3 4 Med forbehold om endringer.

15 NO.GOLDSK Luftmengde/trykk Grunnfunksjoner stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.3, der funksjoner for luftmengde/-trykk er grundig beskrevet. LUFTM./TRYKK *LUFTM./TRYKK* VLESING INNSTILLING 6.2. vlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner på INSTLLSJONSNIVÅ samt min- og maksluftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). vhengig av valgt funksjon kan skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /t), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). LVFRT Skal alltid stilles inn. Verdien for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lav hastighet kan stilles inn som 0, det vil si at viften står stille. HØYFRT Skal alltid stilles inn. Verdien eller trykket for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. MKSFRT Er bare aktuelt ved funksjonene trykkregulering, forsering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Verdien for maksfart kan ikke være lavere enn verdien for høyfart. *LUFTM./TRYKK* VLESING INNSTILLING LVFRT HØYFRT MKSFRT MIN/MKSFRT MIN/MKSFRT Er bare aktuelt ved funksjonen behovsstyring. Laveste og høyeste luftmengde stilles inn for de respektive viftene. Dette innebærer at viftene ikke arbeider utenfor disse grensene uansett behov. Min-/maks-luftmengder LUFTMENGDE min LUFTM samtlige VVX maks LUFTM ROTErEnde vvx maks LUFTM plate-vvx * Ved avrundes verdien til nærmest innstillbare trinn. maks LUFTM batteri-vvx minste TRINN STØRRELSE m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , ,0 5040, ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 Med forbehold om endringer. 5

16 NO.GOLDSK Koplingsur Grunnfunksjoner for koplingsuret stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. TID/DTO ktuell dato og tid kan stilles inn og ved behov justeres. Koplingsuret tar automatisk hensyn til skuddår. utomatisk veksling mellom sommertid/vintertid i henhold til EU-standard er forhåndsinnstilt. Denne vekslingen kan blokkeres på INSTLLSJONSNIVÅ under FUNKSJONER/ DRIFT. TIDKNL Tider og dager stilles inn når aggregatet skal gå på høyfart, lavfart eller være stoppet. Åtte ulike tidkanaler kan stilles inn. For samme driftstider hver dag i uken (man søn) holder det å programmere en tidkanal. Ulike driftstider for ulike ukedager programmeres i separate tidkanaler (man fre, lør søn eller man, tir, ons etc.). ÅRSKNL Med årskanaler kan man stille inn avvikende driftstider for deler av året, for eksempel ved lengre ferier. Åtte ulike årskanaler kan stilles inn. Tiden stilles inn som 00:00 23:59 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. Funksjoner for sommernattkjøling, forlenget drift med flere fungerer også når årskanalen er aktiv. KOPLINGSUR *KOPLINGSUR* TID/DTO TIDSKNL ÅRSKNL Verdi s- fabrikkområde TID/DTO Dag Man-Søn utomatisk Tid 00:00-23:59 ktuell Dato Dag/Mnd/År ktuell TIDKNL -8 Drift Lavfart/Høyfart* Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Ikke aktiv Ikke aktiv Man, Tir, Ons etc Man-Søn Man-Fre Lør-Søn ÅRSKNL -8 Drift Ikke aktiv Ikke aktiv Stopp/Lavfart/Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Fra Dag/Mnd/År 0/0/2005 Til Dag/Mnd/År 0/0/2005 *) Viser Stopp/Lavfart/Høyfart hvis denne funksjonen er valgt på INSTLLSJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT. 6.4 Filter (og avfrostingsfunksjon roterende varmeveksler) 6.4. vlesing Ved avlesing av filterstatus viser den første verdien aktuelt trykk og den andre verdien aktuell alarmgrense Kalibrering filter Kalibrering av filter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter ved hvert bytte av filter. Kalibrering skal aktiveres for både tilluft og avtrekksluft hvis begge filtrene er byttet, eller for bare en luftretning hvis bare ett filter er byttet. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på høyfart i ca. 3 minutter. Etter at filterkalibrering er utført, tillates en ny trykkøkning (=tetting av filtrene) på 00 Pa, hvoretter alarm ved tilsmusset filter avgis. larmgrensen kan endres på INSTL- LSJONSNIVÅ under LRMINNSTILLINGER. FILTER *FILTER* VLESING KLIBRERING *FILTER* VLESING KLIBRERING *FILTERKLIBRERING* KLIBRERING TL+L KLIBRERING TL KLIBRERING L KLIBRERING VVX Kalibrering roterende varmeveksler Hvis tilbehøret avfrostingsfunksjon for varmeveksler er installert (se 8.5..), skjer kalibrering i denne menyen. Når kalibrering VVX aktiveres, kjøres viftene opp til høy hastighet i ca. 3 minutter. 6 Med forbehold om endringer.

17 NO.GOLDSK Luftjustering Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer og enheter. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge STOPP på menyen eller ved å endre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTLL TID: 0 h 6.6 larm Hvis alarm inntreffer, vises dette i håndterminalen, både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menyen gir en hurtigavlesing av alarmer. LRM *LRM* KTUELL LRM LRMHISTORIKK KTUELL LRM Viser alarmer som er aktive, men ennå ikke har avgitt alarmsignal i displayet. Dette gjelder alarmer som har lang forsinkelsestid, for eksempel luftmengde- eller temperaturalarmer. LRMHISTORIKK De 0 sist utløste alarmene vises. Innstillinger av alarmer gjøres på INSTLLSJONS- NIVÅ under LRMINNSTILLINGER. For komplett beskrivelse av alarmer, se kapittel 7. Med forbehold om endringer. 7

18 NO.GOLDSK INSTLLSJONSNIVÅ 7. Menyoversikt INSTLLERING *INSTLLERING* KODE: Kode = FUNKSJONER VLESING MNUELL TEST LRMINNSTILLINGER HÅNDTERMINL KOMMUNIKSJON SERVICENIVÅ Kapittel 9 utomatiske funksjoner *FUNKSJONER* TEMPERTUR LUFTM./TRYKK DRIFT VRME KJØLING FUKT IQnomic Plus *VLESING* TEMPERTUR VIFTER VRMEVEKSLER REGULERINGSSIGN. INN-/UTGNGER FUKTIGHET IQnomic Plus DRIFTSTID PROGRMVERSJONER *MNUELL TEST* TEMPERTUR VIFTER VRMEVEKSLER ETTERVRME EKSTR REG. SEKV. KJØLING INN-/UTGNGER IQnomic Plus *LRM INNSTILLING* BRNNLRM EKSTERNE LRM LRMGRENSER Kapittel 8 Kapittel 0 Kapittel Kapittel 2 LRMPRIORITET *HÅNDTERM. INNST* SPRÅK/LNGUGE LUFTM. ENHET MIN/MKS INNSTILL. Kapittel 3 GRUNNINNSTILLING. *KOMMUNIKSJON* EI-232 EI-485 ETHERNET Kapittel 4 *SERVICENIVÅ* KOD: Kapittel 5 8 Med forbehold om endringer.

19 NO.GOLDSK FUNKSJONER 8. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. OBS! Ved store forandringer av temperaturer bør aggregatet stoppes før endringen utføres. 8.2 Temperaturregulering Velg FRT-regulering, Tilluftsregulering eller vtrekksluftsregulering. Hvis FRT-regulering velges, velger man mellom og 2. Reguleringssekvens for FRT-regulering og Tilluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. 3. Hvis ettervarmingsbatteri ikke er installert, eller når heller ikke ettervarmebatteriets effekt er tilstrekkelig, nedreguleres aggregatets tilluftsmengde automatisk og trinnløst. En nøytralsone kan stilles inn, som tillater en lavere børverdi for tilluftstemperaturen før nedregulering begynner. Se Når tilluftsmengden nedreguleres, får varmegjenvinneren overskudd på varm avtrekksluft, og klarer å holde ønsket tilluftstemperatur. Lokalene får ved denne nedreguleringen av tilluft et undertrykk, og uteluft tas i stedet inn gjennom utettheter ved for eksempel dører og vinduer. Denne uteluften varmes opp av lokalenes ordinære varmesystem. Nedreguleringen skjer fra aktuell innstilt luftmengde (høyfart eller lavfart), ned til halvparten av denne luftmengden. Nedreguleringen begrenses også av aggregatets minste luftmengde. Når innstilt luftmengde for lavfart ligger nær minimum luftmengde, blir effekten av nedreguleringen liten. INSTLLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERTUR LUFTM./TRYKK DRIFT VRME KJØLING FUKT IQnomic Plus * TEMPERTUR * TEMPERTUR REG. UTEKOMPENSERING SOMMERNTTKJØLING INT. NTTVRME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTR REG. SEKVENS EKST. GIVER Reguleringssekvens for vtrekksluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. Med forbehold om endringer. 9

20 NO.GOLDSK FRT-regulering Med FRT-regulering menes avtrekksluftsrelatert tilluftstemperaturregulering. Dette innebærer at tilluftens temperatur reguleres i forhold til avtrekksluftens temperatur. Tilluftstemperaturen reguleres normalt til å være noen grader lavere enn avtrekksluftstemperaturen. Dermed utnyttes varmegjenvinneren optimalt, noe som innebærer meget god driftsøkonomi. Det er fornuftig å bruke FRTregulering når lokalene har varmeoverskudd, for eksempel fra maskiner, belysning eller mennesker, og har tilluftsenheter som er egnet for undertemperert luft. FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. Kurvens trinn, knekkpunkt og L/TL-differanse kan endres på BRUKERNIVÅ under TEMPERTURINNSTILLING. Verdi s- Fabrikkområde Trinn Knekkpunkt 5-23 C 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) L/TL-Differanse -5 C 3 C FRT-regulering Børverdi tilluftstemperatur C L-/TL-differanse Knekkpunkt Trinn Trinn vtrekksluftstemperatur C Trinn 2 Trinn 3 Fabrikk innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (knekkpunkt) reguleres børverdien for tilluftstemperatur automatisk til å være 2 C (L/TL-differanse) lavere. Ved avtrekksluftstemperatur over 22 C er børverdien for tilluftstemperatur konstant 6 C (trinn 3). Innstillingsområdet for Knekkpunkt og L/TL-differanse begrenses av Min- og Maks-er på INSTLL- SJONSNIVÅ under HÅNDTERMINL. FRT-REGULERING 2 Brukes når spesielle behov og forhold gjør at den fabrikkinnstilte kurven i FRT-regulering ikke gir ønsket resultat. vhengig av hvilke er som gjøres, kan det være nødvendig at ettervarmebatteri er installert. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. På BRUKERNIVÅ under TEMPERTUR/INNSTILLING finnes følgende smuligheter: Verdi s- Fabrikkområde vtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X 0-40 C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y 0-40 C 8 C Y C 4 C Funksjonene børverdiforskyvning og sommernattkjøling kan også påvirke innstilte temperaturer. FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C X = vtrekksluftstemperatur C Knekkpunkter i.h.t. fabrikk innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 5 C (X) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 20 C (Y). Ved avtrekksluftstemperatur 20 C (X2) er børverdien for tilluftstemperatur 8 C (Y2). Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (X3) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 4 C (Y3) Med forbehold om endringer.

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer