Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80"

Transkript

1 NO.GOLDSK Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer.

2 NO.GOLDSK Innhold GENERELT Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Type varmeveksler ggregatenes deler GOLD RX med roterende varmeveksler GOLD PX med platevarmeveksler GOLD CX med batterivarmeveksler SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsbryter/...7 hovedstrømbryter Risikoer Berøringsvern Glykol IGNGSETTING Generelt Justering av kanalsystem og luftenhet Rekkefølge rbeidsgang Justering av trykkbalanse Generelt Sikre lekkasjeretning Sikre renblåsingsluftmengde HÅNDTERMINL OG MENYHÅNDTERING Håndterminal Generelt Knapper Display Forkortelser Menyoversikt HOVEDMENY Generelt Valg av språk Endring av drift Innstillinger BRUKERNIVÅ Temperatur vlesing Innstilling Luftmengde/trykk vlesing Innstilling Koplingsur Filter vlesing Kalibrering filter Kalibrering roterende varmeveksler Luftjustering larm INSTLLSJONSNIVÅ Menyoversikt FUNKSJONER Temperatur Temperaturregulering FRT-regulering Tilluftsregulering vtrekksluftsregulering Utekompensering Sommernattskjøling Intermittent nattvarme Morning BOOST Børverdiforskyvning Ekstra reguleringssekvens Eksterne temperaturgivere Luftmengde/trykk Vifteregulering Luftmengderegulering Trykkregulering Behovstyring Slavestyring Utekompensering Forsering Nedregulering av tilluftsmengden Justering av slaveviftens luftmengde Drift Koplingsur Forlenget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler vfrosting, roterende varmeveksler Ettervarme Heating BOOST Kjøling Drift Kjøleregulering Mosjonskjøring Reguleringshastighet Utetemperaturgrense Gjenstartstid Kjøl minflow Nøytralsone Cooling BOOST Fukt IQnomic Plus UTOMTISKE FUNKSJONER Generelt Startsekvens Kjølegjenvinning Nullpunktskalibrering Frostvaktfunksjon varmebatteri vann Etterkjøling varmebatteri el Etterkjøring varmeveksler Densitetskorrigert luftmengde Renblåsingsfunksjon Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler Pumpestyring, batterivarmeveksler Frostvern plate-/ batterivarmeveksler VLESING MNUELL TEST LRMINNSTILLINGER Brannalarm Eksterne alarm larmgrenser larmprioritet HÅNDTERMINL Språk/Language Luftmengdeenhet Min-/Maks Grunn KOMMUNIKSJON EI EI Ethernet SERVICENIVÅ VEDLIKEHOLD Filterbytte Demonter filter Monter nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner Vifter og vifterom Funksjonskontroll Bytte av pumpe, rørkoblingsenhet, GOLD CX, størrelse LRMER OG FEILSØKING Generelt og B-alarmer Tilbakestilling av alarmer Endring av alarmer larmbeskrivelse med fabrikker TEKNISKE DT Målopplysninger, GOLD med roterende varmeveksler Målopplysninger, GOLD med platevarmeveksler Målopplysninger, GOLD med batterivarmeveksler Klemmetilkopling størrelse Elektriske data ggregat Vifter Elskap Reguleringsnøyaktighet BILG Forsikring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll Med forbehold om endringer.

3 NO.GOLDSK GENERELT. Bruksområde GOLD er tiltenkt for komfortventilasjon. vhengig av valgt type varmeveksler kan GOLD brukes i lokaler som kontorer, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, boligbygg etc. GOLD med plate-/batterivarmeveksler kan også brukes for ventilasjon av relativt fuktige lokaler, men ikke der fuktigheten kontinuerlig er høy, for eksempel svømmehaller. For å oppnå alle fordelene som GOLD-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. ggregatet skal i sin grunnversjon plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBT brukes. OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 2 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder de respektive momentene. Det finnes produktskilt på aggregatets overside for GOLD størrelse 04 08, og på aggregatets kortside for øvrige størrelser. Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon..2 Mekanisk oppbygning GOLD finnes i 7 fysiske størrelser og 3 luftmengdeområder. Utvendig metall er lakkert i en beige nyanse, NCS- 2005Y20R. Håndtak og øvre del av koplingsdeksel lys grå, NCS S3502-B. Dekorlister og nedre del av koplingsdeksel mørk grå, NCS S600-R90B. Innvendig materiale er hovedsakelig varmforsinket stålplate med 50 mm mellomliggende isolasjon. ggregatene har tillufts- og avtrekksluftsvifter av glassfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Platevarmeveksleren er som standard utstyrt med bypassog avstengningsventil for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens varmegjenvinningsgrad. Batterivarmeveksleren leveres komplett fra fabrikk, inkludert montert rørkoplingsenhet med alle nødvendige komponenter. Systemet er normalt fylt med væske, luftet, justert og funksjonstestet ved levering, men kan også bestilles ufylt for f.eks. ROT-objekter (Renovering/Ombygging/Tilbygg), eller hvis man ønsker annen fylling enn 30 % etylenglykol. Tillufts- og avtrekksluftsvifter er av typen GOLD Wing, en aksi-radiell vifte med bakoverbøyde skovler. Viftene er direktedrevne og har frekvensomformere for trinnløs turtallsregulering..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer..4 Miljødokumentasjon Miljødokumentasjon med demonteringsinstruksjon og miljøvaredeklarasjon inngår som bilag til denne instruksjonen. ggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatet er uttjent, skal man bruke godkjent gjenvinningsfirma. Den gjenvinnbare vekten for GOLD er ca. 94 %. Swegon B er tilsluttet REP-registeret, nr Kontakt Swegon B, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt..5 Type varmeveksler GOLD leveres med enten roterende varmeveksler, platevarmeveksler eller batterivarmeveksler. Hvis et avsnitt, en funksjon osv. bare gjelder en type varmeveksler, markeres dette med symboler som vist under: Roterende varmeveksler Platevarmeveksler Batterivarmeveksler Med forbehold om endringer. 3

4 NO.GOLDSK ggregatenes deler.6. GOLD RX med roterende varmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. a Uteluft Tilluft vtrekksluft vkast GOLD 04 40: ggregatet leveres i høyreversjon i.h.t. Fig. a. GOLD 50 80: ggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. GOLD 4 80: ggregatet i.h.t. Fig. a viser vifteplassering. ggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon vtrekksluft) 2 VKST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 vtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* 5 Trykkgiver tilluftsfilter* 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 vtrekksluftsfilter* 9 Justeringsplate (ved venstreversjon venstre filterdel) 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) 4 Fig. b Venstreversjon VTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 2 TILLUFT* (ved venstreversjon vkast) 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Varmegjenvinner 6 Drivmotor varmegjenvinner 7 Giver rotasjonsvakt 8 Styreenhet varmegjenvinner 9 Trykkgiver tilluftsvifte* 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* 2 Giver avtrekksluftstemperatur* 22 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer Med forbehold om endringer.

5 NO.GOLDSK GOLD PX med platevarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. 2a Uteluft Tlluft vtrekksluft vkast Fig. 2b Venstreversjon ggregatet leveres i høyre- eller venstreversjon iflg. Fig. 2a og 2b. Ved venstreversjon (Fig. 2b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse VKST* (ved venstreversjon Tilluft) 2 UTELUFT* (ved venstreversjon vtrekksluft) 3 Trykkgiver tilluftsfilter* 4 Tilluftsfilter* 5 Giver utelufttemperatur* 6 Elskap med styreenhet 7 Justeringsenhet, avstengnings- og bypasspjeld 8 Håndterminal 9 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 0 vtrekksluftsfilter* Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) 2 VTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 3 TILLUFT* (ved venstreversjon vkast) 4 vtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 5 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* 6 Giver frostbeskyttelse 7 Platevarmeveksler med bypass- og avstengningsspjeld 8 Trykkgiver tilluftsvifte* 9 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* 20 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 2. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 22. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 23. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. Med forbehold om endringer. 5

6 NO.GOLDSK GOLD CX med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon, vifteplassering Fig. 3a Uteluft Tlluft vtrekksluft vkast Fig. 3b Uteluft Tilluft vtrekksluft vkast ggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. 3a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. ggregatet i.h.t. Fig. 3a viser vifteplassering. ggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. 3b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon vtrekksluft) 2 VKST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 vtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* 5 Trykkgiver tilluftsfilter* 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 vtrekksluftsfilter* 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) VTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 2 TILLUFT* (ved venstreversjon vkast) Fig. 3b Venstreversjon, vifteplassering 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Batterivarmeveksler med rørkoblingsenhet 6 Ventilregulator 7 Temperaturgiver for frostbeskyttelse 8 Sirkulasjonspumpe 9 Trykkgiver tilluftsvifte* 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* 2 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 22 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 23. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 24. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 25. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. 6 Med forbehold om endringer.

7 NO.GOLDSK SIKKERHETSINSTRUKSJONER Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller deler på grunn av feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien dersom disse instruksjonene ikke er blitt fulgt. dvarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med el-installering av aggregatet eller tilkopling av eksterne funksjoner. 2. Sikkerhetsbryter/ hovedstrømbryter På størrelse 04/05, 08, 4/20 og 25/30 er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på koplingsdekselet. På størrelse 35/40, 50/60 og 70/80 med roterende varmeveksler er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på døren på aggregatets midtseksjon. På størrelse 35/40 med batterivarmeveksler er sikkerhetsbryteren plassert på venstre side av elskapet på aggregatets midtseksjon. På størrelse 50/60 og 70/80 med batterivarmeveksler er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling under elskapet på aggregatets midtseksjon. ggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid, hvis det ikke er angitt annet i instruksjonene. 2.2 Risikoer dvarsel Ved inngrep må det kontrolleres at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul, drivhjul for eventuell roterende varmeveksler og bypass-/avstengningsspjeld for eventuell platevarmeveksler. De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for viftene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er koplet til vifteutløp, skal disse utstyres med berøringsvern (trådnett). dvarsel Inspeksjon på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. For å stoppe aggregatet ved normal drift brukes stoppknappen på håndterminalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå opp. 2.3 Berøringsvern Elskapets lokk fungerer som berøringsvern på størrelse 04/05 og 08 med roterende varmeveksler samt på alle størrelser med plate- eller batterivarmeveksler. På størrelse 4/20, 25/30, 35/40, 50/60 og 70/80 med roterende varmeveksler fungerer den låsbare døren over elskapet som berøringsvern. Berøringsvern skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. dvarsel Spenningen til aggregatet skal brytes med sikkerhetsbryteren før berøringsvernet fjernes. Ved drift skal alltid berøringsvernene være montert, samtlige inspeksjonsluker skal være stengt, og koplingsdekselet på aggregatets overside skal være montert. 2.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarmeveksler. Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljøstasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta, og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kontakt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min). Ved søl på hud, vask med såpe og vann. 3 IGNGSETTING 3. Generelt Rekkefølge ved igangsetting:. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. 2. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I). 3. Velg ønsket språk, hvis dette ikke er gjort allerede. Se 5.2 eller ggregatet har en fabrikk som gjør at det er kjøreklart. Se 9.2 Igangsettingsprotokoll. Disse ene må imidlertid ofte justeres for den aktuelle installasjonen. Programmer koplingsur, driftsfall, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel 4 5. Velg om luftmengdeenheten skal være l/s, m 3 /t eller m 3 /s (INSTLLSJONSNIVÅ i menyen HÅNDTERMINL). Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. 5. ktiver ved behov manuell eller autodrift (HOVED- MENY) eller lås viftenes turtall (meny LUFTJUSTERING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til vslutt med filterkalibrering i henhold til Med forbehold om endringer. 7

8 NO.GOLDSK Justering av kanalsystem og luftenhet For å unngå unødvendig energiforbruk på viftene, er det viktig at trykkfallet i systemet holdes på lavest mulig nivå. Det er også viktig at kanalsystem og luftenhet er riktig justert fra et komfortsynspunkt. Ved justering av enhet og kanalsystem til GOLD er det hensiktsmessig å følge proporsjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at forholdet mellom luftmengdene i grenkanalene forblir konstant selv om man endrer luftmengden i stamkanalene. Det samme forholdet gjelder for luftenhetene i installasjonen. Ved justering av kanalsystemet er det mulig å låse viftenes turtall på aggregatet ved en bestemt innstilt luftmengde, se Rekkefølge Systemet justeres i denne rekkefølgen.. Justering av luftenhetene i hver grenkanal. 2. Justering av grenkanaler. 3. Justering av stamkanaler rbeidsgang. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne. 2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luftmengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stamkanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld. Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent. 3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da trykker luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft. 4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERNSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall, og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet. 5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme forholdstall som referanseenheten. OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenheten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn. 6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall og juster luftenheten der, osv. OBS! lle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtlige luftenheter er justert. 7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall, gjør som punkt Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte. Se også Eksempel på justering under. Eksempel på justering Begynn med å justere kanalgren B siden denne har høyest forholdstall. Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall, og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholdstall. Juster luftenheten i grenkanal. Her er luftenhet 3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet 4 (referanseenheten) til enhet 3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet 4. Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet. 8 q p = prosjektert luftmengde (l/s) q m = målt luftmengde (l/s) K (Kvot) = q m q p Med forbehold om endringer.

9 NO.GOLDSK Justering av trykkbalanse (gjelder aggregat med rot. varmeveksler) 3.3. Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsingssektor skal fungere korrekt, skal det være et visst undertrykk i avtrekksluftsdelen. Derved sikrer man at avtrekksluft ikke føres over i tilluften. Justering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert og alle enheter er luftjustert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftsmengde som råder ved normal drift av aggregatet Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justeringsplater som er montert i avtrekksluftsinnløpet. Justeringsplatene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftskanalen er tilkoplet. Kople en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. ggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nærmest avtrekksluftskanalen, skal brukes. Den blå trykkmålenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hhvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen. Trykkmåleniplene finnes for størrelse ved koplingsdekselet, og for størrelse 4 80 innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre. Legg merke til at begge trykkmåleniplene måler undertrykk. MÅLTE VERDIER Undertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig. Justeringsplater GOLD GOLD 4-80 plate -3 plåtar STENG ÅPNE Trykkmålenipler lekkasjeretning (ggregat i høyreversjon) GOLD (blå) + (hvit) STENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater) ÅPNE (Ta ut justeringsplater) VTREKKSLUFT VVIK Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger:. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksluftsfilteret og skyv frem (steng) justeringsplatene litt i avtrekksluftsinntaket. 2. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet. 3. Mål trykkene. Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0 20 Pa). 4. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er stører enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblåsingsluftmengden større enn beregnet. Dette innebærer at den virkelige avtrekkslufsmengden vil avvike fra den innstilte avtrekksluftsmengden. vviket øker med økende trykkforskjell. vviket kan kompenseres ved å øke avtrekksluftsmengden. Trykkforskjell under 00 Pa behøver normalt ikke å kompenseres. GOLD 4-80 (blå) + (hvit) VTREKKS- LUFT Med forbehold om endringer. 9

10 NO.GOLDSK Sikre renblåsingsluftmengde Hvis aggregatets normale tilluftsmengde er mindre enn verdien i tabellen nedenfor, kan det være nødvendig å øke undertrykket i avtrekksluftsdelen for å sikre riktig renblåsingsluftmengde. Kople trykkmålere til de ytre blå niplene på hver side av varmeveksleren, og kontroller dermed trykkforskjellen mellom uteluftssiden og avtrekksluftssiden ved varmeveksleren. Se illustrasjon til høyre. vtrekksluftssiden skal ha en trykkforskjell som er lik eller høyere enn anbefalt minimum trykkforskjell i tabellen under. Hvis trykkforskjellen er lavere, juster ved hjelp av justeringsplatene i avtrekksluftsinntaket i.h.t. punkt 4 i avsnitt Trykkmålenipler renblåsingsmengde (ggregat i høyreversjon) blå blå GOLD VTREKKSLUFT GOLD Min. nbefalt størrelse tilluftsmengde min. trykkforskjell m 3 /s Pa 04/05 0, , /20, /30, /40 2,5 5 50/60 2, /80 2,75 65 blå blå VTREKKS- LUFT GOLD Med forbehold om endringer.

11 NO.GOLDSK HÅNDTERMINL OG MENYHÅNDTERING 4. Håndterminal 4.. Generelt Håndterminalen består av en innkapslet styreboks med en 3 m lang kabel som koples til aggregatet med hurtigkopling. På håndterminalen fins det et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikeringslampe (lysdiode) for alarmer. *GOLD* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? 4..2 Knapper Knappene har følgende funksjoner: ENTER bekrefter valg av markert funksjon og går til neste dypere menynivå. ESCPE går tilbake til foregående meny. PIL OPP eller VENSTRE. PIL NED eller HØYRE. REDUSERER verdien for den markerte en. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter. ØKER verdien for den markerte en. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter Display Displayet har 4 rader. Mange menyer har flere rader, og disse vises rad for rad når man trykker på knappen PIL NED. Posisjonsviseren angir hvor i menyen man befinner seg. *GOLD* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? MN/UTO. DRIFT INNSTILLINGER Posisjonsviser 4..4 Forkortelser Følgende forkortelser brukes generelt i menyene: TL = Tilluft (f.eks: VIFTE TL = Vifte tilluft) L = vtrekksluft UTE = Uteluft ROM = Rom FV = Frostvakt VVX = Varmegjenvinner Med forbehold om endringer.

12 NO.GOLDSK Menyoversikt HOVED- MENY (Kapittel 5) *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? *GOLD RX* TIR 4:40 MNUELL DRIFT STOPP? MN/UTO. DRIFT *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP? MN/UTO. DRIFT INNSTILLINGER UTODRIFT MNUELL LVFRT MNUELL HØYFRT BRUKERNIVÅ (Kapittel 6) TEMPERTUR LUFTM./TRYKK *TEMPERTUR* VLESING INNSTILLING KOPLINGSUR *LUFTM./TRYKK* VLESING INNSTILLING FILTER *KOPLINGSUR* TID/DTO TIDSKNL ÅRSKNL LUFTJUSTERING *FILTER* VLESING KLIBRERING LRM *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTLL TID: 0 h *LRM* KTUELL LRM LRMHISTORIKK INSTLLSJONSNIVÅ (Kapittel 7-5) INSTLLERING 2 Med forbehold om endringer.

13 NO.GOLDSK HOVEDMENY 5. Generelt Hovedmenyen vises normalt hvis ingen annen meny er valgt. Programmet går automatisk tilbake til hovedmenyen etter 30 minutter. Innholdet i menyen varierer, avhengig av valgt driftstype, andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftsfallet, samt eventuelle utløste alarmer. 5.2 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgmeny. Velg ønsket språk. Endring av språk senere, eller hvis man kom til å velge feil språk, gjøres på INSTLLSJONSNIVÅ under HÅNDTERMINL. Se Endring av drift Fra hovedmenyen skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. ggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP MNUELL DRIFT STOPP? *GOLD RX* TIR 4:40 MNUELL DRIFT STOPP? MN/UTO. DRIFT *GOLD RX* TIR 4:40 STOPP? MN/UTO. DRIFT INNSTILLINGER BRUKERNIVÅ INSTLLSJONSNIVÅ UTODRIFT MNUELL LVFRT MNUELL HØYFRT Ved start av aggregatet vises menyer for de ulike forsinkelsene som inngår i startsekvensen. Se også 9.., Startsekvens. 5.4 Innstillinger Ved å velge INNSTILLINGER på hovedmenyen kommer man videre til Brukernivå og Installasjonsnivå. Se Kapittel 6. Med forbehold om endringer. 3

14 NO.GOLDSK BRUKERNIVÅ 6. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturer bør aggregatet stoppes før endringen utføres. 6.. vlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi s- Fabrikkområde Trinn Knekkpunkt 5-23 C* 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) L/TL-differanse -5 C* 3 C FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Kurven har tre justerbare knekkpunkter. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi s- Fabrikkområde vtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X 0-40 C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y 0-40 C 8 C Y C 4 C TILLUFTSREGULERING Verdi s- Fabrikkområde Børverdi tilluftstemperatur 5-40 C* 2,5 C VTREKKSLUFTSREGULERING Verdi s- Fabrikkområde Børverdi avtr.lufts-/romtemp C* 2,5 C Min tilluftstemperatur 3-25 C* 5 C Maks tilluftstemperatur 8-45 C* 28 C *) Innstillingsområde kan endres. Se 3.3, Min-/maks-. TEMPERTUR *TEMPERTUR* VLESING INNSTILLING *TEMPERTUR* VLESING INNSTILLING FRT-REGULERING FRT-regulering Børverdi tilluftstemperatur C FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C Trinn FRT-REGULERING 2 vtrekksluftstemperatur C TILLUFT-REGULERING L-/TL-differanse L/ROM-REGULERING Knekkpunkt X = vtrekksluftstemperatur C 2 3 Trinn Trinn 2 Trinn 3 4 Med forbehold om endringer.

15 NO.GOLDSK Luftmengde/trykk Grunnfunksjoner stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.3, der funksjoner for luftmengde/-trykk er grundig beskrevet. LUFTM./TRYKK *LUFTM./TRYKK* VLESING INNSTILLING 6.2. vlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner på INSTLLSJONSNIVÅ samt min- og maksluftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). vhengig av valgt funksjon kan skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /t), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). LVFRT Skal alltid stilles inn. Verdien for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lav hastighet kan stilles inn som 0, det vil si at viften står stille. HØYFRT Skal alltid stilles inn. Verdien eller trykket for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. MKSFRT Er bare aktuelt ved funksjonene trykkregulering, forsering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Verdien for maksfart kan ikke være lavere enn verdien for høyfart. *LUFTM./TRYKK* VLESING INNSTILLING LVFRT HØYFRT MKSFRT MIN/MKSFRT MIN/MKSFRT Er bare aktuelt ved funksjonen behovsstyring. Laveste og høyeste luftmengde stilles inn for de respektive viftene. Dette innebærer at viftene ikke arbeider utenfor disse grensene uansett behov. Min-/maks-luftmengder LUFTMENGDE min LUFTM samtlige VVX maks LUFTM ROTErEnde vvx maks LUFTM plate-vvx * Ved avrundes verdien til nærmest innstillbare trinn. maks LUFTM batteri-vvx minste TRINN STØRRELSE m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , ,0 5040, ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,0 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 GOLD , , , ,05 Med forbehold om endringer. 5

16 NO.GOLDSK Koplingsur Grunnfunksjoner for koplingsuret stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. TID/DTO ktuell dato og tid kan stilles inn og ved behov justeres. Koplingsuret tar automatisk hensyn til skuddår. utomatisk veksling mellom sommertid/vintertid i henhold til EU-standard er forhåndsinnstilt. Denne vekslingen kan blokkeres på INSTLLSJONSNIVÅ under FUNKSJONER/ DRIFT. TIDKNL Tider og dager stilles inn når aggregatet skal gå på høyfart, lavfart eller være stoppet. Åtte ulike tidkanaler kan stilles inn. For samme driftstider hver dag i uken (man søn) holder det å programmere en tidkanal. Ulike driftstider for ulike ukedager programmeres i separate tidkanaler (man fre, lør søn eller man, tir, ons etc.). ÅRSKNL Med årskanaler kan man stille inn avvikende driftstider for deler av året, for eksempel ved lengre ferier. Åtte ulike årskanaler kan stilles inn. Tiden stilles inn som 00:00 23:59 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. Funksjoner for sommernattkjøling, forlenget drift med flere fungerer også når årskanalen er aktiv. KOPLINGSUR *KOPLINGSUR* TID/DTO TIDSKNL ÅRSKNL Verdi s- fabrikkområde TID/DTO Dag Man-Søn utomatisk Tid 00:00-23:59 ktuell Dato Dag/Mnd/År ktuell TIDKNL -8 Drift Lavfart/Høyfart* Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Ikke aktiv Ikke aktiv Man, Tir, Ons etc Man-Søn Man-Fre Lør-Søn ÅRSKNL -8 Drift Ikke aktiv Ikke aktiv Stopp/Lavfart/Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Fra Dag/Mnd/År 0/0/2005 Til Dag/Mnd/År 0/0/2005 *) Viser Stopp/Lavfart/Høyfart hvis denne funksjonen er valgt på INSTLLSJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT. 6.4 Filter (og avfrostingsfunksjon roterende varmeveksler) 6.4. vlesing Ved avlesing av filterstatus viser den første verdien aktuelt trykk og den andre verdien aktuell alarmgrense Kalibrering filter Kalibrering av filter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter ved hvert bytte av filter. Kalibrering skal aktiveres for både tilluft og avtrekksluft hvis begge filtrene er byttet, eller for bare en luftretning hvis bare ett filter er byttet. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på høyfart i ca. 3 minutter. Etter at filterkalibrering er utført, tillates en ny trykkøkning (=tetting av filtrene) på 00 Pa, hvoretter alarm ved tilsmusset filter avgis. larmgrensen kan endres på INSTL- LSJONSNIVÅ under LRMINNSTILLINGER. FILTER *FILTER* VLESING KLIBRERING *FILTER* VLESING KLIBRERING *FILTERKLIBRERING* KLIBRERING TL+L KLIBRERING TL KLIBRERING L KLIBRERING VVX Kalibrering roterende varmeveksler Hvis tilbehøret avfrostingsfunksjon for varmeveksler er installert (se 8.5..), skjer kalibrering i denne menyen. Når kalibrering VVX aktiveres, kjøres viftene opp til høy hastighet i ca. 3 minutter. 6 Med forbehold om endringer.

17 NO.GOLDSK Luftjustering Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer og enheter. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge STOPP på menyen eller ved å endre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTLL TID: 0 h 6.6 larm Hvis alarm inntreffer, vises dette i håndterminalen, både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menyen gir en hurtigavlesing av alarmer. LRM *LRM* KTUELL LRM LRMHISTORIKK KTUELL LRM Viser alarmer som er aktive, men ennå ikke har avgitt alarmsignal i displayet. Dette gjelder alarmer som har lang forsinkelsestid, for eksempel luftmengde- eller temperaturalarmer. LRMHISTORIKK De 0 sist utløste alarmene vises. Innstillinger av alarmer gjøres på INSTLLSJONS- NIVÅ under LRMINNSTILLINGER. For komplett beskrivelse av alarmer, se kapittel 7. Med forbehold om endringer. 7

18 NO.GOLDSK INSTLLSJONSNIVÅ 7. Menyoversikt INSTLLERING *INSTLLERING* KODE: Kode = FUNKSJONER VLESING MNUELL TEST LRMINNSTILLINGER HÅNDTERMINL KOMMUNIKSJON SERVICENIVÅ Kapittel 9 utomatiske funksjoner *FUNKSJONER* TEMPERTUR LUFTM./TRYKK DRIFT VRME KJØLING FUKT IQnomic Plus *VLESING* TEMPERTUR VIFTER VRMEVEKSLER REGULERINGSSIGN. INN-/UTGNGER FUKTIGHET IQnomic Plus DRIFTSTID PROGRMVERSJONER *MNUELL TEST* TEMPERTUR VIFTER VRMEVEKSLER ETTERVRME EKSTR REG. SEKV. KJØLING INN-/UTGNGER IQnomic Plus *LRM INNSTILLING* BRNNLRM EKSTERNE LRM LRMGRENSER Kapittel 8 Kapittel 0 Kapittel Kapittel 2 LRMPRIORITET *HÅNDTERM. INNST* SPRÅK/LNGUGE LUFTM. ENHET MIN/MKS INNSTILL. Kapittel 3 GRUNNINNSTILLING. *KOMMUNIKSJON* EI-232 EI-485 ETHERNET Kapittel 4 *SERVICENIVÅ* KOD: Kapittel 5 8 Med forbehold om endringer.

19 NO.GOLDSK FUNKSJONER 8. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTLLSJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. OBS! Ved store forandringer av temperaturer bør aggregatet stoppes før endringen utføres. 8.2 Temperaturregulering Velg FRT-regulering, Tilluftsregulering eller vtrekksluftsregulering. Hvis FRT-regulering velges, velger man mellom og 2. Reguleringssekvens for FRT-regulering og Tilluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. 3. Hvis ettervarmingsbatteri ikke er installert, eller når heller ikke ettervarmebatteriets effekt er tilstrekkelig, nedreguleres aggregatets tilluftsmengde automatisk og trinnløst. En nøytralsone kan stilles inn, som tillater en lavere børverdi for tilluftstemperaturen før nedregulering begynner. Se Når tilluftsmengden nedreguleres, får varmegjenvinneren overskudd på varm avtrekksluft, og klarer å holde ønsket tilluftstemperatur. Lokalene får ved denne nedreguleringen av tilluft et undertrykk, og uteluft tas i stedet inn gjennom utettheter ved for eksempel dører og vinduer. Denne uteluften varmes opp av lokalenes ordinære varmesystem. Nedreguleringen skjer fra aktuell innstilt luftmengde (høyfart eller lavfart), ned til halvparten av denne luftmengden. Nedreguleringen begrenses også av aggregatets minste luftmengde. Når innstilt luftmengde for lavfart ligger nær minimum luftmengde, blir effekten av nedreguleringen liten. INSTLLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERTUR LUFTM./TRYKK DRIFT VRME KJØLING FUKT IQnomic Plus * TEMPERTUR * TEMPERTUR REG. UTEKOMPENSERING SOMMERNTTKJØLING INT. NTTVRME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTR REG. SEKVENS EKST. GIVER Reguleringssekvens for vtrekksluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. Med forbehold om endringer. 9

20 NO.GOLDSK FRT-regulering Med FRT-regulering menes avtrekksluftsrelatert tilluftstemperaturregulering. Dette innebærer at tilluftens temperatur reguleres i forhold til avtrekksluftens temperatur. Tilluftstemperaturen reguleres normalt til å være noen grader lavere enn avtrekksluftstemperaturen. Dermed utnyttes varmegjenvinneren optimalt, noe som innebærer meget god driftsøkonomi. Det er fornuftig å bruke FRTregulering når lokalene har varmeoverskudd, for eksempel fra maskiner, belysning eller mennesker, og har tilluftsenheter som er egnet for undertemperert luft. FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. Kurvens trinn, knekkpunkt og L/TL-differanse kan endres på BRUKERNIVÅ under TEMPERTURINNSTILLING. Verdi s- Fabrikkområde Trinn Knekkpunkt 5-23 C 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) L/TL-Differanse -5 C 3 C FRT-regulering Børverdi tilluftstemperatur C L-/TL-differanse Knekkpunkt Trinn Trinn vtrekksluftstemperatur C Trinn 2 Trinn 3 Fabrikk innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (knekkpunkt) reguleres børverdien for tilluftstemperatur automatisk til å være 2 C (L/TL-differanse) lavere. Ved avtrekksluftstemperatur over 22 C er børverdien for tilluftstemperatur konstant 6 C (trinn 3). Innstillingsområdet for Knekkpunkt og L/TL-differanse begrenses av Min- og Maks-er på INSTLL- SJONSNIVÅ under HÅNDTERMINL. FRT-REGULERING 2 Brukes når spesielle behov og forhold gjør at den fabrikkinnstilte kurven i FRT-regulering ikke gir ønsket resultat. vhengig av hvilke er som gjøres, kan det være nødvendig at ettervarmebatteri er installert. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. På BRUKERNIVÅ under TEMPERTUR/INNSTILLING finnes følgende smuligheter: Verdi s- Fabrikkområde vtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X 0-40 C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y 0-40 C 8 C Y C 4 C Funksjonene børverdiforskyvning og sommernattkjøling kan også påvirke innstilte temperaturer. FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C X = vtrekksluftstemperatur C Knekkpunkter i.h.t. fabrikk innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 5 C (X) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 20 C (Y). Ved avtrekksluftstemperatur 20 C (X2) er børverdien for tilluftstemperatur 8 C (Y2). Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (X3) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 4 C (Y3) Med forbehold om endringer.

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 5.08 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

Fra og med programversjon 6.06

Fra og med programversjon 6.06 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generasjon D Fra og med programversjon 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Fra og med programversjon 1.08

Fra og med programversjon 1.08 Drifts- og vedlikeholdsanvisning GOLD RX/PX/CX/SD, generasjon E Fra og med programversjon 1.08 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. www.swegon.se 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt Side 1. Generelt...3

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.24 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk. 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk.  1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD Installering blandingsdel TBBD GOLD SD 1. Generelt sdel TBBD fås til GOLD SD størrelse 04-80. sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt lokale med omluft. Tilluftsaggregat

Detaljer

INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering...3 2. Hovedinnstilling...4 3. Filterkalibrering...4 4. Funksjoner...5 4.1 Luftmengde...

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.16 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.110125 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. Bilde 1

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT NO.ELQZ504480.095 Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ--504 GOLD/COMPACT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD O.TZ50.5099 Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt pparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 V/4 V) montert i en metallkapsling. Det finnes

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT .ELQZ0440.090 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22 MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger... 3 2. Informasjonsmelding... 19 Dokumentets

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD Gratulerer med valget av Compact Air! For at dere skal trives sammen, er det viktig at denne teksten om installasjon og vedlikehold leses grundig. 1. GENERELT Romaggregatet

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong SWECO Norge AS Funksjonsbeskrivelse Automasjon for Paviljong Dato: 10.03.2014 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.03.2014 Side av 1 av 8 Innholdsfortegnelse Orientering....2 Endringer...2 BE Beregninger

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F Innhold. Sikkerhetsinstruksjoner...3. Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter...3. Risikoer...3.3 Berøringsvern...3. Generelt...4. Håndtering av aggregat

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Generelt Blandingsdelen TBBD fås til GOLD/SILVER C SD, størrelse 04-80. Blandingsdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F Innhold 1. Sikkerhetsinstruksjoner...3 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter... 3 1.2 Risikoer... 3 1.3 Berøringsvern... 3 2. Generelt...4 2.1 Håndtering

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon L7 Kryss: Art. nr. 14246 Nobb nr. 21395546 Falcon Energy L7 TT: Art. nr. 14146 Nobb nr. 23376411 Bruksområde

Detaljer

Stående ventilasjonsaggregater

Stående ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 4 m³/h Stående ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor del

Detaljer