Tema: VALGKAMP! N U M M E R 0 1 / / J U N I /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: VALGKAMP! N U M M E R 0 1 / 2 0 0 5 / J U N I /"

Transkript

1 Tema: VALGKAMP! N U M M E R 0 / / J U N I /

2 MEMBERS 0 02 Ny logo, nytt Fritt Liv, ny valgkamp! av Raymond M. Kristiansen 02 Juni er kommet, men det er enda kaldt i Bergen. I går var det ti grader, og det føles som om høsten allerede er her. I politikkens verden føler vi dog varmen allerede, og det kommer til å bli glohett under valgkampen i år. Dette blir den mest intense valgkampen på flere årtier, og Venstre har en nøkkelrolle. Du har SELV en nøkkelrolle i Venstre, så din innsats i valgkampen har faktisk stor betydning for hvilken vei Norge skal gå de neste årene. Det er ingen tvil om at det er mye ved den sittende regjeringens politikk vi ville hatt annerledes. Men Unge Venstre mener at det er bedre med denne regjeringen enn eksperimentering med de rød-grønne og en ideologisk vandring tilbake til 70-tallet. Fritt Liv kommer her i ny innpakning. Unge Venstre har også fått en ny logo, designet av Tank Design, og vi har fått nye hjemmesider. Vi er klar til årets valgkamp, og du inviteres til å være med. Ta kontakt med ditt fylkeslag hvis du har lyst til å bidra, eller kontakt Unge Venstre sentralt om du har noen spørsmål. Innholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5-2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Leder Hvorfor Venstre? Valgkamp! Spesial: evalgkamp Ulv, ulv! Fylkesquiz Verv dine venner - vinn en ipod! Sommerleiren - kommer du? Fritt Liv utgis av Norges Unge Venstre, Møllergata 6, 079 Oslo. Opplag: 000 Trykk: Allkopi Redaktør: Raymond M. Kristiansen fritt liv Artikler, debattinnlegg, foto og andre bidrag sendes til Deadline annonseres på Venstre +. / / m a g a s i n >> //NR.>> Artikkelforfatterne står 22 selv 40 ansvarlig for sine tekster og bilder. Foto ved artikkelforfatter / redaksjonen dersom annet ikke er oppgitt. //ORGANISAS J O N>> Den kristne formålsparagrafen synger nå på siste verset. Det er helt åpenbart etter at regjeringen i dag vedtok å //TELEFON>> MEMBERS fjerne koblingen mellom grunnskolens kristne formålsparagraf og KRL-faget, sier leder i Unge Venstre. Neste Fritt Liv kommer 25. august.

3 03 Leiar: Det liberale jordskjelvet Det er meir enn 3.9 prosent av dei norske veljarane som meiner alle menneske er ulike, og at det difor er urettferdig å behandle alle likt. Som vil kombinere aktiv miljøpolitikk med kreativ næringspolitikk. Som meiner den offentlege skulen skal gje alle born like moglegheiter. Som vil rive ned landegrenser. Som syns det er viktig med politiske parti som er uavhengig av særinteresser. Som vil prioritere dei som treng det mest - ikkje dei som hyler mest. Og som meiner det bør vere grenser for kva politikk skal handle om. Lars-Henrik Michelsen, leiar i Unge Venstre Det er sikkert meir enn 6 prosent også, men ein plass må målsetnaden til Venstre setjast. Dessutan har vi dårleg tid. Landsmøtet er allereie ferdiggjort, no er det eksamenstid og politisk skulering, i juni startar skuleferien eller kanskje feriejobben, i juli er det sumarleir på Tromøya og U2-konsert på Valle Hovin, studiestart tek til i august, så følgjer valkampkickoff, endelause debattar og ein elles hektisk valkampinnspurt fram til finalen 2.september. Frå i dag av er all arbeidsinnsats i Unge Venstre ein del av den lange valkampen til Venstre. Anten du er aktiv eller passiv i Unge Venstre, så er det uendeleg med ting du kan gjere for at Venstre skal nå målet om seks prosent. Er du flink til å skrive, så send eit lesarbrev. Er du flink til å debattere, så debatter. Er du kreativ, så tenk ut morosame aksjoner og stunts. Eller kanskje du er flink til å slikke konvoluttar, snakke i telefon, sende sms, lage kaffi, henge opp plakatar, arrangere aksjonar, stå på stands, gå på festar, halde foredrag, male eller programmere? Vi har behov for absolutt alle tenkjelege kvalifikasjonar. Du har kanskje ikkje tenkt tanken før, men din innsats dei neste månadane kan faktisk vere avgjerande for at landet får ein fri, raus, framtidsoptimistisk, fordomsfri og grenselaus stortingsgruppe dei neste fire åra. Eller ein liberal stortingsgruppe om du vil. Unge Venstre var i følgje avisa Vårt Land det ungdomspartiet i Noreg som vaks mest av alle i Det er ingen grunn til at det ikkje skal halde fram i Målet er naturlegvis å passere Senterungdommen. Og det skal vi klare, men det fordrar at vi alle vervar ein liberal ven denne våren. Den viktigaste grunnen til at ungdom ikkje er med i eit politisk parti er at dei aldri har blitt spurd - så spør i veg. Overraskande mange kjem til å seie ja. Eller kanskje du kjenner ein studiekompis eller -venninne som er litt usikker på medlemskap, men som er såpass samd med oss, at han eller ho er interessert i å bli valkampmedarbeidar? Det er ein god del som allereie har sag seg viljug til å gjere ein innsats for oss i valkampen, utan å melde seg inn av den grunn (iallfall ikkje enno). Dei meiner alle det er viktig at Venstre gjer eit godt val til hausten. Kjenner du nokon slike sympatisørar, så inviter dei med på eit arrangement. Eit passe høve kan vere ein av valkampfestane før eller rett etter sumaren. Tidlegare i år viste våre danske vener i Det Radikale Venstre at det er mogleg for eit sosialliberalt parti å vinne eit stortingsval. Det liberale Folkepartiet i Sverige viste det same i Libdem i Storbritannia ikkje noko unnatak. Tida for det liberale jordskjelvet er no komen til Noreg. Eit jordskjel for ein moderne miljøpolitikk, eit kreativt N o r e g, s o s i a l t a n s v a r for dei s o m treng det mest og ein skule for kunnskap og like moglegheiter. Ta på deg buttons og mobiliser.

4 MEMBERS Hvorfor Venstre? En tvilers bekjennelse Hei, mitt navn er Thor Inge Lone. Jeg er grønn, men jeg visste det bare ikke! Av: Thor Inge Lone Jeg er i dag 28 år gammel, har universitetsutdannelse, og har akkurat fått meg lønnet heltidsjobb (ikke studierelevant vel å merke). Og jeg har siden skolevalget i -94, hvor jeg ga min stemme til SP «for å bevare råderetten», vært en politisk tviler. Jeg har sittet «på gjerdet»! Det er nå 0 år siden jeg fikk stemmerett, og i disse årene har jeg vandret rundt omkring i det politiske bildet. Det har vært en lang reise, men nå har jeg endelig funnet min plass... Du ser, det er ikke så lett når du er født nyskjerrig, jeg spurte og jeg grov om alt mulig helt til min kjære mor sa «derfor det!», da var det slutt! Jeg måtte lete etter en ny inspirasjons kilde, og da jeg begynte på ungdomskolen møtte jeg en, han het Halgeir Langeland(SV), og var det mennesket som vekket min politiske interesse! Her lærte jeg om politisk engasjement, det å ta sosialt ansvar og det å tenke på miljøet. Det tok meg en dyptgående særoppgave for å innse at SV ikke var helhetlig nok, vi kan ikke ta sosialt ansvar hvis vi ikke har en økonomisk ryggrad som dekker opp om disse utgiftene, jeg måtte lete videre. Da jeg startet på videregående, var det Økonomi for alle penga, regnskap vel å merke. Jeg hadde ikke lest mesteparten av Onkel Skrue pucket bøkene for ingenting... For å kunne ha råd til å gjøre de endringene vi ønsker for samfunnet, så må man først få orden på økonomien. Problemet ble vel at du snart mistet fokuset på det du ville med pengene, og ble mer interessert i å få mer av dem. Her møtte jeg det som jeg nå kaller «det enkle samfunn», alt var svart/hvitt og enten så var noe bra for deg eller så var det dårlig... Jeg så meg selv i speilet etter en stund, og likte ikke det jeg så... Det å ta enkle valg hadde visst flere uønskede konsekvenser... En natt lå jeg våken og tenkte over hva jeg ville gjøre med livet mitt... Det var vanskelig, for på den ene siden så hadde jeg en jobb, jeg var fagorganisert, hadde fin leilighet og bil... manglet bare dame... På den andre siden så hadde jeg... vel ganske lite av det som virkelig betyr noe... Jeg tok det vanskelige valget, sa opp jobben og flyttet til ut av byen for å studere historie... for å lære om krig, fred, politikk og slikt... Her står jeg nyutdannet fra universitetet og alt! Men hva har jeg lært... Jo, verdier som jeg er villige til å kjempe for, det som jeg ikke vil leve foruten... tror det heter å ta verdivalg... men ikke slikt som disse religiøse folkene snakker om... jo, jeg tror det heter liberale verdier... Når jeg tenker tilbake så har jeg gått både gått ned den røde og den blå gata, begge gater har viktige egenskaper, problemet med de som bor i disse gatene, er vel at de ikke innser at de ikke kan klare seg uten hverandre... jeg som står på gatehjørnet og ser ned begge gater, tenker at hvis de ikke innser dette selv så får jeg vel jeg gjøre mitt for at de skal kunne fungere sammen. Jeg tror det er alles ansvar å gjøre sitt for at det samfunnet vi bor i skal kunne fungere uten å være et homogent samfunn. Jeg tror på frihet under ansvar, at vi tar ett skritt omgangen, et skritt med høyre fot, et skritt med venstre fot, sånn ja, her går vi jo fremover. Tenk at mor viste meg det allerede før jeg begynte på skolen... vi har mye å lære... for meg gjelder det ansvar. Hvis jeg skal kunne vise ansvar så må jeg ha vilje til å gjøre noe... Politikk handler altså om valg, det handler om vilje til å gjøre noe, det å stå for noe og det handler om evne til å få det gjort. Mine damer og herrer, jeg har tatt et valg... Jeg stemmer Venstre i 2005! fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

5 05 Valgkamp! Valgkampen avhenger av DEG. Din innsats i ditt lokalmiljø har alt å si for hvor mange stemmer Venstre får den 2. september og at vi fortsatt kan ha en ikke-sosialistisk regjering. I dette og neste utgave av Fritt Liv vil dere få en helhetlig oversikt over forskjellige deler av det å drive valgkamp. I denne gang vil vi ta for oss evalgkampen. Altså den valgkampen som foregår på internett. I debattforummer, på hundrevis av blogger, på nettaviser og via epost. På de neste sidene vil du få en innføring i hvordan du kan bidra i den elektroniske valgkampen og bli en skikkelig nett-debattant. Vi vil lede deg gjennom temaer såsom blogging, videoblogging, RSS, og lignende snacks. Din hjemmelekse den neste måneden blir å komme på nett hvis du ikke er der allerede. Lykke til! En ting er sikkert: Det blir en tøff valgkamp. Og en god del av slagene kommer til å foregå på nettet.

6 MEMBERS evalgkamp 2005 bevæpnet med en datama Den elektroniske valgkampen vil være en meget viktig del av valgkampen i år. Ved hjelp av en datamaskin og noen rutiner kan du også være med og kjempe for liberale verdier i samfunnet. Her har du 5 enkle skritt. av Raymond M. Kristiansen : Hold deg oppdatert Under valgkampen vil det hver dag være mye informasjon som flyter. Over hele landet vil det være folk som snakker, skriver og tenker høyt om Venstre, SV, regjeringsalternativer, og hva vi vil med Hvem blogger i dag? HVIS DU VIL LESE NOEN BLOGGER FOR Å FÅ INSPIRASJON, KAN DU FOR EKSEMPEL LESE DISSE: Lars-Henrik Michelsen sin: Ingar R. Ulltveit-Moe, Bergen Unge Venstre: Sara Henriksen, Hordaland Unge Venstre: Boye Bjerkholt, Akershus Unge Venstre: Kristin Halvorsen, SV: Torbjørn Røe Isaksen, Unge Høyre: Gry Larsen, AUF: Grys%20side.auf Fredrick Federley, vårt Svenske søsterparti: og til sist meg selv: En full oversikt over alle Unge Venstres og Venstres bloggere vil du også finne her: landet vårt. Noen vil skrive et leserinnlegg i din lokalavis. Kanskje hører du noe på radioen, eller du ser Kristin Halvorsen komme med en usann beskyldning mot regjeringen på TV. Kanskje leser du noe i en debatt på VG sine nettsider. Det er viktig at alle medlemmer i Unge Venstre holder seg oppdatert på litt av det som skjer, og at vi så kan diskutere dette sammen. Mitt forslag er at vi - i stedet for å diskutere det med oss selv på Venstre pluss - deltar i den offentlige debatten så mye vi kan. Dess flere vi snakker med, dess bedre kan Venstre gjøre det på valgdagen. 2: Skaff deg en blogg Den enkleste måten å trene deg i å skrive, samtidig som du inngår i en dialog med andre, er å skrive på en blogg. Dette er kanskje en sterk påstand og bærer tydelig preg av at jeg selv er en veldig pro-blogg person, men jeg står fast på at en blogg er en av de mest effektive måtene å kommunisere med andre på, gitt visse forutsetninger. Hvis du ikke har en blogg fra før av, kan du skaffe deg en på eller Weblogg er et norsk system (og ja, jeg jobber for BlogSoft som står bak dette systemet), mens Blogger er engelsk. Begge er gratis. Du kan lese om hvordan du oppretter en blogg på et av disse to systemene her: org/evalgkamp - her er det skjermbilder som forklarer hva du gjør under hvert enkelt punkt, i tillegg til andre tips om Unge Venstres evalgkamp. 3: Skriv på bloggen Etter at du har opprettet din blogg, er det bare å sette i gang å skrive. Hvis du leser noe i lokalavisen, er det bare å sitere det som står der, og legge til dine egne kommentarer. Hører du noe på radioen som du tror andre kan ha interesse av, kan du sitere det. Hatt en interessant samtale med en venninne om politikk? Skriv om det også, men husk å ikke skrive om personer med navn uten å vite at det er i orden for dem. Folk skal kunne ha rett til privatliv også :) Et lite tips til slutt: Husk å legge til lenker (eller hyperkoblinger som det heter på fint norsk) i den grad du kan det. Slik kan de som leser bloggen din surfe videre for fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

7 07 skin å få mer informasjon, mer av konteksten bak det du skriver. 4: Kommenter på andres blogger eller nettsteder Det å blogge handler om å delta i debatter på en måte som er rask og effektiv. For å være med på debattene er det selvfølgelig også viktig at du følger med på andres blogger eller leser avisen. Å blogge handler både om å være avsender for informasjon, samtidig som du selv suger informasjon til deg. En samtale. I Norge er det i dag flere tusen blogger, og en del av disse handler om politikk. Nå har også Dagbladet og VG har begynt å ha blogger, og i valgkampen vil det være mye snakk om politikk. Kanskje leser du en blogg hvor noen anklager Venstre for noe? Kanskje vil du forsvare Venstre her? Da er det bare å legge inn en kommentar! Kommentaren din bør helst være kort og presis. Det nytter ikke å bare si at vedkommende er en idiot; det er bedre å for eksempel heller vise til hva Venstre har stemt i Stortinget, eller hva vi har gjort i kommunen eller byen det gjelder. Din kommentar blir da en del av en diskusjon på denne bloggen. Du kan da også selv blogge om diskusjonen på din egen blogg, og du kan også gi tips til andre Unge Venstre-folk om hva som skjer. Husk på at vi alle kan følge med på hverandres blogger veldig enkelt med RSS. (For mer informasjon om RSS, les på neste side) om hvordan vi har satset på kollektivtrafikk i denne regjeringen? 5: Husk: Internett er ikke alt Dette er veldig viktig: Husk å gå ut og snakke med folk. Stå på stands, del ut løpesedler, delta i skoledebatter, og på andre måter vær en del av lokalsamfunnet. Et godt tips er at du da, hvis du kommer i snakk med noen, bare kan Altså er det viktig at du ser på blogging og det å surfe på internett som en integrert del av valgkampen, men altså ikke noe alternativ til det å stå på stand. Begge deler er viktig, og det viktigste er vel at du gjør det du selv synes er gøyest. skrive ned adressen til din blogg til den du snakker med. Hvis dere da for eksempel har diskutert Venstres miljøpolitikk så kan du om kvelden skrive en liten melding om Venstres miljøpolitikk på din blogg. Der kan du kanskje lenke til annen informasjon på nettet, eller hva jeg eller andre Det å lese blogger og selv skrive på blogger gir deg mye større forståelse for hvordan for eksempel folk fra SU og FpU tenker, og dette kan du da bruke når du skal diskutere med dem. Slik sett er blogging et glimrende skoleringsverktøy. har skrevet om miljø. Kanskje en lenke til samfunnsdepartementets hjemmesider Ha det gøy med blogging! Hvis vi vil unngå at Stoltenberg blir statsminister må vi avsløre hans tåkeprat og snakke med folk om det. Foto: Raymond M. Kristiansen

8 MEMBERS Slik kan RSS hjelpe din informasjonshverdag RSS betyr «Really Simple Syndication» og er en metode som lar deg samle informasjon fra forskjellige nettsider. Du bruker for eksempel en nettside som heter «Bloglines» (www.bloglines.com) hvor du altså til venstre har en liste over nettsider eller blogger. Nettsidene kan for eksempel være Dagbladet, Aftenposten, New York Times eller kanskje din lokalavis? Uansett, så har du denne listen over nettsteder, og når du klikker på en av navnene på listen får du opp alle de seneste nyhetene på siden. For eksempel vil du da få opp de siste nyhetene fra Dagbladet eller VG, eller kanskje bloggen til Boye Bjerkholt. Hva betyr dette da? Jo, det betyr at du hele tiden har en liste over dine nyhetskilder, og at du ved å enkelt klikke på hver enkelt navn på listen får opp de seneste nyhetene på denne siden. Det blir altså mye lettere å ha oversikten. Når du da finner noe interessant, kan du kjapt blogge om dette hvis du vil, og du kan således begynne å skrive på noe som du senere kan bruke i et avisinnlegg i lokalavisen din. Vi jobber for tiden med å sette opp en såkalt OPML-fil som er en samling RSSlinker. Denne OPML-filen kan du således enkelt inkorporere i din «Bloglines» slik at du allerede fra starten av har en anbefalt liste over nyhetskilder - Dagbladet, VG, Aftenposten, Lars-Henrik sin blogg, og så videre. Vil du vite hvordan du får ditt eget RSSabonnement? Igjen kan du få mer informasjon på Husk å bruke Venstre + Technorati og Google Venstre + er Venstres og Unge Venstres eget interne debattforum. Det er her du som medlem kan sjekke din Venstre-epost, debattere med andre Unge Venstre- og Venstre-medlemmer, og utveksle informasjon. Men husk at Venstre + er til internt bruk i partiet, og hvis du vil diskutere noe som du like gjerne kunne tatt offentlig, er det kanskje en ide å heller skrive et leserinnlegg til en avis eller skrive på din blogg. Her finner du Venstre +: pluss.venstre.no «Techno-hvafornoe?!» Technorati er en nett-tjeneste a la google som lar deg få oversikten over hva andre blogger skriver om din side. Du kan for eksempel skrive inn og se hvem som skriver om nettsidene. Du kan også skrive inn stikkord som for eksempel «miljø» eller «prostitusjon» og så få en oppdatert oversikt over hvem som skriver om det. Fordelen med Technorati er at det fungerer raskere enn Google, og når slagene står som verst i valgkampen blir det kjekt å få full oversikt. Google er din venn. Kanskje ikke den beste vennen, men for de fleste av oss er stadig den søkemaskinen vi bruker mest. Men hvor flink er du egentlig til å bruke google? Her er et par tips: ) Bruk + - tegnet. For eksempel kan du søke etter «Sponheim +Venstre». Da får du kun opp de sidene som har begge. 2) Husk «site:» - for eksempel «Sponheim +site:http://www.vg.no» - da får du kun opp de treff om Sponheim som er på VG sine nettsider. Smart, ikke sant? fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

9 09 Lag din egen TV-stasjon! Videoblogging er blogging med video. Nå kan du filme veien inn til byen når det er rush-tid og bilene står i kø. Du kan gå og snakke med kommunen om barnehageplasser, hvis du vil. Husk å spørre om lov til å filme ditt intervju, og om det er greit at du legger det ut på internettet så andre kan se det. Etter at du har filmet, laster du opp filmen til datamaskinen akkurat slik du laster opp bilder til datamaskinen. Etterpå må du da få filmen komprimert slik at den kan legges opp på internett. Her trenger du altså hjelp fra en «VideoAssistent», som foreløbig består av Raymond M. Kristiansen fra Bergen Unge Venstre. Det du gjør er å sende meg filen per epost til og så vil jeg ordne filen og legge den på internett for deg slik at du da kan legge en link til filmen på din blogg eller internettside. Hva er da vitsen med video? Jo, du kan sende linker til videofilmen til venner og bekjente. Hvis du for eksempel har intervjuet Venstres stortingskandidater i fylket ditt, kan du her være med på å gi disse stortingskandidatene litt «TV-tid» uten at det koster noe! Høres det ikke bra ut? Venstre trenger all den medieoppmerksomhet vi kan få i Valgkampen, og med din hjelp kan vi i hvert fall bli en sterk kraft på internett - i både tekst og levende bilder. Vil du ha mer informasjon? Kontakt meg på eller ring meg på så kan jeg fortelle deg hvordan du kan få opp videoblogging i ditt lokallag. Dette kameraet er alt du trenger for å ta film som du kan legge ut på internett. Intervju folk, film alle bilene som forurenser byen, eller besøk en skole for å se hvordan forholdene er der. HUSKER DU JOHN EDWARDS? NÅ HAR HAN BEGYNT Å VIDEOBLOGGE ANDRE VIDEOBLOGGER: EN VERDENSNYHET: John Edwards var visepresidentkandidat i fjor og jobbet sammen med John Kerry for å vippe Bush av pinnen og ut av det Hvite Hus. Det lykkes ikke, men John Edwards har fortsatt kampen mot de koservative kreftene, og i slutten av Mai begynte Senator Edwards å videoblogge. Nå kan alle fra hele verden sende ham spørsmål de stiller i video, og han vil svare. Du kan se hans videoblogg her: oneamericacommittee.com Her er noen andre videoblogger du kan se. De fleste av dem har ikke så mye å gjøre med politikk, men de er likevel ganske interessante. Unge Venstre er faktisk det første partiet i verden som vil bruke videoblogging aktivt under valgkampen. Ingen har gjort dette før (selvom mange har hatt enkelte videosnutter på sine nettsider, ja), og vi er virkelig med på å pløye ny mark her. Og hvem vet, kanskje Ditt intervju med en lokalpolitiker kan bli sendt på TV2 også?

10 MEMBERS KAMPEN O I Hordaland fylke stiller det 6 partier til valg i år. Disse partiene kjem Hvordan ville du koblet parti og ord? Hvordan kan media styre hvilk Arbeiderparti» og «miljø», eller hva med «Abort-motstandernes Demokratene Det Liberale Folkepartiet Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet Dei Grøne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raud Valallianse Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

11 M ORDENE per for sine ord, begreper og virkelighetssyn. Til høyre har du 6 ord. 0 e ord du forbinder med hvilket parti? Hva når du ser på «Det norske Sosialistisk Venstreparti» og «forsvar»? abort alkohol ansvarlighet arbeidsløshet avgifter barn bompenger bønder byer demokrati distrikt effektivisering EU familie fattigdom fisk finanspolitikk forsvar frihet feminisme gamlehjem gasskraft genteknologi globalisering helse homofili innvandring integrasjon internasjonalt IT kirke klassekamp konservativ kontantstøtte krig kriminalitet kultur liberal likestilling likhet livsvern miljø minoriteter narkotika pensjon rasisme rente røyking skattenivå skole småbedrifter solidaritet sosialistisk spillegalskap sysselsetting ulv ungdom utdanning vekst verdighet økonomi

12 MEMBERS Får du Unge Venstres nyhetsbrev? Unge Venstre sender ut et ukentlig nyhetsbrev per epost til alle medlemmer. Får du den? Dersom du ikke gjør det kan du melde deg på gratis på www. ungevenstre. no. HER ER NYHETSBREVET FOR UKE 23 Innhold. Nyhetssaker fra ungevenstre.no 2. Nytt fra Venstre 3. Nytt om sommerleiren Kalender 5. Kontaktinformasjon. Nyhetssaker fra ungevenstre.no Dørum sier nei til dumme «dum-dumkuler» I det dette nyhetsbrevet blir sendt ut har Odd Einar Dørum akkurat avslått forslaget om å gi politiet lov il å bruke ekspanderende prosjektil, såkalte «dumdum-kuler». Dette er en viktig seier for Unge Venstre. Vårt hovedargumentet har vært at norsk politi skal være sivilt og ikke utstyres som soldater. Dum-dum-kuler er ammunisjon som stopper når det treffer noe, for deretter å rive opp innvollene til den personen som blir skutt. Kulene fikk navnet «dumdum» fordi Genève-konvensjonen, som regulerer hva som er tillatt i krig, satt ned forbud mot dem. Politiet er imidlertid ikke bundet av Genève-konvensjonene, derfor har Politidirektoratet gått inn for å åpne opp for alminnelig bruk av slike kuler. Arne Johannessen og andre rabiater i politiet har blant annet vist til Sverige hvor politiet har lov til å bruke dum-dum-kuler. Presset har med andre ord vært stort på regjeringen, men nå har Odd Einar Dørum endelig avvist forslaget. Rumsfeld må ansvarliggjøres Det har vært stor oppmerksomhet rundt USAs forsvarminister Donald Rumsfeld sitt besøk til Norge denne uken. Unge Venstre har sendt en oppfordring til regjeringen om å gi Rumsfeld status som uønsket (persona non grata) til landet. Det er fordi han er ansvarlig for de mer enn 500 fangene som sitter fengslet på Guantanamo-basen på Cuba uten lov og dom. Det er direkte patetisk om Norge, som USAs gode allierte, ikke skal ta opp noe så alvorlig som tortur og mishandling i regi av den amerikanske hæren, når Rumsfeld først besøker oss. Mer om dette kan du lese på nettsidene våre. Anbefaler også Amnesty sin rapport om Guantanamofangene på denne linken Her. Liberale bloggere Unge Venstre får nå flere bloggere. Sist ut er Sara Henriksen, leder av energi- og klimautvalget til Unge Venstre. Du kan lese hennes blogg på no. Om ikke lenge blir alle UV-bloggene linket på nettsiden til Unge Venstre. Vil du selv skaffe deg en blogg, så kan vi hjelpe deg. Bare send oss en e-post på eller noe. 2. Nytt fra Venstre Avtale med Frp om Revidert nasjonalbudsjett: - Godt fornøyd med avtale om revidert budsjett Venstres May Britt Vihovde er godt fornøyd med at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene i kveld har blitt enige om revideringen av budsjettet. Budsjettet er innenfor ansvarlige rammer som gir grunnlag for fortsatt lav rente og lav prisstigning. - Viktige områder for Venstre som miljø, skole og fattigdomsbekjempelse er fortsatt prioritert i budsjettet, sier May Britt Vihovde, som er finanspolitisk talskvinne for Venstre. 3. Nytt om sommerleiren På ungevenstre.no/sommerleir kan du holde deg oppdatert om hva som skal skje på sommerleiren. Om et par dager vil vi også legge ut en liten film fra fjorårets leir.du kan melde deg på sommerleiren på nettsidene. Eller sende en mail til 4. Kalender 0. juni Landsstyremøte i Venstre 22. juni Regjeringsbesøk for nye medlemmer. 7. juli Sentral- og landsstyremøte i Unge Venstre juli Sommerleir i Unge Venstre Kontaktinformasjon Leder: Lars-Henrik Michelsen, Generalsekretær: Frode Fjeldstad, Ønsker du å vite mer om Unge Venstre, f.eks. om det skjer noe lokalt der du bor kan du ta kontakt direkte med fylkeslederen din. Du er hjertelig velkommen, det værste som kan skje er at du treffer noen nye liberale venner :) fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

13 03 Ulv, Ulv! Hva tenkte de på, europeerne som utryddet mammutene? Hva tenkte australierne som utryddet kjempepungdyret? Hva tenkte New Zealanderne som utryddet moafuglene? Eller amerikanerne som utryddet bisonen? Hva tenkte de, da de så krisen komme? Hvorfor fortsatte de å utrydde sitt eget vilt? Av Ingar Rostvåg Ulltveit-Moe, leder i Bergen Unge Venstre no) «Norway to kill 25% of its wolves» (BBC) - «Permission given to hunt endangered wolves» (New Scientist) - «Oops, they did it again» (Daily Mirror) «Raudkinna og friske kjem dette sel- og ulvemyrdande folk til å vifta med sine flagg, skinn og oljepenger» (Aftonbladet) Spørsmålet «hva tenker de på?» stilles i dag også, men denne gangen er det nordmenn som ikke tenker. Den nylige ulvejakten i Østerdalen vekket som kjent internasjonal forferdelse. Sist Norge fikk så mye internasjonal oppmerksomhet var også av særdeles negativ art. Da var det bildene av nedslaktingen av ulv fra luften ved bruk av helikopter som vekket avsky. Under jakten i Østerdalen i januar var norske jegere tøffe nok til å jakte til fots, men feige nok til at det var over 400 av dem. Ja, du leste riktig: Mer enn fire hundre jegere for å skyte fem ulver som hadde forvillet seg inn på et område norske parlamentarikere har bestemt de ikke skal være på. Med et så stort statlig jaktlag (glem gratis skolebøker - staten har ikke råd på grunn av offentlig rovdyrjakt) skulle man tro at jakten var kvalitetssikret. Men den gang ei; de klarer å skyte feil ulv! Men tro ikke at det fikk konsekvenser; jakten fortsatte der den slapp og Norge har nå (estimert) 4 ulver igjen. WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr har stevnet staten inn for Tingretten med påstand om at fellingstillatelsen av ulv var ugyldig, og at ulvejakten både er et brudd på den norske viltloven og Bernkonvensjonen. Miljøvernerne har gode poenger: De stiller spørsmål om det skal stilles objektive, biologiske og faglige krav til forvaltning av norske rovdyr - eller om rovdyr her i landet skal forvaltes på politisk, skjønnsmessig grunnlag. Er det slik at en hvilken som helst miljøvernminister kan gjøre med ulv som hun selv vil? Aldri tidligere har det eksistert et land med så mye kunnskap og så gode ressurser til å ta de riktige miljøpolitiske valgene som Norge. Likevel stemte et samlet Storting for opprettelsen av såkalte «ulvesoner», formodentlig i den tro at ulver vil følge politiske vedtak og holde seg i de riktige sonene. Vår hval- og seljakt (som nå også ukvalifiserte turister skal få være med på) har lenge vært heftig kritisert og Norge har et enormt overskudd på kraft som vi bruker til å varme opp hus. Oppvarming av hus med el-kraft er et luksusforbruk på linje med å dusje i Champagne! Svenskene vil om ikke lenge produsere like mange terrawatt timer av bioenergi som Norge produserer av vannkraft. Likefullt vil kraftsosialistene i Arbeiderpartiet og det kraftkonservative Høire bygge ut enda flere elver og vassdrag. Vassdrag som internasjonalt regnes for å være Norges regnskog. Venstre har ikke lenger en miljøpolitisk alliert i Sosialistisk Venstreparti, som nå virker desperate og villige til å forhandle bort absolutt alt i søken etter regjeringsmakt (eksempelvis går SV nå inn for de gammeldagse gasskraftverkene for å tekkes Ap). Det er lenge siden Senterpartiet var et hyggelig parti og med sitt utkast til stortingsvalgsprogram rykker de ned til samme miljøfiendtlige divisjon som Arbeiderpartiet. Sp er ikke bare en sinke innen vassdragsutbygging, men de ønsker faktisk også å utrydde ulven! Om ikke Venstre gjør et meget godt valg til høsten er det mulig vi i enda større grad får se norske parlamentariske skrotinger oppfører seg som en nasjon av kortsynte, innsnevra bygdetullinger med en gjerrighet i forhold til naturen vi knapt ser i de fattigste utviklingsland. Miljøpolitisk er det på tide å rope et kraftfullt ulv, ulv! Foto: Mahir Sayar

14 MEMBERS Fylkeslagquiz: Vestfold, Troms, Nordland og Aust-Agder Det er klart for den siste kvartfinalen av Unge Venstres fylkeslagquiz, før det i neste nummer er tid for semifinale. I denne kvartfinalen står det mye nord-norsk stolthet på spill i kampen om å få den ene ledige plassen i semifinalen: Nordland, Troms, Vestfold og Aust- Agder møtes til dyst! Spørsmålene med svar:. Hvem var senator John Kerrys visepresidentkandidat ved det amerikanske presidentvalget i fjor? (svar: John Edwards) 2. I hvilken kommune har nåværende generalsekretær i Venstre, Terje Breivik, vært ordfører? (svar: Ulvik) 3. Hvilken DLF- og Venstre-høvding døde 85 år gammel i fjor? (svar: Helge Seip) 4. Når var Helge Solum-Larsen leder av Unge Venstre? (svar: ) 5. Hvem vant Unge Venstres vervekonkurranse for 2004? (svar: Eskild Bergan) 6. Fra hvilken kommune kommer kvinnesakskvinnen Anette Sagen? (svar: Vefsen) 7. Hvem sa: «Jeg vil heller være fryktet enn elsket»? (svar: Alphonse Capone) 8. Hvor mange representanter har Venstres søsterparti, Det Radikale Venstre, i det danske Folketinget? (svar: Sytten - 7) 9. Når var Lars Sponheim leder av Unge Venstre? (svar: han har aldri vært medlem av UV) 0. Hva heter den nye redaktøren av Fritt Liv? (svar: Raymond M. Kristiansen) Nordland Vestfold Troms Aust-Agder Michelle Ehrenfried Raymond R. Henriksen Ida M. Pettersen Johanne Stemre ) Han unge, kjekke...john Edwards! ) Jeg må melde pass ) John Edwards ) Husker ikke 2) Austvoll? 2) Aner ikke 2) Hallo?! Har ikke snøring 2) Haha! 3) Gunnar Garbo? 3) Helge Seip 3) Vet ikke 3) Har du hatt det gøy med å lage 4) Kem é det? 80-tallet? 992? 4) Ehhh...993? 4) Hvem er det? 999? disse spørsmålene? 5) Eskild Bergan 5) Hans Botnen 5) Er ikke det deg? 4) Jeg er ung og dum, dessverre... 6) Vefsen, de har en høne i byvå- 6) Vefsen...Mosjøen 6) Pass 5) Eskild Bergan penet 7) Vet ikke...monica Tjelmeland? 7) Frode? 6) Hva har det med Unge Venstre å 7) Jeg! 8) Dette var håpløst...seksten? 8) 7 gjøre? 8) 30? 9) Det må være noen år siden! 25år 9) Det er lenge siden det! 980? 7) En viktig person sikkert... 9) 954? siden? 0) Raymond Kristiansen 8) Fem? 0) Raymond Kristiansen 0) Er det han fra Bergen? 9) Lenge siden 0) Raymond Kristiansen 4 poeng 2 poeng 2 poeng 2 poeng fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>> MEMBERS

15 05 Verv dine venner - vinn en ipod! Vervetoppen pr. 3.juni 2005 I fjor hadde Unge Venstre en stor vekst i Mathilde Jacobsen Andreas Poleo 9 antall medlemmer. Nå kan du være med å Miriam Røe 8 Malin Nedrebø Rødal 7 sørge for at vi blir enda større. Du får en T- Hege Otterholm 4 Frode Fjeldstad 2 skjorte allerede etter å ha vervet to venner! Margareth Johnsen 3 Eivind Nikolaysen 3 Raymond Henriksen 3 Audun Vindøy 2 2 VERVEPREMIER 0 2 nye medlemmer = T-skjorte Hanne Voie 5 nye medlemmer = Dokumentmappe Ida Madeleine H. Pettersen 2 7 nye medlemmer = Gratis sumarleir Øystein Brekke 0 nye medlemmer = X-box Endre Lygre Vervevinner i 2005 = Ipod Per Hosar Nicklas Lagerlöf Helene Skulstad Øyvind Haaland Johanne Stemre Tom Kristian Berger Astrid K. Hårstad Christoffer Biong Raymond M. Kristiansen Martin Løken Mina Løken Eivind Wold Sandvik Vil du jobbe med Fritt Liv? Send en e-post til Foto: Den kristne formålsparagrafen synger nå på siste verset. Det er helt åpenbart etter at regjeringen i dag vedtok å fjerne koblingen mellom grunnskolens kristne formålsparagraf og KRL-faget, sier leder i Unge Venstre.

16 MEMBERS B-blad Retur: Unge Venstre Møllergt Oslo SE LYSET! Unge Venstres Sommerleir: juli fritt liv / / m a g a s i n >> //NR.>> Foto: //ORGANISAS J O N>> //TELEFON>>

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon.

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon. Faktablad for partiet Miljøpartiet Dei Grøne Fylt ut av Mathias Dette partiet får vanlegvis ca. 2.8% av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [x] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [] liberalisme

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer