Tema: VALGKAMP! N U M M E R 0 1 / / J U N I /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: VALGKAMP! N U M M E R 0 1 / 2 0 0 5 / J U N I /"

Transkript

1 Tema: VALGKAMP! N U M M E R 0 / / J U N I /

2 MEMBERS 0 02 Ny logo, nytt Fritt Liv, ny valgkamp! av Raymond M. Kristiansen 02 Juni er kommet, men det er enda kaldt i Bergen. I går var det ti grader, og det føles som om høsten allerede er her. I politikkens verden føler vi dog varmen allerede, og det kommer til å bli glohett under valgkampen i år. Dette blir den mest intense valgkampen på flere årtier, og Venstre har en nøkkelrolle. Du har SELV en nøkkelrolle i Venstre, så din innsats i valgkampen har faktisk stor betydning for hvilken vei Norge skal gå de neste årene. Det er ingen tvil om at det er mye ved den sittende regjeringens politikk vi ville hatt annerledes. Men Unge Venstre mener at det er bedre med denne regjeringen enn eksperimentering med de rød-grønne og en ideologisk vandring tilbake til 70-tallet. Fritt Liv kommer her i ny innpakning. Unge Venstre har også fått en ny logo, designet av Tank Design, og vi har fått nye hjemmesider. Vi er klar til årets valgkamp, og du inviteres til å være med. Ta kontakt med ditt fylkeslag hvis du har lyst til å bidra, eller kontakt Unge Venstre sentralt om du har noen spørsmål. Innholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5-2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Leder Hvorfor Venstre? Valgkamp! Spesial: evalgkamp Ulv, ulv! Fylkesquiz Verv dine venner - vinn en ipod! Sommerleiren - kommer du? Fritt Liv utgis av Norges Unge Venstre, Møllergata 6, 079 Oslo. Opplag: 000 Trykk: Allkopi Redaktør: Raymond M. Kristiansen fritt liv Artikler, debattinnlegg, foto og andre bidrag sendes til Deadline annonseres på Venstre +. / / m a g a s i n >> //NR.>> Artikkelforfatterne står 22 selv 40 ansvarlig for sine tekster og bilder. Foto ved artikkelforfatter / redaksjonen dersom annet ikke er oppgitt. //ORGANISAS J O N>> Den kristne formålsparagrafen synger nå på siste verset. Det er helt åpenbart etter at regjeringen i dag vedtok å //TELEFON>> MEMBERS fjerne koblingen mellom grunnskolens kristne formålsparagraf og KRL-faget, sier leder i Unge Venstre. Neste Fritt Liv kommer 25. august.

3 03 Leiar: Det liberale jordskjelvet Det er meir enn 3.9 prosent av dei norske veljarane som meiner alle menneske er ulike, og at det difor er urettferdig å behandle alle likt. Som vil kombinere aktiv miljøpolitikk med kreativ næringspolitikk. Som meiner den offentlege skulen skal gje alle born like moglegheiter. Som vil rive ned landegrenser. Som syns det er viktig med politiske parti som er uavhengig av særinteresser. Som vil prioritere dei som treng det mest - ikkje dei som hyler mest. Og som meiner det bør vere grenser for kva politikk skal handle om. Lars-Henrik Michelsen, leiar i Unge Venstre Det er sikkert meir enn 6 prosent også, men ein plass må målsetnaden til Venstre setjast. Dessutan har vi dårleg tid. Landsmøtet er allereie ferdiggjort, no er det eksamenstid og politisk skulering, i juni startar skuleferien eller kanskje feriejobben, i juli er det sumarleir på Tromøya og U2-konsert på Valle Hovin, studiestart tek til i august, så følgjer valkampkickoff, endelause debattar og ein elles hektisk valkampinnspurt fram til finalen 2.september. Frå i dag av er all arbeidsinnsats i Unge Venstre ein del av den lange valkampen til Venstre. Anten du er aktiv eller passiv i Unge Venstre, så er det uendeleg med ting du kan gjere for at Venstre skal nå målet om seks prosent. Er du flink til å skrive, så send eit lesarbrev. Er du flink til å debattere, så debatter. Er du kreativ, så tenk ut morosame aksjoner og stunts. Eller kanskje du er flink til å slikke konvoluttar, snakke i telefon, sende sms, lage kaffi, henge opp plakatar, arrangere aksjonar, stå på stands, gå på festar, halde foredrag, male eller programmere? Vi har behov for absolutt alle tenkjelege kvalifikasjonar. Du har kanskje ikkje tenkt tanken før, men din innsats dei neste månadane kan faktisk vere avgjerande for at landet får ein fri, raus, framtidsoptimistisk, fordomsfri og grenselaus stortingsgruppe dei neste fire åra. Eller ein liberal stortingsgruppe om du vil. Unge Venstre var i følgje avisa Vårt Land det ungdomspartiet i Noreg som vaks mest av alle i Det er ingen grunn til at det ikkje skal halde fram i Målet er naturlegvis å passere Senterungdommen. Og det skal vi klare, men det fordrar at vi alle vervar ein liberal ven denne våren. Den viktigaste grunnen til at ungdom ikkje er med i eit politisk parti er at dei aldri har blitt spurd - så spør i veg. Overraskande mange kjem til å seie ja. Eller kanskje du kjenner ein studiekompis eller -venninne som er litt usikker på medlemskap, men som er såpass samd med oss, at han eller ho er interessert i å bli valkampmedarbeidar? Det er ein god del som allereie har sag seg viljug til å gjere ein innsats for oss i valkampen, utan å melde seg inn av den grunn (iallfall ikkje enno). Dei meiner alle det er viktig at Venstre gjer eit godt val til hausten. Kjenner du nokon slike sympatisørar, så inviter dei med på eit arrangement. Eit passe høve kan vere ein av valkampfestane før eller rett etter sumaren. Tidlegare i år viste våre danske vener i Det Radikale Venstre at det er mogleg for eit sosialliberalt parti å vinne eit stortingsval. Det liberale Folkepartiet i Sverige viste det same i Libdem i Storbritannia ikkje noko unnatak. Tida for det liberale jordskjelvet er no komen til Noreg. Eit jordskjel for ein moderne miljøpolitikk, eit kreativt N o r e g, s o s i a l t a n s v a r for dei s o m treng det mest og ein skule for kunnskap og like moglegheiter. Ta på deg buttons og mobiliser.

4 MEMBERS Hvorfor Venstre? En tvilers bekjennelse Hei, mitt navn er Thor Inge Lone. Jeg er grønn, men jeg visste det bare ikke! Av: Thor Inge Lone Jeg er i dag 28 år gammel, har universitetsutdannelse, og har akkurat fått meg lønnet heltidsjobb (ikke studierelevant vel å merke). Og jeg har siden skolevalget i -94, hvor jeg ga min stemme til SP «for å bevare råderetten», vært en politisk tviler. Jeg har sittet «på gjerdet»! Det er nå 0 år siden jeg fikk stemmerett, og i disse årene har jeg vandret rundt omkring i det politiske bildet. Det har vært en lang reise, men nå har jeg endelig funnet min plass... Du ser, det er ikke så lett når du er født nyskjerrig, jeg spurte og jeg grov om alt mulig helt til min kjære mor sa «derfor det!», da var det slutt! Jeg måtte lete etter en ny inspirasjons kilde, og da jeg begynte på ungdomskolen møtte jeg en, han het Halgeir Langeland(SV), og var det mennesket som vekket min politiske interesse! Her lærte jeg om politisk engasjement, det å ta sosialt ansvar og det å tenke på miljøet. Det tok meg en dyptgående særoppgave for å innse at SV ikke var helhetlig nok, vi kan ikke ta sosialt ansvar hvis vi ikke har en økonomisk ryggrad som dekker opp om disse utgiftene, jeg måtte lete videre. Da jeg startet på videregående, var det Økonomi for alle penga, regnskap vel å merke. Jeg hadde ikke lest mesteparten av Onkel Skrue pucket bøkene for ingenting... For å kunne ha råd til å gjøre de endringene vi ønsker for samfunnet, så må man først få orden på økonomien. Problemet ble vel at du snart mistet fokuset på det du ville med pengene, og ble mer interessert i å få mer av dem. Her møtte jeg det som jeg nå kaller «det enkle samfunn», alt var svart/hvitt og enten så var noe bra for deg eller så var det dårlig... Jeg så meg selv i speilet etter en stund, og likte ikke det jeg så... Det å ta enkle valg hadde visst flere uønskede konsekvenser... En natt lå jeg våken og tenkte over hva jeg ville gjøre med livet mitt... Det var vanskelig, for på den ene siden så hadde jeg en jobb, jeg var fagorganisert, hadde fin leilighet og bil... manglet bare dame... På den andre siden så hadde jeg... vel ganske lite av det som virkelig betyr noe... Jeg tok det vanskelige valget, sa opp jobben og flyttet til ut av byen for å studere historie... for å lære om krig, fred, politikk og slikt... Her står jeg nyutdannet fra universitetet og alt! Men hva har jeg lært... Jo, verdier som jeg er villige til å kjempe for, det som jeg ikke vil leve foruten... tror det heter å ta verdivalg... men ikke slikt som disse religiøse folkene snakker om... jo, jeg tror det heter liberale verdier... Når jeg tenker tilbake så har jeg gått både gått ned den røde og den blå gata, begge gater har viktige egenskaper, problemet med de som bor i disse gatene, er vel at de ikke innser at de ikke kan klare seg uten hverandre... jeg som står på gatehjørnet og ser ned begge gater, tenker at hvis de ikke innser dette selv så får jeg vel jeg gjøre mitt for at de skal kunne fungere sammen. Jeg tror det er alles ansvar å gjøre sitt for at det samfunnet vi bor i skal kunne fungere uten å være et homogent samfunn. Jeg tror på frihet under ansvar, at vi tar ett skritt omgangen, et skritt med høyre fot, et skritt med venstre fot, sånn ja, her går vi jo fremover. Tenk at mor viste meg det allerede før jeg begynte på skolen... vi har mye å lære... for meg gjelder det ansvar. Hvis jeg skal kunne vise ansvar så må jeg ha vilje til å gjøre noe... Politikk handler altså om valg, det handler om vilje til å gjøre noe, det å stå for noe og det handler om evne til å få det gjort. Mine damer og herrer, jeg har tatt et valg... Jeg stemmer Venstre i 2005! fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

5 05 Valgkamp! Valgkampen avhenger av DEG. Din innsats i ditt lokalmiljø har alt å si for hvor mange stemmer Venstre får den 2. september og at vi fortsatt kan ha en ikke-sosialistisk regjering. I dette og neste utgave av Fritt Liv vil dere få en helhetlig oversikt over forskjellige deler av det å drive valgkamp. I denne gang vil vi ta for oss evalgkampen. Altså den valgkampen som foregår på internett. I debattforummer, på hundrevis av blogger, på nettaviser og via epost. På de neste sidene vil du få en innføring i hvordan du kan bidra i den elektroniske valgkampen og bli en skikkelig nett-debattant. Vi vil lede deg gjennom temaer såsom blogging, videoblogging, RSS, og lignende snacks. Din hjemmelekse den neste måneden blir å komme på nett hvis du ikke er der allerede. Lykke til! En ting er sikkert: Det blir en tøff valgkamp. Og en god del av slagene kommer til å foregå på nettet.

6 MEMBERS evalgkamp 2005 bevæpnet med en datama Den elektroniske valgkampen vil være en meget viktig del av valgkampen i år. Ved hjelp av en datamaskin og noen rutiner kan du også være med og kjempe for liberale verdier i samfunnet. Her har du 5 enkle skritt. av Raymond M. Kristiansen : Hold deg oppdatert Under valgkampen vil det hver dag være mye informasjon som flyter. Over hele landet vil det være folk som snakker, skriver og tenker høyt om Venstre, SV, regjeringsalternativer, og hva vi vil med Hvem blogger i dag? HVIS DU VIL LESE NOEN BLOGGER FOR Å FÅ INSPIRASJON, KAN DU FOR EKSEMPEL LESE DISSE: Lars-Henrik Michelsen sin: Ingar R. Ulltveit-Moe, Bergen Unge Venstre: Sara Henriksen, Hordaland Unge Venstre: Boye Bjerkholt, Akershus Unge Venstre: Kristin Halvorsen, SV: Torbjørn Røe Isaksen, Unge Høyre: Gry Larsen, AUF: Grys%20side.auf Fredrick Federley, vårt Svenske søsterparti: og til sist meg selv: En full oversikt over alle Unge Venstres og Venstres bloggere vil du også finne her: landet vårt. Noen vil skrive et leserinnlegg i din lokalavis. Kanskje hører du noe på radioen, eller du ser Kristin Halvorsen komme med en usann beskyldning mot regjeringen på TV. Kanskje leser du noe i en debatt på VG sine nettsider. Det er viktig at alle medlemmer i Unge Venstre holder seg oppdatert på litt av det som skjer, og at vi så kan diskutere dette sammen. Mitt forslag er at vi - i stedet for å diskutere det med oss selv på Venstre pluss - deltar i den offentlige debatten så mye vi kan. Dess flere vi snakker med, dess bedre kan Venstre gjøre det på valgdagen. 2: Skaff deg en blogg Den enkleste måten å trene deg i å skrive, samtidig som du inngår i en dialog med andre, er å skrive på en blogg. Dette er kanskje en sterk påstand og bærer tydelig preg av at jeg selv er en veldig pro-blogg person, men jeg står fast på at en blogg er en av de mest effektive måtene å kommunisere med andre på, gitt visse forutsetninger. Hvis du ikke har en blogg fra før av, kan du skaffe deg en på eller Weblogg er et norsk system (og ja, jeg jobber for BlogSoft som står bak dette systemet), mens Blogger er engelsk. Begge er gratis. Du kan lese om hvordan du oppretter en blogg på et av disse to systemene her: org/evalgkamp - her er det skjermbilder som forklarer hva du gjør under hvert enkelt punkt, i tillegg til andre tips om Unge Venstres evalgkamp. 3: Skriv på bloggen Etter at du har opprettet din blogg, er det bare å sette i gang å skrive. Hvis du leser noe i lokalavisen, er det bare å sitere det som står der, og legge til dine egne kommentarer. Hører du noe på radioen som du tror andre kan ha interesse av, kan du sitere det. Hatt en interessant samtale med en venninne om politikk? Skriv om det også, men husk å ikke skrive om personer med navn uten å vite at det er i orden for dem. Folk skal kunne ha rett til privatliv også :) Et lite tips til slutt: Husk å legge til lenker (eller hyperkoblinger som det heter på fint norsk) i den grad du kan det. Slik kan de som leser bloggen din surfe videre for fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

7 07 skin å få mer informasjon, mer av konteksten bak det du skriver. 4: Kommenter på andres blogger eller nettsteder Det å blogge handler om å delta i debatter på en måte som er rask og effektiv. For å være med på debattene er det selvfølgelig også viktig at du følger med på andres blogger eller leser avisen. Å blogge handler både om å være avsender for informasjon, samtidig som du selv suger informasjon til deg. En samtale. I Norge er det i dag flere tusen blogger, og en del av disse handler om politikk. Nå har også Dagbladet og VG har begynt å ha blogger, og i valgkampen vil det være mye snakk om politikk. Kanskje leser du en blogg hvor noen anklager Venstre for noe? Kanskje vil du forsvare Venstre her? Da er det bare å legge inn en kommentar! Kommentaren din bør helst være kort og presis. Det nytter ikke å bare si at vedkommende er en idiot; det er bedre å for eksempel heller vise til hva Venstre har stemt i Stortinget, eller hva vi har gjort i kommunen eller byen det gjelder. Din kommentar blir da en del av en diskusjon på denne bloggen. Du kan da også selv blogge om diskusjonen på din egen blogg, og du kan også gi tips til andre Unge Venstre-folk om hva som skjer. Husk på at vi alle kan følge med på hverandres blogger veldig enkelt med RSS. (For mer informasjon om RSS, les på neste side) om hvordan vi har satset på kollektivtrafikk i denne regjeringen? 5: Husk: Internett er ikke alt Dette er veldig viktig: Husk å gå ut og snakke med folk. Stå på stands, del ut løpesedler, delta i skoledebatter, og på andre måter vær en del av lokalsamfunnet. Et godt tips er at du da, hvis du kommer i snakk med noen, bare kan Altså er det viktig at du ser på blogging og det å surfe på internett som en integrert del av valgkampen, men altså ikke noe alternativ til det å stå på stand. Begge deler er viktig, og det viktigste er vel at du gjør det du selv synes er gøyest. skrive ned adressen til din blogg til den du snakker med. Hvis dere da for eksempel har diskutert Venstres miljøpolitikk så kan du om kvelden skrive en liten melding om Venstres miljøpolitikk på din blogg. Der kan du kanskje lenke til annen informasjon på nettet, eller hva jeg eller andre Det å lese blogger og selv skrive på blogger gir deg mye større forståelse for hvordan for eksempel folk fra SU og FpU tenker, og dette kan du da bruke når du skal diskutere med dem. Slik sett er blogging et glimrende skoleringsverktøy. har skrevet om miljø. Kanskje en lenke til samfunnsdepartementets hjemmesider Ha det gøy med blogging! Hvis vi vil unngå at Stoltenberg blir statsminister må vi avsløre hans tåkeprat og snakke med folk om det. Foto: Raymond M. Kristiansen

8 MEMBERS Slik kan RSS hjelpe din informasjonshverdag RSS betyr «Really Simple Syndication» og er en metode som lar deg samle informasjon fra forskjellige nettsider. Du bruker for eksempel en nettside som heter «Bloglines» (www.bloglines.com) hvor du altså til venstre har en liste over nettsider eller blogger. Nettsidene kan for eksempel være Dagbladet, Aftenposten, New York Times eller kanskje din lokalavis? Uansett, så har du denne listen over nettsteder, og når du klikker på en av navnene på listen får du opp alle de seneste nyhetene på siden. For eksempel vil du da få opp de siste nyhetene fra Dagbladet eller VG, eller kanskje bloggen til Boye Bjerkholt. Hva betyr dette da? Jo, det betyr at du hele tiden har en liste over dine nyhetskilder, og at du ved å enkelt klikke på hver enkelt navn på listen får opp de seneste nyhetene på denne siden. Det blir altså mye lettere å ha oversikten. Når du da finner noe interessant, kan du kjapt blogge om dette hvis du vil, og du kan således begynne å skrive på noe som du senere kan bruke i et avisinnlegg i lokalavisen din. Vi jobber for tiden med å sette opp en såkalt OPML-fil som er en samling RSSlinker. Denne OPML-filen kan du således enkelt inkorporere i din «Bloglines» slik at du allerede fra starten av har en anbefalt liste over nyhetskilder - Dagbladet, VG, Aftenposten, Lars-Henrik sin blogg, og så videre. Vil du vite hvordan du får ditt eget RSSabonnement? Igjen kan du få mer informasjon på Husk å bruke Venstre + Technorati og Google Venstre + er Venstres og Unge Venstres eget interne debattforum. Det er her du som medlem kan sjekke din Venstre-epost, debattere med andre Unge Venstre- og Venstre-medlemmer, og utveksle informasjon. Men husk at Venstre + er til internt bruk i partiet, og hvis du vil diskutere noe som du like gjerne kunne tatt offentlig, er det kanskje en ide å heller skrive et leserinnlegg til en avis eller skrive på din blogg. Her finner du Venstre +: pluss.venstre.no «Techno-hvafornoe?!» Technorati er en nett-tjeneste a la google som lar deg få oversikten over hva andre blogger skriver om din side. Du kan for eksempel skrive inn og se hvem som skriver om nettsidene. Du kan også skrive inn stikkord som for eksempel «miljø» eller «prostitusjon» og så få en oppdatert oversikt over hvem som skriver om det. Fordelen med Technorati er at det fungerer raskere enn Google, og når slagene står som verst i valgkampen blir det kjekt å få full oversikt. Google er din venn. Kanskje ikke den beste vennen, men for de fleste av oss er stadig den søkemaskinen vi bruker mest. Men hvor flink er du egentlig til å bruke google? Her er et par tips: ) Bruk + - tegnet. For eksempel kan du søke etter «Sponheim +Venstre». Da får du kun opp de sidene som har begge. 2) Husk «site:» - for eksempel «Sponheim +site:http://www.vg.no» - da får du kun opp de treff om Sponheim som er på VG sine nettsider. Smart, ikke sant? fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

9 09 Lag din egen TV-stasjon! Videoblogging er blogging med video. Nå kan du filme veien inn til byen når det er rush-tid og bilene står i kø. Du kan gå og snakke med kommunen om barnehageplasser, hvis du vil. Husk å spørre om lov til å filme ditt intervju, og om det er greit at du legger det ut på internettet så andre kan se det. Etter at du har filmet, laster du opp filmen til datamaskinen akkurat slik du laster opp bilder til datamaskinen. Etterpå må du da få filmen komprimert slik at den kan legges opp på internett. Her trenger du altså hjelp fra en «VideoAssistent», som foreløbig består av Raymond M. Kristiansen fra Bergen Unge Venstre. Det du gjør er å sende meg filen per epost til og så vil jeg ordne filen og legge den på internett for deg slik at du da kan legge en link til filmen på din blogg eller internettside. Hva er da vitsen med video? Jo, du kan sende linker til videofilmen til venner og bekjente. Hvis du for eksempel har intervjuet Venstres stortingskandidater i fylket ditt, kan du her være med på å gi disse stortingskandidatene litt «TV-tid» uten at det koster noe! Høres det ikke bra ut? Venstre trenger all den medieoppmerksomhet vi kan få i Valgkampen, og med din hjelp kan vi i hvert fall bli en sterk kraft på internett - i både tekst og levende bilder. Vil du ha mer informasjon? Kontakt meg på eller ring meg på så kan jeg fortelle deg hvordan du kan få opp videoblogging i ditt lokallag. Dette kameraet er alt du trenger for å ta film som du kan legge ut på internett. Intervju folk, film alle bilene som forurenser byen, eller besøk en skole for å se hvordan forholdene er der. HUSKER DU JOHN EDWARDS? NÅ HAR HAN BEGYNT Å VIDEOBLOGGE ANDRE VIDEOBLOGGER: EN VERDENSNYHET: John Edwards var visepresidentkandidat i fjor og jobbet sammen med John Kerry for å vippe Bush av pinnen og ut av det Hvite Hus. Det lykkes ikke, men John Edwards har fortsatt kampen mot de koservative kreftene, og i slutten av Mai begynte Senator Edwards å videoblogge. Nå kan alle fra hele verden sende ham spørsmål de stiller i video, og han vil svare. Du kan se hans videoblogg her: oneamericacommittee.com Her er noen andre videoblogger du kan se. De fleste av dem har ikke så mye å gjøre med politikk, men de er likevel ganske interessante. Unge Venstre er faktisk det første partiet i verden som vil bruke videoblogging aktivt under valgkampen. Ingen har gjort dette før (selvom mange har hatt enkelte videosnutter på sine nettsider, ja), og vi er virkelig med på å pløye ny mark her. Og hvem vet, kanskje Ditt intervju med en lokalpolitiker kan bli sendt på TV2 også?

10 MEMBERS KAMPEN O I Hordaland fylke stiller det 6 partier til valg i år. Disse partiene kjem Hvordan ville du koblet parti og ord? Hvordan kan media styre hvilk Arbeiderparti» og «miljø», eller hva med «Abort-motstandernes Demokratene Det Liberale Folkepartiet Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet Dei Grøne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raud Valallianse Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

11 M ORDENE per for sine ord, begreper og virkelighetssyn. Til høyre har du 6 ord. 0 e ord du forbinder med hvilket parti? Hva når du ser på «Det norske Sosialistisk Venstreparti» og «forsvar»? abort alkohol ansvarlighet arbeidsløshet avgifter barn bompenger bønder byer demokrati distrikt effektivisering EU familie fattigdom fisk finanspolitikk forsvar frihet feminisme gamlehjem gasskraft genteknologi globalisering helse homofili innvandring integrasjon internasjonalt IT kirke klassekamp konservativ kontantstøtte krig kriminalitet kultur liberal likestilling likhet livsvern miljø minoriteter narkotika pensjon rasisme rente røyking skattenivå skole småbedrifter solidaritet sosialistisk spillegalskap sysselsetting ulv ungdom utdanning vekst verdighet økonomi

12 MEMBERS Får du Unge Venstres nyhetsbrev? Unge Venstre sender ut et ukentlig nyhetsbrev per epost til alle medlemmer. Får du den? Dersom du ikke gjør det kan du melde deg på gratis på www. ungevenstre. no. HER ER NYHETSBREVET FOR UKE 23 Innhold. Nyhetssaker fra ungevenstre.no 2. Nytt fra Venstre 3. Nytt om sommerleiren Kalender 5. Kontaktinformasjon. Nyhetssaker fra ungevenstre.no Dørum sier nei til dumme «dum-dumkuler» I det dette nyhetsbrevet blir sendt ut har Odd Einar Dørum akkurat avslått forslaget om å gi politiet lov il å bruke ekspanderende prosjektil, såkalte «dumdum-kuler». Dette er en viktig seier for Unge Venstre. Vårt hovedargumentet har vært at norsk politi skal være sivilt og ikke utstyres som soldater. Dum-dum-kuler er ammunisjon som stopper når det treffer noe, for deretter å rive opp innvollene til den personen som blir skutt. Kulene fikk navnet «dumdum» fordi Genève-konvensjonen, som regulerer hva som er tillatt i krig, satt ned forbud mot dem. Politiet er imidlertid ikke bundet av Genève-konvensjonene, derfor har Politidirektoratet gått inn for å åpne opp for alminnelig bruk av slike kuler. Arne Johannessen og andre rabiater i politiet har blant annet vist til Sverige hvor politiet har lov til å bruke dum-dum-kuler. Presset har med andre ord vært stort på regjeringen, men nå har Odd Einar Dørum endelig avvist forslaget. Rumsfeld må ansvarliggjøres Det har vært stor oppmerksomhet rundt USAs forsvarminister Donald Rumsfeld sitt besøk til Norge denne uken. Unge Venstre har sendt en oppfordring til regjeringen om å gi Rumsfeld status som uønsket (persona non grata) til landet. Det er fordi han er ansvarlig for de mer enn 500 fangene som sitter fengslet på Guantanamo-basen på Cuba uten lov og dom. Det er direkte patetisk om Norge, som USAs gode allierte, ikke skal ta opp noe så alvorlig som tortur og mishandling i regi av den amerikanske hæren, når Rumsfeld først besøker oss. Mer om dette kan du lese på nettsidene våre. Anbefaler også Amnesty sin rapport om Guantanamofangene på denne linken Her. Liberale bloggere Unge Venstre får nå flere bloggere. Sist ut er Sara Henriksen, leder av energi- og klimautvalget til Unge Venstre. Du kan lese hennes blogg på no. Om ikke lenge blir alle UV-bloggene linket på nettsiden til Unge Venstre. Vil du selv skaffe deg en blogg, så kan vi hjelpe deg. Bare send oss en e-post på eller noe. 2. Nytt fra Venstre Avtale med Frp om Revidert nasjonalbudsjett: - Godt fornøyd med avtale om revidert budsjett Venstres May Britt Vihovde er godt fornøyd med at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene i kveld har blitt enige om revideringen av budsjettet. Budsjettet er innenfor ansvarlige rammer som gir grunnlag for fortsatt lav rente og lav prisstigning. - Viktige områder for Venstre som miljø, skole og fattigdomsbekjempelse er fortsatt prioritert i budsjettet, sier May Britt Vihovde, som er finanspolitisk talskvinne for Venstre. 3. Nytt om sommerleiren På ungevenstre.no/sommerleir kan du holde deg oppdatert om hva som skal skje på sommerleiren. Om et par dager vil vi også legge ut en liten film fra fjorårets leir.du kan melde deg på sommerleiren på nettsidene. Eller sende en mail til 4. Kalender 0. juni Landsstyremøte i Venstre 22. juni Regjeringsbesøk for nye medlemmer. 7. juli Sentral- og landsstyremøte i Unge Venstre juli Sommerleir i Unge Venstre Kontaktinformasjon Leder: Lars-Henrik Michelsen, Generalsekretær: Frode Fjeldstad, Ønsker du å vite mer om Unge Venstre, f.eks. om det skjer noe lokalt der du bor kan du ta kontakt direkte med fylkeslederen din. Du er hjertelig velkommen, det værste som kan skje er at du treffer noen nye liberale venner :) fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

13 03 Ulv, Ulv! Hva tenkte de på, europeerne som utryddet mammutene? Hva tenkte australierne som utryddet kjempepungdyret? Hva tenkte New Zealanderne som utryddet moafuglene? Eller amerikanerne som utryddet bisonen? Hva tenkte de, da de så krisen komme? Hvorfor fortsatte de å utrydde sitt eget vilt? Av Ingar Rostvåg Ulltveit-Moe, leder i Bergen Unge Venstre no) «Norway to kill 25% of its wolves» (BBC) - «Permission given to hunt endangered wolves» (New Scientist) - «Oops, they did it again» (Daily Mirror) «Raudkinna og friske kjem dette sel- og ulvemyrdande folk til å vifta med sine flagg, skinn og oljepenger» (Aftonbladet) Spørsmålet «hva tenker de på?» stilles i dag også, men denne gangen er det nordmenn som ikke tenker. Den nylige ulvejakten i Østerdalen vekket som kjent internasjonal forferdelse. Sist Norge fikk så mye internasjonal oppmerksomhet var også av særdeles negativ art. Da var det bildene av nedslaktingen av ulv fra luften ved bruk av helikopter som vekket avsky. Under jakten i Østerdalen i januar var norske jegere tøffe nok til å jakte til fots, men feige nok til at det var over 400 av dem. Ja, du leste riktig: Mer enn fire hundre jegere for å skyte fem ulver som hadde forvillet seg inn på et område norske parlamentarikere har bestemt de ikke skal være på. Med et så stort statlig jaktlag (glem gratis skolebøker - staten har ikke råd på grunn av offentlig rovdyrjakt) skulle man tro at jakten var kvalitetssikret. Men den gang ei; de klarer å skyte feil ulv! Men tro ikke at det fikk konsekvenser; jakten fortsatte der den slapp og Norge har nå (estimert) 4 ulver igjen. WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr har stevnet staten inn for Tingretten med påstand om at fellingstillatelsen av ulv var ugyldig, og at ulvejakten både er et brudd på den norske viltloven og Bernkonvensjonen. Miljøvernerne har gode poenger: De stiller spørsmål om det skal stilles objektive, biologiske og faglige krav til forvaltning av norske rovdyr - eller om rovdyr her i landet skal forvaltes på politisk, skjønnsmessig grunnlag. Er det slik at en hvilken som helst miljøvernminister kan gjøre med ulv som hun selv vil? Aldri tidligere har det eksistert et land med så mye kunnskap og så gode ressurser til å ta de riktige miljøpolitiske valgene som Norge. Likevel stemte et samlet Storting for opprettelsen av såkalte «ulvesoner», formodentlig i den tro at ulver vil følge politiske vedtak og holde seg i de riktige sonene. Vår hval- og seljakt (som nå også ukvalifiserte turister skal få være med på) har lenge vært heftig kritisert og Norge har et enormt overskudd på kraft som vi bruker til å varme opp hus. Oppvarming av hus med el-kraft er et luksusforbruk på linje med å dusje i Champagne! Svenskene vil om ikke lenge produsere like mange terrawatt timer av bioenergi som Norge produserer av vannkraft. Likefullt vil kraftsosialistene i Arbeiderpartiet og det kraftkonservative Høire bygge ut enda flere elver og vassdrag. Vassdrag som internasjonalt regnes for å være Norges regnskog. Venstre har ikke lenger en miljøpolitisk alliert i Sosialistisk Venstreparti, som nå virker desperate og villige til å forhandle bort absolutt alt i søken etter regjeringsmakt (eksempelvis går SV nå inn for de gammeldagse gasskraftverkene for å tekkes Ap). Det er lenge siden Senterpartiet var et hyggelig parti og med sitt utkast til stortingsvalgsprogram rykker de ned til samme miljøfiendtlige divisjon som Arbeiderpartiet. Sp er ikke bare en sinke innen vassdragsutbygging, men de ønsker faktisk også å utrydde ulven! Om ikke Venstre gjør et meget godt valg til høsten er det mulig vi i enda større grad får se norske parlamentariske skrotinger oppfører seg som en nasjon av kortsynte, innsnevra bygdetullinger med en gjerrighet i forhold til naturen vi knapt ser i de fattigste utviklingsland. Miljøpolitisk er det på tide å rope et kraftfullt ulv, ulv! Foto: Mahir Sayar

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Nr. 4 2013. Gullbarbiekampanjen. Intervjuet: Solveig Horne. Bildeserien: Hva spiser verden? Etisk jul: Julegavetips

Nr. 4 2013. Gullbarbiekampanjen. Intervjuet: Solveig Horne. Bildeserien: Hva spiser verden? Etisk jul: Julegavetips Nr. 4 2013 Gullbarbiekampanjen Intervjuet: Solveig Horne Etisk jul: Julegavetips Bildeserien: Hva spiser verden? LARM nr. 4 2013 INNHOLD 04 06 08 09 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist Intervjuet:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ROGALAND BEST PÅ KLAMYDIA

ROGALAND BEST PÅ KLAMYDIA foto eirik dankel Utgave 12 15. - 28. september 2009 smis@smis.no ROGALAND BET PÅ KLAMYDIA Rogalendinger kåres herved til uoffisielle mestere i kondombruk. Det vil tudentsamskipnaden i tavanger ha sin

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer