Svarene dine vil lagres automatisk underveis. Dersom du må avbryte prosessen før du er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svarene dine vil lagres automatisk underveis. Dersom du må avbryte prosessen før du er"

Transkript

1 Velkommen til Undersøkelse om kunstneres inntekter 2013 Svarene dine vil lagres automatisk underveis. Dersom du må avbryte prosessen før du er ferdig med spørreskjemaet, vil de svarene du har lagt inn bli liggende slik at du kan ferdigstille besvarelsen på et senere tidspunkt. Du har også full anledning til å gå tilbake og redigere dine egne svar underveis. På forhånd tusen takk for hjelpen! Nedenfor har vi listet opp forskjellige kunstneriske kategorier. Hvilket av disse betrakter du som ditt kunstneriske hovedvirke? Forfatter, skjønnlitteratur voksne (2) Forfatter skjønnlitteratur barn/ungdom (3) Skjønnlitterær oversetter (4) Faglitterær forfatter (5) Faglitterær oversetter (6) Dramatiker (57) Tegneserieskaper (7) Dramaturg (8) Revyforfatter (9) Skuespiller (10) Dukkespiller (11) Rollespillskaper (12) Sceneinstruktør (13) Scenograf/kostymedesigner

2 (14) Danser, klassisk (15) Danser, moderne/ samtidsdans (16) Danser, jazz/ musikal/ show (17) Danser, folkedans (18) Koreograf (19) Musiker/sanger, klassisk / samtid (20) Musiker/sanger, jazz (21) Musiker/sanger, folkemusikk (22) Musiker/artist, populærmusikk / rytmisk (23) Musiker, dirigent (24) Musiker, produsent (25) Komponist/tekstforfatter, klassisk/samtid (26) Komponist/tekstforfatter, populærmusikk / rytmisk (27) Filmregissør (28) Filmfotograf (29) Annen filmarbeider (30) Interiørarkitekt (31) Kunsthåndverker, glasskunstner (32) Kunsthåndverker, keramiker (33) Kunsthåndverker, tekstilkunstner (34) Kunsthåndverker, tre-/ metallkunstner (35) Kunsthåndverker, folkekunst (36) Kunsthåndverker, annet (37) Billedkunstner, billedhugger (38) Billedkunstner, maler (39) Billedkunstner, grafiker (40) Billedkunstner, tegner (41) Billedkunstner, tekstilkunstner (42) Billedkunstner, performance (43) Billedkunstner, lyd og video (44) Billedkunstner, foto/kunstnerisk fotograf

3 (45) Billedkunstner, kurator (46) Billedkunstner, annet (47) Illustratør (48) Grafisk designer (49) Designer, møbler (50) Designer, tekstil (51) Designer, annet (52) Kritiker, litteratur (53) Kritiker, film (54) Kritiker, scenekunst (55) Kritiker, billedkunst (56) Annet Angi inntil 5 kategorier som inngår i ditt kunstneriske virke, eller som kan anses som kunstneriske biaktiviteter. Hva var din viktigste kunstneriske aktivitet i 2013? Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i utlandet Har du tatt, eller tar du, kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i utlandet? Ja, jeg tar nå kunstutdanning på høyskolenivå (2) Ja, jeg har tatt kunstutdanning på høyskolenivå tidligere (3) Nei Hvor har du tatt kunstutdanningen din på høyskolenivå? I Norge (2) I utlandet (3) Både i Norge og i utlandet

4 Hvor tar du kunstutdanningen din på høyskolenivå? I Norge (2) I utlandet (3) Både i Norge og i utlandet Har du fullført utdannelse ved kunsthøyskole i Norge eller utlandet? Ja, Årsenhet/grunnfag eller mindre (2) Ja, 3-4 års utdannelse (Bachelor/kandidat etc.) (3) Ja, 5-6 års utdannelse (Master (MA)/høyere ) (4) Ja, doktor/phd (5) Nei Hvilken type utdannelse holder du på med? årsenhet/grunnfag eller mindre (2) 3-4 års utdannelse (Bachelor (BA)/lavere ) (3) 5-6 års utdannelse (Master (MA)/høyere ) (4) doktor/phd Har økonomiske/administrative fag eller entreprenørskap (utvikling av ny forretningsmessig virksomhet) vært en del av din kunstneriske utdannelse? Ja (2) Nei Hvor stort omfang hadde den delen som omhandlet økonomiske/administrative fag og/eller entreprenørskap? Noen enkeltforelesninger/undervisningstimer (2) Et eget kurs (3) Årsenhet eller mer (4) Økonomi og/eller entreprenørskap var innbakt i flere fag

5 I hvilken har disse kursene/forelesningene innen økonomiske/administrative fag eller entreprenørskap: Stor Noen Liten Ingen Hjulpet deg som kunstner? (2) (3) (4) Gitt deg høyere markedsinntekter? (2) (3) (4) Gitt deg bedre økonomisk oversikt? (2) (3) (4) Gitt deg flere kunstneriske oppdrag? (2) (3) (4) Gitt deg oppdrag i andre næringer? (2) (3) (4) Bidratt til å etablere ett nettverk som har styrket din kunstneriske virksomhet? (2) (3) (4) Annen utdanning på universitet- og høyskolenivå Har du tatt, eller tar du, annen utdanning på universitets- og høyskolenivå i Norge eller utlandet som ikke er kunstutdanning? Ja (2) Nei Hvilke(n) annen utdanning på universitets- og høyskolenivå som ikke er kunstutdanning har du tatt/tar du? Kunstteoretisk utdanning (f.eks. språkfag, litteraturvitenskap, kunsthistorie, teatervitenskap, musikkvitenskap, medievitenskap, kulturstudier/kulturteori el.l.) (2) Utdanning innen økonomiske/administrative fag (3) Utdanning innen entreprenørskap/forretningsutvikling (4) Annen høyere utdannelse

6 Har du fullført utdannelse ved universitet eller høyskoler i Norge eller utlandet i disse fagene? Ja, Årsenhet/grunnfag (2) Ja, 3-4 årig utdannelse (Bachelor (BA)/lavere ) (3) Ja, 5-6 årig utdannelse (Master (MA)/hovedfag/høyere ) (4) Ja, doktor/phd (5) Nei Hvor lang varighet hadde utdannelse innen entreprenørskap/forretningsutvikling? Under et halvt år. (2) Inntil ett år (3) 2 år (4) 3 år (5) 4 år (6) 5 år eller lengre I hvilken har din utdannelse innen entreprenørskap/forretningsutvikling: Stor Noen Liten Ingen Hjulpet deg som kunstner? (2) (3) (4) Gitt deg høyere markedsinntekter? (2) (3) (4) Gitt deg bedre økonomisk oversikt? (2) (3) (4) Gitt deg flere kunstneriske oppdrag? (2) (3) (4) Gitt deg oppdrag /jobber i andre næringer? (2) (3) (4) Bidratt til å etablere ett nettverk som har styrket din kunstneriske virksomhet? (2) (3) (4) Hvor lang varighet hadde utdannelse innen økonomiske/administrative fag? Under et halvt år. (2) Inntil ett år

7 (3) 2 år (4) 3 år (5) 4 år (6) 5 år eller lengre I hvilken har din utdannelse innen økonomisk/administrative fag: Stor Noen Liten Ingen Hjulpet deg som kunstner? (2) (3) (4) Gitt deg høyere markedsinntekter? (2) (3) (4) Gitt deg bedre økonomisk oversikt? (2) (3) (4) Gitt deg flere kunstneriske oppdrag? (2) (3) (4) Gitt deg oppdrag/jobber i andre næringer? (2) (3) (4) Bidratt til å etablere ett nettverk som har styrket din kunstneriske virksomhet? (2) (3) (4) Annen kunstfaglig utdanning Har du annen kunstfaglig utdanning som ikke hører inn under de tidligere utdanningsspørsmålene? Vi tenker for eksempel på utdanning fra videregående skole, fagskole eller folkehøgskole. Ja (2) Nei Hvilke(n) annen kunstutdanning? Her kan du sette flere kryss. Musikk, dans eller drama fra videregående skole (2) Formgivningsfag fra videregående skole

8 (3) Medier og kommunikasjon fra videregående skole (4) Folkehøyskole, kunstfaglig retning (5) Forskole (6) Fagskoleutdanning (7) Annet, spesifiser: Hvilket år fullførte du din høyeste kunstutdannelse? Hvilket år ble du første gang medlem av en kunstnerorganisasjon? Har du gjeld i Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen)? Ja. Oppgi gjeld i kroner: (2) Nei Hvorfor er du ikke medlem av en kunstnerorganisasjon? Jeg mener det ikke ville hjulpet meg som kunstner. (2) Jeg er uenig den politikk den relevante organisasjonen fører. (3) Jeg kvalifiserer ikke for medlemskap (7) Annet, spesifiser: Yrkesdeltakelse Har du praktisert et kunstnerisk yrke i kortere eller lengre tidsrom i 2013? Med kunstnerisk yrke menes både skapende/utøvende virksomhet og annet kunstnerisk yrke som forutsetter egenorganisert produksjon og formidling. Ja (2) Nei Hvilket år startet du din profesjonelle kunstneriske karriere?

9 Har du hatt et ufrivillig, sammenhengende yrkesavbrudd på 12 måneder eller mer i perioden ? Ja (2) Nei Hvilken betydning har følgende årsaker til yrkesavbruddet? Svært stor Stor Liten Svært liten Ingen betydning betydning betydning betydning betydning Dårlig økonomi Familiære årsaker Manglende motivasjon eller interesse Sykdomsårsaker Svangerskap-/fødselspermisjon Annet, spesifiser: Dette spørsmålet handler om arbeidstid. Vi vil at du anslår omtrent antall timer du har jobbet i løpet av 2013 på de ulike aktivitetene nedenfor. Et normalarbeidsår er 1750 timer, en normalarbeidsuke består av 37,5 timer. Skriv 0 hvis du ikke jobbet med en eller flere aktiviteter. Kunstnerisk arbeid: Med kunstnerisk arbeid menes både skapende/utøvende virksomhet og annet kunstnerisk arbeid (som forutsetter egenorganisert produksjon og formidling). Regn ikke med regnskap og annet administrativt kontorarbeid som kunne vært utført av en person uten kunstnerisk bakgrunn. Administrasjon av kunstnerisk arbeid:

10 Med administrasjon menes her regnskap og annet kontorarbeid som kunne vært utført av en person uten kunstnerisk bakgrunn. Kunstnerisk tilknyttet arbeid Pedagogisk arbeid i kunstfag, kunstsakkyndige vurderinger eller komitéarbeid, kunstnerisk konsulentvirksomhet og lignende. Ikke-kunstnerisk arbeid Arbeid som ikke forutsetter kunstneriske kvalifikasjoner. Kunstnerisk arbeid Administrasjon tilknyttet kunstnerisk arbeid Kunstnerisk tilknyttet arbeid Ikke-kunstnerisk arbeid

11 Kunstnere har ulik tilknytning til yrkeslivet. Noen er ansatt, andre er frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Hvilke yrkestilknytninger har du? (Ta med alle tilknytninger uavhengig om de er kunstneriske, kunstnerisk tilknyttede eller ikke-kunstneriske.) Ulønnet eller lønnet arbeid i eget aksjeselskap eller annen selskapsform der du har mer enn 20 % eierandel (2) Arbeidstaker med fast ansettelse (3) Arbeidstaker med midlertidig ansettelse (4) Oppdragstaker, ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser) (5) Selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak Her ber vi deg om å angi den omtrentlige fordelingen av de arbeidstimene du hadde i ditt kunstneriske arbeid i Oppgi fordelingen av arbeidstiden i prosent. Det er viktig at summen blir 100%. Skriv 0 dersom du ikke hadde ett eller flere av de nevnte yrkestilknytningene. Ulønnet eller lønnet arbeid i eget aksjeselskap eller annen selskapsform der du har mer enn 20 % eierandel Arbeidstaker med fast ansettelse Arbeidstaker med midlertidig ansettelse Oppdragstaker, ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser) Selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak SUM

12 Her ber vi deg om å angi den omtrentlige fordelingen av de timene du hadde i ditt kunstnerisk tilknyttede arbeid (undervisning etc.) Oppgi fordelingen av arbeidstiden i prosent. Det er viktig at summen blir 100%. Skriv 0 dersom du ikke hadde ett eller flere av de nevnte yrkestilknytningene. Skriv 100 dersom du kun har en tilknytning Ulønnet eller lønnet arbeid i eget aksjeselskap eller annen selskapsform der du har mer enn 20 % eierandel Arbeidstaker med fast ansettelse Arbeidstaker med midlertidig ansettelse Oppdragstaker, ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser) Selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak SUM Hva besto det kunstnerisk tilknyttede arbeidet primært av (sett kun ett kryss). Undervisning grunnskole (2) Undervisning videregående skole (3) Undervisning høgskole eller universitet (4) Undervisning kulturskole (5) Undervisning, annen kunstskole (6) Kunstsakkyndige vurderinger (7) Komitéarbeid, (8) Kunstnerisk konsulentvirksomhet (9) Annet, vennligst spesifiser.

13 Her ber vi deg om å angi den omtrentlige fordelingen av de timene du hadde i ditt ikkekunstnerisk arbeid Oppgi fordelingen av arbeidstiden i prosent. Det er viktig at summen blir 100%. Skriv 0 dersom du ikke hadde ett eller flere av de nevnte yrkestilknytningene. Ulønnet eller lønnet arbeid i eget aksjeselskap eller annen selskapsform der du har mer enn 20 % eierandel Arbeidstaker med fast ansettelse Arbeidstaker med midlertidig ansettelse Oppdragstaker, ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser) Selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak SUM Hvor mange arbeidsgivere mottok du lønn fra i 2013 for kunstnerisk arbeid, kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid? Skriv 0 dersom du ikke hadde noen arbeidsgiver. Regn ikke med oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Kunstnerisk arbeid Kunstnerisk tilknyttet arbeid (undervisning, vurderinger, verv osv.) Ikke-kunstnerisk arbeid Har du med bakgrunn i din kunstneriske kompetanse hatt oppdrag i, eller bidratt i andre næringer? Nei (2) Ja, oppgi hvilke næringer

14 Har slike oppdrag: Stor Noen Liten Ingen Hjulpet deg som kunstner? (2) (3) (4) Gitt deg høyere markedsinntekter? (2) (3) (4) Bidratt til å trygge din framtid som kunstner? (2) (3) (4) Bidratt til å utvikle nye produkter / tjenester knyttet til ditt kunstneriske arbeid? (2) (3) (4) Utviklet din kunstneriske kompetanse? (2) (3) (4) Omtrent hva var det samlede omfanget av alt ditt arbeid (kunstnerisk, kunstnerisk tilknyttet og ikke-kunstnerisk arbeid) i 2012 og tilbake til 2010? Mer enn 2000 arbeidstimer arbeidstimer Mindre enn 1500 arbeidstimer Ingen arbeidstimer 2010 (2) (3) (4) 2011 (2) (3) (4) 2012 (2) (3) (4) Omtrent hvor mange prosent av yrkesaktiviteten i 2013 og tilbake til 2010 ble brukt på kunstnerisk arbeid, kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid? Fyll inn omfanget i prosent slik at hver årskolonne blir på 100% til sammen Kunstnerisk arbeid Kunstnerisk tilknyttet arbeid (undervisning, vurderinger, verv osv.) Ikke-kunstnerisk arbeid SUM

15 Inntekter Inntekssituasjonen til kunstnerne er det viktigste tema for denne undersøkelsen. For at dette skal bli mest mulig korrekt, trenger vi tall fra selvangivelsen du leverte for Denne kan du finne på Min meldingsboks under arkivert på eller du kan få en kopi av din regnskapsfører eller fra likningskontoret. Skatter du til Norge? Jeg bor i Norge og skatter til Norge. (2) Jeg bor i utlandet, men skatter hovedsaklig til Norge (3) Jeg bor i utlandet og skatter til annet land. (4) Jeg bor i Norge, men skatter hovedsaklig til annet land Lønnsinntekter I din selvangivelse for 2013 finner du ulike poster som beskriver din inntekt. Vi ber deg føre opp summer fra din selvangivelse på postene nedenfor. Skriv hele beløpet uten komma (desimaler), mellomrom eller punktum. Ikke alle postene nedenfor vises i din selvangivelse. Dersom du ikke finner posten, skriver du 0. Det er viktig å benytte den innsendte selvangivelsen. På Altinn ligger denne under Min meldingsboks - arkivert. 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 2.2 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv. 2.6 Bidrag, livrenter, barnepensjon mv. 2.7 Næringsinntekter Her fylles kun inn overskudd fra næring, alternativt 0. (Detaljerte spørsmål om resultat i næring kommer senere). 2.8 Inntekt av bolig og annen fast eiendom 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter

16 3.1.5 Skattepliktig utbytte på aksjer mv Skattepliktig utbytte som ikke er ført i post eller Fordel de kronene du har oppgitt som lønnsinntekt på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde inntekt fra enkeltposter. Lønn mv. fra kunstnerisk arbeid. Lønn mv. fra kunstnerisk tilknyttet arbeid Lønn mv. fra ikke-kunstnerisk arbeid Andre lønnsinntekter (dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og annet) SUM Fordel de kronene du tjente på kunstnerisk arbeid på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde inntekt fra enkeltposter. Lønnsinntekt fra kunstnerisk arbeid Statens garantiinntekt for kunstnere Kunstnerstipend, alle typer ført som lønnsinntekt SUM Fordel de kronene du hadde i utbytte (post og 3.1.7) på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde inntekt fra enkeltposter. Utbytte fra kunstnerisk arbeid. Utbytte fra kunstnerisk tilknyttet arbeid Utbytte fra ikke-kunstnerisk arbeid SUM

17 Anslå prosentvis fordeling av de kronene du hadde i utbytte fra kunstnerisk næring/selskap i 2013 på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde inntekt fra enkeltposter. Salg av kunst eller honorar for kunstnerisk arbeid fra offentlige institusjoner (Den kulturelle skolesekken, utsmykning osv.) Salg av kunst eller honorar for kunstnerisk arbeid fra bedrifter eller privat sektor Annet SUM Leverte du næringsoppgave i 2013? (0) Nei Ja (2) Ja, men jeg har den ikke tilgjengelig Næringsinntekter For å få en presis oversikt over kunstnernes næringsinntekter, trenger vi opplysninger fra din næringsoppgave. Denne finner du på "min meldingsboks" på altinn.no, eller ved å kontakte din regnskapsfører. Kunstnere leverer enten næringsoppgave 1 (RF-1175), næringsoppgave 2 (RF-1167) eller Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242). Før opp inntekter og kostnader fra næringsoppgaven for 2013 i kroner. Sum næringsinntekt, [Post 2.10 i Næringsoppgave for billedkunstnere, post 9900 i alminnelig næringsoppgave 1 (RF-1175) og post 9000 i næringsoppgave 2 (RF-1167)]

18 Sum kostnader til fradrag i næringsinntekter [Post 2.40 i Næringsoppgave for billedkunstnere, post 9910 i ordinær næringsoppgave 1 (RF-1175) og post 9010 i næringsoppgave 2 (RF-1167)] Fordel de kronene du hadde i (brutto) næringsinntekt på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde inntekt fra enkeltposter. Inntekt fra kunstnerisk arbeid. Inntekt fra kunstnerisk tilknyttet arbeid Inntekt mv. fra ikke-kunstnerisk arbeid SUM Anslå prosentvis fordeling av de kronene du hadde i inntekt fra kunstnerisk arbeid i næring i 2013 på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde inntekt fra enkeltposter. Prosjektstøtte, salg av kunst eller honorar for kunstnerisk arbeid fra offentlige institusjoner (Den kulturelle skolesekken, utsmykning, offentlige kunstinstitusjoner, Norsk kulturråd osv.) Salg av kunst prosjektstøtte eller honorar for kunstnerisk arbeid fra bedrifter eller privat sektor (herunder selvstendige kunstneriske grupper, private stiftelser etc.). Kunstnerstipend ført som næringsinntekt Individuelle vederlagsmidler fra TONO, BONO, GRAMO samt avtalefestede vederlag utenfor nevnte organisasjoner. Ført som næringsinntekt. SUM

19 Fordel de kronene du hadde i fradrag (utgifter) i næring på postene nedenfor. Skriv 0 hvis du ikke hadde fradrag fra enkeltposter. Kunstnerisk arbeid. Kunstnerisk tilknyttet arbeid Ikke-kunstnerisk arbeid SUM Hadde du kunstnerisk inntekt fra utenlandske oppdragsgivere og/eller salg i utlandet i 2013? Ja (2) Nei Omtrent hvor store inntekter hadde du fra utenlandske oppdragsgivere/salg i utlandet i 2013? Fra hvilke land hadde du slike inntekter? Her kan du krysse av flere. Nordiske land (2) Andre europeiske land (3) USA (4) Andre land, spesifiser: Pensjons- og forsikringsordninger Hvilke pensjonsordninger hadde du i 2013? Her kan du sette flere kryss. Ingen (2) Pensjonsordning som lønnsmottaker (3) Individuell pensjonsavtale for lønnsmottakere (4) Individuell pensjonsavtale for selvstendig næringsdrivende

20 (5) Individuell pensjonsavtale for frilansere Hadde du frivillig forsikring ved ulykke, uførhet eller død i 2013? Ja (2) Nei Hadde du Forsikring for selvstendig næringsdrivende gjennom NAV i 2013? (Forsikringen gir tilleggssykepenger for frilanser og selvstendig næringsdrivende)? Ja, som frilanser med 100 % fra dag 1 (2) Ja, som selvstendig næringsdrivende (3) Nei Kjenner du til NAVs Forsikring for selvstendig næringsdrivende? Ja (2) Nei Selv om du kjenner til denne ordningen, hva er den viktigste årsaken til at du ikke prioriterte en slik forsikring? Jeg har en annen forsikring (2) Jeg har ikke råd (3) Jeg har ikke satt meg inn i problemstillingen (4) Jeg har vurdert det, men ikke bestemt meg (5) Jeg er forsikret gjennom midlertidige eller faste ansettelsesforhold. (7) Annet, vennligst spesifiser Hvilken type tilleggsforsikring hadde du? 65 % fra dag 1 (2) 100 % fra dag 1 (3) 100 % fra dag 17 Sykefravær og fødselspermisjon

21 Har du hatt fravær fra ditt kunstneriske arbeid på grunn av sykdom i 2013? Ja (2) Nei Hvor mange dager var du borte fra ditt kunstneriske arbeid som følge av sykdom i 2013? Har du fått barn i løpet av 2013? Ja (2) Nei Mottok du foreldrepenger og/eller engangsstønad? Mottok foreldrepenger (2) Mottok engangsstønad (3) Ingen av delene Hvor lang varighet har/hadde din foreldrepermisjon? Oppgi antall uker Har du fått barn i perioden ? Ja (2) Nei Fyll ut feltene nedenfor gjeldende for hvert barn født i perioden fra : Antall uker med foreldrepermisjon: Mottok foreldrepenger Mottok engangsstønad Barn 1 (2) Barn 2 (2) Barn 3 (2) Barn 4 (2)

22 Holdninger til kunstneryrket Oppfatter du deg selv som kunstner? Ja, jeg er kunstner eller utøver av et kunstnerisk yrke. (2) Nei, jeg ser ikke på meg selv som kunstner eller utøver av et kunstnerisk yrke (3) Nei, Jeg anser meg som håndverker (4) Jeg anser meg selv som kunstner og entreprenør (5) Annet Hvor enig eller uenig er du i at følgende påstander passer for deg? Helt Ganske Verken enig Ganske Helt enig enig eller uenig uenig uenig Det har vært nødvendig å forsake økonomiske levekår for å kunne fortsette å virke som kunstner Om ti år har jeg en bedre økonomi enn i dag Jeg valgte kunstneryrket vel vitende om den økonomiske risikoen Hvis jeg kunne, ville jeg bare arbeide med kunstnerisk virksomhet Jeg opplever mine fysiske arbeidsomgivelser som for dårlige/utilstrekkelige Jeg har mange ganger vurdert å slutte som kunstner Jeg har ventet med å få barn på grunn av dårlig økonomi Jeg bekymrer meg for å få dårlig økonomi som pensjonist

23 Helt Ganske Verken enig Ganske Helt enig enig eller uenig uenig uenig Jeg bekymrer meg for hva som skjer med økonomien hvis jeg blir syk/arbeidsufør Samfunnet anerkjenner min kunstneriske virksomhet som yrkesprofesjon Jeg mener at inntekten fra min kunstneriske virksomhet er lav i forhold til min innsats Jeg liker best når inntektene mine kommer fra markedet (salg osv.) Kommersiell/økonomisk suksess er viktig for meg Min utdannelse har vært avgjørende for min kunstneriske karriere. Min kunstneriske kompetanse har vært relevant for å søke andre jobber/andre oppdrag enn kunstneriske. Jeg anser meg selv som en entreprenør. Har du i løpet av det siste året samarbeidet med aktører innen andre næringer? Ja (2) Nei Beskriv kort hva dette samarbeidet har gått ut på. Hvilken betydning har følgende årsaker til at du ikke har praktisert ditt kunstneriske yrke disse årene?

24 Svært stor Stor Liten Svært liten betydning betydning betydning betydning Dårlig økonomi (2) (3) (4) Jeg fikk ikke tilstrekkelige med oppdrag/jobber/salg av mine kunstneriske produkter (2) (3) (4) Familiære årsaker (2) (3) (4) Manglende motivasjon eller interesse (2) (3) (4) Sykdomsårsaker (2) (3) (4) Ble pensjonist (2) (3) (4) Er du Kvinne (2) Mann I hvilket år er du født? Sivilstand Enslig (2) Gift/samboer (3) Skilt/separert (4) Enke/enkemann Hva er husstandens samlede inntekt? Hvor mange hjemmeboende barn er det i husstanden? eller flere Antall barn 0-5 år (0)

25 eller flere Antall barn 6-15 år (0) Antall barn år (0) 21 år eller eldre (0) Hvilken kommune bor du i? Hvor i landet vokste du opp? Skriv navnet på den kommunen der du bodde lengst før du fylte 16 år. Vokste du opp i utlandet, skriv hvilket land du vokste opp i. Er du ført inn i samemanntallet? Ja (2) Nei Eide du din egen bolig i 2013, var du leieboer eller disponerte du fri bolig? Jeg eide egen bolig (2) Jeg leide bolig (3) Jeg disponerte fri bolig (4) Annet Hvor er din mor født? Norge (2) Europa (3) Afrika (4) Asia med Tyrkia (5) Amerika eller Oseania (6) Midt- eller Sør Amerika

26 Hvor er din far født? Norge (2) Europa (3) Afrika (4) Asia med Tyrkia (5) Amerika eller Oseania (6) Midt- eller Sør Amerika Dersom du har noen kommentarer, kan du skrive dem her: Dine svar er nå registrert. Tusen takk for hjelpen! Vennlig hilsen Telemarksforsking

Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i

Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i utlandet Har du tatt, eller tar du, kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i utlandet?, jeg tar nå kunstutdanning på høyskolenivå (2) Ja, jeg har tatt

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17 Eide kommune Støttefunksjoner SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17 Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekta si for en barnehageplass. Inntektsgrensen

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Publisert fra 03.09.2012 til 28.12.2012 49 respondenter (1 unike) Sammenligning: : NAV Møre og Filter: NAV Sula "Kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: Høst 2012

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo Voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge VEDLEGG 2 Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 Digital søknad sendes inn via www.billedkunst.no/soknad Søknader innkommet etter fristen, blir

Detaljer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06. Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.2015) 1 Formål mv. 1.1 Formål Norske Scenografer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter Retningslinjene har til hensikt å regulere forholdet mellom skolen og den enkelte student, samt å gi veiledning

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Sven Iver Steen Managing Partner Arntzen de Besche Hvordan er regelverket blitt til - bakteppet Ny folketrygd med fleksibelt uttak fra 62 år,

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter

SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE Retningslinjer for Art Complexion Makeup Skole og Kurssenter Retningslinjene har til hensikt å regulere forholdet mellom skolen og den enkelte student, samt å gi veiledning

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043 Innledning Skjema for utskrift Dette skjemaet inneholder sensitive personopplysninger og kan derfor ikke sendes inn digitalt. Når søknaden er fylt ut, skal du skrive den ut, undertegne og sende den inn

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK 2008

SØKNAD OM OPPTAK 2008 SØKNAD OM OPPTAK 2008 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I DANS PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I TEATER Søknadsfrist 1. april 2008 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 28.12.2009 13:11:42 Bedriftsopplysninger Søknaden gjelder Tilbud på OTP Bestilling OTP Dato for når ordningen skal tre i kraft

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2012-2013

SØKNADSSKJEMA 2012-2013 SØKNADSSKJEMA 2012-2013 Vi vil presisere at all informasjon som vi mottar gjennom søknadene blir behandlet konfidensielt av ledelsen ved Dynamo. Vær vennlig å skrive tydelig. Trenger du mer plass kan du

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter BÅRD KLEPPE

Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter BÅRD KLEPPE Veien videre Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 18/2011 TF-notat Tittel: Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter TF-notat nr: 18/2011

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

De utrolige årene (DUÅ) Gruppeleder/barneterapeut for Dinosaurskolen Spørsmålsskjema om fagbakgrunn

De utrolige årene (DUÅ) Gruppeleder/barneterapeut for Dinosaurskolen Spørsmålsskjema om fagbakgrunn Introduction Part 4 Navn på organisasjon: Gruppeleders navn: Dato: De utrolige årene (DUÅ) Gruppeleder/barneterapeut for Dinosaurskolen Spørsmålsskjema om fagbakgrunn Vennligst send inn dette spørsmålsskjemaet

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Billedkunstnernes arbeidsog inntektsforhold i 2006

Billedkunstnernes arbeidsog inntektsforhold i 2006 Solhjell og Øien: Spesialstudie billedkunstnere 1 Billedkunstnernes arbeidsog inntektsforhold i 2006 En spesialstudie på grunnlag av Telemarksforskings rapport 241 Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold,

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge

2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge 2014 oppdatert pr 31. mai Pasientttilfredshet VHSS _ Habilitering Barn og Unge Prosent Alt i alt... 9 8 7 6 5 4 3 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet barnet fikk ved VHSS? Alt i alt, hvor fornøyd

Detaljer