Statistikkgrunnlag for årsrapportene i Den norske kirke 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkgrunnlag for årsrapportene i Den norske kirke 2015"

Transkript

1 Statistikkgrunnlag for årsrapportene i Den norske kirke 2015 TIDLIGERE «ETATSSTATISTIKK» KIRKERÅDET MARS 2016

2 Innhold 1. Gudstjenesteliv og kultur Gudstjenestedeltakelse, søn- og helligdager Gudstjenestedeltakelse, alle gudstjenester Gjennomsnittlig gudstjenestefrekvens på søn- og helligdager Vielser og gravferder Konserter og andre kulturarrangementer Dåp og trosopplæring Antall døpte Andel døpte av medlemmer og tilhørige, 1-10 år Gjennomsnittlig antall timer trosopplæringstilbud i menighetene Gjennomsnittlig deltakelse ved utvalgte trosopplæringstilbud og andel deltakere av målgruppen Kirke og samfunn Antall sokn med diakonal betjening Antall sokn med lokale diakoniplaner Samisk kirkeliv Treff på bispedømmenes hjemmesider Grønne menigheter Menigheter med misjonsavtaler (i en av SMM-organisasjonene) Rekruttering og frivillighet Utlysninger, søknader og tilsettinger av prestestillinger Kvinneandel - søknader og tilsettinger Søknader og tilsettinger Tilsetting etter siste tilsettingsforhold Fratreden Rekrutteringssituasjonen i bispedømmene Ubesatte stillinger «Ny-rekruttering» Antall vigslinger Antall frivillige medarbeidere Personalstatistikk Totalt antall årsverk i Kirkerådet og bispedømmene. Andel presteårsverk Antall faste prestestillinger fordelt på kjønn Pensjonister og enkelttjenester Ekstratjenester

3 5.5 Aldersfordelingen i presteskapet Stillingskategorier Sykefravær alle ansatte, administrasjon og presteskap Lønnsutvikling, fordelt etter stillingskategorier Gjennomsnittlig lønn ved bispedømmekontorene Gjennomsnittlig lønn i faste prestestillinger Lønnsvekst i ulike stillingsgrupper for prester Gjennomsnittslønn i faste prestestillinger, fordelt på alderskategorier Kirkelige handlinger per faste presteårsverk Antall kirkemedlemmer pr. faste presteårsverk Likestilling Kvinneandel i presteskapet Kvinneandel i lederstillinger, biskoper og proster Kjønnsfordeling. Prosentandel kvinner fordelt på stillingsgrupper på bispedømmekontorene Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns, bispedømmekontorene Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns, prestestillinger Kjønnsfordeling: deltid, sykefravær, foreldrepermisjoner. Alle ansatte i bispedømmene

4 Dette dokumentet inneholder en sammenstilling av tall innsamlet fra menigheter i Den norske kirke (gjennom SSB og «Plan for trosopplæring»), bispedømmene, Kirkerådet, medlemsregisteret i Den norske kirke og statens lønns- og personalsystem (SAP/DFØ). Dokumentet følger samme inndeling som det som departementet tidligere har gitt ut som «Etatsstatistikk». Tall fra SSB (2015) er de foreløpige tallene fra menighetenes årsstatistikk publisert på ssb.no 15. mars Disse tallene kan avvike fra bispedømmenes årsrapporter fordi årsrapportene ble skrevet på et tidspunkt der tallene var mer ufullstendige. I mars 2016 har alle landets menigheter levert årsstatistikk for 2016, men noen endringer som følge av kvalitetsarbeid kan fortsatt forekomme før de endelige tallene fra årsstatistikken publiseres 4. mai på 3

5 1. Gudstjenesteliv og kultur 1.1 Gudstjenestedeltakelse, søn- og helligdager Gudstjenester på søndag og helligdag Prosent endring fra 2014 Deltakere Prosent endring fra 2014 Gjennomsnittlig deltakelse Endring Agder og ,0 % ,4 % Telemark Bjørgvin ,1 % ,8 % 99-1 Borg ,7 % ,4 % 98-1 Hamar ,0 % ,3 % 76-1 Møre ,1 % ,8 % Nidaros ,3 % ,4 % 93 1 Nord ,2 % ,2 % 75 0 Hålogaland Oslo ,3 % ,6 % Stavanger ,4 % ,4 % Sør-Hålogaland ,7 % ,0 % 76 1 Tunsberg ,0 % ,8 % 90-2 Totalsum ,2 % ,3 % 98 0 Kilde: SSBs foreløpige tall 15.mars. Tabellen angir antall gudstjenester som har vært avholdt på sønog helligdager i 2015, og deltakere på disse gudstjenestene. Det er oppgitt hvor stor prosentvis endring det har vært i henholdsvis antall gudstjenester og antall deltakere fra Kolonnen til høyre viser endring i gjennomsnittlig antall gudstjenestedeltakere fra 2014 til Gudstjenestedeltakelse, alle gudstjenester Gudstjenester totalt Prosent endring fra 2014 Deltakere totalt Prosent endring fra 2014 Gjennomsnittlig deltakelse Endring Agder og Telemark ,9 % ,1 % Bjørgvin ,7 % ,5 % 92 2 Borg ,5 % ,9 % 97 0 Hamar ,2 % ,2 % 76-1 Møre ,9 % ,9 % Nidaros ,7 % ,1 % 86 1 Nord-Hålogaland ,5 % ,4 % 69 1 Oslo ,0 % ,8 % Stavanger ,3 % ,5 % Sør-Hålogaland ,1 % ,0 % 77-2 Tunsberg ,7 % ,5 % 86 3 Totalt ,8 % ,2 % 93 0 Kilde: SSBs foreløpige tall 15.mars. Tabellen angir antall gustjenester som har vært avholdt totalt i 2015, og deltakere på disse gudstjenestene. Det er oppgitt hvor stor prosentvis endring det har vært i hhv. antall gudstjenester og antall deltakere fra Kolonnen til høyre viser endring i gjennomsnittlig antall gudstjenestedeltakere fra 2014 til

6 1.3 Gjennomsnittlig gudstjenestefrekvens på søn- og helligdager Antall gudstjenester rapportert i 2015 Antall menigheter som har rapportert Gudstjenestefrekvens Agder og % Telemark Bjørgvin % Borg % Hamar % Møre % Nidaros % Nord % Hålogaland Oslo % Stavanger % Sør-Hålogaland % Tunsberg % Totalsum % Kilde: SSBs foreløpige tall 15.mars. Tabellen viser hvor mange søndager og helligdager det gjennomsnittlig er gudstjeneste per menighet. Gudstjenestefrekvensen er utregnet slik: Antall gudstjenester på søn- og helligdager delt på antall søn- og helligdager ganget med antall menigheter som har sendt inn årsstatistikk (menigheter i godkjent forsøksordning med sammenslåing kan sende inn sammen, og regnes her som en menighet). Antall søndager og helligdager følger veiledningen som menighetene rapporterer antall gudstjenester på, og inkluderer julaften og nyttårsaften. I 2015 var det 63 dager i kategorien søndag og helligdag, slik den er definert her. 1.4 Vielser og gravferder Vigsler Prosentvis endring Gravferder Prosentvis endring Agder og Telemark 858-0,9 % ,3 % Bjørgvin ,1 % ,1 % Borg 887-5,6 % ,1 % Hamar 692 0,1 % ,1 % Møre 479 4,1 % ,3 % Nidaros 733 3,1 % ,0 % Nord-Hålogaland 384-8,8 % ,6 % Oslo 713-8,7 % ,8 % Stavanger 856-8,2 % ,5 % Sør-Hålogaland 404-4,3 % ,1 % Tunsberg 802-1,6 % ,6 % Totalsum ,1 % ,0 % Kilde SSBs foreløpige tall 15.mars. Tabellen viser antall kirkelige vielser og gravferder som er rapportert fra menighetene. 5

7 1.5 Konserter og andre kulturarrangementer Konserter Andre kulturarrangementer I regi av I regi av andre I regi av I regi av andre menigheten menigheten Antall Deltakere Antall Deltakere Antall Deltakere Antall Deltakere Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Stavanger Nord Hålogaland Oslo Sør Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde: SSBs foreløpige tall 15. mars. Tabellen viser antall konserter og kulturarrangementer som er rapportert fra menighetene, og deltakere på disse arrangementene. Totalt antall konserter og kulturarrangementer Deltakere konserter og kulturarrangementer i antall konserter/ kulturarr. Prosent endring i antall deltakere Agder og Telemark % 8 % Bjørgvin % 7 % Borg % 2 % Hamar % -4 % Møre % 3 % Nidaros % -9 % Nord-Hålogaland % 88 % Oslo % 0 % Stavanger % 4 % Sør-Hålogaland % -6 % Tunsberg % -4 % Totalsum % 6 % Kilde: SSBs foreløpige tall 15. mars. Tabellen viser det totale antallet konserter/kulturarrangementer som er avholdt i bispedømmets menigheter, og det totale antallet deltakere på disse. Tabellen viser også de samme tallene for 2014, og den prosentvise endringen fra disse. Enkeltarrangementer med stor oppslutning kan gi store utslag her som er tilfellet i Nord-Hålogaland der ett sokn står for 75 % av den totale oppslutningen om konserter og kulturarrangementer i bispedømmet. 6

8 2. Dåp og trosopplæring 2.1 Antall døpte Antall Andel døpte bosatt i Prosent endring fra dåpshandlinger et annet sokn 2014 Agder og Telemark % -3 % Bjørgvin % 0 % Borg % -7 % Hamar % -2 % Møre % -1 % Nidaros % -5 % Nord-Hålogaland % 1 % Oslo % -7 % Stavanger % 0 % Sør-Hålogaland % -6 % Tunsberg % 1 % Totalsum % -3 % Kilde: SSBs foreløpige tall 15.mars. Tabellen viser antall dåpshandlinger som er utført i bispedømmene i 2015 og hvor stor andel av de døpte som var bosatt i et annet sokn enn det de ble døpt i. kolonnen til høyre viser hvor stor prosentvis endring det har vært i antall dåpshandlinger fra 2014 til Andel døpte av medlemmer og tilhørige, 1-10 år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år* 7 år 8 år 9 år 10 år Oslo 38 % 59 % 61 % 64 % 63 % 64 % 72 % 67 % 72 % 72 % 75 % Borg 50 % 72 % 73 % 74 % 75 % 77 % 81 % 80 % 81 % 82 % 85 % Hamar 59 % 84 % 85 % 82 % 84 % 87 % 89 % 86 % 88 % 90 % 90 % Tunsberg 51 % 74 % 75 % 77 % 78 % 78 % 83 % 81 % 81 % 84 % 86 % Agder og Telemark 54 % 77 % 77 % 80 % 81 % 82 % 85 % 84 % 85 % 85 % 86 % Stavanger 60 % 81 % 82 % 83 % 84 % 86 % 89 % 87 % 89 % 89 % 91 % Bjørgvin 56 % 79 % 79 % 82 % 83 % 84 % 89 % 86 % 88 % 88 % 90 % Møre 63 % 88 % 87 % 87 % 90 % 92 % 93 % 91 % 93 % 94 % 96 % Nidaros 56 % 80 % 82 % 82 % 83 % 83 % 88 % 84 % 87 % 88 % 90 % Sør-Hålogaland 54 % 79 % 83 % 82 % 82 % 84 % 88 % 84 % 89 % 88 % 90 % Nord-Hålogaland 54 % 81 % 82 % 79 % 82 % 86 % 88 % 86 % 87 % 89 % 90 % Totalt 53 % 76 % 77 % 78 % 79 % 81 % 85 % 82 % 84 % 85 % 87 % Kilde: De kirkelige registre. Andelen døpte er beregnet slik: Antall medlemmer/summen av medlemmer og tilhørige. Aldersgruppene består av barn født i løpet av et kalenderår. Dette betyr at 0-åringer er født mellom og og i mange tilfeller ikke vil bli døpt før i Andelen 1-åringer som er døpt er derfor en bedre indikator på hvor mange medlemmer som døper barna sine. Sammen med reelle endringer i hvor stor andel av medlemmer som døper barna sine er det også grunn til å tro at dåp av barn som er eldre enn 1 år, forsinkelser i registrering av dåp samt sletting av tilhørighetsstatus kan bidra til at andelen døpte er høyere for eldre aldersgrupper. *For barn i alderen 6 år er andelen døpte for høy grunnet en feil knyttet til tildelingen av tilhørighetsstatus i Feilen medfører at det er for få tilhørige i aldersgruppen, og 7

9 medlemsandelen gir dermed ikke et riktig bilde av hvor stor andel barn av medlemmer i aldersgruppen 6 år som er døpt. 2.3 Gjennomsnittlig antall timer trosopplæringstilbud i menighetene Antall timer planlagt (i aktiv plan) Gj.snittlig antall timer planlagt (i aktiv plan) Antall timer gjennomført Antall timer i gjennomsnitt Antall timer i gjennomsnit t 2014 Endrin g (timer) Agder og , ,2 259,7-3,5 Telemark Bjørgvin , ,0 148,1 6,9 Borg , ,5 253,3-23,8 Hamar , ,2 194,2 0,1 Møre , ,1 208,5-14,4 Nidaros , ,1 179,7-18,6 Nord-Hålogland , ,7 188,9-15,3 Oslo , ,8 242,8-6,1 Stavanger , ,9 233,9-7,0 Sør-Hålogaland , ,7 192,5 25,2 Tunsberg , ,6 206,1-5,4 Samlet , ,6 204,6 4,0 Kilde: Menighetenes rapportering i «Planverktøy for trosopplæring». Tabellen inneholder antall timer trosopplæring i sokn i driftsfase, som har godkjent plan. Det samlede gjennomsnittet er gjennomførte timer delt på antall godkjente planer. Planlagte timer i aktive planer er tatt med til sammenlikning. Kolonnen til høyre viser endring i gjennomsnittlig antall timer fra 2014 til

10 2.4 Gjennomsnittlig deltakelse ved utvalgte trosopplæringstilbud og andel deltakere av målgruppen. Agder og Telemark Dåpssamtalbok 4-års- Breddetiltak Tårnagent- LysVåken Konfirmasjon Etter 6-åringer helg Konf. Deltakere Andel 98 % 50 % 34 % 35 % 29 % 82 % 14 % Bjørgvin Deltakere Andel 103 % 58 % 38 % 31 % 31 % 94 % 11 % Borg Deltakere Andel 101 % 40 % 19 % 23 % 20 % 83 % 13 % Hamar Deltakere Andel 105 % 65 % 38 % 41 % 34 % 89 % 13 % Møre Deltakere Andel 103 % 61 % 40 % 36 % 29 % 94 % 14 % Nidaros Deltakere Nord- Hålogaland Andel 95 % 51 % 25 % 20 % 24 % 87 % 9 % Deltakere Andel 109 % 51 % 35 % 27 % 20 % 88 % 20 % Oslo Deltakere Andel 89 % 32 % 20 % 15 % 16 % 75 % 27 % Stavanger Deltakere Sørhålogaland Andel 100 % 53 % 38 % 33 % 34 % 85 % 16 % Deltakere Andel 108 % 65 % 28 % 27 % 28 % 92 % 21 % Tunsberg Deltakere Andel 97 % 40 % 23 % 21 % 17 % 81 % 12 % Totalt Deltakere Andel 99 % 50 % 30 % 27 % 25 % 87 % 15 % Endring i 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % -4 % andel fra Kilde: Menighetenes rapportering i «Planverktøy for trosopplæring». Tabellen inneholder antall deltakere i tiltak som er tilbudt i sokn i driftsfase, og andelen deltakere av alle døpte i aldersgruppen tiltaket retter seg mot. For dåpssamtale er målgruppen alle døpte samme år som er bosatt i soknet. 9

11 3. Kirke og samfunn 3.1 Antall sokn med diakonal betjening Andel sokn med Antall diakonal betjening sokn totalt Agder % 135 Bjørgvin % 182 Borg % 118 Hamar % 163 Møre % 97 Nidaros % 132 Nord-Hålogaland % 65 Oslo % 55 Stavanger % 92 Sør-Hålogaland % 85 Tunsberg % 113 Totalt % 1237 Kilde: Bispedømmekontorene. Tabellen viser antall sokn med diakonal betjening og hvor stor andel av soknene som har diakonal betjening. Kollonen til høyre, «Antall sokn totalt», inkluderer en valgmenighet, men ikke kategorialmenigheter tilknyttet bispedømmene. 3.2 Antall sokn med lokale diakoniplaner Andel sokn med lokal Antall plan for diakoni sokn totalt Agder % 135 Bjørgvin 36 91* 50 % 182 Borg % 118 Hamar % 163 Møre % 97 Nidaros % 132 Nord-Hålogaland % 65 Oslo % 55 Stavanger % 92 Sør-Hålogaland % 85 Tunsberg % % 1237 Kilde: Bispedømmekontorene (*Bjørgvin: SSB). Tabellen viser antall sokn med lokal plan for diakoni vedtatt etter 2007 og hvor stor andel av soknene som har vedtatt en slik plan. Antall sokn totalt inkluderer valgmenighet, men ikke kategorialmenigheter tilknyttet bispedømmet. 10

12 3.3 Samisk kirkeliv Antall sokn som har hatt gudstjenester med samisk Antall gudstjenester med samisk innslag Antall sokn som har innarbeidet samisk språk i ordning for gudstjenesten Antall sokn som har innarbeidet samisk språk i lokal trosopplæringsplan innslag Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde: SSB og bispedømmene. De to første kolonnene inneholder tall rapportert fra menighetene til SSB (foreløpige 15. mars). De to kolonnene til høyre inneholder tall fra bispedømmene på hvor mange menigheter som har innarbeidet samisk språk i den lokale ordningen for gudstjenesten og i den lokale trosopplæringsplanen Treff på bispedømmenes hjemmesider Antall treff per dag Agder Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde: Bispedømmene. Tallene over referer til antall unike besøk (økter, ikke sidevisninger) på bispedømmenes nettsider i løpet av 2014 og

13 3.5. Grønne menigheter Antall grønne menigheter Prosent Totalt antall menigheter Agder og Telemark 18 13,3 % 135 Bjørgvin 24 13,2 % 182 Borg 53 44,9 % 118 Hamar 41 25,2 % 163 Møre 7 7,2 % 97 Nord-Hålogaland 8 12,3 % 65 Nidaros 23 17,3 % 133 Oslo 32 52,5 % 61 Sør-Hålogaland 22 25,9 % 85 Stavanger % 92 Tunsberg 36 31,9 % 113 Totalt % 1244 Kilde: Kirkerådet. Antall menigheter som er registrert som grønne menigheter på gronnkirke.no Menigheter med misjonsavtaler (i en av SMM-organisasjonene) Antall misjonsavtaler 2015 Antall menigheter med misjonsavtale * Antall menigheter med misjonsavtale Endring Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, Areopagos og Himalpartner tall: Etatsstatistikk En menighet er talt en gang i kolonnen «Antall menigheter med misjonsavtale 2015». *Årsaken til den store nedgangen fra 2014 til 2015 kan til en viss grad komme av sammenslåinger av menigheter, men det er også sannsynlig er at det ikke ble talt opp hvor mange menigheter som hadde misjonsavtaler i 2014, men hvor mange avtaler som var inngått og at tabellen ble benevnet feil i da flere menigheter er representert med mer enn en avtale i I den første kolonnen er det derfor oppgitt hvor mange avtaler som er inngått totalt i bispedømmene. 12

14 4. Rekruttering og frivillighet 4.1. Utlysninger, søknader og tilsettinger av prestestillinger Utlyste stillinger Antall søknader Søknader per utlysning Stillinger utlyst flere ganger Tilsettinger Agder og Telemark , Bjørgvin , Borg , Hamar , Møre , Nidaros ,5 4 9 Nord-Hålogaland , Oslo , Stavanger , Sør-Hålogaland , Tunsberg Totalt , Kilde: Bispedømmene. Antallet utlyste stillinger angir hvor mange prestestillinger som har vært utlyst i løpet av rapporteringsåret (1. des til 30. nov. 2015). Det kan være et avvik mellom antall tilsettinger og antall utlyste stillinger fordi tilsettinger til stillinger som er utlyst før rapporteringsåret tok til er regnet med. Antall tilsettinger er også uavhengig av om den tilsatte har tiltrådt i stillingen på rapporteringstidspunktet. Kvinneandel - søknader og tilsettinger Søknader Tilsettinger Antall søknader Herav fra kvinner Andel kvinner Antall tilsettinger Herav kvinner Andel kvinner Agder og Telemark % % Bjørgvin % % Borg % % Hamar % % Møre % % Nidaros % % Nord-Hålogaland % % Oslo % % Stavanger % % Sør-Hålogaland % % Tunsberg % % Totalt % % Kilde: Bispedømmene. Tabellen angir hvor mange søknader som kom fra kvinner i løpet av rapporteringsåret (1. des til 30. nov. 2015), og hvor stor andel disse søknadene utgjorde av alle søknadene som kom inn. Tabellen angir også hvor mange kvinner som ble tilsatt i hvert bispedømme og hvor stor andel av tilsettingene som var av kvinner. 13

15 Søknader og tilsettinger Antall utlysninger Antall søknader per 3,6 3,8 5 5,1 7 4,5 4,5 5,5 utlysning Antall tilsettinger Antall stillinger lyst ut flere ganger Kilde: Bispedømmene og «Etatsstatistikk 2014», Tabellen viser antall utlysninger, søknader og tilsettinger fra 2008 til Tilsetting etter siste tilsettingsforhold Antall Andel Antall Andel Antall Andel Annen statlig prestestilling % % % Annen kirkelig stilling % 13 9 % % Annen stilling utenfor kirken 9 5 % % 9 6 % Utdanning % % % Fra utlandet 10 6 % 5 4 % 11 8 % Annet / ukjent 0 0 % 2 1 % 1 1 % Totalt Kilde: Bispedømmene og «Etatsstatistikk 2014». Tabellen angir forrige tilsettingsforhold for de som er tilstatt i rapporteringsåret. Fra utlandet gjelder kun prester som er utenlandske statsborgere, ikke nordmenn som har vært tilsatt i utlandet (Sjømannskirken m.m.) 4.2 Fratreden Antall Andel Antall Andel Antall Andel Til annen prestestilling % % % Til annen stilling i kirken 11 7 % 7 5 % 12 9 % Til stilling utenfor kirken 10 7 % % 10 7 % AFP % % 11 8 % Alderspensjon % % % Annet / ukjent 11 7 % 9 6 % 9 6 % Totalt % % % Kilde: Bispedømmene og «Etatsstatistikk 2014». Tabellen angir antallet fratredener fra faste prestestillinger i bispedømmet i løpet av rapporteringsåret og hvor stor andel de ulike årsakene utgjorde av det totale antallet fratredener.. 14

16 4.3 Rekrutteringssituasjonen i bispedømmene Ubesatte stillinger Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland ,5 Tunsberg Totalt ,5 Kilde: Bispedømmene og «Etatsstatistikk 2014». Tabellen viser antallet ubesatte stillinger i bispedømmene på rapporteringstidspunktet (30. nov 2015). «Ny-rekruttering» 2015 Ny-rekruttering Tilsettinger Fratredener Ny-rekruttering 2015 Ny-rekruttering 2014 Ny-rekruttering 2013 Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde: Bispedømmene. Tabellen over angir antallet tiltredener og fratredener i prestestillinger, som ikke skyldes overgang mellom prestestillinger eller avgang til alderspensjon. Avgang til avtalefestet pensjon (dvs. før fylte 67 år) inngår i tallet for fratreden. Antallet gir en indikasjon på i hvilken grad bispedømmene har bidratt til å rekruttere inn nye prester eller greid å beholde prester i prestetjeneste. Antallet tiltredener og fratredener vil kunne variere en del i bispedømmene fra år til år, og antallet er heller ikke større enn at det innenfor det enkelte år vil være tilfeldige variasjoner med hensyn til årsak m.m. 15

17 Antall vigslinger Antall vigslinger Agder og Telemark 4 Bjørgvin 5* Borg 7* Hamar 8 Møre 3 Nidaros 5* Nord-Hålogaland 9 Oslo 7 Stavanger 9* Sør-Hålogaland 2 Tunsberg 9* Totalt 68 Kilde: Bispedømmene. Tabellen inneholder tall på alle vigslinger til kirkelig tjeneste.*tallet er er korrigert med tall fra bispedømmenes årsrapporter. 4.4 Antall frivillige medarbeidere Endring Agder og Telemark % Bjørgvin % Borg % Hamar % Møre % Nidaros % Nord-Hålogaland % Oslo % Stavanger % Sør-Hålogaland % Tunsberg % Totalsum % Kilde: SSBs foreløpige tall 15. mars. Tabellen viser antall frivillige medarbeidere i menighetene og prosentvis endring i antall medarbeidere fra 2014 til

18 5 Personalstatistikk 5.1 Totalt antall årsverk i Kirkerådet og bispedømmene. Andel presteårsverk. Adm Prest Total Andel presteårsverk Agder og Telemark 16,3 133,2 149,5 89 % Bjørgvin 14,6 169,2 183,8 92 % Borg 12,6 136,4 149,0 92 % Hamar 14,7 115,2 129,9 89 % Møre 12,0 69,1 81,1 85 % Nidaros 15,3 110,6 125,9 88 % Nord-Hålogaland 16,7 79,7 96,4 83 % Oslo 23,8 149,0 172,8 86 % Stavanger 13,6 97,9 111,5 88 % Sør-Hålogaland 14,8 73,6 88,4 83 % Tunsberg 15,5 117,6 133,1 88 % Kirkerådet 64,6 64,6 0 % Døveprostiet 9,5 11,0 20,5 54 % Totalsum 244,0 1262,2 1506,2 84 % Kilde: SAP/DFØ. Tabellen viser antall årsverk for 2015 med utgangspunkt i fast ansattes stillingsprosent i Kirkerådet og bispedømmene. For døveprostiet faller alle stillinger som ikke er prester inn under adm i tabellen. Prester inkluderer alle med stillingskode som prest, inkludert biskop. 5.2 Antall faste prestestillinger fordelt på kjønn Kvinner Menn Totalt Prosent kvinner Agder og Telemark % Bjørgvin % Borg % Hamar % Møre % Nidaros % Nord-Hålogaland % Oslo % Stavanger % Sør-Hålogaland % Tunsberg % Døveprostiet % Totalsum % Kilde: SAP/DFØ 17

19 5.3 Pensjonister og enkelttjenester Timer Årsverk Agder og Telemark ,0 Bjørgvin ,9 Borg ,8 Hamar ,0 Møre ,7 Nidaros ,6 Nord-Hålogaland ,2 Oslo ,7 Stavanger ,7 Sør-Hålogaland ,2 Tunsberg ,4 Totalt ,1 Kilde: SAP/DFØ. Tabellen viser antallet timer utbetalt til medarbeidere som har vært lønnet på pensjonistvilkår i perioden fra 1. jan 2015 til 31.des. i bispedømmene. Kolonnen årsverk angir hvor mange årsverk disse timene utgjør (Av et normalårsverk på 1750 timer). 5.4 Ekstratjenester Gudstjenester, gravferd og vigsel. Gudstjenester Gravferd Vigsel Alle Ekstern Ansatt Totalt Ekstern Ansatt Totalt Ekstern Ansatt Totalt Sum Agder Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålog Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde SAP/DFØ. Tabellen ovenfor gir oversikt over hvor mange ekstratjenester knyttet til gudstjenester, gravferder og vigsel som bispedømmene har utbetalt lønn/honorarer for iht. fastsatte satser i perioden 1. januar 2015 til 31.desember Antallet er fordelt på eksterne medarbeidere, dvs pensjonister eller andre ordinerte prester som ikke var tilsatt i statlig stilling og ansatte i bispedømmene som har vært honorert for utførte ekstratjenester. 18

20 5.5 Aldersfordelingen i presteskapet Under 40 år år år Over 60 år Totalt Antall Pst. Antall Pst. Antall Pst. Antall Pst. Antall Agder og T % % % % 138 Bjørgvin % % % % 173 Borg 11 8 % % % % 139 Hamar % % % % 118 Møre % % % % 70 Nidaros % % % % 112 Nord-Hålog % % % % 82 Oslo % % % % 153 Stavanger % % % % 105 Sør-Hålog. 7 9 % % % % 74 Tunsberg % % % % 119 Døveprostiet 1 9 % 2 18 % 5 45 % 3 27 % 11 Totalt % % % % 1294 Kilde: SAP/DFØ. Tabellen ovenfor viser aldersfordelingen blant prester som er tilsatt i fast stilling, både deltid og heltid, i bispedømmene. 5.6 Stillingskategorier Biskop Prost Sokneprest Kapellan Spesialprest Seniorprest Prostiprest Totalt Agder og T Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålog Oslo Stavanger Sør-Hålog Tunsberg Døveprostiet Totalt Prosentandel 0,9 % 7,7 % 62,4 % 14,4 % 6,0 % 3,2 % 5,3 % Kilde SAP/DFØ. Tabellen viser fordelingen mellom ulike stilingskategorier i faste prestestillinger pr 31.desember Kategorien prost inkluderer også domproster. Den nederste raden viser prosentandelen de ulike stillingskategoriene utgjør for bispedømmene totalt. 19

21 5.7 Sykefravær alle ansatte, administrasjon og presteskap. Egenmeldt Legemeldt Totalt Kjønnsfordeling Sykedager Fravær Sykedager Fravær Sykedager Fravær Kvinner Menn Agder 105 0,3 % ,6 % ,9 % 9,2 % 4,7 % Bjørgvin 108 0,3 % ,4 % ,7 % 5,6 % 4,4 % Borg 74 0,2 % ,5 % ,7 % 7,1 % 5,0 % Hamar 84 0,3 % ,5 % ,8 % 5,6 % 2,6 % Møre 66 0,4 % 523 2,8 % 589 3,2 % 8,0 % 1,7 % Nidaros 94 0,3 % ,2 % ,5 % 6,7 % 3,1 % Nord-Hålog. 83 0,4 % 749 3,4 % 832 3,8 % 5,8 % 2,8 % Oslo 107 0,3 % ,3 % ,6 % 6,5 % 4,8 % Stavanger 49 0,2 % 799 3,1 % 849 3,3 % 5,2 % 2,7 % Sør-Hålog. 50 0,2 % ,3 % ,5 % 7,3 % 4,4 % Tunsberg 83 0,3 % ,2 % ,5 % 6,9 % 3,3 % Kirkerådet 125 0,8 % 407 2,7 % 532 3,6 % 4,6 % 2,3 % Døveprostiet 18 0,4 % 159 3,4 % 177 3,7 % 4,2 % 3,3 % Totalt ,3 % ,4 % ,7 % 6,5 % 3,7 % Kilde DFØ/SAP. Tabellen ovenfor gir en oversikt over antallet sykedager som er registrert på fast ansatte i perioden fra 1. januar 31. desember Sykedagene er basert på antallet virkedager i perioden som sykefraværet omfatter, dvs. at de er korrigert i forhold til helg- og helgedager, stillingsprosent og grad av arbeidsførhet (ved graderte sykemeldinger). Det er videre lagt til grunn at et normalårsverk tilsvarer 230 virkedager. Det kan forekomme mangler i datamaterialet. 5.8 Lønnsutvikling, fordelt etter stillingskategorier Gjennomsnittlig lønn ved bispedømmekontorene Ledere Rådgivere Konsulenter Totalt Lønnsvekst Agder og Telemark 650,4 516,0 454,1 531,2 2,3 % Bjørgvin 640,9 528,0 * 552,6 5,3 % Borg 667,3 529,7 468,1 547,3 0,9 % Hamar 639,5 503,3 448,3 528,6-0,7 % Møre 597,3 508,8 434,3 525,9 4,3 % Nidaros 644,9 498,4 450,7 520,3-0,5 % Nord-Hålogaland 640,2 532,4 450,0 522,9-0,4 % Oslo 662,0 500,7 487,3 523,6 4,1 % Stavanger 638,4 503,3 452,6 523,6-0,6 % Sør-Hålogaland 643,6 557,6 443,6 536,8 2,9 % Tunsberg 612,8 526,6 420,6 528,3 0,6 % Kilde: DFØ/SAP. Tabellen over viser gjennomsnittlig brutto årslønn for faste tilsatte ved bispedømmekontorene ved utgangen av Stillingskategorien ledere innbefatter stillingskodene 1055 Personalsjef, 1056 Økonomisjef, 1062 Direktør, 1211 Seksjonssjef og 1407 Avdelingsleder. Kategorien rådgivere inkluderer stillingskodene 1364 Seniorrådgiver og 1434 Rådgiver, mens Konsulenter innbefatter kodene 1065 Konsulent, 1072 Arkivleder, 1363 Seniorkonsulent og 1408 Førstekonsulent. Kolonne nr. 2 fra høyre angir gjennomsnittslønnen totalt blant tilsatte ved bispedømmekontoret, mens kolonnen helt til høyre angir gjennomsnittlig lønnsvekst fra nov til des Den gjennomsnittlige lønnsveksten påvirkes ikke bare av endringer som følge av lønnsoppgjøret i 2015, men også av endringer i bemanning/ vakanse i stillinger etc. *Felter merket med stjerne inneholder informasjon om kun en person og er derfor skjult. 20

22 Gjennomsnittlig lønn i faste prestestillinger Prost Sokneprest Kapellan Prostiprest Spesialprest Seniorprest Totalt Lønnsvekst Agder og T ,3 % Bjørgvin ,1 % Borg ,8 % Hamar ,8 % Møre * * ,1 % Nidaros * ,6 % Nord-Hålog ,4 % Oslo ,4 % Stavanger ,9 % Sør-Hålog * ,8 % Tunsberg ,7 % Døveprostiet * ,3 % Gjennomsnitt ,6 % Kilde: SAP/DFØ. Tabellen viser gjennomsnittlig brutto årslønn for faste prestestillinger ved utgangen av Kategorien prost inkluderer domproster. *Felter merket med stjerne inneholder informasjon om kun en person og er derfor skjult. Lønnsvekst i ulike stillingsgrupper for prester Lønnsvekst Biskop ,1 % Prost ,1 % Sokneprest ,0 % Kapellan ,2 % Prostiprest ,5 % Spesialprest ,0 % Seniorprest ,1 % Kilde SAP/DFØ og Etatsstatistikken Tabellen viser gjennomsnittlig lønnsutvikling fra 2014 til 2015 i alle bispedømmer. Kommentar: I forbindelse med avviklingen av prestenes tjenestebolig- og bopliktordning, ble de gitt kompensasjon i form av høyere lønn. 60 mill. kroner ble fordelt slik: 0922 Kapellan 5 ltr, 1537 Prostiprest 5 ltr, 1555 Sokneprest 5 ltr, 1465 Spes.prest 4 ltr, 1466 Seniorprest 4 ltr, 0933 Prost 3 ltr, 0935 Domprost 2 ltr, 1170 Biskop 2 ltr. Departementet skriver i Rundskriv V-7B/2015: «Årslønnsvekst som konsekvens av denne avtalen anslås for statistikkutvalget før de sentrale lønnsforhandlingene, slik at dette kan holdes utenom ordinær lønnsglidning og overheng.» Det gjøres derfor oppmerksom på at lønnsveksten her ikke har tatt hensyn til dette, og er beregnet etter kompensasjonen er gitt. Link til rundskrivet: 21

23 5.9 Gjennomsnittslønn i faste prestestillinger, fordelt på alderskategorier Under 40 år år år Over 60 år Totalt Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Døveprostiet * Totalsum Kilde SAP/DFØ: Tabellen angir gjennomsnittlig brutto årslønn for alle faste prestestillinger, bortsett fra biskop, per , fordelt på alderskategorier. *Felt merket med stjerne inneholder informasjon om kun en person og er derfor skjult Kirkelige handlinger per faste presteårsverk Antall gudstjenester, vielser og gravferder Faste presteårsverk Gjennomsnittlig antall kirkelige handlinger per presteårsverk Endring i Agder og Telemark ,2 84,9-7,6 Bjørgvin ,2 82,1-4,9 Borg ,4 87,8-4,1 Hamar ,2 89,6-2,0 Møre ,1 91,9-0,1 Nidaros ,6 88,2 4,2 Nord-Hålogaland ,7 83,9-8,3 Oslo ,0 69,3-3,5 Stavanger ,9 92,3-3,1 Sør-Hålogaland ,6 87,3 6,4 Tunsberg ,6 88,5 4,1 Totalt ,2* 84,4-2,1 Kilde: SSBs foreløpige tall 15. mars og DFØ/SAP. Kolonnen helt til høyre viser endring i gjennomsnittlig antall kirkelige handlinger per presteårsverk fra 2014 til *Totalsummen for landet inkluderer 11 presteårsverk i døveprostiet som ikke er inkludert i tallene for bispedømmene 22

24 5.11 Antall kirkemedlemmer pr. faste presteårsverk Presteårsverk Medlemmer i Medlemmer Endring fra Dnk per prest 2014 Agder og Telemark Bjørgvin Borg Hamar Møre Nidaros Nord-Hålogaland Oslo Stavanger Sør-Hålogaland Tunsberg Totalt Kilde: SAP/DFØ og Den norske kirkes medlemsregister. Medlemstallet inkluderer ikke personer bosatt i utlandet, eller som det ikke har latt seg gjøre å knytte til et geografisk sokn, og er derfor noe lavere totalt enn det som som vil være offisielt tall på alle medlemmer bosatt i Norge. 23

25 6. Likestilling Veiledningsheftet «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten» gir en mal for rapportering på likestilling i statlige virksomheter. Tabellene i dette kapittelet følger «Registreringsskjema for tilstandsrapportering» som finnes i tabell 1, på side 12 og 13 i veilederen. 6.1 Kvinneandel i presteskapet. Kvinner Totalt Kvinneandel Kvinneandel Agder og Telemark % 24 % Bjørgvin % 19 % Borg % 34 % Hamar % 36 % Møre % 22 % Nidaros % 36 % Nord-Hålogaland % 26 % Oslo % 44 % Stavanger % 17 % Sør-Hålogaland % 36 % Tunsberg % 33 % Døveprostiet % 25 % Totalt % 30 % Kilde: DFØ/SAP. Tabellen viser antall kvinnelige prester og totalt antall prester i 2015, samt kvinneandel i presteskapet i 2014 og I beregningsgrunnlaget inngår personer ansatt i faste prestestillinger som biskop, domprost, prost, sokneprest, kapellan, spesialprest, prostiprest eller seniorprest. 6.2 Kvinneandel i lederstillinger, biskoper og proster Kvinner Totalt Kvinneandel Agder og Telemark ,3 % Bjørgvin ,0 % Borg ,0 % Hamar ,2 % Møre ,5 % Nidaros ,5 % Nord-Hålogaland ,0 % Oslo ,5 % Stavanger ,0 % Sør-Hålogaland ,3 % Tunsberg ,3 % Døveprostiet 0 1 0,0 % Totalt ,9 % Kilde: DFØ/SAP. Tabellen viser antall og andel kvinner blant biskoper, domproster og proster i

26 6.3 Kjønnsfordeling. Prosentandel kvinner fordelt på stillingsgrupper på bispedømmekontorene. År Ledere Rådgivere Konsulent Totalt Tot. Kvinneandel antall Agder og Telemark % 17 % 75 % % % 18 % 75 % % Bjørgvin % 42 % 100 % % % 50 % 100 % % Borg % 57 % 100 % % % 43 % 100 % % Hamar % 86 % 100 % % % 75 % 100 % % Møre % 14 % 75 % % % 0 % 50 % % Nidaros % 58 % 100 % % % 60 % 75 % % Nord-Hålogaland % 43 % 100 % % % 33 % 83 % % Oslo % 68 % 100 % % % 71 % 100 % % Stavanger % 82 % 100 % % % 80 % 100 % % Sør-Hålogaland % 67 % 100 % % % 71 % 100 % % Tunsberg % 44 % 100 % % % 44 % 100 % % Totalt % 51 % 91 % % 2014* 35 %* 52 %* 89 %* 241* 53 %* % 53 % 89 % % Kilde SAP/DFØ: Tabellen viser prosentandelen kvinner i ulike stillingskategorier ved bispedømmekontorene i 2014 og Stillingskategorien ledere innbefatter stillingskodene 1055 Personalsjef, 1056 Økonomisjef, 1062 Direktør, 1211 Seksjonssjef og 1407 Avdelingsleder. Kategorien rådgivere inkluderer stillingskodene 1364 Seniorrådgiver og 1434 Rådgiver, mens Konsulenter innbefatter kodene 1065 Konsulent,1072 Arkivleder, 1363 Seniorkonsulent og 1408 Førstekonsulent. *Kirkerådet er inkludet i totaltallet for 2014, og tallet for 2013 oppgis derfor i tillegg da Kirkerådet opererer med en annen inndeling av stillingskategoriene enn denne tabellen. 25

27 6.4 Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns, bispedømmekontorene År Ledere Rådgivere Konsulenter Totalt Agder % 97 % 97 % 85 % % 98 % 86 % Bjørgvin % 96 % 91 % % 102 % 102 % Borg % 95 % 84 % % 95 % 85 % Hamar % 98 % 90 % % 99 % 92 % Møre % 93 % 99 % 88 % % 95 % 92 % Nidaros % 89 % 93 % % 97 % 102 % 94 % Nord-Hålogaland % 98 % 104 % 88 % % 92 % 105 % 86 % Oslo % 97 % 99 % % 99 % 101 % Stavanger % 98 % 81 % % 98 % 91 % Sør-Hålogaland % 98 % 82 % % 94 % 80 % Tunsberg % 99 % 87 % % 100 % 87 % Totalt % 96 % 99 % 87 % 2014* 88 %* 96 %* 100 %* 88 %* % 97 % 101 % 91 % Kilde SAP/DFØ: Tabellen viser kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn ved bispedømmekontorene i 2014 og 2015, fordelt på ulike stillingskategorier. Stillingskategorien ledere innbefatter stillingskodene 1055 Personalsjef, 1056 Økonomisjef, 1062 Direktør, 1211 Seksjonssjef og 1407 Avdelingsleder. Kategorien rådgivere inkluderer stillingskodene 1364 Seniorrådgiver og 1434 Rådgiver, mens Konsulenter innbefatter kodene 1065 Konsulent,1072 Arkivleder, 1363 Seniorkonsulent og 1408 Førstekonsulent. *Kirkerådet er inkludet i totaltallet for 2014, og tallet for 2013 oppgis derfor i tillegg da Kirkerådet opererer med en annen inndeling av stillingskategoriene enn denne tabellen. 26

28 6.5 Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns, prestestillinger År Prost Sokneprest Kapellan Andre Totalt Agder og Telemark % 99 % 98 % 102 % 98 % % 98 % 99 % 101 % 98 % Bjørgvin % 99 % 99 % 93 % 95 % % 98 % 101 % 94 % 95 % Borg % 99 % 100 % 96 % 98 % % 100 % 99 % 95 % 98 % Hamar % 97 % 97 % 94 % 95 % % 96 % 94 % 89 % 92 % Møre % 98 % 98 % 97 % 99 % % 96 % 101 % 98 % 98 % Nidaros % 96 % 102 % 102 % 99 % % 96 % 99 % 100 % 98 % Nord-Hålogaland % 101 % 100 % 92 % 98 % % 102 % 100 % 95 % 101 % Oslo % 97 % 102 % 97 % 98 % % 96 % 102 % 98 % 98 % Stavanger % 98 % 99 % 96 % 97 % % 99 % 94 % 98 % 97 % Sør-Hålogaland % 96 % 94 % 97 % 96 % % 96 % 95 % 97 % 97 % Tunsberg % 99 % 100 % 99 % 98 % % 98 % 98 % 99 % 98 % Totalt % 98 % 99 % 97 % 97 % % 98 % 100 % 96 % 97 % Kilde SAP/DFØ: Tabellen viser kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn i 2014 og 2015, fordelt på ulike stillingskategorier blant prester. 27

29 6.6 Kjønnsfordeling: deltid, sykefravær, foreldrepermisjoner. Alle ansatte i bispedømmene. Legemeldt sykefravær Deltid Foreldrepermisjon Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Agder 8,7 % 4,5 % 14,0 % 11,4 % 7,4 % 0,2 % Bjørgvin 5,2 % 4,2 % 4,8 % 4,8 % 0,0 % 0,8 % Borg 6,9 % 4,8 % 13,0 % 3,0 % 1,5 % 2,0 % Hamar 5,3 % 2,3 % 7,3 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % Møre 6,9 % 1,6 % 5,3 % 3,2 % 4,4 % 0,9 % Nidaros 6,1 % 3,0 % 13,2 % 2,6 % 4,5 % 0,0 % Nord-Hålogaland 5,4 % 2,5 % 12,5 % 5,9 % 2,8 % 1,6 % Oslo 6,1 % 4,6 % 13,5 % 4,4 % 5,3 % 1,1 % Stavanger 5,0 % 2,5 % 23,3 % 12,2 % 8,5 % 0,3 % Sør-Hålogaland 6,8 % 4,3 % 10,8 % 0,0 % 1,8 % 0,8 % Tunsberg 6,5 % 3,1 % 6,5 % 2,2 % 1,7 % 1,3 % Kirkerådet 3,7 % 1,6 % 13,2 % 6,7 % 0,0 % 0,4 % Døveprostiet 3,6 % 3,2 % 27,3 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % Totalt 6,0 % 3,5 % 11,8 % 5,6 % 3,0 % 0,8 % Kilde DFØ/SAP: Tabellen er basert på uttrekk fra lønns- og personalsystemet for 2015, og gjelder alle ansatte i bispedømmene, både ansatte på bispedømmekontorene og prestene. Bispedømmene bes ta høyde for at det kan være feil i datagrunnlaget som påvirker tallene. Legemeldt sykefravær: Sykefraværsprosenten blant kvinner og menn i faste stillinger. Prosentsatsen er beregnet med utgangspunkt i antall virkedager som er innrapportert som legemeldt sykefravær, dividert med antall normalarbeidsdager (230 virkedager) de faste stillingene utgjør i løpet av et år. Deltid: Andel av kvnner og menn i faste stilliger som var ansatt i deltidsstillinger (Stillingsprosent lavere enn 100 %). Foreldrepermisjon: Fraværsprosenten som følge av foreldrepermisjoner blant kvinner og menn i faste stillinger. Prosentsatsen er beregnet med utgangspunkt i antall virkedager som er innrapportert som foreldrepermisjon, dividert med antall normalarbeidsdager (230 virkedager) de faste stillingene utgjør i løpet av et år. 28

Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett...

Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett... DEN NORSKE KIRKE I TALL 2014 1 Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett... 8 Dåp... 9 Dåp blant medlemmer

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Innhold. Del I. Leders beretning 2. Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 4. Del III. Årets aktiviteter og resultater 6

Innhold. Del I. Leders beretning 2. Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 4. Del III. Årets aktiviteter og resultater 6 Årsrapport 2014 Innhold Del I. Leders beretning 2 Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 4 Del III. Årets aktiviteter og resultater 6 A. Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk

Detaljer

Årsrapport 2015. Hamar bispedomme DENNORSKEKIRKE

Årsrapport 2015. Hamar bispedomme DENNORSKEKIRKE Årsrapport 2015 Hamar bispedomme DENNORSKEKIRKE INNHOLD DEL I. LEDERS BERETNING 2 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 4 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 6 1. SAMLETVURDERINGAV RESULTATER,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk av kirkene KM 16.2/15 Sammenstilling av gjeldende regelverk og forslag til nytt regelverk

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2013 Bispedømmerådene prioriteringer Sammendrag fra behandlingen i bispedømmerådene

STATSBUDSJETTET 2013 Bispedømmerådene prioriteringer Sammendrag fra behandlingen i bispedømmerådene KR 72.1/11 VEDLEGG KR SAK 72/11 STATSBUDSJETTET 2013 Bispedømmerådene prioriteringer Sammendrag fra behandlingen i bispedømmerådene Notat : 19.oktober 2011 Fra: Svein M Køhn Ref Sak 11/756 Bispedømmerådene

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Forslag til Regler for bruk av kirkene

Forslag til Regler for bruk av kirkene Forslag til Regler for bruk av kirkene Reglene gjelder for bruk av de vigslede kirkerom utenom de forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirken er vigslet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/07 Tilstandsrapport for Den norske kirke 2007 Sammendrag UKM 2007 er invitert til å komme med innspill til KM 2007 om hva de ser

Detaljer

Årsrapport 2012. Nidaros bispedømmeråd Nidaros biskop Preses

Årsrapport 2012. Nidaros bispedømmeråd Nidaros biskop Preses Årsrapport 2012 Nidaros bispedømmeråd Nidaros biskop Preses Innholdsfortegnelse Side Innledning 2 1. Generell tilstandsvurdering 3 Oppslutningen om folkekirka 3 - Medlemstall 3 - Gudstjenester 3 - Dåp

Detaljer

NORSKE KIRKE 2010 KIFO NOTAT NR 2/2010

NORSKE KIRKE 2010 KIFO NOTAT NR 2/2010 TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2010 KIFO NOTAT NR 2/2010 Forfatter: Hans Stifoss-Hanssen, forsker 1, KIFO Forsidefoto: sxc.hu KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2010 ISBN 978-82-92972-15-1 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 2016 VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVEN Forsvarsbyggs HR-politikk er førende for HR-tiltakene i virksomheten vår.

Detaljer

Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14

Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14 DEN NORSKE KYRKJA KM 14/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14 Saksdokumenter: KM 14.1/15

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Årsrapport Borg bispedømme 2014

Årsrapport Borg bispedømme 2014 Årsrapport Borg bispedømme 2014 Strategiene i strategiplanen for Den norske kirke i Borg 2015-2020 visualisert i ordsky. 1 Om tallene: Det er hovedsakelig tre kilder til tallene: SSBs kirkeårsstatistikk

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Årsrapport 2015-Tunsberg bispedømme ÅRSRAPPORT 2015- TUNSBERG BISPEDØMME

Årsrapport 2015-Tunsberg bispedømme ÅRSRAPPORT 2015- TUNSBERG BISPEDØMME 1 ÅRSRAPPORT 2015- TUNSBERG BISPEDØMME 2 Til forside bildet: Fra grunnsteinsnedleggelsen av Spikkestad kirke-og kultursenter 4. oktober 2015. Spikkestad i Røyken sokn, er et gammelt stasjonssted for Røyken.

Detaljer

Årsrapport 2015. Agder og Telemark biskop og Agder og Telemark bispedømmeråd

Årsrapport 2015. Agder og Telemark biskop og Agder og Telemark bispedømmeråd Årsrapport 2015 Agder og Telemark biskop og Agder og Telemark bispedømmeråd Forsidebilde: Biskop Thomas og biskop Stein Reinertsen undertegner samarbeidsavtalen mellom den koptiske kirken i Egypt og Agder

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER 1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER Innledning Hensikt

Detaljer

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004.

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Statusbeskrivelse/bakgrunn. Av bispedømmets totalt 131 ansatte prester i faste stillinger er det pr. 1

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

DEL I. LEDERS BERETNING 1 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 3 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER - 5

DEL I. LEDERS BERETNING 1 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 3 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER - 5 INNHOLD DEL I. LEDERS BERETNING 1 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 3 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER - 5 1. SAMLET VURDERING AV RESULTATER, MÅLOPPNÅELSE OG RESSURSBRUK 5 2. RESULTATER

Detaljer

Spørreundersøkelse om etter- og videreutdanning og arbeidsveiledning 2012. Oppsummerende rapport.

Spørreundersøkelse om etter- og videreutdanning og arbeidsveiledning 2012. Oppsummerende rapport. Spørreundersøkelse om etter- og videreutdanning og arbeidsveiledning 2012. Oppsummerende rapport. Per Kristian Aschim, rådgiver i Presteforeningens utdanningsavdeling Oktober 2012 1 Innledning Presteforeningen

Detaljer

Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende høringsuttalelse:

Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende høringsuttalelse: Fra: Robert Wright Sendt: 13. mai 2015 13:44 Til: KR-Postmottak Emne: Høringsvar Veivalg fra Kirkelig fellesråd i Oslo Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende

Detaljer

Saksliste til menighetsmøte i Skårer menighet

Saksliste til menighetsmøte i Skårer menighet Saksliste til menighetsmøte i Skårer menighet Tid og sted: Søndag 27. januar 2012, Skårer kirke, start ca. kl. 12.00 (etter gudstjenesten) Saker til behandling: SMM 1/2013: Fordeling av midler til trosopplæring

Detaljer

ÅRSPLAN BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD 2014

ÅRSPLAN BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD 2014 ÅRSPLAN BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD 2014 SATSNINGSOMRÅDER MED TILTAK OG OVERSIKT RESULTATMÅL 1 INNHOLD Innledning...3 1. Årsplan satsingsområder Borg bispedømme 2014...4 2. Resultatmål 2014...6 2 INNLEDNING

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 10. juni 2015 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke. Ann Kristin Gresaker

Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke. Ann Kristin Gresaker Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke Ann Kristin Gresaker KIFO Notat nr 4/2009 2 Innhold Figur- og tabelloversikt 5 1. Bakgrunn 9 Rekrutteringen til prestestillinger

Detaljer

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsrapportering 2009. 1. Innledning. 1.1 Lovgrunnlag, bakgrunn for rapportering. Alle norske virksomheter (arbeidsgivere) har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Anne Berit Evang Aud Kvalbein Elin Oveland Harald

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes Folkekirke 2000 En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2000 ISBN 82-995576-0-7 Det må ikke kopieres

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Årsmeldings- orientering

Årsmeldings- orientering Kirkemøtet 2011 Årsmeldings- orientering Ved direktør i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen Kjære delegater. Det er bare et knapt halvår siden vi var sammen sist, og jeg orienterte om året som hadde gått. Dere

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 613 D13 &53 Arkivsaksnr.: 16/53. Formannskapet 25.01.2016 OPPHØR AV INVESTERINGSFOND FOR KJØP AV PRESTEBOLIGER

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 613 D13 &53 Arkivsaksnr.: 16/53. Formannskapet 25.01.2016 OPPHØR AV INVESTERINGSFOND FOR KJØP AV PRESTEBOLIGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 613 D13 &53 Arkivsaksnr.: 16/53 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 25.01.2016 OPPHØR AV INVESTERINGSFOND FOR KJØP AV PRESTEBOLIGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2014

Likestillingsstatistikk for UiB 2014 Likestillingsstatistikk for UiB 2014 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 FRAVÆR 2014 1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 1. kvartal 2014 tas til orientering.

Detaljer

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Menighet Medlemmer og tilhørige* Folketall** Prosentdel medlemmer/tilhørige Bakkehaugen 5 012 7 346 68,2 Grefsen 11 967 16 767 71,4 Majorstuen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Kirkerådet Oslo,

Kirkerådet Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 37/17 Oslo, 13.-15.09. Referanser: Arkivsak: 17/05144-1 Prosess for arbeid med fordelingsnøkler Sammendrag Forslag til endring i fordelingsnøklene mellom bispedømmerådene skal være

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Opprettelse av samisk menighet i sørsamisk språkområdepermanent. Fram til i dag har sørsamisk menighet som kategorialmenighet vært en forsøksordning.

Opprettelse av samisk menighet i sørsamisk språkområdepermanent. Fram til i dag har sørsamisk menighet som kategorialmenighet vært en forsøksordning. DEN NORSKE KIRKE KR 38/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Tromsø, 24.-26. september 2014 Referanser: SKR 16/12, SKR 31/12, KR 62/12 Saksdokumenter: KR 38.1/14 Forsøk med samisk menighet

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Årsmelding 2015 For Oslo biskop og bispedømmeråd

Årsmelding 2015 For Oslo biskop og bispedømmeråd Årsmelding 2015 For Oslo biskop og bispedømmeråd Oslo 19.02.16 dokumentversjon til Oslo bispedømmeråd 1 LEDERS BERETNING Hvordan være kirke i et flerkulturelt og livsynsåpent samfunn? Samfunnet er i endring

Detaljer

Statsbudsjettet Den norske kirke - tildeling av bevilgning 1. INNLEDNING

Statsbudsjettet Den norske kirke - tildeling av bevilgning 1. INNLEDNING Bispedømmerådene Biskopene Deres ref. Vår ref. Dato 11/3079-14.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Den norske kirke - tildeling av bevilgning 1. INNLEDNING Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Kirkelig Undervisningsforbund (Kufo) takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne sak. Høringen er sendt

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Årsmelding 2013. Tunsberg bispedømme Håkon 5 s gate 1 3116 Tønsberg tlf. 33 35 43 00 tunsberg.bdr@kirken.no. Vestfold fylke Befolkning: 238748

Årsmelding 2013. Tunsberg bispedømme Håkon 5 s gate 1 3116 Tønsberg tlf. 33 35 43 00 tunsberg.bdr@kirken.no. Vestfold fylke Befolkning: 238748 Årsmelding 2013 Tunsberg bispedømme Håkon 5 s gate 1 3116 Tønsberg tlf. 33 35 43 00 tunsberg.bdr@kirken.no Vestfold fylke Befolkning: 238748 Buskerud fylke. Befolkning: 269 003 Bispedømmet 380 933 kirkemedlemmer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill. Foreløpige vurderinger 17. november 2017

Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill. Foreløpige vurderinger 17. november 2017 Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill Foreløpige vurderinger 17. november 2017 Litt historie 2008 Avtale mellom alle de 7 politiske partiene representert på Stortinget 2005-2009 kirkeforliket, gjaldt

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Her er høringssvar fra sråd. Sak 6/15, Vedtatt i møte 21.04.2015 Arbeidsgruppen la følgende forutsetning for sine svar: 1: En kommunereform som gir fellesråd tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. for Oslo biskop og bispedømmeråd. Oslo bispedømme

ÅRSMELDING 2015. for Oslo biskop og bispedømmeråd. Oslo bispedømme ÅRSMELDING 2015 for Oslo biskop og bispedømmeråd Oslo bispedømme INNHOLD 1 Leders beretning 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 6 3 Årets aktiviteter og resultater 8 3.1 Flere deltar i gudstjenesten

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak:

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak: DEN NORSKE KIRKE KR 36/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Kirkerådets tilskuddsforvaltning Sammendrag Som en følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke,

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 12.05.2014

Saksframlegg Vår dato 12.05.2014 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 12.05.2014 Vår referanse 14/195-4 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Forbundsledelsen Økonomisk og politisk rapport april 2014 NAV publiserer

Detaljer

Analyse av rapportering iht. aktivitets- og rapporteringsplikten 2011: Status, eksempler og utfordringer, foreløpige funn

Analyse av rapportering iht. aktivitets- og rapporteringsplikten 2011: Status, eksempler og utfordringer, foreløpige funn Analyse av rapportering iht. aktivitets- og rapporteringsplikten 2011: Status, eksempler og utfordringer, foreløpige funn Systematisk likestillingsarbeid Krav til rapportering Overordnede funn 2011 Eksempler

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Den Norske Kirke. Botne Menighetsråd Hillestad menighetsråd Holmestrand menighetsråd Holmestrand kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Botne Menighetsråd Hillestad menighetsråd Holmestrand menighetsråd Holmestrand kirkelige fellesråd 1 Den Norske Kirke Botne Menighetsråd Hillestad menighetsråd Holmestrand menighetsråd Holmestrand kirkelige fellesråd Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning Rådene har besluttet å avgi felles høringssvar.

Detaljer

Den norske kirke i Drammen

Den norske kirke i Drammen Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 9.11.2010 Bytstyrevedtak nr 19 utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen DAGENS STYRINGSPRINSIPPER

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer